Ondernemersmagazine Hollands Kroon nr. 1

Page 1

ONDERNEMERSMAGAZINE

HOLLANDS

KROON

Dit magazine is een uitgave van

Burgemeester: over ondernemen in hollands kroon

Bouwbedrijf Hollands Kroon: ondernemers met frisse ideeĂŤn

Red Chilli

Succesformule in Nieuwe Niedorp

Aficom accountants en adviseurs:

Betrouwbare sparringpartner voor MKB-ondernemers Voorjaar 2012 | nummer

1


Gedreven, klantgericht en doelmatig: Met dit kwaliteitsaanbod heeft u als ondernemer bij Van der Vleuten & van Hooff

een streepje voor Als ondernemer is het voor u van belang dat uw werkzaamheden niet alleen op waarde worden geschat maar ook worden betaald en het liefst zo snel mogelijk. Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders & Incasso is hierin uw partner. Een persoonlijke benadering, laagdrempeligheid, snel en accuraat handelen staan bij ons hoog in het vaandel. Wij gaan zorgvuldig om met uw zakelijke belangen en leveren dan ook maatwerk en dat allemaal zonder groot kostenrisico. Daardoor kunt u zich bezig houden met waar Ăş goed in bent: zaken doen! Van der Vleuten & Van Hooff is uw incassospecialist bij uitstek maar ook voor huurzaken, debiteurenbeheer, gerechtelijke procedures en executies van vonnissen bent u bij ons aan het juiste adres!

Lariksstraat 35 1971 JR IJmuiden T : 0255 - 51 57 12 F : 0255 - 51 27 09 E : ijmuiden@vdv-vh.nl Middenweg 168 B 1782 BL Den Helder T : 0223 - 61 08 59 F : 0223 - 61 08 72 E : denhelder@vdv-vh.nl

www.vdv-vh.nl

Voor al uw Food en Non-Food horecaproducten.

VAN LIEROP ADVIESGROEP MAKELAARDIJ

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

Van kantine tot restaurant. Industrieweg 41 1775 PW Middenmeer Tel.: 0227-60 41 85 www.rovehg.nl

www.vanlieropadviesgroep.nl


...het vergt alleen wat meer creativiteit, lef en doorzettingsvermogen.

Beste ondernemer,

ijnings Verschata: d t

Met de eerste uitgave van “Ondernemers Magazine Hollands Kroon” in uw hand gaan we alweer richting de lente van 2012. In dit eerste nummer vindt u een kleine greep uit de 2.972! ondernemers die de nieuwe gemeente Holland Kroon herbergt. U leest hoe het kan dat een bouwbedrijf anno 2012 nog steeds een prachtige orderportefeuille heeft en hoe Aficom lef bespeurd in de Kop van Noord Holland. Ook komt een bevlogen en zeer ervaren burgemeester aan het woord en is een veelvuldig onderscheiden Aziatische Noord-Hollander aan het woord die zich fier staande houdt in de Horeca.

ar eek ma ni 2e w ju k 2e weeeptember e week s k 2 2e weeber m e dec

Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep

U merkt het... er is nog volop ruimte om te ondernemen; het vergt alleen wat meer creativiteit, lef en doorzettingsvermogen. In ons eigen reclamebedrijf merken we ook dat ondernemen succesvol wordt wanneer er sprake is van een onderscheidend vermogen. Zo blijven wij dan ook investeren in onze drukkerij en beletteringsbedrijf om de hoogste kwaliteit te garanderen en helpen wij ondernemers met het “vermarkten” van hun product en dienst met uitzonderlijke ontwerpen en ideeën...en dat loont!

Layout, fotografie & vormgeving: Zeeman Reclamegroep

Met een sterke focus op ondernemen bereikt het Ondernemersmagazine Hollands Kroon elk kwartaal 3.000 lokale ondernemers. Wilt u deze ondernemers toespreken dan bieden wij daar voldoende mogelijkheden voor. Zo kunt u uw promotiemiddelen of uitnodiging toevoegen aan dit magazine, kunt u zeer voordelig adverteren en komen wij graag langs voor een mooie reportage. Ook bieden wij in de volgende nummers elke ondernemersvereniging 1 gratis pagina aan om hun club in de spotlight te zetten. Waarom? Samen komen we verder! Laten we elkaar daarom zakelijk vinden en zo bouwen aan een sterk ondernemersklimaat.

Verspreiding Intrapost

Met veel enthousiasme en vertrouwen in de toekomst wens ik u veel leesplezier!

Menno Zeeman, menno@zrgbv.nl

Advertentie acquisitie: Mocht u in het volgende nummer willen adverteren, nieuws willen plaatsen of belangrijke data door willen geven dan kunt u dat doen via menno@zrgbv.nl.

© 2012 Ondernemersmagazine Hollands Kroon Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

3


Ondernemende burgemeester Hollands Kroon Theo van Eijk

Alleen ga je sneller, maar samen kom je wel verder! 4

Ondernemersmagazine Hollands Kroon


ONDERNEMERSMAGAZINE

stuurder. Hij vertelt dat hij op dit mo-

Theo van Eijk is waarnemend burgemeester van de nieuwe

ment vooral op pad is in de gemeente.

fusiegemeente Hollands Kroon. Hij bekleedt deze functie sinds

“Als bestuurders, ook de wethouders

1 januari 2012. Officieel zal hij tot 20 september 2012 aanblijven.

gaan we naar buiten, de gemeente in.

De redactie van het nieuwe ondernemersblad ‘Hollands Kroon’

Collegevergaderingen vinden zo veel mogelijk plaats op locatie. Het team

zocht hem op. We zijn vooral benieuwd naar wat hij voor

bestaat afwisselend uit vier wethouders,

ondernemers in de gemeente kan betekenen.

de gemeentesecretaris en een secretaresse. Vandaag zitten we in Winkel, morgen bevinden we ons in Den Oe-

Hij is geen traditionele burgemeester,

van ons verwachten. Verder is van be-

ver. Kortom: we zijn opener dan ooit en

verzekert hij ons tijdens het lunchge-

lang dat we een helder beeld hebben

willen graag luisteren en weten wat er

sprek dat we met hem hebben. “Ik zie

hoe we dat gaan organiseren. We willen

speelt in de nieuwe gemeente.”

mezelf als een ondernemende burge-

graag vraag gestuurd, concreet bezig

Theo van Eijk kent de Kop van Noord-

meester. Mij kun je karakteriseren als het

zijn.” Voorlopig is hij druk bezig om in

Holland met name vanwege zijn func-

type dat eerder ‘ja’ zegt dan ‘ja -maar’.

dialoog te treden met de inwoners van

ties in bestuurlijke overlegorganen.

