Page 1

F O N D S C A T A L O G U S

_ 1 6 1 7 DIDACTIEK & ONDERWIJSKUNDE (ORTHO)PEDAGOGIEK LOGOPEDIE PSYCHOLOGIE


Inhoud

Beste professional, Beste docent, Beste student,

We leven in een tijd van snelle verandering. Want wat is er

de Acco-uitgaven natuurlijk ook via onze gebruiksvrien-

al niet in beweging vandaag? Loopbanen en leiderschap,

delijke website www.acco.be, waar je meteen ook kan

kwaliteit en ethiek in zorg en welzijn, het onderwijs dat

bestellen.

steeds meer differentieert, de superdiverse en onzekere samenleving, nieuwe medische technologie, vooruitgang in de wetenschap, ontwikkelingen in digitaal leren en communiceren, een chaotisch medialandschap, marketinghypes, wettelijke bepalingen‌ Dat alles vraagt om superwendbare professionals, die voor zichzelf zorgen om niet te verkrampen, die openstaan voor wat nieuw is door levenslang te leren. Want net die verandering maakt onze jobs zo boeiend en divers. Uitgeverij Acco wil daarin graag je partner zijn. Wij volgen vele vakgebieden op de voet en bieden je de kans om af en toe bij te tanken. Een goed boek over je vak sterkt je in je kennis en kan je motiveren om er elke dag weer voor

Sofia en social media 

4

Vaktijdschriften 

6

Didactiek & onderwijskunde 

7

Wil je meer weten over Sofia, het digitale leerplatform van Acco? Over waarom en hoe je met Acco kennismaakt op social media? Over de andere vakgebieden waarin Acco referentie-uitgever is? Over de tijdschriften die Acco mee

(Ortho)pedagogiek 

24

Logopedie 

43

Psychologie 

47

Nog meer literatuur in jouw vakgebied! 

62

Aanvraag docenten- en persexemplaren 

63

Maak kennis met Acco 

64

Auteursregister 

65

Titelregister 

69

uitgeeft? Over de service aan potentiĂŤle auteurs, docenten en journalisten? Over de Acco-boekhandels en -boekentafels op beurzen? Kijk in de inhoudsopgave van deze fondscatalogus en vind snel de weg naar wat je zoekt. En vooral: niet vergeten te blijven leren! Want dat wensen we je van harte toe! Het Acco team

te gaan. In deze fondscatalogus vind je alles wat Acco rijk is in je eigen vakgebied, van duurzame succesboeken tot de meest recente publicaties. Het snuisteren wordt hele-

P.S. Acco organiseert ook studiedagen, waarop we je

maal makkelijk als je daarbij het handige auteurs- en

wapenen met de recentste inzichten. Houd onze website

titelregister achteraan in deze catalogus inzet. Je ontdekt

in de gaten!

LEGENDE

INKIJKEXEMPLAAR DOCENTEN BESCHIKBAAR

3


4

voordelen van

1. Overal, altijd

2. Interactief

• Leren op maat en op je eigen tempo • Waar en wanneer het je het best uitkomt

online leerplatform www.sofialearn.be

3. Blended boven

• Interactieve oefeningen met feedback, in overleg met docenten en studenten • Begeleiding van studenten via learning analytics die leerprogressie in kaart

4.

• Verrijk je papieren studiemateriaal met multimedia • Perfecte mix van papier én digitaal in een blended learning concept

Sofia en social media

• Hulp bij het maken van online cursussen, tips uit het werkveld, wereldwijde best practices en meer

redenen om met kennis te maken op sociale media

4

• Maak gebruik van Acco’s uitgebreide uitgeefexpertise

brengen

5

als partner

NIEUWSBRIEF Schrijf je in op de nieuwsbrief voor jouw vakgebied en ontvang informatie over nieuwe uitgaven. www.acco.be/nieuwsbrief

1


3

4

AccoMaaktKennisMetU

@AccoMaaktKennis

@AccoMaaktKennisMetU

Like onze Facebookpagina en ontdek tal van Acco-weetjes, inspirerende evenementen, unieke acties en leuke wedstrijden.

Volg het nieuws over #accomaaktkennis, onze #topauteurs en hun #publicaties op de voet via Twitter en ga de interactie aan.

Word lid van onze LinkedInpagina en deel nieuwe kennis, verrijkende inzichten en recente Acco-vacatures met je professionele netwerk.

5

Hou onze sociale media in de gaten want binnenkort maken wij ook via nieuwe digitale wegen, zoals Slideshare en Youtube, kennis met al onze lezers. www.youtube.com/AccoUitgeverij www.slideshare.net/uitgeverijacco

Sofia en social media

2

5


VAKTIJDSCHRIFTEN, UITGEGEVEN BIJ Impuls. Tijdschrift voor onderwijsbegeleiding • Volgt de onderwijsactualiteit op de voet.

Ook in andere vakgebieden geeft tijdschriften uit:

• De bijdragen zijn geschreven vanuit het perspectief van de onderwijsbegeleider. • Verdiept je onderwijsvisie. Meer info: www.acco.be/impuls

Over.Werk. Tijdschrift van

TKP. Tijdschrift Klinische Psychologie

het Steunpunt Werk Meer info: www.acco.be/overwerk

• Dé informatiebron voor alle klinische psychologie als wetenschap en werkdomein. • Nieuwe inzichten en tendensen, onmiddellijk inzetbaar in je praktijkbeoefening. • Toegang tot de digitale artikels van alle jaargangen. Meer info: www.acco.be/tkp

Res Publica. Politiekwetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen

TOKK. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en kinderpsychologie

Meer info: www.acco.be/respublica

• Volledig vernieuwde opbouw, met een waaier aan artikelen over huidige praktijken en nieuwe tendensen. • De bijdragen zijn double-blind peerreviewed.

Vaktijdschriften

• Toegang tot de digitale artikels vanaf jaargang 2010.

6

Meer info: www.acco.be/tokk

Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie Meer info: www.acco.be/sociologos


VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

De basisschool als fundament voor ontwikkelen en leren

Didactiek & onderwijskunde

Een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen

De Vlor verkende wat het basisonderwijs in Vlaanderen maakt tot wat het is en ging daarvoor ten rade bij enkele deskundigen, maar ook bij leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit boek bundelt hun bijdragen aan het debat. Het biedt inspiratie door de sterke troeven van het basisonderwijs zo goed mogelijk in kaart te brengen en bevat bovendien enkele denkpistes voor de toekomst van het basisonderwijs.

ISBN 978 94 6292 308 9 – 2015 – 208 blz. – € 22,90

K R I S VA N D E N B R A N D E N

KIM BELLENS EN BIEKE DE FRAINE

Onderwijs voor de 21ste eeuw

Wat werkt

Kenmerken van effectief basisonderwijs

Dit boek biedt een antwoord op de grote vragen over het onderwijs van de 21 eeuw. Geschreven in een heldere taal, opgefrist met concrete ideeën uit de onderwijspraktijk, en overgoten met een stevige dosis optimisme. Want ons onderwijs is uitstekend, maar het kan nog beter. Beter aangepast aan de moderne tijden, beter voor leerlingen en hun ouders, beter voor leerkrachten.

Dit boek biedt u een antwoord op verschillende vragen omtrent de vraag ‘wat werkt’ in het basisonderwijs. Het geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken die een invloed hebben op de onderwijsuitkomsten van leerlingen. Naast een aantal kenmerken van het kind en de thuisomgeving, focust het boek voornamelijk op de invloeden van leerkrachten, de klas- en schoolpraktijk, het schoolbeleid en de bredere schoolcontext.

ISBN 978 94 6292 285 3 – 2015 - 256 blz. - € 22,50

ISBN 978 90 334 9107 8 – 2012 – 128 blz. – € 10,00

R O G E R S TA N D A E R T

KRISTIEN CARNEL , TOM ROBIJNS, JAN SCHOOLMEESTERS EN MARLIES VERMEEREN

De becijferde school

Competentiematrix bachelor in het onderwijs

ste

Meetcultus en meetcultuur

In dit boek stelt de auteur indringende vragen over het omgaan met cijfers en indicatoren. Vaak worden cijfers kritiekloos naast elkaar gezet, zonder dat de achterliggende aannames zichtbaar zijn. De signalen van een opkomend technocratisch denken wijzen naar een cultus van meten en cijferen. Vanuit zijn ervaring in het vergelijken van onderwijssystemen, illustreert de auteur de uitwassen daarvan. Tegelijkertijd schetst dit boek een alternatieve visie vanuit het pedagogisch denken over cijfers, metingen en indicatoren. Het resultaat is een samenhangende, pedagogische kijk op meten in het onderwijs.

ISBN 978 90 334 9609 7 – 2014 – 288 blz. – € 29,50

Lager onderwijs

Dit raamkader brengt vier domeinen aan het licht: samen school maken, binnen een (klas) groep functioneren, kwaliteit bewaken en onderwijs ontwikkelen. De competenties die hiervoor nodig zijn, werden geëxpliciteerd tot een eigen opleidingsprofiel met verwijzing naar de basiscompetenties en met vertaling in operationele gedragsindicatoren. Deze uitgave is een herwerking van dat opleidingsprofiel op basis van feedback van studenten, mentoren lager onderwijs en lerarenopleiders. Vanuit recente onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen werden tevens nieuwe accenten gelegd. ISBN 978 94 6292 005 7 – 2014 – 36 blz. - € 19,00

Didactiek & onderwijskunde

Een boek voor ouders en leerkrachten

7


VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

JAN MASSCHELEIN EN MA ARTEN SIMONS

Hoogste tijd voor capaciteit!

De schaduwzijde van onze welwillendheid

Een strategische verkenning over onderwijscapaciteit Eén van de belangrijkste boodschappen van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) voor het onderwijsbeleid 2014-2019 is: er is een duurzaam, structureel en strategisch beleid voor onderwijscapaciteit nodig. Onderwijscapaciteit gaat niet alleen over gebouwen, maar ook over de beschikbaarheid van voldoende personeel en omkaderende diensten. Het heeft te maken met het sociaal kapitaal van de school en de ondersteuning van een sociaal weefsel.

Kritische studies van de pedagogische actualiteit Als bewoners van de wereld van onderwijs, opvoeding en vorming worden wij gekenmerkt door een grote welwillendheid. Hoewel er zeer veel discussies zijn over het ‘wat’ en ‘hoe’, lijken wij elkaar vandaag te vinden in onze wil tot kwaliteit, tot participatie en dialoog, tot permanent leren, tot identiteit, zekerheid en inclusie. De auteurs brengen de voorwaarden voor onze welwillendheid in kaart en komen zo tot het punt waar deze welwillendheid niet meer vanzelfsprekend is en de schaduwzijde ervan te zien valt.

ISBN 978 90 334 9623 3 – 2014 – 208 blz. – € 15,00 E-book: ISBN 978 90 334 9745 2 – 2014 – € 16,95

ISBN 978 90 334 6457 7 – 2008 – 216 blz. – € 32,90

P I E T E R FA N N E S , B A R T V R A N C K X , F R A N K S I M O N E N M A R C D E PA E P E

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer

Gezin en school

Het Vlaams onderwijsbeleid, 1988-2013 In 1988 werd het departement Onderwijs en Vorming overgeheveld naar de gemeenschappen. Sindsdien hebben de Vlaamse beleidsmakers niet stilgezeten: denken we bijvoorbeeld aan de invoering van de eindtermen, de ontwikkeling van een gelijkekansenbeleid, de hervormingen binnen het hoger onderwijs en, recent, het akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer is het eerste werk dat op een heldere en duidelijke manier de krachtlijnen van dit beleid op een rijtje zet.

De kloof voorbij, de grens gezet? De huidige diversiteit van samenlevingsvormen plaatst scholen voor een andere manier van omgaan met het thuisfront van leerlingen. Scholen moeten ook rekening houden met een complex geheel van meerdere juridische kaders, bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Bovendien rijzen er steeds meer vragen over de opvoedende rol van de school. Dit boek bundelt de bijdragen van enkele academici en praktijkdeskundigen aan de probleemverkenning.

ISBN 978 90 334 8559 6 – 2011 – 232 blz. – € 21,20 ISBN 978 90 334 9367 6 – 2013 – 140 blz. – € 31,80

E-book: ISBN 978 90 334 9731 5 – 2014 – € 15,80

JACQUES RANCIERE

JAN MASSCHELEIN EN MA ARTEN SIMONS

De onwetende meester

Globale immuniteit

In het jaar 1818 zaait Joseph Jacotot, docent Franse literatuur aan de Leuvense Universiteit, paniek in geleerde kringen in Europa. Nadat hij Vlaamse studenten Frans heeft geleerd zonder hen één enkele les te geven, begint hij het ordewoord van de intellectuele emancipatie te verspreiden: alle mensen hebben een gelijke intelligentie. Men kan alleen leren, zonder meester die uitlegt. Jacotot maakt zich vrolijk over de pedagogische mythe van de noodzakelijke uitleg en toont aan hoe een gepedagogiseerde samenleving steeds opnieuw ongelijkheid installeert en in stand houdt.

Deze tekst vindt zijn oorsprong in een diep onbehagen met de wijze waarop over onderwijs en vorming gesproken wordt in deze tijd van globalisering. We zijn op weg, zo luidt het, naar een lerende samenleving en kennismaatschappij. De vormgeving van een Europese ruimte voor (hoger) onderwijs maakt daar deel van uit. Een cartografie van deze ruimte en van het regime dat haar bestuurt, laat toe het profiel van de gewenste bewoners te schetsen en maakt het immuniserende karakter van dat regime zichtbaar.

ISBN 978 90 334 6456 0 – 2007 – 160 blz. – € 23,00

ISBN 978 90 334 5345 8 – 2003 – 96 blz. – € 16,45

Didactiek & onderwijskunde

Vijf lessen over intellectuele emancipatie

8

Een kleine cartografie van de Europese ruimte voor onderwijs


JAN MASSCHELEIN EN MA ARTEN SIMONS

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

Apologie van de school

Blijven leren: de toekomst!

Hoewel de school steeds symbool heeft gestaan voor vooruitgang en een betere toekomst, is ze vanaf haar ontstaan niet uit de beklaagdenbank geraakt. Haar functioneren, haar maatschappelijke rol en haar bestaan zelf stonden voortdurend ter discussie. Deze aanklachten vertalen zich voor sommigen in de eis om de school grondig te hervormen. Anderen stellen dat de school eigenlijk overbodig is geworden wegens een gebrek aan meerwaarde in tijden van internet en elders verworven kwalificaties. Deze verdedigingsrede weerlegt de aantijgingen tegen de school.

Dit boek bundelt de bijdragen van verschillende deskundigen aan een tweedaags seminarie met als centraal uitgangspunt ‘hoe kunnen alle volwassenen in Vlaanderen voldoende worden toegerust met kennis, houdingen en competenties om te kunnen omgaan met zich continu wijzigende contexten van leven, samenleven, wonen en werken?’

Een publieke zaak

Volwassenen stimuleren om te leren. Een strategische verkenning

ISBN 978 90 334 9607 3 – 2014 – 224 blz. – € 15,00 ISBN 978 90 334 8585 5 – 2012 – 120 blz. – € 26,00

E-book: ISBN 978 90 334 9747 6 – 2014 – € 16,90

EVELIEN SCHYVINCK

J O D E N I S E N J A N VA N D A M M E

Talent in elke student – Werkboek voor studenten

De leraar

Studeren in het hoger onderwijs zorgt er voor dat je je professioneel gaat ontwikkelen: op het einde van de opleiding zal je beschikken over de kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt in je latere beroep. Aan de andere kant is het ook belangrijk om jezelf als persoon te ontwikkelen. Bij leren gaat het naast kennis en vaardigheden immers ook om het ontwikkelen en inzetten van persoonlijke talenten! Maar kan jij precies zeggen waar je goed in bent? Dit is geen gemakkelijke opdracht! Toch zal dit belangrijk zijn in je opleiding, want talentgericht werken heeft een positief effect heeft op de studieloopbaan. Daarom wil dit werkboek je helpen om de bovenstaande vraag te beantwoorden.

Het is onmogelijk om leraren tijdens hun opleiding voor te bereiden op alle uitdagingen die ze doorheen hun loopbaan zullen tegenkomen. Bijgevolg zien velen het belang in van nascholing of andere vormen van professioneel leren. Vaak gaat men ervan uit dat zo’n initiatieven een invloed zullen hebben op het leren van leerlingen. Maar is dat wel degelijk het geval? Deze publicatie wil nascholers ondersteunen bij het opzetten van professioneel leren dat een positieve invloed heeft op het leren van leerlingen. ISBN 978 90 334 7812 3 – 2010 – 104 blz. – € 5,00

ISBN 978 94 6292 234 1 – 2015 – 168 blz. – € 15,00

E-book: ISBN 978 90 334 9728 5 – 2014 – € 8,40

EVELIEN SCHYVINCK

BERT ROEBBEN

Talent in elke student Handboek voor docenten

Scholen voor het leven

Handleiding voor talentgerichte begeleiding in het hoger onderwijs

Kleine didactiek van de hoop in zeven stappen

Met dit boek krijg je als docent of opleidingsteam zicht op de meerwaarde en de mogelijkheden van talentgerichte begeleiding. Bovendien is het mogelijk om - passend bij de opleidingsspecifieke context en noden - methoden en werkvormen uit te kiezen die talentontwikkeling bij studenten stimuleren.

Een goede leraar is een voorbeeld voor kinderen en jongeren en moet daarom verbonden zijn met morele en spirituele bronnen. In dit boek wordt het leerproces in zeven stappen ontrafeld en wordt onderzocht hoe de leraar als persoon, met een eigen professionaliteit en spiritualiteit, in elke stap aanwezig kan zijn. Een leerproces vraagt om volgehouden aandacht in voorbereiding en uitvoering, maar ook om de kunst van het loslaten. Kinderen en jongeren ‘leren’ hun eigen weg te gaan, ondanks de consequente planning en het beheer van de leraar.

ISBN 978 90 334 9833 6 – 2015 – 216 blz. – € 20,00

ISBN 978 90 334 8485 8 – 2011 – 176 blz. – € 25,44

Didactiek & onderwijskunde

Handleiding voor talentgerichte begeleiding in het hoger onderwijs

Professioneel leren en ontwikkelen

9


P I E T E R T I J T G AT, T I N N E VA N C A M P E N L I J N E V L O E B E R G H S M . M .V. E L S D A M M E K E N S , B E R T D E S M E DT E N C H R I S T O P H E L A F O S S E

Krachtig leren

Cognitief neurowetenschappelijk benaderd Hoe leren kinderen en jongeren? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige onderwijsleeromgevingen, die leerlingen en studenten zo optimaal en efficiënt mogelijk tot leren brengen? Experts uit verschillende lerarenopleidingen gingen na of en hoe de cognitieve neuro-wetenschappen een antwoord kunnen geven op deze vragen. Zij konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neurowetenschappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven in de onderwijspraktijk. Dit boek is een handig instrument voor leraren om neurowetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren.

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

Een andere kijk op diversiteit De Vlaamse Onderwijsraad organiseerde een eigenzinnige seminariereeks over diversiteit, met minder evidente en soms controversiële visies en methodes om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen uit allochtone groepen te verbeteren. Dit boek bundelt de bijdragen van verschillende sprekers.

ISBN 978 90 334 9196 2 – 2013 – 120 blz. – € 21,20 ISBN 978 94 6292 179 5 – 2015 – 168 blz. – € 18,50

E-book: ISBN 978 90 334 9738 4 – 2014 – € 15,80

J A N VA N H O O F, M A A R T E N VA N D E B R O E K , M A A R T E N P E N N I N C K X , V I N C E N T D O N C H E E N P E T E R VA N P E T E G E M

B A R B A R A B E L F I , B I E K E D E F R A I N E E N J A N VA N D A M M E

Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren Principes die motiveren, inspireren én werken De bereidheid van leerlingen om te leren is al decennia lang de focus van veel en gedegen onderzoek. De aanpak van onderzoekers heeft echter niet altijd bijgedragen tot de transfer van deze inzichten naar de onderwijspraktijk. Die kloof wordt in dit boek gedicht. Het geeft een overzicht van wat er over leerbereidheid geweten is en vertaalt dit in concrete tips voor onder meer leerkrachten, leerlingbegeleiders en schoolleiders.

Didactiek & onderwijskunde

Homogene of heterogene samenstelling? Deze publicatie wil vooral een overzicht geven van de vaststellingen van onderzoekers in verband met de effecten van homogeen/heterogeen groeperen op de leerprestaties en het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen. In dit literatuuroverzicht gaat de meeste aandacht uit naar de effecten van klassamenstelling op het prestatieniveau. Daarnaast worden ook andere groeperingscriteria besproken zoals leeftijd, sociaal-economische thuissituatie, cultureel-etnische achtergrond en geslacht.

ISBN 978 90 334 8805 4 – 2012 – 192 blz. – € 17,00

ISBN 978 90 334 7811 6 – 2010 – 52 blz. – € 10,55

E-book: ISBN 978 90 334 9732 2 – 2014 – € 12,65

E-book: ISBN 978 90 334 9727 8 – 2014 – € 8,40

J E TJ E D E G R O O F, V I N C E N T D O N C H E E N P E T E R VA N P E T E G E M

DIAN FLUIJT

Onderzoekend leren stimuleren

Prisma Co-Teaching

Vanuit de onderwijspraktijk worden heel wat vragen gesteld over zinvolle werkwijzen om onderzoekscompetenties bij leerlingen te versterken. Aan de hand van een praktijkgerichte en wetenschappelijke reviewstudie beogen de onderzoekers handvatten aan te reiken voor leerkrachten om het onderzoekend leren optimaal te ondersteunen in de klaspraktijk. Er wordt aandacht besteed aan conceptverheldering, methodieken voor het stimuleren van onderzoekend leren en verwijzingen naar good practices.

Prisma Co-Teaching is een effectieve werkwijze die tegemoet komt aan het omgaan met een toenemende diversiteit in klassen en scholen. Meerdere onderwijsprofessionals nemen hierbij gezamenlijk de verantwoording voor een groep leerlingen en geven op gestructureerde wijze onderwijs op basis van evidence-based instructie- en ontwikkelstrategieën. Het woord prisma duidt op de “meerkleurigheid” van leerlingen en co-teachers. Dit uitdagende boek is bedoeld voor uitvoerders en leidinggevenden die inspiratie willen bij het realiseren van onderwijs op maat in primair en voortgezet onderwijs.

Effecten, maatregelen en principes

10

De klas

Passend op weg naar integratief onderwijs

ISBN 978 90 334 8807 8 – 2012 – 136 blz. – € 14,85 E-book: ISBN 978 90 334 9734 6 – 2014 – € 10,50

ISBN 978 90 334 9604 2 – 2014 – 176 blz. – € 30,00


C AT H E R I N E C O U B E R G S , K AT R I E N S T R U Y V E N , N A D I N E E N G E L S , W O U T E R C O O L S EN KRISTINE DE MARTELAER

AR JAN GOEMANS EN AN STEEGEN

Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart!

Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen

Technieken en methoden

Verschillen tussen leerlingen zijn eerder regel dan uitzondering. Om positief om te gaan met deze verschillen en om iedere leerling in de klas maximale leerkansen te bieden, is differentiatie wenselijk. Deze praktijkgerichte literatuurstudie richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van didactische werkvormen die focussen op het ontwikkelen van maximale leerkansen voor alle leerlingen. Enerzijds door op maat van kleine groepen en/of individuen onderwijs te geven (divergeren), anderzijds door diversiteit samen te brengen (convergeren), zodat de verschillen tussen de leerlingen complementair werken. ISBN 978 90 334 9194 8 – 2013 – 104 blz. – € 16,45

De auteurs leggen in het eerste deel het theoretische kader eenvoudig uit en bieden daarnaast talrijke vormen, methoden en technieken om te differentiëren. Ze zijn concreet op bestaande lesonderwerpen en leerplanthema’s toegepast, waardoor differentiëren een haalbare kaart blijkt.

E-book: ISBN 978 90 334 9736 0 – 2014 – € 11,60

ISBN 978 94 6292 290 7 – 2015 – 192 blz. – € 28,80

K AT R I E N S T R U Y V E N , C AT H E R I N E C O U B E R G S , E S T H E R G H E Y S S E N S E N N A D I N E E N G E L S

Ieders leer-kracht

Binnenklasdifferentiatie in de praktijk Ieders leer-kracht is een praktijkgerichte gids die concrete handvatten biedt om binnenklasdifferentiatie in te zetten in de klas. Deze didactische werkvorm geeft maximale leerkansen aan elke leerling, want leerlingen durven nogal wat van elkaar te verschillen. Reële beschrijvingen en voorbeelden uit de klaspraktijk in lager en middelbaar onderwijs maken het differentiëren levensecht. Het leer-kracht model binnenklasdifferentiatie vormt de rode draad. De hoofdstukken kunnen onafhankelijk van elkaar gelezen en geraadpleegd worden. Zo laat het boek ook differentiatie toe bij zijn lezers.

NIEUW

Differentiatie is niets nieuws. Elke leraar differentieert, soms bewust, meestal onbewust. De theoretische kaders worden regelmatig vernieuwd en geactualiseerd, maar geven meestal geen ondersteuning voor hoe je differentiatie praktisch aanpakt. Dit boek biedt voor aardrijkskunde, een éénuursvak waarin differentiëren nóg moeilijker lijkt, de oplossing.

NIEUW

L O R E VA N P R A A G , S V E N S I E R E N S , O R H A N A G I R D A G , P E T E R L A M B E R T, S T E F S L E M B R O U C K , P I E T VA N AV E R M A E T, J O H A N VA N B R A A K , P I E T VA N D E C R A E N , KO E N VA N G O R P E N M I E K E VA N H O U T T E

Haal meer uit meertaligheid

Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs In Haal meer uit meertaligheid stellen de auteurs de bevindingen van het interuniversitaire Validiv-project voor aan een breed onderwijspubliek. Ze vertrekken hierbij van vragen rond de introductie van meertaligheid in Vlaamse basisscholen en bespreken de gevolgen van een meertalige aanpak voor leerlingen, leerkrachten en directies. Daarnaast besteden ze ook aandacht aan processen op klas- en schoolniveau, aangevuld met enkele praktijkvoorbeelden.

ISBN 978 94 6292 178 8 – 2015 – 168 blz. – € 27,00

ISBN 978 94 6292 563 2 – 2016 – 160 blz. – € 25,00

ELS CASTELEIN, JOKE COENS, KRISTOF DE WIT TE, ANNELIES HOUBEN, WIM L AUWERS, J A R N O S E G E R S E N K R I S VA N D E N B R A N D E N

J O H A N L E M A N (R E D. )

Binnenklasdifferentiatie

Een beroepshouding, geen recept Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders Onderwijsprofessionals zijn het er over eens dat binnenklasdifferentiatie een must is in het hedendaagse onderwijs. Maar hoe pak je dit aan in de praktijk? De auteurs reiken in deze praktijkgids concrete manieren aan om binnenklasdifferentiatie toe te passen in het leerplichtonderwijs en in de lerarenopleiding. Je hoeft deze gids niet noodzakelijk in chronologische volgorde te lezen. Laat je keer op keer leiden door die delen die je het meest inspireren! ISBN 978 94 6292 560 1 – 2016 – 152 blz. – € 19,95

Meertaligheid spreekt voor zich

Een verhaal over 30 jaar meertalig onderwijs van Foyer 30 jaar lang heeft Foyer getracht meertaligheid voor zich te laten spreken in een onderwijsproject dat minderheidstalen een structurele plek gaf binnen het curriculum van het basisonderwijs. Gebruikmakend van de beleidsmogelijkheid Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur organiseerde en begeleidde Foyer projecten ten behoeve van voornamelijk Turkse, Italiaanse en Spaanstalige kinderen. In dit boek wil Foyer het levendige verhaal brengen van drie decennia werken aan een proces waarin naast specifieke onderwijsdoelen community building in de betrokken gemeenschappen centraal stond.

ISBN 978 90 334 8935 8 – 2012 – 104 blz. – € 27,60

Didactiek & onderwijskunde

BESTSELLER

11


JOHAN STROBBE

K R I S VA N D E N B R A N D E N

Hello Class!

Handboek taalbeleid basisonderwijs

Een praktische gids voor wie lesgeeft in het Engels Hoe zeg en schrijf je jaartallen in het Engels? Wanneer gebruik je wrong en wanneer wrongly? Op deze en vele andere vragen geeft de praktische gids Hello Class! een concreet en helder antwoord. Dat antwoord is bovendien altijd gebaseerd op authentiek tekstmateriaal en op de realiteit van het gesproken Engels. Dat leidt vaak tot verrassende inzichten. Gebruikers van deze gids zullen vaak stoten op iets ‘nieuws’, op informatie die niet in de traditionele (school)grammaticaboeken te vinden is. En ze zullen ongetwijfeld aangespoord worden om te reflecteren over hun eigen classroom English.

Hoe werk je aan taalbeleid in de basisschool? Het is een vraag die veel leerkrachten en directies zich stellen. In dit boek wordt alle belangrijke informatie over taalbeleid op de basisschool bij mekaar gebracht. Hoe kan je de taalontwikkeling van kleuters en leerlingen van het lager onderwijs stimuleren? Hoe taalvaardigheid evalueren? Hoe schrijf je een taalbeleidsplan? En hoe werk je met een team dat taalbeleid uit? In dit boek worden deze vragen beantwoord, en geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit de school- en klaspraktijk.

ISBN 978 94 6292 228 0 – 2015 – 128 blz. – € 27,50

ISBN 978 90 334 7928 1 – 2010 – 296 blz. – € 34,45

LIES STROBBE, LIES SERCU EN JOHAN STROBBE

N O R A B O G A E R T E N K R I S VA N D E N B R A N D E N

Je vak in een vreemde taal?

Handboek taalbeleid secundair onderwijs

Wegwijzer voor de CLIL-onderwijspraktijk

De interesse voor het aanbieden van middelbare schoolvakken in een vreemde taal (CLIL of Content-and- Language Integrated Learning) is sterk gegroeid. Dit boek wil een leidraad zijn voor scholen en leerkrachten die met CLIL willen starten. Er wordt verduidelijkt wat CLIL is en aan welke voorwaarden goed CLIL-onderwijs moet voldoen. Het boek besteed aandacht aan de taal- en zaakvakkennis en -vaardigheden waarover CLIL-leerkrachten moeten beschikken. Ook de kwaliteitseisen waaraan CLIL-scholen moeten voldoen, worden belicht. Alle aangereikte principes worden geïllustreerd met voorbeeldmateriaal en concrete cases.

In dit boek wordt alle belangrijke informatie over taalbeleid op de secundaire school bij mekaar gebracht en worden vragen omtrent dat taalbeleid beantwoord en geïllustreerd met talrijke voorbeelden uit de school- en klaspraktijk. De voorbeelden komen uit de verschillende graden van het secundair onderwijs, en zowel uit ASO, TSO, BSO als KSO. Dit boek is daarom een absolute aanrader voor leerkrachten en directies, studenten en docenten van de lerarenopleiding en schoolbegeleiders.

ISBN 978 90 334 8939 6 – 2012 – 208 blz. – € 26,00 inclusief E-book

ISBN 978 90 334 8075 1 – 2011 – 280 blz. – € 34,45

M I E K E D E V L I E G E R , C A R O L I E N F R I J N S , S V E N S I E R E N S E N KO E N VA N G O R P

E L K E P E T E R S E N T I N E VA N H O U T V E N

Is die taal van ver of van hier?

Taalbeleid in het hoger onderwijs: de hype voorbij?

Didactiek & onderwijskunde

Wegwijs in talensensibilisering, van kleuters tot adolescenten

12

Elke dag horen, spreken en lezen we verschillende talen en taalvariëteiten. Die meertalige realiteit weerspiegelt zich in onze scholen. Dit boek is bedoeld voor leerkrachten, coördinatoren en directies die op hun school talensensibiliserend willen werken of meer inzicht willen krijgen in de sterke en minder sterke kanten van hun aanpak. Een vraagantwoordmodel biedt een conceptueel kader voor een krachtige toepassing van talensensibilisering in de klas en voor de inpassing in een talenbeleid op school. Handzame tips, inspirerende praktijkvoorbeelden en referenties naar lesmaterialen geven inzicht in de kansen van talensensibilisering.

Taalbeleid inzake Nederlands staat al een tijd op de agenda in het hoger onderwijs en in de politiek. Veel hogeronderwijsinstellingen zijn intussen op verschillende manieren aan de slag gegaan. Vaak werd gestart met aparte bijspijkercursussen en/of taaltoetsen maar geleidelijk aan evolueren veel instellingen naar een taalbeleid dat in de opleiding geïntegreerd is. Maar werpt het ook vruchten af of is taalbeleid al de hype voorbij? In 15 hoofdstukken biedt dit boek een uitgebreid overzicht van wat er de laatste jaren inzake taalbeleid in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland gerealiseerd is, maar plaatst er ook kritische kanttekeningen bij.

ISBN 978 90 334 8806 1 – 2012 – 64 blz. – € 10,55 E-book: ISBN 978 90 334 9733 9 – 2014 – € 8,40

ISBN 978 90 334 7929 8 – 2010 – 240 blz. – € 31,80


KARINA VERHOEVEN

De duidelijke directeur

BESTSELLER

Gouden communicatietips voor elke school

KO E N M A R I C H A L E N J E S S E S E G E R S

De leider in de spiegel 19 inzichten in leiderschap

Hoe je een gerespecteerd schoolhoofd wordt, legt de auteur uit in De duidelijke directeur. Aan de hand van casussen, stappenplannen, checklists en voorbeelden uit het secundair en basisonderwijs, leer je hoe je op een constructieve manier omgaat met uiteenlopende situaties, van het wegsturen van een leerling, tot het evalueren van een leerkracht of het verantwoorden van een budgettaire maatregel.

Leiders nemen verantwoordelijkheid op vanuit de overtuiging dat het beter kan of dat het anders moet. Ze stellen de status quo in vraag, zetten de eerste stap en ontwikkelen zichzelf als voorbeeld en instrument van verandering. Ze hebben impact, niet vanuit gezag, maar vanuit kwetsbaarheid, empathie en vertrouwen. Dit boek bundelt actuele wetenschappelijke kennis over de complexiteit van leiderschap en koppelt ze aan tientallen praktijkvoorbeelden en getuigenissen.

Het boek besteedt ook aandacht aan de samenwerking binnen het schooldirectieteam, aan het communiceren in een team om zo samen positieve resultaten voor de school en/of de scholengroep te behalen.

ISBN 978 90 334 9324 9 – 2013 – 152 blz. – € 26,00

ISBN 978 94 6292 736 0 – ca. 200 blz. – € 27,00 – Verschijnt in oktober 2016

E-book: ISBN 978 90 334 9687 5 – 2014 – 23,25

E-book: ISBN 978 90 334 9598 4 – 2014 – € 19,00 19 challenging thoughts about leadership ISBN 978 90 334 9606 6 – 2014 – 160 blz. – € 31,80

GEERT KELCHTERMANS EN LIESBE TH PIOT

Schoolleiderschap aangekaart en in kaart gebracht In het scholenlandschap van vandaag spelen schoolleiders meer dan ooit een sleutelrol. Deze wordt steeds meer divers en veeleisend. De overheid verwacht immers dat scholen meer en meer een eigen lokaal beleid voeren. Tegelijkertijd vinden er allerlei processen van schaalvergroting plaats, denk maar aan de invoering van scholengemeenschappen. Ook in het onderzoek en de theorievorming over schoolleiderschap deed er zich een verschuiving voor. Deze evoluties worden in dit boek in kaart gebracht.

HERWERKT

JOHAN DEHANDSCHUT TER

Sterk starten

Survivalkit voor de nieuwe leerkracht Sterk starten is een praktisch overlevingspakket voor de startende leerkracht. Het staat aan de zijde van de starter en kijkt met hem naar de vele elementen die hem kunnen maken of kraken. In dit overlevingspakket zitten 11 gereedschappen, elk met een bijbehorende gebruiksaanwijzing. Het boek biedt inzichten voor klasmanagement, voor de relatie met directeurs, collega’s en ouders en voor de beheersing van werkdruk en conflicten. In deze tweede editie is er extra aandacht voor actuele thema’s als motivatie (het motiveren van de leerling, maar ook de motivatie van de leerkracht) en het omgaan met tegendraadse leerlingen en moeilijke klassen.

