HOV Magazine nr2

Page 1

zine Zakenmaga

gers in Den

s en mana estuurder

rnemers, b

voor onde

. Helder e .o

j a a r g a n g 2 0 12 editie 02

sneller, n ie h c s is m Alleen ga je

Vormgeving en druk Zeeman Reclamegroep BV

n e m a s r maa r e d r e v kom je

ers

Ondernem

aar in Den vinden elk

Helder


ECONOMISCHE GROEI COMBINEREN MET DUURZAAMHEID? Cofely maakt ’t waar. Kunnen groeien, een hoog rendement halen en werken aan

staan een zuiniger gebruik van hulpbronnen en een energie-

duurzaamheid tegelijkertijd? De oplossingen van Cofely maken het

zuinig binnenklimaat. We blijven daarin een voortrekkersrol

waar. Technologie gaat de komende tijd een beslissende rol spelen

spelen. En maken daarbij ook gebruik van de innovatieve kracht

bij het realiseren van duurzame oplossingen voor mens en milieu.

van ons moederbedrijf GDF SUEZ, één van de grootste energie-

De door ons ontwikkelde technologieën voor de industrie,

leveranciers ter wereld. Wilt u weten wat onze oplossingen voor u

infrastructuur en utiliteitsmarkt brengen ecologie en economie

kunnen betekenen? Kijk op www.cofely.nl voor meer informatie,

met elkaar in evenwicht. Cofely laat technische installaties

praktijkvoorbeelden en de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak

optimaal functioneren bij kleine of grote projecten, bij nieuwbouw

te maken. Of neem telefonisch contact op met een van onze

of bestaande bouw, bij aanleg en/of onderhoud. Centraal daarbij

Cofely vestigingen in Alkmaar of Den Helder via 0223 68 54 80.

ver vooruit in duurzame technologie


AlsAls een Als een klus een klus écht klus écht goed écht goed moet goed moet moet

DeHuis-Timmerman DeHuis-Timmerman DeHuis-Timmerman Is Is Kwaliteitsvakman Kwaliteitsvakman Is Kwaliteitsvakman Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit en en service, service, en service, en en minimaal minimaal en minimaal éénéén jaar één jaarjaar garantie. garantie. Daarom Daarom kiest kiest ukiest voor u voor een vakman vakman garantie. Daarom ueen voor een vakman metmet hetmet het Keurmerk Keurmerk Kwaliteitsvakman. Kwaliteitsvakman. het Keurmerk Kwaliteitsvakman. DeHuis DeHuis Timmerman Timmerman regelt regelt al uw al uw binnenen en en DeHuis Timmerman regelt al binnenuw binnenbuitentimmerwerk. buitentimmerwerk. BelBel of mail of mail voor een een een buitentimmerwerk. Bel ofvoor mail voor vrijblijvende vrijblijvende offerte. offerte. vrijblijvende offerte.

Ook voor Zittend ziekenvervoer voor alle verzekeraars

• ‘s • Avonds ‘s•Avonds bereikbaar bereikbaar ‘s Avonds bereikbaar • Voor • Voor groot en en klein klein timmerwerk •groot Voor groot entimmerwerk klein timmerwerk • Ook • Ook voor noodreparatie noodreparatie vanvan inbraakinbraaken en en •voor Ook voor noodreparatie van inbraakstormschade stormschade stormschade • Inbraakpreventie • Inbraakpreventie • Inbraakpreventie en en bouwkundig bouwkundig en bouwkundig advies advies advies

Aangesloten bij:

0223 - 62 22 22 Tel.06-23 Tel.06-23 Tel.06-23 4343 8443 84 1884 18 – E-mail: 18 – E-mail: – E-mail: info@dehuis-timmerman.nl info@dehuis-timmerman.nl info@dehuis-timmerman.nl

www.DeHuis-Timmerman.nl www.DeHuis-Timmerman.nl www.DeHuis-Timmerman.nl

www.hilverinktaxi.nl

Een gedrukte folder of digitale e-mailing? Een eenvoudig visitekaartje of een geavanceerde website (inclusief catalogus, bestelsysteem en responsmogelijkheid)? Ihitro is volledig thuis in communicatie. Aan alles wat uw naam mag dragen, geeft ihitro vorm en inhoud. Naar úw wens. Passend bij úw doelgroep. Benieuwd wat voor mooie dingen wij maken?

facebook.com/ihitro

Bedrijfsweg 13a | 1785 AK Den Helder | Tel. 0223 631415 Fax 0223 660275 | email info@hsb-schilders.nl

Post Postbus 1062 1780 EB Den Helder Bezoek Boterzwin 2309a 1788 WN Den Helder

twitter.com/ihitro

Tel. 0223 692935 Fax 0223 692753

Web www.ihitro.nl Mail info@ihitro.nl


cloud computing

C

?

Verhoeks N o t a r i s

Ja! Ook voor u beschikbaar! Kijk voor meer informatie op www.mydrm.nl

Geen erfbelasting met goed testament Middenweg 152 - 1782 BL Den Helder T: 0223-611180 E: notaris@verhoeks.knb.nl I: www.notarisverhoeks.nl

eten&plezier Kookstudio

Onze kwaliteit staat buiten kijf!

tel: (0223)

68 36 48

ief bezig SPIJZ ook act eten, kunt u bij vrienden, Naast lekker doen met uw ks leu iets wij zijn. Wilt u nog a’s, dan hebben schien colleg waar u familie of mis chtige keuken taurant een pra rbereiden. boven ons res voo t kun al rlijk ma hee een en sam een en hebben wij vanaf 8 person Voor groepen workshops. ke leu en e aantal actiev

Aanbod

koken, leren BBQ-en, Wilt u heerlijk even, in de wijn leren pro of misschien wens. uw in rzien we een kookstudio voo actuele aanbod Neem voor het website. kijkje op onze

VERS

slager, ale visboer en en met de lok oie We werken sam ndeerd met mo r kunt u gegara nie ma s. e hop dez op de works ens tijd n rke producten we ring plete kook-erva we u een com Hiermee kunnen geven.


Colofon HOV Magazine Een uitgave van de Helderse Ondernemers Vereniging.

De eindverantwoordelijkheid voor de samenstelling van het blad ligt bij de redactiecommissie. Artikelen van bestuursleden worden geschreven namens het bestuur, dus niet op persoonlijke titel. Het opnemen van ingezonden brieven betekent niet dat de redactiecommissie het daar inhoudelijk mee eens is. De redactiecommissie heeft het recht ingezonden brieven in te korten of te weigeren. Uitgever Zeeman Reclamegroep BV i.s.m. Helderse Ondernemers Vereniging

Vormgeving en grafische productie Zeeman Reclamegroep BV Advertentie-acquisitie Zeeman Reclamegroep BV, Menno Zeeman 06 22136723 Fotografie Zeeman Reclamegroep BV, Erwin Vader Teksten Zeeman Reclamegroep BV, Frits van Wolveren Redactie Zeeman Reclamegroep BV Industrieweg 27 | 1782 AG Den Helder | tel. 0223 523006 Redactiecommissie M.G.C. (Mark) Poldner, M. (Minet) Ooms Bedrijfsprofielen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Auteursrecht Het auteursrecht op de gehele inhoud van dit tijdschrift wordt door de uitgever voorbehouden. HOV De Helderse Ondernemers Vereniging is opgericht op 15 januari 1985 en ingeschreven onder nummer V636226 bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar. Het bestuur van de HOV is als volgt samengesteld: Bestuur Voorzitter: ing P.P. (Peter Paul) Solkesz Penningmeester: J. (Joop) de Jong R.A. Secretaris: M. (Minet) Ooms Leden: ir. K.J. (Kees-Jan) Tuin J. (Janneke) Kostelijk M.G.C. (Mark) Poldner Secretariaat HOV Postbus 325 | 1780 AH Den Helder | Tel.0223-757095. Mob.: 06 30456476 | info@hovdenhelder.nl | www.hovdenhelder.nl Penningmeester HOV J. (Joop) de Jong R.A. Zwanenbalg 1914 | 1788 ZH Den Helder Tel.: 90223) 531528 | Mob.: 06 53271788 | E-mail: joacc@telfort.nl Bank: ABN AMRO 58.74.51.572 Lidmaatschap: € 125,- per jaar

