Page 1

Februar 2019 · 73. Årgang

1


2 • Februar 2019


JERNBANEFRITID NYT

Redaktionsudvalget: John Ravn Carl Erik Hunnerup

Stof til Jernbanefritid: John Ravn Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød Mail: jernbanefritid@jernbanefritid.dk Udkommer: 4 gange årligt, således: Nummer

Materiale Deadline Udkommer til medl. ca.

INDHOLDSFORTEGNELSE NYT FRA JERNBANEFRITID Formanden har ordret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.

2019 6. jan.

2019 20. feb.

2019

2.

2019 6. mar.

2019 20. apr.

2019

3.

2019 1. juni

2019 15. juli

2019

4.

2019 1. sep.

2012 15. okt.

2012

1.

2020 1. dec.

2020 20. jan.

2020

Invitation til Jernbanemesterskab for hold 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Referat fra Nytårsstævnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.

2020 1. mar.

2020 15. apr.

2020

3.

2020 1. juni

2020 15. juli

2020

4.

2020 1. sep.

2020 15. okt.

2020

Dækning: Direkte til alle medlemmer og tjenestesteder ved DSB, Banedanmark, DSB S-tog a/s, DB Schenker og Atkins.

BILLARD

CYKLING Beretning fra USIC cykling i Indien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Invitation til Islev duatlon 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

FOTO Arrangementet til Jernbanemesterskabet i foto 2019 . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Gengivelse: af artikler m.m. er tilladt. Angiv venligst kilde.

SKAK Invitation til EMT 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Annonceekspedition: JERNBANEFRITID Damgårdsvej 46, Gram, 8660 Skanderborg, tlf. 86 95 03 61

Grafisk produktion: FL Reklame Agerbakken 21, 8362 Hørning Tlf. 70 22 18 70 E-mail: fl@flreklame.dk, www.flreklame.dk Jernbanefritid: Postadresse og kontor: Kalvehavegårdsvej 2, 7000 Fredericia Tlf. 42 42 93 82 E-mail: kontoret@jernbanefritid.dk www.jernbanefritid.dk http://facebook.dk/jernbanefritid Tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund.

LØB & MOTION Invitation til 10 km gadeløb i Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

ORIENTERING Invitation til Jernbanemesterskabet 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

SKYDNING Invitation til 15 m luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Indkaldelse til afdelingsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Beretning fra jernbanemesterskabet 10 m luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

FORENINGERNE HAR ORDET! Indbydelse til veteranturen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

DEFA nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Forsidefoto: Beretning fra USIC cykling i Indien.

ISSN: 1398-5310

Februar 2019 • 3


Kim E. Andersen

ApS

smedje & reparation Mundelstrupvej 9 • 8381 Tilst • www.ka-smede.dk 2086 4777 2940 4777 Vi tilbyder alt indenfor: - Reparationer og service - Altaner, trapper, gelænder, porte...

4 • Februar 2019

- Alt i overfladebehandling af stål - Sikringsgitre - Opbygning af specialmaskiner


JERNBANEFRITID NYT

Formanden har ordet Godt nytår! Så kom vi i gang med 2019, et år der byder på et pænt aktivitetsniveau. Vi starter med vores fællesstævne den 9 - 10. marts og så ligger der Jernbanemesterskaber og en masse klub- og foreningsaktiviteter henover året. Internationalt har vi følgende aktiviteter i Euro Groupe: • Bowling, Løb og Badminton i Tjekkiet • Bordtennis i England • Skydning og • Euro Groupe møde i Århus

og opfølgningen på afholdte stævner med omtale mv. kan i visse tilfælde komme meget sent. De nye udgivelsesdatoer og deadlines for både 2019 og 2020 for indlæg er angivet på side 3 i bladet, samme side som indholdsfortegnelsen. For 2020 er der mindre ændringer i forhold til 2019. Det er derfor vigtigt med en velfungerende hjemmeside, og hjemmesiden er derfor fra årsskiftet udskiftet til en ny og bedre. Her findes bl.a. årshjul, aktivitetskalender og du kan tilmelde dig aktiviteter. Kig forbi på www.Jernbanefritid.dk.

Kollegamotion DFIF I USIC- regi skal Jernbanefritid deltage i orienteringsløb i Hviderusland.

Måske skal man lige ”smage” på dette ord. Men jeg synes faktisk, at det enkelt og præcist beskriver hvad det er DFIF ønsker, nemlig mere motion på arbejdspladserne!

Alt i alt en masse internationale aktiviteter.

Bladet og hjemmesiden

Illustration: By A-R-T/www.shutterstock.com

2019 bliver året hvor vi reducerer antallet af blade til 4 udgivelser. Men kun 4 udgivelser giver udfordringer i forhold til invitationer og aktiviteter i løbet af året. Afdelingerne skal i nogle tilfælde være meget tidligt ude med invitationer,

Den 10, januar deltog jeg i det første møde i udvalget ”kollegamotion” under Dansk Firma Idrætsforbund. Det var utroligt spændende, at møde de andre medlemmer af udvalget. Mange kompetencer fra hele landet er samlet i udvalget, både frivillige og ansatte fra DFIF. Jeg er overbevist om, at der over de næste år der vil blive skabt nogle gode resultater i arbejdet med at udbrede motion på arbejdspladserne. Aller sidste nyt om kollegamotion: 18. januar er følgende offentliggjort i medierne: TrygFonden har doneret 3,6 mio. kroner til Dansk Firmaidrætsforbund, som med et toårigt pilotprojekt vil knække koden til, hvordan Danmark får flere aktive arbejdspladser, hvor kollegaer dyrker motion med hinanden i arbejdstiden. Målet med projektet er at forbedre såvel den fysiske som den mentale sundhed hos medarbejdere på danske arbejdspladser. Med venlig hilsen Kenneth Paulsen

Februar 2019 • 5


Støddæmpere og hydraulik til jernbanemateriel

38 10 26 27 Grønholtvej 16 Grønholt

6 • Februar 2019


BILLARD

Invitation til billardstævne Den 9. marts 2019

Billardafdelingen inviterer til Jernbanemesterskab for hold lørdag den 9. marts 2019. Der er plads til alle, også til dem, der måske slet ikke har prøvet at spille billard før. Og så er der jo fest bagefter, hvis man har lyst til at være med til en hyggelig aften sammen med de øvrige medlemmer af jernbanefritid. Dato og sted Lørdag den 9. marts 2018 kl. 10.30 – 17:00 i FKS-hallerne, Tranehøjen 5, 5250 Odense. Der etableres fælles taxa-kørsel fra Odense station til FKS-hallen. Festen foregår på Knudshoved Kursuscenter om aftenen kl. 19.00 og der er gratis bustransport til jer der skal med til festen. Deltagere Alle ansatte i Jernbanerelaterede virksomheder kan deltage i stævnet. Hvis du ikke er medlem af Jernbanefritid, bliver du det automatisk ved tilmeldingen. Det koster kun 100 kr. om året og giver adgang til alle idrætsgrene under Jernbanefritid. Kan din forening ikke stille et 3-mands hold, sammensættes så vidt muligt konkurrencemæssige opsamlingshold. Såfremt der ikke kan stilles 3 hold til mesterklassen, rykker bedste hold i klasse A op, men spiller til en af turneringslederen beregnet distance. Det forudsættes, at man har et snit i forvejen, men har man ikke det, gennemføres en kombineret introduktions- og eventuelt instruktionspulje ved stævnet, så hold Jer ikke tilbage, hvis I er nogle stykker, der godt kunne tænke sig at prøve at spille billard mod hinanden. Kvinder er også velkomne, så tag konen, samleversken eller de store børn med, udstyr kan lånes på stedet! Turneringen for hold udskrives i følgende rækker MESTER: Spillere med et samlet gennemsnit over 26 (distance 350, 300 og 250). Klasse A: Spillere med et gennemsnit under 26 (distance 200, 175 og 150). Helt nye ye medlemmer med edle lemm mmer er i introduktionsturneringen int ntro trodu dukt ktio ions nstu turn rner e ingen spiller sp piller alle alle mod mod alle. alllle e.

