Page 1

PRB9: Architectonische techniek Gebouw gerealiseerd in polyester en natuursteen

Student: Jeroen Egberts Klas: 3B Studentnummer: 229838 Docent: Dhr.Gullik Dhr. Datum: 02-04-2008 0


2008

PRB9 Architectonische techniek

Voorwoord In dit verslag laat ik zien hoe een gebouw kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van 2 materialen. Niet alleen qua ontwerp, maar ook gekeken naar de bouwfysica, constructief, detailleren, enz. Ook is er een materiaal analyse over beide materialen te zien, en wordt er uitgelegd waarom er welk materiaal waarvoor gebruikt wordt.

1 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim van Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek

Inhoudsopgave Voorwoord....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 Opdrachtomschrijving: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 Het ontwerp: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 Materiaal analyse: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 Welk onderdeel wat voor materiaal:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 Constructie: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 Bouwfysica: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 Tekeningen: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12

2 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim van Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek

Opdrachtomschrijving: Mijn opdrachtgever (Pim Gulik) is fan van een door mij gekozen bouwwerk (een eigen ontwerp). Echter wilt hij als bedrijfsgebouw een kopie van dit gebouw laten bouwen. Pim is directeur van een Polyesterfabriek en wilt dat het gekozen bouwwerk volledig herbouwd gaat worden in dit materiaal. Pim is de beroerdste niet en wilt nog een 2e materiaal gaan toepassen: natuursteen. Ook glas mag er worden toegepast om het gebouw te voorzien van ramen. Om al deze materialen met elkaar te verbinden mag er ĂŠĂŠn verbindingsmateriaal worden toegepast. Het volledige gebouw; het dak, de vloeren, de trappen, de constructie, et cetera moet van deze materialen gerealiseerd worden. Pim wilt tenslotte dat de detaillering zo dicht als het nieuwe materiaal toestaat, aansluit op die van het originele gebouw. De functie van het gebouw wordt bepaald door de ontwerper. Het ontwerp moet realiseerbaar zijn en voldoen aan de architectonische uitgangspunten, maar ook voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en het bouwbesluit. Het ontwerp wordt gebouwd op een betonnen vloer met een afmeting van minimaal 10 x 20 meter en er moet minstens 1 verdieping aanwezig zijn.

Toegewezen materialen: -

Glas Natuursteen Polyester

3 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim van Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek

Het ontwerp: De functie van het gebouw wordt een bijeenkomstfunctie. In het gebouw wordt een tentoonstelling voor de moderne kunst gerealiseerd. Om ervoor te zorgen dat deze goed zichtbaar zijn moet er veel glas (in verband met zonlicht) in het ontwerp worden toegepast. Het is noodzakelijk dat er een vaste route in het gebouw langs alle kunst wordt gerealiseerd, zodat er een goede doorstroom van klanten is, en niet elkaar in de weg wordt gelopen. Er moet één entree worden gecreëerd en een toilet aanwezig zijn. Het gebouw moet worden voorzien van gas/water en elektra dus ook een meterkast en een technische ruimte is van belang. Omdat er in het gebouw moderne kunst tentoon wordt gesteld moet het ontwerp een moderne uitstraling hebben!

Uitgangspunten ontwerp gericht: -

Veel ramen (i.v.m. daglicht) Route klanten Een entree Toilet Meterkast Technische ruimte Moderne uitstraling Nooduitgang

Uitgangspunten bouwbesluit: Bouwfysisch: -

Thermische isolatie: Rc waarde van min 2,5 m² K/W Vochtwering: Volgens NEN 2778 Luchtdoorlatendheid: Niet groter dan 0,2 m3/s Energieprestatie: EPC van maximaal 2,2 Daglichttoetreding: Minimaal 5% van het verblijfsgebied, minimaal 0,5m²

4 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek

Materiaal analyse: compacte natuursteen. Omdat marmer zich gemakkelijk laat bewerken, maar ook omdat het een grote kleurschakering heeft (rood, wit, roze,...)heeft marmer vele toepassingen gevonden in de bouw.

