Issuu on Google+

Algemene informatie


Inhoud:

Borstcentrum

Borstkanker

Wie is wie?

Ondersteunende organisaties

Interessante media

FinanciĂŤle tussenkomsten


Borstcentrum


1. Wat is het borstcentrum Het borstcentrum van het Jessa Ziekenhuis bestaat sinds 1996. In het borstcentrum kan je als patiënte terecht met borst- en/of gynaecologische aandoeningen bij ons interdisciplinair team. Artsen (gynaecologen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten en plastische en reconstructieve chirurgen) borstverpleegkundigen en afdelingsverpleegkundigen, oncocoaches, psychologen, sociaal assistenten en diëtisten werken samen voor je diagnosestelling, behandeling, nabehandeling, psychosociale begeleiding, informatieverstrekking en revalidatie.

2. Welke voordelen biedt het borstcentrum? Ons artsenteam bestaat uit gynaecologen, radiotherapeuten, radiologen, medisch oncologen en plastische en reconstructieve chirurgen. Doordat een team van artsen vanuit verschillende specialismen samenwerkt en overlegt, bekomen we een bredere kijk op je aandoening, wat in een optimale en veilige behandeling resulteert. Een team van specialisten staat mee in voor de opvolging van jou als oncologische patiënt. Dit betekent dat bij opvolgcontroles de expertise gebundeld is. Zoveel mogelijk vinden de nodige onderzoeken gelijktijdig (dus op één dag) plaats. Op die manier moet je je maar één keer verplaatsen. Alle patiënten worden op regelmatige tijdstippen multidisciplinair besproken. Zo blijft elke betrokken arts, inclusief je huisarts, over je toestand op de hoogte. Vanaf het eerste onderzoek in het ziekenhuis tot na afloop van alle behandeling word je begeleid door ons team.

Borstcentrum


Borstkanker Borstkanker


1. Beknopte informatie In dit eerste hoofdstuk geven we je beknopte informatie. In de volgende bundels kan je meer lezen over bepaalde onderwerpen wanneer je dit wil of nodig hebt.

1.1. Wat is borstkanker? In ons land wordt ongeveer 1 op 9 vrouwen geconfronteerd met borstkanker voor haar vijfenzestigste. Dit betekent dat er in België jaarlijks zo’n 5000 nieuwe diagnoses van borstkanker worden vastgesteld. Borstkanker is een woekering van kwaadaardige cellen die het normale weefsel kunnen binnendringen en vernietigen. De eigenlijke oorzaak is niet gekend. Wel zijn er een aantal risicofactoren: Het geslacht 98,5% van alle borstkankers komt voor bij vrouwen. Borstkanker bij mannen is zeldzaam, maar de behandeling is in grote lijnen dezelfde als bij vrouwen. De leeftijd De kans op borstkanker stijgt met de leeftijd. Het risico is het hoogst bij vrouwen tussen 50 en 60 jaar. De erfelijkheid 5 tot 10% van alle borstkankers hebben een familiale voorbestemdheid. De natuurlijke oestrogeenproductie Als de eerste menstruatie vóór de leeftijd van 12 jaar is of als de menopauze begint na de leeftijd van 50 jaar, is er een licht verhoogd risico op borstkanker. De kankercellen kunnen zich verspreiden via je lymfe- en bloedvaten. Je lymfevocht en bloedcellen kunnen ze meevoeren naar andere plaatsen in het lichaam zoals de longen, de lever of het bot. Men spreekt dan van uitzaaiingen of metastasen. Lymfevaten vervoeren lymfe, een heldere vloeistof die immuuncellen en weefselafval bevat. De meeste lymfevaten uit het borstgebied leiden naar de lymfeknopen in de oksel die belangrijk zijn bij het bestrijden van infecties. Wanneer kwaadaardige cellen in de lymfevaten binnendringen, worden ze met de lymfe meegevoerd naar de lymfeknopen waar ze door hun groei een zwelling veroorzaken. De kans bestaat dat ook andere organen zijn aangetast. Voor het bepalen van de beste behandelingswijze is het daarom

Borstkanker


belangrijk om te weten of de borstkankercellen de lymfeknopen in de oksel hebben aangetast.

