IBS Magazine 9

Page 1

industrie bedrijvengroep

schagen

Jerry Bakker directeur van Stegman Geschenkpakketten

We brengen bedrijven op ideeĂŤn om hun medewerkers te belonen

nr 09 juni 2012

Dit magazine is een uitgave van Industrie Bedrijvengroep Schagen en wordt verspreid onder de ondernemers uit deze regio


“Het geeft échte voldoening als een klant na tien of vijftien jaar weer bij je terug komt”.

Arjen Zwaan, Garantiemakelaar te Schagen

TEN BOEKEL EN BAKKER BV

Garantie voor volle tevredenheid

ALKMAAR Ruysdaelkade 40-43 1816 BW Alkmaar Tel. 072 - 512 42 44 Fax 072 - 515 58 08 www.tenboekelenbakker.nl

Kijk voor ons volledige aanbod op www.zwaanschouten.nl

HEERHUGOWAARD Ruysdaelkade 40-43 1816 BW Alkmaar Tel. 072 - 512 42 44 Fax 072 - 515 58 08 www.tenboekelenbakker.nl

HOORN De Factory 3 1689 AK Hoorn (Zwaag) Tel. 0229 - 24 95 44 Fax 0229 - 24 80 64 www.tenboekelenbakker.nl

SCHAGEN De Fok 2 1742 PD Schagen Tel. 0224 - 29 81 43 Fax 0224 - 29 72 37 www.tenboekelenbakker.nl

DEN HELDER De Fok 2 1742 PD Schagen Tel. 0224 - 29 81 43 Fax 0224 - 29 72 37 www.tenboekelenbakker.nl

Schagen 1741 BR, Rensgars 5 Telefoon: (0224) 21 39 64 E-mail: info@zwaanschouten.nl

Als je wat wilt, moet je óók iets doen! Dat geldt zeker als je een bedrijf wilt overnemen. Of een bedrijf wilt verkopen. Of de voorkeur geeft aan een fusie. Wie dat met het juiste advies doet heeft meer succes. Logisch dat veel ondernemers, en zij die dat willen worden, Adcorporate* ontmoeten. Logisch ook dat Adriaan Jongejan RA/RAB en Ben Cuperus RAB in korte tijd een sterke naam opbouwen. Hun werkgebied ligt met name in Hollands Noorderkwartier en Friesland. Hun kennis en ervaring met fusies, bedrijfsovernames en -overdrachten is aantrekkelijk. Zij werken in volstrekte onafhankelijkheid. Hebben daarbij de directe toegang tot een sterk netwerk van mensen die zij écht kennen. Onder andere de specialisten inzake Accountancy en Fiscaliteit bij Jongejan & Partners (ooit door Adriaan opgericht). Ook de mogelijkheden van Value in Finance zijn direct bereikbaar. Als u dat wenst werkt Adcorporate samen met uw andere, eigen, adviseurs. Maar altijd in volstrekte objectiviteit en zelfstandigheid. Zó kom je samen verder, als je wilt, als je iets doet…

Specialist in: - Verouderde vloeren - Parket op vloerverwarming - Planken- en Laminaatvloeren - Schuur- en Renovatie werk

Vrijblijvend meer informatie? Bel 088 23 26700 of mail naar a.jongejan@adcorporate.com of b.cuperus@adcorporate.com Bezoekadres: Koperwiek 1 / Postbus 280, 1740 AG Schagen

- Traprenovatie - Speciale modellen - Vinylvloeren

Si nd s 1977 Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827

www.klitsieparket.nl

Wij (ver)kopen bedrijven

Interessante websites: www.adcorporate.com www.bedrijventekoop.nl www.valuefinance.nl www.afslagondernemer.nl www.stoplicht.nl www.watisdewaardevanmijnbedrijf.nl www.jongejanenpartners.nl * Adcorporate is de eerste corporate finance onderneming met ISOcertificering!


pag 4

Schagen,

pag 10

pag 16

Voorwoord

een dijk van een gemeente met een zee aan ruimte Een herhaling van de titel van mijn vorig voorwoord. Het proces is immers nog volop in beweging. Vrijdag 11 mei hebben, onder leiding van Frits van Wolveren, enige ondernemers uit de bestaande drie gemeentes, wethouder Jan Bouwes en de nieuwe directeur van de regio-VVV discussie gevoerd over het hoe en waarom van een goede samenwerking tussen de ondernemersverenigingen. Gedacht wordt aan een ondernemersfederatie (OFS). De naam van het beestje vind ik minder spannend en als een naam als OFS vanuit het verleden te beladen is dan daag ik iedereen uit om met een mooie naam te komen. Verder spelen er tal van zaken, die liefst nog vóór de fusie afgerond verwacht werd. De commissievergadering op 14 mei gaf wel meer helderheid in de verschillende standpunten. Wethouder Bouwes heeft toegezegd alle op- en aanmerkingen mee te nemen en in september met een nader uitgewerkt voorstel te komen. Deze zomer blijft alles dus nog bij het oude en zal blijken of dat altijd even handig is. Wel is duidelijk dat de parkeervoorzieningen nodig aangepast en uitgebreid moeten worden. Een ander hot item is de ‘collectieve camerabeveiliging’. Al geruime tijd op de agenda van IBS en Stadsmanagement, steeds in goed overleg met de gemeente. Toch was er vrijdag 10 mei het bericht in de pers ‘geen cameratoezicht op bedrijfsterrein’. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden en communicatie binnen de gemeente. Daar waar er een afspraak was aangekondigd en werd gemaakt met de burgemeester was er al een ‘perspraatje’ waar het standpunt van de gemeente werd verkondigd. Slecht nieuws is voor de pers altijd meer dan welkom en aldus een ‘mooie’ kop. Woensdag 16 mei heeft een goed gesprek met de burgemeester opheldering gebracht. De onvrede over de wijze van communicatie is

Verschijning: 4x per jaar in de Gemeente Schagen Oplage: 1.500 ex.

