MissBizz Ondernemers Magazine voor zakenvrouwen

Page 1

juli 2012 | nummer 1 | jaargang 2

Judith osborn

‘Het is belangrijk om goede mensen om je heen te hebben.’

Karin Zeeman hoorn

Janneke Brouwers alkmaar

Paulien Scholten hoorn

‘Ik zie altijd kansen’

‘ Hoe beter de voorbereiding, hoe groter de slagingskans’

‘Vrouwen zijn communicatief goed’

fem2business | nivo hoorn | zaak & vrouw | vrouwen van een eiland | vrouw in bedrijf


Kamer van Koophandel Noordwest-Holland Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar tel. 072-5195757 f. 072-5195737 info@alkmaar.kvk.nl

Digitaal:

Regiokantoor:

www.kvk.nl/mijnregio

http://www.kvk.nl/nieuwsbrievennwh www.twitter.com/kvk_nwh

Waterlandlaan 22-36 1441 MP Purmerend tel. 020-5314000

Intranos

Schoonheid is een natuurlijk verlangen. Een mooi uiterlijk draagt bij aan een sterker zelfbeeld. Waar de werking van crèmes ophoudt begint de wereld van de injectables. Er staat een gespecialiseerd team bij INTRANOS voor u klaar om u te informeren op het gebied van Anti-aging, injectables, ooglidcorrecties

Administratiekantoor

Glim & Van der Does Met vrouwelijke precisie nemen wij u alle administratieve lasten uit handen r Vestiging in Den Helde en Hippolytushoef Wij verzorgen: financiële administraties, salarisadministraties, jaarrekeningen, belastingaangiftes en advieswerkzaamheden Wij zorgen ervoor dat u als ondernemer gedurende het jaar inzicht heeft in uw actuele resultaat. De jaarrekening zal dan ook geen verrassing zijn!

Ultrasound en vacuümtherapie voor mooie lichaamcontouren en verwijderen van vet. Lichttherapie, spacabine, virituele meso-therapie, microdermabrasie

www.intranos.nl Tel: 072 5122007 Alkmaar, Bergen, Purmerend

Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Glim: 06-33643190 Edith van der Does: 06-33643191 info@glim-vanderdoes.nl

www.glim-vanderdoes.nl


voorwoord Maakt tegenslag je sterker? Zichtbaarheid loont, zegt Renata Boltendal in haar column.

Maakt tegenslag je sterker? Ik heb diep respect voor

En dat geldt voor meer vrouwen die aan het woord zijn in

vrouwen die na een ingrijpende gebeurtenis zichzelf bij

deze MissBizz-nh. Sanne van Dorp was het afgelopen jaar in

elkaar rapen en sterker dan ooit terugkomen. Zo’n vrouw is

Anna Paulowna zichtbaar als RegelSammy. En ook dat loon-

Judith Osborn. Ze zette door na het faillissement van haar

de toen zij de publieksprijs van Anna Paulowna in ontvangst

bedrijf na het overlijden van haar man. Een openhartig

mocht nemen. Van harte Sammy! Ook Annette van Ruiten-

interview.

burg werd genomineerd voor de Texelse Ondernemersprijs, gewaardeerd voor maatschappelijk verantwoord te onder-

Wat is het verschil tussen een vrouwen- en een gemengd

nemen. Knappe prestatie Annette! Lees meer hierover in

netwerk? En hoe verbindt dit zich? Wij laten Eva Cochius

haar column.

aan het woord als voorzitter van ViB Alkmaar. Ook wij willen verbinden, zakenvrouwen met elkaar, uit de regio’s NHN en

Als je het hebt over zichtbaarheid, ontkom je er niet aan om

nu ook Alkmaar.

social media te noemen. Gerda Venema, online netwerken heeft geen geheimen voor haar, geeft haar nuchtere kijk

Carla Smit

daarop.

hoofdredacteur

carla@zrgbv.nl


meer dan alleen keukens... Uitgebreide collectie keukens

vsKobasto

Keukens van Nederlandse en Duitse topmerken

Handgemaakte keukens

Theater-koken Kijk, maak, eet en beleef

Grotewallerweg 7

1742 NM Schagen

T 0224 298400

-theater Een echte keuken beleving

www.vanslageren.com

info@vanslageren.com

Dienstverlening met meerwaarde Middenweg 166a 1782 BL Den Helder T. 0223 627141 F. 0223 621246 www.vermeerschuttemusen.nl

Vermeer Schutte & Musen G E R E C H TS D E U R WA A R D E R S

JURISTEN

INCASSO

DIENST VERLENING MET MEERWAARDE


...aan het woord

Deze keer...

....metamorfose

6

Minca van Mossel

Judith Osborn ‘Gewoon doorgaan, ook als je het niet meer ziet zitten’

12 16

Janneke Brouwers ‘ Hoe beter de voorbereiding, hoe groter de slagingskans’

27

Paulien Scholten K euzes maken

...en verder Voorwoord Carla Smit hoofdredacteur

Karin Zeeman ‘Ik zie altijd kansen’

20

3

NIVO Letty Lub

11

Zaak & Vrouw Renata Boltendal

15

Vrouw in Bedrijf Eva Cochius

18

Fem2Business Gerda Venema

19

Vrouwen van een Eiland Annette van Ruitenburg

22

Bijzonder lekker Kreeft

23

Agenda Nieuws en meer

24

Nooit geweten 25 Kunst tot de nacht Alkmaar ZRG Hoe scoor ik nieuw werk?

28

Zo Sanne van Dorp

30‘Gewoon doorgaan, ook als je het niet meer ziet zitten’


8 • MISSBIZZ

Nederland leerde Judith Osborn kennen als de vrouw van vismagnaat Robert Osborn en ontwerpster van T-shirts met grappige, brutale teksten. Met het overlijden van haar man raakte ze niet alleen haar levenspartner, maar ook haar bedrijf kwijt. Ze klom uit een diep dal, gaf haar carrière een verrassende wending én vond een nieuwe liefde. ‘Ik ben een leuker mens geworden.’ Judith groeit op in Den Helder in een

of top kon maken.” Ze kijkt uit naar

en ik had me er meer mee moeten

sportief gezin met een oudere broer

de logeerpartijtjes bij haar tante in

bemoeien. Daar was ik heel naïef in.”

en een jongere zus. Ze voelt zich

Amsterdam. “Zij werkte in een mode-

Het was een zware tijd waarin Judith

nooit thuis in de marinestad. “Ik keek

zaak in de PC Hooftstraat, was dol op

uit naar de dag dat ik er weg kon,

schilderen en tekenen en ontdekte

dat was mijn enige droom. Ik miste

dat ik daar ook talent voor had.”

er warmte, energie en creativiteit.”

Judith kiest voor de studie mode en

Die creativiteit bezit ze zelf wel. “Als

vormgeving aan de Kunstacademie

meisje maakte ik al kledinglijnen

in Den Haag om deze al na twee

voor mijn barbies en in mijn vwo-tijd

jaar af te breken. “Den Haag bleek

zowel zakelijk als privé veel verloor.

maakte ik ook kleding voor mezelf.”

net zo’n koude stad als Den Helder.

“Ik heb er veel van geleerd, die peri-

Ik ging werken bij mijn neef die een

ode heeft mij harder en realistischer

galerie had in Amsterdam.” Daar

gemaakt. Een belangrijke les is dat je

ontmoet ze haar latere echtgenoot,

altijd moet doorgaan, ook als je het

vismagnaat Robert Osborn. Ze trou-

even niet meer ziet zitten. Gelukkig

Ze heeft dan al succes met haar

wen en reizen samen de hele wereld

zit dat in mijn aard. Ook zag ik in dat

ontwerpen. “Klasgenoten vroegen

over voor Roberts werk. “Het was een

ik was afgedreven van waar ik goed

of ik voor hen ook zo’n leuke broek

groot avontuur.”

in ben. Ik ben creatief, goed in ont-

“Waar ik niet goed in ben, besteed ik uit.”

