Page 1

copenhagen international fashion fair Autumn/ winter 09/10 05-08 february 2009


indhold content Ciff tendenser / Ciff tendencies

03

Modens historie / the History of fashion

04

fremtidens livsstil / our future lifestyle

08

trend: golddigger / trend: golddigger

12

trend: bewitchment / trend: bewitchment

14

trend: dandy manifesto / trend: dandy manifesto

16

trend: techno-folk / trend: techno-folk

18

Børn – forbrugere i dag og i fremtiden / Children – today and tomorrow’s consumer

20

Trend: Wellbeing / Trend: Wellbeing

22

Trend: Luxury / Trend: Luxury

24

Trend: intelligence / Trend: intelligence

26

Trend: Futurist / Trend: Futurist

28

Ciff trendstudie / Ciff trend studio

30


Ciff tendenser ciff tendencies CIFF Trendshow 5. – 8. Februar 2009 viser AW 2009/10 CIFF Trendshow kl. 13:00 i Hal A CIFFKIDS Trendshow kl. 15:00 i Hal H

CIFF Trend show 5 – 8 February 2009 showing AW 2009/10 CIFF Trend show at 13:00 in Hall A CIFFKIDS Trend show at 15:00 in Hall H

Velkommen til en ny kreativ verden

Welcome to a New Creative World

En lavine af finansiel, politisk og social krise har rystet os gennem den seneste tid. Den globale orden opfatter vi som destabiliseret. Urbaniseringen fortsætter i ekspresfart, og den globale opvarmning truer vores eksistens.

An avalance set off by a financial, political and social crisis has shaken us lately. Global order has become destabilized. Urbanisation is rapidly increasing while global heating threatens our very existence.We are in a crisis situation which presents us with food for thought and analysis – not panic.

Vi befinder os i en krisesituation, som maner til eftertanke og analyse – ikke panik. Den gode nyhed er nemlig, at der er tale om en overgangsfase, som vil bringe os videre til en ny og bedre verden.

The good news is that it is a transitional period which will eventually lead us to a new and better world.

For at arbejde os hen mod den nye verden vil vi tage et historisk vue over de tider og tendenser, som har været med til at definere vores nuværende ståsted. På den måde vil vi forstå vores situation og agere ud fra den. Vi er på vej ind i en ny æra, som vender ryggen til den gamle, og det er der nye muligheder i!

In order to work towards this new world, we must take a look back in history to understand how it has shaped the situation in which we now find ourselves. In that way we will be able to understand where we are today and try to remedy the situation. We are entering a new era which is turning its back on the ‘old’ world and that means a lot of new possibilities.

Fremtiden byder på kreative løsninger og god plads til nye tanker og idéer. Derfor har vi inviteret tre, vidt forskellige illustratorer, og en enkelt fotograf til at fortolke sæsonens temaer her i kataloget. Og så har vi spurgt en trendspotter, en fremtidsforsker, en ph.d.-studerende i mode og en ekspert i tendenser inde for børnelivsstil, hvordan de tror, at fremtiden kommer til at se ud.

The future will bring creative solutions and room for new thoughts and ideas. This is why we have invited three very different illustrators and a photographer to interpret the season’s themes in the catalogue. And then we have asked a trend spotter, a futurist, a Ph.D. fashion student and an expert in children’s trends about what the future will look like.

Vi håber at kunne inspirere jer til en kreativ og positiv sæson.

We hope this will inspire you to have a positive and creative season.

Hjertelig velkommen til fremtiden

Welcome to the future

Ulla Skjødt Trendchef / Dansk Textil & Beklædning

Ulla Skjødt, Trend Manager / The Federation of Danish Textile & Clothing
The history of fashion

– from medieval times to fast fashion Fra det franske hof i 1600-tallet over opgøret mod det pæne i 1990’erne til vor tids fast fashion, tiderne skifter og moden følger med. De sociale og økonomiske skift i samfundet ændrer konstant vores livsstil, og den måde vi klæder os på.

From the French Court in the 17th century and the rebellion against the established respectability of fashion in the 1990’s to present day fast fashion, times change and fashion follows. The social and economical changes in society constantly alter our life style and the way we dress.

Af Berit Sandberg Jarmin

By Berit Sandberg Jarmin

Modens historie antages typisk for at starte i Europa i den sene middelalder. Det var tilbage i 1400-tallet, at ’mode’ viste sig for første gang. Tøjet begyndte at skifte udseende i takt med, at købmandskapitalismen vandt frem, og det var hos de ’fine’ folk, at man kunne se, at tøjet gik fra det naturfarvede lærred i sand- og grønlige nuancer til fløjl i stærke blå og røde farver. Den gang havde de ofte flere lag tøj på ad gangen for at

The history of fashion is thought to have begun in Europe towards the end of the medieval era. It was back in the14th century that ‘fashion’ showed up for the first time. Clothes started to change as the capitalism of merchants progressed. It was in the way rich people dressed that the change appeared. From wearing natural-coloured canvas clothes they began to dress in velvet in strong colours of blue and red. And they often
se tykkere ud, fordi det signalerede velstand, ligesom accessories, som sabler, punge og nøgleknipler også var symboler på rigdom. Men det var først i 1600-tallet, at moden mere systematisk begyndte at flytte sig over grænserne – dikteret af de kongelige og adelige i Paris. Og indtil det tyvende århundrede var det de kongelige og det bedre borgerskab, som satte dagsordenen.

wore several layers of clothing at the same time to look chubbier, as being corpulent symbolised wealth just as accessories such as sables, purses and key chains were also regarded as symbols of power and fortune. But it was not until the17th century that fashion began to move across borders dictated by the royals and aristocrats in Paris. Up until the 20th century it was the courts and the well heeled bourgeoisie who set the agenda.

Paris – modens centrum Paris – the fashion epicentre

”I sidste halvdel af 1600-tallet da Ludvig XIV regerede Frankrig, blev store dele af den europæiske mode- og luksusindustri centreret i Paris. Byen var centrum for politisk og økonomisk magt, og tøjets udseende blev brugt til at udstille de magtfuldes overlegenhed,” fortæller Marie Riegels Melchior, som er ph.d.-studerende ved Danmarks Designskole og Kunstindustrimuseet, hvor hun forsker i mode. ”Det franske hof gjorde sig til førende inden for modeindustrien ved blandt andet at sende modedukker ud til andre europæiske fyrste- og kongehuse, så de kunne se, hvordan de skulle klæde sig.” I 1600- og 1700-tallet bestod den økonomisk velstående mands klædedragt af knickers, vest, jakke, skjorte, lange silke- eller uldstrømper og en slængkappe til udendørsbrug. Kvindernes klædedragt bestod af en ankellang kjole inden under en underkjole, korset og krinoline formet efter tidens moderne silhuette. Materialerne i både kvinde- og mandsdragten var af silke og brokade, og i nogle tilfælde var der tråde, vævet ind af ægte guld. Dragterne var kostbare og blev betragtet som investeringer med stor bytteværdi og blev brugt som overdådige gaver blandt de kongelige. I 1700-tallet udkom de første illustrerede modejournaler, som mere effektivt kunne sprede moden fra den franske hovedstad til resten af Europa. Men det var først i forbindelse med den franske revolution, at moden begyndte at blive dikteret af andre end de kongelige og adelige, da de revolutionære ”sans-culottes” (betydning: uden knæbukser) med deres lange bukser og naturlige, kortklippede hår fortrængte aristokra-

”In the 17th century when Louis XIV reigned, fashion was centred in Paris. It was there the political and financial power was and clothes were used to exhibit this superiority,” says Marie Riegels Melchior, PhD Student at The Danish Design School and Museum of Art & Design. “The French Court became leading in fashion and sent out dolls to the courts all over Europe, so they could learn how to dress.” Between the 17th and 18th centuries men dressed in knickers, waistcoats, shirts and stockings in wool or silk, tail-coats and a cloak when outside, and the women wore ankle-length dresses, corsets, crinolines and bustles whose shape depended on the fashion at the time. The fabrics were silk and brocade, some of which were woven with threads of real gold. The suits were precious and regarded as investments with a high exchange value as well as being used as extravagant presents among the royals. In the 18th century the first fashion journals were published to enable French fashion to spread more effectively. But it was not until the French Revolution that fashion involved others than the royals and nobles, as the revolutionaries “Sans Culottes” with their long trousers and natural, short-cut hair drove away the aristocratic knickers and wigs. The bourgeoisie moved forwards in all areas of life. The clothing industry and distribution network were established and the result was what fashion history terms as the early beginnings of fashion’s democratisation.
Haute Couture – the founder of our fashion tradition Founded in Paris in the mid 19th century, Haute Couture is a landmark for the way fashion works today. “All the concepts that are used in fashion today regarding show, sale and marketing derive from Haute Couture,” says Marie Riegels Melchior. “The development of Haute Couture changed the taylor’s view of his profession. Rather than regarding his work as craftsmanship the Haute Couture taylor saw himself as an artist, as a designer.” It was actually an Englishman, Charles Frederick Worth, who started the phenomenon in Paris, where he worked as couturier. His handmade, exclusive robes and expensive fabrics in plain, flattering cuts became known as Haute Couture – the finest in couture. Wealthy ladies travelled from all over Europe and even the US to buy dresses made by Charles Frederick Worth. He was the first designer to sew labels with his name on into the clothes and he had live models showing his clothes four times a year thus founding the fashion show as we know it today.

tiets knickers og parykker. Borgerstanden rykkede frem på alle fronter. Konfektionsindustrien og distributionsnettet satte sine kræfter ind, og resultatet var den spæde begyndelse på, hvad der i modehistorien omtales som en demokratisering af moden.

