Page 1


Norrköping 11-05-30

Förord Kära kollegor, Följande är en brand book för ONE magazine som har konstruerats för att skapa en kontinuitet i kommunikationen för ONE magazine. Vår brand book ska hjälpa oss att bygga ett starkt och välkänt varumärke. För att kunna uppnå detta är det viktigt att vi alla tar ansvar och representerar ONE magazine på det sätt som anges i denna brand book. Vi kommer att ge er riktlinjer för all kommunikation både för magasinet, hemsidan och det tryckta materialet. I vår brand book hittar du information angående varumärkets värdegrunder, visioner, mål samt vår bärande affärsidé. Med hjälp av detta ska vi alla som arbetar med att kommunicera ONE magazine förstå vad vi strävar efter samt står för. Det anges även hur den grafiska profilen ska användas och hur den inte får användas så att alla tydligt förstår och kommunikationen bibehåller sin konsekventa ton.

2

Förord

Eftersom ONE magazine är beroende av den grafiska profilen både som varumärke och produkt ligger tyngdpunkten på den i vår brand book. För att ONE magazine ska blir ett starkt varumärke är det viktigt att all kommunik tion är konsekvent och tydlig, och det är upp till oss att se till att den blir det. Med denna brand book får du de nödvändiga verktygen för att kunna kommunicera ONE magazine och vi ser gärna att ingen frångår det som anges här. Tack för ert samarbete. Emilie Bjernebo

Jenny Wallhoff


Innehall ONE magazine Strategi Tonalitet Logotyp Placering Felaktig användning Gör inte Kulör Typografi Fotografi Stilar att följa Fotografi Stilar att undvika Omslag Webb Kontor Tack

4 6 8 10 12 14 16 18 21 26 28 30 34 38 40

Innehall 3 o


One magazine ONE magazine är ett magasin olika de andra magasinen i tidningshyllorna. Det beror inte på några starka färger eller blaffiga rubriker. Det beror på det motsatta. Ett magasin med ett unikt format, inte helt annorlunda men tillräckligt för att fånga intresset. Omslagsbilden är stilren i svartvitt på en inflytelserik person. Logotypen glänser i en metallicfärg. ONE magazine står för det stilrena. ONE magazine är ett livsstilsmagasin som är det självklara valet för en modeintresserad affärsman som är redo att ta språnget in i karriären och klättra på karriärstegen. Som den målmedvetna man han är så vet han att i affärsvärlden så är framställning och uppträdande viktiga element för att lyckas. Med ONE magazine får han ett verktyg för framgång.

4

ONE magazine

Magasinet sticker ut från mängden med sin nischade inriktning och kund. Därför är det viktigt att även varumärket sticker ut från mängden. All kommunikation som ONE magazine står för ska vara sammanhängande och utgå från samma stil så att det blir lätt att känna igen varumärket. ONE magazine ges ut i sex nummer varje år, ett nytt nummer släpps varannan månad. I varje nummer intervjuas aktuella personer inom affärsvärlden. Andra stora delar som ingår i varje nummer är aktuella affärsnyheter, de senaste modetrenderna och de hetaste resmålen. Allt för att passa den livsnjutande affärsmannen på språng.


Ett livsstilsmagasin för den modeintresserade mannen i affärsvärlden.

ONE Magazine 5


Strategi Affärsidé ONE magazine är ett livsstilsmagasin som ges ut varannan månad för den modeintresserade mannen i affärsvärlden. Strategi Mission ONE magazines mission är att vara ett verktyg för framgång genom att erbjuda tips och råd till affärsmän.

6

Strategi

Vision ONE magazine har som vision att vara det självklara livsstilsmagasinet för den modeintresserade affärsmannen. Värdeord För en gemensam värdegrund har ONE magazine tre värdeord som uttrycker magasinets innehåll och som representerar ONE magazines identitet. Mode, Livsstil, Affärer


Mode Livsstil Aff채rer 7


Tonalitet En av ONE magazines stora fördelar är att vi har många fantastiska skribenter som fyller magasinet med spännande reportage, men för att bli hörda så gäller det att vi alla använder vår röst som en. Genom att vi alla använder samma språk på ett konsekvent sätt så är sannolikheten att vi hörs på rätt sätt högre.

8

Tonalitet

Alla ord som används i ONE magazine ska tillföra något till innehållet. Tonen ska vara trevlig och man kan jämställa språket som ska användas på ett sätt som affärsbekanta pratar med varandra. Reportagen ska vara beskrivande, men ska inte vara fylld med onödiga adjektiv. Språket ska ligga på en korrekt medelhög stilnivå.


A is for accuracy. B is for business. C is for correct. D is for describing. E is for elaborate. F is for finance. G is for great. H is for high-end. I is for intelligent. J is for joy. K is for knowledge. L is for less. M is for magazine. N is for nice. O is for ONE. P is for passion. Q is for quality. R is for reason. S is for success. T is for timing. U is for unified. V is for variety. W is for work. X is for Xanadu. Y is for young. Z is for zenith.

