Page 1

Landgraaf “Het nieuwe afvalbeleid stimuleert het beter scheiden van afval.” De Landgraafse wethouder Freed Janssen is tevreden over het besluit van de raad om het nieuwe afvalbeleid in zijn gemeente in te voeren. “Hoewel we de laatste jaren ons afval steeds beter zijn gaan scheiden, is er toch geconstateerd dat er in het restafval nog veel ander afval zit dat er eigenlijk niet in thuishoort. Met name was de hoeveelheid gft-afval in de restafvalcontainer opvallend hoog. In de Rd4-gemeenten in totaal nog zo’n 25.000 ton! Als dit gft-afval niet via het restafval zou worden afgevoerd maar apart ingezameld en verwerkt, levert dit een besparing op van om en nabij de € 600.000,-. Het composteren van gft-afval is namelijk veel goedkoper en minder milieubelastend dan verbranden. Daarom is besloten om gft-afval gratis op te halen en wordt het legen van de restafvalcontainer duurder. Maar wie het afval goed scheidt, betaalt uiteindelijk stukken minder.” “Ook is er nog winst te behalen door ander afval van het restafval te scheiden. Dit gescheiden afval kan in bijna alle gevallen gratis naar het milieupark gebracht worden. Oud papier wordt bij u thuis opgehaald, net als plastic verpakkingsafval en de BEST-tas. De BEST-tas wordt in Landgraaf goed benut. Samen zijn we op de goede weg naar een betere toekomst voor ons afval. Goed voor het milieu en voorkomt ook nog eens onnodige lasten voor de burger.”

Afval scheiden levert waardevolle grondstoffen op Iedereen weet dat het glas dat we in de glasbak doen, weer gebruikt wordt om nieuw glas van te maken. En ook voor papier is dat wel duidelijk. Maar wist u ook dat textiel dat niet meer draagbaar of herbruikbaar is, grondstof is voor bijvoorbeeld vloerbedekking. En dat van plastic verpakkingsafval uit de bekende Plastic Heroes zak bumpers voor auto’s gemaakt worden evenals kunststof palen, of fleecetruien. Zo zijn heel veel zaken die nu nog bij het restafval terecht komen, te gebruiken als waardevolle grondstof. Laten we die met z’n allen uit het restafval halen. Dan besparen

we, zeker bij de productie van kunststoffen, onvervangbare grondstof zoals olie. Op de volgende pagina ziet u hoeveel waardevolle grondstoffen er nu nog met het restafval in de verbrandingsovens verdwijnen. En dat is niet alleen onnodig duur maar ook een verspilling van kostbare grondstoffen. Het nieuwe afvalbeleid dat per 1 januari a.s. van kracht wordt, stimuleert het scheiden van verschillende soorten ‘afval’ van het restafval. En wie daar geen boodschap aan heeft, gaat in de toekomst meer betalen voor z’n afval.

Gft-afval gratis opgehaald Vanaf 1 januari a.s. wordt uw gft-container GRATIS geleegd. Dit is de grootste verandering van het nieuwe afvalbeleid. De hoeveelheid gft-afval in het restafval is erg groot. Uit sorteerproeven blijkt dat er zelfs meer gft-afval in de restafvalcontainer

zit dan restafval. Dat op die manier gft-afval met het restafval samen in de verbrandingsovens verdwijnt, is slecht voor het milieu én voor uw portemonnee: u betaalt voor dan voor gft-afval de prijs van ‘duur’ restafval. Dat is niet nodig, zeker niet nu het legen van gft-containers GRATIS wordt.

Gft-container GRATIS ruilen U kunt tot 30 november a.s. uw kleine 140 ltr gft-container GRATIS ruilen voor een grotere 240 ltr gft-container of zelfs een 2e gft-container aanvragen. Gebruik daarvoor de bijgevoegde antwoordkaart of kijk op www.rd4.nl.


5% van de inhoud van de restafvalcontainer bestaat uit oud papier en karton. Dit kunt u apart houden en wordt maandelijks opgehaald of kunt u in verzamelcontainers kwijt. Oud papier is grondstof voor nieuw papier. Oud papier: GRATIS!