1.2. De diagnose De meeste borstkankers worden ontdekt door de patiënt zelf of tijdens een preventief onderzoek. Om een juiste diagnose te kunnen stellen, is het nodig om één of meerdere onderzoeken te doen. De arts zal bepalen welke onderzoeken nodig zijn: Klinisch onderzoek Dit is een manueel en visueel borstonderzoek door de arts. Mammografie Dit is een röntgenopname van de borsten. Deze kan afwijkingen aantonen die nog niet voelbaar zijn en die zich nog in een zeer vroeg stadium bevinden. Bij een screeningmammografie worden 2 beelden van elke borst genomen. Bij een diagnostische mammografie worden meerdere beelden genomen om een bepaald gedeelte van de borst te onderzoeken waar er symptomen, zoals een knobbeltje, gevonden werden. Echografie Dit is een pijnloos onderzoek waarbij geluidsgolven worden gebruikt om beelden weer te geven. De echografie wordt toegepast om een onderscheid te maken tussen vaste gezwellen die kwaadaardig kunnen zijn en cysten of holtes gevuld met vocht die meestal goedaardig zijn. Een goedaardige cyste kan met behulp van een dunne naald worden leeggezogen onder echografie. Biopsie Bij een biopsie wordt een stukje weefsel opgepikt om het microscopisch te onderzoeken. Er bestaan verschillende soorten biopsies, de arts bepaalt welke in jouw geval de meest geschikte is. In het bundeltje ‘Biopsie’ vind je hier meer informatie over. Deze onderzoeken, het wachten en de onzekerheid kunnen een heel moeilijke periode voor je betekenen. Als je wil kan je terecht bij de psychologe van het borstcentrum. Haar contactgegevens vind je in de bundel ‘Algemene informatie’ onder ‘Wie is Wie’.

1.3. De behandeling Wanneer blijkt dat het letsel kwaadaardig is, wordt overgegaan tot een behandeling. Een goede behandeling is sterk individueel gebonden en verschilt van persoon tot persoon.


De grootte en de biologische aard van het gezwel, de graad van eventuele uitzaaiingen en je leeftijd zijn parameters bij het bepalen van een behandeling. Het is dan ook het multidisciplinair team dat voor elke patiënt afzonderlijk beoordeelt welke combinatie van behandelingen de beste kansen op definitieve genezing biedt. Meestal start je behandeling met een chirurgische verwijdering van de tumor. Dit kan een borstsparende operatie zijn of een borstamputatie, al dan niet gecombineerd met een okseluitruiming. Meer uitgebreide informatie over de chirurgische behandelingen vind je op de website van het Jessa Ziekenhuis, op de deelwebsite van het Borstcentrum en in de bundels ‘Borstoperaties’, ‘De uitwendige borstprothese en reconstructie’ en ‘Okseluitruiming en lymfeoedeempreventie’. Na de chirurgische verwijdering van de tumor kan men overgaan tot een nabehandeling (radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie, herceptine). Het gunstige effect van aanvullende nabehandelingen is reeds bewezen in verschillende studies. Deze nabehandelingen worden in aparte bundels uitgebreid besproken.

Borstkanker


Wie is wie?


Borstcentrum (Multidisciplinaire raadpleging) Campus Virga Jesse Stadsomvaart 11 3500 Hasselt Tel 011 30 99 60 Fax 011 30 99 68 Campus Herk-de-Stad Diestsesteenweg 8 3540 Herk-De-Stad Tel 011 30 99 60 Website: www.jessazh.be/borstcentrum

Borstverpleegkundigen De borstverpleegkundige staat ten dienste van alle patiënten met een borstaandoening. Samen met het medisch en verpleegkundig team zorgt zij voor de opvang en emotionele ondersteuning van zowel patiënten als hun familie. Vaak speelt zij een cruciale rol in de eerste opvang na het slecht-nieuws-gesprek met de arts. Zij neemt contact op vlak vóór en na de operatie en tijdens de daaropvolgende (na)behandeling(en), zelfs bij de oncologische revalidatie. Daarbij helpt zij je met praktische vragen zoals borstprothesen, het voorkomen van een dikke arm, het regelen van thuiszorg,... De borstverpleegkundige is een vertrouwenspersoon op wie je als patiënt steeds kan terugvallen.

Wie is wie?


