Ondernemersmagazine Hollands Kroon nr. 2

Page 1

ONDERNEMERSMAGAZINE

HOLLANDS

KROON

Dit magazine is een uitgave van

Accu Centrale

vol gas vooruit!

ASG

veel voorvaderen bleken schilder

Installatiebedrijf Rood

speciale showroom duurzame energie

André Commandeur:

“Commandeur Bouwontwikkeling maakt nieuwe start” Zomer 2012 | nummer

2


Zeker Zakelijk Plus Het nieuwe pakket voor het MKB en Agrarische bedrijven Meer dan zakelijk verzekerd bij Univé Met het Zeker Zakelijk Plus pakket brengt

Uw pluspunten + Deskundig (totaal)advies gericht op úw onderneming

u samen met uw Univé-adviseur de risico’s

+ Persoonlijke dienstverlening door ervaren adviseurs

van uw bedrijf in beeld. Vervolgens kunt u

+ Breed aanbod van verzekeringen en diensten

zelf bepalen welke risico’s u verzekert.

+ Alles overzichtelijk geregeld via één aanspreekpunt

Univé Hollands Noorden Tel.nr. 0227 - 54 00 40 Bovenkarspel, Hippolytushoef, Medemblik, Schagen & Spanbroek

www.univehollandsnoorden.nl

Financiële rust en zekerheid!

Nan Cuna

Training & Coaching

Kreil 6 1768BT Barsingerhorn 0224 785015 email@nancuna.nl www.nancuna.nl

p o k d r o o n e d n a v Trainers


Het familiebedrijf is de ruggengraat van onze economie!

ijnings h c s r e V data:

Beste ondernemer, Trots zijn we op de tweede uitgave van het Ondernemersmagazine Hollands Kroon. Deze uitgave staat wederom bol van enthousiaste ondernemersverhalen en geeft een kijkje in de keuken bij enkele gevestigde bedrijven in de gemeente Hollands Kroon. We denken dat er weer een aantrekkelijke mix is gerealiseerd. Opmerkelijk is het aantal familiebedrijven. Logisch, want voor wie het nog niet wist: het familiebedrijf is de ruggengraat van onze economie! Technisch installatiebedrijf Piet Rood bv is zo’n familiebedrijf dat blaakt van de nieuwe ideeën. In september openen ze een speciale showroom over duurzame energie. In dit nummer leest u onder andere over het bedrijf ACH dat gespecialiseerde accu’s aan Noord-Hollandse bedrijven levert, zelfs aan de Marine. Verder treft u een artikel aan over de bevlogen jonge ondernemer die vanuit een loondienstverband voor zichzelf begon. Het is het verhaal van de Ambachtelijke Schilders Groep (ASG). Bij Commandeur Bouwontwikkeling in Wieringerwerf hebben we mogen ervaren dat relaties met klanten in onze regio vooral gericht zijn op de lange termijn. Door Marco Zon, bestuurslid OVAP en ondernemer in Hollands Kroon wordt u ingewijd in de kunst van het loslaten. Hij geeft waardevolle tips in de juiste omgang met uw medewerkers. De wethouder van Economische Zaken van de gemeente Hollands Kroon, de heer Theo Meskers, biedt ons een kijkje in de keuken van de gemeente. Bijzonder praktisch is de column van Hans Elling over de bijtelling in verband met het privégebruik van de bestelauto. Kortom: We wensen u bijzonder veel leesplezier met deze nieuwe editie.

Menno Zeeman

er k oktob 2e wee ecember d 1e week

Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep Layout, fotografie & vormgeving: Zeeman Reclamegroep Teksten: Frits van Wolveren Advertentie acquisitie: Mocht u in het volgende nummer willen adverteren, nieuws willen plaatsen of belangrijke data door willen geven dan kunt u dat doen via menno@zrgbv.nl. Verspreiding Intrapost © 2012 Ondernemersmagazine Hollands Kroon Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

3


André Commandeur

Commandeur Bouwontwikkeling maakt nieuwe start

Commandeur Bouwontwikkeling maakt deze zomer een nieuwe start met de introductie van een nieuwe huisstijl en website. André Commandeur: “Vorig jaar zomer trok Pim de Herder zich terug uit het gelijknamige architecten- en ingenieursbureau en nam ik het volledig over”. Dit jaar is hij 25 jaar werkzaam bij dit bureau. Sinds 2004 was André Commandeur vennoot en onlangs koos hij voor een nieuwe start door de introductie van de nieuwe naam en huisstijl, Commandeur Bouwontwikkeling. Het bureau biedt particulieren en bedrijven een totaalpakket van diensten aan bij nieuwbouw, verbouw, restauratie en renovatie.

“Vanaf het allereerste idee tot de realisatie van de bouw zijn we opdrachtgevers van dienst. Zij doen een beroep op onze expertise op het gebied van vergunningaanvraag, tekenwerk, berekeningen, technische beschrijvingen en diverse onderzoeken”, vertelt André Commandeur. “Het nieuwe bureau is feitelijk de voortzetting van het in 1976 opgerichte architecten- en ingenieursbureau van Pim de Herder. Tot vorig jaar juli waren er twee vestigingen, de vestiging in Wieringerwerf en de vestiging bij Pim de Herder thuis.” In de loop der jaren is door Pim de Herder en André Commandeur een betrouwbare naam opgebouwd. Met regionaal bekende

4

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

aannemings- en bouwbedrijven wordt samengewerkt. Voor particulieren en bedrijven in het MKB worden uiteenlopende projecten uitgevoerd. Een drietal voorbeelden van opmerkelijke projecten. Uiteenlopende projecten Voor de bouw en verbouw van Jan Rozing Mannenmode in Schagen zijn het ontwerp, de vergunningaanvraag en alle bouw- en constructietekeningen en berekeningen verzorgd. De winkel is uitgebreid en volledig gerestyled en daarbij zijn vier nieuwe appartementen gerealiseerd. Verder heeft André Commandeur de wijzigingen in de bestemmingsplannen begeleid. Arjo

Rozing: “We doen al meer dan dertig jaar zaken. Pim de Herder is een goede kennis van mijn ouders. Alle verbouwingen en uitbreidingen zijn in de loop der jaren door dit bureau gedaan. We zijn bijzonder tevreden over de dienstverlening en de kwaliteit van het werk”. Bij dit bouwproject is samengewerkt met De Leeuw Bouw uit Schagen. Voor recreatiepark Wiringherlant in Hippolythushoef verzorgde Commandeur de bouw- en constructietekeningen, berekeningen, vergunningaanvraag, bestek, verkooptekeningen en 3D artists impressions. Iwan Dekker, eigenaar en ontwikkelaar van het park, is


