Issuu on Google+

JESS!

van a tot z

Nieuw uurroosterbeleid maart | april ‘13 Jaargang 4 - nummer 19

Personeelsmagazine Jessa Ziekenhuis

De 8 verhuistools van kraam

CSA verhuist naar Ekkelgarden Naar één voedingsdienst startschot Jessa Ziekenhuis


maart | april ‘13

I like, you tweet... 2

Als je deze woorden een decennium geleden in de mond had genomen, had iedereen je wellicht bekeken als een holbewoner die gebrekkig Engels praat. Tegenwoordig zijn

Column

communicatiekanalen als facebook, twitter, LinkedIn of YouTube niet meer weg te denken. Sociale media zijn nu eenmaal een gemakkelijke en laagdrempelige manier om in contact te staan met de wereld. Vind ik ook! Ook de zorgsector begint deze nieuwe manier van communiceren meer toe te passen. Een recente Amerikaanse studie, gepubliceerd in the American Journal of Medical Quality, stelt zelfs: Hoe meer ‘likes’ op je facebookpagina, hoe beter het ziekenhuis. Meer ‘vind-ik-leuks’ op de facebookpagina van je ziekenhuis zouden samenhangen met een hogere patiënttevredenheid en zelfs met minder sterfgevallen?!?!?

Volgens de auteurs van de studie kan ieder ziekenhuis een facebookpagina aanmaken, maar wie meer kwaliteit levert, zal meer tevreden patiënten hebben en dus meer ‘vind-ik-leuks’ krijgen. Een studie die je met een behoorlijk dikke korrel zout moet nemen, denk ik dan. Maar toch: stof tot nadenken. Of deze studie al dan niet enige grond raakt, laat ik in het midden. Maar in ieder geval ben ik best tevreden hoe we zelf als ziekenhuis met deze relatief nieuwe media omgaan en ze gebruiken als aanvulling op meer klassieke communicatiekanalen. Blijkbaar spelen we bijvoorbeeld op vlak van facebookgebruik een voortrekkersrol in de gezondheidssector en dat blijft niet onopgemerkt. Zo was Luc Colla van onze dienst communicatie onlangs tijdens het congres ‘Wegwijzer media in de zorg’ van Zorgnet Vlaanderen één van de sprekers om ons sociale mediabeleid als ‘good practice’ uit de doeken te doen. Niet de eerste (en wellicht ook niet de laatste) keer dat we als ervaringsdeskundige gevraagd worden om dit ‘succesverhaal’ toe te lichten. Maar wat is nu eigenlijk de meerwaarde van sociale media? Is het niet gewoon een hype? Willen we alleen wat leuk en populair doen? Toch niet! Sociale media zijn een blijvertje, als we de experts mogen geloven. En dus kan je ze als organisatie maar beter op een goede manier gebruiken. Bijvoorbeeld om studenten en potentiële medewerkers aan te spreken in plaats van dit via dure jobadvertenties te doen. Of om initiatieven onder de aandacht te brengen bij mensen die je anders misschien niet bereikt... Facebook of twitter kunnen zeker niet onze andere communicatiekanalen vervangen, maar ze kunnen wel een waardevolle aanvulling zijn. Jaja, tot een patiënt zijn ongenoegen begint te uiten op de facebookpagina van het ziekenhuis, hoor ik de kritische lezer al denken. Tja, je hebt nu eenmaal niet in de hand wat mensen over je vertellen op sociale media. Dus kun je er maar beter zelf actief op zijn. Zo weet je tenminste wat er over je ziekenhuis wordt gepost en kan je reageren of ingrijpen als dat nodig is. Want facebook is niet louter communicatie, het is ook conversatie. Eén ding moeten we als ziekenhuismedewerker echter wel voor ogen houden: wat er op sociale media over ons gezegd wordt, hangt vaak nauw samen met de kwaliteit van onze dienstverlening in het ‘reële’ ziekenhuisleven. Op dit moment zitten we dus goed. Houden zo!

Eénmaking voedingsdienst Redactie: Erna Desiron, Eef Eerdekens, Miranda Follong, Kristof Hayen, Ludo Hermans, Nydia Leemans, Christa Meekers, Eddy Reners, Ilse Schalenbourg, Katrien Vangrunderbeeck, Lieve Verbiest en Brigitte Celis Hoofd- en eindredactie: Brigitte Celis Verantwoordelijke uitgever: vzw Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt Werkten ook mee aan dit nummer: Dr. Yves Breysem, Ivan Schoofs, Ingrid Nenczl, Nadine Willems, Sonja Braeken, Ludo Meyers, Karel Bosmans, Els Jacobs, Els Volders, Thijs Nelis, Bert Van Hoecke, Wouter Mandervelt, Sofie Vanstraelen, Renilde Cox, Silvia Ballet, Sofie Favoreel, Marina Vanbilsen, Remco Koninckx, Anneleen Liefsoens, dr. Toon Delva, Anneleen Loysch, Inge Nell, Svea Tordoor. Op de cover: Nathalie Ceulemans, orthopedie campus Salvator

Dr. Yves Breysem Algemeen directeur

Vormgeving: marjanwuyts Grafische Vormgeving


6 9 14 15

8

Jessa Ziekenhuis in goede handen

10

Nieuw uurroosterbeleid

De 8 verhuistools van de kraamafdeling Checklists bij patiëntentransfers Centrale sterilisatieafdeling verhuist

Evacuatieoefeningen

13

18 19 22 23

Nieuwe hartchirurg expert in kijkoperaties

Naar één voedingsdienst mindfulnesstraining voor kinderen

Op haaiensafari Klantenspel onder de loep

16

Jessa meet tevredenheid patiënten


maart | april ‘13

Jess! van a tot z

4

Telefonie: stand van zaken Er is de voorbije maanden hard gewerkt om de verschillende telefoonsystemen van de drie campussen op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we sinds midden december gratis met verkorte nummers bellen naar een dienst of collega op een van de andere campussen. Dat verkeer verloopt nu via interne lijnen in plaats van betalende buitenlijnen. Een volgende stap in het telefonietraject is de omschakeling naar mobiele DECT telefonie. De technische dienst, de dienst ICT en de sociale dienst zijn bij wijze van test al overgeschakeld op het nieuwe systeem. Nog voor de zomervakantie zullen alle biepers op campus Virga Jesse vervangen worden door een DECT toestel. Alle betrokken diensten krijgen hierover tijdig een concrete planning en de nodige informatie. Voor meer info over het telefonieproject kan je steeds terecht op de speciale telefonie deelwebsite: jessanet.jessazh.be/telefonie.

NIAZ-team bezoekt Jessa opnieuw

Actieplan wordt getoetst Op woensdag 18 en donderdag 19 september 2013 krijgt ons ziekenhuis opnieuw het bezoek van een team auditoren van NIAZ. Een jaar geleden kregen we ons huidige NIAZ-kwaliteitslabel toegekend. De

Jessa krijgt onderscheiding

externe auditoren noteerden echter ook een aantal verbeterpunten waaraan we als ziekenhuis verder

‘meest patiëntvriendelijke website’

moeten werken. Op basis van die opmerkingen

Vijf ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel krijgen van ziekenfonds CM een on-

2012 naar NIAZ vertrok. In september 2013 komen

derscheiding als ‘meest patiëntvriendelijke website’ omdat ze uitblinken in infor-

de auditoren kijken of we in de praktijk ook effectief

matie naar patiënten en hun omgeving. Onze eigen website prijkt in dat lijstje,

gerealiseerd hebben wat in dat actieplan is opge-

samen met AZ Nikolaas, AZ Sint-Blasius, AZ Damiaan en AZ Groeninge. Met de

nomen. Ze houden dan opnieuw gesprekken met

onderscheiding hoopt ziekenfonds CM andere ziekenhuizen te stimuleren om de

medewerkers en bezoeken een aantal werkplekken.

kwaliteit van hun website te verbeteren. CM onderzocht de websites van 103

Begin september is het concrete programma hier-

ziekenhuizen in ons land op de aanwezigheid van informatie over de financiële

voor gekend. De toetsing van het actieplan door het

aspecten van een opname en over de patiëntenrechten. Daarnaast werden de

NIAZ-team is een volgende belangrijke stap in het

websites ook beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid.

accreditatietraject. De toekenning van een NIAZ-

De mening van CM over de website van het Jessa Ziekenhuis? “Een frisse, dui-

kwaliteitslabel houdt immers in dat het kwaliteits-

maakten we een actieplan op dat in de zomer van

delijke website, die erg volledig is op vlak van financiële informatie en op

niveau continu moet gehandhaafd blijven én dat

vlak van patiëntenrechten. Eye-catcher zijn de prijsramingen per ingreep,

verbeterpunten ook effectief moeten aangepakt

wat de patiënt een vrij goed beeld geeft over de te verwachten kosten.”

worden. Meer info over de toetsing van het actieplan vind je in de NIAZ-nieuwsbrief die begin mei verschijnt.


Opnieuw

advanced Bobathcursus op campus SU Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart organiseerde campus SU voor de derde keer een advanced Bobathcursus voor ergo- en kinesitherapeuten. De lesgeefster van deze editie ‘What is the state of knowledge, the Bobath Vaughan-Graham is zonder meer een autoriteit op het vlak van Bobath. Ze is instructeur basiscursus Bobath sinds 2000 en ‘Advanced course Instructor’ sinds 2008. In die hoedanigheid is zij zowel in Canada als internationaal actief. Julie Vaughan werd tijdens de Bobathcursus op campus SA geassisteerd door Marc Michielsen, onze hoofdtherapeut op campus SU, die intussen ook al heel wat ervaring heeft als instructeur basiscursussen Bobath. In september organiseert campus SU opnieuw een advanced Bobathcursus.

Nieuwe medische raad verkozen Op 19 februari vond de verkiezing plaats van de nieuwe medische raad. Dat is het vertegenwoordigend orgaan waar de artsen betrokken worden bij de besluitvorming in het ziekenhuis. De medische raad heeft een specifieke adviserende opdracht bij de beheersbeslissingen. Voorzitter van de medische raad is dr. Jos Vandekerkhof, ondervoorzitters zijn dr. Patrik Peene en dr. Philippe Timmermans, secretaris is dr. Patrick van Rossem. Op de foto vlnr: dr. Peter Aerssens, dr. Patrick Willemen, dr. Noël Daenen, dr. Didier Nolens, dr. Barbara Vantroyen, dr. Guido Claes, dr. Miranda Withofs, dr. Johan Vanwalleghem, dr. Jos Vandekerkhof, dr. Patrik Peene, dr. Edith Bleus, dr. Philippe Timmermans, dr. Peter Declercq, dr. Patrick van Rossum. Ontbreekt op de foto: dr. Johan Vanrusselt

Elektronisch wenstelegram: Patiënt naar huis? Stuur het even na Jaarlijks ontvangen ongeveer 3 000 patiënten van ons ziekenhuis een elektronisch wenstelegram via onze website. Soms is de patiënt echter al terug naar huis wanneer het telegram je afdeling bereikt. Gooi het teeven naar het thuisadres van de patiënt. Dit

Jessastand trekt veel volk op jobbeurzen

klantvriendelijke gebaar is slechts een kleine

In februari organiseerden PHL en KHLim opnieuw jobbeurzen voor hun studenten en

moeite, maar betekent veel voor de patiënt.

