Page 1

#1/2017 ▪ 174. ÅRGANG

FRELSEN ER BESTEMT FOR ALLE FOLKESLAG AFRIKA UNDER HUDEN OG I HJERTET LYS I ØJNENE OG SMIL PÅ LÆBERNE

FORKYNDELSE UNDERVISNING DIAKONI

BDMNYT BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION


BDMNYT 1/2017

BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission

AF JØRGEN BØYTLER, FORMAND BDM

REDAKTØR Jens Peter Rejkjær tlf. 3529 4820 FORMAND Jørgen Bøytler tlf. 7456 1420 REDAKTION Hanne Pihl Miriam Bøytler Jens Peter Rejkjær OPLAG 3.000 Udkommer: Feb. • juni • sept. • dec. ISSN 0901 • 330X

Mission og udvikling

3

AF PASTOR CHARLES Y. KATALE, KIGOMA I TANZANIA

BIBELSKOLEN I KIGOMA Pastor Katale, som tidligere har besøgt Danmark, fortæller her om arbejdet og visionerne omkring en bibelskole i Kigoma.

TRYK Øko-Tryk, Skjern LAYOUT Helle Høeg FORSIDEFOTO Jens Peter Rejkjær Brødremenighedens Danske Mission Nørregade 14 6070 Christiansfeld tlf. 3529 4820 Hjemmeside: www.bdm-dk.dk E-mail: bdm@bdm-dk.dk Gaver kan indbetales på: MobilePay 4049 9515 Bank 0994 - 4672131928 Giro 4006666 General- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær tlf. 3529 4820

Brødremenighedens Danske Mission arbejder på tre platforme, evangelisering, undervisning og diakoni. De tre har deres udgangspunkt i overbevisningen om, at kristen, international mission i lande, hvor fattigdom er en virkelighed, må fokusere på forkyndelsen af evangeliet både i ord og i gerning. I 40 år har danske missionsselskaber været kanaler for dansk, statslig udviklingshjælp, formidlet via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU). Set i den nationale sammenhæng har det været relativt små midler, men de har ofte gjort stor gavn. Som andre missionsselskaber har BDM i vore samarbejdskirker vigtige, lokale partnere, der er tæt på græsrødderne. Vi kan lave høj kvalitet af udviklingsarbejde. Et godt eksempel er det forebyggende helsearbejde ved Tanganyikasøen, hvor mange tusind mennesker gennem undervisning, information og forebyggelse har undgået en lang række sygdomme. Projektet er et selvstændigt projekt i BDM; Brødrekirken i Tanzania og Congo er sydpartnere. Projektet supplerer i høj grad kirkens arbejde blandt lokalbefolkningen.

Bogholder Morten Olesen tlf. 3529 4820

Danmark er nu i en periode, hvor midler til traditionelt udviklingsarbejde blandt verdens fattige bliver beskåret. Der nævnes flere grunde. En del af pengene går til underhold af de flygtninge, der kommer til Danmark.

Fundraiser og informationsmedarbejder Sten Nielsen tlf. 3529 4820

Som en trosbaseret organisation, der også arbejder med udviklingsarbejde, bliver vores muligheder for at hjælpe de allerfattigste mere og mere begrænset, når udviklingshjælpen beskæres.

Ungdomsmedarbejder Miriam Bøytler tlf. 4246 0593

Danmark kaldes et kristent land. Danmark bør yde mere i ulandsbistand. BDM vil også gerne fremover medvirke til at bekæmpe fattigdom. Det er en del af den kristne mission!

Vores vision for bibelskolen i Kigoma er at udvide muligheden for at undervise og uddanne evangelisterne. I vores arbejde på bibelskolen har vi sat os det mål at give undervisning i Bibelen, dygtiggøre evangelisterne og anspore og opmuntre evangelisterne i deres arbejde. Den historiske baggrund Lake Tanganyika Province blev etableret i 2013. På dette tidspunkt var der 104 evangelister. Kun 15 af dem havde været på bibelskole i Sikonge. Det betyder, at en meget stor del ikke havde modtaget bibelskoleundervisning. Store udfordringer Vores helt store udfordring er derfor, at mange af evangelisterne ikke besidder færdigheder til eller har mulighed for at gøre en særlig indsats i arbejdet. Vi ønsker, at kirken går frem ved, at der kommer ny tilgang af troende til kirken. Vi vil gerne øge engagementet til at fortsætte evangeliseringen i Buha. Mange af evangelisterne, som ikke har modtaget bibelskoleuddannelse, er stadig tilbageholdende i deres kald. Og der er derfor et stort behov for, at de får yderligere kendskab til Bibelen. Derudover forholder det sig også sådan,

