HOV Magazine nr2

Page 1

nemers, be

oor onder

zine v Zakenmaga

ers in Den

en manag stuurders

. Helder e .o

Vormgeving en druk Zeeman Reclamegroep BV

j a a r g a n g 2 0 12 editie 01

e i t o m Pro r e d l e H n e D t h c u l v een neemt

Nieuw magazine zie pagina 6

ers

Ondernem

aar in Den vinden elk

Helder


Nieuw. Rabo OmniKassa. De internetkassa van nu, het betaalsysteem van morgen. Na de introductie van internetbankieren in 2000, mobiel bankieren in 2003 en het leggen van de basis voor iDEAL in 2006 introduceert Rabobank nu een nieuwe standaard voor internetkassa’s: Rabo OmniKassa. Dit voordelige kassasysteem koppelt in één keer alle gewenste betaalmethoden aan uw webwinkel en betaalt uw totale omzet als één totaalbedrag uit. Met Rabo OmniKassa is uw betalingssysteem helemaal klaar voor de toekomst. Wat die ook brengt. Dat is het idee.

Op de zaken vooruit lopen. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/omnikassa


VOOR IEDERE SMAAK EEN SVEA KEUKEN! Bij Svea Keukens krijg je altijd de beste prijs voor jouw keuken. Daarom geen absurde kortingen of onnodige cadeaus, maar eerlijke keukens voor eerlijke prijzen. Een Svea keuken is helder, eerlijk, volgens de laatste trends en bovenal stijlvol. Je vindt precies wat bij je past, je kiest wat je wilt en krijgt wat je wenst. Heel eenvoudig.

Kookklaar! Kasten & laden, gelamineerd werkblad, en apparatuur.

€ 4.595,-

Zonder meerprijs leverbaar in diverse kleuren

101 WOONIDEEEN Een robuuste keuken met houtlook fronten en vooral veel ruimte! Kookklaar! Kasten & laden, gelamineerd werkblad, en apparatuur.

€ 5.995,-

Zonder meerprijs leverbaar in diverse kleuren

Svea Den Helder

Ravelijncenter 31(Naast Beter Bed) tel.: 0223-661650 denhelder@sveakeukens.nl sveakeukensdenhelder.hyves.nl facebook.com/sveakeukensdenhelder

sveakeukens.nl/denhelder

Op afspraak

IJ MA t/m VR D N O V KOOPA

* Vraag naar de voorwaarden.

EERLIJKE KEUKENS EERLIJKE PRIJZEN

bel nu:

(0223) 661650


C

ECONOMISCHE GROEI COMBINEREN MET DUURZAAMHEID? Cofely maakt ’t waar. Kunnen groeien, een hoog rendement halen en werken aan

staan een zuiniger gebruik van hulpbronnen en een energie-

duurzaamheid tegelijkertijd? De oplossingen van Cofely maken het

zuinig binnenklimaat. We blijven daarin een voortrekkersrol

waar. Technologie gaat de komende tijd een beslissende rol spelen

spelen. En maken daarbij ook gebruik van de innovatieve kracht

bij het realiseren van duurzame oplossingen voor mens en milieu.

van ons moederbedrijf GDF SUEZ, één van de grootste energie-

De door ons ontwikkelde technologieën voor de industrie,

leveranciers ter wereld. Wilt u weten wat onze oplossingen voor u

infrastructuur en utiliteitsmarkt brengen ecologie en economie

kunnen betekenen? Kijk op www.cofely.nl voor meer informatie,

met elkaar in evenwicht. Cofely laat technische installaties

praktijkvoorbeelden en de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak

optimaal functioneren bij kleine of grote projecten, bij nieuwbouw

te maken. Of neem telefonisch contact op met een van onze

of bestaande bouw, bij aanleg en/of onderhoud. Centraal daarbij

Cofely vestigingen in Alkmaar of Den Helder via 0223 68 54 80.

ver vooruit in duurzame technologie


Colofon HOV Magazine Een uitgave van de Helderse Ondernemers Vereniging.

De eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling van het blad ligt bij de redactiecommissie. Artikelen van bestuursleden worden geschreven namens het bestuur, dus niet op persoonlijke titel. Het opnemen van ingezonden brieven betekent niet dat de redactiecommissie het daar inhoudelijk mee eens is. De redactiecommissie heeft het recht ingezonden brieven in te korten of te weigeren. Uitgever Zeeman Reclamegroep BV i.s.m. Helderse Ondernemers Vereniging

Vormgeving en grafische productie Zeeman Reclamegroep BV Advertentie-acquisitie Zeeman Reclamegroep BV, Menno Zeeman 06 22136723 Fotografie Zeeman Reclamegroep BV, Erwin Vader Redactie Zeeman Reclamegroep BV Industrieweg 27 | 1782 AG Den Helder | tel. 0223 523006 Redactiecommissie M.G.C (Mark) Poldner, M. (Minet) Ooms Bedrijfsprofielen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Auteursrecht Het auteursrecht op de gehele inhoud van dit tijdschrift wordt door de uitgever voorbehouden. HOV De Helderse Ondernemers Vereniging is opgericht op 15 januari 1985 en ingeschreven onder nummer V636226 bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar. Het bestuur van de HOV is als volgt samengesteld: Bestuur Voorzitter: ing P.P. (Peter Paul) Solkesz Penningmeester: J. (Joop) de Jong R.A. Secretaris: M. (Minet) Ooms Leden: ir. K.J. (Kees-Jan) Tuin J. (Janneke) Kostelijk M.G.C (Markw) Poldner Secretariaat HOV Postbus 325 | 1780 AH Den Helder | Tel.0223-757095. Mob.: 06 30456476 | info@hovdenhelder.nl | www.hovdenhelder.nl Penningmeester HOV J. (Joop) de Jong R.A. Zwanenbalg 1914 | 1788 ZH Den Helder Tel.: 90223) 531528 | Mob.: 06 53271788 | E-mail: joacc@telfort.nl Bank: ABN AMRO 58.74.51.572 Lidmaatschap: € 125,- per jaar

d r o o w r Voo ‘ Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden…’ De zomer staat weer voor de deur en we hebben al van wat zonuren kunnen genieten. Wat is Den Helder met zijn prachtige stranden dan toch ook mooi! Dat waar velen uren voor reizen, hebben wij op een steenworp afstand gewoon tot onze beschikking. Menigeen onder u was dan ook hetzij op een terras, hetzij op een strandlaken te vinden die dagen. Even genieten, even de accu opladen om nieuwe energie op te doen of om zelfs te reflecteren. ‘Hoe kom ik door de crisis? Hoe hou ik mijn hoofd boven water? Welke stappen moet ik nemen? Zit ik nog op koers?’ Vele vragen met even zovele antwoorden. Ik heb het hier al eens eerder aangegeven met een quote van één van mijn goede vrienden Willem Fokker ‘it’s the set of the sails, not the direction of the wind that determines which way we will go…’, om aan te geven dat we het lot in eigen hand moeten nemen om niet meegevoerd te worden op de wind van de crisis en malaise. Dat vereist creativiteit en vermogen tot innoveren. Ook het zien en grijpen van kansen. Een kans moet je namelijk nooit voorbij laten gaan onder het mom van ‘er zal nog wel een kans komen.’ Een kans moet je grijpen! Want je zult maar een eendagsvliegje zijn dat zijn dag niet heeft… Zo ook geldt dit voor onze gemeenteraad in de processen die we met zijn allen hebben goedgekeurd en de wegen die we daarop zijn ingeslagen. Te vaak wordt er gezocht naar een reden waarom iets niet zou kunnen of waarom een ontwikkeling niet goed zou zijn. Wat het einde van de weg lijkt, is misschien slechts een bocht. Trap dus niet altijd meteen op de rem. De altijd aanwezige kinnesinne en het wantrouwen doen onze stad maar zeker ‘onze Saeck’ geen goed. Durf en rotsvast vertrouwen zijn juist de elementen die ons in staat stellen koers te zetten en te houden. Zwabberen en slingeren om redenen die vaak discutabel zijn en soms rieken naar eigenbelang zijn juist slecht. Zij verhinderen ons om het gestelde doel te bereiken. Het doel is duidelijk, de weg er naar toe ook. En mochten we onderweg hoge golven tegenkomen, dan is het aan ons allen om ons niet te laten overspoelen maar juist om te leren surfen! Ing. P.P.Solkesz, voorzitter


zine voor Zakenmaga

anagers rders en m

ers, bestuu

ondernem

er e .o.

in Den Held

e n i z a g a m w u e een ni trots Met gepaste

presenteren

gazine!

HOV Ma e w u ie n t e h wij u

unicatie met waarbij comm OV H et h n form te bieden gen va mate een plat e nieuwe uitin ri de se en n em ee n en to va en Helder� eel ns in enwerken in D ave is onderd ad dient teve tg am bl ui “s et te H ee rs t. rm ee aa e aa st )w Dez ntraal -verenigingen rant-leden ce dernemers & n (o leden en aspi r de el H end Den n aan ondernem ervoor gekoze ulans krijgt. lamegroep is im ec st R e e an uw ed m ie n sm ee Z n al g ee geleid door de ie, vormgevin el de acquisit aject wordt be w tr ie et HOV zo h , at t ia ic h ed un ac M m rw stap ve hele com met Akse ze g ge n de et ki h et er t M w . da en m O sam eeman atie met de nlange prima brengen bij Z de communic re te ee ja r n rm de n ee aa o a w e n n in om impuls krijgt. linge agaz n het HOV M dere kant een n en ontwikke va te an n ei de it ke n al uk tu aa dr n ac het op lede uwe generatie van aspirantkunnen spelen ten bij de nie en te ui ik sl in re r te be te n be et aa h r g no mee reid naar alle nt en wens om nog om ook uitgeb aan de ene ka ar n de n da de le is aa e n ge in ve di az ui h voor heel mag g gege van het HOV rmee invullin nt is geworden g ie n h va t di le rd ei re o pr w ad rs k bl o ve O het r. De rp, waarmee in Den Helde r & Julianado de ondernemers el H en D t emers ui zetten! 2100 ondern r. p de kaart te de o el g H in en em D rn d de n ondernemen om ook uw o mogelijkheid a im pr n ee t bied eman, OV Magazine et Menno Ze m Kortom: het H p o ct ta n co

em dan magazine, ne t e h r ve o n e Heeft u vrag 36723. v.nl / 06-221 menno@zrgb