Tilmelding Tilmelding senest den torsdag den 28. februar 2019 til Billard@Jernbanefritid.dk, men meld dig gerne uforpligtigende så tidligt som muligt af hensyn til planlægning af turneringen. Betaling 100 kr. pr. deltager, der opkræves efterfølgende. For nye medlemmer udgør indmeldelsen i Jernbanefritid deltagerbidraget, dvs. der er ingen betaling for selve stævnet… Spisning Der forefindes cafe på stedet, hvor alle bestiller frokosten ved ankomsten. Der er desuden mulighed for at købe øl- og sodavand samt kaffe mv. på stedet. Aftenfest Som nævnt i indledningen, er der for dem der har lyst at være med efterfølgende aftensfest på Knudshoved sammen med i alt ca. 100 deltagerne fra alle de øvrige idrætsgrene. Der vil blive gratis transport fra FKS-hallerne til Knudshoved, lige som der er planlagt bustransport til stationen senere på aftenen. Festen koster 200 kr. for en 3-retters menu med 1 glas vin til, inkl. efterfølgende kaffe. Såfremt man ønsker at overnatte er det også muligt i delt dobbeltværelse, pris for det samlede arrangement inkl. morgenbuffet er så 350 kr. eller 500 kr. for enkeltværelse. Læs mere på www.jernbanefritid.dk

Foto: Af as_trofey/www.shutterstock.com

Februar 2019 • 7


BILLARD

Hygge, kammeratskab og snitforbedringer til Nytårsstævne 2019 Årets første stævne i Jernbanefritids billardafdeling fandt sted lørdag den 12. januar 2019 i Taastrup billardklub.

13

deltagere mødte op til fælles morgenmad kl. 9:30 og vi hyggede med frisklavet kaffe, morgenbrød og en enkelt til halsen. Efter denne opvarmning startede vi dagens handicapturnering. Da vi var ulige antal, blev vi nødt til at opdele turneringen i en 5-mandsgruppe til dem med det højeste snit. Samt 2 x 4-mands-

8 • Februar 2019

grupper hvor vinderen skulle spille mod hinanden, 2er mod 2er osv. Dette gav 4 kampe pr. mand. Der var mange gode dyster, hvor 7 ud af de 13 deltagere spillede over eget snit. Flot klaret! I 5-mandspuljen endte alle mand med 4 kamppoint og derfor skulle


BILLARD

Top 3 i 4-mands.

Ekstra præmie - bedste snitforbedring Svend Nordfang.

placeringerne findes ud fra bedste snit forbedring. Her var det Stephen Eckhausen, der havde puljens bedste snitfremgang på 118 %. Tillykke til Steffen med 1-pladsen. På andenpladsen kom vores ”nye” mand Claus Bo Jensen. Claus havde en super flot sidste kamp, hvor han spillede med hele 25,7 i snit mod normalt ca. 9. Flot klaret og fortjent andenplads. På tredjepladsen kom HansJørgen Stenhøj med en snitforbedring på 112 %. Bjørn Semberg tog 4 pladsen med 2 vundne og 2 tabte kampe. Knud Møller tog 5. pladsen. Dog var det Knud der havde dagens bedste serie på hele 106 point. Flot! I 4-mands pulje A vandt Julle alle sine 3 kampe og fik dermed 6 point og en snitforbedring på 131 %. På andenpladsen kom Søren Frandsen stærkt igen efter en dårlig første kamp og tog sig af andenpladsen med 4 point. Erik Jørgensen måtte nøjes med en enkelt sejr og Svend Nordfang fik ingen sejre i puljen. Men Svend bemærkede sig dog med dagens højeste snitforbedring på 137,7 %. Det udløste dagens ekstra præmie. Tillykke Svend!

og Bjarne Lundberg havde vundet de 2 første kampe og dermed havde 4 point. Bjarne var dog stærkest i puljefinalen og vandt med 116-96 over Per. Dermed skulle han møde Julle i finalen og Per skulle spille om 3 pladsen med Søren Frandsen. Kampen om 3-4 pladsen i Pulje B skulle findes mellem Palle Jensen og Jan Bräuner. Her var Jan bedst og tog 3 pladsen. I finalen i 4-mandsgruppen vandt Julle med 110-44 over Bjarne og var dermed fortjent vinder med 4 sejre i 4 kampe. I kampen om 3 pladsen var Søren Frandsen i topform og spillede med 9,6 i snit, så 10 indgange var nok til at vinde over Per Nielsen. Jan Bräuner vandt kampen om 5-6 pladsen over Erik Jørgensen og Svend Nordfang tog 7. pladsen med en sejr over Palle Jensen. Vi havde en lille times ophold i spillet til frokost, hvor der blev hygget med smør selv madder og en lille en til halsen. Tak for endnu et hyggeligt stævne og tak for hjælpen til de frivillige hjælpere!

I pulje B var der spænding inden sidste kamp, da både Per Nielsen

Februar 2019 • 9

>>


FOTO BILLARD

Husk at tilmeldingen til stævnet i Odense den 9. marts er startet. Så skriv til billard@jernbanefritid.dk for at tilmelde dig stævnet. Nye deltagere er også meget velkomne. Der er endvidere aftenfest på Knudshoved om aftenen. Læs mere på www.jernbanefritid.dk eller tilmeld dig direkte på tka@jernbanefritid.dk De bedste hilsner Per Nielsen Afdelingsleder Billard Jernbanefritid

Claus Bo og Stephen.

Contec Rail ApS Kenneth Dam, Adm. direktør Holmetoften 12 2970 Hørsholm E- mail kda@contecrail.dk www.contecrail.dk

10 • Februar 2019


CYKLING

USIC Cycling Championship 2018 Det var fredag d. 9 november 2018, vi mødtes i Kastrup lufthavn for at tage til USIC Cycling Championship 2018 i Indien. Lars og jeg mødtes først og vi udvekslede lige vores visum som vi alle selv skulle sørge for. Nå men jeg havde kun printet en seddel ud og Lars havde printet samme seddel ud plus en stak andre papir, så jeg var lidt spændt på om der var nogle jeg manglede. Lidt efter kom de sidste og de havde printet alt muligt ud i forhold, til den ene seddel jeg havde…. Nå men vi måtte jo se hvem der havde gjort det rigtige ved check in.

D

Det viste sig at det var det ene papir jeg havde printet der var gældende. Heldigvis havde de andre gjort det rigtige, men manglede blot at få printet det rigtige papir ud. Det kunne de så få lov til for 50 kr. og ekstra sved på panden. Imens de fik klaret dette overbeviste Lars og jeg Indien Airlines, Indiske udsendinge om at vi da ikke skulle betale 800 kr. ekstra for hver cykel kuffert, som de pludselig ville have ved check in. Det var ikke den bedste start, men vi fik alle checket ind og afleveret vores cykelkufferter ved stor bagage, klaret security, spist lidt og drukket en kop kaffe da flyet var lidt forsinket. Flyveturen på ca. 6 ½ time gik fint. Lufthavnen i New Delhi ligner alle andre og vi kom igennem diverse check og fik vores kufferter. Ved udgangen stod der nogle og tog mod os, som skulle vise sig at være vores kontakt personer under vores ophold i Indien. Bus var der også sørget for, men de havde vist ikke lige forventet alt vores bagage, så der kom lidt i bagagerummet og resten måtte vi slæbe med ind bussen. (Det skulle senere vise sig at det var et gennemgående problem.

Vi blev næsten kørt til vores hotel, men bussen kunne ikke køre helt dertil, så vi måtte slæbe alt vores bagage ca. 1 km, kuffert, cykelkuffert og rygsæk pr mand, gennem en masse mennesker - som sikkert ikke havde set noget lign. affald, ujævnt terræn og køer… ja altså dem som siger muuh. Nå men vi kom da frem til hotellet, som ikke lige var klar med alle værelserne da klokken kun var ca. 10 om formiddagen. Vi fik dog 2 værelser så vi kunne få vores bagage låst inde, inden vi kunne få noget at spise på hotellets tag. Udsigt var der ikke så meget af pga. en masse smock. Efter lidt mad tog vi på byvandring og for dem som ikke har været i Indien kan jeg fortælle at det er meget anderledes, -beskidt, masser af affald, en masse mennesker, (muh) køer, biler og larm hele tiden, da alle biler prøver deres horn ca. hvert 20 sekund(hele døgnet), selvom de holder i en lang kø. Men folk i Indien er nu utrolige flinke og nysgerrige. Heldigvis kan de fleste også engelsk. Vi fik handlet lidt vand, myggecreme og hvad folk ellers lige manglede. Resten af dagen havde vi for os selv og aftensmaden tog vi i fællesskab.

