Page 1

Studiekreds om Ipad, tablets og pædagogik Program om hverdagskultur afholder studiekreds i efteråret, 2012. Tid: 5. september, 23. oktober, begge dage klokken 15.30 – 18.30. Sted: VIA, Skejbyvej 1, 8240 Risskov. Mødelokale 2. Studiekredsen har fokus på, hvordan Ipad og tablets indtager de pædagogiske rum og børns hverdagskultur, samt på de nye pædagogiske og samfundsmæssige udfordringer. Studiekredsen er tværfaglig og for alle, der arbejder med de 0 til 9-årige. Studiekredsen er også åben for studerende. Til hvert studiekredsmøde diskuteres litteraturen, den pædagogiske kvalitet og apps. Studiekredsen organiseres som en work shop. Det vil sige, der er mindre oplæg og udveksling om det læste og af fælles erfaringer. Deltagere i programmets projekter har fortrinsret. Bliv medlem af vores Facebook gruppe http://www.facebook.com/#!/groups/148528831943541/ her udveksles gode erfaringer og tips om apps og pædagogik. Tilmelding sker hos: ap@viauc.dk . Frist for tilmelding er den 20. august 2012.

Program 5. september

Kulturteknik og viden Litteratur: 1. Lotte Nyboe (2009) Digital dannelse. Frydenlund., kapitel 1 0g 2. 2. Nina Bølgans blog om børnehaven: http://barnehageblogg.wordpress.com/ 23. oktober

Hverdagsliv, deltagelse og dannelse Litteratur: 1. Lotte Nyboe, kapitel 3. 2. Jenkins, Henry (2009) Confronting The Challenges of Participatory Culture. MIT Press: http://mitpress.mit.edu/books/full_pdfs/confronting_the_challenges.pdf s. 28-47; dvs. blandt andet om den digitale kløft og om leg som problemløsning. 3. Stine Liv Johansens blog om leg 2.0: http://videnskab.dk/profil/stine-liv-johansen

Program om hverdagskultur afholder studiekreds om Ipad  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you