I


d u o h n I 08 13 15 16

24 29 32 37 40

Samen investeren in de stad

Pia Bruin

08

Mark Poldner

16

Kees Visser

20

Henk Petter

24

Marlies Groot

32

van Keulen

40

‘ Het lentegevoel ebt langzaam weg’ Column Ron Bulters, HLB Schippers

‘ Een onderscheidend sportevenement is van belang voor de bezoekers en sponsoren’

‘werken aan het positieve imago van de stad’ Mark Poldner, directeur Commerciële Zaken Rabobank

De haven als motor De offshore sector krijgt meer ruimte

‘Den Helder 200 jaar havenstad was een keerpunt’

De herstart van een profclub Topbasketbal keert weer terug in Den Helder

‘Mensen moeten weer trots zijn op hun stad’ Marlies Groot, VVV Kop van Noord-Holland

EVEN VOORSTELLEN AT Automatisering & Montani

Sebastiaan van Keulen zet makelaardij voort in de geest van zijn vader

7 Helderse Ondernemers Vereniging

20

Plannen nieuw stadshart gaan door


a Wethouder Pi

Bruin

w u e i n n e Plann t r a h s d a st teren in de

8

s Samen inve

stad

Helderse Ondernemers Vereniging

! r o o d gaan

maken om te kkelijke stad te re nt aa n ee r de Van Den Helde kelen. Dat is ren en te win eĂŤ cr re te n, ke wonen, te wer or staat. Het Den Helder vo e nt ee m ge de opgave waar el belangrijke t speelt een he ar sh ad st t he n e vernieuwen va n aantrekkelijk ze opgave. Ee de n va en er is r rol bij het real emers ook wee n voor ondern ie nd ve bo rt ve binnenstad le ze economisch rd nodig in de ha is e st at la t veel op - en di hier heel goed estuur is zich eb nt ee m ge et H moeilijke tijd. van bewust.


Wethouder Pia Bruin, verantwoordelijk voor de stads-

om werkgelegenheid en nieuwe marktpartijen aan te

vernieuwing: ‘Daarom zijn wij blij, dat de gemeenteraad

trekken. Niet alleen in de haven, maar ook op en rond

akkoord is gegaan met onze plannen. Het is namelijk nu

het vliegveld en elders in de stad. Het betekent dat be-

of nooit. Met partners als Woningstichting en Proper-

drijven en medewerkers zich moeten willen vestigen in

Stok en de steun van provincie en rijk moeten we nu

Den Helder. En dat vergroot de noodzaak om van Den

onze slag slaan. Alle partijen geloven erin en belijden

Helder een aantrekkelijke en gezellige stad te maken om

dat niet alleen met de mond,maar trekken ook de porte-

te wonen en werken.’

monnee. We investeren dus samen in de stad.’

Over zes jaar een nieuwe binnenstad De metamorfose van het stadshart is mogelijk door een

Op de kop van de Beatrixstraat staan winkels en wo-

slimme bundeling van visie, financiën en geloof in de

ningen. Het middendeel van de Beatrixstraat heeft met

vooruitgang van de stad. Woningstichting Den Helder

bomen een fraaie metamorfose ondergaan en is een lo-

en Proper-Stok zijn belangrijke partners in dit proces en

gische schakel tussen stationsgebied en Willemsoord.

gaan dit samen met Zeestad ter hand nemen. Voor 2019

De bibliotheek in de voormalige School 7 is een centraal

willen de gemeente en genoemde partijen het volgende

punt waar bewoners en bezoekers boeken lenen en digi-

hebben bereikt:

taal informatie halen. Op de plek waar de naar Willems-

• Herbouw van bestaande winkels kop Beatrixstraat.

oord verhuisde schouwburg stond, maken het doorge-

Het gaat om 1750 m2 winkeloppervlak, plus 12

trokken stadspark, winkels en parkeervoorzieningen het

appartementen.

stadshart compact. Het Assorgiaplein begint duidelijke

• Verbouwing School 7 tot bibliotheek. De huidige voor-

contouren te krijgen en zal zijn steentje bijdragen aan

gevel van het gebouw wordt in oude luister hersteld.

de aantrekkelijkheid van het vernieuwde stadshart. Het

• Zeven stadswoningen tegenover de Dekamarkt in de

centrum van Den Helder mag zich verheugen in een grote aantrekkingskracht op de regio...

Aantrekkelijker maken

Spoorstraat. • Herinrichting van het Juttersplein met veel groen. • 5000 m2 winkelruimte op de plek waar nu de schouwburg staat plus 200 parkeerplaatsen en 35 woningen.

Toekomstmuziek? Nee, Den Helder kan de voorspelde

De parkeerplaats kan ook van nut zijn bij de eventuele

krimp in de (beroeps)bevolking tegen gaan. Kees Visser,

realisatie van het Assorgiaplein, een winkelplein aan

wethouder Economie: ‘We zijn daar als college echt

de Spoorstraat.

van overtuigd, en ook de provincie, rijk en investeerders delen die gedachte en ambitie. De havenontwikkeling is de belangrijkste economische motor om de krimp te bestrijden. De ontwikkeling van de haven biedt kansen

• De zusterflat aan het Stadspark krijgt een woonbestemming. • Herinrichting winkelgebied van de Beatrixstraat, onder meer met bomen.

9 Helderse Ondernemers Vereniging

December 2018...


Lokaal vakwerk

modellen van de Schakel zijn puur Hollands vakwerk van topkwaliteit en worden gemaakt van alleen de allerbeste materialen!

NIEUWE COLLECTIE

Robuuste bank. Leverbaar in diverse stoffen en verrassende uitvoeringen.

MODEL

LANGE JAAP

vanaf

In talloze kleuren

1495,-

is exclusief verkrijgbaar bij

Ravelijncenter 4 | Den Helder | T 0223-612363 | www.deschakelwonen.nl

Bij Van der Vleuten & van Hooff heeft u

een streepje voor • incasso’s • huurzaken • juridisch advies • debiteurenbeheer • executies van vonnissen

www.vdv-vh.nl

Lariksstraat 35

Middenweg 168 B

1971 JR IJmuiden

1782 BL Den Helder

T : 0255 - 51 57 12

T : 0223 - 61 08 59

F : 0255 - 51 27 09

F : 0223 - 61 08 72

E : ijmuiden@vdv-vh.nl

E : denhelder@vdv-vh.nl


• Plaatsing standbeelden van oude beroepen rijkswerf (cadeau van Woningstichting) in onder meer de Beatrixstraat, Spoorstraat en op het Nieuwe Kerkplein. • Opknappen winkelgevels in de binnenstad, met financiële bijdrage van de eigenaren. Kortom: nieuwe kansen voor ondernemers, inwoners, toeristen en bezoekers.

Compacte kwaliteitsbinnenstad De komende jaren is een extra kwaliteitsimpuls voor de binnenstad essentieel om de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum te vergroten. Meer aandacht voor ‘funshopping’ en beperken van de winkelvloeroppervlakte in de stad moeten daarvoor zorgen. Het stadshart wordt daarmee compacter en gezelliger. Horeca, vrijetijdsfaciliteiten en diensten vullen het aan. Kees Visser: ‘Daar wil Den Helder ook op inspelen. Door toename van het aankopen via internet verslechteren de marktomstan-

te vergroten. Welkom in Den Helder moet de uitstraling

digheden. Met een overschot aan winkelvloeropper-

daar zijn. Een warm (OV)-knooppunt tussen een opgeknapte Middenweg en Beatrixstraat en het nieuwe park.

tot gevolg. En dat is jammer, want er zijn veel positieve

Kostenneutraal en in de plaats van een leeg gebouw zon-

ontwikkelingen te melden. Zo is de overkapping ver-

der functie, wat het voormalige postkantoor nu is.

wijderd, nieuwe bestrating gelegd, het KVO keurmerk

‘Het stadhuis geeft een economische impuls aan het

verworven en zijn gevels en panden gerenoveerd.’

stadshart. De baliefuncties alleen al trekken meer dan

Wethouder Bruin vult aan: ‘Als gemeente investeren we

50.000 bezoekers naar het centrum. Ambtenaren zitten

in de toekomst van de stad. We gaan voor kwaliteit en

dichter op hun publiek, de burgers en de ondernemers.

willen initiatieven van anderen faciliteren. Het Assor-

Dat zorgt voor meer betrokkenheid. En meer contacten.

giaplen en de plannen van de Woningstichting en Pro-

En meer boodschappen, lunches, en afspraken op locatie.

per-Stok zijn hier mooie voorbeelden van.’

Nieuwe stadhuizen in Zaanstad en Alphen aan de Rijn la-

En het stadhuis dan?

ten dat goed zien. Ondernemers in de buurt van die stadhuizen merken duidelijk een positief verschil. Het inspi-

Wethouder Pia Bruin: ‘Die keuze voor kwaliteit, voor het

reert ze ook om ook zélf hun bedrijf verder naar een hoger

investeren in de binnenstad komt ook tot uiting in het

plan te trekken. En dat effect, dat gezamenlijk optrekken

plan een nieuw stadhuis te bouwen op de stationsloca-

in de verbetering van je stad, is de grootste beloning die je

tie om de aantrekkelijkheid van de entree van de stad

als investerende lokale overheid kunt krijgen.’

