Page 1

Nieuwsbrief Jeugdcommissie Storks

Januari 2011

2010 SUCCESVOL JEUGDJAAR In 2010 deed Storks met maar liefst 21 teams mee aan de competitie. Daarmee was Storks in één klap de vereniging met de meeste competitieteams in de regio. Maar liefst twee van Storks’ drie kampioensteams waren jeugdteams: pupillen B en pupillen C.

In dit nummer: Terugblik

1

Zaal te klein

2

Mums and dads

3

Aspiranten buiten

4

Inbraak

4

Spijker jeugdkamp

5

Spijker jacks voor Storks-jeugd

6

Interessante informatie:  Aspiranten softbaldames (12-15) gezocht  Ouderavond op 9 maart  Open Dag voor jeugd op 20 maart  Gezocht: kader, kader, kader

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van de verenigingsvoorzitter werd duidelijk dat Storks een wederopstanding heeft ingezet. De financiën zijn op orde en het aan-

tal leden neemt weer toe. Die wederopstanding is al in 2009 begonnen bij de jeugd. Het aantal jeugdleden en jeugdteams neemt ieder jaar fors toe. De prestaties bij de jongere jeugd zijn zonder meer sterk te noemen. 2011 moet het jaar worden waarin de prestaties van alle teams omhoog moeten worden gebracht zodat de nieuwe basis die de jeugd onder Storks vormt nog meer solide wordt.

SOFTBAL ASPIRANTEN UIT WINTERSLAAP Vier jongedames die dolgraag komend seizoen willen gaan softballen zijn zondag in de zaal gestart met de zaaltrainingen. Na 1 of meerdere jaren honkballen werd nu de softbal ter hand genomen. De grootte van de bal was een beetje onwennig, maar dat mocht het plezier niet drukken. Gezien het geringe aantal hebben de aspiranten met de junioren softbal meegetraind en dat is allemaal heel goed verlopen!

Met vier speelsters kunnen we nog geen softbal aspiranten team aan het seizoen laten deelnemen. De missie voor het team is dan ook om vooral vriendinnetjes mee te nemen in de hoop dat ze ook lid willen worden. Bij de eerste training hadden we gelijk een nieuwe introducé en ze heeft volop mee kunnen doen. Naast het zelf meenemen van vriendinnen is binnen Storks ook een ledenwerfactie op touw gezet.

Met deze actie richten we ons onder meer op de softbal aspiranten, jongedames in de leeftijdsgroep 12 tot 15 jaar. We zijn dus nog volop op zoek naar nieuwe aspiranten. Wilt u langs komen, mee trainen of lid worden, dat kan! De aspiranten trainen op zondagavond gedurende de maanden januari en februari van 19.00 uur tot 20.15 uur in sporthal Ockenburgh.


Pagina 2

Nieuwsbrief

OPEN DAG EN WINTERTRAINING De start van 2011 maakt op- flyers uitgedeeld. Hoeveel nieuwe nieuw duidelijk dat we afste- jeugdleden we uiteindelijk kunvenen op groei: tijdens de eer- nen gaan verwelkomen zal duideste zaaltraining op 9 januari lijk worden tijdens de Open Dag in Sporthal op 20 maart. Hogeveld Nieuwe leden De meesten zijn enthousiast hebben we en hun ouders al 16 nieuzijn dan van en lijken aan Storks we kindeharte welkom te „blijven hangen‟ ren (!) mee op ons fantaslaten traitische terrein. nen. De meesten zijn enthou- En mocht de zon die dag verstek siast en lijken aan Storks te laten gaan dan kunnen de nieu‘blijven hangen’. Ondertussen we leden hun vaardigheden met worden op verschillende scho- looptests, speedgun en andere len posters opgehangen en leuke activiteiten tonen in sporthal Ockenburgh.

