Page 1

industrie bedrijvengroep

schagen

Folkloredagen: een toeristisch evenement van formaat

nr 10 SEPTEMBER 2012

Dit magazine is een uitgave van Industrie Bedrijvengroep Schagen en wordt verspreid onder de ondernemers uit deze regio


Petra werkt bij een bank met verstand van verzekeren. Gelukkig is díe bank verrassend dichtbij. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Schagen-Wieringerland www.rabobank.nl/sw

KABEL & LEIDINGBOUW specialisaties:

HORIZONTAAL GESTUURD BOREN AVEGAAR- & RAKETBOREN

DE KRACHT VAN ERVARING, MENSEN EN MATERIEEL Zuiderweg 6 | 1741 NA Schagen | Telefoon 0224 - 212479 info@oudshoornschagen.nl

WWW.OUDSHOORNSCHAGEN.NL


pag 4

Schagen heeft het!

pag 10

pag 16

Voorwoord

In de 10e editie van ons IBS Magazine is er volop ruimte voor ondernemers die op hun manier allemaal een belangrijke bijdrage leveren aan de promotie en ontwikkeling van de gemeente Schagen en de plaats Schagen in het bijzonder. William Jansen, voorzitter van de SES, vertelt hoe een ‘vriendenclub’ zich heeft ontwikkeld tot een professionele organisatie die veel evenementen organiseert dan wel daar nauw bij betrokken is. Evenementen waar wij allemaal ons voordeel van hebben en bovendien veel plezier aan beleven. De West-Friese Folklore dagen is één van de top drie evenementen. Willem van der Voort noemt het een onderscheidend visitekaartje. En dat is het ook. Bij de naam Schagen weet men altijd de link te leggen naar het ‘plaatsje met die West-Friese markt’. Het is en blijft belangrijk dat het bedrijfsleven de

Hans Bruin van Adviesburo Bruin en zoon van de oprichter Ad Bruin. Ad was altijd een trouw bezoeker van onze vergaderingen en niet te vergeten de nabespreking. Hans moet hier ondanks zijn mooie hobby’s toch ook tijd voor vrij zien te maken. Hij geeft zelf al aan hoe nuttig onderlinge contacten zijn. Een mooi voorbeeld van ‘door Schagen’ en ‘voor Schagen’ is het tot stand komen van de uitbreiding van Veko Lightsystems. Een prachtig project waar meerdere ondernemers uit Schagen hun bijdrage aan hebben geleverd. Hier kan de gemeente nog iets van leren. Teun van der Kuil meldt hoe belangrijk het is om altijd optimistisch te blijven. Een beetje eigenwijs is ook niet verkeerd en dit leidt dan weer tot nieuwe kansen. De Zwitserse wijn moeten we toch maar eens proeven en tot slot ‘afspraak is afspraak’. Onder leiding van Frits van Wolveren hebben een aantal genodigden met kennis en ervaring van automatisering (ICT)

Verschijning: 4x per jaar in de Gemeente Schagen Oplage: 1.500 ex.

Uitgever: Industrie Bedrijvengroep Schagen Wim Smink, voorzitter Frank Snijder, Secretaris Arjen Zwaan, Penningmeester Rob Wardenaar, Bestuurslid Eric Zentveldt, Bestuurslid Chiel de Haan, Bestuurslid

Layout & Vormgeving:

met elkaar gesproken over de ontwikkelingen in computercriminaliteit. Termen als phishing en hacken vliegen over

Zeeman Reclame Groep

tafel. Belangrijke conclusie is dat goede werkafspraken met medewerkers van groot belang zijn. Hier kan veel onheil

Tekst:

mee worden voorkomen. De temperatuur liep op en het zonnetje is uiteindelijk toch nog gaan schijnen deze zomer. Dit geldt zeker voor het gezin van onze leden Michiel de Haan en Pieter Vink. Beide heren en echtgenotes, van harte gefeliciteerd met de gezinsuitbreiding. Na de zonneschijn verwacht ik dit najaar toch nog wel enige flinke windstoten gecombineerd met hogere temperaturen in de vergaderzaal bij het tot stand komen van de fusiegemeente Schagen. De politieke partijen zien kansen en mogelijkheden en treden naar buiten met allerlei beloftes. Dit gaat nu al gepaard met enig geharrewar. Dus wat staat ons nog te wachten. Laten we oppassen dat we niet op Den Haag gaan lijken. De Noord Hollandse nuchterheid en eerlijkheid gaat voor alles en ook hier geldt ‘afspraak is afspraak’. Bij de aanstaande fusie staat ook de positie van Stadsmanagement Schagen met regelmaat op de agenda van het

Frits van Wolveren

Advertentie acquisitie: Menno Zeeman: menno@zrgbv.nl

Verspreiding: Intrapost

colofon

pag 20

Stichting financieel ondersteunt. De leden van IBS doen dat indirect via hun contributie, maar een individuele bijdrage is uiteraard ook altijd welkom. Volgend jaar 60 jaar, laten we ervoor zorgen dat nog vele jaren volgen.

© 2012 Industrie Bedrijvengroep Schagen. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Industrie Bedrijvengroep Schagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

periodiek overleg met de ondernemersverenigingen uit de huidige gemeente Harenkarspel en Zijpe. Een goed overleg, maar met nog een paar flinke uitdagingen te gaan. Hoe komen wij tot een goede overlegstructuur. Zowel onderling als naar de gemeente en doen we dit met of zonder een Ondernemersfonds. De tijd zal het leren. Het vergaderseizoen staat voor de deur en belooft dus veel goeds. Ik ga mij eerst nog even opladen in Italië en zie jullie graag op de ledenvergadering op 20 september aanstaande.

Wim Smink, voorzitter Industrie Bedrijvengroep Schagen

industrie bedrijvengroep schagen

3


Toename mobiele toepassingen verhoogt risico

Inzicht medewerkers is belangrijke factor bij bestrijding cybercrime Zakelijke computergebruikers zijn vrijdag 17 augustus bij Ziber bijeen gekomen om over cybercrime of computerbeveiliging van gedachten te wisselen. Het onderwerp staat absoluut in de actualiteit. Regelmatig hebben gemeenten en bedrijven last van criminaliteit via internet, onder ander via phishing, het opvragen van persoonlijke gegevens, tot het platleggen of hacken van computernetwerken. Aan de discussie is deelgenomen door Maikel Bauer (Ziber) Peter Koekebakker(Rabobank), Albert Smit (ISSYS-ICT), Sander Tesselaar (Zuurbier Voulon Accountants) en Bas de Weger (PHVerheul).