UHasselt kende zijn traditionele Career day. De stand van het Jessa Ziekenhuis trok

legram in dat geval niet weg, maar stuur het

op elk van deze evenementen opnieuw heel wat volk. Leuk toch ook, als je in de rode Ken je het adres niet? Stuur het telegram

sofa kan duiken met Mickey en Rickey of op beeld vereeuwigd wordt met enkele

dan met de binnenpost naar het onthaal. Zij

helden uit de topserie Grey’s Anatomy! Alle foto’s verschenen op de facebookpagina

zorgen ervoor dat het bij de patiënt terecht

van ons ziekenhuis en wie zichzelf op één van de foto’s tagde, maakte meteen ook

komt.

kans op een geschenkbon van 75 euro van La Bottega.

maart | april ‘13

concept’, was de Canadese Bobathinstructeur Julie Vaughan-Graham. Julie

5


B

maart | april ‘13

ijna twee jaar geleden startte de kraamafdeling met de voorbereidingen voor de centralisatie van het hele ‘moeder-metbabygebeuren’ op campus VJ tegen 21 juni 2013. “We stippelden hiervoor een integratietraject op het vlak van de professionele samenwerking én een integratietraject voor het team uit,” vertelt zorgmanager Sonja Braeken. Bij de voorbereidingen was ook verhuiscoördinator Christa Meekers sterk betrokken. Het traject van Moeder & Kind, samengevat in 8 tools.

6

Verhuis voorbereiden?

De 8 tools van kraamafdeling

1

Integratieteam

van duidelijke plannen en rondleidingen in

begin dit jaar in gebruik. Onmiddellijk na de

Het integratieteam zorgt voor de plan-

het bevallingskwartier en de kraamafdeling

verhuis van neonatologie ging de verbouwing

ning en voortgang van de beide inte-

op campus VJ en de – toen nog - ruwbouw van

van het bevallingskwartier van start.

gratietrajecten, bekrachtigt beslissingen die

de nieuwe dienst neonatale.

in werkgroepen voorgesteld worden en hakt indien nodig knopen door over items waar werkgroepen geen consensus bereiken. Het integratieteam is sinds september 2012 ac-

4

Tien andere werkgroepen

3

Werkgroep verbouwingen Samen met de studiedienst infrastruc-

Om de verhuis, integratie en toekomstige organisatie tot in de puntjes

tuur & masterplanning en een extern

voor te bereiden, zijn er tien werkgroepen ac-

architectenbureau boog een groep van artsen

tief: leidinggevende structuur, dagdagelijkse

2

en vroedvrouwen van beide campussen zich in

leiding, organisatie, verloskundige training,

Kick-off meeting

het voorjaar van 2011 voor het eerst over de

Mors in Utero, borstvoeding, medische orga-

Tijdens een kick-off op 8 oktober

verbouwingsplannen van neonatologie, ver-

nisatie & medisch reglement, gezondheids-

2012 kregen alle aanwezige gynaeco-

loskamers en kraamafdeling. Die eigen inbreng

voorlichting & opvoeding, communicatie en

logen en vroedvrouwen een goed beeld van

vertaalde zich intussen al in een zeer kind- en

last but not least de effectieve verhuis. Elke

hun toekomstige werkplekken aan de hand

oudervriendelijke afdeling neonatologie, sinds

werkgroep is samengesteld uit vroedvrou-

tief.

Coming soon... • Omstreeks eind april gaat de geheel vernieuwde website www.jessabevaltme.be online. Je kan deze website uiteraard ook raadplegen als deelwebsite van www. jessazh.be. De website vervangt de huidige versies van de beide kraamafdelingen en steekt in een fris nieuw kleedje. • Eveneens eind april lanceert de kraamafdeling een magazine voor moeders-inspe. Zwangere vrouwen krijgen dit magazine bij een bezoek aan hun gynaecoloog. Je kan het ook aanvragen via de website. • De kraamafdeling voorziet binnenkort een aantal acties via de sociale media. • Zwangere vrouwen die in de periode van de verhuis op campus Salvator zouden bevallen, krijgen bij een bezoek aan hun gynaecoloog een flyer mee met praktische informatie over de verhuis en antwoorden op allerhande vragen. Onze gesprekspartner was Sonja Braeken, zorgmanager Moeder & Kind

• In het najaar komt er een symposium voor de huisartsen. • De afdeling neonatologie werkt aan een vernieuwde website.


being better is cheaper

De werkgroep ‘7 to 7’ (werkgroep organisatie) bekijkt wat er vanaf 7u ’s morgens tot ’s anderendaags 7u op ieder moment van de dag op de kraamafdeling en in het bevallingskwartier gebeurt en zoekt naar gezamenlijke werkwijzen voor de toekomst. De afdeling kiest hierbij telkens voor: • Een efficiënte en effectieve oplossing • De goedkoopste oplossing zonder kwaliteitsverlies, liefst kwaliteitsverhogend • Een klantvriendelijke oplossing • Een evidence based oplossing • Een haalbare oplossing Alles wat reeds nu kan gestandaardiseerd worden, gebeurt nu. Alweer een aanpassing minder bij de verhuis.

Zes verpleegkundigen Spoed starten op 100-ziekenwagen Eind maart namen zes verpleegkundigen van Spoed hun 100-badge in ontvangst. Zij kunnen nu ingezet worden op de 100-ziekenwagen, wat voor hen toch wel een grote stap is. In het ziekenhuis zijn ze immers altijd omringd door collega’s en artsen op wie ze kunnen terugvallen, maar voor 100-oproepen staan ze er met de ambulancier alleen voor. Bovendien wordt er van hen verwacht dat ze ook in hectische omstandigheden snel de

Bij een nieuw samengesteld team is veel en goed communiceren essentieel!

juiste beslissingen nemen.

"

De zes verpleegkundigen kregen dan ook een grondige training en voorbereiding. Ze deden eerst een tweetal jaar ervaring op op de dienst Spoed.

wen van beide campussen en desgevallend

geven’. Bij een nieuw samengesteld team is

Daarnaast is het een vereiste om de

gynaecologen. De verslagen hangen uit op

veel en goed communiceren essentieel! Op

Bijzondere Beroepstitel te dragen of

de dienst en iedereen kan zijn stem laten ho-

een correcte manier feedback kunnen geven

zoals ze ook wel zeggen ‘het vierde

ren. Het is uitermate belangrijk dat de 60-tal

en ontvangen is dan heel belangrijk. We wil-

jaar gedaan te hebben’. Tot slot door-

vroedvrouwen met zo’n 14 gynaecologen en

len sterke vroedvrouwen die opkomen voor

liepen ze het opleidingstraject dat de

9 pediaters kunnen samenwerken volgens

hun professie.”

mentoren en opleidingsverantwoor-

eenduidige richtlijnen.

delijken van spoed hebben uitgestip-

die in februari 2013 plaatsvonden,

6

peld. Tijdens dat traject bezochten de

de buren. Concreet betekent dit dat iedere

een bepaalde periode gingen ze ook

passen perfect in het integratietraject pro-

vroedvrouw minstens één dag meedraait op

als extra persoon mee op interventie.

fessionele samenwerking. Sonja: “Tijdens

de andere campus.

5

Workshops De workshops verloskundige training

Gluren bij de buren

zes verpleegkundigen het Hulpcen-

Sinds januari 2013 gaan de vroed-

trum 100 en trainden ze met de am-

vrouwen regelmatig eens gluren bij

bulancier en brandweer. Gedurende

deze workshops oefenden vroedvrouwen en

Dominique Leurs en Luk Celus, hoofd-

gynaecologen met een oefenpop drie verlos-

verpleegkundigen Spoed: “Wij wen-

kundige situaties in. Het waren fantastische workshops!”

7

Nieuwsbrief

sen hen alvast alle succes en zijn er

Onlangs ontvingen alle betrokken

van overtuigd dat Hasselt en omstre-

artsen en medewerkers een eerste

ken weer een aantal goede handen

“Naast de werkgroepen waar vroedvrouwen

nieuwsbrief. “We hebben hiermee gewacht tot

en gynaecologen elkaar ontmoeten, is het

de resultaten van de diverse werkgroepen be-

ook belangrijk oog te hebben voor de mens

gonnen binnen te lopen om zo heel concrete

binnen deze veranderende organisatie. Zo’n

informatie te kunnen meegeven,” aldus Sonja.

grote verandering is moeilijk en we willen

“Met de nieuwsbrief krijgt iedereen een over-

onze mensen hierin begeleiden en onder-

zicht van alles wat er gedaan wordt en een

steunen." In maart en april volgden daarom

vooruitblik op wat nog staat te gebeuren.”

workshops in het kader van de integratie van het team, onder begeleiding van de dienst O &O. “Eigenlijk jammer dat de gynaecologen aan deze workshops niet deelnamen,” aldus Sonja. “Tijdens de eerste workshops werd

8

Draaiboek Alle nieuwe afspraken worden gebundeld in een ‘draaiboek’ dat iedere arts

vooral gefocust op ‘wat vind ik belangrijk?’.

en vroedvrouw kort voor de verhuis krijgt. Een

De tweede workshop focuste op ‘feedback

ideaal naslagwerk!

rijker is.”

maart | april ‘13

Uit één van de werkgroepen:

7


I

maart | april ‘13

n maart voerde de dienst ziekenhuishygiëne campagne rond de juiste toepassing van handhygiëne. Een correcte handhygiëne staat immers garant voor een daling van het aantal ziekenhuisinfecties en redt mensenlevens! De campagne was zowel gericht naar artsen en medewerkers als naar patiënten.

8

Jessa Ziekenhuis

in goede handen

Dr. Luc Waumans: “Uit onze zorgobservaties

Anneleen Liefsoens, afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde:

van de afgelopen twee jaar blijkt dat het

“Ik vond het een heel toffe actie! Op onze afdeling schonken we

naleven van de handhygiënevoorschriften

sowieso al veel aandacht aan een goede handhygiëne en we heb-

(compliance) tussen de verschillende indica-

ben dan ook allemaal met plezier de affiche ondertekend. Zowel de

ties voor handhygiëne schommelt. Zo zien we

verpleegkundigen als de kinderartsen letten nu wel beter op dat ze

dat de compliance na patiëntencontact en na

geen hemden met lange mouwen dragen. Voor ons is het dus een

blootstelling aan lichaamsvochten tussen de

geslaagde actie die misschien wel wat vaker mag plaatsvinden.”

