Page 1

Rpg-Life.Lt


tuRinys     

seRveRio infoRmaciją DaRbai DaRbu DiRektoRiai aDministRacija gaujos


seRveRio infoRmacija 

seRveRio infoRmacija:

ip: 77.241.194.205:7777 tinkLaLapis: www.Rpg-Life.Lt seRveRio tipas: Rpg

seRveRio žemėLapis: Los santos

viDeo pRistatymas, spausk cia.


DaRbai              

poLicijos DepaRtamentas [8.000Xp] swat paDaLinys [17.000Xp] aRmijos paDaLinys [25.000Xp] gaisRines postas [5.000Xp] meDicinos DepaRtamentas [3.000Xp] taksi imonė [3.500Xp] vaiRavimo mokykLa [1.000Xp] automobiLiu mechaniku postas [7.000Xp] skeLbimu pasLaugu fiRma [15.000Xp] aDvokatu kontoRa [50.000Xp] Logistikos imone [6.000Xp] samDomų žuDiku postas [12.000Xp] baikeRiai [1.500Xp] DyLeRiu postas [20.000Xp]


DaRbu DiRektoRiai

test  
test  
Advertisement