ONDERNEMERSMAGAZINE

Commandeur Bouwontwikkeling | Dorsmolen 15D, Wieringerwerf (0227) 600660 | www.commandeurbouwontwikkeling.nl

erg tevreden over de begeleiding bij het project dat in eerste instantie 17 recreatiewoningen, een receptie en horecafaciliteiten, omvatte. Iwan Dekker: “We gaan binnenkort uitbreiden met zeven nieuwe woningen, ook die worden door Commandeur getekend”. In de afgelopen jaren zijn in samenwerking met Bouwbedrijf Theo Kruijer BV uit Noord-Scharwoude door heel Noord-Holland diverse nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Ook hier was André Commandeur verantwoordelijk voor het ontwerp,

vergunningaanvragen, constructie-, EPC-, ventilatie- en daglichtberekeningen, constructie- en detailtekeningen en diverse onderzoeken. Ook Stoop Groenvoorziening in Waarland kent André Commandeur goed en weet dat prima werk wordt geleverd. Voor Stoop was het architecten- en ingenieursbureau de Herder betrokken bij nieuwbouw en meerdere uitbreidingen van kantoren, loodsen en garages. “We hebben een vaste relatie en dat bevalt ons prima” Met kleine werken, zoals een uitbreiding of verbouw van een woning, bedrijfs- of kantoorruimten, of het plaatsen van een dakkapel,

al dan niet vergunningsvrij, heeft Commandeur veel ervaring, waarbij advies, ontwerp, teken- en rekenwerk in detail wordt verzorgd. Tientallen jaren heeft André Commandeur samengewerkt met Pim de Herder. Met Commandeur Bouwontwikkeling gaat hij voor dezelfde kwaliteit en nauwkeurigheid van het werk. André Commandeur studeerde bouwkunde voordat hij bij de Herder kwam. “In de praktijk leer je toch het meeste”. Hij heeft zich in de loop der jaren breed ontwikkeld in het ontwerp, tekenen, berekenen van constructies, bestekbeschrijving en het maken van begrotingen.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

5


Wij zetten niemand voor aap om uw geld te krijgen. Incasso en Gerechtsdeurwaarders

www.snijderincasso.nl • marketing@snijderincasso.nl

Uw AFICOM-adviseur doet meer

Haventerrein 3-A 1779 GS Den Oever (0227) 51 15 29 | info@aficom.nl | www.aficom.nl Met vestigingen in Amsterdam, Wormerveer & Heemstede


Column

ONDERNEMERSMAGAZINE

Gemeente Hollands Kroon is ‘Goed op weg’ De nieuwe gemeente Hollands Kroon is goed op weg. Die conclusie durf ik te trekken na het eerste halfjaar. De economische uitvoeringsagenda 2012-2014, die ik inmiddels naar de gemeenteraad heb gestuurd, bruist van activiteit en ademt een gezonde ambitie. Hollands Kroon maakt stappen op het gebied van agribusiness, recreatie en toerisme en vooral op het gebied van duurzame energie. De behoefte aan duurzame energie groeit snel en de winning wordt economisch steeds interessanter. Veel bedrijven in Hollands Kroon spelen een rol in dit proces, variërend van onderzoek en opwekking tot fabricage. Hollands Kroon heeft de potentie om uit te groeien tot centrumgemeente voor duurzame energie. Dat doen we door bestaande initiatieven te koppelen en de ruimtelijke ordening zo te regelen, dat bedrijven die bezig zijn met duurzame energie zich in de toekomst gemakkelijker kunnen vestigen.

Het maatschappelijk belang van dit beleid is tweeledig; stimulering van duurzame energieproductie enerzijds en het ontwikkelen van honderden arbeidsplaatsen anderzijds. Met name de onderzoeksfaciliteiten (ECN, Tidal Test Center en WMC) trekken internationaal de aandacht. Met het Ontwikkelingsbedrijf NHN zijn ze in juni op handelsmissie naar Zuid-Korea geweest om in te spelen op die interesse. Als het gaat om agribusiness heeft Hollands Kroon een mijlpaal bereikt. Met de ons omringende gemeenten in Noord-Holland-Noord zijn we aangemerkt als Greenport. Dat geeft dit gebied voorrang bij de ontwikkeling van infrastructuur en onderwijsaanbod. Minister Schultz Van Haegen komt in september naar onze regio om verder te spreken over de invulling daarvan. In toeristisch opzicht staan we aan de vooravond van een interessante periode. De vorming van de gemeenten Hollands Kroon en (per 1 januari) ‘groot’ Schagen heeft het mogelijk gemaakt dat samen met Den Helder een gebiedsagenda is uitgewerkt. Daarin worden pro-

jecten opgenomen die gemeente-overschrijdend zijn en kansen bieden voor de hele Noordkop. Gebiedsmarketing is hierin een speerpunt. Wordt vervolgd…

Theo Meskers Wethouder Economische Zaken Gemeente Hollands Kroon

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

7


Gefaseerde aanpak verandering leidt tot wezenlijke vernieuwing bedrijf

Nieuwe showroom sluitstuk van verandering Groot Keukens

T

Twee jaar geleden nam Marc Stammis Jan Groot Keukenimport over. Een bedrijf overnemen, er vervolgens een eigen karakter aan geven en naar eigen inzicht de organisatie vormgeven. Dat is een ingrijpend veranderingsproces dat Marc Stammis samen met zijn team medewerkers de afgelopen twee jaar heeft doorgemaakt. Allereerst heeft hij kritisch gekeken naar de interne processen, van de offerte van een keuken tot de uiteindelijke montage. Op dit punt maakte hij een belangrijke kwaliteitsslag. Doelstelling was het terugdringen van de faalkansen naar een absoluut minimum.

Kwaliteitsverbetering De vernieuwde showroom die 30 juni jongstleden werd geopend, vormde het sluitstuk van de twee jaar geleden ingezette verandering. Marc Stammis nam ‘de winkel’ destijds over en startte voortvarend

8

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

met het veranderen van het bedrijf. Allereerst legde hij zich toe op het interne verwerkingsproces van offerte tot plaatsing van de keuken. Doel was om de faalkosten tot een minimum te reduceren. Dat is door nauwkeurige analyse van het proces

met de bijbehorende documentatie en het opsplitsen in heldere vervolgstappen gelukt. Met name door een verbeterde communicatie in de formulierenstroom is de kwaliteit sterk verbeterd. Toen dat eenmaal op de rit stond, is vervolgens een geheel nieuwe huisstijl ontwikkeld met een eigen logo en de kleuren groen, bruin en taupe. Tenslotte is de showroom en het buitenaanzicht aangepakt, waarbij de winkel binnen geheel werd gerestyled. Ondernemersgeest De gerestylde showroom van Groot Keukens is officieel geopend door Jan Bouwes, wethouder Economi-


