{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

af n van rijve insch af e van onlin uari n 10 ja

i nuar 11 ja

P.B.-P.P.

BELGIE(N) - BELGIQUE

krokus- & paasvakantie Het Speelplein & Vakantieplus


r en voo schrijv in g a a r gr a naa Wil je je ntie? G r usvaka k o r ge voo k de een sta r e v r ie a 7. L an na pagina ? Ga d ie t n a k sva de paa 25. pagina


beste ouders, jongens en meisjes Klaar voor 2020? Wij wel! Sla snel deze brochure open en ontdek de talrijke leuke stages die op het programma staan. Schrijf je in voor je favoriete sport of ga voor de populaire stage muziek, theater en spel. Voor wie graag eens iets anders wil, zijn er weer een reeks nieuwe stages, zoals doodle magie, de techniekfabriek, clownerie ... Genoeg aanbod voor een goedgevulde vakantie. Vergeet niet dat je ook elke weekdag welkom bent op Het Speelplein. Naar het bos, het speelplein of gewoon iets moois in elkaar knutselen? Je verveelt je er nooit! Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee en het wordt zeker en vast een spetterende vakantie.

PS: Deze jeugdvakantiebrochure kan je ook downloaden op jeugd.knokke-heist.be.

Inschrijvingen online via jeugd.knokke-heist.be vanaf vrijdag 10 januari om 18 uur (telefonische ondersteuning van 18 tot 19.30 uur via T 050 630 800). Vanaf zaterdag 11 januari (9 - 17 uur) inschrijven in Cultuurcentrum Scharpoord of via T 050 630 430. LET OP! Het cultuurcentrum is die dag uitzonderlijk vroeger geopend, op andere zaterdagen is het onthaal open van 10 tot 17 uur.

3


KNOKKE

kke k-Kno Zeedij nokke L -K Zeedijk Van Bunnen plein Kongostr

Piers De Raveschootlaa n

Koningslaan

Leopoldlaan

Lippenslaan

Lippenslaan

W. Ten

Leopoldlaan

Julius Sabbelaan

A. Hans plein

Kro

Krommmedijk med ijk

P.Benoit laan

Walstr

F. S

Piers De Rav eschootlaa n

Lippenslaan

Koningslaan

Wilder ozenpa d

The res iala an

Heuvelpad

Krokusse

Kw Hell ade ing

Paul De Parmentierlaan

Sm ede nstr aat

Nieuw straat

an ënla Nati

Weibroe kstr

estraat Verhey Edward

Pold ers traa t

at enstra Smed

at ert at at stra stra Gilbckstra sen um o res l Ba Dec Cip Pau

ik likru De A

Spe lem anst raat

is Tros Kambu

pas Comurhut Stu

Nie uws traa t

das Win

lijn Log

Wes tkap elle stra at

Nie uw stra at

t De Boch

Peilstok

n Ruitinge

Heistlaan

Loopplank pper Zeetra

1

2

ille ef Cam rrodre sa Pis

t stan at Con stra traat eke nt Phalles Perm Niki de Sai Billiopad Nic el Vierinlaan anu Emm

emstr Heideblo

tr Varens

e De Benn Land vast

De Kr ab

Sportlaan

at stra erg erb gdh Jeu

H. Consciencestr

aat Leenstr

Bondgenotenlaan

n elaa kerk Koude

traat Hulsts

n rtie Vee ed Bre

at tstra vlie aars Reig

r ate nw ine Du

Visserstr Noords Bakkerstr traat Moe Steens fe traat

erpad Morgenst rlaan Mee apad in Georg tlaan fees Eeuw Kapellaan

n iete rgr Ma pad

Knokkestraat

DUINBERGEN

Moerstraat

Wa

laan Heist

Wes tkap elle West stra at kap ell estra at

Kalvekeetdijk ‘t Walletje

Waterzuiverings station

We stk ape lles traa t

at tra ans lem Spe

Ommegang

‘t W

RAMSKAPELLE

Vou te

No ord wa terg ang dre ef

k rtdij Vaa

Ramskapellestraat

straat Weide

Aaishove

raat eerest Jonckh

Wa ters traa t

straat eine Font

Vrije stra at

te Vou at nma Bieze

We stk ape lles t

at stra eere ckh Jon

Voute

an Heistla

Ra ms kap ell estr aat

‘t Walletje

letje ‘t Wal telijke zone ch Amba ‘t Walletje letje ‘t Wal

Hoeve Rooie Deur

at stra Sas

Ambachtelijke ETJE zone HET ‘tWALL Walletje

Herenweg

k rtdij Vaa

tlaan Heis

t traa ters Wa terstraat

t traa ans lem Spe

4

Zegemeerpad

ln ben rob Zee

aan Meerl

Lentelaan

Ooststr

k nhoe Loge

Krommedijk

IJzerstraat

Onderwijsstr

Kursaalstraat

rtstr Hermans - Lybae

laan Heist

t n Heis Hof Va laan wvoet Blau

Sint- Jozefsstraat

Vrierestraat

n nlaa erge ef enb rendre Duin Kersela

ergang Lomm

d ckerpa Hoena

Duinbergenlaan

Van

Elizabethlaan

n laa en erik uw Lee

r llest Quai Maj.

elling Briesh

d Irispa

Parkstraat

L. Parentstr

A. Beernaertstr

Albatrosstr

Kursaalstraat

Vuurtorenstr

Kard. Mercierstr

De Maerestr

De Gemblinnestr

enstr Gr. van Vlaander

t sstraa Zeegra

-Heist Zeedijk

laan Elizabeth

Elizabethlaan

Elizabethlaan

Bayauxlaan

Verzets plein

r mo Du

Albe rtlaa n A. Dansestr Zegemeerpad Philippartpad ein De Wande Visjesdiefpad bapl laan laar n Guldenvliesstr Azalea erge Manitoestraat nb ui ls Ligusterpad ijk-D Enge V. Kopsdreef Lamoralstr Zeed Stijn f Joseph Bergdreean n Streuvelsplein N. Detièrestr Stübbenpark nenlaa Groen niala Klaprozenpad tr plein Lispan Petu Kruindreef Van Ryssel Kwelm loos V2 Mim raat pad V7 estr berghestr Water npad ttenst osa ndamm pe Patrio stra Bocheldreef Prin Vandaeleln Maj. Va Snep Cassiersstr Europa Vossenhul s at n Park 58 je a Z V. A. Ane plein Poststr nslaDalg omerp spad Handboogstr e Serweytens De Mercxstr ll Verweem a a Ne one Kapella Fincentlaan Begoni zef Van ng d plein -Heist an Eersteo n ijk Visserskapelstr J Duinendree la ed apad f Ca Ze C. Bassensplein Beiaardlaan St. Michielsplein an Meerlaan De Kinkhoorn Geniestr Ronde illiedree Boudewijnlaan f Acacialaan d weg Brouwerstr erpad adMe Oudjes Gasmeterstr Hazepa nd elp Ki Acacialaan pad ek euw Kr e Arcadelaan itag end sstr Florapad Tram Heldenpl O.L. Dir.-Gen. Willemspark Erm weg Past. Opde ree Peper Vrouwstr drinckplein Duinenstr f Goudsbloemenlaan Vissers Achtmeilaan S. Nachtegaeles Huldeplein Graaf D’ursellaan Asterstraat M. Lippens tr Elizabethlaan Haagwinde Astridplein Knokkestraat aan V8 plein polder naars Elizabe Varde Jozef Dhoorel thlaan N. Mengelaan Heliospad Garnaalstr ijk Knokkestraat Vlamingstr uurd Brandweer Van Steenestr B De Carre Past Knokkestraat De Bolle Dwarsstr Kerkstr straat Dec aat Pann STATION Knokkestraat Tingelhof Schildeken Schildeken enstra Bader Stadionstr at Knokkestraat str Pinkster ken N Keith Zui Schilde dstr Em STATIO G.Gezellestr Matrozenplein keesstr Haringplein bloemenhof anu Sint-Antoniusstr Nyc er nwat at KE Duine ra st KNOK elH urg iels Pannen Pannen Willy Schlobachpad Eieb straat tr Stadhuisstraat STATION V3 V6 Sm Henry Van de Veldelaan tr ede DUINBERGEN at ijss Vredestr ad an g ns V5 stra erw V1 e uxp uw OndTim Feli lva dwigla rtanw Nie e x D mer Markt A u l Zonnebloemstraat man straat Steenbakk Westk Pau ouis L Louis at ss ra L tr apelle st straat Oud-rsstr straat tr Markt s Strijde oorn Vuurrstr A.RodenEsd jk F.Vantorrestraat V4 an Evendi kruise bachstraat ttela agri ankstr Hoeve Respagne éM nln Witte-B Invalide Ren at tra rs Westkap Noord De Heeste ellestra hinder erkeln inder Korre at Koudek STATION De Kree Noordh ft laan nhuyze m De ATION Nieuwe traat nhe ST ts heurleg te ls Wulk ScH G. Van s ST Hu EI iep n t Oo rtie Roompo Westd Vee p er p ed veld Trapege Steendie Bre deldie Schone Mid Kwinte n rtie Breed Vee ord kbo Ba Boei Sloep Kraaiennest M West idd kap Bovendek Reders ens plein elle p c h stra plein plein o T cht ip rd at li Bakboo oorn ef isth Schro M as k Stu gboe Lo u rbo Meerpaal ord ok plein ro Zandst Izabellas West traat kap elle stra at

HEIST

ZeedijkHeist

enlaan 69 eersch trand 4 der M ts P. Van ijk-Alber Zeed n slaa ellen N f Jose n ethlaa Elizab

Neptunus pad

Taborastr

Blancgarinstr

i inv Du ans lm sse at Mo stra

DUINBERGEN

Zonnelaan

50

Casino nsln Nelle Ste rre Josef Canada nla an square

laan rmin Mee an nla we alu Zw

d tran erts -Alb edijk 1 Ze

Paul De Parmentierlaan

at Rubens puisstra plein S. Du

531

an enla inn ing Kon

ALBERTSTRAND

D’Hooghestr

632

Fon tein estr aat


Tulpen laan Roggel aan

Boslaa n

Paulusstraat

Graaf Jansdijk

oem Sleutelblef dre

andreef Halvema

Mon nike ndre ef

Beuk endree f

Ma aik en

Boomga arden

Boter bloem str

Pastoor de Neveplein Waass tr

Veldst raat

t

at stra zele Dud

Hoekestraat Oude Hoekestraat Weitmansstr

at Oude Hoekestra

Anemos Beachclub – Evenementenstrand

V3

Stadion De Taeye – Pannenstraat 282

V4

Sportcentrum Laguna – Krommedijk 32

V5

Lakeside Paradise – Duinenwater 41

V6

Sportoase Duinenwater – Duinenwater 43

V7

CC Scharpoord – Maxim Willemspad 1

t traa grass Haze

aat sstr egra Haz

MAAK – Van Steenestraat 9

Schapenbrug

Kalvekeetdijk

at Sluisstra

aat tstr aar inv Zw

aat Sluisstr

St. N ik straatlaas

an Mahoniala

Dorpss traat

eg Herenw

De Mo riaa n

str Kieviten

Hoeve Kalvekete

Nat Papaverstraat iënBosrankstraat laa n

aat Sluisstr

Kro mw aterd reef

V9

De Marge / Stormmeeuw Edward Verheyestraat 16 en 14 jk ingedi Grevin

Sluisstra at

Greviningedijk

V10

Molenhoek – Herenweg 11a

V11

Surfers Paradise – Zeedijk - Het Zoute

Sluisstra at

Nati ënla an

reef uxd Maro

t estraa Hoek

Zuidwatergangdreef

t estraa Hoek

at stra zele Dud

Waterstraat

nstraat Patrijze lkstr Torenva

Sacramentenstraat

V2

V8

Koekoe kstraat

Bloelozedijk

aat sstr Dorp

letje ‘t Wal

stede Molen

ef ndre nike Mon

Zwin vaa rtstr aat

at sstra Dorp

weg Heren

straat apelle Westk

Palm dreefen

reef Seringend

Nati ënla an

WESTKAPELLE 4 Rustoordstraat

dreef Beuken

Sacramentenstraat

dreef Kastanje Wil eef gen mendr dre Ol ef

f ndree Esse

e

V10

Platanen

Abelendreef

Gouden regenpad

aars Hazelreef d

e

reef Essend en Jasmijnef dre

ef Dennendre

Kragendijk

HELIHAVEN

Kalv eke etdij k

Het Anker – Pannenstraat 132

Maro uxd reef

an Natiënla

Kalveke

V1

Cantel moline

Kalfstraat

ijk Kragend Kragendijk

ef Leliedre

n Natiënlaa

dijk Kalvekeetetdi jk ef ndre liere Popu

Graaf Jans dijk

Keuveldi jk

at stra Kalf

Kalvekeetdijk

Ha

V+ ontmoetingsplaatsen

KNOKKE Grote Keuvelhoeve

Fuchsiaf dree

De Speelpelle Kinderen van 2,5 jaar (zindelijk) tot en met 13 jaar Dorpsstraat 60-62 (enkel tijdens de zomervakantie) Graaf Jan sdijk