70 à 85% bedraagt, terwijl handhygiëne vóór patiëntcontact of vóór een zuivere handeling slechts tussen 35 à 60% ligt. In de volgende

Dr. Toon Delva, geriatrie en geheugenkliniek

uitgave van Jess! blikken we kort op de resul-

“De campagne was op onze afdeling een groot succes. Het valt me

taten van de campagne terug.”

op dat verpleegkundigen hun handen nu veel vaker ontsmetten met alcogel dan voordien. Dankzij de test zagen ze hoe belangrijk het is om ook de bovenkant van de handen goed te wassen. Handhygiëne

Acties voor medewerkers

is een heel belangrijk item, zeker in een periode waarin we steeds

Op elke afdeling kwam een gepersonali-

meer geconfronteerd worden met multiresistente microben.”

seerde affiche. Artsen en verpleegkundigen plaatsten hun handtekening op die affiche en gingen zo het commitment voor een goede

Inge Nell, dienst spoedgevallen:

handhygiëne aan. In het personeelsrestau-

“Vorig jaar heb ik ook al eens een handhygiënetest gedaan en dat

rant namen vele artsen en medewerkers ook

was toen prima. Ik let er altijd op dat ik mijn handen goed ontsmet

deel aan de handhygiënetest. Zo maakten ze

en geen juwelen of horloge draag. In de winter is het soms wel wat

kans op een manicure. Studenten van de af-

koud met korte mouwen. Maar het is een leuke campagne en de ma-

deling schoonheidszorgen van KTA2 en VTI

nicure/handmassage is heel ontspannend.”

gaven aan 350 medewerkers een manicure/ handmassage.

Anneleen Loysch, kinesist:

Acties voor patiënten

“Vóór deze actie lette ik ook al op een goede handhygiëne. Ik sta

Elke dinsdag in maart kregen de patiënten

constant in contact met patiënten en goede handhygiëne is een au-

een flyer met meer informatie over de hand-

tomatisme. Deze actie is zeker een leuk initiatief en het is ook fijn

hygiënecampagne. ’s Woensdags kregen

om eens verwend te worden met een manicure.”

ze een suikervrij koekje in de vorm van een handje, als bedankje om ons aan een goede handhygiëne te herinneren.

Svea Tordoor, student van KTA2: “De verpleegkundigen en artsen zetten elke dag alles op alles om patiënten goed te verzorgen. Zij doen zoveel voor anderen dus ik ben blij dat wij hen nu eens in de watten mochten leggen zonder er iets voor terug te verwachten. Hopelijk mogen we hen volgend jaar opnieuw verwennen!”


maart | april ‘13

H

alf februari introduceerde ons ziekenhuis checklists die de interne transfers van onze patiënten moeten ondersteunen. Streefdoel is om deze checklists tegen einde mei op alle verpleegafdelingen in gebruik te hebben. Het initiatief kwam er naar aanleiding van de meest recente patiëntveiligheidscultuurmetingen. Daaruit bleek dat we zwak scoren op de thema’s ‘samenwerking tussen diensten’ en ‘doorgeven van informatie bij interne transfers van patiënten’.

Checklists goed hulpmiddel bij patiëntentransfers Het doel van de checklists

zaken van belang zijn, is het nuttig de check-

deling nodig heeft om de zorg voor de patiënt

Onvolledige briefings, onduidelijkheid over

list altijd te gebruiken. Zo verkleint de kans

op een kwaliteitsvolle manier te kunnen

op te volgen zorgaspecten en opnames van

dat informatie vergeten wordt of de trans-

voortzetten. Er zijn verschillende types van

patiënten op onverwachte tijdstippen zijn de

fer verschilt, afhankelijk van wie deze doet,”

checklists beschikbaar. De informatie tussen

aspecten waar we nogal eens mee worstelen.

aldus Bert. “Ook de praktische afspraken bij

spoedgevallen en een hospitalisatiedienst is

“Het feit dat de patiënt verhuist van de ene

transfers zijn opgenomen in de checklists.

immers anders dan die tussen twee hospita-

naar de andere afdeling mag geen reden zijn

Zo zijn ze duidelijk voor iedereen en kunnen

lisatiediensten.”

dat de zorg niet doorloopt,” aldus Thijs Nelis

verpleegkundigen erover in dialoog gaan met

en Bert Van Hoecke. “Via de checklists voor

elkaar.”

Van idee naar dagelijks gebruik…

patiëntentransfers willen we: de continuïteit van de kwaliteitsvolle zorg

Het gebruik van de checklists werd eerst in

Uitgetest

verschillende fasen getest op een viertal dien-

Het opmaken van de checklists gebeurde in

sten. Nu zijn ze klaar voor gebruik. Tegen eind

samenwerking met een drietal diensten in het

mei zullen alle diensten, tijdens een zelf te

ziekenhuis. Tijdens twee testrondes gingen

kiezen moment, een introductie krijgen over

de medewerkers na welke informatie ze nodig

het waarom en het gebruik ervan. “Tijdens de

hebben wanneer een patiënt van een andere

eerste weken na de implementatie vragen we

dienst naar hun dienst overkomt. “Deze infor-

de dienst regelmatig naar hun ervaringen en

Belangrijk hulpmiddel

matie hebben we, met de hulp van SABA (zie

mogelijke tekortkomingen. Met die feedback

De checklist is een belangrijke geheugen-

beneden), omgezet naar de huidige checklists,”

passen we in september - indien nodig – de

steun voor de verpleegkundigen tijdens de

aldus Thijs. “Bij de briefing vertrekken we dus

checklist verder aan. Ook bij toekomstige wij-

complexe taak die een patiëntentransfer

niet vanuit wat de verwijzende afdeling wil

zigingen in bijvoorbeeld opnameprocedures

inhoudt. “Omdat tijdens een transfer vele

vertellen, maar wel vanuit wat de nieuwe af-

krijgen de checklists een update.

aan onze patiënten verzekeren de volledigheid en uniformiteit van de briefings verhogen. de samenwerking en afstemming tussen diensten verbeteren.”

SABA, wa ‘s da? • Een effectieve en efficiënte communicatiestructuur om informatie over de zorg van de patiënt tussen zorgverleners te delen. • Bouwt een brug tussen zorgver-

Hoe pas je SABA

S

concreet toe?

A B

A

S = SITUATIE

A = ACHTERGROND

B = BEOORDELING

A = ADVIES

leners door onze communicatie

Tracht in 1 zin

Geef beknopt

Deel je

Maak duidelijk wat

steeds in dezelfde structuur op

het probleem

alle belangrijke

persoonlijke

er volgens jou moet

te bouwen.

of de situatie

informatie

analyse

gebeuren of welke

te schetsen

over het probleem

en bedenkingen

afspraken er reeds

• Een eenvoudige manier om communicatie te standaardiseren.

gemaakt zijn voor

Schept gemeenschappelijke ver-

de verdere zorg

wachtingen bij alle partijen.

aan de patiënt

9


maart | april ‘13

10

Akkoord over nieuw uurroosterbeleid O

p 7 maart bereikten de directie en de werknemersorganisaties (vakbonden) een akkoord over een nieuw uurroosterbeleid voor verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici. Vanuit werkgeverskant waren vooral de directie patiëntenzorg en de directie P&O bij het project betrokken. Zij noemen het een moeilijk dossier over complexe materie, maar tegelijkertijd een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking tussen werkgever en werknemersorganisaties. We legden hen een aantal vragen voor.

Een korte terugblik

bijvoorbeeld bij verschuivingen in het kader

“Het dossier is in 2011 op uitdrukkelijk ver-

van de blauwdruk. Bij een fusie moet je dan

• Er waren heel wat verschillende uurroos-

zoek van de directie opgestart. Bij de fusie

gaan kijken hoe je tot een eenvormig en

ters, met veel uitzonderingen. Ons streef-

hebben we eerst gewerkt aan een Jessa

werkbaar beleid kan komen, net zoals we

doel was: duidelijke, vereenvoudigde af-

personeelsstatuut, dan aan een gestandaar-

dat ook voor andere dossiers doen.

spraken maken over alle onderdelen van

driehoek vinden is cruciaal.

diseerd arbeidsreglement voor al onze me-

• We willen naar een grotere flexibiliteit om

het uurroosterbeleid. Die duidelijkheid

dewerkers en een derde grote beweging was

een efficiëntere personeelsinzet te reali-

komt iedereen ten goede: medewerker, or-

het komen tot één uurroosterbeleid over de

seren. Bij het uitzetten van de uurroosters

ganisatie en onrechtstreeks ook patiënt.

campussen heen. In onze overeenkomst met

zijn we vertrokken van de belangendrie-

de werknemersafgevaardigden was van in

hoek: patiënt - medewerker – organisatie.

het begin afgesproken dat hierover tegen

Het is de taak van de organisatie om de

eind 2012 een akkoord moest zijn.”

mensen en middelen die beschikbaar zijn

Welke uurroosters zijn vanaf nu van toepassing?

zo goed mogelijk in te zetten om de pa-

“Je vindt de volledige uurroosters in het ka-

tiënt de meest kwalitatieve en veilige zorg

dertje op pag. 11 bovenaan. Op verzoek van

Waarom een nieuw uurroosterbeleid?

te garanderen. Anderzijds is het voor de

de werknemersafgevaardigden zijn er nog

medewerkers belangrijk dat ze hun werk-

een aantal overgangsbepalingen afgesproken

• Er waren zeer fundamentele verschillen

en hun privéleven goed op elkaar kunnen

waardoor bepaalde medewerkers kunnen blij-

in de uurroosters tussen de verschillende

afstemmen en bijvoorbeeld kunnen werken

ven werken met hun bestaande uurroosters

campussen. De afgelopen jaren botsten al

in een ‘gezond’ rooster, tijdig zicht hebben

indien ze dit wensen. Het zou ons te ver lei-

heel wat medewerkers op die verschillen,

op vrije weekends, enz. De balans in die

den om al deze bepalingen hier weer te geven. Daarvoor verwijzen we graag naar de integrale akkoorden die je kan terugvinden op Jessanet.”

