Page 1

Referat Møde

:

Civil SIG Danmark

Tid og sted

:

9. september 2009 hos Grontmij | Carl Bro

Dato:

Referent

:

Martin Moth-Lund, Cowi

Init. :

MAMO

Doc:

20090909CivSIG.doc

Deltagere

Afbud

:

:

20090909CivSIG.doc

14. september

2009

Bentley DK Bentley Civil Nordic

Peter Byrn Stefan Sigvardsson

Cowi Cowi Cowi Cowi Cowi Cowi Cowi Cowi Cowi Cowi

Anders K. Hansen Ane Leth Anita Kirk Hørdum Anne Kolt Rasmussen Arne Tjell Lasse Ole Wahlstrøm Lise Guldager Hoppe Martin Moth-Lund René C. Gundersen Sven Ladefoged

Grontmij NL

Wim Golverdingen

Grontmij | Carl Bro Grontmij | Carl Bro Grontmij | Carl Bro

Jens Christian Kring Michael Jepsen Thorbjørn Nielsen

Orbicon

Lars Chr. Hjørnholt

Rambøll Rambøll Rambøll Rambøll Rambøll

Alexander Bouleau Brian G. Hansen Martin Laursen Morten Severinsen Rudi Christensen

Vectura

Clas Larsson

Grontmij | Carl Bro Grontmij | Carl Bro Niras

Lone Blach Kåre Christiansen Henrik L. Jørgensen

Page 1

Bentleyuser.dk co/Bentley Scandinavia A/S Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Denmark www.bentleyuser.dk


Dagsorden

:

1. Velkomst og præsentation 2. Valg af referent 3. Godkendelse af sidste referat 4. Nyt og opfølgning fra sidst 4.1 Introduktion til Bentleyuser.dk og Civil SIG’en 4.2 Seminar og konferencer 4.3 News & Update fra Bentley 5. Dagens emner 5.1 Storm & Sanitary – praktiske erfaringer ved anvendelse på et motorvejsprojekt v/Anders Hansen, Cowi 5.2 Bentley V8i – de første erfaringer, v/Michael Jepsen, Grontmij | Carl Bro 5.3 Hidden Gems - Tips & Tricks i InRoads, v/alle kan bidrage her 5.4 Bentley Overhead Line Design - Experience from the Netherlands v/Wim Golverdigen, Grontmij 6. Næste mødeemne, dato, tid og sted 7. Eventuelt

Næste møde

:

3. februar 2010, Kl. 10-16 hos Rambøll Bredevej 2 2830 Virum

20090909CivSIG.doc

Page 2


1. Velkomst og præsentation Michael Jepsen (MiJ) åbnede mødet og bød velkommen til alle.

2. Valg af referent Martin Moth-Lund blev ufrivilligt udpeget som referent

3. Godkendelse af sidste referat Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Nyt og opfølgning fra sidst 4.1 Introduktion til Bentleyuser.dk og Civil SIG’en MiJ startede med en generel introduktion til Bentleyuser.dk og Civil SIG’en, da der var mange nye medlemmer til stede og samtidig var det en opfordring til at bidrage til foreningen og vidensdelingen Foreningens formål er at formidle informationer af interesse for brugerne, sikre udveksling af ideer og erfaring, støtte krav og ønsker fra brugerne til Bentley samt at motivere til dannelse af faglige interessegrupper, Special Interest Groups (SIG'er) Som medlem af bentleyuser.dk får brugerne mulighed for regelmæssigt at træffe andre Bentley-brugere med hvem, der kan udveksles idéer og erfaringer, som brugerne kan have direkte nytte af i det daglige arbejde En stor brugerforening med mange aktive medlemmer gavner ikke kun brugerne selv, men også leverandørerne, der med åben og direkte dialog får mulighed for at udvikle produkter, der er relevante for brugerne.

