Dilsen-Stokkem • Toeristische Ontdekkingsgids 2018

Page 1

Toeristische ontdekkingsgids 2018

n e s Dil m e k k o t S


inhoud 03 04 06 12 14 20 22 28 30 32

Voorwoord Hotspots Oorsprong en verleden Grind draagt zijn steentje bij Rivierpark Maasvallei Limburgs landschap vzw Nationaal park hoge Kempen Maascentrum De Wissen Provinciaal Natuurcentrum: educatie Outdoorbeleving

34

Wandelen

38

Fietsen

40

Veerponten

42

44

Waterbeleving

46 48 58

Smokkelmarkt Doe-tips Overnachten: logeren in Dilsen-Stokkem

60

B&B

62

Vakantiewoning

63

Hotel

64

Jeugdverblijven Heerlijke adresjes In onze regio Evenementen Praktische info + stadsplan

66 68 70 71

Hengelen aan de Maas

Colofon Eindredactie: toerisme Dilsen-Stokkem Fotografie: toerisme Dilsen-Stokkem, Mark Dreesen, Jaak Zywchyn, Gert Arijs,Kobe van Looveren, RLKM, Erwin Christus Vormgeving: Jeroen Broux (Imagica) Druk: Impressa Met dank aan: stad Dilsen-Stokkem, Provinciaal Natuurcentrum, Provincie Limburg, Rivier Park Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Nationaal Park Hoge Kempen, Limburgs Landschap vzw, Steengoed projecten CBVA, logies en horeca Dilsen-Stokkem. V.U.: Koen Sleypen, schepen voor Toerisme


03

voorwoord

Welkom in het mooie Dilsen-Stokkem, een landelijke stad aan de oevers van de Maas met een geschiedenis die grotendeels bepaald werd door haar ligging aan deze prachtige rivier. Onze inwoners bezitten dan ook allemaal enkele belangrijke karaktereigenschappen die typisch zijn voor de Maaslanders namelijk warm, gastvrij, soms een beetje koppig maar vooral gezellig. In deze brochure maakt u kennis met de talrijke troeven die Dilsen – Stokkem rijk is. De kilometers lange fiets- en wandelwegen, de vele hectares natuurgebied, de verschillende dagattracties en bezienswaardigheden zorgen ervoor dat iedereen onze stad op zijn geliefkoosde manier kan beleven. Onze dienst Toerisme en de toeristische ondernemers zorgen ervoor dat zowel dag- als verblijfstoeristen zich zeker niet vervelen. Niet enkel in Dilsen - Stokkem maar ook in de omliggende regio valt er van alles te beleven. Onze stad ligt namelijk in het hart van het Rivierpark Maasvallei tussen Maaseik en Maasmechelen en maakt deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen. Bovendien zijn alle toeristische trekpleisters binnen de euregio van hieruit makkelijk bereikbaar. Verken dus zeker de hele streek. Deze toeristische brochure is uw informatiegids gedurende uw verblijf in Dilsen – Stokkem en tracht u wegwijs te maken in onze stad en de omgeving. Voor meer informatie kan u ook terecht bij ons toeristisch onthaalkantoor De Wissen of op www.toerisme-dilsen-stokkem.be. Ik wens u alvast een aangenaam verblijf.

Koen Sley pen Schepen van toerisme

! om k l e W

welkom in dilsen-stokkem

Beste lezer,


n e ss i m e t t e Ni oppers! t

10

12

Negenoord wandelgebied met uitkijktoren

Waterbeleving: fluisterbootjes/logeren op een kampeervlot


05

Terhills Cable park Lanklaar

18

30 s t o p s t o H Historische tivoli site Lanklaar

in

m e k k to S n e Dilson r p s or

Oorsprong en verleden

07


n e s l i D k Oorsprong tok en verleden S Dilsen-Stokkem is een landelijke stad gelegen in het Maasland. Deze stad ligt niet alleen op de grens van Nederland en BelgiĂŤ maar ook in de overgangszone tussen de lage, vruchtbare Maasvlakte en het zanderig, stilaan steil opklimmend

Kempisch plateau. Groen is ongetwijfeld de allesoverheersende kleur in onze streek. Dilsen-Stokkem is sinds 1971 een fusie van de 5 kerkdorpen Dilsen, Elen, Rotem, Lanklaar en Stokkem.

Dilsen

De naam Dilsen? Dilsen komt van Thilesna, waarschijnlijk de Keltische naam van rivier.

Dilsen is een dorp met een oude en een nieuwe kern. OudDilsen ligt ten oosten van de Rijksweg Tongeren-Maaseik, vlakbij de Oude Maas. De hellingen van het Kempens plateau, met name Vossenberg, Heulentak en Heuvelsven warden de oudst bewoonde terreinen van Dilsen. Er werden bijlen, pijlpunten en aardewerkresten uit de steen-en metaaltijd gevonden. De eerste vermelding van de naam Thilesna, het latere Dilsen, dateert uit 1062, toen markgraaf Otto van Thuringen en zijn vrouw Adela de kerk en de daarbijhorende goederen in Dilsen aan het kapittel van Sint-Servaas in Maastricht schonken. In 1723 verpandde prins-bisschop Georges-Lious van Berghes de heerlijkheid Dilsen aan zijn trouwe baron Michel van Rosen, die de opdracht kreeg de bossen te bewaken. Het was deze Michel van Rosen die het huidige kasteel Ter Motten in 1725 liet bouwen.


oorsprong en verleden

09

Op wandel tussen de kastelen...

De naam Elen? Elen, destijds ook Hellini gespeld, zou van Halina afgeleid kunnen zijn, wat harde grond betekent.

elen Elen is een typisch Maaslands landbouwer dorp met een schilderachtige dorpskern. De aanwezigheid van enkele prehistorische gebruiksvoorwerpen uit de steen-en bronstijd wijst erop dat Elen al heel vroeg door mensen bewoond werd. De oudste geschreven bron , waarin de naam Elen als Yelne vermeld staat, is de oorkonde Op 24 juli 1741 schonk de prins-bisschop Elen aan baron Thomas C. van der Marck, eigenaar van Sipernau. De naam Sipernau komt al in 1259 voor. Het huidige kasteel Sipernau werd door Thomas Conrelius van der Marck (1705-1744) gebouwd. Ridder Theodoor Olislagers (17871861) liet een verdieping en ook de toren bijbouwen.


lanklaar

n e s l i D k k o t S

Lanklaar wordt het mooiste hoekje van Limburg genoemd. De oudste kern van Lanklaar is ongetwijfeld het gehucht Mulheim. Deze nederzetting ontstond langs de Heirbaan die Tongeren via Maastricht met Nijmegen verbond.Bij opgravingen werden de grondvesten ontdenkt van een Romeinse tempel die later door de Heilige Willibrordus tot Sint-Janskapel werd omgevormd. Mulheim is waarschijnlijk de oude Romeinse nederzetting Feresne geweest, die op de kaart van Peutinger voorkomt, want in 1867 werden in Mulheim, vlak naast de kanaaldijk, de grondvesten van een Romeinse tempel ontdekt. Lanklaar wordt in 1281 voor het eerst onder de naam Langlaer vermeld.

De naam L anklaar?

Lanklaar is aan de natuur ontleend: lank is lang en laar is een open ruimte in het bos.


11

De naam Rotem? Rotem betekent geruide plaats of ontginning.

rotem Rotem zou oorspronkelijk in het bezit van de Duitse keizer Frederik Barbarossa geweest zijn. De parochie Rotem wordt voor het eerst in een akte van 1202 vermeld. De eerste kerk van Rotem lag aan de Maas en was van keien gebouwd. In 1568 werd ze door de troepen van Willem van Oranje geplunderd. Een fiere getuige uit het verleden is Ommerstein, een van de mooiste kastelen langs de Maas. Rotem werd tot in de 19de eeuw herhaaldelijk blank gezet door de talloze overstromingen van de Maas. Om die reden verhuisde ook deze dorpskern naar de andere kant van de Rijksweg.

De naam Stokkem? Stokkem of Stockheim betekent huis bij het houtgewas.

Stokkem was één van de 10 steden van het graafschap Loon. Op de heuvel waarop het kasteel Carolinaberg staat, bevond zich tot 1702 een middeleeuwse burcht. De graven van Loon lieten de burcht bouwen om eventuele aanvallen vanuit omliggende gebieden af te slaan. Deze strategische plaats in de buitenbocht van een Maasmeander (nu genaamd “Den Ouzeir) lieten ze omgorden met grachten en wallen. Stokkem kreeg dan al in 1244 de nodige stadsrechten, maar wellicht juist daardoor herhaaldelijk geplunderd en verwoest. Dit stadje werd bekend door zijn bloeiende vlechtnijverheid. Bij wet van 19 juli 1985, opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1985, werd aan verscheidene gemeenten de titel van stad toegekend. Op 27 november 1985 besloot de gemeenteraad van Dilsen de naamswijziging Dilsen-Stokkem, vermits Stokkem de titel van stad had voor de Franse revolutie, maar hem onder het Hollandse bewind weer verloor. In het Koninklijk Besluit van 28 juli 1987 verscheen de vestiging om aan de gemeente Dilsen-Stokkem de titel van stad toe te kennen. Meteen hadden alle Loonse steden het stadsrecht teruggekregen.

oorsprong en verleden

stokkem


“Grind, dat zijn toch maar wat steentjes?” Dat is ook zo. Deze “steentjes” uit de Maasrivier legden via de Maas echter een ongelofelijke weg af vanuit de Ardennen. Dat ene kleine steentje uit de vroegere stroomgebieden van de Maas zit later misschien wel bij u in de fundering of muren thuis of in uw straat. Grind is dus een afzettingsgesteente en heeft een paar unieke kwaliteiten zoals de hardheid, zuiverheid en is onbeperkt recycleerbaar. Het is dus moeilijk om een goede vervanger voor grind te vinden omdat het zo een duurzaam product is. Het wordt dan ook enkel in hoogwaardige toepassingen gebruikt. Als u wilt weten wat dit zoal is, kijk dan eens in uw omgeving. Asfalt en beton bevatten immers bijna altijd Maaslands grind. Steengoed Projecten cvba ontwikkeld meerwarde projecten via grindwinning in Dilsen-Stokkem, Maaseik, Kinrooi, Maasmechelen en Lanaken. De vzw Belbag is de sectorfederatie en behartigt dan weer alle niet-commerciële belangen van de grindproducenten in Limburg. Zij vertegenwoordigt de sector naar de buitenwereld en meer in het bijzonder naar de overheid. Belbag zetelt als overkoepelende organisatie bijvoorbeeld in het paritair comité en het projectgrindwinningscomité. Tegenwoordig wordt er op een duurzame manier gedacht over grindontginning. Ontginningsbedrijf Steengoed Projecten kijkt niet alleen naar het commerciële, maar in eersteinstantie naar herbestemming van de gebieden met een maximale maatschappelijke return. Dankzij de herbestemming van deze grindgebieden wordt zowel de toekomst van Limburg als van duizenden werknemers die in de grindverwerkende industrie actief zijn veilig gesteld. Daar komt nog bij dat er unieke nieuwe natuur- en recreatieparken ontstaan die perfect zijn voor actieve natuur- en waterbeleving.