ISBN 978 90 334 7813 0 – 2010 – 120 blz. – € 9,30 E-book: ISBN 978 90 334 9729 2 – 2014 – € 7,35

ISBN 978 94 6292 569 4 - 2016 - 112 blz. - € 22,00

T O M VA N D O O R E N

S T E FA A N D E S O DT

Sturen en stuwen

Vragen van startende leerkrachten

Sturen en Stuwen legt de weg van visie naar effecten bloot, een weg die loopt langs leiden én motiveren van medewerkers, en langs “efficiëntiviteit” en tevredenheid. Een weg die bepaald wordt door interne én externe krachten. Een weg die het moet hebben van evenwichten en maatwerk. In dit boek geen ijzeren wetten, onfeilbare stappenplannen of grote waarheden. Wel een uitvoerige landkaart, doorspekt met inspirerende voorbeelden en 101 open vragen. Alles om uw waarheid te ontdekken…

Als leerkracht in opleiding, stagiair of beginnende leerkracht komt er enorm veel op je af. Geen wonder dat je dan met heel wat vragen zit, over jezelf als leerkracht, over je omgang met de leerlingen, de collega’s en de directie en over de school waar je terechtkomt. Met dit boek zit je alvast goed! Je krijgt een antwoord op de meest gestelde vragen van leerkrachten die voor het eerst voor de klas staan, of die nog maar kort lesgeven. Vragen van startende leerkrachten zit boordevol praktische tips om problemen een stapje voor te zijn.

101 vragen over HRM in Social Profit

En het antwoord van hun ervaren collega’s

ISBN 978 90 334 9537 3 – 2014 – 240 blz. – € 31,80 E-book: ISBN 978 90 334 9684 4 – 2014 – € 23,25

ISBN 978 94 6292 183 2 – 2015 – 144 blz. – € 22,50

Didactiek & onderwijskunde

NIEUW

13


LUT DE JAEGHER, DIRK GOMBEIR, TINE MAES, HILDE MEYSMAN, E VELIEN SCHY VINCK , J O H A N L . VA N D E R H O E V E N E N E V Y VA N PA R I J S

Help, alweer een stagiair in de klas

Stages optimaal organiseren in het Vlaamse secundair onderwijs De uitbreiding van de praktijkcomponent in de lerarenopleiding heeft geleid tot overbelasting en een ongelijke spreiding van stagiairs over de scholen. Dit boek is het verslag van een gezamenlijk onderzoek van de lerarenopleidingen van de Katholieke Hogeschool VIVES en het Expertisenetwerk AU Gent/Arteveldehogeschool. Het onderzoek focuste zich specifiek op het organiseren van stages voor het secundair onderwijs. In Help, alweer een stagiair in de klas! lees je hun adviezen voor alle betrokkenen.

Hoe blijf je hen de baas?

Vele leraren hebben dagelijks het gevoel met hun leerlingen te moeten strijden om de leiding in de klas. Humor en verrassingseffecten inbouwen in de klas blijken positieve stimulansen te zijn om tot een goede sfeer te komen.

ISBN 978 90 334 4361 9 – 1999 – 208 blz. – € 10,00

J O H A N A R D U I , G O E L E C O R N E L I S S E N , M AT H I A S D E C U Y P E R E , J O B D E M E Y E R E , R E N A AT F R A N S , I L S E G E E R I N C K , J A N M A S S C H E L E I N , M A A R T E N S I M O N S EN MIET VERELLEN

D I N Y VA N D E R A A L S V O O R T

Leerkracht zijn

Spel en spelen in de pedagogische beroepspraktijk

Dit boek presenteert de leerkracht als iemand die houdt van zijn of haar vak, in de brede betekenis. Het is precies in die liefdevolle verhouding tot het vak en de leerlingen dat zich het pedagogisch handelen van de leerkracht toont. De liefde voor het vak biedt de leerkracht een gelegenheid om interesse te wekken voor iets wat buiten de leefwereld van de leerlingen ligt. Het boek is opgevat als een lijst van woorden en beelden, een glossarium. Elk woord of beeld drukt een ervaring van het leerkracht-zijn uit. Het gaat telkens over unieke ervaringen die een liefdevolle verhouding tot het vak, de leerling en zichzelf meedelen.

Van spelen tot serious gaming

Dit boek richt zich op opleiders en hun studenten van hogescholen in het kader van de opleiding tot leerkracht in het primair onderwijs, tot docent in het secundair onderwijs en tot pedagoog in vroege en naschoolse opvang. In het eerste deel van dit boek wordt beschreven hoe enkele zeer inspirerende denkers over spel hebben geschreven. Het tweede deel bevat 13 bijdragen om kennis en ervaring over de functie van spel en gebruik ervan in opleidingen over te dragen. In het laatste hoofdstuk komen enkele overkoepelende thema’s aan bod.

ISBN 978 90 334 9139 9 – 2012 – 64 blz. – € 5,00

ISBN 978 90 334 8080 5 – 2011 – 304 blz. – € 20,00

D I R K G O M B E I R , L U K B O S M A N , K AT R I N D E B I S S C H O P, C H I C O D E T R E Z , E R I K S C H R O O T E N E N P I E T E R VA N WA E Y E N B E R G E

I N G R I D I M B R E C H T, P E T E R VA N P E T E G E M E N W I L M E E U S

Press pauze

Ruimte creëren voor open exploreren

Didactiek & onderwijskunde

Pubers in de klas

ISBN 978 94 6292 121 4 – 2015 – 248 blz. – € 34,50

Glossarium

14

E D DY VA N M O S S E V E L D E

Dit boek nodigt je uit even stil te vallen, de pauzeknop in te drukken. ‘Press pauze’ en laat je uitdagen om op tegendraadse en verrassende wijze te kijken naar het eigen didactische handelen. Wat we jou aanreiken is geen afgerond verhaal, geen set van didactische handvatten die je voortaan zo en niet anders moet gebruiken. De kern van ons verhaal bestaat uit een set van ‘kaarten’ die een veelheid aan getuigenissen, vragen, voorbeelden, citaten … bevatten die jou ‘anders’ naar de eigen praktijk willen laten kijken.

ISBN 978 90 334 8575 6 – 2011 – 184 blz. – € 27,60

Oriëntatie in onderwijskunde Een openleerpakket

Deze uitgave biedt een oriëntatie in de onderwijskunde. De belangrijkste basiscomponenten van het gangbare didactische referentiekader komen aan de orde: beginsituatie, doelstellingen, leerinhouden, werkvormen, groeperingsvormen, media en didactische evaluatie. Het is een basis voor studenten in de lerarenopleiding en een naslagwerk voor beginnende leraren van alle onderwijsniveaus. Dit boek is een openleerpakket dat opgebouwd werd volgens de methodiek van het begeleid zelfstandig leren.

ISBN 978 90 334 7026 4 – 2008 – 168 blz. – € 35,00


Leren en onderwijzen

Inleiding tot de algemene didactiek Leren en onderwijzen is een integrale methode algemene didactiek. Deze vijfde herziene editie sluit nog beter aan bij de basiscompetenties en beroepsprofielen van het lerarenberoep en biedt de mogelijkheid een aantal belangrijke basiscompetenties te behalen om later uiteindelijk het gewenste beroepsprofiel te bereiken.

ISBN 978 90 334 8967 9 – 2012 – 384 blz. – € 25,00 Commentaren voor lectoren:

HERWERKT

NIEUW

L A R S M AT T H Y S M . M .V. T I M VA N L I E R

De social teacher

Recepten voor sociale media in je klas Als leerkracht word je steeds meer geconfronteerd met de digitale vooruitgang. Sommige van die tools kunnen een stevige meerwaarde betekenen voor je lespraktijk. In dit boek tonen de auteurs je hoe je tools, zoals Twitter of Facebook, concreet kunt gebruiken. Ze verzamelen een hele reeks werkvormen en zoeken naar digitale hulpmiddelen die je kunt inzetten. De auteurs vertrekken daarbij steeds vanuit een didactische invalshoek en bekijken dan hoe digitale tools je lessen kunnen ondersteunen. Ze bieden je een uitgebreide ingrediëntenlijst die gegarandeerd inspireert. Dit boek zal je lesgeven misschien niet fundamenteel veranderen, maar het zeker verrijken.

ISBN 978 90 334 8968 6 – 2012 – 304 blz. – € 47,70

ISBN 978 94 6292 565 6 – 2016 – 120 blz. – € 23,50

WIL MEEUS EN GILBERTE VERBEECK

CAROLINE STOCKMAN, PIE T DESME T EN FRED TRUYEN

Didactisch referentiekader

LEX-E-LEARN

Didactisch referentiekader geeft een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de didactische theorie van waaruit lessen geobserveerd en geanalyseerd kunnen worden. Het boek biedt ook een praktische handleiding bij het maken van lesvoorbereidingen, aangevuld met voorbeelden uit 18 vakgebieden.

E-learning is nog steeds een vrij nieuw domein in ons huidige onderwijs. Het aantal mogelijkheden en beschikbare technologieën neemt nochtans exponentieel toe. Tegelijk is er ook een digitale didactiek ontstaan die de didactische meerwaarde onderzoekt van het inzetten van software en hardware. Rond dit alles is een heel specifiek jargon ontstaan, dat niet altijd even toegankelijk is voor niet-ingewijden. Deze verklarende lijst wil dan ook een hulpmiddel zijn voor wie in het onderwijs actief is en dagelijks met e-learning te maken heeft of zal hebben.

Lesanalyse en lesvoorbereiding

De auteurs slagen erin om soms complexe materie heel helder en herkenbaar te maken voor wie onderwijs wil verstrekken. Ze demonstreren een doorleefd inzicht in de didactiek door een combinatie van jarenlange onderwijservaring en wetenschappelijk onderzoek in het domein. ISBN 978 94 6292 729 2 – 2016 - 248 blz. – € 37,00

ISBN 978 90 334 8886 3 – 2012 – 336 blz. – € 15,00

L I E S S E R C U & S A R A H VA N P E E

R A F F E Y S E N P I E T E R VA N B I E R V L I E T

Digitale didactiek

Beter leren lezen

Dit boek stelt 3 thema’s centraal: de leerling en zijn digitale geletterdheid, hoe het onderwijs met behulp van ICT de digitale geletterdheid van leerlingen kan aanscherpen en de inhoudelijke, pedagogische, didactische en technologische bagage waarover de leraar moet beschikken om eigentijds onderwijs te kunnen inrichten. De denkkaders, praktijkvoorbeelden en tips zullen leraren inspireren hun onderwijs zo in te richten dat het middelbare schoolleerlingen optimaal ondersteunt bij het verwerven van digitale geletterdheid. Lerarenopleidingen krijgen in dit boek kaders aangereikt die als basis kunnen dienen voor het uittekenen van een leerlijn die hun studenten vormt tot e-leraren.

In dit boek stellen de auteurs hun ‘Directe systeemmethodiek’ voor. In deel 1 maakt de lezer kennis met de basisprincipes van de DSM. Deel 2 brengt een diepgaande analyse van de leesmethodes doorheen de tijd om te begrijpen hoe de methodes van vandaag tot stand zijn gekomen. In deel 3 beschrijven Feys en Van Biervliet meer uitvoerig hun directe systeemmethodiek. Ze presenteren o.a. recente wetenschappelijke studies die de DSM-visie ondersteunen en beter helpen begrijpen.

Wegwijzers voor de onderwijspraktijk

De directe systeemmethodiek

ISBN 978 90 334 8808 5 – 2012 – 120 blz. – € 10,00 E-book: ISBN 978 90 334 9735 3 – 2014 – € 12,65

ISBN 978 90 334 7939 7 – 2010 – 208 blz. – € 22,30

Didactiek & onderwijskunde

R O G E R S TA N D A E R T, F I R M I N T R O C H , I N G E P E E T E R S E N I L S E S T R O O B A N T S

15


JORIS DENOO

VERA HOORENS

Amuzementen

Zo helder schrijven als je denkt

Amuzementen voegt in leuke sessies met muzische taal de daad bij het woord en het woord bij de daad. Je kunt er zo mee aan de slag, zonder te zoeken naar woorden. Het boek is een uitermate praktische en leuke gids voor wie creatief met taal wil werken. De instructies zijn kort, de oefeningen concreet. Er zijn diverse tactiekjes, waarmee je in een mum van tijd je publiek kunt enthousiasmeren voor zowel schrijven en spelen, als luisteren en spreken, als lezen en smaken. Ook het beeldende aspect komt hier en daar verrassend leuk aan bod.

Werkstukken, bachelorscripties en masterproeven: steeds vaker moeten studenten laten zien dat ze zich schriftelijk helder kunnen uitdrukken. Voor veel studenten is bij dit soort opdrachten niet zozeer wat ze moeten schrijven een struikelblok, maar wel hoe ze dat moeten doen. Om studenten op weg te helpen biedt deze tekst een praktische handleiding om helder te schrijven in een verantwoorde stijl. Hij gaat rechtstreeks naar de kern, zonder betuttelende oefeningen en zonder nodeloos uitgesponnen voorbeelden.

ISBN 978 90 334 8059 1 – 2010 – 88 blz. – € 21,20

ISBN 978 90 334 8084 3 – 2010 – 80 blz. – € 15,90

MARLEEN OST

G E E R T VA N D E N E I J N D E N E N K A AT J A N S E N

Creatief met prentenboeken

Presenteren met impact

Prentenboeken zijn niet weg te denken uit de kleuterklas. Vaak worden ze voorgelezen aan een kleutergroep, terwijl de illustraties vluchtig getoond worden. Prentenboeken bieden echter veel meer uitwerkingsmogelijkheden. In dit boek kom je te weten welke mogelijkheden er bestaan om muzisch met prentenboeken aan de slag te gaan en zelfs een heus prentenboekenproject op touw te zetten. Zowel tekst als illustraties worden onder de loep genomen en vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Een belangrijke presentatie op komst? En je wil graag fris uit de hoek komen? De wereld verlossen van doodsaaie presentaties? Dan hebben we goed nieuws: Tien presentatietips en een digitale speeltuin. Dat ligt vandaag in de aanbieding. Simpele - en iets minder simpele - tips & tricks om je presentatie de schwung te geven die je publiek verdient. Want goed presenteren, dat kan je leren.

ISBN 978 90 334 8251 9 – 2010 – 192 blz. – € 26,00

ISBN 978 90 334 9188 7 – 2014 – 104 blz. – € 18,55

E-book: ISBN 978 90 334 9659 2 – 2014 – € 19,00

E-book: ISBN 978 90 334 9664 6 – 2014 – € 12,90

JAN DE MAEYER

L I E N VA N O P S TA L E N M AT H I A S C H L A R I E

Dus, want, maar en tenzij

De basis

Kritisch denken en argumenteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het onderwijs is het belangrijk dat leerlingen leren argumenteren (en dus kritisch denken) binnen diverse vakken. Kennis over basisbegrippen argumenteren is dan ook noodzakelijk. In Dus, want, maar en tenzij gidst een zes-stappen-plan de lezer door de materie heen.

De Basis Nederlands is een naslagwerk dat de basisgrammatica van de lagere school samenvat. Naast een breed kennisfundament, voorziet het didactische tips om de grammatica op een taalrijke manier aan te brengen. Precies door deze combinatie van kennis en didactiek is dit boek een gebruiksvriendelijk handboek voor al wie met taal en kinderen bezig is.

Muzische momenten met taal

Muzische werkvormen voor peuters en kleuters

NIEUW

Didactiek & onderwijskunde

Over kritisch denken, argumenteren en debatteren in het onderwijs

16

Schrijftips voor werkstukken en masterproeven

Van intro tot applaus

Nederlands voor de lagere school

Dus, want, maar en tenzij behandelt heel wat spelvormen om te leren debatteren en doet suggesties voor onderwerpen. Het laatste hoofdstuk is een synthese en benadrukt de samenhang tussen kritisch denken, argumenteren, betogen, debatteren en filosoferen. ISBN 978 94 6292 707 0 – 2016 – 208 blz. – € 24,90

ISBN 978 90 334 9624 0 – 2014 – 144 blz. – € 24,60


Grammaire de base

NIEUW

Frans voor de lagere school

Grammaire de base is door zijn volledigheid en gebruiksvriendelijkheid een blijvend waardevol naslagwerk dat de basisgrammatica Frans van de lagere school samenvat. Per onderwerp wordt telkens een context voorzien waarin het probleem aan bod komt. Daarna wordt de grammaticaregel uitgelegd, zowel in het Nederlands als in het Frans. Tot slot wordt in het Frans de nodige achtergrondkennis voor de leerkracht weergegeven.

ISBN 978 94 6292 741 4 – 2016 – 96 blz. – € 29,50

HERWERKT

A N N E - M A R I E S I M O N -VA N D E N B E R G E N E N M I R I A M TAV E R N I E R S

Grammaire InnovaCtive

English Grammatical Usage

Grammaire InnovaCtive is een methode waarmee je op een motiverende en efficiënte manier je basis van het Frans kan opfrissen. Frans wordt hierdoor echt eenvoudig en je zal het ook voorgoed onthouden! De auteurs hebben de traditionele schema’s van de leerboeken durven doorbreken en bekijken Franse grammatica door de ogen van de student.

Targeted at advanced learners of English (Common European Framework level B1-B2) with an interest in the linguistic study of language, this book will be of particular interest to first(and second-) year university students and students of other institutes of higher education who wish to acquire an insight into the grammatical usage of English. It can be used as a course text in advanced EFL classes at university or college level, as a reference for any course addressing aspects of English grammatical usage, or as a book for self-study. Both authors are experienced EFL teachers at university level, and experts in English grammar.

Onverantwoord eenvoudig

A study guide

De online Sofia-component beperkt zich niet tot driloefeningen, maar loodst je door tien digitale modules waarin je ook de theorie op een actieve en beklijvende manier verwerkt.

ISBN 978 94 6292 287 7 – 2015 – 112 blz. – € 35,00

HERWERKT

Mondelinge interactie Frans in de basisschool Leerkrachten zijn het erover eens dat het niet evident is om gespreksvaardigheid in het Frans te helpen ontwikkelen. In dit boek leer je differentiëren in activiteiten mondelinge interactie Frans, leer je op een constructieve manier met fouten omgaan en ga je dieper in op het geven van effectieve feedback, waarbij je op een constructieve manier met fouten omgaat. Anderzijds reiken de auteurs enkele handvatten aan om mondelinge interactie Frans te beoordelen. Dit boek sluit af met een handig overzicht van veel voorkomende fouten bij beginnende taalleerders Frans. Je leert ook waarom sommige fouten gemaakt worden.

ISBN 978 90 334 9330 0 – 2014 – 128 blz. – € 27,50

ISABELLE WERBROUCK EN ANNICK MANNEKENS

K AT R I E N D E WA E L E E N L E E N VA N C R A E S B E E K

ISABELLE WERBROUCK

Comme convenu!

Cours de communication française Het boek Comme convenu! reikt je de middelen aan om vlot en professioneel te communiceren in een Franstalige werkomgeving. Communicatie is in dit boek opgevat als een gevarieerde reeks taalhandelingen, die elk verfijnd worden in typische uitdrukkingen, kant-en-klare zinsblokken en vooral succesvolle strategieën. Kwaliteit in taalproducties bepaal je immers niet enkel door correct taalgebruik maar ook door efficiëntie.

ISBN 978 94 6292 764 3 – ca. 215 blz. – € 27,05 – Verschijnt in oktober 2016

NIEUW

T I M O T H Y BY R N E

English through film

Using film in the language classroom English through Film offers language teachers at secondary schools and higher education institutions the opportunity to use film as a starting point for improving the spoken English skills of their students.

Comme convenu! beoogt duidelijke, duurzame doelstellingen uit te drukken in ‘kennen’ en ‘kunnen’. Het boek bereidt je voor op het niveau B2 van het Europees referentiekader. De online oefeningen in Sofia zijn een zeer belangrijk pluspunt bij dit handboek.

Twenty classroom activities, based on a total of thirty English-language feature films, have been proposed. The idea is that teachers do the activity on the film as it is presented in the book. For each movie presented, debating questions have been added about cinematographic issues as well as topics linked to the, often controversial, themes. Answers to many of the debating questions have been suggested on the website.

ISBN 978 94 6292 706 3 – 2016 - 320 blz. – € 34,50

ISBN 978 94 6292 708 7 – 2016 – 144 blz. – € 24,90

Didactiek & onderwijskunde

L E E N VA N C R A E S B E E K

17


NIEUW

K A R E L VA N N I E U W E N H U Y S E (R E D. ) , H A N N E R O O S E , F I E N D E PA E P E , G R I E T F R È R E , KO E N VA N D E V E N N E , E L S V E R L I N D E N , L I E V E N V E R S C H A F F E L E N K A AT W I L S

Historisch denken over bronnen Aan de slag in het geschiedenisonderwijs

Werken met bronnen impliceert niet alleen redeneren met bronnen, gericht op de inhoud. Wie bronnen gebruikt, moet ook redeneren over de bronnen zelf, bijvoorbeeld over de makers ervan en hun bedoelingen. Er moet dus oog zijn voor kennisconstructie en historische praktijk. Hoe kunnen (aanstaande) leerkrachten geschiedenis hun leerlingen daarmee vertrouwd maken? En hoe kunnen ze dat inzicht via bronnen aanscherpen? Rond deze vragen bouwden de auteurs een praktisch bruikbaar opleidingspakket. Het bestaat uit een helder geschreven theoretische onderbouwing van bronnenomgang in geschiedenis. Daaraan is een uitgebreid oefengedeelte gekoppeld.

Didactiek & onderwijskunde

Onderweg stilstaan

Filosoferen met kinderen en jongeren – 33 anekdotes en 11 schilderijen In Onderweg stilstaan zijn twee praktisch filosofen onderweg, en staan ze stil bij schijnbaar betekenisloze gebeurtenissen. Het zijn herkenbare gebeurtenissen, gebeurtenissen thuis, onderweg naar het werk of op reis die iedereen kunnen overkomen. De auteurs beschrijven die gebeurtenissen in de vorm van anekdotes, die de aanleiding vormen om de werkelijkheid opnieuw te bekijken, aan de hand van filosofische vragen. De anekdotes vormen aanknopingspunten die het praktisch filosoferen niet alleen herkenbaar, toegankelijk en bruikbaar maken, maar de lezer ook stimuleren om zelf aan de slag te gaan. ISBN 978 94 6292 697 4 – 2016 - 128 blz. – € 26,90

BERT ROEBBEN

R I C H A R D A N T H O N E , E D D I E J A N S S E N S , S T E V E N V E R V O O R T E N J A N K N O P S (R E D. )

Inclusieve godsdienstpedagogiek

Peinzen

In Inclusieve godsdienstpedagogiek vat de auteur levensbeschouwelijke vorming op school (het vak ‘godsdienst’ in Vlaanderen en ‘godsdienst/levensbeschouwing’ in Nederland) inclusief op: elke leerling heeft recht op dit vak, opgevat als ‘ontmoetingsleren’. Het betoog ontwikkelt zich in zeven stappen: de context van de school, de narratieve en communicatieve dimensie van levensbeschouwelijke vorming, het belang van learning communities, theologiseren met kinderen en jongeren, bijbeldidactiek en de persoon van de leraar tussen professionaliteit en spiritualiteit.

In het theoretische gedeelte van het boek wordt ingegaan op de achterliggende gedachten van filosoferen met kinderen. Wat is kenmerkend voor de inhoud, de methode en de houding bij het filosoferen met kinderen? En filosoferen, hoe doe je dat? In het praktische gedeelte van Peinzen zijn negenenveertig filosofische vragen uitgewerkt. Vragen die de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met het onderwijs ontwikkeld en getoetst zijn.

ISBN 978 94 6292 268 6 – 2015 – 184 blz. – € 26,00

ISBN 978 90 334 5941 2 – 2006 – 112 blz. – € 18,55

JAN DE BAS

N A N C Y VA N S I E L E G H E M

Kan een bloemkool denken?

Gesprek als grenservaring

In Kan een bloemkool denken legt de auteur op heldere en structurele wijze uit hoe je aan de slag kan met filosoferen met kinderen (FMK). Hij doet dit aan de hand van vijf hoofdthema’s uit de filosofie: zijn, denken, doen, taal en mens. Aan deze thema’s koppelt hij onderwerpen zoals: geluk, liefde, onzichtbaarheid, identiteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Voor elke leeftijdsgroep geeft hij suggesties hoe deze thema’s in de lessen te behandelen. Hij licht diverse beeldvormers toe in theorie en in hun praktische toepassing. Ook het filosofische gesprek en het inrichten van een ‘wijsgerige leeromgeving’ krijgt uitvoerig aandacht.

Aan de basis van deze tekst ligt de filosofische ervaring van een onbehagen met de wijze waarop er vandaag gedacht en gesproken wordt over onderwijs en opvoeding. Die ervaring drukt zich ook uit in een welbepaalde opvatting en belangstelling voor filosoferen met kinderen (FmK). Deze tekst is een poging om los te komen van die opvatting en van die wijze van denken en spreken. Het is dan ook geen analyse van FmK maar een portret dat toelaat de mogelijkheidsvoorwaarden waaronder FmK kan verschijnen in het licht te stellen.

ISBN 978 94 92398 00 0 – ca. 200 blz. – ca. € 25,00 – Verschijnt in oktober 2016

ISBN 978 90 334 7936 6 – 2010 – 152 blz. – € 27,60

Lessen in filosoferen

18

J A N K N O P S , J A C O B A D E Z WA E F E N M I KO V E L D K A M P

ISBN 978 94 6292 574 8 – 2016 – 152 blz. – € 29,50

Grondlijnen voor levensbeschouwelijke vorming

NIEUW

NIEUW

49 filosofische vragen voor kinderen

Een portret van filosoferen met kinderen als pedagogisch project


J E R O E N VA N H I J F T E E N N AT H A L I E V E R M E E R S C H

H I L D E VA N H O U T E N , B E A M E R C K X , J A N D E L A N G E E N M E L I S S A D E B R U Y K E R

De basis

Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek

Wiskunde voor de lagere school

Leerlingen motiveren voor STEM

De basis is een praktisch en handig naslagwerk dat alle leerstof wiskunde van de lagere school samenvat. Met dit boek kan je in korte tijd je basiskennis en wiskundige vaardigheden opfrissen en verder inoefenen. Dit boek is onderverdeeld in vier hoofdstukken: getallenkennis, bewerkingen, meetkunde en meten en metend rekenen. De uitleg is kort en overzichtelijk, waar nodig geïllustreerd met voorbeelden. Door zijn volledigheid en gebruiksvriendelijkheid is dit boek een blijvend waardevol naslagwerk.

In deze praktijkgerichte literatuurstudie gaan de auteurs op zoek naar educatieve aanpakken die de interesse, de motivatie, de nieuwsgierigheid en het zelfvertrouwen van jongeren (8-16 jaar) voor wetenschap, techniek en wiskunde aanwakkeren en die een blijvend effect hebben op hun leerprestaties. Het boek wil leraren wetenschappen, wiskunde en techniek inspireren bij hun onderwijspraktijk. De recentste wetenschappelijke inzichten op deze onderwijsgebieden worden verrijkt met tal van praktijkvoorbeelden die bruikbaar zijn in de klaspraktijk. ISBN 978 90 334 9195 5 – 2013 – 232 blz. – € 20,70

ISBN 978 90 334 8040 9 – 2010 – 152 blz. – € 30,25

NIEUW

Breuken, kommagetallen en procenten

Rapporteren voor technici verleent antwoorden en inzichten voor schriftelijke rapportering aan de hand van een unieke methode met instructiefiches.

Met dit boek willen de auteurs (toekomstige) leerkrachten met de nodige vakinhoudelijke en -didactische kennis wapenen. Zo kunnen ze op een doeltreffende manier inspelen op de voorkennis van leerlingen. In de didactiek rond rationale getallen staan drie pijlers centraal. Ten eerste ligt er een sterke klemtoon op misvattingen en leermoeilijkheden bij leerlingen, verder wordt een brede waaier aan concrete, schematische en abstracte representaties aangereikt, en ten slotte wordt er gewaakt over een sterke link met de dagelijkse klaspraktijk van het basisonderwijs.

De leefwereld en het profiel van de technicus zijn de uitgangspunten van de gehanteerde methodiek, die vertrekt vanuit schematische voorstellingen met kernbegrippen om vervolgens tot praktische tips en realistische voorbeelden te komen. In de instructiefiches staat de essentie voorop waardoor de gebruiker onmiddellijk weet wat noodzakelijk is om bijvoorbeeld een bachelorproef te schrijven. In de vervolgfiches komt meer uitleg aan bod en is er aandacht voor veelvoorkomende (taal-)fouten met tal van voorbeelden.

ISBN 978 90 334 9818 3 – 2014 – 136 blz. – € 24,00

Met rekenogen gelezen

Rekenactiviteiten voor jonge kinderen bij 45 prentenboeken Dit boek beschrijft rekenactiviteiten bij 45 prentenboeken. De activiteiten zijn verdeeld over de doelgebieden tellen en getalbegrip, meten en meetkunde. Veel activiteiten kunnen op ieder moment in het schooljaar uitgevoerd worden. Sommige opdrachten zijn gebonden aan de seizoenen of aan de grote feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. De kracht van de beschreven rekenuitdagingen is dat ze met eenvoudige, beschikbare materialen te realiseren zijn. Niets staat mooie rekenervaringen in de weg!

Rapporteren voor technici Instructiefiches voor instant rapportering

Een didactiek voor het basisonderwijs

R O B VA N B R E E E N H A N N E K E VA N B R E E

SABINE MARTENS

ISBN 978 94 6292 710 0 – 2016 – 120 blz. – € 27,50

NIEUW

D O M I N I E K VA N D E WA L L E

Leren programmeren

Een objectgeoriënteerde aanpak, Java in BlueJ In dit boek worden de bouwstenen van het programmeren in het algemeen en het objectgeoriënteerd programmeren in het bijzonder aangereikt op maat van leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Spelenderwijs verdiepen we ons via de educatieve programmeeromgeving BlueJ in de programmeertaal Java. De controlestructuren, zoals selectie en iteratie, komen pas aan bod wanneer dit nodig is en staan niet los van het objectgeoriënteerd programmeren. In dit handboek vind je naast theoretische achtergrond ook heel veel demomateriaal.

ISBN 978 90 334 8369 1 – 2011 – 160 blz. – € 23,85

ISBN 978 94 6292 719 3 – 2016 – 176 blz. – € 30,00

Didactiek & onderwijskunde

PAT R I C K VA N R OY, I L O N A H AW R I J K , A N N PA L M A E R T S , N AT H A L I E V E R M E E R S C H E N F I E N D E PA E P E

E-book: ISBN 978 90 334 9737 7 – 2014 – € 14,75

19


NIEUW

P E T E R I S E R BY T, R O S A L I E C O O L K E N S E N H A N N E L O R E D R I J V E R S (R E D. )

Specifieke vakkennis in Lichamelijke Opvoeding Een basis voor het leren

In deze reader wordt het belang van specifieke vakkennis bij de leraar Lichamelijke Opvoeding (LO) centraal gezet. Specifieke vakkennis katalyseert de ontwikkeling van effectieve leerlijnen en zorgt ervoor dat de leraar vaak voorkomende fouten kan herkennen en remediëren.

NIEUW

M A R I E VA N D E B R O E K , D O R I E N WA S S I N K E N C I N DY R U T T E N

Leren in beweging

Activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters Het belang van fysieke activiteit kan niemand ontkennen. Een fysiek actieve levensstijl draagt al van op zeer jonge leeftijd bij aan de gezondheid. Het boek Leren in beweging: activiteiten bewegingsintegratie voor kleuters wil kinderen meer laten bewegen (fysieke activiteitsgraad verhogen), beter laten bewegen (motorische vaardigheden ontwikkelen) en cognitieve doelen beter laten bereiken.

Basisbegrippen worden geïntroduceerd en er wordt nagegaan hoe leraren specifieke vakkennis verwerven. Specifieke vakkennis wordt geïntegreerd in praktisch uitgewerkte periode- en lesplannen binnen diverse bewegingsgebieden voor het secundair onderwijs.

NIEUW

ISBN 978 94 6292 703 2 – 2016 – 176 blz. – € 23,00

ISBN 978 94 6292 482 6 – 2016 – 184 blz. – € 29,50

DANIEL BEHE TS

AN-SOFIE MAES

Didactiek van het bewegingsonderwijs

Kleuterdans met de dansdobbelsteen

Het didactisch model met de zes basisconcepten blijft de ruggengraat in deze derde editie. Het leren van de leerling is de centrale doelstelling in elke onderwijssetting en wordt geconcretiseerd met vernieuwende inzichten vanuit de niet-lineaire pedagogie. Deze visie op het leren vraagt van de leraar een sterk leerlinggerichte strategie. De nodige basiscompetenties worden in een duidelijk referentiekader opgebouwd. Planning, instructie, management, evaluatie, interpersoonlijke vaardigheden en reflectie staan ten dienste van de leerling.

Dit boek bevat een vernieuwende methode om kleuterdans te geven. Centraal staat de dansdobbelsteen, die de kleuters nog meer motiveert om mee te doen, omdat ze ermee mogen gooien als ze goed meedansen. De danssessies zijn opgebouwd rond 30 nieuwe thema’s uit de leefwereld van kleuters. Deze sessies zijn zowel geschikt voor het onderwijs, de kinderopvang, het jeugdwerk als voor lessen in dansscholen.

ISBN 978 90 334 8589 3 – 2011 – 292 blz. – € 10,00

ISBN 978 94 6292 297 6 – 2015 - 96 blz. - € 20,95

N AT H A L I E A E LT E R M A N , G E R T-J A N D E M U Y N C K , L E E N H A E R E N S , G E R T VA N D E B R O E K E N M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E

AN-SOFIE MAES

Didactiek & onderwijskunde

Motiverend coachen in de sport

20

Op basis van de Zelf-Determinatietheorie betogen de auteurs dat sportcoaches een motiverende rol kunnen opnemen door tegemoet te komen aan de vitamines voor groei van sporters: hun psychologische behoeftes aan autonomie, relationele verbondenheid en competentie. Het boek bevat talrijke authentieke voorbeelden uit de coachpraktijk, verweven met wetenschappelijk onderzoek. Er worden concrete aanbevelingen gedaan over hoe sportcoaches tijdens de training, in wedstrijdverband en binnen hun meer opvoedkundige en vormende rol motiverend kunnen handelen. Thema’s zoals de (de)motiverende rol van keuze en feedback, het motiverend stellen van grenzen en de impact van druk komen aan bod.

Kleuterdans met prentenboeken In dit boek wordt een kant-en-klaar danspakket aangeboden voor leerkrachten, jeugdwerkers, dansdocenten en kinderbegeleiders. De dansactiviteiten rond 25 recente prentenboeken, die tevens in de openbare bibliotheken in Vlaanderen en Nederland te vinden zijn, sluiten aan bij de Vlaamse ontwikkelingsdoelen muzische en lichamelijke opvoeding en de Nederlandse kerndoelen van creatieve ontwikkeling – dans en het bewegingsonderwijs. Deze doelen staan ook steeds vermeld bij de uitgewerkte dansactiviteiten.

ISBN 978 90 334 9340 9 – 2013 – 112 blz. – € 21,10 ISBN 978 94 6292 717 9 – ca. 200 blz. – ca. € 19,99 – Verschijnt in april 2017

E-book: ISBN 978 90 334 9657 8 – 2014 – € 14,75


AN-SOFIE MAES

M A U D KO P P E L A A R

Aan de slag met kleuterdans

Juf, wat voor dag is het vandaag?

Dit praktijkgericht boek heeft als doel (toekomstige) lesgevers inzicht, kennis en vaardigheden bij te brengen wat betreft dansen met kleuters. Het is een echt doeboek zodat jeugdwerkers en kleuterdansdocenten er ook direct mee aan de slag kunnen. Het boek is onderverdeeld in verschillende thema’s, die nauw aansluiten bij de leefwereld van 3- tot 6-jarigen. Zowel bewegingsexpressie, volksdansen als kleuteraerobic komen aan bod.

themaspelen voor lichamelijke opvoeding in de basisschool “Juf, wat voor dag is het vandaag?” is een ideeënboek waarin verschillende spelen beschreven staan. In het boek zijn zeven themadagen uitgewerkt voor 6- tot 12-jarigen. Elke dag bestaat uit meerdere spelen, waarbij gewerkt wordt met bijzondere materialen. Door het gebruik van bijzondere materialen en fantasie beleven de kinderen extra plezier. Alle spelen zijn in de praktijk getoetst en aangepast.

