Page 1

33e jaargang augustus 2015 nummer 223


33e Jaargang –augustus 2015 – nummer 223 In dit nummer 3 Colofon 5 Bestuurspraet 7 – 9 Werk In Uitvoering: George van Oijen 11 Activiteitenkalender 13 + 15 Bulderbaan: nieuwe site als startpagina 17 Bulderbaners boulen buiten Broersepark 19 Day at the beach 20 Spiegelbouldig + Verjaardagen 21 “Je weet niet wat je ziet !!” 22 Clinic HWC: lesgeven aan brugklassers 23 – 25 Dikkerttoernooi (vermist verslag) 26 + 27 Technische Commissie 28 + 29 Verslag Boulestreektoernooi 30 - 33 Verslag Midzomer-Jubileumtoernooi 34 Verslag thuisuitwisseling DeBoelDeBoule 35 €urotoernooien: cumulatieve stand t/m juni

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.bulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Els Bleekrode-Wittpen Andries Wijand Freek Vogelaar Frans Posthuma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken Bestuurslid

Verenigingssecretariaat Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.jbvbulderbaan.nl

Kopij Boelspriet 224

Technische Commissie Andries Wijand Freek Vogelaar Jos Helsloot

Tel. 0644652561 Tel. 0619354281 Tel. 0206437943

Bij voorkeur in WORD en zonder opmaak (platte tekst) als bijlage per e-mail is vóór 23 september 2015 zeer welkom bij de redactie (zie linker kolom).

andrieswijand@outlook.com freekvogelaar@ziggo.nl

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Bram Otte

Adverteerders

d.martron@outlook.com promotie.bulderbaan@gmail.com secretaris.bulderbaan@gmail.com

Brommer BV DIS BV - Huishoudelijke apparatuur GoldCar BV Grieks restaurant Alexandros Groenhof Optiek BV H. Zelhorst BV Keurslager Stronkhorst Klassieke meubelen Koekoek Kookstudio De Pantry Lijstenmaker Gehring&Heijdenrijk Personal Touch Travel Tandprothetische praktijk R. Meerleveld Total Copy Service

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 Loes de Boer; Jeannette Cramer; Vera Helsloot; Minke Otte; Anja Ploeger Marian Posthuma; Lida Vogelaar;

Clubkleding Peter Bleekrode

Bank IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Het wordt bijzonder op prijs gesteld als onze leden in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van onze adverteerders.

Speeltijden Maandagavond, woensdagavond: vanaf 19.00 Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Omslag: Hoe kan je van een bescheiden zevende lustrum – en ook nog spaarzaam zijn in verband met de toekomst – tóch nog een leuk feestje bouwen? Nou, bij JBV Bulderbaan lukt dat !! Gewoon door te combineren met een jaarlijks clubtoernooi waarbij altijd al introducés aanwezig zijn en wat extra’s doen heb je zo maar 70 aardige mensen bij elkaar. Een leuk toernooi spelen met steeds mixteams (intro’s en leden); mooie prijzen voor drie winnaars van de beide categorieën; een uitstekend BBQbuffet met goede koks en veel vrijwilligers! Práchtig tóch ?

Speelterrein Broersepark; ingang Molenweg te Amstelveen.

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

3


Niets (aan) te doen! Het is vakantie voor mij dus even lekker niets te doen. Maar ook ik ontkom niet aan ‘whappen’. Met als gevolg: “Guido: heb je even? Het voorwoord voor de Boelspriet moet nog worden geschreven. Kan je nog even vrije tijd vrijmaken???” En net als vorig jaar zit ik op de camping. Alleen niet in Frankrijk. We vonden een camping in Duitsland met op de plattegrond een ‘jeu de boules terrein’. Dat was dus een van mijn eerste controlepunten, na de check van het sanitair. Het terrein lag idyllisch tussen hoge loofbomen. Maar de baan had toch nog het meeste weg van een vergrote versie van de AHmoestuintjes. Het werd dus al meteen pijnlijk duidelijk: dit wordt geen petanque spelen deze vakantie. Gelukkig bleek na een bezoek aan de VVV dat daar misschien ook weinig tijd voor over zou blijven want we werden overladen met folders voor activiteiten in de buurt. Maar tóch! Stiekem hoop je…..! Een teleurstelling was ook het bericht dat de clubuitwisseling met PLOP uit Uden geen doorgang kon vinden. Aan de afstand kan het niet liggen want die hebben wij vorig jaar ook overbrugd. Gelukkig hebben wij inventieve leden en wordt er een alternatief gezelligheids toernooi opgezet! Voor het nieuws uit de lokale petanquewereld geldt dat het komkommertijd is, dus tot na de vakantie even niets te doen……..! Guido Dennenbroek Voorzitter

NJBB-nieuws De Bondsraadvergadering heeft op 30 mei plaatsgevonden. Het voorstel voor de nieuwe bondsstructuur op hoofdlijnen is aangenomen. Dit betekent dat per 1 januari 2017 de afdelingen niet meer bestaan. Daarvoor in de plaats komen een aantal districten, de verwachting is zeven of acht. De districten krijgen geen eigen bestuur, maar een districtscoördinator met een uitvoerende taak. Naar aanleiding van de in onze afdelingsvergadering door de verenigingen geuite zorg over de vertegenwoordiging van de vereniging in de bondsraad, is toegezegd dat bij de verkiezingen van bondsraadleden gezorgd wordt dat de districten alle vertegenwoordigd zullen zijn. Voorts werd het reglement voor de pilot Nationale Verenigingsteamcompetitie Petanque (NCP) vastgesteld. Ook de reglementen voor de Nationale Kampioenschappen (NK) precisieschieten, tête-àtête en het NK doubletten zijn aangepast. Voor deze kampioenschappen geldt nu dat mannen, vrouwen en jeugd apart in een eigen kampioenschap spelen. Deze nieuwe indeling had al zijn vruchten afgeworpen bij het onlangs gehouden NK precisieschieten, waar voor het eerst 18 vrouwen aan deelgenomen hebben. Bij het op 31 mei gehouden NK tête-à-tête werd nog duidelijker dat de aparte kampioenschappen voor mannen, vrouwen en jeugd een goede keus is. Bij de mannen speelden 122 boulers mee, bij de vrouwen 34 en bij de jeugd 20 deelnemers. Nederlands kampioen bij de mannen werd Kees Koogje, bij de vrouwen, Marina Blom en bij de jeugd Elior van Klaveren.

(brontekst: Henk van Rekum (BUT-info)) (foto’s: Theo v.d. Meer/Petanqueforum)

5


Werk in Uitvoering (36) George van Oijen schreef zich als lid in samen met echtgenote Atie per 1 januari 2014. Al eerder hadden zij kennis gemaakt met petanque (of Jeu de Boules)en bij Bulderbaan rondgeneusd of het bij ons beviel. We moesten het echtpaar echterde eerst 3 maanden van het jaar op ons veld missen en dat was ook weer vanaf oktober 2014 tot 1 april 2015 het geval. Over het hoe en wat daarover en natuurlijk over zijn Werk in Uitvoering was George een gezellige verteller tegenover Dorine.

Waar ben je geboren en waar heb je zoal gewoond?

Ik ben in 1947 in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam geboren, maar mijn ouders woonden aan de Marnixkade. Daarna hebben we nog gewoond in de Van Heemskerkstraat, dat is dus in de Zeeliedenbuurt. Met Atie, waarmee ik trouwde op 21 jarige leeftijd, woonde ik eerst in de Frederikstraat op 1hoog boven een apotheek. Daarna werd het Van Beuningenstraat op een driekamerflat en weer later woonden we in Amsterdam Zuid-Oost van 1981 tot 2004. Waarna we in dat laatste jaar uiteindelijk in Amstelveen terechtkwamen aan de Van Heuven Goedhartlaan.

Ik heb in 1971 gesolliciteerd als buschauffeur bij het Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam en kon gelijk de volgende maand beginnen. Ik heb vier jaar op de bus gereden. Ik reed op lijn 12 en die route ging door de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk. Dat was een nauwe toestand en het gebeurde regelmatig dat we de spulletjes van de winkeliers aanreden die ze op straat hadden staan. Na mijn jaren als buschauffeur ben ik instructeur geworden op de bus. Dat heb ik ook 4 jaar gedaan. Dat was ook wel geinig werk. Met name vooruit rijden in zo’n ‘gelede’ bus kan iedereen wel, maar achteruit sturen is een héél ander verhaal. Ik was zelf een redelijk snelle rijder, maar leidde mijn leerlingen op om het rustig aan te doen.

Foto: ingang Vondelpark bij Frederikstraat A.dam

Wat heb je gedaan om de kost te verdienen?

Ik ben na de lagere school verder gegaan op de Grafische School in Amsterdam. In het leerlingenwezen van toen kreeg ik daar gelijk een opleiding en werk. Ik was ‘letterzetter’ maar veranderde van beroep in drukker bij Uitgeverij & Drukkerij de Bussy. Toen ik daar geen plezier meer in had, ben ik op de vrachtwagen van de drukkerij gaan rijden. Maar van al dat zware papier laden en lossen had een collega van mij het al in zijn rug gekregen. Dus heb ik eieren voor mijn geld gekozen, hoewel ik het wel leuk werk vond. 7

Daarna heb ik vier jaar als centralist bij de alarmdienst gezeten en 5 jaar op de meldkamer. Toen was de functie centralist nog niet zo bekend. Ik werkte in de meldkamer en moest alle storingen en calamiteiten opvangen en later coördineren. Van assistent werd ik dienstleider. Ik heb daarvoor nog een MBO-opleiding verkeerswetenschap gevolgd in Utrecht. 


