Page 1

30e jaargang - nummer 209

BOELSPRIET


e

30 Jaargang - nummer 209

juli-augustus-september 2012

In dit nummer

Boelspriet is het verenigingsblad van JBV Bulderbaan Opgericht 13 Maart 1980 KvK Amsterdam V532677

www.bulderbaan.nl Bestuur Guido Dennenbroek Bram Otte Frans Posthuma Andries Wijand Freek Vogelaar

Voorzitter Secretaris Penningmeester Wedstrijdzaken Algemene zaken

3

Colofon

5-7

Bestuurspraet

9 + 11

Majoor Bosshardtbrug in Broersepark

13

Petanque in Polen

15

Spelregels: let eens op art. 16

17

Promotie: Hermitage-clinics

19

Slaapkamergeheim en vernieuwd IJskonijn?

21+23

Van de Technische Commissie

24 - 29 Verslagen: Midzomer-; Boulestreek-; ZVC finale; Bakker-Pieksma-; Troefcompetitie

Verenigingssecretariaat

30 + 31 Verslag Eurotoernooi en PUB wijntoernooi

Van Heuven Goedhartln 199 Gsm 0643257204 1181 KL Amstelveen email: secretaris.bulderbaan@gmail.com Website: www.bulderbaan.nl

32 - 35 Volle zon over het petanque (deel XII) 36 - 39 Uitslaglijsten en speelkalender rest 2012

Wedstrijdcommissie Andries Wijand Freek Vogelaar Jos Helsloot

Tel. 0644652561 Tel. 0619354281 Tel. 0206437943

Kopij Boelspriet 210 Bij voorkeur in WORD zonder opmaak als bijlage per

Redactie Boelspriet Dorine Martron: Peter Bleekrode Bram Otte

e-mail vóór 15-oktober 2012 aanleveren bij: d.martron@orange.nl promotie.bulderbaan@gmail.com secretaris.bulderbaan@gmail.com d.martron@orange.nl

Lief en Leed Marian Posthuma

Tel. 0206451883

Kantinecommissie Clubhuis GSM Tel. 0657956955 Freek en Lida Vogelaar Tel. 0619354281 Anja Ploeger; Jeannette Cramer; Minke Otte; Marian Posthuma

Dorine Martron

Bank

promotie.bulderbaan@gmail.com

ING rek.nr. 5036931 / IBAN NL22INGB0005036931 Tnv. Penningmeester JBV Bulderbaan

Speeltijden Maandagavond, woensdagavond: vanaf 19.00 Maandag-, woensdag- en zaterdagmiddag: vanaf 13.00

Peter Bleekrode

Speelterrein secretaris.bulderbaan@gmail.com

Broersepark; ingang Molenweg te Amstelveen.

Doelstelling “Het bevorderen en het doen beoefenen van ‘Petanque’ en al dat hiermee verband houdt.” Bram Otte

Bondsbureau

Omslagfoto:

Nederlandse Jeu de Boules Bond www.njbb.nl

Gezelligheid troef tijdens en na afloop van het ‘gesponsorde’ wijntoernooi door het duo Bakker – Pieksma en dus Bakker-Pieksmatoernooi gedoopt.

3


Ambities

‘Bevobbeld’…… en bestuurlijke zaken !

Na drie weken Olympische Spelen vroeg ik mij af of petanque ook een Olympisch onderdeel zou kunnen zijn.

Een merkwaardige kopje boven deze column, vindt u? Is eigenlijk ook wel een beetje, ben ik met u eens. Maar herkent u het ook direct als u het leest? Die mogelijkheid is best wel groot. Want deze uitspraak (in de juiste vorm grammaticaal een bijwoord) wordt te pas en te onpas de laatste tijd bijna overal in de sprekende (radio), visuele (televisie) en normale conversatie uitgesproken als de spreker eigenlijk “bijvoorbeeld” zou moeten zeggen. Ik heb geen idee meer wanneer en waarom het mij is opgevallen. Vooral door het gebruik op radio en televisie in programma’s waarin journalisten en presentatoren van onder andere journaal, nieuwsrubrieken, actualiteitenprogramma’s en talkshows acteren. Maar ook hun gasten, zoals politici en anderen waarvan je verwacht dat ze gestudeerd hebben, met inbegrip van het Nederlands, maken zich schuldig aan dit merkwaardige fenomeen. Niet dat ik zelf zo’n puriteins taalgebruiker ben, maar het leek me ‘bijvoorbeeld’ eens leuk om een column mee te openen. Moet u maar eens opletten hoe vaak u deze uitspraak in de praktijk tegen gaat komen. ‘Bevobbeld’ ….…. om te melden dat we sinds de laatste Boelspriet met een ‘Bestuurscolumn’ best wel wat te melden hebben. We moesten op het laatste moment in het vorige nummer in Mei nog het bericht opnemen van het overlijden van Machteld Voogd (nóg eerder al Marijke van Halm). Dan kom je eind juni van vakantie terug en ligt de volgende dag het bericht in de brievenbus dat Piet van Pol op 26 juni in zijn slaap uit het leven is weggegleden. Piet was nog niet eens een jaar lid bij ons, maar een fanatiek bezoeker van de speeltijden op maandag- en woensdagmiddag. Belde tijdens mijn vakantie nog verontwaardigd op dat hij op het speelveld stond, maar wél alleen en dat er niemand was! Ja goed, het regende wel en best al de halve dag, maar tóch …. dan laat je het toch niet gelijk afweten?! Bij het afscheid op 2 juli hoor je dan verrassende en onverwachte gebeurtenissen uit het leven van iemand. ‘Bevobbeld’ ….…. was dat nog niet genoeg voor dit jaar. Aan het eind van dezelfde maand (28 juli) overleed Els van BerkelWalraven. Els was langdurig ziek maar bezocht tot medio vorig jaar nog ons veld met haar scootmobiel die dan een vaste parkeerplaats had achter het laatste boomkunstwerk bij het bankje. 

Want wat maakt een sport nu een Olympische sport? Was het plankzeilen of surfen op deze spelen nog een Olympisch nummer, over vier jaar in Rio de Janeiro is het gedaan met deze status en moeten die sporters zich de komende jaren werpen op het kitesurfen, een combinatie van vliegeren en plankzeilen. In elk geval wél een kijksport, maar daar ligt de definitie van Olympisch presteren ook niet. Atletiek en worstelen, dat was toch de basis in Olymympia? Maar om na een Wereldkampioenschap voetbal opnieuw naar olympisch voetbal te kijken, daar zie ik weinig toegevoegde waarde in. Het mooie van de spelen is dat je juist sporten ziet die niet overwegend door de commercie gedomineerd worden. Wat dat betreft mogen ze van mij voetbal voor honkbal inwisselen! Onze sport heeft het imago van oud en stoffig en de regels van de FIPJP verbieden ons helaas (?) om in een beachvolleybal-outfit te spelen. Want daar krijg je de tribunes vol mee heb ik gezien. Het moet dus flitsend zijn en de beide partijen moet ook te onderscheiden zijn. En dat is ook al voor de gewone media een uitdaging om petanque te verbeelden! De Fransen hebben daar minder last van. Die weten jaarlijks “La Marseillaise” mooi te verslaan. Het zal hier nog lang duren voor we die aandacht van de media krijgen, ondanks onze uniform geklede teams. Langzamerhand kom ik ook tot de conclusie van Pierre de Coubertin en sluit ik mij aan bij zijn olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen!

Denk daar eens aan als je tegenstander eerder de 13 punten haalt! Guido Dennenbroek

5


Dennis Cowan

Jan Snoek

Tineke Pieksma

Els was van december 1996 tot 1 januari 2012 lid van Bulderbaan met een tussenpoos van één jaar (2004). Een heel bijzonder afscheid werd het op 1 augustus in Ouderkerk, waarvan veel Bulderbaners getuige waren. Echtgenoot Ber, die enkele jaren “chef kantine” was binnen onze vereniging en ook regelmatig zijn ‘weetjes’ publiceerde in ons clubblad Boelspriet, bezocht ons gelukkig al weer in het park. Oud-leden blijven altijd welkom wat ons betreft. ‘Bevobbeld’ ….…. konden we dit jaar (gelukkig) ook weer nieuwe leden begroeten en welkom heten. Als eerste meldde zich in april Dien BezoenLesnar (76). Een bijzonder sportieve vrouw, die tennist (liefst tegen mannen: ‘want dat is pittiger dan tegen seksegenoten’’), actief bowling speelt en na het overlijden van haar echtgenoot, nog tijd over had en graag het jeu de boules wil gaan beoefenen. Dien heeft helaas kort na een paar keer spelen een blessure opgelopen aan haar speelarm (oorzaak het inmiddels opgegeven bowling) en komt na haar vakantie in Indonesië (2 maanden) weer spelen. Dus: ‘ik blijf lid bij jullie, hoor Bram en doe iedereen de groeten van mij!’. Bij deze en zo te horen kennen we bij ons weinig opgevers dus. ‘Bevobbeld’ ….… zijn we ook heel blij met twee oud-leden die korte tijd weer poolshoogte kwamen nemen tijdens onze speeltijden, de oude sfeer nog steeds proefden en al gauw het inschrijvingsformulier weer invulden. Jammer voor hen dat ze een nieuw licentienummer moesten incasseren omdat het oude niet meer beschikbaar was bij het bondskantoor. Van harte ´welcome back home´ Dennis Cowan en Jan Snoek. ‘Bevobbeld’ ….… nam Willy Bakker in het voorjaar haar schoonzus Tineke Pieksma een paar keer mee. Zij schreef op 1 juni in en het enthousiaste stel sponsorde vorige maand spontaan een zaterdags Bakker-Pieksmatoernooi waarvoor zij de wijnprijzen en hapjestoebehoren zelf aanleverden. Een verslag met foto’s is elders in dit nummer opgenomen. ‘Bevobbeld’ ….… is als (voorlopig?) laatste aanwinst Dick van Essen met buurman Peter Bleekrode een keer meegekomen met zijn eigen boules als geroutineerd vakantiespeler en gebleven. Hij is op 1 september met een C-licentie aangemeld bij de ledenadministratie van de NJBB. Wij heten allen van harte welkom en hopen dat zij veel speel- en ander plezier bij ons zullen hebben. ‘Bevobbeld’ ….… moet mij toch nog iets onplezierigs van het hart. In Boelspriet 208 (vorige nummer pag. 11) plaatsten wij een oproep voor het werven van vrijwilligers. In principe voor begeleiding tijdens in- of externe evenementen of clinics. Helaas zijn daar heel weinig reacties op gekomen bij vrijwilligerscoördinator Jos Helsloot. Maar wat is mij al enkele jaren opgevallen? Bij onze open toernooien (Jonge Dikkert, Broersepark- en Veendorp), maar ook de eigen interne toernooitjes, is vóór aanvang heel wat werk te verzetten. Partytenten opzetten voor de bezoekende spelers, de eigen catering en spelleiding; lijnen uitzetten; stoelen en tafels uitzetten; toilet verwijzingen aanbrengen, enz. enz. Dat komt al jaren neer op steeds hetzelfde kleine groepje bestuurs- en technische commissieleden, zo nu en dan versterkt door een enkel lid/vrijwilliger die zich spontaan aanbood. ’s Avonds na een lange dag spelen, wedstrijdleiding, cateringwerk (kantine), organiseren, kwam het opruimwerk ook weer voor rekening van hetzelfde kleine ploegje. Tenten en tafels moeten dan weer na afbraak met flink tilwerk opgeslagen worden. Heeft het (flink!) geregend, zoals tijdens het laatste Broerseparktoernooi, dan moeten de partytenten drogen (foto) in het clubhuis en later naar boven getild worden. En nu komt het: bleef er iemand van de eigen spelers/leden na afloop van het Zelf was ik door een aftoernooi langer om een handje te helpen? spraak tijdens het Broerseparktoernooi verhinderd om te spelen, maar had ’s morgens wel assistentie verleend bij de opbouw van de faciliteiten.