De site Bichterweerd, nabij Rotem, is één van deze uitzonderlijke omgetoverde grindgebieden. Het is momenteel een paradijs voor een verscheidenheid aan zeldzame vogelsoorten. Als je meer een actieveling bent, kan je genieten van het spectaculaire uitzicht op deze site vanop de dijk tijdens een wandeling of een fietstocht. De site Bichterweerd is maar één voorbeeld van de verschillende gebieden die samen het Rivierpark Maasvallei vormen. In dit Rivierpark is er voor ieder wat wils, van wandelen, fietsen tot avontuurlijke waterbeleving!


De site Bichterweerd, nabij Rotem, is ĂŠĂŠn van de omgetoverde grindgebieden.

Grind draagt zijn steentje bij

13a p r e i v i R

rivierpark maasvallei

15


p r e i v i R a a waar de M maas floreert De Maas is een indrukwekkende regenrivier en vormt de Belgisch-Nederlandse

grens tussen Maastricht en Kessenich over een lengte van 40km. Tijdens droge periodes kan je soms de rivier doorwaden. Maar bij aanhoudende regen verandert de rivier in een geweldige watermassa. Het is een levende rivier met vele gezichten.

De Maas is de levensader van het RivierPark Maasvallei. De grillige rivier boetseert een gevarieerd landschap met een warrig netwerk van oude rivierarmen, oeverwallen, stroomgeulen, grindbanken. Ze is de bron voor een unieke fauna en flora. Talloze watervogels, vlinders, libellen en wilde bijen en bijzondere bloemen en kruiden vinden hier hun plekje. Zelfs de bever bouwt er opnieuw zijn burchten. Door een nieuwe aanpak van hoogwaterbeveiliging van de Maasdorpen ontstaan

er hier nieuwe kansen voor wilde natuur. Daarbij zorgen de Gallowayrunderen en konikpaarden voor een variatie in deze nieuwe landschappen. Deze unieke riviernatuur kan je zelf ontdekken te voet al struinend of met een handige wandelkaart. Het RivierPark maakt ook deel uit van het goed omsloten fietsroutenetwerk van Limburg en is grensoverschrijdend. Een avontuurlijkere tocht beleef je vanop het water met de kajak, raft of stilsloepen.


Rivierpark Maasvallei

17

Op pad met een M aasverkenner! Pareltjes van dorpen In het RivierPark Maasvallei liggen prachtige authentieke dorpjes gevormd door de Maas. Als een snoer verbindt de Maas deze dorpjes. Ook een aantal landgoederen en kasteeldomeinen zijn hier goed bewaard gebleven. Het gebied kent dan ook rijke tradities van schuttersfeesten, processies, fanfares, carnavalsstoeten en smokkelmarkten. De wandelbrochures van het RivierPark vertellen je meer over de lokale geschiedenis en loodsen je langs de meest bijzondere plekjes.

Wil je meer weten over het Rivierpark Maasvallei, de kracht van de Maas en zijn bewoners? Reserveer dan een wandeling met ĂŠĂŠn van de Maasverkenners. Dit team laat je kennismaken met de unieke fauna en flora en voeren je mee langs bijzondere plekjes en schilderachtige landschappen.

Meer info www.rivierparkmaasvallei.eu of telefonisch reserveren T + 32 89 65 56 82


Wandelgebied Stokkem Centraal in het RivierPark Maasvallei ligt Dilsen-Stokkem met typische kleinschalige landbouwlandschappen met boomgaarden en Maasheggen. Het stadje Stokkem en Oud-Dilsen zijn ankers van een rijke Maaslandse streekgeschiedenis. Vanaf het bezoekerscentrum De Wissen in Stokkem ben je zo in het natuurgebied Negenoord. Negenoord is ca. 200 ha groot. Deze vroegere Maasuiterwaard is door grindwinning herschapen in een gebied van grote waterplassen. De ondiepe waterzones en kleine plassen zijn omgeven door ecologisch rijke oevers. Een must see voor vogelliefhebbers zijn de waterpartijen in Negenoord, maar ook het iets noordelijker gelegen natuurgebied Bichterweerd is een echt paradijs voor steltlopers en andere watervogels. De Oude Maas in Dilsen is één van de markantste oude Maasmeanders in de Maasvallei. Kom dus naar Dilsen-Stokkem en beleef het RivierPark Maasvallei door en door.

OBBICHT Negenoord-West Negenoord-Oost

STOKKEM Kerkeweerd

NEDER

BELGIË

© Limburgs Landschap vzw

LAND

MA

AS

Oude Maas


Rivierpark Maasvallei

19

Er zijn verschillende wandellussen in dit gebied voorzien in verscheidene kleuren. • Groene 2,5 km (rolstoeltoegankelijk) • Oranje 4,6 km • Rode 13,1 km • Locatie vertrekpunt: Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem • Open: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Meer info www.toerisme-dilsen-stokkem.be


Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw beheert meer dan 2500 ha natuur in het groene Limburg. Sinds 1971 heeft Limburgs Landschap ervaring in natuurbeheer en het creĂŤren van meer biodiversiteit en Europese topnatuur. Zo behouden we de natuur voor de toekomst van onze (klein)kinderen. In Dilsen-Stokkem beheren ze de natuurgebieden Bergerven, Negenoord-Kerkeweerd, Vossenberg en Platte Lindenberg. De natuurgidsen nemen je met veel plezier mee door deze gebieden.

s g r u b m p a h c s d an Meer info

Limburgs Landschap vzw Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zolder T + 32 11 53 0250 info@limburgs-landschap.be

www.limburgs-landschap.be

L ike us on facebook! ik hou van het L imburgs L andschap


limburgs landschap vzw

21a a on i t a

Nationaal Park Hoge Kempen

23

6X

S ANDER


6x anders

on i t a N P Meer info

T +32 89 65 56 65

www.nationaalpark.be

Uitgestrekte dennebossen, afwisselend met paarsbloeiende heide, grote

waterplassen die getuigen van grind-en zandwinning, hope toppen die grootse

vergezichten bieden. Dit wondermooie natuurlijke decor herbergt tal van zeldzame en bijzondere dieren. Het Nationaal Park Hoge Kempen is het enige nationaal park

in BelgiĂŤ en heeft een oppervlakte van meer dan 5700 hectare. Het domein strekt zich uit over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, Lanaken, Genk en As.

Om de bezoekers welkom te heten zijn er voor het Nationaal Park Hoge Kempen 6 toegangspoorten. De toegangspoorten zijn met elkaar en met het Nationaal Park verbonden via routenetwerken voor wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers. Vanuit deze informatiepunten ontdek je het Nationaal Park, zes keer anders!

Op stap met een Ranger? Ben je met familie, vrienden, vereniging, bedrijf of school op zoek naar een leuke activiteit? Kies dan uit het gevarieerde Rangeraanbod een activiteit die hele groep aanspreekt. Deze Rangers laten je op een speelse en duurzame manier kennismaken met het Nationaal Park. Meer info over reservatie van een Ranger en wandelkaarten: www.nationaalpark.be


nationaal park hoge kempen

25

Toegangspoort As 1 Stations As is de poort van het wiel en de ideale gelegenheid om fietstochten te maken doorheen het Nationaal Park en ver daarbuiten. Jarenlang speelde station As een centrale rol in de steenkoolontginning in deze streek, de 31 m hoge uitkijktoren is een replica van de boortoren waarmee André Dumont in 1901 de eerst Limburgse steenkool in As ontdekte. Info: Stationsstraat 124, 3665 As, T +32 89 39 10 86, www.stationas.be

Ideaal voor fietstochten!

Toegangspoort 2 “Lieteberg”- Zutendaal Bij de Lieteberg verken je de fascinerende microkosmos en is het insectencentrum ‘Entomoplis’ zeker een bezoek waard! Extra aandacht gaat naar bekende, naarstige werkers uit de natuur, de bijen. Je kan hier kennismaken met de verschillende imkermethoden. Naast kriebelende insecten en fladderende vlinders kan je het blote voetpad bewandelen. Een unieke sensatie! Info: vzw Lieteberg, Stalkerweg, 3690 Zutendaal, T + 32 89 25 50 60, www.lieteberg.be


Wandelbox Nationaal Park Hoge Kempen is verkrijgbaar op de dienst toerisme Dilsen-Stokkem voor â‚Ź16 of de kaarten zijn afzonderlijk te koop voor â‚Ź2,50 per wandelgebied.


