Page 1

E vingardsnytt

Tevet%5773%/%Dec%2012%%%%%%%%%nummer%2%%%%%%%%%jerusalemsmurar.se

En för u tidskri ft pp och lärju rättelse ngas kap

Låt oss vända om! Ledare

Judéen och Samarien – Israels hjärta

En ung kvinnas hjärta På resande fot

En öppen hemlighet:

Varför slutar alltfler av Jesu efterföljare att fira jul?


Vi vill tacka alla er som stöder detta arbete med gåvor vilket gör det möjligt för oss att fortsätta verksamheten

H G GE EN GÅVA F jerusalemsmurar/gavor

November%2012%/%Kislev%5773%%%%%%%%%utgåva%#1%%%%%%%%%jerusalemsmurar.se


sida

3I

Ledare

Låt oss vända om! ”Dina.avkomlingar.skall.bygga.upp.de.gamla.ruinerna,.du.skall.återställa. grundvalar.från.forntida.släkten..Du.skall.kallas.’han.som.murar.igen. sprickor’,.’han.som.återställer.stigar,.så.att.man.kan.bo.i.landet’.”% (Jes%58:12) Jag%växte%upp%i%ett%pastorshem.%Min%far%var%pastor%inom%Svenska% Missionsförbundet.%Det%var%på%den%tiden%då%ordet%”framgångsteologi”%var%ett%okänt% begrepp%i%svensk%kristenhet.%Snarare%var%det%så%att%fattigdom%sågs%som%ett%andligt% ideal.%I%synnerhet%en%Herrens%tjänare%skulle%vara%fattig,%eller%åtminstone%leva% väldigt%enkelt.% Det%Tinns%en%klassisk%historia%om%en%pastor%som%välkomstpredikade%i%en% församling.%Efteråt%reste%sig%ordföranden%och%bad%till%Gud:%”Vi%tackar%dig%käre%Herre% för%vår%nya%föreståndare.%Vi%ber%att%du%ser%till%att%hålla%honom%ödmjuk,%så%ska%vi%se% till%att%hålla%honom%fattig.%Amen!”%Detta%var%i%stort%sett%den%syn%på%andlighet%som% jag%växte%upp%med. I%den%pastorsbostad%som%jag%har%mina%första%minnen%från,%fanns%det%två% sovrum.%Ett%skulle%användas%som%gästrum%till%besökande%predikanter.%Det%andra% sovrummet%Tick%vi%som%familj%med%pappa,%mamma%och%tre%barn%att%dela%på.%Det%

Tevet%5773%/%Dec%2012%%%%%%%%%nummer%2%%%%%%%%%jerusalemsmurar.se

NUMMER 2 TEVET 5773 / DEC 2012

I

Innehåll Låt.oss.vända.om En.öppen.hemlighet Hannukafest.i.Stockholm På.resande.fot Judéen.och.Samarien Sverige.behöver.Gud