Februar 2019 • 11

>>


CYKLING

Næste dag tog vi alle på tuk tuk tur rundt i New Delhi, selv om jeg gerne ville have været ude og træne, men det er altså totalt umuligt i New Delhi. Om eftermiddagen kom Nordmændene som vi fulgtes med resten turen i Indien. Efter fælles hyggelig aftensmad blev vi hentet af vores kontakt personer, som hjalp os med transport til togstationen, hvor vi skulle med nattoget til Bikaner. Samme cirkus med at komme fra hotellet og til bussen, nu var vi bare endnu flere med bagage, men der var dog 2 busser denne gang. Igen samme problem med alt bagagen, som vi endnu engang måtte slæbe med ind i bussen, ud af bussen, igennem smalle gader og helt ud til perronen (de er meget lange i Indien). På perronen mødtes vi med de andre lande som også havde ligeså meget bagage med. Toget kom til tiden og vi skulle nu pakkes sammen i 8 mands ”sove kupeer” inkl. alt bagagen. Det lykkes og alle fik en briks at ligge på. Jeg ved ikke hvordan det lykkedes, men jeg tror vi kunne lære af Indernes tålmodighed og tro på at det nok skal gå alt sammen. Efter ca. 8 timers ”sove/hvile” tog tur, skal jeg da love for at vi blev vækket af en trommeslager da vi ankom til Bikaner. Der var fest og masser af hjælpere til at tage vores bagage, rød løber, ceremoni med maling i panden og blomsterkrans over halsen inden der var et kort velkomstmøde i en stations bygning. Derefter ca. en halv times bustur til hotellet ude i ørkenen til et stort hotel hvor alle landene nu blev indlogeret. Bagagen blev transporteret i lastbiler. Vel indlogeret og hurtig udpakning/samling af cykler blev det også tid til den første trille tur i Indiens ørken. Vi skulle lige vænne os til at køre modsat side af vejen og uden om div. overlæssede dromedarer. Om aftenen havde Inderne arrangeret en velkomst fest med underholdning. Den bestod af det sidste nye i Indien – nemlig elektrisk boogie og breakdance.

12 • Februar 2019

Næste morgen skulle vi tidlig op og af sted med busser for at køre holdløb. Cyklerne blev læsset på en lastbil, men vi var de eneste der gjorde det, for de andre lande havde da taget cyklerne med ind i busserne, - de skulle ikke risikere at lade cyklerne vælte rundt på ladet. Nå men heldigvis var der så ikke plads til alle i busserne nu, så mekanikere og trænere fra de andre lande måtte så stå på ladet og så kunne de ligeså godt passe på vores cykler samtidig i de ca. 40 minutter busturen nu varede. Vi skulle køre en rundstrækning af 10 km på et stykke flad afspærret motorvej alle dagene. Selve mål området var flot lavet med hvert lands egen bås hvor vi kunne forberede os. Toilet vogne havde de også sørget for, hvilket jeg dog lige skulle overbevises af Karsten om, at de kunne bruges. Jeg har set uge gamle festivals toiletvogne der er mere soigneret end dem. Vi havde dog kort tid da der ikke var længe til vi skulle starte. Inden da skulle cyklerne kontrolleres ifølge internationale regler og vi skulle også lige nå at varme op. Selve holdløbet gik godt, til trods for at der kun var 4 af os der havde trænet en enkelt gang sammen. Placeringen blev dog kun til en sidste plads ud af 7 til trods for, at vi havde kørt med ca. 42,5 km/h på de 40 km. Frankrig vandt med imponerende ca. 48 km/h. Nå men tilbage i mål området var der nu en sand folkefest for alle de mange Indere der nu var dukket op. Mange kom hen til os for at få taget billeder og selvfier. Mega grineren at være verdens stjerner i Indien. Igen meget flinke og snaksaglige på Engelsk-Indisk. Tilbage på hotellet havde vi et par timer inden Inderne havde arrangeret en bustur til et meget helligt tempel. Da vi kom til templet blev Lars og jeg udenfor, Lars var halv sløj efter for lidt søvn og jeg har set masser af templer. Der gik


CYKLING

dog ikke lang tid før de første kom ud, da det viste sig at det var et hellig ROTTE tempel, så der var rotter over alt derinde. Nå men den oplevelse var vi heldigvis forskånet for. Tilbage til hotellet og tidligt i seng. Næste morgen måtte vi igen tidlig op, samme procedure, dog havde de skiftet lastbilen ud med en ekstra bus så vi også kunne have cyklerne med ind i bussen. Ud til mål området hvor der var kommet endnu flere tilskuere for at se de 100 km linjeløb. Der var igen cykel kontrol inden start. Linjeløbet gik i gang og efter 400 m begyndte de første ryk som forventet. Specielt franskmændene og inderne var aggressive fra start og der gik heller ikke lang tid inden, at hele feltet blev splittet ad. 3 mand havde fået hul og resten af feltet var sprængt i atomer. Vi danskere prøvede også på skift at komme af sted, men uden held. Efter ca. 35/40 km sad vi ca. 15 mand bagerst inkl. alle 5 danskere. Men der blev arbejdet godt fra alle og efterhånden fik vi kørt alle ind, undtagen 7 mand som nu var samlet forrest med ca. 1-1/2 minut inden vi går ud på sidste omgang. Så nu var der kun 20 km tilbage.

Jeg kiggede tilbage i feltet og så at der var flere ”fri” løbere med i feltet nu. Da jeg ved jeg har en rimelig spurt, satsede jeg ligesom dem på at vi kom samlet hjem. Det lykkedes ikke helt, for da vi runder for sidste gang og for at køre de sidste 10 km til mål, blev der stukket til højre og venstre. Nogle stykker kom da af sted og hele feltet var trukket ud. Jeg blev 5’er i feltets spurt, hvis man kan kalde det for et felt da det var trukket helt ud.

Februar 2019 • 13

>>


CYKLING

Fra 8 pladsen og til sidste pladsen var inden for samme minut, og ca. 1 min. og 45 sek. efter vinderen fra Frankrig, som for øvrigt var eks. Pro. De var bare bedre og en hel del yngre. Vores gennemsnits alder var 45 år og vores gæt på de andre er 23/24 år. Men vi var alle enige om at det var sjovt og fedt. Alle havde kørt efter deres chance og der var ingen dramatik i feltet eller farlige situationer. Folk havde kørt pænt selvom der blev gået til stålet med ca. 42,5 km/t. Tilbage i mål området blev vi atter modtaget af tilskuerne som verdensstjerner og mange ville have taget selfier/billeder sammen med os. Igen meget flinke og nysgerrige de indere. Tilbage til hotellet havde vi igen et par timer inden vi skulle på dromedar tur ude i ørkenen. Turen i ørkenen sluttede med lokal musik/støj underholdning. Sidste dag startede igen tidligt for at komme ud og køre 20 km enkeltstart. Samme hurlumhej med at få stuvet alle ind i busserne med cykler. Eftersom vi lå på de sidste pladser, var vi så dem der skulle starte som de første. Enkeltstart er ikke lige min kop te mere, så jeg satsede på at holde de samme watt hele vejen og det gik næsten. Ca. 36,5 km/t var hvad det kunne blive til og den blev vundet af en Inder med over 45 km/t. Den sidste aften var der afslutnings ceremoni, underholdning, fest og den obligatoriske gave udveksling.

14 • Februar 2019

Den sidste dag i Bikaner skulle vi igen tidligt op og af sted med toget til New Delhi. Vi havde en enkelt aften i New Delhi, som vi brugte med fælles hygge og spisning på en Italiensk restaurant – nu havde vi alle fået nok af Indisk mad. Næste formiddag skulle vi have været afhentet af nogle busser som vores Indiske kontakt person skulle have sørget for. De kom dog aldrig, så vi måtte forhandle med div. taxa’er som vel og mærket kunne have vores mange og store kufferter med. Heldigvis havde vi god tid, så da vi ankom til lufthavnen og efter en times tid i indtjekningen, kunne vi også lige nå at bruge vores sidste indiske penge. Velankommet i København, ventende på vores kufferter blev vi alle enige om at det havde været noget af en oplevelse. Masser af flinke Indere, hyggelig møde med kollegaer fra mange lande og godt arrangeret, både sportsligt og i det hele taget. Tak for en god tur til John, Karsten, Lars, Poul, Per, Jesper og Melina som imponerede alle som den eneste og første kvinde til USIC Cycling championship. Bruno Rydahl


CYKLING

Februar 2019 • 15


CYKLING

Invitation til

Jernbanemesterskabet i Duathlon 2019 Tid og sted 7. april 2019 10.00 Ejby Mosevej 203 2600 Glostrup (ved Vestforbrændingen) Mødested Området er ikke stort, så vi finder hinanden. Og hvis ikke, så i hvert fald efter løbet. Vi plejer at holde til på plænen overfor nummerudlevering. Ved stenen. Transport Transport med tog vil være optimal. Der er ca. 3 km fra Herlev st. til Vestforbrændingen. Vælger man at køre i bil henvises der til parkering ved Vestforbrændingen, Ejby Mosevej 203, eller på selve Ejby Mosevej ved indkørsel fra Ejby Industrivej. Der parkeres få meter fra start/mål og skiftezone.