20090909CivSIG.doc

Page 3


Der findes 8 SIG’er som dækker følgende områder: − − − − − − − −

Byg, formand Birte Bæk, Henning Larsen Arkitekter Civil, formand Michael Jepsen, Grontmij | Carl Bro Data Management, formand, Michael Friss Ørsted, Københavns Lufthavne GIS, formand Carsten Henning Bitsch, Geopartner Landinspektørgården MicroStation, formand Jette Voigt, Vejdirektoratet Plant, formand Lars Bjørn Christensen, NNE Pharmaplan Plot, formand Frank Møller Christensen, Rambøll 3D VIZ, formand Brian Sheldon, SITE Arkitekter

Civil SIG’ens formål: − − −

at skabe et forum for foreningens medlemmer, som til daglig arbejder med Bentleys anlægs relaterede applikationer at formidle information og udveksle erfaringer og viden indenfor Bentleys anlægs relaterede applikationer at tilvejebringe medlemmernes ønsker og behov til leverandøren vedrørende eksisterende og fremtidige produkter og herved være med til at præge produktudviklingen efter brugernes ønsker at skabe en tættere kontakt mellem brugere og Bentley

Foreningens hjemmeside www.bentleyuser.dk

Opfordring fra formanden: −

− −

Husk at send nyheder, gode links mv. til Civil SIG’ens hjemmeside CR, ønsker til lectures, kurser mv. Indlæg til Civil SIG møderne.

20090909CivSIG.doc

Page 4


Det går godt, men.. −

− −

− − − − − −

Civil SIG’en har haft en god udvikling gennem det sidst 1½ år med en medlemsfremgang fra 106 medlemmer i januar 2008 til 161 medlemmer i dag (+52 %) Antal firmaer har dog ikke ændret sig meget SIG'en mangler medlemmer, særligt fra uddannelsesstederne og entreprenørerne. Brug jeres netværk og fortæl om foreningen. Det koster kun 2.500,- kr. for at blive medlem for et firma SIG'en dækker i dag alt fra veje, jernbaner, ledninger og afvanding, konstruktioner mv. Det kan til tider være svært, at dække alles interesser og der afholdes derfor med jævne mellemrum særlige møder/seminar indenfor specifikke områder. Senest blev der afholdt et Bentley Haestad seminar i maj 2009, med 26 deltager Der er mange som bidrager, men det er ofte de samme Alle kan bidrage. Jo flere som bidrager, des jo bedre en forening får vi Den bedste måde at lære på, er ofte at påtage sig en udfordring og derefter dele den med andre ligesindede Vi er til for at hjælpe hinanden. Alle kan lærer noget nyt Det kan være at du arbejder med et projekt, hvor du gerne vil have input til et workflow mv. Du kender en samarbejdspartner mv. som laver noget spændende indenfor anlægssektoren og som vi kunne sætte på agendaen til næste møde

4.2 Seminar og konferencer AutoTURN Seminar 7. oktober 2009 Der afholdes et AutoTURN seminar hos Grontmij | Carl Bro i Glostrup den 7. oktober 2009. Seminariet starter 13.00 og slutter ca. 16.30. Hovedtaleren ved seminariet er Yorick Keeven og Elsa Giraudineau fra Transoft Solutions, Holland. Seminaret bliver gennemført på engelsk. Der vil primært være fokus på AutoTURN, men også programmerne InVision, Extended Libraries og Torus vil indgå i seminaret.

