Page 1

Henk Borgmeijer Icoon als speaker Met zijn forse stem voorziet Henk Borgmeijer vele hardloopwedstrijden van commentaar. Standaardverhaaltjes zijn aan hem niet besteedt, wel kundige en specifieke informatie. Henk kent zijn mensen! Hij wordt vooral graag gebriefd en kent een ongekende voorbereiding zodat het voor de deelnemers lijkt of Henk ze persoonlijk kent! Wat is leuker dan te finishen op die manier? Van oorsprong zweminstructeur, sport zit in het bloed bij deze speaker! Na een voetbalcarriere die op 20-ja-

rige leefstijd eindigt door een bles- aanwezig bij het afscheid van Erben sure, ontdekt Henk de loopsport en Wennemars, gehouden op de ijshij gaat hardlopen bij De Gemzen. baan in zijn achtertuin. Een speakcursus? Nee hoor, Henk Voor velen is Borgmeijer geen on- weet wat hij doet. bekende. Hij speakt bij vele wedstrijden. En Henk wordt altijd ge- De kracht is te danken aan de marvraagd, want wie wil nou niet deze kante stem en de nuchterheid. “Er markante persoon bij zijn evene- is geen verschil tussen toppers of ment aanwezig hebben? werkers, iedereen loopt zijn eigen Inmiddels zijn ruim 1000 wed- doel”. strijden voorzien van het bekende stemgeluid. Van kleine regionale tot Uiteraard is Henk Borgmeijer 14 steeds grotere en bekendere eve- april 2013 bij de IJsselloop aanwenementen, iedereen weet hem te zig om elke deelnemer met zijn bevinden. kende stemgeluid over de finishlijn In 2010 was Borgmeijer dan ook te halen!

Telstar, mega in sports…

Meedoen aan IJsselloop?

Mocht je dit jaar mee willen doen met de IJsselherstelduur; loop, dan wordt het tijd om te starten met trai- • Na een training is herstel nodig. Hoe lang dit hernen. Zo kun je het lichaam namelijk optimaal stel moet duren hangt af van het type training. voorbereiden op het hardlopen. Waar moet je Na een sprint zal dit korter zijn dan na een lange op letten? duurtraining; • Trainingsprikkels moeten herhaald worden om Om een goede duurloopprestatie te leveren ben je ook de langzaam verlopende aanpassingsprocesniet alleen afhankelijk van je spieren, maar je hele lisen in het lichaam de tijd te geven om zich aan chaam moet worden klaargestoomd. Hierbij zijn dete passen. len van je lichaam gemakkelijker te trainen dan an- • Trainbaarheid van verschillende lichaamsfuncties dere. Er zijn ook delen die wel goed te trainen zijn is sterk individueel bepaald (door erfelijkheid, zoals je hart en longmachine. Het trainingsverleden leeftijd en gezondheid), laat je dus niet afschriken je huidige conditie bepalen mede in hoeverre je ken door je trainingsmaatje die misschien veel jezelf hierin nog kunt ontwikkelen. sneller gaat.

Uitgangspunten voor training Lichaamsbeweging en training zorgen voor de nodige prikkels aan het lichaam die de lichaamsfuncties zullen aanpassen zodat de prestaties toenemen. Om dit op zo’n effectief mogelijke manier te doen moet je rekening houden met het volgende: • De trainingsprikkels moeten sterk zijn maar ze mogen niet te sterk zijn waardoor ze je lichaam teveel beschadigen, bouw je training rustig op en train niet te zwaar! • Je lichaam past zich alleen aan aan opbouwend schema; • Variatie is beter dan eentonigheid. Varieer met je training in duur, intensiteit, type oefening en de

Wie steeds beter in een bepaalde tak van sport wil presteren, zal de training steeds specifieker op deze sport (of aspecten hiervan) moeten richten. Een wielrenner zal zich steeds meer moeten gaan bezighouden met hierop gerichte training. Op een hoger niveau moet hij/zij zich verder specialiseren in bijvoorbeeld klimmen, tijdrijden of sprinten.

Opbouw van training Uitgangspunt voor een goede training is dat je genoeg uren traint. Je kan te weinig trainingsuren niet compenseren door opeens je training zwaarder te maken. Probeer dus meerdere malen per week te gaan lopen als je die duurloop wilt lopen!

Gezonde bus naar Deventer basisscholen Mensen in beweging krijgen, dat is waar Telstar voor staat. De achterliggende filosofie is dat beweging niet alleen lichamelijk gezond is, maar ook voor een gezonde psyche zorgt. Mensen die sporten presteren beter! Michel Brans, accountmanager bij Telstar Deventer, vertelt enthousiast over de samenwerking met AV Daventria 1906. “Hardlopen is een sport die steeds meer wordt beoefend. Soms in groepsverband, maar ook veel mensen lopen hun kilometers alleen. De maatschappij wordt steeds individualistischer en juist daar wil Telstar op inspelen. Door kennisoverdracht en het bieden van goed advies over de juiste kleding en hardloopschoenen kunnen veel blessures worden voorkomen en wordt de loopsport steeds aantrekkelijker. De verkoopmedewerkers hebben veel kennis van de vele sporten en sportartikelen. Hardlopen lijkt eenvoudig, maar is qua

beweging en blessuregevoeligheid ingewikkeld.” Een uitstekende mogelijkheid voor die kennisoverdracht en het bieden van advies is tijdens de voorbereidende clinics voor de IJsselloop. Elk jaar komt Telstar de deelnemers voorzien van advies op het gebied van vooral schoenen. Om de klant van zo goed mogelijk van advies te voorzien wordt bij Telstar de hardloopband gebruikt om een goede loopanalyse te maken. Samen met de klant worden vervolgens de beelden bekeken. Met de grote keuze aan hardloopschoenen kunnen we bijna iedere loper van de juiste schoenen voorzien.` Uiteraard is Telstar goed vertegenwoordigd tijdens de IJsselloop zelf. Ongeveer 50 deelnemers zullen onder de vlag van Telstar de loop volbrengen. De missie is weer geslaagd…mensen in beweging krijgen! www.telstarstore.nl

Deventer gaat voor Gezond is het programma dat basisscholieren in de gemeente Deventer letterlijk in beweging brengt. In dat kader gaat ook dit jaar de gezonde bus weer

deelnemende basisscholen bezoeken om leerlingen op ludieke wijze voor een gezonde leefstijl uit te dagen. Deventer gaat voor Gezond is een initiatief van Salland verzekerin-

gen, Eagles4Deventer en Sportbedrijf Deventer. Tijdens de IJsselloop op 14 april is de gezonde bus voor iedereen te bezichtigen op het Boreelplein.

Ijlk 09  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you