Hoe belangrijk is je bedrijfsinformatie ? Zijn er

Risico’s toegenomen

grenzen aan de beveiliging? Kernvragen die ve-

Albert Smit is de afgelopen weken intensief

len voor grote dilemma’s plaatsen. Bijna iedere

betrokken geweest bij grote virusproblemen

organisatie is sterk afhankelijk van probleem-

van bedrijven en gemeenten die in korte tijd

loos werkende computers en een snel werkend

veel informatie zijn kwijtgeraakt. “Het waren in

internet. Ligt internet, of het interne netwerk plat,

dit geval met name Office-documenten die ver-

of vallen computers uit, dan ligt een belangrijk

dwenen. Het lijkt nu onder controle, maar het

deel van de werkzaamheden stil. Criminaliteit via

blijft moeilijk om het gat volledig af te dichten.

internet is er op uit om systemen van bedrijven

Gelukkig is het gedurende de bouwvakvakantie

te ontregelen of om illegaal toegang te krijgen

gebeurd, anders was de schade nog groter ge-

tot beveiligde informatie.

weest. Doordat internet zo’n grote impact heeft op de bedrijfsvoering en via draadloos internet

4

Maikel Bauer legt uit dat zijn bedrijf voor 220

medewerkers met bijvoorbeeld een eigen laptop

reclamebureaus software levert om websites te

of mobiele telefoon kunnen inloggen (B.Y.O.D.

kunnen bouwen. “Zo’n 2000 bedrijven hebben

Bring Your Own Device), zijn de risico’s toege-

een website die met Ziber-software is gemaakt.

nomen.”

Deze websites worden automatisch beveiligd

Voor Peter Koekebakker zijn het met name de

omdat alle bedrijven profiteren van de Ziber

phishing-berichten die via e-mail voor proble-

Cloud. Alle klanten hebben hierdoor altijd de

men zorgen. “Met behulp van een e-mail pro-

laatste versie met de laatste updates, ook voor

beren internetcriminelen de pincode van je

de beveiliging.”

bank of je creditcardgegevens te ontfutselen.

industrie bedrijvengroep schagen


industrie bedrijvengroep schagen

5


CORSA â‚Ź 84,-

per maand

is onderdeel van:

ABS de Lange is er voor u en uw auto

NIEUW AUTOPOETSCENTRALE DE LANGE voor professionele reiniging en glans De Fok 14 • Postbus 161 • 1740 AD Schagen Tel. (0224) 21 34 41 • Fax (0224) 21 40 84 info@absdelange.nl • www.absdelange.nl

TOT 30 SEPTEMBER BIJ OPEL

VOORDELIG RIJDEN MET DE 5+5 DEAL. Nu 5 jaar 0% rente + 5 jaar gratis onderhoud.

&UHPHUV

:LWWH 3DDO 6FKDJHQ 7HO ZZZ RSHOFUHPHUV QO

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1,2 – 11,0; kms/liter: 83,33 – 9,09; CO 2 gr/km 27 – 259.

De 5+5 actie loopt op nieuwe klantenorders t/m 30 sept. 2012 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum van 30 november 2012 en geldt voor alle Opel modellen m.u.v. Selection en Business+-uitvoeringen en Agila en Ampera. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025). De vermelde kredietsommen zijn voorbeelden van het aanbod; het maximaal te ďƒžnancieren bedrag varieert per model, zie complete 5+5 actievoorwaarden op www.opel.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. Informatieblad bij GMAC klantenservice (076 - 5448932). Uw Opel dealer bemiddelt voor GMAC op basis van een contractuele verplichting.

KREDIETSOM LOOPTIJD IN MAANDEN TOTAAL PRIJS KREDIET MAANDLAST DEBETRENTEVOET â‚Ź 5.000,60 â‚Ź 5.000,â‚Ź 83,34 0,00% â‚Ź 7.500,60 â‚Ź 7.500,â‚Ź 125,0,00%

Zeker Zakelijk Plus Het nieuwe pakket voor het MKB en Agrarische bedrijven Meer dan zakelijk verzekerd bij UnivĂŠ Met het Zeker Zakelijk Plus pakket brengt

Uw pluspunten + Deskundig (totaal)advies gericht op Ăşw onderneming

u samen met uw UnivÊ-adviseur de risico’s

+ Persoonlijke dienstverlening door ervaren adviseurs

van uw bedrijf in beeld. Vervolgens kunt u

+ Breed aanbod van verzekeringen en diensten

zelf bepalen welke risico’s u verzekert.

+ Alles overzichtelijk geregeld via ĂŠĂŠn aanspreekpunt

UnivĂŠ Hollands Noorden Tel.nr. 0227 - 54 00 40 Bovenkarspel, Hippolytushoef, Medemblik, Schagen & Spanbroek

www.univehollandsnoorden.nl

FinanciĂŤle rust en zekerheid!


Tips computerbeveiliging √ Check regelmatig uw beveiliging door een externe scan √ Verander periodiek wachtwoorden √ Gebruik up-to-date en legale software √ Installeer en update uw anti-virus

van. Maikel Bauer geeft aan dat wanneer men-

donderwolken en hele mooie wolken. Als je

programma en gebruik een firewall

sen op een oudere Windows-versie werken en op

een ‘gratis’ account kunt aanmaken, moet je je

met UTM (Unified Threat

de link klikken het kwaad al kan zijn geschied.

toch afvragen dat het ergens van betaald moet

Management)

Voorlichting aan medewerkers en de software

worden. Cruciaal is de vraag met wie deel je

up-to-date houden, kan volgens hem veel onheil

informatie?