20090909CivSIG.doc

Page 5


Endelig agenda og indbydelse udsendes om et par dage. Send en mail til Michael Jepsen, hvis I har forslag til andre emner som vi skal tage op. Foreløbig agenda − A general update on the latest AutoTURN version − Demonstration of a design flow from "a to z" and "How to get of with a good start" − Working with several solution in one model file − The use of "no standard" vehicles and vehicles with rear steering (incl. the Extended Libraries) − Reporting/documentation of the work to hand over to the Client − The use of InVision to record your results − The use of Transofts new program Torus for Roundabout design Sven Ladefoged oplyste, at COWI sandsynligvis bliver forhandlere af Transoft Solutions produkter (AutoTurn, AeroTurn, ParkCAD mm) og således vil stå for salg og support fremover. Roads and Bridges Conference 2009 Bentley Civil afholder igen i år en "Roads and Bridges Conference" den 19. - 21. oktober 2009 i Charlotte, North Carolina, USA Hvis der er andre som planlægger at deltage, må I meget gerne hurtigst muligt sende Michael Jepsen en mail, så der evt. kan organisere en fælles middag om søndagen. Der er foreløbig 6 personer som tager afsted fra foreningen. I forbindelse med konferencen afholder Michael Jepsen en række møder med Bentley, så hvis I har noget som I gerne vil have, at han bringer videre (Change Requests mv.), skal I sende ham en mail hurtigst muligt Program og tilmeldning: http://www.bentley.com/enUS/Corporate/Events/Bentley+Conferences/Roads+and+Bridges.htm

20090909CivSIG.doc

Page 6


Bentleyuser.dk Årsmøde/Nordic Civil Conference 2009 Der er godt gang i planlægning af Bentleyuser.dk Årsmøde/Nordic Civil 2009 som afholdes 9.-11. november 2009 på Hotel Munkebjerg i Vejle. Husk at reserver dagen allerede nu. Der vil igen i år for civil være 24 indlæg og 8 workshops (a 2 timer). Programmet er ikke helt på plads og kan derfor endnu ikke offentliggøres. På figuen ses det overordnet program og Civil sporet er vist med orange (præsentationer) og grønt (workshops). København kommende Metro Cityring er sat på programmet som et tema om tirsdagen. Der vil være et keynote præsentation fra Metroselskabet om de generelle forhold, der vil være indlæg om stationerne, sporgeometri, geologi og tunnel design, samt anvendelsen af ProjectWise hos Metroselskabet. Følgende civil brugerindlæg indgår allerede i programmet: − − − − − − − −

Reconstruction of Malmö Central Station - Project form and Design (Rail) Visualisering for Civil. Instant Visualization - fra Roadway Designer til 3D Models (all) Forbindelsesvej nord for Viby (Road) København Metro Cityring. Sporgeometri, geologi og tunnel design (Rail + Structures) Entreprenørens brug af 3D maskinstyring (all) Opbygning af "Multi" templates - Step by Step (all) InRoads i luften (all) InRoads V8i Roundabout Tool (road)

20090909CivSIG.doc

Page 7


Rail Overhead Design Stefan Sigvardsson oplyste, at et en-dags demo/seminar omhandlende Bentley Rail Track og Rail Overhead Design er under planlægning. Det vil foregå i København eller Malmø, og datoen er endnu ikke fastlagt. Et generelt ønske fra mødedeltagerne var, at det ikke skal placers for tæt på årsmødet eller konflikter med Nordic Rail seminar. 4.3 News & Update fra Bentley Stefan Sigvardsson oplyste om at følgende seminar er tilgængeligt og kunne have interesse, og flere kommer. http://connected.bentley.com/viewseminars.aspx?bec_ss_id=73 Peter Byrn fortalte vidt og bredt om GIS og Bentley. GIS er integreret via Bentley Map (extention til MicroStation), der kan vise og editere data fra andet GIS software, f.eks. MapInfo. Integrationen på tværs af Bentleys Civil-produkter mangler, men der er fokus på det. Det lader til at der er mange muligheder med GIS i civil produkterne, og således opfordres Peter til at deltage I næste brugermøde og holde et indlæg (helst live demo) af mulighederne. Se afsnit 6. Morten Severinsen kom med den generelle anbefaling/erfaring, at MicroStation v8i er meget brugbart på projekter med mange samarbejdsopartnere, og anbefalede at der opnås enighed om kortprojektion ved projektets start. Det blev I øvrigt nævnt, at MicroStation v8i selv konverterer mellem koordinatsystemer fra filer fra f.eks. Mapinfo on-the-fly. Der er nedsat en gruppe med bl.a. Danmarks Tekniske Institut, rådgivere, arkitekter og Bentley som den eneste softwareproducent, der skal se på metodikker til at håndtere GIS og CAD. Mictostation v8i skulle kunne køre på Windows 7, men der er ingen support fra Bentley så længe der ikke er udgivet en officiel release af Windows 7. Der kommer en Service Pack til v8i (tidspunkt ukendt), der giver mere funktionalitet og er fuldt kompatibel med Windows 7 - der blev spekuleret I om mon denne release er sammenfaldende med den officielle release af Windows 7.