11 Helderse Ondernemers Vereniging

vlakte en het beeld van achterstanden in de binnenstad


COLUMN dit is dichtbij • Drukwerk • printwerk • geboorte & huwelijkskaarten • posters • inbinden • lamineren De enige drukkerij in Den Helder

DENKKRACHT OMZETTEN IN DAADKRACHT Dat is financieren anno nu. Ook in uw sector is specialistische kennis nodig om een idee tot een concreet eindresultaat te brengen. Dus is het belangrijk dat u met een bank praat die niet alleen naar de cijfers kijkt. Een bank die adviseurs in huis heeft die weten wat er speelt in uw business en tot het uiterste gaan om voor u de best passende financiering te regelen. ABN AMRO heeft die adviseurs. Zij praten graag met u over een concreet project, maar denken net zo graag mee over uw toekomstplannen, zodat u onze specialistische kennis optimaal kunt benutten voor concrete oplossingen. Op abnamro.nl/financieren kunt u zelf zien hoe wij onze denkkracht omzetten in daadkracht.

www.zrgbv.nl

8700127 Split Pil 215x285.indd 1

23-05-12 11:42


COLUMN

die nestjes leven. Vogels w eu ni n va belofte zoals een De lente is de ge shoarma!’ on (‘J ei w de metjes in nachts hun bouwen, lam Kikkers die ’s ). en gg ze te ij placht .. en de vriendin van m luid gekwaak… et m en kk lo eren te snota 2012 vrouwtjes prob e de Voorjaar di n ië nc na Fi is van elijke naam staatssecretar lagen belach ls vo de t rs adat ee en met een uit brengt . N , probeert m kt ui br ge as ord’ w rankje hoop ‘Kunduz-akko lijk nog een sp ijn ch rs aa w e naam kort terug te optimistischer t begrotingste he om n ne de plan te blazen in dringen.

‘ Het lentegevoel ebt langzaam weg’ U ervaart het rijden naar uw werk met de eigen auto

weten te vullen en voordat de inkt droog is, probeert

waarschijnlijk als een zakelijke rit, maar vanaf 1

de een na de andere partij al zijn gal te spuwen

januari 2013 kunnen de kosten niet meer belastingvrij

over de voorgestelde maatregelen. Als we de

worden vergoed. Vanaf 2014 vervalt ook de gerichte

staatssecretaris moeten geloven zullen de plannen

vrijstelling voor zakelijke reizen. Wel gaat de vrije ruimte

voor het zomerreces doorgedrukt moeten zijn maar

in de werkkostenregeling omhoog, dus is het zaak dat

het zou heel goed kunnen dat in de verkiezingsstrijd

deze regeling goed onder de loep genomen wordt. De

het nodige sneuvelt. Wellicht is tegen de tijd dat u dit

dure bolide gekozen als leaseauto omdat u er alleen

stuk leest de inhoud dan ook volledig achterhaald,

mee naar uw werk rijdt? Doordat deze kilometers als

maar ik wil u toch een paar belangrijke fiscale

privékilometers worden aangemerkt, rijdt u al snel

maatregelen niet onthouden.

meer dan 500 kilometer privé en wordt u - afgezien van overgangsrecht- met een bijtelling geconfronteerd.

De maatregel die er hard in hakt, is de verhoging van het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Deze maatregel

Gelukkig word ik beperkt in de lengte van de column

moet al op 1 oktober 2012 ingaan. Of de economie

zodat mijn lentegevoel niet helemaal wegebt door de

gebaat is bij deze maatregel vraag ik mij ernstig af.

rest van de maatregelen op te schrijven. Wilt u meer

Gaat u als ondernemer uw keurig afgeronde prijzen van

weten? Bel gerust op 0223-628284.

bijvoorbeeld € 9,99 verhogen? Ook een aantal andere

Kijk ook eens op www.hlb-schippers.nl

maatregelen zijn weinig fantasievol. Verhogingen van de accijns op drank, rookwaren en frisdrank zijn al vaker ingezet om de overheidskas te vullen.

mr. R.J.W. (Ron) Bulters is verbonden als belastingadviseur aan HLB Schippers

Helderse Ondernemers Vereniging

Op de dag dat ik dit schrijf heeft men 96 bladzijdes

13


www.nbceelman.nl Drs. F. Bijlweg 69a | 1784 MC Den Helder | T (0223) 61 22 55

Dienstverlening met meerwaarde Middenweg 166a 1782 BL Den Helder T. 0223 627141 F. 0223 621246 www.vermeerschuttemusen.nl

Vermeer Schutte & Musen G E R E C H TS D E U R WA A R D E R S

JURISTEN

INCASSO

DIENST VERLENING MET MEERWAARDE


Al jarenlang is Jack de Vries voorzitter van de Stichting ‘Den Helder Maritiem’ (DHM). Hij weet met zijn bestuur hoe de hazen lopen. ‘Het succes van veel activiteiten die in Den Helder georganiseerd worden, is te danken aan het enthousiasme en geloof van mensen die als vrijwilliger de kar belangeloos trekken. DHM is vooral bekend door het landelijk bekend staande DHM-voetbaltoernooi dat we jaarlijks in juli organiseren. Ditmaal vindt het toernooi voor de 32ste keer plaats. Het is één van de concrete bewijzen dat sport in Den Helder leeft.’

d n e d i e h c s en onder n belang s (DHM):

Jack de Vrie

‘ E

is va t n e m e orteven ponsoren’

sp

s en s r e k e o z e b voor de

Ceulemans en clinics met de topamazone Anky van

trokken bij diverse sportactiviteiten. Met het voetbal-

Grunsven. Verder organiseerde DHM zo’n 15 interlands

toernooi biedt DHM een onderscheidend product zowel

voor handbal, basketbal, tafeltennis en voetbal. Dit jaar

voor de bezoekers als sponsoren.

organiseerde DHM samen met het ROC en tafeltennis-

'In het verleden hebben vrijwel alle voetbalcoryfeeën -

club Dozy Den Helder een tafeltennistoernooi voor de

zoals Marco van Basten, Ruud Gullit, Ronald en Erwin

basisscholen. Als een spin-off van het voetbaltoernooi

Koeman en Robin van Persie - hier opgetreden.' Voor

is vanaf 1997 een galavond geïntroduceerd voor spon-

Jack de Vries en zijn bestuur is de kwaliteit van het gebo-

soren en relaties.

dene van het allergrootste belang. 'Als organisatie zijn

Den Helder Maritiem verdient wat haar inspanningen

wij kritischer dan de bezoekers. Dit jaar doen 26 juli en

betreft meer dan een pluim. In al die jaren hebben zij het

28 juli mee: Jong Ajax, Roda JC en FC Brussels en een

voor elkaar weten te boksen om al die DHM-activitei-

Helders Elftal.' Op de vraag wat de succesfactoren van

ten zonder een cent subsidie financieel rond te krijgen.

zo’n sportevenement zijn, antwoordt De Vries: 'Ten eer-

'Onze hoofdsponsors zijn Albert Heijn-Den Helder, de

ste is dat de tevredenheid van de sponsoren. Vervolgens

SNS-Bank, Marcelis Dékavé, Groet Automobielbedrij-

is de kwaliteit van de deelnemende clubs bepalend. Niet

ven en CBM-Printing en verder worden we fantastisch

onbelangrijk is ook de kwaliteit van het speelveld. Dit

gesteund door tientallen sponsoren. We vermelden die

wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente-

zoveel mogelijk in al onze uitingen en bij alle door ons

lijke diensten. Al met al leveren al die zaken per speel-

georganiseerde activiteiten.'

dag gemiddeld zo’n 2500 bezoekers op.'

Geen subsidie

Al met al draagt Den Helder Maritiem al jaren op een heel positieve wijze bij aan de positieve beeldvorming

Vanaf 1981 is Jack de Vries niet alleen betrokken ge-

van Den Helder. Het jaarlijks terugkerende voetbaltoer-

raakt bij de organisatie van het voetbaltoernooi, ook

nooi en de gala-avond dragen wezenlijk bij aan de iden-

zorgde DHM voor topbiljart in Den Helder met Raymond

titeit van Den Helder.

15 Helderse Ondernemers Vereniging

Jack de Vries is een echte Jutter en met DHM sterk be-


Mark Poldner zit namens de Helderse Ondernemers Vereniging in de adviesraad van de Stichting Top van Holland. Deze stichting heeft eind vorig jaar een masterplan Citymarketing Den Helder opgesteld. In de stichting zijn een grote groep maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente vertegenwoordigd. Zij geven de stichting een breed draagvlak. ‘Sinds voorjaar 2011 ben ik lid van de adviesraad. De dagelijkse leiding is handen van het bestuur waarvan Cees Turnhout voorzitter en Jan Fokkinga secretaris is. Zij zijn enthousiast en hebben zich ten doel gesteld om een professionele marketingorganisatie in te richten die Den Helder gaat vermarkten.’

t e h n a a n e k ‘wer o g a m i e v e i t i s po ’ d a t s e d n a v en erciële Zak

omm Directeur C

16

rd

lland Noo

oord-Ho Rabobank N

Helderse Ondernemers Vereniging

‘Het gepresenteerde masterplan biedt een heldere

Algemeen belang

visie en uitstekende onderbouwing om Den Helder als

Mark Poldner benadrukt dat het er om gaat het

product op de kaart te zetten’, stelt Mark Poldner. ‘Het

algemene belang boven het persoonlijke profijt te laten

masterplan is voor een belangrijk deel de verdienste van

prevaleren. ‘De nieuwe marketingorganisatie gaat

Cees Turnhout en Jan Fokkinga. Het is essentieel dat we

daarom de talloze verschillende initiatieven coördineren

met elkaar de schouders eronder zetten en van onderen

en integreren. Van belang is dat de kracht het uit de

op, vanaf de basis, zo breed mogelijk, meewerken aan

eigen bevolking naar voren komt.’ Volgens Poldner

het positieve imago van de stad. Citymarketing is geen

zijn er de afgelopen maanden activiteiten ontwikkeld

doel op zich maar een middel. Het gaat om de bundeling

die vertrouwen geven in de toekomst. Hij noemt de

van alle betrokken partijen om het economische klimaat,

Helderse Uitmarkt die op 13 april is gehouden. ‘Het

het woon- en leefklimaat en het zelfbewustzijn van Den

was een groot succes. Er waren uitgebreide presentaties

Helder en van de regio te bevorderen.’

en er was een goede opkomst. Ik vind dat er best veel


Citymarketing is geen hype en slechts tijdelijk van aard. Het is een serieuze zaak om het imago van gemeenten systematisch te benaderen. Meerdere gemeenten in Nederland hebben of zijn doende professionele marketingorganisaties op poten te zetten. Voor citybranding zijn de begrippen imago en identiteit van belang. Het imago is de beeldvorming over de stad. De identiteit is het werkelijke karakter van de stad. Het draait om de vier B’s: bewoners, bedrijven, bezoekers en bollebozen (Hospers 2009). Voor deze vier groepen zal Den Helder onderscheidende kwaliteiten onder de aandacht moeten brengen of moeten ontwikkelen. Het masterplan ‘Den Helder kust de zee’ vormt daarvoor een prima basis.

