Page 1

30e jaargang - nummer 210

BOELSPRIET


JBV Bulderbaan

Nieuwjaarsbijeenkomst op

zaterdag 5 januari 2013 U bent met partner en gezinsleden van harte welkom vanaf 13.30 uur. Ook dit jaar bestaat weer gelegenheid om - ijs en weder dienende een boultje uit te gooien!

3


Het bestuur van JBV Bulderbaan wenst alle leden en een gezond en voorspoedig 2013 toe.

4


e

30 Jaargang - nummer 210

december 2012

In dit nummer

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.bulderbaan.nl Bestuur

3+4

Uitnodiging en wensen

5

Colofon

7+9

Bestuurspraet

11

Varia 3x

12+13

Een geschiedenisles

15 - 21 Hoezo met pensioen? 23

Familie-Fundag

24+25

Van de Technische Commissie

27

Verslag Jules le Noirtoernooi

Verenigingssecretariaat

28+29

Verslag EK nVrouwen en Jeugd te Gent (B)

Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.bulderbaan.nl

30 + 31 Verslagen Eurotoernooien

Guido Dennenbroek Bram Otte Frans Posthuma Andries Wijand Freek Vogelaar

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken

33

34 + 35 Verslag Veendorptoernooi

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Freek Vogelaar Jos Helsloot

36 – 38 Uitslaglijsten Tel. 0644652561 Tel. 0619354281 Tel. 0206437943

Kopij Boelspriet 211

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Bram Otte

Verslag Spek&Bonentoernooi

Bij voorkeur in WORD zonder opmaak als bijlage per d.martron@orange.nl promotie.bulderbaan@gmail.com secretaris.bulderbaan@gmail.com

e-mail vóór 28 januari 2013 aanleveren bij:

Tel. 0206451883

d.martron@online.nl

Lief en Leed Marian Posthuma

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 Freek en Lida Vogelaar Tel. 0619354281 Anja Ploeger; Jeannette Cramer; Minke Otte; Marian Posthuma

Dorine Martron

Bank ING rek.nr. 5036931 / IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

promotie.bulderbaan@gmail.com

Speeltijden Maandagavond, woensdagavond: vanaf 19.00 Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Peter Bleekrode

Speelterrein Broersepark; ingang Molenweg te Amstelveen.

secretaris.bulderbaan@gmail.com

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.”

Bondsbureau Bram Otte

Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

Omslagfoto:

Trainen onder leiding van coach Rajen Koebeer werd hard werken.

5


Het jaar uit ………

Bestuurlijke zaken In herinnering Ankie Werner-Vos

December is de maand waarin je denkt “goh, ..wéér snel omgegaan dit jaar….!”. Het is de maand waarin je de hoogtepunten van het jaar viert en nog even stilstaat bij de minder florissante momenten. Voor de ijsheiligen onder ons betekent het boulen in een bijzondere (witte?) sfeer in ons park. Anderen – waaronder ikzelf – zoeken lieverhet comfort op van de hallen binnen onze afdeling.

Een enigszins ‘stille’ activiteit die wij al vele jaren als vereniging faciliteren is de herdenking die de Stichting Herdenking Gevallenen in NederlandsIndië elk jaar op 14 augustus organiseert bij het Indiëmonument nabij ons speelveld. Al die jaren heb ik namens ons bestuur, samen met de vertegenwoordiger van onze kantinecommissie, vooraf overleg gehad met de voorzitter of secretaris van het stichtingsbestuur over de gang van zaken voorafgaand en na afloop van deze plechtigheid. Sinds 2005 was dat een zowel plezierig als nuttig overleg met Ankie Werner-Vos als secretaris en sinds begin 2012 als voorzitter van de Stichting. Ook dit jaar tijdens de herdenking op 14 augustus verliep alles weer vlekkeloos dank zij de goede afspraken die wij vooraf hadden gemaakt tijdens een uiterst plezierig gesprek waarin ook meer persoonlijke gebeurtenissen in haar leven ter sprake kwamen.

Het is ook weer de tijd waar je voornemens voor het komende jaar gaat maken, of besluit het leven te nemen zoals het komt. Als je net zoals dit jaar weer voorgoed afscheid moet nemen van enkele leden, dan is het in ieder geval waard om je bewust te zijn van het leven en zoveel mogelijk momenten te creëren om ervan van te genieten. Dat geldt ook als je onze sport beoefend, ook al speel je op het scherpst van de snede je competitiepartijtje, vergeet niet dat je dit vooral doet om er plezier aan te beleven. Maar daar heb ik al eerder in deze columns aan gerefereerd. Voor wat betreft de toekomst van onze verenging in het park is de situatie op dit moment niet echt helder. Zodra wij hier meer over weten zullen wij dat uiteraard met jullie delen. Voorlopig dus op vertrouwde (en onbetrouwbare) grond doorgaan. Rest mij iedereen te bedanken die zich ook dit jaar weer heeft ingezet voor onze vereniging. Voor alle leden en hun dierbaren mijn wensen en die van het bestuur: prettige kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar 2013 Guido Dennenbroek

Rond 20 november belde Ankie Werner mij op over een fakturatiekwestie die zij was tegengekomen bij het “opruimen van zaken die op de Stichting betrekking hadden” zoals zij het uitdrukte. Reden daarvan was, zo gaf zij heel direct aan, dat zij er ‘binnenkort niet meer zou zijn’ en legde vervolgens uit dat zij kort voor dit gesprek geheel onverwacht was geconfronteerd met de onvermijdelijke afloop – op zéér korte termijn – van haar leven door een ernstige ziekte. Er viel nog veel te regelen, maar voor een nieuwe voorzitter had zij al gezorgd, vertelde zij in het verdere gesprek, waarin ik ook afscheid van haar heb kunnen nemen. Op 3 december is Ankie Werner-Vos overleden. Zij was al bezig met de voorbereidingen voor de herdenking in 2013. Ankie mocht maar 62 jaar worden. Zij was een markante persoonlijkheid die wij graag in onze herinneringen willen opnemen. BO 

7


Mutaties ledenbestand In het vorige nummer van Boelspriet gaven we in deze Bestuurscolumn al een overzicht met foto’s van de laatst aangemelde leden. Gelukkig bleef het niet bij die aanmeldingen en kwamen er nog meer Amstelveners met belangstelling op onze sport af of werden door andere leden aangemoedigd en binnengehaald. Deze laatste activiteit is dit jaar erg effectief gebleken en wordt door het bestuur in het bijzonder aanbevolen als beproefd middel voor ledenwerving. Zegt het voort! In het laatste kwartaal van dit jaar mochten wij dus Jaap Rijk (helaas nog geen foto), Cees Reimerink, Loes Schoenmaker en Elly Hammen verwelkomen.

We hebben ‘slechts’ vier echte bedankjes gehad gedurende het lopende en – zoals gebruikelijk – aan het eind van het verenigingsjaar. Jaco de Haan gaf aan zijn 2e lidmaatschappen (clublicenties) bij meerdere verenigingen in te beperken tot één Wedstrijdlicentie. Marian Bouma, Jos Karsdorp en Truus Roosdorp moesten helaas om gezondheidsredenen na vele jaren lidmaatschap definitief afhaken. Truus verblijft nog altijd in Het Zonnehuis en zal volgens echtgenoot Harry Roosdorp naar verwachting niet meer zodanig herstellen dat zij het petanque weer kan oppakken. Akelig om op deze manier afscheid te moeten nemen van onze sympathieke Truus. Droevig genoeg moesten we in 2012 ook op andere wijze afscheid nemen van leden. In maart van Marijke van Halm, in mei van Machteld Voogd en een maand later overleed Piet van Pol onverwacht in zijn slaap. Van PC Lijnden kwam Willem Hoekman terug naar Bulderbaan om bij ons met een Wedstrijdlicentie uit te komen. Andere mutaties hadden betrekking op administratieve wijzigingen: een zevental leden vroeg overschrijving aan van hun Wedstrijdlicentie naar de Clubkaart.

Meer statistieken

Cees Reimerink

Het ledenaantal staat bij afsluiting van dit jaar nu op 86 waarvan 36 vrouwen (dames) en 50 mannen (heren). Van deze 86 licentiehouders is de verdeling nu 46 C(lub)licenties en 40 W(edstrijd)licenties. Het zal niet verbazen dat van het actuele ledenbestand voorzitter (en oprichter (1980) Guido Dennenbroek het langst lid is van JBV Bulderbaan, gevolgd door respectievelijk Andries Wijand (1988), Frans van den Broek (1989), Frans Posthuma en Wim Smit(1990), Joop van Leeuwen en Lous Foederer (1991), Nico Veldt Sr en Jr, en Henk Koerselman(1992). Margaret Koelewijn. Leo Eelsing en ondergetekende (1993) zijn volgend jaar 20 jaar lid. Dat wil niet zeggen dat het ook de oudste leden in leeftijd zijn. Die lijst wordt aangevoerd door Joop van Leeuwen (91) de ook nu nog in de sneeuw spelende Riek Gouw(89) en even oude Nico Meerman, Wim Smit(86), Henk van Andel en Henk Koerselman(84), Doris Henneman(83) en nog vijf tachtigers. Dan hebben we 24 leden tussen de 80–70 jaar; vijfentwintig tussen 70–60; twaalf van 60–50 en tien onder de 50 jaar.

