IBS Magazine 3

Page 1

industrie bedrijvengroep

schagen

Eric Zentveldt bestuurslid IBS: Flexibele service is ons motto!

nr o3 December 2010 Dit magazine is een uitgave van Industrie Bedrijvengroep Schagen en wordt verspreid onder de ondernemers uit deze regio


veel meer

betaalbaar

dan alleen drukkerij vengroep e BeDrij inDustri

schagen

uw eigen krant of magazine uitbrengen? bel Menno Zeeman 06-22136723

Deze uitgave van het IBG Magazine is slechts een van de vele uitingen die wij voor onze relaties vormgeven en drukken. Ons bedrijf maakt betaalbare reclame voor ondernemers. Niet alleen uw bus en reclamebord voorzien wij van belettering. Steeds meer ondernemers uit Schagen vinden de weg naar onze drukkerij. Speciaal voor leden van de Industrie Bedrijvengroep Schagen hebben wij een drietal aanbiedingen gemaakt:

500 visitekaartjes, dubbelzijdig Reclamebord van 100 x 50 cm 10 bedrukte polo’s (1 kleur)

. . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . .

€ 105,€ 45,€ 85,-

Eric Zentveldt

bestuurslid iBs: Flexibele service is ons motto!

RECLAME ONDERNEMERS

nr o3

December 2010 uitgave van Dit magazine is een engroep schagen inDustrie BeDrijv iD onDer De en worDt verspre Deze regio onDernemers uit

www.zrgbv.nl

AUTOZENTER Autoverzekering - 24 uur service - Airco Controle - APK keuring - Drive-in service

Autoschade de Lange is er voor u en uw auto

• Renault dealer voor Schagen e.o. • Lease tegen zeer scherpe tarieven in eigen beheer! • Aandeelhouder van ABS de Lange Autoschade De Fok 8, 1742 PD SCHAGEN T 0224-216464 F 0224-213758 M info@autozenter.nl I www.autozenter.nl

is onderdeel van:

Gratis vervangend vervoer Vier jaar garantie op reparatie Overname van fabrieksgarantie Schadeherstel voor alle verzekerings- en Leasemaatschappijen Ook voor al uw WA-schades een scherpe prijs Uitdeuken zonder spuiten Ruitreparatie Dashboard reparatie Wij adviseren u bij het melden van de schade en handelen uw schade direct af met de verzekeringsmaatschappij De Fok 14 • Postbus 161 • 1740 AD Schagen Tel. (0224) 21 34 41 • Fax (0224) 21 40 84 info@absdelange.nl • www.absdelange.nl


pag 10

pag 15

pag 18

Voorwoord

Verschijning: 4x per jaar in de Gemeente Schagen Oplage: 1.500 ex.

Uitgever:

Het kan snel gaan, voor u ligt al weer de derde editie van het IBS-Magazine en het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Het vergaderseizoen is in ieder geval op volle toeren. Niet zo verwonderlijk met alles wat er gaande is in en rondom Schagen. Zonder volledig te kunnen en willen zijn noem ik: Ontwikkeling bedrijventerreinen en voorstellen tot verruiming met detailhandel. Een verruiming die een absolute noodzaak is om leegstand te voorkomen. Het is van belang om de bedrijventerreinen aantrekkelijk te maken en te houden voor zowel de gevestigde ondernemers, nieuwe ondernemers en haar bezoekers. Vrijdag 12 november heeft gedeputeerde Jaap Bond van de Provincie Noord-Holland met een afvaardiging van de Gemeente Schagen een bezoek gebracht aan de bedrijventerreinen. Daarna is het gezelschap ontvangen door onze vicevoorzitter, Chiel de Haan, en heeft hij een interessante presentatie gegeven over Kennemer Spiralo B.V., hun strategie en visie. Ondergetekende mocht hierbij aanschuiven en er was volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen van de bedrijventerreinen, maar ook over Breednet en het belang van glasvezel. Ik vraag hierbij gelijk aandacht aan u om uw belangstelling voor glasvezel kenbaar te maken. U hebt hierover informatie ontvangen. Verzoek om in ieder geval te reageren, want wij moeten er nu bij zijn! Herindeling Gemeentes. Op initiatief van de Kamer van Koophandel hebben de Ondernemersverenigingen uit de Gemeentes Schagen, Harenkarspel en Zijpe de koppen bij elkaar gestoken en gaan met ondersteuning van de KvK de gezamenlijke speerpunten benoemen. Op die wijze willen wij bij de politiek aandacht vragen voor de belangen van het bedrijfsleven en een bijdrage leveren aan het herindelingproces. Verkiezing Ondernemer van het Jaar en de Startersprijs. U bent geĂŻnformeerd over de kandidaten. Breng uw stem uit en noteer 6 januari 2011 in uw agenda (nieuwjaarsreceptie). In deze editie geeft William Wijnker van Wijnker van Lint Staalbouw, Ondernemer van het Jaar 2009, in 10 vragen antwoord op wat het hem extra heeft gebracht in 2010. Verschillende ondernemers vertellen over hoe zij omgaan met het begrip duurzaamheid. Welke kansen en mogelijkheden dit biedt voor hun branche en hun onderneming. Optimisme klinkt door in hun verhalen. En zo hoort het ook! Op die manier sluiten wij het jaar 2010 af en kijken wij uit naar een gezond en succesvol 2011. Namens de redactie en het bestuur wens ik u veel leesplezier,

Industrie Bedrijvengroep Schagen Wim Smink, voorzitter Frank Snijder, Secretaris Arjen Zwaan, Penningmeester Rob Wardenaar, Bestuurslid Eric Zentveldt, Bestuurslid Chiel de Haan, Bestuurslid

Layout & Vormgeving: Zeeman Reclame Groep

Advertentie acquisitie: Menno Zeeman: menno@zrgbv.nl

Verspreiding: Intrapost

colofon

Duurzaamheid en optimisme

pag 4

Š 2010 Industrie Bedrijvengroep Schagen. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Industrie Bedrijvengroep Schagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Wim Smink Voorzitter Industrie Bedrijvengroep Schagen

industrie bedrijvengroep schagen

3


Rob Wardenaar is directeur van Wardenaar Verwarming Schagen BV, een onderneming die vanaf

Rob Wardenaar:

1946 actief is in de gemeente Schagen. “Onze belangrijkste activiteit is het verhuren en verkopen van mobiele verwarming en bouwdrogers. Het topseizoen is voor ons de winter, in de zomer verhuren we ondermeer mobiele terrasverwarming (straalkachels) en verwarming voor tuinfeesten. Verder kan men bij ons voor gasflessen (o.a. campinggas) terecht.”