17

grootte drie gelijkwaardige gemeenten, Hollands

is altijd wel wat te doen!’

Kroon, Groot Schagen en de gemeente Den Helder.

Mark Poldner is van mening dat een aantal zaken

Wanneer zij de krachten bundelen om de regio aan-

onderbelicht is en het verdienen om meer bekendheid

trekkelijk te maken, het vestigingsklimaat voor be-

te krijgen. ‘Ik denk aan duurzame energie, aan het feit

drijven en het woonklimaat ook voor onder andere

dat het Helderse strand weer de blauwe vlag heeft

starters, zal dat een trek vanuit de Randstad op gang

gekregen, aan de rijke historie van de stad. Schone lucht

brengen.’

en ruimte komen met name op jonge mensen positief over, maar natuurlijk is ook lekker kunnen winkelen in

De directeur Commerciële Zaken ziet genoeg kansen

een mooi stadshart heel belangrijk.’

om de Noordkop en daarmee ook Den Helder sterker te

Bestuurlijk herindeling

positioneren. ‘Vooral de relatie met de zee, de maritieme technologie, kennis en innovatie, de offshore-industrie,

Dat in de Noordkop een bestuurlijke herindeling plaats-

het toerisme en duurzame energie bieden mogelijkheden

vindt, is alleen maar gunstig. ‘Er ontstaan qua schaal-

voor de toekomst.’

Helderse Ondernemers Vereniging

evenementen in Den Helder georganiseerd worden. Er


Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand 0223-523590

Voor al uw interntransport voertuigen:

zeker weten.

• Verkoop nieuw en gebruikt • Onderhoud en reparaties • Keuringen van interntransport voertuigen • Verkoop van semi- en tractiebatterijen • Testen van semi- en tractiebatterijen • Cursussen voor heftruckcertificaat (verplicht) Wij rekenen geen voorrijkosten.

Drs. F. Bijlweg 8 a 1784 MC Den Helder 0223-660114 www.knuwer.nl

Bezoek onze website en neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!!

www.wijnkermechanisatie.nl

C


N M U L O C ij

b t r e e s i v d a Notaris

n e d r a a w r chapsvoo

partners

alle een derde van Statistiek gaat de or vo au e eind . ntraal Bure aan het kortst Volgens het Ce ancieel vaak fin n ke ek tr rige ar. Vrouwen eef na haar vo stellen uit elka te goed . Zij bl al r aa m s ng inkomen. eke Schelli een parttime s Dat weet Jann ht ec sl en e kinderen r voor met twee jong kinderen, maa relatie achter tatie voor de en im al el w er betaalt Haar ex-partn ld . ze niets gerege tatie hadden en lim ra ne rt pa

Notarissencombinatie Den Helder

(Stief)kinderen

John Willems, wil zij niet ‘gewoon’ samenwonen, maar

Ook John heeft al het nodige meegemaakt. Hij is

een geregistreerd partnerschap aangaan. Het stel heeft

weduwnaar en heeft ook twee kinderen. Als geen

de notaris om advies gevraagd. “Hij vertelde me dat

ander weet hij hoe belangrijk het is dat je je partner en

wij met een partnerschap dezelfde rechten en plichten

kinderen financieel goed verzorgd achterlaat. Met een

hebben als bij een huwelijk. Ik heb dan ook recht op

samengesteld gezin is dat opeens een stuk ingewikkelder.

partneralimentatie als we uit elkaar gaan. Dat geeft me

“Onze notaris vertelde dat mijn kinderen het Janneke na

een veilig gevoel.” Maar hij wees het verliefde stel er ook op

mijn overlijden knap lastig kunnen maken. Natuurlijk gaan

dat het verstandig kan zijn om partnerschapsvoorwaarden

we daar niet van uit, maar we hebben toch besloten om

op te stellen.

allebei een testament op te maken. Daarin regelen we dat

Eigen bedrijf John: “Ik heb sinds een paar jaar een eigen bedrijf en dat gaat heel goed. Maar wat als ik schulden maak? Dan

de overblijvende partner gewoon in het huis kan blijven wonen en dat de kinderen hun erfenis pas krijgen als wij allebei zijn overleden.”

kunnen schuldeisers ook meteen bij Janneke aankloppen.”

Doe de test in 3 minuten

Door voorwaarden op te stellen, is het vermogen van

Heeft u een eigen bedrijf, bent u na de komst van kinderen

Janneke en John gescheiden. “Maar we hebben wel

minder gaan werken of gaat u samen verder met uw nieuwe

geregeld dat ik meedeel in de waardegroei van zijn bedrijf,”

liefde? Doe de test en lees in het advies of uw afspraken in

vertelt Janneke.

balans zijn. Kijk op www.zozijnwenietgetrouwd.nl.

”En de notaris wees ons erop dat het goed is om een meewerkvergoeding af te spreken in de voorwaarden.

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Ik doe namelijk de administratie. Volgens de notaris

Twijfelt u of u alles goed heeft geregeld?

vergeten mensen dit vaak te regelen. Of ze gaan ervan uit

Notarissencombinatie Den Helder geeft u graag een

dat het wel goed komt. Maar als de relatie eindigt, kun je

persoonlijk advies. Bel 0223-672100 voor het maken van

als meewerkende partner vaak fluiten naar je geld.”

een (vrijblijvende) afspraak.

19 Helderse Ondernemers Vereniging

Janneke heeft hiervan geleerd. Met haar nieuwe vriend,


n e v a h De r o t o als m 20

Helderse Ondernemers Vereniging


in de haven, t meer ruimte ijg kr or ct se De offshore handling. Het eid en snellere gh ili ve r ee m ijgt de visserij hore Wind kr centrum Offs is nn Ke le na En internatio n Green Deal. het rijk via ee n va ro eu n 1,4 miljoe n de mogelijkDefensie worde n va rie te is in reimet het m de Marineter egebruik van ed m el vi ci n p heden va der staat volo n van Den Hel ve ha e D n. ke nen beke pers! in de schijnwer

We zijn in rap tempo de kansen aan het verzilveren die

gesprekken met marktpartijen. Bedrijven in de offshore

onze haven biedt. Het vertrouwen van het Rijk in onze

sector zien de haven van Den Helder graag als thuisbasis.

stad is ook goed nieuws voor de ondernemers die staan

Dit levert de komende jaren honderden banen op.

te trappelen om zich in Den Helder te vestigen. De

Duurzame kennis- en servicehaven

biedt ruimte aan bestaande en nieuwe bedrijven. Hier

En niet alleen direct in de offshore, maar vooral ook

kunnen we zowel de visserijsector en de offshore sector

daarom heen: indirecte werkgelegenheid en nieuwe

blijvend faciliteren. De coĂśperatieve Visafslag heeft zich

inwoners die door hun baan in Den Helder komen

in deze onderhandeling constructief opgesteld. De visserij

wonen, hier uitgaan en winkelen. Banen in de haven op

heeft vanuit het groter maatschappelijk belang, namelijk

MBO en HBO niveau. Hiermee trekken we mensen naar

behouden en creĂŤren van werkgelegenheid meegewerkt

de stad met een hoger dan gemiddeld inkomensniveau.

aan een oplossing. De nieuwe overeenkomst levert de

Den Helder speelt zich landelijk gezien steeds meer in

visserij meer veiligheid, dubbele losmogelijkheden en

de kijker door de haven te ontwikkelen tot een duurzame

een snellere handling op.

kennis- en servicehaven met als speerpunten olie, gas,

Economische motor in volle gang

wind en biomassa. Intensief lobbyen en netwerken werpen hun vruchten af, zo bewijst ook de Green Deal

Naast de ontwikkeling van de visserijkade wordt ook op

die we onlangs met Energy Valley, MCN Den Helder,

andere manieren ruimte gezocht en gemaakt. Samen

de provincie en het Rijk maakten. Met de Green Deal

met Defensie wordt gekeken naar mogelijkheden van

erkennen Rijk en provincie het belang van de Helderse

civiel medegebruik van defensieterreinen en er worden

offshore haven en zeggen zij steun toe voor de benodigde

nieuwe, havengebonden bedrijventerreinen ontwikkeld.

uitbreiding. Onderdeel van de deal is namelijk ook dat

Dit alles zet de economische motor van Den Helder ĂŠn

het Rijk meer ruimte toezegt voor de ontwikkeling van

de regio in volle gang. De haven is voor Den Helder en

windenergie op zee. Voor ons is dat natuurlijk heel goed

de regio de motor achter de economische ontwikkeling.

nieuws!

De komende jaren zetten we als gemeente fors in op de ontwikkeling van de haven. Daar ligt voor de regio

Kees Visser

de kans op economische groei. Dat merken we ook uit

Wethouder Economie, Werkgelegenheid en Haven

21 Helderse Ondernemers Vereniging

ontwikkeling van de visserijkade tot multipurposekade


AANEMERSBEDRIJF

GERARD BORST Kortevliet 36 - 1786 PL Den Helder

www.gerardborst.nl • tel. (0223) 63 74 29

Bij ons bent u aan het juiste adres voor: • Nieuwbouw • Verbouw

• Onderhoud • Renovatie

Dit is vindbaar • Webdesign • CMS

• Dakkapellen • Serres

• Kozijnen, ramen en deuren in hardhout en kunststof • etc. etc. Vraag naar de mogelijkheden.

