Page 1

S SAMHÄLLE 2014/2015

E ESTETISK SAMHÄLLE T TEKNIK ESTETISK TEKNIK

SPEL LJUD FOTO WEBB TEATER FILM/TV ANIMATION JOURNALISTIK GRAFISK DESIGN


Välkommen Inom våra väggar finns möjligheter för dig att utvecklas hur långt som helst. Men det gäller att du själv söker kunskap och gör det av eget intresse. Vi vet att det inte går att servera dig kunskap på fat eller tvinga i dig något du inte själv vill ha. Din kunskap är ett resultat av din egen aktivitet. Det vi erbjuder är en inspirerande miljö med kunniga och engagerade lärare och professionell utrustning. Själva drivkraften måste finnas i dig. En skola utan begränsningar där du inte bara arbetar som om det vore på riktigt, utan där du gör riktiga produktioner för riktiga beställare. En skola som inte bara förbereder dig för arbetsmarknaden utan en skola som är en del av arbetsmarknaden. Det är vår vision! Foto: Anna Ledin Wirén, Grafisk form: Mattias Idunger Texter:  Agneta Lindskog Gadnert, Barbro Eriksson, Björn Johansson, Margret Näsström Korrekturläsning: Lillemor Parnéus Tryck:  Vitt grafiska AB MediaGymnasiet Nacka Strand 2013

2

Om MediaGymnasiet ”Idén är en skola utan begränsningar. Vi vill inte att någonting skall stå i vägen för din kreativitet”

MediaGymnasiet är en av landets äldsta friskolor. I år är det inte mindre än 20 år sedan den startades av Margret Näsström och Björn Johansson med ett förflutet som lärare. Och än idag är de som ägare aktiva i att förverkliga visionen som styr skolans utveckling. Vi har tre program: Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet. På Estetiska programmet har vi två inriktningar estetik och media samt teater. Vi har dessutom två profiler på inriktningen estetik och media. Det är Foto och Spel. Samhällsvetenskapsprogrammet har en inriktning och det är information, kommunikation och medier. Teknikprogrammet har också en inriktning och det är kommunikations- och medieteknik. MediaGymnasiet har sedan starten profilerat sig mot mediebranschen. Många av våra tidigare elever arbetar idag på olika medieföretag.

Vår ambition är att du som har intresse av medier ska kunna utvecklas mot det som är din vision genom lärarnas kompetens och din egen motivation. På MediaGymnasiet arbetar ett 50-tal lärare samt administrativ personal och ett elevvårdsteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog, rektor och biträdande rektor. Till vårt förfogande har vi också en SYV, skolläkare och skolpsykolog. Vi har behöriga lärare i de teoretiska ämnena och lärare med professionell yrkesbakgrund från tidigare yrkesliv som undervisar i de praktiska ämnena.


INNEHÅLL

Välkommen Praktiskt

2 5

Vi välkomnar dig 6 ESTETISKA PROGRAMMET Estetik och media

8

Estetik och media med profil Foto Teater

10

Spel

12

14

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Medier, information och kommunikation

16

TEKNIKPROGRAMMET Informations- och medieteknik Pixie vet vad hon vill

18

20

”Åren i mörker – de bästa i mitt liv”

22

”Roligt tillsammans i inspirerande miljö”

24

Han utvecklar morgondagens stjärnor

26

Palma – Nacka – Barcelona - Berlin

28

”Mitt självförtroende växte så mycket”

30

3


4


CY

LIN

DE

RV ÄG E

N

Praktiskt

MEDIAGYMNASIET

VIKDALSVÄGEN

BUSS 443, 71, 840 OCH 465

VÄRMD

ÖLEDE

N

STUDIEUPPLÄGG Vi blockläser majoriteten av alla kurser. Det innebär att kurserna genomförs under en termin, därefter betygssätts de och nya kurser startar.

MATKORT Som elev på MediaGymnasiet har du ett matkort. Du kan välja att äta i skolans kafeteria eller på någon av många andra restauranger i närheten.

LÄXOR / INLÄMNINGSUPpGIFTER Det är viktigt att förstå att skolarbete även måste ske utanför lektionstid. Om man väljer att arbeta med läxor/ inlämningsuppgifter hemma eller på skolan är frivilligt. Men det är viktigt att avsätta tid och hålla deadlines.

BÄRBAR DATOR Alla elever erbjuds en ”egen” bärbar dator med nödvändiga programvaror.

RESURSTID Det finns stora möjligheter för DEN ÖLE RMD VÄatt eleverna få stöd. Vi kallar det för resurstid och de är schemalagda.

ANSÖKAN Ansökningen sker via www.gymnasieintagning.se

MENTOR Alla elever har en mentor som följer eleven genom åren.

NACKA FORUM

ANTAL ELEVER Ca 600 elever studerar på MediaGymnasiet. SL-KORT Alla elever får ett SL-kort.

HUR MAN TAR SIG HIT Det tar ungefär 10 minuter att åka från Slussen till MediaGymnasiet. Bussar som går är 443, 71, 840 och 465. Hållplats: Cylindervägen

ÖPPET HUS Välkommen på Öppet Hus på MediaGymnasiet! Välj att besöka oss 5/12 -13, 22/1 eller 4/2 -14 klockan 15.00 – 18.00. Vill du istället besöka oss vid något annat tillfälle så bokar du det genom att ringa oss på telefon 08-553 663 00 eller mejla oss på e-postadressen rec@mediagymnasiet.se 5


Vi välkomnar dig ”Vi har förmånen att få leda den bästa skolan vi kan – Underbart att träffa elever som har en dröm om att åstadkomma tänka oss.” Barbro Eriksson och Sara Viljosson är stolta över MediaGymnasiet. Här träffar de elever som skapar produktioner av hög kvalitet, som trivs och tar tillvara möjligheterna i skolan.