Onze mobiele barcode geko Op het kantoor van Rob hangt een mooi schilderij, het is een familieportret. Afgebeeld zijn drie generaties Wardenaar. Het portret is gemaakt door Yolanda Bloemen, een nicht van Rob. De gelijkenis is treffend. Rob Wardenaar: “Het familiebedrijf is ooit begonnen met een rijwielstalling. Mijn en opa en vader zijn begonnen met het venten van olie en gas. Dat heb ik er in 1985 zelf ook bijgedaan. De gasflessen

4

industrie bedrijvengroep schagen


We leveren de service die vroeger nog gewoon was. De klant is bij ons koning!

kachels hebben een ppeld aan onze database hebben we nog steeds, alleen worden ze nu aan

winter doorgang kunnen vinden. Het zijn vaak

gevoelig zijn voor temperatuur.” Rob Wardenaar

onze afhaalbalie verkocht. Maar onze kernac-

opvallende projecten zoals de nieuwbouw van de

is gelukkig met de inzet van zijn kachels bij

tiviteit is de verkoop en verhuur van mobiele

bibliotheek in Amsterdam, het kantoor van Joop

bouwprojecten. “Het levert structureel werk

verwarming.”

van de Ende aan de Zuidas in Amsterdam, het

op dat uitstekend is in te plannen. Gedurende

Mahler4 kantorencomplex en de Vivaldi-toren.

de winterperiode zijn zo’n negentig units in ge-

“Het gaat om tijdelijke verwarming tijdens de

bruik. Een unit bestaat uit een heater (kachel)

De mobiele verwarming van Wardenaar wordt

bouw. Het doel is vaak tweeledig: ten eerste

met slangen en een KIWA gekeurde olietank.

vooral ingezet bij bouwprojecten van aanne-

het doorwerken wordt gegarandeerd, ten tweede

Overigens leveren we ook installaties op gas en

mingsbedrijven zodat de werkzaamheden in de

blijkt dat steeds meer toegepaste materialen

elektriciteit.”

Opvallende bouwprojecten

industrie bedrijvengroep schagen

5


Een totaalpakket “We bieden onze klanten een totaalpakket, we zorgen voor zowel de benodigde machines als de brandstof.” Met bouw-en aannemingsbedrijven in de regio zoals Bouwbedrijf De Nijs en Zonen in Warmenhuizen werkt Wardenaar nauw samen. Dat geldt ook voor aannemingsbedrijf de Leeuw.

het magazijn zijn die spullen allemaal netjes

geladen. “We voeren zelf de logistiek uit. We bren-

“De Leeuw en Nijs hebben kachels van ons ge-

geordend opgeslagen zo veel mogelijk op een

gen de installatie naar de plaats van bestemming

kocht en huren indien nodig bij.” Naast de inzet

vaste plek.

en monteren die ter plekke.”

op de bouwplaats worden de mobiele kachels ook ingezet door bollenkwekers, onder andere

Uniek is dat Wardenaar alle apparatuur heeft voor

houd van de heaters. “We zijn een verhuurbedrijf

om bollen voor te drogen, en in feesttenten. Ruim

zien van een barcode, een streepjescode die weer

en dan moet je zuinig op je spullen zijn. Met

60% van de units wordt gebruikt op bouwprojec-

gekoppeld is met een zelf ontwikkeld computer-

geavanceerde meetapparatuur kunnen we snel

ten, 5% verhuurt het bedrijf bij feesten en partijen

programma. “We kunnen zo snel zien aan wie

zien of alles nog optimaal werkt en waar iets

en 35% aan de industrie. Zoals bijvoorbeeld Tata

welk apparaat is verhuurd en wanneer het weer

mankeert. Sinds tien jaar zijn wij VCA gecertifi-

Steel IJmuiden(voorheen Corus) en Aluchemie

terugkomt”, legt Rob Wardenaar uit. Het systeem

ceerd om veilig en milieuvriendelijk te werken.”

in Rotterdam.

kent ook een koppeling met de orderbonnen. De

Efficiency door barcode

6

De eigen technische dienst verzorgt het onder-

barcode geeft tevens informatie over de stand

Al met al is Wardenaar Verwarming Schagen BV

van het onderhoud. Kortom het verhoogd de ef-

een modern bedrijf met enthousiaste medewer-

De moderne verwarmingsinstallaties worden

ficiency van onze bedrijfsvoering.

kers, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week

met een thermostaat geregeld en kennen een

Voor de gele luchtslangen heeft Rob een eigen

bereikbaar is. “We leveren de service die vroeger

standaardopstelling van een groene heater, een

opbergsysteem bedacht. De grote zware olietanks

nog gewoon was. De klant is en blijft bij ons

pomp, gele slangen en een oranje olietank. In

worden met een heftruck op een eigen vrachtauto

koning!.”

industrie bedrijvengroep schagen


Jac Vink B.V. Light Control zorgt voor verlichting

Betrouwbaar licht bespaart kosten Op zoek naar de juiste lamp of armatuur voor de lichtste prijs? Interesse in een op maat gesneden lichtplan? Bezoek de webshop of maak een afspraak voor een gratis licht-check. www.ikzoekeenlamp.nl

De groothandel voor uw verlichtin

Ligh t C on tr ol

is de aler van Gen er al Ele ctric

g

Ligh ting

L igh t C o n tr ol • T +31 (0 )2 24 2 99 in fo @ligh 85 4 t-c on tr o l.nl

Grotewallerweg 30

1742 NM Schagen

Elektrotechniek Besturingstechniek Verlichting Inbraaksignalering Brandmelding CCTV Domotica Datanetwerk Inspectie, Keuring en Onderhoud

0224 - 297766


VAN/VOORRAADKORTING BIJ B&K AUTOCENTRUM PROFITEER EXTRA VAN DE NIEUWE FORD ECO PREMIE!

Focus 1.6 Cool & Sound Wagon Gratis a u

toverzeke Nu bij aa ns ring! ch via Ford Op af va n een FordFo cu s tio all-risk au ns: 1 jaar grat is toverzek ering.

FordOp

vanaf ¤ 19 tions 9,- p.mnd . 10 x 12

et: pakk ing incl. e l y t led r sS Focu ve stoelbek g bestuurde ie in t n ll r e erte velg • Spo steunv 6" LM lenden en voor • 1 oplampen mp dk • Mistla achtergron nsole e t r c a n o • Zw midde m iu m • Pre voorin enset • matt or Nu vo

Zeer compleet uitgerust met: • Airco • Radio/CD-speler • Verwarmbare spiegels • ABS/ESP • 6 airbags • Cruise control • Boardcomputer • Centrale vergr. met a.b. • Elek. ramen voor • Ford Easy Fuel en nog veel meer

500,-

Normaal vanaf -/- Cool & Sound voordeel

Nu bij B&K autocentrum v.a.

€ €

22.491,3.000.-

€ 19.491,-

Na aftrek volledige Ford ECO premie al v.a. € 17.741,-* Kenmerken Optionsaanbieding: Prijs Focus € 19.491,- aanbetaling € 7.226,- = kredietsom € 12.265,- slottermijn € 9.423,-

kredietsom

maandlast

effectieve rente op jaarbasis

looptijd

totale prijs van het krediet

€ 12.265,-

€ 199,-

8,9%

25

€ 14.199,-

Rekenvoorbeeld betreft een niet- doorlopend krediet. Gebaseerd op 20.000 km per jaar. Voor dit financieringsproduct is een prospectus beschikbaar op www.ford.nl.

* Ford Ecopremie, zo werkt het: bij aankoop van een nieuwe Ford krijgt u bij inruil van een auto ouder dan 4 jaar € 750,- ecopremie. Bij een auto ouder dan 11 jaar ontvangt u € 1.750,-. Peildatum 30 juni 2010. Vraag naar de voorwaarden.