Natuursteen Wat is natuursteen: Natuursteen is een milieuvriendelijk natuurproduct, met een uniek en levendig uiterlijk. Bovendien is het een functioneel en duurzaam materiaal, dat voor een groot aantal binnen- en buitentoepassingen geschikt is. De aardkorst waarop wij leven bestaat voor een belangrijk deel uit natuursteen. Daardoor is de voorraad haast onuitputtelijk en wordt natuursteen in vrijwel alle landen gewonnen. De vorming van de aardkorst en dus natuursteen is een ingewikkeld geologisch proces, dat een tijdspanne van miljoenen jaren beslaat en tot op de dag van vandaag doorgaat. Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zijn hier het meest tastbare bewijs van. Dit geologische proces bepaalt het uiterlijk en de eigenschappen van natuursteen. Doordat geen plek ter wereld dezelfde geologische ontwikkeling doormaakt is geen natuursteen gelijk.

KALKSTEEN Kalkstenen zijn sedimentaire gesteenten die bestaan uit een verzameling van fossielen en/of fragmenten zoals kwartskorrels of kalkbolletjes. De WITSTENEN bestaan uit een verzameling van fossielen en/of kalkbolletjes, en zijn redelijk zachte stenen die zich gemakkelijk laten bewerken. Bepaalde soorten zijn geschikt voor zowel binnen als buitengebruik. Deze kalkstenen kunnen meestal niet gepolijst worden, en worden in een verzoete afwerking geleverd. De bekendste voorbeelden zijnde Franse witte kalkstenen, maar er zijn eveneens voorbeelden uit Portugal, Turkije. BASALT Basalten zijn magmatische uitvloeiings gesteenten,gevormd door het afkoelen van vloeibaar magmaan het aardoppervlak. Door de zeer snelle afkoeling hebben mineralen weinig tijd gehad voor uitkristallisatie, wat resulteert in een zeerfijnkorrelig uitzicht. Basalten zijn algemeen weinig poreus en hard, kunnen verschillende oppervlakte afwerkingen ondergaan.

Natuursteen in miljoenen jaren gevormd. Natuursteen is gevormd uit afgekoeld vloeibaar gesteente (magma of lava), of uit sediment (zand, klei, kalk) dat is versteend onder druk vaak in combinatie met hoge temperaturen. Natuursteen is het hoofdbestanddeel van de aardkorst waarop wij leven. De vorming van de aardkorst en dus natuursteen is een continue geologisch proces, dat zo oud is als de aarde.

LEISTEEN Er zijn heel wat soorten leisteen, afhankelijk van de soort klei waaruit ze gevormd zijn. Leistenen zijn sterk gelaagd. Door het natuurlijk splijtoppervlak hebben ze een eerder ruw uiterlijk maar kunnen meestal ook verzoet worden.

Keuze:

Soorten natuursteen: Natuursteen is een verzamelnaam voor duizenden soortenstenen, ontgonnen over de hele wereld. Het uitzicht en de eigenschappen van natuursteen worden bepaald door de manier waarop de steen gevormd werd: door rivieren, doorvulkanen, door gebergtevorming... Natuursteen wordt commercieel onderverdeeld in enkele grote groepen: granieten, marmers, kalkstenen, basaltstenen leistenen zijn de belangrijkste. Deze commerciële onder verdeling verschilt van de wetenschappelijke onderverdeling. Wetenschappelijk worden drie grote groepenonderscheiden. Magmatische gesteenten ontstaan doorafkoeling van een vloeibaar magma. Sedimentaire gesteenten ontstaan door aaneenklitten van losse afbraakpartikels van bestaande gesteenten of door afzetting van kalkpartikels in water. Metamorfe gesteenten ontstaan dooromvorming van bestaande magmatische of sedimentaire gesteenten onder hoge druk en/of temperatuur. GRANIET De grote groep van de granieten omvat magmatische gesteenten gevormd door afkoeling van magma diep in de aardkorst. Het uiterlijk is meestal gespikkeld. Graniet omvat ook metamorfe gesteenten, gevormd door omvorming onder hoge druk van magmatische gesteenten bij bijvoorbeeld gebergtevorming. Kenmerkend voor graniet van metamorfe oorsprong is het unieke kleuren spel met gevlamde structuren in verschillende kleuren, waardoor elke tegel,elke plaat uniek is. Graniet is gekend voor zijn uitstekende technische eigenschappen. MARMER De grote groep van de marmers omvat zowel metamorfe als sedimentaire gesteenten, die echter allemaal bestaan uit kalkhoudende bestanddelen(calciet). Marmer is een redelijk homogen een

