Page 1

Velkommen til Børnehaven

Informationsfolder 2017 - 2018

Børnehaven Solsikken Fasanvej 16 6900 Skjern 29893585/60724684 E-mail: info@solsikken.name www.solsikken.name CVR: 30661745

1


Børnehaven Solsikken – et dagtilbud med indhold og kvalitet Med denne velkomstfolder, vil vi byde nye og ”gamle” forældre og børn, velkommen i Børnehaven Solsikken. Børnehaven Solsikken er et privat dagtilbud normeret til 63 børn i alderen 2½ til 6 år. Børnehaven er godkendt og drives i henhold til loven om social service og er underlagt Dagtilbudsloven. Børnehavens øverste myndighed er bestyrelsen, som består af 7 valgte medlemmer. I bestyrelsen sidder på skift en medarbejderrepræsentant, samt børnehavens daglige leder. Børnehavens målsætning er, at give barnet en hverdag hvor • trivsel • synlighed • et højt fagligt niveau, samt • det kristne menneskesyn, er et naturligt element i hverdagen. Børnehaven er underlagt Dagtilbudsloven. Det betyder bl.a. at vi skal arbejde med læring, kompetenceområder og udarbejde læreplanerne, som grundlag for det pædagogiske arbejde. Formålet med folderen er, at give en god introduktion til det kommende år, så rammer, mål og aktiviteter er kendt af alle og stemmer overens med virkeligheden. Supplerende oplysninger kan hentes på hjemmesiden. Vi har en forventning om at I gennemlæser, eller som minimum skimmer folderen igennem og orienterer jer på hjemmesiden. Velkommen til 2017-18 i Børnehaven Solsikken.

Information

2


I børnehaven Solsikken informerer vi på hjemmeside, via årskalender, månedskalender, nyhedsbreve 4 gange årligt og mails, samt opslag på tavlen i børnehaven. Vi har en forventning om, at I som forældre holder jer opdateret på nyheder, ændringer, tiltag og tilbagemeldinger i forbindelse med arrangementer og ferier. Skriv allerede nu de vigtigste datoer fra årskalenderen ind i familiens kalender, således at arrangementer og møder ikke kommer bag på jer. Åbningstider Mandag til torsdag Fredag

6:15 – 17.00 6:15 – 16.00

Moduler Når I som forældre vælger et modul, betyder det at I køber et antal timer som kan benyttes inden for den pågældende uge. Timerne kan således ikke overføres til næste uge. Vær omhyggelig med at udregne jeres timer, således at modulet passer til jeres pasningsbehov. I har et medansvar i, at timetal og betaling passer sammen. Børnehaven tilbyder følgende moduler. 30 timer 40 timer 50 timer

1510,- kr 1770,- kr 1880,- kr

Priserne er senest reguleret 1. januar 2016 – genvurderes 1. januar 2018 Ændring af modul skal ske inden den første i en mdr., med 1 mdr. varsel. Betalingen foregår via PBS og administreres af kontoret. Søskenderabat og diverse tilskud går direkte til børnehaven og fratrækkes i forældrebetalingen. Husk at melde betalingen til PBS.

3


Mødetid Det er vigtigt, at I som forældre orienterer jer om de aktiviteter som foregår i børnehaven. I børnehaven sætter vi særlig fokus på voksenstyret aktivitet fra kl. 9.00 – 12.30, hvor det at spise frugt og spise madpakker er en vigtig del af den almene læring og således indgår som et element i det pædagogiske arbejde. Hvis I mod forventning afleverer senere end kl. 9.00 eller afhenter tidligere end kl. 12.30 må I forvente, at barnet eventuelt skal afleveres/hentes et sted i nærmiljøet eksempelvis i skoven. Under alle omstændigheder vil vi bede jer give besked i børnehaven ved ændringer eller særlige forhold. Praktiske oplysninger Når dit barn opholder sig i børnehaven skal det medbringe • Skiftetøj, som lægges i kassen i garderoben • Indesko, • Udetøj, dvs. jakke eller flyverdragt. Medbring altid regntøj. • Udendørs fodtøj dvs. sko og sandaler. Medbring altid støvler. • Bleer, hvis dette bruges. Disse lægges i kassen på badeværelset. • Madpakke med tydeligt navn, som lægges på hylden i køleskabet. Husk at madpakken skal være pakket i pose, når barnet skal i udegruppe, så der er plads i køletasken til alle madpakker • Sut og bamse hvis dette bruges når barnet skal puttes. Vi har pude og tæppe som kan benyttes. Huske tydelig navn på beklædning og fodtøj. 4


