__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr.4 • DECEMBER • 2020 • JANUAR FEBRUAR • 2021

Padeltennisbanen

Kirkegårdspersonalet har travlt med vinterpyntningen. Se side 13

Se side 19

Generalforsamling

Se side 7


Afdelingsformænd:

Navne- og telefonlisten

A

Fodboldafdeling: Jonas Sørensen tlf.: 2085 0608 fodbold@agerbaek-sf.dk

ng

g e r fo r e ni

B

or

ERBÆ

K

G

Badmintonafdeling: Marie Sillesen tlf.: 7519 6629 badminton@agerbaek-sf.dk

AGERBÆK BORGERFORENING

AGERBÆK KIRKE

Formand: Hans Arne Kristensen tlf.: 2962 4995 imogha@gmail.com Næstformand: Søren Ditlevsen tlf.: 5140 0272 sumse2510@gmail.com Kasserer: Brian Kristoffersen tlf.: 2751 0744 brian.kristoffersen@yahoo.dk Medlemmer: Sonja Jensen tlf.: 6175 3317 sonja.jensen1971@gmail.com

Sognepræst: Søren Pedersen Kærbjergvej 6 (Fri mandag)

Ulla Sundvang tlf.: 2256 9970 ulla.sundvang@gmail.com Birte Oxholm Mathiasen tlf.: 2237 7470 info@faaborgsmedeogvvs.dk Suppleanter: Louise Hoffmann Sørensen tlf.: 6139 7759 hofmann78@hotmail.com Trine Eskildsen tlf.: 8144 8464 eskildsen0907@gmail.com Sekretær: Lis Larsen tlf.: 2025 6078 larsen@hmnet.dk Snerydning: Bente Fyhn tlf.: 4018 3916 bentefyhn@outlook.dk Hjælper: Voets Sørensen angelien@hotmail.com Lokalhistorisk: Leo Mathiasen

Skal flaget hejses på Torvet kan man kontakte Jens Christian Sørensen, tlf.: 2426 0409. For snerydning står Leif Lykke, tlf.: 7519 6220. Erhvervsforeningen, som i mange år har været et underudvalg af Borgerforeningen, er nu igen blevet en selvstændig forening med følgende bestyrelse: Brian Bjerregaard, Johnny Pedersen, Ricky Elbek og Anders Dall Nielsen

2

www.sogn.dk

MTB: Heidi Pedersen tlf: 2253 8236 cykling@agerbaek-sf.dk

tlf.: 7519 6703 3032 3648 sop@km.dk

Petanqueafdeling: Kirsten Nielsen tlf.: 6043 8780 petanque@agerbaek-sf.dk

Kirkesanger: Gitte Bechsgård Søren Nielsen

tlf.: 3023 6795 tlf.: 4045 7227

Graver: Kim Schmidt tlf.: 7519 6543 agerbaekkirke@gmail.com Gravermedhjælper: Inge Marie Kristensen

Kærvej 6.

Organist/gravermedhjælper: Flemming Skov tlf.: 2012 3215 flemmingphal@gmail.com gravermedhj@gmail.com Formand for menighedsrådet: Ruth Nielsen tlf.: 6017 2710 ruthdn12@gmail.com Kirkeværge: Bohart Rasmussen tlf.: 4085 2321 bi@lindholdt-maskiner.dk

Tennisafdeling: Bent Nielsen tlf.: 5365 9899 tennis@agerbaek-sf.dk Team Helle Håndbold: formand@teamhellehaandbold.dk

Arrangementsudvalg Owen Luft: Hans Jørgen Pedersen

tlf.: 7519 6638

Byfest: Byfestudvalget tlf.: 6127 8507 byfest@agerbaek-sf.dk PR-udvalg: Alice Thuesen tlf.: 6161 8131 pr@agerbaek-sf.dk Lene Conradsen Lene.conradsen@agerbaek-sf.dk Bankoudvalg: Henry Brandt

tlf.: 7519 6438

Øvrige støttefunktioner Fed Fredag: Majbritt Berthelsen

tlf.: 2862 9189

Ledergruppe:

Agerbækken: Alice Thuesen

tlf.: 6161 8131

Formand: Anders Schmidt tlf. 2329 0508 formand@agerbaek-sf.dk

Præmiespil: Alice Thuesen

tlf.: 6161 8131

leom@thiasen.com

Kontakt Borgerforeningen: Borgerforeningen er altid åben for nye tiltag som kan være med til at forskønne vores by. Derfor kan byens borger altid kontakte bestyrelsen, uanset om det er problemer eller opgaver der skal løses.

Gymnastikafdeling: Anette Lyng Ørskov tlf.: 7519 6674 gymnastik@agerbaek-sf.dk

Økonomiformand: Carsten Jensen tlf. XXX okonomiformand@agerbaek-sf.dk Aktivitetsformand: Jan Fyhn tlf. 7519 66 66 aktivitetsformand@agerbaek-sf.dk Supplerende medlemmer: Lene Conradsen lene.conradsen@agerbaek-sf.dk Majbrit Hjorth majbrit.hjorth@agerbaek-sf.dk Torben Hjorth torben.hjorth@agerbaek-sf.dk

Sponsorudvalg: Marie Louise Ditlevsen malu.ditlevsen@agerbaek-sf.dk Sanne Langmach Schmidt sanne.langmach@agerbaek-sf.dk Klubhuset, Agerbæk Stadion: Gitte & Thea Laursen tlf.: 51 22 67 83 klubhuset@agerbaek-sf.dk Find e-mail adresser og telefonnumre på: www.agerbaek-sf.dk Redaktør Agerbæk SF: Alice Thuesen tlf.: 6161 8131 Mail: pr@agerbaek-sf.dk Storegade 38, 6753 Agerbæk


A Agerbæk SF

ng

g e r fo r e ni

B

or

ERBÆ K

G

Agerbæk Kirke

Redaktørerne for Agerbækken Agerbæk SF: Borgerforeningen: Kirkebladet: Alice Thuesen, Storegade 38 Lis Larsen, Allegade 34, Søren Pedersen Agerbæk, tlf. 6161 8131 Agerbæk, tlf. 2025 6078 Kærbjergvej 6, tlf. 7519 6703 / 3032 3648 Mail: pr@agerbaek-sf.dk Mail: larsen@hmnet.dk Mail: sop@km.dk Ruth Nielsen Østergade 11, tlf. 7672 0088 / 6017 2710 Mail: ruthdn12@gmail.com

Deadline på materialer til udgave: Nr.1: 26. februar 2021 Nr.2: 29. maj 2021

Oplag 920 stk. Udsendes i postdistrikt 6753

Fremtidige udgivelser: Nr.1: 16. marts 2021 Nr.2: 18. maj 2021

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer. Foreninger udenfor bladsamarbejdet er velkommen til at bidrage med indlæg og annoncer. Pris: 1/1 side: 500,00 kr. – ½ side: 350,00 kr. – ¼ side 250,00 kr.

