Page 1

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN Jeroen Peeters

Naam Studentnummer SLA Datum

Jeroen Peeters 219474 C.A. Bombeld 9 oktober 2007


Samenvatting Dit is het Persoonlijk Ontwikkel Plan, hierna te noemen ‘POP’, van Jeroen Peeters. In dit POP wordt beschreven waar ik op dit moment sta qua kennis en competenties, welke ambities ik heb, en hoe ik die ambities ga verwezenlijken en om ga zetten in kennis en competenties. Bij alle beschrijvingen van mijn kennis geef ik een gradatie aan: 1 t/m 5. 1 = geen tot weinig kennis, 2 = niveau na propedeuse, 3=niveau na tweede jaar, stage = niveau na stage, 4=niveau na derde jaar, 5=niveau na vierde jaar. Dit POP is een aanvulling op het POP van vorig jaar. Waar van toepassing zal ik aangeven op welke punten ik extra kennis heb vergaard en welke ambities ik al heb verwezenlijkt. Toegevoegd voor het derde studiejaar is het onderdeel ‘Stage’. Hier vind u een omschrijving van het stagebedrijf, de motivatie van mij keuze en de specifieke werk- en leerdoelen voor de stage. Hierna geef ik aan wat mijn leerdoelen en ambities zijn, en hoe ik deze ga verwezenlijken. Als laatste geef ik aan welke competenties ik al heb verworven en hoe. Dit laatste gedeelte heet het “Studieplan” en geeft aan welke competenties ik nog moet behalen.

Hoofdstuk: Samenvatting

Oktober 2007, Jeroen Peeters

2


Inhoudsopgave Samenvatting........................................................................................................................................... 1 Over mijzelf ............................................................................................................................................. 4 Zelfportret ........................................................................................................................................... 4 Strength Weakness Opportunities Threads ........................................................................................ 5 Stages ...................................................................................................................................................... 6 Collis B.V. Leiden ................................................................................................................................. 6 Niveau huidige kennis ............................................................................................................................. 8 Ontwerpen .......................................................................................................................................... 8 Programmeren .................................................................................................................................... 8 Projectmatig werken ......................................................................................................................... 10 Feedback ........................................................................................................................................... 10 Vergaderen ........................................................................................................................................ 11 Communiceren met een opdrachtgever ........................................................................................... 11 Communiceren .................................................................................................................................. 12 Presenteren ....................................................................................................................................... 14 Analyseren & Adviseren .................................................................................................................... 15 Leerdoelen en ambities ......................................................................................................................... 16 Eerste jaar.......................................................................................................................................... 16 Tweede jaar ....................................................................................................................................... 16 Nieuwe leerdoelen ................................................................................................................................ 17 Beter C / C++ leren ............................................................................................................................ 17 Kennis vergaren over EMV ................................................................................................................ 17 Technische Hardware kennis uitbreiden ........................................................................................... 17 Competenties ........................................................................................................................................ 18 Reeds verworven competenties ........................................................................................................ 18

Hoofdstuk: Samenvatting

Terugblik ................................................................................................................................................ 19

3


Over mijzelf Zelfportret Ik ben Jeroen Peeters, geboren 9 december 1986 te Amsterdam. Ik woon nu in Alphen aan den Rijn. Voor dat ik aan deze opleiding begon heb ik medio 2005 mijn Havo diploma profiel Natuur en Gezondheid behaald aan de Vrije Schoolgemeenschap Rudolf Steiner te Leiden (nu Marecollege). Mijn interesses liggen op het gebied van computers en techniek. Daarnaast houd ik van sporten. Ik loop hard en ga een keer per week 2,5 uur fitnessen. Mijn overige hobby’s zijn o.a. lezen en koken. Ik heb ruime ervaring met het maken van websites en (web)applicaties (Html, Css, Php, Sql, JavaScript, Ajax-functionaliteit) en met Visual Basic 6 & .Net. Daarnaast heb ik de afgelopen twee-eneen-halfjaar veel ervaring opgedaan met Java, C, C++ en OOP in het algemeen. Ik ben sinds vier jaar werkzaam bij een klein bedrijfje in Alphen aan den Rijn dat zich richt op het ontwikkelen van websites en (web)applicaties voor het MKB. Ook heb ik voor Vrije School ZuidHolland een aantal onderwijs ondersteunende applicaties ontwikkeld. Het laatste halfjaar heb ik veel energie gestoken in het opstarten van een eigen bedrijfje met een goede vriend van mij. Wij richten ons op het ontwikkelen van webapplicaties.