B&K autocentrum Schagen Witte Paal 6-8 tel. 0224-274100 www.ford-schagen.nl

Wieringerwerf De Stek 8 tel. 0227-601200 www.ford-wmr.nl

Den Helder Industrieweg 5 tel. 0223-615441 www.ford-denhelder.nl

Hoorn Keern 21 tel. 0229-750270 www.ford-hoorn.nl www.dekkerautogroep.nl

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardspecificaties. Aanbiedingen geldig op voorraadauto’s. Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: van 12,-22,2; liter/100 km: van 8,0-4,5; CO2 gr/km: van 119-189.


Incompany 100: Flynth beste accountant 2010 Santpoort, 24 september 2010 – Bij de presentatie van de top 100 beste dienstverleners van Nederland op Landgoed Duin & Kruidberg, heeft Flynth adviseurs en accountants de eerste plaats behaald op het gebied van klantgerichtheid in de sector Accountancy en Belastingadvies.

Uit handen van hoofdredacteur van zakenma-

duidelijk. De nummers twee en drie volgen op

en medewerkers bedanken voor dit geweldige

gazine Incompany, René Gerhardus, ontving

gepaste afstand en met nummer vier is al sprake

resultaat. We kunnen trots zijn op deze mooie

Fons Overwater, directielid van Flynth, de bij-

van een significant niveauverschil.” De totale

score. Ik vind het terecht dat wij als beste uit

behorende award. In opdracht van Incompany

notering is gebaseerd op zestien aspecten. Deze

de bus zijn gekomen: klantgerichtheid loopt als

heeft onderzoeksbureau Blauw Research een

vormen samen vier categorieën: knowhow, prijs,

een rode draad door al onze activiteiten. Vooral

onderzoek uitgevoerd onder zakelijke beslissers

service en resultaat. Flynth scoorde het hoogst

aan snelheid, eerlijkheid en toegankelijkheid

naar hun tevredenheid over adviesbedrijven in

op knowhow en service.” Gerhardus geeft aan

besteden we voortdurend aandacht. Uiteraard

Nederland. 25 Toonaangevende accountantsor-

hoe de organisatie zich onderscheidt van de

doen we er alles aan om ook volgend jaar hoog

ganisaties deden mee aan dit onderzoek, Flynth

concurrentie: “De kracht van Flynth zit hem in

te scoren. We zoeken de klant nog meer op en

is met een 7,35 als beste naar voren gekomen.

de service, de betrouwbaarheid en de commu-

zijn we bezig met een klantenportal, ons nieuwe

Blauw Research heeft in totaal onderzoek ge-

nicatie. In de praktijk betekent dat bereikbaar

digitale loket waarmee wij geavanceerd infor-

daan naar 172 dienstverleners in negen secto-

zijn, snel terugbellen en je afspraken nakomen.

matie kunnen uitwisselen met onze klanten.”

ren. In de overall top 100 heeft Flynth de vijfde

Daar is Flynth erg sterk in, want 71 procent van

plaats behaald.

de klanten geeft de organisatie een 8 of hoger

Flynth adviseurs en accountants

voor communicatie.”

Met 20 vestigingen en zo’n 900 enthousiaste

Onderzoeksresultaten

vakspecialisten behoort Flynth adviseurs en

De belangrijkste conclusie van hoofdredacteur

De klant voorop

van Incompany René Gerhardus: “Flynth is in de

Directielid Fons Overwater van Flynth adviseurs

Nederland. Vanuit de regionale vestigingen wor-

sector Accountancy en Belastingadvies duidelijk

en accountants in reactie op de waarderings-

den ondernemers ondersteund op bedrijfsmatig,

als nummer één geëindigd. Met de nadruk op

cijfers: “We moeten natuurlijk onze klanten

personeels-, financieel en fiscaal gebied.

accountants tot de top 10 advieskantoren in

industrie bedrijvengroep schagen

9


Jan-Dirk Oudshoorn, directeur Oudshoorn Aannemingsbedrijven:

We investeren veel in scholing van onze medewerkers en materieel Hoelang bent u lid van de Industrie Bedrijvengroep Schagen?

mersbedrijven op de huidige locatie. Het was het

“Ik denk vanaf het begin vanaf de oprichting. Ons

tijd werkten we vanuit een loods in de Nijverheids-

Heeft u er wel eens over gedacht om uw bedrijf in een andere gemeente te vestigen?

bedrijf bestaat vanaf 1932.”

straat van de firma Brak. Belangrijk zijn de bedrijfs-

“Neen, we zijn al de vijfde generatie Oudshoorn

uitbreidingen. Die hebben te maken met nieuwe

die in Schagen woont. De familie Oudshoorn is

specialismen in de grond-, weg- en waterbouw die

een oud geslacht. Mijn overgrootvader was in

we hebben opgepakt. Oorspronkelijk zijn we een

1870 veldwachter en had een woning in de zui-

“Het belangrijkste is de saamhorigheid, gelijkge-

onderneming die zich bovengronds bezighield met

delijke toren van het slot.

stemdheid vooral wanneer het gaat om

de aanleg van elektrische bedrading, bijvoorbeeld

Er zat zelfs een cachot in wanneer iemand op-

de contacten met de overheid, zoals de gemeente

op houten palen. Dat bestond toentertijd voor

gesloten moest worden.”

en de provincie.”

99% uit handwerk. In de jaren zestig zette zich

Wat vindt u zo waardevol aan zo’n lidmaatschap?

Hoe lang is uw bedrijf op deze locatie gevestigd en kunt u enkele belangrijke fasen onderscheiden in de ontwikkeling ? ”Vanaf 1952 zitten we met Oudshoorn Aanne-

10

bedrijvencomplex van houthandel Krimp. Voor die

met een auto en een haspel met kabels; nu neemt

Heeft u naast uw dagelijks werk nog nevenfuncties en contacten met brancheorganisaties?

iedere werkploeg tenminste een kraan mee op een

“Vroeger meer dan nu. Ik voel me betrokken bij het

aanhanger. Hoewel het grootste deel van het werk

opleiden van medewerkers en onderken het belang

machinaal gebeurt,zal het handwerk zeker blijven.”

van goede contacten met de branche. We zijn al

een proces van innovaties in waarbij steeds meer gemechaniseerd werd. Vroeger gingen we op pad

industrie bedrijvengroep schagen


jaren een erkend leerbedrijf. Ook heb ik me aange-

Welke landen heeft u bezocht?

sloten bij brancheorganisaties die voor ons bedrijf

“Ik houd van natuur en cultuur en heb o.a. gereisd

Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?

van belang zijn, zoals Bouwend Nederland, UNETO,

in China, Brazilië, Kenia en Tanzania. Natuurlijk

“De toekomst, de opvolging binnen de familie is

VNI en meer recent bij de NSTT, de brancheorga-

heb ik ook buitenlandse bedrijven bezocht en

geregeld. Ik verwacht de komende decennia veel

nisatie van sleufloze technieken en toepassingen.”