d r o o w r Voo “ It is the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed.” – Charles Darwin Dit citaat laat zien hoe noodzakelijk het is om samen te werken en te innoveren. Voorbeeld, een roedel wolven dat samen jaagt heeft een grotere kans haar prooi te vangen dan een wolf alleen. Zo zijn met de gezamenlijke kennis van een groep wetenschappers vraagstukken veel makkelijker op te lossen dan met die ene wetenschapper in zijn ivoren toren. Door de geschiedenis heen zie je dat samenwerken noodzakelijk is in het bereiken van gestelde doelen. Samenwerken wil niet zeggen dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn. We zullen echter wel de gezamenlijke doelen moeten vaststellen en de voortgang bewaken. Zo hebben wij als Helderse Ondernemersvereniging ook een aantal doelen voor volgend jaar die wij in de loop van dit jaar met elkaar zullen vaststellen. Voor dit jaar hebben we het gestelde doel om te komen tot een ‘Ondernemersfonds’ gerealiseerd. Dit resultaat is uitsluitend te danken aan de vele betrokken personen van de respectievelijke ondernemersverenigingen die samen met de gemeente en haar functionarissen, de wil tot samenwerken daadwerkelijk in de praktijk hebben gebracht met een prachtig resultaat, te weten: de oprichting en realisering van een Ondernemersfonds. Zowel gemeente als ondernemers hebben een mijlpaal bereikt en met het bereiken daarvan is er een begin gemaakt met de ‘funding’ van de gelden die nodig zijn om te komen tot een op een volwassen en professionele manier ten uitvoer brengen van ‘City Marketing’ voor onze stad Den Helder. Ook hiervoor geldt, ‘samenwerken’ is troef. We realiseren ons terdege dat we allemaal ambassadeurs zijn van onze stad en dat wij samen het verschil kunnen maken! Het is altijd prettig te weten dat je niet alleen bent en dat het verenigen van krachten ons in staat stelt de doelen te bereiken die we elk afzonderlijk niet zouden redden. Een volgende grote uitdaging waar we dit kunnen bewijzen is bijvoorbeeld het evenement Sail 2013 te Den Helder. Laten we daar samen aan werken om dat weer tot een daverend succes te maken! Ing. P.P.Solkesz, voorzitter


I Specialistisch bloemwerk Zakelijke en particuliere abonnementen Trendy woonaccesoires Patrijzenstraat 22 | Den Helder | 0223 61 97 35 | info@amazingflowersvof.nl

De aandacht van een klein kantoor...

accounTanTs • fiscalisTEn • advisEurs

Middenweg 166 1782 BL Den Helder T 0223 614 244 E jack.jongejan@jongejanenpartners.nl www.jongejan-accountants.nl Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Heerhugowaard, Hoorn en Schagen.

...met de kennis van een groot kantoor.


d u o h n I 08 13 15 16 18

23

de Donkere Duinen en Mariëndal krijgt nieuwe impuls

27 28 29 30

08

Arnold en Melvina Hutten

16

Daniëlle Bruin-Vaessen

20

Stichting Ondern. aan Zee

27

HLB Schippers

29

Gert-Jan Wit

30

Leuke Baan!? impuls Column Vermeer Schutte & Musen

winstrechtloze aandelen Eindelijk is het zover: de Flex B.V. is er!

Samenwerking is het uitgangspunt Bena Brandini Elektrotechniek

Samenwerken Van Keulen Makelaars Sebastiaan van Keulen

MULTIVLAAI: positieve emotie Daniëlle Bruin-Vaessen

Bestuur HOV kiest nieuw logo Een fris en eigentijds logo

HSV & OVK

24

Walter Bisselink

Haven-en Scheepvaartvereniging & Ondernemersvereniging Kooypunt

verbetering ondernemersklimaat Stichting Ondernemen aan Zee (STOaZ)

samenwerking voegt waarde toe Bestuur HOV kiest unaniem voor nieuwe visuele identiteit

HLB Schippers wordt BDO Samenwerking HLB Schippers en BDO Accountants

Keurslager Gert-Jan Wit Succesvolle samenwerking met Den Helder Stores

7 Helderse Ondernemers Vereniging

20

‘De KlimVallei’ een moderne vorm van recreatie


8 Helderse Ondernemers Vereniging

’ i e l l a V m i l K ‘De m de Donkere

Duinen en

we impuls

M

ijgt nieu ariëndal kr

r vo e n r e d o m een e i t a e r van rec che klimpark is het ecologis 12 20 ei m Op 25 . “Het is van i’ opengegaan lle Va im Kl e ‘D d en past erialen gebouw duurzame mat tiegebied het bos- en recrea perfect in het it gebied Den Helder. D Mariëndal in iten gericht ls van activite bruist inmidde t toerisme in pulsen om he im e w eu ni op neren. Walter iger te positio de stad kracht , Helder Events directeur van ept Bisselink, ook co itensport nc ntrekkelijk bu aa n ee e ld ke ontwik de gemeente. de ideeën van op ot lo ns aa dat


Klimpark ‘De KlimVallei’ bevindt zich aan de Jan Verfail-

9

leweg in het plas-en drasgebied Mariëndal en vlakbij het Walter Bisselink na een half jaar. Met name voor de

gebied waar reeds het bezoekerscentrum ‘De Helderse

doelgroep jongeren die op zoek zijn naar avontuur en

Vallei’ en een kinderboerderij zijn gerealiseerd. Er wordt

spanning, is het park een geweldige ervaring. In de zo-

nu een nieuw pannenkoekenrestaurant gebouwd. Met

mermaanden na de opening was er veel belangstelling.

de aanleg van het klimpark ‘De KlimVallei’ en de reali-

“Vooral Duitsers die hier met vakantie zijn, zijn erg en-

sering van de kano-en fietsroutes en een mountainbike-

thousiast, maar ook de Helderse bevolking is blij met de

parcours speelt Walter Bisselink in op kwalitatieve ont-

nieuwe aanwinst”, vertelt Walter Bisselink.

wikkeling van de recreatieve voorzieningen.

Smart-Relay-systeem

Drie niveaus met veel variatie

Walter Bisselink:“ De bezoekers variëren in de leeftijd

Overigens heeft het wel drie jaar geduurd voordat de

van 8 tot 80 jaar. Het zijn voor een groot deel toeristen.

vergunningen helemaal rond waren. Januari 2012 kreeg

Maar ook kinderfeestjes, bedrijfsuitjes en familiedagen

Walter Bisselink uiteindelijk groen licht voor zijn plan-

worden gehouden in ‘De KlimVallei’. De gemeente en het

nen. “Een Duits bedrijf, gespecialiseerd in de aanleg van

VVV van Den Helder zijn dan ook bijzonder ingenomen

klimparken, realiseerde in drie-en-een-halve maand de

met de nieuwe toeristische attractie. Walter Bisselink:

bouw. Het klimpark kent in principe drie niveaus: een

“We zijn TÜV-gecertificeerd en werken volgens de ERCA-

blauw, een rood en een zwart parcours. De rode en de

norm (European Ropes Course Association). Verder zijn

zwarte bevinden zich op 8 meter hoogte, de blauwe op

we lid van de vereniging van buitensport in Nederland,

vier meter van de grond. De lengte van de parcours is

de VeBON. “De KlimVallei” onderscheidt zich met name

zo’n driehonderd meter. Ze hebben met 33 hindernis-

door het Smart-Belay-systeem en de mooie ligging in

sen veel variatie.” “De Klimvallei” blijkt absoluut in een

het bos.” Het Smart-Belay-systeem, een veiligheidssys-

behoefte te voorzien. Tot die positieve conclusie komt

teem dat speciaal voor klimparken ontwikkeld is.

Helderse Ondernemers Vereniging

natuurgebied de Donkere Duinen. Het is een recreatief


er rs s

u 24 u

e

vic

oog

nh ige

ers

k wer

e

glas-, Gevel- & Zeilmakersweg 1 interieur1786 PE Den Helder verzorging tel. (0223) 63 65 17 fax (0223) 63 78 96 e-mail: info@witkampdienstverleners.nl www.witkampdienstverleners.nl

“dienstverleners op maat�


Het is een systeem met twee haken die met elkaar communiceren, waardoor als de één open is de ander niet geopend kan worden, dit houdt in dat een klimmer altijd

11

geborgd is. “De KlimVallei” werkt met tien gecertificeer-

Helderse Ondernemers Vereniging

de instructeurs die klimmers instrueren en begeleiden bij hun parcours. Een bezoek aan ‘De KlimVallei’ kan gecombineerd worden met andere buitensportactiviteiten zoals kanoën, gps-tochten, boogschieten of mountainbiken.