“Ik leid nu een heel ander leven. Er zijn nieuwe talenten komen bovendrijven.”

werpen en in het vermarkten daar-

Bedrijf: Judith Osborn Originals Ondernemer: Judith Osborn (45) Beroep: Ontwerpster, presentatrice Privé: Heeft een relatie met Bert van der Veer (61) Meer info: www.judithosbornoriginals.nl

Focus

van. Daar wil ik mij op focussen. Niet

Als ze zo’n tien jaar geleden voor de

op het aansturen van personeel.”

grap een T-shirt ontwerpt voor een

Nu werkt ze alleen onder de naam

show van bevriende kledingont-

Judith Osborn Amsterdam. “Waar ik

werper Paul Schulten krijgt ze daar

niet goed in ben, besteed ik uit. Het

zoveel positieve reacties op dat het

is belangrijk om goede mensen om

smaakt naar meer. Dat is het begin

je heen te hebben waarop je kunt

van confectielabel The Confection

bouwen en vertrouwen.”

Company. “Voor ik het wist, had ik tien medewerkers in dienst.”

Flierefluiter

Haar man overlijdt in 2007 na een

De nare periode in haar leven heeft

ziekbed van anderhalf jaar. Dan

haar ook veel goeds gebracht. “Ik

blijkt dat Judiths zaken niet goed ge-

leid nu een heel ander leven. Er zijn

regeld zijn; haar bedrijf gaat failliet.

nieuwe talenten komen bovendrij-

“Achteraf had dat niet gehoeven.

ven. Zo ben ik gaan presenteren op

Robert had het beter moeten regelen

radio en tv en daar word ik heel blij


9 • MISSBIZZ

van. Dat is rijkdom. Ik ben een leuker mens geworden.” Als sleutel voor succes noemt ze haar persoonlijkheid. “Ik heb een eigen handschrift en ben altijd mezelf, ik zou niet weten hoe ik anders zou moeten zijn. En er zit iets dubbels in mij: ik ben brutaal, maar ook kwetsbaar en ontwapenend. Ik onderschat nog wel eens wat de impact daarvan is.” Voor een deskundig advies wendt ze zich tot haar huidige partner, tv-maker Bert van der Veer. “Hij is er onvoorwaardelijk voor mij, hij is eerlijk, zonder verborgen agenda. Het is belangrijk om zo’n klankbord te hebben waar je je verhaal kwijt kunt.” Over wat haar drijft: “Ik hou van mensen vooral van gepassioneerde mensen - en van de ontdekkingstocht van het ondernemerschap. Er moet wel

“Ik ben juist heel gedisciplineerd en hou van controle.” progressie in zitten, want stilstand is saai.” Buitenstaanders denken vaak dat Judith een flierefluiter is, maar: “Ik ben juist heel gedisciplineerd en hou van controle. Mij zul je na een feestje niet bij het vuilnis aantreffen, ik ben nog nooit dronken geweest.” Op een dag hoopt ze een mooi huis op het Franse platteland te hebben. “Boodschappen doen op de markt en dan lekker koken.” Of toch dat appartement in het levendige New York? “Zowel dat bruisende als dat stille: ik heb het allebei in me.”


10 • MISSBIZZ

Actueel en duurzaam opleiden komen samen in unieke aanpak

Onderwijsconcept Finance Academy slaat ook aan in andere branches De Finance Academy is een onderscheidend onderwijsconcept waarin bedrijfsleven en onderwijs (ROC) in de Kop van Noord-Holland intensief samenwerken. Tijdens een recente expertmeeting over ‘Duurzaamheid of marktgerichtheid van opleiden’ discussieerden deskundigen uit verschillende branches met elkaar. Gespreksthema’s als afstemming van de cursusinhoud op de actualiteit, hergebruik van basisleerstof en het toepassen van moderne media als internet, I-pad en smartboard, passeerden de revue. Verbetering slagingspercentages

of scholing. Het draait met name

Aan de meeting is door de Finance

praktijk. Dat is een cruciaal punt, het

Academy deelgenomen. Directeur

speelt in alle bedrijfssectoren. Succes-

André Vendrig sprak met vertegen-

factor voor een training of opleiding is

woordigers van brancheorganisaties

daarom de juiste mix. Moderne on-

als CBL (Centraal Bureau Levensmid-

derwijsmiddelen als internet, I-pad en

delenhandel) en NVC- Nederlands

smartboard zijn onderdelen van die

Verpakkingscentrum. Aan de meeting

mix waarbij de docent zeker niet ge-

werd verder deelgenomen door trainers

mist kan worden. Direct contact tussen

en opleidingsmanagers van kleine

de cursist en de trainer blijft van grote

en middelgrote bedrijven. Volgens

betekenis. Verder is eveneens begelei-

André Vendrig laat de samenwerking

ding van mentoren uit het bedrijfsleven

met het ROC Kop van Noord-Holland

en opleidingscoaches cruciaal.

zien dat de slagingspercentages fors

Bij de Finance Academy vinden

verbeteren. “Met name voor niveau 4,

cursisten de ideale combinatie van

de oude MEAO, constateren we dat er

cursussen en trainingen die niet alleen

sprake is van een slagingspercentage

inhoudelijk up-to-date zijn, maar ook

van 25-30%. Wij streven ernaar dat nu

voldoende aandacht schenken aan

met nieuwe groep studenten naar 90%

cruciale vaardigheden.

te tillen. Veel meer dan tevoren wordt

Meer dan twintig bedrijven en instel-

ingegaan op de competenties die op

lingen in de Kop van Noord-Holland

de werkvloer gevraagd worden”, aldus

ondersteunen actief het onderwijscon-

de directeur van de Finance Academy.

cept waarbij de cursist en het bedrijf

om de vertaalslag van theorie naar

centraal staan. De Finance Academy

De juiste mix

beschikt over moderne uitstekend

Werkenden, bijvoorbeeld in de finan-

bereikbare vestigingen in de regio.

ciële of administratieve sector, hebben

Onderscheidend is dat werken en leren

sterke behoefte aan een gerichte studie

gecombineerd worden.

De Finance Academy biedt in samenwerking met het ROC functiegerichte opleidingen aan die modulair zijn opgebouwd o.a. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA) en Allround medewerker banken verzekeringswezen. Verder worden praktijkgerichte trainingen gegeven voor het Noord-Hollandse bedrijfsleven op het gebied van verzekeringen, pensioenen, presenteren, boekhouden, verzorgd Nederlands, excel-trainingen, etc.. Daarnaast wordt er in september 2012 gestart met een nieuwe groep mbo-scholieren. Kijk voor meer informatie op www.finance-academy.com of bel (0223) 611200.


Column

11 • MISSBIZZ

NIVO flynth Ik ben Letty Lub, vestigingsdirecteur en accountant van Flynth te Zwaagdijk. Vanaf 2005 actief als bestuurslid en vanaf 01-01-2012 voorzitter van Nivo; Netwerk en informatie voor vrouwelijke ondernemers. Nivo is voor onderneemsters die ver-

Flynth) en het gebruik van social me-

der willen. Ik zet mij graag in voor een

dia vooral worden ingezet ter onder-

netwerk waar je als onderneemster

steuning van het persoonlijk contact.

inspiratie opdoet, informatie uitwisselt

Een groeiend aantal ondernemers

en contacten legt. Kortom een on-

ziet het belang van aanwezigheid op

misbaar circuit voor elke vrouwelijke

sociale netwerken als blogs, Face-

ondernemer in Noord-Holland. Nivo

book of Youtube. Temeer daar ook

organiseert netwerkavonden waar on-

hun klanten dergelijke communities

derneemsters elkaar in informele sfeer

gebruiken om zich te laten informeren

ontmoeten. Ook de ontwikkelingen op

en hun mening te geven. Daarnaast

internet bieden kansen om contacten

zijn sociale netwerken heel interes-

te leggen en dialogen aan te gaan.

sant voor ondernemers omdat je met

Interactie is een term die in het

minimale kosten heel doelgericht je

huidige digitale tijdperk synoniem

doelgroep kunt aanspreken.