Uitgever: Industrie Bedrijvengroep Schagen Wim Smink, voorzitter Frank Snijder, Secretaris Arjen Zwaan, Penningmeester Rob Wardenaar, Bestuurslid Eric Zentveldt, Bestuurslid Chiel de Haan, Bestuurslid

Layout & Vormgeving:

uitgesproken. B&W heeft nog steeds een positieve grondhouding voor camerabeveiliging. Er zijn mogelijkheden voor

Zeeman Reclame Groep

een oplossing besproken die nader zullen worden uitgewerkt. Collectieve camerabeveiliging is dus nog steeds mogelijk!

Tekst:

Ruud Schilder van het familiebedrijf Martin Schilder vertelt ons over de samenvoeging van de verschillende locaties in Schagen en Den Helder tot één mooie plek op De Witte Paal. Verder legt hij ons de combinatie van MVO en een ‘ladiesnight’uit. Rentree meldt de mogelijkheden om van het 2e spoor op het juiste spoor te komen en welke rol zij daarbij voor de werkgever en werknemer kunnen vervullen. Een win-win situatie voor beide partijen. Jerry en Eveline Bakker van Stegman Geschenkpakketten spelen hier op voorhand al goed op in door ondernemers de mogelijkheden te geven hun werknemers op een niet alledaagse wijze te belonen. U kunt verder lezen dat Stegman veel meer in huis heeft dan alleen het kerstpakket voor werknemers. Michiel (Chiel) de Haan van Kennemer Spiralo onderstreept het belang van IBS en roept u allen op nog actiever deel te nemen aan de ledenvergaderingen. Ik kan mij hier helemaal in vinden en ben verheugd dat zowel Michiel als Eric Zentveldt zich herkiesbaar hebben gesteld voor het bestuur van IBS. Inmiddels zijn zij met luid applaus herkozen. Helaas zijn wij kort geleden weer geconfronteerd met slecht

Frits van Wolveren

Advertentie acquisitie: Menno Zeeman: menno@zrgbv.nl

Verspreiding: Intrapost

colofon

pag 20

moeten worden. Denk hierbij aan het ‘verkeerscirculatieplan’. Het ridderzaaldebat bracht niet het vuurwerk wat

© 2012 Industrie Bedrijvengroep Schagen. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Industrie Bedrijvengroep Schagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

nieuws op het menselijke vlak, een zeer ernstig ongeval met dodelijke afloop voor vier personen. Het valt dan op dat Schagen een hechte gemeenschap is. Ik hoop dat dit de familieleden en vrienden van de overledenen mag sterken in het verwerken van het verlies. Ik wil positief afsluiten met de verwachting dat wij na een matig voorjaar een mooie zomer tegemoet gaan met veel plezier voor ons allen en bovenal goede zaken.

Wim Smink, voorzitter Industrie Bedrijvengroep Schagen

industrie bedrijvengroep schagen

3


N i e u w e f u s i e g e m e e n t e HSZ v r a a g t o m s a a m h o r i g h e i d

Inspiratiemeeting brengt positie o Op 1 januari 2013 fuseren de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe tot de nieuwe gemeente Schagen met nu nog de werknaam HSZ. Het zal gevolgen hebben, niet alleen voor de inwoners maar ook voor de ondernemers in de verschillende gemeenten. Om zich daarop voor te bereiden overleggen de ondernemersverenigingen in de regio regelmatig gezamenlijk over het toekomstig te voeren beleid. De Industrie- en Bedrijvengroep Schagen heeft in dat verband op vrijdag 11 mei een inspiratiemeeting gehouden in BolleNoord Plaza in ’t Zand. Aan deze lunchbijeenkomst is deelgenomen

teur van BolleNoord, heette iedereen hartelijk

bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Het

door Jan Bouwes (gemeente Schagen), Jeroen

welkom en vertelde kort over de verschillende

heeft als ondertitel ‘Een dijk van een gemeente

Noot (Kamer van Koophandel) Adriaan Jongejan

activiteiten die in het bedrijven- en zalencen-

met een zee aan ruimte.”

(Zakenclub’t Zand) Wim Smink (IBS), Jos Stoop

trum plaatsvinden.

(Bedrijvenvereniging Harenkarspel), Ivan Louer

4

Deze slogan waarin de identiteit van de nieuw

(Horeca-Schagen) Kees de Wit (Participanten-

Visie –en missiedocument

vereniging Zijpe)en Marlies Groot (VVV-Hart van

Belangrijk in het fusieproces is het visie- en

het vertrekpunt voor discussie. Wat vinden de

Noord-Holland). Gastheer Jan Hopman, direc-

missiedocument bedoeld voor inwoners, het

deelnemers van deze pay-off?

industrie bedrijvengroep schagen

te vormen gemeente tot uitdrukking komt, vormt


Jan Bouwes en Wim Smink

ondernemers in beeld Wethouder Jan Bouwes zat in de werkgroep die de visie en missie in haar portefeuille had. “Onder professionele begeleiding zijn vellen papier volgeschreven. Uiteindelijk heeft dit vorig jaar tot een inspirerende notitie geleid waar de nieuw te vormen gemeenteraad hopelijk gebruik van gaat maken.” Jeroen Noot vult hem aan “Het is een uitstekend begin dat een breed draagvlak heeft en nieuwe kansen biedt om gemeenschappelijk op te trekken.” Ook Marlies Groot ziet perspectieven voor gezamenlijke gebiedspromotie. “Ik vergelijk het met ontwikkelingen in de nieuwe gemeente Hollands Kroon en de activiteiten rond citymarketing Den Helder Kust de Zee.” Jos Stoop benadrukt


Jan werkt bij een bank met verstand van verzekeren. Gelukkig is dĂ­e bank verrassend dichtbij! Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

Rabobank Schagen-Wieringerland www.rabobank.nl/sw

De verhuizer voor Schagen en Omstreken Nationaal en internationaal sneltransport Landelijke distributie