Samenwerking Naast ‘De KlimVallei’ runt Walter Bisselink al bijna tien jaar Helder Events, een bureau dat gespecialiseerd is in buitensport. “Helder Events en ‘De KlimVallei’ zijn twee afzonderlijke bedrijven. Beide trekken bezoekers uit de gehele regio. Jammer is dat meestal veel van de activiteiten seizoensgebonden zijn. Walter Bisselink: “Tot oktober zijn we in principe open. Met Helder Events werken we nauw samen met andere toeristische attracties zoals Fort Kijkduin. We bieden avontuurlijke thema’s aan zoals de Napoleon en de Robinson Experience. In de wintermaanden wordt ingespeeld op kerst en wintersport.” Helder Events beschikt zelf over de noodzakelijke buitensport-

Al met al is Walter Bisselink ervan overtuigd dat met ‘de

materialen zoals kano’s, mountainbikes en boogschiet-

KlimVallei’ en verwante toekomstige recreatieve voorzie-

spullen. Dat maakt het bureau concurrerend, omdat niets

ningen in het gebied, een belangrijke bijdrage leveren aan

bij derden gehuurd hoeft te worden.

de verdere versterking van het toerisme in Den Helder.


Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand 0223-523590

Voor al uw interntransport voertuigen:

zeker weten.

• Verkoop nieuw en gebruikt • Onderhoud en reparaties • Keuringen van interntransport voertuigen • Verkoop van semi- en tractiebatterijen • Testen van semi- en tractiebatterijen • Cursussen voor heftruckcertificaat (verplicht) Wij rekenen geen voorrijkosten.

Drs. F. Bijlweg 8 a 1784 MC Den Helder 0223-660114 www.knuwer.nl

Bezoek onze website en neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!!

Slimmer ondernemen? Univé maakt úw puzzel compleet! Univé Den Helder Prins Hendriklaan 2

www.unive-denhelder.nl

www.wijnkermechanisatie.nl

Wij hebben slechts één doel: u als ondernemer centraal zetten. Wij bieden u een totaaladvies waar ú wat aan heeft en nemen u het werk rondom uw verzekeringen graag uit handen. Zo kunt u al uw aandacht op uw bedrijf vestigen.

T (0223) 61 31 31 E denhelder@unive.nl Daar plukt ú de vruchten van!

C


N M U L O C

gde zich laatst van tien beklaa r te ch do ijn M helemaal niet t ze mijn werk da it fe t he er ov ar er op dat ha nd . Zij doelde meer leuk vo erwante verwerk en aanv moeder, door s is. Kennevaak niet thui plichtingen, zo op mevrouw die g net niet de lijk ben ik no ed aar go . mt snijden, m ko s ee vl t he zondag hter op een bracht mij ec ng ki er m op r Haa eft t denken en he r even aan he ie an m re de an een lumn dit keer uiten deze co sl be en do ij m tje te geven. persoonlijk tin

Leuke Baan!? Tegenwoordig “moet” alles maar leuk zijn en dus ook het

en weet ik inmiddels dat ik absoluut geen aanleg voor golf heb. De verplichte relatie met de belastingdienst is dan over het algemeen weer iets minder prettig stemmend,

of “plezier opleverend.” Dan denk je toch meer aan een

maar hoort er ook bij.

feestje, of een leuke jurk? Om te leven zul je moeten werken, immers, wanneer gij Er zijn in mijn werk zeker situaties die plezier opleveren.

niet werkt, zult gij ook niet eten. Of is dit een ouderwetse

Je komt nog eens ergens als deurwaarder en maakt soms

gedachte?

de gekste dingen mee. Wanneer ik echter een woning ontruim waarin ik moet slalommen tussen de menselijke uit-

Alleen al het gegeven dat het MOET maakt al dat het niet

werpselen en krioelende kakkerlakken kan ik niet zeggen

leuk is toch? En als het niet leuk is willen we het eigenlijk

dat ik dat een feestje vindt.

niet meer... Dus is de conclusie dat werken gewoon niet leuk is? Helaas voor mijn dochter kan ik haar desondanks

De gevolgen van het eigen ondernemerschap leveren ze-

geen gelijk geven. Ieder beroep zal mindere kanten heb-

ker vaak plezier op. Je ontmoet vele interessante mensen

ben en ieder beroep kent een zekere routinematigheid.

op allerlei soorten bijeenkomsten. Zo had ik bijvoorbeeld

Voor mijn baan geldt dat deze interessant en afwisselend,

nooit gedacht dat Johan Derksen in het “echt” eigenlijk

bevredigend en uitdagend, soms lastig en hectisch, maar

maar een klein manneke is (neem me niet kwalijk Johan)

ook, nou vooruit dan maar, bij tijd en wijle leuk is!

Vermeer Schutte & Musen G E R E C H TS D E U R WA A R D E R S

JURISTEN

INCASSO

DIENST VERLENING MET MEERWAARDE

13 Helderse Ondernemers Vereniging

werk. Kan werk per definitie wel leuk zijn? Wat is eigenlijk leuk? Leuk wordt omschreven als “prettig stemmend”


C

VAN BREDERODE VERF & WAND

HEEFT MEER IN HUIS… U VINDT BIJ ONS EEN RUIM ASSORTIMENT: verf, behang, raamdecoratie, gordijnen, buitenzonwering, tapijt, vloeren en shutters

Ravelijncenter Ravelijncenter 11 -- 1785 1785 LX LX Den Den Helder Helder Tel. Tel. 0223 0223 -- 66 66 00 00 13 13 -- www.vanbrederodevw.nl www.vanbrederodevw.nl

DE DE VERFVERF- EN EN WOONWINKEL WOONWINKEL

VERF -- BEHANG BEHANG -- RAAMDECORATIE VERF RAAMDECORATIE -- GORDIJNSTOFFEN GORDIJNSTOFFEN -- TAPIJT TAPIJT -- LAMINAAT LAMINAAT -- GLAS GLAS

Uw duurzame energie van A tot Z geregeld...

Uw duurzame energie van A tot Z geregeld...

Bel voor een vrijblijvend advies Wilms Ravelijncenter 39 voor duurzame oplossingen 1785 LX Den Helder met Wilms en maak een Tel. (0223) 63 09 00 vrijblijvende afspraak. www.wilms.nl Bel voor een vrijblijvend advies Wilms Ravelijncenter KEUKENS • BADKAMERS • HAARDEN • CENTRA L E V E R W A R M I39 NG voor duurzame oplossingen W A N D - E N V L O E R T E G E L S • A I R C O N D 1785 I T I O NLX I N GDen Helder met Wilms en maak een Tel. (0223) 63 09 00 vrijblijvende afspraak. www.wilms.nl K E U K E N S • B A D K A M E R S • H A A R D E N • C E N T R A L E V E R WA R M I N G


N M U L O C

t ch e r m e t s n a v e i t n e uc l e d n a a Introd e oz l t ch e r t s of win e Flex B.V. is

t zover: d delijk is he

Ein

er!

datum is de ver. Vanaf die zo t he as w n jongstlede n feit . Als Op 1 oktober t B.V.-recht ee he n va g in er de flexibilis Flex B.V.’s invoering van die dag al vele en ng gi nd vo oudejaarsa vuurpijlen op “de lucht in”.

val van de bedrijfsopvolging bij familievennootschappen.

maliteiten verschaft veel gemak. Was de oprichting vroe-

Het laatste voorbeeld is natuurlijk het meest aanspreken-

ger een kleine “bevalling”, thans kan men een B.V. oprich-

de. Een adequate regeling in het kader van de bedrijfsop-

ten met de snelheid van het geluid.

volging is thans, met behulp van stemrechtloze aandelen,

Eén in het oog springende nieuwigheid is de mogelijk-

een stuk eenvoudiger. De veel gebruikte (papieromvatten-

heid om in de statuten van de vennootschap te kiezen

de) constructie: het certificeren van aandelen met oprich-

voor stemrechtloze of winstrechtloze aandelen. Met deze

ting van een Stichting Administratiekantoor, behoort dan

nieuwe soort aandelen kan het winst- of stemrecht van de

ook tot het verleden.

aandeelhouder geheel worden uitgesloten c. q. beperkt. Voor de goede orde: een aandeel wat zowel stemrecht-

Weliswaar bezit de houder van een stemrechtloos aan-

loos als winstrechtloos is, staat de wet niet toe. Een lo-

deel geen stemrecht, deze heeft verder wel alle overige

gische gedachte, want aan het laatste heb je ook weinig.

rechten van een aandeelhouder, zoals vergaderrechten en

Vraag: wat hebben we er aan en wat kunnen wij ermee?

het recht op winst.