Graaf Janshove

St. Kwintens Korenbloemdreef

Jagerspad

Cantelmoline

Eglantierenl aan

Molenwie k Vauxel les

Haz eng ras stra at

Kalfs traat

Duivelsputlaan

Duiv enla an

dijk Kragen

ut Kleip

n Steeen ov

4

Kalfhoek

Klaverlaan

en Drieweg

Kra gen hoe k

Ganzen pad

‘t Molentje

Rode Walstropad

Horte nsial aan

Cad die spa d

St. Joriss tr

‘t Vaartje

Notela renlaa n

Kalfduine n

Tortellaan

Meidoornlaan

an mla Bre

3

chstraat Jan Devis

Magere Schorre

Keuvelhoekstr Rode Kruisstr Lindelaan Graaf Jansdijk Graaf J ans dijk n XI-laa Apollo

Sportstadion Olivier

Madeliefjespad

Vogel zang enlaan Bloem

Witteduivenhof

Oude tramweg

Magere Scho rre Keuvel hoekst r Graaf Jansdi jk

‘t Plein (FOSgebouw) Kinderen van 1ste leerjaar tot en met 13 jaar Smedenstraat 125 T 050 606 735 Jagerspad

an nla Eike

Rijk swa chtl aan

Spa ans ela an

3

Sneeuwgors dreef n laa Bos

Albertlaan

Pauluss traat

Bosduivenla a

an nla gale hte Nac

Prinsenbos sen Zevenkote Paulushof

ef Lippensdre Graaf Leon olderdijk Hazegrasp

egrasdijk Nieuwe Haz Bosmannen straat

Ford St.-Pol Eikenlaan

De Blekker Kleuters van 2,5 jaar (zindelijk) tot en met laatste kleuterklas Van Steenestraat 11 T 050 630 861

Dijk gra atstr aat

Zwin laan

Marcellaan

Konijnendreef

Stijgbeugelpad

Faza nten pad

Koning in Fabi olalaa n

Meesjesweg

Berkenlaan

Merelweg

Vinkenweg

Villapad Gen. Le manpad

Nieuwpo ortstraa t

Elizab ethlaa n

Sparrendreef

Lijsterweg

Sparrendreef

Sparrendreef

Bosduivenlaan n

reef nsd ippe on L f Le rdij Graa olde sp gra Haze

aat sstr gra zen Ha

aan Blinckaertl

Sever Alb inpa ertla d an Vlaamspad

Zoutelaan

Zoutelaan

g we lm He

at

tje Walle

Gra af L eon Lipp ens dre ef

2

Amazonepad

Valkenpad

laan alen lew Wie

Duinrooslaan

f Lippensdree Graaf Leon

sdre pen Lip eon af L Gra

Lamsoor pad

pad Caddies

De Judestraat

traa t

Prin ses Pao lala a n rzen n elaa Rietgopad rdze Noo Ruiterspad Elzenpad

n Bronlaa

Deens pad

Tuinfluiterspad

S. Nachtegael Ch. De Cost Uilenspiegelpad est erlaan De Klerckstra r

stra at kkers t

Bronla an

Boslaan nvang Winde

He ps lmweg F. Ro H. Stacquetstr

V9

Bron

Mont yln er Gomm

Zeeuwspad

Zweeds pad

Prins Karellaan

Zoutelaan

Zout edijk se

De Korenbloem Kinderen van 2,5 jaar (zindelijk) tot en met 13 jaar Breed Veertien 25 T 050 512 775

1

Maurice Maeterlincklaan

Italiaans pad

pad Caddies

Burg. C. ckersstr.

an Bronlalaan

n elaa hov Kerc

St. Hubertuspad

Camille Lemonnierlaan

an idla Astr Sijsjespad

Prinses Joseph inelaa n

Dominicanen pad Prins Prins Karellaan karellaan De

laan arisk Tam

an Prins Filipla Wulpen pad

Schotspad Ierspad Welseweg

Waalspad

erbek Lekk lling he

s Windroog g hellin in Zeehell

an sla ken nne sstr Me ltje ioo

aan Zoutel Lammekenslaan Mussen pad ill-laan ch ur Binnenhof W. Ch Bevrijdingslaan nnispad an thla abe J. Mommenstr Eliz

er Oosthind straat

Frans pad

stlaan

Ku aan Kustl

Vlierpad

Prins Filiplaan

ad Poolspa OudZoute patsdp Prof. C. d BriBtsri Heymansplein an nla aere erh E. V Amerikapad hé pad an ella Père Fac Kar Prins spad Holland Zwitsers pad Zoutelaan

pad Cottage

pad bessen Braam

elaan E. Ysay

Zeemeeuwe npad

Zoute n ielinge De W

an Kustla

str Ebbe

r Zandst

Driehoeks plein

t traa ers Iep aat estr uid n sm laa Dik nen Bun Van n laa art H. H

an rla rtie

rtstr Brea stelstr Duindi

str Swolfs oséstr Marie-J

661

Albert plein Kustlaan

indstr Zeew

748

e -Knokk Zeedijk

Lichttoren plein n Kustlaa

nstr Golve

E

str Strand

t Zo ijk He Zeed

inder Westhraat st

t ijk He Zeed ute

831

Het Speelplein

Appelzakstraat Zwinlaan Vlinder pad

Kort estr aat

V11

HET ZOUTE

ef xdre Marou

5


inhoud krokusvakantie plan

5

kalender 8 woord & kunst

10

sport

14

wetenschap & techniek

18

dieren & natuur

20

het speelplein

22

niet te missen

54

praktische info

6

66


krokus vakantie Het Speelplein & Vakantieplus


kalender krokusvakantie VAKANTIEPLUS (V+)

Praktisch Elke schoolvakantiedag. Vakantieplus van 3 tot 14 jaar.

Tijdsduur vm nm vd

Voormiddagstages, stipt van 9 tot 12 uur. Namiddagstages, stipt van 13.30 tot 16.30 uur. Volledige dagstage, stipt van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Sommige stages hebben afwijkende uren, maar die staan steeds vermeld in de brochure.

Ervaring Bij sportactiviteiten kan je makkelijk zien hoeveel ervaring je nodig hebt om een bepaalde stage te volgen: Iedereen is welkom! Je wordt in groepjes ingedeeld naargelang je kunnen. Beginner. Je hebt deze sport nog nooit beoefend. Een beetje ervaring. Je hebt al eens kunnen proeven van deze sport. Bv. Je hebt al een beginnersstage gevolgd. Gevorderd. Je bent erg vertrouwd met deze sport of je speelt deze sport in je vrije tijd.

Vervoer

Gezamenlijk vervoer Eigen vervoer

Voor meer informatie, kijk achteraan op pagina 68.

LET OP! Geboortejaren zijn van toepassing. 1ste kleuter tot en met 2de middelbaar (geboortejaren: 2017 - 2006). Minimum 3 jaar.

8


Nr.

Leeft. Cat.

Geb.

Titel

Ontmoetingsplaats

Dagd. Prijs P.

MAANDAG 24 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 120

Kleuter

'17-'16

Rollebollen

MAAK

vm

€ 55

11

121

Kleuter

'15-'14

Muziek, theater en spel

Het Anker

vm

€ 55

11

101

Kleuter

'15-'14

Minitennis

Sporthal Laguna

nm

€ 55

15

123

Kleuter

'15-'14

Op weg naar Wonderland

MAAK

nm

€ 55

11

107

Kleuter

'15-'14

Klim & klauter

MAAK

vm

€ 50

15

122

kind

'13-'08

Krokus-knutsel-kriebels

Het Anker

vm

€ 45

11

124

kind

'13-'10

Feest in Rio

De Marge

vm

€ 55

12

131

kind

'12-'10

Dagelijkse kost

Cultuurcentrum

vm

€ 50

12

102

kind

'13-'12

Juniortennis

Sporthal Laguna

nm

€ 55

15

126

kind

'13-'08

Schilderspaletje

De Marge

nm

€ 45

12

130

kind

'12-'08

Clownerie

De Marge

nm

€ 55

12

171

kind

'13-'08

Pony- en paardrijden

Stoeterij 't Heernishof

nm

€ 85

21

100

Kind + jong

'11-'06

Tennis

Sporthal Laguna

vm

€ 55

15

125

Kind + jong

'11-'06

Verrassende creaties met de 3D-pen

De Marge

vm

€ 50

12

161

Kind + jong

'10-'06

De techniekfabriek: hydraulische installaties

De Marge

vm

€ 60

19

105

Kind + jong

'13-'06

Omnisport

De Stormmeeuw

vd

€ 110

16

106

Kind + jong

'13-'06

Omnisport + skeeleren

De Stormmeeuw

vd

€ 110

16

De Stormmeeuw

nm

€ 30

17

The Sewing Loft

vd

€ 40

13

vm

€ 40

17

MAANDAG 24 TOT EN MET WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020 104

Kind

'13-'08

King Pong

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020 127

Kind + jong

'10-'06

Naaiatelier: een knuffel / Lissewege / 9 - 16 uur

DONDERDAG 27 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 103

Kind + jong

'13-'06

Shoot out & Paintball

De Stormmeeuw

9


woord & kunst

woord & kunst

voor creatieve duizendpoten en podiumbeesten 10


Rollebollen Kleuter • 2017-'16

MAAK • voormiddag • € 55 • nr. 120

Op supergrote ballen ga je springen, rollen, zitten en hangen, maar je kan er ook mee botsen, gooien en terug opvangen. Je danst met een reuzenballon in de lucht en geniet van elk moment. Kom mee springen, dansen en ... rollebollen!

woord & kunst

MAANDAG 24 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020

Muziek, theater en spel Kleuter • 2015-'14

Het Anker • voormiddag • € 55 • nr. 121

Dit is ongetwijfeld de meest gevarieerde kleuterstage van deze vakantie. Een mix van spelen tot je er bij neervalt, vrolijke muzikale intermezzo's en je eerste acteertalenten ontplooien. Het kan en mag allemaal en je beleeft er een overdosis plezier aan.

Kleuter • 2015-'14

MAAK • namiddag • € 55 • nr. 123

Laat je onderdompelen in een wereld vol magie en fantasie. Een wereld met eenhoorns, elfen en trollen. Maak je eigen draken en speel knotsgekke spelletjes met de kabouters. Je kan hier je fantasie de vrije loop laten. Wonderland is een land waar alles kan en alles mag.

Krokus-knutsel-kriebels Kind • 2013-'08

krokusvakantie

Op weg naar Wonderland

Het Anker • voormiddag • € 45 • nr. 122

De lente is in aantocht en dat merk je aan de vele kleurrijke knutselwerkjes die je met veel plezier maakt. Heel het atelier fleurt er van op. Knutsel je mee?