ANDELSKASSEN.DK

VIL DU GERNE GØRE NOGET FOR LOKALSAMFUNDET?

KØB EN NY BIL

Med vores særlige Lokallån Bil sender vi 1.000 kroner videre til gode lokale formål, når du låner til bilen hos os. Det er sådan noget, man gør, når man har været den lokale bank i mere end 100 år. Så bare tag fat i os, og lad os se, hvad vi kan finde ud af sammen.

Otto Frellos Plads 4 · 6800 Varde · Telefon 87 99 56 90 Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219

3


Kig indenfor Mens konen kigger på tøj, kan manden tipse et lod.

Storegade 13, 6735 Agerbæk

Tlf. 7519 6119 4

v/ Peder Aagesen 20 91 67 17 post@nemkoreskole.dk


A

ERBÆ

K

g e r fo r e ni

ng

or

B

Agerbæk Borgerforening

G

Formandens beretning for året 2020 Året 2020 har været et år, vi aldrig glemmer. Vi har i Borgerforeningen også måttet aflyse arrangementer ligesom så mange andre. Heldigvis er det jo ikke henover sommeren, vi har de fleste arrangementer. Den 3. oktober havde Borgerforeningen et arrangement i samarbejde med Varde Bibliotek. Det var et spændende møde, hvor Søren Ryge fortalte om de mange mennesker, han har mødt. Bl.a. Anders og Julius. Hans fortalte meget levende og humoristisk. Det var en god aften for de 75 fremmødte. I foråret skulle vi have haft det næste arrangement med Biblioteket ” tivolifest for børn ” men det blev aflyst pga. Coronaen. Det samme blev indvielsen af det nye bibliotek, der er flyttet ned på skolen her efter sommerferien. Som noget nyt arrangerede de lokale Borgerforeninger og Helle Hallen et julemarked i Helle Hallen i november. Det blev rigtig godt besøgt, og skulle have været gentaget her i november. Men det er også blevet aflyst i år. Julepynten blev hængt op allerede den 23.november. Som så mange gange før er det Brian Haulund, der samler et hold og de forskellige maskiner. Som sædvanlig starter dagen med morgenkaffe hos Agerbæk el-service. Det var rigtig dejligt, at vi kunne glæde os over vores flotte julepynt en hel uge mere. Borgerforeningen skal altid bruge 3 juletræer, vi fik fra Avtrup, hvor Sørens forældre tidligere boede og fra Gert Honore, Er der nogen, der har et stort juletræ i haven, de vil sponsere i år, hører vi gerne fra jer. Stor tak til Brian og hans mandskab for ophængning og nedtagning af julepynten, og tak til Agerbæk el-service, fordi vi må starte hos jer. En af vores mange traditioner er at besøge Sognelunden før 1. søndag i advent. Som sædvanlig får beboerne en julestjerne og en æske chokolade. Flemming Olesen og Lis Larsen var klædt ud i nissetøj og gik rundt til alle 26 beboere. Det var rigtig hyggeligt, og de er alle så taknemmelige. En viste os endda, at hun havde julestjernen fra sidste år. Juletræsfesten for børn som borgerforeningen har sammen med Agerbæk hotel er altid en succes. Dog var der kun ca. 60 børn og 50 voksne, men man hyggede sig rigtig meget med den store frokost, som hotellet giver børnene, og som de voksne kan købe. Der blev danset om juletræ og hørt historie. Og som altid slutter vi med at gå over på torvet for at tænde juletræet og børnene får juleposer. Desværre bliver det ikke til noget i år pga. restriktioner i forbindelse med Coronaen. I december måtte torsdagsholdet flytte alle deres ting fra materialgården på Storegade til Thykjær på Jernbanegade, da kommunens aftale med Søren Lund ophørte.

så det gjorde åbenbart heller ikke noget, at det blev afholdt så sent op mod jul. Et af de arrangementer hvor der kommer flest er fastelavnsfesten, det er så stor en succes, så vi næsten ikke kan være på Brandstationen. I år kom 95 børn med forældre, bedsteforældre, og oldeforældre. Først blev der slået katten af tønden i 4 grupper. Så blev der spist fastelavnsboller og drukket saftevand. Der blev kåret kattekonger, kattedronninger og bedst udklædte. Og til sidst får børnene en slikpose. Tusind tak for de flotte sponsorgaver. Og tak til Brandstationen for at vi må holde det der og til deres hjælpere. Tusind tak til Bageren for fastelavnsboller. Onsdag den 13.maj havde vi ” Gør byen ren” Der kom 17, som samlede affald på byens indfaldsveje. Vi ved ikke, om der havde været en klasse fra skolen ude i forvejen, der var i hvert fald kun 1/3 af det, der plejer. Bygma sponserede handsker og sække. Min købmand gav sodavand og øl og Torvegrillen gav pølser og pommes frites. Torsdagsholdet sørger som sædvanlig for at vores by ser rigtig fin ud. Der er altid kultiveret så fint på torvet og på trekanten, der er slået græs og fejet. Tusind tak til holdet for det. Vores velkomstambassadører nåede at besøge 4 tilflyttere, inden coronaen også har sat en stopper for deres besøg. Vi troede ellers lige, vi skulle i gang her efter ferien, men det må blive, når der igen, ikke er så mange smittede. Lige nu har vi 12 adresser, vi skal ud til. Vi har fået så mange flotte gaver og gavekort fra byens erhvervsdrivende. Der har i årets løb været flere møder med Agerbæk udvikling, kommunen og interesserede omkring områdeplanen for Agerbæk. Områdeplanen har lange udsigter, da kommunerne langs banen skal være enige med Bane Danmark. Sammen med Agerbæk udvikling har Borgerforeningen lavet et høringssvar. Det kan læses på Varde kommunes hjemmeside. Agerbæk er desuden udnævnt som bosætnings by, det betyder, at der skal etableres nogle byggegrunde, da der ikke er ret mange i øjeblikket. Der skal også lyde en stor tak til Jens Christian Sørensen for at hejse flaget på torvet ved de mange festlige lejligheder. Til slut vil vi sige tak til alle for at støtte op om foreningens arrangementer. Mange tak til Laila Sørensen, og Flemming Lysholm for deres arbejde i Borgerforeningen. Og tak til Hans Ove Lauridsen og Sonja for det store arbejde som formænd.