Zelf kom ik uit een ondernemersgezin.

de nieuwe gemeente. Achter het bureau

Daarnaast is hij ook burgemeester van

Mijn ouders hadden een drogisterij. Ik

onderuit zitten, is er voor hem niet bij.

Medemblik geweest. “Ik ben vier jaar

ben van mening dat de overheid on-

werkzaam geweest bij de gemeente

dernemers moet faciliteren. Om dat te

Veel potentie in de regio

Medemblik. Meehelpen bij fusies, het

kunnen ,moeten we wel weten wat zij

Theo van Eijk is een onalledaagse be-

neerzetten van een efficiënte organisatie

Ooit nog touringcarchauffeur? Theo van Eijk werd in 1953 geboren in Rotterdam en groeide op in Hoek van Holland. Hij woont momenteel met zijn gezin in Nibbixwoud in de gemeente Medemblik en is actief lid van het CDA. Hij is 35 jaar getrouwd en heeft een gezin met drie studerende kinderen. “We hebben een gezin met drie kinderen in de leeftijd van 15, 18 en 20 jaar. De jongste zit op het VWO, de middelste volgt een studie aan het Instituut voor Beleid & Management Gezondheidszorg (onderdeel van de Erasmus-Universiteit) en de oudste studeert fysiotherapie in Amsterdam.” Het lijkt hem leuk om ooit nog eens touringcarchauffeur te worden en met een bus toeristen naar Rome of Barcelona te rijden. Op onze vraag ‘Wat is uw hobby?’ antwoordt hij: “Mijn werk is één groot feest!”

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

5


UW BEDRIJFSCONTACTFUNCTIONARISSEN

WILMA HUITEMA INEKE VENEMA


is mijn taak.” Volgens hem heeft de ge-

kregen wordt via biomassa.

elkaar aanvullen. “Zelf ben ik voorzitter

meente economisch gezien veel poten-

Van Eijk benadrukt dat ondernemers

van Holland Flowers Festival in Boven-

tie. Opmerkelijk –zo vindt hij- dat dit zo

in de nieuwe fusiegemeente Hollands

karspel. Op dit evenement presenteert

lang verborgen is gebleven en blijkbaar

Kroon er goed aan doen samen te wer-

de bloembollensector zich. Maar ook de

niet goed genoeg wordt uitgedragen.

ken. “Juist in deze tijd heeft men elkaar

Lentetuin in Breezand is zo’n mooi eve-

nodig. Wat goed is voor de gemeente

nement. Het is van belang dat onderne-

Onderscheidende kennis en kunde

Schagen of Den Helder is ook goed

mers in een specifieke sector met elkaar

Want er zit op meerdere terreinen on-

voor Hollands Kroon. We moeten sa-

praten, samenwerken en samen sterker

derscheidende kennis en kunde in de

men mensen en middelen zo efficiënt

worden. Alleen ga je sneller, maar sa-

Kop van Noord-Holland. Bedrijven in

mogelijk inzetten. Dat geldt voor de toe-

men kom je verder”, stelt hij filosofisch.

de zaadveredeling en de agribusiness

ristische sector maar eveneens voor de

behoren tot de wereldtop. Verder ziet

energie- en agribusiness. De potentie is

Kortom, van waarnemend burgemees-

hij kansen op het vlak van de recreatieve

groot maar dan moeten we wel de Kop

ter Theo van Eijk mogen ondernemers

voorzieningen.

van Noord-Holland structureel als een

verwachten dat er in de organisatie

samenhangend geheel neerzetten.”

van het nieuwe gemeentelijke apparaat

Ook constateert van Eijk kansen voor

meer efficiëntie komt en goed onderne-

nieuwe vormen van energie zoals de

Theo van Eijk pleit er dan ook voor dat

merschap gefaciliteerd wordt, want-zo

windenergie de getijdenstroomenergie

ondernemers van de verschillende on-

stelt hij- zij zorgen voor de broodnodige

(Texel) en de duurzame energie die ver-

dernemersverenigingen waar mogelijk

werkgelegenheid.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

7


Meerdere klanten in nieuwe gemeente Hollands Kroon

M 8

Ondernemersmagazine Hollands Kroon


ONDERNEMERSMAGAZINE

AFICOM Accountants & Adviseurs ondersteunt MKB-ondernemers, met name in de Kop van Noord-Holland, met een totaalpakket aan diensten op fiscaal, financieel en strategisch terrein. In 2012 verlegt het bedrijf de focus naar vergaande kwaliteitsverbetering en efficiency waardoor meer tijd beschikbaar komt om klanten nog beter te begeleiden. AFICOM heeft regionaal vestigingen in Den Oever en Hippolytushoef. De organisatie breidt in 2012 uit vanwege de groei van de cliëntenkring. Kenmerkend is de flexibele, gerichte no-nonsense aanpak.

AFICOM is betrouwbare sparringpartner voor MKB-ondernemers

M

Meerdere MKB-bedrijven in de nieuwe gemeente Hollands Kroon zijn cliënt van dit regionale netwerk van professionals. “We willen een sparringpartner zijn van ondernemers, een betrouwbaar klankbord, zodat zij weten of ze op de goede weg zijn.” Dat zegt Alexander de Groote, partnerdirecteur. Pons Vermeer vult hem aan: “Klanten willen tegenwoordig meer voor minder!” MKB-ondernemers zijn meer dan ooit beter opgeleid en geïnformeerd. Dit komt onder andere door internet. Het betekent dat informatiediensten ‘realtime’ beschikbaar moeten zijn en gericht op de toekomst, zodat het bedrijf op cijfers gestuurd kan worden.” Alexander de Groote, Pons Vermeer

en Jan Mentink zijn ambitieus maar ook realistisch. Alle drie stellen dat hun beleid niet direct is gericht om als bedrijf groter te worden maar zetten hoog in op een nog betere dienstverlening.