Der cykles på en rute der har start/mål og skiftezone ved på Ejbymosevej ved Vestforbrændingen, 2600 Glostrup. Ruten er en ud/hjem rute på 6km som køres 1 gang på den korte distance og 2 omgange på den lange. Der vil være trafikofficials men ruten vil ikke være 100 % lukket. Distancer Distancerne er: 2,5 km løb - 12 km cykel - 2,5 km løb eller 5 km løb - 24 km cykel - 5 km løb. Starttider Lang kl. 10.00 / Kort kl. 10.30 Tidtagning Tidtagning foregår med en chip som du afhenter på selve dagen.

Startsted

Præmier

Ejby Mosevej 203, 2600 Glostrup, ved vestforbrændingen.

I forhold til antal deltagere + lodtrækningspræmier Klasseinddeling laves efter deltagerantal.

Ruter Løberuten er på et lukket stisystem og er en ud/hjem rute på 1,25km. Der løbes en omgang på den korte distance og to omgange på den lange.

Betaling Betaling sker klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding efter regning. Startgebyr Kort: Medlemmer af Jernbanefritid betaler 100kr. Deltagere i åben klasse betaler 200kr. Lang: Medlemmer af Jernbanefritid betaler 125kr. Deltagere i åben klasse betaler 250kr. Startnumre Afhentes på dagen sammen med chippen. Præmieoverrækkelse samt fælles forplejning Tid og sted for præmieoverrækkelse oplyses i program, der udsendes ca. 10 dage før løbet.

Illustration: Af Istvan Hajas/www.shutterstock.com

16 • Februar 2019


CYKLING

Forplejning Der vil fra løbsarrangørerne være frugt, kage & kaffe ved målstregen. Afbud Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der opkræves ved direkte tilmelding til den eksterne arrangør. (200/250kr) Tilmelding Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/ forening under Jernbanefritid eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid. Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at tilmelde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson. Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende: Navn Tlf. nr. Fødselsdag og år Distance Mobilnummer, valgfri (resultatservice) Tilmelding senest Torsdag d. 7.03.2019 til din afdeling. Eller nedenstående, hvis ikke du er medlem af lokal forening. Karsten Bukholt cykling@jernbanefritid.dk Tlf.: 28 30 66 86 På Cyklings vegne Karsten Bukholt

Februar 2019 • 17


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer. Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet. Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort. Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

18 • Februar 2019


FOTO

Jernbanemesterskaberne i Foto 2019 Jernbanemesterskaberne i Foto 2019 bliver afviklet i Juelsminde med Hotel Juelsminde Strand som basis. Det sker i weekenden 26. – 28. april 2019. Det foreløbige program ser sådan ud: Dato

Tid/kl

Rejse/opleve

26.4.2019

09.52/10.00

Afgang København H med tog til Vejle. Vi prøver at finde orange billetter og at skaffe samlet plads.

26.4.2019

11.55/12.28

Ankomst Vejle st

26.4.2019

12.38

Med bus 205 til Juelsminde – brug rejsekort

26.4.2019

13.31

Ankomst Juelsminde rutebilstation

26.4.2019

Mad og drikke med til eget forbrug

Vi bliver indkvarteret på hotellet og går en tur i byen. Måske finder vi et øl- eller ishus

26.4.2019

19.00

Spisning på hotellet Mulighed for aften fotografering

27.4.2019

8.00

Morgenmad på hotellet

27.4.2019

9.30

Udflugt til

27.4.2019

12.00

Let frokost/sandwich et sted i byen

27.4.2019

14.00

Eftermiddagskaffe og bedømmelse af udstillingen

27.4.2019

19.00

Spisning sammen med juryen

27.4.2019

Fri

28.4.2018

8.00

Morgenmad

28.4.2018

9.17

Juelsminde Rutebilstation afgang

11.43

28.4.2018

10.06

Ankomst Vejle st.

12.32

28.4.2018

10.28

Vejle afgang

13.00

28.4.2018

13.01

København H ankomst

15.08

Konto

2414 6272967979

Foto: Af Billion Photos/www.shutterstock.com

Arrangementet indeholder: • 2 overnatninger • Middag fredag og lørdag Prisen for disse herligheder er 949 kr. pr person i delt dobbeltværelse og 1598 kr. for personer i enkeltværelse. Jernbanefritid giver 350 kr. i tilskud til overnatning, hvis du deltager med billeder i jernbanemesterskaberne og rejsefonden giver måske også et lille bidrag. Derudover indregner vi vin til middagene og en let frokost lørdag, kaffe og nødvendige pladsbilletter. Tilskud til kørsel og togbilletter efter aftale med afdelingslederen.

Februar 2019 • 19


HERLEV DIAMANTEN APS Boring og skæring i beton

40 15 37 37 Håndværkervej 36 • 4000 Roskilde

FISKETURE PÅ ØRESUND FØLG OS PÅ FACEBOOK ELLER ELIDA.FISHING.DK Telefon +45 45 57 07 24 Mobil +45 20 32 07 24 elida@fishing.dk • Åben daglig fra 08.00 til 18.00

20 • Februar 2019


SKAK

Jernbanemesterskab i skak EMT 2019 + JM i lyn DSB´s kursuscenter, Fyrvej 1, Nyborg Tid

Turneringen starter torsdag, den 7. marts 2019 kl. 14.00 afslutning søndag, den 10. marts 2019. kl. 13.00

Startpenge

75,- kr. pr. deltager i EMT (som udelukkende går til præmier) 25,- kr. pr. deltager i Lyn EMT

Indkvartering

Jernbanefritid dækker hele opholdet, som inkluderer 3 overnatninger i dobbeltværelse, aftensmad, torsdag den 8. marts, morgen -og aftensmad fredag, morgen -og aftensmad lørdag, samt morgenmad søndag, den 10. marts. Det vil være muligt, at købe frokost torsdag, fredag og lørdag for kr. 90,- for 3 stykker smørebrød, eller frokostbuffet til kr. 110,- ligesom det vil være muligt, at tilkøbe enkeltværelse for kr. 200,- pr. nat. Da turneringen foregår sammen med fællesstævnet lørdag, den 09. marts er der stævnefest for de interesserede om aftenen. Der er særskilt indbydelse til Stævnefesten, som I selv skal melde jer til.

Tilmelding

Til Bjarne Haar, mobil 2623 0444, eller til mail: jbhaar@stofanet.dk, senest mandag, den 24. februar 2018

Lynmesterskab

Fredag den 8. marts 2019 kl. 20.00

Afdelingsmøde

Afholdes lørdag den 09. marts 2019 ca. kl. 20.30 Forslag der ønskes behandlet på mødet bedes indsendt til afdelingslederen senest lørdag, den 23. februar 2019 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af sekretær og stemmeudvalg 3. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 4. Afdelingslederens beretning 5. Indkomne forslag 6. Valg af afdelingsleder 7. Afdelingens fremtidige virksomhed 8. Afslutning

Illustration: Af carlo fornitano/www.shutterstock.com

Februar 2019 • 21


LØB & MOTION

Invitation

DJM 10 km gadeløb 2019 Tid og sted Søndag den 12. maj 2018 Odense (Kongens have) Mødested og omklædning Odense depot´s lokaler på 1 sal på Odense Station, omklædning fra ca kl. 09.30 Transport Start & Mål ligger 300 meter fra Odense station Startsted Kongens Have overfor Odense station Starttider Børneløb 10.30 5, 10 & 15 km kl. 11.00 Deltagere Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid. Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse. Aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid kan deltage i åben klasse i de stævner, hvor der udskrives en sådan klasse. Rute Naturskøn, flot og inspirerende rute gennem centrum, Ansgar Anlæg og langs Odense Å . 10 og 15 km ruter løber gennem Odense Zoo rundt om Skovsøen og gennem Hunderupskoven, inden turen igen går tilbage til Kongens Have.