I har som forældre selv ansvaret for at hjælpe til med at finde bortkomme tøj/sko i kurven i gangen. Hjælp os og hjælp hinanden som forældre med at holde styr på barnets ting. Bed barnet hjælpe til med at bære og rydde op når I henter barnet, således at det får ejerskab og bliver bevidst om sin plads og sine ting. Sygdom Dit barn er sygt, når det ikke er i stand til at følge børnehavens normale rytme og aktiviteter. Læs vejledning på ”www.sundhedsstyrelsen/ børnesygdomme” Et halv-sygt barn har ingen glæde af at være i børnehave og sygdomsforløbet forlænges ofte. Er dit barn sygt, ringes til børnehaven. Fortæl hvad det fejler og gerne hvornår I forventer det kommer igen. Hvis dit barn bliver sygt i løbet af dagen eller kommer til skade, kontakter vi jer snarest muligt. Vær derfor altid opmærksom på at give besked til kontoret så børnehaven har et mobilnummer, arbejdsnummer eller andet hvis kontakt påkræves. Et barn med lus er ikke sygt, og er velkommen så snart behandling er påbegyndt.

Medicin Som forældre er det jeres ansvar at give barnet medicin. Hvis barnet daglig bruger lægeordineret medicin, kan personalet varetage denne opgave såfremt der foreligger en aftale herom. Medicin skal ligge i kassen eller opbevares af personalet iflg. aftale. Læg aldrig medicin på hylden hvor andre børn kan nå det. Hvis barnet lider af fødevareallergi – eller anden form for overfølsomhed vil vi bede Jer informere om dette inden barnets 1. dag i børnehaven. Det samme gælder hvis barnet har en sygdom/lidelse som kan kræve særlig opmærksomhed eller have betydning for barnets hverdag i børnehaven.

5


Solcreme og beklædning Vi ønsker, at I som forældre tager medansvar i brugen af solcreme. På solfyldte dage, har I ansvaret for selv at smøre barnet ind om morgenen, hvis I ønsker det skal bruge solcreme. Vi smører barnet ind i børnehavens solcreme til middag. På dage med høj sol, opfordrer vi barnet til at lege i skyggen, eller inden døre. I kan som forældre medvirke til at beskytte barnet, ved at give det en kortærmet bluse på, solhat, samt korte bukser. Når børn skifter tøj, forgår det altid på badeværelset. Børnene skal som minimum have bukser og bluse /eller kjole på når de færdes i børnehaven. Når børnene bader, skal de som minimum have underbukser eller badetøj på.

Fridage 6


Vi ønsker at motivere jer som forældre, til at være mest muligt sammen med jeres barn. Derfor bakker vi gerne op, når I ønsker at tage en fridag sammen med barnet. Samtidig er det vigtigt, at I som forældre sikrer jer, at jeres barn får så stabil en hverdag som muligt, så genkendelighed og forudsigelighed bliver en grundlæggende base i barnets liv.

Husk at kontakte børnehaven hvis dit barn holder fri. Send gerne en SMS. Lukkedage Børnehaven har følgende faste lukkedage : 24. december - 1. januar (begge dage incl.) 5. juni (Grundlovsdag) 2 uger i sommerferien (uge 29 og 30) Der henvises i øvrigt til årskalenderen på hjemmesiden. Legetøj Om fredagen, er børnene velkommen til at medbringe legetøj i det omfang det giver mening for en god leg. Vi tager ikke ansvaret for ødelagte eller bortkomne ting. Det er jer som forældre der beslutter om og hvad barnet må have med i børnehaven. I sommerperioden må børnene kun medbringe udendørslegetøj – dette for at inspirere til nye og anderledes lege. Vær ikke bange for at sige nej når Jeres barn plager om at medbringe en ting; det er en del af læringen i livet og viser at I er tydelige voksne som tager ansvar for jeres barn. Det viser også barnet at I respekterer og bakker op omkring børnehavens regler. Hvis barnet mod forventning medbringer legetøj andre dage, lægges legetøjet ud på barnets rum til det skal hjem. Husk tydeligt navn på legetøjet. Cykeldag