Haute couture grundlægger vor tids modetradition Haute couturen, som blev grundlagt i Paris i midten af det 19. århundrede, er skelsættende for den måde, vi i dag betragter mode. ”Mange af de begreber, som bliver brugt i modeindustrien i dag, både med hensyn til modeshows, model, salg og markedsføring, udspringer af den franske haute couture-modeindustri,” siger Marie Riegels Melchior. ”Med haute couturens opfindelse, ændrede haute couture skrædderen sin selvanseelse fra at være håndværker til at være en form for kunstner eller ophøjet designer.” Det var egentlig en englænder ved navn Charles Frederick Worth, der startede fænomenet i Paris, hvor han arbejdede som couturier. Hans skræddersyede eksklusive rober i dyre materialer og enkle, flatterende snit blev omtalt som haute couture – det ypperste inden for skrædderi. Økonomisk og socialt velstående kvinder rejste til Paris fra resten af Europa og endog USA for at købe kjoler kreeret af Worth. Worth var også den første modedesigner, som syede labels med sit navn i tøjet, og han lod levende modeller vise den seneste kollektion, han havde skabt, dermed grundlagde han modeshowet, som vi kender det i dag.

Industrialisation – fashion for everyone From being made by hand in a few copies, the industrialisation meant that clothes began being mass-produced. It was military uniforms that started to be made industrially and the clothing industry followed suit. “But it was not really until the 1960’s that fashion production became democratised, so that people across classes could join in and define what was fashionable. At that time Haute Couture no longer dictated fashion exclusively,” Marie Riegels Melchior says. It was everyday life which dominated industrial fashion and throughout the 1960’s fashion was inspired by leisure clothes. “At that time life was separated more distinctly between work and leisure and fashion went from being something only ladies from the upper classes were concerned with to being youthful with mini skirts and platform soles. At the same time men’s fashion became a point of interest and began to follow the fashion trends that changed every season,” says Marie Riegels Melchior.

Industrialisering og demokratisering af mode Med industrialiseringen gik man fra at have håndsyede, enkelte eksemplarer af hvert stykke tøj til industriel massefremstilling. Udviklingen begyndte inden for produktion af militæruniformer, og senere fulgte resten af beklædningsindustrien. ”Men det var først i 1960’erne, at man kan tale om, at produktionen af modetøj blev demokratiseret, at flere samfundslag i stigende grad og på tværs af tidligere samfundsskel tog del i at definere, hvad der var moderne. På det tidspunkt var den parisiske haute couture ikke længere ene om at diktere moden,” siger Marie Riegels Melchior.
Modens historie – fra middelalderen

til fast fashion

‘Ugly’ aesthetics and fast fashion

Det var hverdagen, der dominerede i den industrielle modetøjsproduktion, og i 1960’erne blev modetøjets design inspireret af tidens fritidstøj. ”På det tidspunkt gik brugen af modetøj fra at være noget for de fine kvinder i overklassen, til at blive ungdommelig med miniskørt og plateausko. I samme periode kom der også fokus på herretøj, som i større udstrækning blev betragtet som modetøj.”siger Marie Riegels Melchior.

Until the 1970’s the history of fashion largely took place in Europe and the US. Designers had occasionally been inspired by more exotic cultures, but now Asia also became a trend setter. ”It was the Japanese designers such as Kenzo, Issey Miyake and Rey Kawakubu for Comme des Garcons who began to influence European and American fashion,” says Marie Riegels Melchior. It was in America though that one of the most radical changes in fashion’s history appeared: Fashion had until the end of the 1980’s been about aesthetics, to embellish your appearance with clothes and accessories, but with the grunge wave this was turned around and ugly aesthetics began to appear. Grunge, which is slang for ‘dirt’, was iconised by Curt Cobain of the grunge rock band, Nirvana, whose style – a mix between punk and checked flannel shirts – was copied by both girls and boys alike. The style was created by mixing casual and cheap second hand clothes combined with warm, outdoor clothes. “At the same time as fashion was challenged as being too ‘decorative’, the fashion industry went through fundamental changes. The production of clothes was increasingly placed in countries offering cheap labour, meaning that fashion producers took production abroad and in that way achieved a greater flexibility depending on the design and construction of the clothes. This has made it quicker to produce new collections and what is fashionable thus seems to be changing more rapidly,” says Marie Riegels Melchior.

Grimhedsæstetik og fast fashion Indtil 1970’erne udspillede modens historie sig overvejende i Europa og USA. Designerne her havde gennem tiden ladet sig inspirere af fjernere himmelstrøg, men siden 1970’erne og 1980’erne blev også Asiens egne modedesignere og modevirksomheder anset som trendskabende i europæisk og amerikansk sammenhæng. ”Det var japanske designere som Kenzo, Issey Miyake og Rei Kawakubu for mærket Comme des Garcons der med deres design begyndte have indflydelse på den europæiske og amerikanske mode,” siger Marie Riegels. Det var dog fra USA, at et af de største vendepunkter i modens historie blev skabt: Indtil slutningen af 1980’erne havde mode drejet sig om æstetik, om at forskønne sit udseende med tøj og accessories, men med Grungestilen blev der gjort op med det pæne, og en grimhedsæstetik blev toneangivende i moden. Grunge, der egentligt er slang for ’beskidt’, blev ikoniseret i skikkelse af Curt Cobain fra Grunge Rock-bandet Niarvana, hvis stil – en blanding mellem punk og skovmandsskjorter – blev kopieret af både drenge og piger. Stilen blev skabt af tilfældigt og billigt, genbrugstøj kombineret med out-door tøj, som var varmt og komfortabelt. ”Samtidig med at modetøjet stilmæssigt blev udfordret som forskønnende, gennemgik modeindustrien store ændringer. Produktionen af tøj blev i løbet af 1990’erne flyttet fra Europa til især Kina og de tidligere østlande, dermed kom det også til at betyde, at flere modetøjsproducenter kunne købe sig til produktion og på den måde opnå større fleksibilitet afhængig af tøjets design og konstruktion. Det er blevet hurtigere at producere nye kollektioner, og moden forekommer nu mere omskiftelig,” siger Marie Riegels Melchior.

Se hele Marie Riegels Melchiors phd. afhandling på www.textile.dk/Brancheinformation/News/EtVidenskabeligtLoftTilModen
Our Fremtidens livsstil Future Lifestyle Hvordan kommer vores livsstil til se ud i de kommende år? Og hvordan afspejler den sig i vores forbrug, og den måde vi klæder os på? Vi har spurgt en fremtidsforsker, en trendspotter og en First Mover strateg, hvad der er på vej.

What will our lifestyle be like in the years to come? And how will that be reflected in how we spend our money and how we dress? We asked a futurist, a trend spotter and a first mover strategist to predict what is on the way.