något och utnyttjar tiden på skolan till att nå sina drömmar. På MediaGymnasiet arbetar många elever med projekt långt efter att lektionerna har slutat och använder helger och lov för att utvecklas emot sina framtidsdrömmar, säger Barbro Eriksson, som är rektor. Media och kommunikation förändras snabbt och som elev på skolan har du möjlighet att rusta dig inför framtiden. – Viktigare än någonsin är att kunna kommunicera. För alla som är skickliga vidgas arbetsmarknaden. Tekniska förändringar gör bland annat att webb och TV förenas och att det idag går att skapa animationer som man bara kunde drömma om för några år sedan. På MediaGymnasiet har du möjlighet 6

att kombinera ämnen som leder mot det du drömmer om att arbeta med, fortsätter Barbro. Sara Viljosson, biträdande rektor, framhåller mediernas betydelse för goda studieresultat. – Min övertygelse är att alla kan bara rätt förutsättningar ges. Kunskap att hantera medier ger många olika sätt att kunna visa och förmedla sitt kunnande inom olika ämnen. Vi är vana att använda en mängd olika redovisningsformer som till exempel film, foto, bildspel, radio och bloggar. När skolledarna pratar med eleverna får de höra vilken stor betydelse lärarnas entusiasm, engagemang och professionella erfarenhet har för eleverna. – På skolan kan du

som elev utvecklas hur långt som helst inom TV, filmproduktion, ljud, grafisk form och kommunikation, webb, animation, foto och journalistik. Men även inom de teoretiska ämnena. Unika möjligheter ges oavsett vad du fortsätter att studera eller arbeta med. Det gäller inte bara inom mediebranschen. Kunskap om att anpassa budskap efter målgruppen, vara källkritisk, kunna hitta fakta och skilja på fakta och subjektiva åsikter har du nytta av i alla sammanhang, menar Barbro. – Entreprenörskap betyder också mycket för personlig utveckling och därför eftersträvar vi att uppmuntra våra elevers driftighet och förmåga att ta eget ansvar. Under åren har vi sett hur eleverna startat olika grupper utifrån sina egna intressen, ibland med stöd av lärare, ibland av helt egen drivkraft, berättar Sara. Stämningen på skolan uppfattar de båda som god och berättar att elever uttrycker uppskattning av att få vara,

och bli accepterade, för den man är. Som ledare driver de förebyggande arbete för att förhindra mobbing och kränkningar, ett arbete som genomsyrar skolan på alla nivåer. – Vi har förmånen att få leda den bästa skolan vi kan tänka oss.


Engagemang och framtidstro mÜter Sara Viljosson, biträdande rektor (t.v) och Barbro Eriksson, rektor, varje dag pü MediaGymnasiet. 7


ES

Estetiska programmet Estetik och media Upptäck din passion! Du testar först alla medieämnena och därefter skräddarsyr du din egen utbildning som ger dig kompetens både för yrkesliv och vidare studier. Under åk 1 på Estetiska programmet, inriktning estetik och media får du en orientering i de medieämnen som finns på MediaGymnasiet i kursen Medieproduktion 1. Efter orienteringen i medieämnena kommer du att välja några av dessa som du hittar under Programfördjupningar. I åk 2 och 3 kommer du att fördjupa dina kunskaper och ha möjlighet att bredda din kompetens inom media. Programfördjupningarna är: Animation, Filmproduktion, Framtid Efter dina tre år på programmet kan du fortsätta att studera media, antingen i Sverige eller utomlands. Du kan också söka assistentjobb på TV-bolag, reklambyrå, filmproduktionsbolag, webbyrå eller på något annat mediebolag. 8

Foto, Grafisk kommunikation, Journalistik, Ljud, TV-produktion och Webbutveckling. Dina möjligheter att välja vad du studerar är stora på Estetiska programmet. På skolan finns det bl a en komplett TV-studio med den senaste digitala HD-tekniken. Du har tillgång till programvaror som Photoshop, InDesign, Illustrator, Avid, Premiere, After Effects och Maya. Goda branschkontakter är och har alltid varit viktiga på MediaGymnasiet. Trots att praktik inte är obligatoriskt på estetiska programmet uppmuntrar vi egna initiativ till kortare praktik inom media. För oss på MediaGymnasiet kommer det även fortsättningsvis vara viktigt att varva teoretiska och praktiska arbetsmetoder.


POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150 p

Engelska 5

100 p

Fotografisk bild 3

100 p

Engelska 6

100 p

Fotografisk bild 4

100 p

Historia 1b

100 p

Grafisk kommunikation 1

100 p

Historia 2b - kultur

100 p

Grafisk kommunikation 2

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Grafisk kommunikation 3

100 p

Matematik 1b

100 p

Ljudproduktion 1

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Ljudproduktion 2

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Ljudproduktion 3

100 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1

100 p

Film- och interaktiv ljudproduktion

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

Journalistik, reklam och information 1

100 p

Journalistik, reklam och information 2

100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150 p

Manus för film och TV

100 p

Estetisk kommunikation 1

100 p

Textkommunikation

100 p

Webbutveckling 1

100 p

Webbutveckling 2

100 p

Webbutveckling 3

100 p

Konstarterna och samhället

50 p

INRIKTNINGSKURSER

400 p

Digitalt skapande 1

100 p

Medieproduktion 1

100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 p

Medieproduktion 2

100 p

Engelska 7

100 p

Entreprenörskap

100 p

Medier, samhälle och kommunikation 1

100 p

Filosofi 1

50 p

Idrott och hälsa 2

100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

500 p

Matematik 2b

100 p

Animation 1

100 p

Matematik 3b

100 p

Animation 2

100 p

Moderna språk

100 p

Animation 3

100 p

Psykologi 1

Film- och TV-produktion 1

100 p

Psykolog i 2a

Film- och TV-produktion 2

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Filmproduktion

100 p

TV-produktion

100 p

Gymnasiearbete ES

100 p

Fotografisk bild 1

100 p

Fotografisk bild 2

100 p

50 p 50 p

9


ES

Estetiska programmet

Estetik och media med speciell profil på Foto På Estet Foto skaffar du dig kunskap och erfarenhet för att kreativt arbeta med fotografi. Utbildningen ger också en god grund för fortsatta studier inom konstnärliga och medieinriktade utbildningar. Programmet erbjuder en bred introduktion inom ämnet Medieproduktion, du introduceras i de områden som en fotograf kan tänkas jobba med i framtiden, grafisk formgivning och rörlig bild. Huvudämnet som du läser under alla tre åren är Fotografisk bild. Du lär dig avancerad digital bildbehandling. Med det Framtid Bildjournalist, reklamfotograf, modefotograf, bildredaktör eller retuschör är några yrkesroller som du kan jobba inom efter att ha gått Estetiska programmet foto eller så inriktar du dig på konstfoto eller dokumentär fotografering. Eftersom antagning till högre utbildning och arbete inom det här området vanligtvis avgörs av portfolion, kommer den portfolio som du bygger upp under tiden på MediaGymnasiet ha stor betydelse för dig. 10