Hoofdstuk: Over mijzelf

Verder houd ik van bijna alle muziekstijlen, maar het meest houd ik van: rock, dance en trance. Ik heb één favoriete band waarvan ik alle nummers goed vind, Muse.

4


Strength Weakness Opportunities Threads Strength        

Programmeren Wiskunde Realiseren van afspraken Ik kan me goed aan de planning houden Vergaderen Leergierig Stressbestendig Feedback ontvangen

Weakness     

Als ik iets bedacht heb, wil ik het ook dat het op mijn manier wordt uitgevoerd Concentratieverlies in een drukke omgeving Iets wat ik niet leuk vind voor mij uitschuiven Elektronica Feedback geven

Opportunities  

Meer verdiepen in elektronica Vaker feedback geven.

Threads Als ik iets niet leuk vind dan krijg ik dat moeilijk gedaan Ik heb de neiging om dingen helemaal zelf te doen, hierdoor dreig ik soms mensen uit te sluiten.

Hoofdstuk: Over mijzelf

 

5


Stages Collis B.V. Leiden Van september 2007 t/m januari 2008 loop ik stage bij Collis in Leiden. Het bedrijf Collis beweegt zich in het testsegment van de smartcard markt. Collis voorziet bedrijven met testtools en testservices zoals consultancy. De testtools worden door Collis zelf ontwikkeld en zijn allemaal gebouwd bovenop het Collis testplatform. Dit is een platform dat bestaat uit een eigen taal. Het platform is geïmplementeerd in Java. Uitbreidingen en nieuwe applicaties worden om die reden ook in Java ontwikkeld. Collis richt zich specifiek op EMV, e-ID, e.a. smartcard specifieke applicaties. Keuze voor het bedrijf Ik heb enerzijds voor Collis gekozen omdat het testen van systemen mijn interesse heeft. Steeds vaker mislukken grote projecten in de ICT. De reden hiervoor is o.a. dat er te weinig of niet goed getest word. Aangezien Collis specialist is op het gebied van testen leek het mij een logische stap om daar stage te lopen. Verder is het ook een overweging geweest om een bedrijf te kiezen dat voor mij makkelijk te bereiken is. Mijn werkzaamheden Ik ben in augustus bij Collis gestart. De eerste maand heb ik ‘vakantiewerk’ gedaan. Ik was sowieso opzoek naar extra werk voor tijdens de zomervakantie, en op deze manier had ik gelijk de mogelijkheid het stagebedrijf te leren kennen. De werkzaamheden uit deze eerste maand liepen door tot eind september. Ik heb een applicatie in Java geschreven waarmee de data op een smartcard bewerkt kan worden. Deze applicatie is specifiek geschreven voor de Gesundheitskarte (German Health Card).

Hoofdstuk: Stages

Mijn volgende project bestaat uit het schrijven van de Brand Testing Tool. Met deze tool kunnen cardreaders getest worden. Deze tool zal uiteindelijk ook testmanagement bevatten, waarmee de status van de verschillende testcases bijgehouden kunnen worden.

