Page 1

April 2018 · 72. Årgang

Kom og vær med... - meld dig ind i Jernbanefritid Masser af aktiviteter, motion, fællesskab og socialt samvær med gode kolleger - både for dig og din familie. Giv den indlagte folder videre til en kollega som ikke er medlem

2


2 • April 2018


JERNBANEFRITID NYT

Redaktionsudvalget: John Ravn Carl Erik Hunnerup

Stof til Jernbanefritid: John Ravn Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød Mail: jernbanefritid@jernbanefritid.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Udkommer: 6 gange årligt, således: Nummer

Materiale Deadline Udkommer til medl. ca.

2018

NYT FRA JERNBANEFRITID

2018 21. apr.

2018

Formanden har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 5

2018 20. juni

2018

1.

2018 6. jan.

2.

2018 6. mar.

3.

2018 6. maj

4.

2018 6. juli

2018 18. aug. 2018

5.

2018 6. sep.

2018 20. okt.

6.

2018 6. nov.

2018 19. dec. 2018

2018 17. feb.

2018

Dækning:

BRIDGE Beretning fra Jernbanemesterskabet for hold 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . .side 6

SKAK

Direkte til alle medlemmer og tjenestesteder ved DSB, Banedanmark, DSB S-tog a/s, DB Schenker og Atkins.

Beretning fra Jernbanemesterskaberne, en del af fællesstævnet . . . . . .side 8

Gengivelse:

Beretning fra Juelsberg løbet 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 11

af artikler m.m. er tilladt. Angiv venligst kilde.

Invitation til 10 km gadeløb i Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 14

Annonceekspedition:

BILLARD

JERNBANEFRITID Damgårdsvej 46, Gram, 8660 Skanderborg, tlf. 86 95 03 61

Grafisk produktion: FL Reklame Agerbakken 21, 8362 Hørning Tlf. 70 22 18 70 E-mail: fl@flreklame.dk, www.flreklame.dk Jernbanefritid: Postadresse og kontor: Kalvehavegårdsvej 2, 7000 Fredericia Tlf. 42 42 93 82 E-mail: kontoret@jernbanefritid.dk www.jernbanefritid.dk http://facebook.dk/jernbanefritid

LØB & MOTION

Beretning fra Ørbæk Turneringen 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 16

BOWLING Beretning fra Bowling, en del af fællesstævnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 18

CYKLING Invitation til Jernbanemesterskabet i cykling, en del af Fyn Rundt 2018 .side 20

GOLF Invitation til golf på Stensballegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 23

SKYDNING Beretning fra Jernbanemesterskabet på luftvåben 2018 . . . . . . . . . . . . . .side 24

Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund. Forsidefoto: Jernbanemesterskab i skak. Karl Åge Thomsen trækker. Bagved Jens Hartung, mangeårig Jernbanemester. Foto: Carl Erik Hunnerup.

FORENINGERNE HAR ORDET! DEFA nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 27 Veteran nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .side 28

ISSN: 1398-5310

April 2018 • 3


Kim E. Andersen

ApS

smedje & reparation Mundelstrupvej 9 • 8381 Tilst • www.ka-smede.dk 2086 4777 2940 4777 Vi tilbyder alt indenfor: - Reparationer og service - Altaner, trapper, gelænder, porte...

4 • April 2018

- Alt i overfladebehandling af stål - Sikringsgitre - Opbygning af specialmaskiner


JERNBANEFRITID NYT

Formanden har ordet Introducere Jernbanefritid for dine kollegaer

Samarbejde på tværs

Dette blad har små foldere med fortællinger om Jernbanefritid vedlagt. Del dem med dine kollegaer. Hvis du kan få gjort bare en kollega nysgerrig på Jernbanefritid, vil det give mange nye medlemmer i Jernbanefritid. Så hjælp os!

De tre største foreninger under Jernbanefritid, Hovedstadens Idræts forening, Jernbaneidrætsforeningen Århus og Jernbanens Atletik og Motion har alle taget imod opfordringen om mere samarbejde på tværs. De første snakke er taget og møder er aftalt.

Lad os sammen kæmpe for at 2018 skal blive året, hvor flere kollegaer vælger at dyrker idræt og fællesskab i Jernbanefritid.

Jeg tror på at et stærkt samarbejde mellem de tre foreninger, vil give nye muligheder.

Fællesstævne en stor succes

Jeg glæder mig til at følge udviklingen af det øgede samarbejde.

I weekenden den 10-11. marts blev det niende fællesstævne afviklet i og omkring Nyborg.

Formandsmøde i DFIF

110 kollegaer var mødt op for at dyrke forskellige idrætsaktiviteter hele dagen. Knudshoved kursuscenter var som altid vært for middagen og festen om aftenen. Med de dejlige faciliteter, deres dygtige kokke og et professionelt hold af personale med højt serviceniveau, er de hvert år medvirkende til at fællesstævnet er en succes.

Den 14.-15.april afholdes der formandsmøde i Dansk Firma idrætsforbund. Det er altid et par spændende dage som byder på masser af inspiration. Bl.a. skal vi høre om arbejdet med den nye strategi for 2019-2022. Med venlig hilsen Kenneth Paulsen

Succes kræver solidt arbejde, og det leveres hvert år af bestyrelsen, med Tony Andersen (TK) som den bærende kraft. Det hele bindes sammen af den flotte opbakning fra medlemmerne, som vi oplever år efter år. Sammen skaber vi en succes. Tak for det!

April 2018 • 5


BRIDGE

Jernbanemesterskab i bridge for par Det er efterhånden blevet en tradition at parmesterskaberne i bridge ligger i forbindelse med Jernbanefritids fællesstævne. Også i år satte vi kursen mod Nyborg, hvor Nyborghallerne skulle være rammen om en del af arrangementerne herunder bridge. Foto: Carl Erik Hunnerup

F

orholdene for bridgespillerne er blevet væsentligt forbedret efter at Nyborg Bridgeklub er begyndt at spille i lokalerne. Internettet er blevet opgraderet og Nyborg Bridgeklub stillede beredvilligt forskelligt udstyr til rådighed og leverede kort. 7 par havde tilmeldt sig men da det altid er sjovere at være et lige antal par da der så ikke skal være en oversidderrunde spurgte vi om Nyborg Bridgeklub havde et par, der passede. Knud og Annelise deltog derfor og det viste sig oven i købet at Knud har en fortid hos DSB!

6 • April 2018

Knud Ougtvig stod for den tekniske afvikling og det gik alt sammen fint. Vi startede med at spille kl. 10.30. Vi spillede 4 runder af 5 spil før frokost. Ved frokost var stillingen i toppen: 1. Peter Højslev og Karen Sørensen 2. Flemming Sønder Schou og Kim Gert Andersen 3. Jonna Sørensen og Inga Nielsen.


BRIDGE

Knud og Annelise fra Nyborg Bridge mod Flemming Sønder Schou og Kim Gert Andersen.

Knud Ougtvig og (Irene Ougtvig) mod Jonna Sørensen og Inga Nielsen.

Poul Munk og Peter Horup mod Peter Højslev og Karen Sørensen

Efter en dejlig frokost tog vi fat igen kl. 14.00. De sidste 3 runder ændrede kun lidt i toppen så slutstillingen blev 1. Flemming Sønder Schou og Kim Gert Andersen 2. Peter Højslev og Karen Sørensen 3. Jonna Sørensen og Inga Nielsen.

Lis Frost og Anny Kjærsig mod Liz Cook og Hans Pedersen.

Flemming Sønder Schou og Kim Gert Andersen er jernbanemestre i par 2018 og får deres navn indgraveret på vandrepokalen Der var uddeling af vinpræmier til de 3 bedste par. Vi var dog ikke færdige endnu. Dagens resultater skulle være en del af grundlaget for at udtage et hold til FISAIC turneringen i Voss i Norge i juni. Bridgeafdelingens bestyrelse har udtaget følgende hold: Flemming Sønder Schou og Kim Gert Andersen Knud og Irene Ougtvig Peter Højslev Petersen og Karen Sørensen Poul Munk er holdets kaptajn.

En halvdårlig hånd som dog har taget stik. Vi spiller selvfølgelig med bridge mates.

April 2018 • 7


SKAK

Beretning fra Jernbanemesterskabet i skak 2018 Den 8. – 11. marts deltog 7 spillere i årets Jernbanemesterskab og det var den gamle garde. Foto: Carl Erik Hunnerup

S

elvom det ”kun” er 3. gang Henrik deltager, så betragtes han allerede, som fast deltager.