(typo3, drupal, wordpress)

• hosting • domeinregistratie • ideal • webshops • nieuwsbrieven • seo Websites vanaf € 995,-

Eerste Hulp Bij Outplacement Een outplacementtraject kan worden ingezet bij bedrijfssluitingen, maar ook in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter 2e spoor. U kunt terecht bij Stichting Rentree, waar een consulent samen met uw werknemer op zoek gaat naar een baan buiten uw bedrijf. Het outplacementtraject is een ideale oplossing voor beide partijen. Vraag onze speciale EHBObox aan of kijk op onze website voor meer informatie. Rentree werkt!

www.zrgbv.nl Zuiderweg 14 · 1741 NA Schagen Maelsonstraat 20 · 1624 NP Hoorn t 0229 21 83 93 e info@rentreewerkt.nl i www.rentreewerkt.nl


B U S I N E S S CLUB De Kampanje Business Club Draagt u cultuur en De Kampanje een warm hart toe? Kom dan in een informele sfeer met andere bedrijven in contact tijdens de Kampanje Business Clubavonden. Wat betekent een lidmaatschap van de Kampanje Business Club? • enthousiaste relaties na een avondje theater in uw schouwburg; • een bijzondere band met schouwburg De Kampanje; • een aantrekkelijke vorm van sponsoring; • een uiting van loyaliteit aan cultuur in de Top van Noord-Holland. Welke voorstellingen bezoeken de Business Clubleden in 2012/2013? • Plien & Bianca met na afloop Beaujolais Primeur met een kaasplateau. • De Verleiders: de casanova’s van de vastgoedfraude met een vorkjesdiner en een gesprek met één van de acteurs. • Acda & De Munnik met vooraf een lentebuffet. En wat krijgt u nog meer? • een vermelding met logo en een link op de website van De Kampanje; • een vermelding op het sponsorbord van De Kampanje; • 10% korting bij het huren van zalen van schouwburg De Kampanje; • wanneer u met 4 personen of meer komt dineren voorafgaand aan een theatervoorstelling ontvangt u per bedrijf één theatermenu gratis. Wordt nu lid en biedt uw personeel, uw relaties of uzelf een verrassende theaterbelevenis. En… u steunt daarmee ook nog eens uw theater. Zij gingen u voor:

Vermeer Schutte & Musen GERECHTSDEUR WAARDERS JURISTEN INCASSO

Slot Reclame ontwerp | drukkerij | textiel | auto’s | gevels | fc prints

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Spaans – Smit, 0223-674652


Fotografie John van Helvert

r e d l e H ‘Den d a t s n e v a h r a a j 20 0 ’ t n u p r e e k n e e was r:

Henk Pette

24 Helderse Ondernemers Vereniging

Henk Petter stond in 1985 aan de wieg van de Helderse

Den Helder. Zijn geschiedenis als ondernemer is sterk

Ondernemers Vereniging. Jarenlang is hij hiervan be-

verweven met het verhaal van het Grand Hotel Beatrix.

stuurslid en voorzitter geweest en uiteindelijk benoemd

Hij is iemand die zijn nek durft uit te steken en een voor-

tot ere-lid en ere-voorzitter. In 2005 werd hij uitgeroepen

stander is van anticyclisch denken en investeren. In de

tot Ondernemer van het Jaar. ‘Ik heb in Den Helder en

loop der jaren heeft Henk Petter met veel elan het hotel

erbuiten - gedurende 30 jaar - in meer dan 20 besturen

weten uit te bouwen tot wat het nu is.

gezeten. Desondanks heb ik momenteel geen déjà vugevoel.’ Zo’n uitspraak siert deze onderscheidende on-

De huidige plannen voor citymarketing volgt Petter

dernemer, die met één been in de dag van vandaag en

vanzelfsprekend goed. ‘De ontwikkelingen rond het in

met het andere in die van morgen staat.

de markt zetten van het merk Den Helder hebben mijn

Anticyclisch denken

interesse, maar ik bemoei me er niet meer mee. Ik weet dat het in de hotellerie/horeca momenteel echt niet ge-

Henk Petter - die tussen z’n 20ste en 35ste levensjaar in

makkelijk is om de markt te bewerken. In deze branche

het buitenland verbleef en onder meer werkzaam was bij

moet je zeer flexibel en inventief zijn: gezonde bedrijven

TWA - is geboren (als zoon van een slager) en getogen in

zijn dat.’


Eigenaar en grondlegger van het prachtige Grand Hotel Beatrix Henk Petter is een persoonlijkheid, een rasondernemer die juist met tegenwind ook goed koers weet te houden. Wanneer het over de citymarketing van Den Helder gaat, kan hij terugblikken op tientallen jaren ervaring als Helderse ondernemer en als betrokken bestuurder. Een ervaring die hij met anekdotes kan illustreren.

25 - was degene die voor ons beiden een afspraak maakte

Om het positief imago van Den Helder uit te dragen,

met de toenmalige CZM vice-admiraal Jan van Renesse’,

heeft Henk Petter al heel wat keren op de barricades

herinnert Henk Petter zich. ‘Misschien wel tekenend

gestaan. ‘Vergeet niet dat velen zich hierop hebben

voor die tijd: wij zaten langer dan drie kwartier in de

stukgebeten. Decennia is de leefwijze bepaald door de

wachtkamer!’

Koninklijke Marine, als grootste werkgever, en was er daardoor sprake van een tweedeling van de bevolking,

‘Hoewel deze CZM in eerste instantie niet zo ‘gechar-

een marinedeel en een burgerdeel. Veel inwoners waren

meerd’ was van een gezamenlijk feestje, zoals hij het

dus direct en indirect afhankelijk van de overheid. Ken-

zelf noemde, hebben Jan Gmelich Meijling en ik hem

merkend voor degenen die bij de marine werkten, was

weten te overtuigen en is het uiteindelijk goed gekomen.

dat zij vaak weg waren en – daardoor misschien – min-

‘Den Helder, 200 jaar havenstad’ was een mijlpaal! Met

der of zelfs weinig affiniteit met de gemeente zelf had-

als absolute topper het ‘Avondje dijk’ voor de gehele

den. ‘Officieren vonden het niet altijd een pretje als ze

Helderse bevolking en een geweldige vlootschouw in

met hun gezin naar Den Helder werden overgeplaatst’,

aanwezigheid van Koningin Beatrix, waarvoor tiendui-

memoreert Henk Petter.

zenden toeschouwers zich op de dijk verzameld had-

Evenement 200 jaar havenstad

den. Het was de eerste vorm van echte samenwerking op het promotionele vlak tussen de Koninklijke Marine

Die scheiding tussen burgerij en marine heeft de stad

en de Gemeente Den Helder. De euforie rondom deze

niet altijd goed gedaan. Pas in de jaren tachtig treedt

fantastische manifestatie zorgde voor de start van de

daar echt verandering in wanneer het evenement ‘Den

City Marketing Groep Den Helder, alsmede de Stichting

Helder 200 jaar havenstad’ (1988) plaatsvindt. ‘Burge-

Promotie Den Helder, met onder meer als direct gevolg:

meester J.C. Gmelich Meijling – zelf oud marine officier

Sail Den Helder 1993!’

Helderse Ondernemers Vereniging

Tweedeling bevolkingmaar er moet juist gewinkeld worden. Het gaat er om de

De tijden zijn dus veranderd; door de gezamenlijke toe-

passie weer op gang te brengen. Hoe trekken we men-

nadering tussen de marine en de burgerij is er een har-

sen aan? Hoe kunnen we het aardiger, leuker, gezelliger

telijke, openhartige band ontstaan. ‘De huidige Com-

en interessanter maken? Nu even geen andere nieuwe

mandant der Zeestrijdkrachten, admiraal Matthieu

plannen meer, maar gewoon beginnen!

Borsboom, is als inwoner van Den Helder volledig ge-

Met name de bedrijvigheid rond Willemsoord zou meer

ïntegreerd met de burgerij. Hij heeft veel affiniteit met

structuur moeten krijgen. Een nieuwe schouwburg op

deze stad, waar zijn kinderen zijn geboren en getogen.

Willemsoord is wellicht een boost, maar zal alleen in

Hij heeft een uitstekende ‘working relation’ met onze

die hoedanigheid echt niet zaligmakend zijn. Duidelijke

huidige burgemeester Koen Schuiling en is – naar mijn

richtlijnen, knowhow, visie, herkenbare planning, creati-

idee - volledig op de hoogte van bijvoorbeeld de proble-

viteit, marktconforme prijzen maar bovenal realiteitszin

matiek rond Citypromotion.’

zullen de luchtfietsers, gelukzoekers en subsidiejagers

‘Een ontwikkeling die tevens te maken heeft met de

op afstand houden. De echte investeerder of onderne-

marketing van de stad, is dat veel knowhow ‘s avonds

mer meldt zich vanzelf. Cruciaal is ook hier dat er wat

na werktijd de stad verlaat. Veel ‘decision makers’ in de

gebeurt!’

olie- en offshore-industrie rijden tegen 5 uur naar hun woonplaats buiten de stad. De helft van alle specialis-

Henk Petter is heel blij met het aanstekelijk enthousias-

ten in het Gemini Ziekenhuis rijdt na werktijd naar huis

me van de voorzitter van de Stichting Top van Holland,

in Bergen of Alkmaar. En ook menig marineofficier of

Kees Turnhout, die hij ook uitstekend in staat acht om

topambtenaar bij de gemeente Den Helder vestigt zich

in het kader van Citymarketing een nog hechtere brug

niet meer in de stad zelf… Het betekent – hoe je het ook

te slaan tussen marine en burgerij. ‘Kolonel Turnhout is

wendt of keert - dat zij dan toch andere prioriteiten heb-

commandant opleidingen van het KIM , en toont, wan-

ben.’

neer het maar kan, de bereidheid tijd vrij te maken voor ‘zijn stad Den Helder.’

‘Voor wat betreft de binnenstad zien we helaas nog een negatieve spiraal. Volgens Henk Petter is dit een vici-

Tot slot: Henk Petter zal de ontwikkelingen rond City-

euze cirkel, alias het ‘kip-en–het- ei-verhaal.’ De huidige

marketing belangstellend blijven volgen en waar mo-

productverpaupering moet een halt toegeroepen wor-

gelijk zal hij desgewenst zijn steentje bijdragen. Op de

den. Er wordt hier voornamelijk boodschappen gedaan,

achtergrond. Hij heeft immers hart voor Den Helder!

27 Helderse Ondernemers Vereniging

Nieuwe tijd


er rs s

u

24 u

e

vic

ers

erk

w oog

en h

eig

glas-, Gevel- & Zeilmakersweg 1 interieur1786 PE Den Helder verzorging tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

“dienstverleners op maat”

Slimmer ondernemen? Univé maakt úw puzzel compleet! Univé Den Helder Prins Hendriklaan 2

www.unive-denhelder.nl

Wij hebben slechts één doel: u als ondernemer centraal zetten. Wij bieden u een totaaladvies waar ú wat aan heeft en nemen u het werk rondom uw verzekeringen graag uit handen. Zo kunt u al uw aandacht op uw bedrijf vestigen.