at nogle menigheder ikke har en evangelist tilknyttet. Vores tanker om strategi Vores ønske er at kunne give kurser til evangelister tre måneder om året. Kurserne begyndte i oktober 2015 med 20 evangelister. I september 2016 deltog 15 andre i et kursus. Vores håb og forventning er at kunne fortsætte med et kursus i august 2017, forhåbentlig med i alt 35 studerende. Vi er taknemmelige, fordi vores lærere arbejder som frivillige uden at modtage nogen form for løn. Bygning af bibelskolen Vi har på nuværende tidspunkt ikke vores egen skolebygning. Vi har indtil nu holdt til i baptisternes bibelskole i Ujiji.

Derfor er det vores ønske at kunne bygge vores egen bibelskole. Vores plan er at rejse nogle få bygninger, som fx en bygning med et klasseværelse, en med tre soverum til evangelisterne og en med et soverum til lærerne. Det er vores håb og ønske, at vi kan sende ti evangelister ud til steder i provinsen, hvor vi gerne vil starte nye kirker. Der er syv distrikter i Kigoma, men der er kun en Brødrekirke i tre af disse. Vi vil gerne takke BDM for det gode samarbejde, der er mellem jer og os, og for den økonomiske hjælp, I giver til os. Vi håber meget, at denne hjælp kan fortsætte, så vi kan fortsætte og udbygge vores arbejde med at uddanne evangelister i vores provins.


4

BDMNYT 1/2017

BDMNYT 1/2017

AF KIRSTEN TROELSEN, BESTYRELSESMEDLEM OG NÆSTFORMAND I BDM

JENS PETER REJKJÆR, GENERAL- OG MISSIONSSEKRETÆR

FORKYNDELSE

VELKOMMEN TIL MISSIONSFEST OG GENERALFORSAMLING

Frelsen er bestemt for alle folkeslag, derfor er forkyndelsen af evangeliet stadig hovedopgaven. Vi må udbrede det glade budskab om, at lyset er kommet til verden.

5

Den 21. maj samles vi til Missionsfest i Christiansfeld. Det glæder vi os til. I Brødrekirkens historie husker man stadig missionær Rudolph Stern, som i 1901 drog ud på en meget lang rejse med tyve bærere for at åbne dele af Østafrika for forkyndelsen af evangeliet. Det er stadig en hovedopgave for kirke og mission. Derfor er det så vigtigt, at vi samles om Guds ord – for da går dette løfte fra Sl 133,1,3 i opfyldelse: »Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! For dér giver Herren velsignelsen, livet i al evighed«. Først og fremmest har Jesus betroet sin menighed den Hellige Skrift, som alene kan vise os, hvad det betyder, at Jesus er vejen og sandheden og livet. Guds visdom I Bibelen læser vi om Guds visdom. Vi får del i Guds visdom, når vi tager imod nåden fra Gud ved troen på Jesus Kristus (Ef 1,8,17). Andre steder betones gudsfrygten som vejen til den sande visdom (Sl 111,10). For ifølge Bibelen er de vise dem, der holder sig til Guds ord (Hos 14,10). Læg mærke til, at evangeliet om Jesus er det eneste, som kan gøre vis til frelse (2 Tim 3,15). Denne visdom til frelse