7


Vi ønsker at støtte barnets balance, koordination og motoriske færdigheder ved af vække interessen for at cykle. Sidste fredag i måneden er børn, som kan cykle på tohjulet cykel eller cykle med støttehjul, velkommen til at medbring sin cykel. Medbring altid cykelhjelm som passer til barnets hoved. Der cykles på parkeringspladsen, som vil være afspærret for trafik det meste af dagen. De mindste børn er velkommen til at medbring trehjulet cykel eller scooter. Af hensyn til sikkerheden må børnene ikke lege/cykle med cykelhjelm på legepladsen. Madordning og madpakker I børnehaven oplever vi en solid forældregruppe, som tager ansvar for deres børns ernæring og således er fuld kompetente til at smøre deres børns madpakker. Vi opfordrer altid børnene til at spise rugbrød før frugt, ostehaps og andre desserter. Bed gerne barnet om at hjælpe til med at vælge og smøre madpakken og tal gerne om hvad der er sundt og usundt. Børnehaven står for indkøb og tilberedning af frugt til formiddagsmad og madordning. For dette betales 130,- kr. pr. barn i 11 måneder.

Onsdag har vi maddag som pædagogiske aktivitet i børnehaven. Udegruppen vil oftest lave mad over bål. Indegrupperne vil skifte mellem varme retter og smør-selv rugbrød. De børn som er indegruppe eller rød gruppe, vil sammen lave mad til de børn som er inde.

8


Fødselsdag Henvend jer i god tid, så vi sammen kan planlægge jeres barns fødselsdag. Af hensyn til begrænsning af mængde af sukkerindtag, har vi besluttet følgende for afholdelse af fødselsdage: Der afholdes fødselsdag enten kl. 9.00 eller kl. 11.15. Når jeres barn har fødselsdag kan der eksempelvis medbringe følgende ting til frugt kl. 9.00: • Hele frugt og grønt, som vaskes og skæres i børnehaven. o (Dog ikke bær, eks. vis blåbær og jordbær) • Kage med glasur o (Dog ikke med creme eller flødeskum) • Boller med smør, ost, marmelade eller pålægschokolade o (Dog ikke kødpålæg) • Der må uddeles et stykke slik som børnene kan spise under fødselsdagen, men ingen slikpose. Kagen kan evt. pyntes med slik Hvis I vælger at holde fødselsdag kl. 11.15, kan der eksempelvis medbringes følgende ting, som alle skal opvarmes i børnehaven under kontrol, til 75 grader: • Pizzasnegle • Pølsehorn • Pølser og brød m. tilbehør.

9


Et barn kan invitere børnehaven hjem til fødselsdag, en gang i den tid det går i børnehave. Vores erfaring er, at fødselsdage afholdt i børnehaven er rigeligt for de mindste, hvorfor vi anbefaler at I venter med et evt. besøgt til barnet kommer i mellemste eller største gruppen. Når barnet har fødselsdag vil det modtage en lille gave fra børnehaven og vi synger fødselsdagssang. Barnets bog. Når jeres barn starter i børnehaven vil I få udleveret en mappe, hvori I vil blive bedt om at indsætte billeder af barnets nærmeste familie. Bogen afleveres tilbage til børnehaven og vi vil i barnets børnehavetid, udfylde mappen således at der knyttes historie til dets børnehaveliv og barndom. Barnet er velkommen til at kigge i bogen, hvis det har brug for det. Barnet får bogen med hjem når det stopper i børnehaven. Regler Vi ønsker så få og klare regler som muligt, som gør børnehaven til et rart sted at være for børn og voksne. Dette gør vi bl.a. ved at anvise børnene, hvad de gerne må. Indendørsregler • Leg/samtaler foregår stille og roligt, hvor vi bruger vores ”snakkestemme.” Hvis de voksne, eller forældrene taler højt, gør vi hinanden opmærksom på det og bruger hinanden som et sundt forbillede. • Der bruges hjemmesko, bare fødder eller strømper inden døre, alt efter årstiden. Der er varme i gulvet om vinteren, men gulvet kan alligevel forekomme våd på regnfulde dage. Af hensyn til børn som leger på gulvet, skal I som forældre benytte overtræksfutter, ved våde eller beskidte sko. • Børn og voksne sætter fodtøj på måtten, hvis det er vådt og beskidt. • Borde og vindueskarme er til at stå ved; stole er til at sidde på. • Der ryddes op inden en ny leg påbegyndes • Dørene inden i huset lukkes så meget som muligt for at dæmpe støjen og skabe rum/ro til aktiviteter i mindre grupper. • Al tøj- og bleskift foregår på badeværelset. • Hjælp barnet med at rydde op inden det går hjem. Udendørsregler • Legepladsen er til for børnene, dvs. der skal være så få regler og så lidt afspærring som muligt. 10