In de restafvalcontainer zitten nog (her)bruikbare zaken zoals boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel. Deze zaken horen in de BEST-tas die tweemaandelijks bij u thuis wordt opgehaald. De BEST-tas: GRATIS!

Goede gebruikte boeken, speelgoed en textiel gaan o.a. naar de kringloop voor een nieuwe toekomst en electrische apparaten worden recycled.

3% van de inhoud van de restafvalcontainer bestaat uit glas. Dit hoort in de glascontainer om nieuw glas van te maken. Glascontainers vindt u op centrale plaatsen in de wijk of bij winkelcentra. De glascontainer: GRATIS!

Glas wordt opnieuw glas. Dit proces kan eindeloos worden herhaald. Vlakglas zoals ruiten en spiegels kunt u op het milieupark afgeven.

Restafval: 25% Dit overzicht is gebaseerd op sorteerproeven uit 2012.

Door het nieuwe afvalbeleid hoeven de kosten niet te stijgen maar dan moet u het afval wel goed scheiden. Het kan zelfs voordeliger uitvallen als alleen restafval in de restafvalcontainer terecht komt. Uit sorteerproeven die Rd4 heeft uitgevoerd, blijkt dat er dan nog slechts 25% restafval over zou blijven! 45% in de restafvalcontainer is gft-afval Nu het legen van de gft-container GRATIS wordt, is er al helemaal geen financiële reden meer om gft-afval in de restafvalcontainer te doen. Dat scheelt al bijna de helft en dus van de

kosten van het legen van de container. Van het gft-afval wordt compost gemaakt die o.a. gebruikt wordt in groenvoorzieningen, sportvelden en tuinen. 30% in de restafvalcontainer bevat andere waardevolle grondstoffen Naast die 45% gft-afval is er nog 30% ander afval dat geen restafval is. Op de tekening hierboven ziet u om welk afval het gaat. Het is zonde voor ons milieu als deze 30% samen met het eigenlijke restafval wordt verbrand.

GRATIS

Met minder restafval zijn we ook voordeliger uit

GRATIS op het Rd4-milieupark inleveren: • Asbest • Autobanden (max 20 inch) zonder velg • Motorbanden zonder velg • Elektrische apparaten • Glas • Kerstbomen • Kleding, textiel en schoenen • Klein Chemisch Afval • Medicijnafval • Kringloopgoederen • Metaal (oud ijzer) • Papier • Plastic verpakkingen • Snoeiafval

Deze afvalkrant is gedrukt op 100% gerecycled papier. Dat bespaart hout, water, energie en uitstoot van CO2.

Deze folder is gedrukt op 100% gerecycled papier

Glas: 3%

GRATIS BEST-tas spullen, metalen en overig te scheiden afval: 13%

GRATIS

Oud papier en karton: 5%

GRATIS

Plastic verpakkingsafval: 9%

Plastic verpakkingsafval is belangrijk ter vervanging van fossiele grondstoffen die veel gebruikt worden in het productieproces van kunststoffen.

9% van de inhoud van de restafvalcontainer is plastic verpakkingsafval. Dit afval hoort in de Plastic Heroes zak en wordt zo waardevolle grondstof voor bijvoorbeeld fleecetruien, autobumpers, kunststof palen en nog heel veel meer. De Plastic Heroes zak: GRATIS!

GRATIS

GFT-afval: 45%

Gft-afval is niet alleen grondstof voor compost. Ook kan er biogas van geproduceerd worden voordat het materiaal gecomposteerd wordt.

Maar liefst 45% van de inhoud van de restafvalcontainer is gft-afval waaronder keukenafval zoals groente- en fruit-afval. Ook dit hoort in de gft-container zodat er o.a. compost van gemaakt kan worden. Het legen van uw gft-container(s) is vanaf 1 januari a.s. GRATIS!