Een antwoord hierop vindt men in de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de wet. Hieruit

Winstrechtloos aandeel

wordt opgemaakt dat de wetgever zich heeft laten inspi-

Ook het winstrechtloze aandeel is prima toepasbaar bij

reren door buitenlandse vennootschappen. Landen als

bedrijfsopvolging binnen de familievennootschap. De

Belgie, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk, maken reeds

ouder behoudt met dit aandeel een vinger in pap en de

gebruik van stemrecht- en winstrechtloze aandelen.

mogelijkheid om mee te beslissen over de bedrijfsvoering.

Stemrechtloos aandeel De mogelijkheid van een stemrechtloos aandeel is inge-

Aan het kind komt echter toe alle winst in het bedrijf. Kortom deze nieuwe soort van aandelen zullen een handig instrument zijn voor de B.V. en haar aandeelhouders.

voerd bijvoorbeeld voor de aandeelhouder die enkel een financieel belang wil houden in de B.V. Denk aan werkne-

Mr G.H. Deul

mersparticipaties, externe kredietverschaffers, of in het ge-

Notarissencombinatie Den Helder.

15 Helderse Ondernemers Vereniging

Het niet meer gebonden zijn aan allerlei oprichtingsfor-


16

niek

ektrotech

Helderse Ondernemers Vereniging

g n i k r e Samenw t n pu s g n a g t i u t is he ini El Bena Brand

nold ersechtpaar Ar Het ondernem en Bena utten runt sam en Melvina H B.V. Het latietechniek Brandini Instal iden een hap is voor be ondernemersc er jaar e geweest . Vi bewuste keuz over. “Het ze het bedrijf en m na n de le ge ns elkaar te en biedt de ka d ei ijh vr t ef ge ten. gt Arnold Hut versterken�, ze


Ontspannen Zijn

optreden

is

bijzonder

ontspannen

en

die

ontspannenheid ziet Arnold Hutten als een belangrijk onderdeel in de samenwerking met opdrachtgevers en klanten. Klanten in de zakelijk en particuliere markt kennen de onderscheidende kwaliteit van installatiebedrijf Bena Brandini. “Ze weten dat ze voor bijzondere klussen bij ons moeten zijn”, vertelt directeur Arnold Hutten vanachter een keurig opgeruimd bureau. Zijn vrouw Melvina Hutten biedt ons een kopje koffie aan. Het kantoor ziet er van binnen uit als een sfeervolle huiskamer met schilderijen en ‘echte’ bloemen, niet direct het kantoor van een elektrotechnisch bedrijf. “Medewerkers en klanten moeten zich hier thuis voelen en overtuigd raken van onze gestructureerde doelgerichte aanpak”, verklaart Arnold Hutten.

Samenwerking, het uitgangspunt “Samenwerking dat is hèt uitgangspunt bij iedere opdracht. Zonder samenwerking kun je niet goed werken. We willen

Voorbeelden projecten

komen. Juist op de bouwplaats is het van belang om

Wanneer we Arnold Hutten vragen naar voorbeelden

uitstekend samen te werken. Hoe prettiger en efficiënter

van projecten waaraan zijn bedrijf heeft gewerkt, is het

die samenwerking is, hoe beter het resultaat. De neuzen

voor hem niet moeilijk om enkele opvallende klussen

moeten dezelfde kant opstaan”, vult Arnold Hutten aan.

te noemen. “Begin 2012 kregen we de opdracht om

In de loop der jaren heeft Brandini zo meerdere vaste

op de onderzeeër Tonijn een brandmeldinstallatie

opdrachtgevers aan zich weten te binden, met name door

realiseren. Dat is natuurlijk een bijzondere klus: niets is

kwaliteit te leveren. “We hebben al jaren de marine en de

gewoon, je kunt bijna nergens iets vastschroeven en de

offshore als klant.”

ruimte is zeer beperkt.” Veel werkzaamheden worden

Lange termijn

te

soms zonder aanbesteding gegund. “Dat komt omdat we in de loop der tijd al onze afspraken zijn nagekomen”

Voor Arnold Hutten houdt samenwerken ook in dat je als

Ook winkelcentrum Vrede en Vrijheid, gerenoveerd zo’n

bedrijf transparant bent en vaak met een open begroting

twee jaar geleden, door aannemers Tuin en van der Wal,

werkt. “We spelen met onze opdrachtgevers open kaart,

was een opmerkelijke klus. We hebben de verlichting

we leveren goed werk en komen onze afspraken na. Als

en de brandmeldingsinstallatie

beloning voor deze eerlijke manier van zaken doen, komt

graag projecten die we aankunnen, maar ook waar we

75% van ons werk van vaste opdrachtgevers. Als dank voor

achterstaan.” Zo is Bena Brandini ook betrokken geweest

deze werkwijze, komen ze bij ons terug.” Arnold Hutten

bij de nieuwbouw van bakkerij Dunselman, het pand van

is ervan overtuigd dat juist in deze moeilijke tijd vaste

Tetrix Bedrijfsopleidingen, het nieuwe warehouse van GDF

klanten heel belangrijk zijn. Zeker 90% van de opdrachten

Suez. Met aannemers uit Den Helder wordt logischerwijs

zijn afkomstig van klanten in en om Den Helder. “Ik wil

nauw samengewerkt. Het brengt Arnold Hutten tot de

iedereen op straat recht in de ogen kunnen kijken en trots

conclusie dat hij in Den Helder goed zit. Als blijk van de

zijn op het werk dat we hebben gerealiseerd. Onze focus

goede samenwerking met opdrachtgevers en partners bij

is dan ook niet gericht op korte termijn successen maar op

een project stuurt Bena Brandini na afloop een leuke kaart

continuïteit voor de lange termijn.”

met de boodschap ‘Bedankt voor de samenwerking’.

aangelegd. We willen

17 Helderse Ondernemers Vereniging

samen met de opdrachtgever tot het gewenste resultaat


C €

events

www.heldere vents.nl

0

5 , 9 6

st Ontvang mertje r a w p o t e m

IE KIJKT U OP

DEREVENTS.NL

WWW.HEL

MA’S:

ITENPROGRAM

N DE ACTIVITE

KEUZE UIT 1 VA

ORMAT VOOR MEER INF

p.p.

nce n experie > Robinso t r o uitensp > PUUR! B koud! e > Brrr Ijs experienc n o > Napole KJE) E DRAN

(INCLUSIEF PAUZ

buffet

stamppot

P R DRANKAFKOO

MET 3 UU

!

WWW.HOLLAND-SAFETY.NL WWW.HOLLAND-SAFETY.NL • 0223-614999 - F. 0223-625093 • • E. safety@holland-safety.nl Energieweg 2 C - Den Helder • T. WWW.HOLLAND-SAFETY.NL Energieweg 2 C - Den Helder

T. 0223-614999 - F. 0223-625093

E. safety@holland-safety.nl

Energieweg 2 C - Den Helder • T. 0223-614999 - F. 0223-625093 • E. safety@holland-safety.nl


N M U L O C

nd an heeft mij ro Menno Zeem e. in az ag M voor dit HOV t komend jaar n; het thema worden voor he e ild w Samen werke V O H n tner’ van de unen. Afgelope derd of ik ‘par V te onderste O H de zomer bena de n va eraliseringsslag h de samenw de profession n wij telefonisc ke om zodoende on kl be 0 to op de A1 werking. rweg in de au t thema samen he er maandag onde ov en ijv wilde schr ven’ een stukje king en of ik ‘e

n e k r e w Samen

Als inspiratie eerst maar eens de 1e editie van het HOV

rijker worden. Een terugtrekkende beweging vanuit de

Magazine erbij gepakt die door Zeeman Reclame Groep

overheid qua subsidies, minder bereidheid of mogelijk-

is gemaakt. Daaruit blijkt dat alle artikelen samenwer-

heden bij bedrijven om te sponsoren, kritisch wordende

king als kern hebben. Of het nu gaat om de Rabobank

consumenten en bedrijven. Alle reden om samen op te

die partner is via een bestuursfunctie of bijvoorbeeld

trekken en het (bedrijfs)proces efficiënter in te richten en

OmnyAcc die via een advertentie zijn steentje bijdraagt,

de krachten te bundelen.

de kern is samenwerking. Dit geldt ook voor de door wethouder Bruin aangehaal-

Een goed voorbeeld van krachtenbundeling is het initia-

de samenwerking tussen gemeente, Zeestad, Proper-

tief van stichting Top van Holland. Door samen met bedrijfsleven, instellingen, overheid en vrijwilligers te wer-

tussen klant en deurwaarder in de nieuwe wetgeving

ken aan ons plan ‘Den Helder kust de zee’ ontstaat een

over incasso(kosten). Kortom, samenwerking komt tel-

enorme kracht. De Clipper Race van afgelopen zomer

kens terug, gelukkig…

is hier een eerste resultaat van, evenals het evenemen-

‘Wat betekent samenwerking voor mij of mijn bedrijf?’ is

tenmagazine en de aaneenrijging van alle evenementen

dan het volgende waar je aan denkt. Samen sta je ster-

van april tot oktober onder één professionele uitstraling.

ker, je inspireert elkaar, houdt elkaar scherp en ontwik-

En uiteraard het festijn van komende zomer: Sail 2013!

kelt zo samen verder. Dit komt in tal van aspecten van

Tegen mijn klanten geef ik wel eens aan dat wij als tan-

mijn dagelijks werk naar voren, waaronder het samen

dem moeten optreden. Immers, ik werk veel met (oud)

ontwikkelen, herontwikkelen of wijzigen danwel het

ondernemers welke commercieel vastgoed willen ver-

‘vermarkten’ (door samenwerking tussen ons en de ont-

huren en verkopen. Wat zou het dan zonde zijn om hun

wikkelaar/ bouwer) van een project.

netwerk niet in te schakelen om partijen te interesseren!