Alexander de Groote: “We willen onze klanten optimaal bedienen.” Pons Vermeer: “We zijn geen jaknikkers maar kijken kritisch mee over de schouder. ”De klanten van AFICOM in de nieuwe gemeente

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

9


Uw AFICOM-adviseur doet meer

Haventerrein 3-A 1779 GS Den Oever (0227) 51 15 29 | info@aficom.nl | www.aficom.nl Met vestigingen in Amsterdam, Wormerveer & Heemstede

Kwekerij De Wieringermeer

Oudelanderweg 9 | 1775 RD Middenmeer www.kwekerijdewieringermeer.nl info@kwekerijdewieringermeer.nl


ONDERNEMERSMAGAZINE

Ondernemers met lef AFICOM Accountants & Adviseurs komt in haar adviespraktijk gelukkig nog ondernemers tegen die ondanks ‘de tegenwind’ getuigen van lef . Juist dan blijkt dat nieuwe initiatieven tot succes leiden. Vertrouwen in de toekomst, openstaan voor nieuwe ideeën en de durf om te investeren zijn nog altijd belangrijke kenmerken van ondernemerschap. AFICOM Accountants & Adviseurs ondersteunt dan ook onverminderd dit type ondernemers.

Grote hobby is fietsen Alexander de Groote, Pons Vermeer en Peter Hageman van AFICOM Accountants & Adviseurs zijn een sportief driemanschap. Rode draad in hun vrije tijd is hun voorliefde voor fietsen. Alexander de Groote is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is absoluut een fietsfanaat en beklom meerdere malen l’ Alpe d’Huez en is mede-initiatiefnemer van het jaarlijkse fietsuitje met relaties. Van 14-17 juni 2012 wordt dit jaar gefietst in de Vogezen. Ook Pons Vermeer, getrouwd en twee kinderen houdt van wielrennen. “Ik fiets zeker driemaal per week.” Jan Mentink, getrouwd en twee zoons doet het iets rustiger en is alleen actief als supporter van de gesponsorde Wieler-

der was al cliënt bij de vader van Alexander. De boekhouding van de rederij wordt door hen verzorgd. Veel gaat tegenwoordig digitaal. Mijn vrouw doet dat. Maar het zal niet lang meer duren of we zullen ook vanaf het schip meer via het web doen. Nu al houden we een elektronisch logboek bij.”

ploeg Olbers & Ijlstra.

Hollands Kroon worden op hun wenken bediend. Er is direct contact met de verschillende adviseurs. De resultaatgerichte aanpak wordt door ondernemers gewaardeerd. Eén van de eerste klanten van AFICOM is rederij Gebroeders de

Visser uit Den Oever. De rederij is hier al meer dan veertig jaar gevestigd en beschikt over drie kotters. De kotters vissen onder andere op garnalen, Noorse kreeft, tong en kabeljauw. Kees de Visser:”We zitten al jaren bij AFICOM, onze va-

Mc. Kili Catering in Winkel zit ook al jaren bij AFICOM. Het bedrijf is een full service cateraar met een eigen keuken in Winkel. Directeur Dirk Manten: “Onze klanten zitten met name in de zakelijke markt, maar ook particulieren weten ons goed te vinden. Al jaren laten we onze boekhouding door AFICOM doen.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

11


Bij VG Automatisering kan iedereen terecht voor:

► Kwaliteits Desktop PC, Notebook, printer etc. ► Leveren en onderhouden van netwerk met Windows-server. ► Snel Internet in het buitengebied via UMTSantenne ► Maatwerk Softwarewareprogramma's voor diverse branches. ► KC-Kwekerij; registratieprogramma voor de bloembollenkwekerij. ► KC-Commis; registratieprogramma voor de vrije bloembollencommissionair. ► KC-Keuring; registratie van de keuringsdata en keuringsgegevens van apparaten en machines. ► VG-Visserij; berekening van deelloon voor deelvissers + quotabewaking. ► Tijdregistratie van personeel, overzichten en berekenen overuren. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw bedrijf of privé.

Burg.Lovinkstraat 55a BREEZAND 0223-521386 (Official dealer)

Voor een offerte of meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken of een mailtje sturen: T: 0223 53 1213 E: info@neuvel.nl

Zolang Zolang de de voorraad voorraadstrekt strekt

Instapactie Instapactie Instapactie 2012 2012

Burg. Lovinkstraat 50 Tel. 0223 52 1296 Breezand

Uw UwFendt Fendt dealer dealer laat laat uu voordelig voordelig en vrijblijvend vrijblijvend instappen instappen Uw Fendt dealer laat u voordelig inineen eennieuwe nieuwe Fendt Fendt voor voor een een periode van van 44 maanden. maanden. en vrijblijvend instappen in een Ervaar Ervaardedevoordelen voordelenvan vanhet hetrijden rijden met met Fendt Fendt en en raak raak overtuigd. overtuigd. Meer Meer weten? weten? nieuwe Fendt voor een periode Informeer Informeer nùnùbij bijuw uwFendt Fendtdealer dealerof of bij bij Gebr. Gebr. De De Vor Vor naar de diverse diverse beschikbare beschikbaremodellen! modellen! Bel, geheel vrijblijvend, voor meer informatie: van 4 maanden. Ervaar de voordelen van het rijden met Fendt en raak overtuigd. Importeur Importeur voor voor Limburg, Limburg, NoordNoordenen Midden-Nederland: Midden-Nederland: Meer weten? Informeer nù bijBV uw dealer of bij van der Sluis • Hessenweg •Fendt Hessenweg 164 164• •Postbus Postbus 22• •3790 3790CA CAACHTERVELD ACHTERVELD Gebr. Gebr. DeDe Vor Vor Achterveld Achterveld BV • Fax • Fax 0342 03424545 0000• •info@devor.nl info@devor.nl• •www.devor.nl www.devor.nl Tel.Tel. 0342 0342 45 9595 4141 Anna Paulowna - 45 Dirkshorn naar de9595 diverse beschikbare modellen.