De borstverpleegkundigen zijn bereikbaar op: maandag:

08u00 - 12u00

dinsdag:

08u00 - 12u00

woensdag: 08u00 - 12u00 donderdag: 12u00 - 19u00 vrijdag:

08u00 - 12u00

Christa Stadsbader Tel.: 011 30 89 69 E-mail: christa.stadsbader@jessazh.be

Christine Vanhoof Tel.: 011 30 96 89 E-mail: christine.vanhoof@jessazh.be

Het Jessa Ziekenhuis en het Sint-Franciscus Ziekenhuis van Heusden-Zolder werken samen bij de behandeling van borstkanker. De borstverpleegkundige, Lieve Vanbriel, van het Sint-Franciscusziekenhuis is bereikbaar op:

Lieve Vanbriel Tel.: 011 71 53 56 E-mail: lieve.vanbriel@sfz.be


Artsen Een team van team van gynaecologen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten en plastische en reconstructieve chirurgen staat voor je klaar voor jouw diagnosestelling, behandeling, nabehandeling, psychosociale begeleiding, informatieverstrekking en revalidatie. Voor alle vragen hierover kan je bij hen terecht. Hun contactgegevens vind je op de website van het Borstcentrum onder raadpleging: www.jessazh.be/borstcentrum 贸f via het secretariaat van het Borstcentrum op het nummer 011 30 99 60. Medisch oncologen: dr. Jeroen Mebis dr. Eric Joosens dr. Daisy Luyten (Campus Salvator) Gynaecologie oncologische chirurgen dr. Guy Orye dr. Sophie Marquette dr. Lieve Vansteelant (campus Salvator) dr. Els Beckers (Sint-Franciscus Ziekenhuis, Heusden-Zolder) Borstreconstructie dr. Paul-Julien Guelinckx dr. Franz Van Genechten Radiotherapie dr. Paul Bulens dr. Annelies Maes dr. Leen No茅 Radiologie dr. Paul Cleeren dr. Ria Vervloesem dr. Carlo Thywissen dr. Rik Vanwyck (Sint-Franciscus Ziekenhuis, Heusden-Zolder) dr. Edith Bleus (Sint-Franciscus Ziekenhuis, Heusden-Zolder) Wie is wie?


dr. Guy Orye

dr. Daisy Luyten

dr. Jeroen Mebis dr. Eric Joosens

dr. Sophie Marquette dr. Paul-Julien Guelinckx

dr. Lieve Vansteelant dr. Els Beckers

dr. Franz Van Genechten dr. Paul Cleeren dr. Paul Bulens dr. Rik Vanwyck dr. Edith Bleus

dr. Ria Vervloesem dr. Annelies Maes dr. Leen NoĂŠ

dr. Carlo Thywissen


Oncocoaches Tel.: 011 30 89 14 E-mail: hilde.lenders@jessazh.be sandra.bortels@jessazh.be Vragen en info over: Chemotherapie Hilde Lenders

Sandra Bortels

Targeted therapy (doelgerichte therapie)

Aanvullende info: De oncocoach is een verpleegkundige die ten dienste staat van alle patiĂŤnten met een oncologische aandoening. Samen met de behandelende arts, het verpleegkundig team en andere zorgverleners zorgt zij voor de persoonlijke opvang en ondersteuning. Ook na je ontslag kan je haar steeds telefonisch of per mail contacteren.

Psychologe Borstcentrum

Nathalie Cardinaels Tel.: 011 30 89 67 E-mail: nathalie.cardinaels@jessazh.be Vragen en info over: Het emotionele proces tijdens en na je behandelingen Mindfulness-Based Stress Reduction Aanvullende info: Bij de psychologe kan je terecht voor ondersteuning tijdens de behandeling tot lang erna. Het is niet altijd evident om met je ziekte om te gaan. Het kan soms fijn zijn om te horen dat de gevoelens die je hebt normaal zijn en om tips te krijgen hoe met de hele situatie om te gaan. Bij de psychologe kan je terecht om je verdriet de ruimte te geven en te vertellen hoe het echt met je gaat. Hoe je je ook voelt, wat je ook denkt, bij de psychologe krijg je de ruimte om jezelf te zijn en wordt samen gezocht naar een manier die bij jou past om met je ziekte om te gaan.

Wie is wie?


Sociaal assistente Vera Notredame Tel.: 011 30 83 82 E-mail: vera.notredame@jessazh.be Vragen en info over: praktische informatie betreffende thuis- zorgdiensten, hulpmiddelen, vervoers- mogelijkheden,... info omtrent financiĂŤle tussenkomsten, afbetalingsplannen, hospitalisatieverzekeringen,... info betreffende aankoop pruik ontslagbegeleiding en zorgoverleg Aanvullende info: Ziek zijn kan enorme gevolgen hebben op je leven en dat van je naasten. Na de diagnose rijzen er dan ook veel vragen. Deze kunnen gaan over financieel-administratieve aangelegenheden of praktische zaken. De sociaal assistente kan je hierop een antwoord geven.