ONDERNEMERSMAGAZINE

komen de echte ondernemers naar boven drijven’, zei hij. Meerwaarde door minder Bij de opening verbaasden de meeste bezoekers zich over de nieuwe indeling en styling van de showroom. Modern, fris en eigentijds waren veel gehoorde woorden. De winkel heeft een geheel nieuwe looproute gekregen en ziet er veel ruimer uit. Kenmerkend zijn de strakke lijnen en speelse doorkijkjes. De keukens komen beter tot hun recht door de ruimere opstelling. De uitdrukking ‘het is meer door minder’ is absoluut van toepassing, want door het maken van een bewuste keuze in de presentatie van het aantal keukens, is er meerwaarde gecreëerd. De officiële opening is eveneens de opmaat naar het 25-jarig jubileum van Groot Keukens, dat in het najaar zal worden gevierd.

sche Zaken van de gemeente Schagen. RTL-4 coryfee Willem Reimers ontkurkte de fles champagne en schonk hem en directeur Marc Stammis een glas champagne in. Gezamenlijk hieven zij het glas op deze belangrijke mijlpaal. Wethouder Bouwes sprak bij de opening de bezoekers toe. Hij vond het getuigen van echte ondernemersgeest om juist in onzekere economische tijden de zaak te vernieuwen. Jan Bouwes betrok ook het team medewerkers in zijn felicitaties. Zonder een hecht team bereik je niet de finale. Ook Willem Reimers sprak zijn bewondering uit voor wat er is neergezet. ‘Juist bij tegenwind

Groot Keukens is al 25 jaar een betrouwbare partner als het gaat om de levering en montage van keukens. Het bedrijf levert niet alleen aan particulieren. Het is ook actief op de zakelijke markt. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder de naam Groot Projecten. Zo worden keukens geplaatst bij kleine en middelgrote ontwikkelingsprojecten (chalets en vakantievilla’s), bedrijven en instellingen. Kijk voor meer informatie op de website www.groot-keukens.nl of bel (0224) 298282

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

9


E

Te zien in de showroom van Schagen

De vernieuwde CitroĂŤn C1 en de CitroĂŤn DS5

et sionaliteit m s fe ro p re a Betaalb ring lijke benade n o o rs e p n ee


Colum

ONDERNEMERSMAGAZINE

E

Kunst van het loslaten

Een paar jaar geleden had ik een discussie met andere ondernemers binnen de ondernemersvereniging over leiding geven. Je wil graag dat het op jouw manier gebeurt en je wil de verantwoordelijkheid bij je medewerkers neerleggen. Klinkt simpel maar blijkt enorm lastig. Eigenlijk wil een ondernemer allemaal kopietjes van zichzelf in de organisatie neerzetten, maar dat gaat niet. Het zijn net mensen die medewerkers, ze denken zelfstandig, en dat is maar goed ook. Het gebeurt dus niet altijd zoals je het zelf zou doen. Je kunt er op blijven drillen dat het op jouw manier gebeurt maar dat werkt vaak averechts en je staat te trekken aan een dood paard. Ook kan je het allemaal weer naar jezelf toe trekken

en alle verantwoordelijkheden bij je houden. Het is de kunst van het loslaten zegt mijn zakenvriend, neem nou een pen zegt hij. Je kunt hem heel krampachtig vasthouden in je hand met je vuist naar beneden, je hebt dan veel controle maar als je hem los moet laten is hij weg. Hij ligt dan op de grond en alles was voor niets. Je kunt je hand ook omdraaien en dan de pen loslaten, je hebt dan de controle, je hoeft niet te knijpen dus kost het minder kracht. En de pen kan niet op de grond vallen. Tja, daar zit wat in denk je dan en je gaat het in de praktijk uitproberen. Het blijft lastig, maar als je duidelijk bent in wat je van de mensen verwacht en ze daadwerkelijk de verantwoordelijkheid geeft dan gaat het in veel gevallen prima.

Misschien niet op jouw manier maar het doel heiligt de middelen en het moet goed zijn voor de zaak en niet voor jouw ego. Het gaat uiteindelijk om de balans van het loslaten, zie het als teugels bij een paard, zijn ze te los dan gaat het paard alle kanten op en trek je te hard stikt het paard en kan het niet doen waar hij goed in is. Praat er over met andere ondernemers. Loslaten moet dus gecontroleerd en is uiteindelijk geweldig om te beleven.

Marco Zon bestuurslid OVAP en ondernemer in Hollands kroon

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

11


Wij verzorgen Interflow is uitgegroeid tot een internationaal en toonaangevend fabrikant van cleanrooms, operatiekamers, steriele bereidingsruimten en

Schone lucht met perspectief.

laminar flow units. Van ontwerp tot validatie heeft Interflow alle expertise in huis om de meest uiteenlopende projecten met uiterste precisie en gevoel voor kwaliteit te realiseren.

Vanuit vele disciplines zijn adviseurs,

Als dé specialist in schone lucht draait het bij Interflow allemaal om schone lucht in productieomgevingen met als doel product- en persoonsbescherming te bieden.

ontwerpers en gespecialiseerde technici beschikbaar om vrijwel elk project, hoe groot en gecompliceerd ook, integraal te realiseren.

Wilt u meer weten over de diensten van

Interflow adviseert, ontwerpt, realiseert en onderhoudt projecten op dit gebied.

Interflow is onderdeel van BAM Techniek bv

Interflow? Kijk op www.interflow.nl of bel (0227) 60 28 44

• Bestrating • Vijvers • Waterelementen • Vlonderterrassen • Blokhutten • Schuttingen • Beplantingsplannen • Tuinverlichting • Beregeningssystemen • Interieurbeplanting

www.interflow.nl

Hoornseweg 2 | 1775 RB | Middenmeer Tel.: (0227) 50 28 24 | www.desiertuin.nl

Dorsmolen 15 D 1771 PA Wieringerwerf

t 0227 60 06 60 f 0227 60 35 97

www.commandeurbouwontwikkeling.nl info @commandeurbouwontwikkeling.nl


bouwbedrijf

J.G. APPELMAN B.V.

Anna Paulowna Tel. (0223) 52 5205

Stationsweg 16 1761 EB Anna Paulowna Postbus 1 1760 AA Anna Paulowna 0223-531304 0223-531207 (fax) info@bouwbedrijfappelman.nl www.bouwbedrijfappelman.nl

V GM C HECKLIST A ANNEMERS

www.rood.nl

Muntjewerf Graafmachines Anna Paulowna

Hoekenga Reinigingstechniek heeft een ruim assortiment aan Dibo Cleaning Machines (ook in de verhuur)

Wij zijn actief in het uitvoeren van werk op het gebied van o.a.: • Grondwerk • Wegenbouw • Slootonderhoud

• Bouwputten • Tuinrenovatie • Bestratingen

Kruiswijk 11 1761 AR Anna Paulowna Slootvaartweg 3 1774 PC Slootdorp www.hoekengamechanisatie.nl

Tel. 0227 58 14 65 Fax 0227 58 18 23

Tel: 0223-523238 Mail: info@pietmuntjewerf.nl Internet: www.pietmuntjewerf.nl


Technisch installatiebedrijf Rood richt speciale showroom in over duurzame energie Technisch installatiebedrijf Rood BV bestaat ruim zestig jaar en is gevestigd op industrieterrein Kruiswijk in Anna Paulowna. Het bedrijf maakte een ontwikkeling door met enkele opmerkelijke mijlpalen, ĂŠĂŠn daarvan is de bouw van het bedrijfspand in 2001. Een andere is het opheffen van de winkel in bruin- en witgoed per 31 december 2011. Het is een echt familiebedrijf waarin nu de tweede en derde generatie van de familie werkzaam zijn. Technisch installatiebedrijf Rood B.V. biedt een groot diversiteit aan installatiewerkzaamheden zoals u hieronder kunt lezen.