ISBN 978 90 334 8580 0 – 2011 – 136 blz. – € 26,00 E-book: ISBN 978 90 334 9658 5 – 2014 – € 19,00

ISBN 978 90 334 8579 4 – 2011 – 64 blz. – € 10,00

VEERLE FLORQUIN EN ELS BERTRANDS

E L S B E R T R A N D S , C H R I S T I N E D E M E DT S E N G I S E L E D E S C H E P P E R E

Speelkriebels voor kleuters

Kleuterstappen in beweging

Speelkriebels voor kleuters is een praktisch bewegingsspelenboek. Het bevat ruim 220 bewegingsspelen voor 2,5- tot 6-jarigen. De spelen werden in de praktijk getoetst en bijgestuurd op basis van de speelreacties van kleuters. Het theoretisch deel biedt de nodige inzichten om op een verantwoorde manier het bewegingsplezier en de bewegingsontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen. De didactische map bundelt 105 vergrote tekeningen uit het handboek.

Dit boek biedt een bondig theoretisch kader waarin bewegingszorg voor kleuters gerealiseerd kan worden. Daarnaast bevat het tal van praktische mogelijkheden om een kleuter optimaal te stimuleren in zijn bewegingsontwikkeling.

Een ontwikkelingsgerichte kijk op bewegingsspelen

Bewegingszorg voor het jonge kind

ISBN 978 90 334 3104 3 – 1999 – 448 blz. – € 32,90 Didactische map: ISBN 978 90 334 3678 9 – 1999 – 113 blz. – € 19,10

ISBN 978 90 334 5067 9 – 2002 – 224 blz. – € 33,40

M A U D KO P P E L A A R

D I N Y VA N D E R A A L S V O O R T, N E T T I E K WA K K E L- S C H E F F E R E N A N T H O N D E V R I E S (R E D. )

Actief met sportieve themaspelen

Puur plezier

Actief met sportieve themaspelen is een ideeënboek voor de sport-en beweegpraktijk waarin verschillende themadagen beschreven staan voor 4- tot 12-jarigen. Elke themadag bestaat uit meerdere spelen, die aan te passen zijn aan leeftijd en niveau. Nieuwe ideeën om de fantasie van kinderen te prikkelen en de motivatie te vergroten. Door het gebruik van bijzondere materialen in de spelen beleven de kinderen extra plezier aan bewegen. Een boek vol input om begeleiders inzicht te geven en te motiveren om op een creatieve manier meerdere doelstellingen te kunnen bereiken. Alle spelen zijn in de praktijk getoetst en aangepast.

In dit boek wordt de aandacht gevestigd op het belang van het spelen van kinderen, voor henzelf maar ook voor de leerkracht; om een band met ze op te bouwen, ze beter te leren kennen in hoe ze zich ontwikkelen, en te signaleren waar mogelijk extra zorg nodig is. Leerkrachten leren in dit boek ook hoe je het spelen van kinderen kan stimuleren: door ruimte te geven, materialen beschikbaar te stellen, en mee te gaan in hun beleving. Het grootste deel van het boek bestaat uit een breed en rijk overzicht van allerlei manieren van spelen met veel concrete suggesties.

ISBN 978 90 334 9841 1 – 2014 – 144 blz. – € 22,50

ISBN 978 90 334 5933 7 – 2006 – 152 blz. – € 10,00

Spelsuggesties voor de basisschool

Didactiek & onderwijskunde

Ideeënboek voor kleuter- en lager onderwijs

21


HILDE LEYSEN EN TOON DEHANDSCHUT TER

G R I E T D E W I T T E , K A AT D E W I T T E E N W O U T E R C A R T O N

Speel je vrij!

(Psycho)motorische begeleiding bij kinderen

Praktijkboek balspelen Speel je vrij! plaatst essentiële tactische principes op de voorgrond die eigen zijn aan volgende spelcategorieën: de doelspelen, de terugslagspelen, tik- en afwerpspelen en de slagbalspelen. Het boek wil een creatieve voorzet geven aan leerkrachten om tijdens het spelonderwijs binnen de bewegingsdoelen bewuster te kiezen voor het leren van breed inzetbare tactische principes met het oog op transfer naar de sportspelen toe. Speel je vrij! kan leerlingen boeien vanaf 10 tot 18 jaar en ouder.

Een praktische gids bij de proces- en taakgerichte interventie Naast een korte theoretische duiding is het boek vooral praktisch opgebouwd door het bundelen van de jarenlange ervaring van de auteurs. Het is een verzameling van oefeningen om de grove motoriek, fijne motoriek en visuomotoriek in de grote en kleine ruimte te stimuleren. Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt in het dagelijkse leven, kunt aanleren.

ISBN 978 90 334 9322 5 – 2013 – 120 blz. – € 29,70

NIEUW

ISBN 978 90 334 6920 6 – 2008 – 184 blz. – € 28,10

E-book: ISBN 978 90 334 9648 6 – 2014 – € 21,10

HILDE LEYSEN EN TOON DEHANDSCHUT TER

P E T E R I S E R BY T, H A N N E L O R E D R I J V E R S E N R O S A L I E C O O L K E N S (R E D. )

Speel je vrij! 2

Play Practice:

Speel je vrij! 2 is een vervolg op Speel je vrij! Praktijkboek balspelen. Het bevat veel nieuwe spelideeën voor de derde graad van de lagere school en het secundair onderwijs, waarbij de bekommernis om spelplezier en actieve deelname steeds voorop staat.

In deze reader, nummer 32 van de reeks ‘Praxis Bewegingsopvoeding’, wordt Play Practice als instructiemodel onder de aandacht gebracht voor Lichamelijke Opvoeding (LO). Play Practice benadrukt de integratie van spel en gerichte oefening om uitdagende leersituaties te creëren voor alle leerlingen. Via de didactische principes van shaping, focussing en enhancing wordt een leeromgeving aangeboden die maximale kansen biedt om zowel bewegings- als persoonsdoelen te realiseren.

Praktijkboek balspelen

De auteurs kiezen voluit voor een SpelenderWijs-aanpak, waarin beter leren spelen een centrale plaats inneemt. Ze voorzien een didactisch kader om spelvormen zelf op maat te kunnen maken van de spelers. Ze houden de technische vereisten zo toegankelijk mogelijk. Hierdoor komt het accent tijdens het leerproces onmiddellijk op spelacties te liggen.

ISBN 978 94 6292 548 9 – 208 blz. – € 29,50 – Verschijnt in oktober 2016

ISBN 978 94 6292 208 2 – 2015 – 232 blz. – € 26,50

HILDE LEYSEN

P E T E R I S E R BY T E N M Y R J A M VA N D E N E Y N D E N (R E D. )

What’s in a game?

Sporteducatie

Didactiek & onderwijskunde

Speldidactische verkenningen

22

SpelenderWijs leren in Lichamelijke Opvoeding

Leren van en met elkaar

Wanneer levenslang leren het vertrekpunt is voor het verdere denken en handelen van de leerkracht, worden nieuwe vragen gesteld bij het opstellen en uitwerken van een lesplan, een jaarplan, enz. Voor het sportspelonderwijs betekent dit dat de leerkracht voor een spelgerichte aanpak kiest, waarin leerlingen al spelend spelproblemen leren oplossen. Als lesgever opteert men voor het onderwijzen van fundamentele spelprincipes (tactische én technische principes) en plaatst men spel in elke ‘gang’ van het lesmenu.

In deze reader wordt Sport Educatie als curriculair model naar voor geschoven binnen LO. Bij Sport Educatie werken leerlingen samen in kleine, heterogene groepen om elkaars leren te maximaliseren. Het ‘samen’ leren wordt benadrukt door de formulering van concrete persoonsdoelen. De competentiegerichte aanpak met integratie van kennis, kunnen en dynamisch-affectieve factoren maakt dat er in dit vak geleerd wordt. Sport Educatie wordt toegepast en vertaald naar praktisch uitgewerkte periode- en lesplannen binnen diverse bewegingsgebieden.

ISBN 978 90 334 5640 4 – 2004 – 82 blz. – € 16,45

ISBN 978 90 334 9615 8 – 2014 – 192 blz. – € 26,50


P E T E R I S E R BY T E N L I E S B E T M O L S (R E D. )

F I L I P R O E L A N DT, B A R T S O O N S , R E I N O U T VA N S C H U Y L E N B E R G H E N P E T E R VA N G E R V E N

Lichamelijke opvoeding

Een leerlijn zwemmen

In deze reader, nummer 30 van de reeks ‘Praxis Bewegingsopvoeding’, worden wetenschappelijk onderbouwde visies voor Lichamelijke Opvoeding (LO) belicht. Het geïntegreerd aanbieden van persoons- en bewegingsdoelen wordt gefaciliteerd door een uitgebreide kennis van instructiemodellen en werkvormen. Creativiteit is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de noden van de leerlingen. Visie en creativiteit worden in deze reader vertaald naar praktisch uitgewerkte periode- en lesplannen binnen diverse bewegingsgebieden.

Zwemmen kan vanuit verschillende standpunten bekeken worden: als competitiesport, als gezonde manier van bewegen en ook als belangrijke vaardigheid naar de veiligheid in en rond het water. Vanuit dit laatste oogpunt moet leren zwemmen een maatschappelijk recht blijven en een vaardigheid die iedereen aangeleerd moet krijgen. Het louter kunnen overbruggen van een bepaalde afstand in het zwembad, geeft geen voldoende indicatie dat het kind ‘watersafe’ is en bijgevolg schept dit een vals veiligheidsgevoel bij ouders en kind. Een kritische kijk op de klassieke leerlijnen en het ontwikkelen van een alternatieve leerlijn, met ‘watersafety’ als centraal gegeven, dringt zich op.

ISBN 978 90 334 9244 0 – 2013 – 248 blz. – € 31,80

ISBN 978 90 334 9832 9 – 2014 – 96 blz. – € 22,50

VA L È R E S T I J N E N

J A N B O U T M A N S E N PA U L R O W E

Minitrampoline op school

Basketbal

Dit boek toont aan dat minitrampolinespringen op school best kan, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze discipline heeft een bijzondere psychomotorische en affectieve vormingswaarde. Heel concreet - met ca. 800 fototekeningen - wordt aangegeven hoe de minitrampoline gevarieerd en aantrekkelijk kan worden aangewend in de lessen LO. Hiertoe ontwikkelt de auteur een specifieke strategie, met didactische aanwijzingen en verantwoorde leerinhouden. Opvallend daarbij is de uitdrukkelijke aandacht die hij besteedt aan de functie van de helpers (leraar en/of medeleerlingen) bij het beveiligen en begeleiden.

Safe and simple

Theorie en praktijk Dit handboek biedt, zowel voor leerkrachten LO als voor trainers, een uitstekende basis bij het aanleren van basketbal. Elk onderdeel van het basketbalspel wordt uitvoerig besproken. Daarbij wordt steeds dezelfde werkwijze gehanteerd. Eerst wordt een theoretisch kader gegeven en daarna volgt de toepassing in de praktijk. Heel wat praktische tips ondersteunen het geheel en de vele illustraties verduidelijken de beschreven spelsituaties. Daarnaast bevat dit handboek ook een ruim aanbod aan oefeningen, samengesteld door de auteurs vanuit hun jarenlange ervaring op het terrein. Het boek wordt afgesloten met een pleidooi voor het (aanleren van) basketbal op school.

ISBN 978 90 334 4264 3 – 2005 – 132 blz. – € 25,45

ISBN 978 90 334 3515 7 – 1999 – 216 blz. – € 27,60

A N TA E T S , S I L K E P L A E T I N C K E N S H E L A VA N P U Y V E L D E

PE TER SEMPELS EN ST YN VEREECKEN

Wijs waterwennen

VL A AMSE BASKE TBALLIGA (VBL)

Wijs waterwennen staat voor het wennen aan water op een creatieve, brede en doordachte manier. Het bevat praktische en inhoudelijke richtlijnen voor 3- tot 7-jarigen. De oefenfiches zijn ingedeeld in 3 bouwstenen en 3 vaardigheden. De overzichtelijke lay-out van iedere fiche maakt ze begrijpelijk voor iedereen met of zonder voorkennis van het waterwennen.

ISBN 978 94 6292 239 6 – 2015 - 180 blz. - € 28,00

Body Check+

Letselpreventie voor basketbalspelers Met Body Check+. Letselpreventie voor basketbalspelers wil de Vlaamse Basketballiga de competenties uit topsport en medische werking basketbal op het vlak van letselpreventie en trainingsleer overdragen aan (jeugd) trainers en (-)spelers van balsporten op alle niveaus. Topsportkinesisten vertaalden al hun kennis en ervaring in deze praktijkgerichte oefenstofbundel met uitneembare fiches en bijhorend beeldmateriaal.

ISBN 978 94 6292 181 8 – 2015 – 80 blz. – € 25,00

Didactiek & onderwijskunde

Creatief met visie - Praxis 30

23


MICHEL PUNGA

Jeugdvoetbaltraining Het is de taak van de jeugdtrainer om voortdurend de mogelijkheden en de grenzen van de speler op te zoeken en te verleggen. Deze herwerkte editie van Jeugdvoetbaltraining wil trainers handvatten aanreiken om kinderen en jongeren beter te leren voetballen en hen technisch doordacht, bewust en met plezier te laten spelen in teamverband.

(Ortho)pedagogiek

 ISBN 978 90 334 8241 0 – 2015 – 288 blz. – € 25,00

J A N A K N O T- D I C K S C H E I T, A N N E - M A R I E H U YG H E N , M A R L E E N J A N S S E N , W E N DY P O S T, INEKE HAAKMA EN HANS GRIETENS

Orthopedagogiek maakt verschil! Profiel en toekomst van een discipline in beweging

Tal van disciplines richten zich op die doelgroepen waarop ook de orthopedagogiek zich richt. Is dat niet bedreigend voor de orthopedagogiek als wetenschappelijke discipline? Of kan de orthopedagogiek een verschil maken? En waarin schuilt dan precies dat verschil? In dit boek gaan auteurs uit Nederland en Vlaanderen op die uitdagende vragen in. Vanuit hun ervaringen in praktijk, onderwijs, onderzoek en beleid werpen zij hun licht op de huidige stand van zaken in de orthopedagogiek en op de toekomst van de discipline.

ISBN 978 94 6292 281 5 – 2015 - 328 blz. - € 36,50

Didactiek & onderwijskunde / (Ortho)pedagogiek

JA AK REMES

24

101 opvoedingsvragen 101 Opvoedingsvragen geeft een antwoord op vragen die de Opvoedwinkel ontving van echte vaders, moeders en opvoeders. Dit boek boordevol praktische tips biedt elke ouder en opvoeder nuttig advies over hoe je kinderen op een gezonde manier kunt stimuleren en vormen. Met duidelijke richtlijnen is opvoeden een stuk eenvoudiger dan je denkt.

ISBN 978 90 334 9173 3 – 2013 – 120 blz. – € 10,00 E-book: ISBN 978 90 334 9650 9 – 2014 – € 14,75


ALBERT JANSSENS

B I E K E D E TAV E R N I E R , M A R I N A D E B E U C K E L A E R , S T E I N D E S T E R C K , I N G E VA N D E R S T R A E T E E N A N J A VA N L O O V E R E N

Ontwikkeling stimuleren Werkboek voor ouders en opvoeders

Doktertje spelen …?

Een kind kan zichzelf enkel ontwikkelen wanneer het gestimuleerd wordt. Hoe groter de kwaliteit van de stimuli van de volwassene, hoe groter de ontwikkelingskansen van het kind. Maar welke prikkels stimuleer ik als volwassene bij mijn kind? En aan welke kwaliteitsnormen moet mijn interactie voldoen opdat het kind mijn stimulans opneemt en eruit leert? Het antwoord daarop is de behoefte die in elke opvoedingssituatie dezelfde is en daardoor het specifieke van opvoeding, onderwijs en therapie overstijgt: de nood van elk kind aan mediatie. Doordat het boek als een werkboek geschreven is, krijgt de lezer tevens de kans om tijdens het lezen zichzelf onder de loep te nemen.

Hoe gaat onze huidige maatschappij om met het thema seksualiteit en wat is de mogelijke impact hiervan op onze kinderen? Wat mogen we verwachten van een normale psychoseksuele ontwikkeling en meer bepaald bij kleuters? Wanneer worden er grenzen overschreden en hoe kunnen we dit begrijpen? Wat is de impact hiervan op ouders? Hoe kan een kleuterschool op een constructieve manier hiermee omgaan? Met dit boek willen de auteurs hun visie en ervaringen delen met anderen. Ze hopen hiermee tegemoet te komen aan de vele vragen bij kleuterscholen over het thema seksualiteit bij jonge kinderen.

Over lichamelijkheid en seksualiteit bij jonge kinderen

Met voorwoord van Peter Adriaenssens ISBN 978 90 334 9318 8 – 2013 – 112 blz. – € 15,00

ISBN 978 90 334 4139 4 – 1999 – 108 blz. - € 18,55

ALBERT JANSSENS

E-book: ISBN 978 90 334 9660 8 – 2014 – € 16,90

HERWERKT

J O O S K E KO O L

Wat vraag ik aan mijn kind?

Ho, tot hier en niet verder…!

Elke dag wordt een kind thuis, op school, of waar het zich ook bevindt voor problemen gesteld die het moet oplossen. Vertrekkend vanuit Feuerstein’s theorie over cognitieve functies werkt de auteur 7 denkstappen uit die leiden tot het oplossen van problemen. De zevende stap zorgt ervoor dat de leerervaring ook een kans krijgt om verankerd te worden. Oefeningen in het boek laten toe dat de lezer zichzelf uitdaagt in de verschillende denkstappen.

Ho, tot hier en niet verder…! gaat uit van ervaringsgericht leren door bewegen en spel. In deze herziene uitgave besteedt de auteur ruimer aandacht aan de theoretische onderbouwing van de methode, en licht ze de integratieve benadering voor de ontwikkeling van psychosociale weerbaarheid toe. De aangepaste handleiding biedt een volledig trainingsprogramma en gerichte aandachtspunten bij de begeleiding van kind en ouders.

7 denkstappen om een probleem op te lossen Een werkboek voor ouders, leerkrachten en therapeuten

Training in psychosociale weerbaarheid voor kinderen en hun ouders en opvoeders

ISBN 978 94 92398 01 7 – ca. 270 blz. – ca. € 30,00 – Verschijnt in december 2016 Werkboek voor ouders en opvoeders: ISBN 978 90 334 5995 5 – 2005 – 112 blz. – € 17,50

LOUIS CONTRYN

Poppenspel met knuffels voor kleuters Dit boek wil kleuters niet alleen theatervreugde verschaffen maar wil ook bijdragen tot hun geestelijke ontwikkeling en verrijking van hun fantasie. Veel hangt natuurlijk af van de performer. Die leest de teksten niet af maar vertelt ze na met eigen woorden. De eenvoudige tekstjes in dit boek sluiten aan bij de kinderwereld, en zijn leuk en boeiend zodat ze de kinderen kunnen fascineren. Ze werden in de praktijk getest en getoetst aan de meningen van deskundigen. Ze zijn geschikt voor familiefeestjes, bij verjaardagen en zeker in de kleuterschool.

Werkboek voor kinderen: ISBN 978 90 334 5994 8 – 2005 – 104 blz. – € 14,35

BEKROOND

E L I S A B E T H VA N D E R L I N D E N E N F O L K E R T K U I K E N

Het succes van tweetalig opvoeden Gids voor ouders en opvoeders

Tweetaligheid komt steeds vaker voor doordat mensen naar andere landen vertrekken om daar te gaan wonen en werken. Dit boek wil ouders en opvoeders helpen om de vraag te beantwoorden of het al dan niet een goed idee is om hun kinderen tweetalig op te voeden. Het boek geeft inzicht in de taalontwikkeling van eentalige en tweetalige kinderen. Voorts gaan de auteurs in op de vraag hoe ouders een tweetalige opvoeding het best kunnen aanpakken en worden verschillende dilemma’s en lastige vragen besproken. Maar er wordt ook de nodige aandacht besteed aan de voordelen van tweetaligheid.

ISBN 978 90 334 9368 3 – 2013 – 76 blz. – € 21,15

ISBN 978 90 334 8815 3 – 2012 – 184 blz. – € 26,50

E-book: ISBN 978 90 334 9656 1 – 2014 – € 14,75

E-book: ISBN 978 90 334 9651 6 – 2014 – € 18,99

(Ortho)pedagogiek

ISBN 978 90 334 6616 8 – 2007 – 120 blz. – € 10,00

25


PA U L I N A KO E M A N E N S A B I N E V R A N K E N

J O H A N VA N D E R FA E I L L I E E N B E A M A E S (R E D. )

Wat kan je van stokstaartjes leren?

Handboek jeugdhulpverlening

Dit boek reikt succesvolle interventietechnieken aan om oplossingsgericht te werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Eerder dan op zoek te gaan naar de oorzaken van problemen, geven ze een zo gedetailleerd mogelijk beeld van hoe de toekomst eruitziet, wanneer de problemen opgelost zijn.

In dit handboek brengen de auteurs de actuele organisatie van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen in kaart. Ze beschrijven op een systematische en bevattelijke manier verschillende sectoren: de preventieve gezinsondersteuning, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het algemeen welzijnswerk, de bijzondere jeugdzorg, de gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap en het onderwijs aan kinderen met specifieke noden. Ook gaan ze in op belangrijke sectoroverschrijdende actuele thema’s: integrale jeugdhulp, interculturele hulpverlening, het jeugdrecht, cliëntparticipatie.

Interventietechnieken voor oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren

De beschreven interventietechnieken brengen de krachten en de hulpbronnen van het kind, de jongere en zijn gezin aan het licht. Ze helpen hen om eigen doelen te formuleren en op die manier weer het roer van het leven in eigen handen te krijgen. De vele praktijkvoorbeelden in dit boek laten zien dat oplossingsgericht werken daadwerkelijk werkt!

Deel 2. Nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld

ISBN 978 94 6292 065 1 – 2014 – 136 blz. – € 21,50

ISBN 978 90 334 9854 1 – 2014 – 352 blz. – € 37,50

M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E E N B A R T S O E N E N S

DIETER CALLENS EN WEDERIK DE MEERSMAN

Vitamines voor groei

Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp

Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie In dit boek betoogt de auteur, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid de cruciale vitamines zijn voor groei. De auteur licht toe hoe kinderen die deze vitamines krijgen nieuwsgierig en geboeid door het leven gaan. Hij besteedt eveneens aandacht aan de manier waarop ouders, maar ook hulpverleners, een motiverende rol kunnen spelen in de opvoeding en hoe ze in deze broodnodige vitamines van groei voor hun kroost kunnen voorzien.

Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp is gestoeld op concrete praktijkervaringen en is gericht op elke hulpverlener die bewust cliëntenfeedback wil inzetten in de hulpverlening. Het is een concreet hulpmiddel om hulpverleners én organisaties te laten reflecteren over het verzamelen en vertalen van cliëntenfeedback en geeft een antwoord op de vraag hoe we oog kunnen hebben voor elke vorm van feedback. Dit boek maakt op een praktische en verstaanbare manier duidelijk hoe cliëntenfeedback kan bijdragen tot een kwalitatief hulpverleningsaanbod. ISBN 978 90 334 9546 5 – 2014 – 88 blz. – € 15,00

ISBN 978 94 6292 286 0 – 2015 – 712 blz. – € 54,50

E-book: ISBN 978 90 334 9685 1 – 2014 – € 21,10

H A N S G R I E T E N S , J O H A N VA N D E R FA E I L L I E E N B E A M A E S (R E D. )

LIGAND

Handboek jeugdhulpverlening

Samen wijs!

In een context van toenemende intersectorale en interdisciplinaire samenwerking stellen de auteurs bij diverse beroepsgroepen de nood vast aan een boek dat op een snelle en bevattelijke manier informatie biedt over de verschillende problemen die bij kinderen en jongeren voorkomen en dat inzicht geeft in de pedagogische vragen die deze problemen met zich meebrengen voor ouders, leerkrachten en beroepsopvoeders.

De context waarin leerlingen opgroeien is flitsend, digitaal, virtueel. Alles lijkt sneller te gaan. Ook ouders hebben het ‘druk, druk, druk’. Opvoeding raakt steeds verder op de achtergrond. Het is in deze context dat scholen antwoorden moeten bieden op verschillende scenario’s. Hoe kan men ervoor zorgen dat men niet nog meer bruggen opblaast? Hoe voorkomt men dat de schade nog toeneemt? Hoe behoudt men de nodige autoriteit zonder te handelen vanuit een kille machtspositie?

(Ortho)pedagogiek

Deel 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen

26

ISBN 978 90 334 9794 0 – 2014 – 424 blz. – € 37,50

Herstelgericht werken op school

Het antwoord is samen! Want alleen door een beroep te doen op alle krachten binnen de schoolgemeenschap, kunnen we van de school die veilige plek maken die cruciaal is om leren mogelijk te maken. ISBN 978 90 334 9797 1 – 2014 – 176 blz. – € 30,00


W I M VA N M U L L I G E N , P I E T G I E L E S E N A R D N I E U W E N B R O E K

KARIN GENIJN

Tussen thuis en school

Schooltas vol verdriet

Begeleiders op school realiseren zich dat elke leerling is ingeweven in een netwerk van relaties, in een eigen context. Centraal daarin staat de loyaliteit tussen ouders en kind. Van deze dynamische loyaliteitsband gaat een sterke invloed uit op het schoolleven van de leerling.

Dit boek is een relaas van een school die een van haar leerlingen verloor. Het is het verhaal achter de schermen over het gemis van een leerling en welk effect dit op de school kan hebben. Het boek is bedoeld als ondersteuning voor hulpverleners in brede zin die met verlies op school kunnen te maken krijgen: leerkrachten, directies, zorgleerkrachten, CLBmedewerkers, pedagogische begeleiding … Wie het leest, vindt herkenning in de gevoelens waardoor men overspoeld raakt na het verlies van een leerling. Het boek reikt echter verder dan dat: het biedt de lezer ook concrete handvatten om mee aan de slag te gaan.

Over contextuele leerlingbegeleiding

Leren omgaan met rouw in de klas

Met voorwoord van Manu Keirse ISBN 978 90 334 9179 5 – 2013 – 136 blz. – € 23,85 ISBN 978 90 334 4870 6 – 2001 – 160 blz. – € 26,50

E-book: ISBN 978 90 334 9655 4 – 2014 – € 16,90

N O Ë L L E PA M E I J E R

K AT R I J N J A N S E G E R S E N L I E S VA N P E P E R S T R A E T E

Samen sterk: ouders & school!

Onderwijskwaliteit voor iedereen!

Kinderen gaan met meer plezier naar school en leren beter als hun ouders betrokken zijn bij de school. Dit boek pleit voor een bundeling van krachten en biedt ouders een kader voor communicatie. Het geeft hen tips om op een positieve manier met leraren in gesprek te gaan en te blijven. Wat kun je vragen? Wat is belangrijk om te vertellen? Het bevat ook tips hoe met je kind over school te praten en hoe mee te denken bij een aanpak die past bij je dochter of zoon. Voor dit boek is intensief samengewerkt met veel ouders uit het primair en voortgezet onderwijs. We kunnen dan ook met recht zeggen: dit boek is voor ouders door ouders.

Deze praktijkgids stimuleert het uitvoeren van een veranderingsproces betreffende kwaliteit en inclusie op school. De gids wil scholen op weg helpen om binnen hun bestaande kwaliteitsontwikkeling nog meer rekening te gaan houden met het welbevinden, de participatie en het ontwikkelen van de beste leerkansen van en voor alle leerlingen en medewerkers. De gids is het resultaat van een projectmatig wetenschappelijk actieonderzoek met de medewerking van vijf Vlaamse scholen.

Praktijkgids voor kwaliteitsontwikkeling op school

Inclusief levenslange toegang tot een permanent geactualiseerd digitaal lexicon met 700 HGW-termen ISBN 978 90 334 8946 4 – 2012 – 136 blz. – € 22,00

ISBN 978 90 334 8818 4 – 2012 – 104 blz. – € 34,45

P I E T VA N D E B R I E L

HENK WEYMEIS

Praten met kinderen op school

Wij zijn gedrag

ISBN 978 90 334 8655 5 – 2011 – 168 blz. – € 23,85

Positief gedrag in het onderwijs Wij Zijn Gedrag stelt dat we enerzijds gedrag ‘zijn’ en anderzijds ‘samen gedrag bepalen’, en vat dat idee samen in een schoolbreed zorgbeleid. De auteurs kijken dus verder dan enkel de psychologische kenmerken en het gedrag van de leerling zelf. Ook het schoolteam bepaalt positief gedrag, alvorens zich te richten op eventuele kwetsbaarheden. Door haar compleet integratieve kijk op gedrag, waarbij pedagogie en psychologie elkaar kruisen op zowel wetenschappelijk als praktijkniveau en waarbij geprobeerd wordt om zoveel mogelijk mensen en perspectieven te verbinden, is Wij zijn gedrag een baanbrekende publicatie.

ISBN 978 94 6292 288 4 – 2015 - 256 blz. - € 34,90

(Ortho)pedagogiek

In Praten met kinderen op school schetst Piet Vandebriel in drie grote thema’s hoe de dialoog met een kind best wordt aangepakt. In het eerste thema wordt verduidelijkt op welke wijze kinderen van volwassenen verschillen. Het tweede thema zet de contouren van een goed gesprek uit. Hoe organiseren we het? Wat is nodig om het vlot te laten lopen? En hoe moeten een aantal dingen bekeken, geanalyseerd en geïnterpreteerd worden? Het derde thema spitst zich toe op het gesprek zelf. Hoe beginnen we eraan, wat zeggen we best wel en, vooral, best niet.

27


P E T E R G L O R I E U X E N J A N VA N T H O M M E

INGE OELEN EN JONNET GALLE

Zorgzame klas

OMG Zelfregie

Zorgzame Klas is een psycho-educatief model dat zich richt naar leerlingen van de basisschool (vanaf het vierde leerjaar) waarvan één of meerdere medeleerling(en) een ontwikkelingsongelijkheid vertonen (bv. ADHD, dyslexie, dyscalculie, DCD en Gilles de la Tourette). De verschillen tussen deze kinderen leiden soms tot frustraties en zelfs pestgedrag.

In de zorgsector groeit de roep om meer te kunnen werken vanuit eigen regie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Maar de verandering die nodig is, kan je niet van bovenaf regisseren. Hoe doe je dat dan? In dit boek maken de auteurs je deelgenoot van hun zoektocht.

Psycho-educatie voor de basisschool

Unieke inkijk in een veranderproces in de zorg

De leerkracht of andere professionele begeleider vindt in dit boek instructies om met de klassengroep op weg te gaan en leert de leerlingen aan de hand van praktische oefeningen hoe beter om te gaan met medeleerlingen, ook als ze anders zijn. ISBN 978 90 334 8202 1 – 2010 – 160 blz. – € 15,00

ISBN 978 94 6292 289 1 – 2015 - 112 blz. - € 22,50

E L K E S T R U Y F, S T E FA N I E A D R I A E N S E N S E N K A R I N E V E R S C H U E R E N

N AT H A L I E C A R D I N A E L S

Geïntegreerde zorg op school

Burn-out bij hulpverleners

Dit boek bundelt de belangrijkste inzichten uit een grootschalig onderzoek naar het zorgbeleid in Vlaamse basis- en secundaire scholen. Aan de basis van dit onderzoek ligt een geïntegreerde visie op zorg, waarbij de leraar een centrale rol vervult in het opnemen van zorgtaken en hierbij ondersteund wordt door een goed uitgebouwd zorgbeleid op school. De auteurs bespreken niet alleen de resultaten maar reiken ook concrete handvatten aan om een geïntegreerde zorgverlening op school uit te bouwen.

Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk. Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor anderen. Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht en ademruimte op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen of behandelen.

ISBN 978 90 334 9182 5 – 2013 – 112 blz. – € 23,35

ISBN 978 94 6292 277 8 – 2015 – 160 blz. – € 21,50

Een inspiratieboek voor de praktijk

R E N AT E D E W I T

(Ortho)pedagogiek

De zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs

28

Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden?

NIEUW

S O F I E VA N P E LT, G R I E T R I T S E N I L S E M A G N U S

Empathisch Frans

Voor hulp- en dienstverleners

De zorgcoördinator speelt een centrale rol binnen het zorgbeleid van de school. Hij stuurt allerlei zaken aan betreffende de sociaal-emotionele en pedagogisch-didactische begeleiding van leerlingen en is rondom leerlingenzorg het centrale aanspreekpunt. In de toekomst zal de zorgcoördinator een nog prominentere rol krijgen. Dit boek geeft aan beginnende zorgcoördinatoren een handreiking om meteen in de praktijk aan de slag te kunnen. Naast een beschrijving van algemene vaardigheden komen concrete handreikingen, valkuilen en tips aan de orde.

Een empathisch, respectvol en professioneel contact realiseren met de cliënt: dat is waar elke hulpverlener in elk gesprek naar streeft. De basisgespreksvaardigheden die je bezit goed kunnen toepassen in het Frans, vergt oefening en ervaring. In dit boek gaan we aan de slag met concrete voorbeelden van hulpverleningsgesprekken en oefenen we op sleutelzinnen die aansluiten bij de basisgespreksvaardigheden. De geboden informatie en oefeningen zijn bijzonder concreet en hands-on. De dialogen zijn authentiek. In dit boek vind je het nodige houvast om op een klantgerichte manier en met meer zelfvertrouwen gesprekken in het Frans aan te gaan.

ISBN 978 90 334 8401 8 – 2011 – 176 blz. – € 15,00

ISBN 978 94 6292 573 1 – 2016 – 96 blz. – € 30,00


G U Y B O S M A N S , L A U R E N C E C L A E S , PAT R I C I A B I J T T E B I E R E N I L S E N O E N S (R E D. )

E R I C D E B R U Y N , A . J . J . M . R U I J S S E N A A R S , N O Ë L L E PA M E I J E R E N E D WA R D VA N A A R L E

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen

De diagnostische cyclus

In dit eerste boekdeel wordt een theoretisch kader geschetst van waaruit de empirische cyclus inhoudelijk ingevuld kan worden. Op verschillende praktijkrelevante vragen wordt een state-of-the-art antwoord geformuleerd. Welke hypothesen zou ik best toetsen? Welke beroepsethische overwegingen dien ik in acht te nemen bij mijn diagnostisch onderzoek? Hoe moet ik communiceren met hulpvragers uit andere culturen? Hoe kan ik logisch omgaan met het verzamelde materiaal om de juiste diagnostische conclusies te trekken? En ten slotte, hoe kan ik alle informatie van verschillende informanten op een zinvolle wijze integreren?

De academisch opgeleide diagnosticus neemt de positie in van een praktijkwetenschapper (scientist-practioner), een professional die cliëntbetrokkenheid en gebruik van wetenschappelijke kennis op transparante en verantwoorde wijze moet kunnen combineren. De interne structuur van de klachtanalyse wordt consequent als uitgangspunt voor het opsporen van de hulpvraag genomen. De klacht- en daaraan gekoppelde hulpvraaganalyse is gedetailleerd uitgewerkt en de overgang van hulpvraag naar het opzetten van het diagnostisch scenario wordt uitvoerig toegelicht. Inclusief levenslange toegang tot een permanent geactualiseerd digitaal lexicon met 700 HGW-termen.