11


MAANDAG 24 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 woord & kunst

Feest in Rio Kind • 2013-'10

De Marge • voormiddag • € 55 • nr. 124

Ga jij mee naar het grootste carnavalsfeest ter wereld? Rio is de hoofdstad van Brazilië, maar bovenal de hoofdstad van carnaval. Vier zoals een echte Braziliaan carnaval met pluimen, kransen en felle kleuren!

Dagelijkse kost Kind • 2012-'10

Cultuurcentrum • voormiddag • € 50 • nr. 131

Zet je koksmuts op, want je gaat aan de slag in de keuken. Je leert stap voor stap heerlijke gerechtjes bereiden en proeven hoort er natuurlijk ook bij. Je krijgt de receptjes mee, zodat je thuis alles nog eens voor je familie kan klaarmaken.

Schilderspaletje Kind • 2013-'08

De Marge • namiddag • € 45 • nr. 126

In deze schilderstage ga je de artistieke toer op. Met je palet in de hand schilder je de mooiste werken van het land. Wie weet hangt je schilderij binnen enkele jaren wel in het museum!

Clownerie Kind • 2012-'08

De Marge • namiddag • € 55 • nr. 130

Clownerie is een vak op zich. Mensen aan het lachen brengen, is een kunst. Tijdens deze stage ga je die leuke uitdaging aan en neem je ruim de tijd om de clown uit te hangen! Op vrijdag zal je het publiek ongetwijfeld doen schaterlachen.

Verrassende creaties met de 3D-pen Kind + jong • 2011-'06

De Marge • voormiddag • € 50 • nr. 125

Werken met een 3D-pen is nieuw en spannend. Wie er al mee experimenteerde, weet hoe leuk het is. Je kan er je eigen ontwerpen mee tot leven brengen in 3-dimensionele creaties. Het biedt tal van mogelijkheden en stimuleert je creativiteit. Kom en geniet van het werken met een 3D-pen!

12


Kind + jong • 2010-'06

The Sewing Loft • volle dag • € 40 • nr. 127

Een knuffel spreekt jong en oud aan. Als je je knuffel zelf ontwerpt en naait, dan wordt het ongetwijfeld je allerbeste vriend. Het naaiatelier opent de deur, de naaimachine staat klaar, schrijf je dus snel in voor deze unieke kans.

krokusvakantie

Naaiatelier: een knuffel / Lissewege / 9-16 uur 

woord & kunst

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020

13


sport

sport

voor pittige springers 14


sport

MAANDAG 24 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020

Minitennis Kleuter • 2015-'14

Sporthal Laguna • namiddag • € 55 • nr. 101

Wil jij leren tennissen zoals Kim Clijsters of Elise Mertens? Dan zijn de balvaardigheidsoefeningen in deze stage een goede basis om te leren tennis spelen. Spelenderwijs een leuk parcours afleggen met je miniracket en je mousse bal of samen met je vrienden dribbelen, gooien of andere tennisspelletjes spelen, zo leer je ook heel wat bij.

Klim & klauter Kleuter • 2015-'14

MAAK • voormiddag • € 50 • nr. 107

Ben je een sportieve deugniet? Dan kan je samen met je vriendjes klimmen, klauteren en ravotten op een parcours vol leuke uitdagingen.

Kind • 2013-'12

Sporthal Laguna • namiddag • € 55 • nr. 102

Deze stage mikt op hoge matchpoints. Hier leer je de beste tennistechnieken en -tactieken aan met trage ballen zodat je alles onder de knie krijgt. De focus wordt gelegd op recreatief omgaan met tennis, op een speelse manier waar geen ervaring vereist is.

Tennis Kind + jong • 2011-'06

krokusvakantie

Juniortennis

Sporthal Laguna • voormiddag • € 55 • nr. 100

Doe je niets liever dan op een tennisterrein vertoeven? Wil jij alleen maar love-games spelen? Dit is jouw stage. Onder leiding van gediplomeerde tennistrainers leer je verschillende tactieken en technieken aan.

15


MAANDAG 24 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 sport

Omnisport Kind + jong • 2013-'06

De Stormmeeuw • volle dag • € 110 • nr. 105

Ben jij een sportieve duizendpoot? Dan is deze omnisportstage zeker iets voor jou! Tijdens deze stage maak je samen met leeftijdsgenoten in en rond sporthal De Stormmeeuw kennis met minimum vier verschillende sporten. Samen sport en speel je erop los. Leuke groepsopwarmingen, gekke opdrachten of andere verrassende uitdagingen zorgen voor de nodige afwisseling. Op donderdag- en vrijdagvoormiddag ga je shoot out en paintball spelen. Actie verzekerd!

Omnisport + skeeleren Kind + jong • 2013-'06

De Stormmeeuw • volle dag • € 110 • nr. 106

Weet jij van geen ophouden en is sporten je favoriete bezigheid? Dan is deze omnisportstage zeker iets voor jou! Tijdens deze stage maak je in de voormiddag samen met leeftijdsgenoten in en rond sporthal De Stormmeeuw kennis met minimum vier verschillende sporten en ga je ook eens paintball en shoot-out spelen. In de namiddag verken je het terrein op 8 wieltjes en skeeler je erop los. Je leert ook starten, stoppen en vooral wat hindernissen nemen. Spannend!

16


sport

MAANDAG 24 TOT EN MET WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020

King Pong Kind • 2013-'08

De Stormmeeuw • namiddag • € 30 • nr. 104

In dit sportkamp leer je de beginselen van tafeltennis of ping pong. Met een bat het holle balletje over het net slaan en ervoor zorgen dat je tegenstander die niet kan terugslaan, ruikt naar een vleugje competitie. Kijk maar eens op YouTube hoe snel die balletjes heen en weer over de tafel worden geknald.

DONDERDAG 27 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020

Shoot out & Paintball  Kind + jong • 2013-'06

De Stormmeeuw • voormiddag • € 40 • nr. 103

krokusvakantie

Met pijl en boog of met verfballetjes ergens in de jungle je tegenstander uitschakelen, niets dat leuker is. Pure actie!

17


wetenschap & techniek

wetenschap & techniek

voor curieuzeneuzen 18


De techniekfabriek: hydraulische installaties Kind + jong • 2010-'06

De Marge • voormiddag • € 60 • nr. 161

krokusvakantie

Ben je in de ban van techniek? Tijdens deze week steek je de handen uit de mouwen en mag jij jouw eigen machine bouwen. Je experimenteert hoe je deze kan laten bewegen aan de hand van pompen, druk en water. Kom jij mee ontdekken in onze techniekfabriek?

wetenschap & techniek

MAANDAG 24 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020

Wist-je-datje?! De vakantiebrochures zijn steeds gevuld met superleuke activiteiten, stages en uitstappen. Maar wist je dat jouw voorstel welkom is in onze ideeënbus? Stuur jouw ideeën en voorstellen via Facebook (www.facebook.com/jeugdknokkeheist), de balie van Jeugd in De Marge of via jeugd@knokke-heist.be. Je mag ons ook steeds bellen op T 050 630 800!

19


dieren & natuur

dieren & natuur

voor dierenvrienden & natuurliefhebbers 20


Kind • 2013-'08

Stoeterij 't Heernishof • namiddag • € 85 • nr. 171

Om goed te leren pony- en paardrijden moet je eerst de basisbeginselen onder de knie krijgen. Tijdens deze stage leer je, onder toezicht van enthousiaste en deskundige begeleiders van Stoeterij 't Heernishof, om te gaan met pony’s en paarden, ze te verzorgen en natuurlijk te berijden.

krokusvakantie

Pony- en paardrijden

dieren & natuur

MAANDAG 24 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020

21


het speelplein

het speelplein

alle dagen ravotten 22


Speelplein De Blekker Kleuter • 2017-'14

MAAK • voormiddag • namiddag • € 1/halve dag

Welkom in De Blekker! Je danst op leuke carnavalsliedjes, je maakt mooie slingers en je wordt geschminkt. Misschien verkleed je je wel.

het speelplein

MAANDAG 24 TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020

Speelplein De Korenbloem Kleuter + kind • 2017-'06

De Korenbloem • voormiddag • namiddag • € 1/halve dag

In De Korenbloem kan je de carnavalssfeer komen opsnuiven tijdens de krokusvakantie. Carnavalsmuziek zal er zeker zijn. Misschien maak je wel een masker?

Speelplein 't Plein Kind • 2013-'06

Fosgebouw • voormiddag • namiddag • € 1/halve dag

praktisch Ben je op zoek naar praktische info over Het Speelplein? Die vind je achteraan in de brochure vanaf pagina 70.

krokusvakantie

Op 't Plein kan je je hart ophalen. Je kan er terecht voor het spelen van leuke carnavalsspelen, je knutselt originele versiering of je leeft je uit tijdens het sporten. Alles is mogelijk.

23


inhoud paasvakantie plan

5

kalender 26 woord & kunst

30

sport

36

wetenschap & techniek

42

muziek & dans

44

dieren & natuur

46

anders dan anders

50

het speelplein

52

niet te missen

54

praktische info

24

66


paas vakantie Het Speelplein & Vakantieplus


kalender paasvakantie VAKANTIEPLUS (V+)

Praktisch Elke schoolvakantiedag. Vakantieplus van 3 tot 15 jaar.

Tijdsduur vm nm vd

Voormiddagstages, stipt van 9 tot 12 uur. Namiddagstages, stipt van 13.30 tot 16.30 uur. Volledige dagstage, stipt van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Sommige stages hebben afwijkende uren, maar die staan steeds vermeld in de brochure.

Ervaring Bij sportactiviteiten kan je makkelijk zien hoeveel ervaring je nodig hebt om een bepaalde stage te volgen: Iedereen is welkom! Je wordt in groepjes ingedeeld naargelang je kunnen. Beginner. Je hebt deze sport nog nooit beoefend. Een beetje ervaring. Je hebt al eens kunnen proeven van deze sport. Bv. Je hebt al een beginnersstage gevolgd. Gevorderd. Je bent erg vertrouwd met deze sport of je speelt deze sport in je vrije tijd.

Vervoer

Gezamenlijk vervoer Eigen vervoer

Voor meer informatie, kijk achteraan op pagina 68.

LET OP! Geboortejaren zijn van toepassing. 1ste kleuter tot en met 3de middelbaar (geboortejaren: 2017 - 2005). Minimum 3 jaar.

26


Nr.

Leeft. Cat.

Geb.

Titel

Ontmoetingsplaats

Tijdsd. Prijs P.

MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

WEEK 01

141

Kleuter

'17-'16

De tekendans

MAAK

vm

€ 55

45

121

Kleuter

'16-'14

Kuikentje Piep

Het Anker

vm

€ 45

31

181

Kleuter

'15-'14

Sport en crea: lentekriebels

MAAK

vm

€ 50

51

103

Kleuter

'15-'14

Minitennis

Sporthal Laguna

nm

€ 55

37

122

Kleuter

'15-'14

De droomfabriek

MAAK

nm

€ 55

31

101

Kind

'08-'11

Start to crawl

Sportoase Duinenwater

vm

€ 65

37

124

Kind

'13-'11

Zelfportretten

De Marge

vm

€ 45

31

126

Kind

'13-'08

Paassfeer ten top

Het Anker

vm

€ 45

31

130

Kind

'12-'10

Eerste woordjes en Español

De Marge

vm

€ 45

32

142

Kind

'11-'08

#LikeMe

Cultuurcentrum

vm

€ 45

45

171

Kind

'13-'08

Mini Horse World / Ramskapelle

Stal Zeewinde

vm

€ 95

47

173

Kind

'13-'10

Door de jungle

De Marge

vm

€ 55

47

104

Kind

'13-'12

Juniortennis

Sporthal Laguna

nm

€ 55

37

127

Kind

'13-'10

Eventjes kunstenaar

De Marge

nm

€ 45

32

172

Kind

'13-'08

Pony- en paardrijden / Oostkerke

Stoeterij 't Heernishof

nm

€ 85

47

100

Kind + jong

'11-'06

Tennis

Sporthal Laguna

vm

€ 55

38

125

Kind + jong

'10-'06

Van plant tot mand

De Marge

vm

€ 45

32

161

Kind + jong

'11-'06

De techniekfabriek: sferen maken

De Marge

vm

€ 65

43

183

Kind + jong

'11-'06

Typ je fit

De Marge

vd

€ 180

51

106

Kind + jong

'13-'06

Omnisport

De Stormmeeuw

vd

€ 110

38

107

Kind + jong

'13-'06

Omnisport + freerunning en trampoline

De Stormmeeuw

vd

€ 110

38

128

Kind + jong

'10-'06

Doodle magie

De Marge

nm

€ 45

32

De Stormmeeuw

nm

€ 40

38

Cultuurcentrum

vm

€ 45

33

MAANDAG 6 TOT EN MET DINSDAG 7 APRIL 2020 105

Jong

'07-'05

Klimmen

MAANDAG 6 TOT EN MET WOENSDAG 8 APRIL 2020 139

Kleuter + kind '14-'12

Ga mee op avontuur door boekenland

27


Nr.

