Page 44

Premiär 30 september Lilla Scen Av JeAn-PAuL SArtre

regi AngeLinA StoJcˇ evSkA

Med kiM tHeoDoriDou BergQuiSt, HAMPuS HALLBerg, iSAk HoLMen SØrenSen, MeLinA trAnuLiS

Biljetter 031 708 71 00 Mat & dryck 031 708 70 90

www.stadsteatern.goteborg.se

Vill du också synas här? Ring 031-382 27 01

44 djungeltrumman #43 • 2017

DT_43.indb 44

2017-09-27 21:43

Djungeltrumman #43  
Advertisement