Page 1

Referat af Menighedsrådsmøde onsdag 18. jan. 2012 Deltagere: Pastor Dominique, Bang Van, Annette Høyrup, Urzula Slupinski, Tony Christensen, Lisbeth U. Madsen, Kirsten Kjærulff, Flemming Stokholm, Christian Olsen A. Byggeudvalgsmøde Justering af renoveringsprojektet. Egon og Arkitekt Caspersen er indbudt til dette punkt. a. Vinduer. Vi vil gerne have nye vinduer med træ indvendig, aluminium udvendig. Arkitekten anbefaler at reparere de gamle. Han vil undersøge prisforskellen. Man kunne evt. vælge en billigere løsning i de ”sekundære” rum. b. Sensorer: Vi vil gerne have sensorer til automatisk belysning både i alle rum og udvendig. Arkitekten: Det er problemfrit, når der alligevel skal laves nye elinstallationer overalt. c. Malerarbejdet: Kan vi spare noget ved selv at lave malerarbejdet? Arkitekt: Ja, men det er et voldsomt stort arbejde. Flemming: Vi kunne gå ind i arbejdet, når murene er renset af. De overslag, der er givet, er konverteret til faste tilbud, så derfor er det problemfrit, at vi selv går ind og overtager noget af arbejdet. Arkitekten vil undersøge, hvor meget vi kan spare ved at udføre malerarbejdet selv. d. Gulvbelægning: Alle offentlige steder. Linoleum. I kælderen klinker. e) Kælder: Her indrettes gæstebolig inkl. badeværelse med bruser. Kapel flyttes ned i kælder (i ”Francis’ rum”). Vaskerummet bevares. Det først projekterede bade/toiletrum droppes. f) Stueetage: Nuværende kapel indrettes til kontor med et handicaptoilet i den forreste del med lysindfald fra kontoret. Forslag om, at terrænet hæves, så man kan køre med rullestol fra Thorsgade lige ind i stueetagens hovedindgang. Nuværende kontor og gæstebolig indrettes til møde- og undervisningslokaler med installationer til vand og stærkstrøm i det nuværende badeværelse/toilet. Toilet og bad fjernes. Det lille køkken kan vi selv indrette. Fra det nuværende kontor er der en lille blændet dør til sydlige sakristi. Den skal genåbnes. g) 1. sal: Køkkendøren flyttes, og køkkenelementerne flyttes hen i modsat ende af rummet (østvæggen). Præstens badeværelse renoveres: Gulvets hældning skal justeres. Bruseniche med kant og fliser. h) Loftetagen: Gangbro. Arkitekt Caspersen vil undersøge ovennævnte spørgsmål og derefter trykke på knappen, så vi kan komme i gang hurtigst muligt. Selve processen skønnes derefter at ville tage 3 måneder. Præsten vil evt. kunne bo i St. Mikaels Hus imens, ligesom Huset kan bruges til midlertidig opbevaring af alt inventar fra præstegården, mens renoveringen står på.


B. Menighedsrådsmøde Dagsorden 1. 1. Godkendelse af dagsorden OK 2. Godkendelse af referat. OK 3. Udvidelse af byggeudvalg Flemming Stokholm og Christian Olsen indtræder - især med henblik på at udarbejde en plan for vedligeholdelse af vores bygninger m.v. Baggrunden er, at Bispekontoret har opsagt den oprindelige aftale med firmaet Rambøl, som ikke har opfyldt deres aftaler om tilsyn med bygningerne. 4. Vedligeholdelse af bygninger Der skal udarbejdes en 5-årsplan for vedligeholdelse af bygningerne. Det skal være i form af en tilstandsrapport. Bispekontoret skal derefter tage stilling til, hvad der skal gøres. Tony Cristensen, Flemming og Christian udarbejder en plan 5. Orientering ( bl.a.Kvindernes internationale bededag fre. 2. marts. Kirsten deltager i det forberedende møde og opfordrer vores menighed til at deltage) 6. Messetider ( Påske / jul ) Askeonsdag kl. 19 Skærtorsdag kl. 19 Langfredag kl. 15 Påskenat kl. 22 Påskedag kl. 10 Julenat kl. 24 7. Fast dato for menighedsrådsmøde: 1. onsdag i måneden. Vedtaget 4. onsdag i måneden fra marts måned. 8. Forberedelse af fællesmødet i Viborg 31. januar kl. 17 / fordeling af fælles udgifter. Forslag om at dele udgifter til bil og kontor på en anden måde. Drøftelsen fortsættes på fællesmødet med Grenå 31. januar 9. Arbejdslørdage - sættes i bero, mens renoveringen står på, da der bliver hårdt brug for alle hænder til projektet 10. Pindstrupseminar lørdag den 12. maj: Tema: Thomas More. Nærmere program følger efter fællesmødet med Grenå 11.Eventuelt 12.Næste møde 15. februar. Messe kl. 18,30, møde k. 19

Referat Kirsten Kjærulff

Referat  

Referat for menighedsråd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you