Dick van Essen

6


Gezien de ervaring was ik ’s avonds om half acht weer in het park voor hulp bij het opruimen. Nét te laat, want alles was juist afgerond en de tenten binnengezet om te drogen. Maar wél weer door het kleine ploegje en jawél: met één man extra assistentie! Was dat dan een nieuw nog onbekend lid voor mij? Het was helemaal geen lid van Bulderbaan, maar Eddy Hillegers, lid van PUBadhoevedorp, die het niet kon aanzien en een flink handje had uitgestoken. Bedankt Eddy, dat drankje heb je zéker verdiend. Wie de schoen past, trekke hem aan ……..! ‘Bevobbeld’ ….… komt er een lijst in het clubhuis waarop leden die dit ook een minder positieve houding vinden, hun naam kunnen plaatsen zodat het bestuur en commissieleden deze leden kan benaderen voor assistentieverzoeken. Vergeet niet uw naam daarop te zetten. Ook jongeren zijn van harte welkom. Bevobbeld’ ….… ben ik op zoek naar leden die wel eens andere sport(wedstrijd)en uitoefenen of bezoeken. Kan zijn bij tennis, volleybal, voetbal, basketbal, wielrennen, curling, boksen, tafeltennis, atletiek. Waarom? Ik wil namelijk graag vragen of zij gezien hebben of spelers/deelnemers aan die sporten tijdens het uitoefenen daarvan ROKEN. Bezoekt u zwemwedstrijden of waterpolo dan hoeft u zich niet te melden. Alle gekheid op een stokje: wij hebben al jaren een rookbeleid. Een flyer daarover is voor iedereen te lezen op het publicatiebord. Buiten roken hebben wij niet verboden (ondanks dat het een speelterrein is) om rokers tijdens de pauzes gelegenheid te geven. Maar tijdens het beoefen van onze sport is roken niet toegestaan. Uw medespelers hinderen door uitbundig rookgedrag, ook al is het in de buitenlucht, is storend en hoort niet bij sport- en/of speluitoefening.

Reden waarom ik hier toch maar een keer weer op terugkom is dat ook andere leden de laatste tijd klagen over ongewenst en ongevraagd meeroken.

Mag ik dan tevens aandacht vragen over het rookrestant: de PEUK. Laat uw peuken niet achter op het speelveld, maar neem tijdens de pauzes even een asbak mee uit het clubhuis, rechts naast de deur in de vensterbank. Voor het terugzetten even legen in een blauwe afvalbak aan de randen van het veld (niet binnen in een bak svp). Ik wijs niet naar leden/personen, maar doe een beroep op alle rokende (bestuurs)leden om voortdurende(!) aandacht voor dit onderwerp.

Bevobbeld’ ….… moet er maar eens een eind komen aan deze bijdrage. Maar niet voordat we vermelden dat de afgelopen maanden positief is gewerkt aan promotie voor onze sport, maar vooral onze vereniging. Voor de sport gold dat met name door het meewerken gedurende drie middagen in juni aan een doorlopende Jeu de Boules-clinic ‘Picknick & Petanque’ in de binnentuin van de Hermitage Amsterdam (zie voor de foto’s www.jbvbulderbaan.mijnalbums.nl). Onze vereniging kwam in de spotlights in de lokale media (de Wijkkrant Amstelveen oplage: 35000) en ons bondsblad petanQue dat een dezer dagen bij je in de bus valt. Aan een nieuwe website wordt gewerkt, maar we hebben ook een –nog bescheiden – pagina op Facebook: http://www.facebook.com zoek naar Jeu de Boulesvereniging Bulderbaan.

Bevobbeld’ ….… last but not least: op maandagavond 2 september is een groep van 12 leden gestart met een 8 lessen durende training onder leiding van Rajen Koebeer. Rajen is op dit moment coach van onze Nationale herenselectie en moet begin oktober even tussendoor als coach-begeleider van de selectie bij de WK Mannen in Marseille. In verband met grote belangstelling wil de Technische Commissie in het voorjaar van 2013 opnieuw een trainingsprogramma organiseren. Leden zullen dan tijdig vooraf per e-mail en intekenlijst in het clubgebouw worden geïnformeerd. BO

7


Majoor Bosshardtbrug in Broersepark Op 11 juli jl. kreeg de nieuwe brug in het Amstelveense Broersepark officieel een naam: Majoor Bosshardtbrug. Het college van B&W in Amstelveen was verheugd dat een geschikte locatie werd gevonden om Leger des Heils’ Majoor Bosshardt te eren. De link tussen Amstelveen en de markante nationaal bekende naamgeefster is dat het park deels gelegen is aan de Amsterdamseweg waaraan ook vele jaren de Kweekschool van het Leger des Heils heeft gestaan. De gemeente Amstelveen koos voor een brug in plaats van een straatnaam omdat een brug symbool staat voor verbinding. Bij uitstek een kenmerk voor het leven van Majoor Bosshardt.

Directeur Henk Dijkstra van het Leger liet in zijn toespraak weten erg trots te zijn dat deze mooie brug in het prachtige park werd uitgekozen voor de naamgeving ter ere van de Majoor. Fotobijschrift: De rolstoelvriendelijke brug vormt een centraal punt in het monumentale park met zijn beroemde bogen van Monet’s schilderij, naar het oorspronkelijk ontwerp van het park uit 1927.

Voor de officiële ingebruikneming en naamgeving waren buurtbewoners, gasten van het Leger, gebruikers (JBV Bulderbaan) en onderhoudsmedewerkers van het park, visuele media en andere belangstellenden uitgenodigd. Wethouder John Levie was de eerste spreker en memoreerde de jarenlange verbondenheid met het Leger des Heils. In 1933 werd de Kweekschool voor Officieren aan de Amsterdamseweg officieel geopend door Koningin Wilhelmina.

Stadsdichter Koos Hagen las afsluitend een door hem geschreven toepasselijk gedicht voor (zie volgende pagina), waarna de aanwezigen werden uitgenodigd om wethouder Levie en directeur Dijkstra te volgen naar het houten bruggetje om aan weerszijden daarvan de naamborden aan te brengen. BO

9


Bosshardt in Broersepark Er wordt een brug vernoemd naar de majoor een houten overloop, de eenvoud zelve, verbindt twee groene oevers in het park tussen een aangeharkte speelplaats voor gezinnetjes, de beide monumenten, kunstwerken, jeu de boulesveld, overal plekken voor nette mensen, al staat er ook opzij voor vreemde vogels een volière - maar nooit een dronken zwerver die kleumend op de soepbus wacht of op een deken, warmte, troost

Niet echt haar habitat, zij liep wat af langs lichtekooien en morsige gevels tussen peepshow en Casa Rosso Oudezijds Voorburgwal, Oudekerksplein waar men in drank en liefde deed en zij aan klant en kroegbaas opgewekt haar blaadjes met een boodschap sleet liefst overstemde zij met heilsmuziek al dat geraas van platte erotiek - maar niemand wees zij af, ze bleef geloven in mensen van de rafelrand

Als u ooit bij het vallen van de nacht peinzend hier aan de waterkant door een aanwezigheid wordt opgeschrikt een zacht gerammel in de struiken hoort dan is het haar collectebus, een boom verbergt nog net de hoed met lint en strik er klinkt een lichte lach en een soldatenkoor van vogels zingt haar hemelse gezangen.

Koos Hagen, stadsdichter

10


Met wat handen- en voetenwerk en na een paar balletjes gegooid te hebben die daar rond slingerden, begrepen ze tóch nog dat ik ook de sport (of het spel) beheers. Een betere oplossing verscheen nadat een derde jongen zich meldde die als tolk kon fungeren. Hij sprak weliswaar in zinnen van drie woorden maar dat is was in elk geval al beter dan mijn Pools. Aldus werd ik uitgenodigd om ook mee te spelen op het toernooi van de volgende dag. Tot mijn spijt vertrokken wij die ochtend weer huiswaarts, maar als pleister op de wonde – vlak voor het invallen van de duisternis – heb ik nog een partijtje kunnen spelen met als uitslag 13-9 voor ondergetekende en zijn onbekende maatje.