staat voor ‘dialoog’. De belangrijkste

Hoewel social media dus vele voorde-

uitingen daarvan zijn de sociale net-

len bieden, zijn toch nog veel onder-

werken of communities, die eigen-

nemers terughoudend. Het ontbreekt

lijk dezelfde functie hebben als het

hen vaak aan kennis om sociale

dorpsplein vroeger. Het gaat dus om

netwerken zakelijk in te zetten en dan

aanwezigheid en participatie op die

maakt ‘onbekend onbemind’. Toch

plekken waar mensen samenkomen.

zijn er steeds meer ondernemers die

Dit samenkomen gebeurt tegenwoor-

met social media aanwijsbaar hun

dig behalve fysiek zoals bij NIVO

omzet en resultaten verhogen. Het

ook steeds vaker virtueel via diverse

biedt ruimte voor nieuwe samenwer-

nieuwe media.

kingsvormen en brengt producent en

Ook Flynth heeft zich afgevraagd

consument dichter bij elkaar. Of dat

hoe zij de nieuwe virtuele media zo

nu op het dorpsplein plaatsvindt, bij

Meer weten?

optimaal mogelijk kan inzetten. De

Nivo of in virtuele media.

ondernemer wil immers proactief ge-

Wij zien u graag terug op één van

Flynth adviseurs en accountants www.flynth.nl www.nivo-nh.nl

ïnformeerd worden over die zaken die

onze bijeenkomsten, zie ook

voor hem als ondernemer van belang

www.nivo-nh.nl.

zijn. Daarom zullen nieuwe innovaties als klantportal (het digitale loket van

Letty Lub, Voorzitter NIVO


12 • MISSBIZZ

Karin Zeeman, Zeeman Vastgoed en Zeeman Makelaars

‘ik zie altijd kansen’ Karin Zeeman wilde stuurman of kapitein worden op de grote vaart. Een Zeeman aan het roer; mooier kan het eigenlijk niet. Bij nader inzien bood deze wereld de ambitieuze Karin niet voldoende mogelijkheden voor groei. Dus koos ze voor het familiebedrijf: Zeeman Vastgoed. Samen met haar man Peter richtte ze later ook Zeeman Makelaars op. ‘Dit werk is elke dag uitdagend.’ Na de HTS met haar uitstapje naar de

lijkheden. Elke dag is een uitdaging.

ger. We kunnen niet meer zonder haar.”

grote vaart en een managementoplei-

Bovendien hebben wij de verantwoor-

In de toekomst hoopt ze nog meer tijd

ding, trad Karin Zeeman in 1989 toe tot

delijkheid voor de medewerkers van

voor zichzelf te kunnen vrijmaken. “Ik

het familiebedrijf. “Ik heb de verzeke-

onze twee bedrijven; ook dat is een drijf-

vind alles leuk. Zo promoot ik techniek

ringen opgepakt en dit samengevoegd

veer.” Karins vader was lange tijd haar

bij meisjes op middelbare scholen en

met de afdeling hypotheken. In 2007

voorbeeld. “Ik wil het net zo goed doen

coach ik het hockeyteam van mijn

hebben we die afdeling verkocht.” Ze

als hij, maar ik bén niet zoals hij. Ik doe

dochter. Soms lastig om te combine-

verlegde haar focus naar het vastgoed,

het op mijn eigen manier. We hebben

ren, maar toch!” We moeten overigens

waarin haar man Peter al sinds 1987

wel dezelfde trekjes. Ook hij is van: er

niet raar opkijken als ze op een dag

actief was. “Wij kopen grond aan,

tegenaan gaan en niet afwachten.” Na-

iets totaal anders gaat doen. “Ik droom

soms samen met een gemeente, maar

tuurlijk maakt ze wel eens fouten, maar:

wel eens van een keten van een leuke

altijd in overleg met de gemeente, en

“Daar blijf ik niet in hangen, ik neem het

broodjeszaak.” Voorlopig staat Zeeman

ontwikkelen een plan. Meestal gaat

mee als bagage. Morgen is er weer een

op het menu. “Ik ben trots op onze be-

het om woningbouw. Daarbij werken

dag. Ook tegenslag hoort erbij, daar

drijven. En natuurlijk op ons gezin.”

we samen met stedenbouwkundigen,

moet je niet moeilijk over doen.”

architecten en aannemers. Meestal verloopt de verkoop via onze makelaardij

Ze werkt fulltime en ’s avonds staat er

die Peter en ik in 1994 hebben opgezet.”

regelmatig een bijeenkomst of leeswerk

De woningmarkt heeft te lijden onder de

op het programma. Hoe houdt ze het

crisis, dat kan Karin merken. “Je moet

allemaal vol? “Door tijd voor mezelf te

goed op de kosten letten, we hebben

nemen: sporten, de kapper, de schoon-

dan ook moeten inkrimpen. We blijven

heidsspecialiste en vriendinnen. Verder

zoeken naar nieuwe invalshoeken om

ben ik gek op reizen, ik wil de hele

de paar kopers die er zijn voor ons te

wereld zien. Zuid-Amerika staat hoog

winnen.”

op mijn lijstje. Meestal gaan we met het gezin, soms met z’n tweetjes. Tenslotte

Niet afwachten

moet je je relatie ook warm houden.”

Karin laat zich hierdoor niet uit het veld

Om fulltime te kunnen werken, heeft ze

slaan. “Ik ben een positief ingesteld

een goede oppas die ook het huishou-

mens. Dit hoort ook bij het ondernemer-

den doet. “Zij is al vanaf het begin bij

schap. Ik zie altijd kansen en moge-

ons en uitgegroeid tot onze huismana-

Bedrijf: Zeeman Vastgoed en Zeeman Makelaars Ondernemer: Karin Zeeman (47) Beroep: Directeur Privé: Is getrouwd met Peter Langenberg (48), moeder van Rosa (15) en Ilse (11) Meer info: www.zeemanmakelaars.nlDit is vindbaar • Webdesign • CMS

(typo3, drupal, wordpress)

• hosting • domeinregistratie • ideal • webshops • nieuwsbrieven • seo Websites vanaf € 995,-

www.zrgbv.nl

Robijnstraat 7 • 1812 RB Alkmaar 06 - 55 355 222 • www.cmenp.nl • vera.lakemond@cmenp.nl


15 • MISSBIZZ

Column

Zaak & Vrouw… zichtbaar! Een jaar geleden werd het idee ‘verwekt’ om een netwerk-platform voor vrouwelijke ondernemers te starten in de Kop van Noord Holland. Na vele enthousiaste reacties staat Zaak & Vrouw inmiddels formeel in het levenslicht. Het bestuur kent vijf gezichten en de vormgeving van ons netwerk is via de website te bewonderen. Zaak & Vrouw is geboren en staat voor een nieuw, spannend leven waarin groei een belangrijke rol speelt! Met groei bedoel ik niet alleen die van

die zich bezig houdt met imagoadvies

het netwerk. Want onze aandacht is

en styling. Op een inspirerende wijze

juist gericht op onderneemsters die uit

liet zij zien hoe je eerste indruk bepa-

willen bloeien tot succesvolle zaken-

lend is voor je zakelijk succes. Inhoud

vrouwen.

verkoopt niet tenzij je het in een aantrekkelijke verpakking aanbiedt!

Als onderneemster heb ik zelf ook een aardige groei doorgemaakt. Afkom-

Dit inzicht heeft mij in beweging

stig van een managersfunctie besloot

gebracht. Door meer aandacht te

ik in 2007 om mijzelf om te scholen.

besteden aan mijn eigen styling

Ik volgde een intensieve communi-

ervaar ik dat zichtbaarheid loont.

catie opleiding en durf inmiddels vol vertrouwen te zeggen dat ik een zeer

Tijdens het tweede event van

professionele coach en trainer ben,

Zaak&Vrouw gaf Nelleke Mulder een

gericht op persoonlijke – en team

inspirerende presentatie over het ver-

ontwikkeling binnen bedrijven en

hogen van je gunfactor. Haar bood-

organisaties.

schap luidt: kies bewust hoe je jezelf zakelijk wilt presenteren en maak

Maar dat maakte mij nog geen suc-

jezelf (met al je kwaliteiten) zichtbaar!

cesvol onderneemster! Tot zo’n twee

Renata Boltendal 06- 38 90 96 58 renata@valentontwikkeling.nl www.zakenvrouwen.biz

jaar geleden ging ik ervan uit dat

Ik sluit af met een toast op Zaak &

mijn deskundigheid voldoende was.