ISBN 978 90 334 9319 5 – 2014 – 160 blz. – € 24,50

ISBN 978 90 334 5298 7 – 2003 – 280 blz. – € 39,50

G U Y B O S M A N S , I L S E N O E N S , PAT R I C I A B I J T T E B I E R E N L A U R E N C E C L A E S

E. J. J. DE BRUYN EN A. J. J.M. RUIJSSENAARS

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen

De diagnostische cyclus in de praktijk

Deel II: Ontwikkeling in context In dit tweede boekdeel wordt het universele noden model uit deel I inhoudelijk verder uitgewerkt aan de hand van inzichten uit de ontwikkelingspsychopathologie. Meer specifiek wordt in dit boekdeel aangetoond dat de problemen waar gezinnen hulp voor zoeken het resultaat zijn van een samenspel tussen factoren die te maken hebben met kenmerken van de individuele cliënten (biologische factoren en temperament), kenmerken van de nabije omgeving (gezins- en schoolfactoren) en kenmerken van de ruimere omgeving (socioeconomische en cultuurgebonden factoren). Ook worden in dit boekdeel diagnostische strategieën beschreven om deze kenmerken in kaart te brengen.

Casuïstiek, achtergronden, beschouwingen en context

In dit casuïstiekboek gaan de auteurs in op de afzonderlijke stappen van het diagnostische proces en de bijbehorende vragen. Ze geven een aantal volledige voorbeeldverslagen, zoals die in de klinische praktijk binnen diverse werkvelden voorkomen. Ze worden voorzien van kanttekeningen en aandachtspunten die een didactisch doel dienen: reflectie op genomen beslissingen en op de kwaliteit van de rapportage.

ISBN 978 94 6292 031 6 – 2015 – 176 blz. – € 20,00

ISBN 978 94 6292 168 9 – 2015 – 336 blz. – € 39,50

G U Y B O S M A N S , PAT R I C I A B I J T T E B I E R , I L S E N O E N S E N L A U R E N C E C L A E S

T O N D E Z WA R T

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen

Speelwerk: observeren en onderzoeken

Deel III: Ontwikkelingsdomeinen in het vizier

In Vlaanderen en in Nederland is er vraag naar handzame instrumenten die men kan gebruiken bij de doorgaande ontwikkelingsleerlijn, bij het observeren en onderzoeken van jonge kinderen (peuters en kleuters). Gekoppeld aan een module op het internet voorziet dit boek bij studenten, leidsters, leraren en interne begeleiders in deze behoefte. Aan de hand van de verschillende onderdelen is het mogelijk de kinderen in hun ontwikkeling te volgen en een individuele kleuter pedagogisch en didactisch te onderzoeken. Tenslotte wordt alles uitgerekend en worden de aandachtspunten waaraan bij ieder kind gewerkt kan worden, uitgewerkt.

In dit derde boekdeel zoomen de auteurs in op de kindfactoren die belangrijk zijn om de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen te begrijpen. Ze kijken naar de ontwikkeling van intelligentie, cognitieve functies, taal, motoriek, gehechtheid, identiteit en zelfbeeld, en de ontwikkeling van maladaptieve cognitieve schema’s. Voor elk domein maken ze de clinicus attent op ontwikkelingsgerelateerde inzichten die belangrijk zijn voor een ontwikkelingssensitieve diagnostiek. Bovendien geven ze een overzicht van richtlijnen en instrumenten die toelaten een evidence-based diagnostisch onderzoek uit te voeren. ISBN 978 94 6292 370 6 – 2015 - 208 blz. - € 24,50

Handleiding

ISBN 978 90 334 7935 9 – 2010 – 112 blz. – € 10,00

(Ortho)pedagogiek

Deel I: Een theoretisch kader voor de praktijk

Een praktijkleer

29


N O Ë L L E PA M E I J E R E N TA N J A VA N B E U K E R I N G

Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering

Veel onderwijsprofessionals hebben handelingsgerichte diagnostiek (HGD) de afgelopen 15 jaar omarmd. Het werken met HGD in de dagelijkse onderwijspraktijk heeft een schat aan ervaringen opgeleverd. Recente onderwijsresearch biedt eveneens waardevolle informatie. Deze nieuwe versie van HGD sluit nu naadloos aan bij de zeven uitgangspunten en de werkwijze van HGW op school. Veel voorkomende valkuilen in diagnostische besluitvorming komen aan bod, evenals suggesties hoe deze te voorkomen. Dit alles maakt dit boek over HGD tot een geheel vernieuwde versie van het vorige boek. Inclusief levenslange toegang tot een permanent geactualiseerd digitaal lexicon met 700 HGW-termen.

Dit boek bespreekt de uitgangspunten van HGW en concretiseert deze naar de dagelijkse praktijk in het voortgezet onderwijs. Wat zien en horen we ervan in de klas, tijdens team- en leerlingenbesprekingen en in gesprekken met leerlingen en hun ouders? De HGW-cyclus geeft teamleden meer grip op de verschillen in een klas. Deze cyclus is ook toe te passen bij een individuele leerling die extra begeleiding nodig heeft. Dit boek bevat talloze voorbeelden en ervaringen uit de praktijk en verschillende downloadbare formulieren ter ondersteuning. Inclusief levenslange toegang tot een permanent geactualiseerd digitaal lexicon met 700 HGW-termen ISBN 978 90 334 8958 7 – 2012 – 248 blz. – € 26,50

N O Ë L L E PA M E I J E R E N N I N A D R A A I S M A

N O Ë L L E PA M E I J E R , TA N J A VA N B E U K E R I N G , YO L A N D E S C H U L P E N E N H U G O VA N D E V E I R E

Een kader voor besluitvorming

Handelingsgericht werken op school Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag

Het praktijkmodel handelingsgerichte diagnostiek (HGD) concretiseert het diagnostisch proces in heldere fasen met concrete stappen. De auteurs beschrijven de uitgangspunten en fasen van HGD en illustreren deze met voorbeelden uit de jeugdzorg. Ze geven handvatten voor gesprekken en voor verslaglegging. De implementatie komt ook aan bod, met formulieren en checklists ter ondersteuning. Gedragswetenschappers en HBO-opgeleide jeugdzorgwerkers vinden in deze uitgave houvast in hun samenwerking. Inclusief levenslange toegang tot een permanent geactualiseerd digitaal lexicon met 700 HGW-termen.

Handelingsgerichte diagnostiek geniet veel belangstelling bij CLB-medewerkers. Dit boek beschrijft helder en stapsgewijs hoe een zorgbegeleider handelingsgericht kan werken wanneer een leerkracht, ouder of kind hem benadert met een gerichte vraagstelling. Richtlijnen voor constructief communiceren komen aan bod, evenals het observeren van de aanpak van de leerkracht en het gezamenlijk opstellen van een handelingsplan. Het boek bevat schema’s, formulieren en checklists ter ondersteuning. Inclusief levenslange toegang tot een permanent geactualiseerd digitaal lexicon met 700 HGW-termen.

ISBN 978 90 334 8571 8 – 2011 – 240 blz. – € 29,50

ISBN 978 90 334 6611 3 – 2007 – 264 blz. – € 30,00

N O Ë L L E PA M E I J E R , TA N J A VA N B E U K E R I N G , S O N J A D E L A N G E , YO L A N D E S C H U L P E N E N H U G O VA N D E V E I R E

N O Ë L L E PA M E I J E R E N TA N J A VA N B E U K E R I N G

De leerkracht doet ertoe!

Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider

HGW gaat over omgaan met verschillen. Het wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen verbeteren. Daarbij staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Dit boek biedt houvast bij het uitstippelen van het onderwijs- en begeleidingstraject, dat systematisch, in stappen en transparant verloopt. Deze uitgave is bedoeld voor leerkrachten en leidinggevenden in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Het is ook interessant voor zorgteams, CLB, lerarenopleiders, nascholers en hulpverleners. Dit boek richt zich tot de Vlaamse onderwijswereld. Inclusief levenslange toegang tot een permanent geactualiseerd digitaal lexicon met 700 HGW-termen.

Handelingsgerichte diagnostiek geniet veel belangstelling bij psychologen en orthopedagogen werkzaam in het onderwijs. Dit boek beschrijft helder en stapsgewijs hoe een interne begeleider handelingsgericht kan werken. Richtlijnen voor constructief communiceren met de leraar, de ouders en het kind komen aan bod, net als het observeren van de aanpak van een leraar en het gezamenlijk opstellen van een handelingsplan. Ook het inschakelen van externe deskundigen en de implementatie worden belicht, met formulieren en checklists ter ondersteuning. Inclusief levenslange toegang tot een permanent geactualiseerd digitaal lexicon met 700 HGW-termen

Handelingsgericht werken in de klas

(Ortho)pedagogiek

Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

ISBN 978 90 334 9793 3 – 2015 – 472 blz. – € 47,50

Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg

30

N O Ë L L E PA M E I J E R , TA N J A VA N B E U K E R I N G , M A G D A VA N D E R W U L P E N A LYC E Z A N D B E R G E N

ISBN 978 90 334 7925 0 – 2010 – 268 blz. – € 29,50

Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag

ISBN 978 90 334 6246 7 – 2006 – 208 blz. – € 24,50


N O Ë L L E PA M E I J E R , TA N J A VA N B E U K E R I N G E N S O N J A D E L A N G E

D I E T E R B A E Y E N S , L O T T E VA N DYC K , C E S A R B R O O T H A E R T S , M A R I N A D A N C K A E R T S E N S A N D R A KO O I J

Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam

ZVAH: zelfrapportage vragenlijst voor aandachtsproblemen en hyperactiviteit

Samen met collega's, leerlingen en ouders aan de slag

Handleiding

Dit boek biedt een helder antwoord op de vraag wat handelingsgericht werken inhoudt en wat het concreet betekent voor het onderwijs, de begeleiding van leerlingen en de samenwerking met elkaar. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen wil verbeteren waarbij de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om passend onderwijs te kunnen realiseren. Inclusief levenslange toegang tot een permanent geactualiseerd digitaal lexicon met 700 HGW-termen

De Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit is een dimensionale gedragsvragenlijst die de ADHD-symptoomclusters aandachtsproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit voor de huidige jongvolwassenheid en de voorbije kindertijd in kaart brengt volgens DSM-IV criteria. Het is een instrument voor zelfrapportering bij 16 tot 25-jarigen, maar ook ouders kunnen ermee het gedrag van hun jongvolwassen kind rapporteren.

NIEUW

S É V E R I N E VA N D E V O O R D E

ISBN 978 90 334 8403 2 – 2012 – 160 blz. – € 37,65

HERWERKT

LINDE KRAIJENHOFF

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen

Het vollehoofdenboek

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen biedt een handig overzicht van de (neurobiologische) ontwikkelingsstoornissen volgens de indeling en criteria van de recente DSM-5: verstandelijke ontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, ASS, ADHD, leerstoornissen, DCD en ticstoornissen. Er wordt gestreefd naar voldoende theoretische diepgang, gecombineerd met praktische handvatten voor professionals en ouders/leerkrachten.

Het boek is gericht op kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen die met een snel vollopend hoofd te maken hebben. De auteur geeft uitleg over informatieverwerkingsproblemen in de hersenen en de impact ervan op de sociaal emotionele ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen.

ISBN 978 94 6292 743 8 – 2016 – 328 blz. – € 29,90

ISBN 978 94 92398 02 4 – 2016 - 152 blz. – € 29,95

K A AT T I M M E R M A N

D I E T E R B A E Y E N S , S T E V E N S T E S , D O M I N I Q U E WA L S C H A E R T S E N L O T T E VA N DYC K (R E D. )

Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen

(Jong)volwassenen met ADHD

Een overzicht van theorie en praktijk

Dit boek biedt theorie en praktijk alsook oefenmateriaal gebaseerd op meer dan 10 jaar ervaring in de therapie van kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. In deze herwerkte editie is hoofdstuk 2 (het ADHD-syndroom) geactualiseerd en werd er een hoofdstuk over ‘Pubers en adolescenten met ADHD’ toegevoegd.

Een werkboek voor kinderen en volwassenen

De nadruk wordt gelegd op psycho-educatie. Door het laagdrempelige en praktische karakter is dit boek een bron van inspiratie, bemoediging en (h)erkenning voor zowel ervaringsdeskundigen als professionals uit het onderwijs en de zorg. Door het nieuwe formaat biedt deze herziene uitgave meer ruimte en rust om de oefeningen nóg beter te kunnen maken.

Perspectieven op diagnostiek, behandeling en begeleiding vanuit wetenschap en praktijk Dit boek biedt een overzicht van de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over diagnostiek, behandeling en begeleiding van (jong)volwassenen met ADHD. Toonaangevende Nederlandse en Vlaamse experts delen hun inzichten op het vlak van wetenschappelijke achtergrond van ADHD vanuit een psychiatrisch, ontwikkelingsgericht en neurobiologisch perspectief. De diagnostiek van ADHD bij (jong)volwassenen komt uitgebreid aan bod. Ook worden er handvatten gegeven voor de begeleiding van (jong)volwassenen met ADHD op het vlak van relaties, voortgezet onderwijs en tewerkstelling.

ISBN 978 90 334 4954 3 – 2001 – 160 blz. – € 26,00 Oefenboek: ISBN 978 90 334 5387 8 – 2003 – 280 blz. – € 42,95 – Downloads op website

ISBN 978 90 334 9788 9 – 2014 – 320 blz. – € 37,50

(Ortho)pedagogiek

ISBN 978 90 334 7599 3 – 2009 – 272 blz. – € 24,50

31


M A R Y V. S O L A N T O B E W E R K T D O O R S T E V E N S T E S , D I E T E R B A E Y E N S , G I L B O R M S E N L O T T E VA N DYC K

Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD Aandacht voor executieve functies

Volwassenen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) ervaren problemen in timemanagement, planning en organisatie die met medicatie alleen niet verholpen worden. Tegemoet komend aan een grote behoefte in het klinisch werkveld, beschrijft dit boek (handleiding en werkboek) een wetenschappelijk verantwoorde methode om volwassenen met ADHD deze cruciale executieve functies te leren verbeteren. Toonaangevend onderzoeker-clinicus Mary Solanto beschrijft effectieve cognitief-gedragstherapeutische strategieën die volwassenen met ADHD in staat stellen om meer georganiseerd en productief te leven.

PETER VERMEULEN

Autisme als contextblindheid In dit boek gaat Peter Vermeulen op zoek naar de rol van context in de menselijke waarneming en informatieverwerking. Op een begrijpelijke manier vat hij wetenschappelijk onderzoek naar de rol van context in de werking van het menselijk brein samen. Talrijke anekdotes en voorbeelden illustreren hoe contextblindheid een verklaring kan bieden voor het denken en gedrag van mensen met autisme. Met online materiaal (www.contextblindheid.be & www.contextblindheid.nl).

ISBN 978 90 334 7612 9 – 2009 – 327 blz. – € 23,35

ISBN 978 90 334 8826 9 – 2012 – 192 blz. – € 31,80

E-book: ISBN 978 90 334 9641 7 – 2014 – € 16,90

M A R Y V. S O L A N T O B E W E R K T D O O R S T E V E N S T E S , D I E T E R B A E Y E N S , G I L B O R M S E N L O T T E VA N DYC K

P E T E R V E R M E U L E N , A N N E M I E M E R T E N S E N KO B E VA N R OY

Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD Aandacht voor executieve disfuncties (werkboek)

Deze Nederlandstalige vertaling en bewerking maakt de weg vrij voor een kwaliteitsvolle toepassing van deze behandelmethode in een Vlaamse of Nederlandse context. Geschreven in een erg toegankelijke stijl, biedt de handleiding waardevolle handvatten voor psychiaters, klinisch psychologen, counselors, maatschappelijk assistenten en sociaal verpleegkundigen. Volwassenen met ADHD vinden op hun beurt notities en opdrachten terug in het bijhorend werkboek die hen helpen nieuwe vaardigheden in te oefenen en te beheersen.

Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs Dit boek wil iedereen inspireren die de uitdaging aangaat om les te geven aan (rand)normaal begaafde leerlingen met autisme. Vertrekkend van de specifiek autistische manier van waarnemen en informatie verwerken, met een ongewone leerstijl als gevolg, schetst dit boek de krijtlijnen voor een autismevriendelijke onderwijsstijl. De sleutelbegrippen worden rijkelijk geïllustreerd met concrete tips. Er is ook aandacht voor de keuze voor gewoon of speciaal onderwijs, het creëren van een autismecultuur op school en hoe je als leerkracht best omgaat met moeilijk gedrag bij de leerling. ISBN 978 90 334 8208 3 – 2010 – 219 blz. – € 20,15

ISBN 978 90 334 8851 1 – 2012 – 80 blz. – € 21,20

E-book: ISBN 978 90 334 9646 2 – 2014 – € 14,75

PETER VERMEULEN

HERBERT ROEYERS

Brein bedriegt

Autismespectrumstoornis: Alles op een rijtje

(Ortho)pedagogiek

Autisme en normale tot hoge begaafdheid

32

In 1998 bleek Brein bedriegt voor heel wat mensen een eerste moment van herkenning en zelfs de uitweg uit een jarenlange zoektocht naar een diagnose. Sindsdien is het aantal begaafde personen met een diagnose uit het autismespectrum spectaculair toegenomen. Ook zijn er heel wat nieuwe inzichten in het autisme zoals zich dat uit bij mensen met een normale of hoge begaafdheid. In deze compleet herziene editie van de bestseller herleest Peter Vermeulen het oorspronkelijke boek en biedt nieuwe inzichten, onder meer over diagnostiek en begeleiding. De inhoud is nieuw, de stijl dezelfde als toen.

Dit boek is een poging om orde te scheppen in de huidige wetenschappelijke kennis over autisme en autismespectrumstoornis en te vertalen naar een breder publiek. De auteur gaat ook in op veelgestelde vragen als: komt autismespectrumstoornis almaar vaker voor?, wat is het verschil tussen autisme en het syndroom van Asperger?, wat weten we over de oorzaak van autismespectrumstoornis?, enzovoort. Het boek richt zich in eerste instantie naar professionelen en studenten die iets meer willen weten over autismespectrumstoornis, maar ook ouders en andere geïnteresseerden vinden er zeker hun gading in.

ISBN 978 90 334 8209 0 – 2013 – 236 blz. – € 21,15 E-book: ISBN 978 90 334 9645 5 – 2014 – € 14,75

ISBN 978 90 334 9314 0 – 2014 – 128 blz. – € 19,50


Als de wereld er anders uit ziet... Omgaan met autisme

Horen dat je kind autisme heeft maakt bij ouders heel wat gevoelens los. Als de wereld er anders uit ziet... is een psycho-educatief pakket gericht naar begeleiders van kortdurende ouderleergroepen voor ouders van normaal begaafde kinderen met autisme. Die leergroepen willen ouders inzicht geven in het gedrag en denken van hun kind met autisme en willen hen competenter maken in de omgang met het kind. Zo wordt een autismevriendelijke omgeving gecreëerd die rekening houdt met het bijzondere denken en de andere waarneming van kinderen met een autismespectrumstoornis.

BROOKE INGERSOLL EN ANNA DVORTC SAK / BE WERK T DOOR HERBERT ROE YERS E . A .

Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis Handleiding voor hulpverleners

Dit boek biedt een oudertraining aan die toegankelijk en wetenschappelijk onderbouwd is. Het boek bevat stapsgewijze richtlijnen om oudertraining te geven, individueel of in groep. De technieken om de sociaalcommunicatieve vaardigheden van jonge kinderen met autisme (tot zes jaar) te verbeteren worden in eenvoudige stappen uitgelegd zodat ouders hier snel vertrouwd mee zijn. De handleiding omvat ook 30 herbruikbare handouts en formulieren.

ISBN 978 90 334 8949 5 – 2012 – 152 blz. – € 31,80

ISBN 978 90 334 8963 1 – 2013 – 536 blz. – € 52,00

PETER VERMEULEN

BROOKE INGERSOLL EN ANNA DVORTC SAK / BE WERK T DOOR HERBERT ROE YERS E . A .

Een gesloten boek

Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis

Autisme en emoties

In dit boek verkennen we een domein van de autistische psychologie dat, ondanks een stijgende belangstelling in wetenschappelijk onderzoek, in de praktijk nog te weinig aandacht krijgt, namelijk de emoties. Deze herziene uitgave bevat ook enkele nieuwe thema’s zoals emotionele intelligentie, intimiteit en emotionele waarneming. We introduceren de term intuition of mind om de moeilijkheden te beschrijven van begaafde mensen met autisme in het emotioneel contact met anderen. Ook nieuw is een hoofdstuk over de rol van psychoeducatie in het leren omgaan met gevoelens.

ISBN 978 90 334 5909 2 – 2005 – 192 blz. – € 21,00

Handleiding voor ouders

Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Handleiding voor ouders geeft ouders stap-voor-stap richtlijnen om sociaalcommunicatieve vaardigheden aan te leren aan jonge kinderen met autisme (tot zes jaar). De technieken worden in eenvoudige maar effectieve stappen uitgelegd, zodat ouders deze gemakkelijk kunnen toepassen. De auteurs illustreren hoe de technieken thuis kunnen worden gebruikt en geïntegreerd in de familieroutines en -activiteiten. Alle technieken in het boek zijn gestoeld op de ontwikkelings- en gedragswetenschap en zijn toegankelijk, empirisch onderbouwd en zeer gebruiksvriendelijk.

E-book: ISBN 978 90 334 9640 0 – 2014 – € 14,75

ISBN 978 90 334 8962 4 – 2012 – 176 blz. – € 23,85

P E T E R V E R M E U L E N E N S Y LV I E C A R E T T E

K AT H L E E N A N N Q U I L L (R E D. )

RELATIES@autisme.kom

V E R TA A L D D O O R A U T I S M E C E N T R A A L

Een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. deel 2: relaties Na Seks@autisme.kom over seksualiteit, is dit het tweede deel van het programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Een werkgroep van autismedeskundigen inventariseerde de voornaamste vragen van jongeren met autisme over relaties, en het boek dat daaruit volgde biedt inspiratie om het thema op een bevattelijke en concrete wijze bespreekbaar te maken. Met respect voor de autistische stijl van informatieverwerking worden de vaak ongeschreven wetten en verborgen sociale regels van relaties verhelderd. ISBN 978 90 334 8588 6 – 2011 – 143 blz. – € 31,80

Doe-kijk-luister-zeg: sociaal-communicatieve interventies voor kinderen met autisme

Deze publicatie is opgebouwd rond een uitgebreid onderzoeksinstrument, met daarbij honderden creatieve ideeën om aan de slag te gaan rond sociaalcommunicatieve leerdoelen. De achtergrondinformatie over perspectieven binnen autisme en de concrete richtlijnen voor het ontwikkelen en toepassen van leerdoelen maken dat dit boek een goed evenwicht biedt tussen theorie en praktijk. De voorgestelde leeractiviteiten kunnen zowel thuis als op school nuttig zijn, en kunnen individueel aangepast worden aan de noden van elk kind afzonderlijk. ISBN 978 90 334 8681 4 – 2012 – 272 blz. – € 20,00

(Ortho)pedagogiek

MARC WILLEMS

33


GOEDELE BILLEN

I N E M I E K VA N M A M E R E N - S C H O E H U I Z E N , M I R I A M G R O E N S M I T E N I R M A J A N S E N

Ella kan achtersteboven

Zie je me wel?

Ontdek hoe je Leer-Leefverhalen kan maken voor kleuters met autisme. Voor het eerst wordt voor zulke jonge kinderen met autisme beschreven hoe je tot een sociaal verhaal of stappenplan komt. De Social Stories van Carol Gray inspireerden tot deze verhalen. Via eigen verhalen toont Goedele Billen zowel aan professionele begeleiders als aan ouders hoe je tot communicatie komt met een vroeg gediagnosticeerde kleuter met ASS. En hoe je via die beginnende communicatie de wereld verduidelijkt. Het boek brengt een hoopvolle boodschap op een positieve, humoristische en vooral praktische wijze.

De leerling die de hooggespannen verwachtingen maar niet waarmaakt, is in het onderwijs een bekend fenomeen. Begaafde leerlingen hebben vaak een extra duwtje nodig. Zodra aandacht wordt besteed aan hun bijzondere talenten, autonomie en creativiteit, kunnen zij zich ontwikkelen tot gelukkige leerlingen. In dit boek worden drie projecten beschreven (het verbredingsproject, het POP-project en het TOP-project) waarin steeds ingegaan wordt op signalering, begeleiding en contacten met de ouders. Het geheel is een praktische handleiding met een wetenschappelijke onderbouwing waarmee scholen direct aan de slag kunnen.

ISBN 978 94 6292 170 2 – 2015 – 112 blz. – € 30,00

ISBN 978 90 334 8082 9 – 2010 – 96 blz. – € 20,00

N AT H A L I E C O R N I L L I E

INGRID VERHAEGEN

Als Joonas, Jonas wordt

Tom kan veel beter

Dit boek behandelt de complexe problematiek comorbiditeit autisme en dysorthografie. De auteur reflecteert vooral over de beperkingen en sterktes van kinderen met ASS; de basisvoorwaarden die voor spelling noodzakelijk zijn, de moeilijkheden die zich hier voordoen en de nodige hulp die ingevoerd kan worden om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het basisonderwijs (in Nederland kerndoelen) te behalen.  

Tom kan veel beter. Dat staat toch al jaren op zijn rapport. Tom geeft toe dat hij niet voldoende gestudeerd heeft en belooft beterschap. Het probleem zit niet in zijn studiemethode, niet in een of andere leerstoornis of gebrek aan planning, maar simpelweg in het feit dat Tom te weinig doet voor school. Dat is geen leerstoornis, dat is een slechte gewoonte. Dit boek maakt de lezer wegwijs in de typische kenmerken en valkuilen van het schoolse uitstelgedrag waarvan veel leerlingen uit de hogere jaren van het secundair onderwijs last hebben. Het reikt ouders en leerkrachten een praktische methode aan om met jongeren als Tom te werken.

ISBN 978 90 334 8817 7 – 2012 – 184 blz. – € 20,00

ISBN 978 90 334 8998 3 – 2012 – 264 blz. – € 31,80

N AT H A L I E C O R N I L L I E

R OSE-MARIE HENDRIK X

De week van Jonas

Het ik-ben-lekker-boos-boekje

De week van Jonas is een apart leesboekje bij het denk- en infoboek Als Joonas, Jonas wordt. Comorbiditeit autismespectrumstoornis-dysorthografie waarin zoveel mogelijk gebeurtenissen, ervaringen, observaties en interpretaties in verhaalvorm gegoten zijn. Via dit uitnodigend boekje wordt verduidelijkt hoe moeilijk het huidige onderwijs is voor leerlingen met autisme en hun omgeving. Scholen, externe diensten en ouders krijgen door dit boek een duidelijk beeld hoe ze kunnen omgaan met leerlingen met een diagnose autisme en/of een spellingstekort.

Boosheid, … een gevoel dat iedereen kent, maar waarover men vaak niet spreekt en waarmee men niet goed weet wat aan te vangen. Het ik-ben-lekker-boos-boekje doorbreekt dit taboe op een heel eigen, frisse manier. Als uitgangspunt geldt dat boosheid er net als alle andere emoties mag zijn. Maar je hebt wel steeds een keuze hoe je met boosheid omgaat en wat je ermee doet. In dit boek wordt de jonge lezer uitgenodigd om zijn of haar boosheid te erkennen en er mee aan de slag te gaan. Hierbij worden vele tips aangereikt wat je concreet kan doen als je boos bent. Verder wordt aangegeven hoe je kan groeien in je kracht en hoe je minder vatbaar bent voor boosheid.

Sociale verhalen voor kleuters met autisme

Comorbiditeit autismespectrumstoornis-dysorthografie

(Ortho)pedagogiek

Leesboekje

34

Motiveren van begaafde leerlingen in het VWO

Omgaan met schools uitstelgedrag

Anders omgaan met boze buien

ISBN 978 90 334 8997 6 – 2012 – 96 blz. – € 26,00 ISBN 978 90 334 8855 9 – 2012 – 72 blz. – € 18,55

E-book: ISBN 978 90 334 9649 3 – 2014 – € 19,00


CENTRUM GANSPOEL

K A AT T I M M E R M A N E N D O M I N I Q U E VA N D E R S C H O O T

Begeleiding van kleuters met CVI

Het kikkerspel

Kleuters met een cerebrale visuele inperking (CVI) zijn kinderen die ‘goede ogen hebben en toch niet goed kunnen kijken’. Ze hebben problemen met visuele aandacht, met het opnemen en verwerken van visuele informatie en met het oproepen en gebruiken van die informatie voor allerlei activiteiten. Dat komt door een stoornis in het visuele systeem. Zowel onze maatschappij als ons (kleuter)onderwijs zijn sterk visueel georiënteerd. In dit boek vindt men een aantal kwaliteitseisen terug die gelden voor visuele leermaterialen, meer bepaald voor een grote groep kinderen met als gemeenschappelijk kenmerk: nood aan structuur, systematiek en duidelijkheid.

Dit is een spel met opdrachten gebaseerd op het boek Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen en op het vervolg Kinderen met geheugen- en inprentingsproblemen.

ISBN 978 90 334 9827 5 – 2014 – 192 blz. – € 30,00

ISBN 978 90 334 4606 1 – 2000 – 188 blz. – € 52,50

K A AT T I M M E R M A N E N D O M I N I Q U E VA N D E R S C H O O T

HARRY KNOORS EN MARC MARSCHARK

Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen

Mijn leerling hoort slecht

Een beren-aanpak Dit boek toont aan hoe taalvaardigheid kan helpen bij ruimtelijke disfuncties. Door het kind te leren verwoorden wat het waarneemt, door te tonen hoe het moet analyseren en beschrijven, gaat het op metaniveau problemen oplossen.

Een gids voor evidence based onderwijs

In dit boek beschrijven Knoors en Marschark hoe slechthorende en dove leerlingen leren en welke condities dat leren bevorderen. Voortbouwend op alle beschikbare evidentie uit wetenschappelijk onderzoek over pedagogische en psychologische factoren die het leren van slechthorende en dove leerlingen beïnvloeden, benadrukken Knoors en Marschark keer op keer dat het lesgeven aan deze leerlingen niet identiek is aan het onderwijzen van horende leerlingen.

ISBN 978 90 334 3994 0 – 1999 – 360 blz. – € 39,75 Didactische map: ISBN 978 90 334 4544 6 – 2000 – 177 blz. – € 22,30

ISBN 978 90 334 9828 2 – 2014 – 312 blz. – € 34,50

K A AT T I M M E R M A N E N D O M I N I Q U E VA N D E R S C H O O T

ANNEMIEK DEIJ

Kinderen met geheugen- en inprentingsproblemen

Gehoord worden

ISBN 978 90 334 7767 6 – 2009 – 168 blz. – € 45,60

In dit boek komt zowel de theorie als de praktijk aan bod. Slechthorenden leggen in dit boek uit wat het betekent om een gehoorverlies te hebben. Ze vertellen waar ze goed in zijn en waar ze moeite mee hebben. Ouders van slechthorende kinderen beschrijven hoe zij hun ouderschap beleven, hoe zij bepaalde zaken hebben aangepakt en wat hun kind hen meegeeft in het leven. Naast theoretische informatie en ervaringsverhalen geeft de auteur veel praktische tips, voor zowel slechthorenden zelf als voor mensen uit hun omgeving. Een absolute aanrader voor iedereen die omgaat met een slechthorende, van jong tot oud.

ISBN 978 90 334 9223 5 – 2013 – 232 blz. – € 31,80

(Ortho)pedagogiek

Deze uitgave is het vervolg op Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen (Acco, 1998). Daarin gaat het over visueel waarnemen en kopiëren. Nu volgt een deel met inprentingsstrategieën om het geheugen te ondersteunen en met denkoefeningen om het mentaal manipuleren te ontwikkelen. Kinderen met een gebrek aan voorstellingsvermogen kunnen minder een beroep doen op het visuele kanaal om informatie op te slaan en hebben moeite met abstract denken. Het Tekstboek wordt aangeboden samen met een ruim pakket aan oefenmateriaal, samengebracht op de Acco-website.

Omgaan met slechthorendheid

35


CECILE KUIJPERS EN LIANNE VERMEULEN

MIR JAM BLUMENTHAL

Pion peuters in ontwikkeling

Meertalige ontwikkeling

Een observatielijst voor peuters met spraak- en taalproblemen

Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking

PION is een ontwikkelingsvolgsysteem speciaal samengesteld voor peuters met spraak- en taalontwikkelingsproblemen. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om de totale ontwikkeling van het kind, evenals de vaardigheden, nauwgezet en gestructureerd te volgen. Stagnaties kunnen tijdig gesignaleerd worden, waarna diagnostiek en behandeling kunnen worden ingezet. Het instrument kan ook ingezet worden om de ontwikkeling van jonge kinderen gericht te volgen en te ondersteunen.

ISBN 978 90 334 8404 9 – 2011 – 104 blz. – € 40,30

ISBN 978 90 334 7665 5 – 2009 – 184 blz. – € 28,10

JET ISARIN EN ROGER VERPOORTEN

H I L D E VA N WA E LV E L D E E N B A R B A R A D E M E Y

Bewogen communicatie

Developmental Coordination Disorder

De vraag naar de invloed van autisme op het verwerven, begrijpen en gebruiken van gebarentaal staat in dit boek centraal. Het antwoord op die vraag is gezocht in de internationale literatuur van de laatste drie decennia op het gebied van autisme, doofheid, gebarentaal en neurocognitief onderzoek. De inventarisatie biedt - zowel theoretisch als praktisch belangrijke inzichten in de factoren die een rol spelen bij het slagen of mislukken van gebarentaalontwikkeling. Als in de begeleiding van dove kinderen en volwassenen met autisme rekening wordt gehouden met deze factoren, zal dat de communicatie zeker ten goede komen.

De term ‘Developmental Coordination Disorder’ (DCD) of ‘Ontwikkelingsstoornis van de Motorische Coördinatie’ beschrijft kinderen die thuis of op school problemen hebben met taken die motorische vaardigheid vereisen. Vanuit een aantal concrete voorbeelden verduidelijken de auteurs de problemen die kinderen met DCD ondervinden. Zij zetten de diagnostische criteria voor DCD uiteen en vertalen ze naar de praktijk. Onderzoek en behandeling komen aan bod, met bijzondere aandacht voor visuo-motorische integratie en schrijfmotorische problemen. De auteurs bespreken de therapeutische mogelijkheden en beperkingen, en schetsen het volledige zorgkader. Het boek bundelt ook praktische tips voor thuis en op school.

ISBN 978 90 334 7646 4 – 2009 – 120 blz. – € 23,85

ISBN 978 94 6292 284 6 – 2015 - 184 blz. - € 24,50

H A N S VA N B A L KO M

H I L D E VA N WA E LV E L D E , B A R B A R A D E M E Y E N G R I E T D E W I T T E

Communicatie op eigen wijze

Ik kan het!

Autisme en doofheid

(Ortho)pedagogiek

Goede praktijkvoorbeelden bij mensen met een auditiefcommunicatieve en verstandelijke beperking

36

Ouders en professionals zijn vaak onzeker over wat de juiste manier is om een meertalige opvoeding aan te pakken bij een kind met een handicap. Dit boek is bedoeld om deze onzekerheid enigszins weg te nemen. Het biedt handvatten om de advisering aan ouders vorm te geven, onder meer via achtergrondinformatie over de combinatie van meertalige opvoeding en verschillende handicaps. De professional vindt in dit boek verder ook vragenlijsten, folders en een protocol.

Taal helpt bij de verbeelding en verklanking van de werkelijkheid en maakt die communiceerbaar. In de mens- en handelingsvisie van de KEG-Viataal Groep draait alles om het recht op toegankelijke communicatie. Het toegankelijk maken van taal en communicatie leidt tot een verbeterd perspectief op zelfontplooiing, zelfredzaamheid, inclusie en kwaliteit van leven voor mensen die hierin dagelijks belemmeringen ervaren. De KEG-Viataal Groep richt zich daarbij vooral op mensen met (zeer) ernstige spraak-/ taalmoeilijkheden en gehoorsproblemen.