14

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

Op dit moment heeft het bedrijf 14 man personeel op de loonlijst staan. De huidige directie bestaat uit de broers Piet en Paul Rood (tot 2 jaar terug zat broer Jack ook in de directie), waarbij Piet vooral gericht is op elektrotechnische zaken en Paul zich meer toelegt op het loodgieterswerk. Perry Rood, zoon van Piet, houdt zich met name bezig met de website en duurzaam ener-


ONDERNEMERSMAGAZINE

gie. Paul Rood: “Piet Rood Sr. wilde graag elektricien worden en startte in 1952 een winkel en een installatiebedrijf aan de Molenvaart. De winkel verkocht bruin- en witgoed. De start was zeer moeilijk vooral financieel. In de jaren zeventig groeide het bedrijf fors. Toen kwam ook mijn broer Jack in het bedrijf. Tot 1985 was het aan de Molenvaart gevestigd; daarna verhuisden winkel en bedrijf naar de Smidsweg in Anna Paulowna.” De basis van het bedrijf is door de jaren heen de installatiebranche gebleven. Maar de afgelopen jaren is de basis verder verbreed en zijn er twee nieuwe pij-

lers bijgekomen: Rood ‘Duurzaam’ en Rood ‘Automatisering’. Het zijn bedrijfsonderdelen die zeker perspectief bieden voor de toekomst. Onder ‘Duurzaam’ vallen o.a. de verkoop en installatie van zonnepanelen, maar ook het plaatsen van warmtepompen, warmtepompboilers en installeren van LED-Verlichting. Onder ‘Automatisering’ vallen inbraak, brandbeveiliging, telecom, datanetwerken en schotelantennes. Alles in één hand Volgens Paul Rood vinden opdrachtgevers het prettig om de aanleg van alle installaties in een

woning of bedrijf bij één bedrijf onder te brengen. Zowel de verwarming, water, riolering, elektriciteit, inbraakbeveiliging als installaties voor internet en telefonie worden door technisch installatiebedrijf Rood verzorgd. Via aannemers in de regio, waarmee goede contacten worden onderhouden, komen

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

15


Voor al uw Food en Non-Food horecaproducten.

VAN LIEROP ADVIESGROEP MAKELAARDIJ

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

Van kantine tot restaurant. Industrieweg 41 1775 PW Middenmeer Tel.: 0227-60 41 85 www.rovehg.nl

www.vanlieropadviesgroep.nl

eleCtra - sanitair - verwarming eleCtra- sanitair - sanitair- -verwarming verwarming eleCtra met ruim 70 jaar ervaring en uiterst bekwaam personeel, met ruim jaar ervaring uiterst bekwaampersoneel, personeel, de modernste technieken en een vriendelijk prijskaartje. met ruim 7070 jaar ervaring enen uiterst bekwaam de modernste technieken een vriendelijkprijskaartje. prijskaartje. de modernste technieken enen een vriendelijk

electra - sanitair sanitair electra electra - sanitair Badkamers - verwarming verwarming Badkamers Badkamers - verwarming loodgieterswerk - rioleringen loodgieterswerk rioleringen loodgieterswerk - rioleringen Dakbedekkingen - Onderhoud Dakbedekkingen Onderhoud Dakbedekkingen - Onderhoud service service service geertsma B.v. geertsma B.v.| info@geertsma-bv.nl De Stek 9 | 1771 SP Wieringerwerf | Tel: 0227-601207 De Stek 9 | 1771 SP geertsma Wieringerwerf | Tel: 0227-601207 B.v. | info@geertsma-bv.nl www.geertsma-bv.nl

De Stek 9 | 1771 SP Wieringerwerf | Tel: 0227-601207 | info@geertsma-bv.nl

www.geertsma-bv.nl www.geertsma-bv.nl

De groothandel voor uw verlichting

Maak kennis met LED verlichting voor uw woning ĂŠn met een energiebesparing tot wel 80%! Maak een afspraak en bekijk in onze showroom alle mogelijkheden. Doe de LED-bespaarcheck!

www.ikzoekeenlamp.nl Light Control • T +31 (0)224 299 854 info@light-control.nl


regelmatig opdrachten. Patrick van den Heuvel, onder andere verantwoordelijk voor de afdeling beveiliging:”De huidige trend in beveiliging is dat met één schakelaar alles wordt bediend, verlichting, rolluiken etc. Zo’n geïntegreerd systeem, domotica, leggen we steeds meer aan”. Een mooi voorbeeld van de onderscheidende kwaliteit van Technisch Installatiebedrijf Rood is de uitvoering van alle technische installaties van de Polder Résidence te Breezand. Paul Rood: “Hier hebben we ook duurzame warmtepompen met warmtepompboilers geplaatst. Het verbruik van deze pompen, onder andere ten behoeve van het warmwatersysteem voor vloerverwarming, is een stuk zuiniger dan een cv-ketel.” Duurzaamheid is een speerpunt van het

bedrijf, nog niet zo lang geleden werden zestig zonnepanelen op het dak van hun eigen bedrijfspand geplaatst. De panelen zorgen ervoor dat het bedrijfspand op industrieterrein Kruiswijk zelfvoorzienend voor wat betreft energie is geworden. Binnen acht jaar is deze investering terugverdiend waarna ze nog zeker 20 jaar geld op gaan leveren. Ondertussen zijn meerdere bedrijfspanden voorzien van zonnepanelen, aangebracht door Rood B.V.. Bij de plaatselijke voetbalvereniging ZAP in Breezand is een duurzame douche-installatie aangebracht. Uit de ventilatielucht van de kleedkamers wordt het boilerwater op 65°C gebracht. Dit geeft een flinke besparing. Verdere informatie kunt u lezen op onze site www.rood.nl.