J. van der Sluis Anna Paulowna-Dirkshorn Anna Paulowna: 0223-531644 Dirkshorn 0224-551387 VORtreffelijk VORtreffelijk www.vandersluisbv.nl


• Voor al uw bouwmateriaal • Zagen op maat • Verfmengmachine’s van sikkens, sigma, histor, flexa, eigen merk • Grote zonweringsafdeling (binnen en buiten zonwering) • Gratis opmeten • Gratis offerte • Kastenwanden op maat • Grote deuren showroom • Alle HG producten • Naambordjes

• Voor al uw electra • Voor al uw ijzerwaren • Alles voor de tuin • Grote machine afdeling • Professionele verhuurafdeling • Thuisbezorgen mogelijk • Voor al uw tuinhout • Grote horren afdeling (voor ieder raam een hor!) • Cadeaubonnen • Sleutelservice • Koffie staat altijd klaar

Anna Paulowna Tel. (0223) 52 5205

www.rood.nl

Smidsweg 55 1761 BH Anna Paulowna tel. 0223 - 53 14 27 | www.multimate.nl

bouwbedrijf

J.G. APPELMAN B.V.

Stationsweg 16 1761 EB Anna Paulowna Postbus 1 1760 AA Anna Paulowna 0223-531304 0223-531207 (fax) info@bouwbedrijfappelman.nl www.bouwbedrijfappelman.nl

V GM C HECKLIST A ANNEMERS


Autoschade B. Pruim:

Verzekeraars

vervullen sleutelrol bij afwikkeling schade

S

Schade aan je auto is nooit leuk en je bent maar wat blij wanneer je professioneel geholpen wordt. Autoschade B. Pruim helpt klanten snel weer op weg. Het pand aan de Kruiswijk in Anna Paulowna staat er sinds 1985 en is destijds gebouwd door vader Pruim. “We waren het tweede bedrijf op het Industrieterrein”, vertelt mededirecteur-eigenaar Bert Pruim. Samen met broer Edo is Bert eigenaar van twee autoschadeherstelbedrijven te weten Schade Service Duynker en Autoschade B. Pruim. Sinds enige

14

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

tijd zijn Pruim & Duynker ook onderdeel van ‘Glasgarage’, specialist voor het vervangen van autoruiten. Familiebedrijf Autoschade B. Pruim bestaat al meer dan dertig jaar en heeft een uitstekende reputatie opgebouwd. April 2012 start Duynker,

het bedrijf van broer Edo, met de bouw van een nieuwbouwvestiging op Industrieterrein Kooipunt in Den Helder. Bert Pruim: “Mijn broer Edo leidt al enkele jaren in Den Helder Duynker Autoschade. Zijn nieuwe pand krijgt een vloeroppervlak van


ONDERNEMERSMAGAZINE

1200 vierkante meter en wordt uitgerust met de laatste noviteiten op het gebied van schadeherstel. Efficiënte onderneming Beide bedrijven werken nauw samen onder andere op het vlak van automatisering, personeelsbezetting en het uitgifte van vervangende auto’s. Het moderne schadebedrijf is tegenwoordig een zeer efficiënt georganiseerde onderneming waar informatie-uitwisseling via de computer, een cruciale rol speelt. Bert Pruim is er dan ook van overtuigd

dat binnen afzienbare tijd het invullen van schadeformulieren tot het verleden behoort. “Straks zal alles via de smartphone gaan”, voorspelt hij. Pruim legt uit hoe ver automatisering is doorgedrongen. “Wanneer een klant met autoschade binnenkomt, maken we met behulp van de computer een nauwkeurige calculatie. Het vraagt onder meer naar de input van het type auto, uitvoering, opties en dergelijke. Het systeem rekent precies uit, in montage-uren en onderdelen, wat het herstel van

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

15


BURGELIJKE- EN UTILITEITSBOUW . GROND-, WEG- EN WATERBOUW Beentjes BV, 50 jaar gevestigd in Wieringerwerf, heeft grote ervaring in de diverse disciplines die de bouw met zich meebrengt. De disciplines burgerlijke- & utiliteitsbouw enerzijds en grond-, weg- en waterbouw anderzijds zijn gelijkwaardig naast elkaar ontwikkeld en ingericht. Beentjes BV is een middelgroot, allround aannemersbedrijf, VCA I / II, die elke gecertificeerd volgens ISO 9001 en VC opdracht aan kan en waarop nog steeds de begrippen flexibel, vakbekwaam en betrokken van toepassing zijn.

T 0227-606070 F 0227-606080 info@beentjes.com www.beentjes.com

Bevo B.V. Kantoor- en Projectinrichtingen Schelphorst 4 1771 SL Wieringerwerf Tel.0227-601507 Fax.0227 602706 info@bevobv.nl www.bevobv.nl


ONDERNEMERSMAGAZINE

Supporters van AZ De broers Bert en Edo Pruim hebben gemeenschappelijke hobby’s die voorvloeien uit hun werk. Ze zijn gek op mooie auto’s. Verder zijn beiden lid van de Business Club van AZ. “Als het even kan, ondersteunen we de club bij uitwedstrijden. Natuurlijk zijn we naar Anderlecht-AZ geweest. Bert Pruim verzorgt in het dorp Anna Palouwna de bewaking van het Polderevent. Daarnaast sponsort hij voetbalverenigingen.

de schade kost. Het bevat per type auto overzichtelijke tekeningen van allerlei onderdelen die aangeklikt kunnen worden.”

dus Bert Pruim. “Univé bijvoorbeeld geeft rapportcijfers.” Al met al is Autoschade Bert Pruim een modern

schadebedrijf met een sterk klantgerichte dienstverlening wat leidt tot een hoge klantentevredenheid.