6


Specifieke werk/ leerdoelen voor de stage In overleg met de bedrijfsbegeleider is de volgende lijst met werk en leerdoelen opgesteld. Werkdoelen       

Opleveren losse Card Editor Verdiepen in ‘generic’ and ‘specificproduct’ Java Collis components library Opleveren Card Editor in combinatie met complete testsuite Plan van Aanpak opstellen voor Brand Testing Tool (BTT) Opleveren BTT milestone1 Opleveren BTT milestone2 Opleveren BTT milestone3

Leerdoelen Verdiepen in EMV betaalkaard chipstandaard Verdiepen in generic and specificproduct Java components van Collis producten Verdiepen in gebruikte Java frameworks Verdiepen in testtools van Collis en gebruikte testmethoden

Hoofdstuk: Stages

   

7


Niveau huidige kennis Ontwerpen Er zijn verschillende soorten van ‘ontwerpen’. Zo is er het grafisch ontwerpen, en het ontwerpen van bijvoorbeeld technische systemen en software. Het grafisch ontwerpen valt grotendeels buiten de opleiden Technische Informatica. Toch wil ik hier aangeven dat ik het grafisch ontwerpen voor websites goed in de vingers heb zitten. Ik werk bij een klein webdesign bedrijfje in Alphen aan den Rijn, dat o.a. websites ontwerpt en bedrijfsspecifieke webapplicaties ontwikkelt met PHP en JAVA. Ik ontwikkel de PHP applicaties en websites. Tijdens het tweede jaar van TI heb ik tijdens de colleges Software Engineering veel nieuwe dingen geleerd over het ontwerpen van software. Door de “microwave” case heb ik geleerd beter te werken met de verschillende UML diagrammen. Ook heb ik geleerd de UML diagrammen op een juiste manier om te zetten naar code. Verder vind ik het zelf zeer handig om eerst een uitgebreid ontwerp van de software te maken alvorens te beginnen aan de code zelf. Op deze manier ben je de meeste logische valkuilen al uitbannen. Het zorgt ook voor consistentie in de code.

Niveau Grafisch ontwerpen Software ontwerpen

4 4

Programmeren Voordat ik begon aan de studie Technische Informatica kon ik al programmeren in VB6 & VB.NET. Ook programmeerde ik al een redelijke tijd PHP. Omdat ik in het begin de basisprincipes van de programmeerkunsten al redelijk goed beheerste is het voor mij geen probleem gebleken om snel nieuwe talen te leren. Het leren van JAVA tijdens het eerste jaar, en de verdieping in het tweede jaar ging er bij mij dan ook in als zoete koek. In het eerste jaar heb ik mijzelf verdiept in J2ME, het schrijven van Java applicaties voor mobiele apparaten. Ook met C en C++ heb ik geen noemenswaardige problemen ondervonden.

Ook ben ik dit jaar zelf op persoonlijke titel bezig geweest om een aantal abstractielagen te schrijven voor PHP. Deze lagen maken het makkelijker om in PHP te werken met databases door alleen gebruik te maken van zogenoemde DataObjects. Op deze manier is het niet meer nodig handmatige SQL queries te schrijven. Ik denk erover om deze code binnenkort te publiceren als OpenSource. Dit framework heb ik ook gebruikt in het project MyVirtualworld. Voor mijn stage ben ik op het moment ook bezig om verschillende applicaties te schrijven in Java. Ik houd mij zowel bezig met de GUI kant van de applicatie als alle achterliggende functionaliteit. Tot op heden heb ik al één project voltooid. Ik heb een editor geschreven om makkelijk gegevens op een

Hoofdstuk: Niveau huidige kennis

Tijdens het tweede jaar heb ik me ook meer verdiept in het programmeren van embedded apparaten met C/C++. Voor het vak Embedded2 hebben we een microcontroller voorzien van eigen gemaakte software dat werkte in combinatie met bepaalde hardwarecomponenten. Ook heb ik me dit jaar bezig gehouden met het ontwikkelen van software in Java, o.a. een simulator voor Movares.

8


smartcard te wijzigen. De smartcard wordt uitgelezen en alle gegevens worden weggeschreven naar een bestand. Dit bestand kan vervolgens in de editor worden ingelezen. Het programma bevat vooral logica om alle bytes te analyseren en op een logische manier aan de gebruiker te presenteren.