20090909CivSIG.doc

Page 8


5. Dagens Emne 5.1 Storm & Sanitary – praktiske erfaringer ved anvendelse på et motorvejsprojekt Anders Hansen gennemgik hans erfaringer med S&S på et motorvejsprojekt. Stikord er: − Gå så vidt muligt tilbage til kildedata (database) og ret dem der - én rettelse slår igennem overalt. − Anvend VBA til f.eks. annotering, omnummerering af brønde osv. − Rediger direkte i de bagvedliggende databaser (*.sdb) Powerpointen lægges på Bentleyuser.dk sammen med dette referat. Efterfølgende blev anvendeligheden af Plan & Profile generator diskuteret. Michael Jepsen har blandede erfaringer, mens Sven Ladefoged har primært gode erfaringer, så længe man har et større projekt med nogenlunde ensartet linjeføring, eller et jernbaneprojekt, der typisk har store radier. P&P generator er typisk uegnet til en bjergvej med hårnålesving. "Omkostningen" ved at sætte det op en gang for alle skal holdes op mod "gevinsten" ved at kunne genere planer og profiler automatisk. Den nye P&P generator (v8i) skulle være væsentligt forbedret i forhold til tidligere versioner.

5.2 Bentley V8i – de første erfaringer og 5.3 Hidden Gems Tips & Tricks i InRoads Disse to punkter udgik, da tiden løb fra os. Nedenfor er gentaget afsnittet fra sidste møde referat.

Alle

Ligeledes vil Michael Jepsen oploade de tips & Tricks som var forberedt til mødet til hjemmesiden under ”Problemløsninger”

20090909CivSIG.doc

Page 9


Michael Jepsen opfordrer medlemmerne til at bidrage med Tips & Tricks. Planen er at gøre dette indlæg til en fast punkt på agenda. Det er derfor vigtigt at alle bidrager på skift så det ikke altid er de sammen. Alle kan være med Nedenfor er gengivet nogle af dem (dette er endnu en grund til at deltage på selve møderne, da ikke alt bliver gengivet i mødereferatet): •

Hvis man holder musen over en knap i InRoads og trykke F1 kommer man direkte ind i funktionens hjælpemenu.

Online Media eller ”Show me” film sekvenserne som ligger i hjælpefilerne er blevet fjernet i InRoads V8i, men vi har fortsat adgang til dem ved at gå igennem denne sti: C:\Program Files\CommonFiles\BentleyShared\ InRoads Group\Help Media directory

Rækkefølgen af topics i InRoads hovedmenuen kan udformes lige som man ønsker, det er blot drag and drop. I den nye udgave af InRoads kan man højreklikke og selv vælge hvad man vil se og ikke se.

