Page 1

CHURCH 4.0 Menighedsudviklingskonferencen

Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og der er brug for at netop du er med. Vil du plante nye menigheder, vil du vitalisere din egen menighed, vil du nå nye mennesker og engagere dig i samfundet? Så tilmeld dig til denne konference. Jeg glæder mig til at møde metodisterne fra Norge, Sverige, Finland og Danmark i København til oktober - store ting kan ske når Jesus vækker os til tjeneste

Christian Alsted Biskop

CHURCH 4.0

København d. 10. til 13. oktober 2013


Drømmer du om at udvikle din menighed? Church 4.0 er din mulighed for at få inspiration til at gøre netop det. Her vil du få inspiration til at plante nye menigheder eller puste liv i den gamle menighed. Vi har samlet inspirerende ledere og undervisere, der selv har været med til at skabe udvikling og forandring så nye mennesker er kommet til tro og lokale kirker er begyndt at vokse. Disse mennesker brænder for at dele ud af deres erfaringer og inspirere dig og din menighed til at nå nye mennesker. I løbet af weekenden vil du høre Mike Slaugther, cheif dreamer og menighedsforstander i Ginghamsburg, Ohio, tale om menighedsudvikling. Mike er kendt for at have ledt sin kirke til en utrolig vækst over de seneste årtier, men endnu mere for at være stærkt diakonalt engageret i bekæmpelse af fattigdom, bl.a. i Dafur, Afrika. Mikes menighed arbejder i dag målrettet med at hjælpe andre kirker med at udvikle sig. Fredag og lørdag kan du deltage i to ud af 6 forskellige spor, hvor du over 2 gange 90 minutter bliver undervist og inspireret på det område, der passer til din menigheds udfordringer. Konferencesproget er skandinavisk. Mike Slaugther, Craig Miller og Stephen Lindrigde vil blive tolket til et skandinavisk sprog

CHURCH 4.0 40 4.0 CHURCH

København d. d. 10. 10. til til 13. 13. oktober oktober 2013 2013 København


SPOR

Du kan vælge at deltage i to ud af seks spor. Ét fredag og ét lørdag.

1

Menighedsplantning (kun fredag) Drømmer du om at se en helt ny menighed vokse frem, med nye mennesker, nye former og nye glæder? Det har Leif Jacobsen fra Norge og Mai-Brit Tvilling fra Danmark også gjort. På dette spor vil de dele ud af deres erfaringer med at starte nye menigheder og inspirere dig til at gøre noget ved det. Leif Jacobsen er leder af menighedsplantningsarbejde i Metodistkirken i Norge. Mai-Brit Tvilling er den dynamiske leder af menighedsplantningen i Solrød, syd for København, som hun var den drivende kraft i etableringen af. På dette spor vil du få svar på følgende: Hvad eller hvem motiverer til at starte nye menigheder?

2

Missional Kirke (kun lørdag) Hvor er de missionale muligheder for kirker i norden i 2013? Hvor i kulturen, samfundet og mentaliteten i vores sekulariserede lande finder vi en åbenhed for tro og kirke? Roar Fotland er 1. amanuensis ved menighedsfakultetet i Oslo og leder af Metodistkirkens præsteuddannelse samme sted. Mark Lewis har en Ph.d. i interkulturelle studier, hvor han har forsket i, hvordan gospelmusikken i Danmark har betydning for almindelige menneskers trosudvikling. Disse to missionsteologer har dyb indsigt i udfordringerne og mulighederne for mission i vor tid. Sproget på dette spor er norsk/ dansk

Hvordan kommer man i gang med at plante nye menigheder? Er menighedsplantning kun for pionerer? Sproget på dette spor er norsk/dansk

3

Fresh expressions Nye trosfællesskaber Under overskriften ”Fresh Expressions” (Nye udtryk) er talrige nye og kreative fællesskaber sprunget frem med ønsket om at tiltrække mennesker, der ikke er med i kirken, men med potentialet til at blive nye kirker. Stephen Lindridge fra England har erfaring som menighedsplanter og leder i dag arbejdet med at udvikle Metodistkirkens nye trosfællesskaber i England. Stephen medbringer 2 unge fra England, der har erfaringer med Fresh Expressions. Sproget på dette spor er engelsk med mulighed for oversættelse til skandinavisk

CHURCH 4.0

4

De 20 til 40-årige og kirken Hvordan ser troen og forholdet til kirken ud, når man er mellem 20 og 40 år gammel? Hvordan bliver kirken relevant for mennesker i denne alder? Thomas Risager er præst for en menighed, der på 10 år har forvandlet sig fra en hendøende menighed af ældre metodister, til en sprællevende menighed fuld af unge studerende og nye familier. Markus Olson er gadepræst i Gøteborg, hvor han har ”kontor” på byens caféer. Han møder de unge dér, hvor de er og med alle de problemer, de skal takle. Sproget på dette spor er svensk/dansk