T (0223) 61 31 31 E denhelder@unive.nl Daar plukt ú de vruchten van!


Piet Meijer is in Den Helder en omgeving bekend door zijn werkzaamheden in het onderwijs en betrokkenheid bij de basketbalsport in de stad. Meijer was jarenlang voorzitter van de basketbalvereniging ‘BV Noordkop’ en behaalde met de club Europese successen. Sinds 1 mei is hij door de nieuwe hoofdsponsor van Den Helder, Paul Mijnen Beheer, aangetrokken om het professionele basketbal in Den Helder weer van de grond te tillen.

er terug in al keert we

Den Helder

n a v t r a t s ‘De her ’ b u l c f o r een p Topbasketb

Werkgroep topbasketbal

BV Noordkop het omslagpunt mee van amateurstatus

Piet Meijers passie voor basketbal blijft echter knagen.

naar professionele organisatie. Meijer wist destijds het

In september 2011 ontmoet hij in Den Helder Maarten

bekende computermerk Commodore als hoofdsponsor

Tromp. Beiden vinden het jammer dat er in Den Helder

aan de club te binden. ‘Eind jaren tachtig bezat Den

geen topbasketbal meer wordt gespeeld, terwijl de stad

Helder één van de beste basketbalploegen van Europa. In

zo’n mooie tijd heeft beleefd met professioneel basketbal.

1990 eindigde COMMODORE zelfs bij de beste 8 teams

Piet Meijer: ‘Hij vroeg mij of ik in werkgroep wilde zitten

van Europa en behaalde in deze Euroleague zelfs de 7e

die onderzoekt of topbasketbal weer levensvatbaar is.

plaats. Velen hebben niet beseft hoe goed en hoe hoog

Voorzitter van deze werkgroep is Peter Droog, directeur

ons team speelde.’

onderwijs bij het ROC, aangevuld met John de Boer, Dennis Verhoef en Geert Buurman. Voorjaar 2012 heeft de

Topbasketbal verdwijnt

zakenman Paul Mijnen zich gemeld. Hij wil hoofdsponsor

Een nieuwe mijlpaal bereikte BV Noordkop in de verdere

worden met name uit sociaal-maatschappelijke motieven

ontwikkeling toen de club werd overgenomen door Jacobus

en op basis van ons businessplan.’

Pieterman. Hij werd in 2000 eigenaar en sponsor van de club voor 2,5 miljoen gulden per seizoen. Deze topdeal

Nieuwe organisatie

pakte desastreus uit voor de toenmalige organisatie. Na

Er wordt serieus nagedacht over een nieuwe professionele

een maand of drie werden het bestuur en Piet Meijer

accommodatie. ‘We hebben onder andere het idee om op

eruit geknikkerd. Voor het Helderse basketbal bleek de

Willemsoord een luchthal neer te zetten in de vorm van een

deal niet erg succesvol omdat de internetmarkt volledig

futuristische ruimteschotel. In zo’n accommodatie kunnen

instortte en ook deze hoofdsponsor zijn hoofd niet boven

meer dan 1500 toeschouwers genieten van professioneel

water wist te houden. De sponsoren die erna kwamen,

basketbal. Voordat het zo ver is, gaan we de mogelijkheden

waren eveneens niet erg succesvol, zodat het Helderse

na van de bestaande sporthallen. Hier zijn we heel

herentopbasketbal zelfs niet meer kon deelnemen aan de

transparant in. Mijn eerste ervaringen zijn in ieder gevoel

eredivisie.

positief, want basketbal leeft (al)weer in Den Helder.’

29 Helderse Ondernemers Vereniging

Piet Meijer maakte in de tachtiger en negentiger jaren met


KOOP WONING

UIT ELKAAR GAAN

Uitgebreid assortiment bedrijfskleding Werkschoenen en -laarzen altijd uit voorraad leverbaar

SPORT VERENIGING SAMEN WONEN

Borduren en bedrukking in eigen beheer

ERFENISSEN

BELASTING BESPAREN

Als een octopus met acht armen

beschikken wij over gedegen kennis en ervaring op veel rechtsgebieden. Door deze veelzijdigheid kunnen wij u een prima service bieden. Ga in zee met Notarissen aan Zee! Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder | Parkstraat 8, 1787 AC Julianadorp Tel. (0223) 6720 100 Fax (0223) 672 101

Notarissencombinatie Den Helder

info@notarissencombinatie.nl | www.notarissencombinatie.nl

Unishore bedrijfskleding | Handelsweg 6 | 1785 AE Den Helder Tel. 0223-661300 | Fax. 0223-661304 | www.unishore bedrijfskleding.nl | info@ unishore bedrijfskleding.nl

Volkswagen Bedrijfswagens is klaar voor de toekomst. Want op al onze modellen is vanaf nu BlueMotionTechnologies leverbaar. Slimme innovaties waardoor Volkswagen Bedrijfswagens voorop loopt als het gaat om een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen en een laag brandstofverbruik. Dat levert u als ondernemer dus niet alleen flinke besparingen op, maar stelt u ook in staat een mooie bijdrage te leveren aan het milieu. Weten wat ú kunt besparen? Reken uw voordeel uit op volkswagennatuurlijk.nl of kom naar onze showroom voor meer informatie. U bent van harte welkom!

der.

Werkt harder voor min

Leverbaar op alle modellen!

Brandstofverbruik Ø 4,9 - 8,6 L/ 100km (1L op 11,6 - 20,4 km), CO2-uitstoot Ø 129 - 227 g/ km. Martin Schilder Den Helder. Koperslagersweg 21, Den Helder. Tel. (0223) 52 45 41 (service) Martin Schilder Schagen. Witte Paal 326, Schagen. Tel. (0224) 21 47 00 www.martinschilder.nl Brandstofverbruik gebaseerd op Caddy BlueMotionTechnologies, Transporter BlueMotionTechnologies en Crafter BlueMotionTechnologies. Kijk voor meer informatie op www.vwbedrijfswagens.nl.olland:

ord-H Kop van No VVV t, o o r arlies G

n e t e o m n e s n e ‘M p o n j i z s t o r t r wee ’ d a t s n hu M

art van het VVV H untmanager co ac g no nu is Marlies Groot l binnenkort de r. Maar ze za aa km Al in nd olla n van Noord-H eur VVV Kop va elofsen, direct Ro n Ja n va en m werk functie overne p dit moment nsioen gaat . ‘O pe et m e di , t Noord-Holland de Kop’, vertel twee dagen in en r aa km Al in g op ik twee dagen t aan ervarin over een scha kt hi sc be ot ro der ze. Marlies G anagement on en merkenm ng di an br n ‘Het het gebied va ol Frankfurt. uitse metropo D de in an d’, andere opgeda reclamewerel dan de snelle jn zi te er ig st ru VVV lijkt wat d. zegt ze lachen

32 Helderse Ondernemers Vereniging

Sinds 2009 is Marlies Groot werkzaam voor VVV

Scherpe keuzes

Hart van Noord-Holland. Ze is nauw betrokken bij de

Binnenkort gaat Marlies Groot in Den Helder de functie

invoering van de nieuwe huisstijl, de branding, en het

van directeur vervullen. Dan zal ze betrokken worden

versterken van het merk. Het VVV heeft nog wel wat

bij de positionering van het merk Den Helder. Marlies

last van een stoffig imago, hoewel dat gelukkig snel

Groot:’Opmerkelijk van de nieuwe pay-off ‘Den Helder

verandert. ‘Mensen vinden het merk betrouwbaar en

Kust de Zee’ vind ik dat de Zee niet terug kust. Anders

onmisbaar, zo blijkt uit onderzoek.’

gezegd: Veel steden en dorpen profileren zich met

‘Interessant onderdeel van de nieuwe marketingcommu-

behulp van de zee. Citymarketing gaat ervan uit dat

nicatiestrategie is de nieuwe website, generatie 3.0

je scherpe keuzes moet maken. Je kunt niet alles zijn.’

plus waarmee straks bezoekers hun eigen app kunnen

Overigens is Marlies enthousiast over het nieuwe DHKZ-

maken. De app werkt via de social media. Zo wordt het

magazine. ‘Het ziet er goed uit, laat helder zien hoeveel

mogelijk om vrienden iets aan te bevelen, bijvoorbeeld

evenementen er zijn en er is een duidelijke focus.’

bezienswaardigheden van een bepaalde stad of streek.’ Branding, merkenmanagement is Marlies Groot niet

Marlies Groot ziet het als een uitdaging dat ze aan

vreemd; jarenlang werkte ze in binnen- en buitenland

de slag gaat op een moment dat er nieuwe, grote

bij een gerenommeerd reclamebureau voor belangrijke

fusiegemeenten in de Kop ontstaan zoals Hollands Kroon

accounts.

en HSZ (Groot Schagen). ‘Een van de aantrekkelijke


Het VVV Kop van Noord-Holland omvat acht vestigingen, 2 agentschappen, tien informatiezuilen en natuurlijk de 24/7-informatie via website. Het VVV heeft een aantal kerntaken zoals het verstrekken van toeristische informatie, gebiedspromotie, het exploiteren van de winkels en het bemiddelen bij verblijfsaccommodatie. Volgens Marlies Groot zijn de taken te typeren als de ontwikkeling van gastvrijheid naar vrijheid voor de klant. ‘Men kan zelf op internet informatie vinden, toch komen velen naar de winkel.’ Het VVV kan niet zonder ‘brics & clicks’.