Als (ook) bewegen niet vanzelfsprekend is

Een schrijfmotorisch therapieconcept Ik kan het! geeft aan hoe vanuit de specifieke schrijfproblemen van elk individueel kind een aangepast oefenprogramma uitgewerkt kan worden. Het taakgerichte concept sluit aan bij de richtlijnen over schrijfmotorische therapie, beschreven door het Koninklijke Genootschap Nederlandse Fysiotherapie. Motivatie is een belangrijke voorwaarde om te leren. De auteurs hechten er dan ook veel belang aan en sturen aan op zelfgereguleerd leren. Met het kind worden specifieke doelen afgesproken en de therapeut probeert die doelen samen met het kind, binnen een vooraf bepaalde tijd, te bereiken. Zo krijgt elk kind een gepersonaliseerd Ik kan het!- werkboekje. Handboek: ISBN 978 94 6292 169 6 – 2015 – 112 blz. – € 19,99 1 werkboekje: ISBN 978 94 6292 265 5 – 2015 – 24 blz. – € 8,00

ISBN 978 90 334 7138 4 – 2009 – 352 blz. – € 40,30

10 werkboekjes: ISBN 978 94 6292 973 9 - 2015 - € 49,99


M I C H I E L VA L L A E Y E N G U I D O VA N D R O E M E

ROSALIE JEURISSEN-STEEGHS

Psychomotoriek bij kinderen

Hallo ik: wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik? Seksuele beleving bij gehandicapten Veel verstandelijk en auditief/communicatief beperkte mensen hebben geen enkel idee hoe hun eigen lichaam er uitziet en weten niet hoe het werkt. Dit gemis heeft gevolgen. Als je niet weet hoe je lichaam eigenlijk functioneert, kun je ook het onderscheid niet maken tussen wat prettig voelt en wat niet. ‘Besef hebben van het eigen lichaam’ is het eerste dat nodig is bij seksuele voorlichting en vorming. In dit boek wordt met de deelnemers gepraat over hun lichaam en seksualiteit om zo al op jonge leeftijd lichaamsbesef te creëren en een basis te leggen voor het kunnen verwerven van sociale vaardigheden en omgangsvormen.

ISBN 978 90 334 3820 2 – 1999 – 344 blz. - € 25,45

ISBN 978 90 334 8079 9 – 2010 – 216 blz. – € 34,45

JOL ANDA VONK EN AMIEKE HOSMAR

LOT STEENBER GHE-BLOKP OEL

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking

Buitengewoon

Een denk- en handelingskader voor de praktijk

Buitengewoon belicht in 10 stappen de uitdagingen waar ouders voor staan tijdens het opvoeden van een kind met beperking. Er wordt ingegaan op het nut en het gevaar van een diagnose en beredeneert waarom er een explosieve groei is aan diagnoses. Het boek beschrijft hoe ouders hun waarnemen en betekenisgeving vormen, hetgeen van belang is voor hun emotionele draagkracht. Naast inzicht in conflictbronnen tussen ouders en schoolteams wordt de pathologisch symbiotische hechtingsrelatie tussen ouder en kind aandachtig onder de loep genomen.

Dit boek gaat over de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De auteurs bieden een denk- en handelingskader voor de praktijk. Achtereenvolgens komen aan bod wat emoties en beperkingen inhouden (basistheorie), hoe je er goed zicht op krijgt (diagnostiek) en wat het voor het handelen in de praktijk betekent (houding, voorwaarden, handvatten). Welbevinden van mensen met een beperking wordt vergroot als hun emotionele ontwikkeling op juiste waarde wordt geschat.

Het opvoedproces van een kind met een handicap

ISBN 978 90 334 7499 6 – 2009 – 240 blz. – € 36,60

ISBN 978 90 334 8390 5 – 2011 – 112 blz. – € 22,80

B E A M A E S , C A R L A V L A S K A M P E N A N N E L E E N P E N N E (R E D. )

B E N S C H O U T E N (R E D. )

Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Eigen-aardige gasten

Handvatten voor een kwaliteitsvol leven Kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen stellen ons voor bijzondere uitdagingen. Het tegemoet komen aan hun complexe ondersteuningsnoden is vaak een zoektocht, met vallen en opstaan. Dit boek wil ouders, familie en (toekomstige) professionele hulpverleners houvast bieden in deze zoektocht. In het eerste deel van dit boek gaan verschillende auteurs in op de principes die centraal staan in de ondersteuning van deze mensen. In het tweede deel maken andere auteurs de vertaling naar hoe die visie waar gemaakt kan worden in het dagelijkse handelen. ISBN 978 90 334 8204 5 – 2011 – 312 blz. – € 34,45

Maak kennis met een bijzondere groep van mensen. ‘Gasten’ met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking en eventuele autismespectrumstoornis die omwille van hun ‘eigen-aardig’ gedrag geen plaats vinden in onze samenleving. De kracht van dit boek schuilt in de bundeling van een schat aan vakkennis en werkervaring. Praktijksituaties illustreren herkenbare problematiek en concrete aanpak.

ISBN 978 94 6292 306 5 – 2015 - 200 blz. - € 28,90

(Ortho)pedagogiek

Dit werk biedt een overzichtelijke kijk op (gestoorde) psychomotorische ontwikkeling van kinderen. Het eerste deel bevat een overzicht van de normale psychomotorische ontwikkeling van kinderen, een kennismaking met de termen van het vak en de meest voorkomende stoornissen met hun mogelijke verklaringen. Het tweede deel geeft een uitgebreid overzicht van veel gebruikte tests om een verfijnd psychomotorisch onderzoek te kunnen toepassen. Het derde deel stelt een groot aantal oefeningen voor ter remediëring van de diverse psychomotorische stoornissen. Ze kunnen vrijwel alle meteen worden toegepast zonder dat aanschaf van dure en/of speciale hulpmiddelen nodig is.

37


ELLEN BOVEE EN SIE TSKE DRIJFHOUT

‘Je kunt meer dan je denkt!’ Een faalangstreductietraining ‘Je kunt meer dan je denkt!’ is een uitgebreide, kant en klare faalangstreductietraining. De training bestaat uit drie onderdelen: een theoretische basis (wat is faalangst, wat zijn de kenmerken en de oorzaken, hoe denken kinderen met faalangst?), een handleiding (hoe faalangstige kinderen signaleren en begeleiden?) en uiteraard de training voor de onderbouw en bovenbouw van de basisschool. De training is opgebouwd uit negen bijeenkomsten met elk een eigen thema: van het bewust zijn van je eigen lichaam, het leren herkennen van emoties, het mogen maken van fouten, naar probleemoplossend denken.

(Ortho)pedagogiek

De berengroepen Leren leren door spel en beweging. Een programma om zelfstandig leren te bevorderen bij kinderen uit het basisonderwijs De berengroepen is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen psychologen, kinesitherapeuten/fysiotherapeuten en psychomotorisch therapeuten, verbonden aan revalidatiecentra waar kinderen met leerproblemen worden begeleid. Het berenprogramma wil kinderen uit het basisonderwijs leren leren. Door spel en beweging worden begeleiders en kinderen samen op weg gezet om zelfstandig werken en studeren te bevorderen bij kinderen.

ISBN 978 90 334 5943 6 – 2006 – 144 blz. – € 28,10

ISBN 978 90 334 3818 9 – 1997 – 208 blz. – € 22,80

P I E R R E PA U L G A G N É E N L O U I S - P H I L I P P E L O N G P R É V E R TA A L D E N B E W E R K T D O O R J A N VA N T H O M M E , J O H A N WA R N E Z E N J A N N E S B A E R T

P O L G H E S Q U I È R E , A N N E M I E D E S O E T E E N C A R O L I N E A N D R I E S (R E D. )

Leren leren met Reflecto

38

GERRIT LOOTS, ERIK VERLIEFDE, AN BOOGEMANS, JOHAN DE VER, VERONIQUE VA N S T E E N K I S T E E N F L O R E N C E L E B B E

Zorg dragen voor kinderen en jongeren met leerproblemen

In het Reflecto-model van Gagné spelen “denkmannetjes” een essentiële rol. Leerkrachten of therapeuten kunnen via deze mannetjes het denkproces van een kind verduidelijken, maar kunnen ook op een positieve manier tussenkomen wanneer het denkproces niet lukt. Leren leren met Reflecto leert de leerlingen hoe ze greep krijgen op hun denken. Hoe hun leren efficiënter kan verlopen: je aandacht richten, je geheugen inschakelen, informatie organiseren, verbanden leggen… zijn aspecten die uitgebreid aan bod komen.

Handvatten voor goede praktijk

ISBN 978 90 334 7661 7 – 2009 – 128 blz. – € 20,00

ISBN 978 90 334 9798 8 – 2014 – 120 blz. – € 24,50

K A AT T I M M E R M A N

SANDRA BROEKMANS EN IVON JACOB S

Een persoonlijke denk- en leerstijl

NLD gewoon anders

Handleiding voor leerkrachten, begeleiders en ouders

Praktijkgids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders

Elke mens heeft een eigen leerstijl. De ene verwerkt informatie het best langs het auditieve kanaal, de andere is meer visueel aangelegd. Na een jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen bij hun zoektocht naar een aangepaste denk- en leerstijl en het toepassen ervan op hun eigen schoolwerk, heeft de auteur haar visie en werkwijze neergeschreven in dit boek.

Dit boek is een compleet en praktisch handboek dat vanuit een nieuwe kijk op NLD praktische adviezen geeft voor opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Wat is NLD precies, hoe manifesteert het zich bij kinderen en jongeren en op welke manier is een kind met NLD het best te begeleiden. Begrip en inzicht in wat NLD is en hoe men met NLD functioneert, is een eerste stap naar betere begeleiding in onderwijs, opvoeding en hulpverlening.

ISBN 978 90 334 4810 2 – 2001 – 160 blz. – € 26,00

ISBN 978 90 334 6919 0 – 2008 – 392 blz. – € 34,45

Het boek start met een actualisering van ons standpunt in verband met de praktijk van attestering in het gewoon onderwijs. Samen met een hoofdstuk over geprotocolleerde diagnostiek in de leerlingenbegeleiding uitgewerkt in het kader van het Prodia project, moet dit de praktijk de nodige handvatten leveren voor een goede diagnostische praktijk. Daarnaast illustreren twee goede praktijkvoorbeelden hoe men in het secundair onderwijs zorg kan dragen voor jongeren met leerproblemen. Het onderzoekswerk van Carmen Brankaer naar het effect van de Getallenrace bij jonge kinderen en van Margaretha Hunink naar protectieve factoren bij het muziek leren spelen bij kinderen met dyscalculie sluiten het boek af.


WA LT E R H E L L I N C K X E N P O L G H E S Q U I È R E

D I N Y VA N D E R A A L S V O O R T

Als leren pijn doet...

Jonge leerlingen met een risicovolle ontwikkeling

Opvoeden van kinderen met een leerstoornis Dit boek geeft leerkrachten inzicht in wat het voor een gezin betekent als een van de kinderen met leerproblemen worstelt. Het reikt handvatten aan voor een goede communicatie met ouders, zodat zij het gevoel krijgen ernstig te worden genomen.

Achtergronden, diagnose en behandeling

ISBN 978 90 334 6067 8 – 2005 – 192 blz. – € 20,70

ISBN 978 90 334 6099 9 – 2006 – 168 blz. –€ 10,00

J O H A N WA R N E Z E N C A R O L I N E KO PÀ C S I

K E E S VA N D E R W O L F, TA N J A VA N B E U K E R I N G E N T H E O V E L D K A M P

Breinbreker

Succesvol omgaan met gedragsproblemen

Voortgezette cognitieve revalidatie bij een niet-aangeboren hersenletsel Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel worden bij de terugkeer in hun natuurlijke omgeving, met minder nabijheid van hulpverleners en minder omgevingsaanpassingen dan tijdens de revalidatie, ten volle geconfronteerd met hun beperkingen. Breinbreker focust zich op de cognitieve, sociale, emotionele en gedragsmatige beperkingen die het gevolg zijn van het hersenletsel. Het bevorderen van de kwaliteit van bestaan is het belangrijkste doel.

Ongeveer één op de honderd kinderen loopt jaarlijks al op jonge leeftijd vast op school. Deze kinderen lijken niet toe aan het formele onderwijsaanbod: ze gedragen zich als een kind van drie terwijl ze al zes zijn, lijken niet aanspreekbaar en gaan zichtbaar met weinig animo naar school. Dit boek is vooral gericht op het verhelderen van de achtergrond van het gedrag van deze kinderen.

Trainingsmateriaal bij Gedragsproblemen in scholen Het denken en handelen van leraren Een gereedschapskist of wetenschappelijke toverstok met tips en trucs voor het succesvol omgaan met gedragsproblemen bestaat niet. De leraar zelf is het belangrijkste instrument. Daarover gaat Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren (2009). Van veel kanten kregen de auteurs het verzoek om bij dit boek trainingsmateriaal uit te werken. Met het materiaal willen ze leraren en schoolteams stimuleren om op een probleemoplossende manier te denken en te handelen bij gedragsproblemen. ISBN 978 90 334 9538 0 – 2014 – 176 blz. – € 29,50

ISBN 978 90 334 8394 3 – 2011 – 172 blz. – € 20,00

E-book: ISBN 978 90 334 9688 2 – 2014 – € 25,99

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

K E E S VA N D E R W O L F E N TA N J A VA N B E U K E R I N G

Even op adem komen?

Gedragsproblemen in scholen

Een brede en praktische kijk op time-out

Het denken en handelen van leraren

Leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs worden bij gedragsproblemen of ernstige conflicten soms tijdelijk uit de klassituatie gehaald. Die time-out en andere vrijheidsberovende maatregelen roepen vragen op bij zowel scholen, ouders als leerlingen. Wanneer en hoe wordt time-out als beschermende maatregel bij deze doelgroep het best toegepast? De Vlaamse Onderwijsraad stelde een werkgroep aan om deze problematiek te verkennen. De resultaten daarvan kwamen aan bod op een studiedag op 31 maart 2015 waar enkele mogelijke visies en praktijkvoorbeelden werden voorgesteld. Dit alles werd gebundeld in dit praktijkboek.

In dit boek staat de onderwijsleersituatie centraal, vooral het denken en handelen van leraren. Het gaat om hun visie, houding, overtuigingen en gevoelens ten opzichte van gedragsproblemen en hun strategieën: wat doen ze om gedragsproblemen te voorkómen, te beperken of op te lossen. Door de integratie van eigen onderzoek naar praktijkkennis van leraren met onderwijskundige, (ortho)pedagogische en psychologische literatuur vormt dit boek een rijke bron voor iedereen die tegemoet wil komen aan specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.

ISBN 978 94 6292 182 5 – 2015 – 102 blz. – € 10,00

ISBN 978 90 334 7498 9 – 2009 – 328 blz. – € 31,80

(Ortho)pedagogiek

Gedragsproblemen pakket: ISBN 978 90 334 9786 5 – 2014 – € 55,00

39


JOHAN DEKLERCK M . M .V. K E E S VA N O V E R V E L D

A S T R I D G E U D E N S , D I E T E R B A E Y E N S , K I R S T E N S C H R A E Y E N , K AT H L E E N M A E T E N S , JOLIEN DE BRAUWER EN MA AIKE LONCKE

De preventiepiramide

Jongvolwassenen met dyslexie

Preventie van probleemgedrag in het onderwijs

Voor jongvolwassenen met dyslexie vormt studeren een enorme uitdaging. Grote gevolgen voor de student en zijn of haar omgeving zijn jammer genoeg niet uit te sluiten maar studeren met dyslexie is wel haalbaar. Tot op heden is er echter te weinig aandacht voor deze specifieke doelgroep. Lacunes blijven bestaan op vlak van wetenschap, diagnostiek, begeleiding en beleid. In twaalf hoofdstukken biedt dit boek een overzicht van de wetenschappelijke en praktijkgerelateerde kennis over dyslexie bij jongvolwassenen in Vlaanderen en Nederland.

ISBN 978 90 334 8513 8 – 2011 – 296 blz. – € 39,25

ISBN 978 90 334 7927 4 – 2011 – 296 blz. – € 37,10

J O H A N D E K L E R C K (R E D. ) M E T B I J D R A G E N VA N P E T E R A D R I A E N S S E N S E . A .

A. J. J.M. RUIJSSENAARS EN POL GHESQUIERE

Een veelkleurig verhaal

Preventie en aanpak van probleemgedrag in het onderwijs Een keure van de grootste experten uit de wetenschap en de praktijk belichten in dit boek de psychologische, pedagogische, criminologische en antropologische aspecten van probleemgedrag in het onderwijs. Een veelkleurig verhaal vraagt om een breed spectrum van preventie en aanpak. Dit boek wil de multi-aspectualiteit van probleemgedrag en de preventie en aanpak ervan in kaart brengen en naast theoretische inzichten ook praktische handvatten aanreiken.

NIEUW

(Ortho)pedagogiek

Dyslexie en dyscalculie: ernstige problemen in het leren lezen en rekenen Recente ontwikkelingen in onderkenning en aanpak

Kinderen met dyslexie en/of dyscalculie vragen om een verantwoorde diagnostiek en een bewuste opbouw van het leerproces. In dit boek gaan de auteurs in op actuele thema’s en recente ontwikkelingen, zoals diagnostiek van dyslexie en het opstellen van een dyslexieverklaring, effectieve remediëring en behandeling van leesproblemen, de impact van leerstoornissen op latere leeftijd, metacognitie en leerproblemen, jonge kinderen en rekenproblemen, rekenstrategieën van sterke en zwakke leerlingen en de behandeling van rekenproblemen.

ISBN 978 90 334 8484 1 – 2011 – 232 blz. – € 15,00

ISBN 978 90 334 5148 5 – 2002 – 184 blz. – € 26,00

W I M VA N D E N B R O E C K (R E D. )

ANNY COOREMANS EN MARLEEN BRINGMANS

Handboek dyslexieonderzoek

Ik heet niet d/bom

Wetenschappelijke inzichten in diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling van dyslexie

40

Diagnostiek en begeleiding in wetenschap en praktijk

Scholen zijn veelal goed functionerende instellingen waarin tienduizenden leerlingen en leerkrachten samen dagelijks boeiende leerprocessen realiseren. Deze unieke leerbedrijvigheid wordt echter vaak doorkruist door uiteenlopende vormen van probleemgedrag, zoals pesten of agressie, maar ook naar binnen gekeerd probleemgedrag, zoals automutilatie, anorexie of zelfmoord-neigingen. In dit boek wordt dieper ingegaan op de achtergronden en cijfers. Vervolgens wordt het model van de preventiepiramide beschreven, een model dat orde schept in het complexe preventielandschap en dat bijdraagt tot de ontwikkeling van een positief preventiebeleid op school.

De auteurs gaan in op de diagnose, erfelijkheid, hersenonderzoek, cognitieve oorzaken, preventie en de behandeling van dyslexie. Het boek is daardoor uitstekend geschikt als handboek in zowel bachelor- als masteropleidingen, maar het is ook bijzonder informatief voor al wie professioneel betrokken is bij dyslexie. In bijna alle hoofdstukken wordt de relatie tussen theorie en praktijk ter harte genomen. Het boek vergt geen speciale voorkennis en biedt de nodige verdieping in de materie.

ISBN 978 94 6292 567 0 – 2016 – 176 blz. – € 23,50

Leren leven met leerstoornissen Lezen gaat niet altijd vanzelf, hoofdrekenen gaat zo traag, moeite met de klok, in alles te traag, de trein missen omdat een tabel lezen zo lastig is ... Dit zijn situaties die kinderen en volwassenen met problemen als dyslexie en dyscalculie zeker herkennen. De auteurs kennen het probleem van binnenuit. De talrijke tips groeiden uit hun contacten met kinderen, ouders en leerkrachten.

ISBN 978 90 334 5033 4 – 2002 – 248 blz. – € 28,10


NIEUW

ILSE SMITS, ELLEN MEERSSCHAERT EN JOLIEN DE BRAUWER

BET TY VLEESCHOUWER

Het rekenvaardighedenprofiel

Prentenboek Moeilijke letters lezen

Het rekenvaardighedenprofiel is een diagnostisch instrument dat alle basisrekenvaardigheden in kaart brengt. Alle subtests worden afgelegd onder tijdsdruk (een cruciale factor om dyscalculie bij jongvolwassenen te herkennen) en de metacognitieve vaardigheden worden per subtest in kaart gebracht.

Dit is een boekje met dierenversjes met alle letters van het alfabet behalve de letters q, x en y. Bij de klinkers vind je steeds de korte en de lange klinker. Daarna volgen versjes met de meerklanken en de moeilijke medeklinkerverbindingen. Voor kleuters kan je het boekje voorlezen om zo hun ontluikende geletterdheid te stimuleren. Voor kinderen van de basisschool komen de specifieke leesmoeilijkheden t.e.m. AVI 5 (M 5) aan bod. Het boekje zet ook aan tot schrijven en bevat het correcte schrijfspoor van elke letter. Maar het is vooral een boekje dat het educatieve/therapeutische koppelt aan veel leesplezier!

Test basisrekenvaardigheden voor jongvolwassenen

Binnen de cyclus van de handelingsgerichte diagnostiek biedt het instrument hulpverleners een meerwaarde om problemen te onderkennen en een gefundeerde diagnose van dyscalculie te stellen. Aan de hand van een uitgebreide foutenanalyse en sterktezwakteanalyse krijg je tegelijk concrete handvaten voor ondersteuning op maat.

ISBN 978 90 334 9183 2 – 2012 – 64 blz. – € 15,00 ISBN 978 94 6292 559 5 – 2016 – 75 blz. – € 65,00

E-book: ISBN 978 90 334 8948 8 – 2012 – € 19,30

MARIJKE RENNE

K AT R I E N H O R I O N S

Lezen zonder boek

Gekleurde letters - Lettres de couleur

Dit boek wil kinderen niet alleen op een andere manier het lezen laten oefenen, maar ze ook succeservaringen laten opdoen en het leesplezier bevorderen. Een belangrijk aspect hierbij is het beschrijven van het doel en het stellen van een eigen doel. De oefeningen lijken in eerste instantie misschien niet veel met lezen te maken te hebben. In duidelijke, begrijpelijke taal wordt het belang van iedere oefening uitgelegd, met ruimte voor de eigen inbreng van het kind. Zo weten de kinderen ‘waarom’ ze het doen en kunnen ze inschatten wat ze zelf denken te kunnen.

Kunnen communiceren in één of twee wereldtalen zoals Engels of Frans wordt steeds belangrijker. Leerlingen met dyslexie hebben een beperkte toegang tot dit terrein van globalisering, omdat ze ook problemen hebben in vreemde talen. Vooral hun fonologisch/ orthografische vaardigheden zijn zwakker. Dit boek bevat behandelingsmateriaal voor de Franse foneemgrafeemkoppeling dat problemen bij spelling en technisch lezen aanpakt. Er wordt een overzicht gegeven van de Franse klanken en de daarbij behorende schrijfwijzen. Voor het oefenmateriaal wordt de multisensorische gestructureerde benadering als uitgangspunt gebruikt.

ISBN 978 90 334 9795 7 – 2014 – 104 blz. – € 15,00

ISBN 978 90 334 8956 3 – 2012 – 200 blz. – € 31,80

BET TY VLEESCHOUWER

LISE COENEN

Moeilijke letters lezen

De zinsbouwkoningin

Kinderen met zeer ernstige dyslexie hebben de ganse basisschool nodig om te leren lezen, terwijl alle leesniveaus normaliter in het 4de leerjaar (groep 6) verworven zijn. Dit boek richt zich tot logopedisten, remedial teachers, zorgcoördinatoren… die deze kinderen op een zinvolle, speelse manier willen begeleiden. Het reikt werkblaadjes aan die kinderen op een leuke manier op weg zetten naar deze automatisatie en doorbreekt zo het klassieke “woordenrijen en tekstjes lezen”. De aangereikte spelvormen en therapie-ideeën hebben de voorbije 30 jaar hun nut bewezen in de logopediepraktijk van de auteur.

Een goede zin vormen is vaak moeilijk en onduidelijk voor kinderen. Dit oefenboek staat in het teken van zinsbouw en helpt de kinderen op een speelse en motiverende manier vooruit. Het is zeer gebruiksvriendelijk en al meerdere malen getest en gebruikt door collegalogopedisten. Het oefenboek is opgebouwd van makkelijk naar moeilijker.

ISBN 978 90 334 9577 9 – 2013 – 208 blz. – € 40,30

ISBN 978 94 6292 173 3 – 2015 – 104 blz. – € 30,00

LOSBLADIGE EDITIE

Oefenbladen dyslexie

Oefenprogramma voor lees- en spellingproblemen Frans

Oefeningen

(Ortho)pedagogiek

Leesontwikkeling vanuit motorisch oogpunt

41


ANNY COOREMANS EN MARLEEN BRINGMANS

W I E D R U I J S S E N A A R S , C E C I L E R U I J S S E N A A R S - E L S H O F F, M A R I E K E S M E E T S , M I E K E W I L L E M S E N - B O U W M A N S E N I N E M I E K VA N M A M E R E N - S C H O E H U I Z E N

Als spelling een kwelling is

Geregeld!

Spelend spellen

Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingsproblemen

Spelend spellen gebruik je voor kinderen tot 10 jaar. We gaan aan de slag met hoogfrequente woorden die kinderen nodig hebben in de klas. Via de blokkenmethode krijgen kinderen greep op hoorwoorden. Hole@dokola.dt oriënteert kinderen doorheen de regelwoorden. De talrijke prenten en tips helpen bij weetwoorden als ‘kauwen’ en ‘mouwen’.

Hardnekkige spellingproblemen zijn er in verschillende variaties en vragen niet om een standaard aanpak, maar om maatwerk aan de hand van deugdelijk onderbouwde uitgangspunten. De methodiek Geregeld! Achtergronden, opbouw en werkwijze biedt de handvatten voor dit maatwerk en voor geprotocolleerde behandeling. Het behandelingsmateriaal, de instructies en oefeningen (inclusief online materiaal) bieden de inhoud voor dit maatwerk binnen een geprotocolleerde behandeling. Achtergronden, opbouw en werkwijze: ISBN 978 90 334 7500 9 – 2009 – 80 blz. – € 15,90 Behandelingsmateriaal, instructies en oefeningen: ISBN 978 90 334 7501 6 – 2010 – 392 blz. –

ISBN 978 90 334 9826 8 – 2014 – 168 blz. – € 27,50

ANNY COOREMANS EN MARLEEN BRINGMANS

Als spelling een kwelling is Spellen met succes

Spellen met succes biedt technieken die spelling hanteerbaar maken voor leerlingen vanaf 10 jaar. Hoorwoorden, regelwoorden, werkwoordspelling, weetwoorden en onthoudwoorden met elk een succesvolle aanpak, zelfs bij hardnekkige problemen. Elk stappenplan kan je blijven gebruiken. De schema’s zijn overzichtelijk. De multi-sensoriële aanpak met de blokkenmethode en hole@woordcheck.dt vermindert snel het aantal fouten. Naast remediëring is er ook expliciete aandacht voor compenseren via computer.

(Ortho)pedagogiek

NIEUW

C H A R L O T T E M O S TA E R T, I L S E S M I T S , W I M T O P S , L I E S B E T D E K E R F, E L I N E L I E K E N S E N KIRSTEN SCHRAEYEN

TASP

Test geautomatiseerd spellen voor jongvolwassenen Snel en foutloos schrijven is een belangrijke vaardigheid in het hoger onderwijs, maar ook in het beroepsleven. Het is een belangrijk middel om je deskundigheid uit te drukken. Verschillende studies geven echter aan dat meer en meer studenten in het hoger onderwijs problemen hebben op het vlak van spelling. Een instrument om spellingvaardigheden op zinsniveau in het hoger onderwijs te meten bestaat tot op vandaag niet. De Test geautomatiseerd spellen (TASP) vult dit hiaat op en is bovendien inclusief Nederlandse normering.

ISBN 978 90 334 9856 5 – 2014 – 336 blz. – € 39,50

ISBN 978 94 6292 375 1 – 2016 – 72 blz. – € 65,00

MONIKA SCHELKENS

E L L E N B U R G E R , M A R C I A VA N D E W E T E R I N G E N M A R J O L I J N VA N W E E R D E N B U R G (R E D. )

De letterkabouter

Kinderen met specifieke taalstoornissen

Een speels oefenprogramma voor het remediëren van spellingproblemen

42

€ 84,80 – Downloads op website

De Letterkabouter biedt een overzichtelijk pakket met hulpmiddelen en de belangrijkste spellingregels. De auteur ontwikkelde heel wat verrassende oefenspelen en leuke dictees met praktisch woordmateriaal. Die zijn zeer geschikt om automatisatie te bekomen bij kinderen met spellingproblemen. Het boek bevat bovendien een reeks verhalen en prenten voor het onthouden van moeilijke woorden met ch, x, y, q, wr en th.

Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel ESM genoemd) hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt de professional een theoretisch kader en praktische handvatten om deze kinderen te helpen. Het eerste deel beschrijft wat een specifieke taalstoornis is en welke problemen zich voordoen op ontwikkelingsgebieden die hiermee samenhangen. Het tweede deel geeft praktische handvatten voor het begeleiden van kinderen en jongeren met specifieke taalstoornissen.

ISBN 978 90 334 5820 0 – 2005 – 336 blz. – € 36,05

ISBN 978 90 334 8816 0 – 2012 – 224 blz. – € 32,00


JET ISARIN

Spraaktaal

Gids voor jongeren met een taalstoornis Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen. Het is een werkboek dat jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten biedt voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten. Spraaktaal maakt jongeren met een taalstoornis zelfbewuster en sterker.

Logopedie

ISBN 978 90 334 9181 8 – 2013 – 176 blz. – € 30,25

M A R J O L I J N VA N W E E R D E N B U R G , F R E K E B O N D E R E N C L A A R TJ E S L O F S T R A- B R E M E R

J O H N VA N B O R S E L

Veelzeggend

Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie

Speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden Kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM) vertonen problemen in de ontwikkeling van hun moedertaal. Waar kinderen met een normale ontwikkeling rond hun vierde levensjaar hun moedertaal al grotendeels beheersen, blijft deze basale beheersing voor kinderen met hardnekkige ESM in de hele periode van het primair onderwijs een van de belangrijkste aandachtspunten. De gevolgen voor het onderwijs en de specifieke competenties van de leerkracht die hiervoor nodig zijn, worden in dit boek beschreven. Daarnaast wordt een schets gegeven van projecten in het ESM-veld om de kwaliteit te waarborgen en te vergroten. ISBN 978 90 334 7664 8 – 2009 – 80 blz. – € 15,90

Elke logopedist steunt bij onderzoek en behandeling van zijn patiënten voortdurend op kennis die door wetenschappelijk onderzoek wordt opgedaan. Dit boek is bedoeld als kennismaking met de methodologie van wetenschappelijk onderzoek in de logopedie.

ISBN 978 94 6292 174 0 – 2015 – 276 blz. – € 40,00

PA U L C O R T H A L S , J O H N VA N B O R S E L E N K R I S T I A N E VA N L I E R D E

Vertaalwoordenboek logopedie en audiologie Nederlands-Engels, Engels-Nederlands Dit woordenboek is bedoeld als een hulp voor allen die zich op het internationale forum begeven dat de logopedie en audiologie tegenwoordig is. Met ongeveer 4.000 Engelse en 3.500 Nederlandse specifiek logopedische en audiologische lemmata is dit vertaalwoordenboek een uniek instrument dat zowat alle deelgebieden van de logopedie en audiologie bestrijkt. Tevens vindt men er de meeste relevante termen uit direct aanverwante disciplines zoals de psychologie, pedagogie, statistiek, geneeskunde ...

ISBN 978 90 334 5396 0 – 2004 – 128 blz. – € 22,30

(ortho)pedagogiek / Logopedie

BEKROOND

43


J O H N VA N B O R S E L

J O H N VA N B O R S E L

Basisbegrippen logopedie

Basisbegrippen logopedie

Dit boek is bedoeld als een eerste kennismaking met de logopedie als de klinische wetenschap die communicatie en communicatiestoornissen bestudeert. Het introduceert een aantal fundamentele inzichten, begrippen en termen en beschrijft ook hoe men in de logopedie te werk gaat bij het onderzoek en de behandeling van patiënten. In een eerste deel (logopedie en communicatie) wordt de logopedie als discipline voorgesteld, worden verschillende vormen van communicatie besproken (spraak, schrift en visueel-manuele communicatie) en worden linguïstische en neurolinguïstische aspecten van communicatie belicht.

Van alle communicatiestoornissen waar logopedisten mee te maken krijgen, is deze die optreedt na een laryngectomie ongetwijfeld een van de bijzonderste. De spraakrevalidatie na een laryngectomie vraagt bovendien een specifieke kennis. Ook stemstoornissen waarbij de stem van een persoon afwijkend klinkt en/of niet meer voldoet voor het sociale functioneren, vormen een specifiek logopedisch werkgebied. Dit boek biedt een inleiding in de spraakrevalidatie na laryngectomie en in het onderzoek en de behandeling van stemstoornissen.

Deel 1: Logopedie en communicatie

Deel 2: Communicatiestoornissen: De spraak na laryngectomie/Stemstoornissen

ISBN 978 90 334 7085 1 – 2008 – 284 blz. – € 45,60

ISBN 978 90 334 7644 0 – 2009 – 120 blz. – € 18,05

J O H N VA N B O R S E L

J O H N VA N B O R S E L

Basisbegrippen logopedie

Basisbegrippen logopedie

Na een overzicht van de verschillende oorzaken die kunnen leiden tot neurogene communicatiestoornissen en een korte bespreking van enkele aspecten uit de medische diagnostiek, beschrijft dit boek de kenmerken, het onderzoek en de behandeling van afasie, dysartrie en verbale apraxie. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke beelden: communicatiestoornissen na hersentrauma, bij dementie en na een rechterhemisfeerletsel.

Lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijke vaardigheden die kinderen hoofdzakelijk op school verwerven. Het leren van deze vaardigheden verloopt echter niet bij alle kinderen even vlot en een aantal onder hen heeft problemen die logopedische hulp vergen. Dit boek beschrijft hoe kinderen normaal leren lezen, schrijven en rekenen en gaat in op de kenmerken, het onderzoek en de behandeling van vier types stoornissen: dyslexie, dysorthografie, dysgrafie en dyscalculie.

ISBN 978 90 334 8577 0 – 2013 – 288 blz. – € 26,00

ISBN 978 90 334 7931 1 – 2010 – 216 blz. – € 22,80

Deel 2: communicatiestoornissen afasie, dysartrie, apraxie en andere neurogene communicatiestoornissen

J O H N VA N B O R S E L

Basisbegrippen logopedie

Deel 2: Communicatiestoornissen: Articulatiestoornissen

Logopedie

Men schat dat ongeveer 10% van alle kinderen tussen 6 en 7 jaar een articulatiestoornis vertonen en dat problemen met de spraakklankproductie zowat 75% uitmaken van alle communicatiestoornissen bij kinderen. Het is dan ook belangrijk dat een logopedist een goede basiskennis heeft van articulatiestoornissen. Dit boek geeft een overzicht van de oorzaken en types van articulatiestoornissen en van de manier waarop deze stoornissen kunnen gediagnosticeerd en behandeld worden. Het is op de eerste plaats bedoeld voor beginnende studenten in de logopedie maar zal zeker ook artsen en andere paramedici uit de revalidatiesector interesseren.

44

ISBN 978 90 334 7645 7 – 2009 – 88 blz. – € 14,85

Deel 2: Communicatiestoornissen: Dyslexie, dysorthografie, dysgrafie en dyscalculie

NIEUW

J O H N VA N B O R S E L

Basisbegrippen logopedie Deel 2: Communicatiestoornissen: niet-verbale logopedische stoornissen In de logopedie staan stoornissen in de menselijke communicatie centraal. De laatste jaren zijn logopedisten zich echter ook meer en meer gaan bezighouden met stoornissen die niet langer de communicatie betreffen. Zo behoren onder andere afwijkende mondgewoontes en dysfagie (moeilijkheden bij het slikken) nu ook tot het vakgebied. Dit boek biedt een overzicht van deze niet-verbale stoornissen en gaat ook in op het onderzoek en de behandeling ervan.

ISBN 978 90 334 9829 9 – ca. 120 blz. – € ca. 20,00 – Verschijnt in december 2016


J O H N VA N B O R S E L

GREE T HUYBRECHTS E.A.

Basisbegrippen logopedie

Articulatie in de praktijk: vocalen en diftongen

Bij de meeste mensen onder ons verloopt spreken vrij vloeiend. Er zijn echter ook sprekers die niet zo vlot uit hun woorden komen en bij wie het spreekritme herhaaldelijk verstoord raakt. Zij vertonen een vloeiendheidsstoornis. Dit boek gaat in op twee van de belangrijkste vloeiendheidsstoornissen: stotteren en broddelen. Voor elk van beide worden kenmerken, typen en oorzaken beschreven en worden mogelijke werkwijzen bij onderzoek en behandeling belicht.