√ Verwijder spyware, malware, verdachte e-mails direct

voorkomen. Sander Tesselaar geeft aan dat er bij boekhoudkundige programma’s tot op heden ge-

”Volgens Albert Smit wordt 90% van alle be-

lukkig nog weinig last is. Albert Smit benadrukt

veiligingsincidenten veroorzaakt door het eigen

dat organisaties vaak te lang wachten met het

personeel. Hij adviseert een strakke policy voor

zogenaamd door medewerkers van Microsoft,

vernieuwen van hun software waardoor ze extra

wat betreft het beleid van wachtwoorden. “De

die dan de bediening van de pc overnemen en

kwetsbaar zijn. “De vervangingscyclus ligt om

ICT-afdeling dient bijvoorbeeld periodiek intern

zo ongewenste programmatuur op de computer

de drie jaar; voor de grotere systeemsoftware

een overzicht te versturen van gebruikers die nog

installeren.” Ook Sander Tesselaar heeft er in zijn

is dat circa vijf jaar. In de praktijk blijkt dat

hun wachtwoord moeten wijzigen”, adviseert hij.

organisatie last van. Ter illustratie deelte hij een

veel bedrijven met systemen werken die tien

Peter Koekebakker vult aan: “Bij de Rabobank

kopie van een e-mail uit die als afzender het

tot twintig jaar oud zijn. Door de toename van

moeten wachtwoorden frequent veranderd wor-

BKR (Bureau Krediet Registratie) heeft. Hiermee

mobiele applicaties is de kwetsbaarheid van

den. Dit wordt centraal geregeld en niemand kan

wordt eveneens geprobeerd creditkaartgegevens

systemen toegenomen. Verhoudingsgewijs be-

eraan ontkomen.”

te verkrijgen.

steden we veel van onze tijd aan het voorkomen

Het gebeurt wel dat klanten gebeld worden,

van misbruik, circa 20% betreft functionaliteit en

De verantwoordelijkheid voor de beveiliging

80% het voorkomen van misbruik.” Bas de Weger

hoort bij de top van de organisatie. Albert Smit

brengt naar voren dat binnen PHVerheul er intern

vertelt dat medewerkers van zijn organisatie

Albert Smit licht toe dat het bij de recente pro-

een ICT’er is aangesteld die er bovenop zit om

vooraf een geheimhoudingscontract moeten te-

blemen om een Nederlands virus gaat, het Do-

software te updaten. “Ik ontvang momenteel

kenen, hiertoe behoort ook het zich conformeren

rifer- en BumaStemra Virus (Ransomware). “Het

weinig spam”, voegt hij eraan toe.

aan het procedurebeleid en de ISO-normeringen

Ondoordachte acties medewerkers

vraagt om op een link te klikken waardoor het

die van toepassing zijn. “Hetzelfde geldt natuur-

mogelijk is tegen betaling de verloren gegane

Verantwoordelijkheid management

documenten terug te krijgen. ”Volgens Smit heb-

Ook Albert Smit is een voorstander van een

van belang dat de organisatie daarvoor een

ben zowel Windows- als Mac-gebruikers er last

centraal systeem als de Cloud. “Maar er zijn

duidelijk beleid heeft ontwikkeld.”

lijk voor social media en e-mail-verkeer. Het is

industrie bedrijvengroep schagen

7


De groothandel voor uw verlichting

én met een energiebesparing tot wel 80%! Maak een afspraak en bekijk in onze showroom alle mogelijkheden. Doe de LED-bespaarcheck!

www.ikzoekeenlamp.nl Light Control • T +31 (0)224 299 854 info@light-control.nl

De verhuizer voor Schagen en Omstreken Nationaal en internationaal sneltransport Landelijke distributie

Lagedijkerweg 13-G, 1742 NB Schagen Telefoon (0224) 21 63 70, Mobiel 06 53 179 197

www.geerligs-schagen.nl

www.pp.nl

Maak kennis met LED verlichting voor uw woning

De ICT partner voor het MKB

» Social Media Training » Google Apps » Netwerken » Systeembeheer » BlackBerry Solutions » Hosted BlackBerry BES » BlackBerry IT Policy » BlackBerry PlayBook » iPad » iMac » Apple TV » iPhone Witte Paal 245B, 1742 LB Schagen, P.O. Box 235 1740 AE Schagen, The Netherlands T: +31 (224) 216-806, F: +31 (224) , E: info@aut.pp.nl W: http://www.pp.nl


voorzitter aan het woord William Jansen is voorzitter van de Stichting Evenementen Schagen (SES), een organisatie die dit jaar 25 jaar bestaat. “Veertien horecaondernemers, gevestigd rond het marktplein, zijn lid. SES is betrokken bij tientallen kleine en grote evenementen die het hele jaar georganiseerd worden. Vooral in de maanden juli, augustus,en september vinden er activiteiten plaats die gerust als grote publiekstrekkers getypeerd mogen worden.

S t i c h t i n g E v e n e m e n t e n S c h a g e n ( SES ) o r g a n i s e e r t

kwart eeuw grote publiekstrekkers op marktplein William Jansen: “Het begint eigenlijk met het

geeft wel toestemming voor een evenement op

bekende Paasvee in maart en loopt door tot de

voorwaarde dat de organisatie aan de voor-

op, maar het houdt ook in dat je extra kosten

harddraverij in september. Rode draad is steeds

schriften voldoet. De gemeente en wij, horeca-

moet maken.” Zowel cultuur, muziek als sport

weer hoe exploiteren we het marktplein op de

ondernemers hebben elkaar nodig. Wederzijds

zijn prima vertegenwoordig in het jaaroverzicht

juiste manier. Vroeger was het een vriendenclub

begrip is absoluut noodzakelijk, zeker als het om

dat ook op de website www.uitinschagen.nl kan

van caféhouders die wat leuks organiseerden. Te-

veiligheid, jeugd en alcohol gaat.”

worden geraadpleegd. Al met al zorgt de SES

genwoordig is het een professionele organisatie

horeca worden ingewisseld. Het lost problemen

voor Schagen promotie en werkt ze mee aan het

die planmatig met uitgewerkte draaiboeken een

Top drie evenementen

publieksevenement organiseert.”

Uit de tientallen activiteiten is een top drie

inhoud geven aan de slogan ‘Schagen heeft het’.

samen te stellen. Op nummer 1 staat Paas-

De aantrekkingskracht van de Schagense eve-

vee, nummer 2 het popweekend dat nu AB

nementen is groot. De regiofunctie is groot. “We

William vertelt lachend dat het in het begin

Popweekend is gedoopt vanwege de sponsor

hebben het over een gebied met zeker 80.000

allemaal op zijn ‘Jan Boerenfluitjes’ ging. De

en nummer 3, de West-Friese Folklore-dagen.

mensen. Het bestuur van de Stichting Evenemen-

eisen voor wat betreft veiligheid, zijn sterk aan-

“Paasvee is het oudste evenement en ook het

ten Schagen (SES) komt tweemaal per maand

gescherpt. Het betekent dat de kosten fors zijn

AB-Popweekend wordt al voor de dertigste keer

bijeen om de lopende zaken te evalueren. In

toegenomen. Vroeger hadden we genoeg aan

gehouden. Beide trekken tussen de 20.000 tot

november houden we onze jaarvergadering.