Physician assistant Ruth Hilkens Tel.: 011 30 92 56 E-mail: ruth.hilkens@jessazh.be


Hoofdverpleegkundige afdeling oncologie B5

NoĂŤl Ceyssens Tel.: 011 30 92 51 E-mail: noel.ceyssens@jessazh.be

Hoofdverpleegkundige afdeling radiotherapie

Luc Pannekoeke Tel.: 011 30 99 41 E-mail: luc.pannekoeke@jessazh.be

Hoofdverpleegkundige daghospitaal oncologie-hematologie

Renilde Cox Tel.: 011 30 89 51 E-mail: renilde.cox@jessazh.be

Wie is wie?


Hoofdverpleegkundige afdeling nucleaire geneeskunde

Maarten Dirix Tel.: 011 30 98 31 E-mail: maarten.dirix@jessazh.be

Hoofdverpleegkundige afdeling heelkunde (campus Virga Jesse)

Jos Maes Tel.: 011 30 91 91 E-mail: jos.maes@jessazh.be

Hoofdverpleegkundige afdeling heelkunde (campus Salvator)

Myriam Jamaer Tel.: 011 28 95 12 E-mail: myriam.jamaer@jessazh.be


Diëtiste afdeling oncologie B5

Inge Huygens Tel.: 011 30 86 34 E-mail: inge.huygens@jessazh.be Vragen en info over: voeding tijdens en na je behandeling gewichtscontrole

Diëtiste afdeling oncologie - steriele kamers E5 Christel Kuppers Tel.: 011 30 86 34 E-mail: christel.kuppers@jessazh.be Vragen en info over: voeding tijdens en na je behandeling gewichtscontrole

Diëtiste afdeling radiotherapie

Kim Schoovaerts Tel.: 011 30 86 16 E-mail: kim.schoovaerts@jessazh.be Vragen en info over: voeding tijdens en na je behandeling gewichtscontrole

Bij de diëtiste kan je terecht voor gepersonalieerd advies en tips, ook na je ontslag.

Wie is wie?


Titel1 Titel2 Body

Ondersteunende organisaties


1. Contact met lotgenoten Je staat voor een borstoperatie of je hebt reeds een behandeling ondergaan. Hoe dan ook, je bent zeker niet alleen. Elk jaar zijn er in ons land vele vrouwen die zich in dezelfde situatie bevinden. Misschien wil je wel eens een gesprek voeren met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, om met elkaar te praten over de gevolgen die een operatie met zich meebrengt, over hoe het nu verder moet. Een gesprek met een lotgenote kan deugd doen, net als een gesprek in het ziekenhuis met iemand die weet wat je doormaakt.

1.1. Boratie en partner VZW In Limburg is Boratie vzw een initiatief van enkele vrouwen die dezelfde operatie ondergingen en verwerkt hebben. Het onthaalcentrum wil de vrouw en haar omgeving, geconfronteerd met een borstoperatie, steunen en begeleiden. Enkele dagen na je operatie krijg je van de borstverpleegkundige meer uitleg over Boratie, maar je kan ook rechtstreeks contact opnemen met deze vereniging. Boratie vzw Stadsomvaart 79A 3500 Hasselt dinsdag: 14u00 - 16u30 tel.: 0479 85 64 34 e-mail: boratie@skynet.be Vzw Boratie en partner is een erkende organisatie en wordt gesteund door de Vlaamse Stichting tegen Kanker en de Belgische Federatie tegen Kanker.

Ondersteunende organisaties


1.2. Leven zoals Voorheen In Vlaams-Brabant is Leven zoals Voorheen gevestigd. Deze vrijwilligersorganisatie wil vrouwen die geconfronteerd worden met borstkanker helpen om zo vlug mogelijk weer te leven zoals voorheen, door middel van emotionele steun en praktische hulp. Naar het brede publiek toe wil de vereniging informatie bieden en het taboe rond kanker doorbreken. Om dit alles te realiseren, werkt de groep nauw samen met professionele hulpverleners. Leven zoals Voorheen Liesbeth De Smet tel: 016 22 66 94 website: www.levenzoalsvoorheen.be e-mail: info@levenzoalsvoorheen.be Leven zoals Voorheen is eveneens een erkende organisatie, die gesteund wordt door de Vlaamse Stichting tegen Kanker en de Belgische Federatie tegen Kanker.