Klasser/distancer Individuelt i følgende klasser (10 km): Børn, Herre: senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år Damer: senior, 35 år, 45 år, 55 år, 65 år Åben. Motion herrer og damer: 5 og 15 km Børn 2 km Holdkonkurrence JernbaneFritids pointberegner benyttes til at sammensætte de 3 løberne inden for de enkelte klubber der herefter udgør klubbens hold 1, 2 osv. Tidtagning Arrangørerne sørger for tidtagning og resultatlister Præmier I forhold til deltagerantallet. Medaljer, gavekort til vinderne i klasserne og lodtrækningspræmier. Betaling og udlevering af brystnumre Betaling sker klub-/foreningsvis eller individuelt ved enkeltpersontilmelding efter regning ved udlevering af brystnumre. Præmieoverrækkelse samt frokost/kaffebord Efter bad og omklædning er der frokost/kaffebord til supplering af det i startgebyret indeholdte samt Præmieuddeling. Startgebyr

Odenseløbet har start og mål i Kongens Have, hvor du efter løbet har mulighed for socialt samvær. Ved tilmelding gennem Jernbanefritid følger der en T-shirt og en let frokost med i startgebyret. Den udleverede frokost suppleres ved vort eget arrangement på Odense Banegård efter løbet.

22 • Februar 2019

15 km 10 km 5 km Børneløb 2 km

Jernbanefritid medlemmer 100,00 kr. 100,00 kr. 100,00 kr. 50,00 kr.

Åben klasse 215,00 kr. 215,00 kr. 215,00 kr. 115,00 kr.


LØB & MOTION

Konvolut & posefiltre

Forplejning Frokost/kaffebord koster 40 kr. og skal bestilles sammen med tilmelding til løbet. Afbud. Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der betales til den eksterne arrangør. Prisen for voksen er 215 kr. og Børn 100 kr. Tilmelding Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid. Man kan tilmelde sig som enkeltperson til undertegnede, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid. Deltagere i åben klasse (aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid) kan frit vælge at til-melde sig gennem en Jernbanefritid forening eller som enkeltperson. Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende: Navn Fødselsdag og år Distance Klasse Frokost/kaffebord, antal Tilmelding fra klubber og enkeltpersoner til undertegnede senest den 12. april 2019. Læs mere på http://www.hcamarathon.dk/odensel%C3%B8bet På Løb & Motions vegne Paul Andersen

Februar 2019 • 23


ORIENTERING

Jernbanefritid Invitere til

Dansk jernbanemesterskab i orienteringsløb Søndag den 2 juni 2019. Fruens plantage. Vi arranger dansk jernbanemesterskab i kredsløbet Fruens plantage Næstved. Første start er kl 10. Der efter 2 minutter imellem deltager. Klasser: der bliver udråbt dansk jernbanemester i, H/D 21- H/D 35 - H/D 45 - H/D 50 – H/D 60 – H/D 70. Banelængder: JF. retningslinjerne i DOF.

Der er ingen bad, men let omklædning i jernbanefritids stand, på stævnepladsen. Deltager: Hvis du har arbejdsmæssig eller pensionist til et jernbanerelateret virksomhed EKS. DSB, Atkins, Arriva, DB Schenker eller Banedanmark mfl. Kan du/din ægtefælle, samlever og børn deltage.

Løbsafgift: CA. 85 kr. Tidstagning: Sport ideent. Lånebrik kan lejes 25 kr.

Det er en forudsætning at du er medlem af jernbanefritid. Du kan indmelde dig via www.jernbanefritid.dk.

Efter o-løbet vil der blive udråbt dansk jernbanemester og præmie overrækkelsen i jernbanefritids stand, på stævnepladsen, mens vi indtager en let frokost.

Tilmelding: klubvis, senest Onsdag den 2 Maj 2018. Til Jan Truelsen mail: janstog@stofanet.dk med oplysninger om Klasse, sport ID og kaffe.

24 • Februar 2019


SKYDNING

Der indbydes hermed til Jernbanemesterskaber i skydning på 15 meter Mesterskabet afholdes lørdag den 30. marts 2019 kl. 10.00 i Skytternes Hus, Nyborg. Arrangør: Jernbanernes Idrætsforening Nyborg. Der er glidende udskiftning på banerne. Sidste hold går på banerne kl. 13.00 Program Der skydes efter klasser, regler og klassifikation i Jernbanefritids turneringsregler. Deltagere Alle, der er medlemmer af Jernbanefritid samt en skytteforening, kan tilmeldes. Tilmelding med angivelse af: Skydeart og klasse samt fødselsdato skal være undertegnede i hænde senest 1. marts 2019. Deltagerbetaling udgør 60 kr. pr. skydning. Beløbet opkræves af Jernbanefritids kasserer efter tilmelding. Sammen med tilmelding bedes I anføre om I ønsker at købe mad. Tilmelding til:

Claus B Laursen Haraldsgade 41, 8260 Viby J skydning@jernbanefritid.dk

Afdelingsmøde Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde i Skytteafdelingen Lørdag den 30. marts 2019 kl. 14.00 i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 5. Afdelingslederens beretning 6. Indkomne forslag 7. Valg af afdelingsleder. Valg af bestyrelsesmedlemmer Arne Phillip og Henning Jansen er på valg. Valg af suppleant. Michael H. Carlsen er på valg 8. Afdelingens fremtidige virke 9. Afslutning Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingslederen i hænde senest 1. marts 2019 På afdelingens vegne Claus Brix Laursen Afdelingsleder

Februar 2019 • 25


SKYDNING

Jernbanemesterskabet i skydning på 10 Meter Luft Så blev det igen tid til at mødes i jernbaneregi, denne gang på 10 meter luft. Det var rart at se så mange til denne disciplin, da den ikke plejer at være velbesøgt. Men i år, efter en lille opsang fra formanden, var der rekord mange tilmeldte, 21 M/K.

D

er var også for første gang i lang tid nye børneskytter, 2 stk. Simon og Anika. Velkommen til dem begge. Efter endt skydning, og de obligatoriske undskyldninger for den dårlige skydning, var der endnu en gang fantastisk mad fra det stabile køkken personale. (Tak for dejlig mad). Efter kaffe og småkager fra Britha, var det farvel og på gensyn i Nyborg d.30/3 2019. Resultaterne kan ses på jernbanefritids hjemmeside. Carsten Andreasen

Tony holder nøje øje med resultaterne.

Hård konkurrence.

26 • Februar 2019


SKYDNING

Klasse A pistol. Arne Phillip, Poul Erik Rasmussen og Carsten Andreasen 1022. Klasse A riffel. Sys Hansen, Ib Hansen og Claus B. Laursen 1024. Klasse A Veteran riffel. Arne Christensen, G.B.Frederiksen og Kent Jeppesen 1029. Det skønne køkkenhold.

Børne klasse pistol. Simon og Anika.

Åben klasse pistol. Jan Eskildsen.

>>

Februar 2019 • 27


SKYDNING

28 • Februar 2019


FORENINGERNE HAR ORDET

Jernbanefritids Veteranklub på tur til Hotel Christiansminde i Svendborg 2019 Veteranturen i 2019 kommer som der allerede er indikeret i Jernbanefritid nr. 5 og 6 til at gå til DANMARKS SMUKKESTE RESORT Hotel Christiansminde lige ud til det skønne Svendborgsund. Det bliver et ophold, hvor hotellet vil sørge for forkælelse & nærvær – fornøjelse & oplevelser lidt ud over det sædvanlige.

B

eliggenheden helt ud til vandet og udsigten over det Sydfynske Øhav er betagende fra den store terrasse, restauranten, lokalerne og ikke mindst værelserne. Den fantastiske smukke natur bidrager til, at oplevelserne kommer helt tæt på. Her er tidssvarende faciliteter til at forene unikke indendørsoplevelser med de helt store naturoplevelser.

Der er allerede indikeret et foreløbigt program i sidste nummer af Jernbanefritid. Programmet er på plads.

