Page 1

E N S A M M A N S TÄ L L N I N G F R Å N N Ä R I N G S L I VS KO N TO R E T M A L M Ö S TA D 2010

Statistik och fakta om näringslivet i Malmö


FÖRORD

Läget? I handen håller du 2010 års upplaga av MalmöLäget. En skrift som ger dig en unik möjlighet att följa utvecklingen och trenderna inom några av de viktigaste områdena i staden. Här hittar du helt enkelt svaret på frågan – ” Hur är Läget?”. Malmö är en stad med fantastisk utveckling och det finns flera goda skäl för företag att etablera sig här. Stadens geografiska placering är betydelse­ full – med en infrastruktur som gör att hela världen når Malmö med flyg eller tåg. Den tioårsjubilerande Öresundsbron kopplar samman Malmö med kontinenten – och med Fehrman Bält­bron, som står klar 2018, blir kopplingen komplett och ger enorma möjligheter för framtiden.

Citytunneln öppnar vid årsskiftet vilket gör resandet till och inom staden ännu enklare. Med de nya tågstationerna kommer de stationsnära områdena att förädlas och utvecklas på ett sätt som vi idag har svårt att kunna förställa oss – nya stadsdelar kommer att skapas och befintliga utvecklas. Den nya stationen vid Triangeln kommer att bli en av Sveriges tre största stationer, med direktförbindelse till Köpenhamns centrum. Det innebär att vi kommer att leva och verka i en sammanhängande storstadsregion, med nya möjligheter för möten och ökad syssel­ sättning. Kort sagt, ett riktigt bra läge – med Köpenhamn och Malmö­Lund som motorer för Öresundsregionens framtida tillväxt.

Pehr Andersson Näringslivsdirektör, Malmö stad

FOTO: HÅKAN SANDBRING

Varsågod, raka fakta! Denna rapport är framtagen för att ge alla intressenter av Malmös näringsliv raka fakta och överskådlig statistik – både företag i Malmö, företag som planerar att flytta hit och andra aktörer som vill följa näringslivets utveckling. – Rapporten finns på svenska och engelska – Läs och ladda ner en digital version från vår hemsida – Ta del av ytterligare information och statistik på vår hemsida >> www.malmo.se/naringsliv >> www.malmobusiness.com

2

MalmöLäget


INNEHÅLL

Innehåll 4 REGIONEN

10 BEFOLKNINGEN Befolkningsökning

Planerade projekt

Åldersfördelning

Pendling

Högskolor

Infrastruktur

Basfakta

18 14 TILLVÄXT

FÖRVÄRVSARBETANDE Dagbefolkning

22 FÖRETAGSSTRUKTUR

Branscher

Arbetsställen

Branschutveckling

Företagsformer

Bostadsbyggande Arbetslöshet Nystartade företag Omsättning

Utlandsägda arbetsställen Malmös 10 största privata arbetsgivare

MalmöLäget

3


REGIONEN

Framtidsstaden Mal Det råder stor aktivitet i Malmö. Intresset för staden är stort och många aktörer ser Malmös potential och vill vara med och investera i vår framtid. Ett urval av pågående och planerade projekt » Emporia shoppingcenter

» World Village of Women Sports

» Point Hyllie

» Lernacken (hotell, konferens, spa)

» Ny mässanläggning » Kongress­ och konserthus

» Hälsocampus vid Dalaplan

» Om­ och tillbyggnad av flera köpcenter – Mobilia, Triangeln och Caroli City

» Flera nya hotell » Fortsatt utbyggnad av Västra Hamnen

» Media Evolution City (i Västra Hamnen)

» Utveckling av sjukhusområdet » Utbyggnad av Norra Hamnen » Utbyggnad av Hyllie

4

ILLUSTRATION: SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS

» Utbyggnad av Norra Sorgenfri

Kontrapunkt är namnet på Malmös nya kongress- och konserthus


REGIONEN

Citytunneln (klar dec 2010)

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY

ILLUSTRATION: WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR

lmö

FOTO/SKISS: IMAGIX

ILLUSTRATION: DANSKA ARKITEKTFIRMAN BIG

Ett axplock av några av de senaste årens stora satsningar i Malmö:

Swedbank Stadion (klar 2009)

Entré köpcenter (klart 2009)

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY

JUUL / FROST ARKITEKTER

Emporia shoppingcenter

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY

ILLUSTRATION: SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS

World Village of Women Sports

Ny hovrätt (klar 2009)

Media Evolution City

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY

ILLUSTRATION: CADWALK MEDIA

Kongress- och konserthus

Malmö Arena (klar 2008)

Point Hyllie MalmöLäget

5


REGIONEN

Öresundsregionen Öresundsregionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion.

25% av Sveriges och Danmarks befolkning bor i Öresundsregionen

S V E R I G E

» Öresundsregionen omfattar Skåne i Sverige och Själland, Mön, Lolland, Falster och Bornholm i Danmark » 3,7 miljoner invånare (1,2 miljoner på den svenska sidan och 2,5 miljoner på den danska sidan)

D A N M A R K

» Nordens största arbetsmarknads­ region – 1,8 miljoner personer » 58 nordiska huvudkontor (dvs 35% av företagen på Forbes 2000 listan som har verksamhet i Norden) » 165 000 studenter (Öresunds­ universitetet – samarbete mellan 9 universitet) » 12 000 forskare (Öresundsuniversitetet)

Öresundsregionen sträcker sig över två länder, Sverige och Danmark, och man tar sig enkelt mellan länderna via Öresundsbron som invigdes 1 juli 2000. Den 16 kilometer långa förbindelsen är placerad mellan Malmö och Köpenhamn.