Het betekende ook aanwezig zijn als er vergaderd werd voor grote evenementen. Zo waren we in 1991 betrokken bij de 9e Gymnaestrada in de Amsterdamse RAI, de Eurotop in juni 1997 met veel rellen en bijvoorbeeld de Amsterdamse Marathon. Ook bij de kroning van Prinses Beatrix in 1980 waren wij betrokken. We moesten onder andere de hooggeplaatste gasten naar de plaatsen van het programma vervoeren.

Het GVB is altijd een goede werkgever voor mij geweest. Toen Atie voor haar rugoperatie in het ziekenhuis lag, gaven ze mij diensten op regelmatige tijden zodat ik op de gewone tijden thuis kon zijn.

Maar ook bij minder leuke en ronduit nare dingen zoals aanrijdingen met al dan niet dodelijke afloop moest iemand van de meldkamer zijn. Of extreme gebeurtenissen zoals op 4 oktober 1992 bij de Bijlmerramp waar toen een Boeing 747 vrachtvliegtuig van El Al op twee flatgebouwen is neergestort. Ik heb trouwens ook nog even op Schiphol gewerkt, dat was in de tijd dat ik twee banen had. Ik reed toen op een luchthaventaxi. Ik moest een keer iemand naar Antwerpen rijden en heb toen gezegd dat het hem 250 gulden zou kosten. Die betaalde hij terstond! Ik heb de meter uitgezet en pas weer aan toen ik weer op de terugweg was. En wat bleek? Het kostte maar 150 gulden. Ach ja, dat kon in die tijd en zeker op Schiphol.

Ik had die avond dienst en moest zorgen dat er voldoende bussen beschikbaar waren voor de evacuatie van de bewoners in de getroffen flats die het nog na konden vertellen. Die ramp heeft een fikse impact op mij gehad, maar ik heb er uiteindelijk niets aan overgehouden. Gelukkig! Werken in de meldkamer betekent 24 uur bereikbaar zijn, dus onregelmatige diensten. Ook in de avond- en nachturen.

Waar was je werklocatie?

Dat was in eerste instantie aan de Stadhouderskade. Toen zijn we verhuisd naar de Prins Hendrikkade naar het Scheepvaarthuis daar, waar nu het Amrathhotel in zit (foto onder). Dat was een prachtig gebouw met nog Paternosters, dat zijn van die liften die niet stoppen maar verticaal doordraaien. Na twaalf jaar hier te mogen werken zijn we met de meldkamer verhuisd naar Sloterdijk en daar heb ik gewerkt tot aan mijn laatste arbeidsjaar in 2010.

Heb je nog anekdotes uit je GVB-tijd?

Het was een stressvolle baan, vergeet dat niet. De dingen die ik heb meegemaakt waren soms ook wel bizar. Zo hebben we eens met collega’s lopen zoeken naar een been van een motorrijder die een ongeval had gehad. Het meeste van hem was wel gevonden, alleen dat been ontbrak nog.

Wel een stuk leuker was dat in de 80er jaren veel mogelijk was wat nou niet meer kan. Zo had ik bij een feestje van onze buurt in Zuidoost een bus tot mijn beschikking om de feestgangers thuis te brengen. Als instructeur zat ik een keer bij een leerling in de bus en hij kwam een meisje tegen waar hij een beetje verliefd op was. Dus wat gebeurde? Hij volgde haar met de bus, wat ik prima vond en geen problemen mee had. Op zeker moment kwam hij klem te zitten in een straatje. Toen heeft hij wel even tijd nodig gehad om te keren! Ook een keer had ik nog als chauffeur een aanrijding met een personenauto. De bestuurder werd kwaad en gaf mij een flinke stoot op de neus. Ik heb daardoor nog zes weken ziekteverlof gehad!

En na je werkzame leven?

8

Jahaa!! Toen zijn we gaan genieten. We gingen op vakantie. Niet dat we dat daarvoor niet deden hoor. Nee, we waren al op vele plekken geweest. Bijvoorbeeld in Indonesië en Nieuw-Zeeland waar we met een gehuurde camper hebben rondgetrokken. Ook in Kenia, de Verenigde Staten en binnen Europa. We hadden een neef in Californië die we weleens bezochten. In 2005 zijn we voor het eerst met een camper rondgetrokken in Amerika en stalden de camper als we weer naar huis gingen bij die neef. 


Na mijn VUT hebben we een grotere camper gekocht waar een auto achter kon en zijn we een jaar gaan rondtrekken. Toen kwamen we terecht in het plaatsje Harlingen, in Texas-USA. Het beviel ons daar zo goed, dat we daar ook weer terug kwamen toen we in het noorden een regenperiode hadden. Helemaal vanuit Chicago terug naar Harlingen-Texas omdat het weer daar goed was en de mensen zijn er heel aardig. We hebben daar toen een huisje gekocht op de camping. We hebben gedurende de afgelopen drie jaar elke keer een half jaar in Amerika gewoond en een half jaar in de zomerperiode hier in Nederland.

Onlangs hebben we dat afgesloten. Het gaat ten eerste te veel kosten om een dubbele huishouding te hebben en ten tweede heb je alles daar in de omgeving uiteindelijk wel gezien. Dus nu gaan we weer iets anders doen en we weten ook al wat. In januari 2016 vertrekken we drie maanden naar ZuidSpanje om te overwinteren in een appartement.

George, heb je nog andere hobby’s behalve autorijden?

Jazeker! Ik ben een enthousiast golfer, ook in Texas speelde ik vaak. Ik golf in Amsterdam-Noord en heb daar ook een functie als marshal. Ook doe ik aan biljarten. Dat heeft Atie voor me gevonden via een advertentie in het Amstelveentje zoals we ook bij Bulderbaan zijn gekomen. Tekst: Dorine Martron 

Foto’s: eigen foto’s; Stichting

Beheer en Restauratie van Amsterdamse Museumbussen; Internet / Google; Stadsarchief Amsterdam; Wikipedia

Heb je ook zin in een lach? Download het gratis spreukenboekje van CliniClowns, boordevol spreuken over de lach, positiviteit en geluk op http://doen.cliniclowns.nl/spreuken boekje/ CliniClowns steunen? www.cliniclowns.nl/doneer

9


ACTIVITEITENKALENDER JBV Bulderbaan -dag

DATUM

ONDERWERP

MELDEN

AANVANG

INFORMATIE/ADRES

augustus 2015 zater

1

€urotoernooi nr. 8

13.00

13.30

Broersepark

maan

3,10,17,24 ,31

Troefcompetitie (31 = laatste dag)

19.00

19.30

Broersepark

zater

8

Keukenhoftoernooi

9.15

10.00

Kasteel Keukenhof, Lisse

donder

13

Bestuursvergadering

19.30

einde

Clubhuis, Broersepark

vrij

14

Indië herdenking

18.30

20.30

Indiëmonument, Broersepark

zon

16

FLOP-toernooi (ingelast)

13.00

13.30

Broersepark

zon

23

Broersepark Familiefestival

12.00

Broersepark

zater

29

Jules Le Noir toernooi

12.00

Broersepark

zon

30

Broersepark Familiefestival

12.00

Broersepark

13.30

Broersepark

12.00

Broersepark

11.30

september 2015 zater

5

€urotoernooi nr. 9

zon

6

Broersepark Familiefestival

zater

12

Clubkampioenschap (dag 1)

10.00

10.30

Broersepark

zater

19

Clubkampioenschap (dag 2)

10.00

10.30

Broersepark

zon

20

Stratentoernooi bewoners wijk Patrimonium

donder

24

Redactievergadering Boelspriet #224

zon

27

Veendorptoernooi

13.00

10.00

13.00 tot 17.00

Speelveld Bulderbaan, Broersepark

10.00

Clubhuis, Broersepark

10.30

Broersepark

oktober 2015 zater

3

€urotoernooi nr. 10

13.00

13.30

Broersepark

zater

3

Winter Competitie Doublette (WCD)1

10.00

10.30

?

dins

6

Kaartavond Bulderbaan (eerste)

19.15

19.30

Clubhuis, Broersepark

zon

11

Winter Competitie Doublette (WCD)1

10.00

10.30

?

vrij

9

Verenigings Team Competitie (VTC) 1

19.00

19.30

?

maan

12

Halspelen

18.30

19.30

DGG, Belgiëlaan, Haarlem

zater

24

Spek & Bonentoernooi

11.30

12.00

Broersepark

11


Nieuwe website JBVBULDERBAAN.NL

Het zal velen niet zijn ontgaan toen het bestuur van Bulderbaan eind mei (eindelijk) de start van onze nieuwe website aankondigde. Ook was het de start van de promotiecampagne naar de leden en adverteerders toe en daarnaast ruim naar onze relevante petanque-omgeving via e-mail en onze Facebookpagina die in ruime mate gedeeld is. Redactie en onderhoud van de ‘content’ - zoals de inhoud in vaktermen bekend is – is in handen van Guido Dennenbroek, promotieman Peter Bleekrode en Bram Otte. Het hebben van een website mag tegenwoordig geen enkel probleem meer zijn. Het onderhouden van een website is dat des te meer! Dat bleek al geruime tijd bij onze ‘oude’ site: er bestond een groot technisch probleem waarna er lang is gezocht naar een oplossing maar die is nooit gevonden. Na een NJBB-bijeenkomst kwamen wij in contact met InterWord uit Leusden die vanuit deze probleemgedachte het ‘InterWord’ hebben ontwikkeld. Met gebruikmaking van Microsoft Word, de meest gebruikte tekstverwerker, kunnen nu vrijwel alle acties in een beschermde (men werkt op de eigen PC en niet direct op de website) en bekende omgeving door de redactie zelf uitgevoerd worden. Na starthulp van InterWord-directeur Hans Schneider zijn de Bulderbaan beheerders aan de slag gegaan met de inhoud en kon de site officieel in ons jubileumjaar op 1 juni het Internet op. Dat betekent voor onze leden even wennen als het om informatievoorziening en actualiteit gaat. Want de gebruikte techniek maakt het voor de redactie mogelijk om heel actueel in te springen op bekendmakingen, evenementen en activiteiten, uitslagen en laatste nieuws. In de praktijk hebben we ervaren dat het internetbereik- en gebruik in ons ledenbestand erg groot is. Ruim 95% van onze leden zijn actief op het net en in elk geval bereikbaar via een emailadres! Een fantastisch gegeven en uitstekende motivatie voor de redactie om (naast de emails met ‘Ledeninformatie’) ook de eigen clubsite actueel te hebben en houden. Een leuke bijkomstigheid is dat het technisch mogelijk is om onze site bij het opstarten van internet op de PC, laptop en ook de tablet als Startpagina in te stellen. Leden worden op deze manier makkelijker geïnformeerd over het laatste nieuws en aanpassingen (bijv. toernooi- of andere uitslagen in de site.