1.3. Inloophuis Het Inloophuis is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker, hun familie en vrienden. Het is een open huis waar vrijwilligers een luisterend oor bieden en waar informatie wordt gegeven over initiatieven en organisaties die kunnen ondersteunen tijdens het ziekte- en verwerkingsproces. Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten Schrijnwerkersstraat 9-11 3500 Hasselt tel: 011 43 32 99 website: www.inloophuis.be e-mail: info@inloophuis.be


2. Andere organisaties Naast deze zelfhulpgroepen zijn er in Vlaanderen nog een aantal organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen kanker. Je kan ook bij hen terecht voor aanvullende informatie, advies en ondersteuning.

2.1. Vlaamse Liga tegen Kanker De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) wil uitgroeien tot het aanspreekpunt van iedereen die met kanker te maken heeft. Ze komen op voor de rechten en belangen van mensen met kanker. De VLK is actief in de Vlaamse Gemeenschap. De VLK organiseert heel wat activiteiten voor kankerpatiÍnten en hun naasten zoals workshops, informatiesessies, de Dag tegen Kanker,‌ Een overzicht van hun activiteiten kan je steeds navragen bij iemand van ons behandelend team of via de website (www. tegenkanker.be). Achteraan deze map vind je een informatiebrochure over de VLK.

2.2. De Stichting tegen Kanker De Stichting is een humanitaire instelling in de kankerbestrijding die nationaal werkt. Ze steunt het wetenschappelijk kankeronderzoek en verleent sociale dienstverlening, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Het doel van de Stichting is de preventie van en de strijd tegen kanker. Meer informatie vind je op hun website (www.kanker.be) en in de informatiebrochure, achteraan deze map.

Ondersteunende organisaties


Interessante media


Je vindt heel wat boeken, websites en dvd’s die je informatie, antwoorden en steun kunnen bieden. Wij maakten voor jou een selectie:

1. Websites www.jessazh.be/borstcentrum Website van het Borstcentrum van het Jessa Ziekenhuis www.loc.be Website van de vzw Limburgs Oncologisch Centrum, een samenwerkingsverband tussen het Jessa Ziekenhuis (Hasselt) en het Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk). De vzw beheert en exploiteert de radiotherapiediensten die zijn ondergebracht op beide campussen. www.pinkribbon-magazine.be In samenwerking met de Stichting tegen Kanker brengt Sanoma Magazines (Feeling,Marie Claire, Gael,...) elk jaar een gratis magazine uit, gewijd aan de strijd tegen borstkanker met informatie, reportages, tips en getuigenissen om vrouwen met borstkanker een hart onder de riem te steken. www.vlk.be Website van de Vlaamse Liga tegen Kanker, de organisatie achter Kom op Tegen Kanker. www.kanker.be Website van de Stichting tegen Kanker www.borstkanker.net Website van de VZW Kaboi, opgericht door een borstkankerpatiënte eind jaren ’90. Je vindt er informatie over borstkanker, behandelingen, columns en meer. www.kankerspoken.nl Website voor kinderen die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of naasten en voor hun ouders, leerkrachten en hulpverleners.

interessante media


2. Boekentips Omgaan met borstkanker Bosma-de Kok, Marja – Ik… Borstkanker? (2010) Uitgeverij De Graaff. ISBN 9789077024386 Cardinaels, Nathalie – Mindfulness bij borstkanker (2011) Uitgeverij Acco. ISBN 9789033485831 Devuysere, Sofie – Borstkanker. Mijn ervaringen als arts en borstkankerpatiënte (2006) Uitgeverij Lannoo. ISBN 9789020957532 Hendriks, Maria – Een lichaam van lood. Vermoeidheid na kanker en wat eraan te doen. (2010) Uitgeverij Media Invita. ISBN 9789079919062 Joris, Frieda – Ontboezemingen over borstkanker (2006) Standaard Uitgeverij. ISBN 9789002219979 Joris, Frieda – Roodborstje. Leven met borstkanker (2001) Uitgeverij Houtekiet. ISBN 9789052406114 Van daele, Henk – Borstkanker met puntjes (2002) Uitgeverij Houtekiet. ISBN 9789052406848 Van den Bon, Kristien – Borstkanker en boezemblues (2009) Uitgeverij Van Halewyck. ISBN 9789056178024 Van den Bossche, Freya – Mijn partner, mijn kind, mijn kanker (2008) Uitgeverij Lannoo. ISBN 9789020976250 Van Schoneveld, Marian – Yoga met een pruik (2011) BBNC Uitgevers. ISBN 9789045311746 Verstraete, Mieke – Positief je borstkanker te lijf (2002) Uitgeverij Lannoo. ISBN 9789020945348