1250 gulden, nu hebben voor de organisatie

25.000 bezoekers. “Bij zo’n grote festiviteit ge-

Dan bekijken we wat het afgelopen jaar goed is

van Paasvee wel 30.000 euro nodig. Geld voor

ven we speciale munten uit. Die kunnen bij een

gegaan, wat er zou moeten veranderen en waar

toiletten, beveiliging, tenten, etc.” De gemeente

kassa gekocht worden en bij de deelnemende

we mee doorgaan.”

Veiligheid en kosten

industrie bedrijvengroep schagen

9


S c h a g e n s e o n d e r n e m e r W i ll e m v a n d e r V o o r t :

“ Folkloredagen zijn een toeristisch evenement van formaat” “Steeds meer mensen interesseren zich voor de streek waar ze wonen en waar hun roots liggen. Het is een logische reactie op het toegenomen individualisme. Van belang is niet alleen te weten waar je naar toegaat maar ook waar je vandaan komt.” Dat zegt Willem van der Voort, bekend sportman en ondernemer in Schagen en jarenlang betrokken bij de organisatie van de West-Friese Folklore dagen.

Sinds 1953 organiseert de Stichting ter Be-

ontwikkeld dat toeristen zeker tot 15.00 uur op

vordering van de West-Friese Folklore op tien

en rond de markt ‘vasthoudt’. Daar profiteren de

donderdagen in het vakantieseizoen een West-

middenstand en horeca direct van; maar vlak

friese optocht en markt in het hart van Scha-

ook het indirecte belang niet uit! Mensen die

gen. Een toeristisch evenement van formaat dat

Schagen ontdekt hebben, komen terug!”

tienduizenden bezoekers trekt. Vijfentwintig jaar geleden is de Schagense ondernemer Willem van der Voort actief betrokken geraakt bij de Stichting waarvan twintig jaar in het bestuur. “We hebben in die jaren samen met de organisatie een vertaalslag gemaakt naar verdere professionalisering. Hiertoe behoort ook de uitgave van een eigen magazine de ‘Westfriese Kroniek’, vertelt Willem van der Voort .

Onderscheidend visitekaartje Hij benadrukt dat Schagen met de Westfriese Folkloredagen een onderscheidend visitekaartje bezit dat zowel voor de stad als de regio van belang is. “Doel is het Westfriese cultuurgoed te behouden zoals zich dat rond 1900 manifesteerde in taal, cultuur en klederdracht. We hebben voor iedere donderdag dat het evenement plaatsvindt, een aantrekkelijk programma

10

industrie bedrijvengroep schagen


Ondernemer, sportman en ambassadeur van Schagen Willem van der Voort komt van origine niet uit Schagen, maar heeft er wel sterk wortel geschoten. Via de Koninklijke Marine waar hij in eerste instantie ‘broederdienst’ vervulde - hij nam de dienstplicht van zijn broer over - en functies als bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) kwam hij in de financiële dienstverlening terecht. Zijn vrouw is wel afkomstig uit de regio Schagen. Willem van der Voort is een sportman in hart en nieren, ondernemer pur sang en energiek ambassadeur van de stad Schagen. Volgend jaar is hij 25 jaar actief als ondernemer in de financiële dienstverlening. Sport en ondernemerschap spelen in zijn leven een belangrijke rol. Al vele jaren was en is hij actief in de rugbysport en duursporten zoals hardlopen, fietsen en zwemmen. De laatste tijd richt Willem van der Voort zich vooral op de triathlon. “We hebben de triathlon van Schagen die veertien jaar niet meer is gehouden, weer nieuw leven weten in te blazen. Voor het tweede jaar (sinds die 14 jaar niet is gehouden) heeft het sportevenement plaats gevonden als start van de Westfriese waterweek van 26-29 juli 2012.” Ondernemers adviseert hij om een hecht en actueel netwerk van relaties te onderhouden. “Mede door mijn werk voor de Stichting Bevordering van de West-Friese Folklore heb ik steeds hard gewerkt aan goede contacten met het bedrijfsleven, het openbaar bestuur en de media. Zorg er bovendien voor dat je altijd toegankelijk bent en blijft! Durf je kwetsbaar op te stellen; de mensen waarderen dat enorm.”

industrie bedrijvengroep schagen

11


AUTOZENTER Autoverzekering - 24 uur service - Airco controle - APK keuring - Drive-in service

de jong verzekert bedrijven. al jaren... 0224 29 84 41

• Renault dealer voor Schagen e.o. • Lease tegen zeer scherpe tarieven in eigen beheer! • Aandeelhouder van ABS de Lange Autoschade • 14% bijtelling, wegenbelasting vrij en BPM-vrij! De Fok 8, 1742 PD Schagen telefoon 0224 - 21 64 64 info@autozenter.nl www.autozenter.nl

de-jong.nl

“Het geeft échte voldoening als een klant na tien of vijftien jaar weer bij je terug komt”.

Arjen Zwaan, Garantiemakelaar te Schagen

Garantie voor volle tevredenheid Kijk voor ons volledige aanbod op www.zwaanschouten.nl

Schagen 1741 BR, Rensgars 5 Telefoon: (0224) 21 39 64 E-mail: info@zwaanschouten.nl

TEN BOEKEL EN BAKKER BV ALKMAAR Ruysdaelkade 40-43 1816 BW Alkmaar Tel. 072 - 512 42 44 Fax 072 - 515 58 08 www.tenboekelenbakker.nl

HEERHUGOWAARD Ruysdaelkade 40-43 1816 BW Alkmaar Tel. 072 - 512 42 44 Fax 072 - 515 58 08 www.tenboekelenbakker.nl

HOORN De Factory 3 1689 AK Hoorn (Zwaag) Tel. 0229 - 24 95 44 Fax 0229 - 24 80 64 www.tenboekelenbakker.nl

SCHAGEN De Fok 2 1742 PD Schagen Tel. 0224 - 29 81 43 Fax 0224 - 29 72 37 www.tenboekelenbakker.nl

DEN HELDER De Fok 2 1742 PD Schagen Tel. 0224 - 29 81 43 Fax 0224 - 29 72 37 www.tenboekelenbakker.nl