In oktober van dit jaar zal technisch installatiebedrijf Rood een speciale showroom openstellen gericht op de toepassing duurzame energie in en rond woningen. Er zullen opstellingen te zien zijn van warmwaterpompen, radiatoren, zonnecollectoren en boilers die door zonne-energie gevoed worden. De informatie is zowel bedoeld voor particuliere als zakelijke gebruikers.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

17


BURGELIJKE- EN UTILITEITSBOUW . GROND-, WEG- EN WATERBOUW Beentjes BV, 50 jaar gevestigd in Wieringerwerf, heeft grote ervaring in de diverse disciplines die de bouw met zich meebrengt. De disciplines burgerlijke- & utiliteitsbouw enerzijds en grond-, weg- en waterbouw anderzijds zijn gelijkwaardig naast elkaar ontwikkeld en ingericht. Beentjes BV is een middelgroot, allround aannemersbedrijf, VCA I / II, die elke gecertificeerd volgens ISO 9001 en VC opdracht aan kan en waarop nog steeds de begrippen flexibel, vakbekwaam en betrokken van toepassing zijn.

T 0227-606070 F 0227-606080 info@beentjes.com www.beentjes.com

Bevo B.V. Kantoor- en Projectinrichtingen Schelphorst 4 1771 SL Wieringerwerf Tel.0227-601507 Fax.0227 602706 info@bevobv.nl www.bevobv.nl


Column Géén bijtelling wegens privégebruik voor bestelauto? Voor uw bestelauto (auto alleen voorzien van voorbank met laadruimte) wordt de waarde van het forfaitair privégebruik per jaar vastgesteld op 25% van de cataloguswaarde van de auto. Stel dat uw bestelauto een cataloguswaarde heeft van \ 30.000. Uw jaarlijkse winstbijtelling bedraagt dan \ 7.500. Bij een belastingtarief van 52% betaalt u zomaar \ 3.900 belasting over dit bedrag. Indien u dit wilt voorkomen, dan zult u moeten bewijzen dat u op jaarbasis hooguit 500 kilometer privé heeft gereden, bijvoorbeeld door middel van een sluitende kilometeradministratie. Kunt u dit niet, of rijdt u sowieso meer dan 500 kilometer privé, dan loopt u tegen de volledige bijtelling aan. Dat was tot voor enige jaren de heersende opvatting! Uitweg bijtelling Maar, er is een uitweg. Een uitweg waar de laatste tijd veel over geprocedeerd is bij verschillende rechters. De (forfaitaire) bijtelling van 25% geldt namelijk niet voor bestelauto’s die door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Andersom geredeneerd: bestelauto’s die door aard of inrichting (nagenoeg) ongeschikt zijn voor vervoer van personen, ontkomen aan de bijtelling. U begrijpt dat dit een bron van discussie is met de Belastingdienst. Want bij welke bestelauto’s is hiervan sprake? In de visie

van de Belastingdienst zijn dat alleen de bestelauto’s die enkel beschikken over een bestuurdersstoel, dus zonder bijrijdersstoel. Inmiddels hebben verschillende rechters echter geoordeeld dat dit een te beperkte uitleg is; er moet naar meer zaken worden gekeken. Overzicht jurisprudentie Bekijkt u onderstaand (willekeurig) overzicht. Wat denkt u: geschikt of ongeschikt (voor vervoer van personen)? Hoge Raad 29 mei 2009: Voor de bloemenhandel gebruikte bestelauto, met vaste stellages in de laadruimte voor het vervoer van bloemen en planten. Rechtbank Arnhem 2 juli 2009: Door vloerbedekkinglegger gebruikte bestelauto, verlengd en verhoogd, te groot voor gewone parkeerplaats. Hof Arnhem 13 december 2011: Door interieurbouwer gebruikte bestelauto, vies en stoffig, bijrijdersstoel benodigd voor meehelpende medewerker. Rechtbank Arnhem 22 mei 2012: Door monteur installatiebedrijf gebruikte bestelauto, met vaste stellingen voor gereedschap, ingericht met schoenen, tassen, slangen en papierwerk, verder stoffig en rommelig. Ik laat u niet langer in spanning: in alle bovenstaande situaties oordeelden de rechters, ondanks de bijrijdersstoel(en), dat de bestelauto

(nagenoeg) ongeschikt was voor vervoer van personen en dus geen forfaitaire bijtelling wegens privégebruik aan de orde was. In mijn opvatting is het uitgangspunt inmiddels: Bij een bestelauto met een aangepaste laadruimte: • Geen (forfaitaire) bijtelling!!! (een geringe bijtelling op grond van het werkelijk privégebruik blijft wel mogelijk!) • Geen verklaring van geen privégebruik noodzakelijk • Geen sluitende kilometeradministratie noodzakelijk LET OP: Bij een bestelauto met een niet aangepaste laadruimte is het vorenstaande nog niet onomstreden! Mogelijk leest u het bovenstaande en denkt u: ‘Maar dan is mijn bestelauto ook ongeschikt, weg met die bijtelling!’ Dan nog één tip: onderbouw uw standpunt met zoveel mogelijk argumenten en leg één en ander met foto’s vast. Zo bent u goed voorbereid wanneer de Belastingdienst u vragen stelt, want ik vertelde u het al eerder: Het (fiscale) recht is er voor de waakzamen! Veel succes! Hans Elling Federatie Belastingadviseur Koopman & Co, Accountants & Belastingadviseurs, Breezand

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

19


In september wordt het nieuwe filiaal in Zaandam geopend

Accu Centrale Hippo staat garant voor kwaliteit en service in accu’s Accu Centrale Hippo, kortweg ACH, is gevestigd op het Industrieterrein Molenveld in Hippolytushoef. Zes jaar geleden is Fam. Kooijman hier als zelfstandig ondernemer begonnen na jarenlang te hebben gewerkt als werknemer bij één van de grootste acculeveranciers van Nederland. “Er stond destijds een kale loods met een simpele tegel-

Z

vloer waarin een SRV-wagen geparkeerd stond .We hebben de loods radicaal aangepakt en verbouwd tot een gespecialiseerd magazijn, kantoor en kantine.”

Zoals gezegd is het pand drastisch verbouwd. Er is een extra zware vloer met vloerverwarming aangelegd. De vloer is 21 centimeter dik heeft dubbele bewapening en is voorzien van een speciale coating waardoor er geen chemicaliën doorheen kunnen dringen. Magazijn en kantoor zijn professioneel ingericht en stralen kwaliteit uit . Het is ongetwijfeld van invloed op het aantal klanten dat nog steeds toeneemt. ACH is uitgegroeid tot dé accuspecialist van Noord-Holland. Het bedrijf legt zich toe op de zakelijke markt. Bedrijven, instellingen, autogarages en recreatiebedrijven nemen van ACH hun accu’s af. ACH heeft op voorraad accu’s en