Årets mesterskab blev en magtdemonstration af Jens Hartung, som har været Jernbanemester mange gange efterhånden, kun afbrudt i 2016 af Jens Bo, som desværre ikke kunne afse tiden i år. Vi andre kæmper om de næste pladser og der udspandt sig mange spændende partier. Resultaterne blev: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jens Hartung med Bjarne Haar Stig Frandsen Henrik Schmidt-Nielsen Thorkild Thomsen Karl Aage Thomsen med Kaj Refsgaard med

6 point (altså fuldt udbytte) 4½ point 3½ point 2½ point 2 point 1½ point 1 point

Fredag aften afholdt vi årets Lynskakmesterskab. Tiden bliver, som altid, brugt effektivt på Knudshoved, der er absolut ingen, som kan hvile på laurbærrene.

Resultaterne af årets Lynmesterskab blev delt mellem de samme 7 deltagere, hvor vi spillede en dobbeltturnering alle mod alle, altså 12 partier, uden nævneværdig pause, hvilket godt kan give lidt rumsterer på øverste etage. I lynmesterskabet startede Jens, Stig og Henrik med, at vinde de første 2 partier og skægt nok blev den placeringsrækkefølge ikke ændret i løbet af aftenen uanset vi andre sloges godt for sagen. Resultatet blev her, hvor der var 12 point, at spille om: 1. Jens Hartung med 11 point 2. Stig Frandsen med 8 point 3. Henrik Schmidt-Nielsen 7½ point Tak til deltagerne for nogle hyggelige dage på Knudshoved, og jeg håber alle stiller op igen i 2019 og forhåbentligt tager nogle flere med, så vi kan fortsætte den gode tradition. Det er virkelig gode vilkår vi har på Knudshoved, og det fortjener altså flere deltagere På gensyn i 2019, hvor datoerne allerede nu ligger fast. Vi spiller Jernbanemesterskab igen på Knudshoved mellem torsdag, den 7. marts til og med søndag, den 10. marts 2019. 2 Vel V mødt i 2019 Bjarne B

Jens Hartung, mangeårig jernbanemerster. Foto: Carlo fornitano/www.shutterstock.com

8 • April 2018


SKAK

Jens Hartung Jens Je Har arttu tung mod tung mod d Henrik Henri rik ik Schmidt Schm Sch Sc hmid hmid idtt Nielsen. Niel else lse sen n

Bjarne Bjar Bj arne ne Haar Haa aarr trækker. træk tr ækk kker ker

Stig Sti St ig F ig Frandsen rand ndse dsen n mod mod Thorkild Thor Th orki kild ki ld Thomsen. Thoms homsen en

Thorkild Thorki Th kild ki ld Thomsen. Thomsen

Karl Åge Thomsen K mod Bjarne Haar. m

April 2018 • 9


10 • April 2018


LØB & MOTION

Juelsberg Skov Løbet 2018, Starten er gået.

Juelsberg Skov Løbet. 10. marts 2018 15 grader, vindstille, let skyet, fladt terræn og fast hårdt underlag var nærmest perfekte løbevilkår, da jeg i efteråret 2017 deltog i mit andet ½M ved Sydkystløbet i Greve. Min mentale rygsæk var derfor pakket og klar til mit tredje løb i min ”løbekarriere”. En bagatel af 12 km ved Juelbjerg Skov løbet d. 10. marts 2018, hvor svært kunne det være? Men mere om det senere.

C

arl Erik Hunnerup havde ”lokket” mig med til Juelsberg Skov løbet, som et af to forberedende løb ifb. træningen frem mod Copenhagen Marathon d. 13. maj i år. Carl Erik kender jeg fra hans tid som projektleder i Banedanmark samt vedholdende ønsker om afrapporteringerne fra NJM i bordtennis for nogle år siden, hvor det lykkedes mig at skrabe en håndfuld medaljer sammen ved det grønne bord. Ligheden mellem bordtennis og løb er nok ikke så stor, og det var bl.a. pga. en skulderskade, at jeg gav mig i kast med at løbe lidt, da jeg havde passeret de 50. Efter et tilløb på 1½ år med løb 2 (3) gange om ugen, gav det blod på tanden, da jeg kom gennem mit førte ½ Marathon i foråret 2017 og efterfølgende skar 5 minutter af tiden ved det andet ½ Marathon i efteråret 2017. Herefter fik jeg kontakt med Carl Erik, som har hjulpet med et ambitiøst løbeprogram og en helt fantastisk sparring ugentligt i forbindelse med træningen.

D. 10. marts kl. 07.15 ringede vækkeuret, hvorefter den stod på morgenmad, bad og kontrol af om jeg kunne stole på at togdriften (ME-lok og IC4) kunne forventes at bringe mig fra Holbæk til Roskilde, så jeg kunne nå Intercitytoget i Roskilde. Det lykkedes, og jeg fandt Paul og Benedicte i toget, som tilfældigvis sad ved siden af en af mine tidligere bordtenniskollegaer, der var på vej til DJM i Odense. Som "grøn" løber forsøgte jeg at suge så meget viden som muligt ud af Paul og Benedicte på vej i toget til Nyborg, hvor vi også mødte Gerd og Lars ved ankomsten til Nyborg. Efter omklædningen skulle ruten inspiceres sammen med Paul og Jakob. Et par graders varme, let vind og tørvejr, fint nok. Til gengæld var ruten meget smattet med vandpytter alle vegne og sne hist og pist. Da Paul gav indtryk af, at det ikke var så slemt som man kunne frygte, tænke jeg ikke videre over hans information i toget om, at tempoet måske

April 2018 • 11

>>


LØB & MOTION

Lisa Møller Andersen. Benedicte Kastrup og Claus Brix Laursen.

Jakob Dahl.

Bo NIelsen.

kunne være op mod 20 sek./km langsommere end under ideelle forhold. Da starten gik, kunne jeg godt mærke, at der skulle presses godt på for, at holde det planlagte ½M-tempo, men det gik lige akkurat på de første 2 omgange, mens det var nødvendigt at slække på ambitionsniveauet på den sidste omgang, da ”batterierne” var ved at være afladet. Med en tid på 57:49 var det dog tilfredsstillende for en nybegynder (uden at være prangende), når der tages højde for de smattede forhold. Det gav 827 points efter Løb & Motions pointsystem, der tager højde for alder og køn. I dette løb afgøres placeringerne på de tre distancer efter dette pointsystem. Da tøj med mudder eller omvendt var pakket ned og vi havde fået et bad var der arrangeret en overdådig frokostbuffet med et stort udvalg at tærter, pålæg og grønt. Trods den nylige information i medier om, at mere end halvdelen af Danskerne er overvægtige, kunne det konstateres ved frokosten, at det ikke er her i ”jernbaneløbefamilien”, at den overvægtige del af befolkningen skal findes selvom appetitten efter løbet var stor. I forbindelse med kaffen og kagen var der præmieoverrækkelse til vinderne i hver klasse. På 4 km vandt Gerd Hjorth med 863 points, på 8 km var det Stig H. Jensen, der sædvanen tro løb med sejren, denne gang med 920 points og på 12 km distancen vandt Frank Andersen med 963 points med Lars Hjorth Jensen lige efter med 960 points. Hos børnene var Lucas Jeppesen som den hurtigste så godt løbende, at han var hurtigst af alle uanset klasse på de første 4 km. Men så kunne han også løbe i mål i tiden 16.04 min, imponerende. Herefter var der uddeling af lodtrækningspræmier, hvor jeg var en af de heldige. Den komplette resultatliste kan ses på Jernbanefritids hjemmeside.

12 • April 2018


LØB & MOTION

Frants Mortensen.

Paul Andersen.

Hurtigste dreng, Lucas Jeppesen foran Lars Hjorth Jensen og Frank Andersen.

Ved 3-tiden om eftermiddagen tog vi afsked og påbegyndte hjemrejsen fra Danehofskolen i Nyborg. Kl. 17.45, eller knapt 10 timer efter jeg forlod huset, var jeg hjemme i familiens skød igen. En hyggelig dag i selskab med gode jernbanekollegaer og løbeentusiaster, selv om der ikke var tale om ”guld og grønne skove”. Fotos: Carl Erik Hunnerup. Med venlig hilsen Bo Nielsen, JAM

Stig H Jensen.

