Page 1

I dag skal vi ●

Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst?

CO2/fotosyntese, klima vind og vejr.

Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke kan, hvad der er så vigtigt for mennesker og dyr, og planter, CO2, og fotosyntese.


Natur/teknik ● ●

Sanser Træer og grønne planter

Nedbrydning

CO2

Drivhuseffekt

Olie kul gas


Tidslinie


Fra jord til himmelrum


spørgsmål ●

Hvorfor kan man med rette kalde træer og grønne planter for livstræer. Hvad vokser træer og grønne planter af. Fra jorden? Fra luften?


FOTOSYNTESE


EN UNDERSØGELSE ●

”Hvad består denne her pind af? Den består af det samme som mig. Hvis vi undersøger den, så undersøger vi også mig – og jer”. ”Ilden deler ting i deres bestanddele, så vi vil undersøge, hvad pinden består af, ved at brænde den”.


Hvid røg

Sort røg

Saft der bobler og koger i træet

Gule og orange flammer

Lys

Sorte forkullede pinde, som ændrer form

Tjære

Gløder

Aske – som hvidt pulver

Vi hørte det knitre og slå

Vi lugtede røgen Vi følte, at den hvide røg var fugtig, ved at holde vores hænder ind over den og mærke at de blev kolde, som ved damp, når vi tog dem ud igen.


Indianer om den hvide mand ●

Indianerne har en tankevækkende beskrivelse af forskellen på den hvide og den røde mands bål: ”Rød mand gør lille ild og sidder tæt på. Hvid mand gør stor ild og sidder langt fra”. Hvad mener de med det? Når træ brænder deles det op i de bestanddele, det er gjort af:


KUL ●

Kullet var inde i pinden. Men hvordan kom det derind?” Træet har vokset, fra det var et frø, uden at spise. Det har samlet kul sammen i sin plantekrop – men hvordan har det gjort det?


GRØNKORN I BLADENE ●

Kuldioxid = CO2 = kul + to ilt Træet samler en masse kul. Hele træets krop er først og fremmest skabt af kul – og al den kul har træet taget fra luften"Træet har optaget kullet gennem bladene. I luften omkring os findes der ilt og gasser – og en lille smule CO2 – kuldioxid. Men træernes blade, og græsset og urterne, har små munde, som er gode til at fange kuldioxid. Kuldioxid = CO2 = kul + to ilt Men træet vil ikke have ilt. Træet kan noget meget svært. Det kan trække kulatomet løs fra ilt-atomerne – og smide ilten ud igen.


HVID ASKE = NÆRING ●

Asken er det, som ikke kan brænde. Kan I komme i tanke om noget som ikke kan brænde? mineraler, metaller og salte. Aske er gødning for planterne. Der ligger kun ganske lidt aske tilbage, efter vi har brændt store stammer – og planterne skal ikke bruge særlig meget.


HVID RØG = (VAND) ●

”Hvad er så den hvide røg? Det er damp. Hvis ilden brænder perfekt, er det så varmt, at man ikke kan se røgen. Men længere væk fra ilden bliver røgen afkølet – og ses som hvid damp. "Hvordan kommer vandet ind i træet?


SORT RØG = MERE KUL ●

Hvad er så den sorte røg? Den sorte røg er kul i røgen Når træet brænder, går processen på træet den modsatte vej, så træet tager ilt fra luften – og sender kuldioxid ud i luften.


LYS OG VARME = (SOLENERGI) ●

”Ud af træpinden kom der også lys og varme. Det var der altså også inde i den. Men hvordan kan der findes lys og varme inde i en træpind?" "Det er solys. Solvarme. Da kuldioxid kom ind i træet gjorde træet noget meget svært. Det trak kullet bort fra ilten – og frigav ilten til luften igen. Solen giver træet kraften – energien – til at kunne gøre det.”


