Page 1

To dåbssange 1. Hænder 2. Morgensang Af Jens Stig Olsen

’Hænder’ er skrevet til mit ældste barnebarn Isaacs barnedåb den 21.7.2013. Teksten er inspireret af amerikaneren Jack Johnsons sang ’With my own two hands’, som er en sang om, at det jo, når alt kommer til alt, kun er op til os selv (og vores egne små hænder), den lille dråbe i havet, at gøre en forskel i verden. I sangen ligger der også en erkendelse af, at vores tid sammen vil være begrænset. Man vil yderligere i sangen kunne finde inspiration fra John Lennon og Antoine Saint-Exupéry. ’Morgensang’ er skrevet til mit yngste barnebarn Elinas barnedåb den 9.8.2015. Teksten er en velkomst til livet. Elina betyder ’solstråle’, og der er sol, sommer og varme, men der er også, gennem nogle naturmetaforer, en række vigtige egenskaber som jeg håber Elina tager med i livet: Åbenhed og rummelighed; Udsyn, nysgerrighed og ambition; Sammenhold, solidaritet, familiebånd; Identitet, sikkerhed og forbundethed. Sangene må gerne bruges, deles og mangfoldiggøres i de versioner hvori de fremtræder her. Skajbjerg september 2015 Jens Stig Olsen


Hænder Musik og tekst: Jens Stig Olsen Eb

b & b b C ˙. Di B b/c

bb

œ . œj œ œ

œ

-

ne

hæn - der

A b/b b

& b ˙.

˙.

kan

Ab

œ

-

le

San - se - pa - rat

og

B bsus4

Bb

b &bb Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Cm

F

Fan - ger

mit an

-

sigt

B b/d

b &bb œœ œ œ œ œ œ œ ˙ b &bb œ

Gid

&

bbb

du tror,

du kan

gø - re

G 7( b 9)

F m7( b 5)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Al - le mi

bb

-

ne man

-

D sus4

ge

da - ge

Ó

D

A b/b b

alt

˙

-

god-dag

si Ab

œ œœ œ œ œ et langt

# œA m7 œ & man - ge

#

di - ne

hæn - der små

-

gen

±

dig klar

og

å - ben

A bm

læg - ger and - re

±

Ó

-

magt

Ó

A m7( b 5)

Œ œ

œ œ œ œ Di - ne

±

ner

Ó

˙

ens

pla

˙

D/f #

er

et

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ Ó œ œ œ œ

Hold

er

œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ

˙

-

C /e

dig klar

og

nøg

G

på den - ne smuk -ke

C Cm # œA m7 œ œ œ œ ˙G add9/h œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ & œ œ Li - ge nu der

A bm

A b /c

Eb

˙

far - vel

G/f #

Ab

Ab

mens du

Cm

blir

alt

œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙

sig,

med fan - ta

kys - ser

E b/d

˙.

F m7

G nn # n ˙.

& b n œ œ œ œ œ œ ˙œ œ œ ˙ smukt god -dag

Eb

E badd9/g

œ œ œ œ

œ œ

ne

œ œ œ œ

Hold

Li - vet flyt - ter

œ œ ˙

-

op - mærk - som - heds - vå

œ œ œ œ œœ ˙

Ó

C m7

œ œ œ

Ó

F m7

ska - ber - pragt

E b/g

˙

og ler

Eb

i din

E b/g

œ œ

j œ. œ œ œ

œ . œj œ œ

Læ - ber

F m7

±

A b /c

Cm

ver - den

Œ œ œ œ œ ˙

de ser

A bm

j œ. œ ˙

Eb

Ó

œ œ ˙

hvad

E b/g

F m7

-

ne

som - mer - dag

G/h

E m7

œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ

Fold dem ud

i

su

-

set fra de

1, 2.

œ

C/d

œ

drøm - mes

˙

vin

˙ -

ge

˙ -

G

Ó

G

G/f

..

slag.

3.

& ˙

G

slag.