Biedt het nieuwe beleid ook voordelen voor de medewerkers? • Er zijn voor hen heel wat zekerheden vastgelegd in dit akkoord: afspraken in verband met gezond verroosteren, sociale wetgeving, het naleven van rustpauzes en arOnze gesprekspartners waren Ludo Meyers, Karel Bosmans en Yvette Wilmaerts

beidsduurgrenzen, het uithangen van de


Vroegdienst • • • • Late dienst

7u tot 15u06 (30’ pauze) 7u tot 13u00 (zonder pauze) 7u tot 13u30 (30’ pauze) en (ingeval piek of recuperatie meeruren) 7u tot 10u48 (zonder pauze)

• 13u54 tot 22u (30’ pauze) • 15u30 tot 22u (30’ pauze)

Nachtdienst • Nacht 21u45 tot 7u15 (verpleegafdelingen, 2 briefings) • Nacht 21u45 tot 7u00 (verpleegafdelingen, 1 briefing) • Nacht 22u00 tot 7u00 (medisch-technische diensten) ⇒

Al deze nachtdiensten bevatten een betaalde pauze van 15’

Dagdienst

• 8u tot 16u06 (30’ pauze) • 8u tot 14u30 (30’ pauze) • 9u tot 17u06 (30’ pauze)

Marleen Van Overloop wint

poll HBvL Eind december organiseerde Het Belang van Limburg een poll. De vraag luidde: “Door wie wil je verzorgd worden?” Alle hoofdverpleegkundigen van de Limburgse ziekenhuizen nomineerden enkele ‘topverpleegkundigen’, waarna lezers hun stem uitbrachten. Onze zorgmanager Chris De Smet nomineerde onder andere Marleen Van Overloop van het palliatief sup-

graal onderdeel van het arbeidsreglement

Welke timing is er voorzien voor de invoering van het nieuwe beleid?

en is op die manier dus bindend. De nieuwe

“Sommige verpleegafdelingen zijn al omge-

kwam als winnares uit de bus en werd

afspraken zorgen ook voor meer duidelijk-

schakeld. In mei-juni 2013 en in september

beloond met een snoeptaart en een

heid over uurroosters en over de planning

2013 volgen er nog een aantal. In het najaar

jaarabonnement op Het Belang van

op korte termijn (bv. vrije weekends,...).

zou het gros van de verpleegafdelingen om-

Limburg voor haar dienst. Chris De

uurroosters, ... Het akkoord wordt een inte-

portteam. Marleen (rechts op de foto)

Goede afspraken maken goede vrienden.

geschakeld moeten zijn. Voor de verpleeg-

Smet: “Ik ben blij dat een Jessamede-

• Door het aantal verschillende shiften bijna

technische diensten (vb. OK, dialyse, medi-

werker de poll gewonnen heeft, dat is

te halveren, wordt het voor de planner een

sche beeldvorming) is afgesproken dat er

een mooi schouderklopje voor zowel

stuk overzichtelijker en eenvoudiger om

eerst nog een analyse gemaakt wordt welke

Marleen als het ziekenhuis.”

een uurrooster voor de dienst op te maken.

bijkomende shiftpatronen eventueel noodza-

De kans op fouten is minder groot. Tot nu

kelijk zijn om de goede werking van de dienst

toe waren er diensten met slechts 1 plan-

te garanderen. Deze analyse komt eerst nog

ner. In de toekomst gaan we voor alle dien-

voor goedkeuring op de ondernemingsraad en

sten naar 2 planners.

het basisoverlegcomité/onderhandelingsco-

• In het akkoord is ook voorzien in het werken met een roulement waardoor de mede-

mité. In afwachting hiervan blijven de huidige shiftpatronen gelden.”

werkers langer op voorhand weten welke nachten en weekends ze dienen te werken. • Medewerkers efficiënter kunnen inzetten

Meer info

betekent soms meer medewerkers beschik-

Alle details van het akkoord vind je op

baar hebben op piekmomenten, waardoor

Jessanet>personeel>arbeidsreglement

de werkdruk beheersbaar blijft.

(recente toevoegingen april 2013)

• Leidinggevenden krijgen een opleiding rond sociale wetgeving (voor sommigen wordt dit een opfrissing). Zo weten zij in de toekomst beter wat kan en niet kan.

moeilijk dossier over complexe materie, maar tegelijkertijd “ Een een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking tussen werkgever en werknemersorganisaties. "

maart | april ‘13

Uurroosters verpleegafdelingen

11


maart | april ‘13

12

60 513 zoveel uren vorming volgden onze medewerkers samen in 2012. Enkele andere cijfers die we van de dienst P&O (personeel & organisatie) doorgespeeld kregen: 309:

het aantal nieuwe medewerkers in 2012,

of gemiddeld 1 nieuwe medewerker per werkdag

53:

het aantal pensioneringen in 2012

123:

het aantal geboortes bij Jessamedewerkers 2 tweelingen, 4 kinderen bij Jessakoppels

35:

het aantal huwelijken bij Jessamedewerkers 2 huwelijken van Jessakoppels

62:

het aantal medewerkers met 25 jaar dienst in 2012

16:

het aantal medewerkers met 40 jaar dienst in 2012

1 472: het aantal medewerkers dat zich in 2012 tegen griep liet vaccineren via ons ziekenhuis 3 073: het aantal Jessamedewerkers eind 2012

• 42: het aantal 60-plussers

• 191: het aantal jongeren (25 jaar en jonger)


maart | april ‘13

13

Vrijwilliger

vlnr: dr. Urbain Mees, dr. Alaaddin Yilmaz en dr. Marc Hendrikx

Nieuwe hartchirurg expert in kijkoperaties H

et team van onze dienst cardiothoracale heelkunde is onlangs versterkt met hartchirurg dr. Alaaddin Yilmaz. Hij is een internationaal gerenommeerd expert op het vlak van ‘minimaal invasieve’ (“sleutelgat”) operaties. Dankzij zijn kennis en ervaring kunnen voortaan nagenoeg alle hartoperaties ook op endoscopische wijze (“kijkoperatie”) gebeuren. Dit heeft grote voordelen voor de patiënt. Ons ziekenhuis is hiermee één van de eerste centra in België dat het volledige gamma van minimaal invasieve hartoperaties aanbiedt.

in de bloemetjes Van 2 maart tot en met 10 maart 2013 was het de week van de vrijwilliger. Ook binnen het Jessa Ziekenhuis is er een groep mensen die zich op vrijwillige – maar niet vrijblijvende - basis engageert voor de zieke medemens. En alhoewel deze mensen op meerdere diensten in het ziekenhuis actief zijn, komen ze niet zo vaak in de picture. Tijd om dat wel eens te doen, dacht hoofdverpleegkundige geriatrie Guido Lempens. “Eén van die vrijwilligers is Paula Vanhees. Iedere vrijdagnamiddag, en dit sinds

Het Jessa Ziekenhuis startte in 2007 met de eerste “sleutelgatoperaties” voor hartpatiënten

jaar en dag, is zij op de afspraak. Met

omdat deze grote voordelen bieden voor de patiënt. De operatie gebeurt via een kleine insnede

gedrevenheid en enthousiasme levert

tussen de ribben waardoor het doorzagen van het borstbeen niet langer nodig is. De pijn na de

ze haar bijdrage aan de zorg voor de

operatie is minimaal en het herstel van de patiënt verloopt vlotter en sneller. Ook het goede

zieke oudere. Haar inzet en haar ja-

esthetisch resultaat is een belangrijk aspect. De techniek van minimaal invasieve hartoperaties

renlange trouw wordt door het hele

is complex en vergt een heel specifieke kennis en ervaring van de hartchirurg.

team van geriatrie 2 enorm geapprecieerd. Afgelopen vrijdag mocht ze

Live op TV

dan ook, als blijk van waardering, een

Dr. Alaaddin Yilmaz werkte de afgelopen zeven jaar als staflid in het wereldbefaamde St. An-

bloemetje ontvangen. We hopen nog

tonius Ziekenhuis in het Nederlandse Nieuwegein en voerde er de laatste jaren meer dan 500

heel lang op haar te mogen rekenen.”

hart- en longoperaties per jaar uit. Hij ontwikkelde ook zelf een aantal minimaal invasieve technieken en evolueerde tot expert in de minimaal invasieve cardiothoracale chirurgie. Hij kreeg in Nederland bekendheid toen hij in 2010 een openhartoperatie uitvoerde, die live op de nationale Nederlandse televisie (NOS1) door 1,5 miljoen mensen werd gevolgd. Dr. Yilmaz vervoegt in ons ziekenhuis het team van dr. Urbain Mees en dr. Marc Hendrikx.

Expertisecentrum Dr. Yilmaz: “Er zijn verschillende soorten hartoperaties: overbruggingsoperaties van dichtgeslipte aders, aortaklepoperaties, mitralisklepoperaties en chirurgie om hartritmestoornissen te behandelen. Het is mogelijk om al deze operaties volledig op minimaal invasieve wijze uit te voeren. Gezien de grote voordelen die de techniek heeft, willen we deze aan zoveel mogelijk patiënten aanbieden. We hopen het Jessa Ziekenhuis in de toekomst verder uit te bouwen als expertisecentrum op het vlak van minimaal invasieve hartoperaties.”


maart | april ‘13

14

Centrale sterilisatieafdeling verhuist naar B

ij het verschijnen van deze Jess staat de verhuis van de centrale sterilisatieafdeling (CSA) voor de deur. De teams van de beide Hasseltse campussen komen dan samen op een nieuwe locatie op Ekkelgarden, waar ook het magazijn gehuisvest is. Een CSA buiten de ziekenhuisgebouwen? Niet zo evident! Daarom zijn kosten nog moeite gespaard om de nieuwe situatie zo goed mogelijk voor te bereiden zodat onze operatiekwartieren en afdelingen ook in de toekomst op een prima service kunnen rekenen. maanden voorzien we een evaluatie. Het

nen om het hele traject te begeleiden. Eén

Waarom een nieuwe CSA op een externe locatie?

van hen is Jaak Damiaans, die als voormalig

Els: “Op campus VJ kampt het CSA met vocht-

stippen iedere campus aan. Daarnaast kan

hoofdapotheker het reilen en zeilen binnen

problemen, die weliswaar onder controle zijn

in specifieke situaties ook een dringend

ons ziekenhuis perfect kent. Iedere stap in

maar continu opvolging vragen. Op campus

transport aangevraagd worden als dat no-

het traject wordt besproken in een werkgroep

SA is er een capaciteitsprobleem. De afdelin-

waarin de externe begeleiders, hoofdver-

gen voldoen ook niet meer aan de nieuwste

• In samenspraak met de materiaalmeesters

pleegkundige CSA Els Jacobs en een aantal

normen voor CSA’s. Voor een nieuwe afdeling

van de operatiekwartieren is er serieus ge-

vertegenwoordigers vanuit de sterilisatieaf-

was er echter op geen van beide campussen

ïnvesteerd in bijkomend materiaal.

deling, de apotheek en de operatiekwartieren

voldoende ruimte. Daarom is gekozen voor

zetelen. Ook zorgmanager Els Nelissen en

een locatie op Ekkelgarden.”

Het ziekenhuis deed beroep op twee exter-

transport doet 6 keer per dag op vaste tijd-

dig is.

• We voorzien een weegmodule in de operatiekwartieren. Zo kan men daar onmid-

medisch directeur dr. Frank Weekers zijn hier-

dellijk checken of een instrumentenset na

bij regelmatig aanwezig en zorgmanager en

gebruik volledig is om terug naar de CSA te

hoofdapotheker Elke De Troy volgt het project kort op. Intern aanspreekpunt is Els Jacobs. We vuurden onze vragen op haar af.

Er is serieus geïnvesteerd in bijkomend materiaal.

"

Welke problemen kunnen opduiken door de CSA buiten de campusmuren te huisvesten?