Lagedijkerweg 13-G, 1742 NB Schagen Telefoon (0224) 21 63 70, Mobiel 06 53 179 197

www.geerligs-schagen.nl


Van links naar rechts Adriaan Jongejan, Ivan Louer en Jos Stoop

Jan Hopman Bollenoord Plaza

meenten werkbaar te maken en met één gezicht

tuele koepel als OFS komen algemene zaken

naar buiten te treden en als representatief aan-

aan de orde.” Hij benadrukt dat een gezamenlijk

spreekpunt voor de overheid te kunnen dienen is

plan van belang is. “In Schagen is nu alles strak

het plan opgevat tot één ondernemersfederatie

geregeld en we kunnen dat doorzetten naar de

te komen.

andere fusiegemeenten. Zo betalen in Schagen de leden van de ondernemersverenigingen een

Ivan Louer vraagt zich af of dit wel zal gaan

extra bijdrage op basis van een percentage van

eveneens dat er nu een basis is gelegd waar

werken. “Volgens mij zal iedere kern voor eigen

de OZB-belasting. Dit bedrag gaat in één pot

alle partijen vertrouwen in hebben. Jan Bouwes

parochie blijven preken en voor het eigen belang

– een ondernemersfonds -waaruit bijvoorbeeld

onderstreept verder dat de nieuwe gemeente

opkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan vergunnin-

geld beschikbaar is voor promotie van de ge-

inzet op samenwerking met de andere drie Kop

gen voor openings- en sluitingstijden van ho-

meente.” Er moet een verdeelsleutel komen.

gemeenten op het gebied van agribusiness,

recagelegenheden. In Schagen zal dat tijdens

Ander probleem is dat van voorzieningen als de

vrijetijdseconomie, energie en het maritieme

Paasvee heel anders zijn dan in Harenkarspel

camerabewaking van industrieterreinen ook be-

cluster als vervolgtraject op het rapport van de

waar het dan geen feest is. Dat geldt ook voor

drijven profiteren die niet mee betaald hebben.”

commissie Dwarshuis ‘Kop op de kaart’. Wim

Koninginnedag.” Wim Smink en Jeroen Noot

Smink vraagt zich wel af of het bedrijfsleven

geven aan dat het juist dan des te belangrij-

Scherpe focus

hierbij als partij voldoende in beeld komt. Jan

ker is dat je als branche met een gezamenlijke

Wim Smink geeft aan dat we in dit stadium niet

Bouwes legt uit dat er 49 concrete projecten

activiteitenkalender richting gemeente gaat.

alleen moeten focussen op de financiële gevol-

zijn vastgesteld die variëren van de agrarische

Kortom punten ter discussie die des te meer

gen van een ondernemersfonds. “We moeten

sector tot duurzame energie, daar waar nodig

de noodzaak van een goede samenwerking

denken in oplossingen en we hebben straks

zal het bedrijfsleven worden geraadpleegd mid-

tussen de ondernemersverenigingen aantonen.

te maken met één gemeente, belangrijk is dat

dels samenwerkingsverbanden als Agriboard en

Een ondernemersfederatie is hiervoor een goede

wij nu eerst de juiste structuur vaststellen voor

Leisureboard.

oplossing.

een goede belangenbehartiging.” Jan Bouwes

Ondernemersfederatie

Verdeelsleutel

Om de samenwerking tussen de verschillende

Jan Bouwes geeft nog eens aan dat het gaat om

“In dat geval sta je als onderhandelingspartner

ondernemersverenigingen binnen de fusiege-

het zoeken naar saamhorigheid. “In een even-

sterk ten opzichte van de gemeente.”

onderstreept nog eens het belang voor de ondernemers om zich als een eenheid te presenteren.

industrie bedrijvengroep schagen

7


AUTOZENTER Autoverzekering - 24 uur service - Airco controle - APK keuring - Drive-in service

de jong verzekert bedrijven. al jaren... 0224 29 84 41

• Renault dealer voor Schagen e.o. • Lease tegen zeer scherpe tarieven in eigen beheer! • Aandeelhouder van ABS de Lange Autoschade • 14% bijtelling, wegenbelasting vrij en BPM-vrij!

© 04-2010 SdH Vormgeving

Uw website beter vindbaar bij Google?

de-jong.nl

Ook voor particulieren!

De Fok 8, 1742 PD Schagen telefoon 0224 - 21 64 64 info@autozenter.nl www.autozenter.nl

www.zmomodules.nl

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810 www.zuurbiervoulon.nl


Bestuurslid aan het woord Michiel de Haan is operatio-

“We mogen de gemeente dankbaar zijn dat toe-

neel directeur van Kennemer

gangswegen van nieuw asfalt zijn voorzien, de

Spiralo B.V., een familiebedrijf

verlichting sterk is verbeterd door het plaatsen

dat in 2011 genomineerd was

van nieuwe lantaarnpalen, de riolering is vernieuwd en er nieuwe beplanting is aangebracht.

voor de titel Ondernemer van

Op dit moment wordt de Lagedijkerweg onder

het Jaar. “In 2010 zijn we bo-

handen genomen.” Hij voegt eraan toe dat het

vendien opgenomen in de lijst

gewenst is dat de ondernemers van hun kant de

van ‘50 best ‘managed com-

uitstraling van hun pand daarmee in lijn bren-

panies’ van Nederland”, ver-

gen. “Je kunt maar één keer de eerste indruk

telt hij glimlachend. Behalve

geven aan een klant.”

directeur is Michiel ook vice-

Gemeenschappelijk belang

voorzitter van de Industrie- en

Als vice-voorzitter van IBS wil hij verder de leden

Bedrijvengroep Schagen.

op het hart drukken toch zoveel mogelijk op

Michiel de Haan, directie Kennemer Spiralo en vice-voorzitter IBS

‘ Ik zit in het vliegtuig graag naast Richard Branson en Steven Spielberg’ “Ik denk dat ik samen met Eric Zentveldt tot

van een glasvezelnetwerk en de beveiliging van

bijeenkomsten te komen, omdat met een grotere

de oudgedienden van het bestuur behoor. IBS

de bedrijventerreinen. Met dat laatste zijn we

opkomst en betrokkenheid er veel meer bereikt

is desondanks springlevend. Als ik kijk wat we

nog bezig. Op dit moment zijn er 64 bedrijven

kan worden.