findes i den Hellige Skrift, fordi den er indblæst (dvs. inspireret) af Gud – derfor er ethvert Skrift nyttig til undervisning om det, som er Guds vilje. Ingen kan undvære den visdom, som findes i Skriften. Den er beregnet for mennesket, som hører Gud til – det nye menneske, som er skabt ved troen på Kristus og døbt til at tilhøre ham, og som stadig behøver Skriften for at blive fuldvoksent (Ef 4,13) og udrustet til al god gerning. Det glædelige budskab På det østafrikanske stammesprog, kinyamwezi, hilser mennesker hinanden om morgenen med ordene »Wanga Luka« – det betyder, at lyset er brudt frem. Det er en rigtig missionshilsen! »I dig skal alle jordens slægter velsignes,« lød det til Abraham, da Gud greb fat i ham. Det førte til, at Stern brød op sammen med sine tyve bærere, så det glædelige budskab kunne nå ud til alle jordens slægter, fordi lyset er brudt frem! Derfor udråber vi stadig det glædelige budskab om, at frelsen er bestemt for alle folkeslag i overensstemmelse

med det bibelske vidnesbyrd, som Gud Herren hviskede profeten Esajas i øret om det, Gud ville gøre syv hundrede år senere, da Jesu kom. Gud sagde: »Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem; derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende« (Es 49,6).

FAKTA I dette nummer og i de to efterfølgende numre har vi bedt tre bestyrelsesmedlemmer om at skrive om hvert af disse ord: Forkyndelse – undervisning – diakoni. Vi gør det for at stille skarpt på det, vi har i fokus i vores arbejde.

FORKYNDELSE UNDERVISNING DIAKONI

Men i år bliver det alligevel lidt anderledes. På grund af de ændringer, som SKAT har vedtaget i relation til de gavebrevsberettigede organisationer, er BDM blevet en almennyttig forening. Det ænder intet i forhold til vores grundlag og formål. I vores basis står der stadig, at i udøvelse af sin gerning står BDM på Den hellige Skrifts og den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifters grund. Og BDMs formål er stadig at tage del i den kristne kirkes sendelse med evangeliet til alle folk. En årlig generalforsamling Men det indebærer bl.a., at vi skal have mindst 300 medlemmer (og det er vi taknemmelige for, at vi allerede har), og at der skal afholdes en årlig generalforsamling. Den afholder vi i forbindelse med Missionsfesten. Det er kun de tilstedeværende medlemmer, der har stemmeret ved generalforsamlingen, men vi forventer, at alle, der deltager i Missionsfesten, også er til stede ved generalforsamlingen. Og så skal vi gøre meget for, at det ikke bliver så kedeligt,

som det lyder! Flere af de punkter, som en dagsorden til en generalforsamling indeholder, har vi allerede haft til Missionsfesten, men vi organiserer det lidt anderledes. Valg til bestyrelsen Når det gælder valg til bestyrelsen, sker der også ændringer. To medlemmer vælges af generalforsamlingen, et medlem vælges af BDMs Unge, et medlem vælges af Brødremenigheden, og to til fire medlemmer vælges af den siddende bestyrelse. Man skal være opmærksom på, at for at blive opstillet til bestyrelsen, skal der foreligge en skriftlig erklæring fra fem medlemmer, der er stillere for kandidaten. Opstilling af kandidater til bestyrelsen og forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til BDMs sekretariat senest to måneder før generalforsamlingen. Gæster ved missionsfesten Vi glæder os til at se mange til Missionsfesten. Vi får bl.a. besøg af Marjo

og Bert, der er ansat i sundhedsprojektet ved Tanganyikasøen, ligesom Mads Refshauge Madsen, der p.t. studerer ved All Nations Christian College i London, også vil være med.


6

BDMNYT 1/2017

BDMNYT 1/2017

AF KNUD ELMO KNUDSEN, MISSIONÆR Brødremenighedens Danske Mission Nørregade 14, DK – 6070 Christiansfeld bdm@bdm-dk.dk – www.bdm-dk.dk tlf. 3529 4820

Spændende job i Tanzania BDM

søger en missionær eller missionærfamilie, som kan se sig selv i et spændende miljø i Kipili ved Tanganyikasøen i Tanzania. Bopæl og primært arbejdssted: Missionsstationen i Kipili ved Tanganyikasøens bred i Tanzania. Moderne kommunikationsmidler forefindes, og der stilles bil til rådighed. Vi søger: En missionær eller missionærfamilie, der kan se sig selv som medarbejder i Brødrekirken i Tanzania.