Om tot een conclusie te komen welk type natuursteen ik wil gaan toepassen in het ontwerp heb ik eerst gekeken wat ik van natuursteen maken wil. Uit mijn conclusie (zie hoofdstuk “welk onderdeel wat voor materiaal” is gebleken dat de dragende binnenwanden worden gemaakt van kalksteen. Dit omdat kalksteen draagkrachtig is, een niet glanzende uitstraling geeft. En omdat dit steensoort een zachtere poreuze steensoort is zorgt deze voor een lage galm in het gebouw. Ook is dit steensoort in vele kleuren te verkrijgen zodat we de binnenwanden een mooie uitstraling kunnen geven. Vele jaren geleden maakte ook Egyptenaren gebruik van kalkblokken om gebouwen en piramides te maken. Maar ook begin 1900 was kalksteen een bouwmateriaal. Heden wordt kalksteen gebruikt als vloerbedekking, schouwen, beelden voor binnen en buiten.

Soortelijk gewicht: 2200 kg/m³ Lambda waarde 2,00 W/m.K Maximale afmeting: 1200x1200x450 mm (lxbxh) Hoge brandwerendheid: + 120 min (dikte 100mm).

5 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek De afmetingen van de blokken die in dit project worden gebruikt zijn 800x400x400mm (lxbxh). Doordat deze blokken in verband worden gestapeld kan er een stevige dragende wand worden gecreĂŤerd. In de blokken zijn aan beide kanten 2 sparingen met een afmeting van 150x150x100mm (lxbxh) gevreesd. In deze sparingen worden kleine kalksteenblokken geplaatst met een afmeting van 150x150x200 mm (zie onderstaand detail).

6 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek

Polyester Wat is Polyester: Een polyester is een polymeer dat bestaat uit een keten van esterverbindingen. Polyesters worden gevormd door een polycondensatiereactie van dicarbonzuur en een diol. Polyester is een type kunststof. Polyester kan zowel een thermoplastiche (onder invloed van temperatuur smeltend) als thermoharde (onder invloed van een chemische reactie uithardende) kunststof zijn. Kunststof: langs chemische weg gemaakt materiaal. De grondstof voor de meeste kunststoffen is aardolie. In raffinaderijen wordt de aardolie omgezet in polymeren: dat zijn lange koolstofketens, zoals polystyreen of polyethyleen. Door toevoegingen kunnen aan de kunststof bepaalde eigenschappen worden meegegeven. Zo zorgen weekmakers ervoor dat de kunststof (met name pvc) zacht wordt. Stabilisatoren vergroten de duurzaamheid De thermohardende polyester is een vloeibaar mengsel van onverzadigde polyester en styreen. Deze twee componenten kunnen onder invloed van een verharder met elkaar reageren tot een harde kunststof. Deze polyester wordt meestal verstevigd met behulp van glasvezel. Dit heet glasvezelversterkt polyester, maar wordt ook vaak simpelweg “polyester” genoemd. Bekende toepassingen zijn zeiljachten en plezierboten. Polyester wordt vaak met behulp van een mal of model gevormd. Het vormen van polyester kan op 2 manieren: Spray up: Doormiddel van de polyestervezels te verspuiten in de mal of model. Dit wordt meestal gedaan zodra de oppervlakte bewerkelijk is. Handlay up: Doormiddel van polyestermatten kan een vorm worden gelamineerd, door laag op laag te plakken. Dit zijn vaak grote rechte oppervlaktes. Eigenschappen polyester: -

-

Grote sterkte in verhouding tot gewicht Lage uitzettingscoëfficiënt Bestand tegen weersinvloeden/temperatuurschommeling en Onderhoudsarm Vrij in vormgeving Hoge slagvastheid UV-bestendig Op kleur leverbaar

Om ervoor te zorgen dat de constructie 60 minuten brandwerend is, wordt deze voorzien van een brandwerende coating. Voordelen: -

Duurzaam, het product gaat vele jaren mee Een licht materiaal, maar kan vele krachten opnemen Waterdicht In elk gewenste kleur verkrijgbaar In vele vormer te maken UV bestendig Gemakkelijk reinigbaar Onderhoudsarm

Bekende polyester producten: -

Boten Meubels Dakkapellen Speelgoed Luifels Daken Dakgoot Zwembaden Bloempotten Vijvers Bekleding (auto`s, scooters, motoren, gevels, enz.)