20

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

alle accessoires voor auto’s, vrachtwagens, campers, veegmachines, heftrucks, golftrolly’s, scootmobielen, hoogwerkers, bromfietsen, motorfietsen, trekkers, kranen, boten, en caravans. Roy Kooijman legt uit: “In beveiligingsinstallaties, installaties voor nood- en brandalarm, zitten meestal speciale accu’s. Maar ook in liften vinden we bijzondere accu’s.” Zakelijke markt De wereld van de accu’s is een bijzonder specialisme, ACH heeft bijvoorbeeld meer dan 300 verschillende typen Motor/Grasmaaier/ATV accu’s in voorraad en is daarmee de grootste in N-H. Ook leveren wij

uit voorraad de 6V accu’s van 4 t/m 480Ah(voor diverse toepassingen). Met ons specialisme en onze voorraad hebben we een zekere faam verworven”, vertelt Roy Kooijman met enige trots. “Zo kwam onlangs de Marine bij ons of we ten behoeve van een onderzeeër een speciale accu konden leveren. Dat hebben we snel en goed gedaan.” ACH heeft een eigen buitendienst die met drie professioneel ingerichte bestelwagens in Noord-Holland accu’s bezorgt en service verleent. Daarbij is de winkel ook van maandag tot en met zaterdag geopend. Seizoensinvloeden spelen absoluut mee bij de drukte van de werkzaamheden. Roy Kooijman: “In de winter leveren


ONDERNEMERSMAGAZINE

Op 1 september 2012 opent ACH een nieuw filiaal aan de Sluispolderweg in Zaandam. Roy Kooijman: “We groeien en willen graag dicht bij onze klanten zitten”. De uitgangspunten van ACH zullen ook daar zeker tot succes leiden: kwaliteit, betrouwbaarheid en service. ACH, de Wieken 5, 1777 HT Hippolytushoef (0227) 591578.

we accu’s voor de auto, truck en trekker en in het voorjaar en zomer voor de caravan, camper en boten. Het zal duidelijk zijn dat bij de aanvang van het voorjaar we het extra druk hebben. Ook bij de Agriport zijn we regelmatig te vinden omdat in de kassen veel trolly’s met een speciale accu rijden”. Kortom: ACH biedt haar klanten een totaalpakket en zo kunnen zij er terecht voor deskundig advies, het keuren van Heftruck accu’s, aankoop maar ook voor het controleren van accu’s . ACH is dealer van ZAP- en Sznajder-accu’s. Voor bedrijven en instellingen geldt een 24-uurs service.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

21


De Lange Ring 11H 1761 AS Anna Paulowna Tel. 0223 - 534952 www.vanwestenelektro.nl

Burg. Lovinkstraat 50 Tel. 0223 52 1296 Breezand

Zandvaart 37A 1764 NK Breezand tel: 0223-521222 fax: 0223-521333 Info@olofschuur.nl


Colum

De wet incassokosten komt eraan! wat betekent dit voor u?

Op 13 maart jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Normering Incassokosten aangenomen, welke per 1 juli jl. in werking is getreden. Tot op heden kon elk incassobureau zelf de hoogte van de incassokosten bepalen. Veel incassobureaus rekenden naast incassokosten nog andere bijkomende kosten. Dit is nu niet meer toegestaan! Het wetsvoorstel beschrijft een wettelijke regeling voor het doorbelasten van incassokosten om met name consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. De belangrijkste wijzigingen door de invoering van de incassokostenwet: • Een vaste staffel aan incassokosten voor consumentenvorderingen, die aan de hand van percentages over de hoofdsom wordt berekend. Het minimale bedrag aan incassokosten is € 40,- (excl. BTW). Overige kosten (administratiekosten), zijn niet meer toegestaan; • I ncassokosten zijn verschuldigd als de debiteur in gebreke is én u daaropvolgend een ‘14-dagen aanmaning’ hebt verzonden. Deze ‘14-dagen aanmaning’ moet voorzien zijn van de

hoofdsom, de hoogte van de incassokosten en een betaaltermijn van 14 dagen. Hierna mag u zelf incassokosten doorbelasten aan uw debiteur. Misschien nog wel belangrijker: ook uw incassobureau mag pas incassokosten (de voornaamste inkomstenbron) doorbelasten na verzending van de ’14-dagen brief’ (anders komen de incassokosten voor uw rekening); • Van deze wet kan niet in het nadeel van de particuliere schuldenaar worden afgeweken. Bij vorderingen tussen bedrijven (B-2-B) kunnen partijen onderling wel hogere incassokosten overeenkomen, bijvoorbeeld in de Algemene Voorwaarden. Tijdens procedures garandeert de (kanton)rechter de toewijzing van de kosten conform de consumentenregeling. Wat betekent de invoering van de incassokostenwet nu concreet voor u? U heeft 3 mogelijkheden: • U blijft bij uw huidige werkwijze, echter dient u wel de ’14-dagen brief’ te integreren in uw incassotraject (als 1e of 2e actie). Er vinden weinig veranderingen plaats in de acties die u tegen uw debiteur onderneemt;

• U kunt zelf eerder ‘hardere’ actie ondernemen tijdens uw aanmaningstraject, omdat u zelf al incassokosten kunt rekenen na verzending van de 14-dagen aanmaning; • U kiest voor meer gemak en geeft de zaken sneller uit handen. Dit kan eventueel al gedurende uw aanmaningstraject. Snijder Incasso verstuurt voor u de 14-dagen aanmaning of neemt uw gehele debiteurenbeheer over. De wet is per 1 juli 2012 in werking getreden. Het is van belang uw debiteurenbeheer kritisch door te lichten. Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders denkt graag met u mee om dit op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren. Wilt u meer weten over de aanstaande wijzigingen of wilt u de ’14 dagen brief’ door Snijder laten versturen? Neem dan contact met ons op voor advies. Wanneer u niet zeker bent of u Algemene Voorwaarden zo zijn ingericht dat u afwijkt van de Incassokostenwet en bovengenoemde wijzigingen voor uw zakelijke debiteuren niet van toepassing zijn, mailt u uw Algemene Voorwaarden aan marketing@snijderincasso.nl voor kosteloos advies.

Nieuwe staffel incassokosten Hoofdsom

Incassokosten

Minimum

Over de eerste

15 %

€ 40,00

Over de volgende € 2.500,-

(tot € 5.000,-)

10 %

625,00

Over de volgende € 5.000,-

(tot €10.000,-)

875,00

€ 2.500,-

Maximum

375,00

5 %

Over de volgende €190.000,- (tot € 200.000,-)

1 %

€ 2775,00

Boven de

0,5%

€ 6.775,00

€ 200.000,-

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

23


SCHEPERS KEUKENDESIGN Molenvaart 103 1761 AC Anna Paulowna Tel: (0223) 53 33 45 Fax: (0223) 53 27 89 E-mail: info@scheperskeukendesign.nl Website: www.scheperskeukendesign.nl

Opslagruimte nodig?