Arbejdet: Evangeliserende og opsøgende missionær med ansvar for missionsstationen i Kipili. Arbejdet omfatter bl.a. bibelundervisning, opsøgende arbejde i området, ansvar for unge volontører. Vi forventer: Personligt kristen med vidsyn og sund teologi og med god evne til indlevelse i Brødrekirkens identitet og lokale kultur. Godt helbred og god fysisk form er nødvendigt, ligesom du må være psykisk stabil og have gode samarbejdsevner. Kontakt: General- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær, tlf. 2612 5105 / jpr@bdm-dk.dk for en stillingsbeskrivelse eller en snak om, hvad du kan byde ind med.

ENDNU ET HUS TAGET I BRUG I september blev ’Sørens Hus’, det fjerde hus på handikaphjemmet for forældreløse børn i Kakusi, taget i brug. Eliza, Muhemere, Andre, Mariamu, Safi, Isac, Safiri, Degama, Mukamba og deres plejemor flyttede ind som en ny familie.

De havde ikke nogen kendskab til hinanden og kommer fra forskellige landsbyer. Den yngste er Mariamu på fire år – begge hendes fødder vender indad, og hun har derfor vanskeligt ved at holde balancen; men der er altid en hjælpende hånd fra hendes nye, større søskende, hvis det kniber. Mariamu er startet i børnehaveklassen, og de andre fordeler sig på klasserne 2.-6. En ny familie Da jeg besøgte dem, havde de allerede været familie i en måned og virkede til at være faldet til i de nye omgivelser med nye søskende, venner og en ’mor’. De havde også lært nogle af sangene fra de andre børn og sang og dansede ivrigt med, da børnekoret på nu 40 børn skulle vise mig, hvad de kunne. Lys i øjnene og smil på læberne Jens Peter havde efterladt en bøtte Matadorblanding, som jeg skulle dele ud til børnene. Normalt ville sådan en uddeling skabe fuldstændig kaos hos børn herude; men her stillede de sig

pænt op, og efter tur kom de op og tog et stykke hver. De havde aldrig spist slik før, så de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre ved det, før jeg fortalte dem, at de skulle smage på det. Så kom der lys i øjnene og smil i ansigterne, og iveren var noget større, da de fik lov til endnu en runde. Tryghed Mit indtryk af både børnenes og de voksnes måde at omgås hinanden på bærer præg af ro og ordnede forhold, som skaber tryghed hos børn. Selv da de 250 elever på skolen skulle stille op til et gruppefoto, foregik det afdæmpet og roligt uden skænderier børnene imellem, og uden at lærerne skulle råbe eller tilrettevise nogen børn. Børnene udtrykker en naturlig glæde og tillid til de voksne ud over det sædvanlige, hvilket jeg glæder mig meget over, for det betyder, at de føler sig hjemme og godt tilpas. De er accepteret af deres omgivelser trods deres handikap og trods det, at de er forældreløse.

7


8

BDMNYT 1/2017

BDMNYT 1/2017

9

AF MARGRETHE OG AAGE LORENZEN, SENIORVOLONTØRER EFTERÅRET 2016

AFRIKA UNDER HUDEN OG I HJERTET Da vi var unge og nygifte, snakkede vi ofte om at tage til Afrika. Tiden gik, og da vi fik børn, snakkede vi igen om at tage derud, men denne gang blev tankerne bremset af, at i så fald skulle børnene på kostskole. Det er så i stedet blevet til en del rejser til Afrika gennem årene. Så vi havde efterhånden fået Afrika under huden

Aage skulle undervise lærerne på snedkerskolen i Sumbawanga. Det gav god mening.

og i hjertet. Heldigvis fik vi en chance efter 60+ til at blive seniorvolontører i Sumbawanga, Tanzania. Vi blev sendt ud af BDM i en periode fra september til sidst i november 2016. Undervisning på snedkerskolen Aage skulle undervise lærerne på snedkerskolen i Sumbawanga. Det gav god mening. Han underviste i brugen af forskellige snedkerimaskiner. Der blev arbejdet med forskellige samlingsmetoder. Før blev alt sømmet sammen. Nu lærte de samlinger, der holder kun med lim. Der er blevet fremstillet nogle skabe til brug for alt det værktøj, der før lå overalt på værkstedet. Lærerne er stolte. De lærte også fremstilling af vinduesrammer. Det er der stort behov for hernede. De var ivrige for at lære. På snedkerværkstedet er der også sket den store ændring, at vi nu får strøm direkte fra elværket, og ikke fra en stor Ford diesel motor. Nu kan der arbejdes med forskellige maskiner på samme tid.