ZAAL TE KLEIN VOOR PUPS EN BEAVERS

Op scholen en andere plekken zijn tientallen posters en duizenden folders verspreid

TROTS Wees trots op de clubkleuren en het tenue. We hebben een enorm succesvolle historie en houden daarmee de eer hoog.

TEAMGEEST Blijf altijd positief en toon teamgeest. Samen winnen is leuk, verliezen doe je samen met je team.

RESPECT Respecteer je coach, trainer, tegenstander en de scheidsrechter. Geen aanmerkingen op de begeleiding en/of scheidsrechters. Probeer daarom altijd het goede voorbeeld te geven en durf elkaar aan te spreken en elkaar te herinneren aan deze gedragsregels. Uit de Storks gedragscode

Door het grote aantal kinderen in zaal Hogeveld wijken de beavers uit naar een gymzaal in de buurt: de Vang, Lange Spruit 86 in Wateringen.

der volgt een overzicht van data waarop per team niet in de zaal wordt getraind:

En dan is er nog steeds niet genoeg ruimte om alle teams tegelijk in Hogeveld te laten trainen. Daarom zullen de teams om-en-om vrij hebben of een buitentraining krijgen.

pupillen 1 23 januari en 20 februari

De coach beslist verolgens of het team die dag vrij is of een buitentraining volgt. Hieron-

Beavers : Alle trainingen in gymzaal de Vang

pupillen 2 30 januari en 27 februari pupillen 3 6 februari en 6 maart pupillen 4 13 februari en 13 maart

KORTING MET OOIEVAARSPAS Storks is een samenwerking aangegaan met de Ooievaarspas, van de Gemeente Den Haag. Leden die in het bezit zijn of in aanmerking komen voor een Ooievaarspas kunnen korting krijgen op hun contributie. Voor leden tot en met 17 jaar is de korting 100%, voor leden die 18 jaar of ouder zijn is de korting

50%. De voorwaarden staan vermeld op www.ooievaarspas.nl of www.denhaag.nl. Ook studenten kunnen in aanmerking komen. Als je in het bezit bent van een ooievaarspas, geef het pasnummer van je ooievaarspas dan door aan de ledenadministratie.


Jeugdcommissie Storks

Pagina 3

KADER, VRIJWILLIGERS EN ENTHOUSIASTELINGEN Het is hard werken om alle groei bij de jeugd op te vangen. Nog steeds zijn we op zoek naar een coach voor pupillen 1 met een technische honkbalachtergrond en zoeken we zowel coaches als trainers voor aspiranten honkbal 1, aspiranten softbal en junioren honkbal 1. Dus iedere ouder, oom, neef, oma of vage kennis met een honk- of softbalachtergrond:

meld je aan sie@storks.nl.

via

jeugdcommis-

Daarnaast zoeken verschillende teams nog begeleiders. Klop even aan bij de coach van het eigen team als je wat voor het team kunt betekenen. En bij een vereniging horen ook de ‘klusjes’. Vaak komt veel werk terecht op weinig schouders. En als we iemand bereid vinden om bijvoorbeeld teambegeleider te worden moeten we voorkomen dat deze bezig is met veters strikken, limonade regelen en andere belangrijke – maar

vooral – minder belangrijke zaken. Daarom een dringende oproep: regel onderling het halen en brengen van en naar wedstrijden, draai af en toe een kantinedienst, maak eens een wedstrijdverslag of volg een scorercursus (dat helpt ook om eens echt ‘in de wedstrijd’ te zitten).

JUNIOREN SOFTBAL ZIJN ER KLAAR VOOR Nadat Bianca Hageraats na het seizoen besloot om met het trainen en coachen van de softbal junioren te stoppen, moesten de softbalcommissie en jeugdcommissie op zoek naar geschikte opvolgers. Geen eenvoudige taak! Net voor de kerst hebben we twee heren gevonden die bereid zijn deze taak op zich te nemen: GeertSteven Gruppelaar en Kenny Dame. We zijn zeer content met deze heren en zij kunnen de junioren dames een

hoop leren en ze naar een hoger plan brengen.