27

Toegangspoort 3 “Kattevennen”- Genk

Info: Planetariuimweg 19, 3600 Genk, T + 32 89 65 55 55, www.kattevennen.be

Toegangspoort 5 “Connecterra” – Maasmechelen Op de plek waar 26 jaar geleden de steenkoolmijn van Eisden nog op volle toeren draaide, geniet je nu van een verrassend landschap van “bergen en meren” en hoge toppen met spectaculaire panorama’s. In het Connecterra Café geniet je op een unieke plek van een verfrissend drankje. Info: Zetellaan 54, 3630 Maasmechelen, T + 32 89 44 04 44, www.connecterra.be

Toegangspoort 4 “Pietersheim”- Lanaken Een stuk geschiedenis gekoppeld aan een ontspannend verblijf op de Kinderboerderij in de speeltuin, hiervoor ben je op de juiste plek! Blikvanger is de 12de eeuwse “Waterburcht” van de heren van Pietersheim. In dit bezoekersonthaal kom je alles te weten over de roemrijke geschiedenis van Pietersheim en Lanaken. Voor de kleintjes is het dolle pret op de kinderboerderij met speeltuin. Info: Neerharenweg 12, 3620 Lanaken, T + 32 89 71 21 20, www.pietersheim.be

Toegangspoort 6 “Mechelse Heide” – Maasmechelen Deze toegangspoort is de plaats bij uitstek om te wandelen. Hier wandel je tussen bos en heide in een mooi en uitgestrekt, golvend landschap. De paarse heide zijn extra mooi in augustus en september! In tegenstelling dat de andere toegangspoorten vind je hier geen bezoekersonthaal. Info: Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen, T + 32 89 76 98 88

nationaal park hoge kempen

De poort van de Makrokosmos kennen de meesten mensen als Kattenvennen, met de Cosmodrome als markanste oriëntatiepunt. Naast sterrenkijken kan je hier ook wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden, minigolfen, ponyrijden, ravotten in de speeltuin of huifkartochtjes maken.


e c s a a M

de wissen

Maascentrum De Wissen/dienst toerisme Dilsen-Stokkem is een unieke startplaats om de Maasvallei te verkennen. Met de fiets, te voet, met een fluisterbootje of in alle rust logeren op een kampeervlot op de Oude Maas. Het Maascentrum De Wissen dankt zijn naam aan de wilgentwijgen die Stokkem bekend maakte als kÜrverstadje. In het vlechtcentrum van de wissen wordt er gedemonstreerd wat je met zo’n wis allemaal kan en leer je het leven in, op en rond de rivier kennen.

De toeristische uitvalsbasis Voor alle toeristische informatie kan je terecht bij de dienst toerisme. Hier kom je ook alles te weten over de regio en het recreatief aanbod. Hier krijg je een ruim aanbod aan brochures, folders, wandelkaarten, fietskaarten fietsroutenetwerk, logiesmogelijkheden, evenementen‌ In het Maascentrum De Wissen/dienst toerisme vinden zowel individuele bezoekers, families, verengingen, groepen als schoolklassen hun gading.

Op ontdekking per fiets...


Cadeautips & souvenirs Toerisme Dilsen-Stokkem biedt de bezoeker een ruim assortiment van streekproducten uit onze regio en afgeleide producten aan. Naar ieders wens en budget kunnen er geschenkmanden worden samengesteld. Hierbij denken we aan Maaslandse streekwijnen, bier uit eigen streek, Stokkemer Betjes (roomboterkoekjes), geitenkaas, assortiment van thee, authentieke honing uit onze eigen streek, confituren , verscheidene soorten kruiden oliën, Maaslands kruidenzout. De Maaslander mag ook niet ontbreken in deze lijst. Dit is een kunstwerk ontworpen door Georges Blöm. Dit “Maasmenneke” is de mascotte van onze streek! Daarnaast bieden we ook nog andere leuke souvenirs aan en cadeaucheques van Toerisme Dilsen-Stokkem. Je bepaalt zelf de waarde: de cadeaucheques zijn in coupures van €10, €15 of €25 verkrijgbaar. De gelukkige ontvanger van deze attentie kan de bonnen inruilen bij één van de deelnemende handelaars in Dilsen-Stokkem!

Maascentrum De Wissen / dienst toerisme

29


l a a i c n

i rovmilieu & natuur

Meer info & reservatie

Provinciaal Natuurcentrum Craevenne 86, 3600 Genk T + 32 11 26 54 50, pnc@limburg.be www.provinciaalnatuurcentrum.be

Milieu en natuur zijn kernbegrippen voor het provinciaal beleid van onze groene provincie. Het PNC (Provinciaal Natuurcentrum) speelt een centrale rol in deze provinciale ondersteuning. Het staat in voor natuuronderzoek, sensibiliseren en natuur-en milieueducatie. In dit kader worden diverse initiatieven genomen zoals het organiseren van educatieve projecten voor scholen. Het PNC is ook deels gehuisvest in het bezoekersonthaal Maascentrum De Wissen waar tal van educatie projecten worden aangeboden in samenwerkingsverband met Maascentrum De Wissen.

aanbod in maascentrum de wissen Permanente tentoonstelling “De Maas, van bron tot monding.” Deze tentoonstelling over de Maas, de rivier die van deze regio een onverwachte ontdekking maakt, is ideaal als eerste kennismaking met Rivierpark Maasvallei. In Limburg vormt deze rivier over 42 kilometer de grillige grens tussen Vlaanderen en Nederland. Deze interactieve tentoonstelling bevat veel spel- en belevingselementen. U kan er als het ware aan den lijve ondervinden wat een vis in de Maas allemaal meemaakt, de vogels uit de streek beluisteren en nader kennis maken met hun leefgewoonten.

Permanente tentoonstellng “Vlechtwerk, van vroeger tot nu.” In het vlechtwerkmusuem tonen we hoe Stokkem ooit het kloppende hart was van een bijna uitgestorven ambacht: vlechten met Wilgentwijgen of wissen. Er worden nog workshops georganiseerd door Maacentrum De Wissen/PNC aan lagere scholen.


31

Zintuigenwandeling

Beverbaswandeling

Geniet met al je zintuigen van de Limburgse natuur. De wandeling werd specifiek ontwikkeld om kleuters, leerlingen van het LO, BLO, maar ook om jongeren van het BuSO, type 1,2,6 en 7 de mogelijkheid te geven om te genieten van de natuur. Alle zintuigen worden tijdens deze wandeling geactiveerd door middel van leuke activiteiten of opdrachtjes. De lengte, duur en inhoud van de wandeling wordt in overleg afgesproken naargelang de mogelijkheden van de groep. Eigen begeleiders van de kinderen stappen altijd mee.

Duik onder in de wondere wereld van Bever Bas.Heb jij zin om samen met je klas op avontuur te trekken in de natuur? Kom dan naar het feest van Bever Bas. Ga samen met Bever Bas op een spannende ontdekkingstocht. Bever Bas vertelt zijn avonturen, laat zijn beverlied horen, we zoeken samen naar grote en kleine dieren, bouwen een echte hut... Vijverstudie of veldwerk Naast binnenactiviteiten in het Maascentrum De Wissen biedt het PNC ook buitenactiviteiten aan: natuurwandeling, veld-en vijverbiotoopstudie met aanvullend een chemische wateranalyse. Alle activiteiten gebeuren onder begeleiding van een gids in het natuurgebied of in de tuin van de Wissen.

Provinciaal natuurcentrum

Deze activiteiten zijn voor alle graden van het middelbaar onderwijs en voor de derde graad van het basisonderwijs. Met uitzondering “De Beverbaswandeling�. Deze activiteit is voor de kinderen van het kleuteronderwijs tot 1 ste graad basisonderwijs.b r oo d t

outdoor beleving

33


r oo d t u wandelen O Onze stad heeft van de natuur een serieuze streep voor gekregen. Die streep heet de Maas, en die rivier heeft haar boorden tot een unieke biotoop geboetseerd. In de loop van de eeuwen heeft de Maas in de Ardennen veel rolkeien opgepikt en

afgezet op de bodem van de vallei. Dat resulteerde in een jarenlange intensieve grindexploitatie in het Maasland. De grote plassen die hierbij ontstonden, zijn vandaag omgetoverd tot recreatie-en natuurgebieden. Kom eens een kijkje

nemen naar het Rivierpark Maasvallei, een prachtig stukje ongerepte Maasvallei. Hier kwetteren de watervogels, ruist het riet en drinken de landschappen Gallowayrunderen van de Maasplassen terwijl de Konikpaarden toekijken. Bij elke wandeling gunt de Maasvallei je een nieuwe blik op een wereld vol natuurpracht.

Maar vergeet niet dat Dilsen-Stokkem ook weg van de Maas genoeg groen te bieden heeft, zoals de grote hap bossen die deel uitmaken van het Nationaal Park Hoge Kempen of de natuurgebieden Negenoord-Kerkeweerd (Stokkem), De Broeken (Elen), Tivoli site (Lanklaar), Bergerven (Rotem), Platte Lindenberg (Dilsen), Vossenberg, Terhills (Lanklaar).

wandelgebied negenoordkerkeweerd Het natuurgebied Negenoord is ca. 200 ha groot en wordt in het westen grotendeels begrensd door een Maasmeander. Na tientallen jaren van grindontwinning ontstonden in Negenoord verschillende grote en diepe plassen. Op deze zogenaamde Oude Maas van Stokkem kan je het gebied vanaf het water ontdekken met een fluisterboot of kamperen op een vlot. De twee plassen van Negenoord zijn het resultaat van ontgrinding. Mede door de werken van de Vlaamse Waterweg en de samenwerking van het HerstructureringscomitĂŠ heeft het gebied een optimale kans gekregen om zich terug te ontwikkelen, terwijl ook de hoogwaterbeveiliging van de binnendijkse gebieden in belangrijke mate verbeterde. Limburgs Landschap vzw beheert het gebied.