København d. 10. til 13. oktober 2013


5

Innovativt lederskab Hvis du vil forandre din kirke, må du begynde med at forandre dig selv! Denne ide er udgangspunktet for verdensmetodismens råd for discipleskabs (General Board on Discipleship) nye satsning på menighedsudvikling. Craig Miller, der har været underviser på menighedsudviklingskonferencerne i norden siden den første i København 2007, er tilbage med et nyt spændende fokus på lederskabets betydning for menighedsudvikling. Sproget på dette spor er engelsk med mulighed for oversættelse

6

Vision og strategi Hvor skal vi hen, og hvordan kommer vi det? Dette dobbeltspørgsmål er grundlæggende for alle menigheder, der vil udvikle sig. Det handler om vore mål og hvilke midler vi kan bruge for at nå målene. Øyvind Helliesen er distriktsforstander i Norge med lang erfaring af kirkeledelse, Svein Veland er distriktsforstander i Norge og har samtidig erfaring i virksomhedsledelse. Stefan Forsbäk er ungdomspræst i Finland og interesserer sig for vision og strategi. Sproget på dette spor er norsk/svensk

Københavns Kulturnat fredag d. 11. oktober Kulturnatten er byens største årlige begivenhed. Mere end 250 museer, teatre, biblioteker, kirker, ministerier, parker og pladser over hele byen byder publikum velkommen. Spændende og flotte arrangementer demonstrerer, at byen favner bredt, når den viser sine mange sider af kulturlivet frem. Jerusalemskirken byder på et offentligt program med 3 gange gospel kl. 19, kl. 21 og kl. 23. Deltagerne i vores konference får udleveret et kulturpas, der giver adgang til alle kulturnattens aktiviteter og gratis offentlig transport på hele kulturnatten. Læs mere på kulturnatten.dk

CHURCH 4.0 CHURCH 4.0

København d. 10. til 13. oktober 2013 København d. 10. til 13. oktober 2013


Program Torsdag

19.00 Bureauet åbner for registrering. Jerusalemskirkens Café åbner 21.00 Musik og bøn i kirken

CHURCH 4.0

Fredag

Lørdag

Søndag

8.00 til 9.00 Bureauet holder åbent

9.00 Musik og bøn

9.00 Musik og bøn

9.00 Åbningsgudstjeneste Christian Alsted

9.30 Plenarsamling Mike Slaugther

9.30 Plenarsamling Mike Slaugther

10.30 Kaffepause

11.00 Kaffepause

11.00 Kaffepause og samling i nationale grupper

11.00 Plenarsamling Mike Slaugther

11.30 Spor

12.00 Frokost (lunch)

12.30 Frokost (lunch)

13.00 Frokost (lunch)

13.00 Afslutningsgudstjeneste Ole Birch

14.00 Spor

14.30 Spor

16.00 Spor

16.30 Plenarsamling Christian Alsted

17.30 Aftensmad hver for sig. Derefter Københavns Kulturnat

18.00 Aftensmad hver for sig 20.00 Musik, bøn og eftertanke. Mike Slaugther

København d. 10. til 13. oktober 2013


Sted Jerusalemskirken, Metodistkirken i København, Stokhusgade 2, 1317 København K, Danmark. Tlf. +45 33 12 96 06.

Tilmelding Du tilmelder dig konferencen via www.jerusalemskirken.dk

Betaling

Norske og Finske deltagere skal betale via Metodistkirkens hovedkontor i henholdsvis Norge og Finland. Danske deltagere 1500 danske kroner skal betale via bankoverførsel til Jerusalemskirkens ved tilmelding inden bankkonto. Registrerings nr. 3103, d. 1. juni 2013. Derefter 1700 konto nr. 4360 214079. danske kroner. Tilmeldingsfristen er den 1. august. Prisen inkluderer HUSK AT SKRIVE SOCD OG konferencegebyr, kulturpas, kaffe og DIT NAVN PÅ OVERFØRSLEN. frokost (lunch) hver dag. Du skal selv finde og betale overnatning, morgenmad og aftensmad.

pris

ankomst Kirken er åben fra torsdag d. 10. kl. 19.00, hvor registrering og udlevering af konferencemateriale finder sted.

Overnatning København byder på hoteller i alle prisklasser. Søg bl.a. disse hoteller via hotels.com. •

First Hotel Østerport - mellemklasse (5 minutters gang)

Generator Hostel Copenhagen – billigt (10 minutters gang)

Dan Hostel Copenhagen City – billigt (30 minutters gang eller 10-12 minutter med S-tog og gang)

Copenhagen Downtown Hostel – billigt (20 minutters gang)

Hotel Phønix – mellemklasse (7-8 minutters gang)

Hotel Chr. IV – mellemklasse (7-8 minutters gang)

Hvis du vil gøre det rigtig billigt, er der arrangeret primitiv overnatning på en lokal skole. I så fald skal du medbringe liggeunderlag, sovepose m.m.

CHURCH 4.0 40

København d. 10. til 13. oktober 2013

Church 4.0 2013 Copenhagen  
Church 4.0 2013 Copenhagen  

Church 4.0 10. - 13. oktober 2013 i København

Advertisement