Ó

A m7

G/h

E m7

A m7

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Fold dem ud

i

su

-

set fra de

man - ge drøm - mes

C/d

˙

˙

vin - ge

G

˙

- slag.

Ó


1. Dine hænder kan føle verden Læberne kysser alt hvad de ser Sanseparat og opmærksomhedsvågen Fanger mit ansigt og ler Hold dig klar og åben i din skaberpragt Livet flytter sig, mens du lægger andre planer Gid du tror, du kan gøre alt med fantasiens magt Alle mine mange dage blir et langt farvel Dine er et smukt goddag goddag Hold dig klar på denne smukke sommerdag Lige nu der er dine hænder små og nøgne Fold dem ud i suset fra de mange drømmes vingeslag

2. Dine hænder kan samle verden Skabe forstand bag din hovedskal Du kan med tankernes udsyn og viden Finde en mening, et kald Hold dig klar og åben i din skaberpragt Denne globus er din helt egen fodboldbane Gid du tror, du kan drible rundt i verden veloplagt Øjet og forstanden kan du bruge når du ser Men det der ' vigtigst ser du med dit hjertes slag Hold dig klar på denne smukke sommerdag Lige nu der er dine hænder små og nøgne Fold dem ud i suset fra de mange drømmes vingeslag

3. Dine hænder kan ændre verden Bare en krumme til tidens tand Gid dine hænder vil gøre en forskel Brug dem så godt som du kan Hold dig klar og åben i din skaberpragt Se, nu vågner solen og lyset, født af natten Mørkets skygger flygter bort for livets stærke overmagt Åh, hvis jeg dog kunne, vil' jeg bære dig på vej Men det er og blir din egen sag Hold dig klar på denne smukke sommerdag Lige nu der er dine hænder små og nøgne Fold dem ud i suset fra de mange drømmes vingeslag


Morgensang Tekst og musik Jens Stig Olsen

4 &b 4 œ œ B bm

2 &b 4 œ

4

Nu

står

œ

so - len op

ny - der den

bla

œ œ œ -

j œ œ -

varm og

de

ne mil

F

de

œ

by

-

der

al

-

med

2 4

sin mor - gen -

Bb

te - bloms - ter - ne er

G m7

œ œ œ

le

so

œ œ œ

œ œ œ -

res gu

lens

strål

œ -

le C sus4

œ œ œ -

gla - de,

de

G

Åb - ner de G

œ œ œ

-

D m7

mor - gen - vind.

j œ œ

kær - ligt F

Ó

˙

G sus4

og

kys - ser

Mæl - ke - bøt

Bb

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

j œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj œ ‰ œ

Œ

˙.

Bb

F/a

C m7

gen - stund.

œ -

œ œ œ

kug - le - rund,

Fine

F

A m7

& b œ.

-

G m/f

œ

œ œ

G m/c

ny - e mor

C m7

C

œ œ œ

F

4 œ œ 4 œ œ œ œ œ

& b œ bœ œ œ

12

G m/f

F/c

mund, den - ne 9

F

œ œ -

er

˙

ind.

Nu står solen op varm og kuglerund, Kysser kærligt med sin morgenmund, Denne nye morgenstund. 1. Mælkebøtteblomsterne er glade, De nyder denne milde morgenvind. Åbner deres gule blomsterblade Og byder alle solens stråler ind Nu står solen op...

2. Lærken letter sig fra redens tue Den starter altid dagen med en sang Her i fuglehøjde kan hun skue Og se den store verden dagen lang Nu står solen op...

3. Morfars bier elsker varme dage så starter deres honningsamleværk Hver for sig er bierne ret svage Men sammenhold gør bifamilien stærk Nu står solen op...

4. Bøgens blade svajer blidt i luften Den står som altid fast og yndefuld Strækker hver en gren og nyder duften Af rødderne i jordens dybe muld Nu står solen op...

œ

œ

bloms - ter C

Œ

To dåbssange