Vrouw opdat we in verbondenheid

En hoewel ik mij erg rijk voelde, zag ik

met elkaar zichtbaar mogen groeien,

deze rijkdom niet terug op mijn bank-

bloeien èn oogsten als geslaagde

rekening. Er moest nog iets gebeuren.

zakenvrouwen!

Op dat moment ontmoette ik Nelleke

Renata Boltendal

Mulder, een succes-volle zakenvrouw

Voorzitter Zaak & Vrouw


‘Hoe beter de voorbereiding,

Bedrijf: Kamer van Koophandel Ondernemer: Janneke Brouwers (59) Beroep: Bedrijvenadviseur PrivĂŠ: Samenwonend, een dochter en een kleinzoon Meer info: www.kvk.nl


17 • MISSBIZZ

hoe groter de slagingskans’ Een eigen bedrijf beginnen; voor veel mensen is het een droom. Waar moet je allemaal aan denken als je deze droom wilt laten uitkomen? Daar komt meer bij kijken dan de meeste ondernemers in spé denken. Hoewel… vrouwelijke ondernemers zijn zeer grondig in hun voorbereiding. ‘Zij doen hun huiswerk vaak beter dan mannen.’

Kenmerken van onze regio Aantal inwoners: 800.000 Beroepsbevolking: 540.000

Janneke Brouwers is bedrijvenadvi-

start ik een webwinkel op? Verder

seur bij de Kamer van Koophandel in

zijn wij er voor vragen over rechtsvor-

Alkmaar. Zij adviseert zowel startende

men, bedrijfsovername en opvolging,

als gevestigde ondernemers. “Voor

fiscale en juridische zaken. Tijdens het

startende ondernemers organiseer

spreekuur kunnen ondernemers in

ik bijeenkomsten, zoals de landelijke

gesprek gaan met bijvoorbeeld een

startersdag. Daarnaast heb ik indivi-

notaris, een advocaat of een finan-

duele gesprekken met starters. Daarbij

cieel dienstverlener. Zij zetten hun

gaat het om uiteenlopende vragen:

dienstverlening gratis in voor onze

hoe maak je een ondernemingsplan,

cliënten.” De Kamer van Koophandel

hoe pak je de marketing aan, hoe

besteedt veel aandacht aan vrou-

De Kamer van Koophandel heeft

werkt het met verzekeringen en be-

welijke ondernemers. “Ik heb contact

tot taak de regionale economie te

lastingen?” Janneke drukt de starters

met de vrouwennetwerken in onze

stimuleren. De Kamer doet dat aan

op het hart verder te kijken dan hun

regio, zij zijn een belangrijke bron van

de hand van een regiovisie die zich fo-

eigen vak. “Een vakman of vakvrouw

informatie.” Kenmerkend voor vrou-

cust op vijf clusters: agribusiness, ener-

is niet automatisch een goede onder-

welijke ondernemers vindt Janneke

gie, toerisme & recreatie, maritiem en

nemer. Dit is geen makkelijke tijd om

dat zij zich goed voorbereiden voordat

health. Door een betere samenwer-

een bedrijf te starten. De concurrentie

ze de stap naar het ondernemerschap

king tussen overheden, ondernemer

is groot, we zitten in een crisis, klanten

zetten. “Doordat ze hun huiswerk goed

en kennis- en onderwijsinstellingen

zijn kritisch en dankzij internet kunnen

maken, hebben ze een grotere kans

wil de Kamer deze clusters een impuls

ze hun mening met iedereen delen.

van slagen. Een valkuil is wel dat ze

geven. Verder ondersteunt de Kamer

Je moet dus stevig in je schoenen

er zo goed over nadenken dat som-

van Koophandel allerlei projecten die

staan. Vaak hoor ik: ‘Mijn vrienden en

migen nooit beginnen.” Vrouwen zijn

kunnen bijdragen aan een goed on-

familie hebben toegezegd dat ze klant

communicatief goed en kunnen zich

dernemersklimaat voor deze clusters,

worden.’ Klinkt goed, maar daar komt

inleven in hun klanten, vindt Jan-

zoals Agriboard, Seedvalley en Mari-

in de praktijk weinig van terecht.”

neke. “Ze weten snel de verbinding te

tiem Campus Netherlands. “Natuurlijk

Aantal bedrijven: 80.000 Kenmerkende bedrijfstypen: bouw, kleinmetaal, duurzame energie, kennisinstellingen, agribusiness

leggen en zijn gericht op samenwer-

heeft deze regio ook last van de crisis,

Valkuil

ken.” Ook zijn vrouwen ‘vaak perfec-

maar er zijn nog altijd volop kansen.

Ook gevestigde ondernemers kloppen

tionistisch’ en ‘misschien daardoor te

Belangrijk is dat ondernemers deze op-

met hun vragen aan bij de Kamer

bescheiden over hun prestaties’. “Ze

timaal weten te benutten. Wij helpen

van Koophandel. “Daarbij kan het

zouden wat meer op de trom mogen

ze daarbij waar we kunnen.”

gaan om praktische vragen zoals: hoe

slaan.”


18 • MISSBIZZ

Column

Vrouw in Bedrijf

TROTS ! Als ik aan mijn zakelijke relaties vertel dat ik voorzitter ben van een netwerk voor vrouwelijke ondernemers, kijken zij mij vaak vreemd aan. Oh ja! wat interessant…maar waarom alleen voor vrouwelijke ondernemers? Het vreemde is dat ik op dat moment het

ondernemers zien elkaar niet als concur-

eigen geaardheid en volheid. Daarom

gevoel heb dat ik mij moet gaan verde-

rent, maar bundelen juist hun kracht

zijn er mannen- en vrouwen groepen. Zo

digen. Raar, want ik ben zo ongelooflijk

met elkaar.

kan je jouw eigen kracht vinden in wie

trots op alle vrouwelijke ondernemers.

jij bent: man of vrouw.

Als ik leden van het ViB Alkmaar vraag

Dat vind ik mooi om te horen, de praktijk

waarom ze lid zijn van een vrouwen-

klopt in die zin met de theorie.

netwerk, geven ze aan dat ze zich er

Vrouwen verbinden zich met vrouwen

veilig en vertrouwd voelen. Dat de sfeer

omdat ze vrouw zijn. Als je jouw innerlij-

inspirerend en anders is dan bij een

ke kracht als vrouw of man zoekt, dan is

gemengd netwerk. Mannen en vrou-

het goed om je met je eigen sekse te ver-

wen staan anders in het zakenleven.

binden. Vanuit dat contact kun je dan

Vrouwen onder elkaar durven zich

weer het contact met de andere sekse

kwetsbaar op te stellen. Vrouwelijke

aangaan. Dat doe je dan meer vanuit je

Eva Cochius

Voorzitter ViB Alkmaar www.vrouwinbedrijfalkmaar.nl Eigenaar van Klaver4 professionalisering van organisaties, teams en……u?