33

uitstraling van de entree van Den Helder, langs vliegveld

samenwerking tussen bewoners en bedrijven om de

De Kooy kan zeker wat gedaan worden, evenals een

stad te profileren. Verder is er eveneens aandacht voor

aantrekkelijker overgang van Willemsoord naar de

efficiëntie en het tegengaan van versnippering.’

binnenstad, vindt Marlies Groot. Cruciale vraag is voor

Positieve instelling Wanneer we het met haar hebben over Den Helder,

haar ‘Hoe gaan we het merk Den Helder laden?’ In 2013 zal dat de belangrijkste taak worden van de nieuwe organisatie die zich met citymarketing bezighoudt.

reageert ze associatief met de woorden ‘de stad heeft de meeste zonne-uren van het land. Alles houdt er op

Als het aan Marlies Groot ligt, zullen nieuwe media

of het begint er! De grote belangstelling voor veerboot

daarbij een belangrijke rol kunnen vervullen. ‘We hebben

naar Texel biedt veel kansen. Maar er heerste ook een

veel ervaring met het toepassen van communicatie via

sfeertje er kan niets en er lukt niets. Mensen moeten

bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Er zijn interessante

weer trots worden op hun stad en dat uitdragen. Een

app’s waarmee toeristische informatie op uniforme

positieve instelling is noodzakelijk.’ Aan bijvoorbeeld de

wijze gegeven kan worden.’

Helderse Ondernemers Vereniging

kanten van citymarketing is dat het ook gaat over de


C

VAN BREDERODE VERF & WAND

HEEFT MEER IN HUIS‌ U VINDT BIJ ONS EEN RUIM ASSORTIMENT: verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, buitenzonwering, tapijt, vloeren en shutters

Ravelijncenter Ravelijncenter 11 -- 1785 1785 LX LX Den Den Helder Helder Tel. Tel. 0223 0223 -- 66 66 00 00 13 13 -- www.vanbrederodevw.nl www.vanbrederodevw.nl

DE DE VERFVERF- EN EN WOONWINKEL WOONWINKEL

VERF -- BEHANG BEHANG -- RAAMDECORATIE VERF RAAMDECORATIE -- GORDIJNSTOFFEN GORDIJNSTOFFEN -- TAPIJT TAPIJT -- LAMINAAT LAMINAAT -- GLAS GLAS

Haal meer rendement uit je geld! Stort nu je geld op SNS Meersparen en ontvang een rente tot 2,5% Meer weten? Bel 0223 - 610492 of loop eens binnen op Spoorstraat 47. Ons team staat voor u klaar, natuurlijk ook voor al uw andere financiele zaken!

Bank van en voor ondernemers


N M U L O C Per 01 juli 20

12 zal de nieu we Wet Normerin g Buitengerec htelijke Incassokos ten waarschijn lijk in werking treden. In deze Wet wordt de hoogte van de incassokosten bij vorderinge n tot € 25.000,- ge regeld .

wet Incassokosten De wijzigingen zien met name op het zakendoen met consumenten. Indien er zaken wordt gedaan met een bedrijf

minimaal één aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen, • voor duurvorderingen (huur, energie, telefonie) mogen

van een overeenkomst dan wel algemene voorwaarden in

voor elke factuur die te laat betaald wordt, na schrifte-

rekening gebracht, mits deze kosten redelijk zijn. Voor het

lijke herinnering met termijn van 14 dagen, incassokos-

zakendoen met consumenten zijn een aantal bepalingen

ten in rekening worden gebracht,

uit de nieuwe Wet van groot belang. Allereerst, wat valt

• Het matigingsrecht van de rechter is uitgesloten. Dit be-

nu onder de noemer incassokosten? Kort gezegd, zijn dit

tekent dat de rechter de hoogte van de incassokosten

alle kosten die door een crediteur gemaakt kunnen wor-

niet kan verminderen.

den als een debiteur niet, of niet tijdig, voldoet aan zijn of haar betalingsverplichting. Op grond van artikel 6:96 lid 2

Als gerechtsdeurwaarder vind ik het een goede zaak om

BW kunnen deze kosten bij de debiteur in rekening worden

op deze manier misbruik en vage incassopraktijken te

gebracht als zijnde geleden vermogenschade want als ge-

voorkomen, maar de incassobranche heeft zich nogal cre-

leden vermogensschade komen mede voor vergoeding in

atief getoond in het doorbelasten van allerlei kosten, dus

aanmerking redelijke kosten ter verkrijging van voldoening

wie weet...

buiten rechte. Wat is redelijk? Er moet een redelijke noodzaak zijn tot het maken van buitengerechtelijke kosten en

Indien u meer wil weten over de nieuwe Wet Incassokos-

de hoogte van de gevorderde kosten moet redelijk zijn.

ten kunt u te allen tijde, vrijblijvend, contact opnemen met ons kantoor.

De belangrijkste veranderingen zijn: • Er is een staffel waarin de kosten, een percentage van de hoofdsom, worden gemaximaliseerd met een minimum van € 40,-, • de incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat de debiteur in gebreke is gebleven dat wil zeggen, na

Vermeer Schutte & Musen G E R E C H TS D E U R WA A R D E R S

JURISTEN

INCASSO

DIENST VERLENING MET MEERWAARDE

35 Helderse Ondernemers Vereniging

(met KVK-nummer) kunnen de incassokosten door middel


E

Specialistisch bloemwerk Zakelijke en particuliere abonnementen Trendy woonaccesoires Patrijzenstraat 22 | Den Helder | 0223 61 97 35 | info@amazingflowersvof.nl

Als ondern ls ondern nemer wil ik weten mer will ik wete en waar kansen i waar kansen n iin mijn markt liggen miijn marktt liiggen Willem de Jong, Den Helder

De aandacht van een klein kantoor...

accounTanTs • fiscalisTEn • advisEurs

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejan-accountants.nl

ING kent uw sector en gaat graag met u in gesprek over uw ambities Kijk op ING.nl/businessbanking voor meer informatie of een adviseur

Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Heerhugowaard, Hoorn en Schagen.

...met de kennis van een groot kantoor. ING2718_Adv_Link_225x300.indd 1

25-01-11 12:40


TELLEN S OOR EVEN V AT Automatisering Als nieuw lid van de HOV zou ik graag het bedrijf AT

Naast onze verhuizing hebben wij ook het aantal

Automatisering aan u willen voorstellen. Na bijna 10

zakelijke diensten uitgebreid.

jaar in het centrum onze klanten te hebben verworven en

Zo kunt u naast uw netwerkbeheer bij ons terecht voor:

ondersteund, hebben wij vorig jaar de stap genomen om ons te vestigen op het Ravelijncenter.

• Onze betaalbare en betrouwbare online backup dienst • Cloud diensten (oa. Hosted Exchange) • Verhuur van ICT middelen tegen een vast bedrag per

Door deze verhuizing zijn wij nog meer in staat om

maand

ons op de zakelijke markt te richten. Dit lukt dan ook

• Storingsdienst (24 uur per dag bereikbaar)

ruimschoots. Op het moment zien steeds meer bedrijven

• En uiteraard onze eigen technische dienst

in Den Helder en omstreken in ons een betrouwbare

Wij verwelkomen u uiteraard graag als nieuwe klant bij

partner voor al hun ICT gerelateerde zaken.

ons bedrijf!

Patrick Seegers | AT Automatisering | Industrieweg 15C (Tussen de Praxis en Westland telecommunicatie) Telefoonnummer algemeen: 0223 721940 | Info@atautomatisering.nl | www.atautomatisering.nl

. der is een feit naar Den Hel ni ta on M n va t De terugkeer deuren van he ijf officieel de dr be t he de Op 1 juni open torenweg 1. Al n de Verkeers aa d an rp oo prachtige kant melijk bij de Den Helder, na in ch zi j zi n eerder vestigde rn gewerkt te 12 jaar in Hoo a N . 98 19 oprichting in n de belangde stad één va et m g in nd bi hebben, is de men. om terug te ko rijkste redenen

Wie is Montani

projectresultaat. Met een heldere productvisie wordt

Montani is een full service internetbureau dat bedrijven

er stapsgewijs gewerkt naar het eindproduct. Door

helpt om van hun online strategie een succes te maken.

meerdere toetsingsmomenten te hanteren, wordt de

Alles draait daarbij om het behalen van maximaal

kwaliteit van de website gewaarborgd overeenkomstig @automatisering

rendement voor de opdrachtgever. Om dit te realiseren

aan de vooraf vastgestelde strategische doelstellingen. Pa r t i c u l i e r t e l . 0 2 2 3 7 2 1 9 4 0 | Z a k e l i j k t e l .

worden marketing en techniek met elkaar gecombineerd.

Montani werkt o.a. succesvol voor Dirk van den Broek,

Montani heeft passie voor internet en oog voor kwaliteit.

Fiets.com, Displaygigant.nl en Nuon.

Daarbij biedt het bedrijf toegevoegde waarde door het

Voor geïnteresseerde bedrijven en/of organisaties staat

inzetten van haar jarenlange kennis en ervaring.

er altijd koffie klaar bij Montani. Natuurlijk kunt u voor

Montani hanteert een flexibele projectaanpak waarin

meer informatie ook eerst een bezoek brengen aan de

meerdere disciplines samenkomen voor een optimaal

website: www.montani.nl.

Helderse Ondernemers Vereniging

i n a t n o M

37

| Industrieweg 15C | B T W n r. 1 8 7 2 1 3 3 4 3 B 0 1 | K v K 0223 747747 | info@


Administratiekantoor

Glim & Van der Does

Verhoeks

Met vrouwelijke precisie nemen wij u alle administratieve lasten uit handen r Vestiging in Den Helde ef ho en Hippolytus Wij verzorgen: financiële administraties, salarisadministraties, jaarrekeningen, belastingaangiftes en advieswerkzaamheden Wij zorgen ervoor dat u als ondernemer gedurende het jaar inzicht heeft in uw actuele resultaat. De jaarrekening zal dan ook geen verrassing zijn! Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Glim: 06-33643190 Edith van der Does: 06-33643191 info@glim-vanderdoes.nl

www.glim-vanderdoes.nl

N o t a r i s

Geen erfbelasting met goed testament Middenweg 152 - 1782 BL Den Helder T: 0223-611180 E: notaris@verhoeks.knb.nl I: www.notarisverhoeks.nl

eten&plezier Kookstudio

Badkamers, Keukens Centrale verwarming Haarden Wand- en vloertegels Airco en koeling 24-uurs service en onderhoud Wilms Den Helder bv Ravelijncenter 39 1785 LX Den Helder Tel. (0223) 63 09 00 www.wilms.nl

Onze openingstijden zijn: maandag van 13.30 tot 17.30 uur • dinsdag tm vrijdag van 09.30 tot 17.30 uur zaterdag 09.30 tot 16.30 uur • donderdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur

ief bezig SPIJZ ook act eten, kunt u bij vrienden, Naast lekker doen met uw ks leu iets wij zijn. Wilt u nog a’s, dan hebben schien colleg waar u familie of mis chtige keuken taurant een pra reiden. rbe boven ons res voo t kun rlijk maal hee een en sam een en hebben wij vanaf 8 person Voor groepen workshops. ke leu en e aantal actiev

Aanbod

koken, leren BBQ-en, Wilt u heerlijk even, in de wijn leren pro of misschien wens. uw in rzien we een kookstudio voo actuele aanbod Neem voor het website. kijkje op onze

VERS

slager, ale visboer en en met de lok oie We werken sam ndeerd met mo kunt u gegara r nie ma s. e hop op dez works de ens tijd n rke producten we ring plete kook-erva we u een com Hiermee kunnen geven.