4 + stage 3 4 + stage 3 3 3 5 5 5 5 5 5

Hoofdstuk: Niveau huidige kennis

Niveau Kennis van Java Ervaring Inzicht Kennis van C(++) Ervaring Inzicht Kennis van PHP Ervaring Inzicht Kennis van XHtml (etc) Ervaring Inzicht

9


Projectmatig werken In het eerste en tweede jaar heb ik veel ervaring opgedaan met projectmatig werken. Opzetten project In het eerste en tweede jaar heb ik ervaring opgedaan met het opzetten van een project. In het eerste jaar was dit bij het project Boddy Total Sports. Hierbij hadden we voor het eerste te maken met een “opdrachtgever”. In het tweede jaar geldt dat vooral voor het laatste project (P4). Dit is namelijk een nogal vrij project met weinig requirements. Omdat we vrij waren in onze keuzes moesten we zelf eigenlijk voor een invulling van het project zorgen. Tijdens alle projecten is steeds gewerkt volgens de Prince2 methoden. Het tweede project dat ik tijdens mijn stage zal uitvoeren zal ik zelf opzetten. Hiermee is nog geen begin gemaakt. Meewerken aan project In totaal heb ik meegewerkt aan vier schoolprojecten; Project Nemo, Boddy Total Sports, Project Railcab (Movaris) en Project4 (My Virtualworld). Tijdens mijn stage bij Collis heb ik de eerste maand gewerkt aan een bestaand project. Hierbij heb ik meegedraaid in een bestaand team. Binnen dit project had ik een eigen afgebakende opdracht. Het product daarvan word later ‘verweven’ in de totale applicatie. Leiden van project Tijdens de projecten Boddy Total Sports en Project4 ben ik de teamleider geweest. Tijdens deze projecten heb ik gezorgd voor structuur in het team. Ook heb ik toegezien op de vorderingen en kwaliteit van de op te leveren producten. Projectplanning maken Voor het project BTS, Railcab & P4 heb ik de projectplanning gemaakt. In de loop van de tijd heb ik een aantal van de planningen moeten aanpassen aan de wensen van de opdrachtgever. Het is een keer voorgekomen dat een project is uitgelopen. Dit is gebeurd tijdens het project Railcab.

Feedback Tijdens alle projecten is er steeds na elke vergadering (één keer per week) een feedback rondje geweest. Iedereen gaf feedback op elkaar; over de gang van zaken, over fouten die er zijn gemaakt, etc. Ik heb tijdens de projecten en DNI lessen geleerd dat je op een positieve manier feedback moet geven, anders is de ander er ook niet ontvankelijk voor. Wanneer je iemand op een positieve manier benaderd kun je meer bereiken dan wanneer je dat op een negatieve manier doet. Bij het geven van feedback is vooral het aandragen van oplossingen belangrijk i.p.v. alleen de problemen te signaleren. Tijdens mijn stage bij Collis heb ik mimimaal één keer per week een feedback moment met mijn directe leidinggevende. In dat gesprek word ook de voortgang van mijn huidige taken besproken.

Hoofdstuk: Niveau huidige kennis

Tijdens het tweede stageproject bij Collis zal ik zelf een planning maken.

1 0


Hiernaast vraag ik regelmatig feedback van mijn directe collega’s in het team over de aanpak van bepaalde problemen.

Vergaderen Tijdens de projecten BTS en NEMO hebben we elke week +/- 30minuten vergaderd over het verloop van het project. Deze aanpak heb ik meegenomen naar het tweede jaar. Wel heb ik gemerkt dat vaak door de tijdsdruk de vergaderingen als eerste komen te vervallen. Tijdens mijn stage bij Collis is er elke maandagochtend een afdelingsvergadering. Tijdens deze vergadering komt iedereen van Product Development bijeen om de voortgang van de lopende projecten te bespreken. Ook word de week doorgenomen en belangrijke mijlpalen besproken.

Communiceren met een opdrachtgever Tijdens de projecten BTS en P4 ben ik verantwoordelijk geweest voor de communicatie tussen het team en de opdrachtgever. Bij P4 moest er ook gecommuniceerd worden met een projectteam in Finland. De gehanteerde taal was Engels. Ook deze taak heb ik op mij genomen.