35

outdoorbeleving

Kerkeweerd is het meest soortenrijke terrein langs de Maas als het om planten gaat. Het reliëf is er ontstaan na ontgrinding en opvulling, gevolgd door enkele overstromingen van de Maas en vertoont een V-vormige hals. Zo worden er allerhande zaden aangevoerd die in het voorjaar een kleurrijke bloemenzee ten toon stellen. Door het inzetten van Gallowayrunderen en konikpaarden kan dit gebied de kans krijgen aan meer open vegetaties. De combinatie van runderen en paarden is interessant, omdat de dieren op verschillende wijze grazen en een voorkeur voor andere planten hebben.

re text he

1

2 Insert

here

je Sluit en ogen je zoek jes. vriend

re and he

Insert

3 r is Ah,daa lf. de wo Pak de s! je schaap

re and he

re text he

here

re and he

re text he Insert here

here re and he

kets s keitje t aan he water.

re text he Insert

re text he Insert here re and he Speel pversto . pertje

Insert

re and he

4

8

een Zoek psel uitwer n van ee an dier.V er di lk we je denk

re text he Insert here

een Zoek druk. pootaf lk Van we nk de dier je?

inswandeling Wat? leuke gez Een nieuwe vanaf 8 jaar eren voor kind

re and he

re text he

here

takjes n zoek uw ee en bo verDoe de be mini Waggel n va burcht dans ns. een ga

re text he

here

re and he

7

Insert

rijgbaar jes zijn verk Waar? rachtenkaart Wissen. Hoe en en de opd m De je klaar Het boekje in het Maascentru . Dan ben e g je zelf mee assingen door aan de bali oenen bren verr Stevige sch ntuurlijke tocht vol avo voor een enoord! Neg natuurgebied t en je krijg vouwspel reiding? Voorbe een origami je allemaal te e flyer tot De Wissen u r over wat Vouw dez scentrum svallei.e van de sluie bij: Maa parkmaa al een tipje t! krijgbaar www.rivier Ver staa wachten

6

5

Nieuwe Wilden Wandeling De nieuwen Wildenwandeling is een leuke gezinsactiviteit voor kinderen vanaf 8 jaar en hun familie. Wandelkaart De Nieuwe Wilden Wandeling is verkrijgbaar bij de dienst Toerisme Dilsen-Stokkem voor €6.

Wandelkaarten, wandelbrochures en fietskaarten zijn te koop op de dienst toerisme Dilsen-Stokkem. www.rivierparkmaasvallei.eu www.toerisme-dilsen-stokkem.be Wandelbox Rivierpark Maasvallei is verkrijgbaar op de dienst toerisme Dilsen-Stokkem voor €12 of kaarten zijn afzonderlijk te koop aan € 2,50 per wandelgebied (Stokkem, Elen, ...)


Wandelgebied bergerven Natuurgebied Bergerven ligt aan de rand het Kempens Plateau in een historische meander van de Maas. Dit gebied strekt zicht uit over het grondgebied Maaseik en Dilsen-Stokkem. Door ontgrinding in 1973 en 1992 ontstonden er verschillende plassen, samen goed voor ruim 50ha open water. Tussen 2007 en 2010 werd dit heringericht door Limburgs Landschap vzw en is momenteel ook beheerder van dit gebied. Door dit natuurproject werd de natuurwaarde van dit gebied nog verhoogd. Zo werd er ruimte gemaakt voor boomrijke natte en droge heidevelden, heischrale granslanden. In dit natuurgebied zorgen de Konikpaarden en de Galllowayrunderen voor het dagelijks beheer. Langs het Noordelijk deel van de grootste plas werden langtongen en ondiepe zones gecreĂŤrd. Ideaal voor de biotoop van Vogels en amfibieĂŤn. Locatie vertrekpunt: kapel van de Weerstand, Brugstraat, 3650 Rotem Open: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Meer info www.toerisme-dilsen-stokkem.be


37

Wandelgebied Platte Lindenberg Vossenberg (Dilsen) In de natuurgebieden Platte Lindenberg en Vossenberg snijdt de steilrand van het Kempisch plateau zich van noord naar zuid door het landschap. Een goede eeuw geleden werden grote delen bebost met dennen voor de mijnbouw. Op open plekken vind je nog de typische heideplanten, zoals struikhei, die hier vroeger massaal groeien en het gebied kleur gaven. Als je doorheen de bossen wandelt heb je het gevoel dat je in de bergen wandelt mede dankzij het ontstaan van het Kempisch plateau ver in het verleden. Door de opkomst van de mijnindustrie verdween de heide en werden naaldbossen aangeplant en verboste door een gebrek aan onderhoud. Limburgs Landschap vzw beheert dit gebied en wil de naaldhoutbossen geleidelijk aan omvormen tot natuurlijke loofbossen en heide. Door de Vossenberg loopt de oude spoorwegbedding Maaseik-Hasselt, waarover het huidige fietsroutenetwerk loopt. Vanop dit fietspad kan je op verschillende locaties de steilrand van het Kempisch plateau waarnemen.

De naam “Broek wijst op een nat, moerassig gebied en werd al in de 16de eeuw gebruikt om dit kleine natuurgebied aan te duiden. Het is ontstaan na turfwinning. Turf werd vroeger veel gebruikt als brandstof. Daardoor had zowat ieder huishouden hier een bepaald turfheuvels. Door het feit dat er meerdere ‘broeken’ waren, veranderde de enkelvoudige benaming ‘broek/breuk’ in de meervoudsvorm ‘broeken/breuken’. In de Broeken is een bijzondere plantengroei aanwezig waar verschillende vogelsoorten graag vertoeven. Een vogelkijkhut geeft vogelspotters de kans om unieke vogelsoorten te bewonderen zoals Meerkoet, Koekoek, blauwe reiger… Er is een knuppelpad voorzien om deze wandeling langs en op het water te beleven! Locatie vertrekpunt: Stationsstraat, 3650 Elen Open: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

Locatie vertrekpunt: Kapel van de Weerstand, Brugstraat, 3650 Rotem of de Driepaalhoeve, Driepaal, 3650 Dilsen. Open: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang

outdoorbeleving

Wandelgebied de broeken


r oo d t u fietsen O Daar waar de Maas Vlaanderen van Nederland scheidt, ligt een ongeëvenaard

fietsparadijs. Het regionaal fietsroutenetwerk Kempen en Maasland bestaat uit bewegwijzerde routes in twee richtingen. De uniforme bewegwijzering

bestaat uit blauwe bordjes met nummers die het makkelijk maken de route te

volgen. Zo word je van knooppunt tot knooppunt in de twee richtingen begeleid. In onze regio is het heerlijk fietsen, want in Dilsen-Stokkem tref je de meest autovrije en vlakke wegen aan. Je kan doorheen de vijf kerkdorpen fietsen, je fietst langs de vier kastelen van onze stad voorbij en vervolgens kan je je fietstocht verder zetten aan de andere Nederlandse zijde van de Maas. Om daar te geraken zijn er verschillende veerponten voorzien om de Nederlandse buren te bereiken om deze mooie tocht verder te zetten. Vlak aan de Wissen is er zelf een fietsonthaalpunt. Dit biedt fietsers alle mogelijke informatie over fietskaarten, weersvooruitzichten en fietsverhuur.

Fietsroute ‘Ontdek de omgeving van Dilsen-Stokkem’ Daarna ga je richting Maasmechelen en fiets je terug langs het kanaal richtig Lanklaar Daarna fiets je weer terug naar Stokkem langs de plaatsjes Lanklaar en Dilsen. Aan het einde van de route kun je uitrusten bij Horeca/hotel De Wissen. Geniet hier van een kopje koffie, een lunch of een diner. Het is ook mogelijk om te overnachten in het bijbehorende hotel. Knooppunten: 50 / 56 / 55 / 48 / 49

s m e L im

Ben je met je smartphone op pad in Fietsparadijs Limburg? Download dan nu onze gloednieuwe FietsApp!

b u rg

de fietsparadijs limburg app! © To e ri

Ga op pad in Limburg en ontdek waarom deze provincie ook wel het fietsparadijs wordt genoemd. In de omgeving van Dilsen-Stokkem fiets je over autovrije paden door het prachtige landschap vol groene gebieden. Verder fiets je een stukje langs de meanderende Maas. Het opstappunt van deze fietsroute ligt aan de rand van de Oude Maas in Stokkem. In dit gebied vind je verschillende oude Maasarmen die ooit deel uitmaakten van de rivier. Breng een bezoekje aan Maascentrum De Wissen/Dienst toerisme Dilsen-Stokkem voordat je eropuit gaat om meer te weten te komen over deze omgeving. Vanuit Stokkem zet je koers naar de oever van de Maas.


outdoorbeleving

39

fietsverhuur Huur een gewone stadsfiets, kinderfiets of elektrische fiets in Maascentrum De Wissen en sluit aan op het fietsroutenetwerk tussen knooppunt 49 en 50. Best op voorhand te reserveren. Info en reservatie: Dienst Toerisme Dilsen-Stokkem T + 32 89 75 21 71, fietsverhuur@dilsen-stokkem.be, www.toerisme-dilsen-stokkem.be Na een fietstocht of een wandeling kan je op het mooiste terras van de Maaskant bij Hotel/Horeca De Wissen genieten van de lokale specialiteiten.

Fietskaarten verkrijgbaar bij de dienst Toerisme Dilsen-Stokkem.

Fietsen in het hart van beide Limburgsen (grensoverschrijdend fietsen langs de Maas): â‚Ź3,00

Fietskaart Limburg: â‚Ź9,50

>>>


r oo d t u O veerponten

Fiets van het ene authentieke Maasdorpje naar het andere, daarbij geraak je haast ongemerkt de grens over, want de fietsroute netwerken van Belgisch-en Nederlands Limburg sluiten naadloos op elkaar aan. Enkel de kleur van de bordjes verraadt dat je een grens passeert.