En anden tradition er julebanko som bliver afholdt i samarbejde med Sportsforeningens bankoudvalg. Der kom 200, 5


v/ Maarten de Sain, Tingvejen 282, Starup - 7200 Grindsted - tlf: 75 33 70 79 mail: mail@starupauto.dk

6


A

ERBÆ

K

g e r fo r e ni

ng

or

B

Agerbæk Borgerforening

G

Generalforsamling i Agerbæk Borgerforening Tirsdag d. 5. oktober blev der afholdt generalforsamling i Agerbæk Borgerforening på Agerbæk hotel. Det startede med et besøg af paramediciner Lene Petersen, der fortalte om hendes baggrund for at have det arbejde, hun har og om hvordan hendes hverdag, som paramediciner er. Det var rigtigt godt og gav alle de fremmødte et indblik i en meget varieret hverdag og hvor meget uddannelse de har. Desuden er Agerbæk meget privilegerede, at have en akutbil i vores by. Det var et meget spændende foredrag. Bagefter fortsatte generalforsamlingen og d. 7. oktober holdt de konstituerende møde. Bestyrelsen ser derefter således ud: Formand:

Hans Arne Kristensen

Næstformand: Søren Ditlevsen Kasserer:

Brian Kristoffersen

Medlemmer: Sonja Jensen, Ulla Sundvang, Birthe Oxholm Mathiasen Sekretær:

Lis Larsen

Snerydning: Bente Fyhn Hjælper:

Angeline Voets Sørensen

Agerbæk Borgerforening takker for fremmødet.

7


AGERBÆK EL-SERVICE ApS AUT. EL-INSTALLATØR ANDERS DALL NIELSEN Nørremarken 1a, 6753 Agerbæk El-installation - Projektering Industri samt landbrugsinstallation Tele og datainstallationer Salg og reparation af hårde hvidevarer Brugskunst DØGNVAGT TLF. 7519 6200 Butikken tlf. 75 19 62 15 www.agerbaek-el-service.dk

8


v/ Henrik Pedersen Sønderskovvej 116 · Nordenskov 6800 Varde Mobil 40 27 85 90 · Tlf. 75 29 85 90 www.hh-tomrer.dk CVR-nr. 38 21 68 99

Murermester

Gert Tindhof Honoré

Rodebækvej 8 · 6753 Agerbæk Tlf. 40 11 00 92

9


Køb ikke gravstenen før du har talt med...

BAGVÆRK NÅR DET ER BEDST NÅR DET ER BEDST

Næslev’s Stenhuggeri - Varde Inge fordy n re melle nde mled

www.naeslevstenhuggeri.dk BAGER

Fåborgvej 132, 6753 Agerbæk, tlf. 75 19 60 34 BAGVÆRK NÅR DET ER BEDST

10

Håndværkervej 2 • Varde • Tlf. 75 22 02 44 Nørremarken 1 • Agerbæk • Tlf. 28 49 02 44

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30 - 12.00* *Kun i Varde


A

ERBÆ

K

g e r fo r e ni

ng

or

B

Agerbæk Borgerforening

G

Lokal ildsjæl med købmandsblod i årene bliver årets Dagrofa-købmand Købmand Brian Bjerregaard har i sine syv år som købmand i Min Købmand Agerbæk formået løbende at skabe vækst i butikken år efter år. Han får nu en pris fra Dagrofa: Prisen som Årets Købmand.

Brian Bjerregaard har købmandsblod i årene, og han kender sit lokalsamfund ud og ind. Han er nemlig født og opvokset i Agerbæk og udlært i selvsamme butik, som han i dag ejer. Som købmand er det vigtigt, at man også gør en forskel for sit lokalsamfund, og her har Brian fingeren på pulsen, mener Dagrofa. Han sidder blandt andet som formand for Agerbæk Erhvervsforening.

Agerbæk: Brian Bjerregaard har i årevis været den stolte ejer af Min Købmand i Agerbæk, og nu kan han bryste sig af titlen som Årets Købmand. Det skriver Dagrofa i en pressemeddelelse.

- Brian formår at holde et højt niveau af god service og skabe vækst i omsætning og kundestrøm ved at lytte til de lokale borgere, og hvad de har brug for i en dagligvarebutik. Han engagerer sig i sit lokalsamfund og sine medarbejdere, som kvitterer med høj motivation. Han er fantastisk at samarbejde med. Altid konstruktiv og energisk. Alt dette og hans innovative tilgang til butikken vil vi gerne anerkende med denne pris, siger Richo Boss, kædedirektør for Spar, Min Købmand og Let-Køb, i pressemeddelelsen.

Prisen uddeles af baglandet hos Dagrofa til en købmand, som har formået at skabe vækst i både omsætning og kundestrøm og som er en engageret del af sit lokalsamfund og gør en forskel for sit nærområde. - Det er kæmpestort at blive Årets Købmand. Det er en titel, man kan være både stolt af og ydmyg over, for der er rigtig mange dygtige kolleger derude. Jeg er meget stolt af butikken og mit personale, som har en stor andel i prisen som Årets Købmand, siger Brian Bjerregaard i pressemeddelelsen.

Jeg er meget stolt af butikken og mit personale, som har en stor andel i prisen som Årets Købmand

Brian Bjerregaard blev udlært købmand i selvsamme Min Købmand i Agerbæk, som han ejer i dag. Nu kan han bryste sig af titlen som Årets Købmand. PR-foto

11


12


Agerbæk Kirke

Kirkenyt

Tag ud og gem!