Polyester kan in iedere gewenste vorm worden gemaakt, en kan uit vele lagen bestaan. Ik heb ervoor gekozen om het gebouw grotendeels uit prefab polyester elementen te maken. De grote voordelen hiervan zijn: -

Soortelijk gewicht: 1200 kg/m³ Lambda waarde 0,2 W/m.K

De constructie kan in de elementen worden gemaakt Goede waterdichtheid Verkort de bouwtijd Minder verbindingsmateriaal nodig

7 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek De meeste onderdelen van het gebouw worden van polyester gemaakt. Uit onderzoen is gebleken dat polyester beter thermisch isoleert, een lichter materiaal is, meer buiging opnemen kan, water- en winddicht is, in iedere vorm verkrijgbaar, beter kan monteren en vele male gemakkelijker te bewerken is als kalksteen. De Buitenschil van het gebouw heeft een drievoudige functie:

Verbindings materiaal Om de materialen kalksteen en polyester te verbinden heb ik ervoor gekozen om nylon te gebruiken. Nylon verbindingsmiddelen zijn er in diverse soorten verkrijgbaar;

Dragend of invullend: Ze moeten in die mate gedimensioneerd zijn, dat ze de dragende of invullende functie kunnen vervullen. Voor de wanden wordt dit gerealiseerd door de dragende kalksteen blokken met een afmeting van 800x400x400mm. Het dak wordt gedragen door van polyester gevormde profielen. Beschermend: In een gematigd vochtig zeeklimaat, worden buitenmuren zwaar belast door neerslag, oppervlakte- en inwendige condensatie en wind. De buitengevel moet de binnenomgeving hiertegen beschermen. Om dit te realiseren wordt het gebouw gedicht door middel van een polyester laag om het gehele gebouw heen. Thermisch en akoestisch isolerend: Energiebesparing en comfort stellen een bijkomende eis aan buitenmuren, namelijk een correcte dimensionering om voldoende thermisch en akoestisch te isoleren. Door het maken van polyester lagen met daartussen stilstaande lucht is het mogelijk het gebouw thermisch en akoestisch te isoleren. Elementenbouw: Omdat op de dragende binnenwanden na het gehele gebouw wordt gerealiseerd in glasvezelversterkt polyester wil ik gebruik maken van prefab elementen. Prefab heeft zo vele voordelen ten opzichte van het traditionele bouwen: -

Verkorte bouwtijd Minder afval op de bouwplaats Minder last van weersinvloed De kwaliteit van montage beter is Machinaal alles precies op maat wordt gemaakt

Bout

Moer

Kabel

Nagel

Schroef

Plug

Voordelen: - Waterbestendig - Niet warmtegeleidend - Iedere gewenste kleur mogelijk - Elke afmeting leverbaar - Lange duurzaamheid - Onderhoudsarm - UV bestendig In het ontwerp wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van een nylon bout/moer verbinding, dit om de prefab polyester delen met elkaar te verbinden (zie detail dakrand). Al deze bout/moer verbindingen zijn zo goed als uit het zicht, daarom is de kleur ervan standaard grijs (goedkoopste oplossing). De kozijnlatten worden bevestigt met nylon nagels, dit geld ook voor de buitenschil van het gebouw (zie detail bevestigingen). Nagels hebben een platte kleine kop, waardoor deze in het aanzicht goed weg te werken zijn. De kleur van deze nagels zijn hetzelfde als de buitenschil en kozijnen (wit). Om de buitenschil aan het beton te bevestigen wordt er een gat in het beton en de buitenschil geboord, een nylon plug in het beton geplaatst, en door middel van een nylon schroef vastgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van een nylon kabel bevestiging.