Af Berit Sandberg Jarmin

By Berit Sandberg Jarmin

K

T

odeordet i vores livsstil bliver individualisme og selviscenesættelse,” siger Martin Kruse, forsker på Institut for Fremtidsforskning. ”Og så skal det vi beskæftiger os med og vores forbrug være meningsfyldt”. Alt fra den mad vi spiser, det tøj vi går i, til måden vi indretter vores hjem på, skal signalere, hvem vi er og hvad vi står for. Det handler om, at vi med alt hvad vi gør og omgiver os med, skal fortælle en historie. Historien om os selv, som de bevidste og hensynsfulde mennesker vi er, både hvad angår andre mennesker, miljø og etik. ”Vi vil gerne gøre noget godt for verden og andre mennesker, men det skal også være synligt, det vi gør. Vi vil gerne skilte med det, og gøre det til en del af vores image. Der er ikke noget ved at give til velgørenhed, eller servere fair trade kaffe, medmindre folk er klar over, vi gør det. Så det er ikke en ren form for altruisme, vi kommer til at se, selvom resultatet bliver det samme,” siger Martin Kruse. Det er videreførelse af To-do-good-trenden, der har kørt de senere år, men the First Movers – dem som starter trends – er allerede begyndt at bevæge sig videre, og er i fuld gang med at gøre klima til next big thing. Den grønne bølge – økologi og fair trade i alle afskygninger – er blevet en key trend, en nøgletrend, som har indflydelse på manges liv, selvom det måske ikke er i så høj grad, som man skulle tro, når man hører om det i medier. ”Økologi og fair trade er kommet ind i det, vi kalder en ’hype cycle’. Det fylder meget i offentligheden, men når man kigger på det faktiske forbrug, er der endnu ikke tale om et massivt forbrug, i alle tilfælde ikke når det gælder tøj. Der er stadig kun en lille del af kollektionerne, som har det mærkat, men det er klart, at når udgangspunktet er slet ikke at producere økologisk, så skal der ikke så meget til for at få en stor stigning,” siger Martin Kruse.

he central elements in our lifestyle will be individualism and self-orchestration,” says Martin Kruse, researcher and futurist at Copenhagen Institute for Futures Studies. “And then it is important that what we spend our money on is meaningful to us.” Everything from the food that we eat and the clothes that we wear to how we decorate our homes describes us and what we stand for. It is about surrounding ourselves with things that tell a story about us, a story of the conscious, caring human beings that we are when it comes to other people, the environment and ethics in general. “We like to do something nice for other people, but what we are doing needs to be visible. We want to show off what we can do and make it part of our image. It is not much fun offering guests fair trade coffee or donating money to charity unless other people know that we are doing it. So it is not altruism in its purest sense, but the result is the same,” says Martin Kruse. It is the To-do-good trend that will carry on, but the first movers – the ones that start trends – have already shifted their focus and are busy making the climate the next big thing. The ‘green wave’ – ecology and fair trade – in all its forms has become a key trend which influences a lot of people’s lives, though not to the extent that the media will have us believe. “Ecology and fair trade have entered what we call a ‘hype circle’. They seem to be everywhere, but when you look at the actual consumption of these products it is not that extensive, especially regarding clothes. Only a very small proportion of the collections can be labelled fair trade and/or ecological, but since the starting point is zero it does not take much to generate an increase,” says Martin Kruse.
Det forventer forbrugeren

D

This is what the consumer expects

I

et er ikke længere nok at have en fornemmelse af, hvad kunderne gerne vil have: De vil i stigende grad tages med på råd, være med til at udvikle produktet og dermed gøre det individuelt. Ifølge trendspotter Lars Rønne, som arbejder inden for mode og livsstil, vil fremtidens forbrugere være meget bevidste om, hvad de vil have. De forventer, at producenten aktivt går ind og undersøger deres behov, og på den måde gør innovation til noget brugerdrevent. ”Når man udvikler et produkt, er det ikke nok at tro, at man ved, hvem man laver det til. Man er nødt til at kommunikere med forbrugerne direkte, eller ligefrem tage ud og opleve deres livsstil,” siger Lars Rønne, trendspotter, koolhunting.dk. For at få kontakt til sine forbrugere, anbefaler Lars Rønne at orientere sig i de nye medier, især at følge med i blogs. ”Via blogs får du adgang til og indsigt i din målgruppe. Du skaber en relation og opbygger tillid. Bloggere er gennemsigtige og åbne, hvilket kan give producenten den mest optimale indsigt i deres bevægelse, tendenser og trends.” En anden forbrugertrend Lars Rønne peger på, går i retning af all round, eller 360 graders service. ”Vores stressede hverdag vil for mange blive mere fortravlet end den er i dag, og derfor vil vi efterspørge en udvidet service, der hvor vi køber vores ting. Det kunne f.eks. være, at man kan få vasket og strøget sine skjorter, der hvor man køber dem og ’bytte’ dem til nogle nye imens, man venter. Det kunne også være at man kunne bede dem om at sætte nogle andre knapper på, hvis man ville customize den,” siger han.

t is no longer enough to have a feeling of what your customer likes.We want to be heard and have a say in the development of the product and, in that way, make it unique. According to trend spotter, Lars Rønne, who works in the field of fashion and lifestyle, consumers will be very aware of what they want in the future. They expect the producer to make a great effort to find out their needs and to ensure that their innovation is user driven. “When you develop a product, it is not enough just to think that you know who you are making it for. You have to communicate with them directly and maybe even go out and experience their lifestyle,” says Lars Rønne, trend spotter, koolhunting.dk. To get to know your target group, Lars Rønne suggests you keep up to date with blogs. ”Through blogs you get access to and gain knowledge about people. You establish a relationship and create trust. Bloggers are transparent and open and that gives a producer the best possible opportunity to gain insight into their moves, tendencies and trends.” Another trend will be to look for all-round services. “Our stressful life will be even more stressful for at lot of people which means that we will demand an extended service where we buy our things. For instance, this could be a laundry service in the clothes store where you could buy your shirts and then exchange them for some clean ones once a week. It could also be that you could have asked them to put some new buttons on if you want to customize it,” says Lars Rønne.

Mode – luksus Grunge og Material Girl

Fashion – luxury Grunge and Material Girl

H

vad angår kommende trends i modetøj, vil vi ifølge Lars Rønne genopdage 80’erne og 90’erne. ”Vi kommer til at se en slags ’luksus grunge’ i tøj designet, siger han. Men til forskel fra 1990’erne vil looket blive tænkt ind i designet, i stedet for at man selv går i genbrugsbutikker for at sætte det sammen,” siger han. ”Silhuetten bliver løsere igen efter mange år, hvor den slanke silhuet har været fremme. Det handler om rummelige bukser á la Levis’ Engineers, som var fremme fra 1995- 1999 og 501’eren, som var populære i 1980’erne.” Madonnas 1980’er look ’The Material Girl’ vil også blive genopdaget, og Skin Head stilen – kortklippet hår og cowboy eller militærbukser og polo- shirts, vil få en renæssance. ”Stilen vil generelt blive mere nedtonet og hverdagsagtig. Vi vil se en mere individuel tøjstil, noget der bliver handlet i specialforretningerne. Men både fortidens og nutidens stilikoner vil stadig have stor indflydelse på, hvordan vi klæder os,” siger Lars Rønne.

T

rends in fashion will, according to Lars Rønne, be a rediscovery of the 80’s and 90’s. “We will see a sort of ‘luxury grunge’, but it will be different this time as the look will be incorporated into the design so that we do not need to scratch around in charity shops to create the style ourselves,” he says. “The silhouette will be looser again after years of slim-fitting clothes. It is about roomy trousers à la Levis Engineers that were very popular from 95-99 and the 501’s which were big in the 90’s. Madonna’s 1980’s look, ‘The Material Girl,’ will also be revisited and the skin-head look ( short cropped hair, blue jeans, military trousers and polo-shirts) will return. “The look will generally be toned down and more everydaylike. We will be more individual in our choice of clothing and shop in the small one-of-a-kind stores. Both past and present icons will influence our style,” says Lars Rønne.


Mad – det perfekte redskab til selviscenesættelse

D

Food – the perfect accessory for self-orchestration

Y

it image er, hvad du spiser, ikke mindst når det gælder kvaliteten. Mad er ifølge First Mover Strateg Kirsten Poulsen, en super hot ’accessory’ i forhold til at vise omverdenen, hvad du står for. Der vil komme (endnu) mere fokus på kvaliteten af den mad, vi spiser og økologi, biodynamik og bæredygtighed vil være omdrejningspunktet. ”I fremtiden vil vi blive mere bevidste om, hvad vi putter i munden. Vi kommer til at bruge mange penge på mad af høj kvalitet. Vi vil i stigende grad købe fødevarer, der gror og bliver fremstillet lokalt, både fordi det vil være den bedste kvalitet, men også fordi vi er bevidste om, at transporten af fødevarer ikke er godt for miljøet,” siger Kirsten Poulsen, ejer og direktør for strategivirksomheden, Firstmove. Det betyder dog ikke, at vi kommer til at hænge over gryderne derhjemme. Take outs vil blive hentet i endnu højere grad end tidligere, men det bliver ikke af den usunde slags. ”Det er økologiske pizzaer med lækre råvarer, og mad fra de bedre restauranter, der kan købes som take out, vi vil gå efter. Og det vil blive mere almindeligt at købe mad med hjem fra arbejdets kantine.” ”Når vi så en gang imellem laver mad derhjemme, vil det være event-orienteret, noget man fordyber sig i i flere timer, når man har inviteret gæster. ”Her vil måltidet blive lavet af de bedste råvarer, og der vil blive kælet for maden,” siger Kirsten Poulsen.

our image is partly sculpted by what you eat, not least when it comes to quality. Food, according to first mover strategist, Kirsten Poulsen, will become a super hot accessory in showing the world what you stand for. Focus will be on quality , ecology, biodynamics and sustainability. “In the future we will be more conscious about what we eat and we will be spending a lot of money on high quality food. We will increasingly buy local produce as we become aware that this is of better quality and that transportation over great distances harms the environment,” says Kirsten Poulsen, owner and managing director of the strategic consultancy business, Firstmove. This, however, will not lead us to slave away over a hot stove at home. Take-aways will become even more popular, but it is good quality food that we will be taking home. “It will be all about organic pizzas with exotic ingredients and take-aways from fancy restaurants which will increasingly cater for that market. And then it will be more common to take food home from the canteen at work.” “On the odd occasion that we are cooking at home it will be as an event for guests and then we will spend hours creating delicious meals with the best ingredients.”

