Page 1


Jessica Carmona Guirado


FiraTàrrega té una clara voluntat d’incidir en els processos de renovació creativa. Entre els objectius específics de la Fira hi ha l’estímul de les arts de carrer, la promoció de la creació entre artistes emergents, l’impuls de la formació, centrada en la creació artística i la creació d’aliances estratègiques per desenvolupar circuïts o produccions transnacionals d’arts de carrer. Per aquest motiu ofereix el seu suport als creadors a través de diverses línies d’actuació.


Fira Tàrrega, Teatre al Carrer  

Reportage de dos actuaciones en la Fira de Tàrrega