Page 1

17

27. april 2008 108. årgang

Den gratis fest JesusFest i Skive var gratis for deltagerne. Det samme gælder tilgivelsen

D

a vi viser vores billet ved indgangen til JesusFest, får vi tegnet en plet i håndfladen og får stukket en konvolut i hånden. I konvolutten ligger et beløb i kontanter svarende til, hvad vi har betalt for vores billet. Ingen forstår rigtig, hvad der foregår, og mange ser meget spørgende ud. Man spørger folk omkring sig, om

der også er penge i deres konvolutter, og adskillige holder sedlen op i lyset for at kontrollere dens ægthed. Jo, den er god nok, det er en ægte 100 kr. seddel, vi alle har fået udleveret. Spændte sætter vi os til rette, mange nok med en forventning om, at vi på et tidspunkt skal betale pengene tilbage. Men sådan går det ikke. Foto Lars Kristian Andersen

Guds tilbud om gratis tilgivelse var temaet på JesusFest 2008 i Skive.

Ordentligt menneske Efter et dramastykke træder højskolelærer Erik Holmgaard frem på scenen og begynder at forkynde. »Det er relativt let at svine Gud til, når det handler om ondskab i verden. Men når vi skal tale om synd, så tror jeg ofte, at vi begynder det forkerte sted. Jeg tror, der er blevet sået et lille frø i os, der får os til at stille spørgsmål ved, om Gud er god.« Gennem Eriks tale fornemmer man ganske tydeligt, at han ikke tvivler på, at Gud er god. Men det samme gælder ikke altid for ham selv. Han fortæller om sin nabo, om hvem det er en offentlig hemmelighed, at han har fået børn med tre forskellige kvinder.


»Gang på gang har Gud måttet minde mig om, at jeg ikke er et hammerslag bedre end min nabo. Det kan jeg let tænke, for ’jeg er jo et ordentligt menneske’. Men i Guds øjne er vi lige. Et menneske er først og fremmest et menneske, der er elsket, og der findes ikke mennesker, som Jesus ikke er død for. I Johannesevangeliet kap. 3, vers 16 står der: »For således elskede Gud verden«. Der står ikke, at Gud bare elsker de, der går i kirke. Nej, der står ’verden’, altså alle.« Får tilgivelse Tilbage til pointen med den gratis adgang til JesusFest, for jo, der er en pointe. »Grunden til, at mange mennesker har stillet mange penge på højkant for, at det kan være gratis at komme her i aften, er, at de har en forståelse for, at de har fået alt for intet og derfor skal give alt for intet. Det gælder for os alle. F.eks. hedder det, at man får tilgivelse. Når du må få tilgivelse for alt uden undtagelse, så er det fordi, Jesus har betalt. Du kan ikke få lov at betale for at være her i aften – det er gratis. På samme måde har Gud været gavmild fra skabelsen. Jeg har ikke fortjent tilgivelsen, men har fået den for intet,« lyder Eriks sidste pointe. Jacob Bøytler Rahbek

Et ord med på vejen findes nu også som livepaper på jesusnet.dk

70 300 150 -

åben hele døgnet på 2 minutter ny hver dag med fuld anonymitet

27. april – 3. maj Præst og landssekretær i BDM Sten Nielsen, Sommersted.

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362. Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 75 92 61 00. Bladet kan bestilles i enkeltabonnement til levering gennem postvæsenet. Kr. 99,- pr. år. Bladet kan bestilles med stor skrift. 10 numre, kr. 55,- pr. år. Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen. Redigeret af Holger Skovenborg, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 12 20, e-mail: hs@imh.dk. Tryk: elbo grafiske hus a/s, Fredericia. Layout: Villy Jakobsen


Søndagens tekst Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Fra søndagens tekst i kirkerne: Johannesevangeliet kap. 17, vers 1-11

Om søndagens tekst

Tiljublet

D

a 15-årige Martin for en måneds tid siden vandt X-factor, kom han på forsiden af aviserne. Dagen efter fulgte et af Danmarks bedste tv-reporterhold ham hele dagen, hvor han tog imod opkald fra sine fans. Han blev tiljublet og hyldet og kendt af alle. Herliggør I søndagens tekst bruger Jesus et ord, der er lidt fremmed for os nutidsdanskere. Men egentlig kunne ordet bruges om det, der skete med Martin. Det er ordet »herliggøre«, som Jesus f.eks. bruger i sætningen: »Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig.« Her beder Jesus sin far i himlen om, at hans eget navn må blive herliggjort, så han kan herliggøre sin himmelske far. At deres navne skal herliggøres betyder, at de skal gøres store. De skal ophøjes som noget, man er glad for. De skal gøres kendte. De største Jesus beder om, at mennesker må se, hvem han og hans far i himlen er. At de er Gud. At de er de største og de eneste, som kan frelse mennesker og give evigt liv. Holger Skovenborg


Det tiende bud Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke misunder vores medmenneske hans ægtefælle, børn eller medarbejdere. I stedet skal vi respektere vores medmenneske og søge at styrke hans forhold til dem, der står ham nær.

Forklaring Vi skal ikke alene bekæmpe misundelsen over andres ejendom. Vi skal også bekæmpe misundelsen over de mennesker, som står andre mennesker nær. Man kan godt blive fristet til at misunde en mand den kone, han har – eller en kone den mand, hun har. Man kan også blive fristet til at misunde andre deres børn eller medarbejdere. Men denne misundelse forbyder det tiende bud. Samtidig siger budet, at vi skal styrke vores næstes forhold til hans nærmeste medmennesker, f.eks. ved at tale positivt om dem og hjælpe ham til at se, hvor meget godt han har fået gennem sine nærmeste. Carsten Hjorth Pedersen

Se mere på www.kate kismusprojekt.dk, hvor du kan finde forklaringer til meget mere end de ti bud i den kristne tro. Se under Katekismus Updated > Hvordan forstå Katekismus Updated?

Et Ord med på vejen  

Uge 17, 2008

Et Ord med på vejen  

Uge 17, 2008