Loes Schoenmaker

Contributie Zowel de licentiekosten (af te dragen aan de bond) als de clubcontributie moesten aangepast worden met een relatief geringe verhoging. De contributiefacturen zijn medio december verzonden. U wordt vriendelijk verzocht deze te voldoen vóór 1 februari 2013.

Kantinekaart De waarde en indeling van de kantinekaart (was € 7,00) die beschikbaar is voor leden die voorkeur hebben voor consumptiebetaling via de kaart, is aangepast tot een waarde van € 10,00 en indeling zonder de waarde van 5 eurocent. Enkele oude kaarten worden eerst opgemaakt, waarna de nieuwe waarde automatisch ingevoerd wordt. Elly Hammen

Bram Otte (secr.)

9


Wijnkoperij Bloem in top 3 Amstelveen – Wijnkoperij Henri Bloem – al jaren lang trouwe adverteerder in ons clubblad – heeft zilver gewonnen tijdens de Winterproeverij van wijntijdschrift Perswijn en behoort daarmee tot de top 3 van de beste wijnwinkels 2013. Wijnhandel Sauter uit Maastricht werd eerste. Henri Bloem Amstelveen won ook al in 2011 de tweede plaats. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door wijntijdschrift Perswijn om wijnspeciaalzaken in het algemeen en hun aanbod meer in het bijzonder voor het voetlicht te brengen.

vlnr :Peter Bruijgom, eigenaar Thijs Jacobs, fulltime medewerker Syts Sytsema, parttime medewerker

Bij verschillende gelegenheden waren dit genoteerde kreten van verbazing, ergernis of vreugde: • • • • • • • • • • • • • • •

Naar het licht toe lukt het veel beter….. Altijd die steentjes…. Mijn ballen zaten in het verkeerde spoor…. Oh, waren die steentjes maar eens glad….! Goh de grond is wel zacht, zou het daar aan liggen? Ik speel toch het liefst naar het licht toe ! In het kuiltje komt ie tot rust. Ik zie niets, ik heb mijn zonnebril nog op ! Gelukkig regent het, dan glijden ze beter ! Oooooooooooh !!! Hij rolt weg !!!!!????!!!! Waarom schiet ik altijd eerst mijn eigen bal weg ! Deze keer heeft links duidelijk mijn voorkeur. Hé, mijn ballen zijn doof ! Vijf punten erbij ! M’n tellertje slaat op hol ! De cirkel is te klein ! Moet ik m’n schoenen soms uitdoen ?

Vijf regels voor het leven 1. Met geld kan je geen geluk kopen, maar het is gewoon comfortabeler om te janken in een Mercedes dan op een fiets. 2. Vergeef je vijanden, maar onthoudt wél hun naam. 3. Biedt hulp als iemand in problemen zit en ze zullen zich jou herinneren als ze weer in de problemen zitten. 4. Veel mensen leven nog om de simpele reden dat het illegaal is om ze dood te schieten. 5. Alcohol lost geen problemen op. Maar langs de andere kant: melk doet dat ook niet. G.E.

11


Een geschiedenisles Ongeveer honderd jaar geleden ontstond petanque in het Zuidfranse kustplaatsje La Ciotat, vlakbij Marseille. Deze ontstaansgeschiedenis (die eigenlijk bij iedere bouler bekend dient te zijn) is op zich al de moeite van het vertellen waard, maar daar gaat dit stukje niet over. Ik wil het hebben over de geschiedenis van het materiaal, de ballen oftewel: de boules. Petanque is de jongste loot aan de grote familieboom van jeux de boules. “La boule lyonnaise”, sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw ‘sportboules’ genoemd, bijvoorbeeld werd en wordt gespeeld met grotere boules, met een diameter van 90 tot 110 mm en een gewicht tot 1200 gram. Petanque echter is ontstaan uit een andere variant, het ‘Jeu provençal’ (ook wel ‘La longue’ - foto rechts ), dat wordt gespeeld met boules van dezelfde afmetingen en gewicht als bij petanque. Deze varianten werden, nog voor het ontstaan van het petanque, gespeeld met houten boules gemaakt van harde houtsoorten als buxus. De spelers versterkten en verzwaarden hun boules door er op plekken spijkers in te e slaan. Vanaf halverwege de 19 eeuw werd dit nog veel makkelijker en goedkoper om te doen, toen het mogelijk werd om spijkers op grote schaal machinaal te vervaardigen, terwijl voor die tijd alle spijkers stuk voor stuk handmatig gesmeed moesten worden. En zo ontstonden de “boules cloutées” – houten boules, volledig bedekt met spijkers en daardoor met een metalen buitenkant, die kleinschalig in Frankrijk werden gefabriceerd. In de Provence – bijvoorbeeld in het dorpje Aiguines, befaamd om zijn houtdraaiers - werd het hout van de buxus(wortel) verzameld en een aantal jaar bewaard en gedroogd. De stukken hout zonder barsten werden gedraaid en geschuurd tot zo rond mogelijke ballen. In sommige plaatsen, zoals in Aiguines, was het inslaan van de spijkers, “ferrage” genoemd, voorbehouden aan vrouwen. Een ervaren kracht kon wel acht tot tien boules per dag vervaardigen. Met gebruik van spijkers van verschillend metaal (staal, koper, brons), van verschillende vormen van de spijkerkop en van verschillende kleuren werden de boules versierd worden met nummers, banden, patronen, met figuren als sterren, bloemen en hartjes, en bijvoorbeeld met de initialen van de speler. Hiermee werden in die tijd al boules gepersonaliseerd! Tegenwoordig tref je deze prachtige boules nog wel eens aan op een brocante (antiekmarkt) of vide-grenier (rommelmarkt) in Zuid-Frankrijk. Een eeuw geleden, ten tijde van het ontstaan van petanque, werd er dus nog niet gespeeld met metalen boules zoals wij die nu kennen. De techniek om een perfect ronde volledig metalen boule te maken, werd pas jaren later, in de jaren twintig van de vorige eeuw ontdekt. Het eerste merk dat deze bronzen boules, toen uit één stuk metaal, op de markt bracht, heette dan ook toepasselijk ”La Boule Intégrale”. In 1925 werden deze boules toegestaan voor competities. Tien jaar later werden alleen nog maar metalen boules toegestaan. 

12


De volledig metalen boules kenden uiteraard een groot aantal voordelen boven de “boules cloutées”. Zij waren veel beter in balans, het werd makkelijker om verschillende gewichten (onafhankelijk van de diameter van de boule) te maken, en massaproductie werd veel eenvoudiger. En zo kwam, ergens rond 1940, aan de productie van die prachtige “boules cloutées” een eind. Nog steeds verschijnen er boules van verschillende merken op de markt waarvan de fabrikant claimt dat ze nóg beter in balans zijn, dat ze nóg harder of juist zachter zijn, en dat ze de speler in staat stellen tot nóg betere resultaten. Misschien is dat wel zo. Maar het zou wel een mooi experiment zijn: ik speel een partijtje tête-a-tête, met mijn e eigen 21 -eeuwse boules, tegen een Franse topspeler met 100 jaar oude “boules cloutées”. Ik ben benieuwd wie er wint, maar ik vrees het ergste… Voor dit stukje heb ik gebruik gemaakt van verschillende bronnen, o.a.http://www.boule-cloutee.de/ . Deze website heeft een tekst in Frans, Duits of Engels en er zijn veel mooie foto’s van “boules cloutées” te vinden. Maar je kunt ook zelf het internet afstruinen, via Google en Google Afbeeldingen natuurlijk. Het prachtig geïllustreerde boek Jeu de Boules van Henk en Anne Martine Reesink beschrijft de geschiedenis van onze sport en van de vele varianten. Het boek besteedt ook uitgebreid aandacht aan de geschiedenis van boules, bollen, bowls en ballen. Dit boek is verkrijgbaar via www.jdcsport.nl .

Waarom is de jeugd zo verpest? •

Sneeuwitje slaapt met zeven gasten tegelijk;

Doornroosje komt de hele nacht haar nest niet uit;

Assepoester komt midden in de nacht thuis;

Roodkapje luistert niet naar haar moeder;

Hans en Grietje vreten andermans huis op;

Tarzan loopt de hele dag in z’n blote kont;

Pinokkio liegt er op los en loopt met een stijve neus;

Toem Poes is stronteigenwijs en Heer Ollie B. Bommel weet alles beter;

Donald Duck is een stalker: hij loopt de hele dag achter Katrien aan;

Dagobvert Duck jaagt alleen maar op geld;

Sjors en Sjimmie halen constant rottigheid uit;

Alladin is de koning der dieven;

Batman rijdt 320 km per uur in zijn Batmobiel.