Veerle van Es zal na haar Australië avontuur weer aansluiten bij het team.

Zondag is het gezelschap van start gegaan met de eerste zaaltraining. Het team heeft twee aanwinsten erbij gekregen, daarnaast zal Veerle van Es na haar Australië avontuur weer aansluiten bij het team. Dertien dames in totaal zijn zondag onder leiding van hun nieuwe trainers/ coaches goed van start gegaan.

WAARVOOR BIJ WIE IN DE JEUGDCOMMISSIE Eerste aanspreekpunt voor praktische zaken zijn de teambegeleiders. Daarnaast kan de coach ook de meeste vragen beantwoorden. Zij zijn altijd het eerste aanspreekpunt voor kinderen en hun ouders. Over de teamindeling en over de veldposities beslist de coach (in samenspraak met de technisch verantwoordelijke van de jeugdcommissie). Natuurlijk wordt daarbij kritisch gekeken naar leef-

tijd, vaardigheden en naar de beste samenstelling van het team. Wij begrijpen dat een genomen beslissing soms tot teleurstellingen kan leiden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen dit dan zoveel mogelijk zelf bij hun coach aangeven. Wanneer de jeugdcom-

missie moet worden ingeschakeld over de gang van zaken rond teams dan zijn daarvoor de aanspreekpunten: Cora Strijk aspiranten en junioren softbal Cees Ouwehand aspiranten en junioren honkbal Huub van den Bergh beavers en pupillen honkbal


Pagina 4

Nieuwsbrief

GEDRAGSREGELS: OP EN NAAST HET VELD Als het goed is hebben de coaches de Storks de gedragslijk is het voor de teams erg belangrijk als er veel ouders regels al besproken, gemaild of uitgedeeld. Ieder jeugdkomen kijken naar de trainingen en de wedstrijden. We lid van Storks wordt verwacht zich vragen echter wel aan de ouders om aan die regels te houden. De code tijdens de (zaal)training boven of bui“Laat technische aanwijzingen staat op www.storks.nl onder het kopten de hekken te blijven en tijdens je ‘club’. Her en der vind je in deze aan de coaches over” wedstrijden niet de aandacht van de nieuwsbrief ook een onderdeel van de kinderen te vragen. Blijf ook een beetje Storks code. Zorg er voor dat je ze uit de buurt van de dug-out. Dat leidt gelezen hebt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de spelers te veel af. Laat technische aanwijzingen aan ook supporters zich aan een paar regels houden. Natuurde coaches over.

OUDERAVOND Noteer alvast in de agenda: op 9 maart wordt in het clubhuis van Storks de jaarlijkse ouderavond georganiseerd (inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur). De jeugd-

Stoere sport commissie rekent op veel (nieuwe) gezichten. Op de agenda staan in ieder geval zaken als technisch beleid, gedragsregels, Open Dag, rol ouders en kader.

Onze sport is stoer en leuk. Neem altijd je glimlach mee en maak er een gezellige dag van! Uit de Storks gedragscode

TOERNOOIEN: HELP!

INBRAAK Onverlaten hebben donderdagavond 13 januari rond 22.30 uur ingebroken in de kantine van Storks. Naast de opstalschade om binnen te komen zijn er veel zaken verdwenen. Gelukkig zijn we goed verzekerd bij Storks. De schadeafhandeling is in gang gezet. Mocht er iemand nog iets gezien of gehoord hebben op donderdag 13 januari rond 22.00 – 22.45 uur, dan hoort het bestuur dit graag via bestuur@storks.nl.