Deze uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de klinkers (vocalen) en de tweeklanken (diftongen) van het Nederlands. Alle klinkers en tweeklanken worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie, en zowel in lettergrepen en woorden als op het niveau van zinnen en teksten. Naast gemengde oefeningen worden ook discriminatieoefeningen aan de hand van minimale paren en wisselrijen aangeboden. Waar mogelijk werd eenvoudig oefenmateriaal, bedoeld voor kinderen, opgenomen, naast meer complexe woorden en zinnen voor volwassen taalgebruikers.

ISBN 978 90 334 8078 2 – 2011 – 168 blz. – € 22,80

ISBN 978 90 334 4031 1 – 1999 – 128 blz. – € 23,85

J O H N VA N B O R S E L

GREE T HUYBRECHTS E.A.

Basisbegrippen logopedie

Articulatie in de praktijk: consonanten

Tests vormen een belangrijk onderdeel van het instrumentarium van een logopedist. Bovendien zijn testgegevens een vereiste bij een aanvraag voor tegemoetkoming in de onkosten van een behandeling. Dit boek biedt een theoretische inleiding op tests en testgebruik en geeft een overzicht van de belangrijkste tests die momenteel voorhanden zijn in ons taalgebied op vlak van communicatiestoornissen.

Deze uitgave bevat allerlei oefeningen voor het articuleren van de medeklinkers of consonanten van het Nederlands. Alle medeklinkers en hun verbindingen worden doorlopen in begin-, midden- en eindpositie, en zowel in lettergrepen en woorden als op het niveau van zinnen en teksten. Naast gemengde oefeningen worden ook discriminatieoefeningen aan de hand van minimale paren en wisselrijen aangeboden. Waar mogelijk werd eenvoudig oefenmateriaal, bedoeld voor kinderen, opgenomen, naast meer complexe woorden en zinnen voor volwassen taalgebruikers.

ISBN 978 90 334 7654 9 – 2009 – 136 blz. – € 17,00

ISBN 978 90 334 4030 4 – 1999 – 280 blz. – € 36,05

RENÉ STES

J O H N VA N B O R S E L

Articulatiestoornissen

Kinderen met spraakproductieproblemen

Deel 2: Communicatiestoornissen: Tests en testgebruik

Fenomenen, oorzaken en behandeling In essentie bestaat deze stoornis - die zowel bij volwassenen als bij kinderen voorkomt - uit het consistent foutief produceren van spraakklanken. Klanken worden vervangen, weggelaten of vervormd. Meestal gaat het om louter verkeerde articulatiegewoonten, maar soms is de articulatiestoornis het gevolg van afwijkingen in het primaire mondgedrag, zoals slikstoornissen of andere orofaciale myofunctionele afwijkingen. Ook neurologische stoornissen, zoals gehoorafwijkingen, kunnen leiden tot articulatieproblemen. Dit handboek geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen in dit vakgebied.

ISBN 978 90 334 3574 4 – 1999 – 448 blz. – € 50,35

Dit boek is bedoeld als een handleiding voor fonologische procesanalyse. Het geeft een overzicht van de belangrijkste fonologische processen die in het Nederlands van toepassing zijn en beschrijft hoe men praktisch te werk gaat bij het uitvoeren van een fonologische procesanalyse. Naast talrijke voorbeelden bevat het boek ook oefeningen op het uitvoeren van een fonologische procesanalyse. Het biedt een houvast om spraakproductieproblemen nauwkeurig te beschrijven met het oog op een doelgerichte behandeling.

ISBN 978 90 334 5290 1 – 2003 – 88 blz. – € 22,80

Logopedie

Deel 2: communicatiestoornissen: Stotteren en broddelen

45


MIA LAEREMANS EN ANNELIES LABAERE

M I C H E L D E KO R T

Spraakrevalidatie na een totale laryngectomie

Grip op je stem

Een werkboek voor logopedisten In het theoretische gedeelte van dit boek worden de medische ingreep en de verschillende fasen van het revalidatieproces toegelicht. De meeste aandacht gaat echter uit naar de oefeningen voor spraakrevalidatie en klinisch bruikbare tips bij de logopedische begeleiding van de patiënt. Het boek is opgevat als werkboek, met tal van richtlijnen en oefeningen voor zowel tracheo-oesofageale spraak als klassieke oesofageale spraak en electrolarynxspraak. De oefeningen worden ook digitaal ter beschikking gesteld, zodat ze makkelijk geselecteerd en aangepast kunnen worden voor de individuele patiënt. ISBN 978 90 334 7666 2 – 2009 – 112 blz. – € 25,45

K I N O J A N S O N I U S - S C H U LT H E I S S , L I E V E VA N C O P P E N O L L E E N E L S B E YA E R T

Afwijkende mondgewoonten Inleiding, onderzoek en behandeling

Afwijkende mondgewoonten kunnen ontstaan door het niet goed functioneren van lippen, tong, wangen, gehemelte en kaak of door een stoornis in de vorm van het spraakapparaat. In veel gevallen kan de logopedist hulp bieden, meestal in nauwe samenwerking met andere disciplines. Dit boek biedt een beschrijving van het onderzoek en de therapieën van de belangrijkste aanhangers van de myofunctionele school, met name Barrett, Hanson, Garliner en Zickenfoose, aangevuld met eigen gegevens en ervaringen die de auteurs, als praktiserend logopedist, hebben opgedaan.

ISBN 978 90 334 2438 0 – 1999 – 256 blz. – € 31,80

RENÉ STES

Stemstoornissen

Stemmisbruik en verkeerd stemgebruik

Logopedie

Het gebruik van de menselijke stem is een aangeleerd gedrag: van bij de geboorte leren we gaandeweg hoe en wanneer we onze stem kunnen gebruiken. Sommigen leren dit echter onvoldoende, op een foutieve manier of zelfs helemaal niet. Zo ontstaan stemstoornissen. In dit boek worden allerlei vormen van afwijkend stemgedrag gedetailleerd besproken. De auteur geeft niet alleen een fysiologische beschrijving van psychogene en organische stemstoornissen, maar heeft ook aandacht voor de relatie tussen sociale competentie en vocale competentie.

46

ISBN 978 90 334 3127 2 – 1999 – 288 blz. – € 15,00

Therapie & training volgens het 3-zones Stemmodel Op zoek naar antwoorden werkte Michel de Kort een stevige theoretische basis uit in het 3-Zones Stemmodel. Dit model benadert stemtherapie en -training op een multidisciplinaire manier. Het hanteert een aantal relatief eenvoudige, technische uitgangspunten, waardoor cliënten met stemproblemen, studenten, sprekers en zangers snel weer ‘grip’ krijgen op hun stem.

ISBN 978 90 334 9789 6 – 2014 – 128 blz. – € 28,00


N I C O L E V L I E G E N E N L I E V E VA N L I E R (R E D. )

Psychologie

Een spel voor twee spelers

Spel en speelsheid in psychoanalytische psychotherapie Psychotherapie gaat over twee mensen die samen spelen, schreef Winnicott bijna 40 jaar geleden. In het werk met kinderen zijn het poppenhuis of een stel zwaarden belangrijke hulpmiddelen om te gaan spelen met innerlijke representaties en beelden van zichzelf en anderen. In de therapie van adolescenten en volwassenen wordt het spel vooral verbaal gespeeld. Er wordt gespeeld met ideeën, gedachten en fantasieën. Dit boek biedt de therapeut een uitdagend kader om het belang én de aan- of afwezigheid van spel en speelsheid in het psychotherapeutische proces te begrijpen en om het eigen therapeutische handelen te verfijnen.

ISBN 978 90 334 6496 6 – 2007 – 264 blz. – € 32,35

GRACE VERWEEN EN FILIP ABTS

N I C O L E V L I E G E N , L I E V E VA N L I E R , S U S W E Y T E N S E N G A S T O N C L U C K E R S (R E D. )

Samen werken aan herstel!

Een verhaal met betekenis

Wie herstelt ontdekt gaandeweg dat hij zelf expert is wat zijn eigen gezondheid betreft. Hij bouwt kennis van onschatbare waarde op over het leven met een psychische kwetsbaarheid; over omgaan met symptomen, psychiatrische behandeling, twijfels en angst. Hij leert wat hem helpt en wat niet. Samen werken aan herstel! biedt concrete tips aan voor ieders persoonlijke, maar ook gedeelde weg naar herstel. Het is een must have voor elke hulpverlener die op zoek is naar concrete handvatten om – samen met cliënten – op herstel te focussen.

Dit boek staat stil bij leeftijdseigen communicatie van kinderen en hoe die via spel, verhaal en creatieve uitingen diagnostisch gehanteerd kan worden. De principes van interpretatie van het verzamelde diagnostisch materiaal, met zo nauw mogelijke aansluiting bij de ontwikkeling van het individuele kind, worden uiteengezet. Vervolgens wordt dit denkkader toegepast op enkele diagnostische beelden en op specifieke ontwikkelingsfasen. Deze worden uitvoerig geïllustreerd via gevalsbeschrijvingen.

Diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model

ISBN 978 94 6292 177 1 – 2015 – 176 blz. – € 22,00

ISBN 978 90 334 5502 5 – 2004 – 384 blz. – € 43,50

P I E T B U LT E E L , E V E L I E N VA N K E R K H O V E N E . A .

N I C O L E V L I E G E N , PAT R I C K M E U R S E N L I E V E VA N L I E R (R E D. )

Activerende zorgcoaching

Geduldig gereedschap

De methodiek die het model beschrijft bestaat uit een theoretisch kader, een handelingskader en tools. Dit boek legt vooral de klemtoon op het handelingskader en de tools. Het uitgewerkte handelingskader focust op het model van Activerende zorgcoaching dat door de hogeschool Inholland in Rotterdam is uitgewerkt, maar de fasen werden herschikt en aangevuld zodat zij ook binnen de Vlaamse context kunnen worden gebruikt.

In dit boek situeren we vanuit psychodynamische, objectrelationele en ontwikkelingsgerichte denkkaders mogelijkheden en moeilijkheden van de therapeutische relatie met kinderen, jongeren, ouders, gezinnen en opvoeders. We werken uit hoe actueel gedacht wordt over de manier waarop een therapeutische relatie wordt vorm-gegeven, en illustreren hoe het hanteren en doorwerken van relationele patronen in de therapiekamer een veranderingsproces mogelijk maakt.

ISBN 978 90 334 8954 9 – 2013 – 128 blz. – € 15,00

ISBN 978 90 334 7556 6 – 2009 – 312 blz. – € 15,00

Het Levanto-model

De relatie als drager van het psychodynamische proces

Psychologie

Gids voor cliënten en hulpverleners

47


A N G È L E N E D E R L O F E N S J A A K VA N E

Metaforen aan het woord

Betekenisvolle beelden binnen de therapeutische praktijk

Spiegelingen

Uit het notitieboekje van de therapeut Spiegelingen is te beschouwen als een door therapeuten volgeschreven notaboekje. Het biedt een verzameling aan bespiegelende woorden van dichters en schrijvers omtrent een diversiteit aan levensthema’s waarmee de therapeut in zijn werkkamer wordt geconfronteerd. Ze werden bijeengebracht door psychotherapeuten uit Vlaanderen en Nederland. Het gaat om thema’s als tijd, het leven, verbondenheid, opgroeien, verlies en verdriet… Elk thema wordt ingeleid met enkele bespiegelende gedachten. Verder doen vele citaten gewoon hun werk: ze inspireren, raken of doen je gewoon even stilstaan…

ISBN 978 90 334 7577 1 – 2009 – 128 blz. – € 15,00

ISBN 978 90 334 9175 7 – 2013 – 192 blz. – € 20,00

L A U R E N C E C L A E S , PAT R I C I A B I J T T E B I E R , T R U I V E R C R U Y S S E , L U C H A M E L I N C K E N E R I C D E B R U Y N (R E D. )

JAN JACOB S

Psychodiagnostiek in methodiek en praktijk Dit boek laat de lezer in korte, praktijkgerichte bijdragen, kennismaken met vier basisvragen van de diagnostische cyclus: onderkenning (wat zijn de problemen?, wat lukt nog en wat gaat mis?); verklaring (waarom zijn de problemen er en waarom blijven ze bestaan?); indicatiestelling (hoe kunnen de problemen verholpen worden?) en evaluatie (zijn de problemen door de interventie voldoende verholpen?). Verder komen actuele onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen in de klinische psychodiagnostiek aan bod.

Verkeerd verbonden

Wat als het niet klikt tussen hulpverlener en cliënt? In dit werk verdiept de auteur zich in het thema “wat als het niet klikt in de hulpverleningsrelatie”? Elke professional komt het vroeg of laat tegen dat je iemand in de professionele context ontmoet waarbij het niet klikt, waarbij je geen verbinding krijgt. Maar klopt dit gevoel dan wel? Of is het eerder een illusie van het moment. Moet je hier iets mee en is de cliënt ermee gebaat als je dit aanwendt in de begeleiding?

ISBN 978 90 334 6242 9 – 2006 – 328 blz. – € 38,70

ISBN 978 90 334 9180 1 – 2013 – 80 blz. – € 26,00

MARLEEN HEYLEN EN KRIS JANSSENS

VERA DE COCK

Het contextuele denken

Achter het gesprek

Geconfronteerd met het veeleisende en uitdagende werk van eerstelijnswerkers, gingen de auteurs op zoek naar een geschikte methodiek. Omzwervingen door verschillende therapeutische modellen bracht hen bij de contextuele familietherapie van Ivan Boszormenyi-Nagy. In een eerste deel wordt de omschakeling van het therapiemodel naar een model voor welzijnswerk beschreven. Het tweede deel beschrijft de drie ankers voor methodisch denken: het correcte gebruik van de 4 dimensies, de meerzijdige partijdigheid als houding en het gebruik van het genogram als werkinstrument.

Dit boek bestudeert waar onze interpretaties vandaan komen en hoe vaak ze ons sturen in de omgang met anderen. Mechanismen die meestal aan ons bewustzijn ontsnappen, maar vaak een bepalende invloed uitoefenen op het verloop van menselijke interactie, worden door de auteur op zeer bevattelijke manier naar de oppervlakte gebracht en belicht. De praktische technieken en herkenbare voorbeelden uit de praktijk, maken van dit boek een hulpmiddel om de sterktes van communicatie beter te leren kennen, (h)erkennen en mogelijke valkuilen te vermijden.

ISBN 978 90 334 4828 7 – 2001 – 168 blz. – € 30,25

ISBN 978 90 334 8955 6 – 2012 – 88 blz. – € 21,20

Een methodiekontwikkeling voor het welzijnswerk

Psychologie

N I C O L E V L I E G E N E N L I E V E VA N L I E R (R E D. )

Een metafoor is een brug; hij legt een verbinding tussen een realistische beschrijving en een symbolische situatie. In dit praktijkgerichte boek beschrijven de auteurs op een duidelijke en toegankelijke manier hun aanpak waarbij metaforen centraal staan. Zij doen dit vanuit de gestalttherapeutische benadering. Na het lezen weet u meer over de toepassing van metaforische beelden binnen de therapeutische praktijk.

Tot de puzzel past

48

BESTSELLER

Communicatie in psychotherapie


MARINA RIEMSL AGH

N E L E S T I N C K E N S , D AV E S M I T S , P E T E R R O B E R E N L A U R E N C E C L A E S

Constructieve counseling

Vinger aan de pols in psychotherapie

Hulpverleners handelen, net zoals ‘gewone mensen’, nu en dan inadequaat. Dan gedragen ze zich niet meer constructief, maar wordt de gesprekspartner inhoudelijk beperkt in zijn/haar zelfontdekking en zinzoeken. In dit boek wordt geschetst hoe en waarom een aangenaam en ethisch correct hulpverlenend gesprek ontaardt in een gesprek waarin de gelijkwaardigheid zoek is. De oorzaak van deze omslag van een open naar een verdedigende houding is te vinden in wat Nagy ‘destructief recht’ noemt. Aan de hand van fragmenten van opgenomen gesprekken wordt getoond hoe en waarom wij mensen ons op sommige momenten destructief gedragen.

In dit boek wordt monitoring als een vorm van kwaliteitszorg voorgesteld die meer dan andere methodes aansluiting vindt bij de complexiteit van de alledaagse therapierealiteit. Een breedspectrum monitoringinstrument (QIT online) werd ontwikkeld om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier het therapietraject van cliënten op te volgen. Het boek biedt therapeuten een rijke bron van inspiratie om QIT online als therapeutische, onderzoeks- en opleidingsmethodiek te hanteren. Ook worden handvatten aangereikt bij te verwachten hinderpalen.

ISBN 978 90 334 8827 6 – 2012 – 232 blz. –€ 25,00

ISBN 978 90 334 8820 7 – 2012 – 264 blz. – € 20,00

PETER ROBER

KO L E T J A N S S E N E N R E B E K K A J O N K E R S

De Naakte Therapeut

Mondeling examen: Mia Leijssen

De Naakte Therapeut is een collage van verschillende stukjes uit de wereld van de psychotherapie. Peter Rober bespreekt dingen die vaak beter onbesproken blijven, dingen waar sommige collega-therapeuten wel in de wandelgangen over praten, maar die ze niet graag geschreven zien staan. Want het gaat in dit boek niet over de therapeut in zijn kracht en zijn mogelijkheden, maar over de kwetsbaarheid van de therapeut, over zijn twijfels en ergernissen, over zijn vragen en bedenkingen. De therapeut helemaal uitgekleed dus.

Mondeling Examen is een reeks gesprekken met hoogleraren over werk en leven, gezin en geluk, verleden en toekomst, waarden en opvoeding, geloof en religie, het onverwachte en de dood. ‘Wat was uw droom als kind? Welke betekenis heeft uw werk voor de maatschappij? Wat heeft u geleerd van uw kinderen? Wanneer gebeurde het meest onverwachte in uw leven? Wanneer heeft u voor het laatst aan God gedacht? Wat is het grootste kwaad en de grootste deugd in onze maatschappij? Bent u bang voor de dood?’ zijn enkele van de vragen die aan de hoogleraren worden voorgelegd.

Destructief recht in professionele gespreksvoering

Monitoring als therapeutische methodiek

ISBN 978 90 334 8999 0 – 2012 – 280 blz. – € 26,00 E-book: ISBN 978 90 334 9653 0 – 2014 – € 19,00

ISBN 978 90 334 7967 0 – 2015 – 54 blz. – € 7,95

E R I K A R A U (R E D. )

MIA LEIJSSEN

Ontmoetingen in psychotherapie

Gids Beroepsethiek Waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening

In dit boek gunnen psychotherapeuten, allen opgeleid in de Interactionele Vorming, de lezer een kijkje in hun praktijkruimte. Aan de hand van talrijke casussen wordt de essentie van deze therapievorm zichtbaar gemaakt. Het zijn kleurrijke en aangrijpende verhalen van oprecht zoeken naar contact en verbinding, van soms kleine en moeizame stapjes tot grootse verwezenlijkingen. Therapeuten vertellen openhartig over hun ervaringen met cliënten en hun angsten, verlangens en valkuilen daarbij. Na elke casus volgt een toelichting hoe de therapeut te werk is gegaan en een tip voor de lezer.

In hulpverlening en psychotherapie heerst veel verwarring over wat ‘geboden’ en ‘verboden’ is. Dit boek wil tegemoetkomen aan vragen van patiënten, therapeuten en gezondheidswerkers over hun rechten en plichten. Het vertrekt vanuit de essentiële basishoudingen voor goede hulpverlening: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Deze principes worden verder geconcretiseerd in gedragsregels, vaak met een juridische ondersteuning vanuit de bestaande wetgeving.

ISBN 978 90 334 8825 2 – 2012 – 192 blz. – € 31,80

ISBN 978 90 334 5889 7 – 2005 – 168 blz. – € 22,80

Psychologie

Interactionele vormgeving in 31 praktijkverhalen

49


INGE OELEN EN JONNET GALLE

OMG Zelfregie

Unieke inkijk in een veranderproces in de zorg In de zorgsector groeit de roep om meer te kunnen werken vanuit eigen regie, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Maar de verandering die nodig is, kan je niet van bovenaf regisseren. Hoe doe je dat dan? In dit boek maken de auteurs je deelgenoot van hun zoektocht.

Ongeveer de helft van vragen naar euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden wordt ontvankelijk verklaard. Van die helft kiest meer dan een vijfde alsnog voor het leven. Is het de mogelijkheid van een zachte, waardige dood die deze patiënten voldoende gemoedsrust geeft? Of spelen ook andere aspecten een rol? Dit boek staat stil bij de redenen die patiënten aandragen voor hun tweede levensadem en haalt daaruit ideeën en handvatten voor een antwoord op de doodswens bij ondraaglijk psychisch lijden. Hiermee sluit de auteur ook aan bij de herstelvisie in de geestelijke gezondheidszorg, die streeft naar een zo groot mogelijke levenskwaliteit, ondanks de beperkingen van een psychische kwetsbaarheid.

N AT H A L I E C A R D I N A E L S

G A BY S T R O E C K E N

Burn-out bij hulpverleners

Het miskende kind in onszelf In deze grondige herwerking van Het miskende kind in onszelf zijn er enkele nieuwe accenten aangebracht. Het belang van veilige hechting wordt nog nadrukkelijker onderschreven als basis voor een gezond gevoelsleven. De ontwikkeling van hechting begint reeds in de baarmoeder, lang voordat we woorden hadden om uitdrukking te geven aan onze gevoelens en behoeften. Voor de herbeleving in psychotherapie houdt dit dan ook in dat we vooral werken via het lichaam. In ons lichaam zitten de vroegste ervaringen opgeslagen. Lichaamsgerichte psychotherapie heeft dan ook meer nadruk gekregen in het boek.

ISBN 978 94 6292 277 8 – 2015 – 160 blz. – € 21,50

ISBN 978 90 334 9799 5 – 2014 – 264 blz. – € 26,00

M AT T H E W J O H N S T O N E

ISABELLE ULENAERS

Black dog

Shockproof!?

De term Black Dog werd dankzij Winston Churchill bekend als metafoor voor de vlagen van depressie waaraan hij leed. Matthew Johnstone, ook het slachtoffer van depressies, schreef en illustreerde in dit prentenboek zijn eigen aangrijpende verhaal. Hij beschrijft zijn leven met een Black Dog die hij leerde te temmen. Dit boek is niet zozeer bedoeld als zelfhulpboek, maar brengt mooi in beeld wat het is om aan een depressie te lijden. Het kan helpen om beter te uiten wat jij zelf of anderen doormaken. Het is een boek om te delen met je partner, je ouders, je vrienden en zelfs dokters en therapeuten.

Shockproof!? is een onmisbaar praktisch boek voor iedereen die wil leren omgaan met mensen die lijden onder trauma. We komen allemaal – zowel via ons werk als privéleven – in contact met slachtoffers van traumatische gebeurtenissen. Dit boek geeft op een makkelijke aanneembare manier weer wat trauma is, wat de impact en gevolgen ervan zijn en hoe jij als hulpverlener, collega of leidinggevende ermee kan omgaan zodat getroffenen zich begrepen voelen in plaats van geïsoleerd. Het boek biedt praktische oefeningen die makkelijk toepasbaar zijn in verschillende situaties.

ISBN 978 90 334 8581 7 – 2011 – 48 blz. – € 14,50

ISBN 978 90 334 9541 0 – 2015 – 128 blz. – € 30,00

Leven met een depressie

Psychologie

Herstel als antwoord op euthanasie?

ISBN 978 94 6292 550 2 – ca. 152 blz. – ca. € 27,00 – Verschijnt in december 2016

Tegenwoordig wordt iedereen wel geconfronteerd met stress op het werk. Hoe ga je ermee om en wat doe je als de werkomstandigheden je te veel worden? Zeker als hulpverlener is het niet gemakkelijk om toe te geven dat je zelf niet meer kan, omdat jij net diegene bent die altijd klaarstaat voor anderen. Burn-out bij hulpverleners is een handleiding voor de hulpverlener, collega’s en werkgevers om samen op zoek te gaan naar meer evenwicht en ademruimte op de werkvloer. Het boek verschaft je inzicht in wat een burn-out nu eigenlijk wel en niet is, welke factoren allemaal bijdragen tot het opgebrand geraken en hoe je dit kan voorkomen of behandelen.

50

ANN CALLEBERT

ISBN 978 94 6292 289 1 – 2015 - 112 blz. - € 22,50

Hoe word je een vrije vogel in drukke tijden?

BESTSELLER

NIEUW

Leren omgaan met trauma


CHRISTINE JANSSENS

E R I K V E R L I E F D E E N R I E T F I D D E L A E R T S -J A S P E R S

Schaduwverdriet in het licht

Ruimte voor verdriet

Schaduwverdriet is een vaak onbekende of vergeten vorm van verlies of verdriet. Toch krijgen steeds meer mensen in deze maatschappij te maken met één of meerdere vormen van dit verdriet. Ongewenste kinderloosheid, het verlies van een broer, zus of ouder, uitgestelde rouw maar ook verlies van zelfbeeld, toekomstbeeld of geheim verlies zijn slechts enkele vormen van schaduwverdriet.

Kinderen ervaren vaak verlies. Dikwijls zijn dat kleine verliezen maar soms worden kinderen ook geconfronteerd met ingrijpend verlies waardoor hun leven kan veranderen. Een kind leert omgaan met deze betekenisvolle verliezen. In een vertrouwde en veilige omgeving zoals thuis of op school kan een volwassene het kind uitnodigen om stil te staan bij het gemis. Ruimte voor verdriet geeft een leidraad om het kind doorheen de verwerking te begeleiden.

Schaduwverdriet in het licht is geschreven als een leidraad voor iedereen die zowel professioneel als privématig in contact komt met verborgen verlies. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en de toegepaste werktechnieken toont Christine Janssens haar uitgebreide ervaring als psychotherapeute en verlies/rouwbegeleidster.

BEKROOND

Omgaan met kinderen in verliessituaties

ISBN 978 94 6292 172 6 – 2015 – 192 blz. – € 30,00

ISBN 978 90 334 5824 8 – 2005 – 144 blz. – € 23,85

C I N DY V E R H U L S T E N K AT R I E N VA N H A U WA E R T

F E D E R AT I E PA L L I AT I E V E Z O R G V L A A N D E R E N

Grote woorden bij kanker

Alles over het levenseinde

Wanneer kanker toeslaat, schieten woorden vaak tekort. Wat vertel ik mijn (klein)kind? Dit boek wil grote woorden als kanker, chemo en bestraling uitleggen op kindermaat; kindvriendelijk maar niet kinderachtig. De tekeningen en doe-opdrachten maken alles visueel concreet en toegankelijk voor jong en oud.

Dit boek is een wegwijzer voor ieder die in contact komt met palliatieve zorg, of je nu zelf die persoon bent of behoort tot zijn of haar familie of vriendenkring.

Via gespreks- en speltechnieken brengt dit boek de gemeenschappelijke bezorgdheden naar de oppervlakte. De opdrachten geven je als ouder zicht op de zorgen van je kind en helpen je om de verwerking samen aan te gaan. De combinatie van correcte informatie, tekeningen, en creatieve opdrachten slaat een brug tussen ouder en kind.

Wegwijs in palliatieve zorg

Verwijzingen naar palliatieve expertise, andere informatiebronnen en nuttige adressen maken het een volledig en vlot consulteerbaar naslagwerk, dat dient als houvast doorheen de palliatieve zorg.

ISBN 978 90 334 9825 1 – 2014 – 44 blz. – € 24,50

ISBN 978 94 6292 323 2 – 2015 – 208 blz. – € 18,50

N AT H A L I E C A R D I N A E L S

PETER ROBER

Omgaan met kanker

Gezinstherapie in praktijk

Een emotionele handleiding voor mensen met kanker en hun omgeving Je leeft je leven en plots word je door een diagnose als kanker helemaal onderuit gehaald. Dit boek is een emotionele handleiding voor jou en je omgeving, over hoe je zo goed mogelijk deze ziekte en alles wat erbij komt kijken kan leren dragen. Het is ook een leidraad voor hulpverleners om mensen met kanker te begeleiden. Mindfulness past goed binnen het kader van leren omgaan met ziekte. Zelfs met een gunstige prognose word je geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. Mindfulness kan dan helpen om rust te vinden in de onrust.

Over ontmoeting, proces en context

Dit boek gaat over de praktijk van de gezinstherapie. De ontmoeting tussen de therapeut en de gezinsleden staat centraal, alsook het proces dat dan op gang komt. Er wordt in dit boek ingezoomd op de kleine details van de ontmoeting, maar er worden ook theoretische concepten aangeboden die de therapeut in de sessie kunnen helpen dingen op te merken en te benoemen. De belangrijkste gezinstherapeutische interventies worden gedetailleerd besproken. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de specifieke plaats van de therapeut in het proces. Alles wordt geïllustreerd aan de hand van verhalen over gezinstherapeutische sessies.

ISBN 978 90 334 9542 7 – 2014 – 168 blz. – € 26,00 E-book: ISBN 978 90 334 9686 8 – 2014 – € 19,00

ISBN 978 90 334 8821 4 – 2012 – 240 blz. – € 32,00

Psychologie

Een praktijkgerichte kijk op verborgen verlies

51


S M A D A R C E L E S T I N -W E S T R E I C H E N L E O N - PAT R I C E C E L E S T I N

S T E FA N I E J A N S S E N S

Kind-, Jeugd- en Gezinsdiagnostiek in FACE© perspectief

Roodkapje en klein duimpje in therapie

Een jongere en zijn/haar gezin zijn inherent verbonden, maar hoe kan dit gegeven coherent verrekend worden in het kinderdiagnostische handelen? Welke plaats verdient de evaluatie van gezinseigenschappen in dit proces? Hoe kan, formeel en informeel, gepeild worden naar de afstemming van de denk- en voeldynamiek bij het kind en de gezinsleden om hieruit naast knelpunten, ook bronnen van veerkracht te identificeren die de begeleiding faciliteren? Dat zijn enkele van de hoofdvragen die dit boek behandelt.

Vele hulpverleners voelen de therapeutische kracht van het sprookje wel intuïtief aan maar het ontbreekt hen aan een praktische handleiding om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Dit boek wil daarom een helder overzicht bieden van al de therapeutische wijsheden die rond deze vertelvorm zijn vergaard. Er wordt stilgestaan bij de psychoanalytische visies van Bruno Bettelheim, Verena Kast en Marie-Louise Von Franz. Daarnaast biedt dit boek ook praktische handvatten en voorbeeldcases om hulpverleners te helpen het sprookje daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.

ISBN 978 90 334 6922 0 – 2010 – 480 blz. – € 43,50

ISBN 978 90 334 7934 2 – 2010 – 120 blz. – € 22,80

PETER ROBER

SIMONE MEYKENS EN GASTON CLUCKERS

Samen in therapie

Kindertekeningen in ontwikkelingspsychologisch en diagnostisch perspectief

De therapeutische kracht van het sprookje

Gezinstherapie als dialoog

Dit boek is sterk praktijkgericht. Er wordt op een vaak verhalende manier een band gelegd tussen een aantal narratieve en postmoderne concepten enerzijds en de praktijk van de gezinstherapie anderzijds. Daarbij wordt veel belang gehecht aan de dialogische relatie tussen therapeut en gezinsleden. De vraag wordt gesteld hoe de therapeut samen met het gezin een context kan creëren waarin ruimte is voor verhalen die nog niet verteld zijn.

Tekeningen zijn niet weg te denken uit het psychodiagnostisch onderzoek van kinderen en nemen vaak een centrale plaats in tijdens een belevingsonderzoek. De auteurs bespreken hoe men via kindertekeningen vanuit diverse invalshoeken hypothesen kan vormen over de belevingswijzen en kernthema’s van een kind en over de aard en de ernst van eventuele emotionele problemen. Een uitgebreide illustratie licht toe hoe een interpretatieproces concreet kan verlopen.

ISBN 978 90 334 5103 4 – 2002 – 200 blz. – € 30,25

N I C O L E V L I E G E N , L I E V E VA N L I E R E N M A R K B O R G I O N S

Naar de kindertherapeut

Psychologie

Het is niet eenvoudig om kinderen te vertellen wat een psychotherapie voor hen kan betekenen. Als ouder of zorgfiguur aarzel je soms om eraan te beginnen. Je wil je kind iets vertellen over de moeilijkheden die er zijn, maar je wil ook voorzichtig zijn met wat je precies zegt. Een goede start van een therapeutisch proces is belangrijk voor het verdere verloop ervan. Ouders en hulpverleners zoeken hiervoor naar passende woorden. Dit boek wil daarbij een hulpmiddel zijn door woorden en beelden aan te reiken. Voor de hulpverlener wordt dit boek aangevuld met een ‘draw-and-tell’ techniek om het te kunnen gebruiken op maat van elk kind.

52

ISBN 978 90 334 9534 2 – 2014 – 40 blz. – € 26,00

ISBN 978 90 334 4515 6 – 2000 – 176 blz. – € 24,95

NIEUW

L U C G O O S S E N S (R E D. )

LEKA

Eenzaamheid meten bij jongeren in Vlaanderen en Nederland De Leuvense Eenzaamheidsschaal voor Kinderen en Adolescenten (LEKA) is het enige meetinstrument in het Nederlandse taalgebied dat specifiek is ontwikkeld om eenzaamheid te meten bij jongeren (tussen 10 en 19 jaar). Dit zelfrapportage-instrument vormt daardoor een belangrijke aanvulling op bestaande metingen van eenzaamheid die specifiek bedoeld zijn voor gebruik bij volwassenen en bejaarden. De LEKA meet eenzaamheid in de relatie met de ouders en leeftijdgenoten, en de negatieve en positieve houding tegenover alleen zijn. De vragenlijst laat psychologen, orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychiaters toe om sociale en emotionele problemen en met name eenzaamheid vast te stellen bij jongeren. ISBN 978 94 6292 556 4 – 2016 – 128 blz. – € 60,00


N I C O L E V L I E G E N M . M .V. C H R I S T I N E L E R OY E N PAT R I C K M E U R S

M AY M I C H I E L S E N , W I M VA N M U L L I G E N E N L E E N H E R M K E N S (R E D. )

Kleine baby’s, prille ouders

Leren over leven in loyaliteit

De komst van een baby schudt het leven van ouders door elkaar. We durven te stellen dat een ouder ‘geboren’ wordt bij de geboorte van een kind. Dit betekent bijgevolg dat ook ouders recht hebben op ruimte om te groeien en te ontwikkelen, recht op een ondersteunende omgeving die deze groei en ontwikkeling mogelijk maakt. Dit boek biedt inzichten aan over ontwikkelingsprocessen van jonge baby’s, en die van hun prille ouders, alsook over de relationele en communicatieve processen die zich afspelen tussen ouder en kind. Het boek is bedoeld voor professionelen die ouders omringen en ondersteunen bij hun ouderschap.

In dit boek wordt eerst het begrippenkader van de contextuele theorie verduidelijkt en uitgediept. In een tweede deel worden de consequenties voor de therapeutische praktijk van het contextueel denken uiteengezet in functie van meer algemene aspecten van het hulpverleningsproces: parentificatie, omgaan met emoties, werken met partners, betekenis van broers en zussen. In het derde deel ten slotte worden meer specifieke problematieken uitgewerkt: sociale angst en verlegenheid, seksueel misbruik, psychische stoornissen, migratie.

ISBN 978 90 334 6100 2 – 2006 – 144 blz. – € 15,00

ISBN 978 90 334 4009 0 – 1999 – 288 blz. – € 35,55

C AT H E R I N E D U C O M M U N - N A G Y E N M AY M I C H I E L S E N (R E D. )

B A R R Y R . KO M I S A R U K , B E V E R LY W H I P P L E , S A R A N A S S E R Z A D E H E N C A R L O S B E Y E R- F L O R E S

Samen in ontwikkeling

Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit Omdat het eerste grote werk van Ivan Boszormenyi-Nagy Invisible Loyalties (1973) niet in het Frans of Nederlands werd vertaald, schreef Catherine Ducommun-Nagy Les Loyautés qui nous libèrent. Zij volgt hierin de ideeën van de originele tekst van Invisible Loyalties en verbindt deze verder met elementen van recenter verschenen andere werken zoals Between Give and Take en Foundations of Contextual Therapy. Zij belicht het begrip loyaliteit vanuit de vier dimensies en werkt ook een vijfde, de ontische dimensie, verder uit, zich baserend op de ideeën die Ivan Boszormenyi-Nagy daaromtrent in zijn laatste levensjaren heeft ontwikkeld.