Zo kunnen er wanddelen van de 5 laagse isolerende schil in één keer worden geplaatst. En vervolgens wordt hier de beschermende schil omheen gemonteerd. Een element van het dak heeft al zijn functies (dragend, isolerend en beschermend) in één. In het prefab element wordt een dragend profiel aangebracht met daaromheen en bovenop een isolerende laag. Boven deze isolerende laag bevind zicht de water en winddichte laag. Uit het kopje constructie is gebleken dat de draagconstructie h.o.h. 3000mm wordt gerealiseerd. Dit wil zeggen dat de elementen een breedte van 3000mm krijgen. De hoogte wordt verdiepingshoog, zodat er geen naden in het gevelbeeld ontstaan. Kleur van de buitenschil: De gehele buitenschil wordt glanzend wit polyester. Wit weerkaats het zonlicht, dit zorgt ervoor dat het gebouw in de zomer minder snel opwarmt. Doordat de toplaag glanzend is, is het gebouw gemakkelijk schoon te maken. (Wanneer een gevel mat is, is deze ruw en hecht er sneller vuil aan, dit is lastig te verwijderen.)

8 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek

Welk onderdeel wat voor materiaal: Eigenschappen Kalksteen Glasvezel versterkt polyester

Druksterkte

Treksterkte 4 3

Buiging 2 4

Gewicht 1 4

Thermische iso 2 4

Geluids iso 2 3

Waterdicht 3 2

Winddicht 2 5

Kleur 3 5

Bewerken/vervormen 3 5

Monteerbaar 2 5

Duurzaam 2 5 4 4

Constructie: De constructie zal worden uitgevoerd in beide materialen. De dragende wanden in het gebouw zullen worden uitgevoerd in kalksteen. Kalksteen heeft een hoge druksterkte, maar heeft door de poreusheid ook een geluidsabsorberende functie! Door de massa van de kalksteen is het mogelijk het ÊÊn en ander op te hangen (kunst, meubels, enz). Om het dak en de verdiepingsvloer op te vangen wil ik van glasvezel versterkt polyester draagkrachtige liggers maken, die ervoor kunnen zorgen dat deze een grote overspanning te kunnen overbruggen. Thermische Isolatie: Polyester heeft vergeleken bij kalksteen een lagere lambda waarde, dus is thermisch een beter isolatiemiddel. Door het ontwikkelen van polyester panelen met daartussen stilstaande lucht is een wand/dak met een dikte van 500 mm een Rc waarde van 2, 5 m² K/W mogelijk. Buitenschil: Voor een buitenschil is het van belang dat deze wind- en waterdicht is, glasvezel versterkt polyester is hiervoor geschikt! Glasvezel versterkt polyester is in elke gewenste kleur verkrijgbaar en dus toepasbaar. Kozijnen: Ook voor kozijnen is Polyester een geschikt product, zo kunnen er diverse profielen van polyester worden gemaakt waar de beglazing in kan worden gezet. Beglazing: Glas. Begane grond: Bestaande betonplaat.

9 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek

Constructie: De dragende wanden worden gemaakt van kalksteen. Kalksteen kan veel drukkracht opnemen, en daardoor de verdiepingsvloer en het dak dragen. Polyester kan daarin tegen veel minder drukkracht opnemen, zelfs een polyester plaat is lastig om recht zijn eigen gewicht te tillen (deze zal op den duur buigen of knikken). Dit veranderd wanneer er het polyester wordt gebogen tot een profiel. Zo bestaat de buitengevel grotendeels uit polyester platen met daartussen gebogen polyesterprofielen, hierdoor is de polyester buitengevel zelfdragend (zie details). Door het maken van polyester profielen zijn grote overspanningen mogelijk. Zo zijn deze profielen opgenomen in de vloer en dak elementen, hierdoor neemt het weinig tot geen ruimte in beslag (zie details). De dragende profielen die in de element van de verdiepingsvloer en het dak worden gebruikt met een grote overspanning (5720mm) worden h.o.h. 3000mm geplaatst. Tussen deze 3000mm worden er damwandprofielen haaks geplaatst, zodat hier de afwerking van de vloer of het dak op kan rusten.

Polyesterprofielconstructie dak 10 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek

Bouwfysica: Het ontwerp moet voldoen aan een goede thermische en akoestische isolatie. Geluid wordt grotendeels door de zware poreuze natuursteen wanden opgevangen. Om het gebouw thermisch te isoleren worden de polyester elementen onderverdeeld in lagen. In iedere laag zijn kleine kamers gemaakt van polyester, hierin bevind zich stilstaande lucht. Op deze manier zorg ik ervoor dat het gebouw goed wordt geisoleerd.