Indretning – kvalitet og fleksibilitet

Interior design – quality and flexibility

I

ndretningen vil i fremtiden ske med kvalitetsmøbler og farve på væggen. Og den vil kunne varieres mere, da vi kommer til at se mobile vægge. Det betyder, at vi hurtigt kan skifte et rums funktion, og regulere lysindfaldet. Også på indretnings- og boligfronten, vil bæredygtighed komme til at præge vores livsstil. ”Tendensen går i retning af kvalitetsmøbler, som kan holde i mange år. Det vil ikke være designermøbler, eller klassikere vi går efter, men ’brug og smid væk kulturen’, som de billige møbler ligger op til, vil blive fortrængt,” siger Kirsten Poulsen. Køkkenet er heller ikke længere centrum for fornyelse og luksus. ”Vi vil ikke længere se de store investeringer i køkkener, og vi vil endda se huse og lejligheder uden køkkener, eller med små campingkøkkener,” siger Kirsten Poulsen.

I

nterior decoration in the future will focus on quality furniture and colours on the walls. Mobile walls will make the room functions flexible and it will be easy to alter the lighting. Interior design and decoration will also be influenced by a desire to be responsible concerning sustainability. “The trend is now towards spending money on quality furniture – not designer or design classics – but we will not buy and throw away items at the same rate as we have done previously,” says Kirsten Poulsen. We will no longer spend big money on refurbishing our kitchens. “Big fancy kitchens will be a thing of the past, and we will even come across houses and flats without kitchens or with small ‘camping’ kitchens,” says Kirsten Poulsen.


The financial crisis will, however, not have a great impact on regular people’s spending in the long run. At the moment the spending will drop, but after that it will continue to grow

Kultur, oplevelser og stilhed

Culture, experiences and a peaceful life

Finanskrisen er ifølge Martin Kruse ikke noget der vil påvirke vores generelle livsstil, i særlig høj grad. Men det vil på kort sigt kunne mærkes i forhold til køb i high end – den absolutte luksusklasse – da både almindelige aktionærer og mangemillionærer har tabt penge. ”Det er de meget rige ’Uber Premium-gruppen’, som ikke vil lade pengene flyde så let mere, ved f.eks. at flyve til Milano for at købe ind i de store, luksuriøse modehuse. Finanskrisen vil dog ikke have den store betydning i forhold til almindelige menneskers langsigtede livsstilsforbrug. På kort sigt falder forbruget måske lidt, men på længere sigt vil det fortsætte med at vokse igen,” siger Martin Kruse, der understreger, at væksten blandt mangemillionærer i Asien vil fortsætte. En af de trends vi vil se i fremtiden, er en større interesse for kultur, både som noget vi dyrker, og som noget vi vil investere i. Det vil blive betragtet som meningsfyldt, ligesom den del af ’the experience economy’ vil få endnu mere vind i sejlene. Begge dele er noget, der kan være med til at iscenesætte os selv som individuelle mennesker og ’fortælle’ interessante historier om os. Der er ifølge Martin Kruse også en modtrend, der betyder, at nogle vil ’go off’ – hive stikket ud. Flere har lyst til genopdage et mere ’simpelt’ liv på landet, langt væk fra den højrøstede storby, hvor de kan fokusere på det, der betyder noget – familien og det nære. Udover First Movers er det svært at definere, hvilke samfundsgrupper, der vil tage hvilke trends til sig. ”Forskere inden for livsstil arbejder ikke længere med præcise segmenter. Vores livsstil er blevet mere situationsbestemt end gruppebestemt, så vi er ofte lidt af det hele, men på forskellige tidspunkter,” siger Martin Kruse. Den overordnede trend, det at finde det meningsfyldte liv, betyder at vi vil kigge mere indad og overveje, hvad det giver mening for os at bruge penge på. ”Her vil vi fokusere på at være hensynsfulde overfor vores omgivelser, og det handler i høj grad om miljø og bæredygtighed. Måske går vi kun op i det noget af tiden, men det vil være det, som vi gerne vil udstråle, så selvom vi handler i et discountsupermarked, vil vi tage en økologisk mulepose med til at bære varerne hjem i,” siger Martin Kruse.

The financial crisis will, according to Martin Kruse, not influence our general lifestyle very much. But in the short run it will have an effect on high end spending – goods that can be designated as ‘absolute luxury’ – because multi-millionaires as well as regular auctioneers have lost a lot of money. “It is the very rich, the Uber Premium group who will hold back on spending, for instance, by cancelling shopping trips to Milan to buy designer clothes. The financial crisis will, however, not have a great impact on regular people’s spending in the long run. At the moment the spending will drop, but after that it will continue to grow,” says Martin Kruse, stipulating that the number of multi-millionaires in Asia will continue to rise. One of the trends that we will see in the future is a growing interest in culture as something we will enjoy as well as invest in. It will be seen as meaningful, which means that this part of the ‘experience economy’ will be more popular. These things can be used as tools for self-orchestration and they embellish us as interesting people. There will, according to Martin Kruse, also be a ‘get away from it all’ trend, a trend towards wanting a simple life away from the city’s hustle and bustle – a life which allows us to concentrate on the important things such as family. Apart from the first movers it is difficult to define which groups in society will embrace the different trends. “Researchers into lifestyles are not working with precise segments anymore. Our lifestyle depends more on the situation we are in rather than which group in society we belong to – we are often a bit of everything, but at different times.” The major trend will be about finding a way of life that means something to us. We will take a close look at ourselves and find out what matters to us when we spend our money. “The focus in this process will be a caring attitude towards the environment and sustainability. Even though we do not always spend money in this way, this is the image we would like to project – so that even when we do our grocery shopping in a discount supermarket, we will carry our stuff home in a sustainable duffle bag,” says Martin Kruse.

11


12


GOLD DIGGERS CIFF / autumn/winter 09/10 Trends by NellyRodi Illustration by Jan Callesen/Gul Stue

Inspireret af funktionelle landbygninger. Der er fokus på en moderne ‘ladestemning’. En ny vinkel på pionerånden. Den enkle fornuft hos Shakerne og Amish folkets enkelthed: En før-industriel verden hvor guldgravere og vagabonder i deres jagt på eventyr hoppede på godstoge i fart. En rå, rebelsk chik, der ikke mangler sensualitet.

Inspiration of functional country buildings. Focus on a modern barn spirit. A new take on the pioneer spirit. The good sense of the Shakers, the simplicity of the Amish, a preindustrial world where gold diggers and hobos jumped trains in search of adventure. A rough, rebellious chic, not lacking in sensuality.

Farver / Et udvalg af neutrale nuancer, som fremmaner det støvede landskab fra okker til grøn med grålige, blå og emaljefarver.

Colors / A range of neutrals evoking the dusty landscapes, from ocher to green and completed by grayed blues and the colors of enamel.

Beauty / Blotlagte nuancer, grønne og gule toner der minder om vegetationen på prærien i USA med grålige blå farver og lyserøde undertoner af lyng. Makeup’pen er centreret om konsistenseffekter: Pudder, brugt, slidt, bleg. Glimt af guld eller kobberglans i strejf i forbindelse med grå og grønlige neutrale toner. Håret er meget dæmpet i en pæn og kontrolleret størrelse.