Petanque in Polen Voor het tweede jaar achtereen gingen we niet op vakantie naar Frankrijk. Hoewel een Franse camping ook niet altijd een garantie is om dan petanque te kunnen spelen. Polen was dit jaar ons reisdoel met een georganiseerde busreis naar onze uitvalbasis Myslenice . De tweede dag, na aankomst in het hotel, gingen wij, echtgenote Patty en ik, in de avonduren even een rondje omgeving doen en tot mijn verbazing troffen we naast het hotel een bouleterrein aan. Ook al lag het niet in een

Overigens begreep ik dat deze vereniging spelers leverde aan de nationale topteams van Polen waar ze ongeveer 800 georganiseerde spelers hebben! De website van de club geeft meer informatie http://www.petanque.myslenice.pl/ Guido Dennenbroek

park, er was toch wel enige overeenkomst met onze vereniging: een klein onderkomen als clubhuis en verder weinig faciliteiten. Elke avond tijdens ons verblijf daar ging ik wel even kijken of er Poolse boulers aanwezig waren maar tot mijn spijt bleef het veld steeds leeg. Tot notabene de avond voor ons vertrek. Er waren wat partytenten opgezet en ook enkele klein tentjes om de nacht door te kunnen brengen. Dus ging ik toch maar even po(o)ls hoogte nemen om te zien wat er te beleven viel. Er waren twee jongens aan het spelen en zo te zien niet onverdienstelijk. Ik probeerde dus contact te maken en in het Engels uit te leggen dat ik ook een petanquespeler ben. Je verwacht bij jongens van die leeftijd toch wel iets van een antwoord in het Engels terug, maar dat bleek helaas te positief gedacht.

Leden van Petanque Club Myslenice

13


Over Artikel 16: Gedrag op de baan en waar moet ik staan? Eigenlijk is Artikel 16. - “Gedrag van spelers en toeschouwers” – van het Internationaal spelreglement vrij duidelijk. Gedurende de tijd die een speler reglementair ter beschikking staat om zijn boule te werpen, moeten de toeschouwers en andere spelers stil zijn. De tegenstanders mogen niet lopen, gebaren, of iets anders doen dat de speler af zou kunnen leiden. Alleen zijn medespelers mogen zich tussen de werpcirkel en het but bevinden. De tegenstanders moeten zich voorbij het but of achter de speler bevinden, in beide gevallen zijwaarts van de speelrichting, en bovendien op ten minste 2 m afstand van but en speler. Spelers die zich niet houden aan deze regels kunnen worden gediskwalificeerd als zij, na een officiële waarschuwing van de scheidsrechter, volharden in hun gedrag. In de praktijk blijkt dat veel spelers dit artikel niet kennen en sommige van onze nieuwste Bulderbaanleden weten wellicht niet eens dat zelfs hier regels voor zijn. Tijdens clubmiddagen en – avonden wordt natuurlijk ook niet strikt aan deze regel gehouden, en dat hoeft ook niet. Maar tijdens een toernooi of tijdens competitiewedstrijden is het ineens wel een belangrijke regel! Dat je niet mag lopen, gebaren of praten als de tegenstander aan de beurt is (en dus zelfs vóórdat hij of zij daadwerkelijk in de werpcirkel staat!) hoort bij iedereen wel bekend te zijn, maar de plaats waar je je dan zou moeten bevinden, blijkt in de praktijk veel lastiger.

Als de tegenstander aan de beurt is om te gooien, mag je je dus niet tussen cirkel en het but bevinden, en dus ook niet recht achter het but. Zelf heb ik er niet veel problemen mee als een teamgenoot zich achter het but bevindt. Ik kan er immers van uitgaan dat hij niet beweegt gedurende de tijd dat ik in de cirkel sta en ga gooien. Maar van een tegenstander weet ik dat niet, en stoort het mij dan ook erg als hij of zij zich recht achter het but bevindt, of tussen cirkel en but. In dergelijke gevallen vraag ik de tegenstander om ergens anders te gaan staan. Sommige spelers gaan altijd achter het but staan om een geschoten boule tegen te houden. Soms is dat nodig om te voorkomen dat de boule in een ander spel terecht komt, maar in de meeste gevallen is het niet nodig en ook erg onverstandig. Een tegengehouden boule (van je eigen team) is ongeldig geworden, en doet niet meer mee. Jammer als het but later in de werpronde naar achteren verplaatst wordt! Op sommige banen is het lastig om de minimum afstand van twee meter tot but en cirkel in acht te nemen. Zorg dan voor voldoende afstand, en voor een goede plek om te staan: bijvoorbeeld zo ver als mogelijk achter de speler die in de cirkel staat. Gedraag je sportief en houd je aan deze simpele regeltjes. Dan kun je van je tegenstander hetzelfde verwachten en vragen. Overigens: het complete Internationaal spelreglement kun je vinden via de site van de NJBB: www.njbb.nl Chris van de Ven 15


Picknick en Petanque in de Hermitage Het begon medio maart van dit jaar met een telefoontje aan de secretaris van JBV Bulderbaan (Amstelveen). Hij moest er even voor van zijn fiets af om de dame van Hermitage Amsterdam te woord te kunnen staan. Het ging over een tentoonstelling over het impressionisme, daarbij passende zomerse activiteiten, de laatste week van juni, een woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag en op die dagen een jeu de boulesactiviteit organiseren. En of wij van Bulderbaan daarin partner konden zijn? Uuhhh…, of mevrouw dan per e-mail graag een toelichting en nadere invulling van ideeën en plannen kon geven voordat we dat partnerschap aangingen? Om het kort te houden, na intern overleg en een bezoek met bespreking aan de Hermitage om de praktische (on)mogelijkheden ter plaatse in ogenschouw te nemen werd overeenstemming bereikt over de manier waar en waarop de clinic het beste kon worden gehouden en afspraken gemaakt over het aantal vrijwilligers, hun verzorging en de vergoeding voor de vereniging. Vrijwilligers voor alle drie speeldagen, woensdag 27 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli van 12 tot 15 uur, waren snel gevonden. Een overeenkomst met afspraken werd al gauw wederzijds goedgekeurd en van een zustervereniging in Uithoorn konden werpcirkels worden geleend. Bezoekers van de Hermitagetenstoonstelling “Impressionisme: sensatie en inspiratie” konden op de afgesproken dagen op de grote binnenplaats van het museum onder het motto ‘Picknick en Petanque’ van luxe broodjes en een luxe drankje genieten en zich door onze vrijwilligers laten informeren over onze sport. Waarbij vooral de uitnodiging om een balletje mee te gooien uiteraard voorrang genoot en waaraan ook door bezoekers van veel verschillende nationaliteiten gehoor werd gegeven. Een aantal van hen kwam zelfs op de uitnodiging terug nadat zij eerst de tentoonstelling hadden bezocht. Alle deelnemende vrijwilligers hebben aan deze driedaagse clinic veel plezier beleefd, mede dank zij het goede weer en – zonder petanque weliswaar – een vrijkaartje voor een bezoek aan de tentoonstelling. BO

Claude Monet Vrouw in een tuin, 1867 © State Hermitage Museum, St Petersburg

17


Slaapkamerraadsel Een intiem welingelichte bron informeerde de redactie over een goed bewaard slaapkamergeheim van één onzer leden. Naar verluidt zou deze mannelijke persoon een enigzins wulpse vrouwelijke afbeelding boven het hoofdeinde van zijn bed hebben hangen en tóch geen last van slaapgebrek hebben. Onze bron wist ongevraagd een foto van de betreffende afbeelding aan te leveren. In afwijking van het redactie-beleid om geen privéjournalistiek te bedrijven zijn wij toch nieuwsgierig wie van onze leden in staat is om het raadsel van dit slaapkamer-geheim op te lossen en te raden uit welke slaapkamer deze foto afkomstig is. Oplossingen kunnen per e-mail of op een briefje aan de redactie worden verstrekt. Familieleden of intimi van betrokkene zijn uitgesloten van deelname. Om privacyreden zal alleen degene met de juiste oplossing daarover geïnformeerd worden onder verplichting van geheimhouding. De redactie is ongevoelig voor omkoperij of bedreiging van welke aard ook.

Vernieuwd IJskonijn voor winnaar Jokercompetitie 2013? Al veel jaren traditioneel bij de bekendmaking van de winnaar en prijsuitreiking van de Jokercompetitie – naast de wisselbeker en de flessen wijn – is de overhandiging aan de winnaar van het ‘IJskonijn’. De Jokercompetitie start elk jaar in de maand november en wordt gespeeld tot de laatste woensdag in maart van het volgend jaar. Ook traditie is dat de competitie nagenoeg onder alle weersomstandigheden doorgang vindt en dat heeft door de jaren heen – zéker de afgelopen winters – regelmatig voor ijzige situaties gezorgd. Om die reden is lang geleden al voor de winnaars/doorzetters als extraatje de uitreiking van het ‘IJskonijn’ in het leven geroepen. Veel winnaars van dit regelmatig van vorm gewisselde object dragen op de laatste competitiedag dan ook met trots hun ijskonijntje bij zich. (foto links met IJskonijntjes van meervoudig winnaar Chris v d Ven). Uitgelekt is nu dat voor de editie 2012-2013 van de Jokercompetitie vergaande plannen zijn bedacht om in maart 2013 een nieuw IJskonijn uit te reiken. En zoals dat in deze tijd van snelle media gaat is ook het nieuwe model al rap door een klokkenluider als primeur op foto ter beschikking gesteld van de redactie van Bulderbaan’s Boelspriet. De kans bestaat dat de Technische Commissie zich ook gaat beraden over een nieuwe naamgeving. In dat kader kan de redactie een toepasselijke aanbeveling doen: IJSMALLOOT.

19


Van de Technische Commissie Om uit te knippen voor de deelnemers: Adressen van de speelhallen afdeling 09

Zomerverenigingscompetitie (ZVC) 2012 Over de resultaten in de ZVC dit jaar kunnen we kort zijn. De olympische gedachte vierde hoogtij, meedoen was in dit olympisch jaar duidelijk belangrijker dan winnen. Bulderbaan was een bijna Olympisch sportief team en heeft uit dat sportieve oogpunt bijna alle tegenstanders laten winnen. Het gevolg was wel dat Bulderbaan in de trooste finale toch nog 8 werd van de 8 teams. Lees het sportief verslag elders in dit nummer.