Vorig seizoen hadden we voor alle teams een toernooi, hoewel we wat pech hadden met de weergoden. Bij de organisatie was een belangrijke rol weggelegd voor Danielle Garot. Dit jaar kan zij dit niet doen. Wij zijn naarstig op zoek naar iemand die haar rol, als ‘motor’, kan overnemen. Er is een checklist en een aantal mensen, die een ondersteunende rol daarin hebben, dus u staat niet alleen. Voor informatie: Cees Ouwehand (tel.06-46722181)

ASPIRANTEN HONKBAL EERST NAAR BUITEN De aspiranten honkballers gaan in de winterperiode flink aan de bak. Het eerste gedeelte bestaat uit een deel buitentraining, gevolgd door theorie binnen. In de buitentraining ligt de nadruk op conditie en kracht. We hebben gemerkt dat de aspiranten op dat vlak nog sterker en fysieker kunnen worden. Met een goede fysiek leg je de basis voor je techniek en spel. Pas op 20 februari start voor deze groepen de zaaltraining. De

gehele wintertraining zullen alle aspirantenjongens met elkaar trainen. Aan de hand van het winterprogramma zal de selectie worden gemaakt door de coaches. De verwachtingen van Larry en Joop zijn hoog: een volle 100 procent inzet; bij trainingen, wedstrijden en betrokkenheid bij de club!

Eerst conditie opbouwen, daarna techniek en spel.


Volume 1, Issue 1

Pagina 5

INDELING OEFENWEDSTRIJDEN BEKEND Honkbal Junioren 1 (1e klasse) Honkbal Junioren 2 (2e klasse) Honkbal Aspiranten 1 (2e klasse) Honkbal Aspiranten 2 (3e klasse)

Zaterdag 5 maart Blue Birds (uit) 13:30 Blue Birds (uit) 10:00 The Orioles (thuis) 12:00 Saints (thuis) 10:00

Honkbal Pupillen 1 (2e klasse) Honkbal Pupillen 2 (3e klasse)

Saints (thuis) 10:00

Zaterdag 12 maart Hawks (thuis) 13:00 HSV Zwijndrecht (uit) Hawks (uit) 13:00

The Orioles (uit) 10:00 ADO (thuis) 10:00

Zaterdag 19 maart

Braves (uit) 11:00 Braves (thuis) 12:30 Alphians (thuis) 10:00

Zaterdag 26 maart Schiedam (thuis) 13:00 Saints (uit) 16:00 Alphians (uit) 13:00 Hawks (uit) 14:00 Saints (uit) 12:00

Zondag 27 maart

Zaterdag 2 april Braves (thuis) 13:00 Alphians (uit) 10:00 Holy Vlrdingen (uit) 10:00

Zondag 3 april

Alphians (thuis) 12:00

ADO (uit) 11:00

Honkbal Pupillen 3 (3e klasse)

Toernooi Thamen (uit)

BeeBall Majors 1 3-kamp HSV Thamen (uit)

Softbal Junioren 1 (1e klasse) Softbal Aspiranten 1 (? klasse)

training (thuis) 12:00

Training (thuis) 10:00

Catch (uit)

SPIJKER-JEUGDKAMP ZOEKT MOTOR In de eerste helft van het seizoen wordt er voor de honkbal en softbaljeugd een meerdaags Jeugdkamp georganiseerd; een echte klassieker binnen Storks. Hierin krijgen de jonHet Spijker jeugdkamp is al jaren lang een klassieker op Storks

gens en meisjes training in de basistechnieken van de sport, afgewisseld met kennismakingsspelletjes en overnachten tijdens deze dagen op het veld van Storks. Dit jaar zal dit plaatsvinden op 2, 3 en 4 mei 2010. Bij de organisatie was een belangrijke rol weggelegd voor Carli Delemarre Carli kan in 2011 niet meedoen.