6

MalmöLäget

København

Malmö


REGIONEN

Pendling över Öresundsbron 20 400 personer pendlade dagligen med tåg eller bil över Öresundsbron (2009)

25 000

20 000

15 000

10 000

» Pendlingen ökade med 2,4% mot föregående år och 150% på fem år

5 000

» 57% pendlade med tåg och 43% med bil

0 1995

2000

Arbetar

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Pendlare med flygbåt

Arbetspendlare med tåg

Studerande med tåg

Arbetspendlare med bil

Studerar

88%

Tåg

Bil

57% 43%

» Merparten pendlade från Sverige till Danmark – 94% bor i Skåne » Många danskar har bosatt sig i Malmö pga skillnader i bostadspriser mellan länderna och ett stort antal svenskar arbetar i Köpenhamn » Cirka 11 000 personer arbetspendlade från Malmö till Danmark (2007) » 19 500 fordon per dygn passerade över bron under 2009 (totalt 7 103 706 fordon dvs bilar, lastbilar, bussar etc)

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY

12%

» 88% pendlade till arbetet och 12% studerade

MalmöLäget

7


REGIONEN

Inrikes pendling Pendling till/från Malmö (över kommungränser i Sverige) Utpendling (från Malmö)

Pendlingen har under flera år ökat i båda riktningarna och bidragit till en rörlig region

Inpendling (till Malmö)

2008 2007 2006

»» Malmö är placerad i en rörlig region där det är nära till allt – korta avstånd och lätt att förflytta sig

2005 2004 2003

»» 59 626 personer arbets­ pendlade till Malmö från andra kommuner i Sverige (inrikes inpendling 2008)

2002 2001 2000

»» 26 800 personer arbets­ pendlade till andra kommuner i Sverige från Malmö (inrikes utpendling 2008)

1999 1998 1997 1996 1995 -30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

Utpendlare 2008 Män

Kvinnor

59%

MalmöLäget

30 000

40 000

50 000

Inpendlare 2008 Män

Kvinnor

58% 41%

8

20 000

42%

60 000

»» Citytunneln i Malmö, som invigs i december 2010, kommer att förbättra möjligheterna för pendling. Pendlingstiderna för en rad sträckningar kommer att förkortas och rörligheten i regionen kommer att öka ytterligare


REGIONEN

God infrastruktur 1H

STOCKHOLM

1 H 05

OSLO

1 H 15

BERLIN

1 H 25

AMSTERDAM

1 H 50

BRUSSELS

» Till Copenhagen International Airport (Kastrup) tar man sig enkelt med tåg och bil. Tåg avgår var 20:e minut och resan tar 22 minuter

» Citytunneln (klar dec 2010) ger Malmö en ännu bättre infrastruktur och två nya stationer » Malmö har två ringleder (Yttre och Inre Ringvägen), vilka möjliggör en effektiv logistik

» Malmö Airport ligger 30 km öster om staden. Flygbuss finns tillgänglig och tar 40 minuter » Sveriges tredje största godshamn finns i Malmö. Hamnen i Malmö är en kombinerad gods­ och passagerarhamn. I hamnen genomförs ett stort utbyggnadsprojekt med nya terminaler och ytor

Stoc 4h 2kholm 0 mi n

» Närheten till ett välutvecklat väg­ och järnvägsnät möjliggör enkel transport av gods och personer, både inom Sverige och till Skandinavien och Europa

Malmö hamn

10 Lund

min

Göteborg 3 h

Malmö Centralstation

Köpenhamn 30 min Station Triangeln

Inre Ringvägen

CI

TY

TU

NN

EL

N

TÅGTIDER

urg Hamb in m 0 5h 3

Öresundsbron, Copenhagen International Airport Station Hyllie

Malmö Airport (Sturup)

Yttre Ringvägen

MalmöLäget

9


BEFOLKNINGEN

Människorna gör staden

FOTON: LEIF JOHANSSON X-RAY

I Malmö möts ett blomstrande näringsliv och högskola med en god livskvalitet och ett rikt utbud av aktiviteter. Det lockar många nya invånare till staden som växer för varje år.

Malmös befolkning 1968-2009 Tusental 300 290

293 909 personer

280 270

31 dec 2009

260 250 240 230 220 210 200

68

19

10

MalmöLäget

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

19

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20


BEFOLKNINGEN

Malmö är en UNG STAD. Nästan halva befolkningen är under 35 år (48%) » 2023 förväntas Malmö­Lund ha en halv miljon invånare

» Med 293 909 invånare är Malmö Sveriges tredje största stad (31 dec 2009)

» 76% av hushållen är småhushåll med en eller två personer

» Befolkningen ökade med 7 374 personer (+2,6%) under 2009 – den största ökningen i Malmös 800­åriga historia

» 30% av stadens invånare är födda utomlands – danskar är en av de största grupperna

» Malmös befolkning växte för tjugofemte året i rad

» 174 länder finns representerade och cirka 150 språk

» I början av 2011 beräknas Malmö passera 300 000 invånare

Befolkning per åldersgrupp och kön (2009)

Procentuell åldersfördelning

Tusental 30

Män

Kvinnor

Totalt

11%

Män

12%

Kvinnor

11%

10%

18%

16%

13%

11%

9%

6% 4% 1%

25

20

11%

17%

18%

13%

11%

9%

6% 3% 0%

15

10

10%

18%

15%

12%

11%

9%

7% 5%

1%

5 0

0 0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90+

Ålder

10

0-9

20

10-19

30

20-29

40

30-39

50

40-49

60

50-59

70

60-69

80

90

70-79

80-89

100 %

90+

MalmöLäget

11


BEFOLKNINGEN

Högskolor och universitet Malmö högskola

Öresundsuniversitetet

» Är Sveriges nionde största lärosäte och den största högskolan

» Är ett samarbete mellan nio universitet i två länder – Sverige och Danmark

» Har funnits sedan 1 juli 1998

» Ger studenterna ökad valmöjlighet och underlättar studiekombinationer över nationsgränserna, men syftar också till att vara en viktig kugge i regionens expansion som nav för forskningssamarbete och företagskontakter