Rapportcijfers Verzekeraars vervullen bij de schadeafwikkeling een sleutelrol. Zij selecteren schadebedrijven die uitsluitend voor hun mogen werken. Het houdt wel in dat het geselecteerde schadebedrijf over specifieke kennis en kwaliteitscriteria moet voldoen. Autoschade B.Pruim is een Eurogarantbedrijf. Verzekeraars sturen hun schades naar deze bedrijven. “Periodiek worden we door verzekeraars beoordeeld op de kwaliteit van ons werk”, al-

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

17


Nan Cuna

Training & Coaching

Kreil 6 1768BT Barsingerhorn 0224 785015 email@nancuna.nl www.nancuna.nl

p o k d r o o n e d n a v s r Traine

Samen ondernemen?

HARMSEN HEFTRUCKS

Laat uw afspraken duidelijk vastleggen!

Sternstraat 45 | 1771 AN Wieringerwerf Tel.: 0227-592051 | Fax: 0227-592979 www.notarisbutijn.nl | info@notarisbutijn.nl

Wieringerwerf • Tel. (0227) 50 20 93 www.harmsenheftrucks.nl info@harmsenheftrucks.nl


Column

ONDERNEMERSMAGAZINE

WOZ: Waakzaamheid Of Zachtmoedigheid?

De tijd is weer daar dat u van uw gemeente de aanslag gemeentelijke heffingen over 2012 ontvangt. Onderdeel daarvan is de vermelding van de WOZwaarde van uw onroerende zaken. Het belang van deze waardering wordt door velen onderschat. Inmiddels wordt de waarderingsmethode door de overheid op steeds meer terreinen gebruikt om de door u verschuldigde belasting vast te stellen. Onder andere zijn dat: • Bij eigenwoningbezitters wordt de hoogte van de huurwaarde van de eigen woning van de WOZ-waarde afgeleid. • Bij ondernemers is de hoogte van de bedrijfsgebouwen bepalend voor het bedrag dat in totaal kan worden afgeschreven. • Bij erfgenamen bepaalt de hoogte van de WOZ-waarde van de eigen woning van de overledene mede de hoogte van de verschuldigde erfbelasting. Een onjuiste waardering kan dus op meerdere terreinen grote invloed hebben. Het belang gaat dus verder dan het relatief kleine bedrag dat met een verlaging van de aanslag gemeentelijke heffingen gemoeid is. Zeker in deze tijd van een sterke daling van de waarde van woningen en bedrijfsgebouwen, zo leren ons recente overdrachten, is het van het grootste belang uitermate kritisch de vastgestelde WOZ-waarde te beoordelen. Bedenk daarbij dat een eenmaal vastgestelde waarde ook voor de komende jaren de basis voor de

waardering vormt. Onderstaand geef ik u een dwarsdoorsnee van mogelijke omstandigheden in uw omgeving waarvan door de rechter is bepaald dat deze een waardedrukkende invloed hebben op de waardering van onroerend goed. De betrokken gemeenten hadden daar vooraf een andere mening over. Ik wens u veel wijsheid toe bij de beoordeling van de aanslagen en het eventueel indienen van uw bezwaarschrift. En mocht u denken “het zal allemaal wel”: wees niet zachtmoedig. De oude Grieken wisten het al: “Het recht is er voor de waakzamen.” Veel succes!

Hans Elling Federatie Belastingadviseur Koopman & Co Accountants en Belastingadviseurs Breezand WOZ-waarde • Skatebaan leidde tot vermindering (Hof Arnhem 2003) verminderde • Slagschaduwhinder windmolen ) 2004 d Raa e WOZ-waarde (Hog WOZ-waarde • Hoogspanningsmast verminderde rg 2006) elbu Midd grond met 10% (Rechtbank WOZrden inde verm ing won ij • Windmolens nab 2007) rden uwa Lee (Hof .000 € 25 met waarde WOZ-waarde van • Nabijheid spoorlijn verminderde Almelo 2008) nk htba (Rec woning met € 37.300 door rd inde verm 10% met • WOZ-waarde 2009) em Arnh nk htba (Rec t rlas nove bure inderden verm en legg te • Plannen om dijk terug ) 2009 em Arnh (Hof 10% met WOZ-waarde agrarische voor 0 0.00 € 20 van ruk rded waa • WOZg 2010) bestemming woning (Hof Den Haa leidde tot lagere nt spu krui druk • Ligging woning bij ) WOZ-waarde (Rechtbank Breda 2011 bouwplannen ens weg • Forse verlaging WOZ-waarde ) 2011 g Haa Den (Hof t hoogspanningsmas plaatsing voor 5% bijna met arde -wa • Verlaging WOZ ) 2012 am terd UMTS-telefoniemasten (Hof Ams

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

19


Kwaliteit en betrokkenheid als vanzelfsprekendheid!

WEA NOORD-HOLLAND Alkmaar Middenmeer Uitgeest

(072) 503 72 00 (0227) 51 33 33 (0251) 36 19 60

info@wea-nh.nl • www.wea-nh.nl

V

AMBACHTELIJKE SCHILDERS GROEP B.V.

Schilder-, behang- en glaswerk Tel: 0223 521764 • Fax: 0223 521 888 WWW.AMBACHTSCHILDERS.COM


V

Vernieuwde toonzaal

versterkt beleving kwaliteit en duurzaamheid

Voorjaar 2012 realiseerde Van Slageren Keukens & Interieur uit Schagen opnieuw een ingrijpende restyling en verbouwing van de toonzaal. Om de klanten te laten zien hoe mooi het is geworden, houdt Van Slageren in het weekend van 24-25 maart onder de naam ‘Life Style Open Dagen’een open huis. Ronald van Slageren: “ De indeling is helemaal op zijn kop gegaan. Daarnaast hebben we verbouwd. De nieuwe routing door de showroom geeft bezoekers de indruk dat het veel ruimer is geworden.”aldus Ronald van Slageren.