Petanque Union Kennemerland (PUK Van der Aart Sportpark 12 2026 ZL Haarlem; 0235378979 Les Pointeurs (LP) Olympiaweg 2b, Sportpark Zegersloot Zuid, 2406 LG Alphen a/d Rijn; 0648624613 Les Boules Fleuris (LBF)

Winter Competitie Doubletten (WCD) 2012 en Verenigings Team Competitie (VTC) 2012/13

Gerard Doustraat 52 2162 CP Lisse;

0252416588

De Spaanse Ruiter (DSR) Wikkestraat 45

Misschien lijkt het nog wat vroeg, zo tegen het eind van de zomer, maar het winterspeelseizoen in onze afdeling 09 staat al weer voor de deur en dus ook de planning voor de verschillende competities. Uiterlijk 12 september moeten de teams voor de WinterCompetitie Doubletten (zaterdag en zondagcompetitie) en de VTC al weer worden aangemeld bij de afdeling. De Technische Commissie moet daarom v贸贸r 10 september weten welke teams er moeten worden aangemeld. Voor de volledigheid de speeldata: WCD

2153 CD Nieuw Vennep;

0630137116

De Boel de Boule (BDB) Sportpad 4 (parkeren Lucas v Leijdenlaan) 2371 PP Roelofarendsveen; 0713313601 De Gouden Gooi (DGG) Belgielaan 6 2034 AX Haarlem;

0235360962

Clubkampioenschap vernieuwd Op zaterdag 15 en zaterdag 22 september wordt het vernieuwde Clubkampioenschap gespeeld. Op 15 september worden vijf voorgelote partijen gespeeld. De stand wordt bepaald op winstpartijen en saldo.

Zaterdagen: 20 oktober, 10 november en 8 december; Zondagen: 14 oktober, 18 november en 16 december. VTC 2012/2013 (alle op vrijdagavonden)

De beste 6 teams uit de voorronden plaatsen zich voor de finaledag. Indien bij de voorronden op de e 6 plaats teams gelijk eindigen dan telt vervolgens het aantal zelf gescoorde punten, brengt dat ook geen uitsluitsel, dan wordt een extra beslissingspartij gespeeld.

2012: 12 okt, 26 okt, 14 dec 2012: 18 jan, 8 feb, 1 maart, 22 maart.. Elke speelavond vangt aan om 19:30 uur.

De finaledag is vastgesteld op 22 september. Alle zes finale-equipes spelen 茅茅n maal tegen alle andere finalisten. Het team met het beste resultaat op de finaledag is Clubkampioen. De uitslag op de finaledag wordt vastgesteld op het aantal gewonnen partijen. Als het aantal gewonnen partijen van twee of meer equipes gelijk is, zijn voor de rangschikking achtereenvolgens de volgende criteria van kracht: 1. het onderlinge resultaat in gewonnen partijen; 2. het onderlinge saldo; 3. het algemene saldo;

21


4. indien ook dat laatste gelijk is, dan worden – indien noodzakelijk – beslissingswedstrijden vastgesteld voor de eindrangschikking.

Let op: alle leden kunnen zich op de finaledag van het Clubkampioenschap (zaterdag 22 september) melden en deelnemen aan het tireer- en pointeer-kampioenschap voor clubleden.

Als na toepassing van één van deze criteria de volgorde moet worden bepaald van een kleiner aantal equipes, worden bovenstaande criteria opnieuw in dezelfde volgorde toegepast. Andries Wijand

Broerseparktoernooi A-complementair

Helaas zat het weer voor ’t eerst in lange tijd eens niet mee bij een van onze eigen open toernooien. Het regende! Dan weer zachtjes, vervolgens weer wat harder en af en toe was het ook nog droog.

1 Elout Visser - Scott Smith (PUB - Museumplein) 2 Jan de Zwart - Maja van der Linden (PUB)

B poule 1 Rob Schouten - Teun van Oijen (Spaanse Ruiter - Boules Fleuris) 2 Marco Verbrugge - Marco Santana (Bulderbaan) 3 Junior de Jong - Mimi Tchang (PUB) 4 Mitch Horn - Stanely Godfried (PUB)

Echt ongelooflijk is dan goed te zien wat een doorzetters petanquespelers toch zijn. Regenjassen aan en spelen maar. Gelukkig was het alleen maar nat en niet ook nog koud. Er waren spelers die gewoon in korte broek de regen trotseerden. Als wedstrijdleider heb ik toch gemeend om tijdens de kwartfinalepartijen overleg gepleegd met de scheidsrechter en de ingestelde jury om te bespreken of we na afloop van de kwartfinales zouden stoppen. Maar gelukkig voor iedereen werd het toch nog droog en dus kon het toernooi volledig uitgespeeld worden.

B complementair 1 Mart Kruit - Bert Visser (OSB Bodegraven) 2 Gees Eelsing - Leo Eelsing (Bulderbaan). Andries Wijand

Scheidsrechter Willem van Kleef schreef op de website van de afdeling het volgende. “Alles wat menselijkerwijs geregeld kon worden was geregeld. Goede inschrijving van het toernooi, catering buiten, de keuken binnen en een aantal partytenten. Maar…..één ding is niet te regelen en dat is het weer. Wát een water, moeten we stoppen, niet stoppen, even wachten. Iedereen was nat, z…nat, maar ze gingen gewoon door, natter als nat kon toch niet. Uiteindelijk werd de finale notabene nog met een schraal zonnetje gespeeld. Jelle Venema en Raymond Tonen wonnen deze finale met 13-9 van Enrico van Deursen en Charles Bok. Alles is goed verlopen en ondanks alles waren de spelers tevreden en hadden alle lof voor de organisatie.” De uitslag:

A poule 1 Jelle Venema - Raymond Tonen (PUK - Taxateurs) 2 Enrico van Deursen - Charles Bok (PUK) 3 Jeffrey de Lange - Michael Voorn (PUB - Boules Fleuris) 4 Henk van Rekum - Ina Hoekstra (BUT Uithoorn)

23


Midzomertoernooi 2012 Als winnaar van het Midzomertoernooi – het jaarlijkse goed bezochte toernooi voor leden en introducés – is mij gevraagd (opgedragen?) om een stukje te schrijven voor het clubblad.

Ik ben Joke Wijnen, voor degene die dat nog niet weten: de schoondochter van Margaret. Op zaterdag 16 juni was er weer het familietoernooi. Zover ik mij kan herinneren doe ik nu voor de 10 of 11e keer mee. Wat mij opviel was dat er minder mensen meededen dan in voorgaande jaren. Wel vond ik het leuk om er nieuwe gezichten bij te zien. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind. Dat hebben we ook wel eens anders meegemaakt. Over de wedstrijden die ik gespeeld heb kan ik vrij kort zijn. Zo waren de eerste twee wedstrijden ook kort. Mijn eerste partijtje speelde ik met Dorine en ging wel grappig. Dorine probeerde ballen weg te schieten en helaas lukte dat niet. Zelf had ik nog een bal over dus toch maar iets proberen om ons laatste punt binnen te halen. Wonder boven wonder lukte dat ook nog. Deze wedstrijd werd door ons gewonnen met 13-2. Mijn volgende wedstrijd met Dennis ging ook al zo snel. Wij wonnen met 13-4. De laatste partij met Loes de Boer (volgens mij was er ook nog een andere Loes), duurde langer. Soms was het puntje voor puntje. We hebben ook nog even achter gestaan, maar uiteindelijk werd die partij door ons gewonnen met 13-10. Kortom: ik had dus alles gewonnen en ben dan ook als 1e geëindigd. De hapjes die tussendoor kwamen waren heerlijk. En ook het avondeten was wederom goed verzorgd. Al met al was het ook dit jaar weer een zeer geslaagde dag. Wellicht treffen wij elkaar weer volgend jaar. Groetjes van Joke

24


Boulestreektrofee Jaarlijks vindt op de eerste zaterdag van juli het inmiddels traditionele ‘Boulestreektoernooi’ voor de bestuurs– en commissieleden van de verenigingen binnen onze afdeling 09 plaats. Plaats van handeling was dit jaar de accommodatie van Les Boules Fleuries in Lisse. Onder een stralende zon speelden de 106 spelers en speelsters een mêleetoernooi van vier partijen. De zestien verenigingen en de twee teams van de afdeling (bestuur en wedstrijdcommissie) hadden bijna allemaal met een team van zes spelers ingeschreven. Elke deelnemer speelde dus gedurende vier ronden steeds met anderen en tegen anderen, maar nooit tegen of met een clubgenoot, tenzij deze in het bestuur of de wedstrijdcommissie zat. Een geweldige klus die op perfekte wijze door wedstrijdleider Willem van Kleef werd gepresenteerd in kleurige wedstrijdformulieren. Daarop konden de spelers per ronde zien op welk van de 17 meldpunten zij hun medeen tegenstander konden ontmoeten. De resultaten van de spelers van een team werden bij elkaar opgeteld en de vereniging met de meeste gewonnen partijen en het hoogste saldo won de wisselbeker: de Boulestreektrofee. Het is dus een toernooi dat eigenlijk om niets gaat voor wat betreft prijzen. De kerngedachte van het toernooi is om elkaar in een sportieve sfeer te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en eventueel contacten te leggen. Kortom: het interne afdelingsnetwerk verbeteren en daar de vruchten van kunnen plukken. Het Bulderbaanteam bestond uit Dorine, Lina, Anja, Loes, Jan en Bram (foto vlnr) en heeft zich zo goed als mogelijk geweerd en erg kunnen genieten van het mooie weer en de goede sfeer. Gezamenlijk wonnen wij elf van de 24 gespeelde partijen: Anja, Dorine en Lina elk één, Jan en Loes allebei twee en Bram sprokkelde de meeste punten voor het team bij elkaar door maar liefst al zijn vier partijen e winnend af te sluiten (13-3; 13-0; 13-6 (2x). Daardoor eindigde Bulderbaan als vereniging op de 13 plaats. Uiteraard waren ook vele anderen debet aan die winstpartijen, maar tóch……! Het was een mooie dag met veel plezier en leuke (voortgezette) kennismakingen.