Instellen als je startpagina Browser: GOOGLE CHROME

1) Open de browser Chrome en type het webadres www.jbvbulderbaan.nl in de adresbalk boven. Onze website opent op de homepagina met het welkomstscherm.  3) Een nieuw venster met een aantal aanwijzingen, mogelijkheden en verkorte toetsaanslagen opent. Bijna onderaan klikt u op Instellingen en in dat nieuwe venster Bij Opstarten op het derde knopje en op de link Pagina´s instellen. 

2) Klik op de drie streepjes naast de adresbalk. 

13


advertentie

Comfort en zelfvertrouwen met een kunstgebit? De normale gebitsprothese Als uw natuurlijke gebit aan vervanging toe is en de boven– en onderkaak nog in goede staat zijn maken wij – als u dat wilt – graag een normale boven en/of onderprothese. Ook als u een partiële– of frameprothese wilt is dat bij ons mogelijk. Hebt u klachten met een kaakgewricht dan kunnen wij u ook helpen met ´knarsplaatjes´.

Wie zijn ‘wij’? ‘Wij’ zijn (vlnr) Andres Bink, Dennis Meerleveld en Dolf Meerleveld van de Praktijk voor Tandprothetiek & Mondhygiëne in Amstelveen. Uiteraard kunnen wij voor onze klanten een normale gebitsprothese aanmeten. Maar als tandprotheticus kunnen wij meer voor u doen. Wij leveren maatwerk , houden rekening met individuele wensen, overleggen en adviseren welk gebit het beste bij u past en doen er alles aan om uw gebit een natuurlijke en frisse uitstraling te geven. Zo’n fijne afstemming vinden wij belangrijk. Voor wie één, meerdere of zelfs alle tanden en kiezen moet missen en tóch ongehinderd wil kunnen lachen, praten en eten, kunnen implantaten een goede oplossing zijn. Eén van de mogelijkheden is het vastklikken van het kunstgebit op implantaten. Doordat de ingreep relatief klein is en de verzekeraar in veel gevallen een groot deel van kosten vergoedt, komt deze behandeling steeds meer in de belangstelling te staan. Onze praktijk is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Tandprotheticus is een beschermd beroep en heeft sinds 1987 een wettelijke status.

Een kunstgebit met implantaten: dát klikt !


4) Het nieuwe venster opent (zie afbeelding). Klik in het vakje Huidige pagina gebruiken en op OK.. Sluit het tabblad Instellingen in de adresbalk met het kruisje en ook het Tabblad Bulderbaan. Start vervolgens opnieuw de Google Chromebrowser en dan opent de Bulderbaansite als startpagina.  5) De gebruikelijke (Google)startpagina (Google)start kunt u openen met het aangegeven nieuw tabblad.

Browser: Internet Explorer (IE) 1) Open de IE-browser browser en tik het

webadres www.jbvbulderbaan.nl in de adresbalk boven. Onze website opent op de homepagina met het welkomstscherm. 

2) Klik op radertje (Extra) ) onder het

3)

afsluitkruisje (zie afbeelding). In het nieuwe venster: klik op Internetopties (3e van onder) .

Een nieuw venster INTERNETOPTIES opent met het tabblad Algemeen en naast het huisje het adres van onze website al gemarkeerd in blauw. Klik op de knop Huidige gebruiker en indien nodig bij Opstarten op de 2e knop Beginnen met startpagina. startpagina Sluit het venster onderaan met de knoppen Toepassen en OK. Start vervolgens opnieuw de IEIE browser en de Bulderbaansite opent als startpagina.

Tablet (Androidsysteem)

2. De homepagina (welkomstscherm) van JBV 1. Tik op- en open Google Bulderbaan verschijnt. Rechts buiten de Chrome voor het adresbalk staan vertikaal 3 puntjes.  startscherm. Type het webadres in de (adres)balk: balk: www.jbvbulderbaan.nl.  4. NB: De sitepagina´s onder de menu’s zijn op 3. Tik op de drie puntjes: een nieuw tablet of smartphone lastiger te benaderen dan venster opent met instelmogelijkinstelmogelijk op PC/laptop. Vergroot de pagina (schuif op het heden waaronder: Toevoegen aan scherm met duim en wijsvinger uiteen). De startscherm.. In het volgende scherm menu’s kunnen nu beter aangetikt worden en bij Titel: verwijder Home en toets: na vasthouden n ook de onderliggende pagina’s. JBV Bulderbaan. Sluit af met Het beste via het venster Openen in nieuw Toevoegen. In de (Google)start(Google)start tabblad. pagina kunt u voortaan openen via de aangegeven link.  15


BOULEN BUITEN BULDERBAANS BROERSEPARK

Deze BBBB kop staat voor een nieuwe rubriek die de redactie wil opnemen in de Boelspriet en ook de website.

Het gaat hierbij om leden van Bulderbaan die deelnemen aan externe toernooien zonder dat dit bekend is bij de leden. De redactie vindt echter dat het interessant nieuws is voor alle leden. Officiële competities komen niet in aanmerking voor opname in deze rubriek, de resultaten van deze onderdelen komen ook nu al in de Boelspriet en op de website. Vanzelfsprekend heeft de rubriek alleen maar kans van slagen als de betrokken deelnemers hun resultaten structureel blijven doorgeven aan ondergetekende via e-mail: promotie.bulderbaan@gmail.com .

Hieronder wordt als voorbeeld de tabel gevoegd die vanaf medio juli is samengesteld en waarin nieuwe deelnemers direct kunnen zien welke informatie wordt gevraagd om de tabel te vullen en bij te houden. Ik realiseer mij dat dit mogelijk wat belastend kan zijn voor de betrokken leden maar jullie moeten maar bedenken: ‘het is voor het algemeen nut van Bulderbaan’.

Het idee achter deze rubriek is meer ruchtbaarheid te geven aan de sportieve “Boulesactiviteiten” van Bulderbaanleden buiten de traditionele Bulderbaan-activiteiten. Daarnaast hoopt de redactie dat het andere leden met een W-licentie aan het denken zet om ook eens te gaan deelnemen aan de externe toernooien die er gedurende het jaar in onze regio (afdeling), maar ook in de rest van Nederland door andere verenigingen worden georganiseerd. Kijk maar eens op www.njbb.nl onder: “Verenigingsondersteuning>Onderwerpen A-Z> T >Toernooikalender”.

Het is leuk om eens tegen anderen te spelen en het zorgt absoluut voor een verhoging van het spelniveau. De redactie hoopt op vele enthousiaste reacties. Peter Bleekrode

DE TABEL De inhoud van de voorbeeldtabel is ontleend aan de op 17 en 24 juli 2015 door Boule Union Thamen (Uithoorn) georganiseerde (jaarlijkse) Vrijdagavondcyclus. In feite twee toernooien met inschrijving op twee vrijdagavonden voor doublettenteams met W-licentie. Voor elk toernooi minimaal plaats 1 t/m 6 een prijs. Met drie extra prijzen voor de beste equipes over beide avonden (toernooien). De inhoud van de tabel geeft het eindresultaat na de beide gespeelde (toernooiavonden). “BOULEN BUITEN BULDERBAANS BROERSEPARK” 2015 DATUM

NAAM

TOERNOOI

PLEK

PLAATS

24 juli

Theo Meijer/Peter Bleekrode

Vrijdagavondcycl-1+2 BUT

3

Uithoorn

24 juli

Andries Wijand/mix

Vrijdagavondcycl-1+2 BUT

5

Uithoorn

24 juli

Freek Vogelaar/mix

Vrijdagavondcycl-1+2 BUT

10

Uithoorn

24 juli

Carla van Wijk/mix

Vrijdagavondcycl-1+2 BUT

11

Uithoorn

24 juli

Dorine Martron/Els Bleekrode

Vrijdagavondcycl-1+2 BUT

21

Uithoorn

24 juli

Andries Wijand/Mix

Vrijdagavond cyclus-2 BUT

3

Uithoorn

24 juli

Theo Meijer/Peter Bleekrode

Vrijdagavond cyclus-2 BUT

6

Uithoorn

24 juli

Freek Vogelaar/mix

Vrijdagavond cyclus-2 BUT

8

Uithoorn

24 juli

Carla van Wijk/Daan Staffhorst

Vrijdagavond cyclus-2 BUT

22

Uithoorn

24 juli

Dorine Martron/Els Bleekrode

Vrijdagavond cyclus-2 BUT

24

Uithoorn

17


DIS SERVICE DIS staat voor Dit Is Service en dat is precies de reden van het bestaan van de winkel en onze werkwijze. DIS staat garant voor:

Groot huishoudelijk Klein huishoudelijk

persoonlijke aandacht,

zorgen voor snelle levering,

op een tevoren afgesproken tijd installeren, uitleg geven en pas vertrekken als alles goed werkt!