April 2018 • 13


Foto: Pavel1964/www.shutterstock.com

LØB & MOTION

Jernbanemesterskabet i 10 km gadeløb 2018 Tid og sted Søndag den 3 juni 2018 Odense (Kongens have)

Klasser/distancer Individuelt i følgende klasser:

Mødested og omklædning Odense depot´s lokaler på 1 sal på Odense Station, omklædning fra ca kl. 09.30

Børn, Herre: senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år Damer: senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år Åben. Motion herrer og damer: 5 og 15 km Børn: 5 km

Transport Start & Mål ligger 300 meter fra Odense station Startsted Kongens Have overfor Odense station Starttider 15 & 10 km kl. 11.00 5 km kl. 11.03 Deltagere Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid. Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse. Aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid kan deltage i åben klasse i de stævner, hvor der udskrives en sådan klasse. Rute Naturskøn, flot og inspirerende rute gennem centrum, Ansgar Anlæg og langs Odense Å . 10 og 15 km ruter løber gennem Odense Zoo rundt om Skovsøen og gennem Hunderupskoven, inden turen igen går tilbage til Kongens Have. Odenseløbet har start og mål i Kongens Have, hvor du efter løbet har mulighed for socialt samvær. Tilmelder du dig inden 22. maj, følger der en lækker frokostpakke med i startgebyret.

14 • April 2018

Ud over 10 km er mulighed for at stille op i 5 & 15 km Holdkonkurrence JernbaneFritids pointberegner benyttes til at sammensætte de 3 løberne inden for de enkelte klubber der herefter udgør klubbens hold 1, 2 osv. Tidtagning Arrangørerne sørger for tidtagning og resultatlister Præmier I forhold til deltagerantallet. Medaljer, gavekort til vinderne i klasserne og lodtrækningspræmier. Betaling og udlevering af brystnumre Betaling sker klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding efter regning ved udleve-ring af brystnumre. Præmieoverrækkelse samt frokost/kaffebord Efter bad og omklædning er der frokost/kaffebord og præmieuddeling Startgebyr Jernbanefritid medlemmer Åben klasse 15 km 150,00 kr. 220,00 kr. 10 km 100,00 kr. 220,00 kr. 5 km 150,00 kr. 220,00 kr. Børn 0 - 15 år 50,00 kr. 100,00 kr.


HERLEV DIAMANTEN APS Boring og skæring i beton

40 15 37 37 Håndværkervej 36 • 4000 Roskilde

Forplejning Frokost/kaffebord koster 40 kr. og skal bestilles sammen med tilmelding til løbet. Afbud Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der betales til den eksterne arrangør. Prisen for voksen er 220 kr. og Børn 100 kr.

resultater og udvikling gennem unik bygherrerådgivning Emcon A/S Gl. Lundtoftevej 1C, 2800 Kgs Lyngby www.emcon.dk

Tilmelding Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/ forening under Jernbanefritid eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid. Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson. Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende: Navn Fødselsdag og år Distance Klasse Frokost/kaffebord, antal Tilmeldingen skal sendes senest 14.05.2018 til: Bruno Kaae Ibsensvej 98 2630 Taastrup brunok@dsb.dk Tlf: 24 68 25 17 Læs mere på http://www.hcamarathon.dk/da-DK/ Odensel%C3%B8bet.aspx

Støddæmpere og hydraulik til jernbanemateriel

38 10 26 27 Grønholtvej 16 Grønholt

På Løb & Motions vegne Bruno Kaae

April 2018 • 15


BILLARD

Beretning fra Ørbæk turneringen 10/3 2018 Så kom dagen, hvor Jernbanefritid bød indenfor til en hyggelig, kammeratlig og ikke mindst sportslig dag på Fyn. Turneringer i de individuelle sportsgrene rundt om på Fyn og fællesfest om aftenen.

I

billardafdelingen kunne vi desværre kun samle 4 personer denne gang, så vi kunne ikke afholde turneringen som Jernbanemesterskab for hold, som jo egentlig er det vi spiller i marts turneringen. Men vi valgte at holde fast i sammenholdet og lavede det som en handicapturnering, hvor vi spillede alle mod alle. Normalt afholder vi vores stævne i Odense, men da alle lokalerne var booket til anden side i både Bristol og FKShallen, måtte vi tænke alternativt. Da vi plejer at være 1012 personer måtte vi lede efter en billardklub med minimum 3-4 borde og det er ikke nemt at finde. Men det lykkedes at få lavet en aftale med Ørbæk billardklub, som ligger ca. 15 km fra Nyborg, og de havde super forhold til os med nye borde, god atmosfære og et cafeteria rundt om hjørnet. Da vi kun blev 4 personer, endte vi med kun at leje det ene bord og de 2 deltagere der ikke spillede kamp, var derfor henholdsvis dommer og listefører. Alle kampe blev afviklet i god billard ånd og med tætte dyster. Per Nielsen åbnede med en sejr mod Søren Frandsen, hvorefter Bo Jørgensen viste god billardform og spillede

16 • April 2018

med 10,57 i snit mod Bjarne og dermed tog sejren og 2 point. I næste kamp rejste Bjarne sig dog og vandt over Per og da Søren efterfølgende bankede Bo havde alle spillere 2 point. Så der var spænding hele vejen. I den næstsidste kamp vandt Søren med 108-104 over Bjarne og havde dermed 4 point, så der var nerver at spore i den sidste kamp mellem Per og Bo. Her var det dog Bo der med en afsluttende serie på 20 point sikrede sig sejren og vandt 148-120. Både Bo og Søren sluttede dermed på 4 point, men da Bo havde den bedste snitforbedring (112,9 %) var det ham der blev kåret til turneringsvinder og kunne rejse hjem med et Gavekort til Netto på 200,- Kr. Tredjepladsen skulle også afgøres på målstregen, da både Per og Bjarne havde vundet en kamp hver. Bjarne havde dog den bedste snitprocent med 95,4 % mod Pers 81,2 %. Dermed tog Bjarne 3. pladsen. Tak til Ørbæk Midtpunkts Cafeteria for at forkæle os med lækker mad og god betjening. Bo og Per fortsatte til fællesfesten på Knudshoved til god


BILLARD

mad, fest og hygge. Og så blev de endda udfordret til dyst på billardbordet i ”Vognporten” af fodbold gutterne. Og her var det sidstnævnte der løb med sejren. Vi tager revanche næste år. Og her til sidst endnu et opråb til billardspillerne om, at støtte op om disse arrangementer. Næste år afvikles Fællesstævnet Lørdag den 9. marts 2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Og husk også det Individuelle Jernbanemesterskab - det afvikles lørdag den 3. november 2018. Interesserede nye spillere er velkommen til at komme og prøve at spille billard. Vi har klublokale i Vasbygade i København og man kan aftale nærmere ved at skrive til billard@jernbanefritid.dk. Husk at man også sagtens kan være medlem, selvom man måtte bo i en helt anden landsdel. Bedste billardhilsner Per Nielsen Afdelingsleder Billard, Jernbanefritid

April 2018 • 17


BOWLING

BOWLING – en del af fællesstævnet 10. marts 2018 i Odense/Nyborg

S

å har vi afviklet endnu et fællesstævne og i Bowling var der 38 tilmeldinger til spillet. Efter et par afbud endte vi på 36 spillere.

Da Bowling hallen i Odense har bygget om og har etableret noget Sim Golf har vi fremover kun 20 baner at råde over, mod 24 tidligere. Derudover var 2 baner i stykker, så vi fik brugt alle baner, men var sårbare hvis der skulle ske store nedbrud. Det udeblev heldigvis i det store hele og efter et par fejl i indtastningerne fra hallens side, som betød et par afbrydelser i starten, forløb det rimelig fint derefter. Da vi på forhånd havde fået afbud fra nogle af de spillere der ”plejer” at vinde pokalerne, vidste vi fra start af, at det ville blive nye navne der skulle stå på pokalerne. Ved det sidste repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at børn over 21 nu måtte deltage og det var lige præcis disse unge mennesker der løb med pokalerne denne gang, efter fint spil. Stort tillykke til Casper H Lyngsaa og Pernille Jørgensen med titlen som Jernbanemester i 2018.