de afgelopen jaren allemaal bereikt hebben,

die mee willen doen met het collectieve initi-

bijvoorbeeld op de verschillende bedrijventer-

atief. De grens van 50 bedrijven, noodzakelijk

“Met IBS hebben we het voorbeeld gegeven

reinen in Schagen, mogen we zeker niet ontevre-

voor het doorgaan van het project, hebben we

hoe gemeenschappelijk veel meer bereikt kan

den zijn. Daarbij noem ik bijvoorbeeld de aanleg

daarmee ruim overschreden.” Kortom, Michiel

worden dan ten opzichte van één afzonderlijke

de Haan verwacht dat eind 2012 de beveiliging

onderneming. Het is belangrijk om duidelijk je

operationeel is. Het is één van successen die

stem te laten horen. Neem de vernieuwde web-

geboekt is doordat het bedrijfsleven

site van IBS. Zowel kleine als grote bedrijven

van Schagen zich krachtig heeft

worden hier opgenomen. Ze profiteren allen

verenigd en gezamenlijk naar

van de uitstekende vindbaarheid van de site

buiten treedt in het contact met

op Google. Daar hebben ze individueel profijt

de gemeente.

van, want bezoekers worden doorgelinkt naar

Opvallende successen

de website van het eigen bedrijf.”

vragen naar andere opvallende

Naast wie wil Michiel de Haan graag in het vliegtuig zitten?

successen, wijst hij op de revita-

“Ik zit graag naast Steven Spielberg en Richard

lisering van de bedrijventerreinen

Branson. Naast Spielberg omdat deze man een

zoals de Witte Paal, de Fok en

aangrijpende fictie en NON-fictie film maakte

Lagedijk. Verder noemt hij de ge-

zoals Schindlers List en naast Branson omdat

meenschappelijke bijeenkomsten

hij een fantastische “No Guts – No Glory on-

van burgemeester en wethouders

dernemer is.”

Wanneer we Michiel de Haan

en het bedrijfsleven.

industrie bedrijvengroep schagen

9


‘Ladies-night trekt ruim 100 vrouwen’

R u u d S c h i ld e r :

Onderscheidend vermogen realiseren door kwaliteit

10

industrie bedrijvengroep schagen


Martin Schilder Automobielbedrijven nam begin 2012 op de Witte Paal een uitbreiding van de bestaande locatie in Schagen in gebruik. Het merk Volkswagen en de merken Seat en Skoda worden nu op één locatie in twee verschillende showrooms gepresenteerd. Verder is de werkplaats vernieuwd en uitgebreid. Het is weer een nieuwe mijlpaal in de rijke geschiedenis van deze typisch Noord-Hollandse onderneming. Vestigingdirecteur Ruud Schilder: “Onderscheidend vermogen realiseren door kwaliteit is de kern van onze activiteit.”

“We behoren tot de top drie autobedrijven in

Rijke historie in autohandel

jonge bedrijventerrein leeft en er goed uitziet.

Noord-Holland. We hebben op de Witte Paal

Ruud is bijzonder trots op het bedrijf dat door

“Er is een mooie variatie in vormen van detail-

de bedrijfsactiviteiten van ’t Fok en Den Helder

zijn opa gesticht is. Hij laat het boek zien dat

handel en de wegen zijn goed.”

samengevoegd. Het nieuwbouwpand is bijzon-

ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum is

der snel gerealiseerd. De aannemer begon in

geschreven. Opa Schilder begon na de oorlog

Nieuwe showroom en werkplaats

september 2011 en in december kregen we de

met de reparatie en verkoop van vrachtwagens.

De inrichting van de bestaande showroom is ook

sleutel al.” Ruud woont zelf in Oude Niedorp.

In 1946 komt hij in contact met auto-importeur

aangepakt. Het resultaat is bijzonder smaak-

Hij kwam in 1983 in het bedrijf en startte in

Ben Pon en start met de handel in personen-

vol. Het licht eikenhouten parket met de witte

Alkmaar. “Ik heb in meerdere vestigingen ge-

auto’s.

bureaus en showkasten benadrukken het open

werkt. Sinds 2010 heb ik de leiding over Scha-

Martin Schilder is een ondernemer in hart en

karakter van het bedrijf. “De Look & Feel van

gen, Den Helder en Heerhugowaard.” Hij houdt

nieren die naast het automobielbedrijf ook

de inrichting is door de fabriek voorgeschreven.

van lekker koken. De Italiaanse keuken heeft zijn

een reisbureau ‘De Magneet’ oprichtte. Ruud

Er komt een architect langs en die vertaalt de

voorkeur. Verder gaat hij graag golfen en toeren

spreekt er met bewondering over, maar keert

visual identity naar de lokale situatie”, legt Ruud

met zijn Harley Davidson. “Eenmaal per week

terug naar het heden waar de nieuwbouw op

Schilder uit. De nieuwe werkplaats is uitgerust

golf ik op de baan in Winkel.”

de Witte Paal volgens hem ook laat zien dat dit

met 11 moderne bruggen.

industrie bedrijvengroep schagen

11


Uitzendorganisatie Re-integratie Outplacement Vestigingen in: • Alkmaar • Amsterdam • Beverwijk • Hilversum • Hoorn • Purmerend • Schagen

WWW.AGROS.NL

Grotewallerweg 3-01 • Schagen • Tel. 0224 - 21 24 25 • www.flynth.nl

KABEL & LEIDINGBOUW specialisaties:

HORIZONTAAL GESTUURD BOREN AVEGAAR- & RAKETBOREN

DE KRACHT VAN ERVARING, MENSEN EN MATERIEEL Zuiderweg 6 | 1741 NA Schagen | Telefoon 0224 - 212479 info@oudshoornschagen.nl

WWW.OUDSHOORNSCHAGEN.NL

Filiaal Schagen Kerkepad 50 • 1741 EZ Schagen Telefoon: 0224-292060 e-mail: schagen@agros.nl


Opmerkelijk is het specialistische gereedschap. Door een efficiënt systeem van nummering en ophanging op een plaat is dit door de monteurs snel te vinden. Ruud Schilder: “Voor ieder merk is soms eigen specifiek gereedschap nodig. Als dat snel gevonden kan worden, scheelt dat in

goede relaties met het ROC in Schagen waar

de werkzaamheden.” Storingen worden met de

een opleiding is voor automonteur. “Er is een

modernste computerapparatuur snel geloka-

wisselwerking met de leerlingen op het vlak van

liseerd.

kennis en kunde. Regelmatig bieden we stageplekken aan zowel op mbo- als hbo-niveau.”