Stofzuigers DVD & Blu Ray Radio & Televisie Lampen Persoonlijke Verzorging Accessoires

Voor die service staat DIS al vele jaren bekend en daar komen klanten voor terug, al jaren lang. DIS Contact

Openingsuren

Adres

T. 020-645 64 71

di - vr. 09:30 - 18:00 zat. 09:30 - 17:00

Lindenlaan 382 1185 NM Amstelveen


A DAY AT THE BEACH Donderdag 2 juli was het de dag van het jaarlijkse strandtoernooi. De grote vraag is altijd: ‘wat voor weer zal het zijn? Als het maar niet regent, als het maar niet te koud is.’ is. Nou, daar was dit jaar weinig kans op, het was meer van: ‘als het maar niet te heet is!’ Maar het werd een heerlijke dag met volop zon, een lekker zeewindje en zo’n 26 graden. Wat wil je nog meer? Nou, eigenlijk wilde ik wel eens winnen. Samen met Anja gingen wij dus vol goede moed aan de slag. De eerste wedstrijd stonden wij in no time met 1-12 achter, maar zie…… wij herstelden ons en het werd zelfs 9-12. Maar toen sloeg de tegenpartij toe: 9-13.

Jammer. Maar aar wij waren best tevreden. Met een goed gevoel gingen wij de tweede wedstrijd in om al snel weer met beide benen op de grond komen te staan…..! Ik geloof dat het 3-13 13 werd. Om een lang verhaal kort te maken, wij verloren ALLES deze dag. Maar we hebben heerlijk gespeeld en genoten van een gezellige dag met gezellige mede-Bulderbaners. Het is altijd weer een feest om te zien wat iedereen voor lekkers heeft meegenomen en het is een wonder dat wij nog uit eten konden ’s avonds!

De prijsuitreiking zou om vijf uur plaats vinden, maar aangezien de tegenstanders van Vera en Sheila nogal zeer lange partijen speelden moest toen hun vierde partij nog steeds beginnen. Zij begonnen om tien over vijf (!) aan hun laatste partij die jammer genoeg door onze maatjes met 9-13 verloren werd.

Zo kwamen wij nog precies op de afgesproken tijd t in strandrestaurant restaurant Zeezicht, waar Anja had gereserveerd voor zes uur en waar wij heerlijk hebben gegeten en Anja weer van haar “Dame Blanche” kon genieten! Tussendoor gauw nog even naar de prijsuitreiking om te zien of Carla en Daniël inderdaad inderda in de prijzen waren gevallen en Bram nog snel buiten het restaurant een mooie foto van onze kampioenen kon maken.

Maar goed, eerst rst het toernooi. Met zes teams en met Trees die ons aanmoedigde (en en volgend jaar beslist zelf ook mee wil spelen!), en met Esther (introducé-winnaar winnaar op het MidzomerMidzomer Jubileumtoernooi) die moest studeren en dat wel op het strand wilde doen, hadden wij een gezellige ploeg.

Er werden vier voorgelote partijen gespeeld. Als ik het goed onthouden heb dan hebben Thomas en Tineke twee partijen gewonnen, Peter en Jeannette ook twee partijen, Bram en Minke één partij en Vera en Sheila gingen net als wij zonder zon gewonnen partijen naar huis. Maar…. …. Carla en Daniël hielden de eer van Bulderbaan hoog want met drie gewonnen partijen en een saldo van plus 20 of plus 23 werden zij veertiende (van ( heel veel teams) en vielen in de prijzen. Bravo!!

19

Na deze schitterende dag kregen wij toch nog even een plensbui op ons hoofd toen Bram en Peter de auto’s gingen halen, maar dat mocht de pret niet drukken.

Het strandtoernooi is misschien niet een perfect toernooi om mooie resultaten op een prettige ondergrond te behalen, maar het is een goed georganiseerd en heerlijk gezellig toernooi! Dus… volgend jaar met wat meer mensen naar Castricum? Het is beslist list een aanrader!

Els B.


Spiegelbouldig

Het was lastig spelen. WĂŠl lekker vlak,

maar daar is alles

mee gezegd.

(Foto: Niek Cramer)

augustus 2015 Richard Rentinck

03/08

Peter Feenstra

05/08

Doris Henneman

Marian Posthuma Niek Cramer Wim Smit

04/08

05/08

08/08

13/08

Jan Verhoef

13/08

Jopie Verbrugge

24/08

Leo Eelsing

15/08

Guido Dennenbroek

25/08

Jan de Boer

31/08

Mat van Andel

advertentie

25/08

september 2015 Els Bleekrode-Wittpen Cor van Elden Theo Meijer Liesbeth van Rijn Tineke Verhoef-Druijff

oktober 2015

Sheila Boncey Gees Eelsing Cees Reimerink Co Loman Han van Leeuwen Minke Otte-Lambeek Vittorio Pontillo Trees Henricks

11/09 17/09 19/09 28/09 27/09

01/10 06/10 09/10 11/10 14/10 17/10 23/10 24/10

20


“Je weet niet wat je ziet: wel honderd banen !!”

Beste Bram, hier een verslag van onze reis door Frankrijk. Op 20 mei van dit jaar zijn Ria en ik vertrokken naar Frankrijk met onze camper. Wij zijn begonnen in Noord Frankrijk waar wij verschillende petanqueplaatsen hebben bezocht.

Daarna gingen we in de richting van de bekende happening “Alpe D'Huzes” waar onze dochter Monique tegenop ging fietsen (zie kader). Dit was voor Ria en mijzelf een emotionele en-spannende ervaring Een geweldig groot gebeuren en zeker om niet te vergeten. Veel later, toen we langzamerhand weer noordwaarts reden en kampeerden, waar wij in de buurt van Nancy zouden verblijven, kwamen we in Chalon Sur Saône terecht waar wij eerst nog wilden overnachten. Daar zagen we al snel aanplakbiljetten dat er in die plaats op dat moment petanquewedstrijden gespeeld werden. Uiteraard een bijzonder geschikt moment voor ons om daar eens te gaan kijken. En dat bleek óók een happening! Dan moet je dit eens voorstellen: op 100 banen werd er gespeeld! Je weet niet wat je ziet! Zoveel banen en zoveel mensen die daar aan het spelen waren. Er werd met ploegen (teams) van zes personen gespeeld. Het begon met Tête a tête, daarna in doubletten en vervolgens tripletten. Het was soms een genot om een wedstrijd te volgen, want wát een spelers waren daar bezig! Daar kan ik nog wel wat van leren en dat zegt toch wel wat! Maar even zonder dollen, het was een aangename en plezierige dag waar we zomaar in terecht kwamen. Het was voor Ria en mijzelf bovendien een aangename vakantiereis en ik kan nu hier weer op onze thuisbasis een balletje gooien. Cees Reimerink

(deze foto: website Chalon sur Saône)

Dochter Monique ging op 4 juni 2015 samen met haar beste vriendin en zes andere kanjers de Alpe d'Huzes beklimmen als het team "Appeltje eitje!" Het doel en het doel van alle anderen die de Alpe per fiets gingen beklimmen is geld inzamelen dat ten goede komt aan het onderzoek naar de bestrijding en preventie van kanker. Om te zorgen dat kanker in de toekomst geen dodelijke maar een chronische ziekte wordt. foto’s: Monique (l) op het Dikkerttoernooi (mei) met verkoop van wijn en tijdens de beklimming ‘Alpe d’Huzes’.

(foto’s: CR Brammo(l))

21


Bulderbaanclinic Schuddebollen Op woensdag 24 juni gingen Bram en ik met een vijftiental kistjes en tasjes naar de sportaccommodatie van Atletiekvereniging (AV) Startbaan. Hier werden een tweetal buitenonderdelen van de brugklassen-sportdag van het Hermann Wesselink College gehouden en op basis van een verzoek van het HWC zat daarbij ook Jeu de Boules.

Enige hilarische verwarring bij het vooroverleg werkte wel op de lachspieren van velen. Bram kreeg het verzoek via Kourosh Ashrafi, een van de docenten lichamelijke opvoeding en tijdens verschillende mondelinge contactmomenten is de term Jeu de Boules opgevangen en vertaald als “Schuddebollen”.

Tijdens de clinic kwamen dan ook twee groepen van rond de twintig deelnemende brugklassers (1213-jarigen) op dit gebeuren af De eerste van 9:30-11 uur en de tweede groep van 12:00 – 13:30 uur. Vooraf ingedeeld wisten zij dat de clinic zou worden gegeven op het terrein van AV Startbaan zonder echter te weten wat “Schuddebollen” nu werkelijk in hield. Die onduidelijkheid was echter snel weggewerkt en de jeugd begreep bij het zien van de vele boules die op het terrein lagen direct waar het wél om ging.

Na een inleidend praatje over een aantal belangrijke zaken en met name over de wijze van (niet) gooien en op de juiste manier spelen bleek zoiets toch lastiger dan in eerste instantie gedacht. Wat dat betreft is het makkelijker werken met volwassenen dan met brugklasleerlingen die deels helemaal geen zin hadden in sport en in dit geval ook niet in Jeu de Boules.