GRATIS

75% uit de restafvalcontainer kunt u GRATIS kwijt

Dit zit er in de restafvalcontainer... waarvan driekwart geen restafval is, maar waardevolle grondstof!


100 Aantal pagina's 4

Omslag Papier

Gramgewicht

Aantal pagina's

Formaat (cm) 21 x 29.7 Oplage 40000

Zoals u wellicht weet staat gft-afval voor groenteafval, fruitafval en tuinafval. Dit zijn organische afvalstromen die op termijn door de natuur zelf worden afgebroken en weer kunnen worden ingezet als voedingsstof (compost) voor nieuwe planten. Hieronder treft u een lijst aan met wat wel/niet in de gft-container kan. Let goed op dat er geen ander afval zoals plastic in het gft terecht komt. In de winter kan gft-afval vastvriezen. Dit kan worden voorkomen door een krant op de bodem van de container te leggen en vochtig afval eerst te laten drogen. Probeer een gft-emmer die binnen staat minimaal één keer per week te legen. Dit om schimmel- en bacterievorming te voorkomen.

WEL in de gft-container: Keukenafval • Groenteafval en fruitafval • Vlees- en visresten • Botjes en visgraten • Etensresten • Eier- en notenschalen • Keukenpapier • Koffiefilter en theezakjes Tuinafval • Bloemen en planten • Snoeiafval en bladeren • Gras en onkruid • Stro • Tuingrond • Kattenbakkorrels met milieukeur

NIET in de gft-container: • Asbak/houtskoolresten • Haren van mens en dier • Luiers • Oasis (steekschuim) • Schelpen • Sigarettenpeuken • Slachtafval • Stofzuigerzakken • Plastic zakken

BEST-tas in Landgraaf helemaal ingeburgerd Landgraaf heeft als eerste van de negen Rd4-gemeenten kennis gemaakt met de BEST-tas. Na een succesvolle proefperiode hebben inmiddels alle Rd4-gemeenten de BEST-tas ingevoerd. De BEST-tas blijkt een uitstekend inzamelmiddel voor boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel. Veel van deze spullen kunnen worden hergebruikt. Andere spullen worden op een correcte manier tot grondstof voor nieuwe producten gerecycled. De BEST-tas wordt tweemaandelijks huis aan huis opgehaald.

91

Beter voor kg CO2 het milieu

gelijk aan Deze afvalkrant, brief en antwoordkaart zijn gedrukt op 100% gerecycled papier in plaats van op gewoon papier. Daarmee wordt km de afgelegd milieu-impact met eenverlaagd gemiddelde Europese wagen met:

908

25774 881 12 literwater water liter

1 177rijden schoon Rd4-auto’s kWh energie

Een toenemend aantal auto’s van Rd4 rijdt inmiddels op biogas. Deze duurzame grondstof wordt geproduceerd kgdoor hout vergisting van gft-afval.

998

Source:Bron : CO2-voetafdrukgegevens worden gecontroleerd door Labelia Conseil in samenwerking met de methodologie Bilan Carbone®. Berekeningen zijn gebaseerd op een vergelijking tussen recycled papier en papier dat in dezelfde fabriek uit zuivere vezels wordt vervaardigd, en op de nieuwste beschikbare gegevens van de Europese BREF (papier uit zuivere vezels). Resultaten worden verkregen volgens technische informatie en zijn onderhevig aan wijzigingen.

De nieuwe Rd4-auto’s voor het ophalen van uw afval voldoen aan de hoogste eisen volgens de Euro 6 norm. Binnen deze norm wordt de uitstoot van uitlaatgassen gereguleerd.

Het Rd4-servicepunt Voor al uw vragen staat ons servicepunt u graag te woord op werkdagen van 8:00 -17:00 uur op telefoonnummer (045) 543 71 00 en e-mail (info@rd4.nl). www.rd4.nl @rd4actueel

Webafvalkrantlandgraaf  
Webafvalkrantlandgraaf  

http://www.afvaltoekomst.nl/images/folderpdfs/WEBAfvalkrantLandgraaf.pdf

Advertisement