Christiansminde har i flere århundreder været et populært udflugts- og feriemål, som har tiltrukket rejsende på grund af den skønne beliggenhed og de mange termiske kilder. Kilderne danner stadig smukke og hyggelige søer i området inden de løber ud i sundet eller giver liv til Christiansmindes historiske springvand. Christiansmindes Blå Flag strand, ”kærlighedsstien” ind til Svendborg og de mange vandre- og løberuter rundt om Christiansminde giver sammen med færgen ”M/S Helge”, der ligger til ved bådebroen, nogle helt fantastiske naturoplevelser. Kort sagt, der er virkelig lagt op til en fantastisk weekend d. 17 – 18 og 19. august. 2019. Bemærk, at vi mødes lørdag d. 17 og slutter mandag d. 19. august. Ja og hvad skal vi så opleve når vi ankommer til Christiansminde, udover naturligvis et godt vejr.?

Det bliver følgende: Vi ankommer først på eftermiddagen enten med tog eller i bil (der sikres transport til hotellet fra stationen) Efter vi har fået vores værelser er der kaffe/te ad libitum og hjemmebagt kage i Panorama Restauranten, hvis vejret tillader det kan vi nyde kaffen ude på den flotte terrasse med udsigt ud over Svendborgsund. Herefter er der Generalforsamling i separat lokale med mulighed for lidt koldt at drikke. Om aftenen serveres der en 2-retters menu- efter køkkenchefens valg i Panorama Restauranten på Terrassen eller eget lokale samt kaffe/te og kage og fælles hygge og lidt spil med præmier. Lørdag står vi på Veteranfærgen M/S Helge kl. 10.15 fra hotellets bådebro til Valdemars Slot med anløb ved Troense – Grasten inden vi anløber bådbroen lige neden for Valdemars Slot. Efter landgangen bevæger vi os et par hundrede meter op til slotsparken hvor der er mulighed for, at gå på opdagelse på egen hånd ligesom der er mulighed for at gå ind på selve slottet.

Februar 2019 • 29

>>


FORENINGERNE HAR ORDET

Efter en tur rundt i parken bliver der mulighed for, at spise en let frokost i slottes Cafe (for egen regning). M/S Helge | Svendborg Havn www.svendborg-havn.dk/færger/ms-helge Der er rig mulighed for, at læse mere om Valdemar slots historie inde på nedenstående link: www.valdemarslot.dk Valdemars Slot på Tåsinge ved Svendborg blev bygget af Kong Christian 4. i årene fra 1639 til 1644 til sønnen Valdemar Christian. En nærliggende, ældre borg fra middelalderen, Kærsgård, blev nedbrudt og indgik i nybyggeriet, meget mere historie inde på Valdemar slots hjemmeside. Kl. 13.25 stiger vi igen på M/S Helge og bevæger os stille og roligt gennem bølgerne tilbage til Hotel Christiansminde hvor vi kører mod Thurø enten i egne biler eller taxa/bus. Efter ankomsten til øen kører vi ned til Thurø Ø-BRYG. www.oebryg.dk/Gå endelig ind og se på hjemmesiden. Her vil vi blive budt velkommen af Brygmester Erik Nielsen, som vil give en rundvisning med efterfølgende ølsmagning. Der bliver også mulighed for, at smage på den berygtede og ulovlige bryg Rough Snuff. Den må gerne brygges men ikke sælges. (se på deres hjemmeside)

bevæger vi os over i et lokale, hvor vi kan hygge os med lidt at drikke og ellers snakke om dagens og weekendens oplevelser. Mandag morgen er der igen morgenmad i Panorama Restaurant inden vi alle tager hjem igen efter en forhåbentlig oplevelsesrig weekend i Svendborg og på Hotel Christians Minde. https://valdemarsslot.dk/ Brug gerne linket til, at få inspiration til turen rundt i parken og slottet. Prisen for alt dette kommer til at ligge på 1600 kr./ person i delt dobbeltværelse, 200 kr. k i tillæg/nat till / t for f enkeltk lt værelse samt tillæg på 125./nat hvis der ønskes havudsigt. Ikke medlemmer betaler 50. kr. ekstra i kontingent. Prisen er inkl. Færgefart – Ølsmagning med rundvisning – 2 overnatninger med 2 og 3-retters menu – kaffe med kage samt morgenmad søndag og mandag. I har nu mulighed for, at reservere pladser ved at kontakte nedenstående: Erik Lorenzen: Erik.lorenzen@mail.dk tlf. 38 60 39 32 Else Nielsen: elseogjensnielsen@jubii.dk tlf. 26 36 26 83 Christian Hagensen: hagensen8380@gmail.com tlf. 51 51 86 99. Vi i bestyrelsen håber på stor opbakning til turen i 2019. Der vil i de kommende udgivelser kommer mere om turen.

Herefter vil der blive mulighed for, at købe lidt øl og andre spændende ting fra det store udvalg der findes i butikken med hjem.

Veteranklubben et IKKE KUN FOR PENSIONISTER. Nej det er for alle medlemmer af Jernbanefritid uanset alder. Ja og så koster det kun 50 kr. om året at være medlem.

Efter besøget runder vi lige Thurø inden vi kører tilbage til hotellet til et velfortjent hvil og afslapning inden festmiddagen om aftenen.

Giv blot en mail på hagensen8380@gmail.com så sikrer jeg medlemskab.

Søndag aften serveres der en 3-retters festmiddag efter kokkens eget valg i Panorama Restaurant, efter middagen

30 • Februar 2019

Med venlig hilsen Christian Hagensen Formand for Jernbanefritid Veteranklub.


FORENINGERNE HAR ORDET

… men hvad BRUGER de det til? Det er et spørgsmål, vi som esperantotalende tit hører … ’Ja, det lyder som en god idé, og I har det sikkert sjovt, men hvad NYTTE har I dog af det i denne engelsksprogede verden?’

I

Illustration: Af AlexLMX/ www.shutterstock.com

sommer blev der underskrevet en kontrakt mellem IFEF og det tekniske universitet i Pardubice, Tjekkiet, om at bruge esperanto og dets mulighed for at være brosprog til at formidle foredrag og lignende, som ellers ikke var umiddelbart muligt. Første konkrete resultat er et seminar, der foregår i slutningen af februar – her skal IFEFmedlemmer fra forskellige lande holde foredrag på esperanto, mens de tjekkiske kolleger oversætter for studerende og lærere på universitetet i Pardubice. Da ideen blev luftet allerede på IFEFs kongres i Polen i maj 2018, var DEFA selvfølgelig straks klar til at deltage, og da seminaret i februar 2019 blev en realitet, gik Jan i gang med sit bidrag – en præsentation af det det store Køge Nord Station-projekt. Hånden på hjertet – det er nok rigtigt, at for det meste dyrker vi mest vores hobby for vores egen og vores venners skyld … ligesom når man spiller skak eller fodbold … men her rækker det ud over scenekanten, og vi håber, at seminaret i Pardubice vil følges af andre, spændende arrangementer. Illustrationerne viser et meget konkret eksempel på brobygning – fodgængerbroen, der skal forbinde eksisterende regional- og S-togsstrækninger kort før Ølby med højhastig-

hedsbanen København-Køge-Ringsted i en fælles station Køge Nord, ved at bygge en bro over en trafikal barriere – Køge Bugt-motorvejen. Meget apropos esperanto, som bruges til at bygge bro over sprogbarrierer – for hvad hjælper det at vi i vores del af verden oplever at ’alt’ kan klares på engelsk, hvis vi gerne vil mødes fra folk fra andre dele af verden, hvor f.eks. spansk, kinesisk eller arabisk er sproget man der bruger til ’alt’! DEFA

Februar 2019 • 31


Gå ikke glip af de gode oplevelser

Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – tlf.: 65311369 – nyborg-rejser.dk

Kursus - og konferencecenter

DSB Kursuscenter Knudshoved DSB Kursuscenter Knudshoved er for alle, og vi glæder os til at se jer Ring på 6331 2300 eller skriv på reception@dsb.dk

Fyrvej 1 • 5800 Nyborg • Tlf. 63 31 23 00 • www.kursusstation-knudshoved.dk

32 • Februar 2019


Jernbanefritid Bestyrelsens medlemmer Formand Kenneth P. Paulsen Tlf.: 2468 5725 Mail: formand@jernbanefritid.dk