• Samenwerken aan een bloeiende regio • Vinden en gevonden worden • Het ondernemersnetwerk van de Noordkop • Netwerken en naamsbekendheid genereren • Hogere Google ranking • Goede bereikbaarheid voor Particulieren. • Het laatste nieuws uit de regio en uw nieuws op www.afrit71nieuws.nl • Goedkoop adverteren • Schrijf u nu in voor slechts €100,- per jaar, en wij maken uw bedrijfspresentatie voor u aan.

Het in 2010 gestarte internet platform www.afrit71.nl groeit nog steeds! Met als voornaamste doel het stimuleren van contacten tussen ondernemers onderling en met de duizenden aangesloten consumenten. Met initiatieven als de Voorjaarbeurs in Wieringerwerf, de Lente-3-daagse in Den Helder, de Najaarsbeurs in Schagen en diverse ontbijtsessies is Afrit71.nl een actieve organisatie. Ondertussen is Afrit71.nl onderweg naar 600 deelnemende ondernemers. De vrouwen achter Afrit71 willen u graag als deelnemer toevoegen zodat we samen een vuist kunnen maken in de kop van Noord Holland. Neem dus vandaag nog contact op via info@afrit71.nl of bel met Wendy Dikken op 06-13502498 voor een afspraak!

.nl www.afrit71


Op verzoek van de gemeente Den Helder is in het voorjaar van 2010 het initiatief genomen om Den Helder op een professionele wijze in de markt te zetten. In de Stichting Top van Holland zijn de krachten gebundeld. Naast het masterplan ‘Den Helder kust de zee ‘zijn ook concrete producten gerealiseerd zoals het bijbehorende beeldmerk, een brochure en website www.welkomindenhelder.nl. Om de nieuwe marketingorganisatie financieel rond te krijgen zal enerzijds een beroep worden gedaan op de gemeente en anderzijds op het in 2012 opgerichte ondernemersfonds. In het masterplan is een actieplan opgenomen dat concreet handen en voeten geeft aan het verbeteren van het imago van de stad. 40 Helderse Ondernemers Vereniging


Hoe nu verder ? Dat was de retorische vraag aan Se bastiaan van Keulen die recent geconf ronteerd wer d met het onverwachte heengaan va n zijn vader Rieks van Keulen, die ja renlang zo gezichtsbepale nd was voor het bedrijf. ‘Mijn moeder gaf een duidel ijk en niet mis te verstaan antwoord: laat je maar zien, je vader zal het zeker zo gewild hebben.’ Aan het woord is Sebastiaan van Keulen, di recteur van Va n Keulen Makelaars en bestuurslid va n de Stichting Top van H olland .

s de stad f gevoel al

is dynamisch

een positie

Se

i t r o o v j i d r a a l e k a r zet m e d a v n j i z n a v t s e de ge Van Keulen Makelaars heeft in de 15 jaar van haar

Stichting Top van Holland

bestaan een uitstekende reputatie opgebouwd. Oprichter

In 2006 werd Sebastiaan van Keulen ook financieel bij

Rieks van Keulen had een zekere faam opgebouwd met

de zaak betrokken doordat hij als aandeelhouder werd

het organiseren van de jaarlijkse Haringparty voor de

benoemd. In die periode, zeg maar de voorbereiding tot

relaties van het bedrijf. ‘In de geest van mijn vader hebben

de overdracht van het bedrijf, werd het begeleid door

we ook dit jaar weer de Haringparty georganiseerd. Het

Omnyacc Accountants uit Den Helder. ‘Dit traject werd

evenement vond in een tent voor ons bedrijf in de tweede

eind 2011 afgesloten. Maar we hadden de overdracht

week van juni plaats. Onderdeel van het programma was

natuurlijk graag feestelijk naar buiten willen brengen.

de veiling van vier vaatjes nieuwe haring. De opbrengst

Helaas heeft dat niet zo mogen zijn’, vertelt Sebastiaan.

hiervan komt geheel ten goede van de Voedselbank. Het

Sinds oktober 2011 is Sebastiaan van Keulen ook

leuke is dat ieder bod blijft staan en zo een aardig bedrag

bestuurslid van de Stichting Top van Holland. Deze

bij elkaar wordt gesprokkeld.’

stichting heeft als doel Den Helder op een professionele

41 Helderse Ondernemers Vereniging

n e l u e K n a v n a a i t s ba n

‘Het geeft


manier in de markt te zetten. Het is de bedoeling om een marketingorganisatie op te richten die over een serieus budget beschikt en die onder andere zorg draagt voor de promotie van de stad.

Doorbraak ‘Er hebben de afgelopen tijd hoopgevende activiteiten plaatsgevonden zoals de Lente Driedaagse en de uitgave van het nieuwe evenementenmagazine DHKDZ, Den Helder Kust de Zee. Het geeft een positief gevoel als de stad dynamisch is. Iedereen heeft daar profijt van.’ Wat dat betreft heeft Sebastiaan van Keulen het idee dat er sprake is van een doorbraak. Hij ziet daarom uit naar de Clipperrace die op 11 en 12 juli wordt gehouden en de Sebastiaan (links) en zijn collega Frank Jongerius

Maritieme week van 11 tot en met 19 juli waarin ook het 50-jarige jubileum van het Marinemuseum wordt gevierd.

42 Helderse Ondernemers Vereniging

Zaak&Vrouw:

nieuw netwerkplatform voor vrouwelijke ondernemers Zaak&Vrouw is het netwerkplatform voor ambitieuze,

relevant onderwerp uitgebreider aan bod komt. Bij de

vrouwelijke ondernemers uit de gemeenten Texel, Den

andere twee bijeenkomsten staat netwerken voorop en

Helder en Hollands Kroon die zich professioneel met

zijn gasten (ook professionals uit organisaties en het

elkaar willen verbinden. Naast het zakelijk netwerken

bedrijfsleven) van harte welkom.

zijn de doelen elkaar inspireren, zakelijk te versterken

Waarom een apart netwerk alleen voor vrouwen? ‘Er

en jezelf (en daarmee je onderneming) professioneel te

zijn nu eenmaal verschillen tussen mannen en vrouwen

ontwikkelen. Hiertoe worden jaarlijks vier inspirerende

en die komen terug in de manier van ondernemen.

en leerzame bijeenkomsten georganiseerd.

Veel ondernemende vrouwen hebben behoefte aan

Recentelijk vond de tweede bijeenkomst plaats waarbij

onderlinge uitwisseling om vanuit hun eigen kracht

de inspirerende presentatie ‘Verhoog je gunfactor’ werd

succesvol te zijn op de zakelijk markt. Die uitwisseling

aangeboden. Hoe vergroot je jouw commercieel succes

biedt Zaak & Vrouw’, aldus Renata Boltendal, voorzitter

door de juiste uitstraling? Naast nieuwe contacten

van Zaak & Vrouw.

werden er veel nieuwe inzichten opgedaan die ertoe bijdragen om jezelf en jouw onderneming zakelijk te

Naast de off line bijeenkomsten zijn we on line actief

versterken. Twee van de vier bijeenkomsten zijn alleen

via www.zakenvrouwen.biz, op de LinkedIngroep

bestemd voor de vaste leden (max. 40) waarbij een

Zaak&Vrouw en op Twitter @zakenvrouw_biz.


n e d e h f a n Va ! r a a b g j i verkr

â‚Ź 25,- per stuk

Iedereen mag het weten...we zijn trots op Den Helder en we laten het graag zien. Den Helder bruist van de bedrijvigheid, enthousiaste ondernemers, vrijwilligers, evenementen en ambitie! Het ambassadeurspakket is te koop voor de inwoners van Den Helder en is daarnaast een prachtig geschenk aan uw zakelijke relaties en personeel. De opbrengst van het ambassadeurspakket wordt gebruikt om de stad Den Helder nog aantrekkelijker te maken voor haar bezoekers, ondernemers & inwoners.

voor meer informatie of bestellingen, menno@zrgbv.nl


Grando, de smaak van perfectie

Smaakversterkers Op zoek naar een nieuwe keuken? Onze keukenadviseurs staan altijd voor u klaar en begeleiden u van aankoop tot oplevering van de keuken. U vindt bij ons de nieuwste modellen en de modernste kwaliteitsapparatuur. Laat u inspireren door het ruime aanbod aan keukens in diverse stijlen, voor elk wat wils. Of u houdt van nostalgisch of greeploos design, Grando Keukens Emmeloord heeft wat u zoekt. Eigenaar René Tesselaar staat met zijn team voor u klaar. Kom uzelf overtuigen! Gelukkige keukenbezitters ervaren: • 5 Jaar volledige garantie • Alles van a tot z; leidingwerk, elektra, loodgieterwerk, stucwerk, betegelen, verwijderen oude keuken • Top service voor, tijdens en na de montage • Beste prijs/kwaliteit verhouding • Keurmerk kwaliteit keukenbranche.

Grando Keukens Den Helder

Ravelijncenter 29 (Tussen Beter Bed en Gamma), tel.: 0223-668680, grando.nl/denhelder of volg ons op facebook.com/grandokeukensdenhelder “ Bij Grando Den Helder hoeft u niet aan te betalen”

grando.nl

Helemaal mijn smaak!

KOOPAVOND: MAANDAG T/M VRIJDAG ‘S AVONDS OP AFSPRAAK OPEN!