Ook de organisatie van de Haringparty die wij jaarlijks

Samen sta je immers sterker… Samen het netwerk be-

organiseren is een voorbeeld: de laatste 2 jaren samen

naderen en vervolgens door uw makelaar de onderhan-

met een aantal buren, dit levert geld op voor een aan-

delingen laten voeren en het (papier)werk afhandelen

tal goede doelen. Samenwerking tussen JCI ’t Nieuwe

maar elkaar wel inspireren over het in de markt zetten

Diep en HOV met als gevolg een inspirerende spreker 21

van uw product. Zo komen we verder… Wilt u met mij

november in de schouwburg. Maar ook de businessclub

samenwerken? Ik nodig u graag uit!

van diezelfde Kampanje met betrokken Helderse ondernemers die behalve graag een avondje uit ook graag de

met vriendelijke groet,

cultuur in Den Helder willen steunen. Onder de huidige

Van Keulen Makelaars

marktomstandigheden zal samenwerken steeds belang-

Sebastiaan van Keulen

Helderse Ondernemers Vereniging

Stok en Woningstichting. Maar ook voor de interactie

19


Vlaai) ssen (Multi-

t d r o w o “Ons imaegn door gedrag tieve emotie” een posi uin-Vae Daniëlle Br

20

Daniëlle BruinVaessen is eige naar van de vestigin g van Multi-Vl aai in de Spoorstraa t in Den Helde r. Op 1 januari 2011 stapte haar m oeder uit de zaak , to t die tijd hadd en ze 12 jaar samen gewerkt . “Het is een familiebedrijf en ik ben er va n jongs af aan ingegroeid . Toch wilde ik als kind beslist geen ei gen winkel. M aar het is anders gelope n.”

Helderse Ondernemers Vereniging

“In de zomer van 1999, na mijn Havo-eindexamen, ging

relaunch van de webwinkel met nieuwe huisstijl. Daarin

ik aan de slag in de winkel om iets bij te verdienen in de

zijn ook alle E-commerce zaken zoals bijv. een nieuwsbrief

vakantie. Een half jaar later werd mijn vader ziek. Hij

en verjaardagskorting ingevoerd. Gemiddeld verwerkt

kreeg een hartinfarct en mijn moeder heeft zich toentertijd

Multi-Vlaai ongeveer 4500 transacties per week waarbij

noodgedwongen –tijdelijk- teruggetrokken uit de winkel.

19% van alle bezoekers op de website daadwerkelijk ook

Vanzelfsprekend ‘ving’ ik haar uren op en zodoende bleef

een bestelling plaats. Van alle gebakken vlaaien wordt

ik iets langer ‘hangen’ dan gepland. Ik bleek het echter

er ongeveer 18% online verkocht, dit aantal groeit nog

bijzonder leuk te vinden!”

dagelijks. Naast vlaaien verkoopt Daniëlle ook Leonidas

Daniëlle is nu anderhalf jaar zonder haar moeder

bonbons uit België.

werkzaam en weet de aandacht voor haar gezin uitstekend te combineren met het ondernemerschap. Daniëlle Bruin-

Uitstekende kwaliteit

Vaessen: “Bij gebak gaat het altijd om een positieve

“ Wanneer klanten ’s ochtends tussen zeven en negen

emotie, een feestelijke gebeurtenis, een verjaardag of een

uur bellen, wordt de bestelling voor tien uur op het werk

jubileum. Dat is ons imago.” Haar beste klanten zijn de

of thuis afgeleverd. De meeste klanten bellen echter een

Marine en offshorebedrijven, zeker 65% van haar omzet

dag van te voren.” Het merk Multi Vlaai is niet alleen

wordt hier behaald. Veel bestellingen komen telefonisch

een bijzonder leuk product, het is ook van uitstekende

of via de webshop binnen. Multi-Vlaai.nl staat op de 7de

kwaliteit en supervers. Multi-Vlaai is dan ook een A-merk

plaats in Nederland op de Food E-commerce website

in Nederland. Zes dagen per week krijgt de vestiging

index (onderzoek door ComScore voor Twinkle magazine,

kersverse vlaaien geleverd. Maar liefst 42 soorten

editie April-2012). Begin september voerde Multi-Vlaai de

vlaai. “Het is een dagvers kwaliteitsproduct dat qua


Multi-Vlaai is een succesvolle franchiseorganisatie van 98 ondernemers en 118 vestigingen. Deze samenwerkingsvorm profiteert enerzijds van de kennis en ervaring van Multi-Vlaai Retail en anderzijds van de productie- en assortimentskennis van Bakkersland. Vanuit de locatie Sevenum in Limburg worden de vestigingen zes dagen per week aangeleverd tussen 5 en 6 uur ’s ochtends.

21

van het ‘vernieuwde’ Multi-Vlaai. Deze ambitie leidde ook

de supermarkt”, legt Daniëlle uit. Multi-Vlaai Den Helder

tot het voorzitterschap van de landelijke ‘APR’ commissie,

gaat zich de komende tijd meer focussen op de zakelijke

(Assortiment, Product en Reclame) van Multi-Vlaai. Dit

markt. “Voor de bedrijven hebben we een speciale folder

doe ik nu sinds 6 jaar. Hierdoor raak je meer betrokken

gemaakt. Ze kunnen bij speciale gelegenheden een

bij de organisatie.” Begin volgend jaar zal Multi-Vlaai Den

taart met hun eigen logo laten bakken. We zijn ervan

Helder ‘omgaan’ naar de nieuwe formule-uitstraling, die

overtuigd dat dit een positieve invloed heeft op de sfeer

hipper, frisser en strakker is. “De reacties op de nieuwe

binnen een bedrijf.” Volgens Daniëlle laten de landelijke

uitstraling zijn bijzonder goed. Na de ombouw plussen de

omzetcijfers zien dat er, ondanks de crisis, geen daling in

winkels behoorlijk. De formuleaanpassing is doorgezet

de verkoopcijfers te bemerken is. “Medewerkers kunnen

zodat we ook de jongere generatie blijven aanspreken..”

er gelukkig meestal niet onderuit om te trakteren op hun werk.”

Aanpassing formule Terugkerend op haar relatie en de jarenlange, goede samenwerking met haar moeder vertelt Daniëlle dat er natuurlijk wel eens een generatieverschil is geweest. Dat kwam dan voornamelijk tot uitdrukking in bijvoorbeeld het anders denken over de bedrijfsvoering. “Ik wilde actief bezig zijn met de winkel, betrokken zijn bij de ontwikkeling

Helderse Ondernemers Vereniging

consumentenbeleving ligt tussen de luxe banketbakker en


KOOP WONING

UIT ELKAAR GAAN

Elk bedrijf, instelling of gebouw is verschillend van aard, voor elk type of soort kunnen wij maatwerk leveren. Met onze kennis van - en ervaring in doelmatig schoonmaken, rekening houdend met het eisenpakket van de opdrachtgever, zijn wij immer in staat een onderhoudsprogramma samen te stellen, dat geheel is toegespitst op de behoeften van de opdrachtgever.

SPORT VERENIGING SAMEN WONEN

PROFESSIONEEL VLOERONDERHOUD • OPLEVERINGSSCHOONMAAK • SCHOONMAAKDIENSTEN • CLEANING PRODUCTS • GLASBEWASSING • TAPIJTREINIGING

SPECIALIST

ERFENISSEN

BELASTING BESPAREN

in het schoonhouden van bedrijfsgebouwen!