Tonalitet 9


Logotyp ONE magazine har två olika varianter av logotypen, en som används på magasin omslaget och en som används på allt annat material. Det är ett viktigt kommunikationsmedel och ska därför användas på allt material. Det är även en stor del av varumärket och bör därför behandlas med respekt. 1. Standard logotyp Den guldiga logotypen är den som främst ska användas och den används bara mot mörk bakgrund.

10

Logotyp

2. Inverterad logotyp Mot ljusa bakgrunder ska den svarta versionen av logotypen användas. 3. Magasin logotyp På magasin omslagen ska denna logotyp användas och utgivningsnummer och år ska ändras så att det stämmer med det aktuella numret.


1.

2.

3.

Logotyp 11


Placering För placering av logotyperna finns det en del faktorer som påverkar vart logotypen får placeras. De olika logotyperna ska placeras på olika sätt och beroende på vad logotypen används på gäller olika riktlinjer. Därför är det viktigt att alltid ta reda på vart logotypen får placeras. På omslagen ska magasin logotypen placeras i övre vänstra hörnet anpassad till det grid som är framtaget för omslagen, det kan återfinnas på sida 33.

1 2

Logotyp - Placering

I marknadsföringsmaterial får logotypen placeras på tre olika sätt beroende på vad som passar bäst för de olika koncepten. De tre olika sätten är övre vänstra hörnet, centrerad och nedre högra hörnet. Placeringen ska vara konsekvent genom hela kampanjen, därför anges speciella riktlinjer för placering av logotypen i marknadsföring i en särskild konceptplan. I allt övrigt material så ska logotypen placeras i det övre vänstra hörnet med en god marginal till kanten.


Logotyp - Placering 13


Felaktig placering All placering som innebär att man bryter mot tidigare angivna riktlinjer ses som felaktiga och ska därför undvikas. För att tydligt visa hur logotypen inte ska placeras ges här exempel på felaktig placering.

14

Logotyp - Felaktig placering

1. Placerad för nära kanten 2. Placerad med för stor marginal till kanten 3. Placerad på otillåten plats 4. Logotypen får inte vinklas


1.

2.

3.

4.

Logotyp - Felaktig placering 15


Gör inte 1. Lägg inte till skugga i logotypen. 2. Gör aldrig konturlinjer på logotypen. 3. Använd inte kulörer som ej är godkända för logotypen. 4. Skala inte logotypen så att dess proportioner inte stämmer med den godkända versionens proportioner.

16

Logotyp - Gör inte

5. Använd aldrig logotypen för att skapa ett mönster. 6. Spegla aldrig logotypen. 7. Placera aldrig logotypen på en rörig bakgrund. 8. Kombinera inte logotypen med andra element.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Logotyp - Gรถr 17 inte


Kulör Felaktig användning Primära De primära kulörerna är de som kännetecknar ONE magazine som varumärke och därför ska minst två av kulörerna finnas med på allt kommunikationsmaterial.

18

Kulör

Komplement För att skapa en viss variation finns det två komplementkulörer till de primära kulörerna. De får inte användas utan minst en primär kulör och aldrig tillsammans.


Svart

Guld

Vit

C: M: Y: K:

PMS: 875 C

C: M: Y: K:

0 0 0 100

Mörkgrå

Ljusgrå

C: M: Y: K:

C: M: Y: K:

0 0 0 80

0 0 0 0

0 0 0 40

Kulör 19


20


Typografi Arual Arual används i rubriker och i sidnumrering. Det är samma typsnitt som logotypen är gjort i och den används på rubriker för att skapa en kontinuitet och personlig stil. Arual är det typsnitt som främst ska associeras med ONE.

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUV WXYZAÄÖ abcdefghijklm nopqrstuvwxyzaäö 1234567890

Typografi - Arual 21


Typografi Bembo I brödtext och långa textstycken ska Bembo std användas. Den passar bra till detta och kompletterar Arual så att innehållet inte upplevs som plottrigt och rörigt.

22

Typografi - Bembo std

ABCDEHIJKLM NOPQSTUV WXYZÅÄÖ abcdefghijklm nopqrstuvwxyzåäö 1234567890


Typografi Helvetica Neue Används som komplement till Arual i rubriker då den ananars kan bli lite för mycket. Är även det typsnitt som användsi brödtext på hemsidan och i webbsammanhang. Det är ett enkelt och tydligt typsnitt som funkerar bra i både rubriker och på webb, samt att det symboliserar ONEs anda.