Leeft. Cat.

Geb.

Titel

Ontmoetingsplaats

Tijdsd. Prijs P.

De Stormmeeuw

vm

€ 50

39

De Marge

nm

€ 18

51

WOENSDAG 8 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020 102

Jong

'07-'05

Freerunning & trampoline

DONDERDAG 9 APRIL 2020 182

Kind + jong

'12-'06

Leren goochelen

DONDERDAG 9 APRIL 2020 190

Kind

'11-'06

Op zwemavontuur in Sunparks De Haan en probeer te ontsnappen in Eeklo

HET SPEELPLEIN ' t Plein / De Korenbloem

vd

MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

28

€ 20

65

WEEK 02

221

Kleuter

'17-'16

Musti op de boerderij

MAAK

vm

€ 45

33

200

Kleuter

'15-'14

Minivoetbal

MAAK

vm

€ 50

39

222

Kleuter

'15-'14

Paw Patrol

Het Anker

vm

€ 45

33

231

Kleuter

'15-'14

Taalkriebel

MAAK

vd

€ 60

34

243

Kleuter

'15-'14

Uit je schelp komen

MAAK

vm

€ 55

45

203

Kleuter

'15-'14

Minitennis

Sporthal Laguna

nm

€ 55

39

241

Kleuter

'15-'14

Kleuterdans

MAAK

nm

€ 55

45

202

Kind

'13-'10

Start to hockey

De Stormmeeuw

vm

€ 50

40

223

Kind

'13-'10

Pimp your room

De Marge

vm

€ 45

34

225

Kind

'13-'08

Kakelbonte knutsels

Het Anker

vm

€ 45

34

232

Kind

'13-'08

Taalbad

De Marge

vd

€ 60

34

234

Kind

'11-'08

Bake off

Cultuurcentrum

vm

€ 50

34

261

Kind

'13-'10

Professor Kierewiet

De Marge

vm

€ 55

43

204

Kind

'13-'12

Juniortennis

Sporthal Laguna

nm

€ 55

40

206

Kind

'11-'08

All American sports

Sporthal De Stormmeeuw nm

€ 50

40

226

Kind

'13-'10

(On)gewoon creatief met materialen

De Marge

nm

€ 55

35

271

Kind

'13-'08

Pony- en paardrijden / Oostkerke

Stoeterij 't Heernishof

nm

€ 85

48


Nr.

Leeft. Cat.

Geb.

Titel

Ontmoetingsplaats

Tijdsd. Prijs P.

201

Kind + jong

'11-'06

Tennis

Sporthal Laguna

vm

€ 55

40

224

Kind + jong

'10-'06

Artistieke kippen

De Marge

vm

€ 50

35

262

Kind + jong

'10-'06

3D-printen

De Marge

vm

€ 60

43

205

Kind + jong

'11-'06

Reddend zwemmen

Sportoase Duinenwater

nm

€ 65

41

233

Jong

'07-'05

Ta(a)lent

De Marge

vd

€ 60

35

Sportoase Duinenwater

vm

€ 60

41

DINSDAG 14 TOT EN MET WOENSDAG 15 APRIL 2020 207

Kind + jong

'07-'05

Duiken

DINSDAG 14 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020 272

Kind

'13-'10

Op ontdekking in het Zwin

Zwin Natuur Park

vm

€ 45

48

242

Kind

'13-'10

Musical: elf Elf en trol Twaalf

De Marge

vd

€ 80

45

The Sewing Loft

vd

€ 50

35

Zwin Natuur Park

vd

€ 45

49

DONDERDAG 16 APRIL 2020 227

Kind + jong

'10-'06

Naaiatelier: een rokje / Lissewege / 9-16 uur

DONDERDAG 16 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020 273

Kind + jong

'10-'06

Natuurfotografie / 9-16 uur

DONDERDAG 16 APRIL 2020 290

Kleuter + kind '14-'12

Plopperdeplop naar Plopsaland

HET SPEELPLEIN ' t Plein / De Korenbloem / vd De Blekker

€ 15

65

29


woord & kunst

woord & kunst

voor creatieve duizendpoten en podiumbeesten 30


WEEK 01

Kuikentje Piep Kleuter • 2016-'14

Het Anker • voormiddag • € 45 • nr. 121

Op een dag kwam Piep, een kuikentje uit het ei. Een lief, geel donzig kuikentje. Piep is een schattig kereltje en beleeft allerlei leuke avonturen. Kom je mee spelen, knutselen en zingen met Piep?

woord & kunst

MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

De droomfabriek Kleuter • 2015-'14

MAAK • namiddag • € 55 • nr. 122

Trek je pyjama aan en sluit je ogen! Heb jij dan zoete dromen of zijn ze lekker eng? Kan je er de volgende dag nog over vertellen? Tijdens deze stage proberen wij jouw dromen te vangen in een zelfgemaakte dromenvanger en ga je op pad met de dromenzuiger van opa Pluizenbol. Ben jij al benieuwd naar onze avonturen?

Zelfportretten Kind • 2013-'11

De Marge • voormiddag • € 45 • nr. 124

Op de meest uiteenlopende manieren ga je deze week zelfportretten maken. Je kan het zo gek niet bedenken hoe je gezicht telkens met verschillende technieken op papier terecht komt. Superorigineel en heel leuk om te doen.

Kind • 2013-'08

Het Anker • voormiddag • € 45 • nr. 126

De paasdagen zijn gezellige dagen. Om ten volle van de paassfeer te kunnen genieten, ga je deze week aan de slag om leuke paasdecoratie te maken. Het atelier staat klaar vol pluimen, bloemen, kaarsen en allerlei kleurrijke materialen. Kom je mee knutselen om nadien je huis te versieren?

paasvakantie

Paassfeer ten top

31


MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

WEEK 01

woord & kunst

Eerste woordjes en Español Kind • 2012-'10

De Marge • voormiddag • € 45 • nr. 130

Hola! Vind je Spaans een mooie taal en hou je van de typische klanken? Na deze stage zal je toch al een aardige Spaanse woordenschat hebben. Bienvenido!

Eventjes kunstenaar Kind • 2013-'10

De Marge • namiddag • € 45 • nr. 127

Met een doek en een kwast maak je een prachtig schilderij, met een klomp klei kneed je een mooi beeld en met papier maak je een bijzonder figuur uit papier-maché. Waan je tijdens deze stage een weekje kunstenaar!

Van plant tot mand Kind + jong • 2010-'06

De Marge • voormiddag • € 45 • nr. 125

Manden vlechten is één van de oudste ambachten ter wereld, maar is nu weer helemaal terug in. Al snel zal je tijdens het vlechtwerk een mandje zien ontstaan, dat je met de nodige trots mee naar huis kan nemen. Welkom in het vlechtatelier!

Doodle magie Kind + jong • 2010-'06

De Marge • namiddag • € 45 • nr. 128

Je hebt beslist al onbewust doodles getekend tijdens het dagdromen, maar deze week ga je er echt werk van maken. Doodles zijn allemaal kleine tekeningen die stapsgewijs aangeleerd worden. Je kan eindeloos variëren en er van alles mee opvrolijken of een persoonlijke toets aan geven. Je tekent je doodles op je eigen manier en dat maakt het leuk, mooi en uniek.

32


Ga mee op avontuur door boekenland Kleuter + kind • 2014-'12

Cultuurcentrum • voormiddag • € 45 • nr. 139

Hoe komt de kraai aan zijn zwarte kleur? Hoe maak je gekke toverbrouwsels? Samen met de vertelster ontdek je alle geheimen en vertrek je op een magisch avontuur. Zin om mee te doen? Schrijf je dan snel in!

MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

woord & kunst

MAANDAG 6 TOT EN MET WOENSDAG 8 APRIL 2020

WEEK 02

Musti op de boerderij Kleuter • 2017-'16

MAAK • voormiddag • € 45 • nr. 221

Musti brengt een bezoekje aan boer Theun. Hij ontmoet er meneer hond, mevrouw koe, Bommel het paard, de eendjes, Knor het varken en mevrouw kip. Musti heeft nog nooit zoveel dieren gezien. Dat wordt beestig leuk!

Paw Patrol Kleuter • 2015-'14

Het Anker • voormiddag • € 45 • nr. 222

paasvakantie

Paw Patrol vertelt de avonturen van acht heldhaftige pups en hun baasje, de tienjarige Ryder. Samen werken ze hard om de inwoners van Adventure Bay te beschermen. Voor hen is er geen klus te groot en geen pup te klein! Wie fan is van Paw Patrol of wie van hondjes houdt, moet zeker naar deze vertel- en knutselstage komen.

33


MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

WEEK 02

woord & kunst

Taalkriebel Kleuter • 2015-'14

MAAK • volle dag • € 60 • nr. 231

Op een superleuke manier leer je het Nederlands verder ontdekken. Je speelt spelletjes en oefent al wat je kent. Een plezierige en leerrijke ervaring!

Pimp your room Kind • 2013-'10

De Marge • voormiddag • € 45 • nr. 223

Je ontwerpt mooie spulletjes om je kamer te decoreren. Je krijgt verschillende tips om leuke dingen te maken en er is meer dan materiaal genoeg om dat te realiseren. Met enkele kleine aanpassingen kan je je kamer een heel andere sfeer geven. Je gepimpte kamer zal als nieuw aanvoelen.

Kakelbonte knutsels Kind • 2013-'08

Het Anker • voormiddag • € 45 • nr. 225

Deze stage is een droom voor wie graag knutselt. Eindeloos leuke ideeën en materiaal in overvloed. Heel het atelier fleurt op en jij geniet van leuke, speelse knutselvoormiddagen.

Taalbad Kind • 2013-'08

De Marge • volle dag • € 60 • nr. 232

Spelenderwijs nieuwe woordjes leren, het kan! Het wordt superleuk om het Nederlands verder te ontdekken. Spelletjes, puzzels en liedjes helpen je hierbij. Doe je mee?

Bake off Kind • 2011-'08

Cultuurcentrum • voormiddag • € 50 • nr. 234

Een overheerlijke geur komt uit de keuken, want deze week bak je erop los! Brood, gebak, taarten, cupcakes en koekjes gaan de oven in en uit. Dat wordt smikkelen en smullen!

34


Kind • 2013-'10

De Marge • namiddag • € 55 • nr. 226

Ben je graag creatief bezig? Leef je je graag uit met allerlei soorten materiaal en ontdek je ook graag nieuwe dingen? Via allerlei proefjes en experimenten ontdek je tijdens deze stage nieuwe technieken en ga je aan de slag op een ongewone manier met gewoon materiaal en met ongekend materiaal op een gewone manier. Kom meedoen en breng de kunstenaar in jou naar boven!

woord & kunst

(On)gewoon creatief met materialen

Artistieke kippen Kind + jong • 2010-'06

De Marge • voormiddag • € 50 • nr. 224

Dit is een kakelbonte stage met leuke ideeën, veel kleuren en een berg materiaal. Je gaat de artistieke tour op, laat je verbeelding de vrije loop en creëert originele, hippe kippen die thuis beslist een ereplaats krijgen.