Eigen 3D-bioscoop Het bijzonder ruimtelijke effect van de showroom is onder meer verkregen door het creëren van talloze doorkijkjes, die bezoekers extra nieuwsgierig maakt. Er is ruimte gecreëerd voor opmerkelijke innovaties en noviteiten. Ronald van Slageren:

“We hebben een chique 3D-bioscoop waar klanten met 3D-bril op hun keuken kunnen beleven. Nieuw is het geheel verbouwde kooktheater. Het is een echt theater geworden waar iedereen goed kan zien wat de kok aan het doen is. Verder zijn twee nieuwe kantoren gebouwd achterin de winkel. Hier kunnen klanten in alle rust geadviseerd worden”. Het gebruik van meer natuurlijke materialen en gevoel voor styling brengen het idee van duurzaamheid over. Kortom, het is bijzonder aangenaam om in de vernieuwde toonzaal van Van Slageren Keukens & Interieur rond te lopen en verrast te worden door de uitzonderlijke kwaliteit van het aanbod keukens.

Ronald van Slageren: “We presenteren met trots het derde model keuken van ons keukenmerk vsKobasto. Verder showen we een keuken van matwit glas”. Van Slageren Keukens & Interieur gaat door met de succesvolle workshops ‘Theater-koken’ Het open huis draagt het thema ‘Life Style Open Dagen’ op 24-25 maart en wordt gecombineerd met activiteiten van BikeTotaal Boersen.

Nieuw model eigen merk Voor Pasen zullen meerdere innovaties op het gebied van keukendesign in de vernieuwde toonzaal te zien zijn.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon Meer informatie is te vinden op de website www.vanslageren.com

21


Bouwbedrijf Hollands Kroon ontstond augustus 2011 door een fusie. Drie ervaren ondernemers, Pieter Bregman, Wouter Keppel en Dennis den Hollander uit de Kop van Noord-Holland voegden specialistische kennis, ervaring en klanten samen. Het nieuwe bedrijf is dĂŠ specialist in de bouw van bijvoorbeeld specifieke Wieringer boerderijen. Het is een snel, betrouwbaar en flexibel bouwbedrijf dat onderhoud, renovatie en verbouwingen uitvoert.

Drie ondernemers met frisse ideeĂŤn bundelen krachten

Allround bouwbedrijf

Hollands Kroon werkt voor zakelijke en particuliere markt

B

Bij Bouwbedrijf Hollands Kroon werken tien man, de drie genoemde ondernemers en zeven timmerlieden. Hoewel het werkgebied met name de gemeente Hollands Kroon omvat, wordt werk in geheel Noord Holland uitgevoerd. Erkend leerbedrijf Dennis den Hollander was jarenlang projectleider in de renovatiemarkt. Pieter Bregman is de specialist van nieuwbouw en verbouw. Wouter Keppel is specialist in renovatie, onderhoud en verbouwingen. Hoewel

22

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

Hollands Kroon een jong bedrijf is, is het een erkend leerbedrijf en lid van Bouwend Nederland en Bouwgarant. Pieter Bregman en Dennis den Hollander beschikken beiden over hun vakdiploma aannemer burgerlijke en

utiliteitsbouw. Ongeveer 20% van het onderhanden werk komt van de zakelijke markt; zeker 80% betreft werkzaamheden voor particulieren. Als het aan Dennis Hollander ligt, komt hier overigens wel wat meer balans in. De


24 uur service Glasschade, stormschade en inbraakschade, het kan u zomaar overkomen. Bouwbedrijf Hollands Kroon reikt u de helpende hand. Vanaf nu is een telefoontje naar 0227 591244 voldoende om u uit de zorgen te helpen. Wouter Keppel: “ Tijdens storm of na een inbraak blijkt vaak dat er geen bouwbedrijf te bereiken is in onze regio, wij spelen hier nu met deze service op in!� Uiteraard kan het bouwbedrijf er ook voor zorgen dat uw huis optimaal beveiligd is volgens het Politie Keurmerk.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

23


Wij verzorgen • Bestrating • Vijvers • Waterelementen • Vlonderterrassen • Blokhutten • Schuttingen • Beplantingsplannen • Tuinverlichting • Beregeningssystemen • Interieurbeplanting Hoornseweg 2 | 1775 RB | Middenmeer Tel.: (0227) 50 28 24 | www.desiertuin.nl

Te zien in de showroom van Schagen

De vernieuwde Citroën C1 en de Citroën DS5


ONDERNEMERSMAGAZINE

zakelijke markt ligt wat ons betreft nog geheel open, er zal daarom in 2012 meer acquisitie gepleegd gaan worden in de zakelijke markt. Pieter Bregman geeft aan dat de kracht van Bouwbedrijf Hollands Kroon is dat we met onze ervaring alles kunnen aanpakken en uitvoeren, dit geeft ons extra kracht in de markt. Nieuwbouw Wieringer boerderij In de regio voert Hollands Kroon gevarieerde klussen uit. In Hippolytushoef heeft het de renovatie en verbouwing van het pand van bakker Bellis onderhanden. “Wij verwachten in februari 2012 klaar te zijn, geeft Pieter Bregman aan. Hollands Kroon beschikt door de samenwerking van specialisten over een interessante klantenlijst. Dennis Hollander is blij dat het bedrijf niet alleen op nieuwbouw gefocust is. “Op het moment worden er nu eenmaal niet zo veel nieuwe woningen gebouwd.

Wel is er een behoorlijk aanbod van onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden.” Er zijn aannemers die vroeger de fout hebben gemaakt om alleen te gaan voor nieuwbouw, dat breekt ze nu op omdat ze particulieren opdrachtgevers links hebben laten liggen. Snelheid en flexibiliteit Dennis den Hollander maakt de afspraken met de klant. Hij brengt ook de offerten uit en zorgt ervoor dat het aangenomen werk op het bureau van Pieter en Wouter terecht komt. Pieter Bregman en Wouter Keppel zorgen dat het werk volgens planning wordt uitgevoerd op de werkvloer samen met onze werknemers en leveranciers. Bouwbedrijf Hollands Kroon beschikt over vaste leveranciers en partners. De drie ondernemers hebben bruisende ideeën, zo willen ze op het internet een hout-en plaathandel starten.

