Page 1

S K A F F E R I U K N A DA L E N E X K L U S I V T M AT H A N T V E R K

brandbook


Innehåll Identitet Skafferi Uknadalen Affärsidé, Mission, Målgrupp Värdeord, Produkt Pris, Plats Konkurrenter

grafisk profil Logotyp Färger Teckensnitt Grafiska element Annonsmaterial Förpackning


identitet

skafferi uknadalen Ett varumärke är ett ganska diffust begrepp. Det kan talas mycket om det, men egentligen är det bara något som finns i konsumenters huvuden. Det är viktigt att ha ett starkt varumärke där det optimala är att ligga top-of-mind i konsumenternas huvud inom produktkategorin man agerar. Skafferi Uknadalen producerar primärt exklusiva frukt-, bär- och grönsaksprodukter som t.ex. marmelad, gelé och saft. Ett andra, mindre produktområde är tillverkning av kex, bröd och skorpor.


affärsidè Skafferi Uknadalens affärsidé bygger på att sälja ett exklusivt mathantverk med regionens bästa kvalitet till människor som bryr sig om sin image.

mission Ge människor en chans att köpa exklusivt miljövänligt mathantverk.

målgrupp Skafferi Uknadalens primära målgrupp är personer 25-50 med god ekonomi. De vill ha det bästa inom mat och är beredda att betala för det. De handlar premiumprodukter och ser det som ett ställningstagande för sin image. Den sekundära målgruppen är 50+ som bryr sig om kvalitet och exklusivitet och är beredda att betala för sig så länge de får det bästa.


värdeord Exklusivitet - Skafferi Uknadalen sätter mycket vikt vid att produkterna skall kännas exklusiva men inte nödvändigtvis vara dyrast på marknaden. Design, logotyp, färgval ska genomgående kännas exklusiva. Kvalitet - Konsumenterna ska känna att varumärkets produkter är av högsta kvalitet, handgjorda och inte är massproducerade. Ekologiskt - Vi använder bara närproducerade varor och använder inga tillsatser. Detta ska synas utåt och våra kunder ska vara väl medvetna om detta.

produkt Produkterna är av högsta kvalitet och är självklart miljövänliga. Det är enbart närproducerade ingredienser, inga tillsatser och noga utvalda för att bara få det bästa. Produkterna särskiljer sig från konkurrenterna genom att gå ifrån den gamla hantverksstilen och har istället en modern, exklusiv design. Vissa av produkterna finns enbart under tiden då råvarorna finns för att öka känslan av kvalitet och exklusivitet.


pris Skafferi Uknadalens produkter ligger i det högre prissegmentet. Detta både för att särskilja sig ifrån de massproducerade produkterna som försöker slå sig in på den exklusiva marknaden, men även för att det kostar betydligt mer att använda närproducerade råvaror och för att det just är ett hantverk.

plats Produkterna har hittills sålts till bekanta men nu ska en butik öppnas där produkterna kommer säljas. Produkterna kommer även säljas på turistbyråer i närheten och till en början i butiker i området. Även finare hotell i regionen kommer erbjuda försäljning av produkterna. Försäljningen kommer att utökas efterhand och säljas i ett större område men det finns inga planer i nuläget på att expandera för snabbt.


Konkurrenter Skafferi Uknadalen har inte enbart konkurrenter inom fruktoch bärdelikatesser. De största konkurrenterna kan dock ändå ses som HargOdalarna och Brunneby Musteri. Dessa, speciellt HargOdlarna, arbetar med samma sorters produkter som Skafferi Uknadalen. Andra konkurrenter är varumärken och förbrukningsbara produkter med exklusiviteten i fokus. Vin, kakor, ost m.m. Målgruppen köper inte enbart exklusiva varor utan väljer ut vissa varor. Därför kan valet stå mellan att köpa en finare flaska vin och en billig marmelad eller en lite billigare flaska vin och en finare marmelad. Större tillverkare som BOB och Önos är också konkurrenter även om dessa inte säljs på samma ställen som Skafferi Uknadalen.