Gadebørnene Min opgave blev at være sammen med gadebørnene to gange om ugen, hvor de kom i »vores« baghave og vaskede tøj, tog et bad og fik et måltid mad. Der kom normalt 20-30 drenge hver gang. Når de havde spist deres store portion Ugali, spillede jeg spil med dem og syede deres tøj, som var i stykker. Indimellem skulle der plaster på et sår. Taknemmelige drenge Det var rigtig dejligt, at være sammen med drengene, som aldersmæssigt var fra 10-20 år. Deres liv som gadebørn gør, at de er lidt mere rå, men absolut nogle taknemmelige unge drenge, der bliver begejstret for en fodbold, et par strømper m.m. Det værste var at tænke på, at når de gik fra os, var det tilbage til det hårde liv som hjemløs. Tålmodigheden sat på prøve Det var meningen, at jeg også skulle have en opgave på MCC, Moravian Conference Centre, hvor jeg skulle komme med ideer til optimering af

standarden. Der gik desværre flere uger, inden jeg kom i gang pga. forskellige problemer. Håbet om at komme i gang svandt dag for dag. Endnu en gang blev tålmodigheden sat på prøve. Undervisning på syskolen Da jeg nævnte min frustration for missionær Knud, tog han ud på syskolen for at høre, om de kunne bruge en, der kunne sy og undervise efter dansk standard. Det blev en realitet, og de havde mange forventninger til, hvad jeg kunne lære dem. Så om aftenen sad jeg og prøvesyede nogle tasker, som de gerne ville lave. De havde bare ingen penge til stof. Så jeg købte noget stof og snart var de i gang med at sy tasker, som de kunne have deres hæfter og blyanter i. De var utrolig stolte af deres resultater. De ville også gerne lære at sy en habit, hvilket jeg havde mine tvivl om, de kunne lære. Jeg købte en habit på genbrugsmarkedet og bad dem sprætte den op, så de havde et grundmønster. Inden vi tog tilbage til Danmark, havde de bevist, at læreren i det mindste havde

færdighed nok til at kunne sy en habit Hjælp på MCC Endelig ringede Simae, som er manager på MCC, og sagde, at nu var de klar til at modtage min hjælp. Jeg kunne komme dagen efter og fortælle ledelsen om mine ideer, og senere for komiteen. Jeg fik travlt med at nedfælde på engelsk, hvad jeg havde tænkt mig at dele med dem. Simae havde dog fortalt mig, at det kunne tage mange måneder at få gennemført og godkendt nogle ændringer. Jeg blev meget vel modtaget. Simae var meget glad for, at jeg ville hjælpe dem, og jeg lagde vægt på, at jeg ikke var kommet for at kritisere, men for at hjælpe med at udvikle centret, og at alle medarbejdere havde en speciel opgave, og at tingene kunne fungere, hvis man hjælper hinanden. Gode og positive oplevelser Da jeg præsenterede ideerne for komiteen, blev jeg mødt med megen respekt. Biskoppen sluttede med at

sige, at de ville gå i gang med ændringerne allerede ugen efter. Derefter havde Simae og jeg møder de følgende uger med de forskellige afdelinger fx rengøring, køkken/restaurant, reception, bogholderi samt udendørspersonale. Det gjorde så godt at se, at personalet blev inddraget, og det var for mig også en god måde at vise personalet, at de er værdsat og har indflydelse. Det var utroligt opmuntrende, at alle turde sige noget, og jeg har også indtryk af, at Simae er en leder, der leder på en meget pædagogisk måde, hvor alle kommer til orde. Vi startede altid dagen med andagt, og der blev sunget og læst fra Bibelen. Alle mine forslag skrev jeg ned på engelsk, og Simae oversatte det hele til Kiswahili. Jeg håber og tror på, at de vil fortsætte med ændringerne, selvom det vil tage lidt tid. Men en stor tak til Simae for åbenhed og samarbejde. Det er aldrig for sent at drage ud i verden og gøre en forskel.