3 3 + stage 3 3 3 3 + stage 3 + stage

Hoofdstuk: Niveau huidige kennis

Niveau Opzetten van project Meewerken aan project Leiden van project Project planning maken Feedback Vergaderen Communiceren opdrachtgever

1 1


Communiceren Schrijven van brieven / emails Tijdens de lessen DNI in het eerste jaar is veel aandacht besteed aan het schrijven van goede, nette brieven en emails. In het tweede jaar is aandacht besteed aan het schrijven van een sollicitatiebrief. De bijbehorende opdrachten heb ik met succes gemaakt. Ook ben ik tijdens de projecten BTS en P4 verantwoordelijk geweest voor de communicatie vanuit het team naar buiten toe. Bij BTS was dit tussen het team en de opdrachtgever, en tussen het team en een ander informatica team. Bij P4 heb ik de communicatie tussen het team en de opdrachtgever, en ons team en het Finse team op mij genomen. Overbrengen kennis / uitleggen Tijdens het project NEMO heb ik de ontwikkeling van de software grotendeels voor mijn rekening genomen. De kennis die ik daarmee opbouwde en toepaste moest ook bij de andere teamleden bekend zijn. Ik heb er toen zelf voor gekozen deze kennis aan mijn teamgenoten over te brengen door middel van een presentatie. Ook tijdens het project P4 heb ik mijn kennis van PHP5 overgedragen aan mijn teamgenoten middels een interactieve presentatie. Zij hebben dit als een zeer positieve en leerzame ervaring omschreven. Documenteren Documenteren van software en projecten is ontzettend belangrijk. Bij alle projecten heb ik meegeholpen aan de documentatie. Bij de software schrijft iedereen zelf de documentatie van datgene dat hij gemaakt heeft. Bij de projecten hebben we steeds gewerkt volgens de Prince2 methodieken. Op die manier wordt de documentatie van het project vanzelf gevuld. Voor het eerste stageproject bij Collis heb ik een handleiding geschreven voor mijn eigen applicatie. Passieve kennis Engels Tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van IT toepassingen krijg je temaken met veel Engelse termen. Zo bestaan programmeertalen voornamelijk uit engelse termen, en ook veel handleidingen van hard- en software componenten zijn in het Engels opgesteld.

Tijdens mijn stage bij Collis was de primaire voertaal Engels. Dit komt omdat Collis een bedrijf is met veel internationale werknemers. De communicatie met mijn directe leidinggevende was bijvoorbeeld in het Engels. Actieve kennis Engels In het tweede jaar heb ik de competentie voor het actief spreken van Engels behaald. Dit werd getoetst middels een presentatie in het Engels over project P4. Voor het behalen van die competentie heb ik niet extra Engels geoefend. Die kwaliteiten bezat ik blijkbaar al.

Hoofdstuk: Niveau huidige kennis

Voor BTS hebben we een Advies Rapport in het Engels moeten opstellen. Die opdracht is met succes voltooid.

1 2


Zoals hierboven al genoemd was Engels de primaire taal bij Collis. Alle vergaderingen en presentaties werden in het Engels gehouden. Hierdoor heb ik veel ervaring opgedaan wat betreft mijn spreekvaardigheid. Overtuigingskracht Tijdens het project BTS moest er tijdens het ontwikkelen van een server/client protocol een aantal keuzes worden gemaakt. Een ervan was hoe we een java object van de server naar de client zouden sturen. Bijna iedereen was voorstander van een voorstel om dit ‘text-based’ te doen. Ik was voorstander van object serialisatie. Aan de hand van voorbeelden en argumenten heb ik de rest kunnen overtuigen van het voordeel van serialisatie. Dit is dan ook de oplossing die we uiteindelijk gekozen hebben. Tijdens het project P4 hadden we in eerste instantie besloten om een opensource cms oplossing te gebruiken. Echter, onze eisen waren zo specifiek dat het aanpassen van een bestaand cms te veel werk ging worden. Omdat weinig mensen in mijn team ervaring hadden met zowel cms-systems, als PHP, als webapplicaties was iedereen huiverig om zelf een cms ‘from scratch’ te gaan bouwen. Toch heb ik iedereen kunnen overtuigen aan de hand van voorbeelden en argumenten dat zelf bouwen in dit geval de beste oplossing was. Ook hielp mee dat ik er al wel veel ervaring mee had.