» Har 23 900 studenter 2009 (12 367 heltidsstudenter). Vid starten 1998 hade skolan 5 000 studenter » Erbjuder drygt 100 utbildnings­ program och 500 kurser » Är belägen i centrala Malmö

» 165 000 studenter och 12 000 forskare

I samarbetet ingår Lunds universitet, Københavns universitet, Roskilde universitet, Malmö högskola, Kristianstad högskola, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole samt Sveriges lantbruksuniversitet/Alnarp

I Malmö finns dessutom möjlighet att studera på bland annat konsthögskola, musikhögskola, teaterhögskola samt World Maritime University. » 42% av Malmös befolkningen (25­64 år) har eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för hela Sverige är 36% (2007) » Nyutexaminerade högskolestudenter väljer helst att bosätta sig i stor­ stadsregionerna efter avslutade studier enligt en rapport från Hög­ skoleverket och SCB (april 2010).

I Malmö finns det cirka 26 000 högskolestudenter

12

MalmöLäget

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY


BEFOLKNINGEN

Basfakta & regionala räkenskaper

» Bruttoregionprodukten (BRP) i Malmö uppgick till 108 568 miljoner kronor år 2007 (+63% på tio år). Framförallt är det tjänsteproduktionen som har ökat. BRP per invånare låg på 390 000 kronor » Den samlade disponibla inkomsten i Malmö var 41 203 miljoner kronor (+52% på tio år). Disponibel inkomst per invånare var 148 000 kronor » Den totala lönesumman för Malmö var 43 451 miljoner kronor (+71% på tio år). En stor positiv utveckling av lönesummor visar i synnerhet tjänsteproduktionen

Bruttoregionprodukt (BRP) per invånare, löpande priser, tusen kronor 700 600

Stockholm

Skåne

Göteborg

Riket

Disponibel inkomst per invånare, löpande priser, tusen kr 200

180

Malmö

500

Stockholm

Skåne

Göteborg

Riket

Malmö

160

400 140 300 120

200

100

100 0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

80

Bruttoregionprodukt (BRP) i Malmö fördelat på branscher, miljoner kronor Marknadsproduktion, varor (SNI 01-45) 60 000

SNI2002

Marknadsproduktion, tjänster (SNI 50-95)

Lönesummor per bransch i Malmö, löpande priser, miljoner kr Marknadsproduktion, varor (SNI 01-45) 25 000

Ej branschfördelade poster

SNI2002

Marknadsproduktion, tjänster (SNI 50-95) Offentl myndigh samt hushållens icke-vinstdriv org

Offentlig myndigh samt hushållens icke-vinstdriv org 50 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

20 000

40 000 15 000 30 000 10 000 20 000 5 000

10 000

0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MalmöLäget

13


TILLVÄXT

Gästnätter

10 intressanta nyckeltal Den kvartalsvisa utvecklingen för de 10 nyckeltalen publiceras på vår hemsida höst och vår.

Det går bra för Malmö och utvecklingen följs kontinuerligt genom bl a 10 nyckeltal. Den positiva utvecklingen uppmärksammades när staden tilldelades priset Årets Tillväxtkommun 2009*.

Tusental 1 200 1 000 800 600 400 200 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hotell

Vandrarhem

» Totalt hade Malmö 1,7 miljoner övernattande besökare under 2009, dvs det övernattade 4 700 besökare i Malmö varje natt » De stannade i genomsnitt knappt två nätter, vilket gav cirka 3,2 miljoner övernattningar

* Priset Årets Tillväxtkommun delas ut av Arena för Tillväxt och SWECO EuroFutures

» Därtill uppskattas antalet dags­ besökare till 5,1 miljoner (exkl resor till och från arbete/skola) » 1 125 367 gästnätter på stadens hotell och 62 756 på vandrarhemmen. En ökning gällande hotellen med 8,3% mot föregående år. Sverige visade en ökning med 0,4%. Malmö var en av få destinationer i Sverige som visade en stor ökning » Den genomsnittliga logiintäkten per sålt hotellrum och dygn var 878 kronor, en ökning med 20% på fem år. Hotellen hade under 2009 en total logiintäkt på 684 miljoner kronor, till detta kommer övrig försäljning på hotellen

14

MalmöLäget

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY

» 80% av besökarna kommer från Sverige. Den absolut största utländska gruppen är danskar, som har ökat markant det sista året, både gällande dagsbesök och övernattningar

Gästnatt = varje övernattande gäst


TILLVÄXT

Kommersiella fastighetsmarknaden

Bostadsbyggande

Antal anställda – dagbefolkning

%

SEK/kvm/år

Antal

Tusental

14

2 100

1 800

150

12

1 800

10

1 500

8

1 200

6

900

4

600

2

300

1 600 120

1 400 1 200

90

1 000 800

60

600 400

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vakansgrad Malmö/Lund

Prime Rent (topphyra) Central Business District Malmö (SEK/kvm/år)