gekeken hoe zij werkzaamheden als wij doen,

werk. Nutsbedrijven zullen meer elektriciteit gaan

daar verrichten.”

leveren ook in verband met de introductie van

Wat doet u in uw vrije tijd? “Ik heb

nog meer schone, elektrische auto’s. Die zullen

belangstelling voor de techniek verzamel ik nos-

Gaat u weleens in Schagen naar een restaurant?

talgische motorfietsen. Ik heb er zes. Ze worden

“Ja, ik vind dat we in Schagen een aantal uit-

ten we werk van bedrijven die zelf energie zullen

onderhouden en in de originele staat gebracht.

stekende restaurants hebben. Ik noem er twee:

opwekken en dat weer gaan teruggeven aan het

Zo bezit ik een Matchless, een Engelse motor-

de Posthoorn en TOV. Mijn favoriete gerecht is

energiebedrijf. Daar zullen kabels en leidingen

fiets uit 1941 en een DKW, een Duitse motor uit

vis (tong).”

voor moeten worden getrokken. Verder verwacht

enkele hobby’s en houd van reizen. Vanuit mijn

1927. Ik ben lid van de Vereniging van Interes-

’s nachts opgeladen moeten worden. Daar zullen oplaadpunten voor moeten komen. Ook verwach-

ik veel van de sleufloze technieken omdat zij de

leuke tourtochten en clubavonden. Verder ben ik

Wat zou u graag voor ondernemend Schagen willen verbeteren?

actief geweest in de duiksport, met name van de

“Ik zou graag de zuidelijke randweg willen door-

groot deel van het rioolstelsel verouderd, het is

duiksportvereniging Fortuin.”

trekken als een vierbaansautoweg naar Alkmaar.”

aan vervanging toe.”

sante Motorrijwielen (VIM). Deze club organiseert

overlast in stedelijke gebieden en winkelcentra zullen beperken. Tenslotte is in Nederland een

Jan-Dirk Oudshoorn is algemeen directeur van Oudshoorn Aannemingsbedrijven bv in Schagen. Al bijna tachtig jaar is dit bijzondere bedrijf in de gemeente gevestigd. Het is een middelgroot familiebedrijf dat gespecialiseerd is o.a. het leggen van kabels en leidingen. Ook verricht het bedrijf gestuurde boringen ten behoeve van de weg- en waterbouw. “We investeren veel in scholing van ons personeel en in up-to-date-materieel. We hebben medewerkers die al 40 jaar bij ons werken.”

industrie bedrijvengroep schagen

11


Internationale klasse: Air Spiralo speelt in op de LUKA-normen ®

De noodzaak dat alle water- en gasleidingen

in onze woningen

en kantoren lekdicht zijn is voor ieder van ons vanzelfsprekend en staat niet ter discussie. Maar als we een discussie hebben over de luchtlekverliezen van ventilatiesystemen, dan lijkt die vanzelfsprekendheid minder. Waarom, als we ons realiseren dat ook wij in onze branche een verantwoordelijkheid hebben om onze groene gedachten verder te concretiseren?

In aanvulling op bovenstaande vergelijking kunnen we uiteraard ook andere vergelijkingen maken, waarbij we de voor ons bekende Nederlandse ventilatiemarkt spiegelen aan andere geografische gebieden. Neem bijvoorbeeld Finland, dat qua ervaring, kennis en kunde op het gebied van ventilatie en een juist binnen- en leefklimaat behoort tot de Europese top. Met de strategische overname van Aillos OY in 2008 heeft Air Spiralo haar eigen kennis en kunde nog verder aangevuld met Finse expertise op het gebied van ondermeer luchtdichtheid voor hulpstukken met de KEN-LOK rubber afdichtring. Door deze overname is Air Spiralo fysiek in 4 Europese landen gevestigd, en wordt naar meerdere internationale bestemmingen met ieder hun specifieke normen geleverd. In Finland ligt de norm voor wat betreft luchtdichtheid sinds jaar en dag op klasse D (conform NEN-EN 1507 en 12237). Uiteraard hoort daarbij de KEN-LOK rubber afdichtring, die in Finland standaard op alle producten geleverd wordt en in Nederland steeds meer gewenst is. ®

®

®

®

De integratie van Aillos OY in de Air Spiralo groep is een feit. Net als alle overige Air Spiralo vestigingen, levert Air Spiralo ook in Noord-Europa een uitgebreid product assortiment op het gebied van ronde Air Spiralo buizen, hulpstukken en accessoires. De Air Spiralo buizen, (geperste) hulpstukken en accessoires worden voor de Finse markt in een volledig geautomatiseerde ®

®

®

®

®

productie omgeving gemaakt, waardoor een constant kwalitatief hoogwaardig eindproduct voor de ventilatiespecialist het eindresultaat is naast uiteraard een hoge efficiency.

Wat betekent dit voor de Nederlandse markt? LUKA streeft er naar om in nauwe samenwerking met leveranciers c.q. fabrikanten van appendages de optredende luchtlekkage van de luchttransportweg te beperken en hiermee het energie gebruik van de luchtbehandelingsinstallaties te verminderen. Ook Air Spiralo is er van overtuigd dat ook in Nederland de normen op het gebied van luchtdichtheid verder zullen toenemen en juicht de onafhankelijke onderzoeken onder LUKA leden door TNO Certification B.V. toe. Hiermee wordt door een erkende, technisch gekwalificeerde instantie onafhankelijk bekeken of er aan de normen wordt voldaan. De resultaten van de Air Spiralo productie in Nederland waren altijd al in overeenstemming met -of hoger dan- de LUKA norm. Met behulp van de aanvullende kennis en kunde van haar Finse zusteronderneming presenteert Air Spiralo Nederland dan ook met gepaste trots een resultaat op het gebied van luchtlekkage dat wederom beter is dan vorige TNOmetingen. TNO bevestigt in haar rapport dat luchtdichtheids klasse D in de Nederlandse markt door Air Spiralo gerealiseerd is (bron:TNO Certification rapport 10.25051.16 d.d. 31 maart 2010). ®

Een nieuw tijdperk? Het uitdragen van kwaliteitsbewustzijn in de toepassing van de productiemethoden, te verwerken materialen en de controle of de geleverde producten voldoen aan de LUKA-kwaliteitsnormen is van doorslaggevende betekenis voor de LUKA-leden bij hun marktbenadering. Dat is van toepassing op afstemming, verbetering en actualisering van kwaliteitsnormen en voorschriften, zowel nationaal als internationaal. Met dat in het achterhoofd is Air Spiralo tot de internationale merknaam verkozen van alle bedrijven in de Kennemer Group, een naam die staat voor internationale klasse! ®

Voor meer informatie: Kennemer Spiralo BV Postbus 51 1740 AB Schagen www.airspiralo.com

®

®

®

Detail randafdichtring

De Leeuw Projectontwikkeling BV

Businesspark Lagedijk Schagen

Nog slechts enkele units beschikbaar

Dit nu al succesvolle businesspark heeft nog enkele units te koop. De fraaie vormgeving van de entree staat garant voor een zeer professionele uitstraling. De ruimtes zijn geschikt voor meerdere bedrijfstypes. U kunt hierbij denken aan kantoor, magazijn, werkplaats of gewoon opslag. De staat van oplevering is standaard met een 3 meter hoge overheaddeur, loopdeur, aansluitingen in de meterkast, buitenlamp en waterafvoer. Het buitenterrein is ruim opgezet en met meer dan voldoende parkeerplaatsen. De units met verdieping zijn vanaf 110 m2 tot 200 m2. De in het bestaande pand gecreëerde units zijn 115 m2 en nog eentje van 290 m2 op alleen de begane grond.