ökande intresset bland unga för analog fotografi har vi fortfarande undervisning i analog fotoutrustning och ett mörkrum för svartvit kopiering tillgängligt för alla fotoelever. I fotostudion arbetar du med studiofoto och ljussättning. Du läser även kurser i Digitalt skapande och Textkommunikation. Fotografisk bild tillämpas även i vissa av programmets gymnasiegemensamma ämnen och det finns ett nära samarbete mellan de undervisande lärarna. Under utbildningen har du tillgång till en digital systemkamera som du använder som din egen under din studietid på MediaGymnasiet. Kameran kan du köpa ut när du efter tre år avslutar din utbildning på MediaGymnasiet. Bredden som du skaffar dig är efterfrågad i mediebranschen. Skolan har kontakt med dagstidningar, frilansfotografer, gallerier, museer samt många andra företag och institutioner inom foto. Du som elev ges även möjlighet att arbeta på uppdrag av mediebranschen och praktisera.


POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150 p

Engelska 5

100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

500 p

Engelska 6

100 p

Fotografisk bild 1

100 p

Historia 1b

100 p

Fotografisk bild 2

100 p

Historia 2b - kultur

100 p

Fotografisk bild 3

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Fotografisk bild 4

100 p

Matematik 1b

100 p

Textkommunikation

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

INDIVIDUELLT VAL

200 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Engelska 7

100 p

Svenska 1

100 p

Entreprenörskap

100 p

Svenska 2

100 p

Filosofi 1

Svenska 3

100 p

Idrott och hälsa 2

100 p

Matematik 2b

100 p

Matematik 3b

100 p

Moderna språk

100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150 p

Estetisk kommunikation 1

100 p

Konstarterna och samhället

50 p

INRIKTNINGSKURSER

400 p

Digitalt skapande 1

100 p

Medieproduktion 1

100 p

Medieproduktion 2

100 p

Medier, samhälle och kommunikation 1

100 p

50 p

Psykologi 1

50 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Gymnasiearbete ES

100 p

11


ES

Estetiska programmet Teater

Drömmer du om att stå framför kameran? På inriktningen teater arbetar vi efter New York Film Academy´s modell, där skådespelare, programledare, blivande filmare, tv-folk, journalister och fotografer finns under samma tak. Under professionell ledning av erfaren skådespelare lär du dig grunden i method acting – samma teknik som Al Pacino och Robert de Niro arbetar med. Att agera på scenen och framför kameran skiljer sig åt eftersom film och tv kräver ett minimalistiskt uttryck. Du arbetar framför kameran med återkommande övningar. Tillsammans med blivande regissörer och filmare får Framtid Det finns en ständig efterfrågan på ungdomar inom film och TV-serier.  Du kommer ha en fördel i konkurrensen om rollerna genom att vara utbildad och ha skapat arbetsprover som bl a showreel för att visa dina kunskaper. Den träning du får att stå framför kameran är till nytta i många andra yrken, t ex journalist, pedagog och ledare. 12

du möjlighet att analysera ditt uttryck och pröva dig fram tills du blir nöjd. På MediaGymnasiet har vi råd att leka framför kameran! Inriktning teater arbetar tätt tillsammans med svenskämnet. Du tränas i att arbeta med egna känslor, skriva ner dem och återanvända dem framför kameran – allt för att ge ett äkta uttryck. Du prövar också på rollen som programledare och presentatör vilket kräver noggrann research och retorisk förberedelse. Övningarna ger dig också redskap att använda som moderator i debattsammanhang. Du får också chans att agera modell och pröva dig fram tillsammans med våra fotoelever. Kraven på starka personligheter som kan agera framför stillbildskamera har ökat, våra lärare hjälper dig med uttrycken. Våra fotoelever låter dig pröva dem! För dig som väljer att ge dig ut i branschen försöker vi ge en så realistisk bild av verkligheten som möjligt men också de allra bästa verktygen. Vi ger dig verktygen – vinna en Oscar får du göra på egen hand!


POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150 p

Sceniskt karaktärsarbete 2

100 p

Engelska 5

100 p

INDIVIDUELLA VAL

200 p

Engelska 6

100 p

Engelska 7

100 p

Historia 1b

100 p

Entreprenörskap

100 p

Historia 2b - kultur

100 p

Filosofi 1

Idrott och hälsa 1

100 p

Ljud och ljus

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Matematik 3b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Moderna språk

100 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Psykologi 1

Svenska 1

100 p

Psykologi 2a

Svenska 2

100 p

Röst

100 p

Svenska 3

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Scenografi, mask och kostym

100 p

Gymnasiearbete ES

100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150 p

Estetisk kommunikation 1

100 p

Konstarterna och samhället

50 p

50 p 50 p

50 p

INRIKTNINGSKURSER

400 p

Scenisk gestaltning 1

100 p

Scenisk gestaltning 2

100 p

Scenisk gestaltning 3

100 p

Teaterteori

100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

500 p

Dramatik och dramaturgi

100 p

Fysisk teater

100 p

Regi

100 p

Sceniskt karaktärsarbete 1

100 p

13


ES

Estetiska programmet Spel

På spelutbildningen får du jobba med spelutveckling. Du kommer göra spel i många olika former, brädspel, kortspel och rollspel men såklart också datorspel. Spel är en självklar del i spelutbildningens alla ämnen. Du kommer kunna använda spel både som studieredskap och redovisningssätt. Branschkontakt är viktig, t ex har våra elever gjort studiebesök hos King.com och speltestat åt Dice. Du väljer att gå en av de två inriktningarna som utbildningen är indelad i, speldesign eller spelgrafik.