Agerbæk Kirke www.agerbaekkirke.dk

Nr. 4 • DECEMBER 2020 • januar februar 2021

November

Træerne har kastet deres brune blade gør sig atter rede til vinterhvilen. Tavshed hersker nu hos gråspurv, solsort, skade, mens de søger skjul og læ i hængepilen. Guds natur besidder kræfter i sit indre, det kan ikke efterårets storme hindre. Sig nærmer snart den skønne adventstid, forventnigsfuld og dejlig varm, går vi mod jul med gejst og flid trods al dens trængsel og alarm

Hvordan når vi sammen frem til jul med Covid-19? Folkekirken er ligesom resten af samfundet lige nu i en situation, hvor smittetrykket er stigende, og med de forlydender, der er lige nu fra sundhedsmyndighedernes side, skal vi nok ikke regne med lempelser i de restriktioner, vi er underlagt i folkekirken i forbindelse med Covid-19/corona. Vi skal forberede os på, at også julen bliver anderledes i år. Læs mere på kirken hjemmeside - www.agerbaekkirke.dk Efter 1. december vedr. udmeldingen om afholdelse af juleaftensgudstjenesterne. 13


Agerbæk Kirke

Konstituering af det nye menighedsråd Den 15. september 2020 havde vi Valgforsamling hvor det nye menighedsråd for den næste toårige periode skulle vælges: Ruth Nielsen Bohard Rasmussen Gitte Bechsgård

Erik Juhl Ivan Christiansen Birthe Marie Jensen

Som stedfortræder valgtes: Jytte Brok Gitte Dammark Hvelplund

Ann Karina Baun Christensen

Det nye menighedsråd skal konstituere sig inden menighedsrådets nye funktionsperiode begynder 29. november 2020. ___________________________________________________

Advent

Sang og fortælle eftermiddag Kl. 14,30. 06.01.2021 – 03.02.2021 – 03.03.2021 Kom og vær med til disse hyggelige eftermiddage, hvor vi synger sang fra Højskolesangbogen. Flemming Skov spiller for. Midtvejs fortælles en historie, Der vil være en lille forfriskning. På grund af Corona restriktioner er arrangementet flyttet til kirken.

25.02.2021 Fællesang i kirken 03.03.2021 Sang og fortælleeftermiddag ___________________________________________________

Sogneaften er flyttet til 18. marts 2021

Præstehistorier – fra Fyn og Sønderjylland – og nogen af - Fællessang i kirken dem er ikke engang løwn

Torsdag den 26. november 2020. Kl. 19,00 Søren og Flemming, værterne til Fællessang i Kirken har valgt 7 - 8 sange fra Den blå Højskolesangbog, som vi samles om at synge sammen. Når de er sunget, er det deltagernes tur til at foreslå, hvad der skal synges. Tilmelding er ikke nødvendigt. ___________________________________________________

Rejsen til Nepal Arrangementet er flyttet til Torsdag den 28. januar 2021 kl. 19,00 Birgit og Kim fortæller og viser billeder fra deres rejse til Nepal.

Johannes Gjesing er sognepræst og har levet sit præsteliv i Sønderjylland begyndende med Halk mod øst og nu Gram og Fole i vest. Han vil med humor fortælle om mennesker han har mødt og deres betydning for hans møde med Sønderjylland. Han er fast skribent i Jyske Vestkysten, klummeskriver i forskellige aviser, kulturvejleder på P1. Mange vil også kende ham fra hans historier i P4 syd og fra Radio Globus. I december har mange fulgt ham, da har gav asyl til et juletræ, der var for grimt til at stå på gågaden i Haderslev, hvilket blev en større historie i medierne, hvor han bl.a. optrådte i Go’Aften Danmark live.

På grund af Corona restriktioner er arrangementet flyttet til kirken. 14

Ud over præsteembedet er han brandmand, formand for byfesten Pins’Mærken og sidder i mange bestyrelser - har en hund, der hedder Brorson - er professionel julemand og har alt for mange børn.


Agerbæk Kirke ___________________________________________________

25.03.2021 Koncert med konservatoriets pigekor Esbjerg. ___________________________________________________

Babysalmesang – Et tilbud til babyer som bor i Agerbæk, Vester Starup, Fåborg, Årre, Grimstrup og Rousthøje sogne og deres forældre Kan babyer synge? Nej, det kan de måske nok ikke, men det er heller ikke meningen med babysalmesang. Derimod er meningen med babysalmesang, at musik, rytme, bevægelse og selvfølgelig sang kan hjælpe med at få salmer ”sunget” ind i et lille barn, så salmerne kan følge det resten af livet. Babysalmesang er også en lejlighed til at forældrene kan få genopfrisket og lært nogle salmer som kan bruges derhjemme, når barnet vågner, eller skal sove. Musikpædagog Kathrine Smitshuysen vil lede babysalmesangen og gøre alt, hun kan for at stimulere jeres børn med sang og musik.

Babysalmesang foregår på følgende Onsdage fra kl. 9.00 til 9.45 i enten Årre kirke (ÅK), Tranbjergvej, Årre, Rousthøje Kirke (RK), Kirkevejen, Rousthøje eller Agerbæk Kirke (AK), Kærbjergvej, Agerbæk: ¨ Vi starter ny hold 2021 så tilmeld jer hurtigst muligt ringe/maile til Charlotte på tlf. 75 19 10 90 eller cloc@km.dk, Søren på tlf. 75 19 67 03, eller sop@km.dk, Michael på tlf. 75 19 50 41 eller fbb@km.dk Med venlig hilsen, Søren Pedersen Sognepræst Agerbæk/V. Starup Michael BW Bergerud Sognepræst Fåborg/Årre Charlotte Locht Sognepræst Rousthøje/Grimstrup

Program for Indre Mission i Agerbæk November 18. kl.14,30 25. kl.19,30 30. kl.19,30 December 2. kl.19,30 9. kl.19,30 16. kl.14,30 Januar 13. kl.19,30 19. kl.14,00 20. kl.19,30 27. kl.19,30 Februar 3. kl.19,30 10. kl.14,30

Eftermiddagsmøde v. Imedie ** Adventsfest v. Fritidsforkynder Arne Olesen, Fredericia Kvindemøde hos Inga Nielsen, Fåborgvej 130 Bibelkreds i hjemmene Emne: Vækst i Kristus Møde v. Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande ** Julefest v. Fritidsforkynder Jens Erik Hansen, Vejen Bedemøde i Fristedet ** Mandsstævne i Agerbæk v. Fritidsforkynder Henning Hansen, Give Afslutning for Mandsstævnet v. Fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum Festaften for I.M. v. Missionær Simon Nielsen, Hvide Sande Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak

24. kl.14,00 Kvindetræf i Starup Missionshus v. Fritidsforkynder Margit Skov Pedersen, Børkop 25. kl.19,30 Afslutning for kvindetræf i Starup Missionshus v. Missionær Frank Boel Fyhn, Grindsted Marts 1. kl.19,30 Kvindemøde hos Anne Marie Iversen, Egealle 13 Tekst: ”Ord bliver til liv” side 36-37-38 3. kl.19,30 Møde v. Dansk Bibel Institut ** 10. kl.19,30 Soldatervennerfest v. Soldaterhjemsleder Karen Jensen, Boris Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak 17. kl.19,30 Generalforsamling

Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne på Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk. ** Husk brød og kop til kaffen.