Dennis Hollander vist graag Dennis Hollander is in zijn vrije tijd secretaris van de Hengelsportvereniging HSV Wieringen. Hij vist graag en mag daarnaast graag een rondje wielrennen. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Hippolytushoef. Peter Bregman houdt van voetbal Pieter Bregman speelde jaren bij de voetbalvereniging Succes en doet veel vrijwilligerswerk voor sportverenigingen. Hij woont op Stroe, is getrouwd en heeft twee kinderen. Wouter Keppel spaart miniatuurvrachtauto’s Wouter Keppel woont ook in Hippolytushoef, is getrouwd en heeft twee dochtertjes. Hij houdt van wielrennen en squashen. Zijn grote hobby is het sparen van miniatuurvrachtauto’s.

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

25


Authentieke gerechten met een moderne twist

Red Chilli

Aziatisch haute cuisine met ‘smaakbommetjes’

Master Cuisinier Tso Min Cheng en patron Kelvin Lin brengen al meer dan zeven jaar de moderne Aziatisch topgastronomie tot leven met fraai opgediende gerechten bereid volgens oorspronkelijke receptuur in restaurant Red Chilli in Nieuwe Niedorp.

26

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

Patron Kelvin Lin vertelt dat de recente ontwikkelingen in China, de economische groei en de toegenomen rijkdom van met name zakenlieden, heeft geleid tot een verandering van de eetcultuur in Chinese toprestaurants. “Chinezen zijn de westerse eetcultuur aan het overnemen. Het houdt in dat zij wes-

terse producten zoals Franse wijn meer gaan gebruiken. Het betekent ook dat oorspronkelijk authentieke Chinese gerechten worden voorzien van een moderne westerse twist.” Volgens Kelvin Lin is dat juist hetgeen waardoor Red Chilli zich al van het begin onderscheidt.


ONDERNEMERSMAGAZINE

Restaurant Red Chilli onderschrijft de Slowfood-filosofie. De beweging die authentieke producten en gerechten weer een belangrijke plaats wil geven. Daarnaast wil Red Chilli zo veel mogelijk superverse producten gebruiken voor de bereiding. “We kopen daarom zo veel mogelijk in onze directe omgeving onze producten. Zo kopen we onze eieren bij onze ‘ buren’ en halen vis bij de visafslag in Den Oever. Ook onze aardbeien en kersen kopen we in de buurt. We streven daarnaast naar het verwerken van biologische producten. Kelvin: “Tegenwoordig krijgen producten geen tijd meer om rustig te groeien, tijd is immers geld. Wij werken juist met producten die wel rustig hun tijd hebben gehad en zodoende veel meer smaak hebben. Uiteindelijk krijg je er veel meer voor terug.” Zo betrekken we lamsvlees van de Wieden of Weerribben en rundervlees van Limousin-runderen uit Spaarnwoude.” Voor meer info www.slowfood.nl

Een ontdekkingsreis Weet je gasten te verrassen, doorbreek hun verwachtingspatroon en zorg voor een onvergetelijke ervaring. Dat is de sleutel tot het geheim van het moderne Aziatische restaurant Red Chilli. Het is absoluut anders dan u gewend bent. Een smeltkroes met Vietnamese en Chinese invloeden, maar ook met Japanse indrukken. Echte ‘smaakbommetjes’ waarbij u zoet, zuur, bitter, zout en hartig (Umami) proeft. Uit eten gaan bij Red Chilli is als het bijwonen van een concert of het ondernemen van een ontdek-

kingsreis. Uw zintuigen worden geprikkeld, uw smaak krijgt nieuwe inhoud. Het klinkt misschien wat verheven maar eten is een magisch gebeuren. Van Chinees-Indische restaurants hebben we in Nederland meestal een vast omlijnd beeld. We verwachten gerechten als Nasi Goreng en Bami Pangang, Gado-gado of Foe Jung Hai. Gerechten die populair zijn geworden door de afhaalchinees. Dat beeld zet ons volledig op het verkeerde been, wanneer we gaan eten bij Red Chilli in Nieuwe Niedorp.

Keihard werken en liefde voor het vak Zeven jaar leiden vader Tso Min en zoon Kelvin met succes het restaurant Red Chilli. Ze hebben een vaste gastenkring weten op te bouwen en belanden steevast in de top van de culinaire gidsen, o.a. Lekker en Grootspraak. In 2010 is Red Chilli uitgekozen tot het beste restaurant van Noord-Holland en in 2011 werd de tweede plaats behaald na restaurant het Brouwerskolkje in Bloemendaal. Keihard werken en liefde voor het vak kenmerken beide ondernemers. Dat is ons wel duidelijk

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

27


Nu uw domein voor maar € 5,-* Vraag

vandaag nog uw domein aan op zrgbv.nl

* Deze actie loopt van 15 maart tot 15 3 geldt uitsluitend voor .nl-domeinen. U betaalt het eerste jaar € 5,- voor uw domein, na dit eerste jaar geldt ons normale tarief van € 23,- per jaar (o.b.v. 2012).

www.zrgbv.nl


ONDERNEMERSMAGAZINE

geworden uit een gesprek tijdens een proeverij met meester-kok Tso Min en de ‘patron’ Kelvin Lin. “We zijn hier bij toeval terecht gekomen op zoek naar een nieuwe locatie nadat we in Vlaardingen ons restaurant hadden verkocht. We ontdekten toen dat het truckersrestaurant in Nieuwe Niedorp te koop was. In het begin was het absoluut pionieren. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat we ons nieuwe stijl behoudend moesten introduceren. In dit deel van NoordHolland heerst toch vooral ‘de kat uit de boom kijken’ mentaliteit. Kortom: we moesten eerst een paar stappen terug doen om uiteindelijk nu na zeven jaar zijn wat we bij de start wilden: een moderne Aziatische keuken.” Eigen methodiek van koken Tijdens ons gesprek serveert Kelvin de verschillende gangen van het verrassingsmenu. Zijn kennis van de gerechten en de daarbij passende wijnen is bijzonder groot. Hij weet opvallende zaken te vertellen die het eten nog aantrekkelijker maken. Dat koken absoluut kunst is, blijkt uit de bijzonder aantrekkelijke ma-