Nieuwsgierig? Maak een afspraak en kom kijken.

Tel. (0224) 59 19 41 | www.deleeuwprojecten.nl


Voor uw onderneming gaan wij voor goud. Dat is het idee. Wij stellen ons graag aan u voor: René Beerepoot, Klaas van Diepen, Paula Bankersen en Frank Snijder. Bel voor een afspraak (0227) 50 51 00. Of mail naar Bedrijven@SW.rabobank.nl.

Team Zakelijke Relaties MKB Rabobank Schagen-Wieringerland Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/sw

De kunst Dingen anDers te bekijken Het revolutionair gevormde kubusmodel en de asymmetrische achterruit zorgen voor een panoramisch zicht. Samen met het glazen dak, voorzien van een speciaal ontworpen Japans zonnescherm, geeft dit een groot gevoel van ruimte en licht. Het is de kunst dingen anders te bekijken.

Autobedrijf Ten Boekel & Bakker ALKMAAR:

Ruysdaelkade 40-43

T: 072-512 42 44

HOORN:

De Factorij 3

T: 0229-24 95 44

DEN HELDER:

De Fok 2 (Schagen)

T: 0224-29 81 43

SCHAGEN:

De Fok 2

T: 0224-29 81 43

Ga voor meer informatie naar:www.nissan.nl

Ga voor meer informatie naar: www.nissan.nl Consumentenadviesprijs Nissan cube vanaf € 19.400 is incl. BTW en BPM en excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model: Nissan cube zen 1.6L, 110pk Opties: Nissan Connect met achteruitrijdcamera en metallic lak. Wijzigingen voorbehouden Nissan Nederland.

Min./max. verbruik, gecombineerd: 6,7 - 7,0 l/100km, resp. 15,2-14,3 l/100km. CO2-uitstoot 151-159 gr/km.

WT_CUBE_RED_NL_A4.indd 1

2/8/10 10:45 AM


Meer dan staal

VERHUUR, VERKOOP EN REPARATIE VAN

Wijnker Van Lint Staalbouwers BV Zijperweg 8 1742 NE Schagen Postbus 105 1740 AC Schagen 0224 273100 - info@wvl.nl - www.wvl.nl

MOBIELE VERWARMING • BOUWDROGERS • VENTILATOREN

DEALER VAN REMKO • THERMOBILE • DRY FAST • OKLIMA • HEYLO • MASTER PRIMAGAZ • JSP • LICHTE RVS FLESSEN • AIR PRODUCTS TECHNISCHE GASSEN

Witte Paal 42 | 1742 NL SCHAGEN | Telefoon 0224-212448

www.wardenaarverwarming.nl

de jong verzekert bedrijven. al jaren...

© 04-2010 SdH Vormgeving

Ook voor particulieren!

0224 29 84 41

de-jong.nl

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810 www.zuurbiervoulon.nl


Bestuurslid Eric Zentveldt aan het woord Eric Zentveldt is eigenaar van Renault-dealer Autozenter Schagen en al 25 jaar lid van de Industrie- en Bedrijvengroep Schagen (IBS). Ik vind het belangrijk dat bedrijven in onze regio samenwerken. Juist in deze tijd is het nodig om goede contacten met elkaar te onderhouden en binnen de IBS merken wij dat ook enorm. Eric Zentveldt nam in 2002 het bedrijf over van zijn vader. Ruim tien jaar is hij bestuurslid van IBS.

Eric Zentveldt, eigenaar Renault-dealer Autozenter Schagen bv en bestuurslid IBS:

Flexibele service is ons motto! In 1986 is mijn vader met het bedrijf begonnen.

Uitstekend aangeschreven

Goed bezochte website

Hij nam destijds de zaak over van Baltus die ook

Autozenter Schagen bv staat uitstekend aange-

Autozenter Schagen heeft een website (www.auto-

Renault-dealer was. De naam Autozenter verwijst

schreven in de regio. Ook Renault-Nederland is

zenter.nl) die heel goed bezocht wordt. Hier kunnen

onder andere naar het streven van de gemeente

blij met de dealer die ieder jaar ruim boven de

bezoekers niet alleen gebruikte en nieuwe model-

om in 1980 alle autodealers op één bedrijventer-

verkoopdoelstellingen van het merk presteert. We

len raadplegen maar ook alle nieuwste informatie

rein te lokaliseren zodat er sprake zou zijn van de

hebben de basis van het bedrijf die door mijn vader

terugvinden over alles wat maar met Renault te ma-

eerste autoboulevard/autocentrum in Nederland.

is gelegd, verder uitgebouwd. We hebben de focus

ken heeft. Verder kunnen er online offertes worden

Dat is indertijd met de gemeente afgesproken. Maar

gelegd op kostenreductie en het verhogen van de

gevraagd voor zowel nieuwe en gebruikte autos en

helaas is het er niet van gekomen. Ook op de Witte

omzet. Met een team medewerkers die goed op

verzekeringen en kunnen klanten afspraken maken

Paal hebben zich autobedrijven gevestigd, wat tot

elkaar zijn ingespeeld, lukt dat prima.

voor het onderhoud van hun auto. Voor trouwe klan-

versnippering heeft geleid. In de naam Autozenter

Naast de belangrijkste activiteiten als de verkoop

ten doet Autozenter Schagen nog iets extras. Loya-

zijn verder onze familienaam en de naam van mijn

en het onderhoud van nieuwe en gebruikte autos,

liteit belonen we met de Privilege Pas. Het is een

moeder (Zentveldt-Tervoort) verwerkt.

is Autozenter Schagen ook mede-eigenaar van

klantenkaart die recht op extra services geeft zoals

ABS-Autoschade De Lange en de Auto Poetscen-

een zomer- en winterinspectie, een APK-keuring, het

trale Schagen (APS). Sinds enige tijd staan in de

bijvullen van vloeistoffen en korting op vervangend

showroom ook volledig elektrische scooters. Met

vervoer of autohuur. De houders van de Privilege

deze vorm van mobiliteit lopen vooruit op de

Pas ontvangen bovendien periodiek een mailing

nieuwe ontwikkelingen van elektrische auto’s 100%

met allerlei voordeeltjes zoals korting op broodjes

milieuvriendelijk met 0 emissie uitstoot. Renault

van Délifrance die in pompshops verkrijgbaar zijn

met uiteenlopende modellen. Via de eigen bank van

introduceert in 2011 onder meer de Zoe, een kleine

en kunnen gratis gebruik maken van Renaults eigen

Renault RCI (Renault Financial Services) zijn aantrekkelijke

stadsauto, en de Fluence, een sedan. Beide auto

24-uurs hulpdienst de Renault Route Service.

financieringen af te sluiten. En kan een autoverzekering ook

worden volledig elektrisch aangedreven.

