Page 1

19

11. maj 2008 108. årgang

Hvorfor fejrer du pinse?

Maria Madsen, 18 år, gymnasieelev fra Vejle. Jeg plejer at fejre pinse på den kristne musikfestival »Å-festival« i Sdr. Felding. På den måde kan jeg huske, at pinsen handler om, at Helligånden kom til den kristne menighed for at skabe fællesskab og hjælpe os med at opretholde troen. På Å-festival er der fede koncerter, lovsangsmøder, natgudstjenester og hygge med venner.

Inger Worm, 54 år, fra Gadbjerg, er medhjælper på egen gård og kirkesanger ved to sogne. Bibelens tekster om Helligåndens komme til jorden er omdrejningspunktet i hele pinsen. Det er for mig en inspirerende kraft i det daglige kristenliv, at Helligånden er nærværende. Den frodighed og kraft, vi ser spire frem i naturen nu, er også et genskin af, hvordan Helligånden arbejder. Det kommer også til udtryk i mange af pinsens salmer.

Morten Nebel, 41 år, efterskoleforstander fra Skrødstrup. Jeg fejrer pinse, fordi det er kirkens fødselsdag. Bibelen fortæller, at det var der, Helligånden kom til jorden for at vejlede og styrke den første menighed, kirken. Helligånden er den kraft, som vi får del i, når vi tror på Gud. Den kraft frigives, når vi beder til Gud.


Martin Mikkelsen er 19 år og bor i Grejs. Han går i 3. g på Tørring gymnasium. På det personlige plan fejrer jeg pinse for at mindes Guds vilje, at han vil have, at jeg skal tro på ham. Det er Helligånden, der gør, at jeg bliver bevæget, får glød og lyst til at gøre et stykke arbejde. Jeg tror på, at det er Guds vilje, at jeg skal tro på ham. Det er en stor ting at fejre, at Guds ånd er skyld i hvad og hvordan kristendommen er i dag.

Internettet er en del af den samme virkelighed, som den verden jeg fysisk bevæger mig rundt i. Det betyder, at jeg har samme ansvar for mig selv og for mit forhold til andre. jesusnet.dk/art/ ?vis=1015

Anette Ingemansen og Lene Præstholm

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. Apostlenes Gerninger kap. 2, vers 1-4

70 300 150 -

åben hele døgnet på 2 minutter ny hver dag med fuld anonymitet

11.-17. maj Pens. missionær Erik Provstgaard Nielsen, Horsens

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362. Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 75 92 61 00. Bladet kan bestilles i enkeltabonnement til levering gennem postvæsenet. Kr. 99,- pr. år. Bladet kan bestilles med stor skrift. 10 numre, kr. 55,- pr. år. Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen. Redigeret af Holger Skovenborg, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 12 20, e-mail: hs@imh.dk. Tryk: elbo grafiske hus a/s, Fredericia. Layout: Villy Jakobsen


Søndagens tekst Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve.« Fra pinsedags tekst i kirkerne: Johannesevangeliet kap. 14, vers 15-21

Går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt. Jesus i Johannesevangeliet kap. 16, ver 7-11

Om søndagens tekst

En talsmand

H

vis man ikke selv kan være til stede ved en handel, en forhandling eller i en retssal, kan man nogle gange sende en stedfortræder. F.eks. har man på mange arbejdspladser en tillidsmand eller talsmand, som taler medarbejdernes sag. Jesus bruger udtrykket talsmand om Helligånden, som vi fejrer i den kristne pinse. Jesus sendte Helligånden som sin stedfortræder, da han var opstået fra graven og derefter taget op i himlen. Ved hjælp af Helligånden kan han være nær hos os alle på én gang. Jesus er nær Helligånden er talsmand for Jesus. Det betyder, at den siger det, som Jesus vil have sagt. Det er Helligånden, talsmanden, som overbeviser os om, at det er sandt. Den minder os om hans ord. Ved hjælp af Helligånden er Jesus nær hos os, selv om han kan se ud til at være langt væk. Samtidig beder Helligånden for os og bliver på den måde også talsmand for os. Lukket af Hvis vi ikke vil høre, hvad Jesus har at sige til os, kan vi imidlertid ikke få del i Helligånden. Så har vi lukket af for, at han kan fortælle os om Guds tilgivelse og det evige liv, som han vil give os. Holger Skovenborg


Om Helligånden Helligånden skaber og bevarer troen i det enkelte menneske.

E

t menneske er ikke i stand til selv at tro på Jesus eller komme til ham. Troen er nemlig ikke en præstation fra vores side. Den er en tillid til Gud, som skyldes, at Helligånden kalder ad os, når evangeliet forkyndes. Evangeliet er ordet om Guds kærlighed og nåde, som han har vist ved at sende sin Søn til jorden for at leve, lide, dø, opstå og fare til Himmels for vores skyld. Evangeliet er et ord om, at Jesus har byttet plads med mig, så han får min skyld, og jeg får hans renhed. Evangeliet handler altså ikke om, hvad vi skal gøre, men om, hvad Gud har gjort i Jesus Kristus for at føre os ind i sit rige. Evangeliet møder os gennem Guds ord, dåben og nadveren. Helligånden benytter sig af disse midler, når han skaber og bevarer det åndelige liv i det enkelte menneske. Men det enkelte menneske står til ansvar for, om han afviser eller modtager evangeliets gave. Helligånden er ikke alene grunden til, at troen skabes i det enkelte

menneske (også kaldet retfærdiggørelsen). Han er også grunden til, at den troende bevares og vokser (også kaldet helliggørelsen). Det sidste er ikke et nyt og højere trin i kristenlivet. Helliggørelsen er retfærdiggørelsens frugt. Mens retfærdiggørelsen er Guds gerning for os, er helliggørelsen Guds gerning i os. Men begge er Helligåndens værk, og begge skyldes Jesus Kristus. At Helligånden bevarer den enkelte kristne i troen drejer sig om, at han opretholder det åndelige liv, så vi bliver bevaret i troen på Jesus Kristus. Det enkelte menneske bærer som sagt ansvar for, om han afviser eller modtager evangeliets gave ved indgangen til Guds rige. Sådan har det enkelte menneske også ansvar for, om han afviser eller modtager Helligåndens fortsatte virke. Carsten Hjorth Pedersen

Fra www.katekismusprojekt.dk (forkortet)

Et Ord med på vejen  

Uge 19, 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you