Als een octopus met acht armen

beschikken wij over gedegen kennis en ervaring op veel rechtsgebieden. Door deze veelzijdigheid kunnen wij u een prima service bieden. Ga in zee met Notarissen aan Zee! Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder | Parkstraat 8, 1787 AC Julianadorp Tel. (0223) 6720 100 Fax (0223) 672 101

Notarissencombinatie Den Helder

info@notarissencombinatie.nl | www.notarissencombinatie.nl

Optimaal Bedrijfsdiensten Torplaan 2, 1785 BA Den Helder, Tel: 0223-690222 www.optimaalbedrijfsdiensten.nl

Volkswagen Bedrijfswagens is klaar voor de toekomst. Want op al onze modellen is vanaf nu BlueMotionTechnologies leverbaar. Slimme innovaties waardoor Volkswagen Bedrijfswagens voorop loopt als het gaat om een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen en een laag brandstofverbruik. Dat levert u als ondernemer dus niet alleen flinke besparingen op, maar stelt u ook in staat een mooie bijdrage te leveren aan het milieu. Weten wat ú kunt besparen? Reken uw voordeel uit op volkswagennatuurlijk.nl of kom naar onze showroom voor meer informatie. U bent van harte welkom!

der.

Werkt harder voor min

Leverbaar op alle modellen!

Brandstofverbruik Ø 4,9 - 8,6 L/ 100km (1L op 11,6 - 20,4 km), CO2-uitstoot Ø 129 - 227 g/ km. Martin Schilder Den Helder. Koperslagersweg 21, Den Helder. Tel. (0223) 52 45 41 (service) Martin Schilder Schagen. Witte Paal 326, Schagen. Tel. (0224) 21 47 00 www.martinschilder.nl Brandstofverbruik gebaseerd op Caddy BlueMotionTechnologies, Transporter BlueMotionTechnologies en Crafter BlueMotionTechnologies. Kijk voor meer informatie op www.vwbedrijfswagens.nl.


t s e i k V O H Bestuur o

g o l w u nie

d. voor ogen ha s Vereniging er m ne er nd uu O derse het best r is wat de Hel ember kwam pt at se D . 7 go ag lo ijd s erkend gentijd pen. Vr aniem. Kenm Een fris en ei dat te ontwer stuur was un roep de taak be t eg he am n ‘Den cl va o Re e og uz . De ke mpagnel Aan Zeeman logo’s te kiezen kt met het ca e aa w m eu . ge ni k ee w lin tw is een en het ater bijeen om uit r uitgelicht is de kleur. Er de k el er H dm en el e D el be we we visu nd met voor het nieu t voor de nieu van Nederla e’, de kaart angspunt vorm tg Ze ui k de er st st n Ku dat ee Helder gentijds logo, is een fris en ei Het resultaat de HOV. identiteit van

23

Vermeer • Schutte • Musen Den Helder Support Service BV Monica Musen Deurwaarder

Met de introductie van het nieuwe logo alsmede T 0223 627141 E m.musen@vermeer-lagerveld.nl het nieuwe magazine zijn de eerste stappen gezet naar een compleet nieuwe uitstraling voor het HOV. De aankomende weken wordt de huisstijl toegepast op het drukwerk en de website. Bovenstaande bedrijven voelen zich nauw verbonden met de HOV en haar leden. Door middel van een sponsorschap voor het seizoen 2012-2013 worden de lasten voor deze aanpassing gedragen door deze groep enthousiaste Helderse ondernemers!

Helderse Ondernemers Vereniging

kantoorspecialisten


nt u p y o o K g nigin e r e v s r e lder e m H e n n r e e D d n n i O ging i n e Kooypunt r e v e dustrieterrein in t t s he op g s cu heeft haar fo de jon ht in 2006 en VK ) is opgeric zitter. or ‘Kooypunt’ (O sterman is vo ersvereniging iging. Ted Kloo en er sv er em De Ondernem dern de jongste on gebied . Het is en het Heldair

belang van de ondernemers gaat verder dan alleen net-

Wat is het doel van de vereniging?

werken en samen dingen doen. Het is goed te weten wie je buurman is en je elkaar weet te vinden wanneer je

Doel van de ondernemersvereniging OVK is niet al-

elkaar nodig hebt. Maar er moeten natuurlijk ook prak-

leen het behartigen van de belangen van bedrijven die

tische zaken geregeld worden.

zich gevestigd hebben op dit industrieterrein, maar ook voorwaarden te scheppen voor bedrijven die zich in de

Op welke concrete zaken richt OVK zich?

toekomst op industrieterrein Kooypunt en Den Hel-

We richten ons op concrete zaken als beveiliging, sa-

der Airport willen vestigen. Verder onderhouden we

menwerking met de politie en de brandweer, het milieu

contacten met de gemeente, de luchthaven Den

en de inrichting van het bedrijventerrein Kooypunt zo-

Helder Airport,vooral in het kader van nieuwe be-

als bewegwijzering , bebording en verlichting. Op dit

stemmingsplannen.

punt is een belangrijke stap gezet door het behalen van

Wie zijn de leden en hoeveel leden zijn er? Er zijn 45 bedrijven uit verschillende branches lid. Meerdere bedrijven doen het zo goed dat zij tot ‘Onderneming van het jaar’ zijn uitgekozen zoals Den Helder Stores en Akse Media. We hebben een dekking van 80%.

Welke activiteiten organiseert OVK voor haar leden? We organiseren regelma-

het KVO-keurmerk (Keurmerk Veilig Ondernemen). Dit keurmerk houdt je scherp, want je wordt periodiek gecontroleerd.

Hoe ziet de toekomst eruit? De gemeente is eigenaar van de bedrijventerreinen en is verantwoordelijk voor de infrastructuur (wegen, beplanting, etc) De bedrijven die er zitten, hebben het naar hun zin. Kooypunt 1 en 2 zijn gereed. Kooypunt-3 staat in de steigers. Sterke punten zijn de goede geografische ligging en het glasvezelnetwerk.

tig bijeenkomsten over interessante onderwerpen als Parkmanagement. Verder organiseren we

Samenwerking

bedrijfsbezoeken

Zullen de ondernemersverenigingen in de toekomst meer

en kiezen een

samenwerken en welke rol zal het Ondernemersfonds gaan

ondernemer van

spelen? Ted Kloosterman: “Ik verwacht dat door het On-

het jaar.

Kunt u meer vertellen over de belangenhartiging? Het behartigen van het collectieve

dernemersfonds men meer met één mond zal spreken. Het idee van de overkoepelende Federatie van Helderse Ondernemingen (FHO) kreeg destijds geen handen en voeten omdat er geen financiële onderbouwing was. Daarom is de federatie van ondernemersverenigingen ter ziele gegaan.


Haven-en S cheepvaar brengt bed tverenigin rijven met g (HSV) b e Harry Cornel l ang haven je is secretaris van de Haven bijeen - en Scheepva artver belangen beha

eniging Den H elder. Een vere niging voor on itieme bedrijv dernemers die en en bedrijven de , betrokken bi j de haven in Den Helder.

rtigt van mar

Doel van de HSV is het samenbrengen van functionarissen uit het bedrijfsleven die direct of indirect belang hebben en/of betrokken zijn bij het gebruik, de ontwik-

dentele bijeenkomsten met het doel de onderlinge band

keling en verbetering van de haven in Den Helder, aldus

van de leden te versterken. De activiteiten hebben ook tot

de statuten.

doel het verruimen van het inzicht, en het verstrekken van

Wanneer is HSV opgericht?

informatie aan de leden.

Op 18 maart 1985 is de Haven-en Scheepvaartvereniging

Zijn er nieuwe ontwikkelingen binnen de HSV?

‘Den Helder”opgericht door de toenmalige directeur Jan

Na een gehouden evaluatie voor wat betreft de activitei-

Roos van het ‘Nautisch Technisch College Noorder Haaks’

ten van de vereniging is recent een verenigingprofiel

of ook genaamd Hogere Zeevaartschool.

gemaakt en zijn we gekomen tot het instellen van een

Hoeveel leden telt de HSV?

bestuurscluster HSV-Haven en een ledenberaad HSVindustrie.

De HSV heeft 68 leden. Het zijn niet allemaal bedrijven

HSV-Haven opereert binnen de aangegane samenwer-

die een maritiem karakter hebben, maar ook die gelieerd

kingsverbanden binnen het door de leden meegegeven

zijn met de Maritieme sector, zoals transportbedrijven, off-

kader. (verenigingsprofiel). HSV-Industrie is het ledenbe-

shorebedrijven, een drietal banken, een advocatenkantoor,

raad van de vereniging, waarin de netwerkbijeenkomsten

verzekeringskantoor enz.

worden georganiseerd en op initiatief van de leden the-

Welke activiteiten organiseert de vereniging?

ma’s en vergaderingen aan de orde wordt gesteld.