» Trots turbulens i ekonomin under 2009 har hyresmarknaden för kontor i Malmö varit positiv och vakansgraden är i stort sett oförändrad, 6,8% för Malmö/Lund (något högre för Malmö) » Hyresnivåerna för Prime Rent inom CBD (Central Business District) har legat kvar runt 2 100 SEK/kvm/år » Antalet fastighetstransaktioner i Malmö sjönk under 2009 till följd av finanskrisen precis som i övriga Sverige. Malmö har behållit sin andel på cirka 10% av den totala svenska transaktionsvolymen även under konjunkturnedgången » Flera större projekt har färdigställts under 2009 – shoppingcentret Entré, fotbollsstadion Swedbank Stadion, Ikeas varuhus på Svågertorp och ett par större kontorshus i Västra Hamnen/ Dockan samt på Svågertorp » Diligentia fattade beslut om att riva stora delar av Malmömässan i Västra Hamnen för att påbörja byggnation av hela 16 kvarter med bostäder, kontor och handel

0

30

200 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Påbörjade

Nybyggda

» Under 2009 färdigställdes 793 bostäder, 65% flerbostadshus och 35% småhus » Både antalet påbörjade och nybyggda bostäder minskade. Gällande färdigställda bostäder är det framför allt flerbostadshus som minskade » 2009 präglades av den globala finanskrisen och efterföljande lågkonjunktur. Under hösten 2009 kunde en återhämtning märkas, men från en låg nivå. Konsekvensen blir att antalet färdigställda lägenheter under 2010 kommer att bli lågt » År 2010 beräknas omkring 600 bostäder färdigställas och 2011 ökar siffran till 1 000 bostäder. Antalet bostäder i förhållande till befolkningen är nu lägre än den var på 1980­talet, samtidigt som Malmös befolkning växer » Flera stora bostadsområden är planerade och en ökning gällande bygglov kan noteras, vilket tyder på att marknaden vill hålla en hög beredskap inför en förbättrad konjunktur » Byggstarterna väntas ta fart 2010. Ungefär 1 500 bostäder kommer att kunna påbörjas under 2010

Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal anställda

» Det fanns 145 135 anställda i Malmö 2009. Antalet anställda visade en inbromsning under 2009 efter flera år med stark ökning » En inbromsning till följd av finanskris och konjunkturförändring kunde även noteras för andra städer i Sverige och för landet som helhet » Under det senaste året har det skett en viss minskning av antalet anställda inom byggbranschen och inom vård och omsorg, medan restaurangbranschen visar en ökning » Antalet anställda i Malmö har ökat med 18% på 10 år. De branscher som visade den största procentuella ökningen är IT och datakonsulter, övriga företagstjänster samt utbildning. Även bygg visar en relativt stor ökning » Det är framför allt företagsformen enskild firma som har ökat, men även aktiebolag visar en stor ökning » Anställda i utländska företag har ökat mest procentuellt sett. Antalet anställda inom landsting visar också en ökning och även inom privata svenska företag har det skett en viss ökning Antal anställda = dagbefolkning dvs antal personer som är anställda i Malmö (exkl ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader MalmöLäget

15


TILLVÄXT

Arbetslöshet

Nyanmälda platser

Nystartade företag

%

Tusental

Antal

16

40

2 800

14

35

2 400

12

30

10

25

8

20

6

15

4

10

2

5

0

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Malmö

Skåne

Riket

2 000 1 600 1 200 800 400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal nyanmälda platser AF

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal nystartade företag

Genomsnitt per år. Personer i åldersgruppen 16-64 år som är inskrivna på arbetsförmedlingen i procent av befolkningen

»» Efter ett par år med låg arbetslöshet ökade antalet arbetslösa till en nivå mot­ svarande 2006. Både öppet arbetslösa och personer i arbets­marknadsprogram ökade. Situationen blev dock inte så svår som åren 2002–2005 »» Näringslivets struktur i Malmö med en mindre andel av den konjunkturkänsliga tillverkningsindustrin bidrog till att arbetslösheten tog fart först andra halvåret 2009 »» Den totala arbetslösheten i Malmö (öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) uppgick 2009 i genomsnitt till 7,2%, cirka 14 000 personer »» Även ungdomsarbetslösheten, 18-24 år, nådde höga nivåer. Totalt var i genomsnitt 9,1% (cirka 2 500 personer) arbetslösa under 2009, vilket är något lägre än i Skåne och riket »» Den danska efterfrågan på arbetskraft har haft en återhållande effekt på arbetslösheten i Malmö, särskilt för ungdomar. År 2007 arbetspendlade omkring 11 000 personer från Malmö till Danmark. Efter en uppbromsning under 2009 tycks behovet av svensk arbetskraft öka igen Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd

16

MalmöLäget

»» 16 793 nya platser anmäldes hos Arbetsförmedlingarna i Malmö under 2009, en nedgång med 34% jämfört med föregående år »» Trots nedgången anmäldes i snitt 46 nya platser varje dag under hela året »» Finanskrisen och ändrat konjunktur­ läge medförde ett dramatiskt fall jämfört med de senaste åren – men ett fall från en mycket hög nivå. Antalet nyanmälda platser ligger fortfarande högre än åren 1997-2004 »» Flest antal nya platser anmäldes inom områdena ’fastighets- och företagstjänster’ och ’offentlig förvaltning, utbildning, vård och omsorg’ »» Verkstads- respektive tillverknings­ industrin visade de största procentuella minskningarna i efterfrågan »» En bransch visade en ökad efter­frågan trots konjunktur­ned­gången. Det var finansiell verksamhet, där efterfrågan ökade jämfört med föregående år