41

Fietsen in het Maasland is echt grensverleggend! VOET- EN FIETSVEER ’T VEERKE Rotem (B)/Grevenbicht:(NL)

outdoorbeleving

• Aanlegplaats: aan de Maas in Rotem, ongeveer 3km van Maascentrum De Wissen, aan fietsknooppunt 46. • Open: April en oktober: enkel weekends en paasmaandag van 10 tot 18u. Juni t.e.m. augustus: elke dag van 10 tot 21u Mei en september: elke dag van 10 tot 19u. • Prijs: Enkele overzet kost 1 euro. 10-beurtenkaart kost 5 euro • Info: www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/veerpontjes

VOET-EN FIETSVEERKE Ophoven/Ohé en Laak • Aanlegplaats: aan hotel/restaurant De Spaenjerd, Maasstraat 84, 3640 Kinrooi (Ophoven), aan fietsknooppunt 22 • Open: April en oktober: enkel weekends en paasmaandag van 10 tot 18u. Juni t.e.m. augustus: elke dag van 10 tot 21u Mei en september: elke dag van 10 tot 19u. • Prijs: Enkele overzet kost 1 euro. 10-beurtenkaart kost 5 euro • Info: www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/veerpontjes

VOET-EN FIETSVEERKE Uikhoven/Geule • Aanlegplaats: Vernieuwde dijk Uikhoven,3631 Maasmechelen • Open: April en oktober: enkel weekends en paasmaandag van 10 tot 18u. Juni t.e.m. augustus: elke dag van 10 tot 21u Mei en september: elke dag van 10 tot 19u. • Prijs: Enkele overzet kost 1 euro. 10-beurtenkaart kost 5 euro • Info: www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/veerpontjes

AUTOVEER Meeswijk-Berg • Aanlegplaats: Palmenhofweg, Molenveld, 3630 Maasmechelen (Meeswijk), aan fietsknooppunt 50. • Open: heel het jaar open van 7 uur tot 21.30 uur (van 16 juni tot 15 september open tot 23 uur). • Prijs: voetgangers/fietsers gratis • Info: www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/veerpontjes

Win een boottocht! Als je een kaartje koopt voor de overzet van één van de drie fiets-en voetveren van het RivierPark Maasvallei maak je kans op een leuke boottocht. Op alle nieuwe tickets, zowel de één-beurt als de 10-beurten zal een unieke code staan. Met deze code kan je iedere maand een leuke boottocht winnen op de Maas bij Rederij Stiphout in Maastricht aangeboden door Fransbergen Recreatie & Toerisme BV. Je houdt dus best je ticketje bij. Op het einde van iedere maand wordt via een loting de winnaar bekendgemaakt. Check je code op www.rondjemethetpontje.nl of de facebookwebsite van RivierPark Maasvallei. Veel succes!


r oo d t u OHengelen aan de Maas

Dilsen-Stokkem is een paradijs voor Vissers. Langs de oevers van de Maas, aan de grindplassen of visvijvers, in Rivierpark Maasvallei houdt het onderwaterleven je met gemak urenlang bezig.


43

Vandaag zwemmen er ruim dertig verschillende soorten rond waaronder Karper, blankvoorn, baars,snoek, barbeel, paling… Naast de vergunning van de Vlaamse overheid heb je een stedelijke vispas nodig. Dit pasje kan je gratis afhalen aan het bezoekersonthaal van Maascentrum De Wissen. Een kopie van je idenditeitskaart en een kopie van de visvergunning van de Vlaamse Overheid volstaat om dit gratis pasje af te halen. Meer info over visplaatsen/visvergunningen: Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem, T + 32 89 75 21 71

outdoorbeleving

Er zijn in onze stad 5 gebieden waar het toegestaan is om te vissen: • Negenoord (eigendom Limburgs Landschap vzw) • Oude Maas (eigendom Stad Dilsen-Stokkem) • Bichterweerd (eigendom Watergroep) • de Schaapskuil (eigendom Stad Dilsen-Stokkem) • de Broeken (eigendom Stad Dilsen-Stokkem)


oo d t u O Slapen op het water, tussen de vogels.

in en op het water fluisterbootjes Beleef een unieke ervaring met de fluisterboten. Dankzij deze elektrisch aangedreven bootjes kan je geruisloos over het water van de Oude Maas bewegen. Het is een unieke manier om de natuur te verkennen zonder ze te storen. Je ontdekt onderweg heel wat boeiende fauna en flora. Je kan aanmeren aan een tweede steiger, gelegen in het unieke natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd. Vul je tocht aan met een wandeling in het wandelgebied Negenoord-Kerkeweerd. Het struingebied, Kerkeweerd, leidt je naar de uitkijktoren in het wandelgebied Negenoord waar je kan genieten van een prachtig uitzicht over het Rivierpark Maasvallei. Vervolgens wandel je terug naar de fluisterboten en vaar je in alle rust terug naar het startpunt varen. Meer info en reservatie: Maascentrum De Wissen T + 32 89 75 21 71 fluisterboten@dilsen-stokkem.be www.toerisme-dilsen-stokkem.be

Logeren op een kampeervlot Een heel bijzondere manier om in Dilsen-Stokkem te overnachten is op een kampeervlot , midden in het natuurgebied Negenoord, op de Oude Maas. Hier ben je weg van alle drukte en kan je genieten van een oase van rust. Van in je slaapzak zie je de zonsondergang en bekijk je ongemerkt de vele watervogels en als je geluk hebt zwemt de bever langs jouw vlot voorbij. Je overnacht in een stevige constructie van 25 vierkante meter met daarom een houten hut. Met je eigen Canadese kano ben je zo weer aan de overkant. Overnachten kan alleen, met z’n tweetjes of met het hele gezin. In het Maascentrum De Wissen kan je een fiets huren om je boodschappen te doen of een verkenningstocht te maken doorheen het Maasland! De kampeervlotten zijn beschikbaar vanaf 1 april tot en met 31 oktober.

Meer info: Maascentrum De Wissen Negenoordlaan 2 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 75 21 71, www.toerismedilsen-stokkem.be Reservatie: T +31 167 502621 info@akkermans.com www.campingraft.com


05 45

Passantenhaven Dilsen Kleine passanthaven aan de waterskiclub. Een ideale uitvalsbasis om het Rivierpark Maasvallei en het Nationaal Park Hoge Kempen te verkennen met de fiets of op een van de vele wandelroutes.

Waterskiën, wakeboarden of kneeboarden in een idyllische setting? Terhills Cablepark maakt het mogelijk. In dit unieke waterskipark kan iedereen veilig proeven van het plezier van wakeboarden dankzij de LittleBRO-kabel. Een lagere snelheid in combinatie met een woordje uitleg helpt je op weg. Zo gaan jong en oud in enkele minuten van enthousiaste beginneling naar wakeboarder in wording! Wie liever kijkt als deelneemt, kan zich neervlijen op het strandje bij de beachbar en restaurant. Hier geniet je van de mooiste zonsondergang van de streek.

Meer info: Kanaal Linkeroever, opwaarts brug, 3650 Dilsen, T + 32 89 75 21 71. toerisme@dilsen-stokkem.be www.toerisme-dilsen-stokkem.be

Meer info: Nationaal Parklaan 5 3650 Dilsen-Stokkem www.terhillscablepark.be www.facebook.com/TerhillsCablepark

Maaslande Watersportvereniging Dilsen-Stokkem

Kajak Maasland

Deze sportvereniging biedt jong en oud de mogelijkheid om kennis te maken met het waterskiën of het wake-boarden op het kanaal Zuid-Willemsvaart te Lanklaar. Meer info: Litzberg 35, 3650 Lanklaar T + 32 89 76 30 39 info.mwv@euphonet.be www.mwv-lanklaar.be

Zin in een ontspannend dagje uit? Kom dan genieten van de rust en de schitterende natuur van de Limburgse Maas! Huur één- en tweepersoons kajaks en drie- en vierpersoons kano´s of rafts voor een afvaart van de Limburgse Maas met vertrekpunten te Lanaken-Smeermaas / grens met Maastricht. Afvaarten van 11 en 21km. Meer info: Maasdijk z/n, 3620 Lanaken T + 32 89 71 73 90 info@kajakmaasland.be www.kajakmaasland.be

outdoorbeleving waterbeleving

Terhills Cable ParkIedere zondag in juli en augustus wil de Smokkelmarkt diverse streekproducten, die typisch zijn voor Belgisch en Nederlands Limburg, extra aandacht geven. Het verschil in prijs, kwaliteit en accijnzen in BelgiĂŤ en Nederland bracht hier vroeger in de grensstreek een ware smokkelstroom op gang. Soms ging het om levensnoodzakelijke producten die in eigen land niet voorradig waren. Op de Stokkemse smokkelmarkt vind je deze en andere producten terug. Tijdens de Smokkelmarkt worden diverse activiteiten georganiseerd , met o.a. een smokkelwedstrijd, muzikale omkadering, een springkasteel, huifkartochten, een wandeling in de Maasuiterwaarden met gids, een toeristische informatiestand, Negenoord Run, Artiestenfestival.. De verworven bekendheid van de voorgaande jaren is tot over de landsgrenzen bekend.

Praktische informatie: Marktzone: stadscentrum Stokkem Data: elke zondag in juli en augustus (start 1ste zondag van juli tot en met laatste zondag augustus) Uur: 9 uur tot 14 uur. Info: Dienst Toerisme Dilsen-Stokkem Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 75 21 71 www.toerisme-dilsen-stokkem.be toerisme@dilsen-stokkem.be

Smokkelmarkt

47doe-tips

49

s p i t e-


r oo d Indoor In activiteiten Museum Museum Maascentrum De Wissen Hier kom je alles te weten over de Maas, zijn uiterwaarden en de lokale vlechtkunst. Op het gelijkvloers krijg je een creatieve en audiovisuele voorstelling van de Maas. Zo maak je een reis van de bron in Frankrijk tot aan de monding in Nederland. Een etage lager draait alles om de vlechtwerkkunsten ten tijde van de glorieperiode van deze ambachtelijke nijverheid in Stokkem. Gidsbegeleiding mogelijk voor groepen maar reserveren noodzakelijk. Rolstoeltoegankelijk. Duur van het bezoek: -/+ 2 u Info: Dienst Toerisme Dilsen-Stokkem/ Maascentrum De Wissen Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 75 21 71 toerisme@dilsen-stokkem.be www.toerisme-dilsen-stokkem.be

Wijndomein Thilesna

Ambachtelijke bedrijven

Te midden van de Maasvallei, aan de oevers van de Oude Maas, in Dilsen ligt het 1,5 ha groot ‘Wijndomein Thilesna’ van Johan en Carmen Jacobs-Janssen. Daar waar in de hele Benelux de zon het meeste schijnt en er bovendien nog eens het minste neerslag valt zijn zij dagdagelijks in de weer om met veel liefde en zorg hun wijndruiven Pinot Auxerrois, Pinot Gris, Pinot Noir en Riesling te verbouwen tot prachtige kwaliteitsvolle minerale wijnen. Deze kwaliteit is vooral te danken aan het terroir van kiezel en grind in de ondergrond waarin de wijnranken diep geworteld zitten. Hun allereerste wijn, de ‘Pinot Auxerrois 2016’, was al meteen goed voor een zilveren medaille op de verkiezing van Beste Belgische wijn 2017. Het wijndomein ligt pal aan het fietsroutenetwerk. Tussen knooppunt 48 en 49 passeert u de poorten van het wijndomein. Een wijndegustatie of een rondleiding op het domein behoren eveneens tot de mogelijkheden. Duur van het bezoek: -/+ 2u