Beauty / A range of denuded tones, greenish and yellowish neutrals evoking the vegetation of the American prairies, completed by a grayed blue and the pinkish notes of heather. Make-up favors material effects: powdery, used, faded, gradated, washed-out. Flashes of golden or coppery shine in touches and associated with grayed or greenish neutrals. Hair is very sober in neat, controlled volumes.

Materialer / Rå materialer: Tweed, broadcloth, kogt uldflonel, tykke militær-tæppeagtige uldtyper. Meget maskuline undertoner: Prince of Wales tern, Harris tweed (håndvævet uld fra Hebriderne), store tern. Bløde og let brugte tekstiler: Vasket, børstet, brugt, sleben bomuld. Denim: Autentisk, råt, eller en smule blødgjort i vask. ‘Lommetørklæde tern’ og broderi i nuancer af den samme farve, rynkede kanter. Bomuldsblonder, blomstrede popliner, vattæppe motiver.

Materials / Raw materials: tweed, thick broadcloths, boiled wool flannels, thick military blanket-style wools. Very masculine notes: Prince of Wales checks, Harris tweed, big checks. Soft, slightly used fabrics: washed, brushed, used, emerized cottons. Denim: authentic, raw or slightly softened by washing. “Handkerchief” checks, tone-ontone embroideries, flounced trims. Cotton laces, floral poplins, quiltstyle motifs.

Nøgleprodukter – damer / Små frakker og firkantede jakker med knapperækker. Officersjakker og frakker. Over-sized tømrer/ snedkerstumpebukser med masser af lommer og aftagelige seler. Kunstfærdige busseronner, bluser og tunikaer: Synlige sømme, liberty print, broderie anglaise. Skjortehaler og lette kjoler i « bondemandens datter-stil » satin og cretonne. Hækling i nuancer af samme farve. Mini blazere i bomuld i enkel vævning eller behandlet tweed med kanter i nubuck. Silke bondekjoler med romantisk sjæl.

Key Women’s Products / Little coats and square jackets with rows of buttons. Officer-style jackets and coats. Carpenter-style cropped pants: multi-pockets, oversized, removable braces. Elaborated smocks, blouses and tunics: topstitching, Liberty prints, broderie anglaise. Shirttails and light dresses in “farmer’s daughter” satin and cretonne. Tone-on-tone crochet. Mini blazers in cotton plain weave or coated tweed, piped in nubuck. Silk peasant dresses in a romantic spirit.

Nøgle produkter – herrer / Vide, stumpe, spidslæggede bukser med store retro tern. Korte spenceragtige jakker. Denim arbejdsjakker foret med lamme- eller kaninskind eller vatteret. Firkantet læder: Perfecto, biker og pilot stil. Behandlede eller olierede bomuldsbukser med bære- og indfældede stykker og læderforstærkninger. Korte US military officersjakker. Snævert militærtøj: Mindre voluminøst og lommerne er mere diskrete.

Key Men’s Products / Wide, cropped, darted trousers in big retro checks. Short spencer-style jackets. Denim work blousons lined in lambskin or rabbit, or in wadded quilting. Boxy leather blousons: perfecto, biker, aviator styles. Coated or oiled cotton trousers with yokes, panels and leather reinforcements. Short US military officer’s jackets. Slim fatigues: less volume, pockets are more discreet.

Accessories / Damer: lige støvler med løbesnor, trykknapbælter, bæltepunge, bæltetasker og handsker af flodsvineskind, sandaler af klippet lamme- eller fåreskind. Herrer: bikerstøvler, hængetasker i gammelt læder eller i grungeagtig ternet kanvas, retro militær kasketter.

Accessories / Women: straight drawstring boots, snap-fastened belts, belt-purses, aumônières, carpincho gloves, shearling sandals. Men: biker’s boots, slouch bags in aged leather or in grungy checked canvas, retro military caps.

13


14


bewitchment CIFF / autumn/winter 09/10 Trends by NellyRodi Illustration by Sarah Becker

Vandet efterlader sine spor på arkitekturen og gennembløder den med poesi. En bevægende, flydende forvandling skaber illusionen. Et fængslende havunivers med charme og alle former for forvandling og mutationer udtrykker en dybfølt længsel efter poesi og begejstring i hverdagen.

Water leaves its trace on architecture and soaks it in poetry. Moving, fluid metamorphoses create the illusion. An intriguing, aquatic universe, conducive to charm, all sorts of metamorphoses or mutations and expressing the deep desire for a poetic, reenchanted everyday.

Farver / En serie inspireret af lyset fra rå ædelstene. Barokperler, ametyst og tonet kvarts.

Colors / A precious range inspired by the brilliance of raw gemstones. Baroque pearls, amethysts, tinted quartz.

Beauty / En gradueret palet med vandfarver og moiréeffekter i flydende blågrønne toner. Håret er spektakulært og symboliserer mængder af vegetation – sat op, krebbet, langt og tykt, trukket tilbage og arrangeret i avancerede størrelser.

Beauty / The gradated palette favors watercolored and moiré effects in liquid blue-green tones. Tied-up, crimped, very long and dense, pulled back and worked in complex volumes. Hairstyles are spectacular and represent abundant vegetation.

Materialer / Silkeagtige, yndefulde materialer: Chiffon, Crêpe, silke pongee, let satin. Tungt draperet panne fløjl (skinnende fløjl). Skudeffekter: Moiré, metalagtig, pulserende overflader. Belægninger og print giver fugtigt, vandagtigt udseende. Kostbare vævninger og stof: Damask, jacquard, blonder eller broderieffekter. Frynseeffekter der minder om dyrehår.

Materials / Silky, fluid fabrics: chiffon, crêpe, silk pongee, light satin. Heavy-draping panne velvet. Shot effects: moiré, metallized, vibrant surfaces. Coatings and prints for damp, aqueous aspects. Precious weaves and cloths: damasks, Jacquards, lace or embroidery effects. Fringed effects evoking animal hair. Key Women’s Products / Long, supple coats in shearling. Wide cotton sateen fatigues, wide multi-dart pants, cropped crinkled linen/polyester pants. Soft, loose, enveloping, diaphanous knits. Loose jersey tops. Layers: short jersey knits to wear over ultra-fluid dresses, skirts and pants. Ultra-supple lambskin coats and jackets. Fishermen’s capes and parkas. Coated, oiled cotton plain weaves.

Nøgleprodukter – damer / Lange, bløde frakker i klippet lamme- og fåreskind. Vide militæruniformer i bomuldsstin, vide bukser med mange spidslæg, krøllede linned/polyester stumpebukser. Blød, løs, omsluttende, gennemsigtig strik. Løse jersey toppe. Lag: Kort jersey strik til at tage på over meget yndefulde kjoler, nederdele og bukser. Ultra-bløde lammeskinds frakker og jakker. Fiskerslag og parkacoats. Belagte og oliebehandlede ensfarvede bomuldsvævninger.

Key Men’s Products / Fishermen’s jackets: long, enveloping, with drawstring and belt plays. “Anointed” pants: oilskin aspects. Zipped blousons in heavy-gauge knits, heavy cables or ribbed knits. XXL volume coats, worn oversized. Maxi heavy-gauge cardigans: extra-long, cabled, worn as a coat. Sinuous knits: new cables and ribs in marled knits.

Nøgle produkter – herrer / Fiskerjakker: Lange, omsluttende, med løbesnor og bæltedetaljer. Olierede bukser: Oilskins aspekter. Jakker med lynlås i tung strikkefasthed, tung kabel, eller ribstrik. XXL omfangsrige frakker brugt som over-sized. Cardigans i maxi tung strikkefashed: Extra lange, kabelstrik, brugt som frakke. Snoet strik: Nye kabelstrik og ribstrik i marmoreret garn.

Accessories / Women: pleated gloves, python-printed leggings, insect jewelry, open ankle boots, daywear purses, tied, gathered bags. Men: fishermen’s style boots, colored rubber rainboots, rainboots in a Doc Martens spirit, multi-pocket slouch bags in a Barbour spirit.

Accessories / Damer: Plisserede handsker, gamasher med pyton print, insektsmykker, åbne ankelstøvler, små tasker til brug om dagen, tasker med bindesnor. Herrer: Fiskeragtige støvler, farvede gummistøvler, gummistøvler i stil med Doc Marteens, hænge tasker med mange lommer i Babour stil.

15


Model: Vanessa/Unique Models / Beauty: Ditte Lund Lassen

16


dandy manifesto CIFF / autumn/winter 09/10 Trends by NellyRodi Photo by Anne Mie Dreves

En verden af bøger, forfattere, manuskripter og kalligrafi med sit eget indforståede sprog. Et tema, som kombinerer den fortættede elegance á la Oscar Wilde’s dandyer, men med en mere moderne, bohemeagtig, poetisk og kunstnerisk sjæl. Silhuetten er unisex: chik og dekadent i et look der på én gang er både forældet og nutidigt.