Der ligger billeder fra stævnet og præmieoverrækkelsen på Jernbanefritids hjemmeside, ligesom alle resultater vil blive offentliggjort, herunder også den aktuelle udtagelsesliste til landshold. Der udtages landshold til Euro Group (Mini USIC) i forbindelse med efterårsstævnet, som vi skal spille september/ oktober måned. Vi har desværre ikke tid og sted helt på plads endnu for stævnet, men det bliver formentlig i Rødovre og under alle omstændigheder i københavnsområdet. Efter præmieoverrækkelsen blev der afholdt afdelingsmøde. Der blev på afdelingsmødet aftalt nogle ændringer til vores vedtægter, som ligeledes kan findes opdaterede på Jernbanefritids hjemmeside, sammen med referatet fra hele mødet. Til slut en stor tak til John Emil Persson, for at træde til og dække ind for afdelingslederen og sørge for at vi fik afviklet stævnet med vanlig professionalisme. Tak for det! Afdelingslederen

18 • April 2018


BOWLING

April 2018 • 19


CYKLING

IN V ITAT IO N

8 1 0 2 g n li k y C b a k rs te s e m e n a Jernb Mesterskab indlagt i cykelløbet Fyn

Rundt

Tid og sted 16. juni i Odense

Klasser For drenge/piger og herrer/damer er der følgende klasser:

Mødested og omklædning Odense, Munke Mose. Her er der sekretariat samt omklædning og bad.

Børn Senior Klasse 40 Klasse 50 Klasse 60 Klasse 70 Åben klasse

Transport Selvtransporterende evt. fra Odense st. ved benyttelse af tog hertil. Husk at jernbanefritid refunderer 50 procent af din togbillet, hvis du er medlem. Startsted Munke Mose ved filosofgangen i Odense City Distancer og starttider 180 km start fra kl. 7.30 110 km start fra kl. 8.30 (Mesterskabsdistancen) 75 km start fra kl. 9.30 Ruterne kan ses på løbets hjemmeside, www.fyenrundt.dk Vi tilstræber tidligst mulig start. 75 ryttere bliver sendt afsted i blokke med ca. 4 min imellem. Ønskes der ikke tidlig start, bedes starttidspunkt angives ved tilmeldingen. Startnumre Udlevering af startnumre foregår fra sekretariatet i start og mål området ved sekretariatet i Munke Mose på følgende tidspunkter: Fredag d. 15. juni kl. 14.00 – 18.00 lørdag d. 16. juni fra kl. 7.00 Rytterne afhenter selv deres startnummer Deltagere Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid. Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse. Aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid kan deltage i åben klasse i de stævner, hvor der udskrives en sådan klasse.

20 • April 2018

Holdkonkurrence Der gennemføres holdkonkurrence på 110km, altså mesterskabsdistancen. Tidtagning Dine tider registreres via Sportstiming. Du skal montere tidstagningsetiketten på højre side af din hjelm. Præmier Afhængigt af deltagere i de enkelte klasser er der medaljer i guld, sølv og bronze individuelt, samt individuelle præmier til klassevindere. Derudover er der lodtrækningspræmier blandt de deltagere der ikke har vundet placeringspræmier. Betaling Betaling sker klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding efter regning. Præmieoverrækkelse samt fælles forplejning Tid og sted for præmieoverrækkelse oplyses i program, der udsendes ca. 1 uge før løbet. Startgebyr 180 km 157 kr. 110 km 132 kr. 75 km 82 kr. Åben klasse betaler eksternt startgebyr. 314 kr. – 264 kr. – 164kr. Forplejning Vedr. forplejning på depoterne på de enkelte ruter henvises til løbets hjemmeside under ”ruter”.


CYKLING

Afbud Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der opkræves ved direkte tilmelding til den eksterne arrangør, dvs det dobbelte af de angivne startgebyrer. Tilmelding Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/ forening under Jernbanefritid eller som en-keltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid.

Sponsoreret

Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson. Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende: Navn Tlf. nr. Fødselsdag og år Distance Klasse Tilmelding senest 25.05.2017 til: Karsten Bukholt cykling@jernbanefritid.dk Tlf.: 28 30 66 86

70 25 25 25

På Cyklings vegne Karsten Bukholt

Foto: Vandathai/www.shutterstock.com

April 2018 • 21


Hydraulik Motorrenovering Smedearbejde Ruleporte

• • • •

Rokhøj 5 • 8520 Lystrup Tlf. 8630 0130 • Mobil: 2874 6833 • www.sn-marine.dk Vi har specielt erfaring med løsninger indenfor hydraulik, motorrenovering, avanceret smedearbejde og egen produktion af rulleporte.

22 • April 2018


GOLF

Invitation til golf på Stensballegård Arrangement:

Forårsstævne

Tid og sted:

Lørdag den 19. maj 2018 kl. 10.00 på Stensballegård GKs bane, Horsens

Deltagere:

Alle med tilknytning til Jernbanerne i Danmark, samt ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn indtil det fyldte 21 år, der tilmeldes gennem en af Jernbanefritids foreninger. Der kræves medlemskab af Jernbanefritid, er du ikke det bliver du det automatisk. Deltagelse kræver at man er medlem af Dansk Golf Union. Der er ingen handicapbegrænsning, dog kan ingen spille højere end 36 hcp.

Kategori:

Der spilles i følgende rækker: Nettorække: A-rækken = Herrer med et hcp indtil 17,5 spiller slagspil B-rækken = Øvrige herrer spiller Stableford Damerækken = Damerne spiller Stableford.

Startsted:

Løbende start hul 1 kl. 10.00 (Arbejder på baglæns gunstart)

Kvalifikation:

Ingen

Startgebyr:

Deltagerprisen er kr. 350,- pr deltager der foreningsvis indbetales til Liv A Christensen, Birkevej 42, Næsby Strand, 4200 Slagelse, Giro 407-2707. senest på stævnedagen.

Tilmelding:

Foreningsvis tilmelding skal sendes til Henrik Kahr, Rødkælkevej 332, 2600 Glostrup eller mail. henrik.kahr@gmail.com senest fredag den 4.maj 2018 Tilmeldingen skal indeholde: Navn og adresse, fødselsdag og år. Hcp og DGU nr. NB: Der vil efter matchen være fælles præmieoverrækkelse.

Foto: OtmarW/ Shutterstock.com

Henrik Kahr 23 81 12 45

April 2018 • 23


SKYDNING

Jernbanemesterskaber på luftvåben Lørdag d. 06. januar afviklede vi Jernbanemesterskaberne i skydning med luftvåben.

S

kydebanerne ligger i et nybygget hus på Gøteborg Allé 7G i Århus. Det er et meget lækkert anlæg med 53 baner i alt, som kan opsættes til enten 10 eller 15 m.

Hos veteranerne vandt Gunnar B. Frederiksen med 388 point, foran Bjarne Jacobsen med 386 og Arne Christensen også med 386 point, samme resultat, men Bjarne havde flest X- tiere.

Alle faciliteterne er velindrettede, lyse og venlige.

På pistol tog Jimmy Larsen sig af mesterskabet med 550 point, Poul Erik Rasmussen blev nr. 2 med 531 og Arne Phillip nr. 3 med 510.

Skydebanerne er, naturligvis, elektroniske og der er mulighed for at tilskuere kan følge de enkelte skytters resultater på skærme i opholdslokalet. Efter skydningen var der fælles spisning. Det er altid hyggeligt når snakken går både om dagens skydning hvorfor gik det godt, hvorfor gik det dårligt og hvad er så undskyldningen? Og om de mange ture vi har været på igennem årene. Godmodigt drilleri skytterne imellem, nye skydebaner ja, men alt det andet der foregik var ved det gamle. Og…. nåh… ja, resultaterne? Her var alt også ved det gamle. På riffel tog Sys Hansen sig af mesterskabet med 573 point, Ib Hansen blev nr. 2 med 556 (det blev i familien) og Claus Brix Lauersen nr. 3 med 550.

24 • April 2018

Åben Klasse: Her vandt Jan Eskildsen med 335 point foran sin datter Louise Eskildsen med 315 point. Tak til Århus for endnu en velafviklet skydning og den gode forplejning. Det var en rigtig god dag med mange fine resultater på DSB/ASF’s nye skydebaner på Gøteborg Allé 7G i Århus. Henning Jansen


SKYDNING

April 2018 • 25


SKYDNING

26 • April 2018


FORENINGERNE HAR ORDET

Kongres i Polen Den 70. internationale kongres for jernbane-esperantofolk foregår i Wroclaw, ’den næst smukkeste by i landet’, som en af arrangørerne siger (hun er også født der!).