• In de operatiekwartieren voor verblijvende

“Er is de vrees dat het nodige steriele mate-

patiënten is een medewerker van de cen-

riaal niet altijd tijdig in het operatiekwartier,

trale sterilisatie als aanspreekpunt aanwe-

op de consultatieafdeling of op de andere

zig. In de OK’s voor ambulante patiënten

afdelingen ter plaatse zal zijn. Daarnaast be-

passen de verpleegkundigen de weegmo-

staat het risico dat materiaal sneller stuk zal

dule zelf toe.

gaan, en of er geen instrument verloren is gegaan of bij de patiënt is achtergebleven.

gaan door de vele externe transporten.”

Wat doen jullie om dergelijke problemen te voorkomen?

Els Jacobs, hoofdverpleegkundige CSA

Vertel eens iets over de nieuwe CSA? “We beschikken over ruime werklokalen die

• Er is een externe firma aangetrokken die

de mogelijkheid bieden om nog verder uit te

gedurende de eerste 9 maanden instaat

breiden. De inpaktafels zijn minimalistisch en

voor het transport tussen de Hasseltse

gebruiksvriendelijk en zijn gekozen in samen-

campussen en Ekkelgarden. Na die 9

spraak met de werkgroep na werkbezoeken


maart | april ‘13

15

Ekkelgarden

aan diverse ziekenhuizen en fabrikanten. Bij de aankoop van de nieuwe sterilisatietoestellen is ook rekening gehouden met ecologische aspecten zoals waterrecuperatie. We werken op de nieuwe locatie met een ‘clean roomstructuur’. Wie de afdeling binnenkomt, moet bijvoorbeeld een omkleedprocedure volgen. Ook onze schoonmaakmedewerkers weten precies wat ze moeten doen.”

Veel interesse voor

evacuatieoefeningen

Hoe ervaren de medewerkers de samenvoeging en verhuis?

De afdeling C6 op campus VJ stond dit voorjaar gedurende enkele maanden leeg. Een

“In het begin was de weerstand om naar een

en de rampenprocedure te testen, zo dachten cöordinator rampenplan Ludo Hermans en

locatie buiten de ziekenhuiscampussen te

preventie-adviseur Jean-Pierre Cuppens. En dat hadden ze goed gedacht!

ideale gelegenheid om onze medewerkers daar evacuatieoefeningen te laten uitvoeren

verhuizen groot. Bovendien verandert voor de ene groep de uurregeling (van 8u shiften naar

Na één week telden de organisatoren al 174 medewerkers die op C6 deelnamen aan de

7u36 shiften), terwijl de andere groep nu ook

workshop om het stappenplan bij brand te oefenen. Ludo Hermans: “Na een korte theo-

wacht- en weekenddiensten moet doen. Dat

retische inleiding en de verdeling van het rollenspel (patiënt, personeel, bezoeker) krijgt

vraagt toch wel een aanpassing. Het feit dat

iedereen tijdens de workshop de gelegenheid de procedure ABCD bij brand in de praktijk

iedereen vanaf het begin de kans gehad heeft

te oefenen. Deze oefening omvat het hele stappenplan van alarmeren tot evacueren van

om via één van de gemengde werkgroepen

de hele afdeling. Bijzondere aandacht gaat uit naar het leren evacueren van een liggende

mee te werken aan de voorbereidingen en

patiënt met een reddingszeil onder de matras. Tijdens de eerste week hebben we ook

collega’s van de andere campus wat te leren

het hele ziekenhuisrampenplan in zijn alarmering getest. Daar hebben we gemerkt dat

kennen, helpt wel. Intussen hebben we en-

deze procedure nog enige bijsturing vraagt omdat we op dit ogenblik met een overgang

kele workshops voor integratie van het team

zitten van communicatiesystemen van piepers naar DECT-toestellen. We zijn in ieder

achter de rug en dan merk je dat veel me-

geval erg tevreden met de mooie opkomst voor onze oefensessies. Dat hier nood aan

dewerkers nu wel iets hebben van: ‘het mag

is, stipten de NIAZ-auditoren trouwens al aan na hun audit in november 2011 in ons

gaan gebeuren.’ Maar de echte vuurdoop; die

ziekenhuis. We zijn dus blij dat we op deze manier een inhaalbeweging kunnen doen en

komt er uiteraard pas bij de verhuis.”

willen graag iedereen danken die deelneemt aan dit opleidingstraject.”


maart | april ‘13

16

De tevredenheid over de aandacht van onze verpleegkundigen lag al hoog en is nog licht gestegen.

Jessa meet

tevredenheid patiënten

23

afdelingen op campus Salvator en campus Virga Jesse namen in de periode september – november 2012 deel aan een patiëntentevredenheidsonderzoek. Dit leverde 2 426 ingevulde enquêtes op. De resultaten uit dergelijke onderzoeken bieden ons de kans om gerichte acties te nemen om onze dienstverlening te verbeteren.

Uit de vergelijking met de vorige meting (na-

realiseren, zoals checklists, workshops, enz...

pag 17 bovenaan.

De dienst kwaliteit zorgt hierbij voor de nodige

jaar 2011) blijkt dat de punten waarop we

ondersteuning. Bovendien hebben de leiding-

toen sterk scoorden, ook nu sterke punten zijn. Bovendien zijn er intussen enkele aan-

Actie

gevenden dit keer een tool gekregen waarmee

dachtspunten uit de vorige meting wegge-

Uiteraard hebben onderzoeken alleen maar

ze ook de scores van andere diensten kunnen

werkt. Mooi! Ook positief is dat 78,6% van

zin als we ook effectief iets met de resultaten

bekijken. Zo kunnen diensten die iets minder

onze patiënten in de laatste meting aangeeft

doen. Intussen zijn die resultaten per zorgclus-

scoren bijvoorbeeld in overleg gaan met zeer

dat ze Jessa zeker zouden aanraden aan vrien-

ter en dienst aan de betrokkenen bezorgd en

goed scorende diensten. Het is de bedoeling

den en familie. Een pluim voor iedereen die

kreeg iedere afdeling de vraag om tegen eind

dat iedereen intensief aan de verbeterpunten

hieraan meegewerkt heeft! Toch zijn er ook

maart acties voor de verbeterpunten te for-

werkt in de periode april tot september. Dan

een aantal aandachtpunten, waaraan we ze-

muleren en deze met de eigen medewerkers

volgt een nieuwe patiëntentevredenheidsme-

ker moeten werken. Je vindt de belangrijkste

te overlopen. Daarna wordt er gekeken welke

ting en weten we meteen in hoeverre de acties

sterke en minder sterke punten verderop op

tools ingezet kunnen worden om die acties te

effectief vruchten afgeworpen hebben.

Tevredenheid van de patiënt over de aandacht van de verpleegkundigen 2010 80,0%

Tevredenheid van de patiënt over de aandacht van de arts(en)

2011

71,5% 72,3% 73,0%

70,0%

2010

2012

70,0%

60,0%

60,0%

50,0%

50,0%

40,0% 30,0% 20,0%

2012

55,1% 57,6% 53,4%

40,0% 24,0% 23,1% 22,9%

2011

80,0%

27,6% 27,1% 26,7%

30,0% 20,0%

10,0%

10,0%

0,0%

0,0% zeer ontevreden ontevreden

misschien tevreden

tevreden

zeer tevreden

zeer ontevreden ontevreden

misschien tevreden

tevreden

zeer tevreden


De resultaten ziekenhuisbreed

maart | april ‘13

Prima: Voor een aantal van de bevraagde items scoren we ziekenhuisbreed zeer goed: • onthaal op de afdeling • aandacht van en behandeling door verpleegkundig personeel en snelheid bij beloproepen • pijnbestrijding • uitleg over en tijdig krijgen van medicatie • uitleg over nazorg en manier waarop ontslag gebeurt Aandachtspunten: • aandacht van de arts en uitleg van de arts over aandoening, onderzoek en behandeling • rust op de afdeling • tijd voor verzorging en om een praatje te maken • beschikbare ruimte in de kamers

17

Opgelet! Punten waar we zeker aan moeten werken: • informatie van de arts over kosten verblijf en ziekenhuisfactuur • smaak en variatie van de maaltijden • algemeen onthaal in het ziekenhuis Zou u Jessa aanraden aan familie of vrienden? • 78,6% van onze patiënten gaf tijdens de meting in 2012 aan dat ze Jessa zeker zouden aanraden aan vrienden en familie

Zorg voor voldoende enquêtes!

groot mogelijk aandeel van de patiënten op

van het Vlaams Patiëntenplatform in samen-

Eén belangrijk aandachtspunt willen we zeker

jouw afdeling aan de meting participeert.

werking met de Vlaamse Overheid en ICURO. Uniek aan dit initiatief is dat er vanuit de in-

nog meegeven. Op sommige diensten hebben

steek van patiënten zelf een vragenlijst over

heel wat patiënten de enquêtes ingevuld. Op andere diensten gaat het slechts om een be-

Hoe verder?

patiëntenervaringen ontwikkeld is. Andere

perkt aantal patiënten. Dit laatste geeft vaak

De afgelopen jaren liet ons ziekenhuis twee

bevragingen zijn ontwikkeld vanuit de zieken-

een zeer vertekend beeld. Zo kan je bijvoor-

metingen per jaar uitvoeren. Omdat de be-

huissector. Na 2013 evalueert ons ziekenhuis

beeld op je afdeling veel tevreden patiënten

trokken firma hiermee stopte, stapten we

beide patiëntentevredenheidsmetingen om

hebben, maar toch een minder goede score

over naar een nieuw soort bevraging die

te zien welke bevraging we in de toekomst

krijgen omdat er maar een klein aantal patiën-

één keer per jaar gebeurt, en waarmee we

zullen gebruiken.

ten aan de meting heeft meegedaan en en-

in 2012 en 2013 werken. In de periode mei-

kelen daarvan ontevreden waren. Het is dus

juni 2013 stapt ons ziekenhuis ook mee in

in het belang van je eigen dienst dat een zo

de ‘Vlaamse Patiënten Peiling’, een initiatief

Tevredenheid van de patiënt over de uitleg door arts rond aandoening, onderzoek en behandeling 2010

2011

Zou u het Jessa Ziekenhuis aanraden aan vrienden?

2012

80,0%

80,0%

70,0%

70,0%

60,0% 55,8%

50,0% 40,0%

54,8% 56,1%

2011

2012

78,6%

60,0% 50,0% 40,0%

30,6% 30,5% 29,4%

30,0%

2010

81,5% 78,0%

30,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

0,0%

16,9%

20,9% 20,4%

0,0% zeer ontevreden ontevreden

misschien tevreden

tevreden

zeer tevreden

ja, zeker

ja, waarschijnlijk

neen, waarschijnlijk niet

neen, zeker niet


I

maart | april ‘13

n februari 2012 startte de voedingsdienst met de ontwikkeling van een toekomstvisie op korte en lange termijn. Intussen krijgt deze visie meer en meer vorm. Zo zal de voedingsdienst begin september gecentraliseerd worden op campus VJ en gebeurt de bereiding van de maaltijden dan via de koude in plaats van de huidige warme lijn. Jawadde! We vroegen Ivan Schoofs, keukenchef campus Virga Jesse en verantwoordelijke voor dit project, om tekst en uitleg.