Financiële middelen Tien jaar geleden startte Willem van der Voort samen met Rutger Jan Bredewold het magazine ‘De Westfriese Kroniek’. “Naast het promotionele effect wilden we met het blad voor de Stichting Folklore ook financiële middelen binnenhalen. Dat is gelukt en gemiddeld gaat er per jaar 12.000 euro naar de Stichting die daarmee een basis heeft om de 10 Westfriese

staan. Willem van der Voort vervult inmiddels

folklore dagen te organiseren. Het blad wordt

geen bestuursfunctie meer. De Kroniek bestaat

in 2013 van Schagen, Zijpe, Harenkarspel tot

door vrijwilligers gemaakt. Vrijwillig maar wel

dan inmiddels tien jaar. Hij legt zich toe op

Groot Schagen een unieke gemeente ontstaan

uiterst professioneel! De kosten worden gedekt

het blad en o.a. de Schagense Triathlon. “Ik wil

van bijna 50.000 inwoners. Strand, bollenvel-

door sponsoren en een klein deel van het abon-

wel graag via deze weg IBS bedanken voor de

den en cultuur zullen dan zijn samengevoegd

nementsgeld.”

jaarlijkse bijdrage aan de Westfriese Folklore-

in één gemeente. En die heeft dan de potentie

dagen. Helaas zien nog te weinig ondernemers

om meer toeristen aan te trekken. “Geen en-

Volgend jaar viert de Stichting Bevordering

uit Schagen en omgeving het grote belang van

kele gemeente in de regio heeft zo’n unieke

Westfriese Folkloredagen haar 60-jarige be-

het evenement.”

verscheidenheid te bieden.”

Volgens Willem van der Voort zal door de fusie

industrie bedrijvengroep schagen

13


Ziber lanceert professionele webshop in Ziber Cloud Ziber heeft onlangs een volledig nieuwe webshop gelanceerd, waardoor iedere ondernemer nu professioneel zijn online verkoop kan regelen. Met een maatwerk design, eenvoudig onderhoud, gratis updates en een VERHUUR, VERKOOP EN REPARATIE VAN MOBIELE VERWARMING • BOUWDROGERS • VENTILATOREN

DEALER VAN REMKO • THERMOBILE • DRY FAST • OKLIMA • HEYLO • MASTER PRIMAGAZ • AIR PRODUCTS TECHNISCHE GASSEN

Witte Paal 42 | 1742 NL SCHAGEN | Telefoon 0224-212448

www.wardenaarverwarming.nl

vriendelijke helpdesk. Is Shoplin een unieke aanvulling in ‘webwinkelland’. Zeker wanneer u de prijs hoort van deze professionele webshop. U heeft al een Ziber Shoplin vanaf Euro 9,95 per maand. Dit is inclusief alle functionaliteiten die u mag verwachten van een complete webwinkel. Meer informatie op www. Shoplin.nl

Veko Lightsystems in gebruik genomen

Nieuwbouw Zuiderweg Schagen wordt betrokken

Juli 2012 is de renovatie en uitbreiding van Veko Lightsystems op de Witte

In de loop van september wordt de nieuwbouw aan de Zuiderweg in Schagen

van de gevel, is de productiehal uitgerust met vloerverwarming en is op

betrokken door het Gezondheidscentrum Hoep-Zuid. Zorgdisciplines als fysiotherapie,

de meeste plaatsen in het pand energiezuinige LED-verlichting aange-

acupunctuur, osteopathie, pedicure, logopedie, podologie, boddyplan en mondhygiëne,

bracht. Veko Lightsystems is een internationale speler op het gebied

zijn dan ondergebracht in een modern en uitstekend bereikbaar pand. Verder zal hier

van lijnverlichting van groothandels, supermarkten en distributiecentra.

een nieuwe vestiging van apotheek Rob de Wolf dan geopend worden, alsmede het Centrum voor Jeugd en Gezin en een vestiging van de thuiszorgorganisatie De Omring.

14

industrie bedrijvengroep schagen

Paal in gebruik genomen. Het pand is uitgebreid met 2500 vierkante meter. Verder zijn uiteenlopende duurzame voorzieningen en technische snufjes toegepast. De smaakvolle inrichting voldoet absoluut aan de moderne eisen. Zo is hoogwaardige isolatie verwerkt bij de buitenkant


Komkommertijd Door de late schoolvakanties in onze regio, Er gebeurt momenteel ogenschijnlijk niet zo heel veel dat “nieuws” mag heten.

Voor het verkeer in Schagen en directe omgeving

Hoe gaat het verkeerscirulatieplan voor het

Stilte voor de storm? Er komt immers de

is het de laatste tijd een hele puzzel om op de

Centrum van Schagen er uit zien?

plaats van bestemming te geraken. Tal van stra-

Komt er een ondernemersfonds in de nieuwe

komende tijd heel wat op ons af.

ten en wegen zijn op de schop gegaan of moeten

Gemeente Schagen, zodat een vorm van stads-

Verkiezingen voor een nieuwe 2e Kamer en ka-

nog onder handen genomen worden. Laten we

of parkmanagement gecontinueerd wordt?

binet, verkiezingen voor een nieuw te vormen

maar positief zijn en de verwachting uitspreken

gemeenteraad in de fusiegemeente Schagen

dat het straks de ellende waard is geweest en

Voorts komen de nominaties al weer in zicht

en zo meer. Intussen kabbelt de zomer voorbij

dat we béter dan ooit bereikbaar zullen zijn…

van wie zich de ‘ondernemer van het jaar 2012’

en bezochten ondanks het matige weer, vele

zal mogen noemen. Aarzel niet om in uw ogen

toeristen en dagjesmensen onze stad.

Wat valt er verder te verwachten de komende

geschikte kandidaten voor deze titel voor te

Het gevarieerde winkelbestand, de leuke ho-

tijd? De uitslag inzake de collectieve camera-

dragen; mailtje naar stadsmanager@smsscha-

reca én de vele evenementen die georganiseerd

beveiliging, waarvoor achter de schermen druk

gen volstaat. U kunt kandidaten natuurlijk ook

worden, zijn daar ongetwijfeld mede debet aan.

gewerkt wordt om de ‘privacy-hindernis’ uit de

aanmelden bij het IBS-bestuur. Donderdag 3

Op het moment van schrijven zijn er nog twee

weg te ruimen.

januari 2013 is de nieuwjaarsreceptie.

blad méér) te gaan en dan zit het 59e seizoen

Gaan we (winkeliers en bedrijventerreinen)

Goede zaken!

van de folklore er al weer op.

verder met het Keurmerk Veilig Ondernemen?