En met deze figuren brengen we onze (klein)kinderen groot ! Is het dan zo gek dat de jeugd ogenschijnlijk zo a-sociaal is (of wordt) ? Een bezorgde Opa (L) en Oma (G) E. Chris van de Ven

13


‘Hoezo met pensioen’ ? Evenals wij in 2011 in de Pyreneeën hadden gedaan wilden wij ook in 2012 tijdens onze “vakantie” weer iets lichamelijks doen. De al jaren bestaande wens om op wat kleinere campings te gaan helpen om het terrein klaar te maken voor het seizoen, is ons (mij) in 2011 erg goed bevallen. De kunst is natuurlijk om iets te vinden dat vanaf papier aanspreekt, “een controleronde vooraf” is er niet bij! In 2011 werd dat uiteindelijk de Pyreneeën waar wij met groot plezier ca. 7 weken hebben doorgebracht deels werk en deels vakantie, de verslagen daarvan hebt u naar ik hoop in vorige uitgaven van de Boelspriet gelezen. Van oudsher begint weggaan of vakantie na 1 januari van elk jaar weer te kriebelen, ik kan mij dan ook mateloos verheugen met het maken van plannen voor het komende seizoen. Tot en met “oud en nieuw” kan ik mij nog redelijk inhouden, ook als zo medio december de brochure van de SVR (Stichting Vrije Recreatie ofwel de brochure van de organisatie van boeren cq kleine campings) op de deurmat valt. Wat dan wel gebeurt is in stilte doorkijken en zoeken waar mensen worden gevraagd en daar kunnen leuke plaatsen bijzitten. Dit jaar waren dat kleine campings in Portugal en een redelijk groot aantal in Oost Europa: Hongarije, Tsjechië, Slovenië e.d.. Er werden echter ook mensen gevraagd voor een camping in Zuid Spanje. Gelukkig stond erbij vermeld dat de situering “in de middle of nowhere” was en dat er geen elektriciteit of stromend water aanwezig was. Dit ging ons echter nèt iets te ver! Tijdens onze terugreis in 2011 vanuit de Pyreneeën brachten wij ook nog een paar dagen door op een kleine camping van vrienden. Camping “Le Chazal” is een kleine Aire Naturelle, ca. 10 km ten noord-oosten van Brive La Gaillarde. Formeel gelegen in de gemeente St. Hilaire-Peyroux maar feitelijk ligt de camping ruim buiten die dorpskern vlak bij het dorpje Venarsal. Op deze camping hadden wij een paar weken daarvoor, begin mei, ons 45 jarig huwelijk gevierd in bijzijn van kinderen, kleinkinderen en een paar goede vrienden. Toen, al pratend over wat wij eigenlijk al die weken daarvoor hadden gedaan, werd de verzuchting geslaakt: “als jullie volgend jaar weer zoiets willen doen, denk dan ook aan ons”, en zo geschiedde! Nadat wij ons in december 2011 georiënteerd hadden op de verschillende mogelijkheden voor 2012 belden wij eerst met Frankrijk. Verder uitzoeken en informeren was niet nodig: “alsjeblieft kom!” was de kreet en zo geschiedde het opnieuw. Op woensdag 25 april togen wij zuidwaarts via het gehucht Le Brévedent en de gelijknamige camping (weliswaar formeel nog niet open maar als goede bekenden mochten wij daar overnachten). In Normandië komen wij al vele jaren en elke keer worden wij weer verrast door de verrassende omgeving. Uit menig gesprek heb ik opgemaakt dat Normandië qua natuur een beetje vergeleken wordt met Nederland, het zou met name plat zijn. Niets is minder waar, Normandië is heuvelachtig en heeft een uitermate gezonde lucht om door te brengen. Als bekende hoogtepunten hoef ik alleen maar te noemen: Calvados; dus heel veel appelen. Waar je kijkt groeien appelen in vele tientallen soorten. Kaas: Camembert is een heel bekende maar ook de vierkante Pont L’Evèque mag er zijn en dat zijn slechts twee van de vele soorten. Daarnaast kent men veel paardenfokkerijen en daardoor racebanen en veel ruimte waar paarden hun tijd doorbrengen. Normandië is dus speciaal en zeker de moeite waard om eens naar toe te gaan, al was het maar om eens het op ca. 75 km afstand aanwezige Vrijheidsmuseum in Caen te bezoeken. Een prachtig museum dat niet alleen de strijd gedurende WW II langs de Normandische kust laat

15


zien maar heel chronologisch opgebouwd geeft het een overzicht in woord, geluid en beeld van alle oorlogen sinds WW 1. Los van de Castel Camping Le Brévedent stelt het dorpje absoluut niets voor, ondanks het feit dat er een plaatsnaambordje langs de weg staat en er vanaf verschillende punten naar wordt verwezen is het niks. Het enige en aandachttrekkende gebouw is een kerk met een begraafplaats, er wonen zelfs een paar (levende) mensen. De camping is echter een rustoord waar van oudsher ook veel Engelsen komen, Fransen vind je er eigenlijk maar weinig terwijl het eigendom is van een echt Franse familie maar wel met behoorlijk sterke Engelse verbindingen, mede vanuit de 2e wereldoorlog. Het was trouwens best te merken dat de camping nog niet open was voor het publiek, er werd nog hard gewerkt om alle drie sanitairblocs een grote opknapbeurt te geven. Het gevolg was dat er nog geen toilet open was, er op één kraan na nog geen stromend water was en ook het chemisch toilet bleek nog niet te werken maar.... een kniesoor die zich daar aan stoort. De volgende morgen vervolgden wij onze weg richting de Corrèze, opnieuw ca. 600 km te gaan. Behoorlijk veel maar gezien de toestand van de wegen – zowel de Route Nationale als de Autoroute – en het feit dat er nog niet veel toeristen op weg, zijn kun je toch heel goed opschieten. Rond 17:00 uur kwamen wij dan eindelijk aan bij Camping ‘Le Chazal’ en werden wij verwelkomd door drie doorgedraaide honden. Één heel rustige en twee kleine maar zeer luidruchtige schepsels die de volgende morgen alweer vergeten zijn dat ze je vorige dag ook al hebben gezien. Elk moment van de dag betekent dan ook opnieuw een luidruchtig welkom. Gelukkig werden wij ook verwelkomd door een aanzienlijk rustiger echtpaar die wij al een behoorlijk aantal jaren onze vrienden mogen noemen. De camping heeft een behoorlijk hoogteverschil en het is dan ook aan te raden om de caravan middels een tractor rustig naar de standplaats te laten brengen.

Vanaf de plek waar wij de volgende ruim twee maanden zouden staan heb je een prachtig uitzicht naar het Zuid Westen. Aflopend naar het riviertje de Couze, uitmondend in de rivier de Corrèze die op haar beurt via de Vézère in de rivier de Dordogne uitkomt. Verder kijk je richting Venarsal, Ste. Féréole en de westelijke uitlopers van de stad Brive La Gaillarde. Het hele gebied daar is een prachtige voorraadschuur van allerlei heerlijkheden: naast Foie Gras – je

16


vind het wat of helemaal niets – zijn er enorme hoeveelheden kastanjes, walnoten, hazelnoten, vele soorten fruit, kazen enz. enz. die deze omgeving voor menigeen tot een luilekkerland maken. Maar goed de uiteindelijke reden van ons bezoek was helpen de camping klaar te maken voor een nieuw seizoen. De camping zelf beslaat ongeveer ⅓ van het totale terrein dat ca. 4.500 m2 groot is. Het hoogteverschil op het campingdeel is behoorlijk groot waardoor het aantal plaatsen zo-wie-zo al beperkt is, maar de wens was toch al om niet meer dan 15 plaatsen te hebben. Allen voorzien van elektriciteit en een zelf gebouwd sanitairblok dat van alle gemakken voorzien is. Naast het campingdeel zijn er 4 chambres d’hôte in de ruim 200 jaar oude boerderij. Met daarnaast in een zijgebouw (oude stal) nog een Bed & Breakfast met ruimte voor maximaal zes personen. In het begin van dit jaar zijn in een oude, doch geheel gerenoveerde grote stal nog twee groepsappartementen klaar gekomen. Afzonderlijk voor 8 mensen elk, maar ook voor een groep van 16 mensen te huren. Eén derde van het terrein wordt in beslag genomen door deels (fruit)bomen (appels, peren, kiwi’s, vijgen, walnoten -en hazelnoten), en deels door een grote moestuin waar zoveel mogelijk groente verbouwd wordt voor eigen gebruik of verkoop aan campinggasten. Bij de moestuin staan ook veel fruitstruiken (frambozen, rode, witte -en zwarte bessen) en een behoorlijke wijngaard van totaal ca. 150 strekkende meter. Alleen al deze nuchtere opsomming doet vermoeden dat de verzorging van dit alles bijna niet door twee mensen is te doen. Op jongere leeftijd maak je vanuit een ideologisch gevoel nog eenvoudig lange dagen, als je echter wat ouder wordt dan wordt de animo daarvoor steeds kleiner. Hoe klein campings ook zijn, bijna overal moet je dus vaststellen dat het totale onderhoud niet door twee mensen te doen is. In dit geval was door privé omstandigheden het totale onderhoud ook nog een in de knoei gekomen en die opgelopen achterstand loop je niet meer in. Hulp van derden is dan ook onontbeerlijk en daarbij komt dat werken met z’n tweeën veel plezieriger gaat dan altijd in je eentje te moeten buffelen.