18

Naar

één voedingsdienst en een ‘koude

Hoe zijn jullie aan dit traject begonnen?

Wat zijn de voordelen van een centralisatie van de keuken?

bij we tegenwoordig maaltijden tegen een

“We zijn gestart met onze doelen te stellen

1. De medewerkers komen in één grote groep

55° moeten afleveren – is met ons huidige

en de huidige processen en situaties op de

terecht met glijtijden, jobrotatie en meer

systeem soms moeilijk haalbaar vooral om-

verschillende campussen in kaart te brengen.

flexibiliteit (bv. gemakkelijker kunnen in-

dat we ook maaltijden extern transporteren.

Verder hebben we bekeken wat iedere func-

plannen van gewenst verlof). Door de job-

Daarom kiezen we ervoor om een koude lijn

tie in de voedingsdienst kwartier na kwartier

rotatie krijgen medewerkers meer afwisse-

op te zetten.”

doet. En uiteraard zijn we ook gaan kijken

ling in hun job en wisselen zwaardere en

welke investeringen er nodig zijn om de huidige keukens up-to-date te houden of naar één centrale keuken te gaan.”

minimumtemperatuur van 60° in plaats van

lichtere posten elkaar af. 2. We willen ons ISO-certificaat voor campus

Hoe werkt dat, zo’n koude lijn?

Virga Jesse behouden en uitbreiden naar

“De bereide maaltijden worden in een snel-

alle campussen. De werking vanuit één lo-

koeler afgekoeld volgens de opgelegde nor-

catie is hierbij een belangrijk pluspunt.

men. De maaltijd wordt dan koud geportio-

Wat is de conclusie van deze uitgebreide studie?

3. De samenvoeging betekent een verhoging

neerd, vervoerd naar de diverse campussen

van de efficiëntie: besparing in oppervlak-

en daar op de juiste temperatuur bewaard

1. De investeringen die nodig zijn in de huidi-

te, energie- en personeelskosten, schaal-

tot aan de regeneratie of opwarming. Zo

ge keukens zijn hoger dan een centralisatie

voordelen, een beperking van het aantal

blijft de voedselveiligheid gegarandeerd. Op

op één locatie.

leverplaatsen, ...”

afgesproken tijden worden de maaltijden op-

2. Door de strengere norm van het FAVV

gewarmd: de soep en hoofdschotel worden

(Federaal Agentschap voor de Veiligheid

warm, de koude gerechten blijven op de juiste

maaltijdsysteem niet meer. We schakelen

Waarom een nieuw maaltijdsysteem?

daarom over naar een ‘koude lijnbereiding’.”

“De temperatuurnorm van het FAVV – waar-

van de Voedselketen) voldoet ons huidig

Geef je mening! De koks hebben al heel wat testen uitgevoerd met de koude lijnbereidingen. Maar ook jij kan je mening geven. Wellicht in de maand juni: • krijgen alle medewerkers op de drie campussen de kans om zelf eens te proeven van de nieuwe maaltijden en hun mening te geven. • kunnen verpleegkundigen, verzorgenden, logistiek medewerkers, ... de nieuwe maaltijdkarren uittesten.

temperatuur. Daarna gaan de maaltijden naar de diverse afdelingen.”

Zijn de medewerkers van de voedingsdienst zelf betrokken bij het hele traject? “We hebben in de beginfase meteen medewerkersgroepen opgericht rond 8 processen. Iedere medewerker kon zich kandidaat stellen om in een werkgroep naar keuze mee te denken en alles tot in detail uit te werken rond één proces. Ze doen dit samen met een leidinggevende. We hadden meteen heel veel enthousiaste kandidaten! Ideaal, want de medewerkers zelf hebben op basis van hun


Betrokkenheid medewerkers voedingsdienst • Via medewerkersgroepen (zie pag. 18) waarin medewerkers zelf actief meewermaart | april ‘13

ken rond één proces. • Via werkbezoeken aan bv. OPZ Rekem om er het systeem van de koude lijn te bekijken. • Via individuele gesprekken (verhuis en samenvoeging teams –

19

‘voorkeur jobkeuze’). • Via ‘gluren bij de buren’: eens kijken hoe ze op de andere campus werken. • Via filmpjes van de processen ‘voor’ en ‘na’.

lijnbereiding’ ervaringen in de praktijk de beste ideeën, zij weten wat goed en fout loopt. En door hen te betrekken, stappen zij meteen mee in het proces en is de overgang naar de nieuwe situatie minder groot. We hebben trouwens ook aandacht voor de bezorgdheden van de medewerkers. Verhuizen of teams samenvoegen brengt immers heel wat veranderingen mee.”

Gaat de rest van ons ziekenhuis ook iets merken van de veranderingen in de voedingsdienst? “De hinder zal beperkt blijven. In de periode

Mindfulnesstraining voor kinderen van (groot) ouders met kanker H

et Jessa Ziekenhuis is de eerste zorginstelling in Vlaanderen die een mindfulnesstraining voor kinderen aanbiedt. De training omvat zes sessies van 1,5 uur en is volledig gratis. De groepen worden op basis van leeftijd gevormd. Voorlopig zijn er twee leeftijdscategorieën, namelijk 8 tot 11 jaar en 12 tot 15 jaar, maar dat kan nog uitgebreid worden.

eind juni tot half september is de polyvalente zaal op campus VJ niet beschikbaar omdat

Wanneer mensen geconfronteerd worden met kanker verandert hun leven drastisch. Ook

deze gebruikt wordt om de verbouwingswer-

de (klein)kinderen van de patiënten gaan een veranderende en stresserende periode

ken in de keuken op campus VJ te realiseren.

tegemoet. Dit gaat bij hen vaak gepaard met angst, verdriet en verminderd concentratievermogen. De impact van deze situatie op het leven van het kind is dan ook één van de grote bezorgdheden bij kankerpatiënten.

De werkgroepen Projectverantwoordelijke van dit omvangrijke traject is Ivan Schoofs. Hij vormt samen met Marc Maes, Rita Olaerts en Pieter Willems – die hen in dit proces begeleidt – de kerngroep. Daarnaast is er regelmatig overleg in een uitgebreider team samen met Philip Brauns, Jan Henkaers en Monique Winters. De medewerkers van de voedingsdienst zijn actief via de verschillende werkgroepen.

Sofie Vanstraelen, klinisch psychologe oncologie: “We gaven reeds mindfulnesstrainingen aan kankerpatiënten. Daar focussen we op het leren hanteren van stress en het heropnemen van het leven. Omdat die trainingen zo succesvol zijn, kwamen we op het idee om ook trainingen voor kinderen in te richten. Ik heb een opleiding tot mindfulness kindertrainer gevolgd en in maart liepen de eerste inschrijvingen al binnen. Kankerpatiënten zijn steeds jonger en hebben vaak ook (jonge) kinderen. De impact van deze ziekte op het leven van de kinderen is dan ook groot. “Wij willen die kinderen graag ondersteunen, zowel tijdens als na de behandeling. Aan de hand van (ademhalings)oefeningen, yoga, verhalen en meditatie leren we de kinderen beter omgaan met de ziekte van hun (groot)ouder. Met deze training bieden we hen ook een platform waar ze hun angst en verdriet met leeftijdsgenoten kunnen delen”, aldus Sofie. Voor meer informatie of inschrijvingen kan je terecht bij Sofie Vanstraelen op het nummer 011 30 89 16 of via sofie.vanstraelen@jessazh.be.


Jess! van a tot z maart | april ‘13

Sinds januari loopt er binnen ons ziekenhuis een engagementsmeting.

Engagementsmeting Jessa:

succesvolle deelname!

Een aantal clusters en ondersteunende diensten rondden hun meting reeds met succes af en zetten nu actieplannen op touw. We werken daarbij met actieleergroepen, zowel op niveau van de leidinggevenden als op teamniveau, zodat het voltallige team achter de te ondernemen acties staat. De artsen rondden hun engagementsmeting al af in januari. 51% gaf

20

zijn mening over tevredenheid, engagement, teamwerking, intercollegiale samenwerking,… Ook zij bespreken nu de resultaten en werken concrete plannen uit. We zijn alvast benieuwd welke zorgcluster of ondersteunende dienst de hoogste respons haalt. Een tussenstand: • OD P&O diensten

91%

• OD Medische diensten

66%

• OD Middelen-schoonmaak

87%

• OD Patiëntenzorg

75%

• ZC Apotheek en sterilisatie (muv CSA)

78%

• ZC Hart/long/vaat

76%

• ZC Neuromotoriek

71%

Wereldnierdag in de kijker

Op 14 maart was het Wereldnierdag. De patiëntenvereniging nierziekten liet die dag niet onopgemerkt voorbijgaan en bouwde in de hal van campus Virga Jesse een infostand met als thema ‘Transplantoux’. Transplantoux wil een steun zijn voor getransplanteerden en sensibiliseert rond dit thema. Ze moedigen getransplanteerden aan om gezond te bewegen en te sporten. Een orgaan in conditie is immers een mooi eerbetoon aan de donor en zijn familie. Daarnaast was er een wafelverkoop. De opbrengst daarvan ging naar de patiëntenvereniging.

Fietsvergoeding verhoogd Kom je met de fiets werken of heb je goede voornemens om dit binnenkort bij zachte temperaturen te doen? Dan krijg je voortaan een ietsje hogere vergoeding voor de kilometers die je met je bike van en naar het werk aflegt. De fietsvergoeding is namelijk verhoogd met 1 cent per kilometer. Je inspanningen zijn vanaf nu 0,22 euro per kilometer waard.


Dineren voor het goede

doel

Dr. Michel Vanbockrijck (pathologische anatomie) zette enige tijd geleden samen met zijn vriend en gelegenheidskok Guido Houben ‘Dinner for one’ op touw. Vier weekends lang serveerden ze een heerlijk 7-gangenmenu met aangepaste wijnen aan vrienden en kennissen. Ook hun echtgenotes staken een handje toe maart | april ‘13

om de 150 deelnemers culinair te verwennen. Dinner for one leverde in totaal 1800 euro op. Die opbrengst ging integraal naar ‘Goed verzorgd… beter gevoel’, een initiatief van de Stichting tegen Kanker. In het daghospitaal oncologie kunnen patiënten namelijk gratis genieten van een ontspannen gelaatsverzorging en handmassage. Met het geld kocht men een comfortabele lederen relaxzetel met voetbankje voor de patiënt. Ook de vrijwilligers werden niet vergeten: zij

21

kregen een ergonomisch zadelzitje.

Ben jij een carpooler?