sida

4I

ansågs%räcka.%Toalettpapper%var%en% lyx%som%vi%inte%hade%råd%med.%Vi%Tick% skrynkla%tidningspapper%när%vi%gick% på%utedasset.%Jag%kommer%ihåg%att% mamma%skickade%ut%mig%att%plocka% brännässlor%som%hon%gjorde%soppa% av%till%middag. När%jag%gick%i%gymnasiet%blev%jag% informerad%om%att%elever%som%kom% från%familjer%med%låg%inkomst%kunde% få%ett%bidrag.%Jag%skickade%in%en% ansökan,%men%Tick%tillbaka%papperen% där%det%stod:%”Var%snäll%och% kontrollera%att%ni%fyllt%i%rätt% uppgifter!%Vi%bedömer%att%det%är% omöjligt%att%ni%som%familj%kan%leva%på% en%så%låg%inkomst.” Trots%den%låga%inkomsten%vi% vi%led%brist.%Vi%hade%absolut%ingen%lyx% Men%vi%led%ingen%nöd.%Rätt% hade,%var%pappa%och%mamma%trogna% och%jag%hade%inte%lika%Tina%kläder%som% profeterade%Malaki: tiondegivare.%De%gav%i%själva%verket% mina%kamrater%i%skolan,%men%vi%led% ”Vänd.om.till.mig.så.skall.jag. förmodligen%mer%än%tionde,%för% aldrig%någon%nöd.%Pappa%brukade% vända.om.till.er,.säger.HERREN. pappa%hade%alltid%något%att%ge%i% säga:%”Nittio%procent%med%Guds% Sebaot..Men.ni.frågar:.’Varför.skall.vi. kollekten%och%mina%föräldrar% välsignelse%räcker%längre%än%hundra% vända.om?’.Får.en.människa.stjäla. stöttade%insamlingsprojekt%av%många% procent%utan%hans%välsignelse.%Jag% från.Gud?.Ändå.stjäl.ni.från.mig..Ni. olika%slag.%Min%mamma%var%en%trogen% har%så%låg%inkomst%så%jag%har%inte%råd% säger:.’Vad.har.vi.stulit.från.dig?’. givare%till%Förenade% att%inte%ge%tionde.%Guds%rike%måste% Tionde.och.offergåvor..Förbannelse. Israelinsamlingen%och%olika% komma%först.”%Det%fanns%alltid%mat%på% har.drabbat.er,.ty.ni.och.hela.folket. missionsprojekt.%Jag%kommer%så%väl% bordet.%Det%var%väldigt%enkel%mat%och% stjäl.ifrån.mig..För.in.allt.tionde.i. ihåg%den%första%sedeln%som%jag%Tick%i% mamma%ransonerade%alltid%på%olika% förrådshuset,.så.att.det.Qinns.mat.i. min%hand.%Det%var%en% sätt%för%att%det%skulle%räcka%till%alla.% mitt.hus..Pröva&mig&nu&i&detta,& tiokronorssedel,%vilket%var%otroligt% säger&HERREN&Sebaot,&om&jag&inte& mycket%pengar%på%den%tiden.%Jag% kommer&att&öppna&för&er& gick%direkt%och%stoppade%den%i% himlens&fönster&och&låta& min%pappas%missionssparbössa% välsignelse&strömma&ut&över&er& och%kände%mig%så%otroligt%lycklig% i&rikt&mått..…Och.alla.folk.skall. efteråt.%Jag%handlade%enbart% prisa.er.lyckliga,.ty.ni.skall.vara. enligt%det%föredöme%jag%hade% ett.ljuvligt.land,.säger.HERREN. Tiondegivande är till för att bryta sett%hos%mina%föräldrar. Sebaot.”%(Mal%3:7]10,%12) materialismens snara över våra liv. Paulus%skriver:%”Det.står.skrivet.i. Jag%kan%ändå%inte%påstå%att%

I

Tevet%5773%/%Dec%2012%%%%%%%%%nummer%2%%%%%%%%%jerusalemsmurar.se


sida

Mose.lag:.Du.skall.inte.binda.för. munnen.på.oxen.som.tröskar..Är.det. oxarna.Gud.bekymrar.sig.om?.Säger. han.det.inte.för.vår.skull?.…Så.har. också.Herren.befallt.att.de.som. predikar.evangeliet.skall.leva.av. evangeliet.”.(1%Kor%9:9]10,14)%Vi% behöver%underhålla%dem%som% undervisar%och%förkunnar%Guds%ord. Givande%har%sjunkit%katastrofalt%i% vår%tid,%i%takt%med%att%materialismen% ökat.%Vi%behöver%vända%om%och%bli% trogna%givare%igen!%Tiondegivande%är% till%för%att%bryta%materialismens% snara%över%våra%liv.%Om%mina% föräldrar%kunde%ge%tionde,%kan%nog% vem%som%helst%göra%det.% Tiondegivande%till%de%som%predikar% Guds%Ord%är%en%grundval%som% behöver%upprättas%igen.%Då%kommer% Guds%välsignelse%åter%att%kunna%Tlöda% över%vårt%land.

SANN VÄLFÄRD Jag%tackar%Gud%för%den%uppväxt%jag% Tick.%Jag%var%på%ett%sätt%mycket%rikare% än%många%andra.%Det%märkte%jag%först% senare%i%livet.%Hurdå?%Jo,%därför%att% min%mamma%var%hemmafru%när%jag% växte%upp.%Vilken%rikedom%det%var!% Vilken%förmån!%Vi%Tick%alltid%lagad% mat%i%rätt%tid.%Alltid%rena%kläder.%Och% alltid%bästa%professionella%hjälp%med% våra%bekymmer:%en%mamma%som% hade%tid%att%lyssna!%Hon%hade%tid%att% be%med%oss%barn%och%natta%oss%varje% kväll.%Jag%kommer%fortfarande%ihåg% när%vi%syskon%satt%och%lyssnade% medan%hon%läste%för%oss%på%kvällarna.% Kan%ett%barn%få%en%bättre%och% tryggare%uppväxt? Dagens%samhälle%har%kommit%så% långt%bort%från%Guds%tanke%med% familjen.%Hör%vad%profeten%Mika%hade% att%säga%om%just%vår%tid:

5I

“’Sluta.predika’,.så.predikar.de.. ‘Om.sådant.får.man.inte.predika,.skall. aldrig.smädelserna.ta.slut!’.Är.det.så. du.talar,.du.Jakobs.hus?.Har. HERRENS.Ande.varit.otålig?.Har.hans. gärningar.visat.något.sådant?.Är.inte. mina.ord.goda.mot.den.som.lever. rättfärdigt?.Men&sedan&en&tid&har& mitt&folk&rest&sig&upp&som&en&Biende.. Ni.sliter.manteln.av.dem.som.går. trygga.på.vägen.och.inte.vill.veta.av. någon.strid..Mitt&folks&kvinnor& driver&ni&ut&från&de&hem&där&de&har& sin&glädje.&Från&deras&barn&tar&ni& min&härlighet&för&alltid.”%(Mik% 2:6]9) Det%står%”sedan.en.tid.har.mitt. folk.rest.sig.upp.som.en.Qiende.”.Vilka% allvarliga%ord!%Detta%är%vad%som%har% hänt%i%vårt%samhälle,%via%både% outtröttlig%propaganda%och% lagstiftning%på%hemmets%och% familjens%område..Den%överdrivna% och%snedvridna% jämställdhetsdebatten%är%första% steget%mot%det%homosexuella% samhället.%”Mitt.folks.kvinnor.driver. ni.ut.från.de.hem.där.de.har.sin. glädje..Från&deras&barn&tar&ni&min& härlighet&för&alltid.”.Detta%avfall%har% även%trängt%in%bland%kristna.%Vi% måste%vända%om%och%upprätta% familjen%igen,%för%barnens%skull! Vi%behöver%bli%pionjärer%i%denna% tid%som%upprättar%de%urgamla% stigarna!%Hemmet%är%det%dyrbaraste% vi%har.%Ska%vi,%och%framför%allt%nästa% generation,%klara%sig%i%de%hårda%tider% som%ligger%framför,%behöver%vi% upprätta%familjen%igen%från%grunden!%

Tevet%5773%/%Dec%2012%%%%%%%%%nummer%2%%%%%%%%%jerusalemsmurar.se


sida

Det%judiska%folket%har%överlevt%som% nation%under%två%tusen%år%av% förskingring%i%främmande%länder.% Varför?%Därför%att%de%levt%enligt%Guds% bud%och%prioriterat%familjen.% Hemmet%är%ämnat%att%vara%en% uppenbarelseplats%för%Guds% härlighet.%Så%har%det%även%varit%i% kristna%hem%där%Guds%Ord%fått%råda,% men%vi%lever%nu%i%avfallets%tid%då% kristna%faller%bort%från%Guds%bud.%Vi% måste%vända%om! Vi%behöver%prioritera%våra%hem% och%våra%barn.%Mammorna%behöver% kunna%vara%hemma%så%mycket%det% går,%så%att%vi%inte%tar%Guds%härlighet% från%barnen!%Det%är%bättre%att%vi%går% ner%på%en%lägre%ekonomisk%nivå%och% lever%enkelt,%hellre%än%att%vi%offrar% våra%barn.%Barn%som%växer%upp%i%ett% hem%där%mamma%har%tid%med%dem,%

har%mycket%större%chans%att%växa%upp% till%starka%gudsmän%och%gudskvinnor.% Det%judiska%folket%har%också%lärt% sig%att%frun%är%nyckelpersonen%i% hemmet%när%det%gäller%HERRENS% högtider.%Om%frun%både%måste% förvärvsjobba%och%dessutom%ta%hand% om%barnen%och%hemmet,%så%blir%det% väldigt%svårt%för%ett%sådant%hem%att% Tira%sabbat.%Hur%ska%hon%orka%hinna% med%allt?%Det%är%omöjligt!%Män%lägger% alltför%mycket%press%på%sina%fruar%på% det%här%området.%Det%blir%stress%och% friden%försvinner.%Se%till%att%frun%kan% vara%hemma%och%ta%hand%om%hemmet% och%barnen,%så%kan%det%även%bli% sabbatsfrid%i%hemmet. Elia%tjänst%i%den%yttersta%tiden% handlar%inte%bara%om%upprättelsen%av% relationen%mellan%församlingen%och% det%judiska%folket.%Det%handlar%också%

