Page 3

VOORWOORD Inmiddels zijn we alweer een stuk op weg in 2019. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt in het bestuur, redactie en door vrijwilligers. Ik ben blij dat ik hier mag melden dat we inmiddels twee bestuursleden rijker zijn geworden. Jeu Schröder en Jeroen Gulpen zijn de gelederen aan het versterken. Super! Na deze aanvulling hebben we de functies bepaald in het bestuur, Penningmeester: Margriet Roozen, Secretaris: Desirée Stok en de voorzitter: ondergetekende. We hebben een vrijwilligersbijeenkomst gehouden waar zich de nodige vrijwilligers hebben gemeld. Helaas, denken wij, nog niet alle vrijwilligers. Bij deze de oproep om je als vrijwilliger te melden via info@aarbek.nl. In ieder geval heeft deze bijeenkomst al geleid tot een uitbreiding van onze redactie. De begroting van 2019 is door de gemeente goedgekeurd. Verder kan ik melden dat het bestuur de samenwerking met de drie andere Wijkraden, de Groene Wijk, Welten en de Heerlerbaan heeft geïntensiveerd. Het bestaande overleg, genaamd het Kernteam, heeft de vergaderfrequentie opgevoerd om overkoepelende zaken, zoals jeugdbeleid en jeugdaccommodaties, buurtsteun en buurthulp en leefbaarheid en veiligheid gezamenlijk te bespreken om te komen tot gezamenlijk beleid. In deze editie van het wijkblad informatie over: de uitbreiding van de Blauwe Zone, de verhuizing van de Tarcisiusschool en de verdere gevolgen hiervan (op 27-02 heeft de gemeente een definitief besluit genomen), veiligheid in onze wijk, onze wijkagent, Leon Janssen, schijft hierover en we hebben een voorlichtingsavond inbraakpreventie georganiseerd op 25 maart, het prachtige boek over 250 mooiste plekken van Heerlen waaronder foto`s van onze wijk, aankondigingen van komende activiteiten zoals de Kinderconferentie en de BekkerBios. Verder nog veel meer informatie over onze wijk. Ik ben ervan overtuigd dat gezien alle ontwikkelingen en inzet van zoveel mensen uit de wijk er een geweldige toekomst op ons wacht. Namens het bestuur wens ik u een mooi, gezellig en productief voorjaar toe.

Frans van Velzen Voorzitter Wijkraad Bekkerveld/Aarveld 3

Profile for jeroen.gulpen

WijkBlad maart 2019  

WijkBlad maart 2019  

Advertisement