A

tter engang drager esperantofolk fra hele Europa afsted for at samles og i en uge beskæftige sig med mange forskellige ting – organisatorisk eller fagligt arbejde, turist- og kulturprogrammer, men alt foregår på ét sprog: esperanto, der binder det hele sammen. Vi må sige, at når vi er til andre internationale arrangementer, hvor der skal oversættes til og fra både tre og fire sprog, så kan vi godt blive lidt ’trætte’ og ønske os ’hjem til Esperanto-Land’. DEFAs bidrag til kongressen i år bliver et lille foredrag om projektet Køge Kyst, der indeholder både baneteknik og byfornyelse – sikkert svært at fortælle om på de berammede 15 minutter, men vi er glade for at der hele tiden sker meget ved banerne i vores land, så vi altid har noget at fortælle om. DEFA

Wroclaws gamle bydel

Kongressens emblem

• Levering af SR1 og SR2 arbejdsleder • Levering af kørestrømssagkyndig personale • Levering af håndmand til div. opgaver • Udfærdigelse af jernbanesikkerhedsplaner, sporspærringer og kørestrømsafbrydelser • Levering af maskiner og maskinfører til jernbanen

Glasmagervej 12 • 4684 Holmegaard • Tlf. 2165 3478

April 2018 • 27


FORENINGERNE HAR ORDET

Jernbanefritids Veteranklub på weekendtur august 2018 I Jernbanefritid nr. 6 december 2017 og nr. 1 februar 2018 er de første informationer om Veteranklubbens tur i 2018 beskrevet. Turen i 2018 kommer til at gå til den skønne gamle købstad Ribe med den flotte Domkirke lige midt i den gamle bydel. Ribe er Danmarks ældste by overhovedet. Det siger ikke så lidt om det historiske. Etableringen af Ribe Ribe er anlagt allerede helt tilbage i 700- tallet som handelsplads, og byen blev bispesæde i 948. Allerede i 900tallet havde Ribe stor handelsmæssig betydning med forbindelser til både Nordvesteuropa og Østersølandene Middelalderen igennem styrkede byen sin position som handelsmæssigt og kirkeligt centrum. Ribe fik købstadsstatus i begyndelsen af 1200 tallet, og slottet Riberhus var ofte beboet af skiftende konger. I 1500 tallet var Ribe et af landets største byer, og især okseeksporten gav byen en god indtjening. Velbevaret middelalderby Ribe oplevede sin storhedstid som handelscentrum indtil 1500-tallet, hvor Reformationen, tilsanding af åen, pest,

28 • April 2018

bybrand, stormflod og krig uundgåeligt ændrede billedet. Nutidens Ribe præges af talrige huse fra omkring år 1600, hvor meget måtte nybygges efter at 213 huse - næsten hele bymidten - nedbrændte i 1580. I middelalderen var en af de alvorligste farer netop brand, eftersom husene lå meget tæt og havde stråtage. Turistbureauet har til huse på Torvet i bygningen Porsborg, opført i 1582. Ved siden af ligger det nænsomt renoverede Hotel Dagmar i en prægtig bygning fra 1581. At husene står den dag i dag skyldes alene, at Ribe siden er blevet forskånet for bybrande, og at byen fra midten af 1600-årene mistede sin økonomiske betydning. Der var hverken råd til eller behov for nye huse i større stil.


FORENINGERNE HAR ORDET

Der er også rig mulighed for, at gå på opdagelse i en af de mange specialbutikker, hvis det er det man har lyst til.

Ribes butikker. Besøg en af byens mange spændende specialforretninger i den indre by, hvor handelslivet florerer i bedste velgående med mange forskellige butikker og restauranter, hvor man kan nyde en kop kaffe med kage til eller en kold øl i solen uden for medens man ser på de historiske bygninger rundt omkring i hele den gamle bydel. Vadehavscentrets 1000 m2 udstilling er en rejse gennem Vadehavets landskab set gennem områdets millioner af trækfugle. I kommer tæt på fuglenes verden, der normalt er langt væk. I kommer ind i de store fuglesværme, mærker dem og rejser videre med dem. Vadehavscentrets nye udstilling Vadehavet - 15 millioner trækfugle på rejse er en æstetisk, eventyrlig og utrolig udstilling om Vadehavet og trækfuglenes verden. Det er oplevelser med viden og derfor er besøgscenteret for UNESCO Verdensarven et rigtig godt sted at starte, når man besøger Vadehavet og Nationalparken.

Indenfor er alt forandret inden for det råderum en totalfredet bygning giver. Ombygningen åbner for helt nye muligheder for at opleve samlingen af dansk kunst fra perioden 17501950, som er en af landets vigtigste og udgør kunstmuseets rygrad. En elevator bidrager til, at museet nu er tilgængeligt for nye brugergrupper. I kælderen er der indrettet café med udgang til en terrasse, så den gamle romantiske have med pavillon og skulpturer ved åen, kan indgå i museets rum. Den fredede museumsbygning fra 1864 og den romantiske have ved Ribe å fremstår nu som en værdig og smuk ramme om den unikke Ribe Samling af malerier fra Guldalderen, Skagensmalere og modernister. Samlingen formår også at spille op til nutidskunstnere, hvilket vises ved særudstillinger. Ribe Kunstmuseum rummer også en rækkehovedværker med Ribe-motiver fra en spændende periode i landets historie. Ribe og Vadehavet er al berømmelsen værd. Husk de gode travesko til slentreturen på Ribes brosten, og ikke mindst waders – som dog kan lånes på de kanter såfremt lysten kommer op i en, til lidt østerssafari.

Ribe Kunstmuseum genåbnede i 2010 efter en storstilet restaurering doneret af A.P. Møller Fonden. Den generøse gave på 46,5 millioner har gjort det muligt at gennemføre en storstilet restaurering af museet. Udadtil fremtræder museet ganske vist, som det har set ud, i 1891 da det rykkede ind i bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz' store herskabsvilla opført i hollandsk renæssancestil. Og dog, alt er renoveret, og den karakterfulde oxidrøde farve underbygger bygningens statslige ydre. Huset er i sig selv et kunstværk.

Vadehavet lige uden for Ribe er stedet hvor lyden af hundredvis af taktfaste vingeslag ramler ned fra oven, og lyset bliver brudt af de flakkende fuglekroppe. En flok trækfugle er landet og giver sig nu til at lede efter føde. Ja de oplevelser er der også mulighed for, at opleve på tæt hold, men det mest overraskende er, at den ikke finder sted i naturen, men derimod inden døre i det nye Vadehavscenter. En kæmpe skærm og mere end 500 mindre LED skærme, der er placeret i fugleformationsmønster op mod loftet, gør centerets nye oplevelser af fugletrækket fascinerende livagtigt. Selvfølgelig er det ikke det samme at opleve det synet ude i naturen, men man mærker naturens nærhed.

>>

April 2018 • 29

Foto: robert_s/www.shutterstock.com

Ribe Kunstmuseum.


FORENINGERNE HAR ORDET

30 • April 2018


FORENINGERNE HAR ORDET

Der er nu reserveret værelser på Danhostel i Ribe kun et par hundrede meter fra Domkirken. Vil du/ vide mere om Ribe, Domkirken, Danhostel og Vadehavscentret kan følgende web-adresser anvendes www.visitribe.dk, www.ribe-domkirke.dk, www.danhostelribe.dk www.vadehavscentret.dk Der er nu lagt følgende program for turen til Ribe. Bemærk, at det er ankomst lørdag og afrejse mandag mod tidligere fredag – søndag.

Ankomst lørdag d. 18. august. Der er ankomst og indtjekning mellem 14.00 og 15.00. Der er naturligvis mulighed for, at ankomme tidligere på dagen og se den gamle bydel i Ribe og omegnen på egen hånd, eller køre en tur til grænsen inden vi mødes. 15.30 serveres der kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen. 18.00 serveres der en 2-retters menu efterfølgende er der hygge med mulighed for, at gå en tur i den gamle bydel.

Søndag d. 19. august. Morgenbuffet fra kl. 07.00. Foreløbig tidsplan for søndagens aktiviteter er følgende: 09.30 afgang til Vadehavscenteret i biler til fods eller taxa (2 km. uden for byen) 10.00 – 12.00 Vadehavscenteret på nærmeste hold enkeltvis eller med Guide. 12.00 – 14.00 Tid til lidt frokost i Ribes gamle bydel. 14.00 – 15.30 Rundvisning i Domkirken og den gamle bydel med Guide. 15.30 – 19.00 Tid på egen hånd. 19.00 -? 3-retters festmiddag og hygge.