Hippolytushoef www.bertsboxx.nl 06-25505272

KZ Aanneming & Groenvoorziening B.V. • Aanleg en Onderhoud • Maaien bermen & taluds • Sportvelden • Onkruidbestrijding • Blad- en vuilzuigen • Drainage • Stobbenfrezen

INDOOR SPUITSERVICE Wand- en Plafondspuitbedrijf

www.berts.nl 06- 229 122 95

KZ Aanneming & Groenvoorziening B.V. Havenweg 10 | 1771 RW | Wieringerwerf Telefoon: 0227 60 12 03 | Fax: 0227 60 19 45 www.kz-bv.nl

R


ONDERNEMERSMAGAZINE

Puur genieten voor de nuchtere Westfries en smaakgevoelige fijnproever

Restaurant ’t Anker, propageert koken en eten als levenskunst

R Restaurant ’t Anker ligt aan de Westfriese Omringdijk in het

schilderachtige dorpje Kolhorn. Gastvrouw Gepke Bechthold

en gastheer Arthur van Dieten

werken hier met een enthousiast team aan een onderscheidende reputatie. Buiten een geweldig

terras en binnen een eigentijds

interieur waar zowel de zakelijke gast als de toerist zich onmiddellijk thuis voelen. Een eigentijdse

keuken die de nuchtere Westfries en de culinair verwende toerist veel te bieden heeft.

“Het draait om de details, zorg ervoor dat je iets extra’s toevoegt zodat de gast met een goed gevoel je restaurant verlaat”, aldus Gepke Bechthold die bijzonder gepassioneerd bezig is met haar vak. Ze bezit een geweldige drive en brengt die liefde voor het vak ook over op haar team. “Je moet altijd bezig zijn met je vak en niet inkakken”, zegt ze lachend. “Onze keuken levert zowel culinaire hoogstandjes als de gewone plate-service. We streven ernaar om onze gasten een bijzondere beleving mee te geven. In ons vak draait het om aandacht en de juiste klik met de gasten. Het is

een hele kunst mensen te laten genieten”. Veelzijdig restaurant Restaurant ’t Anker is veelzijdig. Je kunt er terecht voor een lekkere kop koffie met gebak maar ook voor een eenvoudige lunch of een diner met zakenrelaties. Chefkok, Danny van Zweeden, leerde de fijne kneepjes van het vak onder andere in restaurant De Bokkepruik in Hardenberg. Gepke Bechthold:” Danny is een topper met een enorme gedrevenheid voor zijn vak. Hij bepaalt de inkoop van de producten en ingrediënten. Zo veel mogelijk probeert

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

25


Kwekerij De Wieringermeer

Oudelanderweg 9 | 1775 RD Middenmeer www.kwekerijdewieringermeer.nl info@kwekerijdewieringermeer.nl


’t Anker producten uit de directe regio in haar menu’s te verwerken. Groente wordt ingekocht bij Puur Groente, een groenteteler in Middenmeer en kaas bij Klaver. Puur Groente teelt ecologisch, duurzaam en levert producten met een premium smaakbeleving. Wijn betrekken we onder meer van wijnimport Bart in Midden-Beemster, E-cru-wijnen levert Wytse van der Zweep. Bijzondere groenten en kruiden Belangrijke trends als de interesse voor streekproducten en slowfood onderkent Gepke Bechthold en als het mogelijk is, schenkt ze er aandacht aan. Op haar terras heeft ze in samenwerking met Afke Schrale van kwekerij Bloeiers uit Slootdorp een concept bedacht waarin bijzondere groenten en kruiden een rol spelen. “We hebben bijvoorbeeld Oostindische kers, zoetkruid en blauwe basilicum in grote potten op

ons terras staan en verwerken ze in gerechten en thee. Ze geven een extra smaakdimensie”. Overigens is Gepke van mening dat smaken qua karakter zo puur mogelijk naar voren moeten komen en je die niet met kruiden zou moeten verdringen. “Je moet proberen te behouden wat je hebt”. Life is worth cooking Aan vakbekwaam personeel hecht Gepke grote waarde. Ze onderhoudt contacten met diverse ROC’s in de regio en is in 2012 uitgeroepen tot praktijkbegeleider van het jaar. Ook zelf is ze een voorstander van éducation permanente. “Je moet je blijven scholen”. Ze volgt najaar 2012 een cursus bij de Academie Gastronomie van smaakprofessor Peter Klosse. “Ik streef ernaar om bij de 500 beste restaurants van Nederland te behoren. We hebben een geweldig team, zowel in de keu-

ken als in de bediening en gaan als één grote familie met elkaar om”. Viermaal per jaar wordt de menukaart aangepast. Verder werkt de keuken met een verrassingsmenu. Restaurant ‘t Anker is bijzonder geschikt om met zakenrelaties te dineren. Er is capaciteit voor 120 gasten. Daarnaast is ’t Anker ook het juiste adres voor personeelsfeestjes, jubilea, bruiloften en wijnproeverijen. “Essentieel is de beleving: we willen dat mensen van alle rangen en standen zich hier thuis voelen. Onze slogan maakt van koken een levenskunst: “Life is worth cooking”

Kortom: Restaurant ’t Anker is zowel voor een zakelijk etentje als voor een gezellig familiediner een prima locatie. Kijk voor meer informatie op www.restaurantanker.nl of bel (0224) 531984.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

27


Govert-Jan Jongejan van Ambachtelijke Schilders Groep (ASG)

G Govert-Jan Jongejan is een jonge zelfstandige ondernemer die 8 jaar geleden de Ambachtelijke Schilders Groep (ASG) in Anna Paulowna begon. Een opmerkelijke carrièreswitch. Govert-Jan zette acht jaar geleden misschien wel de belangrijkste stap in zijn leven; hij werd van buitendienstmedewerker bij een verfgroothandel, ineens zelfstandig ondernemer. De naam voor zijn bedrijf, de Ambachtelijke Schilders Groep bedacht hij zelf. “Ik zou niet meer terug willen naar een kantoorbaan.” Hij constateert dat bij veel jongeren handwerk als schilderen helaas niet de eerste keus is, terwijl je als schilder absoluut meerwaarde levert. “Je maakt direct het verschil!” En dan blijkt, wanneer Jongejan zijn familiegeschiedenis induikt,

28

dat eigenlijk veel van zijn voorvaderen schilder zijn geweest. Dat Govert-Jan dit werk zou gaan doen, zag er in eerste instantie helemaal niet naar uit. Hij had MEAO gedaan en NIMA en wist meer van marketing dan van schilderen. Govert-Jan: “In de verfgroothandel werkte ik aanvankelijk als binnendienstmedewerker, later kwam ik in de buitendienst terecht en onderhield contacten met schildersbedrijven. Ik zag zo hoe het hen verging en kreeg gaandeweg bewondering voor het werk en ontdekte niet alleen de kansen maar ook de onvolkomenheden.” Uitstekende kwaliteit Om zich verder te bekwamen in het schildersvak, volgde Govert-Jan een interne opleiding bij de verfgroothan-