140

medewerkers van ons ziekenhuis

vermijd je dat er aan het eind van het jaar een

carpoolen iedere maand minstens

hoop registraties gelijktijdig moeten gebeuren.

enkele dagen samen. Deze groep blijft groeien

Heb je nog geen logboek? Zijn er onduidelijkhe-

en dat is een positieve trend.

den in verband met carpoolen? Of heb je bijko-

Ben jij één van deze carpoolers? Stuur dan

mende vragen, bemerkingen of suggesties in

maandelijks je logboek terug naar de dienst

verband met mobiliteit? Aarzel dan niet om de

mobiliteit (schoolgebouw campus SA). Zo kan

dienst mobiliteit te contacteren op 011 28 (6)

deze dienst alle gegevens goed bijhouden en

93 95, e-mail: mobiliteit@jessazh.be

Deuren open voor Poolse delegatie Van 4 tot 8 februari kreeg het LOC bezoek van twee radiotherapeuten, een assistent radiotherapeut, drie fysici en twee laboranten uit Polen. Hun bezoek kaderde binnen het project ‘Leonardo da Vinci’, een subprogramma van het ‘Lifelong Learning Programme’. Organisaties krijgen zo de mogelijkheid om samen te werken en ervaringen te delen met partners over de hele wereld. Ook het Jessa Ziekenhuis nam deel aan dit initiatief. "We hadden voor de Poolse specialisten een specifiek programma uitgewerkt," vertelt Katrien Spaas van het Limburg Oncologisch Centrum. "Zo konden ze kennismaken met verschillende diensten. Ze zijn het LOC komen bezoeken, zowel de radiotherapieafdeling hier bij ons als in het ZOL in Genk. Verder kregen ze een rondleiding op de PET-CT en de dienst hematologie/steriele kamers. In het OK hadden ze de kans een brachytherapie te volgen. Het was de ideale manier om ervaring en expertise uit te wisselen met specialisten van een andere Europese instelling.”

Sporten voor

‘kom op tegen kanker’

Drie doctorandi van de UHasselt die binnen het Limburg Clinical Research Program actief zijn in het Jessa Ziekenhuis hebben op woensdag 27 februari gesport voor kom-op-tegen-kanker. Ze fietsten hiervoor 20' en verbruikten zo samen 700 Kcal. Door zichzelf te sponsoren aan 0,02 euro/Kcal verdienden ze 15 euro voor kom-op-tegen-kanker. De actie sporten tegen kanker was een initiatief van Miezerik (studentenvereniging geneeskunde) en UHasselt. Samen met de universiteit bestaat deze studentenvereniging 40 jaar en dat moest gevierd worden. Naast een aantal studentikoze festiviteiten, wilde Miezerik zich ook engageren voor het goede doel. Voor het ‘kom op tegen kanker’-sportevent werd de agora enkele dagen omgetoverd tot een sporthal en werd er geroeid, gelopen en gefietst door studenten, personeelsleden en professoren die in teams van 3 à 4 personen zoveel mogelijk calorieën probeerden te verbranden voor het goede doel. Op de foto zie je vlnr. onze collega’s Liene Bervoets (obesitas), Remco Koninckx (cardiologie) en Yati Thys (infectiologie).


maart | april ‘13

22

Vlnr.: Brian Griffiths( begeleider), Ann Vander Beke, Wouter Mandervelt, Peter Vanheukelom, Tania Merregaert en Tony Geebelen

Met Wouter en Ann

naar de haaien

E

n plots zwem je daar, oog in oog met een stierhaai, de meest gevaarlijke haaiensoort die er bestaat. “Correctie,” zegt Wouter, “de meest nieuwsgierige. Want ze jagen niet op mensen, enkel op vissen.” Wouter Mandervelt van medische instrumentatie en zijn vrouw, Ann Vander Beke, verpleegkundige gastro-enterologie campus VJ, trokken onlangs op haaiensafari. Met pal achter hun duikvinnen een cameraploeg van het Franse TF1. Alles begon met een groepje van 5 vrienden

Met een leeg colaflesje bootsen ze een vis in

reputatie geen goed gedaan. Maar ze zijn ze-

die besloten om samen op duikvakantie te

nood na, want haaien jagen enkel op vissen

ker niet zo kwaadaardig als iedereen denkt.

gaan. “Sindsdien doen we elk jaar een duik-

die ziek of zwak zijn. Ze kwamen tot op ander-

Ze zien mensen trouwens niet als eten, an-

reis. Ann en ik hadden de vorige reis - naar

halve meter rondom ons zwemmen. Dat was

ders hadden we het nooit gedaan. We hopen

Bali - georganiseerd. Dit jaar was het de beurt

een berekend risico.”

dat we hiermee kunnen aantonen dat haaien

aan een vriend die gefascineerd is door haai-

niet de gevreesde beesten zijn die men denkt.

en. Het werd Zuid-Afrika en Mozambique, de

Als dit misverstand de wereld uit is, dan gaat

beste plekken ter wereld om met haaien te

Een heel speciaal gevoel

ook het jagen en uitmoorden van haaien mis-

duiken”, vertelt Wouter.

“Op een gegeven moment, op ongeveer 20

schien minderen.”

meter diepte, kwamen we oog in oog met 3 zambezi’s of stierhaaien. Dat zijn knapen van

Door cameraploeg gevolgd

zo’n 3 meter lang en één brok spieren. Heel in-

Van steur tot manta

“Toen we in Mozambique landden, werden we

drukwekkend! In Zuid-Afrika doken we tussen

“Voor onze zoon van 5 jaar is duiken de nor-

- helemaal onverwacht - opgewacht door een

tijgerhaaien, hamerhaaien en een twintigtal

maalste zaak van de wereld. Geef hem een

cameraploeg van het Franse TF1. Ze wilden

zwarttiphaaien. Echt prachtig. Het is een heel

duikbril en een snorkel en Yaron is gelukkig.

een reportage maken over de stierhaai voor

bijzondere ervaring en we hadden nooit dur-

In september gaan we naar De Azoren en hij

het programma ‘Sept à Huit’, een zondag-

ven dromen dat ze zo kortbij zouden komen.

reist mee. We tellen nu al af!” Maar ook op

avondprogramma over bijzondere mensen in

Op zo’n moment voel je je heel nederig. Toen

minder exotische locaties is duiken een zalig-

speciale gebeurtenissen. Ze hebben ons 4

we uit het water kwamen hadden we allemaal

heid, vinden Wouter en Ann. “Elk vrij weekend

dagen gevolgd, zelfs met een onderwaterca-

tranen in de ogen van ontroering.”

proberen we te gaan. Vooral in steengroeves

mera tijdens een haaienduik.”

in Wallonië en in de Oosterschelde. Echt, ik

“Met haaien duiken kan niet zomaar overal.

Wouter: “Haaien worden afgeschilderd als

ben even onder de indruk van een steur in de

Weinig begeleiders durven haaien te roepen.

gevaarlijke dieren. Films als Jaws hebben hun

Ardennen als van een manta in Bali.”


Klantenspel onder de loep Het klantenspel startte op als één van de vijf workshops van de kwaliteitshappening 20122013. De afgelopen maanden tekenden heel wat diensten in op deze workshop: diverse geriatriediensten, fysische geneeskunde campus SA, kortverblijf heelkunde, daghospitaal inwendige, de studiedienst, radiotherapie, enz... Tussen begin januari en eind april speelden zo ruim 100 medewerkers het klantenspel, hetzij binnen hun eigen team, hetzij in een gemengd team. Inschrijven voor het klantenspel kan nog steeds via Els Volders, els.volders@jessazh.be. Jess sprokkelde intussen enkele reacties:

“soms vrij

abstract”

“Vermits ik hoofdverpleegkundige ben op twee afdelingen, heb ik het klantenspel met beide teams gespeeld: één keer met het daghospitaal inwendige, één keer met kortverblijf heelkunde,” vertelt hoofdverpleegkundige Renilde Cox. “Sommige vragen waren vrij abstract, niet echt afgestemd op ziekenhuissituaties, maar ik probeerde er dan telkens een concreet voorbeeld voor te vinden. Met die voorbeelden konden we dan aan de slag. De spelregels waren soms ook iets te ingewikkeld. Maar naar klantvriendelijkheid toe steek je er als team wel wat van op.”

"leuk en leerzaam" Silvia Ballet van de studiedienst infrastructuur en masterplanning is enthousiast over het klantenspel. “Leuk en ontspannend en

“eens horen hoe ze op andere

afdelingen tewerk gaan”

toch leerzaam en interessant. Op

“Ik vond het klantenspel wel goed. Al waren de vragen en situa-

onze dienst is het tegenwoordig

ties niet echt aangepast aan een ziekenhuis. Als we verkoper in

enorm druk. Door dit spel konden

een garage waren, zouden we ons perfect hebben kunnen inleven,”

we een namiddag op een losse

lacht Marina Vanbilsen, zorgkundige geriatrie 2. Marina zat in een

en ontspannen manier met el-

gemengde groep van medewerkers van verschillende geriatriedien-

kaar omgaan: rollenspel, netelige

sten om het klantenspel te spelen. “Dat vond ik wel een pluspunt, zo hoor je ook eens

situaties, theoretische vragen, ….

hoe ze op andere afdelingen tewerk gaan en de zaken aanpakken.”

We probeerden hiervoor telkens voorbeelden uit ons dagelijks werk te gebruiken. Op die manier krijg je een beeld van hoe iemand

“probeer er sowieso op te letten om klantvriendelijk te werken”

anders een bepaald probleem zou oplossen. Dat verruimt je eigen denkvermogen. Het spel kan daar-

Kinesitherapeute Sofie Favoreel: “Het klantenspel was wel leuk,

door zeker ook als teambuilding

vooral omdat het onder de collega’s was. Ik probeer er sowieso in

gebruikt worden. We hebben veel

mijn job op te letten om klantvriendelijk te werken, maar of het

gelachen maar toch ook goed ons

klantenspel spelen daar zo heel veel aan gaat veranderen, weet ik eigenlijk niet.”

best gedaan.”

maart | april ‘13

W

il je servicegerichtheid heel concreet maken binnen je team? Schrijf je dan in voor een teamsessie ‘speel het klantenspel’. Een effectieve en leuke formule om aan servicegerichtheid te werken, zo stelt de vormingsbrochure.

23


maart | april ‘13

Uitnodiging Symposium

obesitas in beeld Zaterdag 8 juni 2013 10.00u - 12.00u

24

In de grote schouwburg van het Cultuurcentrum Hasselt

PREVENTIE FLASH Vermijd

prikongevallen 2011: 58 prikongevallen

Programma zaterdag 8 juni 2013

+ 26% 2012: 73 prikongevallen

12%

Verwelkoming Voorstelling van het obesitasteam

10.10u

Obesitas, gewikt en gewogen dr. Bert Houben, abdominaal chirurg

10.25u Obesitas vanuit verschillende perspectieven Sandra Latet, verpleegkundig coördinator obesitascentrum

34%

25%

10.00u

29%

34% tijdens werk

10.40u

Behandeling van morbide obesitas dr. Wim Bouckaert, abdominaal chirurg

10.55u

PatiEntengetuigenis

11.10u

Gastric Bypass op het witte doek dr. Joep Knol, abdominaal chirurg

11.45u Slotwoord

29% tijdens opruimen 25% achtergelaten naald 12% recappen

Accreditering is aangevraagd. www.jessazh.be/professionals : informatie activiteiten

Hoe voorkomen? Laat de naalden niet rondslingeren. Leg een naald niet ‘eventjes’ aan de kant. Deponeer een gebruikte naald

.

onmiddellijk in de naaldcontainer

Nooit recappen. Wees aandachtig bij het gebruik van naalden.