De activiteiten van de vereniging bestaan o.a. uit het or-

Hoe ziet de toekomst eruit?

ganiseren van twee driemaandelijkse bijeenkomsten, le-

Het gemeentelijk havenbedrijf wordt 1 ja-

zingen of discussiebijeenkomsten, het houden van inci-

nuari 2013 verzelfstandigd en gaat verder onder de naam Port of Den Helder.

in de toekomst

Doel is de groei van de haven te stimuleren. De gemeente blijft wel 100% aandeelhouder. Wanneer de Marinewerf en enkele steigers

Het nieuwe Ondernemersfonds is een eerste stap. De

in de Marinehaven straks toe-

tweede stap is te komen tot een gezamenlijk beleid.”

gankelijk zijn geworden voor niet alleen offshorebedrijven, maar

Harry Cornelje: “De FHO heeft nooit gefunctioneerd. Als

ook andere scheepvaartbedrijven draagt

lid van het bestuur van het Ondernemersfonds zie ik de

dit bij aan een toename van activiteiten van de

oprichting van dit fonds als een belangrijke ontwikkeling

Helderse haven en in Den Helder. Ook de vereni-

die de samenwerking tussen de verschillende verenigingen

ging heeft hier profijt van door een toename van

kan bevorderen”.

leden.


V E R Z E K E R I N G E N

. . . . . w e l a t e n z i e n d a t h e t a n d e r s k a n

DENKKRACHT OMZETTEN IN DAADKRACHT Dat is financieren anno nu. Ook in uw sector is specialistische kennis nodig om een idee tot een concreet eindresultaat te brengen. Dus is het belangrijk dat u met een bank praat die niet alleen naar de cijfers kijkt. Een bank die adviseurs in huis heeft die weten wat er speelt in uw business en tot het uiterste gaan om voor u de best passende financiering te regelen. ABN AMRO heeft die adviseurs. Zij praten graag met u over een concreet project, maar denken net zo graag mee over uw toekomstplannen, zodat u onze specialistische kennis optimaal kunt benutten voor concrete oplossingen. Op abnamro.nl/financieren kunt u zelf zien hoe wij onze denkkracht omzetten in daadkracht.

8700127 Split Pil 215x285.indd 1

23-05-12 11:42


en ing Ondernem 12 is de Sticht 20 r be to ok 1 Op naf klaar voor. Va ) er helemaal aZ TO (S e Ze aan n of ersvereniginge en ondernem nn ku m tu da die Den de gemeente ieven binnen at iti in ve ie ct colle e voor financiël raag indienen nv aa n ee r de Hel tie van et de organisa g in verband m in un te rs de on etering en met de verb ud ho d an rb ve e activiteiten di eente. binnen de gem emersklimaat rn de on t he n va

verbetering ondernemersklimaat in Den Helder aanleveren. Belangrijk is dat ze een duidelijke omschrijving

meente overeenstemming bereikt hoe de verkregen gelden

geven van wat ze van plan zijn. Wat zijn de doelstellingen?

besteed gaan worden. De financiën die vrijkomen, vloeien

Wat is het draagvlak? Wat kost het? Kortom: er dient een

voort uit de extra-heffing van 5% op de OZB (Onroerend-

plan van aanpak te worden ingeleverd met een begroting”.

Zaak-Belasting) die de gemeente direct in het Onderne-

Ted Kloosterman benadrukt nog eens dat het met name

mersfonds stort. Concreet betekent het dat per jaar een

bedoeld is als een steun in de rug. Het is geld van de ge-

bedrag van circa 300.000 euro beschikbaar komt. STOaZ

meenschap dat maatschappelijk verantwoord besteed

beheert de gelden en kent subsidieaanvragen toe.

dient te worden. De vanaf 1 oktober 2012 in te dienen pro-

Criteria aanvraag Kees-Jan Tuin licht toe: “Aanvragen moeten wel aan criteria voldoen. De te organiseren activiteit moet onder andere betrekking hebben op het verbeteren van de kwaliteit van het ondernemersklimaat in Den Helder. Daarbij kan gedacht worden aan gebiedsverbetering, maar ook aan de sfeer en promotie van de binnenstad, zoals het aanbrengen van beplanting, vlaggen of het verbeteren van de veiligheid van winkelcentra of industrieterreinen. Maar aanvragen kunnen ook gedaan worden voor een bijdrage in de organisatie van evenementen. Zo heeft Citymarketing al een aanvraag ingediend”.

Aanvraagformulieren en plan van aanpak Kees-Jan Tuin stelt dat op 1 oktober het systeem klaar is en er via de eigen website aanvraagformulieren gedownload kunnen worden. Kees-Jan Tuin: “Voor ondernemers is het van belang om te weten hoe zij een en ander moeten

jecten moeten betrekking hebben op 2013.

In het bestuur van de Stichting Ondernemen aan Zee hebben zitting Kees-Jan Tuin voorzitter (HOV) Harry Cornelje, secretaris (Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder-HSV), Stef van Amesfoort penningmeester (Detailhandels Federatie Den Helder-DFD) , Ted Kloosterman (Ondernemersvereniging Kooypunt –OVK), Désirée van Kalsbeek (Ondernemersfederatie Julianadorp-OFJ), agenda-lid is Piet Warmerdam (LTO-afd. Den Helder). Deze vijf bestuursafgevaardigden hebben zitting in de Stichting Ondernemen aan Zee.

27 Helderse Ondernemers Vereniging

Vlak voor de zomervakantie is tussen de Stichting en de ge-


Het bestuur van de Helderse Ondernemers Vereniging is regelmatig te gast bij Rabobank Noord-Holland Noord. De heer P. Solkesz (vz), mevrouw M. Ooms (secretaris),

Voor de leden van de HOV is het duidelijk dat krachtenbundeling

ook

van

elkaar

concurrerende

bedrijven in de huidige economische situatie bijzonder

de heer J.de Jong (penningmeester), de heer K.Tuin(lid),

belangrijk is. Kees-Jan Tuin geeft als voorbeeld de

de heer M.Poldner (lid) en mevrouw Kostelijk-Schoon(PR)

samenwerking tussen zijn bedrijf en Van der Wal.

waren op vrijdag 7 september bijeen voor een ontbijt-

“Niet tegenwerken, maar samenwerken, dan treed

sessie. Eén van de agendapunten was de keuze van het nieuwe logo van de vereniging. Verder kwam natuurlijk

je ook sterker naar buiten.” Hij stelt verder dat elkaar beconcurrerende

ondernemers

in

bijvoorbeeld

de

het thema samenwerking aan de orde.

nieuwe unaniem voor

visuele identiteit

dat t d n i v r egt u o u v t e s o e t b e d HOV aar w g n i k r e samenw V kiest

Bestuur HO

binnenstad, van een gemeenschappelijke aanpak,

28

Het bestuur verwacht dat door ontwikkelingen zoals de

absoluut kunnen profiteren. Mark Poldner doet tenslotte

invoering van het Ondernemersfonds er een impuls wordt

de oproep aan startende en jonge ondernemers om

gegeven aan de samenwerking tussen ondernemers.

gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden en

Verwacht wordt dat er meer tot stand zal komen. Het HOV

volop mee te doen. “Ik doe een beroep op alle jonge

wil hierbij katalyserend werken. Bestuurslid Mark Poldner:

ondernemers: kom erbij!”. Met deze woorden besluit

“We willen als bestuur de komende tijd nog meer laten zien

Mark Poldner dit onderdeel van de vergadering.

Helderse Ondernemers Vereniging

dat we door samenwerking waarde toevoegen.” Bestuurslid Kees-Jan Tuin vult hem aan: “De totstandkoming van het Ondernemersfonds is een concreet resultaat waarmee we onderstrepen dat alle ondernemersverenigingen in Den Helder elkaar hebben gevonden. De HOV is daarbij zeker katalyserend geweest. Met deze nieuwe faciliteit werken we nog meer samen en verbeteren we het ondernemersklimaat.” Voorzitter Peter- Paul Solkesz vat het samen: “We willen meer mogelijk maken op een zo breed mogelijk terrein onder het motto ‘Niet lullen maar poetsen’. We willen bovendien collectief faciliteren en een continue dialoog aangaan met bedrijven en semioverheden, lokaal, maar zeker ook regionaal.”