Bibelkreds i hjemmene Emne: Tjen Kristus Eftermiddagsmøde v. Johannes Kristensen, Vejrup **

Kontaktperson: Jens Peder Knudsen Tlf. 75 19 63 27 . Mobil 51 90 63 27 Mail: jp.knudsen@cdnet.dk

15


Agerbæk Kirke Gudstjenesteliste Dato

Agerbæk

Starup

Tekst

15. november

Kl. 9.00

Kl. 10.30

23. s.e.trinitatis

22. november

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Sidste søndag i kirkeåret

29. november

Kl. 9.00

Kl. 10.30

1. søndag i advent.

6. december

Kl. 10.30

Kl. 9.00

2. søndag i advent

13. december

Henvises til nabokirker

20. december

Kl. 9.00

23. december

Kl. 19.00

juleaftensgudstjeneste

24. december

Se hjemmeside for tidspunkter

juleaften

25. december

Kl. 9.30

26. december

Kl. 9.00

2. juledag

27. december

Henvises til nabokirker

Julesøndag

1. januar

Kl. 16.00

Kl. 15.00

nytårsdag

3. januar

Kl. 10.30

Kl. 9.00

H.3.K

10. januar

Kl. 9.00

Kl. 10.30

1. søndag E.H.K

17. januar

Kl. 10.30

Kl. 9.00

2. søndag E.H.K

24. januar

Kl. 9.00

Kl. 10.30

sidste.søndag E.H.K

31. januar

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Septuagesima

7.februar

Kl. 9.00

Kl. 10.30

Seksagesima

3. søndag i advent Kl. 10.30

Kl. 11.00

14. februar

4. søndag

juledag

Fastelavnssøndag Henvises til nabokirker

21. februar

16

1. s.i.fasten

28. februar

Kl. 10.30

Kl. 9.00

2. s.i.fasten

7. marts

Kl. 9.00

Kl. 10.30

3. s.i.fasten

14. marts

Henvises til nabokirker

21. marts

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Mariæ Bebudelsedag

28. marts

Kl. 9.00

Kl. 10.30

palmesøndag

1. april

Kl. 19.00

Kl. 9.00

skærtorsdag

Midfaste søndag


17


Jyllak Pulver og Industrilakering Nørremarken 5-9 · 6753 Agerbæk Tlf.: 75 19 65 00 · Fax: 75 19 65 66 E-mail: jyllak@jyllak.dk · Web: www.jyllak.dk

Smedebakken 54 · Starup · 7200 Grindsted Tlf. 28 10 75 08 · www.blmotorservice.dk

· Byggematerialer · Værktøj · Beslag · Maling · Belægningssten · Køkken & bad-elementer

Hellevej 2 . 6753 Agerbæk . Tlf. 75 19 66 11

18


Agerbæk SF

Padel tennisbane indviet 23. september Den nye Padel tennisbane kunne indvies d. 23. september. Der var et flot fremmøde og mange var nysgerrige på, hvad denne ’nye’ populære sportsgren nu er for noget. Efter en gennemgang af reglerne, fik alle mulighed for selv at teste spillet på den nye bane.

Tilmelding til Padel tennis kan ske på 3 forskellige måder:

Vi er kommet stille og rolig i gang og har på nuværende tidspunkt 7 hold booket for en hel sæson med faste spilletider á 2 timer. Også flere nye ansigter er kommet til i Agerbæk SF – velkommen til.

2. Medlemskab (sæson) – uden faste tider: enkelt personer lavet et årsmedlemskab gældende for et år (1. marts – 28. februar). Tider bookes på Pay & Play.

Hvis du sidder og tænker, det kunne måske være noget for mig, så er der mulighed for at få en introduktion til regler og spillet hver onsdag mellem kl. 18.00 og kl. 20.00. Kontakt Jonas Pedersen, tlf. nr. 5151 0091 eller Jesper Bertelsen tlf.nr. 4026 7120 for at lave en aftale.

1. Banereservation(sæson) - med faste tider: 4 personer booker en bane 2 timer fast hver uge, gældende for et år (1. marts – 28. februar).

3. Pay and Play – uden medlemskab: tider bookes på Pay & Play mod betaling pr. time. Betalende medlemmer kan også booke tider. Læs mere på: https://www.agerbaek-sf.dk/Padel-tennis Padel tennisafdelingen Padel tennisafdelingen

Hvad er Padel tennis ? Padel tennis eller blot Padel er en af de hurtigst voksende sportsgrene i verden, og er en kombination af 80% tennis og 20% squash. Banen på 10 x 20 m er lidt mindre end en traditionel tennisbane. Banen er delt med et net og omgivet af vægge, der bruges aktivt i spillet. Padel spilles med et bat, typisk lavet af glasfiber, carbon og kulfiber. Bolden ligner en tennisbold, men er marginalt mindre og har mindre tryk. Det spilles altid som double. Spillet sættes i gang med en underhåndsserv. Parrene skiftes til at serve for hvert parti. Når bolden først har ramt jorden én gang, må den gerne ramme glasvæggene, der omgiver banen – også på egen banehalvdel. Ligeledes må bolden, efter første kontakt med jorden, også ramme hegnet på modstanderens banehalvdel, men ikke på egen banehalvdel. Bolden skal tilbage på modstanderens banehalvdel, inden den rammer jorden på egen banehalvdel anden gang.

Padel har fantastiske fordele, der gør spillet helt unikt: • Nemmere og hurtigere at lære end nogen anden ketcher sport. • Det forbedrer din reaktionstid og reflekser. • Det kræver mindre styrke og teknik end andre sportsgrene, hvilket gør det lettere for børn og begyndere. • Padel er ikke så hårdt fysisk som f.eks. tennis, badminton, squash og fodbold. • Det er en social sport, da det altid spilles af 4 spillere. Padel er en helårsaktivitet, som kan spilles både indendørsog udendørs. I Agerbæk SF spiller vi udendørs med lys på banen. Padel afdelingen, Agerbæk SF 19


Agerbæk Maskinstation & Entreprenørforretning A/S Vi er en moderne virksomhed, som følger med i den teknologiske udvikling. Vi sætter en ære i at have den nødvendige viden, holde os opdaterede og levere arbejde af høj kvalitet. Vi har mange års erfaring og rutine i både større og mindre opgaver indenfor landbrug-, kloak-, og belægningsarbejde. Vi giver en god og hæderlig kundebetjening, og lægger vægt på kvalitets- og håndværksmæssigt udført arbejde, som naturligvis bliver udført til konkurrencedygtige priser.