Hiermee kunnen we de prikongevallen met meer dan 70% verminderen!

Deelname gratis Inschrijven is verplicht. .Graag uw inschrijving vóór donderdag 30 mei 2013. sandra.latet@jessazh.be, 011 28 93 90, of per post. Parkeergelegenheid Aan de achterzijde van cultuurcentrum Hasselt vind je een gratis parking. Overdag is een deel van deze parking met een slagboom afgesloten en exclusief toegankelijk voor bezoekers van cultuurcentrum Hasselt.


8 nacht van het ok ste

JOZ-senioren bezoeken Schulensbroek Op een ijskoude 21ste maart brachten een 50-tal JOZ-Senioren een bezoek aan het Schulensmeer in Herk-de-Stad. In het westen van Limburg, niet ver van het drukke Klaverblad van Lummen, ligt een oase van rust en groen. Door de eeuwen heen vormde het water het landschap om tot een vlakte. Maar liefst vijf waterlopen vloeien hier samen en vormen een groot moerasgebied: het Schulensbroek.

DJ WOUTER

(chess after work)

Halfweg de jaren ’70 onderging het landschap hier een drastische wijziging door de zandwinning voor de aanleg van de E314 en het graven van een wachtbekken. Het Schulensmeer is met zijn 150 hectaren het grootste kunstmatige binnenwater van Vlaanderen. In dit stukje Demervallei met uitgestrekte graslanden is er een opvallende plantenrijkdom. Het is een veilige nestplaats voor vele akker-

31 2O13 Doors @ 21 uur Cava Bar VVK5 Euro Kassa2013 6 EUro 31 -MEI

HEILIGKRUIS RUNKST, HASSELT

en weidevogels en het meer is een onweerstaanbare trekpleister voor tal van watervogels: wilde zwanen, eenden en de indrukwekkende visarend. Het gebied is opgenomen in de Europese vogelrichtlijn en wordt vanuit Europa beschermd. Deze boeiende en leerzame wandeling voor onze collega’s op rust werd afgesloten met een zeer welkom kopje koffie en een lekker stukje taart.

DOORS@21UUR CAVA BAR VVK 5 EURO - KASSA 6 EURO

maart | april ‘13

TBC presenteert

25


maart | april ‘13

26

Godelieve Pulinckx (Lieve) begon in september 1980 als verpleegkundige op de dienst geneeskunde specialiteit B op campus SA. Na een kort intermezzo op heelkunde specialiteit A, keerde ze

Pensioenvieringen

er al snel terug. Na 14 maanden dienst koos ze ervoor om de vaste nacht te gaan werken. Omwille van haar sterke band met campus SA besliste Lieve aan het einde van haar carrière om haar laatste werkjaar toch nog naar een ander specialisme te gaan; geriatrie. Voor Leliane Ketelslegers startte het werkleven bijna 40 jaar geleden toen ze in 1973 in de wasserij van campus Salvator begon.

Onmiddellijk na haar studies in 1973 kon Marita Vaninbroukx aan

Daar zorgde ze 7 jaar voor proper linnen. Toen de wasserij gesloten

de slag als verpleegkundige op campus Virga Jesse waar ze haar

werd, sprak het toenmalig diensthoofd voeding op campus SA Le-

hele carrière bleef werken. Na een half jaar op de dienst inwendige,

liane aan om in de keuken te komen werken. Dit deed ze tot 1987

kwam Marita op plastische chirurgie terecht. In 1975 verhuisde ze

voltijds, daarna 30 uur per week. In 2005 koos Leliane voor deel-

naar intensieve zorgen waar ze heel wat ervaring opdeed die haar

tijds tijdskrediet en begon ze stilaan aan de laatste fase vóór haar

later nog goed van pas zou komen. Een vijftal jaar later ruilde ze

brugpensioen.

deze dienst in voor de dienst gynaecologie, om uiteindelijk op cardiologie te eindigen. Flexibiliteit was toen ook al een sleutelwoord.

Marie–Jeanne Convents was gedurende 40 jaar het eerste gezicht voor vele medewerkers die op campus VJ kwamen werken. Nieuwe

Christiane Nijns startte in mei 1971 als zorgkundige op de kin-

artsen en medewerkers passeerden bij haar en haar collega om hun

derafdeling van campus St. Ursula, waar ze vol toewijding de zieke

contract te tekenen of de eerste regels van het huis te leren ken-

kindjes verzorgde. Na een tijd op inwendige gewerkt te hebben,

nen. Op 1 maart 1973 kwam ze zelf als nieuw gezicht binnen op

werd Reva 1 opgestart. Dit werd de nieuwe thuishaven van Chris-

dispatching. Van daar ging het naar personeelszaken, eerst bij Virga

tiane. Daar leerde ze de gewoontes van alle revalidanten kennen

Jesse, dan naar het OCMW, weer naar AV Virga Jesse om in 2010 te

en ze wist er altijd volop op in te spelen.

eindigen in het Jessa Ziekenhuis. En bij dit alles zette Marie-Jeanne niet één maar twee puntjes op de i.

Voor Lisette Schraepen begon het werkleven als gezinshelpster bij Familiehulp, waar ze in Heusden en later in Zonhoven bij gezin-

Op 12 juni 1996 startte de carrière van Marie-Rose Zetzsche in

nen een handje toestak. Wat jaren later zette Lisette haar loopbaan

de dienst schoonmaak op campus VJ. Na een reeks vervangings-

verder als fulltime rustoordhelpster in Zonnestraal. In de laatste

contracten kreeg Marie-Rose in 2000 een parttime vast contract.

fase van haar loopbaan verzeilde Lisette tenslotte op de dienst In-

Op haar vaste dienst labo blonk Marie-Rose uit in het opleiden van

tern Patiëntenvervoer. Daar versleet ze de laatste 16 jaar van haar

nieuwe collega’s. Op 1 april 2013 zette zij echter haar werkwagen

loopbaan menig paar schoenen door patiënten te transporteren.

definitief aan de kant om te gaan genieten van een welverdiend pensioen.

Lut Stappaerts studeerde als verpleegkundige af in 1974. In 2005 werkte ze in het St. Margaretharusthuis in Holsbeek als kwali-

Valère Hermans kwam op 1 februari 1984 de technische dienst

teitsmedewerker en duivel doet al maar fulltime werken werd wat

versterken met zijn kwaliteiten. Met een mooi behangpapiertje of

veel. En dus werd Lut pastoraal werkster op campus St.-Ursula.

een laagje verf maakte hij muren, deuren en nog zoveel meer weer

Haar motto: er ‘zijn voor iedereen’: medewerkers, patiënten, familie

net als nieuw. In de 29 jaren dienst eerst bij Virga Jesse en later

en bezoekers, toevallige voorbijgangers en vrijwilligers. Ze bouwde

bij Jessa mocht hij hiervoor menig litertje verf tegen onze muren

zelf ook de vrijwilligerswerking in St.-Ursula uit en voor de comapa-

spatten en heel veel metertjes papier plakken en dat deed hij met

tiënten en hun familie had Lut een extra boontje.

veel plezier.


17-11-12

Robrecht Nickmans en Sarah Daenen cardiologie

Virga Jesse

17-12-12

Pascal Van Briel en Kim Bloemen

consultatie ORL

Virga Jesse

09-02-13

Kim Bylois en Sylvie Vandermeeren

materniteit

Virga Jesse

26-02-13

Bart Smolders en Ine Bauters

medische beeldvorming - neurologie

Salvator

15-03-13

Jelle Tack en Saskia Elst

intensieve zorgen

Virga Jesse

Personeelsweetjes Geboorten 18-06-12 09-11-12 12-12-12 17-01-13 17-01-13 21-01-13 21-01-13 25-01-13 25-01-13 05-02-13 07-02-13 08-02-13 12-02-13 19-02-13 22-02-13 26-02-13 12-03-13 12-03-13 19-03-13 22-03-13

Nadir Sara Selin Yarne Stef Yerai Linde Roan Féline Julien Younes Noia Matteo Margot Heleen Liesl Lara Amélie Jasper Marie Lars

Layla Elouad

orthopedie

Virga Jesse

Mine Mert

operatiekwartier

Virga Jesse

Gitte Marx

gynaecologie / abdominale heelkunde

Virga Jesse

Sabrina Dugardijn

urologie

Virga Jesse

Pascalle Snoekx

intensieve zorgen

Virga Jesse

Kitty De Broyer

MIC

Virga Jesse

Jamila Boudchiche gastro-enterologie

Salvator

Linda Vanoppen

kinder-en jeugdgeneeskunde

Virga Jesse

Caroline Hayen

opnamedienst

Virga Jesse

Rahma Ayed kraamafdeling

Salvator

Sandra Timmermans

neurochirurgie

Virga Jesse

Tamara Wilmans

MIC

Virga Jesse

Evie Janssens

voedingsdienst

Virga Jesse

Kris Claes

hemodialyse

Virga Jesse

Sigrid Steegmans

mobiele equipe

Virga Jesse

Katja Bellinkx

chirurgisch dagziekenhuis

Virga Jesse

Pieter Vandebroek

abdominale heelkunde

Salvator

Hanne Nassen

kortverblijf heelkunde

Virga Jesse

Eveline Swinnen

medisch secretariaat

Virga Jesse

Jan Lambrechts en Ilse Verdonck

radiotherapie / wetensch. proj. LOC

Virga Jesse

Pensioen 01-04-13

Willy Rosius

PAAZ

Virga Jesse

01-04-13

Marie-Rosette Zetzsche

onderhoudspersoneel

Virga Jesse

01-04-13

Marie-Jeanne Convents

personeel en organisatie

02-04-13

Leona Bakelants labo

26-04-13

Godelieve Pulinckx

01-05-13

Lutgarde Ruysen schoonmaak

neurologie - urologie

Virga Jesse Salvator Salvator Salvator

01-05-13

Gerarda Steensels

26-05-13

Diane Demeer labo

28-05-13

Monique Martens

directiesecretariaat Salvator

30-05-13

Rosette Kellers

neurologie - urologie

logistiek assistent

Salvator Salvator Salvator

maart | april ‘13

Huwelijken

27


Jessa’s

Midsummer

Party vrijdag

7 juni 2013

Een organisatie van de leidinggevenden van het Jessa Ziekenhuis Toegang enkel voor artsen en medewerkers van het Jessa Ziekenhuis.

Toegang enkel via voorverkoop: s 5,50 (inkom inclusief 2 consumpties en frietjes

Kaartverkoop: via leidinggevenden Jessa Ziekenhuis Deuren open vanaf 21u00.

Place 2 be: Hangar 58

Domein Bokrijk www.hangar58.be


Jess! - Personeelsblad Jessa Ziekenhuis