Ta(a)lent Jong • 2007-'05

De Marge • volle dag • € 60 • nr. 233

Samen met leeftijdsgenoten en met een vlotte lesgever oefen je tijdens de vakantie de Nederlandse taal. Er wordt vertrokken van het niveau van elke deelnemer. Niet twijfelen, maar inschrijven!

Naaiatelier: een rokje / Lissewege / 9-16 uur Kind + jong • 2010-'06

The Sewing Loft • volle dag • € 50 • nr. 227

In één dag leer je naaien met een naaimachine én ga je met een zelfgemaakt rokje naar huis. Schrijf je maar onmiddellijk in, want dit is echt een unieke kans.

paasvakantie

DONDERDAG 16 APRIL 2020

35


sport

sport

voor pittige springers 36


WEEK 01 sport

MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

Minitennis Kleuter • 2015-'14

Sporthal Laguna • namiddag • € 55 • nr. 103

Tennis voor de allerkleinsten. In deze stage draait het vooral om het krijgen van balgevoel. Met je softballetje op je racketje zo lang mogelijk rondlopen of tikkertje bal spelen. Hier maak je op een heel leuke manier kennis met het tennisspel.

Start to crawl Kind • 2011-'08

Sportoase Duinenwater • voormiddag • € 65 • nr. 101

Heb je al je 25 meter brevet schoolslag? Zo ja, dan ben jij klaar voor de volgende stap en dat is crawl. Hier leer je de basistechnieken van de crawlbeweging. Oefeningen op het drijfvermogen, de arm- en beenbeweging en de ademhaling komen aan bod. Na de les mag je nog vrij zwemmen en genieten van het glijbanencomplex.

Juniortennis Kind • 2013-'12

Sporthal Laguna • namiddag • € 55 • nr. 104

paasvakantie

Droom je ervan om ooit op center court te staan tegen Serena Williams? Ben je bezeten door het tennisballetje? Gediplomeerde tennistrainers leren je de beste tennistechnieken en -tactieken aan. Als afwisseling en tevens om de algemene motoriek verder te ontwikkelen, doe je tussendoor ook nog andere leuke tennisspelletjes.

37


MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

WEEK 01

sport

Tennis Kind + jong • 2011-'06

Sporthal Laguna • voormiddag • € 55 • nr. 100

Een goede conditie en veel oefenen ligt aan de basis van een goede tennisspeler. In deze stage leer je aan de hand van wedstrijden je techniek verbeteren. Smash it!

Omnisport Kind + jong • 2013-'06

De Stormmeeuw • volle dag • € 110 • nr. 106

Ben jij een sportieve duizendpoot? Dan is deze omnisportstage zeker iets voor jou! Tijdens deze stage maak je samen met leeftijdsgenoten in en rond sporthal De Stormmeeuw kennis met minimum vier verschillende sporten. We sporten en spelen er samen op los. Maar we houden van afwisseling en zorgen dus voor leuke groepsopwarmingen, gekke opdrachten of andere verrassende uitdagingen. Wij zetten je graag in beweging en jij zal terugblikken op een onvergetelijke belevenis.

Omnisport + freerunning en trampoline Kind + jong • 2013-'06

De Stormmeeuw • volle dag • € 110 • nr. 107

Ben jij een sportieve duizendpoot? Dan is deze omnisportstage zeker iets voor jou! Tijdens deze stage maak je in de voormiddag samen met leeftijdsgenoten in en rond sporthal De Stormmeeuw kennis met minimum vier verschillende sporten. In de namiddag zal Gym KH je bijstaan om te proeven van freerunning en trampoline. Overal op en af springen of door de lucht vliegen, spannend toch?

MAANDAG 6 TOT EN MET DINSDAG 7 APRIL 2020

Klimmen Jong • 2007-'05

De Stormmeeuw • namiddag • € 40 • nr. 105

'Als ik klim naar de top, klim jij dan met mij mee?' is een liedje, maar in dit kamp ga je echt klimmen op de klimmuur. Eens kijken hoe hoog je geraakt!

38


sport

WOENSDAG 8 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

Freerunning & trampoline Jong • 2007-'05

De Stormmeeuw • voormiddag • € 50 • nr. 102

Wil je een sport beoefenen waar niks je in de weg staat? Dan is freerunning zeker iets voor jou. Je verplaatst je van punt A naar punt B en overwint verschillende obstakels aan de hand van allerlei trucjes. Deze stage verloopt in samenwerking met Gym Knokke-Heist, die je alle flips, swings en sprongen op de trampoline bijbrengt.

MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

WEEK 02

Minivoetbal Kleuter • 2015-'14

MAAK • voormiddag • € 50 • nr. 200

Voetbal voor de allerkleinsten. In deze stage draait het vooral om het krijgen van balgevoel. Door allerlei leuke spelletjes leer je op de goal mikken. Op het einde van de week speel je een match tegen je vrienden.

Minitennis Kleuter • 2015-'14

Sporthal Laguna • namiddag • € 55 • nr. 203

paasvakantie

Tennis voor de allerkleinsten. In deze stage draait het vooral om het krijgen van balgevoel. Met je softballetje op je racketje zo lang mogelijk rondlopen of tikkertje bal spelen. Hier maak je op een heel leuke manier kennis met het tennisspel.

39


MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

WEEK 02

sport

Start to hockey Kind • 2013-'10

De Stormmeeuw • voormiddag • € 50 • nr. 202

Word jij lid van de Red Panthers of de nieuwe Arthur Van Doren of Anouk Raes? Of wil je gewoon leren hockey spelen? Hier wordt hockey spelenderwijs aangeleerd en is er helemaal geen ervaring vereist.

Juniortennis Kind • 2013-'12

Sporthal Laguna • namiddag • € 55 • nr. 204

Droom je ervan om ooit op center court te staan tegen Serena Williams? Ben je bezeten door het tennisballetje? Gediplomeerde tennistrainers leren je de beste tennistechnieken en -tactieken aan. Als afwisseling en ook om de algemene motoriek verder te ontwikkelen, doe je tussendoor ook nog andere leuke tennisspelletjes.

All American sports Kind • 2011-'08

Sporthal De Stormmeeuw • namiddag • € 50 • nr. 206

Zin om wat Engelse woorden op te pikken? Leer Engels op een interactieve en dynamische manier! Aan de hand van de typische Amerikaanse sporten zoals baseball, basketbal en hockey leren de kinderen zich uit te drukken in het Engels op een losse manier.

Tennis Kind + jong • 2011-'06

Sporthal Laguna • voormiddag • € 55 • nr. 201

Een goede conditie en veel oefenen ligt aan de basis van een goede tennisspeler. In deze stage leer je aan de hand van wedstrijden je techniek verbeteren. Smash it!

40


Kind + jong • 2011-'06

Sportoase Duinenwater • namiddag • € 65 • nr. 205

In deze stage leer je verschillende reddingstechnieken aan die van pas komen wanneer iemand in het water in nood is. Je leert de basis hulp- en reddingstechnieken om een drenkeling te helpen. Na het reddend zwemmen ontspan je nog wat in het tropisch zwembad met o.a. glijbanen, stroomversnellingen ...

sport

Reddend zwemmen

DINSDAG 14 TOT EN MET WOENSDAG 15 APRIL 2020

Duiken Jong • 2007-'05

Sportoase Duinenwater • voormiddag • € 60 • nr. 207

paasvakantie

Ben je een goeie zwemmer en benieuwd naar de onderwaterwereld? Leren duiken met een duikfles op je rug is helemaal niet moeilijk. Ervaren lesgevers laten je kennismaken met de wondere wereld onder het wateroppervlak.

41


wetenschap & techniek

wetenschap & techniek

voor curieuzeneuzen 42


WEEK 01

De techniekfabriek: sferen maken Kind + jong • 2011-'06

De Marge • voormiddag • € 65 • nr. 161

Tijdens deze stage vertoef je in andere sferen. Aan de hand van regenbuisringen, elastieken en houten latten bouw jij mee aan allerlei bolvormen die uiteindelijk resulteren in een lamp die je mee naar huis mag nemen. Al makend leer je ondertussen bij over meetkunde en perspectieven. Experimenteer en klus jij de hele week mee?

MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

wetenschap & techniek

MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

WEEK 02

Professor Kierewiet Kind • 2013-'10

De Marge • voormiddag • € 55 • nr. 261

Speel, experimenteer en monteer de hele week mee tijdens deze fantastische stage. Wil jij de ene dag ingenieur zijn en de andere dag technieker? Heb jij je altijd al eens willen voelen als Einstein? Duik dan samen met ons mee in het labo van professor Kierewiet, waar geen uitdaging te gek is.

3D-printen Kind + jong • 2010-'06

De Marge • voormiddag • € 60 • nr. 262

paasvakantie

Eén van de meest knappe technologische uitvindingen is een 3D-printer. De mogelijkheden van dit apparaat zijn eindeloos. Je kan er je eigen stukje uittekenen en dan uitprinten. Grijp deze unieke kans om ze allemaal te komen ontdekken!

43


muziek & dans

muziek & dans

voor wiebelkonten 44


WEEK 01

De tekendans Kleuter • 2017-'16

MAAK • voormiddag • € 55 • nr. 141

Kom jij mee al dansend tekenen of al tekenend dansen? Je mag krassen, kringelen en kronkelen in de lucht, op de grond en op muziek volgens allerlei lijnen en vormen. Je danst en tekent met jouw lichaam, maar ook met krijt, wasco, zand en klei. En tot slot dans je alles weer schoon.

muziek & dans

MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

#LikeMe Kind • 2011-'08

Cultuurcentrum • voormiddag • € 45 • nr. 142

Waan jezelf als Caro, Camille, Vince of Merel in de populairste Ketnetreeks van het moment! Dans, zing en neem deel aan de gekste avonturen. Rock jij met ons mee?

MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

WEEK 02

Uit je schelp komen Kleuter • 2015-'14

MAAK • voormiddag • € 55 • nr. 243

Hou jij van muziek en heb je zin om eens uit je vertrouwde bubbel te komen? Doorheen dit muzikaal avontuur leer jij je goed in je vel voelen aan de hand van tierelieren, dansen, klanken, kunst en drama. Je zingt liedjes en speelt spelletjes. Alles kan en niks moet!

Kleuter • 2015-'14

MAAK • namiddag • € 55 • nr. 241

Beginnen jouw beentjes vanzelf te bewegen bij muziek? Laat het ritme dan in je los en zwiep je handjes in de lucht tijdens deze stage!

DINSDAG 14 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

paasvakantie

Kleuterdans

Musical: elf Elf en trol Twaalf Kind • 2013-'10

De Marge • volle dag • € 80 • nr. 242

Acteer, dans en zing mee in het sprookjesbos waar elfjes vliegen en glitter maken. Maar wat als een elfje liever trollendingen doet? Denk jij mee na hoe we deze twee magische groepen kunnen samenbrengen in deze prachtige musical? 45


dieren & natuur

dieren & natuur

voor dierenvrienden & natuurliefhebbers 46


WEEK 01

Mini Horse World / Ramskapelle Kind • 2013-'08

Stal Zeewinde • voormiddag • € 95 • nr. 171

Klaar voor een superleuke stage met miniatuurpaardjes? Mini Horse World opent deze week opnieuw de deuren. Je kamt, borstelt, versiert en verwent de Amerikaanse miniatuurpaardjes. Je doorloopt met hen een obstakel en springparcours en geniet van een strand- en boswandeling.

dieren & natuur

MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

Door de jungle Kind • 2013-'10

De Marge • voormiddag • € 55 • nr. 173

De jungle, wat is dat eigenlijk voor een plaats? Welke dieren wonen er allemaal? Zou daar water of zand zijn? Of neen, misschien wel een moeras. Ga een volledige week met ons mee en dan kom je er alles over te weten! Maar opgepast ... wat ritselt er daar achter die struik?