Rob Hogenes

Westfriese donderdagen (waarover elders in dit

i inndduussttrri iee bbeeddrri ij jvveennggrrooeepp sscchhaaggeenn

C o l u m n S t a d sm a n a g e r

beleven we ook een late ‘komkommertijd’.

15


D i r e c t e u r W i n e W o r ld H o ll a n d B V , T e u n v a n d e r K u i l :

“ Ik ben eigenwijs en ga mijn eigen weg” Teun van der Kuil, directeur van Wine World Holland, is zeker al 13 jaar lid van de Industrie- Bedrijvengroep Schagen. Belangrijkste activiteit is

2. Wanneer ben je WineWorld begonnen?

de import en export van wijnen. “Ik zit ruim 37 jaar in het vak en begon

“Ik ben in 2000 als een soort therapie ermee

in 1978 met de eigen slijterij ‘Cave du Vin’ in de Molenstraat in Schagen.

begonnen, maar het loopt zo goed dat het uit

Die is in 2000 verkocht aan de bekende slijterijketen Mitra.” Teun van de

de hand dreigt te lopen”

Kuil is een markante ondernemer. Hij noemt zichzelf autodidact , heeft

3. Wie zijn je klanten ?

vele up’s and downs meegemaakt maar kan toch zeggen: “Mijn bedrijf

“Ik verkoop eigenlijk niets aan particulieren. Win-

is mijn hobby.”

kels, groothandels en bedrijven zijn met name

1. Waarom heb je de slijterij destijds verkocht?

16

mijn klanten. Ze zitten over de gehele wereld verspreid. Ze bevinden zich onder andere in Zweden, Finland, Duitsland, Zwitserland, Litouwen en

“Het was de mooiste slijterij van Nederland.

Rusland. Daarnaast doe ik ook zaken met inko-

Maar omdat ik tweemaal een hartaanval heb

pers van Gall & Gall. In de directe omgeving is

gehad, adviseerde een bevriend arts om te stop-

bijvoorbeeld AH-franchiser Jaap van Vuure klant,

pen met werken. Ik heb toen de slijterij aan Mitra

maar ook de Mitra in Schagen. Verder verkopen

verkocht.”

twee eigen slijterijen natuurlijk ook mijn wijnen.”

industrie bedrijvengroep schagen


4. Waardoor onderscheid je je ? “Ik ben gespecialiseerd in Zwitserse wijnen. Het begon ooit met 60 flessen in de kofferbak van mijn auto en is uitgegroeid tot meer dan 40.000 flessen per jaar. Ik ben eigenwijs en ga mijn eigen weg. Verder heb ik een neus voor goede producten. Ik volg beslist geen trends. De handel maakt de trends. Er zijn meer wijnimporteurs dan winkels die verkopen.”

5. Hoe werk je aan de promotie van WineWorld? “Ik bezoek onder andere de vakbeurs voor slijterijen en organiseer ‘tastings’en proeverijen onder meer voor cognac en whisky. Verder doe ik mee met bijna alle whisky- festivals in Nederland en geef dan in een kilt voorlichting.”

6. Ga je met relaties in Schagen uit eten? “Ja, eigenlijk bezoek ik dan de bekende restaurants. Erg gezellig eten vind ik het bij TOV.”

7. Wat vind je van de Schagense ondernemers? “Het is een slag mensen dat recht door zee gaat en absoluut te vertrouwen is.”

8.Hoe zie je jezelf? “Ik ben vooral een sociale ondernemer met grote prestatiedrang. Ik ben een enorme prater en ben me bewust van mijn tekortkomingen. Verder onderhoud ik met mijn meeste relaties een soort familiaire band.”

9. Wanneer houd je vakantie? “Rond Kerst en Oud & Nieuw ben ik 14 dagen in Zwitserland. We hebben in Unterbaech, in het kanton Wallis, een vakantiehuis. Ik houd van skiën, wandelen en kan genieten van de natuur, de lucht, de bergen en de sneeuw.”

10. Waaraan herken je een goede ondernemer? “Een goede ondernemer is eerlijk en komt zijn afspraken altijd na. Hij vertrouwt zijn klanten en vindt contracten niet zo belangrijk.”

industrie bedrijvengroep schagen

17


Ook voor particulieren! © 04-2010 SdH Vormgeving

Uw website beter vindbaar bij Google?

www.zmomodules.nl

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810 www.zuurbiervoulon.nl

Bedrijf kopen of verkopen? Je wilt de zaken goed geregeld hebben! Succesvolle ondernemers hebben plannen. En voeren ze uit. Zo is de een van plan de onderneming over te dragen. Een ander wil juist starten of uitbreiden door te kopen. Steeds vaker doen deze mensen een beroep op ons. Want je wilt de zaken écht goed geregeld hebben. Van idee tot realisatie en daarna. Vertrouwelijk en vrijblijvend kennismaken? Méér weten? Bel of mail. We reageren snel en discreet. Ben Cuperus 06 21 597 097 b.cuperus@adcorporate.com

Specialist in: - Verouderde vloeren

Adriaan Jongejan 06 15 02 2000 a.jongejan@adcorporate.com

Wij weten hoe het werkt, uit ervaring!

Interessante websites: www.adcorporate.com www.bedrijventekoop.nl www.valuefinance.nl www.afslagondernemer.nl www.stoplicht.nl www.watisdewaardevanmijnbedrijf.nl

- Parket op vloerverwarming

www.jongejanenpartners.nl

- Planken- en Laminaatvloeren - Schuur- en Renovatie werk Jongejan en Cuperus zijn BOBB gecertificeerd. Ons werkgebied is Noord-Holland, NOP en Friesland. Met Adcorporate zijn we actief in héél Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Spanje.

- Traprenovatie - Speciale modellen - Vinylvloeren

Bezoekadres: Koperwiek 1, Schagen Correspondentieadres: Postbus 280, 1740 AG Schagen tel. 088 23 26700

Si nd s 1977 Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827

www.klitsieparket.nl

Wij (ver)kopen bedrijven

* Adcorporate is de eerste corporate finance onderneming met ISOcertificering!


S R E M ERNE

! T E L PGE

OND

Te Huur

huurprijs € 1.250 p/m

Te Koop

vraagprijs € 197.500 k.k.