• • • •

Faldunderlaget omkring legetårnet skal være intakt og må ikke fjernes, ligesom der ikke må ligge legetøj i området omkring tårnet og ved gyngerne som børnene kan falde ned på. Børn skal have tøj på efter vejret og den aktivitet de udfører. Dette betyder at nogle af de store fodbolddrenge eksempelvis kan benytte sko og jakke, medens nogle af de mindste som sidde stille på en gynge skal have overtrækstøj eller hat på. Hvis vejret tillader det, må børnene gerne løbe i bare fødder på legepladsen. Børn skal som minimum have bukser på under badning. Sand og jord holdes så vidt muligt adskilt. Det forventes at barnet rydder minimum 5 ting op inden det går hjem. Gør det til en naturlig ting at barnet skal rydde op – hjælp gerne til, men lad ikke barnet slippe for oprydningen. Når I som forældre undlader at støtte barnet i at rydde op, viser I barnet, at de voksen i børnehaven ikke er nogen man skal respektere. Tag ansvaret på jer og vær sunde forbilleder for jeres barn også selv om barnet protesterer. Børn har brug for voksne de kan stole på og som tør stå fast.

Forventninger til forældre Det forventes at • I som forældre holder jer orienteret via tavlen eller hjemmesiden. • I spørger hvis I er i tvivl eller hvis der er noget I ikke forstår • I er bevidst om, at I er børnehavens bedste reklame • I sørger for tøj og fodtøj som passer til årstiden • der altid ligger rigeligt skiftetøj i kassen i garderoben • kassen med bleer altid er fyldt op • garderoben tømmes hver weekend. Undtaget er dog kassen som kan blive stående – eller tages med hjem og fyldes op • barnet medbringer en madpakke og at madpakken er i plastpose når barnet er i udegruppe • I giver besked, hvis barnet holder fri eller er sygt. • I giver besked, hvis barnet bliver hentet af en anden end barnets forældre. • I taler et ordentligt sprog. • I taler pænt om andre børn og voksne

11


Forældremøder I efteråret afholdes et forældremøde for alle forældre i børnehaven. (se årskalender) Forældresamtaler Når barnet har været i børnehaven ca. 3 mdr. tilbydes I en samtale, som tager udgangspunkt i barnets opstart i børnehaven. Alle forældre tilbydes en samtale af ½ times varighed i januar eller februar mdr. Se datoerne i årskalenderen. Denne samtale vil tage udgangspunkt i et skema som I vil blive præsenteret for inden samtalen. Der er afsat 2 dage til samtaler i hver gruppe, hvorfor vi forventer at I allerede nu orienterer jer i årsplanen, således at det er muligt for jer at friholde et par eftermiddags timer hvor I kan deltage i samtalerne.