10

BDMNYT 1/2017

BDMNYT 1/2017

11

AF EVA FIBIGER DIEMER, TIDLIGERE MISSIONÆR

VOLONTØRER Vi er så priviligeret i BDM, at vi i dette forår har 11 volontører sendt af sted til Tanzania, til henholdsvis Rukwa og Tabora provinsen. Vi har volontører både på Peters House i Sumbawanga, Cheke Chea og PHC projektet i Kipili, praktiske volontører, hvor der er brug for det, og som noget nyt i min tid har vi volontører i Sikonge. I Sikonge skal volontørerne arbejde i Cheke Chea og være sammen med bibelskoleeleverne på Lusangi bibelskole. Vi går en spændende tid i møde i Sikonge og ser frem til at starte dette nye volontør-sted op. Miriam Bøytler, ungdomssekretær i BDM

MEDLEMMER SØGES! Vi har nået målet på de 300 medlemmer, men vi vil så gerne have flere! Derfor fortsætter vi kampagnen for at få nye medlemmer til BDM. Som medlem af BDM bliver du en del af en mission, der ønsker at udbrede den kristne tro gennem forkyndelse, undervisning og diakoni. Så er der én og anden, som ikke fik udfyldt blanketten, så kontakt os på tlf. 3529 4820 eller send os en mail på bdm@bdm-dk.dk. Det kan sagtens nås endnu!

BDM S UNGE En fredag aften i januar mødtes 10-12 unge til generalforsamling i BDMs Unge. Vi startede med en god omgang julefrokost og en snak om de gode gamle dage i Tanzania. Efterfølgende afholdt vi generalforsamling. Amanda Andersen og Mads Jakobsen har begge valgt at træde ud af bestyrelsen. Mads er i øjeblikket under uddannelse til missionær i England. Ved deres fratræden vil vi fra BDMs Unges side sige mange tak for arbejdet i de henholdsvis tre og et år, hvor de sad i bestyrelsen. Maibritt Sandberg Larsen, Tine Elmelund Christensen, Simon Stoof Taulborg Hansen, Rakel Hauge Hoffmann og Anne Møller Kristensen har alle sagt ja til at blive en del af bestyrelsen, og vi ser frem til det fremtidige samarbejde med dem. Da generalforsamlingen var slut, hyggede vi resten af tiden. Hvis man ønsker at høre mere om BDMs Unge, så besøg os på facebook og læs mere om både vores organisation og vores arrangementer i fremtiden. Miriam Bøytler, ungdomssekretær i BDM

TAK Julen er glædens fest. Glæde over, at vi kan fejre, at en frelser blev født. Glæde over samvær med familie og venner. Glæde over gaver, vi bliver givet og får lov til at give. På samme måde har jeg følt glæde over at få lov til at sidde i BDMs bestyrelse. Glæde over, at Jesu missionsbefaling også gælder os. Vi har et givtigt samarbejde med ansvarlige samarbejdsorganisationer og mennesker i vore missionsområder. Og vi har fået givet gaver, der sikrer, at arbejdet de pågældende områder kan videreføres. Ligeledes har vi en administration og en bestyrelse, der sikrer, at disse gaver anvendes bedst muligt. Vi har genbrugsarbejde/butikker og et stjernesalg, der yder et væsentligt bidrag til vores arbejde. Og vi har venner, der år efter år giver gaver til os, for at dette arbejde kan fortsætte. Her er stor grund til glæde og taknemmelighed! Tusind tak for alle gaver i 2016. Tusind tak for medleven i arbejdet. Tak for forbøn og for frivillig deltagelse i aktiviteter i BDM. Vi i bestyrelsen ville være dårligt stillede uden jeres medvirken. Må Gud rigt velsigne os alle og BDMs arbejde i 2017. Christian Aagaard, kasserer og medlem af bestyrelsen i BDM

Din gave kan indbetales på: • girokort + 01 4006666 • bank 0994 4672131928 • mobilepay 4049 9515