Boeken voor kinderen Motzfeldt, Hella - Chemo-Kasper en zijn jacht op de slechte kankercellen (2009) Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’. Verkrijgbaar bij de borstverpleegkundigen of psycholoog. Mutsaers, Marleen – Het monster van mama (2007) Uitgeverij Thoeris. ISBN 9789072219190 Smid, Esther – Gewoon pech. Als je moeder borstkanker heeft (2010) Uitgeverij Niño (SWP). ISBN 9789085605829 Slosse, Nathalie & Del Moral, Rocio – Grote boom is ziek (2009) Abimo uitgeverij. ISBN 9789059325494 Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ – Radio-Robbie (2006) Verkrijgbaar bij de borstverpleegkundigen of psycholoog.

interessante media


FinanciĂŤle tussenkomsten


1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming Als je een ernstige vermindering van zelfredzaamheid hebt kan je een aanvraag doen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming (als je jonger bent dan 65) of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (als je 65 bent of ouder). Deze aanvraag doe je via het OCMW van je gemeente. Zij geven je formulieren mee die je moet laten invullen door je huisarts. Afhankelijk van de zorgen die je nodig hebt (‘punten’) en je gezinsinkomen kan je een maandelijkse tussenkomst krijgen en/of van sociale voordelen genieten zoals vb. vermindering van belasting, vermindering kadastraal inkomen, sociaal tarief telefoon, elektriciteit,….. Meer informatie over de tussenkomsten waar jij recht op hebt en hoe je deze kan krijgen, vind je bij de sociale dienst van het ziekenhuis, het ziekenfonds of op het OCMW van je gemeente.

2. Vlaamse zorgverzekering of mantelzorgtoelage Als je zwaar zorgbehoevend bent kan je een maandelijkse tegemoetkoming voor nietmedische kosten aanvragen in het kader van de zorgverzekering. Hiervoor moet je lid zijn van een erkende zorgkas en je bijdrage hebben betaald. De aanvraag van de zorgverzekering moet je doen bij de zorgkas waar je aangesloten bent. Meestal is dit je ziekenfonds. Iemand van je ziekenfonds zal bij je aanvraag bepalen of je recht hebt op een maandelijkse vergoeding van 130 €.

Financiële tussenkomsten


3. Hulp aan derden Hulp aan derden is een aanvullende vergoeding voor werknemers en zelfstandigen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen én om gezondheidsredenen aangewezen zijn op hulp van anderen. Om deze vergoeding te ontvangen moet je minstens drie maanden arbeidsongeschikt zijn en zeer ernstig zorgbehoevend zijn ( hoge graad van zorgafhankelijkheid mbt oa. verplaatsingen, huishouding, zelfzorg, sociale contacten, enz). De aanvraag hiervoor doe je via de sociale dienst van je ziekenfonds.

4. Vlaamse Liga tegen Kanker Stichting tegen Kanker Bij de Vlaamse Kanker Liga of de Stichting tegen kanker kan je een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst als je een beperkt inkomen hebt én veel kosten kan bewijzen. Als je een hospitalisatieverzekering hebt die de kosten dekt, kom je niet in aanmerking voor de tussenkomst. Om een vergoeding te krijgen moet je alle kosten van het afgelopen jaar aantonen: medicatie, doktersrekeningen, ziekenhuiskosten en materiaalkosten. De aanvraag voor deze tussenkomst doe je via je ziekenfonds of via de sociale dienst van het ziekenhuis.

5. Reisonkostenvergoeding Wanneer je start met radiotherapie of chemotherapie, heb je recht op een tussenkomst in je reiskosten. Deze tussenkomst bedraagt 0,25 €/km. Aan het einde van de behandeling of de consultatie ontvang je een attest dat je aan je ziekenfonds overhandigt om te kunnen genieten van deze reisonkostenvergoeding.


Nota’s Op deze pagina’s kan je alle vragen die je wil stellen noteren of persoonlijke nota’s maken. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................

Nota’s


.............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................


vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20 3500 Hasselt info@jessazh.be www.jessazh.be


01 Borstcentrum - Algemene informatie