Forældrearrangementer I børnehaven afholder vi følgende arrangementer: Forældredag – ca. 2-4 gange årligt. 12


Her er I velkommen til at deltage et par timer eller hele dagen hvis I har tid og lyst. Formålet er at give jer mulighed for at få et indblik i barnets almindelig hverdag. Se datoen i årskalenderen. • I løbet af det kommende år vil Solsikkens 10 års jubilæum ligeledes blive fejret på behørig vis – mere om det senere. Sommerfesten • Arrangementet indeholder socialt samvær, aktiviteter m.m. Der vil være mulighed for at få noget at spise. Arrangementet lægger typisk en fredag i tidsrummet 16.30 – 19.00 Se datoen i årskalenderen. •

Arbejdsdag Vi har en forventning om, at I som forældre vil bidrage med lidt af jeres tid i børnehaven. Derfor vil hvert forældrepar få tildelt en opgave som udføres i fællesskab med personale/forældre/bestyrelse/støttekreds en lørdag i tidsrummet 8.30 – 13.00. Vi har tradition for at mange møder op, hvilket gør dagen til en sjov og hyggelig oplevelse. Se datoen i årskalenderen. Bedsteforældredag • Arrangementet foregår hvert år. Arrangementet afholdes i tidsrummet 9.00 – 12.30. Kan bedsteforældrene ikke komme, sender I blot en erstatnings bedste.

13


Mordag • Arrangementet foregår hvert 1½ år og afholdes kl. 9.00 – 12.30. Kan mor ikke deltage kan hun erstattes af en moster eller bedstemor. (se dato i årskalender) Fardag • Arrangementet foregår hvert 1½ år og afholdes kl. 9.00 – 12.30. Kan far ikke deltage, kan han erstattes af en onkel eller en bedstefar. Julecafè • Inden vi alle går på juleferie, vil vi ønske hinanden en glædelig jul. Børnene vil synge julen ind og skolegruppen vil gå Lucia. Et hyggeligt arrangement for hele familien, hvor søskende også er velkommen. Støttekredsens generalforsamling • Er du medlem af børnehavens støttekreds, har du mulighed for at deltage i kredsens årlige generalforsamling som finder sted hver år sidst i april kl. 18.30. Ønsker du at blive medlem af støttekredsen, kan du tilmelde dig på hjemmesiden. Generalforsamling • Børnehavens årlige generalforsamling finder sted hver år sidst i april kl. 19.30 i umiddelbar forlængelse af støttekredsens generalforsamling. Afslutning for kommende skolebørn • Fælles afslutning for kommende skolebørn og deres forældre foregår hver år lørdag efter overnatning. Her runder vi året af, siger farvel til hinanden, der

14


holdes en lille tale, børnene synger og får udleveret barnets bog. Arrangementet er uden søskende.

For alle arrangementer – se datoen i årskalenderen

Temadage for børn 3-6 gange om året holder vi fælles temadage i børnehaven. Disse dage tager udgangspunkt i de 6 kompetenceområder. • Barnets alsidige personlig udvikling • Krop og bevægelse • Kulturelle udtryksformer • Sprog • Natur og naturfænomener • Sociale kompetencer

Ud over dette vil hver gruppe sætte fokus på bestemte emner og kompetencer hen over dagen/ugen/måneden/året. Følg med på månedskalenderen og se hvad vi arbejder med. Gruppemøder / personalemøder

15


Vores klare mål er, at Børnehaven Solsikken skal være en børnehave med indhold og kvalitet. Det betyder at der arbejdes målrettet med de pædagogiske læreplaner på gruppe- og personalemøder, samt på pædagogiske dage. Tirsdag middag, afholdes møder, hvor personalet på skift passer børnene. Derudover afholdes der hver måned et aftenmøder, hvor personalet har mulighed for at gå i dybden med forskellig temaer, deltager i fælles kurser og har mulighed for at fordybe sig i nye pædagogiske emner.

Pædagogik og andre udviklingsområder I det pædagogiske team vil vi sætte særlig fokus på pædagogiske emner som er oppe i tiden, herunder regeringens forskellige ”pakker”. Vi ønsker, at være anerkendende, respektfulde og finde de gode historier omkring barnet, om jer og om hinanden, men mener også at vi som voksne har et stort ansvar i at være voksne der tør sætter klare rammer og grænser for barnet. Det er det vi kalder tydelige voksne. Et barn har brug for at føle sig elsket, hørt og set, men det har ikke brug for at sætte dagsordenen hele tiden.