Pony- en paardrijden / Oostkerke Kind • 2013-'08

Stoeterij 't Heernishof • namiddag • € 85 • nr. 172

paasvakantie

Stoeterij ’t Heernishof zwiert tijdens de paasvakantie opnieuw de deuren open, beste pony- en paardenliefhebber. In de manege leer je hoe je het best met een paard omgaat en hoe hij het liefst wordt verzorgd. Daarna mag je natuurlijk ook paardrijden.

47


MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

WEEK 02

dieren & natuur

Pony- en paardrijden / Oostkerke Kind • 2013-'08

Stoeterij 't Heernishof • namiddag • € 85 • nr. 271

Ben je een echte paardenliefhebber? Kom dan zeker naar Stoeterij ‘t Heernishof, waar je deze week tussen de pony’s en paarden kan vertoeven. Je krijgt eerst theoretische uitleg en daarna mag je de paarden verzorgen en berijden.

DINSDAG 14 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

Op ontdekking in het Zwin Kind • 2013-'10

Zwin Natuur Park • voormiddag • € 45 • nr. 272

Je gaat op ontdekking met een enthousiaste Zwingids, leert over strandvondsten en afval en tussendoor maak je leuke knutselwerkjes. Schrijf je in voor deze boeiende natuurstage en geniet van al de pracht die het Zwin Natuur Park te bieden heeft.

48


Kind + jong • 2010-'06

Zwin Natuur Park • volle dag • € 45 • nr. 273

Heb je naast fotografie ook nog fascinatie voor de natuur? Dan is dit de ideale stage voor jou! In het prachtige Zwin Natuur Park ga je met een professionele fotograaf aan de slag. Dat zal ongetwijfeld leiden tot adembenemende natuurfoto’s.

paasvakantie

Natuurfotografie / 9-16 uur

dieren & natuur

DONDERDAG 16 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

49


anders dan anders

anders dan anders

zotte uitstappen & gekke activiteiten 50


WEEK 01

Sport en crea: lentekriebels Kleuter • 2015-'14

MAAK • voormiddag • € 50 • nr. 181

Voel je de lentekriebels? Klaar om een flinke portie te sporten en daarna rustig een mooi knutselwerkje te maken? Tijdens deze stage beleef je leuke, afwisselende sport- en knutselmomenten.

anders dan anders

MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

Typ je fit Kind + jong • 2011-'06

De Marge • volle dag • € 180 • nr. 183

Zin in een intensieve, maar onvergetelijke stage? In de ochtend leer je blind typen in een handomdraai. Dit gebeurt volgens de gekende Typ 10 methode waarbij je op een erg speelse manier leert typen zonder druk. In de namiddag is het tijd om te ontspannen en staan er allerlei toffe activiteiten op het programma zoals shoot out, een detective spel en nog zo veel meer!

DONDERDAG 9 APRIL 2020

Leren goochelen Kind + jong • 2012-'06

De Marge • namiddag • € 18 • nr. 182

paasvakantie

Er is niets plezanter dan mensen verbazen en amuseren met goocheltrucs. De goochelaar leert je o.a. voorwerpen laten zweven, je toekomst voorspellen en magische knopen leggen. Je publiek zal versteld staan.

51


het speelplein

het speelplein

alle dagen ravotten 52


MAANDAG 13 TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2020

Speelplein De Blekker Kleuter • 2017-'14

MAAK • voormiddag • namiddag • € 1/halve dag

het speelplein

MAANDAG 6 TOT EN MET VRIJDAG 10 APRIL 2020

Kom tijdens de paasvakantie je uitleven op het speelplein. Je kan er een leuk paaswerkje knutselen of misschien op zoek gaan naar lekkere paaseieren.

Speelplein De Korenbloem Kleuter + kind • 2017-'06

De Korenbloem • voormiddag • namiddag • € 1/halve dag

Tijdens de paasvakantie is het in De Korenbloem terug dolle paaspret. Je springt rond als een echt paashaas, schildert er paaseieren en misschien eet je je buik wel rond met heerlijke paaseieren.

Speelplein 't Plein Kind • 2013-'06

Fosgebouw • voormiddag • namiddag • € 1/halve dag

Kom jij naar 't Plein tijdens de paasvakantie? Ga mee naar buiten en sport en speel mee.

Ben je op zoek naar praktische info over Het Speelplein? Die vind je achteraan in de brochure vanaf pagina 70.

paasvakantie

praktisch

53


niet te missen

niet te missen

familie-uitjes & andere leuke activiteiten 54


WOENSDAG 22 JANUARI TOT EN MET WOENSDAG 6 MEI 2020

niet te missen

workshops Tiener techniekacademie 5de en 6de leerjaar De Marge elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur â‚Ź 70 (â‚Ź 60 voor een tweede kind uit eenzelfde gezin)

Ben je graag met techniek bezig? In groep maak je onder begeleiding 6 technische projecten tijdens 12 workshops: programmeren en bouwen van een LEGO robotwagen, een periscoop, deurmatalarm, memohouder en flatgebouw met windturbine maken en badproducten produceren.

tips en events

Inschrijven: vanaf 14 december 2019 via techniekacademie-knokke-heist.be. Aan het eind van de reeks workshops wordt een fiscaal attest kinderopvang bezorgd, waarmee tot 45% van het inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 kinderen per groep. Wees er dus snel bij!

55


niet te missen

jeugd @ Knokke-Heist ZONDAG 12 JANUARI 2020

Winterdrink Alle leeftijden van 14 tot 18 uur

Dijk t.h.v. Rubensplein

Mis deze gezellige zondagmiddag niet! Denk aan ecologische vuurtjes, live achtergrondmuziek, een zeer uitgebreid assortiment aan hartverwarmende drankjes, verse soep en zoveel meer ...

Info: Jeugdraad Knokke-Heist – www.jkh.be – info@jkh.be

WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020

Spring in 't … Kleuter + kind

Verschillende locaties €2

De Jeugdraad nodigt alle schoolgaande kinderen van Knokke-Heist uit voor een supertoffe namiddag. Denk aan springkastelen, spelletjes, grime ... Elke deelgemeente komt aan bod! Binnenkort meer info op de website.

Info & inschrijvingen: Jeugdraad Knokke-Heist – www.jkh.be – info@jkh.be

56


Paasgrabbel Kleuter + kind

Tuin Cultuurcentrum €4

De paasgrabbel is en blijft een klassieker van de Jeugdraad Knokke-Heist in samenwerking met de Gezinsbond Knokke. Op paaszaterdag kunnen de kinderen tot en met twaalf jaar hun gading vinden tussen de springkastelen, enthousiaste paashazen, lekkere paaseitjes en zo veel meer. Voor de oudsten (5de en 6de leerjaar) wordt een heus obstakelparcours voorzien waar de paaseitjes in worden verstopt. Voor de allerkleinsten wordt nog steeds een apart veld voorzien waar de ouders hun schatten kunnen aanmoedigen. Op dit veld steken onze allerliefste paashazen ook een handje toe.

niet te missen

ZATERDAG 11 APRIL 2020

tips en events

Info: Jeugddienst De Marge – secretariaat@gezinsbondknokke-heist.be – info@jkh.be

57


niet te missen

familievoorstellingen & film VRIJDAG 3 JANUARI 2020

Familiefilm: De Indiaan Kind • 6+ 15 uur

Cultuurcentrum Scharpoord €5

"De meeste kinderen komen uit de buik van hun moeder. Ik kom uit het vliegtuig.” Als baby kwam Koos uit Peru maar hij doet geweldig zijn best om te lijken op zijn oer-Hollandse vader. Wanneer mama -wonder boven wonder- zwanger geraakt, is Koos niet zo enthousiast. Bij de supermarkt ontmoet hij toevallig een Peruaanse jongen. Samen met hem gaat Koos op zoek naar zijn wortels en ontdekt dat hij eigenlijk een indiaan is. Vanaf dat moment doet hij er alles aan om een échte indiaan te zijn. Een grappige en gevoelige film over adoptie, identiteit en familie. Wat gebeurt er wanneer je voor het eerst beseft dat je anders bent? Valt je wereld in duigen? Of keer je de anderen resoluut de rug toe? Een film in de beste Nederlandse traditie.

Info: Cultuurcentrum Scharpoord – T 050 630 430 – cc.ticket@knokke-heist.be

58


Ans en Wilma verdwaald Kind • 6+ Cultuurcentrum Scharpoord 15 uur € 9 - €6 KH Uitpas, -12 jaar, EYCA -26, groepen + 10 pers.

niet te missen

WOENSDAG 15 JANUARI 2020

Een absurde wereld vol humor, ontroering en prachtige liedjes. Ans en Wilma zijn dringend aan vakantie toe. Ze plannen een reisje met de caravan door het bos. Maar dan raken ze de weg kwijt. Door Wilma zegt Ans. Door Ans zegt Wilma. Tijdens hun zoektocht naar de uitgang raken de dames verstrikt in herkenbare conflicten op kinderformaat. Hoe stoer is Wilma eigenlijk als het donker wordt? Want wat ruist daar door het struikgewas? Kan de bange Ans wel slapen in een donker bos? Hebben de dames wel genoeg boterhammen met pindakaas voor onderweg? Overleeft hun hechte vriendschap dit spannende avontuur? In de voorstelling komen problematiek zoals jaloezie, pesten, afscheid nemen en verliefd zijn aan bod.

Info: Cultuurcentrum Scharpoord – T 050 630 430 – cc.ticket@knokke-heist.be

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020

Woesj

Een kleuteropera. Twee nimfen en de zee. Muziek en zang en zand. Het raakt je recht in het hart. Een must-see voor jong en oud.

Info: Cultuurcentrum Scharpoord – T 050 630 430 – cc.ticket@knokke-heist.be

tips en events

Kleuter + kind • 3+ Cultuurcentrum Scharpoord 15 uur € 9 - € 6 KH Uitpas, -12 jaar, EYCA -26, groepen +10 pers.

59


ZONDAG 1 MAART 2020 niet te missen

Ik wist niet dat dit was Kleuter + kind • 4+ Cultuurcentrum Scharpoord 13 uur of 15 uur € 9 - € 6 KH Uitpas, -12 jaar, EYCA -26, groepen +10 pers.

Wat is kunst? Hoe kijk je naar kunst? Moet je altijd alles weten en begrijpen? Ik wist niet dat dit dat was! Welkom in het museum. De Gezusters Kunst maken voor u een kunstwerk. Niet zomaar een kunstwerk, maar HET kunstwerk! Het van Het, Het Hettigste van Het! Het mooiste, Het ontroerendste, Het volste kunstwerk. En zij doen dat voor jou. Alleen voor jou!

Info: Cultuurcentrum Scharpoord – T 050 630 430 – cc.ticket@knokke-heist.be

ZONDAG 15 MAART 2020

De Rattenvanger Kind • 6+ Cultuurcentrum Scharpoord 15 uur € 9 - € 6 KH Uitpas, -12 jaar, EYCA -26, groepen +10 pers.

Het bekende verhaal over de Rattenvanger van Hamelen wordt in een nieuw jasje gestoken. Ida en Michiel nemen je mee naar Hamelen, waar duizenden ratten al knabbelend op je zitten te wachten... Zo veel ratten, om gek van te worden! Maar hoe kom je daar vanaf? Met live muziek, poppenspel en een flinke dosis aan humor zetten Ida van Dril en Michiel Schreuders een leuke familievoorstelling neer. Ben jij ook benieuwd naar het verhaal over de Rattenvanger? Kom dan gauw kijken! “Hoe spannend en boeiend kan je een verhaal, of beter gezegd de moderne versie van de Rattenvanger van Hamelen, maken voor het hele gezin? Van Dril en Schreuders zijn daar bijzonder goed in geslaagd."