De groepen die wij toegewezen hadden gekregen hadden zich in eerste instantie niet opgegeven voor een andere sportieve activiteit op deze sportdag en werden zodoende ingedeeld bij ‘Schuddebollen’.

Dat je met gebruik van een boule ook kuilen in de grond kunt stuiteren werd al snel duidelijk maar als het op simpel (uit)gooien kwam dan bleek dat toch lastiger dan in eerste instantie gedacht. Toch werd dat onderdeel na een paar probeersessies wel beter. Leerlingen van die leeftijd hebben hun interesses toch op een wat ander vlak liggen, ondanks dat telefoons niet gebruikt mochten worden was het toch veel leuker om met groepjes op het gras te gaan zitten en lekker te “chillen”. Zo bleven er van de twee groepen maar een beperkt aantal over die daadwerkelijk aan een paar partijtjes waren begonnen en dat toch wel leuk vonden. Want toen ging het om punten en winnen wil eigenlijk iedereen wel, ook met Jeu de Boules. Tussen de twee sessies in kregen wij een uitstekende lunch aangeboden met verse broodjes en sap en na afloop zo rond 14:30 uur kregen we ook elk een fles wijn aangeboden die wij graag in ontvangst namen. Ook deze dag vanaf 08.30 tot 14.30 was weer een gedenkwaardige. Uitleggen wat de sport echt inhoud, de hele dag buiten in de zon bezig zijn met deels niet echt geïnteresseerde deelnemers maakte dat wij na afloop moe en zon doorstoofd maar wel erg voldaan huiswaarts keerden. Peter Bleekrode

22


Dit verslag vereist een

redactionele toelichting. Redactrice Dorine had

veel werk gemaakt van

haar belevenissen tijdens het Dikkerttoernooi.

Ook de vormgevend re-

dacteur had daar de no-

dige tijd ingestoken. Maar daar ging het tevens fout.

Dikkert toernooi 2015

Op onverklaarbare wijze

Zondag 3 mei werd het Dikkerttoernooi gespeeld, sinds een paar jaar onder deze nieuwe naam waar het daarvoor het ‘Jonge Dikkert’ heette. Sinds de beëindiging van de sponsoring van het toernooi door het gelijknamige restaurant is de naam van het toernooi omgezet van het restaurant naar de molen: ‘De Dikkert’.

is het kant-en-klare do-

cument uit de opgeslagen bestanden verdwenen en

niet geplaatst in het vorige nummer. Ter ere van Dorine deze inhaalslag.

De dagen voorafgaand aan zondag werd er om de zoveel tijd op het weerbericht gekeken want wat zou het weer dit jaar doen? Na het debâcle van vorig jaar, waarbij zoveel regen viel dat het toernooi op de speeldag werd afgelast, was de spanning groot. Het weerbericht was niet écht gunstig want er werd in de middag regen verwacht. Alleen hoeveel en hoelang was nog de vraag.

De zondag begon goed en droog. Ook in de voorgaande nacht was er geen druppel gevallen zodat het veld droog was toen de opbouwvrijwilligers om acht uur aankwamen. Met een ploegje van tien mensen hebben we het veld speelklaar gemaakt en de boel klaargezet. Er komt heel veel kijken bij zo’n voorbereiding. Er moeten lijnen voor een veld uitgelegd worden, een taak die Andries altijd op zich neemt. Dan moeten er tenten opgezet worden, zeker als er regen voorspeld wordt. Één tent is voor Freek boven zijn hamburgerkraam, drie tenten zijn voor boven de tafels en stoelen waar de spelers kunnen zitten en dan hadden we er dit jaar nog twee extra tenten bij. Eentje voor Andries als wedstrijdleider en één extra voor de spelers/gasten. Dan moeten alle stoelen uit de kantine eronder gezet worden en ook de tafels die eerst van het zoldertje in het clubhuis getild moeten worden Net zoals de tenten. Daarna zijn we nog bezig met een plastic zeil over de (zomer)tenten leggen zodat deze niet doorregenen en moeten tenten met strips aan elkaar vastgezet worden en in de grond met spijkers. En intussen zijn de kantinemensen druk met voorbereiden van hun taak, zoals koffie zetten, broodjes en bekers klaarzetten, soep, ballen gehakt, eitjes, flessen koelen, en nog véél meer! Als alles klaar is kunnen we de spelers ontvangen en moeten de wedstrijdleider en zijn secondant (ik deed dit deze keer) de inschrijvingen doen. Dat wil zeggen: het inschrijvingsgeld innen en de teams één voor één een wedstrijdkaart laten trekken waarop al eerder nummers zijn genoteerd voor plaatsing in het wedstrijdschema. Dan pas kan het toernooi beginnen. En toen het begon was het nog steeds droog. De eerste partijen konden allemaal gespeeld worden zonder dat er enige vorm van neerslag viel. De enige neerslag kwam door de ballen op de grond van het Broersepark. Er waren dit jaar 44 doublette-equipes aangemeld en ingeschreven. Op vier na werd het maximum van 48 gehaald. Dat was toch weer een grootse prestatie van onze flyeraars op toernooien en onze promotie via Facebook. Er moet bij gezegd worden dat er ook nog twee andere grote toernooien werden georganiseerd in het westen van het land. Eén in Rijswijk en een tweede in Alkmaar waarvan we enige concurrentie hadden.

De tweede ronde begon nog steeds onder droge omstandigheden. Tot het twaalf uur werd. Toen begon het te druppelen. Wij waren nog bezig aan de tweede partij. Eigenlijk konden we gewoon door spelen want het was slechts lichte regen. Na het einde van de tweede ronde was het eigenlijk weer een tijdje droog. Daarna werd het weer enige tijd nat tijdens de derde ronde en ook tijdens de vierde ronde hielden we het niet droog, maar gelukkig bleven slagregens uit. Al met al werd je wel gehinderd door de nattigheid omdat de boules nat werden en bleven plakken aan je handen. En ook moest je regenbescherming aantrekken waardoor het gooien ietsje lastiger werd. Maar toch had ik niet het gevoel dat de stemming er erg onder leed. Ik denk wel dat meer spelers eerder vertrokken zijn nadat ze uitgespeeld waren als met droger weer. En er kwamen waarschijnlijk minder mensen kijken.

23


24


Maar de spelers die bleven voor de finalepartij in de A-poule kregen toch een beloning doordat tijdens het tweede deel van deze partij de zon zelfs nog heel even doorkwam. En dat terwijl het tijdens de eerste werpronde zelfs weer begon te regenen. Kortom het was halen en brengen met die regen.

De finale ging uiteindelijk tussen de equipes Edward Vinke met Alain Michel en het team van Najib El Akoubi met Moustafa Maazouz. Edward en Alain waren de titelverdedigers van twee jaar geleden, het laatst gespeelde Dikkerttoernooi. Zij verdedigden de titel met verve, want na een achterstand van 3-0 maakten ze er 4-3, 6-3, en tenslotte 13-5 van. Verassingen in de einduitslagen waren de goede derde plaats in de A-poule van ons oud-lid Yvo Jansen met Hans van der Wouden die van voormalig winnaar Junior de Jong hadden gewonnen en de winst in de tweede A-complementair van ons lid Chris van der Ven met Elout Visser (Badhoevedorp) die van voormalig winnaar Jelle Venema hadden gewonnen. Van de drie en een halve Bulderbaanteams hadden Theo Meijer met Cees Reimerink de wijnprijs in de C-poule-troost en werden Dennis Cowan en Peter Bleekrode uitgeschakeld in de B-poule. Maar zij hadden wel twee partijen gewonnen waaronder die tegen oud-Bulderbaanlid Gerrit Tates en konden ook Els Bleekrode en Gees Eelsing het niet bolwerken tegen Milan Saunier in de B-poule. Maar deze equipe had wél gewonnen van Theo en Cees.

Ikzelf speelde met Renate Nijs uit Schiedam en wij lootten twee goede teams als tegenstander in de eerste ronde. Die welke ik al noemde als verassingen: Chris met Elout en Yvo met Hans. De partij tegen Chris/Elout was snel klaar. Renate en ik moesten nog aan elkaar wennen, we hadden nog geen idee hoe de ander speelde. De partij tegen Yvo en Hans stonden we als snel met 7-1 voor maar kregen toen drie keer een ronde van 4 punten om onze oren en maakten er zelf nog 1. Jammer. De derde wedstrijd in de volgende poule wonnen we tegen een damesteam van De Gouden Gooi (Haarlem) waarna we opnieuw verlies incasseerden tegen Sebastiaan Diemel en Mousa Agzoul. Zij wonnen op hun beurt weer van Gerrit Tates en Bonfils Blerou (Lijnden) en in de C-finale verloren zij van Ron Tielman en Jan Toonen. De B-finale ging tussen Michael Voorn met Bert Visser tegen Milan en zijn oma Gerrie Kraaijenhof die door Bert en Michael werd gewonnen.