Ook hiervoor zijn wij naarstig op zoek naar iemand die haar rol, als ‘motor’, kan overnemen. Er is een draaiboek! En ook hier aantal mensen, die een ondersteunende rol (met veel ervaring) daarin hebben, dus u staat niet alleen. Voor informatie: jeugdcommissie@storks.nl (Huub van den Bergh)

JEUGDCOMMISSIE IN 2011 De jeugdcommissie is eind 2010 versterkt met Freek Dekker en Martijn Wapperom. Martijn was coach pupillen 1 maar kon die taak na het seizoen 2009/2010 niet meer combineren met werk. Zijn komst naar de jeugdcommissie blijkt een geluk-bijeen-ongeluk. Door de groei van het aantal teams is een breder technisch inzicht over het niveau van de teams, de individuele spelers en een goed samenspel met en tussen de coaches onontbeerlijk geworden. Zo ontwikkelt Martijn op dit moment, samen met Roy Netten, nu een trainingsschema voor alle pupillen-

teams. Bovendien stemt hij af met heren Honkbal 1 over de mogelijkheden voor junioren.

Cora Strijk technisch beleid en aanspreekpunt softbal aspiranten en junioren

De Jeugdcommissie bestaat in 2011 uit de volgende leden (met taakverdeling)

Huub van den Bergh aanspreekpunt honkbal beavers en pupillen

Cees Ouwehand voorzitter en aanspreekpunt aspiranten en junioren honkbal

Martijn Wapperom technisch beleid honkbal jeugd

Freek Dekker secretaris


Jeugdcommissie

EVENEMENTENKA LENDER 2011

Evenement

Ouderavond Open Dag ALV Schapenatjesduin 52 2555 NA Den Haag (Kijkduin) jeugdcommissie@storks.nl

Aanvang compe titie Openingsborre l

Paasontbijt Bezoek ons op de website: www.storks.nl

Jeugdkamp Zomerstop

Sponsor voor deze uitgave:

Datum 9 maart 2011

20 maart 201 1

29 maart 201 1 8, 9, 10 april 2011 9 april 2011 25 april 2011

2 t/m 4 mei 2 011 1 t/m 18 juli 2011

Mandarijnstraat 4 2564 SX Den Haag Tel: 06-25090673 www.vandenberghgevelonderhoud.nl

Spijker jacks voor Storks Onze trouwe jeugdsponsor, de firma zijn namelijk afwijkend ten opzichte Spijker is in 2010 volkomen terecht van wat wij gewend zijn. in de top 3 Vul daarna het webforvan sportmulier in op: sponsorpri js Vul voor eind februari het op de pagina van de de Gulden webformulier in voor een echte jeugdcommissie op Ooievaar testoere Spijker jas in jouw maat! www.storks.nl. Alleen recht gekowanneer het formulier men. Ook in volledig is ingevuld 2011 sponsort heb je recht op een Storks jas met Spijker ons jeugdveld, het jeugdSpijker logo. Regel dat dus snel! kamp en de Storks jeugdjacks. Twee jaar geleden zijn voor het laatst de beroemde Spijker-jacks aangeschaft en uitgedeeld. Dit jaar wordt weer een inventarisatie gedaan. Aan alle jeugdleden of hun ouders wordt gevraagd om voor eind februari het webformulier in te vullen. Zorg er voor dat je de gegevens van de jas bij de hand hebt en controleer de gewenste maat (als je wilt ruilen) eerst bij een ander (jeugd)lid. De maten

“SPIJKER” JACKS STORKS De jeugdleden ontvangen een door Spijker Klimaatservice gesponsord jack in bruikleen van Storks. Van en naar trainingen en wedstrijden draag je dit jack. Zet je naam erin, wees er zuinig op, je bent er zelf verantwoordelijk voor. Als je jack niet meer past, kan dit omgeruild worden voor een grotere maat, voor zover deze op voorraad is. Als bij inname blijkt dat onzorgvuldig met het jack is omgegaan en/of het niet meer kan worden gedragen, wordt € 25,- in rekening gebracht. Uit de Storks gedragscode

Storks Nieuwsbrief Jeugd januari 2011  

Dit is de nieuwsbrief van de jeugdcommissie van de Haagse Honk- en Softbalvereniging Storks

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you