O

wegens bedrijfsverplaatsing: 2

340m Bedrijfsruimte Witte Paal 324

Op het centraal gelegen bedrijventerrein de Witte Paal te Schagen bieden wij deze bedrijfsunit aan. De unit is te gebruiken als opslagruimte/showroom met kantoorruimte en maakt deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw met daarin 3 bedrijfsunits. Het gebouw is volledig geïsoleerd en gebouwd met uitstekende materialen. Alle nutsvoorzieningen en parkeerplaatsen zijn aanwezig. Bedrijventerrein de Witte Paal is gelegen aan de N248 richting Hoorn en nabij de N245 richting Alkmaar. Indeling: Zij-entree, hal, meterkast, trapopgang, toilet. Voorzijde: front-entree, werkruimte/mogelijkheid van showroom met overheaddeur van ca. 2.20 m, kantine. Eerste verdieping: open kantoorruimte, 2 spreek/werkkamers en werk/archiefruimte/ showroom. • Intergas CV 2001 • Kantoorgedeelte met systeemplafond. • Eventueel ook te huur voor € 15.000,= per jaar excl. btw (€ 1.250,= per maand excl. btw)

ZWAAN & SCHOUTEN GARANTIEMAKELAARS

concept & vormgeving door:


“ Ik ben helemaal gek van klassieke auto’s” Adviesburo Bruin B.V. is ruim dertig jaar geleden opgericht door Ad Bruin. Tegenwoordig is zoon Hans Bruin degene die het bureau leidt en werkt vader Ad nog drie dagen per week. Het bureau heeft zich gespecialiseerd in het adviseren van installatietechniek in met name de utiliteitsbouw, bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Hans Bruin: “Voor bedrijfsgebouwen, lichte industrie, scholen, gemeentehuizen maar ook appartementengebouwen maken wij tekeningen en voeren berekeningen uit voor de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties, zoals sanitaire installaties, ventilatie, luchtbehandelings- en verwarmingsinstallaties.” Al vele jaren is Adviesburo Bruin B.V. lid van de Industrie Bedrijvengroep Schagen.

20

industrie bedrijvengroep schagen


worden regelmatig werkzaamheden verricht. Het gaat daarbij vooral om wat omvangrijkere renovatieprojecten met centrale warmteopwekking. Verder was Adviesburo Bruin recent betrokken bij een aantal nieuwbouwprojecten in de Amsterdamse Pijp en een groot renovatieproject aan het Waterlandplein in Amsterdam Noord. Ook zijn we momenteel voor Deen Supermarkten bezig met de aanpassing en uitbreiding van het hoofd distributie centrum in Hoorn. Daarbij worden de bedrijfskoelinstallaties vervangen voor installaties met milieu vriendelijkere koudemiddelen en wordt de centrale slagerij aangepast.

Renovatie en controle

Tevens wordt een deel nieuwbouw gepleegd met

Het achterblijven van nieuwbouwprojecten in de

een warme keuken voor de bereiding van kant-

bouw heeft gevolgen voor de aard van de werk-

en klaar maaltijden.

zaamheden van Adviesburo Bruin. Meer werk komt tegenwoordig dan ook voort uit renovatie

Restaureren panden

dan nieuwbouw. “ Verder verrichten we de laatste

Met het idee van duurzaamheid in de bouw is

tijd veel controlewerkzaamheden maar doen ook

Adviesburo Bruin al jaren vertrouwd. “Bij ver-

interessante klussen zoals het monitoren van het

warmingsinstallaties van basisscholen van de

energieverbruik van de filialen van de regionale

Stichting Katholiek Onderwijs in Schagen zijn

supermarktketen Deen uit Hoorn. Het gaat dan

destijds op ons advies een van de eerste hoog-

om maatregelen als het afstellen van de instal-

rendementsketels in Noord-Holland geplaatst.”

laties en het invoeren van energiebesparende

Ook een installatie met warmtepompen, aard-

maatregelen. Om dit te kunnen uitvoeren zijn

collectoren en zonnecollectoren is door ons ruim

eerst alle filialen geïnventariseerd en zijn hun

twee decennia geleden al eens ontworpen. Dit

gegevens opgenomen in een geautomatiseerd

is op dit moment een techniek die sterk in op-

energie monitoring systeem.”

komst is. Hans Bruin voelt zich absoluut thuis in Schagen. Hij vindt het een gezellige stad met

Nieuwbouw VEKO

een goed voorzieningen niveau. “Er wordt in de

Het kantoor is sinds begin 2011 gevestigd in

Een recente leuke klus was het verzorgen van het

een sfeervol pand aan het Noord in Schagen, we

installatie advies en de werktekeningen voor de

zomer bijzonder veel georganiseerd.”

hebben daar van 1989 tot 1995 ook al kantoor

renovatie en uitbreiding van Veko Lightsystems

Wanneer we naar zijn hobby’s vragen, antwoordt

gehouden. In de periode tussen 1995 en eind

in Schagen. “We hebben diverse berekeningen

hij: “Grote passie heb ik voor het restaureren

2010 zaten we in het oude politiebureau aan

uitgevoerd, het installatie ontwerp en de werk-

van panden. Een aantal jaren geleden heb ik

de Oude Slotstraat 21. Hans Bruin: “We zitten

tekeningen voor de installaties verzorgd. Het ge-

de garage hiernaast in oude stijl gebouwd. Nu

dus nu weer op onze oude stek aan het Noord.

bouw is energievriendelijk door de toepassing

zijn we bezig met het restaureren van een ge-

Mijn vader is ooit thuis op een slaapkamer be-

van ondermeer hoogwaardige isolatie voor de

meentelijk monument aan de Laan dat we als

gonnen.” Hans Bruin: “Mijn vader is altijd een

gebouwschil en een VRF warmtepompsysteem

woning gebruiken. Verder ben ik helemaal gek

trouwe bezoeker van de IBS vergaderingen en

voor comfort koeling en verwarming in combi-

van klassieke auto’s “, zegt hij lachend. “Ik heb

bijeenkomsten geweest. Zelf ben ik vanwege tijd-

natie met vloerverwarming. Aan de berekeningen

een klassieke Ferrari uit de jaren zestig”, vertelt

gebrek niet zo een frequent bezoeker. Onlangs

is nauw overleg met de architect, opdrachtgever

hij luchtig. “Maar niet zo’n model van de foto

ben ik wel mee geweest met de laatste excursie

en aannemer vooraf gegaan. Toes Montage is

op mijn kantoor waar er maar een paar van zijn

naar Agriport. Ik denk dat dit soort bezoeken

daarbij als hoofdaannemer opgetreden.” Ook

gemaakt en die enkele miljoenen euro’s waard

nuttig zijn.