Vereniging Totaal 1 JB Hillegom 17 De Boulende 15 2 Stier 3 De Vaste Voet 15 De Spaanse 4 14 Ruiter 5 Les Bohémiens 14 PU 6 14 Badhoevedorp 7 JDB Zandvoort 14 Les Boules 8 13 Fleuries De Boel De 9 12 Boule OSB 10 12 Bodegraven PU 11 12 Kennemerland 12 PU IJmond 12 13 JBV Bulderbaan 11 Petanque 14 11 Lijnden 15 Afdelingsbestuur 10 Wedstrijdcomm. 16 9 09 17 BU Thamen 8 18 Les Pointeurs 7

Saldo 61 62 50 39 29 16 2 20 15 -8 -15 -23 28 -18 -40 -37 -40 -95


Zomer Verenigings Competitie (ZVC) Zondagmiddag 15 juli 2012 zijn de uitgestelde finale en troostfinale gespeeld bij JBV OSB in Bodegraven. De eerste ronde werd in de regen gespeeld, maar kon wél in de verte al wat blauwe lucht worden gespot. In de pauze daarna werd het droog en werd het zelfs zonnig en kon de regenkleding te drogen worden gehangen. In een uitstekend sfeertje werden vervolgens de laatste twee ronden gespeeld en kon wedstrijdleider Bert Visser de punten gaan optellen en aftrekken. De einduitslag werd rond de klok van zes uur bekend gemaakt: De eerste plaats (en niet aanwezige wisselbeker in het bezit van DGG) bij de ZVC-finalisten ging opnieuw naar De Gouden Gooi (foto), waardoor de wisselbeker ook daar weer een jaar in het clubhuis verblijft. De andere drie plaatsen werden bezet door resp. De Vaste Voet, Zandvoort en Les Pointeurs-2. In de troostfinale speelde Les Pointeurs-1 de meeste partijen goed, gevolgd door JBV OSB (op onderling resultaat) en De Spaanse Ruiter met –helaas– als hekkensluiter JBV Bulderbaan. Volgend jaar hoopt de organisatie op meer inschrijvingen door de verenigingen en terug te komen op het niveau van enkele jaren terug. De spelers van de finaledag hebben het zéker weer naar hun zin gehad in een onderling plezierige ambiance die kenmerkend is voor de Zomer Verenigings Competitie van afdeling 09.

Clubuitwisseling met DBDB Tegen alle verwachtingen in was het geweldig weer op woensdagavond 29 juni jl, toen wij de jaarlijkse clubontmoeting met onze gastvereniging De Boel de Boule (DBDB) organiseerden. De dag erna kwam de regen weer met bakken uit de lucht en had er echt geen boule gegooid kunnen worden. Het weer was dus top. Ook het nieuwe concept waarin het uitwisselingstoernooitje gespeeld wordt en dat eerder afgelopen winter werd uitgeprobeerd in de hal van de Roelofarendsveners. Teams werden gemixed: spelers van DBDB samen met spelers van Bulderbaan was afgelopen winter bij het merendeel van de deelnemers uitstekend bevallen, maar houdt kennelijk ook leden tegen om mee te doen met een dergelijk toernooi. Maar ook deze avond werd het systeem als verfrissend en geslaagd ervaren door de deelnemers die wel aanwezig waren. Het was opnieuw een gezellig en leuk toernooi en voor herhaling vatbaar. De einduitslag met de eerste vijf plaatsen: René Vork Marco Verbrugge Mariet Koenis Herma Bamberger Dennis Cowan

DBDB Bulderbaan DBDB DBDB Bulderbaan

13-3 13-4 13-8 13-10 13-6

13-1 13-1 13-5 13-11 13-8

(basisverslag van René Vork -DBDB)

26

13-5 13-5 13-3 13-0 13-8

+30 +29 +23 +18 +17


Bakker-Pieksma-wijntoernooi 2012 Na de eerste ronde kwamen Gerda en Cor van Elden in hun onschuld ook nog meespelen. Nét terug van vakantie waren zij niet op de hoogte van deze speciale ‘wijnactiviteit’. Een hoge eindklassering zat er voor hen met nog slechts twee te spelen partijen, echter niet in. Uit vakantieland Frankrijk hadden zij wél voor twee heerlijke salamiworsten gezorgd, waarvan de plakken die middag dan ook gretig aftrek vonden.

Willie Bakker en Tineke Pieksma (r) hadden besloten dat zij hun opgespaarde wijnvoorraad maar eens aan de man/vrouw moesten brengen. Al die in de loop van de tijd opgespaarde (relatie) geschenken lagen maar te verpieteren en wat is er dan beter om mensen binnen de verenigingen te laten “vechten” om een slok! In samenspraak met het bestuur werd daarvoor 18 augustus geprikt als datum waarop het zou gebeuren. Wie kon toen weten dat het de heetste dag van het jaar tot dan toe zou worden? De sfeer wordt Franser en Franser, alleen de ”Walse Musette” ontbrak nog. In het heetst van de strijd (letterlijk) werd door 32 deelnemers (!) verhit gestreden om de plaatsen die recht zouden geven op een fles(je). In het begin was toen nog niet bekend dat iedereen aan het eind van de middag met een prijs de Bulderbaan-arena zou verlaten dus werd er bitter gestreden. Zelfs zo bitter dat er teams waren die zich terugtrokken op de donkere parkpaden, weg van het speelveld zelf, zodat de concurrentie niet kon zien welke technische hoogstandjes werden gehanteerd. Onder het nuttigen van de lekkere hapjes van Freek en Anja werden drie voorgelote partijen gespeeld. Dat de hitte vroeg om speciale zorg van het lichaam was duidelijk, er werd flink gedronken; zowel water als anderszins.

Berekend door de rekenmeesters Frans en Bram bestond de top drie in de einduitslag uit Thomas Verhoef, Peter Bleekrode en Tineke Verhoef. Voor alle overige plaatsen van de deelnemers vindt u elders in deze Boelspriet de totale eindstand. Met de vele malen uitgesproken dank aan de initiatiefneemsters werd rond 17:00 uur deze zeer plezierige speelmiddag afgesloten. Wie heeft nog meer van dat spul op zolder staan? Peter Bleekrode

Goede wijn behoudt zijn glans Ons ‘nieuwe’ lid Dennis Cowan (foto) (die tevens een oud-lid is en dat graag wil bewijzen) was onlangs zijn kelderkast (dus niet de zolder) aan het opruimen omdat alles al vanzelf uit die kast viel als je hem open deed. Dus werd er nu rigoureus opgeruimd en wat kwam hij daar tot zijn grote verrassing weer tegen??? Juist ja: een bewijsstuk om dan ook maar te staven hoelang hij al bij JBV Bulderbaan kwam spelen. Hij vindt het een leuk aandenken, maar heeft de inhoud van de fles voor alle zekerheid maar door het toilet gespoeld, ervan uitgaande dat die rosé redelijk over de datum was.

(Redactie: De eerste aanmeldingsdatum van Dennis ligt volgens eigen berekning rond 1993. In juli 2005 zegde hij destijds zijn (2e) lidmaatschap op.)

27


Troefcompetitie 2012 de Boer tevens winnaar van de Troefcompetitie 2012 en ging hij op de laatste speelavond van maandag 27 augustus aldus met de armen vol met prijzen weer zeer tevreden naar huis.

Ook dit jaar is weer door 20 enthousiaste leden gedurende de maanden juni; juli en augustus de Troefcompetitie gespeeld. Er werd begonnen met 10 mensen op de eerste maandagavond.Gedurende de maand juni bleef de opkomst met een gemiddelde van 10 spelers per speelavond. Ook viel er in juni een avond uit door het slechte weer. In de maanden juli en augustus liep het gemiddeld aantal deelnemers op naar respectievelijk 14 en 13 leden. De leden die deze competitie spelen zijn enthousiast genoeg en het gaat ook wat meer om de puntjes, maar qua aantal spelers mag het aantal deelnemers aan deze leuke competitie volgend jaar best hoger uitkomen! Dat maakt het nog leuker en vooral voor de uitslag spannender.

Meermalig winnaar van de (soortgelijke winter) Jokercompetitie – Chris van de Ven – werd tweede en Leo Eelsing eindigde op een verdiende derde plaats. Bij de prijsuitreiking heb ik per abuis op mijn laptop als tweede sorteerkriterium het troefsaldo in plaats van het totaalsaldo aangeklikt. Het gevolg was dat niet iedereen op zijn goede eindplaats in de uitslag genoemd is tijdens de prijsuitreiking. Mijn excuses aan allen voor deze omissie. Aangezien de prijzen vanaf de vierde eindpositie nagenoeg gelijkwaardig waren is ruilen van prijzen niet nodig. Wél heeft Jos Helsloot alsnog een prijs te goed. De volledige en juiste uitslag op de volgende pagina.

De periodewinnaars (na elke 4 weken spelen) waren Bob van Rijswijk in juni, Frans Posthuma in juli en Jan de Boer in augustus. Met zijn goede spel (en dat van zijn medespelers) in de laatste maand werd Jan

Andries Wijand

28


Plaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Naam Jan de Boer Chris van de Ven Leo Eelsing Frans Posthuma Paco Santana Marian Posthuma Peter Bleekrode Peter Feenstra Jos Helsloot Jeannette Cramer Gees Eelsing Bob van Rijswijk Marco Verbrugge Andries Wijand Marco Santana Thomas Verhoef Nico Veldt Sr Bram Otte Lina Verhulst Oalid Handi

Partijen

Saldo

Gespeeld

Gewonnen

Troef gew

Tot gew

Saldo

Troef saldo

Tot Saldo

20 14 22 12 16 12

14 10 14 8 9 8

1 4 0 3 2 2

15 14 14 11 11 10

69 59 39 18 2 20

11 31 0 6 9 4

80 90 39 24 11 24

12 20 16 14

7 9 8 7

3 1 1 2

10 10 9 9

12 -13 11 -18

-3 1 -6 -6

9 -12 5 -24

22 14 16

9 7 6

0 0 1

9 7 7

-30 10 -9

0 -13 -10

-30 -3 -19

4 8 8 16 14 2 2

3 3 3 3 2 1 0

1 1 0 0 0 0 0

4 4 3 3 2 1 0

22 -23 -36 -76 -65 2 -15

6 -14 0 -13 -19 0 -8

28 -37 -36 -89 -84 2 -23

Adverteerder Stronkhorst: Tien voor rundergehakt Het rundergehakt van onze jarenlange adverteerder en kantineleverancier Keurslager Coert Stronkhorst aan de Amsterdamseweg is gewaardeerd met het cijfer 10. Het gehakt van deze keurslager werd op een onverwacht moment gekeurd en beoordeeld in opdracht van de Vereniging van Keurslagers. Op de punten kwaliteit, versheid en hygiëne bleek het gehakt uitmuntend en dat leverde de keurslager een officiële oorkonde op. Slager Coert Stronkhorst is uiteraard zeer tevreden met de hoge beoordeling van zijn ambachtelijk product. Gehakt is één van de meest populaire vleesproducten in ons land. Tijdens onze toernooien en andere evenementen gebruikt JBV Bulderbaan al jaren de gehaktballen van adverteerder Stronkhorst.