Kortom, onderscheidende service is één van de

Autozenter Schagen beschikt over een Businesscenter dat helemaal ingericht is op de verkoop van bedrijfsautos al dan niet aangepast voor specifieke omstandigheden . Hier kunnen leaseoffertes en proefritten worden aangevraagd

snel, goedkoop en efficiënt geregeld worden. Eric Zentveldt:

kenmerken van Autozenter Schagen. We doen een

Op onze website kunnen klanten online een enqute invullen.

stap meer dan gebruikelijk is en we zijn erg flexibel, aldus Eric Zentveldt.

Hier geven zij anoniem hun mening over onze service. Onze cijfers liggen al vanaf het begin ruim boven het landelijk gemiddelde. Autozenter Schagen is gevestigd op De Fok 8. Kijk voor meer informatie op www.autozenter.nl

industrie bedrijvengroep schagen

15


Uw Business Partner art r ner voor: rt v or: vo ● Mobiele Telefonie ● Vaste Telefonie ● Voice over IP (VoIP) ● Data-oplossingen ● IT-oplossingen ● TomTom WORK

Wij bieden u: ● Een Totaalpakket ● Oplossingen op maat ● Deskundig advies ● Exclusieve Service

Garage Groenewoud BV Witte Paal 306, Schagen Tel. 0224-213000 www.groenewoud.citroen.nl

maatwerk projectmeubilair Grotewallerweg 7 1742 NM Schagen T 0224 298400 E info@vanslageren.com I www.vanslageren.com


Stadsmanager Rob Hogenes aan het woord

Sinds vorig jaar organiseert Stadsmanagement de nieuwjaarsreceptie voor de ondernemers van Schagen, alsmede de verkiezing Ondernemer van het jaar. In het kader van de ondernemersprijs van het jaar heb ik onlangs de zes genomineerde bedrijven bezocht. Gewapend met de ‘nominatiebrief’ en een bloemetje trotseerde ik de novemberstorm om de gelukkigen op de hoogte te stellen. Allemaal vrolijk verraste gezichten natuurlijk, niet alleen bij de ‘gevestigde’ ondernemers, maar vooral ook bij de starters.

Ondernemer van het jaar 2010 Hoe ging die nominatie eigenlijk in zijn werk?

• i s de ondernemer van betekenis voor

De bestuursleden van Stadsmanagement (de

• i s het een betrouwbare ondernemer.

‘Ondernemer van het jaar 2010 in Schagen’: • DA Drogisterij Leguit, Gedempte Gracht 41;

Schagen;

vertegenwoordigers van de vijf ondernemers-

• Quality Contacts, Zuiderweg 12; • De Vries en van de Wiel, Harmenkaag 9.

verenigingen, dus ook van de IBS) hebben het

Op basis hiervan konden de bestuursleden

hele jaar om zich heen gekeken, geluisterd, de

onafhankelijk van elkaar elk drie nominaties

Naast de prijs die uit stemming onder de on-

krant gelezen en opvallende bedrijfsberichten

vaststellen.

dernemers plaatsvindt, organiseert de Schager

geregistreerd.

Courant weer de ‘publieksprijs’ uit dezelfde zes

Zo ontstond een zogenaamde ‘longlist’ waarop

Nieuw dit jaar is de rubriek startende onder-

een flink aantal bedrijven terechtkwam.

nemers. We vonden de Rabobank bereid deze

Deze lijst werd getoetst aan criteria, waarmee

startersprijs te ‘adopteren’.

Lees meer op www.smsschagen.nl

zoals:

De genomineerden voor de ‘Rabostartersprijs’

Nieuwjaarsreceptie & bekendmaking onderne-

• is de ondernemer innovatief;

zijn de ondernemers achter:

mers van het jaar is op donderdag 6 januari 2011

• is de ondernemer expansief;

• B&L Kozijnen, Witte Paal 42A;

vanaf 20u30 in de grote zaal van Igesz.

• heeft de ondernemer durf om te investeren;

• Family Shoezz, Gedempte Gracht 44;

• is de ondernemer landelijk of regionaal

• Café Bar Olde Smidse, Markt 14.

onderscheiden;

De genomineerden voor de onderscheiding

genomineerden.

genomineerden zich kunnen onderscheiden,

Rob Hogenes

industrie bedrijvengroep schagen

17


18

industrie bedrijvengroep schagen


henK groenewouD, De ouDste citroËn-DeaLer van neDerLanD

onze automonteurs hebben een enorme passie Voor techniek!

Sinds 2001 beschikt Citroën-dealer Groenewoud over een moderne showroom en werkplaats op de Witte Paal in Schagen. “Wij hebben halverwege de jaren ‘70 aan de Sportlaan in Schagen een vestiging geopend. Op deze locatie hadden we ook nog een pompstation. De werkplaats en showroom werden te klein. Toen bedrijventerrein de Witte Paal ontwikkeld ging worden, was ik een van de eerste met een optie op grond. In 2001 is deze vestiging geopend.” Groenewoud is al jaren lid van de Industrie- en Bedrijvengroep Schagen. De historie van citroëndealer groenewoud gaat terug tot het jaar 1928 toen in het noord-hollandse dorp winkel fietsenhandelaar en smederij groenewoud startte met de verkoop van citroën´s. “in 2006 is het bedrijf in winkel gesloten. De verhuizing van de schagense vestiging naar de zuidrand van schagen bleek een grotere invloed op het bedrijf in winkel te hebben dan gedacht. De twee vestigingen lagen gevoelsmatig ineens veel dichter bij elkaar. natuurlijk vinden klanten een splinternieuw bedrijf bezoeken veel leuker dan een oud bedrijf hoewel de garage in winkel nog maar tien jaar oud was. na de brand begin jaren ’90 in de garage in winkel is die helemaal nieuw opgebouwd en ingericht. nu huist edwin groen in de voormalige showroom en garage. hij stalt bij ons in winkel zijn privé verzameling Deux cheveaux. er staan er ongeveer 80!” vergunningen beschikten. Desondanks vind ik

melijk nauwkeurig voorgeschreven. het bedrijf

Tien jaar

wel dat de gemeente met ons heeft meegedacht.

en alles wat de logistiek aangaat, is naar eigen

volgend jaar zit citroëndealer groenewoud

De nieuwbouw is voor het grootste gedeelte

wens ingedeeld. we hadden tenslotte al bijna

tien jaar op het bedrijventerrein de witte paal.

zelf ontworpen, daarnaast was er inbreng van

driekwart eeuw ervaring opgedaan. zo heeft elke

“overigens duurde het wel even voordat we de

citroën-nederland. het design, het gebruik van

brug een eigen deur zodat monteurs elkaar zo

grond hadden gekocht en over de benodigde

materialen, de lettertypes en kleuren, zijn na-

min mogelijk hoeven te storen.”

inDustrie BeDrijvengroep schagen

19


Garage Groenewoud is de oudste Citroëndealer van Nederland. In 2008 vierde het bedrijf haar 80-jarige bestaan. Het gevarieerde aanbod voor alle segmenten geeft Henk Groenewoud vertrouwen in de toekomst. “Hoe de markt zich ook ontwikkelt, voor elke situatie hebben wij

woud de zakenauto van het jaar 2011 in huis heeft, de Citroën C4-Picasso.

arning verkregen. De monteurs bij Groenewoud hebben een grote passie voor techniek en geven

Tachtig jaar

de opgedane kennis graag aan elkaar door.