Entreprenørafdelingen Agerbæk Entreprenørforretning er autoriseret kloakmester og yder professionel rådgivning og service indenfor udbedring af fejl og skader på kloakrør, drænrør og stikledninger.

20

Vi løser problemer i forbindelse med slidte rør, tilstopninger, trærødder, skadedyr og ødelagte rørsamlinger. Vi udfører bl.a. • Separering af regn- og spildevand • Nedsivnings- og minirensningsanlæg • Kloakskader/rotteskader • Dræning • TV-inspektion og spuling af kloak • Udgravning til nybyggeri • Nedbrydning • Indkørsler • Betonstøbning fx fundament og gulve • Belægning • Anlægning af græsplæner • Kabelgravning • Nedgravning af jordvarme

Kontaktoplysninger

Agerbæk Maskinstation & Entreprenørforretning A/S v/Søren Hougaard Kærbjergvej 26, 6753 Agerbæk Tlf. 75 19 61 55 / 22 17 87 50 info@agerbaekmaskinstation.dk www.agerbaekmaskinstation.dk Følg os på Facebook og YouTube


Agerbæk SF

Løb, gang og godt fællesskab Der er kommet godt gang i det nye motionsfællesskab, Agerbæk Løb & Motion. Første træning var onsdag den 12. august og siden har ca 35 forskellige motionister været en tur forbi til en eller flere træningssamlinger. Der trænes hver onsdag kl. 18-19 og hver lørdag fra kl. 9-10 og altid med start og slut ved klubhuset. Der er lavet 3 forskellige ruter på hhv. 2 km, 3,5 km og 6,5 km og så bruges mounbtainbikesporet i Lilleskoven ved tenninsbanen til trailløb.

Beskidte klubtrøjer Klubben har allerede fået lavet egne løbetrøjer, der sammen med løbetights kan købes til meget fordelagtige priser. Trøjerne er på trods af corona-krisen allerede blevet luftet til et enkelt løb i Silkeborg, hvor Agerbæk Løb & Motion stillede med to hold til start ved det meget våde og mudrede løb Diadora Dirty Trail. En sjov oplevelse hvor man bl.a. skullle gennem mudderpøle og en sø i vand til halsen samt 100 højdemeter. Herreholdet fik en fornem 2. plads, mens mixholdet kom ind på en flot 5. plads. Og så var det ellers hjem og få de mudrede trøjer vasket og gjort klar til træning igen.

Plads til alle Initiativtagerne, der idag udgør styregruppen er Carsten Drangsfeldt Jensen, Susanne Harder Lorenzen, Anders Schmidt og Jesper Christiansen, der alle er løbere, men med meget forskellig erfaring i rygsækken. Det ligger styregruppen meget på sinde, at der skal være plads til alle – uanset niveau og alder. Så om du er 78 år og synes det kunne være hyggeligt at gå en tur med ligesindede, er 46 år og gerne vil smide nogle kilo sammen med nogle andre, er 24 år og vil træne op til dit første maraton eller er 9 år og bare er helt pjattet med at løbe – så er der plads til dig hos Agerbæk Løb & Motion.

Billigt kontingent og gratis løbenummer Det koster kun 300 kr for en hel sæson at være medlem i Agerbæk Løb & Motion og for de penge får man adgang til klubhuset i forbindelse med træning, mulighed for at få lagt et løbeprogram og få vejledning via DGI, rabat på løbetøj og sidst men ikke mindst et gratis startnummer til Agerbækløbet. Styregruppen håber, at det vil lokke flere motionister forbi til en træningsdag. Man kan være med tre gange, inden der skal betales kontingent, så det er bare med at snøre skoene og komme afsted. Tag gerne naboen eller familien med. Der trænes året rundt, så længe vejret tillader det. Der er ingen tilmelding – så bare mød op. Der er altid en fra styregruppen, der står klar til at tage imod dig. Vil du følge lidt med i, hvad vi laver, kan du tilmelde dig vores åbne facebookgruppe, der hedder Agerbæk Løb & Motion.

Træningstider Onsdag 18.00-19.00 Lørdag 9.00-10.00 21


Agerbæk · Tlf. 75 19 19 74 www.torvegrillen-agerbæk.dk

22


Agerbæk SF

Gymnastiksæsonen er godt igang I denne sæson er der 2 nye holdtilbud. Begge hold henvender sig til piger/kvinder.

Rytmisk gymnastik og dans for kvinder fra 18 år og ældre

Holdet træner torsdage kl. 19.15 – 20.45 i multihallen ved Agerbæk Skole. Instruktører er: Stine Paterek, Mette Lindahl og Emma Skovdahl Holm.

Glad Motion ved Vera Sørensen

Her er holdet for dig, der kan lide at få sved på panden og have det sjovt samtidig. Træningen byder på masser af bevægelse i form af rytmisk gymnastik og dans – tilsat styrkeog smidighedstræning.

Glad Motion er tilbage på Agerbæk Skole i den ’nye’ gymnastiksal (ikke multihallen). Vera Sørensen tager endnu en tørn, som hun har gjort nu i over 50 år. Vi bevæger og hygger os med masser af sved på panden.

Holdet er for alle, såvel øvede som nybegyndere og der er stadig ’åbne’ pladser.

Holdet træner mandage kl. 19.00 – 20.30 - og der er stadig ledige pladser.

Holdet træner tirsdage kl. 19.00 – 20.15 i Helle Hallens mødelokale. Instruktører er: Stine Mathiasen og Laura Conradsen.

Børne og ungdomshold i Helle Hallen

Fun Fit – holdet på piger/kvinder På Fun-Fit holdet prøver vi kræfter med forskellige boldspil. Vi starter med en god omgang fælles opvarmning, hvor vi får pulsen op. Dernæst forskellige boldspil, hvor vi træner både styrke og kondition.