Dan heb ik alle finale-uitslagen al genoemd, maar nog niet de troostfinales. Die van de A-poule werd gewonnen door de man van mijn medespeelster Renate, Richard Nijs die speelde met Peter Bonarius. Ze wonnen van Fred en Mike Haarman. De andere A-troost werd gewonnen door Chris en Elout zoals ik eerder al aangaf. De winnaars van respectievelijk C-en B-poule-wijnprijzen waren Cees en Theo van Bulderbaan (C-poule), en Carl Romijn met Bernadette Daniëls (Lisse), en Bart Kouveld met René Melssen (B-poule). Nadat alles achter de rug was en alle gasten vertrokken waren, begon het opruimen van alle attributen en afvalrestanten. Het waren weer dezelfde (bestuurs)leden die met opbouwen hadden geholpen die ook nu weer hielpen met afbreken en opruimen. Ik noem ze toch maar even: Peter en Els, Bram en Minke, Jeanette, Cees, Theo, Vera, Anja, Freek, Loes en Andries en Dorine. Om half acht waren we klaar en dronken nog een wijntje of biertje op de goede afloop. Het was al met al, ondanks de lichte/matige regen, mede dankzij de inzet van deze vrijwilligers een geslaagde dag. Dorine Martron

De uitslagen op een rijtje:

A-poule 1. Edward Vinke - Alain Michel; 2 Moustafa Maazouz - Najib el Akoubi 3/4 Henk van Boeschoten - Joop Pols 3/4 Yvo Jansen - Hans vd Wouden B-poule 1 Bert Visser - Michael Voorn 3/4 Bjorn Spanjer -Rob vd Meer

2 Milan Saunier - Gerrie Kraaijenoord 3/4 Henna vd Vis - Henk Hoefakker

C-poule 1 Jan Tonen - Ron Tielman 2 Sebastiaan Diemel -Mousa Agzoul 3/4 Ger Komduur -André Heijsteeg 3/4 Gerrit Tates - Bonfils Blerou Prijswinnaars complementaire poules A-compl. 1 Peter Bonarius - Richard Nijs 2 Chris vd Ven - Elout Visser B-compl. 1 Carl Romijn - Bernadette Daniels 2 Bart Kouveld - Rene Melssen C- compl 1 Theo Meijer - Cees Reimerink

www.facebook.com/pages/Jeu-de-Boulesvereniging-Bulderbaan/225537667501524 http://jbvbulderbaan.mijnalbums.nl www.jbvbulderbaan.nl/10679/Dikkerttoernooi.aspx

25


Van de Technische Commissie Commi Wintercompetities in de afdeling

Zomercompetities 2016 in de z么ne en de afdeling

Het is nu nog zomer, maar toch is het winterseizoen al weer in voorbereiding.

Nationale Competitie en ZomerCompetitie Doubletten

Zo moeten voor 1 september de teams door de verenigingen weer worden aangemeld bij de wedstrijdcommissie van onze Afdeling. Daarna kunnen de indelingen van de wintercompetities en ook de locaties waar gespeeld gaat worden weer gemaakt worden zodat iedereen in oktober weer in de hallen (boulodromes) kan gaan spelen.

In de Nationale Competitie (NC) speelde Bulderbaan dit jaar met twee teams die allebei in de 1e klasse uitkwamen. Bulderbaan-1, 1, met Guido Dennenbroek, Lina Verhulst en Freek Vogelaar werden 10e met 8 winstpartijen. Bulderbaan-2 2 met Han van Leeuwen, Dorine Martron en Andries Wijand werden 13e met 7 winstpartijen.

Bulderbaan is in de winter erg actief met zowel teams in de Verenigings Team Competitie (VTC) als in de Winter Competitie Doubletten (WCD) en tripletten (WCT).

ZCD

In de ZCD voor doubletten in onze Afdeling 09 speelde Bulderbaan ook met twee teams. In deze competitie werden drie partijen per dag gespeeld met dagprijzen. Het team van Cees Reimerink en Theo Meijer won op de eerste drie dagen steeds twee van de drie partijen rtijen en kwam in poule-D poule uit op de finaledag. Daar wonnen zij wederom twee partijen. Een goede prestatie. Het team van Carla van Wijk met Daan Staffhorst won respectievelijk twee, nul en drie partijen tijdens de eerste drie dagen. Daarmee wonnen ze een dagprijs d op de derde dag. Op de finaledag edag kwam dit team uit in poule-C C en won daar 1 partij. Ook een goede prestatie van dit team.

VTC

De VTC wordt gespeeld van oktober tot en met maart. Op de volgende vrijdagavonden: 9 oktober, 13 november, 11 december

2016

8 januari, 12 februari, 4 en 18 maart

WinterCompetities (D+T)

De WCD(oubletten) speelt van oktober tot en met december (2015) en de WCT(ripletten) van januari tot en met maart 2016. Van deze Wintercompetities (doubl.+tripl.) bestaat ook de competitie die op de zaterdagen wordt gespeeld. Ook de data van deze speeldagen worden hieronder aangegeven.

2015

Bij Bulderbaan

De speeldagen van deze competities zijn als volgt:

Troefcompetitie

In de Troefcompetitie op de maandagavonden zijn we inmiddels ruim over de helft. Er deden den tot nu toe 24 leden mee aan deze zomercompetitie waarbij de eventuele Troeven met wisselend succes worden ingezet.

WCD zaterdag 3 oktober, 21 november en 19 december 2015

WCD zondag

11 oktober, 15 november en 6 december.

Voor de VTC en WCD kunnen teams (VTC=6(VTC=6 8 spelers) en equipes (doubletten) zich aanmelden bij onze eigen wedstrijdcommissie tot uiterlijk 26 augustus 2015.

WCT zaterdag

De eerste (maand)periode werd gewonnen door Jan de Boer. In de tweede periode is het reuze spannend, zowel wat betreft de strijd om de periodetitel riodetitel als wie er straks deze competitie gaat winnen. Op dit moment staan Freek Vogelaar en Gees Eelsing er het beste voor met 11 winstpartijen gevolgd door Jeannette Cramer met 10 winstpartijen. Daarachter volgen Jan de Boer, Bram Otte en Elly van het Groenewoud met 9 winstpartijen.

2016

16 januari, 6 februari, 12 maart

WCT zondag

10 januari, 14 februari, 6 maart.

Voor de WCT (triplette-equipes) equipes) in 2016 graag aanmelden bij onze wedstrijdcommissie tot uiterlijk 26 november 2015.

26


Over het Midzomer-Jubileumtoernooi is elders in deze Boelspriet een uitgebreid verslag te lezen. Ook over de mooie 4e plaats van het Bulderbaanteam op het Boelstreektoernooi voor bestuurs- en commissieleden van clubs uit onze afdeling is er elders in deze Boelspriet een verslag te vinden.

In hun nek hijgen Guido Dennenbroek en Andries Wijand met respectievelijk 8 en 7 partijen maar nog wel 2 troeven in te zetten. De maand augustus zal een hete en spannende laatste ‘Troef’maand worden!

Clubuitwisseling met DBDB

Al weer op 10 Juni is de jaarlijkse clubuitwisseling met de leden van De Boel De Boule uit Roelofarendsveen gespeeld bij ons in het park. Dit keer won Bulderbaan de clubontmoeting met miniem verschil: 19 tegen 17 winstpartijen. De individuele prijswinnaars van Bulderbaan waren in volgorde Freek Vogelaar en Vittorio Pontillo, Andries Wijand / Dennis Cowan, Jan Verhoef / Bram Otte en Carla van Wijk / Dorine Martron. Freek en Vittorio waren tevens het beste team van de avond.

Alvast voor de eigen agenda:

Op zondag 27 september is weer het Veendorptoernooi, het tweede van de twee toernooien met ´open inschrijving´ die Bulderbaan jaarlijks organiseert. We rekenen op meer Bulderbaanspelers dan bij het afgelopen ´open´ Dikkerttoernooi. Inschrijving staat dan óók open voor Bulderbaanleden met een C(lub)licentie als zij spelen met een Bulderbaanlid met W(edstrijd)licentie! Dat maakt de mogelijkheid om eens aan een eigen groot toernooi deel te nemen en ervaring op te doen een stuk aantrekkelijker. Voor onze C-licentiehouders: zoek en benader gerust een medelid met Wlicentie. Niet meedoen is immers bij voorbaat kansloos zijn! Tip: kijk ook regelmatig in de activiteitenkalender op

www.jbvbulderbaan.nl/9630/Speelkalender.aspx

of de map met de activiteitenkalender op de bar in het clubhuis. Andries Wijand namens de Wedstrijdcommissie

Clubkampioenschappen

Dit jaar wordt het clubkampioenschap voor doubletten weer gespeeld over twee dagen: 12 en 19 september. Bij aanmelding van 10 teams of minder wordt een halve competitie (iedereen speelt 1 keer tegen elkaar) gespeeld verdeeld over de twee dagen. Indien zich meer dan 10 teams aanmelden is er op de eerste dag een voorronde met 5 voorgelote partijen en een finaledag met de 6 beste equipes uit de voorronden. Zij spelen dan allen op de finaledag tegen elkaar om het kampioenschap.

Net als de afgelopen jaren worden er op de finaledag ook weer tireer- en pointeerkampioenschappen gehouden. De lijst voor de inschrijving van de equipes is zoals gebruikelijk in de kantine beschikbaar. Voor het tireer- en pointeerkampioenschap volstaat aanmelding op de finaledag 19 september.

27
Bulderbaan vierde plaats in Boelstreektoernooi 2015

In een al vroeg brandende zon met temperaturen oplopend naar zo’n 25-30’C, langs de kant van de speelvelden zoekend naar schaduw en op de speelvelden puffend in de zon, waren wij 4 juli j.l. te gast bij De Boelende Stier (DBS) in Leiderdorp.

Bij deze vereniging werd dit jaar het Boelstreektoernooi gehouden, elk jaar georganiseerd door het bestuur van Afdeling 09 en bij een andere vereniging gespeeld. Als het even kan opgehangen aan een speciale gebeurtenis en dit jaar was dat het 25 jarig bestaan van de vereniging “De Boelende Stier”.