Sekretær Jan Eskildsen Tlf.: 6168 7910 Mail: je@jernbanefritid.dk

Bestyrelsesmedlem Harry E. Johannsen Tlf.: 5055 8587 Mail: hj@jernbanefritid.dk

Næstformand John Løvenskjold Nielsen Tlf.: 3160 1400 Mail: john@jernbanefritid.dk

Bestyrelsesmedlem Frank H. Andersen Tlf.: 2468 6419 Mail: fha@jernbanefritid.dk

Bestyrelsesmedlem Tony K. Andersen Tlf.: 4053 9637 Mail: tka@jernbanefritid.dk

Kasserer Liv Anita Christensen Tlf.: 2468 2118 Mail: kasserer@jernbanefritid.dk

Foreninger i Jernbanefritid Veteran DSB S-tog Hans Thomsen 24 62 16 82 hans.lotte@webspeed.dk

Bold- og ldrætsklubben DSB København Bjarne Olsen 21 17 16 84 bjarne@bjolsen.dk

Statsbanepersonalets Idrætsforening København Niels Karup 61 31 44 34 nkarup@stofanet.dk

Jernbanens Idrætsklub Esbjerg Jan Petersen 26 15 47 14 jnp@bane.dk

H/F Brohaven Kalman Legradi 24 68 60 27 kalman@mail.dk eller kleg@dsb.dk

Skinnecyklerne Dennis A. Jørgensen 24 44 73 38 dennis@ryen.dk

Motionscenterforening Århus Kenneth P. Paulsen 24 68 57 25 Formand@jernbanefritid.dk www.jernbanefritid.dk

Foreningen af tidligere styrelsesmedlemmer i DJF Tove Johansen 23 88 93 81 tkj@d-j-f.dk

Hovedstadens Jernbaneidræt Tony K. Andersen 40 53 96 37 hi-koebenhavn@sport.dk tka@jernbanefritid.dk

Jernbanens Idrætsforening København Jan H. Pedersen 61 85 16 43 mjpedersen@webspeed.dk

Jernbanens Sportsklub Fredericia Ejnar Skovrup 26 72 95 08 ejnar@skovrup7000.dk

Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY Jack Fravn 45 76 00 90 45760090@mail.dk

Jernbanens Atletik & Motion Bjarne B. Jensen 24 68 44 92 bjje@dsb.dk

Motionscenterforening København Kenneth P. Paulsen 24 68 57 25 Formand@jernbanefritid.dk www.jernbanefritid.dk

DSB pensionisterne Københavns afdeling Søren Malling 61 60 61 22 malling@email.dk DSB Racing Team Jan Neve dsbracingteam@gmail.com Kunstforeningen for DSB og Bane Danmark m. fl info@jernbanefritid.dk Fotoklubben Research Karl Wigh 21 27 83 40 wigh@ishoejby.dk Hvidovre Skyttekreds Michael Hansen Frihedens Idrætscenter 29 87 35 80 Kasserer@hvidovreskyttekreds.dk

DEFA - Esperanto Jan U. Niemann 71 70 63 83 niemann@kabelmail.dk Danske Jernbanemænds Turistorganisation Henry J. Olson 28 12 45 20 djt@jernbanefritid.dk Jernbanens Skakklub København Erik Togeby 22 20 83 22 erik.togeby@gmail.com Jernbanernes Fotoklub Kurt Jeppesen 45 81 24 83 lkjeppe@webspeed.dk Idrætsforeningen Atkins Danmark Anders Kaas 26 74 63 54 anders.h.kaas@atkinsglobal.com

Statsbanernes Idrætsforening Korsør Britta Mortensen brittahubert@hotmail.com DJF´s Bridgeklub Vakant DSB Idrætsforening Næstved Anita G. Kulas 20 73 25 03 kulas@stofanet.dk Rødby Færge Idrætsforening Jørgen Rasmussen 54 60 53 03 joergen-liserasmussen@dlgmail.dk Jernbanens Idrætsforening Odense Leif Sørensen 23 98 79 20 ls1940@outlook.dk Jernbanens Idrætsforening Nyborg Poul Erik Bukhave 42 34 23 92 bukhave@C.dk

Jernbanens Cykelklub Fredericia Henrik Haue 24 68 82 83 henrikhaue@live.dk DSBs Skytteklub Aarhus Claus Brix Laursen 24 68 80 91 Jernbanernes Idrætsforening Århus Frank H. Andersen frande@dsb.dk 24 68 64 19 Jernbanefritids Veteranklub Christian Hagensen 51 51 86 99 Hagensen8380@gmail.com DSB Idrætsforening Randers Uffe Andersson 86 41 85 79 ua@webspeed.dk Statspersonalets Idrætsforening København Niels Karup 61 31 44 34 nkarup@stofanet.dk

Februar 2019 • 33


DE BLÅ SIDER D E B L Å S I D E R B E S K R I V E R H V E R M Å N E D BYG G E - O G U DV I K L I N G S P RO J E KT E R A F S Æ R L I G I N T E R E S S E F O R B A N E DA N M A R K O G D S B

Foto: NC-Nielsen A/S

M.J. Erikssons nye Terberg Zagro her anført af maskinfører Preben Johansen.

Fleksibelt sporarbejde med Terberg Zagro Det ligner umiddelbart et par terminaltraktorer, der er kommet på afveje på togskinnerne mellem Langå og Hobro. Men specialmaskinerne Terberg Zagro er udviklet til at kunne køre både på og omkring jernbanespor, og de to fleksible kraftkarle er nu en fast del at ”mandskabet”, når entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson A/S laver sporrenovering for Banedanmark.

Februar 2019 2019 34 •• Februar

Frem til slutningen af efteråret 2018 fornyede Banedanmark strækningen mellem Langå og Hobro for at gøre banen klar til fremtidens hurtigere el-tog. Det var en kompliceret logistikopgave, hvor belægning, sveller og skinner skulle graves op og anlægges på ny. Det skete med et 400 meter langt arbejdstog af specialmaskiner og materialevogne, der blev trukket af en Terberg Zagro.


Foto: NC-Nielsen A/S

Den blåmalede Terberg Zagro er et rent muskelbundt med en egenvægt på 30 tons. Den trækker snildt 2.500 tons med nedslåede skinnehjul og direkte kontakt mellem bagerste hjulsæt og skinnerne.

I projektperioden var jernbanesporene på strækningen lukket helt af. Entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson A/S som havde råderet over skinnerne, og hver Terberg Zagro trak et samlet togsæt på 2.500 tons frem og kunne fleksibelt køre tilbage på sporforløbet med materialevogne. De kunne også stå helt af skinnerne ved overskæringer eller banegårde og dermed køre på offentlig vej igen. Alternativ til lokomotiv På denne vis er en Terberg Zagro et fleksibelt alternativ til et lokomotiv, der på mange måder er uhensigtsmæssig til denne slags sporarbejde: – Vi valgte Terberg Zagro af flere årsager. Vi kan fleksibelt flytte rundt med de to maskiner, hoppe af sporet hvor det er nødvendigt, og det kan et lokomotiv altså ikke. Sammenlignet med et lokomotiv er de markant billigere i anskaffelsespris og driftsomkostninger til blandt andet dieselolie. Tilmed kan vi bruge vores egne maskinførere til at køre dem. Vi ser mange forretningsmæssige fordele ved de to specialmaskiner, fortæller projektleder Sven-Åge Sletbak fra M.J. Eriksson A/S. M.J. Eriksson A/S havde længe været på udkig efter ter nye specialmaskiner til de mange banerenoveringer i Danmark. N.C. Nielsen blev kontaktet, et team fik Fortsættes på næste side...