»» Cirka 2 000 nya företag startas per år, dvs det startas 5-6 företag varje dag »» 2 525 nya företag startades i Malmö under 2009. Det är fler nya företag än under rekordåren 2007 och 2008 »» 70% av de nya företagen var enskilda firmor och 22% aktiebolag. 62% hade endast män i ledningen, 33% endast kvinnor och 5% hade gemensam ledning »» De nya företagen sysselsatte 4 396 personer (cirka 1,7 per företag), varav 38% heltidssysselsatta »» De branscher som ökade mest var företagstjänster, handel, hotell och restaurang samt bygg »» 13,0 företag/1000 invånare (16-64 år) startades i Malmö. Jämfört med Stockholm 16,0, Göteborg 11,1 och Sverige totalt 10,0. Det finns en stor entreprenörsanda i Malmö och staden har under flera år placerat sig högt på rankinglistor över nyföretagande i Sverige »» 68% av de företag som startades i Sverige år 2005 var fortfarande verksamma tre år senare (överlevnadsgrad) Nystartat företag = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande


TILLVÄXT

Konkurser

Industrins investeringar

Omsättning

Antal

Miljoner kr

Miljarder kr

500

900

250

800 400

200

700 600

300

150

500 400

200

100

300 200

100

50

100 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal konkurser

»» För varje företag som går i konkurs startas det 6 nya företag (genomsnitt 2002-2009) »» Cirka 300 konkurser/år. Färre än 1 konkurs per dag »» Efter flera år med en relativt låg nivå av konkurser ökade antalet konkurser 2009 till följd av den globala finanskrisen med efterföljande lågkonjunktur »» En kraftig ökning av antalet konkurser under 2009 kunde konstateras även i Stockholm, Göteborg och i Sverige som helhet »» 388 konkurser i Malmö under 2009 och de förekommer inom flertalet branscher. En ökning mot föregående år kan noteras inom bygg, hotell och restaurang, handel, transport, industrin och inom företagstjänster »» Under de senaste åren är det aktiebolagen som står för ökningen. Det är framför allt i de små företagen (1-19 anställda) som en ökning har skett, men även i företag utan anställda »» De branscher som visar ett ökat antal konkurser under de senaste åren är fastighetsbolag, samt till viss del inom detaljhandel och bygg

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Investeringar

P2010

Prognos

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Omsättning ex moms

»» Industrin i Malmö investerade 558 miljoner kronor under 2009, vilket var en minskning med 31% mot föregående år. Nedgången avsåg maskiner och inventarier

»» 223 miljarder kronor uppgick omsättningen till år 2009. Efter flera år av stark omsättningsökning föll omsättningen till följd av den vikande konjunkturen

»» Även i Sverige totalt minskade industrins investeringar med 24% mot föregående år. Investeringarna minskade i de flesta branscher

»» Omsättningen i Malmö låg fort­ farande på en hög nivå, men den var lägre än under rekordåren 2006-2008

»» 2009 var ett svagt investeringsår där den globala finanskrisen fick företagen att agera mer försiktigt gällande sina investeringar och skjuta dem på framtiden »» Prognosen för 2010 är positivare än utfallet 2009, men fortfarande låg i relation till tidigare år där investeringsvolymerna har ökat under flera år »» För Malmös del visar prognosen för 2010 en investeringsnivå på 708 miljoner, en markant återhämtning. Ett par månader in på 2010 hade prognosen stärkts ytterligare med 18 miljoner »» För Sverige totalt låg den ursprungliga prognosen för 2010 på en oförändrad nivå jämfört med 2009. Ett par månader in på 2010 visar prognosen på en viss förbättring

»» Det stora antalet danska besökare har haft en positiv effekt på omsättningen. En stark dansk krona fick till följd att många danskar åkte över till den svenska sidan för shopping och affärsresor »» Under de senaste 10 åren har om­ sättningen i Malmö ökat med 48% »» Branscher som visat en stor ökning under de senaste åren är byggbranschen, tele- och elektronikindustrin, flygbolag samt datakonsulter »» Andra branscher som visat en markant ökning är hälso- och sjukvård, renhållning och avfallshantering, konsulttjänster (rekrytering och bemanning, ekonomi, juridik, arkitektur och teknikkonsulter), fastighetstjänster, restaurang, kultur/nöje/sport samt livsmedelsindustrin

Industrin = SNI kod B+C dvs ”utvinning av mineral” och ”tillverkning” MalmöLäget

17


FÖRVÄRVSARBETANDE

Förvärvsarbetande och branschutveckling Malmö är en stad med ett blomstrande näringsliv, stark tillväxt och stor framtidstro. Malmös resa från industristad till kunskaps­ stad är fascinerande. Under 90­talet lades flera industrier ned, vilket minskade antalet förvärvsarbetande. Under samma period fattades det beslut att bygga Öresundsbron (invigd 2000) och att etablera Malmö högskola (startade 1998), två initiativ av många som bidragit till Malmös stora förändring.

» 151 137 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Malmö, vilket är den högsta siffran någonsin » En ökning med 1,4% mot föregående år och med 21% på 10 år » Under de senaste 10 åren är det främst områdena företagstjänster samt utbildning som har ökat

Utveckling förvärvsarbetande dagbefolkning Tusental 160

137 Tusentals förvärvsarbetande

140

140

149 151 143

146

128

120

111

118

100 80 60 40 20

19 8 19 5 86 19 8 19 7 88 19 8 19 9 90 19 9 19 1 9 19 2 93 19 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 98 19 9 20 9 00 20 0 20 1 0 20 2 03 20 0 20 4 05 20 0 20 6 0 20 7 08

19

6 19 0 6 19 5 7 19 0 75 19 80

0

Förvärvsarbetande (16+ år) med arbetsplats i Malmö. I siffrorna ingår både ägare i enskilda firmor och anställda inom alla företagsformer. RAMS SCB.