Martin Schilder Automobielbedrijven is een familiebedrijf dat in 1935 werd opgericht door Martin Schilder. De roots van het bedrijf liggen in Limmen, daarna

Ook de nieuwe showroom voor de merken

Voor klanten bedenkt Ruud Schilder regelmatig

kwamen er vestigingen in Alkmaar,

Seat en Skoda ziet er perfect uit. De moderne

opmerkelijke activiteiten. “Het gaat erom dat

Bergen, Heerhugowaard, Heemskerk,

kleurstelling en fotografie passen bij de merken.

je niet alleen wat haalt, maar ook dat je wat

Ruud Schilder is blij met de automerken die

brengt. Zo hebben we met succes driemaal een

IJmuiden, Haarlem, Heemstede en

het bedrijf vertegenwoordigd. “Ze doen het on-

‘ladiesnight’ georganiseerd. We brengen ze ge-

danks de economische ontwikkeling bijzonder

voel voor techniek bij onder het genot van een

goed. Vooral de modellen met milieuvriendelijke

hapje en een drankje. We combineren het met

over negen vestigingen beschikt. Naar

motoren scoren uitstekend.” Aan maatschap-

een modeshow en een schoonheidssalon. Met

aanleiding van het 70-jarige bestaan is

pelijk verantwoord ondernemen (MVO) hecht

een opkomst van ruim honderd dames mogen

in 2007 een boek geschreven waarin

het bedrijf veel waarde. Zo onderhoudt het

we zeker tevreden zijn.”

Bloemendaal. Inmiddels heeft de derde generatie de leiding van het bedrijf dat

de geschiedenis is vastgelegd.

industrie bedrijvengroep schagen

13


Vrijdag 15 juni bedrijfsbezoek en feestavond

a m m a r g Pro

Per lid van de Industrie- en Bedrijvengroep worden 2 gratis deelnameplaatsen beschikbaar gesteld. Indien u medebedrijfsge(ven-)noten c.q. leden van het managementteam en hun partner aanwezig wilt laten

et rzamelen bij hSchagen Laan 19 e r V u u 0 .3 3 1 Gemeentehuis ar touringcar na r e p k re rt e 13.45 uur VAgriportA7

zijn dan bestaat hiertoe de mogelijkheid. Wij verzoeken u dit op het aanmeldingformulier aan te geven en het verschuldigde bedrag van e 70,-- per persoon (3e persoon of meer) zelf over te maken (zie aanmeldingsformulier). Gaarne ontvangen wij het ingevulde aanmeldingformulier z.s.m. doch uiterlijk vóór 29 mei retour voor de verdere organisatie en in verband met het

ek ng bedrijfsbezo va n a r A u u 5 14.1 og oest Callantso W r a a n k re rt 17.30 uur Ve

doorgeven van de definitieve aantallen. Mocht u speciale wensen m.b.t. het eten hebben vermeldt u dit aub ook op het

WOEST

aanmeldingsformulier.

nd nvang feestavo 18.00 uur Aa k e bus en vertre d ij b n le e m a rz en 23.00 uur Vneaar Gemeentehuis Schagg n ti verwach waar wij naar0 uur aankomen. uiterlijk 23.3

Met vriendelijke groet, Namens de Industrie- en Bedrijvengroep Schagen, de Feestcommissie; Arjen Zwaan, Jan Coen Geerligs & Eric Zentveldt

Ondergetekende doet op vrijdag 15 juni 2012 mee met: Gehele programma met totaal ............... personen Alleen feestavond met totaal ............... personen

Voor meer personen dan 2 per bedrijf c.q. lid is een bijdrage van e 70,- per persoon verschuldigd voor dit programma. Wilt u het bedrag voor het aantal extra personen overmaken op bankrekeningnr. 10.86.95.557 t.n.v. IBS met vermelding van aantal en omschrijving ‘IBS 15.06.2012’.

Wij melden ons af voor het gehele programma Naam

:...................................................................................................................

Deelnemers hele programma

Deelnemers alleen feestavond

m/v

............................................

..............................................

m/v

............................................

..............................................

m/v

............................................

..............................................

m/v

............................................

..............................................

Email

:...................................................................................................................

m/v

............................................

..............................................

Telefoon

:............................................. Fax: . .............................................................

Bedrijfsnaam :................................................................................................................... Adres

:...................................................................................................................

Woonplaats :...................................................................................................................

s.v.p. Zo spoedig mogelijk inzenden doch uiterlijk voor 29 mei a.s. Let op: Ook indien u niet mee gaat verzoeken wij u zich af te melden middels dit formulier. Na invulling in voldoende gefrankeerde enveloppe opsturen, mailen of faxen aan:

Renault Autozenter Schagen, t.a.v. Eric Zentveldt, eric@autozenter.nl De Fok 8 | 1742 PD SCHAGEN | Telefoon 0224-216464 / 06-53671054 | fax 0224-213758


REURING Er gebeurt een hoop in Schagen en

Schagen. Ga op een koopzondag maar eens naar

kijken hoe het dáár aan toe gaat.

er wordt een hoop ‘afgediscussieerd’,

Alkmaar, of doe Callantsoog (!) eens aan op zon-

Tenslotte het door ons ingediende verzoek voor

waarbij partijen soms flink ver uit elkaar

dag. Leuk sfeertje en veel mensen op de been.

een adequaat beveiligingsplan voor de bedrij-

liggen wat de standpunten betreft.

venterreinen: enige vertraging is opgetreden, En dan het “verkeerscirculatieplan”; ook hier

omdat de gemeente meer inzicht wil hebben in

De regeling van zondagsopening van de winkels

verhitte discussies en tegenstellingen. Discus-

de gevolgen voor de privacy van bewoners en

bijvoorbeeld.

sies die ongetwijfeld in tal van andere steden in

passanten op de bedrijventerreinen.