For gymnastiksæsonen betød Covid-19 situationen udskydelse af opstart for nogle af vores børnehold i Helle Hallen. Alle hold er nu i gang og afvikles naturligvis i henhold til de retningslinjer myndighederne anbefaler 

HELLE MOTIONSCENTER TILBYDER: ✓ GODE ÅBNINGSTIDER, VI HAR ÅBENT ALLE UGENS DAGE FRA: KL. 05.00孰孵孶孱孳孳季 ✓ 孵孴學季宐孵季宐宒宗完宒宑宖宆守宑宗守宕季宐守宇季孶孺季宑宜守宕守季宎宄宙宏完宗守宗宖宐宄宖宎完宑守宕季宒宊季宇完宙守宕宖守季TILBEHØR季安宕宄季 宗守宆宋宑宒宊宜宐季宒宊季宐宄宗宕完宛季安完宗宑守宖宖孱季 ✓ 孴學孷季宐孵季宋宒宏宇宖宄宏季宐守宇季孴孺季宎宙宄宏完宗守宗宖季宖宓完宑宑完宑宊宖宆宜宎宏守宕季安宕宄季宗宒宐宄宋宄定宎孲宏完安守季安完宗宑守宖宖孱季 ✓ HOLD TRÆNING: TABATA, INDOOR CYCLING, HIT FIT DA宑宆守季宍官宐宓完宑宊安完宗宑守宖宖季孩季宜宒宊宄孱季季 ✓ 宐宄宖宖宄宊守宖宗宒宏孯季宖宓宄季宒宊季宐官宏完宊宋守宇季安宒宕季SVØM宑完宑宊孱季 ✓ 安宒宕守宑完宑宊宖宇宕守宙守宗季宐守宇季官宇宇宄宑宑守宇守季FRIVILLIGE INSTRUKTØRER. 季 定定定孱宋守宏宏守宐宒宗完宒宑宖宆守宑宗守宕孱宇宎季宗宏安孱季孵孼孷學孷學孻孶季完宑安宒它宋守宏宏守宐宒宗完宒宑宖宆守宑宗守宕孱宇宎季 學學季

23


24


Agerbæk SF

Nyt fra badminton-afdelingen Motionisterne har ’indtaget’ den nye Multihal Badmintonsæsonen er godt i gang for motionisterne. Sidste år var lidt turbulent for skolens spillere, idet man var i gang med at bygge den nye Multihal. Holdene blev derfor spredt rundt omkring i vores nabobyer, hvor der kunne findes plads til dem. De tog det heldigvis med højt humør alle sammen og vi glædede os til at kunne byde dem tilbage til Agerbæk Skole i denne sæson. Vi har fået en super flot hal, hvor der er højt til loftet og masser af plads til badminton. Sæsonen kom ikke i gang fra start, da der var lidt udfordringer med godkendelse af spil i hallen, men disse godkendelser er nu på plads og 6 hold er i fuld gang med at spille.

Stadig ledige baner I Helle Hallen har vi 5 baner og det er kun de 2 af dem, der er i brug. Er I et par stykker, der tænker på, at det kunne være sjovt at spille badminton, så er der også plads til jer. Vi har ledige baner i Helle Hallen og på Agerbæk Skole. Har det jeres interesse, så kontakter i Lillian Larsen – hendes kontaktoplysninger findes på Agerbæk-SF.dk.

Ungdomstræning

gruppen 2. klasse til og med 7. klasse. Det er ved at være nogle år siden, vi har haft ungdomsspillere, så vi glæder os vildt til at se, om vi kan få gang i det igen. Jonas Mathiasen vil træne de unge spillere og Jonas kender vi godt i afdelingen, idet han var træner for vores unge spillere sidst, vi tilbød ungdomstræning. Er I tvivl om, om det er noget for jeres børn, så har vi er par ketsjere, der kan lånes, hvis man vil prøve det, inden man selv går ud og investerer i grej.

Åbent hus arrangement er aflyst Det var meningen, at vi ville holde et åbent hus arrangement på skolen en weekend i november, hvor interesserede kunne prøve at spille badminton og eventuelt finde makkere til et hold, hvis man ikke selv kunne stille et hold. Coronarestriktioner betyder, at vi ikke føler, at det er forsvarligt at afholde arrangementet. Vi håber, at det kan lade sig gøre på et senere tidspunkt. Hold øje med vores hjemmeside, for det vil blive offentliggjort der, hvis vi laver et arrangement i december eller senere.

I år starter vi op med ungdomstræning. Første træningsdag bliver torsdag den 29. oktober. Vi henvender os til alders-

Badmintonafdelingen, Marie Sillesen

Agerbæk Byfest 2021 Vi krydser fingre for, at omstændighederne tillader byfest i 2021.

Lørdag den 5. juni – Lørdag den 12. juni Så hvis I allerede nu sætter kryds i kalenderen – vil vi sammen få den bedste uge! Byfestudvalget

25


Agerbæk SF

Præmiespil 2020

Måned: September 2020 Lodnr.

Vindernr.

Præmie

527

Karsten Iversen, Starupvej 8, Agerbæk

300,00

28

Jytte Jensen, Skovgårdsvej 21, Agerbæk

150,00

643

Sylvester Hauge Drangsfeldt, Tranebærvej 28, Agerbæk

150,00

433

Pia Rasksen, Lindealle 6, Agerbæk

100,00

301

Agnes Pedersen, Nygade 9, Agerbæk

100,00

569

Peter Stigkær, Ålundevej 20, Agerbæk

100,00

442

Kirsten Christensen, Debelvej 13, Agerbæk

100,00

36

Ketty Bundgaard, Nørregade 11, Agerbæk

100,00

485

Kamma & Johannes Jørgensen, Nygade 14, Agerbæk

100,00

157

Johannes Skovdal, Blåbærvej 15, Agerbæk

100,00

79

Karin Buch, Hedelundvej 6, Agerbæk

100,00

598

Liva Jensen, Tværvej 2, Agerbæk

100,00

137

Lizzi Jensen, Brombærvej 4, Agerbæk

100,00

244

Lene Conradsen, Debelvej 58B, Agerbæk

100,00

668

Pernille Møller, Lochmannsvej 3, Agerbæk

100,00

279

Mona Berthelsen, Tranebærvej 46, Agerbæk

100,00

249

Christian Lund, Debelvej 68, Agerbæk

100,00

Udtrukket af: Søren Ditlevsen

Måned: Oktober 2020 Lodnr.

Vindernr.

