Page 1

Forslag til Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 14. august 2012 Deltagere: P. Dominique, Tony Christensen, Annette Høyrup, Urzula Slupinski, Bang Van, Kirsten Kjærulff (referent) 1. Godkendelse af dagsorden OK 2. Orientering: a) Renoveringen: Fuldført efter planen b) Mangelliste fra Annette De fleste mangler er udbedret eller vil blive det i nærmeste fremtid c) Økonomien: Køberen til Sankt Mikaels Hus har trukket sig, så vi er i en meget trængt situation. Tony og Egon kontakter Torben Møller på Bispekontoret for at få en afklaring af situationen omkring St. Mikaels Hus. Dersom vi ikke kan låne pengene i banken, vil Tony appellere til hver husstand i menigheden om at hjælpe med at betale. Vi har foreløbig samlet 40.000 kr. ind, men vi mangler stadig mere end halvdelen. Formanden vil fremlægge sagen for menigheden og understrege, at hver husstand må bidrage med 1.500 kr, hvis vi vil bevare vores kirke. d)Firmandretræten 17-18. august. Der kommer 9 børn. Tony har appelleret forældre og andre om hjælp til at rydde plads i de lokaler i St Mikaels Hus, hvor undervisning, spisning og overnatning skal foregå. Der kom imidlertid ingen for at hjælpe. Han har derfor selv ordnet det mest nødvendige. Ilona og Fam. Benjamin sørger for mad. Kirsten overnatter sammen med børnene. d) Tilmeldte til indvielsesfesten: Menighedsrådsformændene fra Ålborg, Silkeborg, Grenå og Viborg har sagt ja tak. Vi har foruden enkelte særlige gæster også inviteret repræsentanter for håndværkerne, fra Bispekontoret og fra Diasporakommissariatet i Tyskland. Bispekontoret og sidstnævnte har meldt afbud, men bedt os om at sende fotos fra begivenheden. NB Lisbeth Rütz kommer fra Katolsk Orientering. Hun kommer allerede fredag eller lørdag for at sætte sig ind i tingene og snakke med P. Dominique 3. Indretning af kapellet: Af hensyn til udluftning og flugtvej kan der ikke laves om på den nuværende opstilling med alteret på nordvæggen. Flemming har lavet et (meget smukt!)foreløbigt tabernakel. 4. Indvielse af præstegården: Festudvalg: Urzula Slupinski ansvarlig for at nedsætte et festudvalg, som vil sørge for maden til receptionen den 19. august. (buffet). Dominique sørger for drikkevarer. 5. Arbejdsopgaver i menigheden. Vi må nødvendigvis have en arbejdsdag om måneden: 3. lørdag i hver måned. Vi udarbejder arbejdsbeskrivelser og en liste over ansvarlige for de enkelte opgaver. Flere i menigheden har givet tilsagn om at hjælpe, bl.a. Fam. Shomari og Heidi’s familie. Tony sender besked til Caritas om, at Mabendo Shomari er vores repræsentant i Caritas. Kirsten fik til opgave at være ansvarlig for forsyninger til menighedslokalet. Vi anskaffer en bog, der altid skal ligge fremme, så kaffehold og andre brugere kan skrive op, hvad der mangler. Forsyninger anbringes i depot i kælderen. 6. Bispedømmets økonomi – som forberedelse til fællesmødet med Grenå. 7. Tilbud fra St. Ansgar Kirkes sakristan Ulla Elmquist om foredrag i efteråret Vi er glade for hendes tilbud, men på grund af rejseudgifterne må vi primært spørge lokale folk. 8. Troens år: Optakt til Troens år kunne være en menighedsekspedition til Randers museum, hvor de har en god udstilling om kirkelig kunst i middelalderen. Lisbeth har truffet aftale med Inge Marie Hyldgaard om en rundvisning på museet lørdag d. 10. november kl. 10,30


til 11,30. Vi benytter lejligheden til at lave en ”menighedens dag”, hvor vi efter rundvisningen går sammen ud og spiser et hyggeligt sted. Det nye materiale ”Vær et ekko” fra Pastoralcentret blev præsenteret og modtaget med interesse. Vi synes, det er en god idé at tage imod forslaget fra Grenå om i fællesskab at lave en studiekreds med udgangspunkt i materialet. Projektet kan evt. kombineres med valfarter til kirker i omegnen (f. eks. Råsted). En god begyndelse er jo den planlagte valfart til Karup.. Vi udsætter beslutningen til efter sommerferien, hvor vi vil drøfte det nærmere med Grenå. 9. Valfart til vor Frue af Karup lørdag 25. August: Valfarten er planlagt af Birgit og Helge Clausen, i samarbejde med p. Dominique. Vi skal kun sørge for annoncering og kørsel til valfartsvandringens startpunkt .Annette laver tilmeldingsliste m.h.t. samkørsel fra Randers 10. Børneundervisningen 2012-13: Sammenlægningen af de to yngste hold i dette halvår har fungeret utilfredsstillende, da gruppen har været for spredt. Vi deler dem fremover igen i to, således, at David og Kristoffer tager sig af de yngste (7-10 år), og Kirsten af mellemgruppen (10-13). Undervisningen fortsat 1. og 3. søndag efter messen kl. 10. 11. Eventuelt P-pladsen: Vi skal realisere vor beslutning om, at der skal kræves 500,kr. for betalingskort til P-pladsen, medmindre man har en 10-årskontrakt. Alle kort skal fornyes NU 12. Næste møde: Altid 4. onsdag i hver måned: = Ons. 26. sept.kl. 19,00

Kirsten

Ref%2014.%20aug%2012  

http://www.katolsk-randers.dk/images/archive/referat/Ref%2014.%20aug%2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you