Bij dit jaarlijks terugkerende toernooi ligt de nadruk op een verdieping van de verhouding van clubbesturen en commissieleden tussen de deelnemende verenigingen. Mensen die het hele jaar zorg dragen voor het functioneren van hun verenigingen en tezamen voor het functioneren van de Afdeling 09. Tijdens de receptie, na afloop van het toernooi kwam ook de burgemeester van Leiderdorp op bezoek met een aardige speech die nadrukkelijk inging op de vereniging als cement en bindmiddel voor de dorpsgemeenschap en de belangrijke sociale functie voor de inwoners. Daarnaast bracht zij een mooi cadeau mee in de vorm van een grote vlag van het dorp met daarop het wapen van Leiderdorp.

Na afloop hebben wij haar zachtjes fluisterend verzocht dit belang in het bestaan van dergelijke kleinere verenigingen ook over te brengen aan haar Amstelveense collega Mirjam van ’t Veld. Die had zij kort geleden nog ontmoet vertelde zij.

Tijdens deze dag moesten wij Guido missen. Hij was een paar dagen daarvoor door zijn rug gegaan en nog niet voldoende hersteld om een hele dag een dergelijk toernooi tot een goed einde te brengen. Zijn vervangster Vera heeft haar plicht meer dan voortreffelijk volbracht gezien haar drie overwinningen in vier partijen. In bijgaand overzicht kunt u de individuele resultaten van de Bulderbaan deelnemers nog eens nakijken en dan met mij tot de conclusie komen dat wij het heel niet slecht hebben gedaan.

De indeling in teams bij dit toernooi is ook bijzonder entotaal anders dan bij toernooien waar je als individuele speler optreedt. Bij het Boelstreektoernooi wordt elke individuele deelnemer per ronde ingedeeld bij twee deelnemers van twee andere verenigingen. Zij gaan als triplette de strijd aan tegen een soortgelijk samengesteld triplette en dat geldt voor elk van de vier te verspelen ronden opnieuw. Elke ronde kom je dus met vijf andere spelers in het veld mét en tégen elkaar uit! Dat al is vooraf ingedeeld in een kleurig schema dat bij het aanmelden aan de verenigingscaptain wordt verstrekt en waarop ook de genummerde Teamlid 1e Ronde 2e Ronde 3e Ronde 4e Ronde meldpaaltjes zijn aangegeven waar te melden bij elke ronde. Een BB-1-Vera 13-10 9-13 13-9 13-5 buitengewoon ingenieuze prestatie BB-2-Bram 13-12 13-9 13-4 11-13 van wedstrijdleider Willem van BB-3-Els 5-13 0-13 10-13 9-13 Kleef die de individuele resultaten door rekend naar een resultaat per BB-4-Peter 13-3 13-12 13-11 7-13 vereniging. Dat resultaat vindt u BB-5-Frans 6-13 9-13 13-10 13-5 ook in bijgaand overzicht.

BB-6-Marian

28

13-2

13-7

13-11

9-13


EINDUITSLAG VERENIGINGEN 1:Afdeling 09 (Bestuur + cieleden) 4: JBV Bulderbaan (BB) Amstelveen 7: Les Bohemiens (LB) Amsterdam 10: Les Pointeurs (LP) Alphen a/d Rijn 13: Boule Union Thamen (BUT-Uithoorn)

2: De Spaanse Ruiter (DSR) Nieuw-Vennep 5: PC Lijnden (LND) Lijnden 8: OSB Bodegraven 11: JB Hillegom (JBH) 14: De Vaste Voet (DVV) Sassenheim

Zoals elke keer was ook deze editie, ook met grote dank aan het prachtige weer, opnieuw een succes. Klagen zou volstrekt misplaatst zijn want wie kan er nu klagen over een prachtige dag in de buitenlucht met onze prachtige sport in een gastvrije omgeving met gastvrije mensen. Het wordt (weer eens?) tijd dat Bulderbaan zich aandient als gastvereniging. Ons clubhuis is weliswaar iets kleiner maar niet veel kleiner dan bij De Boelende Stier en het aantal toiletten is gelijk. Dat kan en mag dus eigenlijk geen reden zijn om het Boelstreektoernooi niet bij Bulderbaan te organiseren. Waar anders kan het verspeeld worden in zo’n mooi park waar de “Franse sferen” nadrukkelijk aanwezig zijn. Peter Bleekrode

29

3: Petanque Union Kennemerland (PUK) H’lem 6: JBV Zandvoort (JBZ) Zandvoort 9: De Boel de Boule (DBDB) Leiderdorp 12: De Boulende Stier (DBS) Leiderdorp 15: Les Boules Fleurie (LBF) Lisse


Midzomer Midzomer(1980-2015) 2015)

Jubileumtoernooi Veel voorbereidingen zijn er nodig om een dergelijk toernooi in goede banen te leiden. Een standaardtoernooi ligt eenvoudiger omdat er dan slechts sprake is van één groep deelnemers die tezamen zorgen voor slechts één gezamenlijke uitslag. Dit toernooi waar eveneens introducees van de leden zijn uitgenodigd vraagt om een speciale aanpak. De uiteindelijk samen te stellen teams moeten van een ongeveer gelijke kracht zijn en dat is dan met name afhankelijk van het aantal introducees.

Dat viel dit jaar zeker niet tegen, ondanks nog een paar afzeggingen waren er uiteindelijk 40 deelnemende leden en 17 introducees die in samengestelde maar wel voor-gelote voor teams gingen strijden om de eerste drie prijzen.

Gezien n de verhouding in aantal aanmeldingen was besloten om te gaan spelen in tripletten met per team 2 leden en een introducee, dat vroeg nog wel om wat aanpassingen maar uiteindelijk zijn daar drie erg goed verlopende rondes uit voort gekomen. Voordat echter sprake kon zijn van het spelen dienden er nog wel een aantal voorbereidingen getroffen te worden. Dit betekende dat er om 09:30 uur een groep vrijwilligers aantrad rad om alle tenten op te zetten, tafels fels en stoelen en versieringen in gereedheid te brengen en de twee barbecues gebruiksklaar te maken. Daarnaast moest de kantine in gereedheid gebracht worden en e ook de wedstrijdtafel diende speelklaar gemaakt te worden. worden Ruim op tijd kon gezegd worden: worden “wij zijn er klaar voor, laat nu iedereen maar komen”. En inderdaad nderdaad, zo tegen 12.00 uur begonnen de eerste deelnemers het Broersepark binnen te druppelen met zo rond 12:45 uur een bijna voltallig deelnemersveld.

30

Dit toernooi stond dit jaar ook in het teken van ons 35-jarig 35 bestaan. Geen gekke dure zaken want met een verhuizing naar en inrichting van een nieuw onderkomen binnen naar iedereen onderkomen,


bakken met geld dus was de viering van dit jubileum bewust enigszins ‘low budget’ gehouden. Toch waren er een paar verrassingen die duidelijk werden in de openingsspeech van de voorzitter Guido Dennenbroek. Bij het bekendmaken van de loting voor de eerste speelronde diende men even naar voren te komen. Enerzijds om de gezichten te herkennen van de leden en introducees onderling, maar ook om een ballpoint met inscriptie in ontvangst te nemen. Daarnaast was er speciale wijn ingekocht die tijdens de afsluitende bbq zou worden geschonken. De flessen waren voorzien van een bijzonder en uniek Bulderbaanetiket om de afgelopen 35 jaar niet te laten vergeten.

Bij de daaropvolgende loting voor de eerste ronde werd aangegeven dat rond 16:30 uur het eten gebracht zou worden en dat het dan plezierig zou zijn indien alle wedstrijden inclusief de prijsuitreiking achter de rug zouden zijn. Bij erg veel uitloop van de drie ronden zou bekeken worden om bijvoorbeeld d.m.v. op tijdspelen toch tijdig gereed te zijn voor de bbq. De beste drie in de eindstand van het toernooi bij de introducees waren: 1

Esther Verhoef, introducee van Thomas en Tineke V.

winst 3 en +21

3

Gwen Douwes, introducee van Daan Staffhorst

winst 2 en +11

2

Hans Oostendorp, introducee van Peter Bleekrode

winst 3 en +20

Bij de leden was de uitslag van de beste drie:

1

Carla van Wijk

winst 3 en +25

3

Frans van den Broek

winst 3 en +19

2

Hans Slier

winst 3 en +23

De totale uitslag staat elders in de Boelspriet en natuurlijk ook al op de website jbvbulderbaan.nl. Het feest werd daarna besloten met een prachtige BBQ, waarvoor zowel de hard- als de voortreffelijke ‘software’ waren verzorgd door onze adverteerder Keurslager Stronkhorst.