Når man laver en template kan man tilknytte et såkaldt Documentation Link som f.eks. dokumenterer ens tværsnits funktioner. Der kan laves et samlet dokument hvor man linker til forsiden, men man kan også linke direkte ned i tekste f.eks. til et specifikt afsnit via tilknyttet bookmarks. Dette gøres ved, at linket suppleres med 1) det program som dokumentet skal åbnes med f.eks. Intern Explorer og 2) bookmark navnet. Nedenfor er princippet vist i explorer : [dokumentnavn]#[bookmark navn]

En ny og smart funktion er simultaniously tracking, som gør man når man tracker i planen vises også en streg som tracker i det vertikale profil. Funktionen aktiveres i application add-in -> slå variable manager til -> Slå ”Tools - Simulatiniously tracking” til også er den tilgængelig. Hvis man har flere alignments på et sted og vil tracke på en ny alignment, kan man holde ctrl ind og pege på den nye alignment. Dermed slår man over på den nye alignment. Denne funktion kan spare en del klik.

20090909CivSIG.doc

Page 10


5.4 Bentley Overhead Line Design - Experience from the Netherlands Wim Golverdingen holdt et indlæg (på engelsk) vedrørende BROL. BROL er baseret på Svenske standarder, men er meget tilpasningsvenligt. Der blev vist en demo af noget af funktionaliteten i den kommende version. Anvendeligheden for danske forhold blev diskuteret. Det kræver et samarbejde med Banedanmark, komponentleverandører og en arbejdsindsats at få det tilpasset. Skal f.eks. hovedstrækninger i Jylland elektrificeres, vil dette muligvis ske med udenlandske standardkomponenter. Der blev ikke konkluderet endeligt på anvendeligheden for nuværende og kommende danske projekter. Powerpointen lægges snarest på Bentleyuser.dk sammen med dette referat, såfremt dette tillades.

6. Næste mødeemne, dato, tid og sted Næste møde afholdes den 3. februar 2010 kl. 10-16 hos Rambøll, Bredevej 2, 2830 Virum. Dagens emner er foreløbig sat til: − − − − −

Plan & Profile GIS for Civil Tunnel under Marselis Boulevard - Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard Bentley V8i Update Tips & Tricks – Alle kan bidrage

Andre emner er velkomne og kan sendes til Michael Jepsen. Tilmelding ligeledes til Michael Jepsen, mij@gmcb.dk

20090909CivSIG.doc

Alle

Page 11


7. Eventuelt Sven Ladefoged spurgte til, om der i de standarder der findes på Bentleyuser.dk er lag til koordinatkryds. Vores formand mente, at det var der, men en vej frem var at søge i regnearkene der downloades med. dgnlib's, eller kontakte Marianne Rask.

Alle

Laget til koordinatkryds hedder: TV_S_KOO_Punkt; Vej-Afsætning-Koordinat-Punkt Der blev spurgt til import af netværk i Storm & Sanitary (fra ASCII). Stefan Sigvardsson finder et eksempel og fremsender til Michael Jepsen. Martin Moth-Lund spurgte til, om nogen vidste om man kan få den midlertidige grafik, der vises i en kurveberegning i InRoads/InRail i f.eks. Horizontal Element Reggresion Analys tool, til at vise de midlertidige elementer med den style, der er tildelt den aktive alignment. Altså, om klotoider, linier og kurver kan vises med forskellige farver. Ingen kunne svare. Da spørgeren også er referent, kommer her et screendump, så alle kan forstå hvad der efterspørges:

Higligtede elementer skulle have forskelligt udseende afhængigt af om det er ret, kurve eller klotoide, ligesom den permanente grafik har (klotoider blå, kurver rød i dette tilfælde) 20090909CivSIG.doc

Page 12

Bentleyuser.dk Civil SIG MoM Sep 2009  

Civil SIG Mødereferat fra 9.september 2009 Læs bl.a. om: Storm & Sanitary – praktiske erfaringer ved anvendelse på et motorvejsprojekt Ben...

Bentleyuser.dk Civil SIG MoM Sep 2009  

Civil SIG Mødereferat fra 9.september 2009 Læs bl.a. om: Storm & Sanitary – praktiske erfaringer ved anvendelse på et motorvejsprojekt Ben...

Advertisement