Page 1

De kracht van verandering. In Dorpsstraat én Wetstraat.

Kiezen voor verandering. Ook in de Oost-Vlaamse provincieraad.

De lokale verkiezingen van 14 oktober zijn belangrijke verkiezingen voor de toekomst van onze wijken, dorpen, gemeenten en steden. Het is immers in de ‘Dorpsstraat’ dat de fundamenten worden gelegd voor een sterk sociaal weefsel.

Op initiatief van de N-VA hertekende de Vlaamse Regering de vijf provinciebesturen. Want het heeft echt geen zin dat de provincies nog bevoegd blijven op terreinen waar ook het lokale of het Vlaamse bestuursniveau al actief zijn. De taken van de provincies moeten dus strikt worden afgebakend.

Maar politiek krijgt natuurlijk ook vorm in de Wetstraat. En daar knelt vandaag het schoentje. Want in de Wetstraat zal pas echt naar de Dorpsstraat worden geluisterd als men ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt. Geef de N-VA-kandidaten op 14 oktober dus uw stem.

Is de N-VA een koele minnaar van het provinciale bestuursniveau? Heel eerlijk: ja. Want de provinciebesturen zijn vandaag nog met veel te veel bezig. De N-VA wil daarom een slank en vooral efficiënt werkend provinciebestuur.

Siegfried Bracke Gent • 59 jaar Kamerlid Lijsttrekker Gent

www.n-va.be

Jeroen Lemaitre Lijsttrekker provincieraad Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 V.U.: Bart De Wever, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel

We hebben voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een lijst met 51 gedreven mensen die uw steun vragen. 51 N-VA-kandidaten uit verschillende wijken en deel­ gemeenten. Jong, minder jong en niet meer zo jong. Oude en nieuwe Gentenaars. Maar allemaal N-VA’ers die willen dat onze stad nog beter wordt dan ze al is.

Bart De Wever algemeen voorzitter N-VA

Iedere provincie moet straks keuzes maken. Zo moet de provincie concrete accenten leggen op het vlak van de economie, de ruimtelijke ordening en het toerisme. Drie terreinen waar beleidsvraagstukken inderdaad vaak gemeente- en stadsgrenzen overschrijden. De N-VA wil haar duidelijke keuze voor verandering morgen ook effectief realiseren. Met mandatarissen die in de provincieraad het oude status quo afwijzen en resoluut kiezen voor verandering. De uitdaging van de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober is duidelijk. Daarom kiest de N-VA resoluut voor verandering. En ik vraag ook u om, samen met ons, die keuze te maken.

Bart De Wever Algemeen voorzitter N-VA

De verandering begint in Oost-Vlaanderen


Provinciaal kiesarrondisement Gent

We gaan voluit voor: 1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provincie­ belastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

2. Economie: welvaart en leefbaarheid Het provinciebestuur moet zijn rol blijven spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Een stevig economisch weefsel is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en leefbaarheid van een regio. Ook een efficiënt gebruik van de ruimte is zeer belangrijk. Zo moeten verwaarloosde en onderbenutte gronden bij voorrang opnieuw duurzaam en in relatie met de omgeving worden ontwikkeld.

1. Jeroen

Lemaitre Gent (Sint-Amandsberg) • 35 jaar OCMW-raadslid - IT-coördinator

4. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. De provincie kan ruimtelijke plannen maken die gemeentegrenzen overschrijden en zo de Vlaamse beleidskeuzes meteen concreet toepassen op het terrein. Kleinere gemeenten moeten bovenlokale ondersteuning krijgen van de provincie bij het plaatsen van windmolens, het vrijwaren van groenstructuren en het beheer van waterlopen.

5. Kleinere gemeenten: ondersteunen Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen. Denken we maar aan opleidingen en ondersteuning op domeinen zoals informatisering van de bibliotheken, het jeugdbeleid, het cultureel-erfgoedbeleid, de bovenlokale sportinfrastructuur, …

Nys

Gent • 37 jaar Project Manager

3. Kris

Van Caneghem Merelbeke • 35 jaar Advocaat

4. Kathleen

Depoorter Evergem • 41 jaar Apotheker

Surf naar www.n-va.be/provincie-oost-vlaanderen

6.

Teis Derweduwen

De Maesschalk Gent • 66 jaar Gepensioneerd

Gent • 32 jaar Parlementair medewerker

7. Nele

8. Sakin Cakici

Dewaele Sint-Martens-Latem • 54 jaar Psychiatrisch verpleegkundige

9. Elke

Sleurs

Gent (Sint-Amandsberg) • 37 jaar Onderwijzer

10. Isabelle

Gent • 44 jaar Senator - Gynaecoloog

11. Jaak

Taghon

Lemaitre Jeroen Nys Lies Van caneghem Kris Depoorter Kathleen De Maesschalk Roger Derweduwen Teis Dewaele Nele Cakici Sakin Sleurs Elke De clercq Isabelle Taghon Jaak Stevens Helga

Meer weten over het programma en de k­ andidaten?

5. Roger

Gent • 74 jaar Gepensioneerd

www.n-va.be

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Lies

3. Toerisme: ontspannen en ondernemen Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze bezoekerscentra en recreatiedomeinen zijn echt top. Het provinciebestuur moet blijven investeren in de Oost-Vlaamse toeristische en recreatieve troeven en de provincie en haar regio’s promoten op de binnenlandse toeristische markt. Toerisme Oost-Vlaanderen moet hier nauw samenwerken met de gemeenten, maar ook met de toeristische ondernemers.

Lijst kandidaten

De Clercq

Gent (Drongen) • 53 jaar Gemeenteraadslid - Advocaat

12. Helga

Stevens

Gent (Sint-Amandsberg) • 44 jaar Vlaams volksvertegenwoordiger Gemeenschapssenator

Kiezen voor verandering. Ook in de Oost-Vlaamse Provincieraad.  
Kiezen voor verandering. Ook in de Oost-Vlaamse Provincieraad.  

huis aan huis blad van N-VA over de provincieraadsverkiezingen in Oost-Vlaanderen, district Gent

Advertisement