19 • MISSBIZZ

Column fem2business De zin en onzin van social media

waarde van sociale media? De enige

Fem2Business is een professionele

klanten te communiceren. Dus laat

netwerkorganisatie en communiceert

je niet gek maken en maak je eigen

met haar deelnemers via nieuwsbrie-

keuze. Een die bij jou past, als mens

ven, de website, Twitter en LinkedIn.

en als ondernemer. Dan kunnen we

So far so good. We hebben daar als

daar met elkaar over twitteren, dat

bestuur goed over nagedacht en goe-

dan weer wel…..

die dat kan bepalen, ben jij zelf. Jij bepaalt binnen jouw eigen bedrijf welke communicatiemiddelen je wel of niet wilt inzetten om met je (potentiële)

de afspraken gemaakt wie wat doet en wat we communiceren. Dat doet

Boekentips van Gerda:

iedere organisatie en/of ondernemer,

‘Get Social’ van Jeanet Bathoorn – On-

toch? Daar blijkt het nogal eens mis te

line netwerken voor beginners. Hierin

gaan. We moeten met z’n allen twit-

wordt beschreven hoe social media

teren en als je geen LinkedIn profiel

voor ieder van ons van toegevoegde

of een fanpagina op Facebook hebt,

waarden kunnen zijn. Voor iedereen

loop je hopeloos op achter. Dus we

die zich afvraagt wat te doen met

twitteren, linkedinnen en facebooken

social media en de eerste stappen

ons een slag in de rondte. Vaak zon-

wil gaan zetten op social media vlak.

der van tevoren goed na te denken

ISBN 9789055947423

over de onderliggende strategie en de

‘Sociale netwerken optimaal gebrui-

manier van communiceren die bij de

ken’ van Studio Visual Steps – Met

verschillende media passen. Want,

waardevolle tips voor bedrijven en

hoe je het ook wendt of keert, sociale

verenigingen om social media in te

media zijn geen doel op zich, maar

zetten voor communicatie naar klan-

gewoon communicatiemiddelen. Niet

ten en leden. ISBN 9789059051973

meer en niet minder. Je ziet nu ook

‘Solliciteren via LinkedIn’ van Aaltje

een andere beweging ontstaan, zoals

Vincent en Jacco Valkenburg – Zo

een twitterende burgemeester die al

zet je online netwerken in om nieuw

die negatieve reacties en verkeerde

werk en opdrachten te vinden. Met

interpretaties zat was. Hij heeft zijn

praktische tips voor de beginnende en

Twitter account inmiddels aan de wil-

gevorderde LinkedIn-gebruiker. ISBN

gen gehangen. Ik kan me daar wel

9789049103033.

iets bij voorstellen. Ook ik heb momenten dat ik twitterloos door het leven

Gerda Venema

ga. Vorig jaar zelfs een hele maand. Of gewoon omdat ik druk aan het werk ben. Wat is dan de toegevoegde

www.fem2business.nl twitter: @GerdaVenema


metamorfose

20 • MISSBIZZ

voor

NA


21 • MISSBIZZ

Minca van Mossel maakt van haar hobby haar werk

‘Ik wil graag mensen blij maken met mijn kookkunst’ Minca’s Kookkunst op Maat is een cateringbedrijf gevestigd in Noord-Scharwoude. Eigenaar is Minca van Mossel. Minca’s Kookkunst op Maat speelt in op wensen van klanten, zoals het verzorgen van Spaanse, Mexicaanse, Indonesische, Italiaanse of Franse maaltijden. Ook lunches, barbecues, high-tea’s, of workshops zijn mogelijk. Hoe is Minca van Mossel tot de start van dit bedrijf gekomen? Minca van Mossel: “Na de opleiding

niet naar mijn zin bij mijn gebruikelijke

HBO-Levensmiddelentechnologie aan

leveranciers kopen, dan rijd ik rustig

HAAR

de HAS in Den Bosch en de studie

naar Amsterdam of naar de andere

www.lexhairenbeauty.nl

Moleculaire Biologie aan de Universi-

kant van het land om daar wél de

Lex Kroon biedt een totaal concept

teit Wageningen, ben ik in de IT gaan

gewenste kwaliteit te krijgen. Streekpro-

aan op het gebied van hair & beauty.

werken. Na 7 jaar met plezier gewerkt

ducten koop ik dagelijks vers . Daar-

Samen met een gedreven team is hij

te hebben, heb ik mijn huis verkocht en

naast ben ik flexibel en dus lever ik

altijd op zoek naar de juiste mix van

mijn baan opgezegd om vrijwilligers-

geen ‘standaard’. Iedere klant is uniek

de laatste trends, de mooiste produc-

werk te gaan doen in Azië”.

en heeft zijn of haar wensen”.

ten en passend bij de persoon. Scherp zijn en blijven werkt onderscheidend

Minca bezocht onder andere Sri Lanka,

Hoe beleefde je de verandering van je nieuwe look?

in dit vak. Met veel plezier nemen zij

groot de tegenstellingen tussen rijk en arm wel zijn. Ze ontmoette in Laos haar

“Ik heb me die dag gewoon open-

tie en om het beste uit jezelf te halen.

huidige partner en ging met hem in

gesteld voor de dingen die zouden

Noord-Scharwoude wonen. ‘ Na veel

komen. Ik vond het erg fijn dat ik bij

Styling

verschillende administratieve baantjes

de kapper kon aangeven dat ik niet

www.stijlu.nl

en de recessie die de kans op een vaste

helemaal kort geknipt wilde worden

Personal shopper, Sabine Kapitein,

baan onmogelijk maakte, ben ik voor

in verband met mijn werk. Dat is erg

voorziet haar relaties van kleding en

mezelf begonnen’.

goed gelukt. Make-up vond ik leuk om

advies. Zij gaat op zoek naar kleding

mee te maken en ik gebruik het nu ook

die u doet stralen en comfortabel zit

Een HBO-opleiding en een universitaire

wel iets, maar niet zo uitgebreid als de

en dat alles binnen uw budget.

studie bleken geen garantie voor een

visagiste deed.

baan. Doordat koken haar passie is,

Mijn man was helemaal blij. Hij vond

kleding

waagde ze de sprong en startte haar ei-

dat hij een tien jaar jongere vrouw had

www.selectionwomenswear.nl

gen cateringbedrijf. “Ik wil graag men-

gekregen. Onlangs sprak ik een styliste

Vest Elena Grunert €199,-

sen blij maken met mijn kookkunst”.

en die vond het ook geweldig. Recent

Top Elena Grunert €169,-

India, Thailand en China en ervoer hoe

deel aan vakwedstrijden voor inspira-

heb ik een grote netwerkbijeenkomst

Broek Tuzzi Nero €119,95

Wat maakt jouw bedrijf zo uniek?

gehad en ook daar waren de reacties

Laarzen Walk in the Park €239,-

leuk. Sommigen hebben me bijna niet

Shawl €29,95

Minca van Mossel: “Ik onderscheid

herkend, ze moesten twee keer kijken.

Ketting €14,95

me door hoogwaardige voedingsstof-

Al met al denk ik dat de metamorfose

fen te gebruiken. Kan ik het gewenste

zeer geslaagd is geweest”.


22 • MISSBIZZ Onderweg naar onze heerlijke vakantie las ik nog even de Texelse Courant. Mijn oog viel op de volgende aankondiging:

Column schijnt een markeer moment zijn, om te bezinnen. Nou dat hebben we kunnen doen! We hebben inmiddels bestaansrecht, er zit ontwikkeling in, de talenten groeien en steeds meer kunnen we onze

“Op 14 maart 2012 looft Stichting

plannen verwezenlijken. We kijken uit

Duurzaam Texel voor de vijfde keer de

naar ons nieuwe boek dat in het najaar

Texelse Ondernemersprijs uit. In aan-

verschijnt: ‘Onvergetelijke Groenten

merking komen Texelse bedrijven die

deel 2 recht voor zijn raap’. En een groot

Maatschappelijk Verantwoord Onder-

boekproject ‘Liever Lokaal’ bij Fontaine

nemen (MVO), de drie kernwaarden

uitgevers. Maar ook eigen boeken staan

People, Planet, Profit - ook wel de drie

op het programma. En voor 2015, ons 10

P’s genoemd staan centraal. Oftewel

jarig jubileum, hebben we ook al mooie

winstgevend zijn en daarbij oog heb-

plannen.

ben voor medewerkers en het milieu.“ Een lange autorit voor de boeg, een

‘Van Lamsoor tot Oorlam’ voor tekst,

Ipad opgeladen op schoot en een hoofd

vormgeving, beeld, receptuur, scholing

vol overdenkingen van de afgelopen

en organisatie van o.a. culinaire projec-

periode. De reis kon beginnen!

ten en uitgever van (eigen) producties.