Op basis van de geluiden die opstegen uit de monden van de vele eters mag geconcludeerd worden dat er niet alleen goed werk was geleverd door de drie ‘koks’ maar dat het geleverde vlees en vis van hoge kwaliteit waren. Op een bepaald moment merk je dat de eerste groep deelnemers langzaam begint te denken aan huiswaarts keren. En net op dat moment kwam er een melding van een van de koks dat ‘om 19.30 uur wordt er een flinke bui regen verwacht’. Waar dat mogelijk was werd toen toch maar begonnen met het afbouwen van de tenten, zodat die in ieder geval droog opgeborgen konden worden. De regen kwam inderdaad, alhoewel zeer bescheiden, maar het meest noodzakelijke deel van de inventaris was wel droog naar binnen gebracht. In zo’n kleine beschikbare ruimte als ons clubhuis is dat een heel groot voordeel en ook een hele prestatie! Rond 20:00 uur stond een deel van de helpende vrijwilligers nog even na te genieten aan de bar onder het nuttigen van een drankje dat door het bestuur werd aangeboden. Voor mij gold in ieder geval dat ik moe maar tevreden over het goede verloop en het zonnige weer rond half negen huiswaarts kon keren. Met de wetenschap dat de zondag echt een rustdag zou worden (nou ja, rustdag?) en dat er vanaf de maandag weer volop jeu de boulesactiviteiten zouden gaan plaatsvinden. Peter Bleekrode

31


Midzomer-Jubileumtoernooi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Introducees 20-06-2015

Naam

1e partij

2e partij

3e partij

Winst

Saldo

Esther Verhoef

13

6

13

13

3

21

2

13

5

2

13

13

7

12

7

1

13

8

13

12

13

10

Bram Otte

Hans Oostendorp Gwen Douwes

Mandy Dennenbroek Jan Schouren

Henny Oostendorp Philip Menco

Josje de Vries Hennie Meijer Jolien Janse

Lien Wijnants

Patty Dennenbroek Joke de Vroome Henny Kok

Maria van de Linden Tonny Yonnes

Carla Schouten

13

8

13

4

13 8

13 9 6 7

13 13 13 2 4

13 7 6 5

13 13 13 9 13 8

13

13

2

13

3

13 13 13 3

13 2

12

1 12 10 13 12 8

12 13 13 13 2

13 13 13 13 13

32

13

8

13

12

12 13 13 13 13 13 8

12 11 3

13 5 6 7 3

11 13 3 3 5 7 6

13 13 13 13 12 13 13 13 13

3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

21 20 11 8 7 5 4 2 0

-7 -8

-10 -13 -14 -14 -14 -21


Midzomer-Jubileumtoernooi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Naam

1e partij

Hans Slier

13

Carla van Wijk Frans van den Broek Eddy de Reeper Co Loman

Dennis Cowan

Gerda van Elden

Bob van Rijswijk

Elly v.'t Groenewoud Loes de Boer

Guido Dennenbroek Nico Veldt Sr Theo Meijer

Lida Vogelaar

Dien Bezoen-Lesnar Metthy Strating Jan Verhoef

Sheila Boncey

Thomas Verhoef Peter Bleekrode Atie van Oijen Jos Helsloot

Trees Henricks

Jopie Verbrugge Vittori Pontillo Leo Eelsing

Piet Koopmanschap George van Oijen Magda van Peer Jan de Boer

Gees Eelsing

Wesley Dennenbroek Daan Staffhorst Tineke verhoef Willie Bakker

Vera Helsloot

Els Bleekrode-Witpen Han van Leeuwen Doris Henneman

Rita Giordani-Rijs

13

9

13

7

13 13 13 7

13 9

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 7 8 4 8

13 5

13 6 6 6 9

13 7 8 6 7 8 4 5 2

2 5 9 6

13 2

13 7 4 4 6 6 6 8 8 7 6

13 13 13 13 13 5

13 7

13 13 13 13 8

13 13 13 13 13 13 13 13

Leden 20-06-2015 2e partij

3e partij

Winst

Saldo

13

13

3

23

3

14

2

17

2

12

2

8

2

8

2

7

2

4

2

1

2

-10

1

0

1

0

1

-4

1

-5

1

-6

1

-7

1

-12

0

-14

0

-20

0

-31

13

2

13

2

13 13 13 13 8

13 13 2 2 8

12 2

13 2 1 1

13 12 13 13 12 10 13 12 13 13 13 10 6

13 13 13 12 6

12 3 3

6 8

12 2 1

13 6 3

13 13 13 13 13 12 13 13 13 12 13 2 3

13 13 8

13 10 1

10 13 13 12 12 12 13 13 13 13 13

33

13

3

13

11

13 13 12 13 13 13 5

13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 7

12 13 7

12 3

12 3

11 13 8 6 5 3 6 8 3 3 3

8

12 11 13 6 7 5

13 3 3 8

12 3

13 5 6

12 13 3

13 13 7

13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

25 19 7

13 11 8 7 6 2 -4 3 0 -1 -5 -5 -6 -12 -16 -17 -28


Bulderbaan MET

NIPTE

THUISWINST TEGEN DeBoelDeBoule

Na de schaamtevolle nederlaag van Bulderbaan bij de clubuitwisseling met De Boel de Boule (DBDB) in februari dit jaar was het tijd voor de herkansing. Woensdagavond 10 juni kwam de Roelofarendse vriendschappelijke tegenstander naar het nu lastig te bespelen Broerseparkterrein in Amstelveen. Uiteraard werd in een prima sfeertje tijdens 36 partijtjes gestreden om de eer van de clubwinst en de acht te winnen persoonlijke prijzen.

Het was ondanks de zomertijd toch weer donker toen de uitslagen bekend werden gemaakt en de prijzen in ontvangst werden genomen. Onder luid gejuich kregen de Bulderbaners de handen op elkaar door nipt de cluboverwinning met 19 – 17 naar zich toe te trekken. Dat daarnaast ook nog het ‘overall’ winnend team uit Amstelveense ‘roodhemden’ bestond was een lekker toetje op de taart!!

Maar bovenal waren alle deelnemers, wedstrijdleiding en kantinestaf het er over eens dat het weer een plezierige uitwisseling en wedstrijd was geweest die voor voortdurende herhaling vatbaar blijft. Namen

Club

Wout van der Berg en Fried van der Poel DBDB Gerda Hoogenboom en Elly van Halderen DBDB Ruud Korte en Abdi Omar

DBDB

Nelly Olierook en Annie Hogenboom

DBDB

Tiny Hillenaar en Rène Vork

DBDB

Winst Saldo 3

13

2

2

7

7

2

2

2

9

5

4

6

8

Nico Spierenburg en Hans Klein

DBDB

2

-5

Sjani Borst en Annie van der Ham

DBDB

1

-7

Joop en Mariet Koenis

DBDB

1

-13

Elly Zandvliet en Wilma Witteman

DBDB

0

-22

Freek Vogelaar en Vittorio Pontillo

BBaan 3

20

1

Jan Verhoef en Bram Otte

BBaan 2

15

4

Theo Meijer en Leo Eelsing

BBaan 2

Jos Wesselman en Sjaak van der Meer Theo van Haastrecht en Jacqueline Turk Rita Hoogenboom en Ton Hogenboom De Boel de Boule

Dennis Cowan en Andries Wijand

Dorine Martron en Carla van Wijk

DBDB

DBDB DBDB

1

1 0

17

BBaan 3 BBaan 2

Gees Eeelsing en Anja Ploeger

BBaan 2

Jan en Loes de Boer

BBaan 1

Vera Helsoot en Corrie Cornnelissen

BBaan 1

Elly vh Groenewoud en Eddie Philips Cor van Elden en Elly Hammen Ati en George van Oyen

Jos Helsloot en Jeannette Cramer

Bulderbaan

BBaan 2

BBaan 1

BBaan 0 BBaan 0

19

34

-2

-12 -8

12 12 9 6

-3 -5 -5 -7 -5

-18

3 5


â‚Źurotoernooi cumulatieve stand t/m juni

Naam Eelsing. Leo Peer. Magda van Otte. Bram Cowan. Dennis Elden. Gerda van Boer. Jan de Cramer. Jeannette Hammen. Elly Bleekrode. Peter Pontillo. Vittorio Elden. Cor van Ploeger. Anja Wijk. Carla van Bakker. Willie Posthuma. Frans Eelsing. Gees Helsloot. Jos Posthuma. Marian Boer. Loes Bleekrode. Els Henricks. Trees Veldt Sr. Nico Meijer. Theo Vogelaar-Slot. Lida Verhoef. Jan Helsloot. Vera Bezoen. Dien Otte. Minke Giordani. Rita Reeper. Eddy de Boncey. Sheila Reimerink. Cees Oijen. Atie van Staffhorst. Daan Verhulst. Lina Loman. Co Koelewijn. Margaret Dennenbroek. Guido Philips. Eddy Essen. Dick van Henneman. Doris Oijen. George van Verhoef. Thomas Kraaijenhof. Steven Groenewoud. Elly vh Verhoef. Bianca Koopmanschap. Piet Rijn. Liesbeth van Verbrugge. Jopie Reinders. Francien

Totvoor Tottegen Totsaldo Totwinst 174 0 60 12 170 116 54 12 167 138 29 11 147 77 70 11 196 155 41 10 195 170 25 10 187 167 20 10 173 202 -29 9 171 185 -14 9 164 145 19 8 112 84 28 8 166 202 -36 7 130 112 18 7 124 107 17 7 101 62 39 7 136 159 -23 6 103 71 32 6 84 89 -5 6 149 168 -19 5 143 179 -36 5 127 134 -7 5 94 86 8 5 88 84 4 5 81 92 -11 5 75 36 39 5 128 175 -47 4 121 170 -49 4 110 114 -4 4 93 130 -37 4 90 98 -8 4 86 98 -12 4 81 93 -12 3 58 55 3 3 39 13 26 3 39 13 26 3 87 111 -24 2 78 136 -58 2 33 25 8 2 29 31 -2 2 56 74 -18 1 48 69 -21 1 40 67 -27 1 34 37 -3 1 29 28 1 1 15 29 -14 1 15 35 -20 1 13 3 10 1 22 39 -17 0 20 39 -19 0 18 39 -21 0

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Profile for Jeu Bulderbaan

Boelspriet 223  

Boelspriet 223  

Advertisement