FOTOSYNTESE ●

”Inde i grønt græs og i træernes blade sidder der små bitte grønkorn. Det er her solens energi bliver fanget. Det er også her den bliver brugt til at skille kul fra ilt, så kulstoffet kan bygges ind i træets krop. Det er den proces vi kalder for fotosyntese. Processen foregår inde i bladene – i grønkornene. Det er kun planterne som kan gennemføre den.

Kuldioxid + vand + sollys => Glucose (sukker) + ilt

CO2 + H2O + sollys => C6H12O6 + O2

http://www.dr.dk/Undervisning/Noerdakademiet/Kulst ofkredsloeb/fotosyntese.htm


FOTOSYNTESE ●

Når vi brænder pinden, så frigiver vi solens lys og varme igen. Bladet er en solfanger, som blev opfundet for 4 milliarder år siden – og den har været her næsten lige så længe som solen har skinnet på jorden.


HVORDAN STRØMMER ENERGIEN ●

Hvordan strømmer energien

Alle grønne planter kan lave fotosyntese i lys.

I en gulerod f.eks. samler toppen kuldioxid fra luften og bruger solens lys som energikilde til at skabe guleroden. Når jeg spiser guleroden får jeg sollysets kraft – den sørger for at jeg kan varme min krop op til 37 grader. Den sørger for at jeg har energi til at bevæge mig. Den bygger min krop op af kød og knogler. Den driver mine tanker. Energien til alt det stammer fra det sollys, som planterne har fanget. Hvis jeg spiser kød, spiser jeg også det sollys, som er i de planter, dyret har spist. Energien flyder af mærkelige veje, men det er sollys hele vejen."


CO2 ●

● ●

http://www.energimus eet.dk/Files/HTML/co 2player_ny.html


Drivhuseffekten â—?

http://www.energimuse et.dk/Files/HTML/driv huseffekten_player.ht ml


ILT I ATMOSFÆREN ●

Dengang jorden blev skabt for 4,6 milliarder siden, var der CO2 overalt. For 4 milliarder år siden udviklede de første encellede organismer evnen til at lave fotosyntese – dvs. optage CO2 og afgive ilt – og siden da er iltindholdet i atmosfæren steget mod de i dag 20 procent vi har i dag.


Fossile brændstoffer ●

Kul

Olie

Gas

http://www.energimuseet.dk/Files/HTML/Kulogolieplayer.html


El systemet lige nu (kort) â—?

http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html


DRIVHUSEFFEKT OG KLIMAFORANDRINGER ●

De sidste 150 år er mennesker for alvor begyndt at bruge fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Det er energi som planter samlede af sollys og CO2 for 200 millioner år siden – og som har ligget i jorden til nu. Men vores atmosfære klarer ikke at optage al den CO2 igen. Det lægger sig som glasset i et drivhus omkring jorden, – drivhusglas som ikke forhindrer solens stråler i at trænge ind – men til gengæld forhindrer varmestråling i at trænge ud igen. Derfor bliver vores klode varmere – og så opstår de klimaforandringer, som vi taler så meget om i dag.


VI ER SOLLYS ●

"Vi er solys. Vi er opbygget af grundstoffer som er samlet ind vha. solens energi. Hver del af min krop er en del af den masse, som eksploderede ved Big bang. Vores kroppe bliver drevet af sollys. Og når vi dør, bliver vi givet tilbage til jorden, som mineraler. For livet på jorden er fotosyntesen en grundlæggende proces. Og den modsatte proces – ilden, forbrændingen, respirationen – er også en grundlæggende proces for alt levende. Overalt i vores kroppe brænder små bål. De kulhydrater vi spiser med maden bliver forbrændt i alle vores celler – og det skal vi bruge ilt til. ”Solens lys optages i planterne som binder energien kemisk i kulhydrater. Jeg spiser kulhydraterne, som bindes i min krop og bliver til bevægelsesenergi, Mennesker og dyr udånder CO2 (kuldioxid) ca 900 gram om dagen, ved forbrænding af kulhydraterne.

Fotosyntese  
Advertisement