Niet hoe, niet wat, maar het waarom

Streekproducten, gezonde voeding,

van ondernemen, de motivatie; het doel

biodiversiteit, biologisch of duurzaam

om iets te bereiken, te presteren, zal ik

produceren zijn de sleutelwoorden in de

gaan beantwoorden.

boeken en publicaties. Initiatiefnemer van Vrouwen van een Eiland, met als

Waarom

motivatie een voorbeeld zijn voor vrou-

• vinden we het belangrijk dat locale

wen, wij hebben van onze hobby een

producten en producten uit de directe

beroep weten te maken.

natuur verwerkt worden, • samenwerken met andere bedrijven

Noot:

om zo gezamenlijk een mooi product

Keukencentrum Texel wint Texelse On-

op de markt te brengen,

dernemersprijs 2012, Landgoed de Bonte

• promoten van bijzonder biologische en faire trade producten, • organiseren van evenementen, proeverijen, • publiceren

Belevenis ontvangt Jongerenprijs Keukencentrum Texel van ondernemer Marjet van der Vis heeft woensdag de

Annette van Ruitenburg www.vanlamsoortotoorlam.nl (tevens webshop) www.annettevanruitenburg.nl www.ruthderuwefotografie.nl

Texelse Ondernemersprijs 2012 gewonnen. In een volle OSG De Hoge Berg kreeg zij uit handen van jurylid Fenneke

Voldaan stuurde ik het rapport in.

Krafft de Donna di Mare uitgereikt. Zij liet

Enkele weken later kwam het bericht,

daarbij medegenomineerden Van Lams-

genomineerd! Wat een mooi moment,

oor tot Oorlam en Landgoed de Bonte

in het zevende jaar van ons bedrijf. Het

Belevenis achter zich.

Projecten www.fabulousfooddiners.nl www.kinderenlekkerdehelft.nl www.slowfood.nl www.vrouwenvaneeneiland. weebly.com


23 • MISSBIZZ

Bijzonder lekker Kreeft, Water, Fundamenteel en Gevoel Dit zijn de kenmerken van een kreeft (sterrenbeeld). Echter een kreeft is meer! Het fundamentele waar het bij het genieten van kreeft om gaat is de eenvoud. Kreeft heeft van zichzelf zoveel mooie smaken dat het eerder een kunst is om smaakstoffen achterwege te laten dan ze toe te voegen. Knoflook en cognac is wel een erg mooi huwelijk met de kreeft, mits niet te overheersend maar alleen als smaakversterker wordt gebruikt. Als ik samen met Ivan een heerlijk kreeftje eet zoeken wij graag onze favoriete wijn hierbij uit. We kiezen dan eigenlijk altijd voor Condrieu of Viognier. De stevige witte wijn is vol en rijk van smaak en past uitstekend bij de vele bereidingen van kreeft.

Op de menukaart is een eenvoudige salade, voor iedereen toegankelijk terug te vinden of, voor de verwende gast, als hoofdgerecht Kreeft Termidor.

Restaurant Markt 15 Markt 15 1741 BS Schagen tel 0224 – 212 537 www.markt15.nl


................................................................

ratuur! De aanstaande vader en moeder

Lezen!

maar ook broer, zus opa en oma komen

Storytelling of hoe kom je tot een verhaal dat mensen raakt? Astrid Schutte

op de dvd: leuk voor later! Een innova-

beschrijft verhalen van bekende en minder bekende Nederlandse managers uit

tief project samen met EP Beerepoot.

verschillende sectoren. Waarom scoor je met een goed verhaal? Hoe pas je het

3D4U Echopraktijk Bij 3D4U kunnen babyecho’s gemaakt worden met de nieuwste opname appa-

zelf toe? Levendig beschreven, om in één keer uit te lezen. BABY ECHOPRAKTIJK

WEST FRIESLAND

3D4U

mijn eerste beelden

3D4U

.................................................................

Agenda en Nieuws

BABY ECHOPRAKTIJK

...................................................................

24 • MISSBIZZ

.NL

HAARLEM – Uit dertig finalisten om de titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland 2011/2012’ kon Keukencentrum Texel zich winnaar noemen van de categorie MKB Klein. Marjet van der Vis: “Het was voor ons een enorme verrassing. De eerste prijs winnen is een enorme

Lezen! Lezen! Lezen! Lezen!

beloning voor het hele team, een bekroning op ons werk van de afgelopen jaren en een bevestiging dat we met ons nieuwe concept de juiste weg zijn ingeslagen”. Ook namens MissBizz, van harte gefeliciteerd!

Agenda Vrijdag 7 september, feestelijke start van het culturele seizoen in Alkmaar Dinsdag 18 september, ledenbijeenkomst Zaak & Vrouw bij VEER Donderdag 20 september, bijeenkomst Fem2Business Dinsdag 20 november, ledenbijeenkomst Zaak & Vrouw, introducés welkom


25 • MISSBIZZ

nooit geweten Naam: Annemiek Klever Woonplaats: Alkmaar Leeftijd: 59 jaar Burgerlijke staat: ongehuwd Kinderen: 2 Opleiding: HBO CMV Werkervaring: 36 jaar Hobby’s: dansen, theater, lezen, muziek, filosoferen & lekker eten Sport: Pilates en Zumba (nu), handbal, zwemmen, tennis (vroeger). Naast wie wil je in het vliegtuig zitten? mijn dochter

Kunst tot de Nacht Alkmaar

feestelijke start van het culturele seizoen in Alkmaar! Voor wie is het? Voor iedereen Wat kunnen ze verwachten? ca. 24 culturele instellingen zetten hun deuren open en laten naast hun ‘huis’ en programma ook iets bijzonders zien Wanneer? Vrijdag 7 september 2012 van 19.00 - 00.00 uur Waar? In centrum en op Overstad Alkmaar Zijn er kosten aan verbonden? Gratis toegang Zie ook: www.kunsttotdenacht.nl

Bureau dynamiek - adviseert & arrangeert kunst– en culturele projecten. Bureau dynamiek is een advies- en organisatiebureau voor culturele activiteiten en (kunst) projecten. Zij adviseert en organiseert workshops, projecten, festivals, events en theater/muziekprojecten voor o.a. het onderwijs, maatschappelijke en dienstverlenende instellingen, bedrijven, gemeenten en particulieren. www.dynamiek-online.nl


26 • MISSBIZZ

Voedingssupplementen speciaal ontwikkeld voor vrouwen doen het uitstekend De belangstelling voor voedingssupplementen neemt nog steeds toe. Het zijn geen geneesmiddelen maar een aanvulling op onze voeding. Extra mineralen en vitaminen vormen de bestanddelen. Ze hebben op ons lichaam een specifieke werking. Gezondheid en afslanken zijn tegenwoordig belangrijke thema´s. Willemien de Haan is directeur van De Haan Lifestyle, gespecialiseerd in hoogwaardige voedingssupplementen. “Met onze producten willen we consumenten meer van het leven laten genieten.” Willemien de Haan is een onderne-

zichtelijk geordend in rubrieken. De

mende vrouw. Samen met haar partner

catalogus biedt meerdere voedings-

runt zij sinds 2001 een gespecialiseerde

supplementen die speciaal ontwikkeld

groothandel in voedingssupplementen.

zijn voor vrouwen op het gebied van

In 2008 betrokken zij een pand in het

gezondheid, cosmetica en lifestyle.

bedrijfsverzamelgebouw op het indus-

Willemien de Haan: “We hebben bij-

trieterrein Molenveld in Hippolytushoef.

voorbeeld Phytofemme en Menostop,

Hier zijn de kantoren en het magazijn

supplementen die symptomen bij de

ondergebracht. `We leveren onze pro-

overgang bestrijden. Succesvol is het

ducten onder andere aan sportscholen,

product Better Focus dat kan helpen bij

drogisterijen, erotiekwinkels, smartshops,

de concentratie bij mensen met ADD en

souvenirwinkels en webshops.

ADHD.” Kijk ook op www.betterfocus.nl

In een glossy-catalogus is een uitge-

Voor sportieve vrouwen zijn er supple-

Het bedrijf is gegroeid en telt momen-

breid assortiment opgenomen, over-

menten die door professionele atleten

teel negen medewerkers. Willemien de

worden gebruikt.