29


€urotoernooi zaterdag 4 augustus 2012

In verband met mijn ‘korte’(?) vakantie in het buitenland kon ik van de vorige versies van dit toernooi in mei, juni en juli geen verslag maken. Reden te meer om daar nu maar weer eens verandering in aan te brengen. De resultaten van de mei, juni en juli toernooien hebben wel op het bord gehangen, iedereen heeft dus weer kunnen vaststellen wat zijn/haar positie was na de resp. toernooien en met name de cumulatieve stand t/m juli. Nu was ik er zelf weer bij in een lekker en aangenaam zonnetje met nog zevenentwintig andere deelnemers. Achtentwintig leden streden dus om de prijzen die Loes de Boer weer had uitgekozen. Het aantal deelnemers betekende dat zeven partijen een plekje op het speelveld moesten zien te vinden, wat op zich geen moeite kostte. Het valt echter meer en meer op dat de speelplaatsen aan de buitenzijde van het veld tegenwoordig het eerst bezet zijn. Maar ja, daar staan dan ook de banken waar je lekker of noodzakelijk kunt zitten. Tineke Pieksma mocht na afloop de poedelprijs (of zoals Leo pleegt te zeggen: de ‘aanmoedigingsprijs’) mee naar huis nemen. De totale eindstand van deze augustus-editie hebt u al op het publicatiebord kunnen vinden maar die vindt u vanzelfsprekend ook nog eens compleet terug in deze Boelspriet. Nog vier maanden te gaan voordat de overall jaarwinnaar 2012 bekend is. De standen over de laatste periodes zijn redelijk stabiel, ik ben benieuwd of daar nog verandering in gebracht kan worden. Peter Bleekrode

30


Succes voor Bulderbaanteam!

Hierdoor kon Paco, tot grote opluchting van hemzelf, met zijn laatste boule de partij uitmaken: 13-12 !

Ook deze zomer organiseert buurvereniging Petanque Union Badhoevedorp (PUB) weer de traditionele Wijntoernooien. In de maanden mei t/m september wordt om de week op dinsdagavond een gezellig toernooi gespeeld met deelname van sterke teams uit de regio. Gemiddeld komen er ca. 14 doublettes, die zich dezelfde avond nog kunnen melden aan de wedstrijdtafel. Per avond worden er drie partijen gespeeld, in een onzuiver Zwitsers systeem - waarbij winnaars tegen winnaars (en dus verliezers tegen verliezers) spelen.

In de tweede partij tegen het doublette van Bram Wondergem (Museumplein) hadden wij een geweldige start. In no-time stonden wij met 9-0 voor. Daarna speelden wij twee slechte mènes waarvan de tegenstander met respectievelijk 4 en 5 punten optimaal profiteerde – stand 9-9. Bram’s eerste bal van de volgende mène was meteen weer een uitstekende. Ik kon deze met drie boules niet verbeteren, maar Paco plaatste een reddende bal, die de tegenstander niet meer wegkreeg of kon verbeteren. Door het oog van de naald werd de stand 10-9. Vervolgens voerden wij de druk op door in de volgende mène direct een goede eerste boule te plaatsen. Wij bouwden hierdoor een mooi boulevoordeel op in de mène en konden de partij met 13-9 in ons voordeel beslissen.

Ook dinsdag 21 augustus jl. was het weer zo’n prachtige zomeravond, en Bulderbaandoublette Paco Santana / ondergetekende was om 19:15 uur present in Badhoevedorp. Wij speelden de eerste partij tegen damesteam Maja en Hennie van PUB. Dat werd een zeer spannende partij. In de eerste mènes waren wij wat ongelukkig in de afwerking en verzuimden wij om punten te pakken. De partij ging vervolgens gelijk op. Op de stand 9-8 schoot Paco ongelukkigerwijs het but een eind weg, en plaatste zijn laatste bal daarna te kort. Maja en Hennie hadden nog 4 boules over en scoorden hiermee 9-12. De ronde daarna wisten wij gelukkig tot 11-12 naderbij te komen. In de laatste mène schoot Paco een geweldig geplaatste boule van Maja weg, waardoor ook het but een aantal meters naar achteren werd verplaatst richting een boule van ons. De tegenstanders konden er niet meer bij komen.

De laatste wedstrijd speelden wij tegen Patrick en Jolanda van Elzaboules uit Beverwijk. Zij zijn regelmatige deelnemers van deze Wijntoernooien. Dit werd van onze kant een zeer sterke partij. Wij begonnen direct met 4-0 en konden deze lijn voortzetten. In tegenstelling tot de eerste twee wedstrijden lieten wij nu de tegenstander niet meer in de partij komen en konden 13-0 noteren. Door deze laatste winst werd ons saldo toch nog redelijk: 3 winstpartijen met saldo +18. Dit bleek één saldopunt beter dan het resultaat van het andere ongeslagen team, het doublette Björn Spanjer (PUB, en hiermee nét voldoende voor doublette Paco Santana / Chris van de Ven om het PUB Wijntoernooi van 21 augustus 2012 te winnen en een mooie fles wijn met een speciaal voor de gelegenheid vervaardigd etiket te incasseren. Deze zomer zijn er nog twee toernooien in september, en ook volgend jaar, als PUB deze reeks bouleconcerten weer organiseert, is er zeker plaats voor meer teams van Bulderbaan! Wat mij betreft een aanrader, niet alleen uit sportief oogpunt en door het niveau van de deelnemers, maar zeker ook vanwege de gezelligheid. Chris van de Ven 31


Feuilleton deel XI1

“Volle Zon over het petanque Deel XII –hoofdstuk 10:

Het meten van de punten In ieder team moet er steeds een speler zijn die zich belast met het meten van de punten. Dat is noodzakelijk. Om de moeilijke rol van de tireur wat te verlichten, is al eerder aanbevolen dat de pointeur zich van deze taak moet kwijten. Met het oog schatten is slechts mogelijk als het verschil niet al te klein is. Zodra het om enkele millimeters gaat, moet er gemeten worden. En dat moet je goed doen. Dat wil zeggen, op de juiste manier en heel zorgvuldig en nauwgezet. Daarvoor moet je goede ogen hebben, een vaste hand en een goed meetinstrument. Voor scheidsrechters bestaan er speciale meetinstrumenten. Ze zijn uitstekend, maar vaak te groot in de zak van een speler. Het beste meetapparaat is een rechte strohalm die je – indien nodig – kunt inkorten. Omdat je niet altijd een strohalmpje bij de hand zult hebben, is een aluminium vouwmeter (een soort duimstok) met een uitschuifbaar uiteinde aan te bevelen. Zo’ n vouwmeter werkt het nauwkeurigst en is het gemakkelijkst te gebruiken. Desondanks heeft iedere speler zijn eigen manier van meten en gebruikt hij wat hem het beste uitkomt: een meetlint, een touwtje, een takje, een stokje of zelfs zijn voeten. De laatste methode was overigens zeer gebruikelijk in de Provence. Bébert de Cagnes, een beroemd speler uit het verleden, gebruikte het doekje waarmee hij zijn boules schoonveegde. En dat deed hij met een zeer grote precisie. Houd er overigens rekening mee dat het internationale spelreglement (artikel 26) sinds enkele jaren gebiedt dat metingen dienen te worden verricht met een geschikt instrument, waarover beide equipes dienen te beschikken. In het bijzonder is het niet meer toegestaan om met de voeten te meten. Hoe dan ook, met nadruk dient er op gewezen te worden dat je vaak moet meten. Perspectief en ligging van de boules zijn nogal eens bedrieglijk en kunnen tot vergissingen leiden.

Daarom enkele voorbeelden Laten we ervan uitgaan dat de boules 1 en 2 in het eerste geval (figuur 5) op gelijke afstand van het but liggen. Als je het punt bekijkt vanuit een willekeurige plaats in de geruite zone links, of zelfs nog meer naar achteren, zal het lijken alsof de witte boule dichter bij het but ligt dan de zwarte. Vanuit de gearceerde zone rechts zal de zwarte boule beter lijken te liggen. En in beide gevallen zonder enig mogelijke discussie. Het is de meest bedrieglijke positie. Om in deze situatie goed met het oog te kunnen schatten, moet je op punt A gaan staan, zo’n tien tot twintig centimeter achter het but en met beide voeten aan weerszijden daarvan en het lichaam goed rechtop, zonder het hoofd naar links of naar rechts te buigen. Steeds als je een punt met het oog wilt schatten moet je zo gaan staan. 