Exklusivitet

UKNADALEN

HARGODLARNA

BRUNNEBY ÖNOS

BOB

Kvalitet


grafisk profil logotyp Logotypen består av en halvcirkel och tre löv. Halvcirkeln symboliserar de olika förpackningarna, och löven fyller förpackningen. Löven står därmed för de ekologiska och miljövänliga produkterna inuti förpackningen. Orden SKAFFERI UKNADALEN används under logotypen för att öka igenkänningsfaktorn. I sammanhang där logotypen kan produceras stort används även texten EXKLUSIVT MATHANTVERK i mindre storlek under. Loggan används för det mesta mot svart bakgrund men en version finns då det krävs emot en vit bakgrund. Om logotypen skall användas i sammanghang då inte vi står för printmaterialet och den publiceras på mot en bakgrund med annan färg används svart eller vit tonplatta. Tonplattan kan variera i opacitet om logotypen ligger emot en bild. Att logotypen är svart och vit går i resten av den grafiska profilens manér och ska öka känslan av exklusivitet.


Mot svart bakgrund

S K A F F E R I U K N A DA L E N

S K A F F E R I U K N A DA L E N

E X K L U S I V T M AT H A N T V E R K

E X K L U S I V T M AT H A N T V E R K

Om bakgrunden består av annan färg används svart tonplatta. (utan ram) Till höger exempel på logotypen utan underrubriken.

Mot vit bakgrund

S K A F F E R I U K N A DA L E N


färger Skafferi Uknadalen använder sig till absolut största delen av sva rt och vitt. Färgerna som används är enstaka objekt i bilderna. På hemsidan skall även cyan och orange användas. Båda skall användas väldigt sparsamt. Dessa används enbart på detaljnivå. Hemsidan går främst i svart/vitt likt annat material och även färger i bilder kan lyftas fram på hemsidan som hos annat material.

CYAN CMYK 66 0 0 0 RGB 118 189 233 PMS 298 C

ORANGE CMYK 10 68 100 1 RGB 193 106 33 PMS 158 C


teckensnitt Chalet Medium används i rubriker samt underrubriker. Rubriker är alltid, i dokument, skrivna i versaler. I annonsmaterial kan rubriker vara skrivna både med inledande versal följt av gemener alternativt enbart gemener. Denna linjär är modern med rena former som passar formspråket för Skafferi Uknadalen. I brödtext används Franklin Gothic Book Regular. Franklin Gothic Book Italic används i vissa fall, förtydliganden i text eller citat.God läsbarhet är prioterat och detta teckensnitt läses väl mot svart bakgrund samt passar bra ihop med Chalet Medium. Vid dokumentskrivning ser det ut som nedan.

RUBRIK

Chalet Medium 23pt

UNDERRUBRIK

Chalet Medium 16pt

Brödtext Franklin Gothic Book Regular 10pt


Chalet medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 0123456789 chalet medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 Franklin Gothic Book Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789 Franklin Gothic Book Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789


grafiska element Skafferi Uknadalen använder sig mycket av svart/vita bilder både i reklam och på hemsidan. De grafiska element de använder sig av är ramar runt huvudcopy på annonser och affischer. Inuti ramen finns en vit alternativt svart färg med opacitet om detta krävs. Vid enfärgad bakgrund krävs ej detta, men mot en bild krävs det. Skafferi Uknadalen använder sig av svart/vita bilder där enstaka färger lyfts fram för att ge det färglagda uppmärksamhet.


huvudCopy

S K A F F E R I U K N A DA L E N E X K L U S I V T M AT H A N T V E R K


annonsmaterial För att följa den grafiska manualen använder vi mycket svart och vitt. Svart/vita bilder på olika exklusiva alternativt rustika miljöer med produkterna/råvarorna i färg. Med de olika miljöerna har man möjlighet att rikta sig antingen mot enbart det exklusiva men också mot en lite mer hantverksintresserad målgrupp. Detta beroende på annonseringsplats. Att ha produkterna i färg accentuerar dem och fångar blicken.

annonser För att få en förståelse av hur annonser och butiksmaterial ska se ut finns exempel på nästa sida.


eXempel p책 butIksmaterIal

Jordgubbsmarmelad chili, peppar, basilika

eXempel p책 annonsmaterIal

HOTELLFRUKOST HEMMA

S K A F F E R I U K N A DA L E N

S K A F F E R I U K N A DA L E N

E X K L U S I V T M AT H A N T V E R K

E X K L U S I V T M AT H A N T V E R K


Förpackning Skafferi Uknadalen använder sig av kubistiska former på förpackningarna. Detta för att särskilja även förpackningsdesignen ifrån konkurrenterna. Formspråket är rent och minimalistiskt. Text och logotyp anpassas efter innehåll. Vid ljusare innehåll används en svart text och mörk logotyp. Vit mörkt innehåll används en vit text och ljus logotyp. Till höger visas syltburk samt en saftflaska, med både fram- och baksida.


Brandbook_Skafferi_Uknadalen  

Skafferi Uknadalens Brandbook