16


Gruppeinddeling Vuggestuen Som noget nyt tilbyder Solsikken vuggestue fra 1.august 2017. Der er 12 pladser i vuggestuen. Der er 4 faste voksne i vuggestuen. Pædagog Jette Svinth, Pædagog Gitte Gjaldbæk-Nielsen, Pædagogmedhjælper Lilly Tang, Pædagogmedhjælper Olena Kutsyna. Rød gruppe – årgang 14 + 15 Rød gruppe består efter sommerferien af 18 børn – stigende til 23 børn i løbet af efteråret og 4 faste voksne. Pædagog Mona Højgaard Sørensen, Pædagog medhjælper Ajo Jensen, Pædagogmedhjælper Anna Dam, Pædagogmedhjælper Rebekka Sode-Larsen. Derudover vil IGU-studerende Shinar Khalil være på rød stue en del dage. Børnene samles hver dag i tidsrummet kl. 9.00 – 12.30. Fokus være genkendelighed, tryghed, regler og rytme. Børnene skal øve sig i at bliver fortrolige med hverdagen, de voksne og hinanden. Gul gruppe – årgang 13 Gul gruppe består efter sommerferien af 11 børn og 2 faste voksne. Pædagog Dorthe Helligsøe, Pædagog Rebecca Nyborg Pedersen. Børnene vil være samlet hver dag 9.00 – 12.30, 2 uger inde, efterfulgt af 2 uger i udegruppen. Se hvornår børnene skal være ude, i årskalenderen. Er gul markeret, skal gul gruppe være ude. I gul gruppe vil der være fokus på selvværd og selvtillid. At børnene oplever sig som værdifulde, har øje for hinanden, respekt for hinanden og voksne – og lærer at samarbejde. De vil få individuelle udfordringer, hvor målet er at få dem til at vokse og opleve sejre. Grøn gruppe- årgang 12 Grøn gruppe består efter sommerferien af 26 børn, samt 4 faste voksne. Pædagog Maja Stidsen, Pædagog Kathrine Jakobsen, Pædagogmedhjælper Lisbeth Dideriksen, Pædagogmedhjælper Janni Plougmann. Vores mål er, at gøre børnene skoleparate gennem leg og læring. Aktiviteterne vil være målrettet og børnene vil blive udfordret i konkrete opgaver omkring ansvar, opmærksomhed, krav og selvstændighed, både når de er i udegruppen og indenfor. Førskolegruppen vil: lære at håndtere papir/saks/lim i forbindelse med en opgave øve sig i at mærke om tøjet passer til årstiden 17


lære om trekanter/firkanter/cirkler blive sikre i farverne, stifte bekendtskab med tal og bogstaver lære at tage ansvar for deres tøj og ting stifte bekendtskab med ordet ”duks”,frikvarter, dansk og matematik øve sig i at færdes i trafikken øve sig i at se på klokken, kunne dagene og månederne lære at skrive eget navn, kunne sit efternavn, samt mor og fars navn lære at spille diverse spil arbejde med at indarbejde en kollektiv besked og handle herefter lære sociale spilleregler, som er fundamentet for et godt børneliv. I har som forældre et stort ansvar i at udfordre barnets selvstændighed. Læs ovenstående og lad jer inspirere. Bed gerne om børnehavens folder der fortælle om skoleparathed.

Vi ønsker, at skabe så meget brobygning mellem børnehave og skole som muligt, således at barnet får en tryg skolestart. Derfor vil vi i løbet af foråret tage på skolebesøg, og modtage besøg af børnenes kommende lærer. Børnene vil i foråret komme på besøg i friskolens SFO, hvor de får lov at lege lidt om eftermiddagen. 18


Udeliv – natur og naturfænomener Hvorfor udegruppe? At være barn i Børnehaven Solsikken, betyder at barnet bliver udfordret. Udelivet er en vigtig del af barnets læringsmiljø. Det er her motorikken udfordres og de usynlige grænser/spilleregler læres, når børnene færdes i skoven. Udeliv betyder at vi færdes ude i alt slags vejr, hele året rundt enten i skoven eller på legepladsen. Derfor er det vigtigt at I som forældre dagligt sørger for at gennemgå barnets garderobe, så det har tøj/skiftetøj til hele året. Vi har ikke et tørreskab, men erfaringen viser at 2 sæt af alting er en rigtig god ting hvis barnet skal have tørt tøj til næste dag. Flyverdragter og regntøj må gerne være beskidte – det vigtigste er at de er varme og tørre.