18

MalmöLäget

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY


FÖRVÄRVSARBETANDE

Geografisk utveckling av förvärvsarbetande Utveckling 10 år

2007

2008

Stockholm

499 043

559 509

570 377

71 334 14%

10 868 1,9%

Göteborg

248 777

301 731

304 578

55 801 22%

2 847 0,9%

Malmö

124 866

148 998

151 137

26 271 21%

2 139 1,4%

Skåne Riket

» Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö har ökat med 21% på 10 år

Utveckling mot fg. år

1998

466 879

535 585

536 689

69 810 15%

1 104 0,2%

3 918 678

4 390 559

4 406 789

488 111 12%

16 230 0,4%

» I Sverige som helhet har antalet förvärvsarbetande ökat med 12% under 10­årsperioden. Motsvarande siffra för Stockholm är 14%, Göteborg 22% och Skåne 15%

Förvärvsarbetande per bransch Malmö 3%

2%

2%

Sverige

15%

1% 1% 0%

16%

5%

14%

6%

6%

6%

14%

16%

15%

7% 10% 11%

14% 8%

16%

29%

9%

15%

12% 12%

7%

14%

11%

10%

Förvärvsarbetande dagbefolkning 2008 (+16 år). RAMS SCB. SNI2007.

6%

7%

9%

8%

Handel

Vård, omsorg, sociala tjänster

Transport och magasinering

Fastighetsverksamhet

Företagstjänster

Utbildning

Offentlig förvaltning och försvar

Energiförsörjning, miljöverksamhet

Tillverkning och utvinning

Kulturella och personliga tjänster

Okänd verksamhet

Information och kommunikation

Hotell- och restaurangverksamhet

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Byggverksamhet

Finans- och försäkringsverksamhet

Övriga branscher

Från industristad till kunskapsstad » Idag arbetar ett stort antal personer inom olika kunskapsintensiva tjänstebranscher i Malmö. Endast 8% arbetar inom tillverkning. Detta är en lägre siffra än Sverige som helhet där 15% arbetar inom tillverkning » Malmö har störst andel förvärvsarbetande inom handel (16%) följt av företagstjänster (14%), därefter kommer vård, omsorg och sociala tjänster (14%) följt av utbildning (9%) » Över hälften (53%) arbetar inom de fyra största grupperna ovan » Sverige som helhet skiljer sig från Malmö när det gäller vilka områden som har flest förvärvsarbetande. I Sverige är den största gruppen vård, omsorg och social tjänster (16%) följt av tillverkning (15%)

MalmöLäget

19


FÖRVÄRVSARBETANDE

Branschutveckling (antal anställ Jord- och skogsbruk och fiske

Tillverkning

Handel

Transport och magasinering

Energi, vatten, avfall m.m.

Bygg

Hotell och restaurang

Rekreation, kultur och sport

SNI2002 22 000

16 000

20 000 18 000

14 000

16 000

12 000

14 000

10 000

12 000

8 000

10 000 8 000

6 000

6 000

4 000

4 000

2 000 0

20

SNI2002

18 000

2 000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MalmöLäget

0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


FÖRVÄRVSARBETANDE

lda) Finans och försäkring

IT och datakonsulter

Offentlig förvaltning, försvar m.m.

Fastighets- och uthyrningstjänster

Övriga företagstjänster

Vård, omsorg, sociala tjänster

Utbildning + FoU

SNI2002

SNI2002

22 000

26 000

20 000

24 000 22 000

18 000

20 000

16 000

18 000

14 000

16 000

12 000

14 000

10 000

12 000

8 000

10 000 8 000

6 000

6 000

4 000

4 000

2 000 0

2 000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

I ”övriga företagstjänster” ingår exempelvis juridisk, ekonomisk, arkitektisk och teknisk konsultverksamhet, reklam och marknadsundersökningar, bemanning och rekrytering, callcenters, lokalvård samt övriga konsulttjänster till företag.

Procentuell förändring under 1994-2008 » Branscher som visar en stor procentuell ökning av antalet anställda under perioden är IT och datakonsulter, övriga företagstjänster, hotell och restaurang samt utbildning. Även bygg visar en relativt stor ökning » Branscher som visar en viss ökning är rekreation, kultur och sport, handel, fastighets­ och uthyrningstjänster, offentlig förvaltning och försvar samt transport och magasinering » En oförändrad nivå finns inom vård, omsorg och sociala tjänster samt finans och försäkring. Området vård, omsorg

och sociala tjänster är tillbaka på 1994 års nivå efter att ha legat på en lägre nivå under en lång period » Branscher som visar en minskning är jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning samt energi, vatten och avfall

Faktisk ökning av antalet anställda under 1994-2008 » När det gäller det faktiska antalet anställda så har flest arbetstillfällen tillkommit inom övriga företagstjänster, hela 40% av den totala ökningen » Andra branscher som visar en stor faktisk ökning är utbildning, IT och datakonsulter, handel samt bygg

Procentuell förändring under de senaste 5 åren » De branscher som har ökat mest under de senaste 5 åren är IT och datakonsulter, övriga företagstjänster samt fastighets­ och uthyrningstjänster » Endast två branscher har visat en viss minskning av antalet anställda – jordbruk, skogsbruk och fiske samt tillverkning

I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor, utan endast anställda

MalmöLäget

21


FÖRETAGSSTRUKTUR

Företagsstruktur Det startas många nya företag och redan etablerade företag förlägger sin verksamhet i Malmö. Antalet arbetsställen har ökat markant och dagens företagsstruktur består till stor del av små och medelstora företag. Utveckling av antal arbetsställen Arbetsställen

Anställda

32 000

160 000

28 000

140 000

24 000

120 000

20 000

100 000

16 000

80 000

12 000

60 000

8 000

40 000

4 000

20 000

0

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Data för november respektive år