Het resterende ⅓ deel wordt in beslag genomen door bomengroei en niet van die kleintjes. De bomen zijn echt groot en met name in de buurt van elektrische draden, die op de Franse manier nog vrijwel allemaal via houten palen door de lucht gaan. In tegenstelling tot Nederland waar vrijwel alles onder de grond ligt. In mei hebben wij mogen mee maken waar weinig of geen

17


onderhoud toe kan leiden. Een boer aan de andere kant van de weg laat zijn bomen regelmatig tot in de hemel groeien o.a. met gevolg dat die dwars door de elektrische draden gaan. Plotseling op een zondag, wij waren op stap, merkten wij na terugkomst dat de stroom was uitgevallen. Na alles zelf gecontroleerd te hebben toch het probleem maar even gemeld. Men had zelf ook al een probleem vastgesteld, veel wind, regen en onweer leiden regelmatig tot storingen in het landelijke Frankrijk dus zo verbaast was men niet. Wel echter toen de rook uit de computer opsteeg en een duidelijke brandgeur naar boven kwam. Om kort te gaan, controle van de schakelkasten liet zien dat er ipv. 220 volt een voltage van 400 op het net stond! Gevolg: behoorlijk wat schade aan doorgebrande schakelaars, stoppen en andere elektrische apparaten, maar de oorzaak was nog niet gevonden. Uiteindelijk op zondagmiddag toch maar de EDF (Electricité De France) gebeld die tot ieders verbazing met een een uur op de stoep stond. Na een rondgang over het eigen en aanpalende terrein werd vastgesteld dat door te hoge bomen van de buren door storm en onweer een kabel was gebroken en over andere draden was geslagen. Vandaar de plotselinge verdubbeling op het net. Met de traagheid van dikke koude stroop wordt je daarna afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij van drie partijen: de eigen, de ‘schuldige’ en de EDF gaan dan in conclaaf en dat kan maanden duren! Toen wij in september terugkwamen liep de zaak nog steeds en vanzelfsprekend werd het opgehouden door de schuldig verklaarde partij die uiteraard e.e.a. bestreed! Door autoperikelen van onze dochter viel na het ‘vakantiewerk’ onze geplande échte vakantie in Noord Italië en Oostenrijk (waar wij elkaar zouden ontmoeten) in het water. Toen wij al over de Alpen Italië waren binnengetrokken (het lijkt Hannibal wel), hoorden wij tot onze spijt dat dochterlief niet zou komen. Het betekende dat wij uiteindelijk met een grote boog begin juli Amstelveen weer binnenreden. De voorlopige afspraak om na het seizoen weer terug te komen op ‘Le Chazal’ stond wel, maar was mede afhankelijk van onze zoon en partner die ergens in september/oktober voor drie jaar naar Brazilië zouden vertrekken. Door allerlei vertragingen met paperassen gebeurde dat ook inderdaad maar omdat ook het visum niet op tijd verstrekt was werd al duidelijk dat zij eind oktober begin november toch terug moesten komen om dat visum persoonlijk af te kunnen halen. Door deze terugkomst werd het voor ons wat eenvoudiger om terug te gaan naar Frankrijk om het werk ‘af te maken’. Zoonlief zou pas terugkomen als ook wij al weer hoog en breed in Amstelveen zouden zijn. Direct na de verjaardag van Els togen wij daarom op 13 september wederom zuidwaarts om met een overnachting op een camping even ten Zuiden van Parijs op 14 september weer aan te komen op onze ’werkstek’. Het is verrassend te zien hoe verschillend de seizoenen kunnen zijn, zeker in een warmere streek als midden Frankrijk. Gingen wij in juni weg vanuit een zeer groene omgeving en ook camping, bij terugkomst nu vonden wij een uitgedroogde natuur en helemaal gele camping. Men had lokaal te lijden gehad van een echte hittegolf die weken had aangehouden. En waarbij de zon het gras maar ook de moestuin echt verbrand had. De luchtband van de bovenzijde van het zwembad was totaal bruin en groen uitgeslagen van de hitte! De tomaten deden het redelijk maar er was zo’n enorm tekort aan regen geweest dat meloenen en druiven – die zowel warmte als water nodig hebben om goed tot wasdom te komen –ver bleven van een normale ontwikkeling. Daar ging ons werk van het voorjaar! Ook de appelen en peren deden het slecht, evenals bij de druiven was dat ook mede de schuld van een slecht voorjaar. Evenals in Nederland was het vroege voorjaar warm, zo warm dat vele fruitbomen en struiken al vroeg in bloei stonden. Deze vroege bloei werd in één klap te niet gedaan toen eind februari begin maart er nog een strenge vorstperiode kwam die veel van de fruitbomen kapot heeft gemaakt. Ook in andere wijngebieden was te horen dat hierdoor de productie veel kleiner was dan normaal, maar dat de kwaliteit er niet direct onder geleden had. Zo ook hier, appels en peren waren er maar mondjesmaat, druiven waren er wel maar veel minder en door een koeler tweede voorjaar na de vorstperiode duurde het veel langer voor dat alles een beetje rijpte en op smaak kwam. Zo konden wij maar een klein deel van de druiven plukken en moest een groot deel – dat nog helemaal groen aan de ranken hing – wachten op meer zon en warmte. Wat wel goed groeide waren de perziken, vijgen en kiwi’s. Gigantische partijen van deze vruchten hingen aan de bomen of kwamen al naar beneden omdat je niet zo snel kon plukken

18


Van alle vruchten wordt of jam gemaakt of ze worden ingemaakt om er later lekkere likeuren van te maken! Ook de walnoten en hazelnoten hadden te lijden gehad van het wisselvallige voorjaar zodat ook daar de oogst geringer was als voorgaande jaren. Massa’s walnoten vallen normaal op je hoofd van de notenbomen die veel langs de weg staan (los van de speciale aanplant van notenbomen), Els heeft toch nog bakken vol walnoten kunnen rapen die nu te drogen liggen om volgend jaar met smaak gegeten te kunnen worden. Ook tamme kastanjes vind je veel langs de weg en er is een periode dat je op de weg over een bed van gevallen kastanjes rijdt omdat ze doodeenvoudig niet snel genoeg geraapt kunnen worden. Het is ons echter wel duidelijk geworden waarom die hoek van de Limousin veelal de culinaire hoek van Frankrijk genoemd wordt, als je op zaterdag naar de markt in Brive gaat dan kun je je daar verlustigen aan alles wat er in de omgeving groeit en bloeit en dan wordt ook duidelijk waarom die markt een van de bekendste van Frankrijk is. Medio oktober, ondanks dat er nog veel te doen was, vertrokken wij toch weer huiswaarts, de Jeu de Boules wintercompetities kwamen er weer aan en dus riepen andere verplichtingen ons. Ook dit jaar was het weer een leuke en lekkere ervaring; het is een feest om de hele dag buiten bezig te zijn, daarmee andere mensen te kunnen helpen, lekker te kunnen eten en drinken en genieten van elkaars gezelschap. Tijdens onze twee periodes in Frankrijk hebben wij slechts één keer de boules opgepakt voor een partijtje tegen elkaar. Meestal zijn er wel toernooien en daar hebben wij ook wel naar uitgekeken maar niets.....! Tot de dag vóór ons vertrek en toen hebben wij echter maar verstek laten gaan. Tijdens onze tweede verblijf zijn wij op zoek gegaan naar de boulebaan in Brive. Na enig zoeken bleek die te liggen achter het prachtige rugbystadion. Daar was zowel een bouledrome interieur en exterieur maar van spelen is het niet gekomen. Voor 2013 zijn er nog geen plannen gemaakt, de tijd zal leren waar wij dan naar toe zullen trekken! Peter Bleekrode

21


“Voor kerels, die weer bij een ECHTE herenkapper geknipt willen worden”. Volgens afspraak, dus NOOIT wachten!

En je eerste winst: VRIJ parkeren voor de deur en € 10,50 korting op de eerste behandeling.