Dagsrytmen Læs mere på hjemmesiden

Sprogstimulering I løbet af barnets tid i børnehaven, vil det ofte blive mødt med en sang, et rim eller en voksen der læser historie. Dette er en del af den tidlige læsning. At kunne genfortælle, lytte, lave vrøvleord, benævne billeder i billedlotteri, gætte gåder, forstå en kollektiv besked og digte en historie, er ligeledes vigtige elementer i den 19


sproglige forståelse. Sproget har betydning for kommunikation og leg, og er derfor vigtig i forhold til barnets relation til andre. Vi ønsker at styrke barnet sprog og dermed barnets forudsætning for tidlig læsning. Derfor vil vi i perioder give børnene sprogstimulering i mindre grupper og søge inspiration og hjælp hos talepædagogen og hos sprogsvejlederen i kommunen. Alle børn tilbydes en sprogscreening når de er mellem 2,10 år og 3,4 år. Screeningen laves af en pædagog og består af en række øvelser med billeder og legetøj, således at barnet oplever testen som leg. Testen tager max. 15 min. Screeningen viser om barnet har et alderssvarende sprog, om vi skal være særlig opmærksom på visse områder af barnets sprog, eller om vi skal søge særlig støtte til barnet. Screeningen indebærer også, at I som forældre inddrages og skal svare på en række spørgsmål. Sprogscreeningen afsluttes med en samtale hvor vi drøfter resultatet og eventuelle tiltag klarlægges. Reglerne for screening ændrer sig løbende alt efter kommunens vejledning eller regeringens krav - men I skal forvente at modtage en mail med information og skema til udfyldelse fra børnehaven /sprogpakken

Fase 2 netværk – det konsultative team Når der opstår situationer omkring et barn som vi ikke forstår, drøfter vi det med jer som forældre. Men nogle gange, bliver vi i tvivl, usikre eller mangler viden. Når sådan en situation opstår vil vi sammen med jer kontakte det ”konsultative team” som hedder fase 2 netværk. Sammen med relevante fagpersoner vil vi søge at skabe de bedst mulige betingelser for jeres barn og dets trivsel. Måske er en enkelt samtale nok, måske skal der et hjemmebesøg til, måske skal barnet testes . . . 20


Beslutningen træffer vi sammen, så vi får skabt en helhed omkring barnet. Underretningspligt Som børnehave har vi skærpet underretningspligt, hvis vi får mistanke, kendskab til eller grund til at antage, at: • • •

et barn kan have behov for særlig støtte efter servicelovens §11 et barn har været udsat for vold og / eller andre overgreb. barnets sikkerhed eller sundhed er i fare

Regeringen har udarbejdet en forebyggelsespakke, som har til hensigt at sætte fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og handling. Medarbejdere og bestyrelse har i samarbejde med socialstyrelsen udarbejdet en forebyggelsespakke for huset. Vil du vide mere kan du henvende dig til leder eller formand. Kørsel Når jeres barn starter i børnehaven, skriver I under på, at barnet må køre i privat bil med personalet og evt. andre forældre eller bedsteforældre. Barnet vil altid være fastspændt og sidde i autostol eller på selepude alt efter størrelse og alder og gældende regler. Privat kørsel kan forekomme i forbindelse med ture og udflugter, samt ved kørsel når der handles ind til maddagen. Billeder og fotografering Når barnet starter i børnehaven skriver I under på, om billeder af barnet må lægges på hjemmesiden. Billederne fjernes typisk efter 6 mdr. Billeder af børn vil aldrig være portrætfoto, men barnet vil altid indgå i en gruppe sammen med andre. Vi vil endvidere bede jer skrive under på, om vi må videofilme barnet, som kan benyttes i pædagogisk øjemed, ved forældresamtaler samt ved forældremøder. Hvis det mod forventning skulle ske, at billeder ved en fejl lægges ud, uden jeres samtykke, beder vi jer straks henvende jer til kontoret.

Medarbejdere Se billederne på hjemmesiden 21


Bestyrelsen Se billederne pĂĽ hjemmesiden

Redigeret juli 2017 Af Leder Harald Damtoft

22

Info folder 17 18  
Info folder 17 18  
Advertisement