Page 1

12 BK IN FOCUS

B NIEUWS 04 25 NOVEMBER 2013

GEZOCHT

STUDENTEN MET PASSIE ZE NOEMEN ZICH ‘DE PASSIEGROEP’, ZE ZIJN ENTHOUSIAST EN GEDREVEN MET, INDERDAAD, VEEL PASSIE VOOR HET VAK. ALS VERLENGSTUK VAN HET ONDERWIJS WILLEN ZIJ VOOR DE STUDENT EIGENLIJK MAAR ÉÉN DING: MÉÉR! MEER KENNIS, MEER KWALITEIT, MEER PRAKTIJK, MEER OP HET GEBIED VAN DE BESTAANDE WOONOMGEVING EN VOORAL VEEL MEER SOCIALE DUURZAAMHEID IN DE ARCHITECTUUR. DOOR JANE STORTELDER In januari 2012 is prof. dr. ir. Anke van Hal vanuit haar eigen fascinatie de groep ‘Passie Bestaande Woonomgeving’ begonnen. Samen met student-assistent Jessica de Boer organiseert zij, als aanvulling op het curriculum, verdiepende lezingen, workshops en excursies op maat voor alle studenten die de passie voor de huidige opgave en de omgevingspyschologische kant van het vak delen. De kennis die Anke van Hal de afgelopen 25 jaar als duurzaamheidsspecialist op heeft gedaan, wil zij nu inzetten om aan studenten te laten zien dat duurzaamheid niet iets is dat er ook nog bij moet, maar dat het juist leuk is. “Ik wil graag meegeven dat duurzaamheid heel inspirerend kan zijn en dat het de ontwerpkwaliteit aanzienlijk kan vergroten.” De Passiegroep buigt zich onder andere over de vraag hoe op duurzame wijze om te gaan met de bestaande woonomgeving. Een goed voorbeeld is de aanpak van wijken uit de jaren ’60 en ’70, waar veel mensen met een laag inkomen wonen. Volgens Van Hal is het van groot belang om alle aandacht, energie en creativeit te richten op de bewoners om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het wooncomfort en de kwaliteit van de woonomgeving. “Mensen moeten zich prettig voelen in hun woonomgeving; ontwerpers kunnen hier een grote impact op hebben.” Omgevingspsychologie speelt een belangrijke rol, een onderwerp waar wij als studenten tijdens onze studie vaak te weinig over leren en dus te weinig over weten. Het draagvlak om dit aspect meer te integreren in het bachelorprogramma wordt op de faculteit steeds groter. Vanuit de sector komt ook steeds meer vraag naar kennis over de bestaande woonomgeving, maar ondanks goede ontwik-

kelingen, is er op dit moment veel kennis uit de praktijk die de student nog niet bereikt. De Passiegroep heeft ook een praktische ontstaansgeschiedenis: de werkgelegenheid van de architect en de bouwkundige ligt in de toekomst in toenemende mate in de bestaande woonomgeving. De Passiegroep biedt een platform waar extra kansen en kennis wordt geboden aan studenten die zich interesseren voor het onderwerp. Om een verdieping in het studieprogramma aan te brengen, wordt de ervaring van verschillende professionals ingezet. Op deze manier wordt kennis overgedragen aan studenten en wordt een brug geslagen tussen theorie en praktijk en tussen student en professionals. Volgens Van Hal staan zij te trappelen om de nieuwe lichting studenten beter te leren kennen: “De professionals uit mijn netwerk vinden het leuk om hun kennis te delen met de student. Bovendien ontmoeten zij graag jonge, enthousiaste mensen om in de toekomst mee samen te werken. Het mes snijdt aan twee kanten.”

"Er is op dit moment veel kennis uit de praktijk die de student nog niet bereikt" Anke van Hal De groep wordt gekenmerkend door zijn vrijblijvende, open en enthousiaste karakter: iedereen met interesse is van harte welkom. Op dit moment komt een gevarieerde groep studenten eens per maand samen. Zowel bachelorals masterstudenten met verschillende achter-

Anke van Hal

gronden ontmoeten elkaar tijdens de georganiseerde lezingen met een hapje en een drankje. Zeker is dat ook eerste-, tweede- en derdejaars studenten juist door hun frisse kijk op de architectuur veel kunnen bijdragen: “Iedereen in de sector is op zoek naar antwoorden met betrekking tot de opgave in bestaande woonwijken. Studenten staan vaak open voor nieuwe dingen en kunnen met hun ideeën een enorme bijdrage leveren om zo professionals op een nieuw spoor te brengen”, aldus Anke van Hal. De studenten komen zelf met hun interesses en onderwerpen, waarna Anke van Hal een geschikte professional uit haar netwerk uitnodigt. Op deze manier wordt als het ware kennis op maat geleverd: de student vraagt, de Passiegroep antwoordt. In de toekomst wil de groep ‘Passie Bestaande Woonomgeving’ er ook andere faculteiten bij betrekken, zodat studenten onderling meer kennis kunnen uitwisselen. Het is niet meer het doel om een zo groot mogelijke groep te creëren, maar om juist de gemotiveerde mensen aan te spreken die de passie en het enthousiasme delen. Voor deze mensen wil de Passiegroep zich blijven inzetten zodat idealen verwezenlijkt kunnen worden en een echte kwaliteitsslag kan worden geslagen. De reactie vanuit de huidige groep is erg positief, maar nieuwe enthousiastelingen zijn meer dan welkom!

Ook enthousiast geworden? Mail naar passiegroep@gmail.com om je aan te melden voor de nieuwsbrief

Agenda Prof. dr. ir. Anke van Hal studeerde en promoveerde aan de TU Delft. Sinds 1 november 2007 is zij praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation binnen de sectie Housing van de faculteit Bouwkunde. Daarnaast is ze sinds 2008 professor Sustainable Building & Development op het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit. In 2011 en 2009 werd ze door het dagblad Trouw uitgeroepen tot een van de honderd duurzaamste mensen in Nederland. In 2012 en 2013 behaalde ze de 2e en 3e plaats in de Duurzame 50 Vastgoed NL.

12 november: Bestaande woningen écht duurzaam maken, hoe doe je dat? 17 december: Omgevingspsychologie en healing environments. 7 januari: (Vervolg op 17 december) Architectuur en interactie tussen mens en omgeving. februari: Reeks van video-calls met studenten in Canada. 22 april: Excursie naar GGZ Zusterflat Aan 't Verlaat in Delft. 10 juni: Hoe realistisch is jouw ontwerp? De locatie wordt later bekend gemaakt

Gezocht: Studenten met passie  

B Nieuws 25 november 2013. Jane Stortelder. ZE NOEMEN ZICH ‘DE PASSIEGROEP’, ZE ZIJN ENTHOUSIAST EN GEDREVEN MET, INDERDAAD, VEEL PASSIE V...