Info: Cultuurcentrum Scharpoord – T 050 630 430 – cc.ticket@knokke-heist.be 60


Click Sprookjes enzo Kleuter + kind • 3+ Cultuurcentrum Scharpoord 11 uur € 9 - € 6 KH Uitpas, -12 jaar, EYCA -26, groepen +10 pers.

niet te missen

ZONDAG 5 APRIL 2020

Er is nog een tweede voorstelling om 13.30 uur. Een lichtgevend acrobatisch sprookje. Na het succes van Lampionaio maakt Sprookjes enzo opnieuw een circustheatervoorstelling. Click. De betovering duurt een nacht lang, elke nacht, de hele nacht.

tips en events

Info: Cultuurcentrum Scharpoord – T 050 630 430 – cc.ticket@knokke-heist.be

61


niet te missen

uitstappen & activiteiten MAART 2020

Jeugdboekenmaand Kind

Bibliotheek Knokke

De jeugdboekenmaand belooft weer een topper te worden, want dit jaar draait het allemaal rond kunst. Kunst in al zijn vormen, van de Mona Lisa tot het creëren van een eigen boek. En dat allemaal op kindermaat. Kom naar de bib, ontdek leuke boeken die in het teken staan van kunst en bezoek ook de tentoonstelling van MAAK.

Info: Bibliotheek Scharpoord – T 050 630 400 – bibliotheek.knokke-heist.be

ZATERDAG 4 APRIL 2020

Slotfeest KJV Kind + jong • 7+ 11 tot 11.50 uur

Cultuurcentrum Scharpoord gratis

Tussen oktober en maart leest een kinder- en jeugdjury 8 boeken. Eind maart mogen ze stemmen op hun favoriete boek. Dat wordt gevierd met een voorstelling die werd gebaseerd op een boek van Stefan Boonen: 'Mammoet'. Iedereen is welkom! Het verhaal van Theodore Bob Prinsel de eerste (oftewel Theo). Hij mag en moet bijna alles. Dansen, judo, rekenen, zingen en zwaardvechten. Altijd onder begeleiding van Nannie Beenbaar!​ Tot hij op een dag De Oertijd ontdekt. Een bijzondere en gevaarlijke plek, waar bijna alles kan en mag. En nog meer bijzonder, je mag er ook fouten maken.

Info: Bibliotheek Scharpoord – T 050 630 400 – bibliotheek.knokke-heist.be Inschrijven verplicht

62


Field Warz / paintball event Jong

't Verzet

Van 14 tot en met 18 april slaan Jeugdraad Knokke-Heist en Jeugdclub 't Verzet de handen weer in elkaar voor FIELD WARZ. Een paintball event voor jong en oud. Naast het zelfgebouwde hindernissenparcours vol autowrakken, olievaten en nog zo veel meer kan je genieten van een gezellige babbel en drankje bij de lentebar van 't Verzet, die zij speciaal optrekken voor het evenement. Zij die er niet genoeg van kunnen krijgen, hebben de mogelijkheid zich verder uit te leven met de randanimatie. Een evenement om niet te missen!

niet te missen

DINSDAG 14 APRIL TOT EN MET ZATERDAG 18 APRIL 2020

Info: Jeugdclub 't Verzet – T 050 691 320 – info@jeugdclubtverzet.be – www.neonwarz.jkh.be

WOENSDAG 22 APRIL 2020

Buitenspeeldag Kleuter + kind vanaf 13 uur

Tuin Cultuurcentrum Scharpoord gratis

De eerste woensdag na de paasvakantie gaan alle Vlaamse kinderzenders uit de ether om kinderen aan te sporen deel te nemen aan de buitenspeeldag.

Info: Jeugddienst De Marge – T 050 630 800 – secretariaat@gezinsbondknokke-heist.be – jeugd@knokke-heist.be

tips en events

De tuin van het CC Scharpoord wordt omgetoverd tot een sport- en speeldorp waar elk kind naar hartenlust kan spelen en genieten.

63


niet te missen

tentoonstellingen MAART 2020

Tentoonstelling MAAK Familie MAAK gratis

Gedurende de volledige periode van de jeugdboekenmaand stelt MAAK creaties tentoon in de bibliotheek te Knokke-Heist.

Info: Bibliotheek Scharpoord – T 050 630 400 – bibliotheek.knokke-heist.be Enkel te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

64


DONDERDAG 9 APRIL 2020

niet te missen

uitstap speelpleinen Op zwemavontuur in Sunparks De Haan en probeer te ontsnappen in Eeklo Kind  •  2011-'06 volle dag

De Korenbloem / 't Plein € 20  •  nr. 190

In de voormiddag ga je naar het vernieuwde zwemparadijs van Sunparks De Haan. Je beleeft er urenlang waterplezier. Roetsj van de glijbaan, trotseer de wilde golven van het golfslagbad of laat je meevoeren door de waterversnellers. In de namiddag ga je naar Yeti Eeklo en speel je een gloednieuwe Escape Game, Prison Island! Je wordt niet opgesloten in een 1 kamer maar in 25 gevangeniscellen. Iedere cel heeft zijn eigen unieke opdracht en je kiest zelf welke cel/cellen jouw team binnengaat. Ga zoveel mogelijk cellen binnen, werk samen, los raadsels op, kraak codes en dat alles binnen jullie Prison tijd!

Info: Jeugddienst De Marge – secretariaat@gezinsbondknokke-heist.be – info@jkh.be

DONDERDAG 16 APRIL 2020

Plopperdeplop naar Plopsaland

Ga mee op uitstap naar Plopsaland. Beleef een spetterende dag op tal van leuke attracties zoals de Dinosplash, De Draak of op de K3 Roller Skater. Kortom plezier gegarandeerd.

Info: Jeugddienst De Marge – secretariaat@gezinsbondknokke-heist.be – info@jkh.be

tips en events

Kleuter + kind • 2014-'12 De Korenbloem / 't Plein / De Blekker volle dag € 15  •  nr. 290

65


vakantieplus Inschrijvingen online via jeugd.knokke-heist.be vanaf vrijdag 10 januari om 18 uur (telefonische ondersteuning van 18 tot 19.30 uur via T 050 630 800). Vanaf zaterdag 11 januari (9 - 17 uur) inschrijven in Cultuurcentrum Scharpoord of via T 050 630 430. LET OP! Het cultuurcentrum is die dag uitzonderlijk vroeger geopend, op andere zaterdagen is het onthaal open van 10 tot 17 uur.

Inschrijvingsprocedure vakantieplus Geef tijdig je gezinssamenstelling door! De inschrijvingen starten online op vrijdag 10 januari (telefonische ondersteuning van 18 tot 19.30 uur) via jeugd.knokke-heist.be. Vanaf zaterdag 11 januari kan je je kind telefonisch inschrijven of aan de balie in het Cultuurcentrum. LET OP! Inschrijven in De Marge of via e-mail is niet mogelijk! 1. Bij online inschrijving: log je in op naam van je kind of op naam van het gezinshoofd. Inschrijven gaat vlotter als je vooraf je gezinssamenstelling doorgeeft aan de Jeugddienst. Je doet dit telefonisch of via mail. 2. Wie online inschrijft, dient onmiddellijk te betalen. Hou bij je online inschrijving je betaal- of kredietkaart bij de hand. Bij het afsluiten van de reservatie ga je rechtstreeks naar een online betaalmodule. 3. Als je inschrijft aan de balie van Cultuurcentrum Scharpoord kan je met

66

4.

5. 6. 7.

8.

cash, Doe-bonnen of met Bancontact betalen. Schrijf je je kind telefonisch in, dan kan je betalen via overschrijving. Opgelet: de stage moet betaald zijn 21 dagen voor aanvang van de stageweek. Wanneer er niet tijdig betaald is, vervalt de inschrijving. Je wordt hiervan niet langer verwittigd. Je kan je kind niet inschrijven wanneer er nog openstaande facturen zijn. Bijvoorbeeld van voorbije jaren of een niet betaalde factuur van Het Speelplein. Je kan je kind maar voor ĂŠĂŠn stage inschrijven, per week, per dagdeel. Het is niet mogelijk om je kind op een wachtlijst te plaatsen. Voor inschrijvingen, vragen of bij problemen kan je steeds contact opnemen met ons (T 050 630 800 of T 050 630 430). Rekeningnummer: BE98 0961 3182 0593


9.

21 dagen voor de startdatum van een stage kunnen opnieuw plaatsen beschikbaar komen door annulatie of niet-betaling. Check de beschikbaarheid van stageplaatsen.

Annulatie

OPGELET! Kosteloos annuleren is NIET meer mogelijk binnen 21 dagen voor de stageweek. Het is wel toegelaten om een vervanger te zoeken. Gelieve ons wel de naam van de vervanger door te geven. Om alles praktisch goed te organiseren, is het voor ons heel belangrijk dat je tijdig laat weten indien je zoon of dochter een stage niet kan bijwonen. We willen immers zoveel mogelijk kinderen de kans geven een leuke vakantie te beleven. Daarom deze belangrijke richtlijnen: • Annuleren kan enkel schriftelijk of via mail. • Geef bij annulatie steeds je rekeningnummer door, zodat de terugbetaling vlot kan worden geregeld. • Als je ten laatste 21 dagen voor de stageweek annuleert, wordt de stage volledig terugbetaald. • Wie niet tijdig annuleert, krijgt de stage niet meer terugbetaald. Vergeet naast de stage niet de voorziene opvang te annuleren!

Kortingen en voordelen Kortingen voor Vakantieplus

• Vanaf het tweede kind kan je genieten van € 3 korting per stage, als beide stages doorgaan tijdens dezelfde week. Vergeet dit niet aan te duiden als je online inschrijft. • EYCA-korting: op vertoon van je EYCA-app krijg je € 3 korting (geen cumulatie mogelijk met andere kortingen). Tussenkomst ziekenfondsen en sociale diensten

Sommige ziekenfondsen en sociale diensten geven een tussenkomst voor Jeugdvakanties. Geef het vereiste document van het ziekenfonds of de sociale dienst na afloop van de vakantie af aan het onthaal van Jeugdcultuur (De Marge). Tussenkomst via het OCMW?

Het kan! Aarzel niet om je vraag voor te leggen aan het Sociaal Huis indien je het moeilijk hebt met betalen van inschrijvingsgeld voor vrijetijdsactiviteiten. Voor meer info wend je tot het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 2, Knokke-Heist T 050 530 900. Ben je geen klant bij het Sociaal Huis maar heb je het momenteel financieel moeilijk? Neem dan contact op met het onthaal van het Cultuurcentrum. Fiscale aftrekbaarheid

De kosten voor Het Speelplein, stages, kampen van het jaar 2020 zijn fiscaal aftrekbaar, in te brengen in de aangifte van 2021. In het voorjaar 2021 zal je van ons een fiscaal attest ontvangen.

67


praktisch Uren

Vervoer

Elke schoolvakantiedag. VM = voormiddag (9 tot 12 uur) NM = namiddag (13.30 tot 16.30 uur) VD = volledige dag (van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur)

Wij organiseren enkele leuke stages buiten de gemeente.

Lunch

  Wij voorzien een bus voor het vervoer van de kinderen naar en van de stage.

Als de kinderen een hele dag blijven en ’s middags Het Speelplein of een Vakantieplusstage doen, dan kunnen ze meegebrachte boterhammetjes eten. Frisdranken zijn niet te verkrijgen, maar er is steeds gratis water ter beschikking. Combineer wat je wil

Jeugdvakanties Knokke-Heist maakt het mogelijk om je activiteiten gedurende de vakantie te combineren naar wens. Een hele dag Vakantieplus? Of halve dagen Vakantieplus aanvullen met Het Speelplein of liever een hele dag Het Speelplein? Alles is mogelijk. De beide organisaties zijn zodanig op elkaar afgestemd dat deze ideaal gecombineerd kunnen worden. Voor een stage schrijf je best telkens voordien in en daarbij meld je of je kind nog speelplein zal volgen in de voormiddag of namiddag naargelang de stage. Let op! Combineren is enkel mogelijk met het speelplein in Knokke.

