Page 30

HET WIJK

KIJKERTJE

DEADLINE

Het vorig wijkkijkertje heeft helaas geen winnaar opgeleverd. Misschien was deze wel te moeilijk?

Ingezonden stukken voor de wijkbladeditie van juni 2019, graag inleveren voor

Zullen we het deze keer weer wat makkelijker proberen te maken?

31 mei 2019

Misschien komt u onderstaande foto wel tegen op een wandeling door onze mooie wijk. U kunt nu ook weer een bon naar keuze winnen door ons te laten weten waar onderstaande foto gemaakt is: Stuur uw oplossing met naam en adres naar redactie@aarbek.nl.

Alvast dank De redactie

WINNAAR SUDOKU december editie *M. Geuskens*

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek redactie@aarbek.nl advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 lay-out: Bart Janssen Heerlen

30

Profile for jeroen.gulpen

WijkBlad maart 2019  

WijkBlad maart 2019  

Advertisement