Speldesign Varför spelar man spel? Vad gör ett spel bra? Kan man lära sig något när man spelar? På inriktningen speldesign jobbar du med innehållet i spel. Speldesignerns roll är att utveckla koncept och idéer för innehåll, funktioner och regler.

Framtid

En stor del av utbildningen sker i projektform, där du tillsammans med elever från båda inriktningarna utvecklar spel ihop. Du kommer använda programvaror såsom Game Maker, Maya, Adobe-suiten samt spelmotorerna UDK och Unity, men förstås också papper och penna.

Den svenska spelbranschen har växt mycket de senaste åren. Det behövs hela tiden nya spelutvecklare och 3D-animatörer. Efter spelutbildningen på MediaGymnasiet kan du söka vidare till eftergymnasiala spelutbildningar, både i form av högskolor och YH-utbildningar, eller kanske startar du eget företag som spelutvecklare. 14

Spelgrafik Hur ska ett spel se ut? Vad gör ett spel tilltalande och oemotståndligt? På inriktningen spelgrafik jobbar du med den grafiska formen i spel. Spelgrafikern formger spelpjäserna till brädspelet och gör grafiken och animationerna till datorspelet.


POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150 p

Medier, samhälle och kommunikation 1

100 p 500 p

Engelska 5

100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

Engelska 6

100 p

SPELGRAFIK

Historia 1b

100 p

Animation 1

100 p

Historia 2b - kultur

100 p

Animation 2

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Animation Specialisering

100 p

Matematik 1b

100 p

Estetisk kommunikation 2

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Estetisk kommunikation 3

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Design 1

100 p

Svenska 1

100 p

Design 2

100 p

Svenska 2

100 p

Entreprenörskap

100 p

Svenska 3

100 p

Estetisk kommunikation 2

100 p

Estetisk kommunikation 3

100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 p

Engelska 7

100 p

Entreprenörskap

100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

150 p

Estetisk kommunikation 1

100 p

Konstarterna och samhället

50 p

SPELDESIGN

Filosofi 1 INRIKTNINGSKURSER

400 p

Digitalt skapande 1

100 p

Medieproduktion 1

100 p

Medieproduktion 2

100 p

50 p

Grafisk kommunikation 1

100 p

Ljudproduktion 1

100 p

Matematik 2b

100 p

Matematik 3b

100 p

Medier, samhälle och kommunikation 2

100 p

Moderna språk

100 p

Psykologi 1

50 p

Psykologi 2a

Spelutbildningen har en egen folder som du kan beställa eller ladda ner från skolans hemsida www.mediagymnasiet.se

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Webbutveckling 1

100 p

Gymnasiearbete ES

100 p

15


SA

Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill veta mer om hur människan och samhället har utvecklats och hur det fungerar. Människors liv och levnadsvillkor, samhällen och konflikter studeras genom både historiska och internationella glasögon och analyseras ur samhällsvetenskapliga och kulturella synvinklar. Du får en bred samhällsvetenskaplig utbildning som är högskoleförberedande samtidigt som du genom ditt val av kurser i kommunikation och media kan skaffa dig en yrkesinriktning som t.ex. journalist, fotograf, TV-reporter eller webbredaktör. Atmosfären i skolan och den utrustning du har tillgång till Framtid Du kanske drömmer om att bli en kritiskt granskande journalist, advokat, psykolog eller polis. Vad du än skall arbeta med i framtiden kommer du att ha stor nytta av det du lär dig om kommunikation på Samhällsprogrammet på MediaGymnasiet. 16

gör det enkelt för dig att skapa en utbildning efter dina intressen genom ditt val av kurser inom de programfördjupningar som finns på MediaGymnasiet. Även om du studerar en teoretisk utbildning kan du ändå bygga upp ett nätverk inom media genom elever och lärare. I medieämnen arbetar du tillsammans med elever som går på Estetiska programmet och Teknikprogrammet och lärarna i medieämnena har arbetat professionellt inom mediebranschen.


POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150 p

Engelska 5

100 p

Fotografisk bild 1

100 p

Engelska 6

100 p

Fotografisk bild 2

100 p

Historia 1b

100 p

Fotografisk bild 3

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Fotografisk bild 4

100 p

Matematik 1b

100 p

Grafisk kommunikation 1

100 p

Matematik 2b

100 p

Grafisk kommunikation 2

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Grafisk kommunikation 3

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Ljudproduktion 1

100 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Ljudproduktion 2

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Film- och interaktiv ljudproduktion

100 p

Journalistik, reklam och information 2

100 p

Textkommunikation

100 p

300 p

Webbutveckling 1

100 p

50 p

Webbutveckling 2

100 p

200 p

Webbutveckling 3

100 p

INDIVIDUELLA VAL

200 p

Engelska 7

100 p

Svenska 3 PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN Filosofi 1 Moderna språk Psykologi 1

100 p

50 p

INRIKTNINGSKURSER

350 p

Journalistik, reklam och information 1

100 p

Entreprenörskap

100 p

Medieproduktion 1

100 p

Historia 2a

100 p

Idrott och hälsa 2

100 p

100 p

Matematik 3b

100 p

50 p

Matematik 4

100 p

Medieproduktion 2

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Gymnasiearbete SA

100 p

Medier, samhälle och kommunikation 1 Psykologi 2a PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

400 p

Animation 1

100 p

Animation 2

100 p

Film- och TV-produktion 1

100 p

Film- och TV-produktion 2

100 p

TV-produktion

100 p

Filmproduktion

100 p

17


TE

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik Att läsa på Teknikprogrammet med inriktning informationsoch medieteknik är en lämplig förberedelse för att läsa vidare vid exempelvis KTH eller någon annan teknisk högskola. Möjligheten att kombinera teknik med media öppnar många dörrar för dig i framtiden. Är du intresserad av teknik ger Teknikprogrammet på MediaGymnasiet dig möjlighet att skaffa fördjupad kunskap om all den tekniska utrustning som i dag används inom medieindustrin. Under dina studier vid MediaGymnasiet har du dessutom möjlighet att kombinera din teoretiska utbildning med praktisk Framtid Efter vidare studier kan du till exempel arbeta med datorsimulering inom medicinteknik, spel- eller fordonsindustrin. Utvecklingen går snabbt där media och teknik möts och nya yrkesroller skapas kontinuerligt. Din yrkesframtid blir kanske något helt annat än du tror, något mer spännande. 18

utbildning inom information och media. Här finns helt enkelt en miljö, utrustning och kamrater som gör det möjligt för dig att utvecklas inom medieområdet. Kombinationen av tekniska kunskaper och media som du bygger upp på MediaGymnasiet är efterfrågad i yrkeslivet. Idag är till exempel spelutveckling en stor och växande industri i Sverige och det saknas duktiga spelprogrammerare. Du arbetar tillsammans med elever från de andra programmen i de medieämnen du valt.


POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1100 p

Engelska 5

100 p

Fotografisk bild 2

100 p

Engelska 6

100 p

Fotografisk bild 3

100 p

50 p

Grafisk kommunikation 1

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Grafisk kommunikation 2

100 p

Matematik 1c

100 p

Grafisk kommunikation 3

100 p

Matematik 2c

100 p

Ljudproduktion 1

100 p

Matematik 3c

100 p

Ljudproduktion 2

100 p

Film- och interaktiv ljudproduktion

100 p

Programmering 2

100 p

Webbutveckling 2

100 p

Webbutveckling 3

100 p

Historia 1a:1

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

INDIVIDUELLT VAL

200 p

400 p

Engelska 7

100 p

Fysik 1

150 p

Entreprenörskap

100 p

Kemi 1

100 p

Filosofi 1

Teknik 1

150 p

Fysik 2

100 p

Idrott och hälsa 2

100 p

INRIKTNINGSKURSER

300 p

Matematik 4

100 p

Datorteknik 1a

100 p

Moderna språk

100 p

Programmering 1

100 p

Psykologi 1

Webbutveckling 1

100 p

Psykologi 2a

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

400 p

Animation 1

100 p

Animation 2

100 p

Animation-specialisering

100 p

Film- och TV-produktion 1

100 p

Film- och TV-produktion 2

100 p

Filmproduktion

100 p

TV-produktion

100 p

Fotografisk bild 1

100 p

50 p

50 p 50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Gymnasiearbete TE

100 p

19


Pixie vet vad hon vill – Det är som att läsa en riktigt bra bok, man sugs in i en helt ny värld. Skillnaden är att du själv aktivt deltar och påverkar. Här är du mycket mer än betraktare, du blir en viktig medskapare, förklarar Pixie Hård af Segerstad, 17 år sin passion för datorspel. Hon vill mer än att spela för stunden, hon vill vara med och utveckla framtidens datorspelande. Idéer har hon många. Gamex, den årliga datorspelsmässan i Kista, lockar varje höst tusentals spelsugna människor i alla åldrar. Pixie var en av dem. Där fick hon även reda på att MediaGymnasiet satsar på två inriktningar inom Estetprogrammet; speldesign och spelgrafik. – Spel har länge varit en stor del av mitt liv, men inte vilka spel som helst. Innehållet är för mig allra viktigast, det måste finnas en spännande och någorlunda trovärdig story som röd tråd. Därför blev jag klart nyfiken på en renodlad inriktning på just spelinnehållet. Men jag 20

var ändå inte säker på om jag skulle våga välja en nystartad spelutbildning, det är ju vanligt med strul i början. Följde magkänslan När det var dags för gymnasievalet hade Pixie inte hittat något hon hellre ville och bestämde sig trots allt för att välja något hon verkligen brinner för. Speldesign fick det bli! Ett val hon definitivt inte har ångrat. – Jag är helnöjd med utbildningen, den motsvarar mina förväntningar riktigt bra. Lärarna är proffsiga och har en schysst inställning. De litar på dig och ger frihet om du visar att du kan ta ansvar och sköta skolarbetet, säger Pixie, som även har tid för ett helt annat spelande. Hon spelar nämligen elbas i ett rockband som regelbundet repar i en lokal dit resvägen är lång. Skön gemenskap Under första gymnasieåret har hon fått lära sig de för spelutveckling nödvändiga grunderna, hur man gör ett

spel intressant och hur regler utformas. Undervisningen omfattar spel i olika former – allt från utveckling av egna varianter av populära brädspel till minecraftprojekt i teoretiska ämnen. – Vår klass består av lika delar speldesigner och spelgrafiker. Det är en bra mix av sköna människor med ett gemensamt brinnande intresse för spelutveckling. Här är det ingen skillnad mellan killar och tjejer, alla vi kan många typer av spel och väljer ungefär samma utmaningar, berättar Pixie som sedan länge har en kärlek till fantasy. Inspiration hämtar hon även i böckernas världar av magi, drakar och ”riktiga” vampyrer. Eller i sitt eget skrivande. Klar målbild Kreativitet och skapande genomsyrar hela spelutbildningen, inte minst som förberedelser för högre utbildningar efter gymnasiet. Än så länge är det få tjejer i spelbranschen, vilket inte hindrar Pixie från att se en framtid just där.

– Redan nu vet jag att jag vill jobba med speldesign, att få utveckla idéer för innehåll. Skriva om spel lockar mig också. Jag är inställd på att plugga vidare på någon av de specialinriktade högskolorna som finns på olika håll i landet. Visst, det är tuff konkurrens så det handlar om att visa branschen att man finns, kan och vill! Ännu mer Under de närmaste åren kommer Pixie och hennes klasskompisar bland annat få vidareutveckla interactive fiction, jobba med spel för surfplattor och mobiler samt, förstås, fortsätta göra 3D-spel.

www.mediagymnasiet.se


”En bra mix av sköna människor med ett gemensamt brinnande intresse för spelutveckling”

Pixie Hård af Segerstad brinner för spel i olika former. Med sikte på en framtid i datorspelsbranschen lär hon speldesign på skoltid. Andra tider är det elbasspel i rockband som gäller. 21