Antalet arbetsställen har ökat med hela 68% på 15 år » Antalet anställda i Malmö har ökat med 23% på 15 år

» Malmö hade 145 135 anställda fördelade på 28 832 arbetsställen » Både antalet anställda och antalet arbetsställen har ökat markant FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY

Definition av antal anställda = dagbefolkning, dvs antal personer som är anställda i Malmö (exkl ägare i enskilda firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader

22

MalmöLäget


FÖRETAGSSTRUKTUR

Arbetsställen

Anställda

Juridisk form

1994

2009

Aktiebolag

8 094

10 958

2 864

Enskild firma

4 658

12 633

7 975

Handels- och kommanditbolag

2 025

2 201

176

9%

1 450

1 943

493

746

795

49

7%

37 621

37 080

-541

-1%

Övrigt

1 669

2 245

576

35%

9 357

8 120

-1 237

-13%

Totalt

17 192

28 832

11 640

68%

118 384

145 135

26 751

23%

Övrigt, offentlig verksamhet

Förändring

1994

2009

35%

69 281

96 189

171%

675

1 803

Förändring 26 908

39%

1 128 167% 34%

I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor, utan endast anställda

Juridisk företagsform 8%

7%

3%

8%

8% 43%

44%

38%

» 43% av arbetsställena hade företagsformen enskild firma och 38% tillhörde gruppen aktiebolag, vilket är de två mest utbredda företagsformerna i Malmö » Antalet arbetsställen i gruppen enskilda firmor har mer än fördubblats på 15 år och inom gruppen aktiebolag har antalet ökat med 35%

38%

Enskild firma

Handels- och kommanditbolag

Aktiebolag

Övrigt, offentlig verksamhet Övrigt

» Att det har tillkommit många nya företag speglar den företagsamhet som finns i Malmö och den förändring som staden har genomgått från en struktur med ett antal stora företag till en struktur med många mindre företag » Störst andel anställda finns i aktiebolagen. Antalet anställda i aktiebolag har ökat med 39% på 15 år

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY

3%

Malmö har förändrats från en struktur med ett antal stora företag till en struktur med många mindre företag

MalmöLäget

23


FÖRETAGSSTRUKTUR

Arbetsställen Ägarkontroll

Anställda

2002

2009

2002

2009

Statligt

283

227

-56

Kommunalt

673

655

-18

-20%

15 139

14 286

-853

-3%

19 860

19 535

-325

77

92

-2%

15

19%

8 882

10 807

1 925

22%

Privat svenskt utan koncern

18 605

Privat svenskt med koncern

2 888

22 775

4 170

22%

23 752

26 826

3 074

13%

3 509

621

22%

36 986

40 177

3 191

Utländska

9%

1 085

1 574

489

45%

20 127

33 504

13 377

66%

23 611

28 832

5 221

22%

124 746

145 135

20 389

16%

Landsting

Totalt

Förändring

Förändring -6%

Bearbetad data gällande utlandsägda företag år 2008 (källa Tillväxtanalys) finns på nästa sida

»» 69% var anställda i privat verksamhet och 31% i offentlig verksamhet »» Antalet anställda har ökat med 16% sedan 2002. Ökningen har framför allt skett inom den privata sektorn

»» Den största ökningen av antalet anställda står de utlandsägda arbetsställena för, en ökning med 66% sedan 2002. Bland de utlandsägda företagen finns även företag som i folkmun skulle betecknas som ”svenska”, men är registrerade i utlandet

Antal arbetsställen per storleksgrupp av anställda Branschgrupp

0 anst.

1-2

Jordbruk, skogsbruk och fiske

580

32

5

Tillverkning

616

157

212

141

47

3

34

10

11

17

10

2

902

278

188

131

40

1

Energi, vatten, avfall m.m. Bygg Handel

3-9 10-49 50-249

+500

1

Totalt 618

1

1 177

1

1 541

84

2 534

931

939

477

72

1

Transport och magasinering

452

221

141

96

21

7

Hotell och restaurang

413

275

226

109

12

1 418

307

190

111

41

6

Finans och försäkring

269

79

86

45

10

2

Fastighetsverksamhet

1 810

377

145

43

10

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

4 028

923

467

205

33

1

704

203

170

118

55

4

4

1 258

5

10

22

43

33

5

1

119

Utbildning

449

77

139

226

54

2

Vård, omsorg, sociala tjänster

610

203

250

258

41

4

Kultur, nöje och fritid

1 646

176

89

47

10

1

Annan serviceverksamhet

132

59

7

3 412

2 126

497

Information och kommunikation

Uthyrning, fastighets- , rese- och stödtjänster Offentlig förvaltning , försvar m.m.

1 502

278

Övrigt

234

3

Totalt

18 206

4 540

MalmöLäget

4 954 2

940 1 035

1

2 074 491 2 385 5 657

947 2

1 368 1 969 1 978 237

År 2009. SNI2007. I antal anställda ingår ej ägare i enskilda firmor.