Info: Wijndomein Thilesna Watermolenstraat 8, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 23 88 96 of +32 496 23 66 61 info@wijndomein-thilesna.be www.wijndomein-thilesna.be


51 05

Stichting Ommersteyn beheert een zorgboederij te Rotem op het gelijknamige kasteeldomein. U wordt rondgeleid op de bioboerderij Verschuylenhof door een gids. Daarbij brengt u een bezoek aan de biologische geitenboerderij met een 400-tal melkgeiten die elke dag opnieuw zorgen voor heerlijke en gezonde geitenmelk. Verder wandelt u langs de kaasmakerij naar de tuin met seizoensgroenten en naar de boomgaard met bijenkasten. U kan vervolgens de hoevewinkel bezoeken. Na de rondleiding kan er een hapje of een fruitsap uit eigen huis aangeboden worden. Duur van het bezoek: -/+ 2 u Gidsbegeleiding mogelijk voor groepen maar reserveren noodzakelijk. Rolstoeltoegankelijk. Info: Dienst Toerisme Dilsen-Stokkem/ Maascentrum De Wissen Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 75 21 71 toerisme@dilsen-stokkem.be www.toerisme-dilsen-stokkem.be

doe tips

bioboerderij ommersteyn

Ambachtelijke bedrijven


windmolen De hoop Wijnhuis Huize Timmermans

windmolen de hoop ‘t lemke

Wijnhuis Huize Timmermans Huize Timmermans verifieert oude hoogstamappelsoorten, laagstamappelsoorten en druiven. Hieruit is de Maaslander ontstaan. De Maaslander is een witte wijn van vooral Jonagold en druiven (Chardonnay, Müller-Thurgau, Kerner) en soms met een toetsje wijn van oude appelsoorten. De wijn is een erkend Vlaams streekproduct. Groepsbezoeken bestaan uit een rondleiding in de boomgaard en in de druivengaard gevolgd door een uitgebreide proeverij in de kelder met brood en kaasplankje, diavoorstelling en uitleg. Duur van het bezoek: -/+ 2,5 u Gidsbegeleiding mogelijk voor groepen vanaf 10 personen tot en met 55 personen maar reserveren noodzakelijk. Rolstoeltoegankelijk. Info: Wijnhuize Timmermans B. Henrylaan 35, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 79 34 83 huizetimmermans@hotmail.com www.huizetimmermans.be

Windmolen “De Hoop” werd gebouwd in 1870. Nadat de molen diverse eigenaars heeft gekend, werd ze in 1968 stilgelegd. In 1978 werd ze beschermd als monument. De architectuur van de molen, met name de achthoekige gaanderij die dienst deed als opslagplaats, is uniek voor Vlaanderen en maakt de molen extra bijzonder. In 2001 kwam de molen in beheer van de vrijwilligers van vzw windmolen “De Hoop”. Met dit prachtige lokale initiatief in de restauratie van de molen tot een maalvaardige molen en de herbestemming van een deel van de opslagplaatsen tot vakantiewoning. Gidsbegeleiding en groepsbezoek mogelijk maar reserveren noodzakelijk. Duur van het bezoek: -/+ 1 u Info: Zandstraat 76, 3650 Dilsen-Stokkem T +32 497 82 40 48, dirk@dehoop.be www.dehoop.be

‘t lemke Het Lemke is een geklasseerde vierkantshoeve in het maasdorp Elen (Dilsen-Stokkem). Onder impuls van de familie Deckers werd de voormalige boerderij, gebouwd in 1718, omgevormd tot een multifunctionele erfgoedlocatie. Het Lemke is daarom uitermate geschikt voor het houden van zakelijke evenementen en vergaderingen, voor familiale bijeenkomsten, voor kunst/cultuur, voor tentoonstellingen maar ook als vertrek- of eindpunt van (begeleide) groepswandelingen of fietstochten in ons prachtige Maasland. Het Lemke beschikt over drie aparte zalen (tot max 80 personen). Een modern uitgeruste keuken, een drankuitgiftebuffet, geluidsinstallatie, een projector en gratis Wifi zijn voorzien. Het Lemke is uitsluitend open op afspraak of op aankondiging. Info: Bergerkampstraat 18a 3650 Dilsen-Stokkem (Elen) T +32 89 56 26 46, + 32 494 66 91 92 lemkebvba@gmail.com www.hetlemke.be


53

wellness la myrrhe Wellness la Myrrhe , dat is in alle privacy de rust herontdekken en uzelf echt herbronnen. Met de sauna, jacuzzi, het dompelbad, de massage-en regenboogdouche en de relax-ruimte binnen en in de afgesloten tuin kan u onbeperkt gebruik maken van het openluchtzwembad, ligzetels en terras. De privé-wellness, is na reservatie, alle dagen geopend.

Orchidee Exclusive Wellness U kan er zalig genieten van verschillende sauna’s, een stoombad, een unieke zoutgrot, whirlpool en buitenzwembad. Verleng uw ‘wellness-beleving’ en combineer uw saunabezoek met een overnachting met luxe ontbijt. Meer info: Rijksweg 64, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 21 77 58, info@wellness-orchidee.be www.wellness-orchidee.be

wellness dil-zen In wellness “dil-zen” word je ondergedompeld in een oase van absolute rust en pure verwennerij dit in een strak en trendy interieur waarbij de volgende faciliteiten aangeboden worden: verschillende sauna’s, infraroodcabine, jacuzzi, buitenterras en vijver. Meer info: Rijksweg 64, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 21 77 58, info@wellness-orchidee.be www.wellness-orchidee.be

Pure verwennerij en ontspanning

doe tips

Meer info: Watermolenstraat 20, 3650 Dilsen T + 32 89 75 78 38, info@hotelmaretak.be www.hotelmaretak.be


oo d t u outdoor O activiteiten in het hartje van Stokkem en wandelgebied Negenoord.

Natuurwandeling Stokkem-Oud Dilsen Dit is het wandelgebied voor vogelliefhebbers. Tijdens je wandeling spot je ganzen, eenden, oeverlopers en reigerkolonies. Ook kleiner zangkolonies doen het goed. Dit wandelgebied pakt uit met het rivierbed van de Maas als ruggengraat. De oude Maas van Dilsen is dan weer een van de markantste oude Maasmeanders in het Rivierpark Maasvallei. De cultuurbrochure Stokkem en Oud Dilsen geeft je inzicht in het landelijke en rivier gebonden leven in dit eeuwenoude dorpje. Gidsbegeleiding mogelijk voor groepen maar reserveren noodzakelijk. Rolstoeltoegankelijk. Duur van het bezoek: -/+ 2 uur.

Wandeling “Van Wissen tot Manjel” Groepswandeling met gids langsheen tal van elementen uit de Stokkemse vlechtwerkgeschiedenis. Waar de Maas en de natuur kansen boden, waren het vooral vakmanschap en de vlechters die landelijke bekendheid gaven aan Stokkem en zijn rieten meubelen. “Van wis tot manjel” is tevens de naam van de Stokkemse carnavalsraad. durende wandeling met gids met daarin een bezoek aan Maascentrum “De Wissen”. Optioneel kan de wandeling afgesloten worden met een drink in typische Maaslandse carnavalssfeer. Duur van het bezoek: -/+2 uur

Meer info Dienst Toerisme Dilsen-Stokkem/ Maascentrum De Wissen Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 75 21 71 toerisme@dilsen-stokkem.be

www.toerisme-dilsen-stokkem.be


Dorpswandeling Stokkem

Dorpswandelng Oud Dilsen-Mariapark

Met zijn opvallende gebels, oude kasseien en lantaarnpalen, visserswoningen en kunstwerken op de straat ademt deze stad de sfeer van het begin van de 20ste eeuw. Eeuwenlang was Stokkem het centrum van de korverij of mandenmakerij. Een wandeling van 2,2km loodst je door de rijke geschiedenis van Stokkem. De cultuurbrochure Stokkem en Oud Dilsen geeft je inzicht in het landelijke en rivier gebonden leven in dit eeuwenoude dorpje. Gidsbegeleiding mogelijk voor groepen maar reserveren noodzakelijk. Rolstoeltoegankelijk. Duur van het bezoek: -/+ 2 uur.

Op de wandeling ontdek je de oude dorpskernen van Oud-Dilsen. De cultuurbrochure Stokkem en Oud Dilsen geeft je inzicht in het landelijke en rivier gebonden leven in dit eeuwenoude dorpje. Gidsbegeleiding mogelijk voor groepen maar reserveren noodzakelijk. Rolstoeltoegankelijk Duur van het bezoek: -/+ 1.5u

doe tips

5557

Huifkartochten Boek een huifkartocht in het Rivierpark Maasvallei De huifkartocht toont je twee gezichten van het RivierPark Maasvallei. Tijdens een korte wandeling door Leut vertelt een MaasVerkenner wat over de cultuurgeschiedenis van het Maasdorp, het imposante kasteel van Vilain XIIII en het bijzondere park dat het kasteel omringt. Deze daguitstap start om 10u op het kerkplein in Leut of op de parking van de Wissen. De huifkar brengt je van Stokkem naar Leut en omgekeerd zodat je de dag rond 16u eindigt waar je ’s morgen vertrokken bent. Tijdens de middag is er tijd voor een picknick. In het gebied Negenoord-Kerkeweerd in Stokkem vertelt de MaasVerkenner je alles over de typische natuur die hier kan ontstaan door de invloed van de Maas. Een leuke dag uit voor het gezin of groep met kennismaking met de lokale cultuur en natuur aan de Maas. Meer info: VVV Midden-Limburg T +31 475 33 02 89 reservering@vvvmiddenlimburg.nl