”Åren i mörker – de bästa i mitt liv” Jag älskade timmarna i mörkrummet, svarta timmar bland förstoringsapparater, fixeringsbad och porlande vatten. Så mycket jag kunde var jag där och framkallade mina bilder, från tidig morgon till sen kväll. Det är en fantastisk känsla att se sitt foto träda fram, tid och rum upphör att existera, berättar Dennis Ylikangas, 22 år, som idag lever på att i bilder dokumentera snowboard som livsstil. Dennis gillade kameror, han hade hört gott om skolan och att den låg på andra sidan sta’n från hemmet i Bromma såg han bara som en fördel. – Dels ville jag få lära mer om sådant som intresserar mig, dels ville jag inte snöa in i gamla fotspår. Nu är jag glad att jag tog steget trots att jag i skolstarten inte kände någon annan eller var särskilt socialt framåt. Det blev de bästa åren i mitt liv, år som format mig till den jag är idag, förklarar han. Fotografisk bild visste Dennis att han ville. Och mycket 22

foto blev det under de tre åren på gymnasiet. Dennis berättar att han var rädd för att kameratekniken skulle vara krånglig att lära sig, han hade ingen större fotovana med i bagaget. Grundkursen sopade bort all teknikångest. Vågade satsa allt – Vi lärde oss först allt om kameragrunderna innan vi släppte loss kreativiteten. Då började det roliga på allvar med frihet att tänka ut egna bildlösningar. Våga vara kreativ inför andra var en stor utmaning för mig som tillbakadragen tonåring. Men jag tog den och självförtroendet växte, jag vågade satsa fullt ut, ville våga vara bäst, säger Dennis och ler när han ser tillbaka på sin utvecklingsresa. Skateboard som film Idag kör han sitt eget race, en milstolpe i historien blev faktiskt projektarbetet han gjorde i årskurs tre. – Jag skejtade mycket så det lockade att få göra en

egen film om skateboard, problemet var att jag inte hade valt någon kurs i rörlig bild. Jag visste därför inte mycket om filmproduktion, kameragrunderna kunde jag ju däremot. Så hur svårt kan det vara? Jag testade, prövade mig fram med stöd av lärare och det blev en film, en film som också blev inkörsporten till mitt nuvarande liv. Livet med snowboard Dennis försörjer sig idag på att filma skateboardinspirerad snowboardåkning för Random Bastards, en organisation som på nätet beskriver sig som ”a bunch of different people doing different stuff. With the base camp in Umeå, Sweden - our tentacles of video, music, clubs and design reaches world wide.” Hans arbetsplats är där snön finns. Resultatet av vinterns arbete släpps lagom till The Reels, den enda filmfestival som helt tillägnas snowboardkulturen. – Filma snowboard är väl inget jobb man kan leva på, säger folk

ibland till mig. Jo, det kan man! Det är en väldigt rolig bransch och jag har mängder av idéer som väntar på att genomföras. Det går absolut att leva på det man brinner för, har du en dröm så kan du! Fånga en känsla Brädan tillhör också Dennis vardag. Han åker ofta själv och menar att det är viktigt att hänga med i utvecklingen för att kunna fånga känslan i svåra trick med kameran. Med åren har han lärt känna många hängivna brädåkare. – Andra tävlar, jag filmar! Dennis Ylikangas lever sin dröm.

www.randombastards.com


”Jag prövade mig fram med stöd av lärare och det blev en film som öppnade porten till mitt liv idag.”

Timmarna i mörker gav vita jobb! Idag kan Dennis Ylikangas försörja sig på att fota och filma snowboardåkning. Hans arbetsplats är där snön finns, livsstilen har han med sig överallt. 23


”Roligt tillsammans i inspirerande miljö” Han kommer just från jobb med en TV-dokumentär i Sydafrika för att snart dra vidare till Hollywoodfruarna i Los Angeles. Hon hittar nya överraskande styrkor hos sig själv i en TV-studio i Nacka strand. Båda heter Nilsson. Syskonen David, 24 år och Tove, 18 år valde MediaGymnasiet med sikte på en framtid inom rörlig bild – med olika personliga styrkor. – Läkare, pilot, dykare eller kock? Mina funderingar inför gymnasievalet spretade hit och dit innan jag bestämde mig för att välja en kreativ inriktning. Som så många andra letade jag skola på Gymnasiemässan och gick på öppna hus. Efter ett par besök på MediaGymnasiet landade mitt beslut. Jag gillar att det är en liten, familjär skola som inspirerar till att ta ut kreativa svängar, säger Tove. David däremot visste precis vad han letade vid tiden för sitt gymnasieval. Praktik under högstadiet på ett medieföretag hade gett mersmak; nu ville han ha en utbildning med så mycket 24

media som bara möjligt. Även David tog noga reda på vad olika skolor kunde erbjuda och gjorde flera besök innan valet. – MediaGymnasiet var den skola som jag tyckte satsade mest på medieämnena. Viktigt för mig var också att det fanns proffskameror och en riktig TVstudio, förklarar han. Olika karriärvägar Idag är David egen företagare och jobbar som frilansfotograf i olika film-och TV-produktioner ute på plats, något som på proffsspråk kallas Eng-fotograf. Och många exotiska platser har det blivit; dokumentärfilmande i Afrika, Indien och Borneo, för att nämna några exempel. Här hemma har David filmat TV-produktioner såsom Idol, Körslaget, Mästerkockarna och Stjärnorna på slottet. Och alltid bakom kameran, precis som han vill ha det. Tove är mer sökande inför sin yrkesroll. – För mig var det perfekt att få testa alla de olika medieämnena första terminen, på så vis blev det mycket lättare att välja inriktning och

påbyggnadskurser. Nu har jag Film-TV och upptäcker nya sidor hos mig själv i studion. Programledare är till exempel en roll jag aldrig någonsin funderat på tidigare. Men då visste jag inte hur grymt roligt det är att vara framför kameran, berättar Tove, som även har upptäckt att inslagsproducent är ett kul jobb. Frihet under ansvar Trots att det är några år emellan David och Tove uppskattar de samma saker: frihet under ansvar och lärarnas stöd i alla lägen. – Vet du vad du vill och visar att du kan ta ansvar är ingenting omöjligt. Skolan ställde upp och ordnade så att jag kunde få verklig branscherfarenhet. Ett annat exempel är det stöd och förtroende vi fick när vi ville hålla på med projekt långt in på kvällarna i TV-studion. Och vi var ofta kvar så länge vi bara kunde på skolan, minns David. Med ett varmt leende berättar han om allt roligt han hade tillsammans med likasinnade