Foto: NC-Nielsen A/S

Kort om entreprisen: Den 45 kilometer lange jernbane mellem Langå og Hobro var nedslidt og skulle derfor gennemgå den helt store renovering i 2018, hvor også stationerne i Randers og Hobro, samt to store broer i Randers blev ombygget. Hertil kommer en lang række øvrige arbejder i og omkring sporet. Jernbanen mellem Langå og Hobro bro blev fæ færdigreærdigrenoveret med aflevering ultimo timo oktob oktober, ber, så der der blev arbejdet i rekordtempo mpo – særligt sær igt i de o otte te uger, hvor Randers Station va var helt luk lukket et ned u under der de omfattende ende anlægsarbejder anlægsarbejde med ombygning ombygning af broer, perroner perroner og spor. spo På Rande Randers Station byggede byggede vi v nye per perronspor onspor og p perroner rroner sam samtt et nyt o overhalingsspor, verhalingsspor, mens mens Hobro Sta Station ion fik nye ny sporski sporskifter er og sp spor, or, ligesom lige om vi re renoverede overede ø-perronen. ø perronen

Februar 2019 2019 • 35 Februar


Foto: NC-Nielsen A/S

Projektleder Sven-Åge Sletbak fra M.J. Eriksson A/S er en del af den omfattende sporrenovering af strækningen mellem Langå og Hobro. Han glæder sig over, at der nu er kommet to nye Terberg Zagro’er på banen, som nu kan bidrage yderligere til projektets fremdrift.

demonstreret maskinen på containerterminalen i Trelleborg i Sverige og snart blev kontrakten underskrevet. Så gik et ret stort dokumentations- og myndighedsarbejde i gang, inden maskinerne landede i Danmark og kunne sættes i drift. Men både hos M.J. Eriksson og Banedanmark er man meget tilfredse med at N.C. Nielsen har kunne levere disse specialmaskiner i et tæt samarbejde med hollandske Terberg og tyske Zagro: – Det har været et rigtigt godt samarbejde hen over landegrænserne, hvor mange mennesker i flere virksomheder har arbejdet i samme retning. De to specialmaskiner er tilpasset specifikt til behovene hos M.J. Eriksson A/S, og vi har fået ordnet alle godkendelser og tilladelser fra myndighederne på relativ kort tid. Maskinerne skulle i arbejdstøjet med det samme, så anlægsarbejdet fortsat kunne køre på skinner, udtaler Key Account Manager Søren W. Christensen fra N.C. Nielsen. – Maskinerne har givet os nye mobile muligheder. Vi kan køre i begge retninger på sporet, og de kan også udføre andre transportopgaver på byggepladserne. Udover den store trækkraft vil jeg fremhæve kabinekomforten, hvor maskinførerne nyder godt af blandt andet klimaanlæg, kameraer, affjedret førersæde og bredt udsyn. Vores mænd bruger mange timer på maskinerne og komforten bidrager til arbejdsglæden, fortæller instruktør Keld Røjskjær fra M.J. Eriksson A/S.

Februar 2019 2019 36 • Februar

Arbejdet omfatter i hovedtræk: • • • • • • • •

Udveksling af 26 sporskifter Nedlæggelse af 12 sporskifter Udskiftning af 6 sporskift med sporrammer 73 km sporombygning (skinner+ sveller) 6 km svelleudveksling 11 km skinneudveksling 83 km ballastrensning 12 km ny sporkasse, hovedsageligt på stationsområder • Nye perronforkanter og perronbelægning • Afvandingsarbejder • SR-arbejder


Februar Februar 2019 2019 • 37


Flyttedag for Ny Ellebjerg 25. oktober 2018 kunne S-togene på ringbanen mellem Ny Ellebjerg og Hellerup igen benytte Ny Ellebjerg Station. Forud var gået en hektisk proces, hvor Aarsleff Rail A/S flyttede stationen til en ny placering små 50 m længere mod sydvest.

Sektionsdirektør, Sporog baneanlæg øst; Nikolaj Lundberg nlu@aarsleffrail.com

I vejen for metroen Metroselskabet gav Aarsleff Rail en opgave der lød: Flyt Ny Ellebjerg Station, så vi kan anlægge en underjordisk metrostation. Flytningen er en midlertidig foranstaltning, mens bygningen af metroen står på. Derefter er det planen, at Ny Ellebjerg rykker tilbage til sin oprindelige placering, nu blot med en fuldt funktionerende metrostation nedenunder. Ny Ellebjerg bliver med Sydhavnsmetroens åbning i 2024 et vigtigt trafikknudepunkt med tilslutning til metro, S-bane og fjerntogsforbindelser. Stationen i drift under arbejdet ”Flytning af en komplet S-banestation er en omfattende

I maj 2018 er fundamenterne til perronforkanter, gangbro og elevatortårn færdige. Også fundamenterne til køreledningsmasterne er sat på plads – de to nærmeste beskyttet mod skader på monteringsboltene af træplader. opgave”, siger projektleder Henrik Kaas fra Aarsleff Rail. ”For at skabe så få gener for passagererne som muligt, har vi stort set anlagt en komplet station ved siden af den oprindelige. Til sidst flyttede vi spor, signaler og kørestrømsanlæg” fortæller Henrik Kaas. Den midlertidige station består af en 90 m lang øperron med betonforkanter og en 55 m lang gangbro i stål. Gangbroen forbinder den midlertidige station med Den nye bane København-Ringsted på den ene side og adgangsvej til busser og S-togslinjen København-Køge på den anden.

I slutningen af februar 2018 er et arbejdshold i fuld gang med at grave ud til fundamentet til gangbro og elevator på perronen ved KøbenhavnRingsted-banen. 38 3 8 • December D De eccem ce em mbe ber b er 2018 e 20 2 01 18 8 38 •e Februar 2019


Sporskiftet er nået frem og nu hæver arbejdsholdet skiftet, så undervogne og arbejdsspor kan trækkes væk. Derefter sænker de skiftet langsomt på plads. SUM-udstyret kræver ingen indgreb i kørestrømsanlæg ved løft og kan transportere spor på op til 120 m længde. 25 døgn til sporarbejdet I løbet af en sporspærring på 25 døgn skulle stationens spor-, sikrings- og kørestrømsanlæg flyttes. ”Vi havde alle konstruktionsarbejder på plads, inden vi begyndte at flytte stationens spor. På den måde kunne vi fokusere på at få arbejdet med sporet på plads i den afgørende spærring” siger Henrik Kaas.

Så er vi der næsten! Et sporskifte ophængt i Aarsleff Rails SUMudstyr er langsomt på vej til sin nye placering.

Mens S-togene var erstattet af busser, tog Aarsleff Rail den oprindelige stations sporanlæg op, etablerede sporkasse til det nye sporforløb og udførte fundamenter til kørestrømsanlæg. Alle sikringstekniske komponenter som fx signaler og linjeleder blev demonteret og genbrugt på den midlertidige station. Sporet blev også flyttet og genbrugt. Specialudstyr letter opgaven ”Til flytningen af 4 sporskifter brugte vi vores SUMudstyr, der simpelthen spændes fast på skiftet, der skal flyttes, hæves og monteres på små undervogne, der kører på arbejdsspor. Hængende i SUM-enhederne flytter vi sporskiftet til den nye placering, undervognene rulles væk og vi sænker skiftet ned på skærverne. Det er en skånsom og sikker løsning” fortæller Henrik.

Gangbroen blev hejst på plads i flere segmenter i løbet af et par nætter i august, så arbejdet ikke generede togtrafikken. Brofaget, der på billedet løftes på plads, er gangbroens længste og tungeste segment med en længde på 31 m og en vægt på 25 t.

Efter afslutning af arbejdet blev både spor, kørestrømsog sikringsanlæg afprøvet og testet med testtog, før sporet blev åbnet for drift og stationen åbnet. Efter flytningen af ringbanestationen kan Metroselskabet nu begynde at etablere skakt til anlæg af metrostationen.

Vidste du? Aarsleff Rail A/S blev oprettet i 2009. Vi opstod på baggrund af Banekonsortiet I/S, et arbejdsfællesskab af Aarsleff, Wicotec Kirkebjerg og Petri & Haugsted, der afleverede sit første jernbaneanlæg i 1912. Mere end 550 højt kvalificerede medarbejdere og en flåde af specialmaskiner gør os til Danmarks førende jernbaneentreprenør.

Ny Ellebjerg set fra oven. Den gamle ringbanestation ses i billedets venstre side med den midlertidige stations perron og gangbro til højre. Der er kun en uges tid til sporanlægget skal flyttes. I øverste højre hjørne ses Køgebugt-banen krydse Øresundsbanen og banen København-Ringsted.

Februar Februar 20192019 • 39 • 39


Ændringer vedr. abonnement ring venligst 42 42 93 82

ID nr. 42185

Magasinpost SMP

Entreprenør arbejde Kabelpløjning • Kædegravning Fiberblæsning • GPS indmåling Styrbar boring ENTREPRENØR

HEDEGAARD Boring Torvevej 5 • 7970 Redsted M • Tlf. 9669 1111 kimhedegaardas@gmail.com Find os på facebook

Profile for Jernbanefritid

Jernbanefritid nr.1_2019  

Jernbanefritid nr.1_2019  

Advertisement