Ruim tachtig jaar bestaat Groenewoud als ga-

Met onze klanten houden we tegenwoordig vaak

elektrische auto zoals de Citroën-C-Zero. Het is

ragebedrijf in de regio. “Onze klantentrouw is

per e-mail contact. De digitale nieuwsbrief is een

de ideale stadsauto voor zakelijke ondernemers.”

groot. Binnen de Citroën-Nederland organisatie

mooi middel om speciale evenementen aan te

behoren we tot de tien beste bedrijven als het

kondigen. De Veiligheidsdag in november is al

gaat om klanttevredenheid zowel wat betreft de

jaren een trekker. Auto’s worden dan op meer-

Energiezuinige en schone modellen

verkoop als de service van de werkplaats. Onze

dere punten gecheckt. Dit jaar hebben wij een

De vestiging op de Witte Paal bevalt goed, de

medewerkers worden regelmatig geschoold. Per

airbag laten ploffen om mensen te laten zien

bereikbaarheid is uitstekend. Er is voldoende

jaar worden vijf trainingsdagen daarvoor uitge-

hoe snel en met hoeveel kracht dat gebeurt.”

een geschikte auto. Ik verwacht ook veel van de

ruimte om auto’s te showen en te parkeren. Henk Groenewoud is dan ook dik tevreden. “Het gaat prima met de verkoop. Met de Citroën C1 hebben we een verkoopsucces in huis. De koper hoeft geen BPM en wegenbelasting te betalen. Dat maakt dit kleine model auto aantrekkelijk. Het feit dat Citroën regelmatig met vooral energiezuinige en schone modellen op de markt komt, bevordert het bezoek aan onze showroom.” Recent is de nieuwe C4 geïntroduceerd met onder andere een schone micro-hybride dieselmotor. Ook hiervoor is veel belangstelling. Daarnaast is het niet onbelangrijk dat Groene-

20

trokken. Nieuwe informatie wordt ook via e-le-

industrie bedrijvengroep schagen


Word nu lid en maak kans op onze

FIAT 500!

WIN EEN

● Marktplaats met lokale advertenties ● Maak kennis met lokale bedrijven ● Vind overzichtelijk al uw voordeel ● Plaats uw eigen profiel in de vacaturebank ● Vraag overzichtelijk uw bouwoffertes op bij onze leden

kabel en leidingbouw gestuurde boringen

ZUIDERWEG 6 | 1741 NA SCHAGEN TELEFOON 0224 - 212479 OUDSHOORN@NEDERLAND.NET

Aanmelden doet u eenvoudig en snel via

www.afrit71.nl


T o e s M o n t a g e B V l e v e r t t o t a a l p a kk e t d a k - e n g e v e lb e d e kk i n g

Alleen als het een goed dak is, gaat een kat erop zitten Toes Montage BV is een familiebedrijf dat zich ontwikkeld heeft

Bij de entree van het kantoor ziet de bezoeker

tot een internationale onderneming die gespecialiseerd is in de

als eerste een schitterende kleurenfoto van de

dak- en gevelbouw. Directeur Tim Toes:

vernieuwde Stadsschouwburg in Amsterdam.

“Mijn opa is 45 jaar geleden begonnen met een aannemings-

Daarnaast hangen certificaten van VCA**-

en timmerbedrijf in Schagerbrug. In de tachtiger jaren is hij ermee gestopt en verder gegaan met het monteren van eternitgolfplaten. Eerst zaten we op bedrijventerrein ‘De Fok’ te Schagen. Vijftien jaar geleden hebben we ons huidige pand op de

22

erkenning en de Loyd’s Golden Award. Ze laten zien dat Toes Montage aan kwaliteit hoge prioriteit geeft. Toes Montage levert enerzijds het oude ambacht, gevel- en dakbedekking,

Witte Paal in Schagen betrokken.” Inmiddels is de 3e generatie

anderzijds installeert het ook high-tech instal-

geïntrigeerd in het familiebedrijf.

laties van zonnepanelen op het dak. Dat maakt

industrie bedrijvengroep schagen


het zo’n bijzonder bedrijf. Klanten zijn zowel de

snel beslissen. Ik denk dat snelle en heldere

we de regenjas van een gebouw”, stelt Tim Toes

zakelijke markt als particulieren.

communicatie een speerpunt is van ons bedrijf.”

glimlachend. Aan de wanden van het kantoor han-

Tim Toes heeft de ervaring dat het familiebedrijf

gen vele foto’s van uiteenlopende onderscheidende

Snelle en heldere communicatie

ook vertrouwen geeft in de markt. “Juist in deze

projecten. Het zijn concrete bewijzen van prachtige

Matthijs Olieman, familielid en betrokken bij

tijd willen opdrachtgevers dat de continuïteit

projecten: een betonfabriek in Gibraltar, gebou-

Toes Solar, vertelt dat het karakter van een fa-

gewaarborgd is.”

wen op de luchthaven van St.Maarten Carabisch

miliebedrijf onder meer tot uitdrukking komt in

gebied, Schiphol, het stadion van Schalke-04, het

het gezamenlijk lunchen. “We lunchen iedere

Onderscheidende projecten

Huis van de Toekomst en de Stadsschouwburg in

dag met de zeven familieleden die in het be-

”We kunnen opdrachtgevers een totaalpakket bie-

Amsterdam, het Scheringa-museum in Spanbroek.

drijf werken: Hendrik-Jan Toes, Willem Olieman,

den, bestaande uit ontwerp, engineering levering

Matthijs Olieman relativeert het wel enigszins: “Met

Simone Olieman-Toes, Marion Toes, Kelly Toes,

en montage ter plaatse. We leveren en monteren

evenveel enthousiasme en liefde voor het vak wer-

Tim Toes en Matthijs Olieman. Zo zijn de be-

zowel dak- en gevelbekledingen, deuren en kozij-

ken we aan de ‘gewone’ dak-en gevelbouw van

trokkenen tijdig op de hoogte en kunnen we

nen voor een gebouw. In eigen beheer verzorgen

schuren in de polder.”

industrie bedrijvengroep schagen

23


“Het geeft échte voldoening als een klant na tien of vijftien jaar weer bij je terug komt”.

Arjen Zwaan, Garantiemakelaar te Schagen

SANITAIR & TEGELS • Badkamers • Plafonds • Tegels

• Installatie werkzaamheden • Verwarming

Garantie voor volle tevredenheid Witte Paal 219 1742 LA Schagen | Tel 0224-215566

www.verblauw-sanilux.nl

• Nieuwbouw • Aan- en verbouw • Onderhoud • Houten kozijnen, ramen en deuren

Kwaliteit is ons beleid!