Mandag d. 20. august. 06.30 – 10.00 Morgenbuffet og afrejse. Der er følgende priser på ovenstående arrangement: Pris per person i dobbelt værelse 1355 kr. inkl. sengelinned & håndklæde Pris for enkeltværelse vil være 1735 kr. inkl. Sengelinned og håndklæde. Det koster 100 kr. for indgangsbilletten til Vadehavscenteret, denne udgift sammen med udgiften til guide i både Vadehavscenteret og Domkirken og den gamle bydel afholdes af Veteranklubben. Hvis man ankommer til Ribe med tog gælder DSB Frikort til Arriva – Bramming – Ribe toget. Der er allerede mulighed for, at forhåndstilmelde sig til en fra bestyrelsen på nedenstående: Bemærk, at der er sidste tilmelding til en af nedenstående SENEST d. 25. juni. Erik Lorenzen. Erik.lorenzen@mail.dk tlf. 38603932 Else Nielsen. elseogjensnielsen@jubii.dk tlf. 26362683 Christian Hagensen hagensen8380@gmail.com tlf. 51518699 I de følgende numre af Jernbanefritid, vil der komme mere om Ribe og turen.

Ribe

Vi i bestyrelsen håber på stor opbakning til turen i 2018. Med venlig hilsen Christian Hagensen Formand Veteranklubben.

April 2018 • 31


Jernbanefritid Bestyrelsens medlemmer Formand Kenneth P. Paulsen Tlf.: 2468 5725 Mail: formand@jernbanefritid.dk

Sekretær Jan Eskildsen Tlf.: 6168 7910 Mail: je@jernbanefritid.dk

Bestyrelsesmedlem Harry E. Johannsen Tlf.: 5055 8587 Mail: hj@jernbanefritid.dk

Næstformand John Løvenskjold Nielsen Tlf.: 3160 1400 Mail: john@jernbanefritid.dk

Bestyrelsesmedlem Rolf B. Petersen Tlf.: 4648 0606 Mail: rbp@jernbanefritid.dk

Bestyrelsesmedlem Tony K. Andersen Tlf.: 4053 9637 Mail: tka@jernbanefritid.dk

Kasserer Liv Anita Christensen Tlf.: 2468 2118 Mail: kasserer@jernbanefritid.dk

LARSEN & TAMBORG A/S TØMRER- OG SNEDKERVIRKSOMHED

Barfredsvej 1 9900 Fredrikshavn

32 • April 2018

Tlf.: 98 42 66 22 Fax: 98 42 63 53

www.larsen-tamborg.dk mail@larsen-tamborg.dk


Foreninger i Jernbanefritid Veteran DSB S-tog Hans Thomsen Hoffmeyersvej 67, 1.th. 2000 Frederiksberg, 24 62 16 82 hans.lotte@webspeed.dk H/F Brohaven Kalman Legradi Hagavej 24, 1. th 2860 Søborg, 24 68 60 27 E-mail kalman@mail.dk eller kleg@dsb.dk Hovedstadens Jernbaneidræt Tony K. Andersen Nandrupsvej 7, 3.tv., 2000 Frederiksberg, 40 53 96 37 hi-koebenhavn@sport.dk tka@jernbanefritid.dk Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY Jørgen Rosing Rodosvej 44, 2300 København S, 24 68 72 89 DSB pensionisterne Københavns afdeling Alf Brokholt Otto Busses Vej 16 2450 København SV, 22 59 31 13 alfbrokholt@mail.dk DSB Racing Team Jan Neve Landerslevvej 69 3630 Jægerspris dsbracingteam@gmail.com Kunstforeningen for DSB og Bane Danmark m. fl Susanne Reese Hansen, tlf. 24 68 89 18 DSB Billetsalg, København H Banegårdspladsen, 1577 København V srh@dsb.dk Fotoklubben Research Karl Wigh Vejlebrovej 30H 2635 Ishøj, 21 27 83 40 wigh@ishoejby.dk Hvidovre Skyttekreds Michael Hansen Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 29 87 35 80 Kasserer@hvidovreskyttekreds.dk Bold- og ldrætsklubben DSB Bjarne Olsen Mejsebo 33 2665 Vallensbæk Strand 21 17 16 84 bjarne@bjolsen.dk

Skinnecyklerne Dennis A. Jørgensen Østre Frihedsvej 4 2680 Solrød Strand 24 62 41 12 dennis@ryen.dk Jernbanens Idrætsforening Jan H. Pedersen Rævehøjparken 60, 2800 Lyngby, 61 85 16 43 mjpedersen@webspeed.dk Jernbanens Atletik & Motion Bjarne B. Jensen Magarittens kvarter 60 2990 Nivå, 24 68 44 92 bjje@dsboresund.dk DEFA - Esperanto Jan U. Niemann Hovedvagtsstræde 9E, 1 3000 Helsingør, 71 70 63 83 niemann@kabelmail.dk Danske Jernbanemænds Turistorganisation Henry J. Olson Marievej 40, 3060 Espergærde, 28 12 45 20 djt@jernbanefritid.dk Jernbanens Skakklub København Erik Togeby Granbakken 28 3400 Hillerød, 22 20 83 22 erik.togeby@gmail.com Jernbanernes Fotoklub Kurt Jeppesen Hestkøb Vænge 97, 3460 Birkerød, 45 81 24 83 lkjeppe@webspeed.dk Idrætsforeningen Atkins Danmark Anders Kaas Fåborgvej 36 4000 Roskilde, 26 74 63 54 anders.h.kaas@atkinsglobal.com Statsbanepersonalets Idrætsforening København Niels Karup Enghaven 5 4180 Sorø, 61 31 44 34 nkarup@stofanet.dk Motionscenterforening Århus Kenneth P. Paulsen Alhøjvænget 64 4220 Korsør 24 68 57 25 Formand@jernbanefritid.dk www.jernbanefritid.dk

Motionscenterforening København Kenneth P. Paulsen Alhøjvænget 64 4220 Korsør 24 68 57 25 Formand@jernbanefritid.dk www.jernbanefritid.dk Statsbanernes Idrætsforening Britta Mortensen Udsigten 15 4220 Korsør brittahubert@hotmail.com DJF´s Bridgeklub Rolf B. Petersen Tårnbjerggårdsvej 25, 4320 Lejre, 46 48 06 06 DSB Idrætsforening Anita G. Kulas Baldersvej 10, 4700 Næstved, 20 73 25 03 kulas@stofanet.dk Rødby Færge Idrætsforening Jørgen Rasmussen Nygårdsvej 6, 4970 Rødby, 54 60 53 03 joergen-liserasmussen@dlgmail.dk Jernbanens Idrætsforening Odense Leif Sørensen Bellingelunden 22, Bellinge, 5250 Odense SV 23 98 79 20 ls1940@outlook.dk

Jernbanens Cykelklub Fredericia Henrik Haue Primulavej 21 7000 Fredericia 24 68 82 83 henrikhaue@live.dk DSBs Skytteklub Claus Brix Laursen Haraldsgade 1. 8260 Viby J. 24 68 80 91 Skydning@jernbanefritid.dk Jernbanernes Idrætsforening Århus Frank H. Andersen Mosevej 154, 8310 Tranbjerg E-Mail: frande@dsb.dk 24 68 64 19 Jernbanefritids Veteranklub Christian Hagensen Trige Møllevej 184 8380 Trige 51 51 86 99 Hagensen8380@gmail.com DSB Idrætsforening Uffe Andersson Skelvangsvej 91, 3.th., 8900 Randers, 86 41 85 79 ua@webspeed.dk

Jernbanens Idrætsforening Nyborg Ove Knudsen Harevænget 133, 5800 Nyborg, 65 31 20 47 iabo@skovparknet.dk Jernbanens Idrætsklub Esbjerg Jan Petersen Snedkervej 3, 6740 Bramming, 26 15 47 14 jnp@bane.dk Foreningen af tidligere styrelsesmedlemmer i DJF Tove Johansen Kalvehavegårdsvej 2, 7000 Fredericia, 23 88 93 81 tkj@d-j-f.dk Jernbanens Sportsklub Fredericia Ejnar Skovrup Spicavænget 8 7000 Fredericia 26 72 95 08 ejnar@skovrup7000.dk

April 2018 • 33


DE BLÅ SIDER D E B L Å S I D E R B E S K R I V E R H V E R M Å N E D BYG G E - O G U DV I K L I N G S P RO J E KT E R A F S Æ R L I G I N T E R E S S E F O R B A N E DA N M A R K O G D S B

MODERNISERING AF ØSTERPORT STATION den blev placeret og i øjeblikket er Aarsleff Rail A/S i færd med at gennemføre en gennemgribende modernisering af den fredede bygning.