Volgens sommigen in de huidige 24-uurs eco-

ons land jaren geleden ook gevoerd zijn, maar

Binnenkort hopen wij u een goed compromis te

nomie met internet winkelen en dergelijke, een

waar ondernemers die nu in voetgangersdo-

kunnen aanbieden.

volstrekt achterhaalde toestand. Overheid, laat

meinen hun winkel hebben nooit meer terug

de winkeliers zelf beslissen wanneer en tot hoe

zouden willen naar de oude situatie. Laten we

Al deze zaken houden de gemoederen flink bezig

laat ze open willen zijn. Er is niets zo ongezelligs

wel wezen, Schagen is gebaat bij een integraal

en hebben maar één doel: van Schagen een nóg

als een winkelstraat met winkels die dicht zijn!

verkeersplan, een soepel verkeersverloop, goede

aantrekkelijkere en veiligere woon/winkel/werk-

Anderen willen “ook wel eens een vrije dag heb-

parkeerfaciliteiten in of dicht tegen het centrum

en uitgaansstad te maken dan nu al het geval is.

ben” en piekeren er niet over om op zondag

aan en een eigentijdse herinrichting van straten,

open te gaan, hoor je aan de andere kant.

pleinen en stadsmeubilair. Pas dán maken we

Ofwel, plat gezegd; hoe méér reuring in Schagen,

Jammer voor al die consumenten (en toeristen

weer kans om ooit als ‘Beste binnenstad’ onder-

des te beter is dat voor de lokale ondernemers!

in de wijde omgeving) die op hun vrije dag juist

scheiden te worden. Stap in de auto of neem de

wél willen shoppen of boodschappen doen in

trein en bezoek eens andere winkelsteden om te

C o l u m n S ta d s m a n a g e r

Beetje rommelige tijden zijn het.

Rob Hogenes

i inndduusst trri iee bbeeddrri ij jvveennggrrooeepp sscchhaaggeenn

15


MVO e n d u u r z a a m h e i d s t a a n h o o g i n h e t v a a n d e l

Jerry Bakker: We brengen bedrijven op ideeën Jerry Bakker is directeur van Stegman Geschenkpakketten. Hij runt het bedrijf samen met zijn vrouw Eveline Bakker. “We brengen bedrijven op ideeën om hun medewerkers te belonen. Ruim 90% van onze business bestaat uit de verkoop van kerstpakketten.” Meer dan 20 jaar is Stegman actief in deze branche. Jerry Bakker: “Het bedrijf ziet er nu wel iets anders uit dan toen. Momenteel heeft Stegman naast de kantoren en showroom in Schagen een tweede vestiging in Amersfoort. Het bedrijf behoort naast de Makro’s tot de top vijf van kerstpakkettenleveranciers.

16

Ze vormen samen een succesvol duo. Jerry houdt

de klanten. Beiden zijn ze wel bijna altijd met

zich met algemene zaken bezig als personeels-

de zaak bezig. Jerry vertelt lachend “Mijn werk is

gaan we naar Oostenrijk..” Eveline houdt verder

beleid, public relations en internet. Eveline zorgt

mijn hobby.” Voor hun gezin proberen ze wel tijd

van hardlopen, tennissen en golfen. Jerry houdt

voor de creatieve aspecten en het contact met

vrij te maken voor vakanties. Eveline:”We zijn gek

van mountainbiken, racefietsen, golfen en muziek.

industrie bedrijvengroep schagen

op de wintersport. Zowel ’s zomers als ’s winters


om hun medewerkers te belonen Inkoop in binnen-en buitenland

om achterover te leunen is er niet. “We moeten

van dit merk. Het is een fantastisch merk met

Behalve in kerstpakketten doet het bedrijf ook

constant alert blijven en verjongen.”

een bijzondere uitstraling.”

in attenties voor bijzondere gelegenheden zoals

Het idee van het kerstpakket ontstond in een tijd

‘De Dag van de Zorg’ en relatiegeschenken. Jerry

Store van Rituals

Bakker vertelt dat zijn vrouw en hij het eigenlijk

De start van het nieuwe seizoen hangt samen

toch medewerkers wilde belonen. Jerry Bakker:

het hele jaar door druk hebben. “In het begin van

met de opening van de showroom.

“Het is in wezen een voordelig middel, want met

het jaar zijn we vooral bezig met de inkoop. Dat

Meestal is dat in juni. De showroom is bij uitstek

circa 40 euro kweek je bijzonder veel goodwill.”

loopt wel door tot april. We maken veel reizen,

het visitekaartje van het bedrijf. Klanten vinden

Het moderne kerstpakket is een belangrijk com-

onder andere China om onze collectie eventueel

hier sfeervol ingerichte ruimten met uiteenlo-

municatiemiddel zowel intern als extern. Door

uit te breiden met nieuwe producten.

pende geschenkartikelen in food en non-food.

de toename in het gebruik van internet is de

Ook bezoeken we beurzen in binnen- en buiten-

Onderscheidend is de prachtige store van het

oriëntatie en aanschaf niet gebonden aan een

land. Grote bedrijven oriënteren zich al direct

merk ‘Rituals’. Jerry Bakker:”Voor de zakelijke

seizoen. Jerry Bakker: “Stegman is één van de

na de zomervakantie op het kerstpakket.” Tijd

markt beschikken wij over de exclusieve rechten

pioniers op het gebied van internetverkoop. Over

dat het economisch ook wat minder ging en men

ii nn dd uu ss tt rr ii ee bb ee dd rr ii jj vv ee nn gg rr oo ee pp ss cc hh aa gg ee nn

17


een design webshop met eenvoudig onderhoud vanaf C 9,95 per maand

Ziber Shoplin www.shoplin.nl of bel 0224 290 989

• Inbraaksystemen

Light Control zorgt voor verlichting

Betrouwbaar licht bespaart kosten

• Camerasystemen • Toegangscontrole

Op zoek naar de juiste lamp of

• Brandsystemen

armatuur voor de lichtste prijs?

facilities

Interesse in een op maat gesneden lichtplan?