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUV WXYZÅÄÖ abcdefghijklm nopqrstuvwxyzåäö 1234567890

Typografi - Helvetica Neue 23


Perfection is when there i to add, bu nothing lef

24

- Ant


s achieved, not is nothing more ut when there is ft to take away.

toine de Saint-Exupery

25


Fotografi Stilar att följa För att magasinet ska ha den rätta känslan är det viktigt att använda bilder som stämmer överens med ONE magazine. Därför finns det en del riktlinjer med stilar att följa när man väljer fotografi. Utöver dessa riktlinjer så ska alla bilder som används ha 300 pixlar per inch. Omslagsfoto: De fotografier som används på omslaget ska föreställa en person som det skrivs om inne i magasinet. Fotografien ska vara i svart vit med en mörk

26

Fotografi - Stilar att följa

bakgrund, och det ska inte finnas några element utöver personen i fotografiet. Övriga bilder: Alla fotografier som används inne i magasinet ska vara i färg för att skapa en kontrast mot det mörka yttre. Bildutsnitten ska vara spännande men inte utmanande. Färgerna i fotografierna ska gå åt samma riktning genom hela magasinet för att skapa en röd tråd. Bakgrunden i alla bilder ska vara avskalad.


27


Fotografi Stilar att undvika Det finns många typer av fotografier och för att göra det enkelt att välja rätt fotografi så ges här några exempel på stilar som man bör undvika. Bilder som är oskärpa och av dålig kvalité får heller inte användas Stilar som ska undvikas är: 1. Fotografier som är så inzommade att de inte visar helhetsbilden.

28

Fotografi - Stilar att undvika

2. Svartvita bilder inne i magasinet, samt bilder som är beskurna så att viktiga delar av det som fotograferat inte finns med i bilden. 3. Porträttfotografier som inte har en stilren bakgrund. 4. Fotografier som inte tillför en artikel något mer, som t.ex. ett fotografi på ett flygplan när man skriver om ett resmål. 5. Fotografier som sätts ihop till ett kollage.


1.

2.

3.

4.

5.

29


Omslag På varje omslag till magasinet ska det finnas ONE magazines logga i övre vänstra hörnet, en bakgrundsbild på en person aktuell i numret och en till två rubriker om vad det aktuella numret handlar om.

som visar var rubriker får placeras, vilket är i antingen höger eller vänster sida av uppslaget. Rubriker får inte placeras i höjd med loggan, i mitten fältet eller för långt ner på omslaget. En rubrik får inte vara längre än tre rader.

För att omslagen ska vara enhetliga ska omslagsbilden vara i svartvitt med en mörk bakgrund. Den ska ta upp hela omslaget och tona ut i svart mot magasinets rygg.

Teckensnitten som får användas på omslaget är Arual och Helvetica ultra light. Storleken ska vara anpassad så att texten passar i omslagsgridet.

För placering av rubriker finns det ett omslagsgrid

30

Omslag

De kulörer som får användas på rubriker är guld och vitt, för färgkod se avsnittet om primära kulörer.


Ingen rubrik här

Bakgrundsbild

Ingen rubrik här

Rubrikfält

Rubrikfält

Ingen rubrik här

Ingen rubrik

31


32

www.onemagazine.com


BEN GORHAM Dofter i minnet

33


Webb För att kunna nå ut till både nuvarande och potentiella kunder var dem än befinner sig så har ONE magazine en hemsida som komplement till magasinet. Där får läsarna en kortfattad bild av vad som står i magasinet samt dagsfärska nyheter från bland annat börsen.

3 4

Webb

På ONE magazines hemsida gäller samma riktlinjer gällande den grafiska profilen som i tryckt material. Det är samma typ av bilder, kulörer etc. som ska användas där. Dock ska inte typsnittet Bembo std användas på hemsidan, utan i brödtexten används i stället Helvetica Neue.


�

Almost overnight, the Internet's gone from a technical wonder to a business must

�

- Bill Schrader

35


36


37


Kontor Visitkort En affärsmans bästa vän kan man kalla visitkorten och därför ska de finnas tillgängliga på alla ställen där personal kan träffa eventuella kunder. På så sätt får man chans att marknadsföra ONE magazine och sig själv så fort man delar ut ett visitkort. ONE magazines visitkort följer den grafiska manualen och går helt i svart, med guldig text och kant. På visitkortet ska information om vem kortet kommer från stå, samt position, telefonnummer, mejladress och ONE magazines hemsidas adress.

38

Kontor

Kuvert För att det tydligt ska synas att ett brev kommer från ONE magazine har ett speciellt kuvert tagits fram. Det är i samma format som magasinet och på det finns ONE magazines logga och guldiga detaljer. Till det har även ett matchande brevpapper tagits fram och det ska alltid användas när man skickar ett brev i ONE magazines vägnar.


Emilie Bjernebo Redaktรถr +46 (0)733 XX XX XX emilie@onemagazine.com www.onemagazine.com

Lifestyle Fashion Business

Kontor 39


Tack En bra guide leder inte bara vägen utan ger dig möjlighet att skapa. Nu när du tagit dig till denna punkt har du förhoppningsvis förstått vad ONE magazine står för och hur det ska uttryckas och du besitter nu kunskapen att vara med i arbetet för att stärka ONE magazine som varumärke.

40

För ytterligare information eller frågor angående användningen av den grafiska profilen hör av dig till brand@onemagazine.com så får du svar på dina funderingar.


41


Emilie Bjernebo & Jenny Wallhoff

www.onemagazine.com

ONE brand magazine  

Brand book för ONE magazine