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

del. Hij wist toen zijn vaardigheden en technieken behoorlijk te ontwikkelen. Desondanks duurde het nog tot 2004 voordat hij de daad bij het woord voegde. “Ik startte helemaal alleen. Het ging echter met zo’n sneltreinvaart dat ik al gauw enkele zzp’ers moest inhuren.” Hij herinnert zich nog goed zijn eerste grote klus: het uitvoeren van het schilderwerk in 60 nieuwbouwwoningen in Wormerveer. “Ik kreeg dit werk via een woningbouwvereniging. Wanneer je jezelf kan bewijzen door uitstekende kwaliteit te leveren, je afspraken nakomt en doet wat je zegt, komen de klanten vanzelf.” Tegenwoordig weten aannemers, woningbouwverenigingen en particulieren hem te vinden. Soms is voor een mooie klus bijzondere flexi-


ONDERNEMERSMAGAZINE

Govert-Jan Jongejan is een jonge zelfstandige ondernemer die 8 jaar geleden de Ambachtelijke Schilders Groep (ASG) in Anna Paulowna begon. Een opmerkelijke carrièreswitch. Govert-Jan zette acht jaar geleden misschien wel de belangrijkste stap in zijn leven; hij werd van buitendienstmedewerker bij een verfgroothandel, ineens zelfstandig ondernemer. De naam voor zijn bedrijf, de Ambachtelijke Schilders Groep bedacht hij zelf. “Ik zou niet meer terug willen naar een kantoorbaan.” Hij constateert dat bij veel jongeren handwerk als schilderen helaas niet de eerste keus is, terwijl je als schilder absoluut meerwaarde levert. “Je maakt direct het verschil!”

biliteit vereist. Zo kreeg ASG een mooie schilderklus in het bekende Amsterdamse hotel Krasnapolsky. Het werk moest wel ’s nachts gebeuren. “Als iedereen ging slapen, moesten wij aan het werk .” Flexibele inzet Gemiddeld heeft ASG zo’n 8 tot 12 man aan het werk. “Het is afhankelijk van het aanbod”, zegt hij. In het voorjaar en de zomer is het hectisch dan is het aanbod veel groter dan in de winter. Govert-Jan: “Om die reden vind ik het vreemd dat veel traditionele bedrijven vasthouden aan de bouwvak-vakantie. Ik vind dat not-done in deze tijd.” Overigens weet hij wel waar zijn kwaliteiten liggen. “Ik ben goed in het organiseren en het leggen van contacten met de opdrachtgevers.” Onderscheidend vindt hij is de flexibele inzet en bereikbaarheid. “Klanten kunnen me ook ’s avonds bellen.” Sterk punt is de vaktechnische ondergrond. Vanuit zijn groothandelstijd weet Govert-Jan haarfijn welke verf voor wat voor een ondergrond geschikt is. Bijzonder is eveneens dat ASG als een van de eerste schildersbedrijven spuitwerksystemen toepast bij kozijnen. “Niets geeft gladder werk dan spuitwerk. Wij weten dit bovendien in een bewoonde-situatie toe te passen op bijvoorbeeld deuren of keukens.” Al met al is ASG een jong en gezond bedrijf dat vooral breed inzetbaar wil zijn zowel voor de zakelijke markt als voor particulieren.

Grote hobby van Govert-Jan Jongejan is voetbal, maar eigenlijk vindt hij alle sporten wel leuk. Hij is een echte AZ-fan. “Ik heb bewondering wat de club met zo’n jong team heeft weten te bereiken.” Bewondering heeft hij ook voor Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook. “Ik probeer er zelf zo bewust mogelijk mee om te gaan. Ik vind dat je via social media niet alles prijs moet geven. Er wordt ook misbruik van gemaakt. Ik heb wel vanaf het begin een website. Toch krijg ik de meeste klanten via mond-tot-mond-reclame.”

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

29


schildersbedrijf boltjes ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

13 io 20 d e m e Vanaf kend r e j i w rgen ng! i d verzo j i r st

nbe mo lle

Fax (0227) 60 28 98 mobiel 06 51954323 www.schildersbedrijfboltjes.nl info@schildersbedrijfboltjes.nl

Omdraai 7 1771 HH Wieringerwerf Tel. (0227) 60 14 59

Uw huis is een vakman waard!

Landbouwstraat 29 • 1773 AB Kreileroord Tel. 06-48460367 • info@melvrinbakker.nl

www.melvrinbakker.nl

De juiste kleding bij de juiste medewerker? Bel voor een afspraak en we staan graag voor u klaar. B&S Bedrijfskleding Industrieweg 10 F 1785 AG Den helder 0223-520353 www.benskleding.nl

Accuʼs - Laders Tractiebatterijen De Wieken 5 1777 HT Hippolytushoef Tel. 0227 591 775

WWW.ACHHIPPO.NL


Ondernemen is vooruitgang boeken

Alkmaar Middenmeer Uitgeest

.HHV -DQ 'RO $FFRXQWDQW

www.wea.nl

Samen ondernemen?

HARMSEN HEFTRUCKS

Laat uw afspraken duidelijk vastleggen!

Sternstraat 45 | 1771 AN Wieringerwerf Tel.: 0227-592051 | Fax: 0227-592979 www.notarisbutijn.nl | info@notarisbutijn.nl

Wieringerwerf • Tel. (0227) 50 20 93 www.harmsenheftrucks.nl info@harmsenheftrucks.nl


B U SINESS CLUB De Kampanje Business Club Draagt u cultuur en De Kampanje een warm hart toe? Kom dan in een informele sfeer met andere bedrijven in contact tijdens de Kampanje Business Clubavonden. Wat betekent een lidmaatschap van de Kampanje Business Club? • enthousiaste relaties na een avondje theater in uw schouwburg; • een bijzondere band met schouwburg De Kampanje; • een aantrekkelijke vorm van sponsoring; • een uiting van loyaliteit aan cultuur in de Top van Noord-Holland. Welke voorstellingen bezoeken de Business Clubleden in 2012/2013? • Plien & Bianca met na afloop Beaujolais Primeur met een kaasplateau. • De Verleiders: de casanova’s van de vastgoedfraude met een vorkjesdiner en een gesprek met één van de acteurs. • Acda & De Munnik met vooraf een lentebuffet. En wat krijgt u nog meer? • een vermelding met logo en een link op de website van De Kampanje; • een vermelding op het sponsorbord van De Kampanje; • 10% korting bij het huren van zalen van schouwburg De Kampanje; • wanneer u met 4 personen of meer komt dineren voorafgaand aan een theatervoorstelling ontvangt u per bedrijf één theatermenu gratis. Wordt nu lid en biedt uw personeel, uw relaties of uzelf een verrassende theaterbelevenis. En… u steunt daarmee ook nog eens uw theater. Zij gingen u voor:

Vermeer Schutte & Musen GERECHTSDEUR WAARDERS JURISTEN INCASSO

Slot Reclame ontwerp | drukkerij | textiel | auto’s | gevels | fc prints

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Spaans – Smit, 0223-674652