Wandeling historische site Tivoli Lanklaar en Oude kanaalarm Lanklaar Tijdens de wandeling geniet je van al deze nog aanwezige panden. Je geniet van het sprookje ‘Beau Séjour’, dat door Luikse toeristen ‘t Schoonste Hoekje van Limburg werd genoemd. In 1934 werd het Brugwachtershuisje in Lanklaar gebouwd. Het diende als woning voor de brugwachter. Jaren later is het brugwachtershuisje herleid tot een museum voor volks- en heemkunde. Het belicht ook de historiek van de Zuid-Willemsvaart.Tijdens de wandeling laat de brugwachter de slagbomen van de draaibrug graag dalen om de toeristen in de sfeer te brengen hoe het leven vroeger rond de kade was. Het oude kanaal Lanklaar is een afgesneden stuk stromend water van het kanaal ‘Zuid-Willemsvaart’ dat ontstaan is in de jaren 30. Dit natuurgebied omvat veel fauna en flora en sluit mooi in deze mooie idyllische omgeving. Gidsbegeleiding mogelijk voor groepen maar reserveren noodzakelijk. Duur van het bezoek: -/+ 1.5u Info: Dienst Toerisme Dilsen-Stokkem Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 75 21 71 toerisme@dilsen-stokkem.be www.toerisme-dilsen-stokkem.be

doe tips

‘ t Schoonste hoekje van L imburgn e r e og

logeren in dilsen-stokkem

59


Bed & Breakfast

Aan de Vrietsel

De Soerenboshoeve

Watermolenstraat 37, 3650 Dilsen T + 32 89 65 64 67, T + 32 474 92 51 37, Arnold.olislagers@telenet.be

Soerenbosweg 37, 3650 Dilsen T + 32 89 79 22 04, info.soerenboshoeve@telenet.be www.soerenboshoeve.be

De Hondsroos

don genaro

Vlessersweg 20, 3650 Dilsen T + 32 89 79 16 63 Emmy.heinjacobs@skynet.be

Nijverheidslaan 10, 3650 Lanklaar T + 32 474 44 92 16, info@dongenaro.be www.dongenaro.be

de jachthoorn

huyze max

Dorpstraat 57, 3650 Lanklaar T + 32 89 75 51 22 www.dejachthoorn.com

Dorpstraat 27, 3650 Lanklaar T + 32 471 37 27 65, info@huyzemax.be www.huyzemax.be


61

Logeren in dilsen-stokkem

op de wal Wal 9, 3650 Stokkem T + 32 89 75 38 69, opdewal@skynet.be www.gastenkamersopdewal.be

‘t poorthuys Steenweg naar Neeroeteren 2, 3650 Rotem, T + 32 89 86 16 02 poorthuys@skynet.be

‘t vossenhol

r e g o L

Koppelstraat 45a, 3650 Stokkem T + 32 89 79 80 79, dirk.decoster@VDCmilieu.be www.hetvossenhol.be


Hotels

hostellerie vivendum

horeca de wissen

Vissersstraat 2, 3650 Dilsen T + 32 89 57 28 60, info@restaurant-vivendum.com www.restaurant-vivendum.com

Medaerstraat 42, 3650 Stokkem T + 32 89 56 46 40, info@horecadewissen.be www.horecadewissen.be

hotel de maretak

Hostellerie La Feuille d’Or

Watermolenstraat 20, 3650 Dilsen T + 32 89 32 75 78 38, info@hotelmaretak.be www.hotelmaretak.be

Hoeveweg 145, 3650 Lanklaar (Dilsen-Stokkem) T + 32 89 65 97 12, info@lafeuilledor.be www.lafeuilledor.be

Hotel Au Nom de Dieu

Hotel Beau SĂŠjour

Nieuwstraat 42, 3650 Lanklaar T + 32 89 79 32 00 of + 32 495 51 73 90 info@aunomdedieu.be, www.aunomdedieu.be

Dorpsstraat 59, 3650 Lanklaar T + 32 89 75 77 91, info@hotel-beau-sejour.be www.hotel-beau-sejour.be


63

Appartement De Mandenvlechter

den hazekamp

Maasstraat 17, 3650 Stokkem T + 32 89 62 28 51, mevrouw.annie.janssen@gmail.com www.stefanvenken.com/demandenvlechter

Hazekamp 4, 3650 Dilsen T + 32 89 79 29 13 / + 32 494 80 92 17 denhazekamp@hotmail.com, www.denhazekamp.be

Vakantiehuis Tivoli

tussen hemel en maas

Tivoli 15, 3650 Lanklaar T + 32 89 84 91 50, tivoli.vakantie@hotmail.com www.tivolivakantie.be

Burgemeester Prevotlaan 27, 3650 Stokkem T + 32 495 47 79 17, elly.pijkels@skynet.be www.tussenhemelenmaas.be

De Soerenboshoeve

vakantiewoning heuvelsven

Soerenbosweg 37, 3650 Dilsen T + 32 89 79 22 04, info.soerenboshoeve@telenet.be www.soerenboshoeve.be

Logeren in dilsen-stokkem

Vakantiewoningen

Rietlaan 26, 3650 Lanklaar T + 32 475 22 69 13, vakantiewoning.heuvelsven@gmail.com www.vakantiewoningheuvelsven.weebly.com


Jeugdverblijven

windmolen de hoop Zandstraat 76, 3650 Elen T + 32 497 82 40 48, dirk@dehoop.be www.dehoop.be

Jeugdverblijfcentrum De Schootshei Kanaalstraat 6, 3650 Rotem T + 32 89 79 22 38, info@schootshei.be www.schootshei.be

Momo-logeren

de kalei

Dorpstraat 43, 3650 Lanklaar T + 32 89 79 32 00 of +32 495 51 73 90 info@momo-logeren.be www.aunomdedieu.be/momo-logeren.php

Lieve Moenssenslaan, 3650 Dilsen T + 32 89 75 52 83, dekalei@chiro.be www.dekalei.be

Jeugdverblijfplaats Heuvelsven Heuvelsvenlaan 1, 3650 Lanklaar T + 32 89 65 70 02, info@heuvelsven.be www.heuvelsven.be


Kampplaats Ons Heem Heigaetsweg z/n, 3650 Rotem verhuur@chirorotem.be www.chirorotem.be

Logeren in dilsen-stokkem

65


culinair • • • • • • • • •

Vivendum, Vissersstraat 2, 3650 Dilsen, T +32 89 57 28 60 De Poorterij, Langstraat 10, 3650 Elen, T +32 89 20 34 94 Oscuro, Hoogbaan 149, 3650 Rotem, T +32 89 75 22 86 La Feuille d’Or, Hoeveweg 145, 3650 Lanklaar, T +32 89 65 97 12 Grill restaurant Claude Monet, Kempenstraat 18, 3650 Rotem, T +32 494 12 01 29 Au Nom de Dieu, Nieuwstraat 42, 3650 Lanklaar, T +32 495 51 73 90 Huize Germeaux, Vlessersweg 2, 3650 Dilsen, T +32 89 49 26 14 Chateau De Litzberg, Hoeveweg 145, 3650 Lanklaar, T +32 89411484 Hotel De Maretak (Restaurant), Watermolenstraat 20, 3650 Dilsen-Stokkem, T +32 89 32 75 78

Traiteur/feestzalen • Traiteurdienst Jacky Jaeken, Rijksweg 770, 3650 Rotem, T +32 478 51 42 39 • ‘t Raadmaekers, Heirbaan 121, 3650 Elen, T +32 478 66 53 31 • Chateau De Litzberg, Hoeveweg 145,3650 Lanklaar, T +32 89 41 14 84

Brasserie • • • • • • • •

’t Prieeltje, Rijksweg 383, 3650 Dilsen, T +32 89 75 48 92 ’t Dilsers Eetcafé, Rijksweg 513, 3650 Dilsen, T +32 89 61 52 42 Grand Café In Den Arend, Rijksweg 461, 3650 Dilsen, T +32 89 75 55 48 De Zoete goesting, Rijksweg 402, 3650 Dilsen, T +32 89 30 45 20 Restaurant Pizzeria Sicilia, Rijksweg 517, 3650 Dilsen-Stokkem, T +32 89 65 95 97 Horeca De Wissen, Medaerstraat 42, 3650 Dilsen-Stokkem, T +32 89 56 46 40 Florence, Europalaan 69, 3650 Dilsen, T +32 89 20 86 85 Tearoom Rustique, Dorpsstraat 7, 3650 Dilsen-Stokkem, T +32 89 75 30 35


67

• • • • • • • • • • • •

Frituur Bart, Haagstraat 14, 3650 Rotem, T +32 89 79 37 74 Kepab-pizzeria Rotem, Burgemeester Henrylaan 8/1, 3650 Rotem, T +32 89 24 87 69 Frituur Suzy, Vlessersweg 12, 3650 Dilsen Frituur Ron, Europalaan 44, 3650 Dilsen, T +32 89 79 28 71 Frituur ’t Knabbelke, Rijksweg 875, 3650 Elen, T +32 89 75 33 03 Frituur Millinium, Stokkemerbaan 99 bus 1, 3650 Dilsen, T +32 89 75 71 73 Frituur ’t Frietpaleis, Burgemeester Henrylaan 24, 3650 Rotem, T +32 487 42 14 48 Frituur Route 78, Rijksweg 365, 3650 Dilsen, T +32 89 75 11 20 Frituur ’t Racheltje, Rijksweg 27, 3650 Lanklaar, T +32 89 75 49 67 Frituur Laura, Rijksweg 36, 3650 Lanklaar, T +32 89 75 58 72 Broodjeszaak ’t Bruudje, Rijksweg 751, 3650 Rotem, T +32 89 75 23 81 Frituur de Maaspoort, Burg. Prevotlaan 2, 3650 Stokkem, T +32 484 14 41 58