Over contextuele hulpverlening

Het orgasme: Q & A Het orgasme: Q & A geeft een duidelijk en eenvoudig antwoord op talloze vragen over één van de meest fascinerende ervaringen in ons bestaan. In een toegankelijke vraag-enantwoord-formule wordt ieder aspect van het orgasme behandeld: hoe het tot stand komt, waarom soms niet en wat er kan worden gedaan om de seksuele ervaring te verbeteren.

ISBN 978 90 334 8951 8 – 2012 – 208 blz. – € 10,00 ISBN 978 90 334 7087 5 – 2008 – 208 blz. – € 20,00

E-book: ISBN 978 90 334 9654 7 – 2014 – € 14,75

T E R R Y D. H A R D G R AV E , F R A N Z P F I T Z E R E N M AY M I C H I E L S E N (R E D. )

B A R R Y R . KO M I S A R U K , C A R L O S B E Y E R- F L O R E S E N B E V E R LY W H I P P L E V E R TA A L D D O O R S A M G E U E N S

De kracht van geven en nemen in relaties In een bondige en heldere taal en met toegankelijke voorbeelden laat dit boek zien dat de contextuele theorie toegepast kan worden bij verschillende individuele en gezinsproblemen, zoals depressie, angst, druggebruik, langdurige emotionele pijn en relationele moeilijkheden. De auteurs demystificeren de contextuele theorie door haar basiselementen uit te leggen en te verhelderen en door te focussen op de effectieve toepassing ervan in de klinische praktijk.

De wetenschap van het orgasme In dit boek wordt de complexe biologie achter het orgasme ontsluierd. Het boek verklaart hoe en waarom het orgasme plaatsgrijpt (en waarom soms niet), en hoe ons lichaam en onze hersenen dit proces sturen. Geen enkel aspect in de link tussen seks en onze hersenen blijft onbelicht. Zo vernemen we hoe onze hersenen orgasmen produceren en hoe veroudering enerzijds en geneesmiddelen, drugs, hormonen, psychische en fysische stoornissen anderzijds, dat proces kunnen beïnvloeden.

ISBN 978 90 334 8596 1 – 2011 – 424 blz. – € 34,45 ISBN 978 90 334 5932 0 – 2005 – 168 blz. – € 28,65

E-book: ISBN 978 90 334 8688 3 – 2011 – € 21,75

Psychologie

Ontwikkelingen in de contextuele therapie

53


HANS MEGANCK

VERONIQUE BENOIT EN BERTI PERSOONS

Milde zorg

Mindful omgaan met kinderangsten

De auteur verbindt in dit boek een milde en opmerkzame levenshouding met de zorg voor het zelf en voor de andere. Wie de vruchten van de meditatie plukt, opent de poort voor een mild aandachtig leven in het hier en nu. Uit ervaring en in contact met inspirerende bronnen, ontdekte de schrijver een hartverwarmende religie zonder woorden en deuren: de meditatie vanuit de christelijke traditie.

In dit boek maakt Panteleimon een gewaagde reis vanuit de middeleeuwen naar het jaar 2020. Best spannend, avontuurlijk, zelfs beangstigend. Dankzij mindfulness en de wijze raad van o.a. Vero de kluizenaar slagen Panteleimon, Harlemoet de hofnar en zijn ouders erin om met niet-oordelende wijsheid en mededogen hun angsten te onderkennen, te accepteren en te overwinnen. De verhalen zijn opgebouwd rond de ‘normale’ kinderangsten. Het boek richt zich tot kinderen van ca. 9 tot 12 jaar, maar ook tot ouders, leerkrachten en therapeuten.

ISBN 978 90 334 8961 7 – 2012 – 104 blz. – € 22,80

ISBN 978 90 334 8573 2 – 2011 – 240 blz. – € 33,95

N AT H A L I E C A R D I N A E L S

P I M C AT R Y E N J A N D E C U Y P E R E

Mindfulness bij borstkanker

Mindfulness voor kinderen

Het eerste deel van dit boek is een praktische en emotionele handleiding die nuttig is tijdens en na je behandeling. In het tweede deel leer je hoe je een andere relatie met je lichaam, gedachten en emoties kan aangaan dankzij Mindfulness-Based Stress Reduction. Verder wordt onder andere ook aandacht besteed aan intimiteit en seksualiteit, borstkanker bij mannen en hoe de omgeving best met jouw situatie omgaat. Hulpverleners kunnen dit boek gebruiken om samen met de persoon met borstkanker mindfulnessvaardigheden te trainen.

Dit boek wil de ingesteldheid en oefeningen van mindfulness vertalen naar kinderen. We nodigen zowel volwassenen, ouders en professionele begeleiders, als kinderen uit om samen te ademen, samen te groeien in ‘zijn’, met en voor elkaar. Weg van de vele klachten als depressies, stress, eetstoornissen en psychosomatische stoornissen verenigt mindfulness lichaam en geest in har(t)monie. Mindfulness creëert een helend groeiproces waar kinderen eigen kwaliteiten mogen ontwikkelen, ook al wijken die af van de huidige normen.

Meditatie bij coaching & conflicten

BEKROOND

Gids tijdens en na je behandeling

ISBN 978 90 334 8583 1 – 2011 – 184 blz. – € 21,20 E-book: ISBN 978 90 334 9739 1 – 2014 – € 15,80

ISBN 978 90 334 7090 5 – 2008 – 224 blz. – € 20,00 – Met dvd

Pleine conscience et cancer du sein

Ayam.oké-stilteboek

ISBN 978 90 334 8952 5 – 2012 – 176 blz. – € 31,80

ISBN 978 90 334 7184 1 – 2008 – 38 blz. – € 16,45

BERTI PERSOONS EN VERONIQUE BENOIT

S I LV I A D U M A Z Y

Mindful omgaan met plagen en pesten

‘Een stille plek niet ver hier vandaan’

Dit boek richt zich tot kinderen en tieners van ca. 10 tot 14 jaar, en tot hun begeleiders: leerkrachten, opvoeders, psychologen en andere hulpverleners, en ook ouders.

Dit boek beschrijft een uitgewerkte training in mindfulness voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In elke sessie wordt een thema uitgewerkt en een techniek aangeleerd waar kinderen in een moeilijke situatie op kunnen terugvallen. De training wordt progressief opgebouwd en bestaat uit een grote variatie aan oefeningen: multi-sensorische oefeningen, cognitieve oefeningen, korte meditaties, doe-opdracht ... in combinatie met de axenroos-methode. Kinderen leren zo om meer bewust te worden van hun gedachten, gevoelens en lichaamsgewaarwordingen zonder deze te oordelen.

ISBN 978 90 334 8085 0 – 2010 – 272 blz. – € 23,35

ISBN 978 90 334 7933 5 – 2010 – 184 blz. – € 15,00

Psychologie

Via de talrijke verhalen in dit boek worden sluimerende plaag- en pestprocessen zichtbaar. Deze verhalen worden besproken met behulp van meditatie, opdrachten en werkblaadjes. De kinderen krijgen zo inzicht in het pestproces en er worden hun handvatten aangereikt om op een meer mindvolle wijze met zichzelf en met een ander om te gaan.

54

Gids voor onderwijs, hulpverlening en ouders

Werkboek kindermindfulness voor therapeuten


W I L F R I E D VA N C R A E N

PIETER R. ADRIAENS

Lessen in levenskunst

Het nut van waanzin

Het eerste deel van dit boek behandelt de meest voorkomende negatieve denkfouten en de onderliggende opvattingen die er de oorzaak van zijn. In het tweede deel leer je hoe je via zelfcontroletechnieken deze destructieve gedachten kunt opsporen en omzetten in een meer constructieve manier van denken. Vervolgens leer je deze inzichten en vaardigheden toe te passen op situaties waarbij je je voorheen slecht voelde, zodat je meer leert te reageren en voelen zoals jij dat zelf wilt.

Geestesziekten confronteren ons met een wonderlijke darwinistische ongerijmdheid. Hoe kan het dat de genen die een rol spelen in onze vatbaarheid voor zulke ziekten al die tijd aan natuurlijke selectie wisten te ontsnappen? Of hebben geestesziekten misschien ook ongekende voordelen? Om dit raadsel te ontwarren werd in de voorbije decennia een gloednieuwe darwinistische discipline uit de grond gestampt: de evolutiepsychiatrie. Het nut van waanzin is een kritische inleiding in deze verrassende discipline, en richt zich tot een breed publiek van leken en specialisten die op een of andere manier geïnteresseerd zijn in de wondere wereld van de psychiatrie.

ISBN 978 90 334 4323 7 – 1999 – 304 blz. – € 21,15

ISBN 978 90 334 6914 5 – 2008 – 184 blz. – € 15,00

E-book: ISBN 978 90 334 9742 1 – 2014 – € 14,75

E-book: ISBN 978 90 334 8035 5 – 2010 – € 16,70

De praktijk van het positief denken

Omgaan met anderen Een communicatiekunst

In deze herwerkte editie wordt de menselijke communicatie uitgebreid en heel herkenbaar in kaart gebracht door het denk- en werkmodel van de communicatie-theorie te illustreren met voorbeelden en gevalsbesprekingen uit het dagelijkse leven, uit boeken en films. Door de praktijkgerichte stijl inspireert de lectuur tot een methodische aanpak van communicatiestoornissen in zowel privé- als beroepsrelaties (omgaan met cliënten, patiënten, groepen, klas, collega’s).

ISBN 978 90 334 5835 4 – 2005 – 232 blz. – € 20,70

NIEUW

ABE GELDHOF

Wanverhoudingen

De pedofiel, de politicus, de filosoof en de vrouwen In dit boek buigt Abe Geldhof zich over wanverhoudingen tussen mensen. De meest prangende lijkt zich tussen mannen en vrouwen af te spelen. Daarom rakelt hij eerst aspecten uit het werk van Freud en Tolstoj op die ons zaken over de man-vrouwverhouding kunnen bijleren. Van daaruit zet hij een stap naar brandend actuele thema’s zoals jaloezie, schaamte, zelfmoord, moderne vormen van eenzaamheid, racistische en xenofobe ideologieën en seksuele stoornissen. Met Wanverhoudingen schrijft Geldhof over thema’s die iedereen aangaan: liefde, samenleving en existentiële vragen. Door zijn heldere stijl maakt hij complexe redeneringen voor een groot publiek toegankelijk en breed toepasbaar.

E-book: ISBN 978 90 334 9744 5 – 2014 – € 14,75

ISBN 978 94 6292 583 0 – 2016 – 248 blz. – € 24,90

E R I K V E R L I E F D E E N M A R TA S TA P E R T

PA U L V E R H A E G H E

De kunst van het luisteren

Over normaliteit en andere afwijkingen

Communiceren met kinderen op school en thuis

Handboek klinische psychodiagnostiek

Dit boek gaat over luisteren op vele manieren, naar je diepste zelf en naar anderen. Het is luisteren naar wat kinderen zeggen, voelen, denken, maar ook naar datgene wat dieper zit dan louter gedachten en emoties. Dit boek reikt een manier aan om beter om te gaan met kinderen. De auteurs maken een onderscheid tussen het dagelijks omgaan met kinderen thuis en een meer gestructureerde aanpak op school en in groepssituaties.

De centrale stelling van dit boek is dat de psychische identiteit verworven wordt in verhouding tot de Ander, zodat een eventuele pathologie ook gediagnosticeerd moet worden op grond van die verhouding. Dat elke vorm van behandeling een flink stuk van haar werkzaamheid ontleent aan de therapeutische relatie, maakt een dergelijke diagnostiek des te bruikbaarder. Het eerste deel is een kritische evaluatie van de hedendaagse DSM-diagnostiek, het tweede deel schetst een achtergrondtheorie op basis van een freudiaans-lacaniaans denkkader in combinatie met empirisch onderzoek, het derde deel gaat dieper in op de differentiaaldiagnostiek.

ISBN 978 90 334 5299 4 – 2003 – 184 blz. – € 23,85

ISBN 978 90 334 5139 3 – 2002 – 424 blz. – € 41,90

Psychologie

W I L F R I E D VA N C R A E N

Essays over darwinisme en psychiatrie

55


JASMINA SERMIJN

ABE GELDHOF

Ik in veelvoud

Alleen met kunst

Een zoektocht naar de relatie tussen mens en psychiatrische diagnose In de dagelijkse praktijk is het altijd zo dat een diagnose wordt toegekend aan iemand, een ‘ik’ van vlees en bloed. In dit boek gaat de auteur na hoe die iemand, dat ‘ik’, kan omgaan met een psychiatrische diagnose die op haar/hem van toepassing wordt verklaard en stelt zij de dominante objectivistisch-reductionistische manier van ‘kijken’ naar de gediagnosticeerde mens in vraag. Door het subject/zelf op te vatten als een rizomatisch verhaal, biedt zij een vernieuwende en alternatieve kijk om het gediagnosticeerde subject in al zijn facetten te beschouwen.

ISBN 978 90 334 9774 2 – 2014 – 168 blz. – € 30,00

JASMINA SERMIJN

ABE GELDHOF

Scènes uit een ontmoeting

De namen van het genot

Scènes uit een ontmoeting is een meerstemmig verhaal van een onderzoek naar de wijze waarop mensen omgaan met psychiatrische diagnoses. Het boek brengt het relaas van een ontmoeting tussen een wetenschapper en een onderzoeksparticipant die in contact kwam met de psychiatrie. De meerstemmige wijze van presenteren waarin ook objecten en concepten het woord nemen, de ontwapenende openhartigheid van onderzoeker en onderzoeksparticipant en het betrekken van de lezer als gesprekspartner maken van het werk een voorbeeld van grensverleggend onderzoek naar levensverhalen binnen de psychologie.

Psychologie

Lacan over jouissance en psychose In De namen van het genot biedt Abe Geldhof een gedetailleerde lectuur van de evoluerende samenhang tussen de begrippen genot en psychose in Lacans werk. Hij beargumenteert dat Lacans theorie geen hermetisch gesloten systeem is, evenmin als het een esoterisch postmodern brouwsel zou zijn. Zijn oeuvre vormt daarentegen een bijzonder verfijnd open denkkader dat ingebed is in gestreng wetenschappelijk werk. Abe Geldhof behandelt in dit boek niet enkel theorie. Aan de hand van Lacans centrale gevalsstudies maakt hij ook duidelijk hoe men in de praktijk concreet vorm kan geven aan het klinisch werk met psychose.

ISBN 978 90 334 6462 1 – 2007 – 232 blz. – € 28,10

ISBN 978 90 334 9540 3 – 2013 – 248 blz. – € 25,00

JOOST DEMUYNCK

PA U L V E R H A E G H E

Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse

Tussen hysterie en vrouw

Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse wil een inzicht bieden in het denken van Lacan, een denken dat steeds door zijn praktijk werd geïnspireerd. Het boek werd circulair geschreven, net zoals een psychanalyse verloopt. Het behandelt concepten zoals het symptoom, de interpretatie, de structurele kliniek en de borromeïsche kliniek. Naast de drie dimensies die Lacan heeft onderscheiden (het imaginaire, het symbolische en het reële) komen ook de vrouwelijke genieting, de alledaagse psychose en de henologie aan bod.

56

Abe Geldhof neemt in dit boek drie authentieke kunstenaars bij de hand, niet om de psychoanalyse te illustreren, maar om ze te ondervragen: de melancholische componist Béla Bartók, de schizofrene fotograaf David Nebreda en de auteur van pornografische verhalen Georges Bataille. Elk van deze ongeëvenaarde kunstenaars getuigen er van hoe singulier de problematiek is waar een subject mee wordt geconfronteerd. Alleen een onnavolgbare kunstgreep kan dan ook het evenwicht herstellen.

ISBN 978 90 334 6923 7 – 2008 – 104 blz. – € 18,55

De relatie tussen mens en psychiatrische diagnose

NIEUW

Drie gevalstudies over het sinthoom

ISBN 978 94 6292 796 4 – 2016 – 208 blz. – € 29,90

Van Freud tot Lacan: een weg door honderd jaar psychoanalyse Dit boek is een hermeneutische zoektocht naar het ontstaan van het hysterische subject. Een lezing van Freud aan de hand van de lacaniaanse concepten bracht de auteur ertoe de ultieme freudiaanse impasses aan te tonen, open te breken en een alternatief te bieden. Dit boek maakt duidelijk dat de psychoanalytische benadering van de vrouwelijke seksualiteit helemaal niet verouderd is maar ons precies toelaat een weg te vinden in onze postmoderne, verondersteld ‘permissieve’ maatschappij.

ISBN 978 90 334 3393 1 – 1999 – 256 blz. – € 25,45


F R É D E R I C D E C L E R C Q (R E D. )

Seksuele, geweld- en levensdelicten Psychopathologie van daders

Dit boek benadert seksuele, geweld- en levensdelicten vanuit een forensisch-psychologisch perspectief. Dit wil zeggen dat de nadruk ligt op de specifieke ontstaansgronden, motieven en dynamieken van de gewelddaden enerzijds en de persoonlijkheidsstructuren van daders anderzijds.

NIEUW

S T E F D E C O E N E (R E D. )

Over stoute dingen doen

Een inleiding criminologische psychologie Over stoute dingen doen beschrijft vanuit de meest recente psychologische kennis hoe een persoon zo ver kan komen dat hij (ernstig) normoverschrijdend handelt. Het handelen is ‘stout’ eerder dan gestoord of slecht: het conformeert niet aan de morele en ethische verwachtingen die we als sociale groep hebben van persoonlijk handelen. Hoe vreselijk de gevolgen ook vaak zijn, de dader is noch ziek noch des duivels. De auteurs analyseren de psychologische aspecten van menselijk handelen, de beïnvloedende ontwikkelingsfactoren en de sociale inbedding en gaan in op hoe we kunnen omgaan met ernstig normoverschrijdend handelen.

ISBN 978 90 334 6859 9 – 2008 – 320 blz. – € 20,00

ISBN 978 94 6292 571 7 – 2016 – 352 blz. – € 58,00

A N N E G R O E N E N , E M M A J A S PA E R T E N G E E R T V E R VA E K E

GUY VINGERHOETS EN ENGELIEN LANNOO

Partnergeweld

Handboek neuropsychologie

Dit boek biedt een overzicht van de huidige stand van zaken over de screening en aanpak van partnergeweld. Er wordt besproken op welke manier verschillende disciplines met deze thematiek omgaan. In het inleidende deel komt de wetenschap aan het woord. Vervolgens biedt het eerste deel meer inzicht in de psychomedische en sociale benadering van partnergeweld. Daarna staat in het tweede deel de politionele en justitiële aanpak centraal. In het derde deel brengen de auteurs de uitdagingen voor de toekomst in kaart.

Dit handboek slaat een brug tussen de medische en de gedragswetenschappen. Na de inleidende hoofdstukken over neuroanatomie en zintuiglijke neurofysiologie, worden de neuropsychologische inzichten omtrent cognitieve functies – aandacht, geheugen, taal en spraak, spatieel en emotioneel gedrag, executieve functies, motoriek en apraxie – en hun cerebrale lokalisatie verduidelijkt en toegelicht. Ruime aandacht gaat naar de klinische manifestaties van elke functie, die worden toegelicht met gevalsbeschrijvingen, taalstalen en voorbeelden uit de praktijk.

ISBN 978 90 334 7930 4 – 2011 – 328 blz. – € 20,00

ISBN 978 90 334 3882 0 – 1999 – 384 blz. – € 50,35

JOHAN GOETHALS

CHRISTOPHE L AFOSSE

Psychologie en delinquentie

Zakboek Neuropsychologische Symptomatologie

Een inleiding in de criminologische psychologie Criminaliteit is een maatschappelijk probleem waarover elk van ons zich zorgen maakt. Al te vaak denken we dan aan de bekende pijnlijke gevallen van moord en seksueel misbruik van kinderen, en aan gevallen waar sprake is van psychopathie en andere psychopathologische processen. Criminaliteit betreft evenwel ook meer gewone delicten als inbraken of straatberovingen, en wordt ook veroorzaakt door niet-pathologische sociale en psychologische processen. Deze laatste psychologische verklaringen vormen het thema van dit boek. een overzicht wordt geboden van de verschillende denkstromingen die vandaag, maar ook in het verleden, de criminologische psychologie uitmaken.

ISBN 978 90 334 6683 0 – 2007 – 224 blz. – € 20,00

De biologische basis van het gedrag

Dit boek beschrijft en classificeert neuropsychologische syndromen via het bepalen van in- en exclusiecriteria. Op deze manier zijn meer dan 110 neuropsychologische stoornissen beschreven tezamen met hun etiologie en de eventuele gevolgen voor het dagelijks leven. Verder bevat het boek een afzonderlijke anatomische, etiologische en gedragsmatige index waardoor de lezer gemakkelijk een stoornis kan terugvinden. Een uitgebreide referentielijst geeft de lezer de mogelijkheid tot verdere exploratie.

ISBN 978 90 334 3995 7 – 1999 – 336 blz. – € 33,95

Psychologie

Als liefde een gevecht wordt

57


C A R O LY N D E C L E R C K

JAN DE L AENDER

Wie is de homo sapiens?

Het verdriet van Darwin

Dit boek gaat op zoek naar die eigenschappen die ons mens maken, zoals socialiteit en verstand, en naar de drijfveren die ons gedrag een wispelturig kantje geven. We zijn zowel strategisch als empathisch, planmatig als impulsief, beredeneerd als irrationeel, zelfzuchtig als hulpvaardig. Hoe kunnen we deze paradox in onszelf verzoenen? Om een realistisch en genuanceerder beeld te krijgen van het menselijke gedrag is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. De verschillende thema’s aangehaald in dit boek trachten weer te geven wat er zich in een menselijk brein afspeelt en hoe dit zich in gedrag vertaalt.

In dit boek beschrijft psycholoog Jan De Laender aan de hand van de biografie van Charles Darwin (1809-1882) de invloed van de evolutietheorie op de menswetenschappen. Hij benadrukt dat achter het rationalisme, dat eigen is aan het evolutionaire denken en dat ons kan bevrijden van het waandenken van iemand als Freud of Lacan, niet alleen pijn, maar ook veel troost zit verscholen. De toekomst van de menswetenschappen, zoals de psychologie, zit niet in de erfenis van het ongebreidelde waandenken van de twintigste eeuw, maar in het rationalisme van Darwin en zijn medestanders.

Inzichten uit de psychologie en neurowetenschappen

Over de pijn en de troost van het rationalisme

ISBN 978 90 334 5541 4 – 2004 – 384 blz. – € 15,00 ISBN 978 90 334 9321 8 – 2013 – 352 blz. – € 33,95

E-book: ISBN 978 90 334 7994 6 – 2010 – € 18,55

RUDI D’HOOGE

POL CRAEYNEST

De zenuwcel

Psychologie van de levensloop

Zakboek neurofysiologie Dit zakboek geeft een korte inleiding in de bouw en de werking van zenuwcellen en hun relatie tot ons gedrag. Ons zenuwstelsel is het biologische substraat van onze menselijke vermogens, en ziekten die ons zenuwstelsel aantasten, behoren dan ook tot de meest ingrijpende en dramatische aandoeningen. Enige kennis van de bouw en de werking van het zenuwstelsel is van belang voor biologische en biomedische onderzoekers, gedragswetenschappers en voor de meeste professionals in de gezondheidswetenschappen.

ISBN 978 90 334 8931 0 – 2013 – 432 blz. - € 40,30

P O L C R A E Y N E S T, M I E T C R A E Y N E S T E N S T I J N M E U L E M A N

M A R L E E N H E Y L E N , V E R O N I Q U E D E R O E C K , I N N E K E K E R K H O F, M I E T T E P L E S S E R S EN ELS VERHEYEN

Een inleiding

Psychologie

Psychologie van de levensloop geeft een systematisch overzicht van hoe de mens evolueert van de wieg tot het graf. In tien hoofdstukken wordt de hele levenscyclus doorgelicht. In elke levensfase wordt zowel aandacht besteed aan de lichamelijke ontwikkeling voor zover die relevant is voor het gedrag, als aan de evolutie op cognitief, sociaal en emotioneel vlak. Het boek verzamelt de belangrijkste theoretische inzichten uit het vakgebied, maar illustreert die telkens met zeer herkenbare voorbeelden en observaties uit het alledaagse leven.

ISBN 978 90 334 5934 4 – 2006 – 184 blz. – € 31,80

Algemene Psychologie

58

Inleiding in de ontwikkelingspsychologie

Atlas van de menselijke levensloop

Dit boek biedt een ruime maar duidelijke samenvatting van de huidige stand van kennis binnen het vakgebied van de algemene psychologie of functieleer. Het doel is studenten in diverse bacheloropleidingen de basisbegrippen en -theorieën bij te brengen die nodig zijn om een gefundeerd inzicht te krijgen in het gedrag van mensen. Doorheen de verschillende hoofdstukken is er voortdurend naar gestreefd om twee dingen met elkaar te verzoenen: een wetenschappelijke degelijkheid en een praktische bruikbaarheid.

Dit boek beschrijft de totale menselijke levensloop, van pasgeborene over adolescent en volwassene tot en met de hoogbejaarde, en niet alleen de levensloop van het individu, maar ook die van partner en gezin. Dit boek is vooral een werkinstrument en biedt de lezer een synthese van ruim 100 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van het individu. Het stelt vragen bij het mens- en wereldbeeld in de levenslooppsychologie. Het peilt naar het reflectievermogen van de lezer ten aanzien van persoonlijke levenservaringen. Het daagt de lezer uit om de menselijke levensloop te percipiëren als een blijvend groeiproces tot en mét het laatste afscheid.

ISBN 978 90 334 7883 3 – 2010 – 424 blz. – € 45,05

ISBN 978 90 334 7657 0 – 2009 – 248 blz. – € 26,50


HERWERKT

Vitamines voor groei

Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie

Sociale psychologie

In dit boek betoogt de auteur, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid de cruciale vitamines zijn voor groei. De auteur licht toe hoe kinderen die deze vitamines krijgen nieuwsgierig en geboeid door het leven gaan. Hij besteedt eveneens aandacht aan de manier waarop ouders, maar ook hulpverleners, een motiverende rol kunnen spelen in de opvoeding en hoe ze in deze broodnodige vitamines van groei voor hun kroost kunnen voorzien.

NIEUW

POL CRAEYNEST M . M .V. M I E T C R A E Y N E S T, T R U I T I M P E R M A N , G R I E T VA N VA E R E N B E R G H E N T I M VA N H O O M I S S E N

Een inleiding

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt in Sociale psychologie duidelijk welke factoren een rol spelen in het intermenselijke gedrag. Alle termen en theorieën worden helder uiteengezet en geïllustreerd met voorbeelden uit het dagelijkse leven. Met dit boek krijgt men op die manier een stevig onderbouwde, maar tegelijk ook vlot hanteerbare kennis van de sociale kant van het gedrag.

ISBN 978 94 6292 286 0 – 2015 – 712 blz. – € 54,50

ISBN 978 94 6292 549 6 – 2016 – 408 blz. – € 44,55

N AT H A L I E A E LT E R M A N , G E R T-J A N D E M U Y N C K , L E E N H A E R E N S , G E R T VA N D E B R O E K E N M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E

GREE T DE BRAUWERE

Aspecten van de sociale psychologie

Motiverend coachen in de sport

Sociale psychologie wordt in dit boek benaderd als een ondersteunende wetenschap voor de praktijken van maatschappelijk assistenten en opvoeders. Naast een algemene inleiding over de geschiedenis en inhoud van de sociale psychologie als wetenschap en de verschillen en overeenkomsten met andere verwante disciplines, komen drie thema’s aan bod, met name attitudes (en de relatie met gedrag), groepsdynamische modellen en het verlenen en ontvangen van hulp in noodsituaties.

Op basis van de Zelf-Determinatietheorie betogen de auteurs dat sportcoaches een motiverende rol kunnen opnemen door tegemoet te komen aan de vitamines voor groei van sporters: hun psychologische behoeftes aan autonomie, relationele verbondenheid en competentie. Het boek bevat talrijke authentieke voorbeelden uit de coachpraktijk, verweven met wetenschappelijk onderzoek. Er worden concrete aanbevelingen gedaan over hoe sportcoaches tijdens de training, in wedstrijdverband en binnen hun meer opvoedkundige en vormende rol motiverend kunnen handelen. Thema’s zoals de (de)motiverende rol van keuze en feedback, het motiverend stellen van grenzen en de impact van druk komen aan bod. ISBN 978 94 6292 717 9 – ca. 200 blz. – ca. € 19,99 – Verschijnt in april 2017

JAN DE VOS

Psychologisering in tijden van globalisering Een kritische analyse van psychologie en psychologisering De aanwezigheid van psychologen en hun vertoog lijkt vandaag de dag niet meer te stuiten. In de media, de politiek en zelfs de economie luidt het in koor: it’s the psychology, stupid! Dit boek gaat op zoek naar de achtergronden van de psychologisering van tal van domeinen zoals de prenatale begeleiding, de crèche, de school, het werk tot en met de palliatieve begeleiding. Jan De Vos confronteert de psychologie en haar donkere schaduwen op een originele en verrassende manier met de ideeën van bekende filosofen en denkers.

ISBN 978 90 334 8398 1 – 2011 – 248 blz. – € 20,00

ISBN 978 90 334 8409 4 – 2011 – 112 blz. – € 24,40

NIEUW

JOHAN MERTENS

Vrijen, vechten of vluchten? Ons gedrag in evolutionair perspectief

Liefde en seks, gender en discriminatie, misdaad en straf, zonde en godsdienst: ze krijgen een wel bijzonder verrassende betekenis wanneer je ze bekijkt door de ogen van een bioloog. Dit boek gebruikt controversiële vragen als kapstok om ons gedrag vanuit evolutionair perspectief door te lichten. We hebben het niet altijd bij het juiste eind, wanneer we afgaan op ons gezond verstand. Dat maakt dit boek onontbeerlijk voor wie een helder inzicht wil krijgen in hoe wij ons als mens gedragen. Dit boek steunt op recent wetenschappelijk onderzoek, maar is ook geïnspireerd op de vele discussies die de auteur met zijn studenten voerde. ISBN 978 94 6292 564 9 – 2016 – 260 blz. – € 29,00

Psychologie

M A A R T E N VA N S T E E N K I S T E E N B A R T S O E N E N S

59


HERWERKT

G U I D O VA L K E N E E R S M . M .V. S T E V E N M E S T D A G H E N T I M B E N I J T S

M A R C VA N H E M E L R I J C K

Gedrag in organisaties

De HR-regisseur

Onder welke omstandigheden voelen werknemers zich het best in hun vel? Wanneer zijn ze het meest productief? Hoe kan samenwerken in een team hierbij een meerwaarde betekenen? En hoe kan de leider dit alles in goede banen leiden? Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in dit handboek aan bod komen. Het boek biedt een praktische en diepgaande introductie in de studie van menselijk gedrag in organisaties. Deze organisaties kunnen bedrijven zijn, maar ook overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, scholen of begeleidingscentra.

Nu en des te meer in de toekomst moeten we ervoor zorgen dat al de competenties en vaardigheden van personen die actief zijn op de arbeidsmarkt efficiënt worden ingezet, behouden en ontwikkeld. We moeten de (HR-)processen ‘regisseren’ en een casting organiseren om de oscarnominees bekend te maken. De oscarwinnaar zal uiteindelijk onze ‘sterkandidaat’ zijn voor de functie. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zal de lezer inspiratie vinden om de vertaalslag te maken naar de eigen werkcontext. De begrippen talent, competenties en diversiteit vormen een rode draad doorheen de tekst.

De basis

Hoe sterkandidaten rekruteren en selecteren?

ISBN 978 90 334 9326 3 – 2013 – 376 blz. – € 36,60 / E-book: ISBN 978 90 334 9518 2 – 2013 – € 26,00 Les RH en scène ISBN 978 90 334 9327 0 – 2013 – 368 blz. – € 36,60 / E-book: ISBN 978 90 334 9519 9 – 2013 – € 26,00

ISBN 978 94 6292 557 1 - 2016 - 368 blz. - € 41,90

BEKROOND

A N I TA S T E V E N S

De vintage werknemer

NIEUW

Hoe langer en anders werken?

Een praktijkgerichte benadering

Groepsdynamisch begeleiden geeft hulpverleners tools om aan de slag te gaan bij het begeleiden van een groep cliënten. Het verschaft inzicht in de gevolgen van een positieve of juist negatieve sfeer in een groep. Ook krijgt u als lezer tips om de verbondenheid tussen groepsleden onderling en tussen u en de groep te verhogen. Daarnaast illustreert de auteur aan de hand van voorbeelden uit de praktijk hoe u alleen al door de organisatie van uw werking een groep gemakkelijker kunt begeleiden. Ze staat ook stil bij het effect van teamwerking op uw begeleiding en bij de manieren waarop u deze kunt optimaliseren.

ISBN 978 90 334 9222 8 – 2013 – 208 blz. – € 31,80

ISBN 978 94 6292 704 9 – 2016 – 176 blz. – € 26,50

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid

Psychologie

Groepsdynamisch begeleiden

De auteur staat, vanuit haar ervaring als outplacementcoach, stil bij het schril contrast tussen maatregelen die langer werken moeten stimuleren en de frustrerende realiteit van ‘oudere’ werkzoekenden. Het boek weerlegt de vooroordelen over de vintage medewerker en houdt bovenal een sterk pleidooi om in gedeelde verantwoordelijkheid langer én ‘anders’ te werken. Het boek biedt hen loopbaanoefeningen, afgewisseld met theoretische inzichten die aantonen hoe een carrièrekeuze op basis van talent en zelfzorg langer werken mogelijk maakt.

HANS DE WIT TE, CARISSA VE TS EN GUY NOTEL AERS

60

INGE DE VOS

Dit boek bevat de analyse van een steekproef van nagenoeg 35.000 werkende Vlamingen, die in een periode van ongeveer 10 jaar door het DIOVA werd verzameld. Zowel (‘objectieve’) kenmerken van hun werk als de (‘subjectieve’) wijze waarop ze dit werk beleven, werden in kaart gebracht met de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA). Zowel negatieve (werkeisen, werkstress) als positieve aspecten (hulpbronnen, welzijn) werden bevraagd, waardoor een genuanceerd beeld kan worden geschetst.

BESTSELLER

D AV I D D E C R E M E R

Onderhandelen op mensenmaat Onderhandelen is een van die sociale fenomenen waar bijna niemand aan ontkomt. Het is voortdurend impliciet of expliciet aanwezig in onze interacties met anderen. De bedoeling van het voorliggend boek is om meer inzicht te geven in belangrijke psychologische processen en fenomenen die onderhandelingsgedrag op zowel een rechtstreekse als onrechtstreekse manier kunnen beïnvloeden. De inzichten die besproken worden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd binnen de sociale psychologie en de gedragseconomie.

ISBN 978 90 334 8454 4 – 2011 – 136 blz. – € 23,25 ISBN 978 90 334 7932 8 – 2010 – 136 blz. – € 25,45

E-book: ISBN 978 90 334 9602 8 – 2014 – € 16,90


NIEUW

DIANA EVERS

G U I D O VA L K E N E E R S M . M .V. T I M VA N H O O M I S S E N

Bemiddeling

Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen

Meer dan een hype In dit boek bespreekt auteur Diana Evers haar persoonlijke visie op de betekenis van bemiddeling in de hedendaagse maatschappij. Met 20 jaar ervaring gaat haar aandacht vooral uit naar wat bemiddeling kan betekenen voor onze ontwikkeling als mens binnen de samenleving. Het boek biedt bovendien ook inzicht in de vele lagen van bemiddeling. De auteur vertelt drie bemiddelingsverhalen, nl. het kleine, het midden- en het grote verhaal, elk met hun eigen waarde en toepassingen. Het boek sluit af met een toekomstvisie op de bijdrage van bemiddeling aan een nieuwe samenleving en hoe middelen, bemiddelen en bemiddelingsgericht mogelijk bijdragen aan een meer vreedzame samenleving.