Sektionsdirektør Claus Dam Christophersen cdc@aarsleffrail.com Da Kystbanen mellem Østerport og Helsingør åbnede i 1897, var de københavnske banegårdsforhold stadig under planlægning. Derfor var det usikkert om Østerport Station kunne blive liggende og stationsbygningen blev derfor anlagt, så den kunne flyttes. Stationen ligger dog stadig, hvor

Et omfattende projekt Moderniseringen er en meget omfattende operation: ”Vi angriber så at sige bygningen fra alle sider” siger projektchef Claus Brunholm. ”Det indre af stationsbygningen har vi opdelt i fem områder med store plastog støjafskærmninger. På den måde kan et arbejdshold bryde det gamle gulv op i et område, mens andre hold uhindret udfører stålforstærkning, binder armering og støber nyt gulv i andre områder i bygningen. Det giver et effektivt arbejdsflow og et bedre arbejdsmiljø” fortsætter Claus Brunholm.

Under stationen udfører Aarsleff Rail en renovering og forstærkning af den bærende konstruktion. Arbejdet foregår om natten fra et arbejdstog, der om aftenen bliver kørt ind under stationen i et spærret spor og ud igen, inden togdriften går i gang næste morgen. 220 sporspærringer er planlagt til renovering af stationens haldæk. Det kræver minutiøs planlægning og ekstrem god logistik for ikke at påvirke trafikken. Samme tømrerfirma som i 1897 Ovenfra er hele tagkonstruktionen blevet skilt ad og renoveret nænsomt. ”Vi har arbejdet under en stor stilladsoverdækning, der har gjort os relativt uafhængige af vejret. Det har haft stor betydning for fremdrift, kvalitet og arbejdsmiljø” nævner Claus

Februar 2018: Et arbejdshold er i fuld gang med opbrydning af gulv i stationens forhal. Opdelingen af stationsbygningen i flere, afskærmede områder giver et bedre arbejdsmiljø, samtidig med at det giver mulighed for at arbejde med forskellige opgaver på samme tid.

34 • April 2018


Udsigt over pladsen i Ringsted fra arbejdsplatformen på en motorvogn. I baggrunden ses køreledningsvognen, to A10-liftvogne og en MTW100-motorvogn.

Februar 2018: Aarsleff Rails trolje ’Lotte’ har skubbet arbejdstoget ind i spor 4 under Østerport Station og arbejdet på betonkonstruktionerne under stationsbygningen begynder. Fra stilladsvognen er der let adgang til at renovere og forstærke konstruktionen.

Brunholm. Aarsleff Rail gennemfører moderniseringen i samarbejde med Wicotec Kirkebjerg, der som Aarsleff Rail er en del af Aarsleff-koncernen. Wicotec - Kirkebjerg står fire liftvogne samlet i Ringsted efter forAlleudskiftning af alle el-, ventilationog leveringen. Forrest tre to-akslede og bagerst vvs-installationer, mens underentreprenøfire-akslede A100. murer- og tømrerarbejrerdenstår for fx stål-, det. ”Noget jeg synes er sjovt” siger Claus Brunholm, ”er at vores underentreprenør på tømrerarbejdet er Julius Nielsen A/S – samme firma, der stod for bygningen af stationen i slutningen af 1890’erne. Det sætter bygningens historie i relief”.

førerkabinen på køreledningsvognen ses de to mod Oslo Plads. August 2017:Bag Tagbeklædningen er undervejs på tagfladen bevægelige rammer, der bærer kabelruller, opspændingsArbejdet foregår under en stilladsoverdækning, der dækker hele stationen. spil og hydrauliske føringsarme til trådene.

Ekspert i stationsrenoveringer ”For mig og flere af mine medarbejdere er Østerport den tredje store københavnske station vi renoverer gennemgribende” siger Claus Brunholm. ”Vi har i Aarsleff Rail udviklet nogle solide løsninger til de udfordringer det er, at lave så store stationsrenoFortsættes på næste side...

Når gamle bygninger renoveres, kommer der ofte hilsener fra fortiden frem. Østerport Station er ingen undtagelse: Her er en hilsen fra Helga fra 1904.

April 2018 • 35

>>


FÆLLESSTÆVNET

August 2017: Tagkonstruktionen på perronsiden er afdækket og arbejdet med at genopbygge taget kan tage sin begyndelse. Tårnet på stationen var i mange år nedtaget, men blev i 1980’erne genetableret.

Januar 2018: Den færdigrenoverede tagkonstruktion stråler i vintersolen. Kun en vinduespudsning mangler endnu.

>> veringer midt i en storby og med passagerer og togtrafik helt tæt på. Kombineret med mange års erfaring med jernbaneprojekter gør det, at vi er fortrolige med alle de udfordringer et projekt som Østerport Station indeholder. Jeg glæder mig til vi kan præsentere det færdige resultat. Det bliver flot!” slutter Claus Brunholm. Dele af den bærende tagkonstruktion er fornyet. Opgaven med at renovere en 120 år gammel, fredet stationsbygning kræver særlige faglige forudsætninger. Især når stationen med åbningen af metrolinjen Cityringen skal håndtere langt flere passagerer end hidtil.

Fakta om moderniseringen af Østerport Station: Bygherre: DSB Rådgiver: Sweco Danmark A/S Byggeperiode: maj 2017-februar 2019

36 • April April 18 2018

I den kommende tid går arbejdet med stationsbygningens facade i gang, ligesom arbejdet med at etablere nye perronelevatorer sættes i gang. Hele projektet forventes afleveret primo 2019. Når moderniseringen er afsluttet vil stationen fremstå velvedligeholdt og smuk i årene fremover og være klar til den øgede trafik som metrostationen under Østerport forventes at give.


FÆLLESSTÆVNET

April 18 • 37 April 2018


”Vores renoverings-folk er heldigvis en flok multikunstnere” CG Jensen renoverer for Banedanmark, så togdriften i hovedstadsområdet sikres. Det kræver et hold af dygtige og erfarne renoveringsfolk, der kan klare de fleste opgaver - også om natten. Du tænker måske ikke over det, når du i ro og mag suser gennem landskabet – måske fordi det ikke er så rart at tænke over. Men skinnenettet og bygningerne langs med, skal holdes ved lige. Ellers forfalder de. Banedanmark’s medarbejdere og deres tekniske rådgivere, gennemgår bygværkerne og definerer vedligeholdelsesopgaverne. Det kan være et væltet hegn, skader på broer som revner, betonskaller og utætte fuger og membraner, manglende eller defekte rækværker, overfladebehandling og stoppede brønde. Alt sammen skrives det på listen over renoveringsopgaver, der skal løses. Disse opgaver landede i 2017 hos entreprenørvirksomheden CG Jensen, som har stor erfaring med den slags opgaver fra tidligere. ”Alt hvad der sker med bygværkerne i løbet af året, skal vi håndtere”, siger Brian Mikael Kristensen fra CG Jensens division for betonrenovering. Sammen med resten af de tilknyttede renoverings-folk, stod han sidste år for at planlægge renovering og vedlige-

38 • April 2018

hold af bygværker langs togsporene i Hovedstadsregionen. Og der er nok at holde styr på, når der planlægges og udføres arbejde tæt på toge i drift. Mange slags opgaver Alt, der udgør en trussel mod togdriften skal nemlig håndteres i tide. Udover jernbanesikkerheden skal der ofte foretages midlertidige afspærringer på det tilstødende vejnet. Derfor er alle folk på opgaven uddannede i afspærring af veje. Ligeledes er medarbejderne uddannet i at håndtere brostilladser, injecering og epoxy arbejde. CG Jensen har nu i fem år beskæftiget sig med renoveringsopgaver for offentlige bygherre som Banedanmark, og har derfor et godt kendskab til problemerne langs skinnerne. ”Der er en stor diversitet i opgaverne. Vores medarbejdere er glade for de alsidige og skiftende opgaver, som de tager ejerskab over og løser med deres mange forskellige kompetencer og mange års erfaring. Diversiteten pas-

ser rigtig godt til vores arbejdsgang”, fortæller Brian Mikael Kristensen. Det kræver sit sjak at være klædt på til opgavernes bredde. Heldigvis har renoveringsholdene en bred erfaring hentet fra en række private og offentlige renoveringsopgaver i hele Danmark. Fordi opgaverne spænder bredt, kommer CG Jensens renoveringsmedarbejdere ofte hele paletten af håndværk igennem. Mange faglærte medarbejdere har arbejdet med betonrenovering gennem et helt liv og har dermed opnået et kendskab til disse opgaver, som ikke kan læres på anden vis. ”Vores medarbejdere er heldigvis lidt af en flok multikunstnere. De kan male, fuge, mure, armere og støbe, svejse, injecere samt mange andre ting. Det er godt at et servicehold kan klare flere forskelligartet opgaver samme sted”, siger Simon BoyeNielsen, der sammen med Brian Mikael Kristensen planlægger og koordinerer de forskellige opgaver.