32


Feuilleton deel XI1

figuur 5 Een ander voorbeeld tref je aan in figuur 6. De zwarte boule ligt in de geruite zone, een lager gelegen stuk terrein. Door dit nogal uitgesproken hoogteverschil zal de zwarte boule verder van het but lijken te liggen dan in werkelijkheid het geval is. De witte boule lijkt op punt te liggen terwijl dat niet zo is. Pas dus op voor een boule die lager ligt dan een andere, het is een duidelijk geval van optisch bedrog. Hetzelfde geldt als de ene boule in de schaduw ligt en de andere in de zon. Of tijdens een avondtoernooi met kunstlicht, als een van de boules op een gedeelte van het terrein ligt dat beter verlicht is. In beide gevallen wordt het oog bedrogen. De best verlichte boule lijkt altijd het dichtst bij het but te liggen. Een andere situatie die je in de war kan brengen is wanneer een lichte en een donkere boule op ogenschijnlijk gelijke afstand aan weerszijden van het but liggen. In dit geval zal de donkere boule die beter afsteekt tegen de ondergrond (vooropgesteld dat het terrein licht van kleur is) altijd dichter bij het but lijken te liggen. Op terreinen met een donkere bodem zal dat uiteraard precies andersom zijn.

figuur 6 Er zijn natuurlijk ook situaties – en gelukkig zijn ze zeldzaam – waarin iedereen zich vergist zonder dat je kunt verklaren waarom. Door de kleur van de ondergrond, de hellingen en hobbels van het terrein of door een bijzondere ligging van de boules? Door de gemoedstoestand van de spelers? Of misschien wel door een samengaan van al die factoren. Begrijp goed dat bovenstaande voorbeelden slechts op situaties slaan waarbij het verschil zeer minimaal is. In gevallen waarbij een van de twee boules zich twee of drie centimeter dichter bij het but bevindt, komen deze bedrieglijke situaties niet voor, ongeacht de ligging van de boules en de omstandigheden van het terrein. 33


Feuilleton deel XI1 Aarzel niet om te bukken en te meten zodra je maar even twijfelt. Je voorkomt er vergissingen door waar je later spijt van zou krijgen. Ervaren spelers hebben daar zo hun eigen uitdrukkingen voor: ‘Een stukje touw kost niks’, ‘Een moment van schaamte is gauw genoeg voorbij’, (een goede speler voelt zich een beetje belachelijk als hij moet meten terwijl het punt nog net met het oog in te schatten is), ‘Zolang je meet, heb je nog niet verloren’. Het spelreglement schrijft voor dat het team dat als laatste heeft gespeeld, moet meten. In het algemeen hebben petanquespelers er een hekel aan om te meten, omdat schatten met het oog snelIer gaat en minder moeite kost. Toch is het verstandig om zelf alle punten te meten die gemeten moeten worden. Het is de enige garantie tegen onbeholpen of zelfs kwaadwillige metingen. Bovendien getuigt het niet van elegantie en beleefdheid indien je opnieuw gaat meten nadat je tegenstanders dat zojuist al gedaan hadden. En, ‘last but not least’, als je akkoord zou gaan met een meting waar je toch aan blijft twijfelen, zul je je boules met tegenzin en zonder overtuiging spelen. Met alle gevolgen van dien. Ga dit soort onduidelijke situaties dus uit de weg: meet als eerste en doe dat goed en zorgvuldig. Aan de andere kant zijn er ook spelers die je nooit volledig kunt vertrouwen. Zij beschikken soms over een compleet arsenaal aan trucjes en zijn er op uit je te beduvelen. Wees daarvoor dan ook op je hoede, zeker als zij niet een echt meetinstrument gebruiken, maar een touwtje of iets dergelijks. Door wat harder of wat zachter te trekken, kan er al gauw een verschil van enkele millimeters ontstaan en dat kan net de doorslag geven. Het beste is dus altijd een echt meetinstrument, alleen dat geeft je de grootst mogelijke zekerheid dat er eerlijk gemeten wordt, of althans dat de mogelijkheid van bedrog zoveel mogelijk uitgesloten wordt. Zie er wel altijd goed op toe dat er ‘vol op de buik’ wordt gemeten, dat wil zeggen, dus vanaf het punt van de boule dat zich het dichtst bij het but bevindt. Iets hoger of iets lager kan al gauw enkele millimeters schelen. Hetzelfde geldt uiteraard voor het but. Maak niet de fout die door sommige beginnende spelers wordt gemaakt – en zelfs ook nog door redelijk ervaren spelers – door te meten tot de bovenkant of het hart van het but! Het reglement is daar volstrekt duidelijk over: bepalend is de afstand tussen de boule en het but. Daarom nu de beste manier om twee boules te meten met behulp van een vouwmeter die aan het uiteinde is voorzien van een uitschuifbaar gedeelte. Maak allereerst aan weerszijden een ruwe meting door beide uiteinden van de meter zo dicht mogelijk bij de boules en het but te brengen, zonder deze echter aan te raken. Dat om niets te bewegen of te verplaatsen, want als dat desondanks toch gebeurt, ben je het punt onherroepelijk kwijt. Als door deze ruwe meting niet duidelijk is geworden welke boule het dichtst bij het but ligt, moet er een tweede en nauwkeurigere meting plaatsvinden. Dat doe je door het uitschuifbare gedeelte iets uit te schuiven, net zolang totdat je met beide uiteinden langs de boule en het but kunt strijken (N.B. het uitschuiven van de meter moet je boven de boule of het but doen, nooit er tussenin, want dan loop je het risico het but te bewegen of zelfs te verplaatsen!). Doe hetzelfde bij de andere boule. Op dat moment zal het volkomen duidelijk voor je zijn welke boule het dichtst bij het but ligt, maar doe vooral nog geen uitspraak! Meet daarna beide boules opnieuw om je ervan te vergewissen dat je meter niet verschoven is of dat je je niet vergist hebt. Pas dan moet je de boule aanwijzen die op punt ligt of zonodig melden dat ze allebei even ver van het but af liggen. Het komt namelijk vaker voor dan je denkt dat twee boules op gelijke afstand liggen. 34


Feuilleton deel XI1 Nog twee belangrijke adviezen voor het geval er met zeer grote nauwkeurigheid moet worden gemeten. Zorg er allereerst voor dat het uitschuifbare gedeelte zich altijd aan de kant van het but bevindt en dus nooit aan de kant van de boule en dat je het vaste gedeelte van het meetapparaat altijd in één en dezelfde hand houdt. Dat betekent automatisch dat je, wanneer je de andere boule wilt meten en de boules aan verschillende kanten van het but liggen, overeind moet komen en om moet lopen om aan de andere kant te kunnen meten; de meter zelf mag dus nooit gedraaid worden! Let er verder op dat je het meetinstrument altijd eerst heel voorzichtig tegen de boule aan laat komen om je pas daarna naar het but toe te buigen. Door zijn gewicht ligt de boule immers steviger op de grond dan het but (de boule vormt een beter stootblok dan het but) en zal dus ook minder gemakkelijk worden verplaatst. Of anders gezegd, je moet altijd vanaf de boule naar het but meten en nooit andersom. Op die manier loop je het minste risico wat dan ook te bewegen. Nog een laatste klein aandachtspuntje alvorens dit hoofdstuk te besluiten. Omdat je de partij graag wilt winnen, zullen je vrijwel altijd denken dat je eigen boules beter lijken te liggen dan die van de tegenpartij. Maak je daar echter geen zorgen over: je tegenstanders zullen je deze vergissing heus niet laten begaan en je echt wel op je fout wijzen. Want wat voor jullie geldt, geldt net zo goed voor hen… maar dan omgekeerd uiteraard!

Volgende aflevering: hoofdstuk 11: Het team en de teamgenoot.

Colofon

Volle zon over het petanque Oorspronkelijke titel: Plein soleil sur la pétanque Uitgegeven door: Editions de la Table Ronde 40, Rue du Bac Paris-7e 1970 Van dezelfde schrijver verschenen in 1984 en 1993 de boeken: Les histoires humoristiques de la pétanque deel I en II Uitgegeven door: Otello Les Taillades Chemin du Puits des Gavottes 84300 Cavaillon, France Volle zon over het petanque Eerste druk: 1984 - Tweede en volledig herziene en uitgebreide druk: 1989 - Derde druk: 1992 - Vierde druk: - 1993 Vijfde herziene druk: 2002 Copyright Nederlandse vertaling en bewerking: Jac Verheul, 1989/2002

35


â‚Źurotoernooi uitslagen juni-juli-augustus voor tegen saldo winst voor tegen saldo winst voor tegen winst tot.saldo totwinst stand totvoor tottegen

Naam

Verhoef. Thomas

13

7

6

1

13

7

12

1

13

8

1

17

3

1

39

22

Slier. Hans

13

12

1

1

13

12

2

1

13

1

1

14

3

2

39

25

Santana. Marco

13

3

10

1

13

1

22

1

12

13

0

21

2

3

38

17

Reinders. Francien

13

3

10

1

7

13

4

0

13

1

1

16

2

4

33

17

Helsloot. Jos

13

3

10

1

13

4

19

1

9

13

0

15

2

5

35

20

Tates. Ger

13

4

9

1

13

7

15

1

12

13

0

14

2

6

38

24

Boer. Jan de

13

4

9

1

12

13

8

0

13

9

1

12

2

7

38

26

Pontillo. Vittorio

10

13

-3

0

13

12

-2

1

13

1

1

10

2

8

36

26

7

13

-6

0

13

1

6

1

13

12

1

7

2

9

33

26

3

13

-10

0

13

7

-4

1

13

8

1

1

2

10

29

28

Eelsing. Gees

13

10

3

1

13

4

12

1

1

13

0

0

2

11

27

27

Helsloot. Karel

12

13

-1

0

12

13

-2

0

13

9

1

2

1

12

37

35

Cowan. Dennis

13

7

6

1

7

13

0

0

8

13

0

-5

1

13

28

33

Helsloot. Vera

12

13

-1

0

13

7

5

1

1

13

0

-7

1

14

26

33

Ploeger. Anja

13

10

3

1

7

13

-3

0

8

13

0

-8

1

15

28

36

Verhulst. Lina Koelewijn. Margaret

Bakker. Willy

4

13

-9

0

7

13

-15

0

13

8

1

-10

1

16

24

34

Wel. Elly van de

13

12

1

1

7

13

-5

0

8

13

0

-10

1

17

28

38

Veldt Sr. Nico

10

13

-3

0

4

13

-12

0

13

12

1

-11

1

18

27

38

Vogelaar. Lida

3

13

-10

0

13

7

-4

1

1

13

0

-16

1

19

17

33

Smit. Wim

4

13

-9

0

1

13

-21

0

13

8

1

-16

1

20

18

34

Verhoef. Tineke Boer. Loes de

7

13

-6

0

12

13

-7

0

8

13

0

-12

0

21

27

39

10

13

-3

0

1

13

-15

0

9

13

0

-19

0

22

20

39

3

13

-10

0

4

13

-19

0

0

-19

0

23

7

26

Henneman. Doris

Uitslagen juli naam

voor tegen saldo winst voor tegen saldo winst voor tegen winst tot.saldo totwinst stand totvoor tottegen 13