Met ondersteuning van SPSS

ISBN 978 94 6292 087 3 – ca. 200 blz. - ca. € 35,00 - Verschijnt in oktober 2016

ISBN 978 90 334 8943 3 – 2012 – 256 blz. – € 36,05

Dit handboek biedt een introductie in de statistiek en kan gebruikt worden als studie- en werkboek voor bachelorstudenten in de gedragswetenschappen. De statistiek speelt een belangrijke rol in het verzamelen, ordenen en analyseren van de data van wetenschappelijk onderzoek. We beschrijven kort de opbouw van dergelijk onderzoek en leggen uit op welke wijze gegevens ingevoerd kunnen worden in een SPSS datamatrix. Vervolgens tonen we een aantal mogelijkheden om de data te beschrijven en te analyseren.

G U I D O VA L K E N E E R S

Consumentenpsychologie Het boek biedt een praktische en diepgaande introductie in de studie van het consumentengedrag. Dit gedrag kan bestaan uit het verwerken van informatie over producten en diensten, het beslissingsproces, het aankoopgedrag, het gebruik en het afdanken van producten. Het boek biedt marketeers, psychologen en andere professionals de nodige inzichten om het gedrag van consumenten te begrijpen. In het kader van een toenemend belang van klantentevredenheid worden deze inzichten voor de professionals steeds belangrijker.

Bezoek onze gespecialiseerde webshop www.accopsychology.be Je online boekhandel voor psychologieboeken

ISBN 978 90 334 9796 4 – 2015 – 304 blz. – € 39,50

T I M VA N H O O M I S S E N M . M .V. G U I D O VA L K E N E E R S

Inductieve statistiek voor de gedragswetenschappen Toegepaste hypothesetoetsing met SPSS Dit boek werd geschreven als handboek toegepaste inductieve statistiek voor bachelorstudenten in de gedragswetenschappen. Het biedt een vervolg op Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen en behandelt zowel de theorie als de praktijk van hypothesetoetsing. Hierbij wordt de wiskundige achtergrond zo veel mogelijk vermeden en wordt uitgebreid aandacht besteed aan het kiezen en uitvoeren van de juiste toets, waarbij er ook ruimte is voor het interpreteren en rapporteren van de resultaten.

• Leer als eerste relevante publicaties uit je vakgebied kennen • Schrijf je in op onze nieuwsbrief: www.acco.be/nieuwsbrief • Doorblader onze online inkijkexemplaren • Vraag een docenten- of persexemplaar aan • Ontdek nieuwe, relevante lezingen

ISBN 978 94 6292 066 8 – 2015 – 320 blz. – € 36,50

61


Nog meer literatuur in jouw vakgebied! In de onderstaande catalogus vind je alle Acco-uitgaven die recent verschenen zijn of heel binnenkort verschijnen.

■ Management ■ Economie ■ Recht

■ Taal- & letterkunde ■ Filosofie ■ Godsdienstwetenschappen ■ Geschiedenis ■ Kunst & cultuur ■ Politieke & sociale wetenschappen ■ Medische wetenschappen ■ Verpleegkunde ■ Kinesitherapie/ fysiotherapie ■ Ergotherapie ■ Farmaceutische Maar Acco heeft nog veel meer kennis met je te delen.

wetenschappen

Nog meer literatuur in jouw vakgebied!

Bekijk ons volledige aanbod in de verschillende fondscatalogi! Je kan alle

62

catalogi digitaal raadplegen via www.acco.be/catalogi. Wil je graag een papieren exemplaar? Bestel dan de catalogus van je keuze door een mailtje te sturen naar catalogi@acco.be. Vermeld welke catalogus je graag zou ontvangen en naar welk adres die mag gestuurd worden, en je ontvangt spoedig je exemplaar.

■ Wetenschappen ■ Technologie


Bij Acco zijn we gepassioneerd door kennis. Onze baseline is niet zomaar ‘Acco maakt kennis met u’. Acco wil de schakel zijn tussen mensen die kennis bezitten en mensen die kennis willen verwerven. Samen met professionals, professoren, docenten en studenten gaan we op zoek naar kennis die het waard is om gedeeld te worden. Samen blijven we kennis maken, en kennis delen.

Een docentenexemplaar aanvragen

Een persexemplaar aanvragen

Wanneer je als docent hoger onderwijs de invoering van een uitgave in jouw lessenpakket over-

Als journalist kan je steeds een gratis persexemplaar aanvragen via www.uitgeverijacco.be.

weegt, kan je steeds een gratis docentenexemplaar aanvragen via www.uitgeverijacco.be. Na

Door een account aan te maken en jouw persoonlijke informatie te bewerken – of door de juiste

het aanmaken van een account kan je een docentenprofiel aanvragen. Zodra dat profiel door

link aan te klikken op de specifieke pagina – kan je een aanvraag doen om als journalist erkend te

ons is gevalideerd, is het heel eenvoudig om in onze online shop een docentenexemplaar aan te

worden. Na het goedkeuren van jouw aanvraag, kan je in onze online shop jouw persexemplaar

vragen. Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld. We vragen je wel om een evaluatieformu-

selecteren.

lier in te vullen; jouw feedback gebruiken wij om onze publicatie in de toekomst nog sterker en relevanter te maken.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met pers@acco.be of op het nummer +32 16 62 80 51.

Boeken waarvan je een docentenexemplaar kan aanvragen, zijn in deze catalogus aangeduid met

.

Het is steeds mogelijk om een digitaal of papieren exemplaar aan te vragen. Een digitaal exemplaar inkijken gaat snel en gemakkelijk. Doorblader het volledige boek op uw laptop, tablet of smartphone, waar en wanneer je wil. Vroeg je een papieren exemplaar aan? Dan reken je op

Voor de uitgebreide voorwaarden kan je terecht op www.acco.be/docentenexemplaar. Met vragen kan je steeds terecht op docentenexemplaar@acco.be of +32 16 62 80 44.

Aanvraag docenten- en persexemplaren

enkele weken na verwerking van jouw aanvraag om het boek thuis te ontvangen.

63


MAAK KENNIS MET Onze boekentafel

Uitgeven bij Acco Heb je misschien een gouden idee voor een nieuwe uitgave?

Leuven

Organiseer je een congres of een ander evenement waarbij

Een nieuwe cursus, boek of multimediale publicatie? Aarzel

Maria-Theresiastraat 2-4, 3000 Leuven.

je graag jouw publiek laat kennismaken met Acco en met de

dan niet om contact met ons op te nemen. Wij bespreken

Tel.: +32 16 29 11 00, fax: +32 16 20 73 89,

Acco-publicaties? Dat is zeker mogelijk met de aanwezigheid

graag met jou het publicatie-voorstel en uitgeefproject dat

e-mail: boekhandel@acco.be.

van onze boekentafel op jouw evenement. Op vraag presenteren wij met onze boekentafel de aanbiedingen van Acco die

je voor ogen hebt. Je kan – vrijblijvend – contact opnemen met algemeen directeur en uitgeefmanager Franck Libeer,

Antwerpen

via e-mail (franck.libeer@acco.be) of per telefoon op het

Prinsstraat 21, 2000 Antwerpen.

nummer: + 32 16 62 80 50.

Tel.:+32 3 226 64 02, fax: +32 3 226 81 53, e-mail: antwerpen@acco.be.

aansluiten bij het thema van je evenement. Voor meer informatie kan je terecht bij onze marketeers: Barbara De Schrijver (marketing hoger onderwijs) barbara.deschrijver@acco.be - 016 62 80 37

Onze boekhandels

Gent Sint-Kwintensberg 87, 9000 Gent. Tel.: +32 9 235 73 00, e-mail: acco.gent@acco.be.

Acco beschikt over een wetenschappelijke uitgeverij en een professionele drukkerij, maar ook over drie boek- en kantoor-

Heverlee

handels in Leuven, Antwerpen en Gent en drie campusshops

Celestijnenlaan 200 P, 3001 Leuven.

in Heverlee, Brugge en Kortrijk.

Tel.:+32 16 32 78 70, e-mail: heverlee@acco.be.

In onze educatief-wetenschappelijke boekhandels kan je terecht voor studiemateriaal, handboeken en een uitgebreid aanbod aan actuele vakliteratuur in alle vakgebieden. Daarnaast beschikken we ook over een uitgebreid aanbod papier- en kantoorwaren. In onze campusshops kunnen studenten op een boogscheut van hun lesaula’s terecht voor al hun studiemateriaal.

Brugge (VIVES) Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge. Tel.: + 32 50 71 08 74, fax: + 32 50 71 08 75, e-mail: vives@acco.be.

Kortrijk (KULAK) Etienne Sabbelaan 53 (Gebouw A), 8500 Kortrijk.

Maak kennis met Acco

Tel.: +32 56 21 52 50, e-mail: kortrijk@acco.be.

64

Griet Verhoeyen (marketing professionals) griet.verhoeyen@acco.be - 016 62 80 62 Camille Vielvoye (marketing professionals) camille.vielvoye@acco.be - 016 62 80 51


Auteursregister

Abts Filip

47

Adriaensens Stefanie

28

Adriaens Pieter R.

55

Adriaenssens Peter

25, 40

Aelterman Nathalie

20, 59

Agirdag Orhan

11

Andries Caroline

38

Anthone Richard

18

Ardui Johan

14

Baeyens Dieter

38 31, 32, 40

Behets Daniel

20

Belfi Barbara

10

Bellens Kim

7

Benijts Tim

60

Benoit Veronique

54

Bertrands Els

21

Beyaert Els

46

Beyer-Flores Carlos

53

Bijttebier Patricia

14

Cooremans Anny

40, 42

De Kerf Liesbet

42

Bosmans Guy

29

Cornelissen Goele

14

Deklerck Johan

40

Boutmans Jan

23

Cornillie Nathalie

34

de Kort Michel

46

Bovee Ellen

38

Corthals Paul

43

De Laender Jan

58

Bringmans Marleen

40, 42

Broekmans Sandra

38

Craeynest Miet

58, 59

de Lange Sonja

30, 31

Broothaerts Cesar

31

Craeynest Pol

58, 59

De Maeyer Jan

16

Bulteel Piet

47

De Martelaer Kristine

11

Burger Ellen

42

Byrne Timothy

17

C

B Baert Jannes

Bosman Luk

29, 48

Billen Goedele

34

Blumenthal Mirjam

36

Bogaert Nora

12

Bonder Freke

43

Boogemans An

38

Borgions Mark

52

Borms Gil

32

Coubergs Catherine

11

D Dammekens Els

10

Danckaerts Marina

31

De Bas Jan

18

Callebert Ann

50

De Beuckelaer Marina

25

Callens Dieter

26

De Bisschop Katrin

14

28, 50, 51, 54

De Brauwere Greet

59

Cardinaels Nathalie Carette Sylvie

33

De Brauwer Jolien

40, 41

Carnel Kristien

7

De Bruyker Melissa

Carton Wouter

22

De Bruyn Eric E.J.

29, 48

11

Declerck Carolyn

58

Castelein Els

19

Catry Pim

54

De Cock Vera

48

Celestin Leon-Patrice

52

Decoene Stef

57

Celestin-Westreich Smadar

52

De Cremer David

60

Centrum Ganspoel

35

Declerq FrĂŠderic

57

Chlarie Mathias

16

Decuypere Jan

54

Claes Laurence

29, 48, 49

Decuypere Mathias

14

Cluckers Gaston

47, 52

De Fraine Bieke

7, 10

Coenen Lise

41

Dehandschutter Johan

13

Coens Joke

11

Dehandschutter Toon

22

25

Deij Annemiek

35

20, 22

De Groof Jetje

10

De Jaegher Lut

14

Contryn Louis Coolkens Rosalie Cools Wouter

11

De Lange Jan

19

De Medts Christine

21

De Meersman Wederik

26

De Mey Barbara

36

De Meyere Job

14

Demuynck Joost De Muynck Gert-Jan Denis Jo Denoo Joris Depaepe Fien Depaepe Marc

56 20, 59 9 16 18, 19 8

De Roeck Veronique

58

Descheppere Gisele

21

De Smedt Bert

10

Desmet Piet

15

Desodt Stefaan

13

Desoete Annemie

38

De Sterck Stein

25

Detavernier Bieke

25

Detrez Chico

14

Dever Johan

38

Devlieger Mieke

12

De Vos Inge

60

De Vos Jan

59

Auteursregister

A

65


de Vries Anthon Dewaele Katrien de Wit Renate

21 17 28

Dewitte Griet

22, 36

Dewitte Kaat

22

De Witte Hans

60

De Witte Kristof

11

De Zwaef Jacoba

18

de Zwart Ton

29

D’Hooge Rudi

58

Donche Vincent

10

Draaisma Nina

30

Drijfhout Sietske

38

Drijvers Hannelore

20, 22

Ducommun-Nagy Catherine

53

Dumazy Silvia

54

Dvortcsak Anna

33

E Engels Nadine

11

Evers Diana

61

Auteursregister

F

66

G Gagné Pierre Paul

38

Huybrechts Greet

45

Knot-Dickscheit Jana

24

Huyghen Anne-Marie

24

Koeman Paulina

26

Komisaruk Barry R.

53

Galle Jonnet

28, 50

Geerinck Ilse

14

Geldhof Abe

55, 56

Imbrecht Ingrid

14

Genijn Karin

27

Ingersoll Brooke

33

Geudens Astrid

40

Isarin Jet

Geuens Sam

53

Iserbyt Peter

Ghesquière Pol Gheyssens Esther

38, 39, 40 11

Gieles Piet

27

Glorieux Peter

28

Goemans Arjan

11

Goethals Johan Gombeir Dirk

I 36, 43 20, 22, 23

J Jacobs Ivon

38

Jacobs Jan

48

Jansegers Katrijn

27

57

Jansen Irma

34

14

Jansen Kaat

16

Jansonius-Schultheiss Kino

46

Janssen Kolet

49

Goossens Luc

52

Grietens Hans

24, 26

Groenen Anne

57

Janssen Marleen

24

Groensmit Miriam

34

Janssens Albert

25

Janssens Christine

51

Janssens Eddie

18

Janssens Kris

48

Janssens Stefanie

52

H Haakma Ineke

24

Haerens Leen

20, 59

Fannes Pieter

8

Hamelinck Luc

48

Jaspaert Emma

57

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

51

Hardgrave Terry D.

53

Jeurissen-Steeghs Rosalie

37

Feys Raf

15

Hawrijk Ilona

19

Johnstone Matthew

50

Fiddelaerts-Jaspers Riet

51

Hellinckx Walter

39

Jonkers Rebekka

49

Florquin Veerle

21

Hendrikx Rose-Marie

34

Joost Demuynck

56

Fluijt Dian

10

Hermkens Leen

53

Frans Renaat

14

Heylen Marleen

48, 58

Frère Griet

18

Hoorens Vera

16

Frijns Carolien

12

Horions Katrien Hosmar Amieke Houben Annelies

K Kelchtermans Geert

13

41

Kerkhof Inneke

58

37

Knoors Harry

35

Knops Jan

18

11

Kooij Sandra

31

Kool Jooske

25

Kopàcsi Caroline

39

Koppelaar Maud

21

Kraijenhoff Linde

31

Kuijpers Cecile

36

Kuiken Folkert

25

Kwakkel-Scheffer Nettie

21

L Labaere Annelies Laeremans Mia Lafosse Christophe Lambert Peter Lannoo Engelien

46 46 10, 57 11 57

Lauwers Wim

11

Lebbe Florence

38

Leijssen Mia

49

Leman Johan

11

Leroy Christine

53

Leysen Hilde

22

Liekens Eline

42

Ligand26 Loncke Maaike

40

Longpré Louis-Philippe

38

Loots Gerrit

38

M Maarten Vansteenkiste

20, 59

Maes An-Sofie

20, 21

Maes Bea

26, 37


14

Maetens Kathleen

40

Magnus Ilse

28

Mannekens Annick

17

Marichal Koen

13

Marschark Marc

35

Martens Sabine

19

Masschelein Jan

8, 9, 14

Matthys Lars Meersschaert Ellen Meeus Wil

15 41 14, 15

Meganck Hans

54

Merckx Bea

19

Mertens Annemie

32

Mertens Johan

59

Mestdagh Steven

60

Meuleman Stijn

58

Meurs Patrick

47, 53

P Palmaerts Ann Pameijer Noëlle

19 27, 29, 30, 31

Ruijssenaars Wied

42

Stijnen Valère

23

Rutten Cindy

20

Stinckens Nele

49

Stockman Caroline

15

Strobbe Johan

12

Strobbe Lies

12

Stroecken Gaby

50

Stroobants Ilse

15

Struyf Elke

28

Peeters Inge

15

S

Penne Anneleen

37

Schelkens Monika

Penninckx Maarten

10

Schoolmeesters Jan

Persoons Berti

54

Schouten Ben

Peters Elke

12

Schraeyen Kirsten

Pfitzer Franz

53

Schrooten Erik

14

Piot Liesbeth

13

Schulpen Yolande

30

Plaetinck Silke

23

Schyvinck Evelien

9, 14

Plessers Miette

58

Segers Jarno

Post Wendy

24 24

Punga Michel

Quill Kathleen Ann

37 40, 42

13

Taverniers Miriam

17

23

Tijtgat Pieter

10

12, 15 56

Tops Wim

42

8

Troch Firmin

15

8, 9, 14

Truyen Fred

15

Michielsen May

53

Ranciere Jacques

Mols Liesbet

23

Rau Erika

49

Mostaert Charlotte

42

Slofstra-Bremer Claartje

43

Remes Jaak

24

Smeets Marieke

42

Renne Marijke

41

Smits Ilse

Riemslagh Marina

49

Smits Dave

28

Soenens Bart

Simons Maarten Simon-Vandenbergen Anne-Marie

Nederlof Angèle

48

Rober Peter

49, 51, 52

Nieuwenbroek Ard

27

Robijns Tom

7

Noens Ilse

29

Roebben Bert

9, 18

Notelaers Guy

60

Roelandt Filip

23

Roeyers Herbert

O Oelen Inge Ost Marleen

Roose Hanne 28, 50 16

Rowe Paul Ruijssenaars A.J.J.M. Ruijssenaars-Elshoff Cecile

32, 33 18 23 29, 40 42

59

11, 12

R

Rits Griet

31, 35, 38

Timperman Trui

Simon Frank

14

53

Timmerman Kaat

23

Sierens Sven

Meysman Hilde

Nasserzadeh Sara

T

Sempels Peter

52

N

11

Segers Jesse

Meykens Simone

8

Struyven Katrien

Taets An

Sermijn Jasmina 33

7

11

Sercu Lies

Q

42

Slembrouck Stef

17 11

41, 42 49 26, 59

Solanto Mary V.

32

Soons Bart

23

Standaert Roger Stapert Marta Steegen An Steenberghe-Blokpoel Lot

7, 15 55 11 37

Stes René

45, 46

Stes Steven

31, 32

Stevens Anita

60

U Ulenaers Isabelle

50

V Valkeneers Guido

60, 61

Vallaey Michiel

37

van Aarle Edward

29

Van Avermaet Piet

11

van Balkom Hans van Beukering Tanja Van Biervliet Pieter Van Borsel John

36 30, 31, 39 15 43, 44, 45

Van Braak Johan

11

van Bree Hanneke

19

Auteursregister

Maes Tine

67


van Bree Rob

19

Vanhauwaert Katrien

51

Van Camp Tinne

10

Van Hemelrijck Marc

van Coppenolle Lieve

46

Van Craen Wilfried

55

Van Craesbeek Leen

17

Vanhoomissen Tim

Van Damme Jan Vandebriel Piet Vande Broek Gert

Vloeberghs Lijne

10

60

Van Waeyenberge Pieter

14

Vonk Jolanda

37

Van Hijfte Jeroen

19

van Weerdenburg Marjolijn

42

Vranckx Bart

Vanhoof Jan

10

Van Weerdenburg Marjolijn

43

Vranken Sabine

59, 61

Veldkamp Miko

18

8 26

W

9, 10

Van Houten Hilde

19

Veldkamp Theo

39

27

Van Houtte Mieke

11

Verbeeck Gilberte

15

20, 59

Van Houtven Tine

12

Vercruysse Trui

48

Warnez Johan

Walschaerts Dominique

31 38, 39

10

Van Kerkhoven Evelien

47

Vereecken Styn

23

Wassink Dorien

Vandebroek Marie

20

Van Lierde Kristiane

43

Verellen Miet

14

Werbrouck Isabelle

17

Van de Craen Piet

11

Verhaegen Ingrid

34

Weymeis Henk

27

Van den Branden Kris

7, 11, 12

Van Den Broeck Wim

Van Lier Lieve

47, 48, 52 15

Verhaeghe Paul

Weytens Sus

47

40

Van Looveren Anja

25

Verheyen Els

58

Whipple Beverly

53

Van den Eijnden Geert

16

van Mameren-Schoehuizen Inemiek 34, 42

Verhoeven Karina

13

Willemsen-Bouwmans Mieke

42

Vanden Eynden Myrjam

22

Van Mossevelde Eddy

Verhulst Cindy

51

Willems Marc

33

Wils Kaat

18

14, 21, 39

Van Mulligen Wim

14

55, 56

20

Van Lier Tim

27, 53

Verliefde Erik

38, 51, 55 18

Vanderfaeillie Johan

26

Van Nieuwenhuyse Karel

18

Verlinden Els

Vanderhoeven Johan L.

14

Vanopstal Lien

16

Vermeeren Marlies

van der Linden Elisabeth

25

Van Overveld Kees

40

Vermeersch Nathalie

19

Van der Schoot Dominique

35

Van Parijs Evy

14

Vermeulen Lianne

36

Vanderstraete Inge

25

Van Pee Sarah

15

Vermeulen Peter

van der Wolf Kees

39

Van Pelt Sofie

28

Verpoorten Roger

36

van der Wulp Magda

30

Vanpeperstraete Lies

27

Verschaffel Lieven

18

Van de Veire Hugo

30

Van Petegem Peter

Verschueren Karine

28

Vandevenne Koen

18

Van Praag Lore

11

Vervaeke Geert

57

Van De Voorde SĂŠverine

31

Van Puyvelde Shela

23

Vervoort Steven

18

Vandewalle Dominiek

19

Vanroy Kobe

32

Verween Grace

47

van de Wetering Marcia

42

Van Roy Patrick

19

Vets Carissa

60

Vandooren Tom

13

Van Schuylenbergh Reinout

23

Vingerhoets Guy

57

Vandroeme Guido

37

Vansieleghem Nancy

18

Vlaamse Basketliga (VBL)

23

Van Dyck Lotte

Auteursregister

36

Van De Broek Maarten

van der Aalsvoort Diny

68

Van Waelvelde Hilde

31, 32

Vansteenkiste Maarten

Vane Sjaak

48

Vansteenkiste Veronique

Van Gerven Peter

23

Vanthomme Jan

Van Gorp Koen

11, 12

Van Vaerenbergh Griet

10, 14

20, 26, 59 38 28, 38 59

Vlaamse Onderwijsraad

7

32, 33

7, 8, 9, 10, 39

Vlaskamp Carla

37

Vleeschouwer Betty

41

Vliegen Nicole

47, 48, 52, 53

Z Zandbergen Alyce

30


19 19 challenging thoughts about leadership 13

A

Begeleiding van kleuters met CVI

35

De duidelijke directeur

13

Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer 8

Bemiddeling 

61

De HR-regisseur

60

Een leerlijn zwemmen

23

Beter leren lezen

15

De klas

10

Een persoonlijke denk- en leerstijl

38

Bewogen communicatie

36

De kunst van het luisteren

55

Een spel voor twee spelers

47

Binnenklasdifferentiatie11

De leider in de spiegel

13

‘Een stille plek niet ver hier vandaan’

54

Black dog

De leraar

Een veelkleurig verhaal

40

50

Blijven leren: de toekomst!

9

9

De letterkabouter

42

Een verhaal met betekenis

47

23

De Naakte Therapeut

49

Eigen-aardige gasten

37

32

Ella kan achtersteboven

34

Aan de slag met kleuterdans

21

Body Check+

Achter het gesprek

48

Brein bedriegt

De namen van het genot

56

Actief met sportieve themaspelen

21

Breinbreker39

De onwetende meester

8

Activerende zorgcoaching

47

Breuken, kommagetallen en procenten

De preventiepiramide

Afwijkende mondgewoonten

46

Buitengewoon37

De schaduwzijde van onze welwillendheid 8

Algemene Psychologie

58

Burn-out bij hulpverleners

De social teacher

15

Empathisch Frans

Alleen met kunst

56

De vintage werknemer

60

English Grammatical Usage

17

De week van Jonas

34

English through film

17

De wetenschap van het orgasme

53

Even op adem komen?

32

De zenuwcel

58

17

De zinsbouwkoningin

41

Alles over het levenseinde

51

C

Als de wereld er anders uit ziet...

33

Cognitieve gedragstherapie voor

Als Joonas, Jonas wordt

34

Als leren pijn doet...

39

Comme convenu!

Als spelling een kwelling is

42

Communicatie op eigen wijze

Amuzementen16 Apologie van de school

9

Articulatie in de praktijk

volwassenen met ADHD

19

28, 50

36

onderwijs28

onderwijs7

45

Constructieve counseling

49

Consumentenpsychologie

61

Aspecten van de sociale psychologie

59

Creatief met prentenboeken

16

Atlas van de menselijke levensloop

58

Autisme als contextblindheid

32

onderwijs32 Autismespectrumstoornis

32

Ayam.oké - stilteboek 

54

Basisbegrippen logopedie

D

44, 45

Basketbal23

Developmental Coordination Disorder

36

Diagnostiek bij kinderen, jongeren en

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking

37 28

39

G Gedrag in organisaties

60

Gedragsproblemen in scholen

39

Geduldig gereedschap

47

Gehoord worden

35

29

Geïntegreerde zorg op school

28

Didactiek van het bewegingsonderwijs

20

Gekleurde letters - Lettres de couleur

41

Didactisch referentiekader

15

Geregeld!42

gezinnen

Differentiatie in de lessen aardrijkskunde 11

Gesprek als grenservaring

De basis - Nederlands voor de lagere school 16

Digitale didactiek

Gezin en school

8

De basis - Wiskunde voor de lagere school19

Doe-kijk-luister-zeg33

Gezinstherapie in praktijk

51

De basisschool als fundament voor

Doktertje spelen …?

25

Gids Beroepsethiek

49

7

Dus, want, maar en tenzij

16

Globale immuniteit

8

7

Dyslexie en dyscalculie

40

Grammaire de base

17

Grammaire InnovaCtive

17

ontwikkelen en leren De becijferde school

B

De zorgcoördinator in het voortgezet

Competentiematrix bachelor in het

Articulatiestoornissen45

Autisme en normale begaafdheid in het

40

Kinderen met specifieke taalstoornissen 42

15

18

De berengroepen

38

De diagnostische cyclus

29

E

Grip op je stem

46

29

Een andere kijk op diversiteit

10

Groepsdynamisch begeleiden

60

Een gesloten boek

33

Grote woorden bij kanker

De diagnostische cyclus in de praktijk

51

Titelregister

Titelregister

69


H Haal meer uit meertaligheid

11

Hallo ik: wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik?37 Handboek dyslexieonderzoek

40

Handboek jeugdhulpverlening 

26

Handboek neuropsychologie

57

Handboek taalbeleid basisonderwijs

12

Handboek taalbeleid secundaironderwijs 12 Handelingsgericht werken in de klas

30

Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs30 Handelingsgericht werken op school

30

Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider

30

Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam

31

Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs

30

Handelingsgerichte diagnostiek in de

Titelregister

jeugdzorg30

70

Hello Class!

12

Help, alweer een stagiair in de klas

14

Herstel als antwoord op euthanasie?

50

Het contextuele denken

48

Het ik-ben-lekker-boos-boekje

34

Ho, tot hier en niet verder…!

25

Hoogste tijd voor capaciteit!

8

I

problemen45

Ieders leer-kracht

logisch en diagnostisch perspectief

Mindful omgaan met kinderangsten

54

Mindful omgaan met plagen en pesten

54

Mindfulness bij borstkanker

54

Mindfulness voor kinderen

54

52

Minitrampoline op school

23

40 56

Kleine baby’s, prille ouders

53

Moeilijke letters lezen

41

Ik kan het!

36

Kleuterdans met de dansdobbelsteen

20

Mondeling examen: Mia Leijssen

49

Inclusieve godsdienstpedagogiek

18

Kleuterdans met prentenboeken

20

Mondelinge interactie Frans in de

Kleuterstappen in beweging

21

Krachtig leren

10

Inductieve statistiek voor de gedragswetenschappen61 Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen61 Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse56 Is die taal van ver of van hier?

12

J

L

basisschool17 Motiverend coachen in de sport

20, 59

N

Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren10

Naar de kindertherapeut

52

Leerkracht zijn

NLD gewoon anders

38

14

LEKA52 Leren en onderwijzen

15

O

Leren in beweging

20

101 opvoedingsvragen

24

‘Je kunt meer dan je denkt!’

38

Leren leren met Reflecto

38

OMG Zelfregie

Je vak in een vreemde taal?

12

Leren over leven in loyaliteit

53

Omgaan met anderen

55

Jeugdvoetbaltraining24

Leren programmeren

19

Omgaan met kanker

51

(Jong)volwassenen met ADHD

Les RH en scène 

60

Onderhandelen op mensenmaat60

Lessen in levenskunst

55

Ondersteuning van mensen met ernstige

31

Jonge leerlingen met een risicovolle ontwikkeling39

LEX-E-LEARN15

meervoudige beperkingen

Jongvolwassenen met dyslexie

40

Lezen zonder boek

41

Onderweg stilstaan

21

Lichamelijke opvoeding

23

Onderwijs voor de 21ste eeuw

Het miskende kind in onszelf

50

Het nut van waanzin

55

K

Het orgasme: Q & A

53

Kan een bloemkool denken?

Het rekenvaardighedenprofiel

41

Kind-, Jeugd- en Gezinsdiagnostiek in

Het succes van tweetalig opvoeden

25

Het verdriet van Darwin

58 18

Kindertekeningen in ontwikkelings- psycho-

54

Ik in veelvoud

35

Historisch denken over bronnen

11

Milde zorg

Ik heet niet d/bom

Het kikkerspel

31

problemen35 Kinderen met spraakproductie-

Juf, wat voor dag is het vandaag?

Het vollehoofdenboek

Kinderen met ruimtelijk-visuele

FACE© perspectief

28, 50

37 18 7

Onderwijskwaliteit voor iedereen!27 18

Meertalige ontwikkeling 52

Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen31

Onderzoekend leren stimuleren

M Meertaligheid spreekt voor zich

10

Ontmoetingen in psychotherapie49 36 11

Ontwikkeling stimuleren

25

Ontwikkelingen in de contextuele

Met rekenogen gelezen

19

Metaforen aan het woord

48

Oriëntatie in onderwijskunde

therapie53

Mijn leerling hoort slecht

35

Orthopedagogiek maakt verschil!24

14


55

Over stoute dingen doen

57

P Partnergeweld57 Peinzen18 Pion peuters in ontwikkeling

36

Play Practice

22

Pleine conscience et cancer du sein  54 Poppenspel met knuffels voor kleuters

25

Praten met kinderen op school

27

Prentenboek Moeilijke letters lezen

41

Presenteren met impact

16

Press pauze

14

Prisma Co-Teaching

10

Psychologie en delinquentie

57

Psychologie van de levensloop

58

Psychologisering in tijden van globalisering59 (Psycho)motorische begeleiding bij kinderen

22

Psychomotoriek bij kinderen

37

Pubers in de klas

14

Puur plezier

21

R Rapporteren voor technici

19

RELATIES@autisme.kom

33

Roodkapje en klein duimpje in

S Samen in therapie

52

Samen sterk: ouders & school!

27

Samen werken aan herstel!

47

Samen wijs!

26

Scènes uit een ontmoeting

56

Schaduwverdriet in het licht

51

Scholen voor het leven

9

Schoolleiderschap aangekaart en in kaart gebracht Schooltas vol verdriet

27

Seksuele, geweld- en levensdelicten

57

Shockproof!?50 Sociale psychologie

51

59

Specifieke vakkennis in Lichamelijke Opvoeding20 Speel je vrij!

22

Speelkriebels voor kleuters

21

34

Wijs waterwennen

23

Tot de puzzel past

48

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen

31

Trainen van sociaalcommunicatieve

Z

vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis

33

Tussen hysterie en vrouw

56

Tussen thuis en school

27

Zo helder schrijven als je denkt

loyaliteit53 14

met leerproblemen

38 28

Vertaalwoordenboek logopedie en audiologie Vinger aan de pols in psychotherapie Vitamines voor groei

43 49 26, 59

Sporteducatie22

W Wanverhoudingen55

Spraaktaal43

Wat kan je van stokstaartjes leren?

26

Stemstoornissen46

Wat vraag ik aan mijn kind?

25

Sterk starten

13

Wat werkt

Sturen en stuwen

13

Werken in Vlaanderen

problemen

Zorg dragen voor kinderen en jongeren

ZVAH31

59

Succesvol omgaan met gedrags-

16

Zorgzame klas

48

Vrijen, vechten of vluchten?

laryngectomie46

19

Verkeerd verbonden

Spiegelingen48 Spraakrevalidatie na een totale

34

Veelzeggend43

13

Speelwerk: observeren en onderzoeken 29

Symptomatologie57 Zie je me wel? en techniek

Van onzichtbare naar bevrijdende Van spelen tot serious gaming

Zakboek Neuropsychologische

Zin in wetenschappen, wiskunde

V

Vragen van startende leerkrachten

therapie52 Ruimte voor verdriet

13

Tom kan veel beter

7 60

Werken met cliëntenfeedback in de 39

jeugdhulp

26

Wetenschappelijk onderzoek

T

in de logopedie

43

Taalbeleid in het hoger onderwijs

12

What’s in a game?

22

Talent in elke student

9

Wie is de homo sapiens?

58

Wij zijn gedrag

27

TASP42

Titelregister

Over normaliteit en andere afwijkingen

71


COLOFON COLOFON Verschijningsdata en prijzen zijn onder voorbehoud. Verschijningsdata en prijzen zijn onder voorbehoud. Voor de meest actuele informatie: zie website. Voor de meest informatie: zie website. Uitgaven kunt uactuele bestellen via: Uitgaven kunt u bestellen via: ACCO BELGIE ACCO BELGIE Blijde Inkomststraat 22 Blijde Inkomststraat 22 B-3000 Leuven B-3000 Leuven Tel. +32 16 62 80 00 Tel. Fax +32 +32 16 16 62 62 80 80 00 01 Fax +32 16 62 80 01 bestelling@acco.be bestelling@acco.be www.uitgeverijacco.be www.uitgeverijacco.be

ACCO NEDERLAND ACCO NEDERLAND Westvlietweg 67F Westvlietweg 67F 2495 AA Den Haag 2495 AA Tel. +31 70Den 386Haag 88 54 Tel. 54 Fax +31 +31 70 70 386 386 88 14 98 Fax +31 70 386 14 98 info@uitgeverijacco.nl info@uitgeverijacco.nl www.uitgeverijacco.nl www.uitgeverijacco.nl

Al onze boeken zijn ook beschikbaar in uw boekhandel. Al onze boeken zijn ook beschikbaar in uw boekhandel. Boekhandels kunnen rechtstreeks bestellen bij Boekhandels kunnen rechtstreeks bestellen bij Wendy Van Horenbeeck: Wendy Van Horenbeeck: wendy.vanhorenbeeck@acco.be. Tel. +32 16 62 80 41 wendy.vanhorenbeeck@acco.be. Tel. +32 16 62 80 41

Uitlevering via Centraal Boekhuis Uitlevering via Centraal Boekhuis

Gedrukt en gebonden bij Acco, Leuven Gedrukt en gebonden bij Acco, Leuven UitgeverijAcco UitgeverijAcco

@uitgeverijacco @uitgeverijacco

www.acco.be/aandeel www.acco.be/aandeel

www.acco.be/nieuwsbrief www.acco.be/nieuwsbrief

uitgeverij-acco uitgeverij-acco

Catalogus onderwijs en orthopedagogie 2016-2017  

Ontdek de nieuwste Acco-titels Didactiek & onderwijskunde, (Ortho)pedagogiek, Logopedie en Psychologie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you