68

  Je moet zelf instaan voor het vervoer van je zoon of dochter naar en van de stage.

Opvang en vervoer na of voor de stage

Wens je dat je kind in een leuke omgeving opgevangen wordt voor of na de stage? Wij zorgen er gratis voor. Er is opvang voorzien voor kinderen tot en met 13 jaar. Kinderen ouder dan 14 jaar komen niet in aanmerking voor de opvang en maken dus geen gebruik van vervoer dat aan de stages gekoppeld is.


Voor Vakantieplusstages word je steeds op tijd verwacht op de afspraakplaats vermeld bij de stage. • Opvang is mogelijk: ’s morgens vanaf 7.45 uur (afspraakplaats De Marge), ’s middags tot 13 uur en ’s avonds tot 18.15 uur (afhalen aan 't Plein (Fosgebouw)). • Om alles in goede banen te kunnen leiden, is het belangrijk dat opvang op voorhand wordt aangevraagd! Je doet dit aan de balie van De Marge of Cultuurcentrum Scharpoord of je vult een ‘opvang aanvraagfiche’ in en bezorgt deze tijdig, donderdag voor de aanvang van de stage, terug.

• Wij vragen dit om het eventuele busvervoer, dat de kinderen van de opvang naar hun stage brengt, in goede banen te leiden. Wanneer je kind niet in de opvang zit, komt hij/ zij niet in aanmerking voor het ‘busje’. Wij kunnen jammer genoeg niet garanderen dat er plaats zal zijn op de busjes wanneer de aanvraag te laat (na donderdag) in ons bezit is. We factureren € 2 per dag voor kinderen die niet op de lijst staan, maar toch gebruik maken van de busjes en kinderen die wel op de lijst staan, maar afwezig zijn. Regel daarom de opvang met vervoer tijdig en bel ons (T 050 630 800) bij eventuele wijzigingen.

meer informatie en inschrijvingen

LET OP! Je kan je kind niet inschrijven in De Marge, dat kan enkel aan het

onthaal van Cultuurcentrum Scharpoord!

Cultuurcentrum Scharpoord Maxim Willemspad 1 T 050 630 430 cc.ticket@knokke-heist.be Ma-Vrij: 8.30 – 17 uur Za: 10 – 17 uur Gesloten op zon- & feestdagen

Jeugdcentrum De Marge Edward Verheyestraat 16 T 050 630 800 jeugd@knokke-heist.be Ma-Vrij: 8.30 – 12 uur / 13.30 – 17.30 uur

69


Het Speelplein Op Het Speelplein valt altijd wel iets te beleven! Jouw begeleider zorgt voor leuke spelletjes en je leert nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen! Dé oplossing voor een vakantie vol leute en plezier! Wedden dat je volgende vakantie terug komt? Inschrijven is niet nodig, je bent elke dag welkom. • Krokusvakantie: van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari • Paasvakantie: van maandag 6 tot en met vrijdag 10 april. Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 april.

Locatie

Speelpleinen in Knokke en Heist: • De Blekker (kleuters vanaf 2,5 (zindelijk) t.e.m. laatste kleuterklas) • ’t Plein (kinderen van 6 tot en met 13 jaar) • De Korenbloem (kleuters (zindelijk) en kinderen tot en met 13 jaar) Duur

• Openingsuren van 7.45 tot 18.15 uur. • Activiteiten vinden plaats tussen 9 en 12 uur en 13.30 en 16.30 uur. Gelieve ons dan niet te storen tijdens ons superleuk spel. Inschrijvingen

Praktisch

• Op elk speelplein is wekelijks een wandkrant te zien waarop je de geplande activiteiten kan volgen van de verschillende pleinen. Zo heb je een overzicht van wat er op het programma staat zodat er vooraf een keuze kan worden gemaakt. Je kan ze ook raadplegen via de Facebookpagina van Jeugd Knokke-Heist. • Bij de opmaak van de activiteiten wordt rekening gehouden met de suggesties van de kinderen. • Het spreekt voor zich dat onze gebreveteerde monitoren rekening houden met de leeftijd van de kinderen. • Per speelplein worden de kinderen onderverdeeld in leeftijdsgroepen en zitten kleuters zeker apart.

70

Vooraf inschrijven is niet nodig. Het is wel zeer belangrijk dat je bij de inschrijving voor een Vakantieplusstage vermeldt of je kind al dan niet voor of na zijn/haar stage naar Het Speelplein gaat. Dit voor de praktische regeling van het 'busje’. Voor een uitstap met Het Speelplein kan je inschrijven via een formulier. Je kan dit formulier downloaden op de website jeugd.knokke-heist.be of ophalen in De Marge, het Cultuurcentrum of op Het Speelplein. Nadien wordt de uitstap mee gefactureerd op de factuur van Het Speelplein. Betaling

Prijs: € 1 per halve dag. De afrekening gebeurt via facturatie na de schoolvakantie. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van een digitale Kom!Pas kaart (€ 2, eenvoudige aankoop in De Marge of het Cultuurcentrum).


een dagje speelplein: beleef elke dag dolle avonturen! Tussen 7.45 en 9 uur

Mama brengt Jules naar het speelplein, zijn monitoren staan hem al op te wachten. Het wordt weer een leuke dag, want zijn vrienden zijn er ook al.

9 uur 's morgens

Hoera, Jules is weer klaar voor een dag boordevol speelplezier. Het regent, dus ze gaan binnen een mooi knutselwerk maken. Met verschillende soorten papier knutselen ze een prachtig kunstwerk in elkaar.

12 uur: lunchtijd!

Het wordt al snel 12 uur: tijd om te lunchen! Jules heeft boterhammetjes mee en drinkt water, want dat is gezond. Na de middag komen de meeste vriendjes terug, maar Joey gaat straks naar een Vakantieplusstage. Zijn grote droom gaat in vervulling, want hij gaat leren duiken! Later wil hij graag verre reizen maken om de onderwaterwereld te ontdekken. Ja hoor, je kan Het Speelplein perfect combineren met een Vakantieplusstage. Meer info vind je op pagina 68.

13.30 uur

Na de middag is het helemaal opgeklaard, Jules gaat samen met Louis buitenspelen. Ze hebben een tof spel bedacht. Ook Daan en Fien doen mee en samen beleven ze een leuke namiddag.

Tussen 16.30 en 18.15 uur

Voor Jules het weet, staat zijn papa al op hem te wachten. Om 18.15 uur sluiten de begeleiders de deuren om ze de volgende dag opnieuw met toeters en bellen open te zwieren.

71


adressen kinderopvang met extra opvang tijdens de vakanties Kinderdagverblijf ’t Bremhuisje Bremlaan 37, Knokke, T 050 633 700 opvang tot 12 jaar openingsuren: 6.45 tot 18.45 uur nathaniele.gheleyns@duinhuisjes.be Kinderdagverblijf De Duinhummeltjes Marktstraat 61, Heist, T 050 511 974 opvang tot 12 jaar openingsuren: 6.45 tot 18.45 uur petra.mesuere@duinhuisjes.be Dienst opvanggezinnen De Duinhuisjes Marktstraat 61, T 050 511 974 kaatje.steel@duinhuisjes.be Clara Di Luna Kastanjedreef 1, Westkapelle M 0479 37 40 67 opvang tot 3 jaar openingsuren: 7.30 tot 18.30 uur www.claradiluna.be clara.di.luna@hotmail.com Mini mini Makz Piers de Raveschootlaan 54, Knokke M 0485 84 27 06 openingsuren: ma tot vrij: 8 tot 18.30 uur www.groepsopvangdekikker.be ann@groepsopvangdekikker.be Juttekind Pannenstraat 288, Heist, T 050 517 895 openingsuren 8 tot 18 uur www.juttekind.be info@juttekind.be

72

Li-Lo-La Heilig Hartlaan 16, Knokke M 0468 20 13 90 www.li-lo-la.be laura@li-lo-la.be Mini Zeeparel Noordstraat 40 M 0485 84 27 06 openingsuren: ma tot vrij: 8 tot 18.30 uur www.groepsopvangdekikker.be ann@groepsopvangdekikker.be

informatiepunt kinderopvang Voor ouders met kinderen is het niet altijd eenvoudig om kinderopvang op maat te vinden. De gemeente Knokke-Heist ontwikkelde daarom i.s.m. het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) een webpagina met hierop al de informatie over de verschillende kinderopvanginitiatieven: jeugd.knokke-heist.be. Voor specifieke vragen omtrent kinderopvang of om een lijst te bekomen met beschikbare babysits kan je terecht in het Jeugdcentrum De Marge.


het ideale geschenk ‘Doe-bonnen’

Het Doe-bonnenboekje bevat verschillende waardebonnen die samen € 20 waard zijn en die je inruilt voor vrijetijdsactiviteiten in Knokke-Heist. De bonnen zijn een betaalmiddel voor o.a. theater, film, concert, tentoonstellingen, sportevenementen, inschrijvingsgeld cursussen, sportkampen, jeugdvakanties, MAAK, lidgeld van sportverenigingen, jeugdbewegingen, zwembad Sportoase ... Het Doe-bonnenboekje kan aangekocht worden aan het onthaal van de verschillende vrijetijdsdiensten (Cultuurcentrum Scharpoord, Museum Sincfala, Sporthal De Stormmeeuw, De Marge en dienst Toerisme). Rechthebbenden op een gratis Doebonnenboekje kunnen zich richten tot het onthaal van het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1, T 050 530 900. Schenk vrije tijd, geef een Doe-bonnenboekje! www.knokke-heist.be/vrijetijd/ doebonnen vrijetijdsparticipatie@ knokke-heist.be

Jeugdvakantiebrochure krokus / pasen 2020 Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Graaf Leopold Lippens Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist. Directie: Pedro Oosterlynck Coördinatie: Bieke Flama Redactionele bijdragen: Nicolas Vandekerchove, Ilse Heysse, Kathleen Gabriëls, Lynn Rouzeré, Sarah Tack, Pauline Vandille, Stefanie Bulcke. Conform de wet op de privacy van 8-12-1992 zal de Jeugddienst je gegevens enkel gebruiken om je te informeren. Je kan te allen tijde deze gegevens controleren en verbeteren. ‘De Speelpleinwerking en Vakantieplus gebruiken foto’s en bewegende beelden van de kinderen enkel voor eigen publicaties. Wil je niet dat de afbeeldingen van je kind hiervoor worden gebruikt, laat dit dan uitdrukkelijk weten op het secretariaat van de Marge.’ Alle aanbiedingen/activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Grafisch ontwerp & concept: Skinn. In samenwerking met: Vlieg – De Bib, EYCA.

‘DOEN!’

73


Schrijf je in! Online vanaf vrijdag 10 januari om 18 uur (telefonische ondersteuning van 18 tot 19.30 uur via T 050 630 800). In Cultuurcentrum Scharpoord of via T 050 630 430 vanaf zaterdag 11 januari om 9 uur (9-17 uur).


de oor rt en v g n i maa hrijv n in c e t s r n el a De i e st g sn anti t no s k r a e en v er usnu e zom aar krok M e . d 0 or 202 ! n vo ntie rijve h c vaka s s in paa


v.u. burgemeester Graaf Leopold Lippens, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist / 2020

JEUGDCENTRUM DE MARGE Edward Verheyestraat 16, 8300 Knokke-Heist T 050 630 800 jeugd@knokke-heist.be jeugd.knokke-heist.be www.facebook.com/jeugdknokkeheist ma-vrij: 8.30 - 12 uur / 13.30 - 17.30 uur

Profile for Nicolas Vandekerchove

Jeugdvakantiebrochure voorjaar 2020  

Jeugdvakantiebrochure Krokus + Pasen Vakantieplus & Het Speelplein

Jeugdvakantiebrochure voorjaar 2020  

Jeugdvakantiebrochure Krokus + Pasen Vakantieplus & Het Speelplein

Advertisement