The world of books, writing, manuscripts, calligraphy and coded language. A theme combining the somewhat stuffy elegance of the Oscar Wilde style dandies with a bohemian, more modern, poetic, “artist” spirit. An androgynous silhouette: chic and decadent for a look both outdated yet contemporary.

Farver / Et udvalg af mørke, skyggefulde blækagtige nuancer (mørkeblå og sort). Strøg af farver gør paletten spændende og overraskende. Og for at tone det hele lidt ned også hvide og gammel rosa, eller grå nuancer.

Colors / A dark, shady range in a variety of inky tones. Touches of color electrify the palette. And to tone it all down: white and taupy or grayed shades. Beauty / Experimental, audacious make-up borrows from Dadaism, typography and photo-montage. Two palettes co-exist: the first explores paper, whiteness and material effects, while the second, darker range is inspired by ink, pencil, charcoal and graphite.

Beauty / Eksperimentel og vovet makeup inspireret af dadaisme, typografi og fotomontage. Der er to farvepaletter i denne trend. Den første udforsker ‘papir’, forskellige former for hvid og konsistenseffekter, mens den anden er i et mørkere område, inspireret af blæk, blyant, kul og grafit.

Materials / Men’s supple, ultra-fine worsted wools in the spirit of Savile Row tailors. Stripes used with subtlety: discreet banker’s stripes, stippled chalk stripes, tuxedo pants emphasized with a band of toneon-tone satin. A graphic spirit borrowed from the wide stripes of club ties or men’s satin waistcoats. Fluid fabrics, heavily drapey silks: crêpe, crêpe georgette, chiffon. Delicate lace and embroidered tulles. Jacquards and tapestry-style weaves are inspired by the elaborate covers of old books.

Materialer / Smidig og meget fint kampgarnsuld i skrædderånden fra Savile Row. Striber brugt på en diskret måde: Smalle, hvide og lodrette striber. Stiplede kridtstriber og smokingbukser fremhævet med et satinbånd i forskellige nuancer af samme farve. En grafisk stemning inspireret af de brede striber på uniformsslips, eller satinveste til herrer. Yndefulde materialer, tunge draperede silker: Crêpe, crêpe georgette og chiffon. Fine blonder og broderet tyl. Jacquard og gobelinagtige vævninger inspireret af de kunstfærdige omslag på gamle bøger.

Key Women’s Products / Redingote-coats. Short 2-in-1 jackets (jacket + waistcoat). Little men’s waistcoats. Cigarette-legged pants and darted cropped pants. Striped shirts or with plastrons, shirttails, with scarves and lavallières. Cardigans. With tailored collars, belted, Jacquard. Oversized jackets. Skintight miniskirts in stretch cotton with rock details: zips, buckles, insets. Lace tops and dresses.

Nøgleprodukter – damer / Redingote frakker. Korte 2-i-1- jakker (jakke med vest). Små herreveste. Cigaretbukser og spidslæggede stumpebukser. Skjorter med striber eller overdele og/eller ‘skjortehaler’ og skjorter med tørklæde eller sløjfe i halsen. Cardiganer med skræddersyede kraver, bælter og jaquard. Over-sized jakker. Ultra-stramme lårkorte nederdele i strechbomuld med ‘Rock’ detaljer: lynlåse, spænder og dekorationer. Blonde- toppe og kjoler.

Key Men’s Products / Tuxedo spirit, fitted cuts, in a sportswear mood. Short coats in little English checks, basket weaves, tweed. Duffle-coats. Historical military coats: engraved ball buttons and doublebreasted. Prints: checks and flowers for hunting jackets, waistcoats and tapered pants. Riding jackets, short, buttoned and fitted.

Nøgle produkter – herrer / Smokingstemning, tætsiddende snit i sportswear stil. Kort jakke med små engelske tern, kurve vævninger, tweed og duffelcoats. Historiske militærfrakker: Runde, indgraverede knapper og dobbeltradet. Print: Tern og blomster på jægerjakker, veste og kegleformede bukser. Ridejakker: Figursyede, korte med knapper.

Accessories / Women: lambskin gloves. Textile shoes. Decorated pumps, with patent or gimped and perforated toes. Material mixes for bags: skins, crocodile, natural leather. Men: caps inspired by riding hats. Tartan ties. Military and riding boots. Checked Borsalinos.

Accessories / Damer: Lammeskindshandsker, lærredssko, dekorerede ballerinapumps med lakerede eller takkede og hullede snuder. Tasker i et mix af materialer: Skind, krokodilleskind og naturlæder. Herrer: Kasketter inspireret af ridehjelme. Skotskternede slips. Militær – og ridestøvler. Ternede Fedora hatte (bløde filthatte).

17


18


techno folk CIFF / autumn/winter 09/10 trends by NellyRodi Illustration by Ulrik Martin Larsen

Storbyen og den urbane verden er kilden til inspiration med skulpturelle former imellem det rå og ultratekniske, her er farver på færde. At være bevidst om verden afføder en trang til at redde truede ressourcer og folklore. En nomade/stamme stemning, der også er inspireret af det urbane landskab. Et kulturelt mix hvor naturlige instinkter er kombineret med teknologiske fremskridt.

The city and the urban world are sources of inspiration, with sculptural forms between the raw and the ultra-technical and where color is highly present. An awareness of the world born of the desire to save endangered ressources and folklore. A nomad, tribal spirit, also inspired by urban landscapes. A cultural mix where natural instinct is reconciled with technological progress.

Farver / Det traditionelle broderis stærke nuancer: Flammerødt, cyklamen, turkis, fuchia eller lilla-blå. Som kontrast et udvalg af mere neutrale beige toner inspireret af stepperne og ørkenen.

Colors / The bright shades of traditional embroideries: flame red, bright pink, turquoise, fuchsia or purple-blue. In contrast are a variety of more neutral beige accents inspired by the steppe and the desert.

Beauty / Et sortiment af stærke farver i forbindelse med en palet med blege og mørke neutrale toner á la farven på nomadetelte. Makeup’pen er glad, farverig, forfriskende og frydefuld - grænsende til det naive.

Beauty / A bright range of colors is associated with a second palette composed of pale or dark neutrals, evoking the nomads’ tents. Makeup is happy, colorful, fresh and joyous, almost naïve.

Materialer / Rustik uld: Tweed, bouclés, tråde der er hevet ud eller hænger løse, knistret. Tyk, filtet, kogt broadcloth. Dekorative eller folkloremotiver i form af jaquard og damask. Tekniske, vandtætte stoftyper i windbreakerånden - i nogle tilfælde kvikket op med håndlavede besætninger eller med meget blødt for (uld eller bomuld). Folklorebesætninger og applikationer: pom-poms, perler, fjer, kunstfærdige borter, broderi.

Materials / Rustic wools: tweeds, bouclés, floating or ripped-out yarns, granular hands. Thick, felted, boiled broadcloths. Ornamental or folkloric motifs in the form of Jacquards and damasks. Technical, waterproofed fabrics in a windbreaker spirit, occasionally enlivened by handcrafted trims or very soft lining (wool or cotton). Folk trims and appliqués: pom-poms, beads, feathers, passementerie, embroideries.

Nøgleprodukter – damer / Vide, over-sizebukser med lavt hængende skridt. Jakker uden detaljer og figursyede trenchcoats. Lårkorte nederdele med indfældede stykker i kraftigt materiale eller med print. Grafisk strik med store hætter, asymmetrisk strik. Folklorebluser og busseronner, tunikaer, besætninger med kantbånd, overdele, frynser, broderi. Polstrede dynejakker, maxikraver og opkvikkende farver. Løse ridebukser i jersey eller denim, prangende farver.

Key Women’s Products / Wide oversize pants with dropped crutch. Uncluttered jackets and fitted trenchcoats. Miniskirts with gathered panels, either solid or printed. Graphic knits with big cowl necks, asymmetric knits. Folk blouses and smocks, tunics, ornamented with braids, plastrons, fringes, embroidery. Wadded puffer jackets, maxi collars, tonic colors. Jodhpurs worn loose in jersey or dyed denim, flashy colors.

Nøgle produkter – herrer / A-linje voluminøse lumberjackets. Blandet skind. Overalls med mange lommer. Pelsforet parkas eller dynejakker med rib kanter. Etniske joggingbukser med broderi og print. Militærjakker: kantbånd, medaljer, fantasi dekorationer. Undertrøjer med ‘mer-værdi’ i form af forstykker, broderi og print.