679

Ingolf Christiansen, Galsthovej 34, 7200 Grindsted

300,00

680

Ingolf Christiansen, Galsthovej 34, 7200 Grindsted

150,00

226

Jette Beier, Dyrebjervej 7, Agerbæk

150,00

492

Dorthe Jørgensen, Lochmannsvej 14, Agerbæk

100,00

574

Betina Jensen, Galsthovej 27, 7200 Grindsted

100,00

247

Merete og Jørgen Nielsen, Tyttebærvej 6, Agerbæk

100,00

43

Rita Kristensen, Fåborgvej 118B, Agerbæk

100,00

212

Lis Larsen, Allegade 34, Agerbæk

100,00

228

Rita Jensen, Sønderbyen 25, Agerbæk

100,00

644

Valdemar Hauge Drangsfeldt, Tranebærvej 28, Agerbæk

100,00

646

Kasper Bundgaard, Fåborgvej 116, Agerbæk

100,00

213

Erling Knudsen, Tranebærvej 9, Agerbæk

100,00

553

Mai + Christian Paulsen, Tranebærvej 3, Agerbæk

100,00

297

Torben L. Nielsen, Tjørnealle 2, Agerbæk

100,00

569

Peter Stigkær, Ålundevej 20, Agerbæk

100,00

502

Knud Erik Christensen, Tranebærvej 15, Agerbæk

100,00

405

Stine Lund Jensen, Kærbjergvej 11, Agerbæk

100,00

Udtrukket af: Ida Mikkelsen 26

Præmie


Præmiespil 2020

Agerbæk SF

Måned: November 2020 Lodnr.

Vindernr.

Præmie

153

Kirsten Sørensen, Engvej 14, Agerbæk

300,00

531

Bent Kristensen, Ålundevej 18, Agerbæk

150,00

219

Lene Ågesen, Sønderbyen 32, Agerbæk

150,00

244

Lene Conradsen, Debelvej 58B, Agerbæk

100,00

47

Agnete Bak, Brombærvej 16, Agerbæk

100,00

484

Thorvald Rasksen, Jernbanegade 25 st.h, Agerbæk

100,00

321

Grethe Bundgaard, Storegade 15, Agerbæk

100,00

617

Kaj Hansen c/o Nørregade 11, Agerbæk

100,00

470

Olivia og Bertram Kirkegaard, Morsbøl Søvej 74, Grindsted

100,00

299

Agnethe Kristoffersen, Debelvej 41, Agerbæk

100,00

236

Kim Fyhn, Kærbjergvej 14, Agerbæk

100,00

138

Morten Pedersen, Parkvej 6, Agerbæk

100,00

502

Knud Erik Christensen, Tranebærvej 15, Agerbæk

100,00

595

Ricky Elbæk, Tranebærvej 22, Agerbæk

100,00

137

Lizzi Jensen, Brombærvej 4, Agerbæk

100,00

329

Menja Fuglsang, Tranebærvej 19, Agerbæk

100,00

437

Birgit Jørgensen, Parkvej 5, Agerbæk

100,00

Udtrukket af: Michelle Jensen

Sponsor telefonliste

Holm og Jensen

75 19 84 44

Adm Maskinfabrik

51 88 68 92

Hr. P

75 35 35 38

Agerbæk El-Service

75 19 62 00

Jan Mikkelsen Autoværksted Aps

75 19 61 77

Agerbæk Gravsten

28 49 02 44

Jyllak

75 19 65 00

Agerbæk Maskinstation & Entreprenørforretning

75 19 61 55

LJ Reklame

75 29 77 31

Agerbæk Motorcentrum

75 19 60 94

Min Købmand

75 19 66 77

Andelskassen

87 99 56 90

Murermester Claus Olsen

20 68 49 02

Bager HJ

75 19 60 34

Murermester Gert Honoré

40 11 00 92

BL Motorservice

75 33 75 08

Nemkøreskole

20 91 67 17

Blaabjerg Leg

75 25 41 41

Nødbjerggård Agerbrug

21 77 82 18

Butik Telma

75 19 61 19

Pe' Smed

75 19 52 22

Bygma

75 19 66 11

Pia's Køkken

23 23 07 97

Frisør Anne Blicher

75 19 60 07

Radio & TV-Gården Tistrup

75 26 44 11

H. H. Tømrer- & Snedkerforretning ApS

75 29 85 90

Starup Auto

75 33 70 79

Helle Hallen

75 19 51 11

Torvegrillen

75 19 19 74

Helle Motionscenter

29 45 45 83

Tømrermester Kim Fyhn

75 19 63 80

27


Aktivitetskalender 21.11.2020

kl. 10-14

21.11.2020

Julesalg/julesalg på Knudepunktet.

FDF

Hænges julepynt op.

AB

26.11.2020

kl. 19.00

Fællessang i kirken.

AK

06.01.2021

kl. 14,30

Sang og fortælle eftermiddag.

AK

28.01.2021

kl. 19,00

Rejsen til Nepal.

AK

03.02.2021

kl. 14,30

Sang og fortælle eftermiddag.

AK

25.02.2021

kl. 19,00

Fællessang i kirken.

AK

03.03.2021

kl. 14,30

Sang og fortælle eftermiddag.

AK

18.03.2021

kl. 19,00

Sogneaften med Johannes Gjersing.

AK

25.03.2021

kl. 19,00

Koncert med konservatoriets pigekor, Esbjerg.

AK

01.04.2021

kl. ??

Skærtorsdag - Påskemåltid - Gudstjeneste kl. 19,00.

AK

AB = Agerbæk Borgerforening ASF = Agerbæk SF

DS = Danske Seniorer Fåborg Agerbæk AK = Agerbæk Kirke

Hver onsdag i Helle Hallen: Idræt om dagen. Kl. 9.00 – kl. 12.00 Læs programmet på: www.idraet-om-dagen-i-helle.dk

Følg med på

FDF holder Juleridag for hele familien Lørdag den 21. nov. 2020 kl. 10-14, på Knudepunktet, Fåborgvej Salg af Adventskranse m.m. Værksteder med: Juleklip m.m. Lav din egen dekoration! Bålhygge for børn og voksne! Salg af: - Risengrød - Æbleskiver - Kaffe og gløgg Der er mulighed for at forudbestille/reservere adventskransen senest den 20.11. på tlf.: 60 51 12 92

Profile for Jesper Christiansen

Agerbækken 04-2020  

Nyt fra foreninger, kirke og erhverv.

Agerbækken 04-2020  

Nyt fra foreninger, kirke og erhverv.

Advertisement