24

250-499

39

12

28 832

Tjänstesektorn har ökat markant under de senaste 10-15 åren och utgör idag en betydande del av näringslivet »» Malmös näringsliv består till stor del av små och medelstora företag. Så ser strukturen även ut för Sverige som helhet där 99,9% av företagen hade färre än 250 anställda (2008) »» En stor del av arbets­ ställena i Malmö har inte några anställda »» Malmö har ett blandat näringsliv som omfattar många olika branscher, vilket ger staden en bra bas och en bredd


FÖRETAGSSTRUKTUR

Utlandsägda arbetsställen Antal utlandsägda arbetsställen 1 600

32 000

1 400

28 000

1 200

24 000

1 000

20 000

800

16 000 År 2000 invigs Öresundsbron mellan Sverige och Danmark

600

12 000

400

8 000

200

4 000

0

0 1996

1997

1998

1999

2000

Utlandsägda arbetsställen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

31% av Malmös anställda arbetar i ett utlandsägt företag (exkl offentlig sektor) »» 30 489 personer arbetade i 1 400 utlandsägda arbetsställen i Malmö (2008) »» 5% av Malmös arbetsställen var utlandsägda (exkl offentlig sektor) »» Antalet utlandsägda arbetsställen har ökat med 131% på 10 år »» Antalet anställda i utlandsägda arbetsställen har ökat med 116% på 10 år

Anställda i utlandsägda företag

»» 1 105 arbetsställen hade anställda

Bland Malmös största utlandsägda företag finns t.ex. Manpower, Pågen, ISS Facility Services, Logica, Schenker, Trygg-Hansa, E.ON och IKEA.

»» 487 arbetsställen hade mer än 10 anställda »» 64 arbetsställen hade mer än 100 anställda

Antal utlandsägda arbetsställen per land

»» h är arbetade 47% av dem som var anställda av utlandsägda företag

300

291 250

»» De största ägarländerna gällande antalet utlandsägda arbetsställen var: Danmark (21%), Storbritannien (12%), Norge (12%) och Tyskland (10%)

200

164

150

163

162 144 109

100

106

108 91 62

50

0 Danmark Storbritannien

Norge

USA Tyskland

Finland Nederländerna

»» Flest antal arbetsställen fanns inom området handel, kommunikation, hotell och restaurang, samt inom finansiell verksamhet och företagstjänster

Övriga Europa Frankrike

Övriga världen

Utlandsägda arbetsställen per land (år 2008)

MalmöLäget

25


FÖRETAGSSTRUKTUR

Antal anställda

Skanska

2 575

Academic Work

825

ISS Facility Services

775

Pågen

775

Manpower

675

DSBFirst

575

Sydsvenska Dagbladet

525

Logica

525

Attendo Care

525

Assistansia

475

FOTO: LEIF JOHANSSON X-RAY

Malmös 10 största privata arbetsgivare

Företag

Malmös näringslivspolitiska vision

Vi ska göra Malmö till Öresunds­ regionens mest innovativa och nyfikna stad, där det ska vara extra inspirerande att etablera, driva och utveckla företag. Turning Torso är Sveriges högsta byggnad (190 meter)

26

MalmöLäget


Malmös profilområden Malmö kommer i sin marknadsföring i näringslivssammanhang alltmer att fokusera på ett antal profilområden där Malmös styrkor bedöms kunna bli särskilt framträdande avseende fler arbetstillfällen och tillväxt. De nya profilområdena är:

Life Science Handel Logistik

Miljöteknik är en angelägen och snabbt växande bransch med potential för Malmö. Här vill Malmö stad samla aktörer från högskolevärlden, näringslivet och det offentliga, som engagerar sig för att profilera Malmö som en hållbar stad och därigenom skapa fler arbetstillfällen. Ett CleanTech Office har startats dit företag och organisationer inom miljö­ teknikområdet kan vända sig. De arbetar med CleanTech Center, ett showroom

Nya Media

Clean­ tech

där miljöteknikföretagen kan visa sina produkter, samt Green Light District, ett geografiskt område där företagen kan synas i stadsbilden och goda samverkans­ effekter kan skapas. Media är ett annat viktigt område där Malmö stad samarbetar med bl a Region Skåne och Region Blekinge för att stärka och utveckla rörlig media­sektorn. Media Evolution City i Västra Hamnen utvecklas till en mötesplats i världsklass för företag,

Besöks­ näring

Huvud­ kontor

forskning och organisationer inom rörlig media och mobila plattformar. Inom det Medicinska Malmö knyts näringslivet ihop med den medicinska forskningen. Malmö stad har tagit initiativ till att starta en marknadsorganisation tillsammans med Malmö högskola, Lunds universitet och Region Skåne för att marknadsföra det Medicinska Malmö.

MalmöLäget

27


Varsågod, raka fakta! Denna rapport är framtagen för att ge alla intressenter av Malmös näringsliv raka fakta och överskådlig statistik – både företag i Malmö, företag som planerar att flytta hit och andra aktörer som vill följa näringslivets utveckling. – Rapporten finns på svenska och engelska – Läs och ladda ner en digital version från vår hemsida – Ta del av ytterligare information och statistik på vår hemsida >> www.malmo.se/naringsliv >> www.malmobusiness.com

Källor: Arbetsförmedlingen Företagsregistret (SCB) Jones Lang LaSalle Malmö högskola SCB Tillväxtanalys Tillväxtverket Öresundsbron Öresundsinstituttet Öresundskomiteen Öresundsuniversitetet

Upplaga: 10 000 Design & produktion: W communicaton agency (www.justw.com) Tryck: Holmbergs Ansvarig utgivare: Pehr Andersson, Näringslivskontoret, Malmö stad Redaktör och analysansvarig: Sara Bergman, Näringslivskontoret, Malmö stad

Näringslivskontoret Besöksadress Lugna gatan 84 Postadress Malmö stad, 205 80 Malmö Telefon 040-34 17 00 • Fax 040-611 27 06 E-post naringsliv@malmo.se www.malmo.se/naringsliv www.malmobusiness.com

Alla grafer i skriften avser Malmö. Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad: Avdelningen för Samhällsplanering, Avdelningen för Integration och Arbetsmarknad, samt Malmö Turism.

MalmöLäget Årsrapport 2010  

MalmöLäget Årsrapport 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you