Witte Paal 153 1742 NX Schagen 0224-214182 www.paauwbv.nl

Kijk voor ons volledige aanbod op www.zwaanschouten.nl

Schagen 1741 BR, Rensgars 5 Telefoon: (0224) 21 39 64 E-mail: info@zwaanschouten.nl


Nieuwe facelift

Matthijs Olieman: “We kunnen hier laten zien

Tim Toes vertelt dat het bedrijf gemiddeld 20

dat we de zonnepanelen integreren met de be-

Het logo van Toes Montage is bedacht

projecten onderhanden heeft. “Momenteel

staande dakconstructie. Dat is redelijk uniek.”

door Gerda Toes. Het laat een kat zien

werken we onder andere voor de Rabobank-

Toes Montage beschikt bovendien over een zet-

die tegen het dak omhoog loopt. Gerda

Alkmaar waar we een keramische gevelbekleding

terij waar aluminium, staal en RVS zetwerk wordt

Toes: “Het verwijst naar het toneelstuk

aanbrengen. Verder zijn we bezig met 30.000

geproduceerd. Tevens beschikt Toes Montage BV

van de Amerikaanse schrijver Tenessee

vierkante meter gevelbekleding voor de NUON-

over een eigen lasafdeling waar bijvoorbeeld alu-

Williams ‘A Cat on a hot Tin Roof’.” Mat-

powercentrale in Eemshaven.

minium cassettes, aluminium hoeken etc worden

thijs Olieman voegt er lachend aan toe.

Eigen monteurs monteren ter plekke. ”De ke-

gelast. Daarnaast heeft Toes Montage BV een

ramische tegels, houten, aluminium en stalen

opslag voor dakplaten, gevelplaten en zetwerk

“Een kat gaat alleen op een dak zitten als

gevelbekleding worden door Toes Montage ook

voor de particuliere verkoop, een magazijn voor

het een goed dak is.” De toekomst van

toegepast om bestaande gebouwen een nieuwe

alle soorten bevestigingsmiddelen.

Toes Montage ziet er goed uit. Tim Toes:

facelift te geven. Met aannemingsbedrijven en

Kelly Toes verzorgt de publiciteit van het bedrijf.

“Onze orderportefeuille voor de komende

architecten wordt nauw samengewerkt. “Indien

Zij houdt de website bij en is betrokken bij de

jaar is al weer prima gevuld. Verder ver-

gewenst maken we voor de architect een mock-

productie van een speciale krant over de projec-

wachten we veel van zonnepanelen voor

up, een voorbeeld hoe het er uit gaat zien. We

ten van Toes. “Onze website wordt uistekend be-

daken in de agrarische sector!” Wilt u

stellen het op prijs om vooraf met opdracht-

zocht. Het zijn vooral aannemers en architecten

meer weten over dit bijzonder bedrijf?

gevers goed door te nemen hoe een en ander

die ons opzoeken’, vertelt Tim Toes. Kortom: Toes

afgewerkt wordt.”

Montage BV is een modern en toekomstgericht

Toes Solar heeft op het dak van het kantoor

bedrijf dat niet alleen in de regio maar ook in-

een proefopstelling geplaatst van zonnepanelen.

ternationaal haar sporen verdient.

Kijk op www.toesmontage.nl

industrie bedrijvengroep schagen

25


Ledenlijst Aann.bedr. Freco Huis BV

Kennemer Weg- en Waterbouw BV

Aannemersbedrijf De Leeuw B.V.

Light Control

Aannemersbedrijf Paauw B.V.

Loodgietersbedrijf TBS BV

ABN-AMRO Bank BV

Nan Cuna

Accountantskantoor Jongejan B.V.

NBC Eelman

Adviesburo Bruin BV

Noorderkwartier N.V.

Advocatenkantoor Prins & Koster

Ooms Construction B.V.

Agros uitzendburo

Oudshoorn Holding BV

Albert van Zoonen

Peter Van Muijen BV

Autobedrijf Martin Schilder

Praktijk Hoep Zuid

Autobedrijf Piet Van Rossum

Punt & Partners Automatisering BV

Autoschade De Lange B.V.

Quality Contacts B.V.

Autozenter Schagen B.V.

R. Hogenes

B & K Autocentrum

Rabobank Schagen-Wieringerland

BBHD architecten BV

Randstad Uitzendbureau BV

Betonmortelbedrijf Cementbouw BV

Rison Kantoor & Automatisering

Blaauw Vastgoed

Salm贸n B.V.

Bloob BV

Sophia Engineering

Bouwbedrijf VBK Schagen B.V.

Spes Autobanden

Bouwkundig Kalkulatieburo Schagen B.V.

Stegman Groothandel

CineMagnus

Stichting Rataplan

Clever Insert BV

Strogoff Freshfood BV

Concept Facilities

TEMPO TEAM Uitzendburo

Cremers Schagen BV

Ten Boekel & Bakker Holding B.V.

De Jong & Bouterse Verzekeringen

TICO Lastransformatoren v.o.f.

De Jong en Roos BV

Toes Montage BV

De Vries en van de Wiel BV

TotaalPlaatje.nl

Deloitte

Univ茅 Hollands Noorden

Dignum Verzekeringsmakelaardij

V.O.F. P.A.M. Klitsie Parket

Elektrobureau CN Luitjes

Van der Voort Groep B.V.

Extreme Sports

Van Slageren Keukendesign

Flynth Adviseurs en Accountants BV

VEKO Lightsystems BV

Fortis Bank BV

Verblauw Sanilux

Garage Groenewoud Schagen B.V.

Wardenaar Verwarming Schagen B.V.

Gorter & Partners

Wijnker van Lint Staalbouwers BV

Gorter Luiken BV

Windkracht Internet BV

Hebbeding

Wine World Holland B.V.

ING Bank Schagen

Zeefdrukkerij Tussen de Mazen

J.C. Geerligs Transport

Zeeman Reclame Groep

J.J.M. Redecker Timmerbedrijf

Zuurbier Voulon Accountants

Jac. Vink de Schilder

Zwaan & Schouten Garantiemakelaars

Kamer van Koophandel en Fabrieken

Zwaan Bedrijfsadvies B.V.

Kennemer Schagen Industries BV

26

industrie bedrijvengroep schagen


rzo

any 10 0 o mp Inc

n de

in klanttevredenheid bu 2010 ! ch r

s

tv

ek

an

B ro n : o

NR . 1 ea

uB

la u w

R e s e ar c h , i n

op

dr

a

BEDANKT

HAAR KLANTEN EN MEDEWERKERS Flynth adviseurs en accountants BV ondersteunt al meer dan 85 jaar ambitieuze ondernemers op bedrijfsmatig, personeel, financieel en fiscaal gebied. Wij staan met beide benen op de grond en zijn oprecht geïnteresseerd in wat u drijft. Als organisatie met 20 vestigingen en 900 specialisten combineert Flynth de vakkennis van een grote accountantsorganisatie met persoonlijke betrokkenheid en kennis van de lokale markt. Niet voor niets is Flynth volgens onderzoeksbureau Blauw Research, in opdracht van Incompany 100, beoordeeld als beste Accountant en Belastingadviseur in 2010!

HELDER IN ZAKEN.

Grotewallerweg 3-01 • Schagen • Tel. 0224 - 21 24 25 • www.flynth.nl