Groenewoud. Elly vh

2

11

1

13

2

22

1

13

6

1

29

3

1

39

10

13

11

2

1

13

2

13

1

13

6

1

20

3

2

39

19

Boer. Loes de

13

11

2

1

13

12

3

1

13

0

1

16

3

3

39

23

Santana. Paco

13

2

11

1

13

11

13

1

6

13

0

6

2

4

32

26

13

9

4

1

13

11

6

1

6

13

0

-1

2

5

32

33

Eelsing. Gees

2

13

-11

0

13

11

-9

1

13

6

1

-2

2

6

28

30

Boer. Jan de

11

13

-2

0

12

13

-3

0

13

0

1

10

1

7

36

26

Bakker. Willy

9

13

-4

0

2

13

-15

0

13

6

1

-8

1

8

24

32

Peer. Magda v

11

13

-2

0

13

12

-1

1

6

13

0

-8

1

9

30

38

9

4

1

11

13

2

0

0

13

0

-11

1

10

24

35

13

11

2

1

12

13

1

0

0

13

0

-12

1

11

25

37

Helsloot. Jos

9

13

-4

0

11

13

-6

0

6

13

0

-13

0

12

26

39

Dekker. Toos

11

13

-2

0

2

13

-13

0

6

13

0

-20

0

13

19

39

Essen. Dick v.

Cramer. Jeannette

Bleekrode. Peter 13 Bleekrode. Els

36


Uitslagen augustus Naam

Eelsing. Gees

voor tegen saldo winst voor tegen saldo winst voor tegen winst tot.saldo totwinst stand totvoor tottegen 13

1

12

1

13

8

17

1

13

7

1

23

3

1

39

16

Pontillo. Vittorio

13

7

6

1

13

7

12

1

13

5

1

20

3

2

39

19

Posthuma. Frans

13

4

9

1

13

12

10

1

13

5

1

18

3

3

39

21

13

12

1

1

13

8

6

1

13

11

1

8

3

4

39

31

Bleekrode. Peter

10

13

-3

0

13

4

6

1

13

7

1

12

2

5

36

24

Helsloot. Jos

13

1

12

1

13

8

17

1

5

13

0

9

2

6

31

22

Helsloot. Vera

13

7

6

1

13

8

11

1

10

13

0

8

2

7

36

28

Boer. Jan de

13

9

4

1

8

13

-1

0

13

10

1

2

2

8

34

32

Boer. Loes de

13

10

3

1

13

12

4

1

11

13

0

2

2

9

37

35

13

8

5

1

13

6

12

1

3

13

0

2

2

10

29

27

Santana. Paco

13

10

3

1

13

6

10

1

4

13

0

1

2

11

30

29

Otte. Bram

13

8

5

1

13

8

10

1

3

13

0

0

2

12

29

29

Wel. Elly van de

12

13

-1

0

7

13

-7

0

13

5

1

1

1

13

32

31

Bleekrode. Els

13

4

9

1

12

13

8

0

5

13

0

0

1

14

30

30

7

13

-6

0

8

13

-11

0

13

3

1

-1

1

15

28

29

4

13

-9

0

12

13

-10

0

13

5

1

-2

1

16

29

31

Vogelaar. Lida

9

13

-4

0

4

13

-13

0

13

3

1

-3

1

17

26

29

Willik. Alide vd

13

9

4

1

7

13

-2

0

11

13

0

-4

1

18

31

35

Cramer. Jeannette

Reinders. Francien

Essen. Dick van Posthuma. Marjan

Otte. Minke

Dennenbroek. Guido

8

13

-5

0

4

13

-14

0

13

4

1

-5

1

19

25

30

12

13

-1

0

6

13

-8

0

13

11

1

-6

1

20

31

37

9

13

-4

0

13

7

2

1

5

13

0

-6

1

21

27

33

Cowan. Dennis

Ploeger. Anja

10

13

-3

0

13

8

2

1

5

13

0

-6

1

22

28

34

Peer. Magda van

8

13

-5

0

8

13

-10

0

13

10

1

-7

1

23

29

36

Bakker. Willy

1

13

-12

0

13

4

-3

1

7

13

0

-9

1

24

21

30

12

1

1

8

13

-4

0

7

13

0

-10

1

25

28

38

Groenewoud. Elly 13 vh Koopmanschap. Piet

1

13

-12

0

6

13

-19

0

13

4

1

-10

1

26

20

30

Veldt Sr. Nico

7

13

-6

0

8

13

-11

0

10

13

0

-14

0

27

25

39

Pieksma. Tineke

4

13

-9

0

8

13

-14

0

4

13

0

-23

0

28

16

39

37


Uitslaglijst Bakker-Pieksma Wijntoernooi Naam

Voornaam

Uitsl. 1

Uitsl. 2

Uitsl. 3

W1

W2

W3

Pnt.

Saldo

1

Verhoef

Thomas

13

3

13

7

13

8

1

1

1

3

21

2

Bleekrode

Peter

13

11

13

2

13

7

1

1

1

3

19

3

Verhoef

Tineke

13

10

13

7

13

3

1

1

1

3

19

4

Helsloot

Karel

13

10

13

9

13

3

1

1

1

3

17

5

Santana

Marco

13

3

13

12

13

7

1

1

1

3

17

6

Vogelaar

Lida

13

8

13

8

13

8

1

1

1

3

15

7

Cowan

Dennis

4

13

13

1

13

6

0

1

1

2

10

8

Wierenga

Roelie

13

4

8

13

13

7

1

0

1

2

10

9

Eelsing

Leo

13

4

13

8

6

13

1

1

0

2

7

10

Posthuma

Marian

13

4

13

7

3

13

1

1

0

2

5

11

Eelsing

Gees

13

12

13

7

10

13

1

1

0

2

4

12

Santana

Paco

13

4

13

12

7

13

1

1

0

2

4

13

Boer, de

Loes

4

13

13

11

13

6

0

1

1

2

0

14

Peer, van

Magda

4

13

13

11

13

8

0

1

1

2

-2

15

Bleekrode

Els

13

11

2

13

13

10

1

0

1

2

-6

16

Otte

Bram

12

13

12

13

13

7

0

0

1

1

4

17

Veldt

Nico sr.

11

13

13

2

7

13

0

1

0

1

3

18

Boer, de

Jan

11

13

12

13

13

8

0

0

1

1

2

19

Pontillo

Vittorio

12

13

7

13

13

7

0

0

1

1

-1

20

Rijswijik

Bob

13

4

7

13

8

13

1

0

0

1

-2

21

Wierenga

Jacob

4

13

13

1

8

13

0

1

0

1

-2

22

Elden

Cor

2

13

13

7

0

0

1

1

-5

23

Feenstra

Peter

13

8

11

13

3

13

1

0

0

1

-7

24

Posthuma

Frans

4

13

13

9

6

13

0

1

0

1

-12

25

Helsloot

Vera

13

12

1

13

8

13

1

0

0

1

-16

26

Henneman

Doris

3

13

1

13

13

10

0

0

1

1

-19

27

Elden

Gerda

9

13

8

13

0

0

0

0

-9

28

Willik

Alide

10

13

11

13

7

13

0

0

0

0

-11

29

Otte

Minke

10

13

9

13

7

13

0

0

0

0

-13

30

Pieksma

Tineke

8

13

7

13

10

13

0

0

0

0

-14

31

Essen, van

Dick

8

13

8

13

7

13

0

0

0

0

-16

32

Bakker

Willie

3

13

7

13

7

13

0

0

0

0

-22

38


Bulderbaan Speelkalender september t/m december 2012 Zaterdag 8 september Activiteit Speelwijze Aanvang Zaterdag 15 september Activiteit Speelwijze Aanvang Zaterdag 22 september Activiteit Speelwijze Extra

Jules Le Noirtoernooi (uitgesteld van 25/8) Mêlee via loting per speelronde 12:00 uur; melden 11:30 uur

Voorronden Clubkampioenschap (C-en W-licenties) Doublettenteams (zelf samen te stellen en Vijf partijen met voorloting 10:30 uur

Aanvang

Finale Clubkampioenschap (C-en W-licenties Beste 6 teams uit de voorronde in halve competitie Tevens clubkampioenschap tireren en pointeren opgeven deelnemers bij de Techn. Cie. 10:30 uur

Zondag 30 september Activiteit Speelwijze Aanvang

Veendorptoernooi Open toernooi (W-licentie) voor doublettenteams 10:30 uur

Zaterdag 27 oktober Activiteit Speelwijze Aanvang

Spek & Bonentoernooi Intern doublette mêlee 12:00 uur; melden 11:30 uur

Woensdag 7 november Activiteit Speelwijze

Zondag 23 december Activiteit Speelwijze Aanvang

e

Jokercompetitie (1 speelavond) (wekelijks t/m maart 2012 muv feestdagen december) Individueel meedoen in 2 rondes per speelavond met loting per speelronde. Bij verhindering de volgende speelmogelijkheid inzet één Joker per speelavond met max. 5 Jokers tijdens de gehele competitie

Kersttoernooi Intern doublette mêlee 12:00 uur; melden 11:30 uur

NB: • • •

Intekenlijsten voor deze activiteiten tref je aan op de bar in het clubhuis. Voor de voorronden Clubkampioenschap opgeven met een doublette-team naar eigen keuze/afspraak bij Andries Wijand en/of Freek Vogelaar. e Inschrijven voor de Jokercompetitie kan op de 1 speelavond (7/11) en gedurende de competitiemaand november. Tijdens de bouletrainingsavonden op de maandagavonden in september+oktober blijft de speelgelegenheid ook open voor alle leden !

Profile for Jeu Bulderbaan

Boelspriet 209 nieuwsbrief  

Boelspriet 209 nieuwsbrief  

Advertisement