4 3 3 4 + stage 3 + stage 3

Hoofdstuk: Niveau huidige kennis

Niveau Schrijven briefen/emails Overbrengen kennis / uitleg Documenteren Passieve kennis Engels Actieve kennis Engels Overtuigingskracht

1 3


Presenteren Bij de verschillende projecten moesten steeds presentaties worden gegeven over verschillende onderwerpen. Ook is het presenteren geoefend in de lessen DNI. Duidelijk en vrij spreken Ik heb een luide stem en kan alles duidelijk en rustig vertellen. Dit is mij o.a. verteld bij presentaties voor PRO, NEMO en P4. Ook heb ik geen moeite om te presenteren in het Engels. Ook dan ka ik vrij spreken. Hoe meer een onderwerp mij interesseert hoe beter ik een presentatie daarover kan geven. Interactief Ik heb soms moeite om een interactief contact te houden met het publiek. Soms ga ik teveel ‘in de tekst zitten’ waardoor de presentatie een saai karakter kan krijgen. Vragen beantwoorden Bij de verschillende presentaties heb ik na afloop een aantal vragen beantwoord. Bij P4 waren de vragen in het Engels gesteld door twee Engelse professoren.

3 3 3 3

Hoofdstuk: Niveau huidige kennis

Niveau Duidelijk en vrij spreken Interactief Vragen beantwoorden Presenteren algemeen

1 4


Analyseren & Adviseren Tijdens de projecten en BTS RailCab moesten wij eerst het probleem, de opdracht analyseren. De opdracht was vaag en heel ruim. Voor deze projecten moesten we daarom ook eerst gesprekken voeren met de opdrachtgever om duidelijk te krijgen wat precies de bedoeling was. Aan de hand van die gesprekken en onze eigen inbreng moesten we een adviesrapport opstellen.

3 3

Hoofdstuk: Niveau huidige kennis

Niveau Analyseren Adviseren

1 5


Leerdoelen en ambities Eerste jaar In dit kopje volgt een terugblik op mijn leerdoelen die ik mijzelf gesteld heb aan het einde van het eerste jaar. In mijn POP van vorig jaar schreef ik namelijk dat ik mij vooral wilde toeleggen op Embedded Systems en Industrial Computing. Dit jaar ben ik er echter achtergekomen dat mijn ambities en leerdoelen helemaal niet die kant op liggen. Nog steeds vind ik ook die hoek van de TI erg interessant, toch ligt mijn voorkeur meer in de richting van System & Network Engineering. Ik ben er dit jaar namelijk achtergekomen dat ik het fantastisch vind om ingewikkelde programmeer vraagstukken op te lossen. Daarom wil ik na de studie TI een master Software Engineering gaan volgen. Verder heb ik mij het eerste stel het doel gesteld de programmeertaal C/C++ te gaan leren. Dit doel heb ik deels bereikt. Ik heb geleerd te programmeren in C en C++.

Tweede jaar

Hoofdstuk: Leerdoelen en ambities

In dit kopje volgt een terugblik op mijn leerdoelen die ik mijzelf gesteld heb aan het einde van het tweede jaar. In de POP die ik schreef aan het einde van het tweede jaar stelde ik mijzelf als doel om meer voice-over-ip kennis te vergaren en ervaring op te doen. Dit was een vooruitblik op de stage die ik toen voor ogen had. Later echter werd mij een ander stage aanbod gedaan. Dit leek mij veel interessanter omdat dit stagebedrijf veel doet op het gebied van smartcards en vooral Java gebruikt voor het realiseren van de toepassingen. De voice-over-ip kennis moet dus nog even wachten. Op het moment heb ik wel thuis een Asterisk installatie draaien om mijn eigen telefoonverkeer af te handelen. Een beetje ervaring is er dus al.

1 6


Nieuwe leerdoelen Beter C / C++ leren Ik zou graag beter willen leren programmeren in vooral C++. C heb ik nu redelijk in de vingers. Ik ben zelfs als bezig geweest met het programmeren van Windows applicaties in C. Nu wil ik mij nog extra verdiepen in C++. In C++ heb ik dit jaar geen les gehad. Bij de BU SNE en minor ES komt dat aan bod. Ik ben daarom ook van plan de BU SNE als major te volgen en Embedded Systems als minor.