Per 13 november 2012 is binnen het bestuur van de HOV de functie van penningmeester vacant. Joop de Jong, die deze functie jarenlang vervulde, treedt af. Er worden kandidaten gezocht, die gevoel hebben voor cijfers en ondernemer zijn. Daarnaast gaan we ervan uit dat de nieuwe penningmeester proactief meedenkt over de onderwerpen die binnen het bestuur aan de orde komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop de Jong (mobiel 06 53 27 17 88). Wanneer u interesse heeft, kunt u dat kenbaar maken bij het secretariaat van het HOV.

COLUMN


COLUMN

er onder gaan wij verd 13 20 i ar nu ja Vanaf 1 weliswaar it betekent D . O BD de naam et eren, maar ni naam verand dat wij van ze niets aan on Er verandert van gezicht. regionale tie en onze la re e ijk nl persoo uw en waar u . De person aanwezigheid d, blijven heeft opgebouw ee m s on j bi relatie rtrouwde situatie uw ve e w eu ni de ook in t en adviseur. aanspreekpun

M. Krediet en T. Groenhuizen

Samenwerking HLB Schippers en BDO Accountants

Waarom deze samenwerking

Anticiperen op de toekomst

Voor HLB Schippers betekent de samenwerking een

Als collega ondernemers mag u van ons verwachten

vervolgstap in een traject naar een adviesorganisatie dat

dat wij vooruitdenken en anticiperen, om klaar te zijn

een aantal jaar geleden reeds is ingezet. Ons werkgebied,

voor de toekomst. BDO past bij ons en bij onze ambities

ons vak, is sterk in beweging en de ondernemer verwacht

om de verdere groei van ons kantoor te ondersteunen

steeds meer van ons. Wij merken dit onder meer aan een

en in de toekomst een efficiënte en professionele

toenemende complexiteit van vraagstukken van onze

adviesorganisatie voor onze relaties te zijn en te blijven.

cliënten, steeds sneller wijzigende fiscale regelgeving, maar ook aan de verzwaring van de administratieve

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over onze

eisen. Tevens constateren wij dat ondernemers steeds

ambities of met ons van gedachten willen wisselen hoe wij u

meer over de landsgrenzen heenkijken en kloppen

kunnen helpen bij het realiseren van uw toekomstplannen,

internationaal georiënteerde bedrijven steeds vaker bij

neem dan vrijblijvend contact met ons op.

ons aan. Dit vraagt van ons nog meer slagkracht, efficiency en specialistische kennis. En dit realiseren wij door de

C.H. (Kees) Vermeij RA 06 27 004 979 | c.vermeij@hlb-schippers.nl

samenwerking met BDO. Door zijn landelijke spreiding

T.P. (Tineke) Groenhuizen-Bais RA

en het sterke internationale netwerk. BDO heeft

06 25 030 343 | t.groenhuizen@hlb-schippers.nl

dezelfde visie, een vergelijkbare klantportefeuille, met het MKB als focus.

drs. M. (Michel) Krediet RA 06 54 688 985 | m.krediet@hlb-schippers.nl

Helderse Ondernemers Vereniging

HLB Schippers wordt BDO

29


t g n e r b t i W n Ja t r e G r and age g met Den

e samenwerkin

Succesvoll

Helder Stores

l l o H d r o sief in No

Keursl

exclu

30

trum d in winkelcen Wit , gevestig an t-J er G er ag Keursl at blijkt uit ondernemer. D en og vl be n is ee ‘De Schoten’, weer weet hij zaak . Steeds jn zi j bi d ei nh ke de grote betrok n aan een en die bijdrage nd vi te n de ijkhe nieuwe mogel fshorebedrijvoorziet hij of Zo g. rin oe ijfsv gezonde bedr kant-en-klare en, salades en ar sw ee vl s, vlee is ven met vers is Handelshu n bij het Atlant ke ok tr be j hi is maaltijden en zame voedings ombres’ duur H s rè ‘T de p hi l dat met het sc jaren succesvo st werkt hij al aa rn aa D . rt oe middelen verv Den Helder Helder, zoals en D t ui en ijv dr samen met be Versa. ringbedrijf Vice Stores en cate

Helderse Ondernemers Vereniging

De samenwerking met Den Helder Stores loopt als een

Gert-Jan Wit is de enige gecertificeerde slager in Noord-

speer. “We werken al sinds de jaren negentig samen. We

Holland voor de verkoop van het label ‘Waddengoud’.

leveren hen zowel grote stukken als geportioneerd. Bij

“Verder verkoop ik duurzaam 3-sterren Beter Leven-rund-

ons wordt het vlees vacuüm verpakt, geseald en voor-

vlees dat onder andere wordt afgenomen door de Helder-

zien van een sticker om daarna te worden ingevroren.

se horeca zoals Hotel Beatrix en Hotel Igisz in Schagen.

Op het etiket staat de naam van het product, de datum

Het varkensvlees is vrij van antibiotica en betrek ik van

wanneer het is ingevroren en de tht-datum (de houdbaar-

boerderijen uit de buurt. Sinds enige tijd breng ik boven-

heidsdatum). Soms geven we een barcode mee die via het

dien gecertificeerd 3-sterren-rund- en lamsvlees, exclu-

scannen informatie geeft over de bereiding van het vlees.

sief onder de naam ‘Waddengoud’. Het vlees is afkomstig

Vervolgens gaat de bestelling naar Den Helder Stores.

van runderen die op Texel grazen. Het is biologisch vlees

Per dag hebben we zeker 15 bestellingen”. Met het cate-

dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Bakkerij Dunsel-

ringbedrijf Vice Versa is samenwerking bijvoorbeeld bij de

man verwerkt het onder andere in zijn saucijzenbroodjes”,

broodjesservice bij de opleidingen van DHTC.

vertelt Gert-Jan Wit.

Gecertificeerde slager

Vernieuwde winkel

Betrekkelijk nieuw is het

Kernactiviteit echter is de speciaalzaak die vier jaar ge-

initiatief van Gert-Jan Wit

leden werd verbouwd , nog voordat het winkelcentrum

om onder het merk ‘Wad-

werd gerenoveerd. “Het bijzondere van dit winkelcentrum

dengoud’ zowel duurzaam

is dat we met z’n allen eigenaar zijn. Het kostte heel wat

lamsvlees

moeite om ondernemers ervan te overtuigen dat iedereen

als

rundvlees

van Texel te verkopen.

van de renovatie profiteert”. Gert-Jan Wit nam dus als


s e e l v d u ddengo

Wa

echte ondernemer het voortouw. Zijn winkel ziet er bijzonder goed uit met een entree die over de totale breedte van de winkel loopt. “Onze entree is tien meter breed en geeft de zaak een bijzonder open karakter. Twee flatscreens, een prachtige gebogen koelvitrine met een heerlijk assortiment verleiden de consument absoluut tot aankoop. Vers gesneden vleeswaren, rollades, kipfilet, pampasteaks, salades, tapas, kant-enklare maaltijden, teveel om op te noemen, liggen in aantrekkelijke blokpresentaties. “Bijzonder is dat wij nog vleeswaren op maat van één stuk afsnijden”. Eén van de van de catering bij evenementen. “We doen onder meer zaken met schouwburg De Kampanje, de Marine op Kooijpunt en Willemsoord”. De ondernemende slager is met recepten actief op Facebook en trekt in het winkelcentrum de Schoten de aandacht omdat hij als blikvanger een Italiaanse scooter, gespoten als een koe, voor zijn winkel heeft staan. “We doen deze actie samen met Jos Bruin van de Autoreus in Den Helder”, vertelt hij lachend. “Ik maak voor hem zo ook een beetje reclame”. Al met al is Keurslager Gert-Jan Witte veel meer dan een moderne slager. Het is ook een delicatesseen broodjeszaak waar tussen de middag menigeen een broodje champignon of een vissersbroodje scoort. Daarnaast is het een moderne onderneming die steeds op zoek is naar innovaties.

Helderse Ondernemers Vereniging

nevenactiviteiten is verder het verzorgen

31


Nieuw. Rabo OmniKassa. De internetkassa van nu, het betaalsysteem van morgen. Na de introductie van internetbankieren in 2000, mobiel bankieren in 2003 en het leggen van de basis voor iDEAL in 2006 introduceert Rabobank nu een nieuwe standaard voor internetkassa’s: Rabo OmniKassa. Dit voordelige kassasysteem koppelt in één keer alle gewenste betaalmethoden aan uw webwinkel en betaalt uw totale omzet als één totaalbedrag uit. Met Rabo OmniKassa is uw betalingssysteem helemaal klaar voor de toekomst. Wat die ook brengt. Dat is het idee.

Op de zaken vooruit lopen. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/omnikassa