voor woningbouwvereniging Ymere in Amsterdam

zijn, want dan hoef je gelijk niet meer te werken.”

industrie bedrijvengroep schagen

21


Ledenlijst Aann.bedr. Freco Huis BV Aannemersbedrijf De Leeuw B.V. ABN-AMRO Bank BV Accountantskantoor Jongejan B.V. Adviesburo Bruin BV Advocatenkantoor Prins & Koster Agros uitzendburo Albert van Zoonen Autobedrijf Martin Schilder Autoschade De Lange B.V. Autozenter Schagen B.V. B & K Autocentrum BBHD architecten BV Betonmortelbedrijf Cementbouw BV Blaauw Vastgoed BKS Schagen CineMagnus Clever Insert BV Concept Facilities Cremers Schagen BV De Jong & Bouterse Verzekeringen De Jong en Roos BV De Vries en van de Wiel BV Deloitte Dignum Verzekeringsmakelaardij Elektrobureau Luitjes Flynth Adviseurs en Accountants BV Garage Groenewoud Schagen B.V. Geo Architecten Gorter & Partners Gorter Luiken BV Hebbeding Handelsonderneming Louter ING Bank Schagen ISD Kop van Noord-Holland J.C. Geerligs Transport J.J.M. Redecker Timmerbedrijf Jac. Vink de Schilder Kamer van Koophandel en Fabrieken Kennemer Schagen Industries BV Kennemer Weg-en Waterbouw BV Loodgietersbedrijf TBS BV Light Control B.V. Martijn de Wit Vloeren B.V. Mega Tegels & Sanitair Schagen Nan Cuna

NBC Eelman & Partners Noorderkwartier N.V. Noord-West Interieurs Ooms Construction B.V. Oudshoorn Holding BV Peter Van Muijen BV Praktijk Hoep Zuid Punt & Partners Automatisering BV Quality Contacts B.V. R. Hogenes Rabobank Schagen-Wieringerland Randstad Uitzendbureau BV RDS Cleaning Rentree Reintegratie Rijndijk Construction Noord B.V. Rison Kantoor & Automatisering Salm贸n B.V. SNS Bank Schagen Sophia Engineering Spes Autobanden Stegman Groothandel Stichting Kinderopvang Regio Schagen Stichting Rataplan Strogoff Freshfood BV TEMPO TEAM Uitzendburo Ten Boekel & Bakker Holding B.V. TICO Lastransformatoren v.o.f. Toes Montage BV TotaalPlaatje.nl Univ茅 Hollands Noorden V.O.F. P.A.M. Klitsie Parket Vadu B.V. Van der Voort Groep B.V. Van Slageren Keukendesign Veko Lightsystems International B.V. Verblauw Sanilux Verheul, Punt & Partners B.V. W.J. van Duin Bouwbegeleiding & Adviesburo Wardenaar Verwarming Schagen B.V. Wine World Holland B.V. Zeefdrukkerij Tussen de Mazen Zeeman Reclame Groep Ziber Zuurbier Voulon Accountants Zwaan & Schouten Garantiemakelaars Zwaan Bedrijfsadvies B.V.

Wilt u ook lid worden van IBS? Kijk op onze website

www.ondernemendschagen.nl E-mail: ibs@sw.rabobank.nl Telefoon 0227-505115 Frank Snijder (Rabobank Schagen-Wieringerland), IBS T.a.v.: F. Snijder | Betreft: aanmelding IBS | Postbus 170 | 1740 AD Schagen

22

industrie bedrijvengroep schagen


een design webshop met eenvoudig onderhoud vanaf C 9,95 per maand

Ziber Shoplin www.shoplin.nl of bel 0224 290 989

“Mijn accountant moet een sparringpartner zijn bij belangrijke beslissingen.”

Eerste Hulp Bij Outplacement Een outplacementtraject kan worden ingezet bij bedrijfssluitingen, maar ook in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter 2e spoor. U kunt terecht bij Stichting Rentree, waar een consulent samen met uw werknemer op zoek gaat naar een baan buiten uw bedrijf. Het outplacementtraject is een ideale oplossing voor beide partijen.

Samen succesvol ondernemen

Vraag onze speciale EHBO-box aan of kijk op onze website voor meer informatie. Rentree werkt!

Grotewallerweg 3-01, 1742 NM Schagen, T (0224) 21 24 25, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.

Zuiderweg 14 · 1741 NA Schagen Maelsonstraat 20 · 1624 NP Hoorn t 0229 21 83 93 e info@rentreewerkt.nl i www.rentreewerkt.nl


aut ut Elesti corernam fuga. molestet lam blam Ugia expliqui iatent ent, ad quasper s ommo moloribu diatiur, nemodi omni et ullut dusa alibus facitat ventestem deliam aboreicimus alia t volupta temqui derferna

Theo Leek

Elesti corernam aut ut molestet lam fuga. Ugia expliqui blam ent, ad quasper iatent

eg 2 Blokmakersw TheoderLeek Hel 1786 RC Den 13 54 63 Blokmakersweg 2 Telefoon (0223) -leek.nl aarRC len 1786 mo Den Helder info@ Telefoon (0223) 63 13 54 info@molenaar-leek.nl

ommo moloribus nemodi omni diatiur, ullut dusa alibus et facitat ventestem aboreicimus alia deliam temqui derfernat volupta

02-06-2008

d 1

naar-Leek.ind

Visitekaart Mole

1000 briefpapier enkelzijdig bedrukt op 80 gr. HVO in 1 kleur voor slechts

E 107,-

11:17:20

autoreclame

500 visitekaartjes

laat uw bedrijfsbus beletteren en ontvang een gratis reclamebord in uw eigen huisstijl ter waarde van:

dubbelzijdig fullcolour bedrukt op 350 gr. gesat. MC papier en voorzien van glanslaminaat (excl. ontwerpkosten)

E 145,-

Visitekaart Molenaar-Leek.indd

1

02-06-2008 11:17:20

E 105,-

Dit is veelzijdig uw drukkerij in de regio DEN HELDER Bel: 0223 52 3006

www.zrgbv.nl

SCHAGEN Bel: 0224 29 6007


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.