• VOIP / Telefonie

Bezoek de webshop of maak een afspraak voor een gratis licht-check.

• Installatietechniek

www.ikzoekeenlamp.nl

De groothandel voor uw verlichtin

• Blusmiddelen

g

nze zorg! o is id e h ig il e v Uw

• Meldkamerdiensten • 24 uurs servicedienst • Evenementen • beveiliging

Ligh t C on tr ol is de aler va n Gener al

Electric

Ligh ting

L igh t C o n tr ol • T +31 (0 )2 24 2 99 in fo @ligh 85 4 t-c on tr o l.nl

• Alarmopvolging


De Industrie- en Bedrijvengroep Schagen vindt Jerry een uitstekend netwerk. Stegman is zeker al dertien jaar lid. “Netwerken, het in contact komen met andere ondernemers, vind de inhoud van het pakket wordt bijzonder goed

ik bijzonder belangrijk. Hoewel we een landelijk opererende onderneming zijn, vergeten we

nagedacht. Vooraf wordt meestal een thema en

onze roots absoluut niet. De wil om samen te willen werken is in Schagen sterk aanwezig.

een duidelijke doelstelling geformuleerd. Als

Ik voel me hier happy en ga vaak in de stad uit eten met relaties en dan zijn ze verbaasd

leverancier ontvangen wij daarom veelal een

over de geweldige sfeer.

uitvoerige briefing over de eisen waaraan het pakket moet voldoen. Denk aan een thema als ‘Waakzaam’ (politie) of Zorg uit Handen (zorginstelling. Momenteel zijn ook maatschappelijk verantwoord, duurzaamheid, biologisch en fair trade belangrijke thema’s.”

Fullcolour brochure Naast de showroom en internet is eveneens het versturen van de eigen brochure een mijlpaal. De fullcolour brochure wordt in juli verstuurd en biedt een uitgebreid overzicht van ruim 70 voorbeeldpakketten. In sommige gevallen is er een koppeling gelegd met een goed doel, bijvoorbeeld de Hartstichting. Stegman zorgt er dan voor dat een bepaald bedrag per pakket wordt afgedragen. Bijzonder is het keuzeconcept PersoonlijkNoot.nl . Medewerkers kunnen zelf op internet hun eigen kerstgeschenk kiezen. Stegman is niet alleen onderscheidend in de keuzemogelijk, het bedrijf is ook sterk in een punctuele uitlevering, de logistieke afhandeling van pakketten. Kortom: Stegman ontzorgt als het om kerstpakketten gaat.

industrie bedrijvengroep schagen

19


Links Daphne de Boer en rechts Christine Woortman. Foto Marcel Rob.

20

industrie bedrijvengroep schagen


Rentree ontzorgt werkgever en begeleidt werknemer

Van het 2e spoor op het juiste spoor Ziekte is vervelend voor werknemer én werkgever. Nog vervelender wordt het als de werknemer niet meer terug kan keren bij zijn werkgever. Stichting Rentree verzorgt het re-integratietraject 2e spoor en ontzorgt de werkgever.

Rentree werkt

een persoonlijke benadering. Elke cliënt krijgt

of de match met de nieuwe werkgever werkt.

De Wet Verbetering Poortwachter (2002) is

een vaste consulent toegewezen, die wekelijks

Deze werkwijze slaat aan: ‘We scoren hoog bij

ingesteld om het aantal aanvragen voor een

contact heeft. Aandacht voor het afscheid van de

tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en

arbeidsongeschiktheidsverzekering en het ziek-

oude werkgever is een belangrijk onderdeel van

werkgevers.’ Rentree ontzorgt de werkgever en

teverzuim terug te dringen. De werkgever en

het traject. Je hebt een leeg hoofd nodig om een

heeft gedurende het traject elke twee weken

werknemer hebben een gezamenlijke verant-

nieuw begin te kunnen maken. Met gesprekken

contact met de werkgever over de voortgang.

woordelijkheid. De werkgever heeft een loon-

en beroepstesten motiveren we cliënten, zodat

Het traject voldoet aan de eisen van de toet-

doorbetalingsverplichting, de werknemer een

ze meer openstaan voor een nieuwe werkkring.’

sing door het UWV, waardoor de werkgever zich

inspanningsverplichting. Een tijdige en efficiënte

daar niet mee bezig hoeft te houden. ‘We werken

aanpak bij ziekteverzuim levert geld op. Indien

Netwerk

de werknemer zijn eigen functie niet meer kan

De kracht van een regionale organisatie is haar

uitvoeren, is re-integratie de oplossing. Dat kan

regionale kennis. Rentree heeft een uitgebreid

Rentree heeft een gespecialiseerd team voor het

in het eigen bedrijf of, als dit niet meer gaat,

netwerk. Landelijke verzekeringsmaatschappijen

2e spoor, dat bestaat uit consulenten, één ar-

in een ander bedrijf via het 2e spoor. Mocht

maken graag gebruik van de expertise van Ren-

beidsdeskundige en jobhunters. ‘Onze expertise

dit voorkomen, dan is het inhuren van externe

tree. ‘Onze jobhunters en consulenten hebben

wordt zeer gewaardeerd. Al sinds 2007 hebben

expertise een uitkomst.

een netwerk opgebouwd dat in de afgelopen

we het keurmerk Blik op Werk.’