Ter kennismaking een complete behandeling voor slechts €15,-Wel even vermelden bij het maken van de afspraak dat het om de kennismakingsaanbieding gaat. Bezoek vooraf onze website. Dan voel je je vast een beetje thuis. Ga dus naar www.styles.nl

Ron Haamel, Populierenlaan 137, 1185 SH Amstelveen 020-641 29 66

Van harte gefeliciteerd januari 2013 Eddy de Reeper Tineke Pieksma Lina Verhulst Peter Bleekrode Willem Hoekman Rob van der Meer Marco Santana Lous Foederer

01/01 04/01 09/01 13/01 15/01 21/01 22/01 25/01

maart 2013 Dorine Martron Frans vd Broek Toos Dekker Nico Veldt Sr. Elly Hammen-Drieman Marianne Santana

10/03 19/03 21/03 25/03 27/03 30/03

februari 2013 Loes Schoenmaker Jaap Rijk Willie Bakker Jeannette Cramer Piet Koopmanschap Loes de Boer-de Vries

01/02 02/02 05/02 15/02 18/02 28/02


Familie Wiersma

14 oktober 2012

Onze jaarlijkse zoektocht naar een invulling voor een leuke familiedag bracht ons dit jaar naar Jeu de Boules Vereniging Bulderbaan. Jeu de Boules dat bij ons in de familie staat voor gezelligheid, saamhorigheid en goede herinneringen aan onze gezamenlijke vakanties in Frankrijk. Na wat heen en weer gebel met secretaris Bram Otte en een bezoekje tijdens een van de speelavonden was het voor ons duidelijk. We hadden een toplocatie gevonden en een leuke groep mensen die ons tijdens de gekozen zondagmiddag 14 oktober konden bijstaan. Waar we alleen geen specifieke rekening mee hielden was een zeer regenachtige dag. De voorspellingen deden wel het slechtste vermoeden maar de bemoedigen woorden van Bram dat in Amstelveen slecht weer snel overtrekt haalde ons over de boel toch niet af te blazen. Met bakken viel het de bewuste zondagochtend uit de hemel. Onophoudelijk. Dit bleef zelfs doorgaan in het begin van de middag. De plaatsen onder partytenten en de luifels en de warme kantine zouden deze middag druk bezocht gaan worden. En het spelen met paraplu’s in de ene hand en ballen in de andere konden wel eens een hele nieuwe dimensie geven aan het spel. Wij zijn namelijk gewend het spelletje te spelen in een zwembroek op een lekker warm plein in Zuid Frankrijk. Gelukkig hebben we een familie die zich niet neerlegt bij een beetje (boule) regen. Geen enkele afzegging, dus kon onze eigen ingedeelde competitie van start met 3 poules van 6 teams. De teams waren samengesteld uit jong, volwassen en 60+ en alle gezinnen dwars door elkaar. Spelers in de drie poules waren herkenbaar aan de uitgedeelde petjes: rood, blauw en geel. En er werd op tijd gespeeld: per ronde 15 minuten zodat er steeds drie partijen tussen de plassen op het veld speelden. Hierdoor was er tussen die partijen door alle tijd om elkaars belevingen van het afgelopen jaar te vertellen en de wedstrijden met Franse passie te spelen. De ondersteuning van Bram en de dames achter de bar hielp daar perfect bij. Gelukkig bracht de dag ook droge momenten waardoor de echte boulers in onze familie de glooiingen van de baan aftastend, door de knietjes, de ballen op minuscule afstand van de cochonnet konden leggen. En zelfs moest zo nu en dan de echte meetapparatuur te voorschijn gehaald worden bij discussies wie het dichtst bij het ‘but’ lag, Discussies die tijdens een regenbui snel en zonder probleem werden opgelost met de aloude meettechniek: handen en voeten. Dit alles eindigde in een mooie finale tussen de drie groepswinnaars waarbij het tot aan de laatste bal spannend bleef welk team zich Jeu de Boules Champion Plus Humide 2012 mochten noemen. Een mooie huldiging, groepsfoto en een naborrel bracht deze dag uiteindelijk toch weer tot een voor ons onvergetelijke dag. Mede ingegeven door de prachtige locatie waar we deze familiedag hebben kunnen houden en de vriendelijkheid en gastvrijheid van de vrijwilligers van de Bulderbaan. Namens de gehele familie: merci beaucoup. Ronny Borgsteede

23


Van de Technische Commissie Winter Competitie Doubletten (WCD) 2012

Clubkampioenschappen Dit jaar is het (doubletten) clubkampioenschap gespeeld over twee dagen. De eerste dag werden vijf partijen voorgeloot gespeeld en werden de zes hoogst geëindigde teams geplaatst voor de finaledag. Op de finaledag werden door de finalisten weer vijf partijen gespeeld tegen alle andere finalisten. Ook werd voor het eerst sinds lange tijd op de finaledag een tireer- en pointeerkampioenschap gehouden. Deze werden in het tijdschema tussen de wedstrijden voor het clubkampioenschap doubletten in gepland. Jammer genoeg werden toch twee partijen voor het clubkampioenschap doubletten al gespeeld tegelijkertijd met de op dat moment geplande kwartfinale van het tireren en pointeren. Dit leidde tot irritatie bij een aantal spelers omdat de laatste partijen nu niet tegelijkertijd werden gespeeld. Erg jammer, dit was niet nodig geweest. De prijzen van alle drie de kampioenschappen zijn uiteindelijk als volgt verdeeld:

In deze wintercompetitie spelen we dit jaar met zeven teams in de zondagcompetitie. Op het moment van schrijven is er nog één speeldag te gaan en is de sitatuatie van de teams als volgt: 1e klasse Guido en Wesley Dennenbroek: - 9e plaats 2e klasse Paco Santana en Chris van de Ven: - 4e plaats Freek Vogelaar en Lina Verhulst: - 6e plaats 3e klasse Han van Leeuwen en Andries Wijand: - 7e plaats 4e klasse Peter Bleekrode en Jeannette Cramer: 6e plaats Jan en Bianca Verhoef: - 9e plaats 5e klasse Bram en Minke Otte: - 7e plaats. Er zijn geen teams die zich op dit moment in direct degradatiegevaar bevinden. Bij goede resultaten op de laatste speeldag (16 december) zijn er nog wel kansen op promotie.

Clubkampioenschap doubletten: 1e: Freek Vogelaar - Jos Helsloot met 4xwinst

2e: Jan en Bianca Verhoef met 3xwinst

24


BB-4 Thomas Verhoef - Tineke Verhoef Peter Bleekrode BB-5 Leo Eeelsing – Gees Eelsing – Bianca Verhoef.

3e: Dorine Martron - Andries Wijand met 2xwinst

De definitieve indeling is nog niet bekend, die wordt half december gepubliceerd op de website van de afdeling: www.njbb09.nl Speeldata zijn: 13 januari, 10 februari, 10 maart.

Verenigingsteamcompetitie 2012/2013 Bulderbaan speelt deze competitie in dit winterseizoen met drie teams. 2 e klasse : BB-1 Guido Dennenbroek, Wesley Dennenbroek, Dorine Martron, Han van Leeuwen, Freek Vogelaar, Frans en Marian Posthuma en Lina Verhulst. Dit team heeft de eerste 2 speeldagen respectiee velijk 3-4 en 5-2 gespeeld en staat gedeeld 3 .

Club kampioenschap Pointeren 1e: Jan de Boer 2e: Andries Wijand 3e: Chris van de Ven

3 e klasse A BB-2 Chris van de Ven, Thomas Verhoef, Tineke Verhoef, Jan Verhoef, Bianca Verhoef en Peter Bleekrode. Dit team heeft de eerste 2 dagen 3-4 en 4-2 gee speeld en staat gedeeld 1 plaats.

Clubkampioenschap Tireren 1e: Dorine Martron 2e: Jan de Boer 3e: Cor van Elden

3 e klasse B

(vlnr: kampioenen pointeren, doubletten en tireren)

BB-3 Gees en Leo Eelsing, Denis Cowan, Jan Snoek, Anja Ploeger en Margaret Koelewijn. Dit team heeft de eerste 2 dagen 2-5 en 4-3 gee speeld en staat nu op de 2 plaats. Er zijn nog vijf speeldagen te gaan, dus deze tussenstanden zeggen nog weinig over het eindresultaat, maar wél dat alle teams redelijk tot goed zijn begonn

Nationale competitie aanmelden De Nationale competitie voor tripletten wordt komend voorjaar gespeeld op de volgende dagen. Zondag 3 April, 17 April, 15 Mei en 5 Juni. De reservedag is zondag 12 Juni. In 2010 hebben we met 5 teams meegedaan aan de NC. Zowel de bestaande teams als nieuwe teams graag voor 23 Januari melden bij uw wedstrijdsecretaris Andries Wijand. Wellicht kunnen we dit jaar het aantal teams wat uitbreiden.

Jokercompetitie In november is weer begonnen met de Jokercompetitie, de avonden worden goed bezocht, behalve op die enige regenachtige avond dat er maar 15 mensen waren. De 1e periode is gewonnen door Loes de Boer, die in de tussenstand op de voet wordt gevolgd door Leo Eelsing en Dorine Martron.