6I

om%kärnfamiljen,%att%upprätta% hemmet%igen%som%en%plats%för%Guds% härlighet.%Låt'oss'bedja'ivrigt'om' en'Elia4väckelse'som'går'på'djupet' i'vårt'land'både'när'det'gäller' givande'och'familjen! ”Kom.ihåg.min.tjänare.Mose.lag. som.jag.gav.honom.befallning.om.på. Horeb,.stadgarna.och.föreskrifterna. som.gäller.hela.Israel..Se,.jag.skall. sända.till.er.profeten.Elia,.innan. HERRENS.dag.kommer,.den.stora.och. fruktansvärda..Han.skall.vända. fädernas.hjärtan.till.barnen.och. barnens.hjärtan.till.deras.fäder,.så.att. jag.inte.kommer.och.slår.landet.med. tillspillogivning.”%(Mal%4:4]6) LARS%ENARSON CHEFREDAKTÖR%&%ANSVARIG%UTGIVARE

STUDERA TORAN! JerusalemsMurar.se/Tora

Tevet%5773%/%Dec%2012%%%%%%%%%nummer%2%%%%%%%%%jerusalemsmurar.se


sida

Hannukafest i Den andra dagen i Hannukahögtiden firade vi i Stockholm, på Östermalm. Sångare%och%musiker%David% Åhlen%hade%en%underbar% minikonsert%med%lovsång% och%sedan%talade%Lars%om% bakgrunden%till%att%man% Tirar%Hannuka%idag. Det%var%underbart%att% höra%om%frihetskämparna% under%tiden%före%Jeshuas% födelse,%som%vägrade%att% kompromissa%med%den% dåvarande% ockupationsmakten,%som% hade%invaderat%Israel%och% förbjöd%Tora]läsning,%Sabbats]Tirande,%och%allt%annat% som%hade%med%sann%Gudsdyrkan%att%göra.%En%enda% familjefar,%med%sina%söner,%var%de%första%som%sa%ifrån% och%gjorde%heligt%uppror%mot%den%avgudadyrkan%som% man%försökte%tvinga%på%Guds%folk.%Andra%följde%efter% Maccabéerna%och%slutet%blev%att%de%drev%ut%övermakten% ifrån%Israel%och%Israels%folk%kunde%tillbe%sin%Gud%i%frihet.%

7I

Stockholm Hannuka%–%kallas%även% Ljushögtiden.%När%Templet% skulle%renas%från%all% ogudaktighet,%och%invigas% för%Guds%syften%igen,% varade%den%lilla%Tlaska%med% olja%man%fann%i%åtta%dagar,% istället%för%bara%en%dag.%Gud% gjorde%ett%under%och%därför% Tiras%Hannuka%idag%med%att% man%bla.%a.%tänder%ljus%i%åtta% dagar. I%slutet%bad%vi%som%var%på% samlingen%i%Stockholm%att% Gud%skulle%rena%oss%var%och% en%och%inviga%oss%till%heliga% tempel%för%sin%vilja.%Vi%bad% för%Sverige%och%Israel,%att% Guds%folk%ska%stå%upp,%en% liten%minoritet%mot%en% ogudaktig,%världslig% övermakt%och%vinna%seger.% Att%Guds%folk%ska%göra% uppror%mot%kompromiss% och%avgudadyrkan%och%att% många%ska%se%ljuset%som%lyser%och%följa%efter. Kvällen%avslutade%vi%på%Östermalmstorg,%där%vi% tände%en%stor%Hannukia%och%sjöng%och%proklamerade% bla.%a.%den%klassiska%Hannuka]sången%Maoz.tzur.jeshua\ ti.på%hebreiska%och%svenska%och%även%Vår.Gud.är.oss.en. väldig.borg!%Det%var%härligt%att%stå%där%med%en%Hannukia%

November%2012%/%Kislev%5773%%%%%%%%%utgåva%#1%%%%%%%%%jerusalemsmurar.se


Fรถr att kรถpa en full kopia eller fรถr att prenumerera, gรฅ till

Vingårdsnytt nr 2 2012/5773 utdrag  

En tidskrift för upprättelse och lärjungaskap