UWV-proof.’

twintig jaar erg uitgebreid is. Het loopt van het Sinds 1992 voert Rentree re-integratietrajecten

Noordzeekanaal tot Den Helder met vestigingen

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen

uit voor gemeenten in Noord-Holland Noord,

in Hoorn, Purmerend, Schagen, Den Helder en

met Christine Woortman of Daphne de Boer van

het UWV en voor bedrijven en instellingen in

Alkmaar.’

Rentree, telefoon 0229-218393, of kijk op onze

het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Christine Woortman van Rentree: ‘We kiezen voor

website www.rentreewerkt.nl. U kunt daar ook De cliënt doet eerst een werkstage om te kijken

direct onze specifieke informatiebox aanvragen.

industrie bedrijvengroep schagen

21


Ledenlijst Aann.bedr. Freco Huis BV Aannemersbedrijf De Leeuw B.V. ABN-AMRO Bank BV Accountantskantoor Jongejan B.V. Adviesburo Bruin BV Advocatenkantoor Prins & Koster Agros uitzendburo Albert van Zoonen Autobedrijf Martin Schilder Autoschade De Lange B.V. Autozenter Schagen B.V. B & K Autocentrum BBHD architecten BV Betonmortelbedrijf Cementbouw BV Blaauw Vastgoed Bouwkundig Kalkulatieburo Schagen B.V. CineMagnus Clever Insert BV Concept Facilities Cremers Schagen BV De Jong & Bouterse Verzekeringen De Jong en Roos BV De Vries en van de Wiel BV Deloitte Dignum Verzekeringsmakelaardij Electroburo Luitjes Extreme Sports Flynth Adviseurs en Accountants BV Garage Groenewoud Schagen B.V. Geo Architecten Gorter & Partners Gorter Luiken BV Hebbeding Handelsonderneming Louter ING Bank Schagen ISD Kop van Noord-Holland J.C. Geerligs Transport J.J.M. Redecker Timmerbedrijf Jac. Vink de Schilder Kamer van Koophandel en Fabrieken Kennemer Schagen Industries BV Kennemer Weg-en Waterbouw BV Loodgietersbedrijf TBS BV Martijn de Wit Vloeren B.V. Mega Tegels & Sanitair Schagen

Nan Cuna NBC Eelman & Partners Noorderkwartier N.V. Ooms Construction B.V. Oudshoorn Holding BV Peter Van Muijen BV Praktijk Hoep Zuid Punt & Partners Automatisering BV Quality Contacts B.V. R. Hogenes Rabobank Schagen-Wieringerland Randstad Uitzendbureau BV Rentree Reintegratie Rijndijk Construction Noord B.V. Rison Kantoor & Automatisering Salm贸n B.V. SNS Bank Schagen Sophia Engineering Spes Autobanden Stegman Groothandel Stichting Kinderopvang Regio Schagen Stichting Rataplan Strogoff Freshfood BV TEMPO TEAM Uitzendburo Ten Boekel & Bakker Holding B.V. TICO Lastransformatoren v.o.f. Toes Montage BV TotaalPlaatje.nl Univ茅 Hollands Noorden V.O.F. P.A.M. Klitsie Parket Van der Voort Groep B.V. Van Slageren Keukendesign Light Control B.V. Veko Lightsystems International B.V. Verblauw Sanilux Verheul, Punt & Partners B.V. W.J. van Duin Bouwbegeleiding & Adviesburo Wardenaar Verwarming Schagen B.V. Wine World Holland B.V. Zeefdrukkerij Tussen de Mazen Zeeman Reclame Groep Ziber Zuurbier Voulon Accountants Zwaan & Schouten Garantiemakelaars Zwaan Bedrijfsadvies B.V.

Wilt u ook lid worden van IBS? Kijk op onze website

www.ondernemendschagen.nl E-mail: ibs@sw.rabobank.nl Telefoon 0227-505115 Frank Snijder (Rabobank Schagen-Wieringerland), IBS T.a.v.: F. Snijder | Betreft: aanmelding IBS | Postbus 170 | 1740 AD Schagen

22

industrie bedrijvengroep schagen


Grotewallerweg 30

is onderdeel van:

1742 NM Schagen

0224 - 297766

ABS de Lange is er voor u en uw auto Elektrotechniek Besturingstechniek Verlichting Inbraaksignalering Brandmelding CCTV Domotica Datanetwerk Inspectie, Keuring en Onderhoud

NIEUW AUTOPOETSCENTRALE DE LANGE voor professionele reiniging en glans De Fok 14 • Postbus 161 • 1740 AD Schagen Tel. (0224) 21 34 41 • Fax (0224) 21 40 84 info@absdelange.nl • www.absdelange.nl

Zeker Zakelijk Plus Het nieuwe pakket voor het MKB en Agrarische bedrijven Meer dan zakelijk verzekerd bij Univé Met het Zeker Zakelijk Plus pakket brengt

Uw pluspunten + Deskundig (totaal)advies gericht op úw onderneming

u samen met uw Univé-adviseur de risico’s

+ Persoonlijke dienstverlening door ervaren adviseurs

van uw bedrijf in beeld. Vervolgens kunt u

+ Breed aanbod van verzekeringen en diensten

zelf bepalen welke risico’s u verzekert.

+ Alles overzichtelijk geregeld via één aanspreekpunt

Univé Hollands Noorden Tel.nr. 0227 - 54 00 40 Bovenkarspel, Hippolytushoef, Medemblik, Schagen & Spanbroek

www.univehollandsnoorden.nl

Financiële rust en zekerheid!


uw nieuwe website vanaf â‚Ź 995,-

Internet is de toekomst. Een goed vindbare website is noodzakelijk voor het toekomstige succes van uw onderneming. Meer weten over omzet via internet? Neem vandaag nog contact met ons op. Bel 06 2213 6723 of mail naar info@zrgbv.nl

www.zrgbv.nl