Open toernooien 2013 De speeldagen voor alle Bulderbaan-toernooien in 2013 met open inschrijving voor doublettenteams met W-licentiehouders zijn bekend en vastgelegd. De aanvangstijd voor deze toernooien is 10.30 uur. Voor leden van JBV Bulderbaan staat inschrijving met een C-licentie eveneens open. Zondag 21 April Dikkerttoernooi Zondag 14 Juli (ATP) Broerseparktoernooi Zondag 29 Septemb. Veendorptoernooi De interne toernooikalender wordt gepubliceerd in de volgende Boelspriet (nr. 211) De leden van de Technische Commissie wensen u een prettig kerstfeest en een gezond en eensuccesvol 2013. Andries Wijand

Wintercompetitie Tripletten Deze winter gaat Bulderbaan met vijf teams meedoen aan de WinterCompetitie Tripletten (WCT) in de afdeling. Alle vijf teams spelen in de competitie op zondagen. BB-1 Guido Dennenbroek - Freek Vogelaar - Lina Verhulst BB-2 Paco Santana - Chris van de Ven - Peter Feenstra BB-3 Han van Leeuwen – Wesley Dennenbroek – Dorine Martron

25


Jules le Noir Toernooi 2012 De kalender geeft aan: ‘8 september’ en het door onvoorziene omstandigheden uitgestelde jaarlijkse Jules le Noir toernooi stond op het programma. In ‘hoogzomerse kledij’ waren 26 leden naar het Broersepark gekomen om daar van een wonderschone zomerse dag te genieten tijdens een potje ‘Jeu de Boules’. Dat ‘potje’ werden er vier! Vier partijen die in prachtig weer zorgden voor een uiterst plezierige stemming. Géén vermoeidheid en als dat er wel was dan werd het weggewuifd, ‘lekker weer en dan lekker buiten’ was de reactie. Omlijst met lekkere hapjes (dank aan Freek en Jos), een goede organisatie (dank aan Freek en Jos) en een mooie prijzentafel (dank aan Freek), werd vanaf 12:00 uur tot ca. 16:30 uur strijd geleverd om uiteindelijk te komen tot een uitslag waar iedereen vrede mee moest hebben. Of je nu een gerenommeerde (ervaren) speler bent of niet, het is elke keer weer een verrassing wie van de deelnemers alle partijen goed doorkomt. Het is natuurlijk altijd afhankelijk mét wie je door loting samenspeelt en vanzelfsprekend tégen wie je speelt. Daarnaast geldt ook nog als belangrijk ‘heb je de keuze van het speelveld’ of ben je overgeleverd aan de nukken van de tegenpartij. Natuurlijk zal er gezegd worden ‘je moet overal kunnen spelen’ en misschien is dat ook wel zo. Het blijft echter een feit dat niet elk deeltje van ons speelveld door iedereen als prettig wordt ervaren. Dat Bram Otte op basis van 4 gewonnen partijen maar met een beter saldo (+26) op de eerste plaats eindigde wekte op zich geen verbazing. Dat Minke Otte tweede werd, ook met vier gewonnen partijen (+23) deed vermoeden dat hier familieafspraken waren gemaakt.

27

Daarnaast eindigde Thomas Verhoef, ook met vier gewonnen partijen (+17) als derde. Jan Verhoef eindigde met nul gewonnen partijen op de laatste plaats en mocht de aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen. Jan, nu maar goed verder trainen, niet verzaken en elke maandagavond je beste beentje voorzetten! De rest van de uitslag en daarbij uw eigen positie, vind u elders in de Boelspriet. Peter Bleekrode


Europees Kampioenschap Vrouwen en Jeugd 2012 Nog niet zo lang geleden, om precies te zijn in het weekend van 2 tot en met 4 november zijn in het Belgische Gent de Europese Kampioenschappen Petanque voor vrouwen en jeugd gespeeld. Het team van de Nederlandse dames bestond uit Marina Blom, Katy Bosch, Frances van Dongen en Ilse Smits. De jeugd was aanwezig in de personenen van Rick van Lier, Romulo van Stockum, Milan Saunier en Lieke van der Voort. Andries en ik hadden zin om daar te gaan kijken naar de verrichtingen van onze landgenoten en boekten een hotelletje. Op de voorafgaande donderdagmiddag zijn we op de trein gestapt en ’s avonds tegen zeven uur kwamen we in Gent aan, waar we eerst de kou trotseerden op de halte van de bus die ons naar het hotel zou brengen. Daarna zijn we gaan eten in het Restaurant du Theatre en nog even het centrum van Gent verkend. Dat overigens helemaal uitgestorven was omdat het die dag Allerzielen was, een hoogtijdag uit de westerse roomskatholieke traditie waarbij de overledenen worden herdacht. Op vrijdag 2 november begon al vroeg de strijd om het Europees kampioenschap precisieschieten voor de dames in de Topsporthal Vlaanderen. Vanaf ons hotel op ruim een kwartiertje rijden met de bus. Toen we rond tien uur, half elf aankwamen was landgenote Marina Blom al aan de beurt geweest en had niet geweldig hoog gescoord. De volgende mogelijkheid om voor Nederland te supporteren was de jeugdpartij tripletten met als tegenstander België. Deze partij speelde tegelijkertijd met de eerste wedstrijd van onze vrouwen. De jeugd won tegen België nét niet: het werd 11-13. Maar de drie volgende partijen werden wél op ruime afstand gewonnen: 13-0 tegen Ierland, 13-2 tegen Tsjechië en 13-5 tegen Israël.

Rick van Lier wint zilver op het EK Jeugd 2012 Ondertussen had bij de jeugd Rick van Lier, samen met Romulo van Stockum in 2011 winnaar van ons Veendorptoernooi, op vrijdag de volgende ronde gehaald voor het Europees kampioenschap precisieschieten door 36 punten te schieten. Daarmee werd hij vierde in de eerste ronde en plaatste zich daarmee direct bij de laatste acht. Rick (16), uit Oldehove en spelend voor Groningse Petanque Club Près le But, moest op zondag dus verder in de achtste finale met als eerste tegenstander Spanje. Dit werd een échte thriller: eerst werd Rick op achterstand geschoten maar kon toch teruggekomen en ging er vervolgens overheen om te winnen met één punt in zijn voordeel! Vervolgens kwam hij nu in de halve finale Zwitserland tegen en deze jongen was niet zo trefzeker als de Spaanse tegenstander. Rick begon telkens met een carreau en kon dan ook voortdurend zijn voorsprong vast houden. Tegelijkertijd won naast hem de jonge Pavel Pieprzyck uit Polen van de Franse deelnemer en dus was de finale bekend: Nederland - Polen. In deze finale schoten beide spelers minder als in hun voorafgaande partijen en de Pool Pieprzyk won uiteindelijk het goud en stond Van Lier op het podium met de zilveren plak. 

28


De dames intussen hadden verder wisselend succes. Hierbij moet ik even noemen de zenuwslopende partij tegen Wit-Rusland die redelijk gemakkelijk gewonnen leek te gaan worden. Maar bij de stand 12-1 kwamen de Belarussen puntje voor puntje terug gekrabbeld tot notabene 12-12 waarna Nederland uiteindelijk toesloeg. In de Coupe du Monde verloren ze van zowel Denemarken als Spanje, waardoor ze de kwartfinale niet haalden. Op de slot(zon)dag kwamen ze dan ook niet meer in de baan terug. Het triplette-jeugdteam kwam nog wel in de kwartfinale in actie, maar werd daar uitgeschakeld door België-2 en haalde daardoor de gedeelde vijfde plek. Belgie-2 stoomde vervolgens door naar de finale van het jeugdtoernooi en moest daar de eer aan het oppermachtige Frankrijk laten De Europees kampioen 2012 had een ventje van 13 jaar – Dylan Djukic (foto rechts) – als tireur opgesteld. Hij heeft een onvergetelijke indruk op alle aanwezigen achtergelaten. Hij stond te schieten als een ervaren crack en miste maar heel Het EK petanque voor jeugd en weinig schoten. Zonder hem was Frankrijk’s jeugdteam vrouwen wordt eens in de twee jaar geen Europees kampioen geworden. gehouden. Volgend jaar is het WK In ieder geval heeft de Nederlandse jeugd laten zien in Montauban Frankrijk op 28 dat ze meetellen op Europees niveau qua ‘jeu de augustus. 31 landen namen deel boules’ (petanque) aan het EK. 31 teams bij de dames Voor de volledigheid: Frankrijk won ook de Europese en 25 teams jeugd. België als titel bij de vrouwen. Zij trokken de winst in de finale organisator mocht twee teams per naar zich toe op Spanje en Frankrijk won ook het sectie laten deelnemen. In totaal precisieschieten met Angelique Papon die tegen opnieuw een Spaanse: Yolande Matarranz. hebben 57 teams voor de Europese titel gestreden. Het was allemaal onder luide aanmoedigingen gegaan van vele supporters uit alle deelnemende landen, waaronder familie, coaches, deelnemers en andere belangstellenden. De organisatie was goed. Alleen de scheidsrechters waren soms een beetje de weg kwijt bij de wedstrijden precisieschieten (tireren). De accommodatie in de Topsporthal was uitstekend, alleen het veld zelf was erg moeilijk te bespelen, want er was een behoorlijke laag dolomiet gelegd op een ondergrond van kunststof rijplaten, waardoor de ballen soms keihard omhoog stuiterden. Ik vond het ontzettend leuk om een keer een Europees kampioenschap meegemaakt te hebben. De kans was al eerder aanwezig, toen het EK jeugd in 2008 in Nieuwegein was, maar dat was in de zomer toen we nog op vakantie waren. Maar vier jaar later heb ik het toch ingehaald. Als je nog meer wilt lezen over de belevenissen van de jeugd, kun je terecht op de website van de NJBB, www.njbb.nl/Topsport/Nationalejeugdselectie/ Activiteiten.aspx en www.ecpetanque2012.be/web/nl Dorine Martron [ Foto’s: Henk van Boeschoten; Jac Verheul, Website EK 2012; eigen foto’s ].

