Page 1

Nr. 01 2014

Nyt fra Det Konservative Folkeparti i Dragør

www.konservative.dk/dragor


Formanden har ordet! Kære medlem

Slutningen af 2013 stod i kommunalvalgets tegn, vi havde der et noget pudsigt forløb, hvor vi konstitueret os ikke mindre end 3 gange inden at der blev fundet et bæredygtigt flertal i kommunalbestyrelsen. Det endte ikke med at vi fik borgmesterposten, grundet et svigt hos et af vores byrådsmedlemmer. Det var også årsagen til at vi startet 2014 med at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi ekskluderet Asger Larsen grundet hans opførelse og adfærd under konstitueringsforhandlingerne. Dette er aldrig rart, men bestyrelsen og medlemmerne fandt hans handlinger af en sådan karakter, at det ikke kunne siddes overhørigt. Vi er nu kommet igennem denne kedelige del og det er nu tid til at rette blikket fremad. Se de nærmere detaljer fra den ekstraordinære generalforsamling i det vedhæftet referat Det nyhedsbrev vil derfor have fokus på følgende:

• Generalforsamlingen den 27. januar 2014 • Bestyrelsen • Byrådsgruppen • Folketingsvalg • EP valg • Kommende aktiviteter Med venlig hilsen Kurt Christensen

Generalforsamlingen den 27. januar 2014 Der var et pænt fremmøde af medlemmer og debatlysten var stor, ikke uventet var det kommunalvalget og den indgåede konstitueringsaftale der var i fokus. MF Lene Espersen gav en status på aktuelle sager og kommende sager fra Christiansborg. Gruppeformand Kenneth Gøtterup orienterede om det kommunalpolitiske arbejde, herunder de mange konservative politiske mærkesager der er indskrevet i konstitueringsaftalen. 2014 vil i høj grad have fokus på implementering af folkeskolereformen, på udvikling af havnen, styrkelse af erhvervs og turismeindsatsen og endelig forbedring af vilkårene for de ældre. Alt sammen klare Konservative mærkesager der nu skal gennemføres. MF af folketinget Lene Espersen gav et inspirerende indlæg om den aktuelle landspolitiske status, herunder en grundig gennemgang af salget af DONG. Erhvervsuddannelserne og styrkelse af dette blev drøftet, hvor Konservative har klare visioner for dette område. Dejligt at høre, at Konservative i modsætning til mange andre partier tør tale om de unge uddannelsesvilkår og hvordan vi styrker dette område.

www.konservative.dk/dragor


Bestyrelsen Konservative har igen i år formået at stille en stærk og handlekraftig bestyrelse. Bestyrelsen består af: formand Kurt Christensen (sekretær), næstformand Karsten Molander, Jerrik Walløe (Webmaster), Ulrik Ankerstjerne, Klaus Andreasen (Kartoteksholder/Kasserer), Bjørn Lindhard Petersen, Uffe Jacobsen, Dorthe Brinck og Lars Bendtsen. En stærk bestyrelse som både kan støtte byrådsgruppen i deres arbejde og som du kommer til at se mere til, da vi i 2014 vil invitere til flere åbne arrangementer Se de nærmere detaljer i det medsendte referat fra Generalforsamlingen.

Byrådsgruppen Den nyvalgte byrådsgruppe er kommet godt i gang med arbejdet, det er besluttet at vi inddrager vores suppleanter i byrådsarbejdet, således at de kan deltage i de stående udvalg ved afbud. Birgitte Brix Bendtsen har fået plads i Økonomiudvalget samt i By, Erhverv og Planudvalget, det sidste udvalg har fået plangrundlaget med over og skal samtidigt have fokus på Erhverv og Turisme. Kenneth Gøtterup har fået plads i Økonomiudvalget, Social og Ældreudvalget Derudover er han blevet formand for Børne og Kulturudvalget, formand for § 17. stk. 4 udvalg som skal håndtere regeringens folkeskolereform samt formand for tvangsfjernelser Konservative gik til valg på at vi ikke ville indgå i en konstituering uden at der var et politisk arbejdsgrundlag. Vi er derfor glade for at vores samarbejdspartnere været lydhørende overfor dette krav. Det er derfor, det er i høj grad de konservative mærkesager der står i den indgået konstitueringsaftale. Venstre har stillet borgmesteren ved denne konstituering, hvilket betyder at Dragør har fået en uerfaren borgmester. Det stiller store krav til de tre udvalgsformænd. De stående udvalg i Dragør skal i gang med at arbejde mere konstruktivt og for Konservative har vi det helt klare mål, at den politiske linje lægges i de stående udvalg og ikke på kommunalbestyrelsens åbne møder. Konservative stiller med en stærk og erfaren udvalgsformand, der både vil kunne lægge den politiske linje, udfordre både administration som de områder vi varetager den politiske ledelse for. Indtil videre er der et meget konstruktivt samarbejde mellem de tre udvalgsformænd.

FolketingsKANDIDAT Vi skal i dette forår finde en fælles folketingskandidat sammen med Tårnby. De indledende øvelser til dette er startet og vi forventer at der kan afholdes fælles opstillingsmøde i april måned 2014. Sidste gang stillede vi Helle Bonnesen op som vores folketingskandidat, vi vil i den kommende periode se om på det stadigvæk er en mulighed. Bestyrelsen ser gerne vi genopstiller Helle Bonnesen hvis det er muligt.

EP valg Der knokles på EP-valgkampen Forberedelserne til EP-valgkampen er i fuld gang. Hovedkontoret har oplyst at de forventer at lancere kampagnen den 3. marts 2014. Der vil komme mere få info ud om hvordan medlemmer og vælgerforening kan være med i valgkampen og dermed bidrage til at få Bendt Bendtsen genvalgt på valgdagen den 25. maj.

www.konservative.dk/dragor


Kommende aktiviteter Bestyrelsesmøde 3. marts 2014 / Dragør Åbent for medlemmer kl. 19:30 på Rådhuset – ring til formanden for tilmelding Møde om EU / Tårnby den 18. marts 2014 kl. 19 Mødet afholdes på Tårnby Hovedbibliotek EU oplysning, debat med Josefine Christiansen, nr. 2 på listen til EP-valget. Konservatisme og politik /Tårnby den 7 maj. 2014 Per Stig Møller og Rasmus Jarlov sagt ja til at komme og debattere konservatisme og politik. Det bliver ved 19 tiden et sted i Tårnby, der vil måske være ulighed for spisning inden mødet, mere om det senere.

www.konservative.dk/dragor

Nyhedsbrev 2014 nr. 01  

Nyhedsbrev fra Det Konservative Folkeparti i Dragør

Nyhedsbrev 2014 nr. 01  

Nyhedsbrev fra Det Konservative Folkeparti i Dragør

Advertisement