skolkompisar i en miljö som inspirerade att testa sina gränser. – Skolan visar stor förståelse för hur viktigt det är att odla kontakter och skapa möjligheter för oss att visa omvärlden vad vi kan, fortsätter Tove. Trygg kontakt Om ni två får lyfta fram det ni tycker är allra bäst med Mediagymnasiet – vad väljer ni? – Lärarna, de är proffsiga sköna personer, säger David. Och Tove håller med: – Kontakten med lärarna är trygg och inspirerande, kul att bolla idéer med dem. Dessutom vet de ju av egen erfarenhet hur mediebranschen fungerar. De fattar om man vill vara kvar i studion till midnatt – bättre kan det inte bli.


”Perfekt att få testa alla de olika medieämnena första terminen, på så vis blir det lättare att välja inriktning och påbyggnadskurser.” David och Tove Nilsson har mycket gemensamt. Syskon som älskar att göra TVproduktioner. En vill helst vara bakom kameran medan den andra gärna står framför linsen. David har idag hela världen som arbetsfält och Tove söker i Nacka strand. 25


Han utvecklar morgondagens stjärnor Signeringsturnéer med Yohio, Robin Stjernberg, Ulrik Munther och andra stjärnskott på den svenska artisthimmeln är en del av hans vardag , en annan del är jobbet som teamleader på ett stort säljbolag. När andra tar det lugnt på helgen har han som allra mest att göra med olika publika arrangemang. Många bollar i luften är ett målande talesätt för att beskriva Mikael Janssons, 21 år, liv – då och nu. Det går inte att ta miste på att Mikael, eller Micke som han kallas, älskar livet han lever, även om det tar på krafterna. Han gör det han brinner för, nämligen musik och media. En livsresa som började tidigt för att nå nya höjder under gymnasietiden. Valet av skola skedde spontant med övertygelse om att han hittat rätt. Klar struktur – Lite planlöst kikade jag runt på skolor som kunde vara intressanta för en person som jag. I sista sekund rusade 26

jag in då MediaGymnasiet hade ett av sina öppna hus. Jag gick därifrån med ett fast beslut – här skulle jag gå! En välkomnande värme spred trivsel samtidigt som ordning och reda rådde med klar struktur i upplägget av kurser, berättar han. VARM GEMENSKAP Ordet värme kommer tillbaka gång på gång när Micke minns tillbaka. Värme som präglas av gemenskap och uppmuntran att tänja sina gränser. – Skolan är inte större än att alla blir sedda som den individ man är. Värme uppstår när människor bryr sig om varandra, har roligt tillsammans och delar intresset för kreativa media. Jag uppskattade mycket öppenheten för nya idéer och stödet att få genomföra det jag verkligen ville, säger Micke och gör en liknelse: – Vill du utvecklas och komma framåt finns alla verktyg som behövs, bygger gör du själv. Stor musikgala Under sina tre år på

gymnasiet gjorde han en rad olika medieproduktioner. Direktsända nyhetsprogram en gång i veckan i rollen som bildproducent var en kul utmaning för Micke som gillar kreativt ansvar. Julshowen som producerades i TV-studion gav en positiv adrenalinkick, för att inte tala om slutproduktionen ”Vad händer i Stockholm i helgen”. Han var då en i gänget som for omkring på sta’n med skolans OB-buss (Outside Broadcasting), filmade olika ställen och intervjuade folk. – Välgörenhetsgalan, ”Music för Science and Love” jag gjorde som eget projektarbete sista året var speciellt utmanande eftersom jag verkligen brinner för musik. Det blev en helkväll med välkända artister och dansare inför betalande publik på Dieselverkstan i Nacka. UTBILDAR ARTISTER Och mer uppdrag i det slaget blev det snart därefter. Bara en månad efter studenten började livet som projektledare på ett företag som arbetar med artistbokningar och event. Ett

jobb som innebär att hålla i många trådar samtidigt; ansvara för sociala medier, fixa olika typer av happenings, talangtävlingar, ta hand om artister och mycket annat. Det ledde så småningom till engagemang i ett projekt som ligger honom varmt om hjärtat– Stage Academy. – Se unga artister utvecklas till morgondagens stjärnor är underbart roligt, tycker Micke och förklarar att det handlar om blandning av artistutbildning, tävlingar och andra event. När chansen dök upp att få utvecklas som ledare tackade han ja till jobbet som teamleader med uppdrag att bemanna butiksdemon land och rike runt. – Vill man så kan man lyckas vad det än gäller. Ingenting är omöjligt! Tre ord som jag också kan använda för att beskriva MediaGymnasiet – ingenting är omöjligt.

www.stageacademy.se


”Tre ord för att beskriva MediaGymnasiet: ingenting är omöjligt.”

Vid sidan av jobbet som teamleader är Mikael Jansson engagerad i att utveckla unga artister och ansvara för olika event inom musikvärlden. 27


Palma - Nacka - Barcelona - Berlin ”I’m a happy and creative girl who loves everything that has to do with beauty, style and design”. Så beskriver sig Jacqueline, 23 år, under sitt artistnamn Mikuta på sin officiella hemsida. En efterfrågad make up artist och stylist som valt att ha Berlin som bas. Privat heter hon Gidlöf och har ett ben lite här och där i världen.

och trygga stämningen på skolan, berättar Jacqueline, som fixade eget boende under gymnasietiden, familjen åkte hon hem till under loven.

Med en uppväxt i Palma de Mallorca såg Jacquelines val av gymnasium lite annorlunda ut. Hon pratar lika bra spanska som svenska och kunde fortsätta sin skolgång hemma på ön. Men det ville hon inte, i Spanien är det nämligen inte möjligt att plugga kreativa ämnen på gymnasienivå.