Key Men’s Products / A-line volume lumberjacket, mixed skins. Multi-pocket overalls. Fur-lined parkas and puffer jackets + rib trims. Windbreakers in light cotton/nylon. Ethnic track pants, embroidered and printed. Military jackets: braids, medals, fantasy decorations. Undershirts with added value: plastrons, embroideries, prints.

Accessories / Damer: Ergonomiske sandaler med slip, pelskraver, plateau sko med lynlås, lange, læggede støvler i lak hvor hælen også er lakeret, lange handsker med grafisk snit. Herrer: Ankelhøje løbesko i lærred med folkloreprint, løbesko og tasker med heat-set print af etniske motiver, kasketter med tofarvede, store tern.

Accessories / Women: tabbed, ergonomical sandals, fur collars, zipped platform soles, high pleated boots in stretch patent leather + lacquered heel, long gloves with graphic cuts. Men: ankle-high runners with folk-printed fabric, runners and bags with heat-set printed ethnic motifs, caps in big two-tone checks.

19


Children - today and tomorrow’s consumer

Børn – forbrugere i dag og i fremtiden

Børn er kræsne forbrugere, som ved, hvad de vil have. De må i stor udstrækning selv vælge, når de skal have tøj, og de bestemmer selv, hvad de skal have på. Fiona Jenvey, ekspert i børnetrends og ejer af det engelske trendbureau Mudpie, rejser verden tynd for at finde ud af, hvor vores børn er på vej hen. Ifølge hende har vi at gøre med en gruppe mennesker, der vil tage en individuel stil og et bevidst forbrug med sig ind i voksenlivet.

Children are discerning consumers who know what they want. They are largely allowed to make their own decisions when it comes to buying clothes and putting together an outfit. Expert on children’s trends and owner of the UK based trend agency, Mudpie, Fiona Jenvey is studying children around the world to understand the direction their lifestyle is heading. It looks like we are going to have to deal with a group who will grow up emphasizing their own individual style rather than buying head over heels into consumerism.

Af Berit Sandberg Jarmin By Berit Sandberg Jarmin ”Børnetrends opstår generelt på samme måde som voksentrends. Når vi undersøger trends, ser vi som det første på samfundsøkonomien og på demografiske tendenser, og dernæst ser vi på forbrugerholdninger, kunst og arkitektur,” siger Fiona Jenvey. Børn under fem år bliver i den sammenhæng ikke betragtet som selvstændige forbrugere. I den aldersgruppe er det forældrenes holdninger, der tæller. Børn over fem år bestemmer i vid udstrækning selv, hvad de vil have, men forældrene afgør, hvor mange penge de må bruge. ”Piger er blevet meget bevidste om at have deres egen stil. I otte-årsalderen har mange bestemt sig for en stil, som de viderefører, indtil de når puberteten. Drenge derimod går ikke sådan op i deres udseende. De vil bare være sikre på at være ’cool’,” siger Fiona Jenvey. Når man studerer børn i dag, ser det ud til, at puberteten starter tidligere og tidligere. Deres tøj, de fjernsynsprogrammer de ser og deres måde at opføre sig på i 10-årsalderen signalerer, at voksenlivet er lige rundt om hjørnet. ”Men det er kun på overfladen. Når man kigger nærmere efter, er de ikke nær så selvstændige, som deres forældre var i den alder. Vores generations ’helikopter-forældre’ holder øje med børnene konstant. De er involverede i alle aspekter af børnenes liv og planlægger minutiøst alle deres aktiviteter,” siger Fiona Jenvey.

“Children’s trends broadly arise in the same way as adult trends. When we are looking for trends we start by investigating the economy and demographic trends and then we look at consumer attitude and architecture and art,” explains Fiona Jenvey. Children below the age of five are not regarded as independent consumers in that respect. In that age group it is the parents’ attitude that matters. Above that age the children decide what they want and the parents set the limit on how much they can spend. “Young girls are becoming more involved in creating their own look and a style. At the age of eight many of them will decide on a look, which then largely will follow them until early puberty. Boys, on the other hand, are not that worried about their appearance. They just want to make sure they look cool,” says Fiona Jenvey. Looking at children today it seems that they are growing up ever faster and the acceleration towards puberty is constantly increasing. It shows in the way they dress, the TV programmes they prefer and how they behave. “But this is only on the surface. When you take a closer look, they are not as independent as their parents were. The ‘helicopter parents’ of our generation are watching over their children all the time. They are involved in all aspects of their lives and choreograph their activities down to the slightest detail,” says Fiona Jenvey.

20


Eftertænksomme forbrugere

Deliberate consumption

Selvom børn i dag lever en noget beskyttet tilværelse, bliver de som teenagere opfordret til aktivt at tage del i samfundsdebatten både i skolen og derhjemme. De bliver lyttet til og forventer at blive hørt. I en tidlig alder lærer de at frasortere de konstante inputs, der kommer fra medierne, og det betyder, at de ikke er nær så modtagelige overfor reklamer som deres forældre. De kan jonglere med flere kommunikationsformer på én gang og er i det hele taget bedre til at multitaske end voksne. ”Mennesket udvikler sig og tilpasser sig verden. Teenagere har f.eks. udviklet stærke fingre i forbindelse med at sms’e,” siger Fiona Jenvey. Kulturelt vokser børn i dag op med en vid horisont. Asien er begyndt at have indflydelse på deres stil. ”Det begyndte med partisanertørklædet for et par sæsoner siden, og vi vil komme til se mere asiatisk indflydelse i fremtiden,” vurderer Fiona Jenvey. ”Børn er i dag internationalt orienterede, og de bekymrer sig om ting som for eksempel bæredygtighed og global opvarmning. De tager råd om genbrug meget alvorligt og er ikke bange for at irettesætte deres forældre, når det gælder miljøet,” siger Fiona Jenvey. Bevidstheden om miljøet vil være dybt rodfæstet i dem i fremtiden, og det vil have indflydelse på dem som forbrugere. ”Det faktum at børn nu vokser op i en tid med finanskrise og en stigende bekymring for miljøet vil have indflydelse på deres voksenliv og den måde, de forbruger på. De vil købe genbrugstøj, genbruge gammelt tøj og customize det, ikke mindst for at kreere en unik stil. Og de vil være mere tilbøjelige til at gå efter kvalitet frem for kvantitet for på den måde at værne om verdens ressourcer,” slutter Fiona Jenvey.

Although children are kept in a somewhat secluded environment, as teenagers they are encouraged to voice their opinions both in school and at home. They are being listened to and expect to be heard. From an early age they learn to switch on and off from the constant inputs of the media, which means they are not as susceptible to advertising as their parents. They can juggle several modes of communication at the same time and they are on the whole better at multi-tasking. “We are evolving as humans and adapting to the world around us, teenagers have already developed stronger fingers in response to the need for text messaging” says Fiona Jenvey. Culturally, the children are growing up with a broad horizon. The East is beginning to have an impact on their style. “It started with the adaptation of the desert scarf a couple of seasons ago, and we will see more Asian influence in the future,” says Fiona Jenvey. “Kids today are internationally orientated and they are concerned about such things as sustainability and global warming. They take in recommendations on how to recycle and do not hold back when reminding their parents about it.” The awareness of the environment will be deeply ingrained in them and it will influence them as consumers. “The fact that the young children of today are growing up in times of financial crisis and increasing concerns about the environment will have an impact on their lives in adulthood, and the way they spend. They will buy second hand clothes and recycle and customize their clothes, not least to create their own individual style. And they will be more inclined to go for quality rather than quantity in an attempt to be more conscious of the world’s resources,” finishes Fiona Jenvey.

For mere information om Fiona Jenvey og Mudpie se www.mudpie.co.uk

For more information about Fiona Jenvey and Mudpie visit www.mudpie.co.uk

21


22


wellbeing CIFFkids / autumn/winter 09/10 Trends by Mudpie Illustration by Jan Callesen /Gul Stue

Nøglepunkter

Key Points

Naturlig, økologisk & ekstrem

Natural, organic & extreme

Harmoniske efterårsfarver

Harmonising autumnal colours

Øko-venlig stemning

Eco-friendly ambience

Naturlige moderne mønstre

Natural modern patterns

Slapt hængende former, hyggeligt strik

Slouched shapes, cosy knitwear

Lag på lag, veste, stikninger i kontrastfarver

Layers, waistcoats, contrast stitching

Lys okker, lys chokoladebrun, måneskinsblå

Light ochre, mild chocolate brown, moonlight blue

Wellbeing skaber balance og ro hos eventyrlystne tweens. Design bliver intelligent og opfindsomt. Kulturel betydning, struktur, anvendelighed og kvalitet kombineres i fin moderne æstetik. Enkelthed defineres som en metafor for natur og bæredygtighed med vægt på 'genbrug'. Dynamikken i de naturlige materialer sættes også sammen med intelligente syntetiske materialer. Højteknologiske kunstige materialer bliver bæredygtige alternativer til naturlige fibre. Balance er forudsætningen for en god opvækst.