Der er både store og små opgaver. Nogle opgaver kan ændre sig, når der tages hul på problemet. Dertil kommer de små, uforudsete akutopgaver som der også skal tages hånd om – nat eller dag. Det skete for eksempel i efteråret, nord for København, hvor et rækværk langs sporet blev påkørt, hvilket skabte problemer på underførte sti. Her rykkede CG Jensen ud, afspærrede området, opryddede, sikrede og opsatte et nyt rækværk. Sikkerhed er der altid styr på At flytte et væltet hegn eller rykke et par fliser kan tage en eftermiddag. Andre opgaver, som for eksempel oprensning af brønde, tager en del længere tid. Det skete på tre dobbeltbroer i Værløse, hvor brøndafløbet var stoppet. Det tog næsten en måned. Når man arbejder for Banedanmark er koordinering og jernbanesikkerhed væsentlige faktorer. Logistikken skal fungere, ellers kan det få konsekvenser. Derfor er der mange krav fra BaneDanmark i forhold til jernbanesikkerhed. Fremadrettet vil CG Jensen helt eller delvist selv stå for jernbanesikkerheden på renoveringsopgaverne. Noget af arbejdet udføres om natten, hvor togdriften ikke forstyrres. Opstår der udfordringer med en opgave, kan det som regel klares med et opkald til rådgiverne. Opgaverne med vedligehold i Hoved-staden og på Sjælland udbydes en gang om året og grundet det gode samarbejde vil CG Jensen naturligvis satse på også fremover at udføre disse opgaver for Banedanmark.

April 2018 • 39


Mere sikkerhed på Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård benyttes dagligt af mere end 100.000 passagerer og er dermed efter Nørreport Station den mest benyttede station i Danmark. Der er aktivitet det meste af døgnet, og mange mennesker kan føle en vis usikkerhed, et sted som her. En god overvågningsløsning reducerer mængden af kriminalitet og gør det dermed mere trygt og sikkert at færdes på stationen.

40 • April 2018

Panomera - et teknisk kvantespring Diagonalt i hver sin ende af Hovedbanegården har firmaet SCANVIEW installeret et videokamera, der kan mere end de andre kameraer på markedet.

Kameraet er Panomera Night Line, med 7 objektiver, monteret i 30 grader. De overvåger Hovedbanegården på begge langsider, i en distance på mere end 90 meter.


”Panomera S7 på Hovedbanegården og Kontrolcentral”

Panomeras tekniske overlegenhed gør, at det store areal over den lange distance kan overvåges i ét billede. Der kan zoomes ind på detaljer, selv ud på den længste distance, og detaljerne står utroligt skarpt.

Enklere og billigere Ét kamera fremfor en række alternative gør ikke bare overvågningen bedre, det gør den også mere simpel at håndtere. Og der er besparelser at hente. Udover selve kameraerne og serverne, så er der udgifter til den omfattende kabling og montering. Særligt i bevaringsværdige bygninger er det et stort plus, at der ikke skal bores alt for mange huller.

DSB er glade for løsningen Vi har interviewet John fra DSB om SCANVIEW’s overvågningsløsning, og han er en tilfreds mand…

”For os erstatter det pågældende Panomera kamera 5-6 andre kameraer, som vi planlægger at nedtage inden for den nærmeste fremtid. Desuden sparer vi en server”. >>

”Screen shots med Panomera optagelse fra Hovedbanegården, med angivelse af afstande”

>>

April 2018 • 41


FÆLLESSTÆVNET

”Det er en fordel med ét kamera, som ser alt og med en dybdeskarphed, som vi aldrig har set før. Herudover kan vi stille helt skarpt på personer, der står ude på 80-90 meter… det er utroligt!!

har haft ” Viløsningen i

2 måneder, og kan allerede sige, at vi er meget tilfredse”

”Politiet er også glade for det og bruger optagelserne dagligt” ”Et konkret eksempel er, hvor kriminelle er blevet identificeret, hvor de ellers ikke ville være blevet det, fordi de undgår at blive fanget på de kameraer, de kan se. Men i dette tilfælde var kameraet for langt væk til, at de kunne se det - men kameraet kunne tydeligt se dem”

Screen shots med Panomera optagelse fra Hovedbanegården.

Panomera leveres af SCANVIEW A/S, der er Danmarks største projekthus inden for professionel videoovervågning. Om SCANVIEW… * * * * * * * ”Panomera S7, Hovedbanegården”

42 42• •April April2018 2018

Totalløsninger - fra rådgivning til montage og service Grundlagt 2006 - over 12 års kompetence Solid vækst frem til i dag 20 fuldtidsansatte Afdelinger i Fredericia og Rødovre Unikt serviceprogram - egne teknikere Internationalt netværk - forhandler af tyske Dallmeier


FÆLLESSTÆVNET

April April2018 2018••43 43


FÆLLESSTÆVNET

Rederi Elida Fishing... Lyst-og Sportsfiskeri kan dyrkes af alle. Unge som gamle / Piger som drenge. Der kræves ingen forudgående lærdom eller kundskaber til denne sport. Alle kan fiske og turen starter med at tage Toget / bilen / bussen / knallerten / cyklen eller at spadsere til Havnen, hvor vi ligger klar til at byde Jer velkommen, til en frisk dag på Øresund, i selskab med ligesindede fiskekammerater. Mange har et sæt fiskegrej liggende, eller kan låne sig frem til et sådant, af familie og venner. Har man ikke fiskegrej kan man leje et sæt ombord på båden, der er monteret til den fiskeopgave man er ude på. Besætning og Skipper hjælper gerne med gode råd til fisketeknik og gode tips til fiskeriet undervejs på turen. Dagen starter med at møde op i god tid og finde sig en fiskeplads på båden ( husk at bestille plads). Grejet pakkes ud og monteres. Mulighederne for grejvalg er store, alt efter hvilke

fisk dagens tur byder på. Torsk / sild / makrel / hornfisk / fladfisk. Årstiden bestemmer hvilke fisk der er flest af og hvad der fiskes efter. Når du bestiller plads, kan du få oplyst hvilke fisk der står på menyen. Foråret og sommeren står for døren. Mildere vinde og varmere dage er på vej. Det er tid til at finde ud i naturen og få en oplevelse og hvorfor ikke starte med at prøve en fisketur på Øresund. Frisk luft og mulighed for at kunne fange sig en god ret fisk eller flere. Billeder af fangsten og turen

sendes til venner og familie. Alt efter fangstens størrelse kan der jo også inviteres til fiskegilde med naboerne hjemme. For tiden fiskes der efter torsk og sild. og billederne taler for sig selv. Alle er velkomne til at forsøge sig i denne herlige sport. Fisk er sundt og Fiskeri er sundt for sjælen. P.S REDERIET ELIDA FISHING ligger i Helsingør Havn og Toget kører næsten lige til døren. tlf: 20320724.

KNÆK OG BRÆK / HUSK FISKETEGNET / MØD OS PÅ HJEMMESIDE OG FACEBOOK (FISHING.DK.)

44 44• •April April2018 2018


FÆLLESSTÆVNET

April April2018 2018••45 45


46 • April 2018


Oplevelser på Læsø 2018

MALERMESTER

ARNE H. MORTENSEN Byrum Hovedgade 80 st 9940 Læsø

Tlf. 20 13 07 20

April April 2018 2018 • 47


Ændringer vedr. abonnement ring venligst 42 42 93 82

ID nr. 42185

Magasinpost SMP

HAVFISKER! DAGTURE

AFTENTURE Entreprenør arbejde Kabelpløjning • Kædegravning

FISKETURE - FROKOST - FEST OG LANGTURE Øresund eller Kattegat

{

Fiberblæsning • GPS indmåling Styrbar boring

Arresø og Hanne Berit, max 30 pass. Antares og Havstrygeren, max 48 pass. 20 sovepladser.

PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: (Mobil 45 57 07 24 (Rederi) 20 32 07 24 ombord) www.elida.fishing.dk - E-mail: elida@fishing.dk FØLG OS PÅ FACEBOOK

ENTREPRENØR

HEDEGAARD Boring Torvevej 5 • 7970 Redsted M • Tlf. 9669 1111 kimhedegaardas@gmail.com Find os på facebook

Jernbanefritid nr2 2018  
Jernbanefritid nr2 2018  
Advertisement