Ett andra hem Det blev som hon tänkt sig, under de tre gymnasieåren fick hon efter eget önskemål läsa utökat program för att få lära sig mest möjliga inom favoritämnena. Schemat blev tufft, men med ett klart mål i sikte tog Jacqueline vara på alla chanser att lära sig så mycket som möjligt. – Allt var så himla kul! Många roliga studiebesök ute i mediebranschen. Speciellt var också att jobba i fotostudion, den blev som mitt andra hem, minns hon.

Familjär atmosfär – Då fick jag veta av både vuxna och jämnåriga vänner i Sverige att MediaGymnasiet var en bra kreativ skola som kunde erbjuda de ämnen jag verkligen ville ha; foto och grafisk design. Jag åkte dit på besök, gillade genast den mysiga familjära

VALFRITT PROJEKT Inte minst blev det många timmar i studion när Jacqueline gjorde sitt stora valfria projektarbete, Seven steps to photosuccess, en fotobok med tips och råd för karriär som professionell modefotograf. Jacqueline gjorde allt själv;

28

fotograferade, bildbehandlade, skrev texterna, skapade grafisk form och tryckfärdigt original. Mångsidig kreatör Än idag är målet att etablera sig som modefotograf, samtidigt som hon vill fortsätta utveckla sina andra kreativa förmågor. Tiden efter studenten har varit fylld av både högre studier och spännande jobbuppdrag. – I Barcelona gick jag en treårig vidareutbildning inom foto, reklam och grafisk form. I Spanien arbetade jag också med styling och reklam innan nyfikenheten på en ny stad tog mig till Berlin.

Ord på vägen Du som har skrivit och formgett en bok med tips och råd, vad skulle du vilja säga till den som nu ska välja väg? – Följ ditt hjärta, vill du vara kreativ satsa då fullt ut. Det är ditt liv det handlar om.

Eget varumärke Härifrån frilansar jag även som grafisk designer och fotograf. Min svenska har jag bland annat användning av vid reklamfilmsjobb för Telenor och reseföretaget Apollo, annars är det engelska som gäller mest. Allra mest spännande just nu är att producera en reklamfilm för mitt eget T-shirtmärke med mystik som tema. www.jacquelinemikuta.com


”Jag gillade genast den mysiga och trygga stämningen på skolan.”

Berlin är numera basläger för Jacqueline Gidlöfs klättring i mediekarriären. En mångsidig kreatör med gedigen utbildning som redan har många spännande internationella uppdrag i sitt CV. 29


”Mitt självförtroende växte så mycket” Två dagar innan studenten kommer beskedet. Som en av de allra yngsta är hon antagen till den omåttligt eftertraktade utbildningen digital media på Hyper Island i Stockholm. I månader hade hon kämpat sig genom det ena uttagningsprovet efter det andra. Åren på samhällsprogrammets inriktning medier, information och kommunikation gav Eleonora El-Achkar, 21 år, också tro på sin egen förmåga att leva upp till höga krav och förväntningar. Eleonora minns mycket väl hur hon tänkte vid tiden för gymnasievalet – ångesten att välja rätt i ett hav av skolor, program och inriktningar. Hennes omgivning förespråkade en så bred utbildning som möjligt, samtidigt ville hon få utlopp för sin skaparglädje och få utvecklas i takt med nya roliga utmaningar. – Jag tycker att sam-media ger en bra balans mellan bredd och kreativitet. Att det blev 30

just MediaGymnasiet för min del beror på att folk jag känner i mediebranschen varmt rekommenderade skolan. Skön stämning Något kompisval av gymnasium var aldrig aktuellt för Eleonora. Trots att första dagen kändes pirrigt nervös tycker hon det var skönt att ingen hade förutfattade meningar om ens person. – Det kändes som att börja ett nytt kapitel i livet. Vi var många i samma situation, kompisar fick jag från dag ett. Skolan ordnade också aktiviteter som gjorde det ännu lättare att fort lära känna varandra, berättar Eleonora, som snart kände sig som hemma i det hon kallar en skön stämning i en öppen och kreativ miljö. Vara sig själv – Alla är sig själva, och du blir accepterad för den du är. Jag märkte ingen jobbig gängmentalitet, det var naturligt att samarbeta och umgås med vem som helst.

Kommunikationen med lärarna bygger också på ömsesidig respekt, de är personliga och hjälpsamma utan att förlora sin auktoritet. Oväntad upptäckt Eleonora fördjupade sig i de medieämnen hon gillade mest; journalistik och fotografisk bild. Efter en inriktningskurs och studiebesök i kommunikationsbranschen fick hon även nya idéer inför framtida yrkesval. Hon upptäckte att det är reklam, PR och event som hon vill jobba med. Stöd och pepp – Mitt självförtroende växte så mycket i gymnasiet att jag vågade söka till en tuff vidareutbildning där de flesta studenter redan har flera års branscherfarenhet. Jag fick också mycket stöd och pepp av mina lärare under hela ansökningsperioden, säger Eleonora och fortsätter: – Min gymnasietid var lugn och jätterolig; otraditionell utbildning, lärare som pushade en att forma sin egen framtida

karriär och nya härligt kreativa vänner. Digital Creative Under sitt sista halvår på Hyper Island jobbar Eleonora med design och event för en känd restaurang och bar på Söder. Fler jobbexempel hittar du på hennes hemsida, Digital Creative, där kan du se vad hon lärt sig som medieelev på olika nivåer. Nu väntar Eleonora på nya skarpa kreativa uppdrag, varvat med de jobb hon har som DJ på olika nöjesställen.

www.eleonoraelachkar.com


”... det var naturligt att samarbeta och umgås med vem som helst.”

Höga mål utmanar Eleonora El-Achkar. Under gymnasiet utvecklade hon både kompetens och tro på sig själv. Hon vågade söka en grymt efterfrågad vidareutbildning – och kom in trots stenhård konkurrens. 31


MEDIAGYMNASIET NACKA STRAND CYLINDERVÄGEN 2 BOX 1126 13126 NACKA STRAND TELEFON 08-553 66 300 INFO@MEDIAGYMNASIET.SE www.mediagymnasiet.se

MediaGymnasiet Nacka Strand 2014/2015  

Design: Mattias Idunger Foto: Anna Ledin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you