Wellbeing introduces balance and calm to adventurous pre-teens. Design becomes intelligent and resourceful. Cultural significance, texture, utility and quality of materials are combined within a crafted contemporary aesthetic. Simplicity is defined as a metaphor for nature and sustainability with an emphasis on ‘reused’ and ‘remade’. The dynamics of natural materials are also partnered with intelligent synthetics. High tech man-made materials become sustainable alternatives to natural fibres. Balance becomes important to growing up in comfort.

23


24


luxury CIFFkids / autumn/winter 09/10 Trends by Mudpie Illustration by Sarah Becker

Nøglepunkter

Key Points

Ægte deluxe og udsøgt kollektion

Truly deluxe, exquisite collection

Traditionelle, sofistikerede former

Traditional, sophisticated shapes

Silhuetter med høj talje, skræddersyede frakker, ballonnederdele

High waisted silhouettes, tailored coats, puffball skirts

En farvepalet af neutrale farver, grønne, violet som blåregn

Icy palette of neutrals, greens, purple wisteria & orchid

& pink som en orkidé

pink

Forede sjælevarmere, bukser, løse silhuetter

Padded body warmers, utility trousers, loose silhouettes

Skotksternet, shetlandsmønstre & ternede tryk

Argyle, fair isle & check prints

Dristig grafik i pilotstil

Bold aviator style graphics

Den globale opvarmning har ophøjet sne til luksusstatus. Børn er ved at blive klar over naturens skrøbelighed. Der er fokus på små detaljer og enkelthed. Denne tendens skaber en opalagtig kvalitet ved at kombinere kostbare elementer i gennemsigtige, men skulpturelle former. Den luksusvante 8-12-årige går efter oplevelser og spektakulære fænomener. En ny type oplevelser har fået fornyet interesse såsom fantastiske togrejser og luksuskrydstogter fra tider, hvor velopdragenhed og eftertænksomhed var i højsædet. En ny generation af luksustog hylder dekadencen som den moderniserede Transsibiriske Jernbane.

Global warming has elevated snow to luxury status. The tween is becoming aware of nature’s fragility. There is an emphasis on minimal detailing and profound simplicity. This trend evokes an opalescent quality by combining precious elements created as translucent, yet sculptural forms. The luxury-familiar tween is after experience and spectacular phenomena. A new age of rail travel sees a renewed interest in fabled journeys and luxury cruising of more mannered and considered times. A new generation of luxury trains takes decadence to a new extreme aboard the opulence of the re-fitted Siberian express.

25


Models: Emilie and Claes / Clothes: Katvig and stylist’s own / Glasses: IL ApS

26


intelligence CIFFkids / autumn/winter 09/10 Trends by Mudpie Photo by Anne Mie Dreves

Nøglepunkter

Key Points

Det ultramoderne møder preppy-stilen

Superior modern meets collegiate preppy style

Enkelt, men stadig urbant

Simple yet urban

Futuristisk & geometrisk grafik

Futuristic & geometric graphics

Dristige, levende mønstre

Bold, vivid patterns

Casual denim, sublim skrædderkunst, raffineret strik

Casual denim, crisp tailoring, refined knitwear

Neutral sand & gråt sat sammen med fræk pink & rød

Neutral sand & taupe paired with bold pinks & reds

Sweatshirts med hætte, løse faconsyede jeans, blazere

Hooded sweat shirts, loose fitted jeans, blazers

Intelligence bibringer den moderne livsstil en fremadrettet moral. Intuitiv fremadrettet tænkning står bag systemer, intelligente stoffer og digitalt design. Syntetiske stoffer bliver den nye generation af stof med bioplastik og nanostoffer med biometriske funktioner. Gummibehandling skaber kontur og form, og lak tilføjer raffinement. Den smarte tekstilscene byder på mere intelligens, efterhånden som stof og digital teknologi smelter sammen. Kundetilpasning tilstræbes med den unge digitale og kreative livsstil som basis.

Intelligence brings a forward living ethos to the modern lifestyle. Intuitive forward thinking control systems, intelligent fabrics and digital design. Synthetics become the new generation of fabrics, bioplastics and nano fabrics with biometric features. Rubberised treatments allow contour and drape, and patent leather adds refinement. The smart textile arena sees further intelligence as fabric and digital technology combine. Customisation is sought after and reworked with the young digital creative lifestyle in mind.

27


28


futurist CIFFkids / autumn/winter 09/10 Trends by Mudpie Illustration by Ulrik Martin Larsen

Nøglepunkter

Key Points

Orientalsk, futuristisk, betagende

Oriental, futuristic, glamorous

Blomsterapplikering & tryk

Flower application & print

Tunikaer, sportstøj

Tunics, sporty garment shapes

Dyb lilla, blågrøn & røde toner

Deep purple, teal green & red tones

Blander østen, det urbane, sport og eklekticisme

Blends eastern, urban, sports, eclectic

Casual & skræddersyet møder den sporty stil

Casual & tailored meets sportswear styling

Udsøgte drager, levende tryk

Vintage dragons, vivid prints

Limegrøn, mørkeblå med et strejf af orange

Lime green, deep blue flashes of orange

Fremtiden til de 8-12-årige afspejler mange opfattelser, når traditionelle designprincipper genskabes i en ultramoderne sammenhæng. En ‘øst møder vest’-tilgang omdefineres til ‘øst møder øst’, efterhånden som de nye stjerner i Asien genskaber deres egen kultur. Moderne ekstremer kombineres med gamle ritualer for at skabe en østlig fortolkning af stammeideologien. Den futuristiske ikonografi finder sin dynamiske form i Persien, Arabien og det sydlige Asien, hvor det ‘traditionelle”, det ‘autentiske’ og det ‘spirituelle’ kombineres. Denne forskydning af idealer er desuden sat sammen med elementer af digital pop, hvilket giver futurisme et nyt udtryk.

Futurism for the pre-teen reflects multiple layers of meaning as traditional design principles are re-formed into an ultra modern context. An ‘East meets West’ approach is re-defined as ‘East meets East’ as Asia’s rising stars reinvent their own culture. Uber modern extremes combine with ancient rituals to create an Eastern interpretation of tribal tech. Futuristic iconography takes its dynamic form from Persia, Arabia and South Asia, combining the ‘traditional’, the ‘authentic’ and the ‘spiritual’. This displacement of ideals is further juxtaposed with elements of digi-pop resulting in an innovative representation of futurism.

29


Trend studio

Trend photo by Nelly Rodi

Velkommen til fremtiden Velkommen til Trendstudio

The future is already here! Welcome to our trend studio

Vi samler viden om globale tendenser, vi orienterer os inden for livs-

We gather information about global tendencies, and are updated on

stil, design, mode og interiør. Vi har en opdateret samling af materialer

lifestyle, design, fashion and interior. Our collection of material from

fra førende internationale trendforskere. Og det bedste af det hele: Vi

the worlds leading Trend Researchers is constantly updated. And the

deler vores viden med jer.

best of all: we share our knowledge with you.

Besøg vores Trendstudio i København og Herning.

Visit our Trend studio in Copenhagen and Herning

Bliv medlem på www.trendstudio.dk

Subscribe to membership at www.trendstudio.dk


see you next time at Ciff trend show copenhagen international fashion fair presenting spring/summer 2010 06-09 august 2009

Styling & show concept: Femmes Regionales /Assistants: Line Falk and Louise Sigvardt /Hair & Makeup: Marianne Jensen /Beauty team: Ditte Lund Lassen, Maria Hald, Søren Bach, Per Kapper, Louise Simony, Anne Krarup and Louise Bruun / Music: Tomas Barfod / Choreography: Signe Fabricius / Assistents: Nini Bagger and Charlotte Bendtsen / Models: Unique Models, Scoop Models, 2PM and 1st Option / Visuals for Techno Folk trend: Lars Engelgaar and Femmes Regionales /AD: JE;SU, Gul Stue / Publisher: Federation of Danish Textile & Clothing / Editor: Ulla Skjødt


Ciff catalog A/W 09/10  
Ciff catalog A/W 09/10  

Catalog for Trend Show at Copenhagen International Fashion Fair showing Autumn/winter 09/10

Advertisement