nier waarop de gerechten gedecoreerd zijn. Bescheiden als Kelvin is, verwijst hij naar de meesterkok Tso Min die de bijzondere mix in zijn kookkunst verenigt van grote productkennis en creativiteit. “We doen geen concessie aan de kwaliteit. Dat is soms wel eens moeilijk”. Sommige gasten willen binnen 5 minuten hun gerecht, omdat we geen standaardgerechten serveren, duurt het bij ons toch al iets langer. We werken uitsluitend met verse en biologische ingrediënten via ons eigen methodiek.” Eenvoud, authenticiteit en biologisch “Eenvoud, puur, eerlijk en authenticiteit vinden gasten tegenwoordig steeds belangrijker, het is kenmerkend voor onze keuken”, vertelt Kelvin wanneer we hem vragen naar Red Chilli Oude Provincialeweg 2 1733 NG NIEUWE NIEDORP telefoon: 0226 - 410 118 Internet: www.redchilli.nl E-mail: info@redchilli.nl

trends in het koken. “Een andere trend is de aandacht voor verse-niet gefermenteerde thee. We hebben een speciale theekaart samengesteld in samenwerking met een echte theemeester die privetuinen bezit en serveren bijvoorbeeld witte thee van Jasmijnbloesem of een mooie fruitige Bi Yun Tian (kwaliteitssoort groene thee) die nuances heeft van groene zeewier. Een trend die wij ook oppakken, is de aandacht voor sake, rijstwijn. Sake past uitstekend bij onze gerechten.” Zo vertelt Kelvin vele wetenswaardigheden over de geserveerde gerechten en de combinatie met wijn en laat hij ons delen in de magie van het koken. “Ieder nieuw seizoen stelt de kok een nieuwe menukaart samen. Het gaat erom dat de gast geniet van quality time. Tegenwoordig de dag is er veel hectiek in het leven en moet alles snel. Als mijn gasten hier komen dan moeten ze kunnen ontspannen en kunnen genieten met diegenen waarmee ze die avond uit zijn, of dit met familie is of zakenrelatie. Wanneer dat lukt, hebben wij ons doel bereikt.”

Ondernemersmagazine Hollands Kroon

29


De Lange Ring 11H 1761 AS Anna Paulowna Tel. 0223 - 534952 www.vanwestenelektro.nl

Zandvaart 37A 1764 NK Breezand tel: 0223-521222 fax: 0223-521333 Info@olofschuur.nl

gen. En dat voor hulp bij uw belastingaangifte de hulp vaak “om de hoek zit�?

Het in 2010 gestarte internet platform www.afrit71.nl groeit nog steeds. Onderweg naar de 600 deelnemende ondernemers willen de vrouwen achter Afrit71 u nogmaals duidelijk maken wat we voor u kunnen betekenen;

Voordeel voor particulieren: Veel van de deelnemende ondernemers bieden interessante voordelen en aanbiedingen aan pashouders van Afrit71. Op www.afrit71.nl/voordeelvoorparticulieren vindt u overzichtelijk wat de ondernemers u bieden, en kunt u ook weer gemakkelijk alle informatie over deze ondernemers lezen. Pashouders ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met daarin het nieuwe voordeel en interessante nieuwtjes uit de regio. Zo hebben diverse restaurants uit de regio een hele leuke aanbieding voor Afrit71 pashouders.

Mirjam de Schipper en Wendy Dikken, vrouwen met een missie: Altijd op de hoogte van het laatste regionale nieuws via: www.afrit71.nl/nieuws www.schagenvandaag.nl www.hollandskroonvandaag.nl www.denheldervandaag.nl Heeft u tips voor onze redactie, dan horen we dit graag via: redactie@afrit71.nl Plaats gratis al uw spullen op onze lokale marktplaats. U hoeft nooit meer ver te rijden voor de leuke spullen die u op onze marktplaats vindt. Naast leuke 2e hands artikelen treft u hier ook aanbiedingen van ondernemers. Eenvoudig ondernemers vinden in uw regio. Via businessclub vindt u snel en gemakkelijk alle deelnemende ondernemers in uw regio. U zoekt op firmanaam of

kennisgebied en vindt overzichtelijk alle deelnemers met een duidelijke presentatie van wat zij voor u kunnen betekenen. Wist u bijvoorbeeld dat er een heel leuk bedrijf bij u in de buurt zit waar u geweldig gedecoreerde taarten kunt krij-

Ook zijn wij recent begonnen met het organiseren van netwerkontbijten. Nuttige bijeenkomsten met interessante sprekers, netwerkmomenten en een stevig ontbijt. Inmiddels hebben wij twee zeer geslaagde netwerkontbijten gehad, dit mede door de enthousiaste deelname van veel ondernemers. In 2012 gaan we u verrassen met nog veel meer leuke netwerkevenementen!!


Bedrijfskleding bestelt u bij Zeefdrukkerij Zandhorst.

EĂŠn loket voor uw financiĂŤle dienstverlening!

Voor meer informatie: info@zeefdrukkerijzandhorst.nl Nobelstraat 8, 1704 RM Heerhugowaard Tel. 072-5710332 Industrieweg 27, 1785 AG Den Helder Tel. 0223-523006

Onderdeel van

Bouwkundig ontwerpers van duurzame, eigenzinnige, streekeigen gebouwen

w w w. n i c od ek k er. c om 06 - 5202 1898 Dorpsstraat 231a 1733 AK Nieuwe Niedorp

Molenvaart 261, Anna Paulowna Telefoon 0223-521750 Nieuwstraat 47, Schagen Telefoon 0224-217600 Sternstraat 37, Wieringerwerf Telefoon 0227-602824

www.phverheul.nl


meer dan alleen keukens... Uitgebreide collectie keukens Keukens van Nederlandse en Duitse topmerken

vsKobasto Handgemaakte keukens

Theater-koken Kijk, maak, eet en beleef

-theater Een echte keuken beleving

Grotewallerweg 7 1742 NM Schagen T 0224 298400 E info@vanslageren.com I www.vanslageren.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.