29


€urotoernooi 1 september 2012 Op donderdag en vrijdag denk je nog dat het een nat toernooi gaat worden maar zaterdagmorgen wakker wordend mag je vaststellen dat het misschien wel alleszins meevalt. Het blijkt inderdaad mee te vallen, sterker nog: het is heerlijk weer als om half twee voor de eerste ronde de eerste loting door Loes en Leo wordt verricht. Het is wel opvallend dat er plotseling een aantal spelers aanwezig zijn die het hele seizoen nog niet aan deze competitie hebben deelgenomen. Waarschijnlijk een mooie gelegenheid om zoveel mogelijk partijen te spelen als voorbereiding op het naderende winterseizoen met de verschillende afdelingscompetities. Toch jammer dat zij het verdere jaar niet aan dit doorlopende toernooi deelnemen. De uiteindelijke winnaar was deze keer Lida Vogelaar met een mooi resultaat: 3 winstpartijen met een saldo van +21. De poedelprijs (of aanmoedigingsprijs) ging deze keer naar Francien Reinders. Nog drie edities te gaan dit jaar en in die drie maanden ben ik benieuwd of Jan de Boer van de eerste plaats verdreven kan worden. Maar vooralsnog lijkt het daar niet op!

€urotoernooi 6 oktober 2012 Het oktober-Eurotoernooi werd op zaterdag 6 oktober gespeeld onder een plezierig en lekker aangenaam herfstzonnetje dat een windjack op sommige momenten nét overbodig maakte. Het werd eigenlijk een feestelijke voortzetting van de 50-jarige bruiloft van het echtpaar Karel en Vera Helsloot, die op een rondje consumpties trakteerden en tussen de speelronden door lekkere hapjes lieten rondgaan. Maandwinnaar werd een 'bescheiden' blijvende secretaris die een maand eerder ook al succesvol acteerde tijdens het Jules Le Noirtoernooi. Hij werd op korte afstand gevolgd door respectievelijk Frans Posthuma (foto rechts) en Cor van Elden. Zij verloren geen van de drie gespeelde partijen en dus werd de uitslag bepaald door de saldopunten.

€urotoernooi

3 november 2012

Waarde medeleden, Wat moeten de meesten van u zich schamen of misschien beter gezegd spijt hebben! Het regende weliswaar om half twee maar niet erg en de buienradar maakte de schatting dat het rond half drie helemaal droog zou zijn meer dan waar! Sterker nog de zon scheen en 15 leden (veel te weinig), speelden de 11e uitvoering van het Eurotoernooi van 2012. Zoals gewoonlijk verliep de middag in opperbeste stemming, sterker nog: de 15 doorbijters speelden goede en spannende partijen in een uiterst plezierige sfeer. Volgens rekenmeester Don Leo was dit qua uitslag de slechtste uitvoering van dit jaar, hij baseerde dit op basis van te veel -/- saldo’s na drie partijen. Hij vergat daarbij natuurlijk te zeggen dat er ook de nodige plussen te zien waren en dat het

30


beste saldo beter was dan het slechtste saldo. Loes had wederom voor de prijzen gezorgd, zodat de deelnemers weer wisten waarom gestreden werd. Kijkend naar de totaalstand na 3 november blijkt dat de namen van de nummers 1,2 en 3 vaststaan, de volgorde kan echter nog alle kanten op. De laatste uitvoering van dit jaar op zaterdag 1 december zal derhalve de beslissing moeten brengen wie er met de beker naar huis mag gaan. Om die strijd mee te maken gaan wij er van uit dat het die dag een drukte van jewelste zal zijn en dat er met de partijen uitgeweken zal moeten worden naar de paden in het park. Laat het weer geen spelbreker worden, de praktijk wijst telkens uit dat er over het algemeen buiten droog gespeeld kan worden en dat het binnen wel eens een vochtige boel is verhoogt alleen maar het stemming.

€urotoernooi

1 december 2012

Tja, daar was ie dan: ‘de laatste versie van het Eurotoernooi 2012’, dat in principe elke eerste zaterdag van de maand wordt gespeeld. De uitvoering van 2012, met uitreiking van een wisselbeker op de laatste speeldag in december, was eind vorig jaar ontstaan uit een gesprek tussen Loes de Boer en Leo Eelsing, waarin ondergetekende ook een rolletje mocht spelen. Op basis van de gemaakte afspraken zouden de maanduitslagen getotaliseerd worden en dienen als uitgangspunt voor een uit te reiken wisselbeker. Zo zal het ook in 2013 weer gespeeld worden en dan hopen wij maar dat er meer leden regelmatiger zullen deelnemen. Het was mij opgevallen dat er toch nog weinig bekendheid was met deze nieuwe opzet. Wordt ons clublad Boelspriet minder goed gelezen dan wij wel denken? In totaal hebben er dit jaar 61 leden deelgenomen. Waarbij de eerlijkheid gebied te zeggen dat er slechts een kleinere groep was die dusdanig regelmatig aanwezig was om een echte rol te kunnen spelen in de uiteindelijke uitslag. Bij 12 speeldagen van elk 3 partijen kon je maximaal 36 winstpartijen behalen. Natuurlijk verlies je er een aantal, maar gezien de einduitslag zal men het met mij eens moeten zijn dat door te veel mensen te weinig winstpartijen zijn behaald. Maar goed, de kop is er af en volgend jaar gaan wij rustig verder en dan zullen er zeker méér deelnemers zijn. Zeker als men zich realiseert hoeveel werk er telkens weer door Loes de Boer en Leo Eelsing in de organisatie is gestoken. Met als klap op de vuurpijl natuurlijk de St. Nicolaasversie van 1 december waar voor alle 33 deelnemers aan een presentje gedacht was! Dat het weer nu eens niet meewerkte mocht de pret niet drukken, al was het met name gedurende de tweede ronde wel érg nat geworden. Het goede humeur van de deelnemers leed daar echter niet onder! Deze laatste uitvoering werd gewonnen door Vittorio Pontillo met drie gewonnen partijen en een saldo van +27. De nummers 2, 3 en 4 met ook drie gewonnen partijen waren: Jan de Boer (+26), Bob van Rijswijk (+24) en Paco Santana (+18). De nummer één in de einduitslag en tevens eerste winnaar van de wisselbeker, stond eigenlijk al vast: Jan de Boer met 23 gewonnen partijen en totaal 416 punten. Op de tweede plaats eindigde Vittorio Pontillo – door een mooie eindsprint – met 20 gewonnen partijen en 301 punten. Nummer drie is geworden Loes de Boer met 19 gewonnen partijen en 354 gescoorde punten. Evenals alle voorgaande keren was de verzorging vanuit de kantine weer puik, waardoor grote dank. De grootste pluim verdienen Loes de Boer en Leo Eelsing echter, zij waren en zijn de drijvende kracht achter de organisatie en ik weet zeker dat ik uit naam van iedereen spreek met een welgemeend: ‘dank jullie wel’ ! Laat het voor veel meer leden een aanmoediging zijn: óp naar 2013! Peter Bleekrode 31


de derde ronde aan de gang zijn dan zou er geen vierde ronde meer volgen. Maar ja, alles ging voorspoedig en de laatste derde partij was 20 over drie klaar en dat betekende dat er toch een vierde rond gespeeld zou worden, maar gelukkig kregen wij een pauze aangeboden. De onvolprezen kantinestaf had nog iets lekkers in petto en dus moest er even gewacht worden alvorens aan de laatste ronde te beginnen. Dat gaf ook even gelegenheid aan alle deelnemers om nieuwe krachten op te doen met het nuttigen van een glas port (of weer een), wijn, bier (brrr.) of warme chocolademelk.

Spek & Bonentoernooi 2012 Je voelde het aankomen: in de nacht was het koud, het was vrijdagavond na 12 uur al te voelen na terugkeer van de VTC in Roelofarendsveen. Bij het wakker worden ijs op het dak van de auto, daarna een aarzelend opkomend zonnetje en alleen daarom al een mooi vooruitzicht voor het te spelen toepasselijk Spek&Bonentoernooi.

Uiteindelijk was het toernooi om ca. 16:45 uur afgelopen en kon de eindstand opgemaakt worden. Wie zouden er met de prachtig opgemaakte manden naar huis gaan, manden gevuld met spek, bonen, soep, paprika’s, kruiden (mooie pepers zaten er tussen) en ik meen zelfs hier of daar een flesje Bockbier te hebben gezien.

In deze tijd van het jaar zijn er maar een paar plekjes op het speelveld waar de zon enige kans krijgt en die waren al ingenomen toen ik mij rond 11:30 uur meldde bij de mensen van dienst. In de loop van de middag kwam er wel wat meer zon maar deze was ook al weer snel achter de nog behoorlijk groene bomen verdwenen en dat was te merken aan de temperatuur. In de loop van de middag nam de wind wat toe en ik hoorde menig deelnemer verzuchten ‘wat is het koud hè’.