HVILKEN TRYGHED! Da vi stod foran vores udsendelse til Tanzania, kom verset til at betyde meget for mig. Nu vel, min Gud, så lægger jeg mit liv i dine hænder. Du har beredet mig min vej, du bedst min vandring kender Så tag mig i din stærke favn, jeg vil dig lydig være, jeg ved, det vorder mig til gavn og dig til pris og ære. Ovenstående er sidste vers fra salme 37 i Den Danske Salmebog skrevet af Paul Gerhardt. Det er et vers, jeg blev præsenteret for, da jeg var på efterskole, og siden da har taget til mig. Jeg synes ofte, det er svært at formulere mig, og selv i bønner til Gud kan ord være svære at finde. Jeg tyer derfor ofte til sange og salmevers, som jeg til gengæld har let ved at huske. Da vi for fire år siden stod foran vores udsendelse som missionærer til Tanzania, kom verset til at betyde særdeles meget for mig, og følgende er en uddybning af mine tanker omkring de enkelte linjer i verset.

Nu vel, min Gud For mig ligger der en vis resignation i det første ord af verset. Nu vel. Godt så/okay, eller noget i den retning på et mere brugt dansk. Lidt for ofte dukker verset først op i mine tanker, efter jeg selv har forsøgt at finde en løsning på den udfordring, jeg står overfor. Det er jeg aldrig stolt af at indse, men det føles altid godt at kunne overgive sig til Gud. Du har beredt mig min vej, du bedst min vandring kender Hvilken tryghed! At der er en, der kender mit livsforløb til dets ende. At livet ikke bare er fyldt af forskellige hændelser i en tilfældig rækkefølge. Så tag mig i din stærke favn Som mor til en nyfødt baby forestiller jeg mig, hvordan det vil føles at blive båret. Ikke som når andre i spøg forsøger at løfte mig, og jeg føler mig alt for stor, tung og klodset. Nej, netop som en baby, der er helt og aldeles afhængig af

at blive båret, og som passer som skabt til den arm, den bæres på. Jeg vil dig lydig være For mig er det vigtigt at udtale disse ord højt. Det giver dem ligesom mere vægt, og det bliver et løfte både til Gud og til mig selv. Et løfte, som jeg ikke bare kan rende fra igen, hvis den vej, der beredes mig, ikke synes at være den letteste og mest indbydende. Jeg ved, det bliver mig til gavn og dig til pris og ære Og holder jeg mit løfte til Gud om at være lydig mod ham og gå den vej, der er beredt for mig, må jeg hvile i, at det er til mit eget bedste. At der nok skal komme noget godt ud af det. Og så er det fantastisk at huske sig selv på, at selve livet – mit liv og dit liv – ikke blot ord og enkeltstående gerninger, kan blive en pris til Gud.


12

BDMNYT 1/2017

FÅ BESØG AF EN MISSIONÆR ELLER EN ANSAT FRA BDM I BDM er det vigtigt for os at møde vores bagland. Derfor vil vi meget gerne opfordre jer til at gøre brug af vores missionærer og øvrige medarbejdere, når der er mulighed for det. Herunder er en oversigt over, hvornår det er muligt at booke en medarbejder fra BDM:

Knud Elmo Knudsen

Knud Elmo Knudsen fra den 6. marts til den 8. april 2017. Steen Møllgaard Andersen fra den 25. september til den 8. oktober 2017. Mads Refshauge Jakobsen fra den 20. marts til den 22. april og igen fra 4. juli til 15. september 2017. Medarbejdere i Danmark: Eva og Jonas Diemer, der nu bor i Danmark, men har arbejdet en årrække på PHC-sundhedsprojektet i Tanzania, kommer også meget gerne ud til møder.

Steen Møllgaard Andersen

Jens Peter Rejkjær, general- og missionssekretær i BDM Eller hvad med at få en frisk volontør ud til et møde for at fortælle om børnehjem, skole, sundhed og mange andre spændende oplevelser? Kontakt ungdomsmedarbejder Miriam Bøytler på mail a.m.boytler@gmail.com Kontakt Marianne Korsholm på tlf. 6186 5676 mail: marianne.korsholm@skolekom.dk eller sekretariatet på tlf. 3529 4820 eller bdm@ bdm-dk.dk

Mads Refshauge Jakobsen

BDM BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

1.2017.BDMnyt  
1.2017.BDMnyt  
Advertisement