Cafés • • • • • • • • • • • • • •

Café Biljart, Europalaan 80, 3650 Dilsen, T + 32 89 75 54 50 De Jachthoorn, Dorpsstraat 57A, 3650 Lanklaar, T +32 89 75 51 22 ‘t Moment, Litzberg 35, 3650 Lanklaar, T +32 89 81 28 66 Café Corner, Steenkuilstraat 64, 3650 Stokkem Onder de poort, Rechtestraat 17A, 3650 Stokkem, T +32 89 75 53 87 Het Borrelhoes, Steenkuilstraat 50A, 3650 Stokkem, T +32 473 49 47 14 The Stone Pit, Steenkuilstraat 21, 3650 Stokkem, T +32 498 57 23 32 De Kring, Arnold-Sauwenlaan 90, 3650 Stokkem, T +32 89 75 52 79 Het Reselt, Klaverstraat 26, 3650 Rotem, T +32 89 86 30 09 ‘t Stamineeke, Eindestraat 34A, 3650 Rotem, T +32 89 75 33 77 Café In de Goude Ster, Bergerkampstraat 16, 3650 Elen, T +32 89 56 60 88 Café ‘t Danis, Riethoekstraat 25, 3650 Stokkem, T + 32 89 75 84 06 Café ‘t Dörp, Haagstraat 11, 3650 Rotem, T +32 497 08 49 98 Cafe ‘t Uchterhôes,Steenkuilstraat 54, 3650 Stokkem, T + 32 497 32 38 69

heerlijke adresjes

Frituur/ Snacks

a c e r o H


Regionaal Archeologisch museum Maaseik

Toeristisch treintje de Sajelaer

Maaseik - Aldeneik

In dit sfeervolle museum beleef je de geschiedenis van de Maaseikenaars, met de Maasrivier in de hoofdrol. De bijzondere vondsten en natuurgetrouwe beelden uit brons, ijzer brengen specifieke periodes perfect tot leven. Gidsbegeleiding mogelijk voor groepen maar reserveren noodzakelijk. Meer info: Toerisme Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik, T + 32 89 81 92 80 toerisme.maaseik@maaseik.be, www.toerisme.maaseik.be

Een witgouden treintje voert je door Maaseik en Aldeneik. De gids geeft je algemene en historische info over de stad. Hier kom je alles te weten over de gebroeders Van Eyck, het verhaal van Harlindis en Relindis in Aldeneik‌ Gidsbegeleiding mogelijk voor groepen maar reserveren noodzakelijk. Meer info: Toerisme Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik T + 32 89 81 92 80 toerisme.maaseik@maaseik.be www.toerisme.maaseik.be

De Paep van Meinecom III Boottocht Kinrooi - Ophoven

Een boottocht met de Peap van Meinecom is een onvergetelijke ervaring. De boot heeft een capaciteit van 120 personen. Je kan aan boord stappen voor een pendeltocht, kiezen voor een afvaart in groep of de hele boot charteren. Uitvalsbasis is de aanlegsteiger aan ’t Tegelhuisje in Ophoven, nabij jachthaven de Spaanjerd. De meeste routes worden gevaren in het gebied Ophoven, Stevensweert, Maasbracht, Thorn en Maaseik. Aan de Spanjaard vind je uitgebreide horeca, speeltuin en dagstrand. Meer info: V.V.V.-Infodienst Kinrooi, Maasstraat 82 bus 3, 3640 Ophoven-Kinrooi, T + 32 89 56 47 36, info@toerismekinrooi.be, www.toerismekinrooi.be


69 05

Museum van de Mijnwerkerswoning

Maasmechelen Village Outlet Shopping

Het museum van de Mijnwerkerswoning, een tweewoonst uit 1925, vind je in het hart van de oude tuinwijk van Eisden. Dit museum neemt je mee naar het leven van de mijnwerkers in de jaren 30. De woning is ingericht als traditionele mijnwerkerswoning uit de jaren ’30. Een enthousiaste gids haalt boeiende weetjes uit het mijnverleden naar boven.

In dit exclusieve merkendorp beleef je uniek shopping plezier. Hier vind je het hele jaar door Belgische en internationale topmerken tegen prijzen die je beslist verrassen! Aangrenzend kan je het mooie natuurgebied Connecterra ontdekken, één van de zes toegangspoorten van het Nationale Park Hoge Kempen. Meer info: www.maasmechelenvillage.be

oud rekem Oud-Rekem werin 2008 verkozen tot het mooiste dorp van Vlaanderen. Het bevat één van de meest authentieke bewaarde dorpskernen van België. Van hieruit vertrekken kronkelende straatjes met een merkwaardig historische panden. Meer info: Infobalie Oud-Rekem, Kanaalstraat 11, 3621 Rekem, T +32 89 722 467 visit@lanaken.be

Toegangspoort Connecterra + speeltuin Maasmechelen

Laat je in Connecterra verrassen door een bijzonder stukje natuur in Vlaanderen. Waar 26 jaar geleden de steenkoolmijn van Eisden nog op volle toeren draaide, fladderen nu de zeldzaamste vlinders. Je kan er genieten van een verrassend landschap van ‘bergen en meren’ en hoge toppen met spectaculaire panorama’s! In het Connecterra Café geniet je op een unieke plek van een verfrissend drankje en kunnen de kinderen genieten van veel speelplezier in een ruime buitenspeeltuin. Meer info: www.connecterra.be

outdoorbeleving

Meer info: Toerisme Maasmechelen Zetellaan 25, 3630 Maasmechelen, T + 32 89 76 98 88, toerisme@maasmechelen.be www.toerismemaasmechelen.be

Maasmechelen

in onze regio

Eisden


Evenementen KUNSTFIETSDAGEN • 20 tot 21 mei 2018 Tijdens dit weekend kan je weer genieten van een mooie grensoverschrijdende fietstocht. Onderweg zijn er tal van stopplaatsen waar je kan kennismaken met de werken van lokale kunstenaars. BOKKERIEJE FIETSHAPPENING • 27 mei 2018 Deze fietshappening voert je langs de mooiste plekjes van het Maas-en Kempenland. Er zijn verschillende stophaltes voorzien vanuit . SMOKKELMARKT • 1 juli t/m 31 augustus 2018 Deze typische gezellige Maaslandse markt met leuke randanimatie lokt bezoekers van over de landsgrenzen heen. NACHT VAN DILSEN • 27 tot 29 juli 2018 De nacht van Dilsen is een 3 daags muziekevenement, georganiseerd door wielerclub Heidebloem Dilsen. VOLKS- EN AMBACHTENMARKt • 29 juli 2018 Tijdens deze smokkelzondag kan je kennis maken met oude beroepen waarbij enkele ambachtslui hun kunsten demonstreren. NEGENOORD RUN • 5 augustus 2018 Tweede editie van deze Maaslandse run in het mooie wandelgebied Negenoord-Kerkeweerd. Dit evenement vindt plaats tijdens de smokkelmarktweken.

Markten

ARTIESTENPARADE • 12 augustus 2018 Tijdens deze zondag staat alles in het teken van ambiance en muziek tijdens de Smokkelmarkt te Stokkem. OPEN MONUMENTENDAG • 9 september 2018 Dit is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. DILSERSE TIROLER BIERFEESTEN • 14/15/16 september Dit evenement is een jaarlijks terugkerend driedaags tentfeest in Dilsen-Stokkem. Verscheidene optredens uit het Schlagergenre, frühshoppen, maken dit bierfeest tot een succesformule. Dit evenement wordt georganiseerd door café Biljart. PARKFEESTEN • 19 tot 23 september 2018 In de maand september is het opnieuw tijd voor de Parkfeesten van Dilsen-Stokkem. Ook dit jaar wordt het kasteelpark weer omgetoverd tot een feestweide met een gevarieerd aanbod voor de ganse familie! Dit evenement wordt georganiseerd door het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem. HOBBYBEURS • 6 & 7 oktober 2018 Dit is de grootste hobbybeurs van Dilsen-Stokkem, georganiseerd door de vereniging KWB Elen. MAASTREK • 7 oktober 2018 Kom het RivierPark Maasvallei ontdekken tijdens de Maas Trek op de eerste zondag van oktober! Dit wandelevenement is een samenwerking tussen Nederlands- en Belgisch Limburg. Dit jaar zal het vertrekpunt in Maascentrum De Wissen (Dilsen-Stokkem) gelokaliseerd zijn.

Weekmarkt Maaseik woensdagvoormiddag, 9u tot 12u

Weekmarkt Bree vrijdagvoormiddag: 8u tot 12u

Weekmarkt Maasmechelen zaterdagvoormiddag 8u tot 13u

Smokkelmarkt Stokkem juli tot augustus, elke zondag vanaf 9u tot 14u


Praktische info Gemeentehuis Gemeente Dilsen-Stokkem Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 790 800

Postkantoor B-Post Lanklaar-Dilsen Dorpstraat 25 A, 3650 Lanklaar T + 32 2 201 23 45

Medische hulp Wachtdienst huisartsen Maasland Koning Alberlaan 35, 3630 Maasmechelen T + 32 89 75 75 75

Openbaar vervoer Spoorwegen NMBS Treinstation Genk, Europalaan 39, 3600 Genk T + 32 11 29 66 00

Antigifcentrum T + 32 70 24 52 45

Taxi • MG Distribution, Rijksweg 371, 3650 Dilsen T + 32 488 46 97 09 • A-Taxi’s, Arnold Sauwenlaan 42, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 470 10 20 00 • Taxi Yvan, Eekhoornlaan 78, 3650 Rotem, T + 32 495 21 13 39

Ziekenhuis Maas en Kempen (Maaseik en Bree) Diestersteen 425, 3680 Maaseik T + 32 89 50 50 50 Politie • Zone Maasland Dilsen-Stokkem: T + 32 89 790 900 • Maaseik: T + 32 89 56 92 11 Dringende hulp 101

Geldautomaten • KBC, Haagstraat 18, 3650 Rotem • BNP-Fortis, Ter Motten 1, 3650 Dilsen • AXA, Rijksweg 156, 3650 Lanklaar • ING, Rijksweg 428, 3650 Dilsen


n e s l i D m e k k o t S Contact

Dienst Toerisme/Maascentrum De Wissen Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-Stokkem T + 32 89 75 21 71 toerisme@dilsen-stokkem.be

openingsuren

1 april tot 31 oktober Iedere dag van 9u tot 12u en 13u tot 17u 1 november t/m 31 maart ma-vr: open van 9u tot 12u - namiddag gesloten weekend: gesloten

Like us on facebook f toerisme Dilsen-Stokkem

www.toerisme-dilsen-stokkem.be