Kennis vergaren over EMV Het stagebedrijf handelt vooral in testsoftware voor de nieuwe standaard voor betaalkaarten, EMV. Deze nieuwe generatie betaalkaarten is uitgerust met een smartcard-chip in plaats van een magnetische strip. Deze kennis vergaar ik tijdens de stage. Ook heb ik binnen het stagebedrijf al een cursus EMV gevolgd, waarvoor ik een certificaat heb ontvangen.

Technische Hardware kennis uitbreiden

Hoofdstuk: Nieuwe leerdoelen

Graag zou ik mijn technische kennis over de werking van chips e.d. uitbreiden. Momenteel bezit ik goede vaardigheden op het gebied van programmeren en heb ik abstracte kennis van technische systemen. Ik wil deze abstracte kennis graag omzetten in specifieke kennis. Ik ga dit doel bereiken door de minor Embedded Systems te volgen. Deze minor handelt over de technische details van systemen en apparaten, zowel aan de hardwarekant als de softwarekant.

1 7


Competenties Reeds verworven competenties Competentie

Niveau

Bewijs

aansturen.

tweede jaar + stage

Zie Projectmatig werken

A2. Kan op diverse manieren effectief communiceren met verschillende geledingen; kan professioneel functioneren in een internationale omgeving.

tweede jaar + stage

Zie Communiceren

B1. Analyseren Voert een analyse uit van processen, producten en informatie-stromen in hun onderlinge samenhang en de context van de omgeving. Stelt functionele specificaties op.

tweede jaar + stage

Zie Analyseren & Adviseren

B2. Adviseren Formuleert op basis van een analyse en in overleg met stakeholders een onderbouwd advies voor de herinrichting van processen en/of informatiestromen en voor een nieuw te ontwikkelen of aan te schaffen ict-systeem. Betrekt hierin financiele aspecten, tijdsaspecten, de organisatie(verandering), haalbaarheid en risico's en mogelijkheden voor outsourcing.

tweede jaar + stage

Zie Analyseren & Adviseren

tweede jaar + stage

Zie Projectmatig werken Analyseren & Programmeren

tweede jaar + stage

Zie Programmeren, Analyseren & Adviseren, Projectmatig werken

tweede jaar + stage

Zie Projectmatig werken & Programmeren

A1. Kan in een multidisciplinair team planmatig en resultaatgericht samenwerken; kan een multifunctioneel team

B3 Ontwerpen Ontwerpt een ict-systeem op basis van een architectuurbeschrijving en specificaties, in samenhang met een analyse en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer. B4 Realiseren Bouwt en implementeert een ict-systeem op basis van een functioneel en technisch ontwerp en binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, testen, beveiliging, doorlooptijd, budget en exploitatie en beheer.

kwaliteit en financiĂƒÂŤn. Zorgt in samenhang met ontwerp en bouw voor het onderhoud van ict-systemen.

Hoofdstuk: Competenties

B5 Beheren Geeft vorm aan de exploitatie en het beheer van ict-systemen. Zorgt voor invoeren, testen, integreren en inbedrijfstelling van een nieuw(e release van een) ict-systeem. Verleent diensten die zijn overeengekomen (in een Service Level Agreement ) binnen de gestelde kaders voor

1 8


Terugblik Tot nu toe kijk ik tevreden terug op de stage. Ik ben nu een ruime maand bezig en alles bevalt goed. Het bedrijf waar ik werk is leuk en gezellig, de werksfeer is zeer goed.

Hoofdstuk: Terugblik

Ook krijg ik uitdagende projecten toegewezen die er echt iets toe doen. Het bedrijf laat mij sleutelen aan hun applicaties die ze ook daadwerkelijk aan klanten uitleveren. Dat geeft natuurlijk veel voldoening, je krijgt het idee dat het er iets toe doet.

1 9

POP Jeroen Peeters  

test test test

Advertisement