De eerste drie winnaars noem ik en daar hebben zij méér dan recht op: als enigen met alle vier gewonnen partijen ! De eindstand: 1. Jeannette Cramer (41), 2. Piet Koopmanschap (29) en 3. Jan de Boer (24). De plaatsen van alle anderen kunt u elders in de Boelspriet vinden waarbij nog gezegd moet worden dat Tineke Pieksma de gelukkige was om de aanmoedigingsprijs in ontvangst te mogen nemen: een blik soep met een zijtje spek!

Maar zo was het nog niet toen om de 12:00 uur de eerste loting had plaatsgevonden en de 40 (!!!) deelnemers wisten wat er van hen verwacht werd: spelen met een glimlach. Aangegeven was dat er minimaal drie partijen gespeeld zouden worden en mochten er om 15:30 nog partijen uit

Al met al weer een zeer geslaagde uitvoering van dit jaarlijkse toernooi ‘en laat nu de winter maar komen!’ Pebe

33


Veendorptoernooi 2012 Voor de 2012-editie van ons Veendorptoernooi waren de weersverwachtingen gedurende de voorafgaande week in gunstige zin aangekondigd. Het werd een heel fraaie zonnige herfstzondag met regelmatig parkwandelaars die van een afstandje de 40 ingeschreven doubletten aan het werk konden zien. Zowel op het speelveld van JBV Bulderbaan als op de aanliggende -zonnige- paden werd weer fanatiek, maar ook in een ontspannen sfeer om de toernooiwinst gespeeld. Uiteindelijk – en niet geheel onverwacht – ging Kees Koogje – ook al winnaar van het Jonge Dikkerttoernooi 2012 – ditmaal met Edwin Segers, naar huis met de eerste prijs en enveloppe met inhoud. Wim Steenbergen met Peter Bonarius (De Gooiers) werden na de finale rond half acht tweede en een curieuze 3e-4e plek werd gedeeld door het gelegenheidskoppel Bulderbaanster Lina Verhulst met assistent bondscoach Rajen Koebeer en het team Sander Beukers-Italo Pialorsi (Midi/DGW).

34


Winnaars

Edwin

en Kees

35


Naam Boer. Jan de

Totaal voor 416

Totaal tegen 293

2012 winst 23

Plts 1

Pontillo. Vittorio

301

208

20

2

Eelsing. Gees

327

322

18

4

Helsloot. Jos

295

288

15

Boer. Loes de

Cramer. Jeannette Bleekrode. Peter Santana. Paco

354

247

292

225

327

206

307

173

19

16

15

15

3

5

6

7

8

Elden. Cor van

238

170

14

9

Posthuma. Frans

175

140

12

11

Bleekrode. Els

268

321

12

10

Reinders. Francien

227

264

11

12

Helsloot. Vera

243

270

10

14

Bakker. Willy

214

250

11

13

Ploeger. Anja

235

248

10

15

Prins. Gerard

169

167

10

17

Otte. Bram

210

241

10

16

Elden. Gerda van

193

215

9

18

Tates. Ger

135

108

9

20

Vogelaar. Lida Otte. Minke

154 210

171 233

9 8

19

195

208

8

22

Peer. Magda van

147

148

8

24

131

94

8

26

Groenewoud. Elly vh Verhoef. Thomas

175 141

181 158

8 8

25

125

102

8

27

Veldt Sr. Nico

165

194

6

29

Koelewijn. Margaret Santana. Marco

Willik. Alide van der Cowan. Dennis

173 107

106

134

124

193 114

58

129

132

7 6

6

5

5

Dennenbroek. Guido Verhoef. Tineke

23

Rijswijk. Bob van Helsloot. Karel

Posthuma. Marjan

21

Wel. Elly van de Prins. Elly

Eindrangschikking Eurotoernooien 2012

33

36

67

39

4

38

Reeper. Eddie de

62

48

3

40

Ven. Chris van de

54

59

3

42

Kooiman. Jan

60

106

2

45

70

66 56

39

38

89

41 61

25

52

4

4 3

3

2

37

39 41

44

46

Philips. Eddie

36

25

2

47

Santana. Marian

33

30

2

49

Botterman. Marieke Reimerink. Cees

27

17

2

51

Verhulst. Lina

Hammen. Ellie

33 32

31

26 27

75

2 2

1

48 50

52

Eelsing. Leo

26

32

1

53

Schoenmaker. Loes Feenstra. Peter

13

32

1

56

Smit. Wim

Pieksma. Tineke Dekker. Toos

18

49

40

19

34

78

78

39

1

0

0

0

54

57

58

59

Verbrugge. Jopie

18

39

0

60

Verhoef. Jan

0

0

0

64

Verhoef. Bianca Vogelaar. Freek

36

35

4

Henneman. Doris

32

34

4

92

Slier. Hans

31

4

92

86

Hoekman. Willem

30

155

97

Koopmanschap. Piet Essen. Dick van

Andel. Henk van

28

127

0

0

0

0

0

0

63

65


Uitslag Jules Le Noirtoernooi 2012 Nr.

pnt

1

Bram Otte

26

4

2

Minke Otte

23

4

3

Thomas Verhoef

17

4

4

Jan de Boer

24

3

5

Elly van het Groenewoud

19

3

6

Karel Helsloot

19

3

7

Loes de Boer

8

3

8

Tineke Verhoef

7

3

9

Anja Ploeger

0

3

10

Gerda van Elden

2

2

11

Peter Bleekrode

2

2

12

Vera Helsloot

1

2

13

Nico Veldt Sr.

1

2

14

Jeannette Cramer

-1

2

Uitslag Eurotoernooi 3 november 2012 naam

tot.sald

totwinst

stand

Boer. Loes de

25

3

Bleekrode. Els

13

2

Pontillo. Vittorio Prins. Elly

Bleekrode. Peter

Eelsing. Gees Helsloot. Jos Boer. Jan de

o

23 3 0

3 2 2

totvoor

tottegen

1

39

14

3

37

24

2 4 5

39

16

27

24

36

36

-3

2

6

29

32

8

1

8

36

28

-5

2

32

-3

Otte. Bram

-3

1

10

26

29

Reinders.

-11

1

12

25

36

Veldt Sr. Nico

-14

1

13

24

38

Wel. Elly van de

-14

0

15

25

39

Otte. Minke Francien

Prins. Gerard

-6

-19

1

1

9

27

Cramer.

Jeannette

1

7

11

14

24

27

32

38

18

37

37

15

Elly van der Wel

-16

2

16

Magda van Peer

0

1

17

Cor van Elden

-3

1

18

Vittorio Pontillo

-7

1

19

Bianca Verhoef

-8

1

20

Paco Santana

-9

1

21

Lida Vogelaar

-12

1

22

Francien Reinders

-17

1

23

Els Bleekrode

-18

1

24

Peter Feenstra

-19

1

25

Eddy de Reeper

-24

1

26

Jan Verhoef

-15

0


Uitslag Spek & Bonentoernooi 27 okt 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Naam Jeannette Cramer Piet Koopmanschap Jan de Boer Cor van Elden Freek Vogelaar Loes de Boer Thomas Verhoef Magda van Peer Minke Otte Nico veldt Sr Vittorio Pontillo Lida Vogelaar Marian Posthuma Andries Wijand Cees Reimerink Gees Eelsing Bianca Verhoef Peter Bleekrode Jos Helsloot Vera Helsloot Elly van der Wel Bram Otte Jan Verhoef Dorine Martron Eddie de Reeper Karel Helsloot Bob Tineke Verhoef Anja Ploeger Margaret Koelewijn Gerard Prins Els Bleekrode Peter Feenstra Leo Eelsing Frans Posthuma Francien Reinders Loes Schoenmaker Elly Prins Willy Bakker Dick van Essen Tineke Pieksma

Winst 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Saldo 41 29 24 26 23 23 18 17 9 6 5 1 7 3 1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -8 -8 -10 -12 9 -2 -2 -3 -7 -9 -11 -12 -13 -13 -15 -17 -25 -21 -34

Uitslagen Eurotoernooi 1-12-2012

pnt 52 52 52 46 49 48 43 49 43 45 40 45 42 41 40 44 37 42 40 42 38 38 32 30 29 27 13 40 18 37 33 33 37 35 34 27 28 33 26 31 18

Naam Pontillo. Vittorio Boer. Jan de Rijswijk. Bob van Santana. Paco Verhoef. Thomas Elden. Cor van Philips. Eddie Ploeger. Anja Hammen. Ellie Eelsing. Gees Posthuma. Frans Santana. Marian Bleekrode. Peter Helsloot. Jos Prins. Gerard Bakker. Willy Otte. Minke Prins. Elly Veldt Sr. Nico Posthuma. Marjan Otte. Bram Helsloot. Vera Bleekrode. Els Wel. Elly van de Reimerink. Cees Hoekman. Willem Koelewijn. Margaret Schoenmaker. Loes Elden. Gerda van Pieksma. Tineke Boer. Loes de Verbrugge. Jopie Helsloot. Karel

38

saldo 27 26 24 18 17 15 11 10 5 4 3 3 2 2 2 -10 1 0 -1 -3 -4 -6 -7 -7 -10 -11 -12 -19 -15 -15 -16 -21 -26

winst 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Profile for Jeu Bulderbaan

Boelspriet 210 infomagazine  

Boelspriet 210 infomagazine  

Advertisement