Haan:”We hebben een buitendienst met

“Onder de merknaam Tatanka leveren

vertegenwoordigers die klanten zowel

we producten die extra energie leveren

in Nederland als België bezoeken.” In

bij trainingen en wedstrijden. Tatanka

2011 werd het tweede bedrijf Sensuela

biedt ook supplementen die ongewens-

overgenomen. Het bedrijf organiseert

te vetvorming voorkomen zoals Fatburn.

erotische homeparty’s en werkt lande-

Verder zijn er onder dit label multitvita-

lijk met een netwerk van 12 consulen-

minen en Omega-3 verkrijgbaar. Ook

ten. Sensuela doet mee met meerdere

zijn producten opgenomen die het sexle-

beurzen en is in de regio actief met een

ven van vrouwen en mannen verrijken.

stand onder andere op het evenement

Met name deze groep staat volop in de

Lady’s Night van bioscoop Cinemagnus

belangstelling”.

in Schagen.

Kijk voor meer informatie op www.sensuela.nl en www.dehaanlifestyle.nl Voor meer informatie kunt u ook bellen met 0227-820764.


27 • MISSBIZZ

‘Uiteindelijk gaat het allemaal om keuzes maken’ Begin januari vierde coach en loopbaanadviseur Paulien Scholten haar 12,5 jaar jubileum als zelfstandig ondernemer. Ze was net de veertig gepasseerd toen ze besloot haar eigen praktijk te beginnen. ‘Ik wilde mijn ideeën op mijn eigen manier realiseren.’ Paulien coacht mensen die vragen hebben over hun werk. Paulien’s klanten hebben minimaal

hard aan om haar bedrijf stevig in de

mbo-niveau of hoger. “Het gaat om

markt te houden. “Toen de crisis zich

medewerkers, maar ook om ma-

aandiende, heb ik alles op een rijtje

nagers, directeuren en bestuurders.

gezet. Hoe kan ik efficiënter werken?

Voorwaarde is dat zij kunnen reflecte-

Waar kan ik meer werk uithalen? Bin-

ren op hun functioneren. Doel is altijd

nenkort komen we met een nieuwe

inzicht te krijgen.” Vragen die Paulien

workshop en ik ga een masterclass

krijgt voorgelegd, gaan bijvoorbeeld

coaching volgen. Verder ben ik een

over de balans tussen privé en werk,

actief netwerker en doe ik veel aan

het omgaan met medewerkers of het

acquisitie.”

toekomstperspectief: hoe nu verder? Paulien houdt haar klanten een

De balans tussen werk en privé is ook

spiegel voor en probeert ze op het

voor Paulien een aandachtspunt. “Ik

goede spoor te krijgen. “Uiteindelijk

kan goed plannen en heb geen hekel

gaat het allemaal om keuzes maken

aan hard werken, dat scheelt. Ver-

en je verantwoordelijkheid nemen. Ik

der sport ik en geregeld neem ik een

reik handvatten aan, maar klanten

lang weekend vrij.” Paulien is blij dat

moeten het zelf doen. Ik vind het altijd

haar partner Paul haar steunt in haar

mooi als ze daarin slagen.”

bedrijfsactiviteiten. “Hij regelt de ICTzaken, doet de administratie, schrijft

Focussen

teksten en we sparren regelmatig. Er

Net als elke ondernemer, kent ook

gaat niks de deur uit zonder dat hij het

Paulien haar leerpunten. “Eerst pakte

heeft gezien. We kunnen mijn werk

ik alles aan, maar ik heb geleerd

echt delen.” Ze is er trots op dat ze een

dat het beter is om je te focussen op

bloeiend bedrijf heeft weten op te bou-

waar je goed in bent. En ik heb eens

wen. Ze heeft nog wel een wens: “Ik

in een offertegesprek te veel wegge-

zou graag het huis van mijn dromen

geven, daarna hoorde ik niks meer.

willen bouwen, ergens in Twente,

Dat doe ik dus niet meer.” Ze werkt er

daar liggen mijn roots.”

Bedrijf: Scholten Loopbaanadvies Ondernemer: Paulien Scholten Beroep: Coach en loopbaanadviseur Privé: Woont samen met Paul Braas Meer info: www.scholtenloopbaanadvies.nl


28 • MISSBIZZ

Tips naar het succes van vandaag en morgen

Hoe scoor ik nieuw werk? Succes komt niemand aanwaaien. Nieuwe klanten zul je moeten verwerven. ‘Think global and act local’ is een gevleugeld gezegde dat van toepassing is voor de meeste bedrijven hier in de regio. Het is concreet te vertalen in de grondhouding dat je als bedrijf rekening moet houden met je directe omgeving, ook als je dienstverlening daarvan in principe niet direct afhankelijk is. Kort gezegd: onderhoud systematisch de contacten of communicatie van uw bedrijf. Onze eerste tip begint dicht bij huis. Die heeft te maken met je directe klant.


29 • MISSBIZZ Ken uw klant!

Relaties met je omgeving!

LinkedIn en Twitter bijvoorbeeld. Je

Ondernemers moeten een profiel kun-

Een open dag doet wonderen. Laat

sluit je dan aan bij groepen die passen

nen opstellen van hun klant, man of

aan uw omgeving zien wat uw be-

bij jouw ambities. Maar veel effectiever

vrouw, leeftijd, interesses. Is het een

drijfsactiviteiten zijn. Organiseer een

is het om actief persoonlijk contact te

loyale vaste klant? Heeft deze klant

rondleiding en leg uit wat de werk-

zoeken met lokale businessclubs. Zij

misschien behoefte aan nog meer

zaamheden van uw onderneming zijn.

organiseren regelmatig bijeenkom-

diensten of producten van ons bedrijf?

Ondernemers dienen zich in te zetten

sten waar je ondernemende mensen

Deze vraag is cruciaal in de marketing-

voor uitstekende relaties met hun di-

kunt ontmoeten. Hetzelfde geldt voor

communicatie. Het is namelijk gemak-

recte omgeving. Goede public relations

deelname aan beurzen, workshops,

kelijker een bestaande klant ‘vetter’

begint dichtbij huis. Span u in voor de

seminairs, lezingen en opleidingen.

te maken dan een nieuwe klant te

plaatselijke gemeenschap. Meest voor

Ook daar ontmoet je gericht mensen

werven. Een beproefd middel om in-

de hand liggend zijn dan zaken als

die voor jou van belang kunnen zijn.

zicht in je klant te krijgen is de telefoon

sponsoring van plaatselijke verenigin-

Kortom: het toverwoord van nu is net-

en middelen als de klantenkaart. Er zijn

gen op het gebied van sport en cultuur.

werken. Daarom: direct aan de slag!!

garagebedrijven die de dag nadat een

Een reclamebord op een sportveld,

auto in de garage is geweest, de klant

een advertentie in een clubblad of de

bellen met de vraag of zij tevreden zijn.

sponsoring van een voetbalvereniging

Veel bekende winkelketens, maar ook

kweken veel goodwill die een prima

de kapper en de drogist, kennen een

basis leggen voor succes.

klantenkaart en maken er gebruik van. De kaart wordt pas uitgereikt nadat

Lokale media

de klant zijn of haar gegevens heeft

Eén van de doeltreffende middelen om

afgegeven. Bij vervolgaankopen wordt

in de publiciteit te komen is het verstu-

bij de kassa direct geregistreerd wat de

ren van persberichten. Als bedrijf staat

klant gekocht heeft. Zo krijg je inzicht

het u vrij om periodiek zo’n persbericht

in het koopgedrag. Bekend voorbeeld

te versturen naar de lokale redacties

is de AH-Bonuskaart. Klantenbinding

over een verbouwing of uitbreiding

wordt verkregen door de klant specifiek

van uw activiteiten, het in gebruik

voordeel te gunnen. Voor ondernemers

nemen van een nieuwe machine, het

die een winkel hebben, geldt in het

behalen van de erkenning ‘Bakker

bijzonder dat zij hun klanten direct aan-

van het Jaar’ etc. Kortom: er zijn talloze

spreken steeds als de gelegenheid zich

aanleidingen om positief in het nieuws

voordoet. Die grondhouding is even-

te komen. Maak daar gebruik van door

eens van belang bij uw medewerkers.

contact te zoeken met plaatselijke krant of huis-aan-huis-blad.

