Page 1

Jeroen Pellens

it’s what YOU make of it ... PORTFOLIO


1

Atelier 3 ASRO revisited fotografie 9

inhoud

6


2 Welkom Mijn naam is Jeroen Pellens. Ik woon reeds 19 jaar in Houthalen, Limburg. Ik ben reeds in het bezit van een diploma Latijn-wiskunde(8u) van het secundaire onderwijs. 2 jaar geleden ben ik aan de opleiding burgerlijk ingenieur architect begonnen aan de KULeuven. In deze 2 jaar heb ik al enkele projecten gerealiseerd. Een kleine selectie van deze kan je terugvinden in mijn portfolio.

inleiding


3 De derde opdracht die we kregen in het eerste jaar was eigenlijk de eerste grote opdracht. Het was de bedoeling dat we een atelierruimte gingen ontwerpen voor eventuele gastdocenten. Je kon doen en laten wat je woe zolang het ontwerp maar binnen een balkvolume pastte van 10 x 4x 6. In het begin was het wat moeilijk voor mij omdat het even aanpassen was. Uiteindelijk heb ik gekozen om mijn atelier op te delen in 2 zeer verschillende elementen. Het volume dat op de grond staat is een zeer zwaar volume, met kleine openingen in. Het heeft ook een organische vorm. Het volume dat er bovenop komt is het tegenovergestelde. Dit is een zeer open volume dat bestaat uit rechte lijnen en hoeken.

Atelier


4


5


6 Het volgende project dat ik jullie wil tonen is het laatste project dat ik gerealiseerd heb. We kregen de opdracht om onze faculteit te voorzien van een nieuw hoofdgebouw. Voor mij was het onmiddellijk duidelijk dat het een ontwerp moest zijn wat duidelijk laat zien wat het betekent om architect te zijn. Ik vindt het aan ontwerpen zeer belangrijk dat ze rekening houden met wat er reeds staat. Daarom heb ik ook gekozen om mijn vorm helemaal te baseren op omgevingselementen, zichten en leefbaarheid van andere gebouwen. Zo ben ik gekomen tot een driehoekige vorm die op geen manier het licht en zicht blokkeert van het kantoorgebouw dat erachter staat. Ik heb er ook voor gekozen om mijn ontwerp zo transparant moglijk te houden om de leefbaarheid van de straat niet aan te tasten.

ASRO revisited


7

Deze transparantie heb ik proberen te realiseren door gebruik te maken van strekmetaal. Dit zorgt ervoor dat het gebouw niet een soort vitrinekast wordt waar je gewoon binnen kan kijken. Door te kiezen voor deze gevelbekleding is het enkel mogelijk om vanaf buiten de contouren te zien van wat er zich binnen afspeelt. In het interieur heb ik deze transparantie ook proberen na te streven. Dit heb ik gedaan door in elke vloerplaat grote vides te voorzien. Zo wordt het mogelijk om in ĂŠĂŠn oogopslag meerdere vediepingen te kunnen zien. Op deze manier kan er ook een soort eenheid gerealiseert worden tussen verschillende niveaus. Ik heb ervoor gezorgd dat op elk denkbare moment het mogelijk is om samen te werken aan opdrachten. Want dit is toch wel het interessantste aan deze opleoding, dat het mogelijk wordt om andere meningen en invalshoeken te ontdekken van je medestudenten.


8


9

Ik heb een hedendaags thema proberen te verwerken in mijn foto. De laatste paar decennia is het door olie consumptie mogelijk geworden voor arme landen om op zeer korte tijd immense steden te bouwen in het midden van de woestijn. Je ziet op mijn foto welke invlod dit kan hebben op het landschap en zijn bewoners.

fotografie


10


Jeroen Pellens jeroen.pellens@student.kuleuven.be

portfolio  

my portfolio