Rc waarde: Het gebouw moet volgens het bouwbesluit voldoen aan een Rc waarde van minimaal 2,5 m²K/W. Lambda waardes materialen: -

Kalksteen: 2 Polyester: 0,2 Stilstaande lucht 0,025

Formule: R= Dikte in mm/Lambda materiaal Gevelopbouw van binnen naar buiten: Binnenlucht: 400 mm Kalksteen: 100 mm Polyester met stilstaande lucht: 50 mm Polyester met stilstaande lucht: 50 mm Polyester met stilstaande lucht: 50 mm Polyester met stilstaande lucht: 100 mm Polyester met stilstaande lucht: 40 mm lichtgeventileerde spouw: 100 mm Polyester met stilstaande lucht: Buitenlucht:

0,4 : 2 = 0,1 : 0,2 = 0,05 : 0,2 = 0,05 : 0,2 = 0,05 : 0,2 = 0,1 : 0,2 = 0,1 : 0,2 =

Totale Rc waarde

0,13 m²K/W 0,2 m²K/W 0,5 m²K/W 0,25 m²K/W 0,25 m²K/W 0,25 m²K/W 0,5 m²K/W 0,18 m²K/W 0,5 m²K/W 0,04 m²K/W 2,8 m²K/W

11 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim Gulik


2008

PRB9 Architectonische techniek

Tekeningen: -

Plattegronden: o Begane grond o 1e verdieping

-

Gevels

-

Details

-

3D illustraties

12 Jeroen Egberts

Studentnr: 229838

Klas BKBT 3B

Docent: Pim Gulik


Kozijnen 6.520 750 800

750

1.190

800

Buitenwanden

Totaal maat

800 10.400

12.000

800

1.190 500 500

1.000

750

750

750

750

750

7.750

750

750

750

750

900

3.700 5.500 22.000

900

750

750

750

750

750

750

7.750

750

750

750

1.000 500

500

Kozijnen Buitenwanden Totaal maat

Project:

Prb9 Architectonische techniek

Opdrachtgever:

Dhr. P. van Gulik Begane grond

Onderwerp:

Student: Jeroen Egberts Studentnr: 229838 School: HVA Klas: 3b Tel: 0647070947

Schaal:

1:100

Formaat:

A3

Datum:

02足04足2008

Werknummer:

08001


Buitenwanden

Kozijnen 800

10.400

5.720 750

400 800

400

750

1.190

800

Totaal maat 12.000

800

1.190 500 500

1.000

750

750

750

750

750

7.750

750

750

750

750

800

100

3.700

800

1.650

750

750

12.450 22.000

750

750

750

750

750

750

1.000 500

500

Kozijnen Buitenwanden Totaal maat

Project:

Prb9 Architectonische techniek

Opdrachtgever:

Dhr. P. van Gulik 1e Verdieping

Onderwerp:

Student: Jeroen Egberts Studentnr: 229838 School: HVA Klas: 3b Tel: 0647070947

Schaal:

1:100

Formaat:

A3

Datum:

02足04足2008

Werknummer:

08001


+6.800Dak

1

+5.800bk koz

+3.0001e verd

2

PEIL=0

3

Vooraanzicht

Zijaanzicht links

Zijaanzicht rechts

Project:

Prb9 Architectonische techniek

Opdrachtgever:

Dhr. P. van Gulik Gevels

Onderwerp:

Achteraanzicht

Student: Jeroen Egberts Studentnr: 229838 School: HVA Klas: 3b Tel: 0647070947

Schaal:

1:100

Formaat:

A3

Datum:

02足04足2008

Werknummer:

08001


Project:

Prb9 Architectonische techniek

Opdrachtgever:

Dhr. P. van Gulik 3D illustraties

Onderwerp:

Student: Jeroen Egberts Studentnr: 229838 School: HVA Klas: 3b Tel: 0647070947

Schaal: Formaat:

A3

Datum:

02足04足2008

Werknummer:

08001

PRV9  
PRV9  

Gebouw uit natuursteen & polyester

Advertisement