Blijf met uw klanten in gesprek. Dat is ook overdrachtelijk bedoeld in de zin

Netwerken

van contact, feeling, het gevoel heb-

Het buzzword van vandaag is netwer-

ben wat uw klant beweegt en daarop

ken. Dat kan tegenwoordig op velerlei

kunnen inspelen.

manieren. Via het aanmaken van profielen bij sociale media als Facebook,

Zeeman Reclamegroep is een creatieve reclamemaker met Noord Hollandse hands on mentaliteit. Om uw marketingcommunicatie snel te verbeteren hebben wij een Quickscan ontwikkeld. Wilt u ook waardevolle tips? Maak een afspraak met onze accountmanager: bel (0223) 523006 Meer informatie: Zeeman Reclamegroep www.zrgbv.nl


30 • MISSBIZZ

Wat krijg je voor de Publieksprijs van Anna Paulowna?

ZO Colofon Missbizz is een uitgave van Zeeman Reclamegroep bv en Studio Brouwer.

Voor mij was de nominatie op zich al

Verschijnt 4x per jaar.

een overwinning. Uit ruim 150 onder-

Oplage: 1.500 ex.

nemers was ik genomineerd! Ik was erg blij, want zo’n nominatie levert veel publiciteit op. En dat merk je.

Adres

De afgelopen drie jaar heb ik veel

Zeeman Reclamegroep

geprobeerd. Natuurlijk is niet alles ge-

Industrieweg 27

lukt, maar daarvoor ben je onderne-

1785 AG Den Helder

mer, toch? Wel vroegen mensen me

Tel. 0223 523006

regelmatig: “Wat heb jij nu eigenlijk voor baan?” en “Wat doe je naast je

Redactie

‘bedrijfje’?” Ze zagen het als een uit de

Monique Ooms

hand gelopen hobby. Dat stond me

Carla Smit

tegen. En dan op donderdagavond

Frits van Wolveren

12 januari hoor je ineens je naam vallen bij de uitreiking... heel bijzonder.

Fotografie

Je bedenk je ineens dat ‘de polder’

Erwin Vader

vindt dat jij die Publieksprijs mee naar

Zeeman Reclamegroep

huis mag nemen. Na drie jaar ondernemen, zien ze wie je bent en wat

Traffic

je doet. Ik heb ontzettend veel leuke

info@missbizz-nh.nl

reacties gehad, ook uit onverwachte

tel. 0223 523006

hoeken. Maar bovenal heb ik erkenning gekregen. Ik ben zelfstandig

Vormgeving en druk

ondernemer en daar ben ik trots op.

Studio Brouwer,

Mensen nemen mijn bedrijf serieus.

Zeeman Reclamegroep

Ze boeken me voor hun eigen partijen, seren en bevelen me aan bij derden.

Informatie en advertentie

Een mooier compliment kan een on-

Carla Smit

dernemer zich toch niet wensen?

Tel. 06 57570272

Sanne van Dorp

Gratis MissBizz ontvangen?

RegelSammy

Meld u aan op

www.regelsammy.nl

www.missbizz-nh.nl

laten mij hun evenementen organi-


31 • MISSBIZZ

Look & Feel showroom Groot Keukens is helemaal van deze tijd Uit de look & feel van een showroom van keukens zijn de trends in de samenleving uitstekend af te lezen. Logisch, want klanten moeten er zich thuis voelen. Ruim een half jaar is er bij Groot Keukens keihard gewerkt aan de restyling, de verbouwing en herinrichting van de showroom. Vanuit een heldere visie zijn keuzes gemaakt die geleid hebben tot een betere presentatie en een aantrekkelijkere routing. Dat is het meest opvallende van de vernieuwde showroom van Groot Keukens. De heropening van de showroom is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van Groot Keukens. Het bedrijf is twee jaar geleden overgenomen door Marc Stammis die in het streven naar een eigen identiteit bij de basis is begonnen. Hij heeft zich in eerste instantie gefocust op het verbeteren van de kwaliteit van het interne proces, de routing van order tot installatie. Toen dat helder was, is een

is meer door minder’ is absoluut van

frisse nieuwe huisstijl ontwikkeld met

toepassing, want door het maken van

nieuwe kleuren en een aansprekend

een bewuste keuze in de presentatie

logo.. Vervolgens is het interieur van

van het aantal keukens, is er meer-

de winkel voortvarend aangepakt.

waarde gecreëerd.

Uiteindelijk heeft dat recent geleid tot de gerestylde showroom.

De heropening van de showroom is succesvol verlopen. Ruim tweehon-

Speelse doorkijkjes

derd bezoekers hebben op zaterdag

Binnen en buiten de nieuwe vestiging

30 juni op dit evenement genoten van

vinden bezoekers de nieuwe visual

een hapje en een drankje. Mandy

identity terug op banners en blow-

Anneveldt uit Schagen kreeg aan

ups. De kleuren groen, bruin en taupe

het einde van de middag een waar-

overheersen in de nieuwe corporate

decheque ter waarde van 7.500

identity. In de showroom is wit de

euro uitgereikt. Dit najaar viert Groot

overheersende tint. De vernieuwde

Keukens haar 25-jarig jubileum. Groot

winkel heeft een andere looproute

Keukens is al meer dan 25 jaar een

gekregen en ziet er veel ruimer uit.

betrouwbare partner als het gaat om

Kenmerkend zijn de strakke lijnen

de levering en montage van keukens.

en speelse doorkijkjes. Alle keukens

Opdrachtgevers weten zich verzekerd

komen beter tot hun recht door de

van een perfecte plaatsing. Gestreefd

ruimere opstelling. De uitdrukking ‘het

wordt naar 0-% faalkosten.

Vrouwen en mannen over keukens kopen Bij de oriëntatie op de aankoop van een nieuwe keuken let 79% van de kopers met name op de prijs-kwaliteitverhouding. Mannen oriënteren zich vooral op internet, vrouwen bekijken hoofdzakelijk folders en tijdschriften op hun zoektocht naar de ideale keuken. Verder wordt ook de deskundigheid van de verkoper door zowel de man als de vrouw bijzonder gewaardeerd (62%). Feiten die naar voren zijn gekomen in het marktonderzoek van Qudata (2012). Voor meer informatie: www.groot-keukens.nl


MÉÉR

CONTROLE

De volledige controle over uw complete bedrijfsvoering? Niet alleen tijdens kantooruren maar altijd, en waar ter wereld u ook bent, de beschikking over al uw actuele bedrijfsmatige informatie? Met de inovatieve online modules van Flynth adviseurs en accountants BV bent u slagvaardiger dan ooit tevoren. Wat doet u zelf en waarbij doet u een beroep op de expertise van Flynth? U bepaalt zelf in welke mate u gebruik maakt van onze dienstverlening. Flexibiliteit met de zekerheid van een betrouwbare partner die u met raad en daad terzijde staat. Flynth is er voor u. Altijd en overal. Flynth is helder in zaken.

De volledige controle over uw complete bedrijfsvoering? Niet alleen tijdens kantooruren maar altijd, en waar ter wereld u ook bent, de beschikking over al uw actuele bedrijfsmatige informatie ? Met de innovatieve modules vanvan Flynth adviseurs en accountants BV bent u slagvaardiger Wat doet u Flynth Schagen dan ooit tevoren. Voor meer informatie komtonline u langs op één Flynth Zwaagdijk Grotewallerweg 3-01 Tulpenmarkt 3 onze vestigingen of kijkt u op lynth.nl zelfwww.f en waarbij doet u een beroep op de expertise van Flynth? U bepaalt zelf in welke mate u gebruik maakt 1742 NM Schagen 1681 PK Zwaagdijk Flynth is onderdeel van de GIBO Groep. van onze dienstverlening. Flexibiliteit met de zekerheid van een betrouwbare met raad (0224) 21 24 25partner die u(0228) 56 en 20 daad 04 GIBO Groep gaat op termijn Flynth heten. schagen@f lynth.nl zwaagdijk@f l ynth.nl terzijde staat. Flynth is er voor u. Altijd en overal. Flynth is helder in zaken.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.